logo
Wersja dla niedowidzących
  Archiwum Powiat Karkonoski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu karkonoskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
minus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Mapa strony:

STATUS POWIATU
   Statut Powiatu
   Przedmiot działalności
   Jednostki Powiatu
   Gminy Powiatu
   Budżet i majątek Powiatu
      Uchwały budżetowe wraz ze zmianami
         Uchwały budżetowe
         Zmiany w budżecie
            Uchwałami Rady Powiatu
            Uchwałami Zarządu Powiatu
         Projekt budżetu Powiatu na 2005 rok
         Projekt budżetu Powiatu na 2006 r.
         Projekt budżetu Powiatu na 2007 rok
            Projekt budżetu powiatu na 2008 rok
      Dysponowany majątek
      Dług publiczny
      Ciężary publiczne
      Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
      Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2009 rok
      Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2010 rok
      Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2011 rok
      Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2012 rok
      Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2020.
      Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2020
      Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2021
      Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2013 rok
      Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2025
      Projekt budżetu powiatu na 2014 rok
         Projekt wieloletniej prognozy finanowej na lata 2015-2030.Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2030
      Projekt budżetu powiatu na 2015 rok
      Projekt budżetu powiatu na 2016 rok wraz z projektem WPF.
      Projekt budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok wraz z projektem WPF.
      Projekt budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok wraz z projektem WPF.
      Projekt budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok wraz z projektem WPF
      Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2020 rok wraz z projektem WPF
      Projekt budżetu Powiatu Karkonoskiego na 2021 rok wraz z projektem WPF
   Akty prawa miejscowego
      Statut Powiatu Karkonoskiego
      Akty prawa miejscowego
         podjęte w 2005 roku
         podjęte w 2006 roku
         podjęte w 2007 roku
         podjęte w 2008 roku
         podjęte w 2009 roku
         podjęte w 2010 roku
         podjęte w 2011 roku
         podjęte w 2012 roku
         podjęte w 2013 roku
         podjęte w 2014 roku
         podjęte w 2015 roku
         podjęte w 2016 roku
         podjęte w 2017 roku
         podjęte w 2018 roku
         podjęte w 2019 roku
   Dane statystyczne GUS
   Raport o stanie powiatu karkonoskiego

ORGANY POWIATU
   RADA POWIATU
      Dane adresowe
      Status prawny
      Przedmiot działalności i kompetencje
      Podstawa prawna i zasady funkcjonowania
      Przewodniczący Rady
      Skład osobowy Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI Kadencji (2018-2023)
         I kadencja 1998-2002
         II Kadencja 2002-2006
         III kadencja 2006-2010
         IV kadencja 2010-2014
         V kadencja 2014-2018
         VI kadencja 2018-2023
      Skład osobowy komisji Rady
         II Kadencja 2002-2006
         III kadencja 2006-2010
         IV kadencja 2010-1014
         V kadencja 2014-2018
            Skład Komisji Rady Powiatu od 1.04.2016 r.
            Skład Komisji Rady Powiatu do 31.03.2016 r.
         VI KADENCJA 2018-2023
      Stanowiska w sprawach publicznych
      Oświadczenia Rady Powiatu
      Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego II kadencji 2002-2006
      Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego III kadencji 2006-2010
      Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego IV kadencji 2010-2014
      Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018
      Uchwały Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji 2018-2023
      Rejestry,ewidencje - udostępnianie
         Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji
      Sesje Rady Powiatu III kandencji (2006-2010)
         Protokoły z Sesji Rady Powiatu
      Sesje Rady Powiatu IV kadencji (2010-2014)
         Protokoły z Sesji IV kadencji Rady Powiatu
         Protokoły Komisji Skrutacyjnych
         Protokoły do wglądu.
      Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018
         Protokoły z Sesji V kadencji Rady Powiatu
         Protokoły do wglądu
         Protokoły Komisji Skrutacyjnych
      Sesje Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji 2018-2023
         Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu
         Protokoły Komisji Skrutacynych VI KADENCJA
         Wyniki głosowań uchwał Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji
            Sesja II z dn.11.12.018 r.
            Sesja III z dn. 28.12.2018 r.
            Sesja IV z dn. 25.01.2019 r.
            Sesja V z dn. 28.02.2019 r.
            Sesja VI z dn. 28.03.2019 r.
            Sesja VII z dn. 10.05.2019 r.
            Sesja VIII z dn. 31.05.2019 r.
            Sesja IX z dnia 28.06.2019 r.
            Sesja X z dnia 17.09.2019 r.
            Sesja XI z dnia 30.09.2019 r.
            Sesja XII z dnia 4.10.2019 r.
            Sesja XIII z dnia 30.10.2019 r.
            Sesja XIV z dnia 26.11.2019 r.
            Sesja XV z dnia 18.12.2019 r.
            Sesja XVI z dnia 30.01.2020 r.
            Sesja XVII z dnia 27.02.2020 r.
            Sesja XVIII z dnia 17.04.2020 r.
            Sesja XIX z dnia 28.05.2020
            Sesja XX z dnia 29.06.2020 r.
            Sesja XXI z dnia 29.09.2020 r.
            Sesja XXII z dnia 29.10.2020 r.
            Sesja_XXIII_z_dnia_02.12.2020
            Sesja_XXIV_z_dnia_29.12.2020 r.
            Sesja_Nadzwyczajna_XXV_z_dnia_8.01.2021 r.
            Sesja_Nadzwyczajna_XXVI_z_dnia_25.01.2021 r.
            Sesja_XXVII_z_dnia_28.01.2021 r.
            Sesja_XXVIII_z_dnia_25.02.2021 r.
            Sesja_XXIX_z_dnia_22.03.2021 r.
            Sesja_XXX_z_dnia_25.03.2021 r.
            Sesja_XXXI_z_dnia_29.04.2021 r.
            Sesja_XXXII_z_dnia_27.05.2021 r.
            Sesja_XXXIII_z_dnia_29.06.2021 r.
            Sesja_XXXIV_z_dnia_13.08.2021 r.
            Sesja_XXXV_z_dnia_20.09.2021 r.
            Sesja_XXXVI_z_dnia_29.09.2021 r.
            Sesja_XXXVII_z_dnia_28.10.2021 r.
            Sesja XXXVIII z dnia 25.11.2021r.
            Sesja XXXIX z dnia 10.12.2021r.
            Sesja XL z dnia 22 grudnia
            Sesja XLI z dnia 27 stycznia 2022 r.
      Posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu IV kadencji
         Komisja Rewizyjna
         Komisja Budżetowa
         Komisja Turystyki, Współpracy Zagranicznej i Promocji Powiatu
         Komisja Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
         Komisja Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
         Komisja Oświaty i Kultury
      Posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu V kadencji
         Komisja Rewizyjna
         Komisja Budżetowa
         Komisja Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
         Komisja Turystyki i Promocji Powiatu
         Komisja Współpracy Zagranicznej i Partnerstwa
         Komisja Oświaty i Kultury
         Komisja Ochrony Zdrowia, Pomocy społecznej, Bepieczeństwa i Porządku Publicznego
      Posiedzenia Komisji stałych Rady V Kadencji po 1.04.2016 roku
         Komisja Spraw Społecznych
         Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu.
         Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu.
         Doraźna Komisja Statutowa
      Posiedzenia komisji stałych Rady VI kadencji 2018-2023
         1. Komisja Rewizyjna
            PLANY PRACY, KONTROLE, SPRAWOZDANIA
               PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ 2019 r.
               PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ 2020 r.
               PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ 2021 r.
         2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
            Sprawozdania roczne
         3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu
         4. Komisja Spraw Społecznych
         5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu
         6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu
      Przyjmowanie skarg i wniosków.
         Rejestr skarg i wniosków
      VI kadencja petycje kierowane do Rady Powiatu Jeleniogórskiego 2018-2023 r.-informacje zbiorcze
         Zbiorcza informacja o petycjach za 2015 r., kierownych do Rady Powiatu Jeleniogórskiego
         Zbiorcza informacja o petycjach za 2016 r. kierowanych do Rady Powiatu Jeleniogórskiego
         Zbiorcza informacja o petycjach za 2017 rok
      PROJEKTY UCHWAŁ Kadencja VI 2018-2023
         Sesja I z dn. 22.11.2018 r.
         Sesja II z dn.11.12.018 r.
         Sesja III z dn. 28.12.2018
         Sesja IV z dn. 25.01.2019
         Sesja V z dn. 28.02.2019
         Sesja VI z dn. 28.03.2019
         Sesja VII z dn. 10.05.2019
         Sesja VIII z dn. 31.05.2019
         Sesja IX z dnia 28.06.2019
         Sesja Nadzwyczajna X z dnia 17.09.2019
         Sesja XI z dnia 30.09.2019
         Sesja XII z dnia 4.10.2019
         Sesja XIII z dnia 30.10.2019
         Sesja XIV z dnia 26.11.2019
         Sesja XVz dn. 18.12.2019
         Sesja XVI z dnia 30.01.2020
         Sesja XVII z dnia 27.02.2020
         Sesja XVIII z dnia 17.04.2020
         Sesja XIX z dnia 28.05.2020
         Sesja XX z dnia 29.06.2020
         Sesja XXI z dnia 29.09.2020
         Sesja XXII z dnia 29.10.2020
         Sesja_XXIII_z_dnia_02.12.2020
         Sesja_XXIV_z_dnia_29.12.2020
         Sesja_XXV_z_dnia_8_01_2021 r.
         Sesja_Nadzwyczajna_XXVI_z_dnia_25.01.2021 r.
         Sesja_XXVII_z_dnia_28.01.2021 r.
         Sesja_XXVIII_z_dnia_25.02.2021 r.
         Sesja_XXIX_z_dnia_22.03.2021 r.
         Sesja_XXX_z_dnia_25.03.2021 r.
         Sesja_XXXI_z_dnia_29.04.2021 r.
         Sesja_XXXII_z_dnia_27.05.2021 r.
         Sesja_XXXIII_z_dnia_29.06.2021 r.
         Sesja_XXXIV_z_dnia_13.08.2021 r.
      Wybory radnych do Rady Powiatu
         Wybory radnych do Rady Powiatu III kadencji (2006-2010)
         Wybory radnych do Rady Powiatu IV kadencji (2010-2014)
            Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w sprawie składu Komisji, siedziby i terminów rejestracji kandydatów na radnych
            Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Jeleniej Górze z dnia 2 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Jeleniogórskiego
         Wybory radnych do Rady Powiatu V kadencji (2014-2018)
         Wybory radnych do Rady Powiatu VI kadencji (2018-2023)
      Posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu III kadencji
         Komisja Rewizyjna
         Komisja Budżetowa
         Komisja Turystyki, Współpracy Zagranicznej i Promocji Powiatu
         Komisja Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
         Komisja Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
         Komisja Oświaty i Kultury
   ZARZĄD POWIATU
      Dane adresowe
      Status prawny
      Przedmiot działalności i kompetencje, KONSULTACJE SPOŁECZNE
         KONSULTACJE SPOŁECZNE
      Skład osobowy
      Uchwały Zarządu Powiatu
         Rejestr uchwał
         Treść uchwał II kadencji.
         Treść uchwał III kadencji.
            Uchwały 2006 rok.
            Uchwały 2007 rok
            Uchwały 2008 rok
            Uchwały 2009 rok
            Uchwały 2010 rok
         Treść uchwał IV kadencji.
            Uchwały 2010 rok
            Uchwały 2011 rok
            Uchwały 2012 rok
            Uchwały 2013 rok
            Uchwały 2014 rok
         Treść uchwał V kadencji
            Uchwały 2014 rok.
            Uchwały 2015 rok
            Uchwały 2016 rok
            Uchwały 2017 rok
            Uchwały 2018 rok
         Treść uchwał VI kadencji
            Uchwaly 2018 rok
            Uchwały 2019 rok
            Uchwały 2020 rok
            Uchwały 2021 rok
      Informacja o kontrolach
         Regulamin kontroli zewnętrznej i wewnętrznej dla Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze
         Zarządzenie Nr 14/13 Starosty Jeleniogórskiego z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu kontroli zewnętrznej i wewnętrznej dla Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze
      Rejestry, ewidencje - udostępnianie

STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
   Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
   Status prawny i przedmiot działalności
   Schemat organizacyjny
   Regulamin organizacyjny
   Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
      Biuro Informatyki
         Przedmiot działalności i kompetencjie
      Biuro Zamówień Publicznych
      Wydział Architektury,Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
         Dane teleadresowe
         Organizacja Wydziału
         Przyjmowanie i załatwianie spraw
         Informacje i ogłoszenia
            2014
            2013 r.
            2012 r.
            2011r.
            2010 r.
            2009r.
            2008r.
               Styczeń-Grudzień
            2007r.
               Styczeń-Grudzień
            2006r.
               Styczeń-Maj
               Maj-Grudzień
            2005r.
            2015
            2016
            2017
            2018
            2019
            2020
            2021
               2022
         Szkolenia
         Opłata skarbowa
         Zgłoszenia budowy realizowanej na podstawie projektu budowlanego
            Rok 2015
            Rok 2016
            Rok 2017
            Rok 2018
            Rok 2019
            Rok 2020
            Rok 2021
               Rok 2022
         Rejestry, ewidencje prowadzone w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.
            Informacje w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
               2018
               2019
               2020
         Obowiązek informacyjny
      Wydział Finansowy
         Dane adresowe
         Organizacja wydziału
            Regulamin wewnętrzny
            Schemat graficzny
         Majątek Starostwa
         Działalność kontrolna w 2004 ,2005 ,2006 , 2007 i 2008,2009,2010 ,2011,2012,2013 rok.
         Plan finansowy Starostwa
      Wydział Dróg Powiatowych
         Wydział Dróg Powiatowych
      Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
         Dane adresowe
         Przedmiot działalności i kompetencje
         Zestawienie rozstrzyganych spraw
            KARTA USŁUG NR 1
            KARTA USŁUG NR 2
            KARTA USŁUG NR 3
            KARTA USŁUG NR 4
            KARTA USŁUG NR 5
            KARTA USŁUG NR 6
            KARTA USŁUG NR 7
            KARTA USŁUG NR 8
            KARTA USŁUG NR 9
            KARTA USŁUG NR 10
            KARTA USŁUG NR 11
      Wydział Komunikacji
         Dane adresowe
         Przedmiot działalności i kompetencje
         Zestawienie rozstrzyganych spraw
            Ewidencja pojazdów
            Rejestracja pojazdów
            Wydawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów
            Transport drogowy i szkolenie
            Ośrodki szkolenia kierowców
         Prowadzone rejestry, ewidencje
            Stan załatwianej sprawy
      Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
         Wzory wniosków i karty usług
            Wniosek o wydanie zaświadczenia - lasy
            Wniosek o wydanie karty wędkarskiej/łowiectwa podwodnego
            Wniosek o zarejestrowanie jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
               Karta usług i pismo przewodnie do wniosku
               Rezerwacja numeru
               Rejestracja jednostki
               Zmiana danych jednostki
               Odpis - wyciąg
               Wydanie wtórnika
               Zawiadomienie o zbyciu
               Zawiadomienie o nabyciu
               Wykreslenie z rejestru
            Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania
            Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku
            Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej
            Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
            Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów na terenach będących własnością gmin, niebędących gruntami leśnymi
            Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko
            Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
            Zezwolenie upoważniające prowadzącego instalację do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji
            Pozwolenie zintegrowane
            Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
            Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
            Zezwolenie na zbieranie odpadów
            Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
         Przedmiot działalności i kompetencje
         Zestawienie rozstrzyganych spraw
            Wzory wniosków i podań
            Informacja o opłatach skarbowych
         Prowadzone rejestry, ewidencje
         Informacja o środowisku
         Informacje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
            2008
            2009
            2010
            2011
            2012
            2013
            2014
            2015
            2016
            2017
         Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego
         Powiatowy program ochrony środowiska
            Informacja o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024
            Informacja o prowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa
            Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024- projekt
            Opinia Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
            Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
            Opinia Zarządu Województwa Dolnośląskiego
            Program ochrony środowiska powiatu jeleniogórskiego na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024
            Raport z realizacji "Programu ochrony środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024" za lata 2017-2018
         Program usuwania azbestu z terenu Powiatu Jeleniogórskiego
         Informacje o wydanych decyzjach wymagających udziału społeczeństwa
         Informacje o wydanych decyzjach dotyczących przedsiewzięć mogących oddziaływać na środowisko
         Decyzje dotyczące przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko
         Program ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej
         Ogłoszenia
         Obwieszczenia Zarządu Województwa Dolnośląskiego
         Obwieszczenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
         Obwieszczenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
         Obwieszczenie Regionalnej Dyrekscji Ochrony Środowiska we Wrocławiu
         Obwieszczenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego
         Pozwolenia zintegrowane
            WEPA Piechowice Sp. z o.o.
               Wniosek o zmianę pozwolenia zinntegrowanego dla WEPA Piechowice Sp. z o.o. z/s przy ul. Pakoszowskiej 1B w Piechowicach, obejmującego instalację do produkcji papieru
            Fabryka Papieru Sp. z o.o. w Dąbrowicy
            Polcolorit S.A. - Zakład "A"
            Polcolorit S.A. - Zakład "B"
         Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne
            Stacja bazowa BT33176 Szklarska Poręba
            Stacja bazowa BT_34551_KARPACZ
            Stacja bazowa 13483 (69598N!( KARPACZ CENTRUM (PJE_KARPACZ_MILKOW)
            Instalacja radiokomunikacyjna 49011 (69011N!) SZKLARSKA PORĘBA
            Instalacja radiokomunikacyjna R346 Kowary
            Instalacja radiokomunikacyjna BS Łysa Góra
            Instalacja radiokomunikacyjna OM Piechowice/ ul. Paszkowska 1
            Stacja bazowa BT 30675 KOSTRZYCA
            Instalacja radiokomunikacyjna OM Karpacz/ ul. Turystyczna 4
            Stacja bazowa 84839 (69393N!) PJE_STARAKAMI_BARCINEKTMP
            Stacja bazowa telefoni komórkowej JEL3181 Rybnica
            Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL3144
            Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL3061
            Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL 3064 Szklarska Poręba
            Instalacja radiokomunikacyjna 4639 (69552N!) MYSŁAKOWICE PJE_MYSLAKOWI_SZKOLNA
            Instalacja radiokomunikacyjna 45316 (10069404N!) PJE_JANOWICEW_RADOMRERZ
            Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL 3104 DOM ŚLĄSKI
            Instalacja radiokomunikacyjna 69561N! PODGÓRZYN (PJE_PODGORZYN_NOWA)
            Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL3162 Miedzianka
            Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL3063
            Instalacja radiokomunikacyjna BT34540 MYSŁAKOWICE
            Instalacja radiokomunikacyjna 43486 PIECHOWICE (69282N!) PJE_PIECHOWIC_CMENTARNA
            Instalacja radiokomunikacyjna BT33174 PIECHOWICE
            Instalacja radiokomunikacyjna TSR Kowary/ g. Rudnik
            Instalacja radiokomunikacyjna TSR Piechowice/ Górzyniec
            Instalacja radiokomunikacyjna TSR Ścięgny/ g. Pohulanka
            Instalacja radiokomunikacyjna TSR Karpacz Górny/ ul. Spokojna
            Instalacja radiokomunikacyjna BT33175 KARPACZ
            Stacja bazowa telefonii komórkowej BT30140 MYSŁAKOWICE ORANGE A2
            Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL 3191 Jakuszyce
            Stacja bazowa telefonii komórkowej BT33453
            Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL 3105 Brzezie Karkonoskie
            Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL 3163 Karpniki
            Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL 3182 Stara Kamienica
            Instalacja radiokomunikacyjna 5988 (69543N!) KOWARY MIASTO PJE_KOWARY_MIASTO
            Instalacja radiokomunikacyjna 49089 (69089N!) PJE_JANOWICEW_BARANIEC
            Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL 3101 Karpacz
            Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL 3152 Dziwiszów
            Instalacja radiokomunikacyjna 4215 (69549N!) ŁYSA GÓRA (PJE_JEZOWSUDE_LYSAGORA)
            Instalacja radiokomunikacyjna 4735 (69575N!) SZKLARSAK PORĘBA ŚREDNIA (PJESZKLARSPO_SREDNIA)
            Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL 3103 Karpacz TSR Ścięgny
            Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL 3102 Karpacz
            Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL 3062 Szklarska Poręba Górna
            Instalacja radiokomunikacyjna BT34588 JEZÓW SUDECKI
            Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL 3041 Kostrzyca
            Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL 3151 Jezów Sudecki
            Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL 3042 Góra Rudnik
            Instalacja radiokomunikacyjna BT33265 KOWARY
            Instalacja radiokomunikacyjna RTON Jelenia Góra/ Śnieżne Kotły
            Instalacja radiokomunikacyjna BT34565 KOWARY_CENTRUM
            Instalacja radiokomunikacyjna BT34530 JAKUSZYCE
            Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL3161 obr Radomierz
            Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne Stacja bazowa BT30660 KARPNIKI
            Stacja Bazowa telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. JEL3068 dz. nr 294/3 obr 0008 Szklarska Poręba
            Instalacja radiokomunikacyjna 69027 (69027N!) LEMANS_TMPL_BARCINEK
            Informacja o zmianie danych w instalacji radiokomunikacyjnej 4405 (69576N!) Szrenica
            Informacja o zmianie danych dla instalacji radiokomunikacyjnej 2969 (69568N!) ŚNIEŻNE KOTŁY (PJE_PIECHOWIC_SNIEZNEKOTLY)
            Stacja radiokomunikacyjna 4582 (69515N!) HALA SZRENICKA
            instalacja radiokumunikacyjna JEL3145_Podgórzyn
            Stacja bazowa telefoni komórkowej JEL3143_Karpacz
            Stacja bazowa BT34659_Jakuszyce
            Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL3069 Przesieka
            Zgłoszenie stacji bazowej telefonii komórkowej JEL3066 Szklarska Poręba
            Stacja bazowa BT33792_Siedlęcin
            Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL3121 Dąbrowica
            instalacja radiokumunikacyjna 69666 (69666N!) Schronisko Odrodzenie
            Instalacja radiokomunikacyjna 49112 (69112N!) Łomnica, gm. Mysłakowice
            Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej OM ZSTIL Piechowice ul. Przemysłowa 11
            Instalacja radiokomunikacyjna BT30669 Rybnica dz. nr 385/5
            Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL3131 Podgórzyn, ul. Kościelna 2
            zmiana danych stacji bazowej operatora P4 Sp.z o.o.JEL3066
      Wydział Organizacyjny
         Dane adresowe
         Przedmiot działalności i kompetencje
         Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie
            Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
               Ewidencja stowarzyszeń zwykłych - stan na dzień 20 września 2019 r.
         Prowadzone rejestry, ewidencje
         Zestawienie rozstrzyganych spraw
            Zezwolenie na sprowadzenie zwłok ludzkich lub szczątków z obcego państwa
            Wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji
            Wpis klubu sportowego do Ewidencji Kubów Sportowych Nieprowadzących Działalności Gospodarczej (działających w formie stowarzyszeń)
      Wydział Oświaty i Zdrowia
         Przedmiot działalności i kompetencje
         Dane adresowe
         Zestawienie rozstrzyganych spraw
         Prowadzone rejestry i ewidencje
         Informacje o dotacjach
      Powiatowy Rzecznik Konsumentów
         Dane adresowe
         Tryb załatwiania spraw
      Wydział Promocji, Turystyki i Sportu
         Dane adresowe
         Przedmiot działalności i kompetencje
         Zestawienie rozstrzyganych spraw
         Prowadzone rejestry, ewidencje
            Wykaz Uczniowskich Klubów Sportowych działających na terenie powiatu jeleniogórskiego
      Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
         Zadania Wydziału
         Dane adresowe
   Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
      Program współpracy
         2004 r.
         2005 r.
         2006 r.
         2007 r.
         2008 r.
         2009 r.
         2010 r.
         2011 r.
         2012 r.
         2013 r.
         2014 r.
         2015 r.
         2016 r.
         2017 r.
            Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 r.
         2018 r.
         2019 r.
         2020 r.
         2021 r.
         2022 r.
      Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe
      Wzory druków do pobrania: ofert, umów i sprawozdań
      Konsultacje programów współpracy
         Program współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2011 roku
         Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2012 roku
         Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2013 roku
         Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2014 roku
         Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2015 roku
         Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2016 roku
         Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2017 roku
         Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2018 roku
         Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2019 r.
         Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020 roku
            Konsultacje Programu współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020 roku
         Konsulatcje Programu współpracy Powiatu Karkonoskiego z organizacjami pozarządowym i innymi podmiotami w 2021 roku
         Konsultacje Programu współpracy Powiatu Karkonoskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2022 r.
      Konsultacje aktów prawa miejscowego
         OGŁOSZENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW KONSULTACJI
         Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie
         Konsultacje z organizacjami pozarządowymi dotyczące projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych
            Ogłoszenie wyników konsultacji
      Sprawozdania z realizacji Programu i form współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
         2018 rok
         2019 rok
         2020 rok
   Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
   Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
      Klauzula informacyjna RODO - petycje
      2015 r.
      2016 r.
      2017 r.
      2018 r.
      2019 r.
      2020 r.
   Ankieta
      Ankieta badająca stopień satysfakcji Klientów z usług Starostwa
   Dziennik Ustaw
   Monitor Polski
   Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
   Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
   Internetowy System Aktów Prawnych
   Dzienniki Urzędowe
   Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
   INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
   Biuro Rzeczy Znalezionych
   Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO

FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
   SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
      Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
         Organizacja bieżącego Roku Szkolnego
            Plan lekcji na bieżący rok szkolny
         Status jednostki
            Cele i zadania szkoły
            uchwały i akty szkolne
            Statut oraz WSO Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
         Organizacja jednostki
            Godziny pracy
            Struktura szkoły
         Finanse szkoły
            Sprawozdania finansowe 2021
            Sprawozdania finansowe 2022
            Sprawozdanie finansowe 2023
         Egzaminy eksternistyczne
         Przyjmowanie i załatwianie spraw
         Ogłoszenia dla uczniów
            EGZAMIN MATURALNY
            EGZAMIN ZAWODOWY
         Ogłoszenia dla rodziców
         PODRĘCZNIKI SZKOLNE
         Rekrutacja do ZSTiL Piechowice
      Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie
         status prawny jednostki
            Akt założycielski Liceum Ogólnokształcącego
            Powołanie Szkoły Mistrzostwa Sportowego
            Powołanie Gimnazjum
            Akt założycielski Liceum Profilowanego
         dokumenty szkolne
         organizacja szkoly
            zasady naboru do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego
            zarządzenia dyrektora szkoły
         stypendia Prezesa Rady Ministrów
         stypendia Starosty Jeleniogórskiego
         stypendia Dyrektora Szkoły
      Zespół Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie
      Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach
         Statut Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kowarach
         Założenia organizacyjne Poradni
         Organy i Pracownicy Pedagogiczni Poradni
         Pracownicy niepedagogiczni Poradni
         Struktura własnościowa
         Majątek
         Oświadczenie KZ
         Klauzula informacyjna - RODO
         Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
      Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie
         Status prawny jednostki.
         Statut jednostki
         Procedura przyjmowania i załatwiania spraw
            Karty indywidualne ucznia
            Opiniowanie
            Orzekanie
            Godziny pracy
            Zestawienie przyjętych i załatwionych spraw
         Budżet i majątek
         Oferty
            Zapytanie ofertowe 1
            NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA KOORDYNATORA PROJEKTU
            Zamówienie publiczne
            Zapytanie ofertowe sprzęt
            Zapytanie ofertowe „Utworzenie i aktualizacja strony internetowej projektu”
            PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn.: „Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w powiecie jeleniogórskim”
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Zamówienie publiczne
            Zapytanie ofertowe
            Zamówienie publiczne
            Zapytanie dotyczące wynajmu sali szkoleniowej
            Zapytanie dotyczące wykonania artykułów promujących projekt
            „Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w Powiecie Jeleniogórskim”
            Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w Powiecie Jeleniogórskim
            Pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?”.
            Zawiadomienie o wynikach postępowania
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Zawiadomienie o wynikach postępowania
            Zapytanie Ofertowe
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            Zawiadomienie o wynikach postępowania
         Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
      Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie
         Status prawny placówki
         Podstawa prawna i zasady funkcjonowania
            Zespół Placówek Rsocjalizacyjno - Wychowawczych
            Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
            Młodziezowy Ośrodek Wychowawczy
         Ogłoszenia o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz o naborze kandydatów na te stanowiska
         MOW Szklarska Poręba sprawozdanie finansowe za 2018 rok
         MOW Szklarska Poręba sprawozdanie finansowe za 2019 rok
         MOW Szklarska Poręba sprawozdanie finansowe za 2020 rok
         MOW Szklarska Poręba sprawozdanie finansowe za 2021 rok
         MOW Szklarska Poręba sprawozdanie finansowe za 2022 rok
      Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie
         Organizacja placówki
            Terminarz pracy placówki 2010/2011
         Oferta DWDiPZ
         Struktura organizacyjna
         Majątek w dyspozycji placówki
         Struktura własnościowa
         Status prawny placówki
            Statut
            Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego
         Przyjmowanie i załatwianie spraw
         Rejestry, ewidencje, archiwa
         Kontrole
         Zamówienia publiczne
         Przetargi
            Przetarg na dostawy artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki
         Sprawozdania finansowe za 2018 rok
         Sprawozdania finansowe za 2019 rok
   POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
         Dane adresowe
         Przedmiot działalności i kompetencje
         Zestawienie rozstrzyganych spraw
            Świadczenia dla rodzin zastępczych
            Skierowania do placówek opiekuńczo-wychowawczych
            Umieszczanie w domach pomocy społecznej
            Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek
            Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych
            Pomoc dla repatriantów
         Rejestry, ewidencje i archiwa
         Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
         Dokumentacja kontroli oraz wystąpienia pokontrolne
         Szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych
         Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
            Ogłoszenie Starosty Jeleniogórskiego o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
            Ogłoszenie Starosty Jeleniogórskiego o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (dyrektor Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie)
            Ogłoszenie Starosty Jeleniogórskiego o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (dyrektor Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie) (ogłoszenie drugie)
            Ogłoszenie kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (specjalista ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych)
            Ogłoszenie Starosty Jeleniogórskiego o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich)
            Ogłoszenie Starosty Jeleniogórskiego o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce)
            Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (starszy referent w Dziale Pomocy Środowiskowej i Instytucjonalnej)
            Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (główny księgowy)
            Ogłoszenie Starosty Jeleniogórskiego o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektor Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie
            Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze "Radca Prawny"
            ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze
            Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
            Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2018
            Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 2019
            Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 2020
            Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 2021
               Ogłoszenie 2/2021 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
               Ogłoszenie 3/2021 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
               Ogłoszenie 4/2021 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
            Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 2022
         Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze
            Sprawozdania za 2012 rok
         Program wyrównywania różnic między regionami - edycja 2012
         Program "Aktywny Samorząd" 2012
            Informacje szczegółowe oraz wnioski do pobrania
         Konkurs ofert na prowadzenie domu pomocy społecznej
         Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
            Zaproszenie do składania kandydatur na członków komisji konkursowej
         Program "Aktywny Samorząd" 2012
            Informacje szczegółowe oraz wnioski do pobrania
         Program "Aktywny Samorząd" 2013
         Zaproszenie do składania kandydatur na członków komisji konkursowej
         Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
         Zaproszenie do składania kandydatur na członków komisji konkursowej
         Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
         Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
         Zaproszenie do składania kandydatur na członków komisji konkursowej
         BILANS
            2018
            2019
            2020
      Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
         Organizacja jednostki
         Status jednostki
         Przedmiot działalności
            Zakres świadczonych usług Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
            Koszt utrzymania mieszkańca
         Misja jednostki
         Kodeks Etyki
         Kontrola zarządcza
            Plany pracy
            Sprawozdania z realizacji planu pracy
            Sprawozdania finansowe
         Dokumentacja z kontroli
            Kontrole przeprowadzone w DPS Janowice Wielkie
               Rok 2022
               Rok 2021
               Rok 2020
               Rok 2019
               Rok 2018
               Rok 2017
               Rok 2016
               Rok 2015
               Rok 2014
               Rok 2013
               Rok 2012
               Rok 2011
               Rok 2010
               Rok 2009
               Rok 2008
               Rok 2007
               Rok 2006
               Rok 2005
               Rok 2004
               Rok 2003
         Majątek jednostki
         Budżet jednostki
         Rejestry i Ewidencje
            Zarządzenia Dyrektora
               Rok 2024
               Rok 2023
               Rok 2022
               Rok 2021
               Rok 2020
               Rok 2019
               Rok 2018
               Rok 2017
               Rok 2016
               Rok 2015
               Rok 2014
               Rok 2013
            Umowy
         Archiwum
         Zamówienia i przetargi
            Rok 2024
               Przetarg na sprzedaż samochodu osobowego
            Rok 2023
               Plan postępowań
               Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego - pelletu
               Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego - pelletu
               Zakup samochodu 9 - osobowego z windą, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością, w tym na wózkach inwalidzkich, na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich - 11 września 202
               Zakup samochodu 9 -osobowego z windą, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością, w tym na wózkach inwalidzkich, na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich - 11 października
            Rok 2022
               Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego - pelletu
            Rok 2021
               Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego - pelletu
               Wywóz odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych
               Zakup pelletu opałowego - II kwartał 2021 r.
               Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie DPS w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby mieszkańców DPS
            Rok 2020
               Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego - pelletu
               Przebudowa łazienki na parterze budynku nr 1
            Rok 2019
               Przebudowa budynku nr 1 (pałacowego) w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich polegająca na montażu windy osobowej
               Wywóz nieczystości płynnych
               Dostawy środków czystości
               Przebudowa budynku nr 1 (pałacowego) w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich polegająca na montażu windy osobowej
               Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego - pelletu
            Rok 2018
               Sukcesywne dostawy pelletu drzewnego
            Rok 2017
               Sukcesywne dostawy pelletu drzewnego
               Rozbiórka wiaty magazynowej oraz uprzątnięcie terenu po rozbiórce
            Rok 2016
               Sukcesywne dostawy pelletu drzewnego
            Rok 2015
               Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy pelletu
            Rok 2014
               Informacje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów spożywczych
               Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy pelletu
               Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów spożywczych
            Rok 2013
               Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej ul. Chłopska 1 w Janowicach Wielkich
               Przetarg nieograniczony na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
               Unieważnienie postępowania
               Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy pelletu
            Rok 2012
               Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych
               Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS (lub równoważnego)
               Przetarg nieograniczony na remont rowu betonowego (melioracyjnego)
            Rok 2011
               Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego Ekoterm Plus (lub równoważnego)
               Przetarg nieograniczony na „remont i termomodernizację dachu w budynku administracyjno - mieszkalnym nr 11
               Przetarg nieograniczony na remont „modernizacja” dachu obiektu zabytkowego na budynku „A” nr 1.
               Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych
            Rok 2010
               Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych.
               Przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa i wyrobów cukierniczych
            Rok 2009
               Przetarg nieograniczony na „Wymianę stolarki okiennej w budynku nr 1 Domu Pomocy Społecznej
            Rok 2008
               Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 1/2008 prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego EKOTERM PLUS
               Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 2/2008 prowadzonego w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawy mięsa i wędlin
            Rok 2007
               Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS
               Przetarg nieograniczony na sukcesywne zakupy ( i ewentualnie dostawy ) mięsa, przetworów mięsnych oraz wędlin
               Przetarg nieograniczony na sukcesywne zakupy / i ewentualnie dostawy / artykułów żywnościowych - Nabiał
               Przetarg nieograniczony na sukcesywne zakupy / i ewentualnie dostawy / artykułów żywnościowych - Pieczywo
               Przetarg nieograniczony na sukcesywne zakupy / i ewentualnie dostawy / artykułów żywnościowych - Warzywa i owoce
            Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej w budynku nr 1 Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
         Realizacja zadań publicznych
         Status załatwionych spraw
         Udostępnianie informacji publicznej
         Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
         Poszukujemy spadkobierców
         Elektroniczna Skrzynka Podawcza
         Dostępność
      Dom Pomocy Społecznej w Kowarach
         Statut
         Informacje
         Status jednostki
         Organizacja jednostki
         Przyjmowanie i załatwianie spraw
         Realizacja zadań publicznych
         Status załatwionych spraw
         Rejestr ewidencji i archiwum
         Kontrole - przebieg i wnioski
            Wymiana dźwigu osobowego – szpitalnego
         Przetargi
            Wynik naboru na stanowisko pracownika socjalnego.
            Wynik postępowania przetargowego na sprzedarz samochodu służbowego
            Ogłoszenie o przetargu
         Konkurs na stanowisko administratora ds. administracyjno-kadrowych
            Wynik naboru na stanowisko administratora ds. administracyjno-kadrowych
         Bilans 2018 r.
         Bilans 2019
         Bilans 2020
      Dom Pomocy Spolecznej w Sosnówce
         Dane adresowe
         Informacje
            Informacja o realizacji budżetu za 2018
            Informacja o realizacji budżetu za 2019
            Informacja o realizacji budżetu za 2020
            Plan wydatków i dochodów na 2022
            Informacja o realizacji budżetu za 2021
            Plan wykonawczy dochodów i wydatków na 2023 rok
            Sprawozdanie finansowe za 2022 rok
         Statut
         Regulamin organizacyjny
         Status jednostki
         Zamówienia Publiczne
            2017
               I przetarg nieograniczony na zakup i dostawę żywności
               I przetarg - Informacja z otwarcia ofert
               II przetarg nieograniczony na zakup i dostawę żywności
               I przetarg nieograniczony za zakup i dostawę żywności - informacja o wyborze oferty
               II przetarg - Informacja z otwarcia ofert
               II przetarg nieograniczony za zakup i dostawę żywności - informacja o wyborze oferty
               III Ogłoszenie - zapytanie o cenę
               III Ogłoszenie - zapytanie o cenę - wybór oferty
               IV Ogłoszenie - zapytanie o cenę
               IV Ogłoszenie - zapytanie o cenę - wybór oferty
            2018
               Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - usługi pralnicze
               Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
               Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę żywności
               Informacja z otwarcia ofert - dostawa żywności
               Dostawa żywności dla DPS II tura pieczywo + mrożonki
               Informacja z otwarcia ofert - dostawa żywności II tura pieczywo + mrożonki
               Dostawa żywności dla DPS III tura mrożonki
               Informacja z otwarcia ofert - dostawa żywności III tura mrożonki
               Ogłoszenie - zapytanie o cenę
               Informacja z otwarcia ofert - zapytanie o cenę
               Ogłoszenie - zapytanie o cenę - remont łazienki
            2019
               Ogłoszenie o zamówieniu za dostawę żywności 2019
               Informacja z otwarcia ofert i o wyborze oferty 2019
               Ogłoszenie o zamówieniu za dostawę żywności 2019 ZP2
               Informacja z otwarcia ofert i o wyborze oferty 2019 ZP2
               Zapytanie o cenę
               Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonaie systemu oddymiania klatek schodowych, oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
               Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonaie systemu oddymiania klatek schodowych, oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
            2020
               Ogłoszenie o zamówieniu za dostawę żywności ZP1/2020
               Informacja z otwarcia ofert z zamówienia ZP1/2020
               Ogłoszenie o zamówieniu za dostawę żywności ZP2/2020
               Wyjaśnienia do ogłoszenia o zamówieniu za dostawę żywności ZP2/2020
               Informacja z otwarcia ofert z zamówienia ZP2/2020
               Informacja wyborze najkorzystaniejszej oferty ZP2/2020
               Ogłoszenie o zamówieniu za dostawę żywności ZP3/2020
               Informacja z otwarcia i wyborze ofert zamówienia ZP3/2020
               Zapytanie ofertowe na wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych, oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
               Informacja o najkorzystniejszej ofercie
            2021
               Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu rewitalizacji terenu DPS w Sosnówce
               Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę żywności ZP1/2021
               Informacja z otwarcia ofert i wyborze ofert ZP1/2021
               Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę żywności ZP2/2021
               Informacja z otwarcia ofert i wyborze ofert ZP2/2021
               Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru
               Wyłonienie Inspektora nadzoru dla zadania
               Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie
               Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia publicznego
               Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie
               Zapytanie ofertowe na modernizację kotłowni
               Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
               Informacja o złożonych zapytaniach do postępowania
               Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie
               Informacja z otwarcia ofert
               Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie
               Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
               Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie
               Zapytanie cenowe na usługi pralnicze
               Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie
            Plan zamówień publicznych 2021
            2022
               Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów spożywczych
               Informacja z otwarcia ofert na dostawę artykułów spożywczych
               Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pieczywa
               Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pieczywa
               Informacja z otwacia ofert na zakup i dostawę pieczywa
               Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - zakup i dostawa żywności
               Ogłoszenie o zamówieniu
               Informacja z otwacia ofert na zakup i dostawę żywności
               Informacja z otwacia ofert na zakup i dostawę żywności - uzupełnienie
               Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - zakup i dostawa żywności
               Unieważnienie ogłoszenia o zamówieniu publicznym - zakup i dostawa żywności
               Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - zakup i dostawa żywności 2022-2023
               Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - zakup i dostawa żywności 2022-2023
               Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów spożywczych
               Informacja z otwarcia ofert
               Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mrożonek
               Zakończenie postępowania na zakup i dostawę mrożonek
            2023
               Zapytanie ofertowe - Dostawa warzyw i owoców
               Zapytanie ofertowe - Dostawa mięsa i produktów mięsnych
               Zapytanie ofertowe - Dostawa mrożonek
               Zapytanie ofertowe - Dostawa artykułów spożywczych
               Zapytanie ofertowe - Pieczywo
               Informacja o wyborze oferty - Dostawa warzyw i owoców
               Informacja o wyborze oferty - Dostawa mięsa i produktów mięsnych
               Informacja o wyborze oferty - Dostawa mrożonek
               Informacja o wyborze oferty - Dostawa artykułów spożywczych
               Informacja o wyborze oferty - Dostawa pieczywa
            2023-2024
               Zapytanie ofertowe - Dostawa warzyw i owoców
               Zapytanie ofertowe - Dostawa mięsa i produktów mięsnych
               Zapytanie ofertowe - Dostawa mrożonek
               Zapytanie ofertowe - Dostawa artykułów spożywczych
               Zapytanie ofertowe - Pieczywo
               Informacja z otwarcia ofert - Dostawa warzyw i owoców
               Informacja z otwarcia ofert - Dostawa mięsa i produktów mięsnych
               Informacja z otwarcia ofert - Dostawa mrożonek
               Informacja z otwarcia ofert - Dostawa artykułów spożywczych
               Informacja z otwarcia ofert - Pieczywo
         Realizacja zadań publicznych
         Ogłoszenia
            Wezwanie do podjęcia depozytu
            Kampania "Bezpieczny i aktywny senior"
            Informacja uzupełniająca z dnia 23.03.2023
         Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy
            Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownicze
            Informacja o wyniku naboru na kierownika działu
            Ogłoszenie o naborze na stanowisko pokojowa/pokojowy
            Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: Główny księgowy
            Informacja o wyniku naboru na stanowisko Główny księgowy
            Ogłoszenie o naborze na stanowisko terapeuta zajęciowy
            Ogłoszenie o naborze na stanowisko pokojowa/pokojowy
            Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: Główny księgowy
            Informacja o wyniku naboru na stanowisko Główny księgowy
            Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: Główny księgowy
            Informacja o wyniku naboru na stanowisko Główny księgowy
            Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: Główny księgowy
            Informacja o wyniku naboru na stanowisko Główny księgowy
            Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Pracownik socjalny
         Fundusze UE
            Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19
            Wsparcie Dolnośląskich DPS
      Dom Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie
         Statut
         Regulamin
         Informacje
         Status jednostki
         Organizacja jednostki
         Przyjmowanie i załatwianie spraw
         Ogłoszenie
            Informacja o wynikach
         Realizacja zadań publicznych
         Status załatwianych spraw
         Rejestr ewidencji i archiwum
         Kontrole - przebieg i wnioski
         Kontrole - przebieg i wnioski
         Bilans 2018 r.
         Bilans 2019
         Bilans 2020
      Dom Dziecka im. M.Konopnickiej w Szklarskiej Porębie
         Status Jednostki
         Zasada funkcjonowania
         Przyjmowanie i załatwianie spraw
         Wykaz dotacji celowych udzielonych z budżetu
         Nabór na wolne Stanowiska
            Ogłoszenia Archiwalne
               Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Domu Dziecka
               Informacja o unieważnieniu postępowania
            Ogłoszenia Aktualne
               Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy
            Ogłoszenia o wyniku naboru
         Przetargi
            Przetargi Aktualne
               Ogłoszenia Aktualne
                  ogłoszenie o wyniku przetargu
            Przetargi Archiwalne
               OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
               OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
               Dostawa posiłków na 2016
               INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA „Dostawa posiłków dla Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie”
         Bilans
            Bilans za 2018r
            Bilans za 2019r
            Bilans za 2020r
   POZOSTAŁE JEDNOSTKI
      Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze
      Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze
         Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
            2021
         Bilans
            2018
            2019
            2020
      Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze
         Dane adresowe
         Osoby i funkcje
         Przedmiot działalności
         Pliki do pobrania
         Oferty pracy
         Ogłoszenia
         Sprawozdania finansowe

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
   Oświadczenia radnych Rady Powiatu
      V kadencja Rady 2014-2018
      VI kadencja Rady Powiatu 2018-2023
         Pierwsze oświadczenie majątkowe radnych do 30 dni od dnia ślubowania
         Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2018 rok
         Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok
         Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2020 r.
   Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
   Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
      2018 r.
         Członkowie Zarządu
            Jarosław Kotliński -Wicestarosta Jeleniogórski
            Artur Smolarek- Członek Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego
         Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych
            Jolanta Kałudzińska-Góra -p.o. Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach
         Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
            Oświadczenie za 2017 r.
            Oświadczenie - 22.11.2018 r.
            Krzysztof Wiśniewski - Starosta Jeleniogórski
      2019 r.
         Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych
            Jolanta Kenig- dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze
            Filiczkowska Katarzyna - dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej "JUNIOR" w Miłkowie
            Urszula Filipczuk Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze
            Alicja Łukaszkiewicz - Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie
            Jarosław Grabowski - Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie
            Leonard Jaskółowski - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "JUNIOR" w Miłkowie
            Jarosław Malec - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce
            Sylwia Mosur-Polowczyk - Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie
            Mariusz Owczarek - Dyrektor Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie
            Krzysztof Preisner - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze
            Halina Rudnik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
            Dorota Sobczyńska - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
            Beata Szehidewicz - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie
            Alicja Trembułowicz - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kowarach
            Julita Odelga-Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach
            Ewelina Wójcik Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze
         Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
            Krzysztof Wiśniewski - Starosta Jeleniogórski
         Członkowie Zarządu
            Jarosław Kotliński -Wicestarosta Jeleniogórski
            Artur Smolarek - Członek Zarządu Powiatu
   Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
      2018 r.
         Ewa Gralik-Żmudzińska -Sekretarz Powiatu Jeleniogórskiego
         Oświadczenia osób posiadajacych upoważnienie do wydawania decyzji w imieniu Starosty Jeleniogórskiego
            Małgorzata Kukuła - Główny specjalista w Wydziale Komunikacji
            Aleksandra Mucharska - Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
            Monika Kardyś - Kierownik Działu Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze
            Joanna Żmudzińska - Główny specjalista w Wydziale Komunikacji
            Anna Ciopińska - Inspektor w Wydziale Komunikacji
            Paulina Bieda-Rydz - Inspektor w Wydziale Komunikacji
            Ewelina Wójcik -Kierownik Działu Świadczeń Pomocy Instytucjonalnej i Interwencji Kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze
            Emil Fuzowski - Główny specjalista w Wydziale Komunikacji
      2019 r.
         Ewa Gralik-Żmudzińska -Sekretarz Powiatu Jeleniogórskiego
         Grażyna Bojęć - Skarbnik Powiatu Jeleniogórskiego
         Ewa Lijewska-Małachowska Sekretarz Powiatu Jeleniogórskiego
         Oświadczenia osób posiadających upoważnienie do wydawania decyzji w imieniu Starosty Jeleniogórskiego
      2020 r.
   Wzory oświadczeń majątkowych

INNE
   E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
      Informator o prawach i obowiązkach obywatelskich
   Redakcja Biuletynu
   Instrukcja obsługi biuletynu
      Wyszukiwarka
      Informacja o możliwości wydruku treści
      Nawigacja
      Rejestr zmian
   Europejski Kodeks Dobrej Administracji
   Traktaty Unii Europejskiej
   Obywatelska Karta Antykorupcyjna
   Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
   Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
   Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
   KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
   KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
   Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
   Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
   Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
   Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
   Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
   Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
   Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.

Ponowne wykorzystanie
   Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
corner   corner