logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
minus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
   minus Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
      plus Organizacja bieżącego Roku Szkolnego
      minus Status jednostki
         minus Cele i zadania szkoły
         minus uchwały i akty szkolne
         minus Statut oraz WSO Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
      plus Organizacja jednostki
      minus Egzaminy eksternistyczne
      plus Stypendium Prezesa Rady Ministrów
      minus Przyjmowanie i załatwianie spraw
      plus Ogłoszenia dla uczniów
      minus Ogłoszenia dla rodziców
      minus PODRĘCZNIKI SZKOLNE
      minus Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018
      minus Ogłoszenia
   plus Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie
   minus Zespół Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie
   plus Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach
   plus Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie
   plus Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie
   plus Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
minus Nieodpłatne poradnictwo w 2019
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. Cele i zadania szkoły
Przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych
2. uchwały i akty szkolne
3. Statut oraz WSO Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach

 

 

1. Podstawa prawna jednostki:
 
·      Na podstawie wniosku Zjednoczenia Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych z dnia 28.08.1961r. znak: TO-1-S/185/61 i art. 12 ustawy z dnia 15.07.1961r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania /Dz.U. Nr 32 z dnia 21.07.1961r./ oraz pisma Ministra Oświaty z dnia 22.08.1961 Nr PFE-20e/87/61,  Minister Przemysłu Ciężkiego (pismo PP.III-5411-58-61 z dnia 28.08.1961r.)  otwiera z dniem 01.09.1961 r. Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących /przyzakładową/ Dolnośląskich Zakładów Wytwórczych Specjalnych Silników Elektrycznych  w Piechowicach.
 
·      Z dniem 01.09.1970 roku Minister Przemysłu Maszynowego (PP-III-5359-7348-11/71 z dnia 08.04.1971) powołany zostaje Zespół Szkół Zawodowych KZME ???ż???Karelma???ż??? w Piechowicach.
 
·      Decyzja Nr 19/90 Kuratora Oświaty i Wychowania  z dnia 31 sierpnia 1990 roku  Nr O-KZ1-5055-3/90 w sprawie utworzenia szkoły pod nazwą Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Piechowicach.
 
·      Od 01.01.1999 roku Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych jest Szkoła publiczną prowadzoną przez Statostę Jeleniogórskiego (OKZ-01-4/LZ/99 z 18.01.1999 r.),oraz Uchwały Nr XXXVIII/ 245/ 2002 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28  stycznia 2002 r.
 
·      Uchwała Nr IV/22/03 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 sierpnia 2003 roku  w sprawie zmiany nazwy szkoły na Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
 
2. Organem prowadzącym dla Zespołu Szkół jest Starosta Jeleniogórski.
 
 
3. Zespół Szkół jest finansowany z budżetu Powiatu.
 
 
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.  

 

Ilość odwiedzin: 3780
Nazwa dokumentu: Status jednostki
Skrócony opis: Szkoła powołana dnia 01.09.1961r. na wniosek Ministra Przemysłu Ciężkiego (PP.III-5411-58-61 z dnia 28.08.1961r. jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących w Piechowicach.
Podmiot udostępniający: ZSTiL
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Spychała
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Sobczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Spychała
Data wytworzenia informacji: 2004-04-27 23:39:25
Data udostępnienia informacji: 2004-04-27 23:39:25
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-28 11:05:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner