logo
Wersja dla niedowidzących
  Archiwum Powiat Karkonoski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu karkonoskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
minus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

<
Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Przetarg na sprzedaż samochodu osobowego Grzegorz Madera 2024-07-11 18:49:16
Sprawozdania z realizacji planu pracy Grzegorz Madera 2024-04-26 12:30:52
Jolanta Borejszo - Sekretarz Powiatu Włodzimierz Słodkiewicz 2024-04-25 13:04:19
kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych Włodzimierz Słodkiewicz 2024-04-25 12:55:37
kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych Włodzimierz Słodkiewicz 2024-04-25 12:55:13
kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych Włodzimierz Słodkiewicz 2024-04-25 12:54:43
Jacek Radwan - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Włodzimierz Słodkiewicz 2024-04-25 12:45:36
Jacek Radwan - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Włodzimierz Słodkiewicz 2024-04-25 12:45:18
Jacek Radwan - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Włodzimierz Słodkiewicz 2024-04-25 12:44:59
Jacek Radwan - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Włodzimierz Słodkiewicz 2024-04-25 12:34:59
Jacek Radwan - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Włodzimierz Słodkiewicz 2024-04-25 12:33:05
Włodzimierz Słodkiewicz 2024-04-25 12:32:16
Włodzimierz Słodkiewicz 2024-04-25 12:31:39
Ogłoszenia Marcin Spychała 2024-04-16 08:43:50
Rekrutacja do ZSTiL Piechowice Marcin Spychała 2024-04-16 08:42:54
PODRĘCZNIKI SZKOLNE Marcin Spychała 2024-04-16 08:42:20
Ogłoszenia dla rodziców Marcin Spychała 2024-04-16 08:39:43
Stypendium Prezesa Rady Ministrów Marcin Spychała 2024-04-16 08:34:51
Egzaminy eksternistyczne Marcin Spychała 2024-04-16 08:33:41
Struktura szkoły Marcin Spychała 2024-04-16 08:30:33
Status jednostki Marcin Spychała 2024-04-16 08:27:59
Organizacja bieżącego Roku Szkolnego Marcin Spychała 2024-04-16 08:26:01
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach Marcin Spychała 2024-04-16 08:25:14
Dominika Trawińska - Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze Włodzimierz Słodkiewicz 2024-03-13 14:43:54
Dorota Rauch - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Włodzimierz Słodkiewicz 2024-03-13 14:43:40
Oświadczenie Włodzimierz Słodkiewicz 2024-03-13 14:43:26
Barbara Górska - Zastępca Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze Włodzimierz Słodkiewicz 2024-03-13 14:42:52
Alina Fursewicz - Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze Włodzimierz Słodkiewicz 2024-03-13 14:41:51
Sylwester Urbański - Dyrektor Wydziału Oświaty i Zdrowia Włodzimierz Słodkiewicz 2024-03-13 14:41:25
Aneta Sempiak - Kierownik Referatu Rejestracji i Ewidencji Pojazdów w Wydziale Komunikacji Włodzimierz Słodkiewicz 2024-03-13 14:40:33
Maria Regner - Podinspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Włodzimierz Słodkiewicz 2024-03-13 14:40:19
Małgorzata Regner - Inspektor w Wydziale Komunikacji Włodzimierz Słodkiewicz 2024-03-13 14:39:46
Emilia Piwińska - Podinspektor w Wydziale Komunikacji Włodzimierz Słodkiewicz 2024-03-13 14:39:31
Justyna Pacuła - Geolog Powiatowy Włodzimierz Słodkiewicz 2024-03-13 14:39:16
Aleksandra Mucharska - Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Włodzimierz Słodkiewicz 2024-03-13 14:38:57
Grażyna Materak - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Włodzimierz Słodkiewicz 2024-03-13 14:38:41
Magdalena Kuźniar - Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Włodzimierz Słodkiewicz 2024-03-13 14:38:24
Paulina Bieda-Rydz - Inspektor w Wydziale Komunikacji Włodzimierz Słodkiewicz 2024-03-13 14:38:00
Aleksandra Hadacz-Budzikowska - Kierownik Referatu Praw Jazdy w Wydziale Komunikacji Włodzimierz Słodkiewicz 2024-03-13 14:37:28
Helena Gawron - Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Włodzimierz Słodkiewicz 2024-03-13 14:35:17
Zenon Bednarz - Dyrektor Wydziału Komunikacji Włodzimierz Słodkiewicz 2024-03-13 14:34:53
Oświadczenie za 2017 rok Włodzimierz Słodkiewicz 2024-03-13 14:33:08
Grażyna Bojęć - Skarbnik Powiatu Jeleniogórskiego Włodzimierz Słodkiewicz 2024-03-13 14:31:59
Alicja Trembułowicz - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kowarach Włodzimierz Słodkiewicz 2024-03-13 14:30:40
Beata Szehidewicz - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie Włodzimierz Słodkiewicz 2024-03-13 14:29:38
Dorota Sobczyńska - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach Włodzimierz Słodkiewicz 2024-03-13 14:29:24
Halina Rudnik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich Włodzimierz Słodkiewicz 2024-03-13 14:28:59
Krzysztof Preisner - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze Włodzimierz Słodkiewicz 2024-03-13 14:28:40
Mariusz Owczarek - Dyrektor Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie Włodzimierz Słodkiewicz 2024-03-13 14:28:06
Sylwia Mosur-Polowczyk - Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie Włodzimierz Słodkiewicz 2024-03-13 14:27:40
Jarosław Malec - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce Włodzimierz Słodkiewicz 2024-03-13 14:27:26
Alicja Łukaszkiewicz - Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie Włodzimierz Słodkiewicz 2024-03-13 14:27:12
Leonard Jaskółowski - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "JUNIOR" w Miłkowie Włodzimierz Słodkiewicz 2024-03-13 14:26:58
Jarosław Grabowski - Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie Włodzimierz Słodkiewicz 2024-03-13 14:23:16
Urszula Filipczuk - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Włodzimierz Słodkiewicz 2024-03-13 14:22:51
Katarzyna Filiczkowska - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej "JUNIOR" w Miłkowie Włodzimierz Słodkiewicz 2024-03-13 14:22:34
Jolanta Bagińska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze Włodzimierz Słodkiewicz 2024-03-13 14:22:16
Julita Odelga-Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach Włodzimierz Słodkiewicz 2024-03-13 14:21:53
Oświadczenie za 2017 rok Włodzimierz Słodkiewicz 2024-03-13 14:16:55
Andrzej Walczak - Członek Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Włodzimierz Słodkiewicz 2024-03-13 14:15:33
Paweł Kwiatkowski - Wicestarosta Jeleniogórski Włodzimierz Słodkiewicz 2024-03-13 14:13:36
2017 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2024-01-30 09:21:19
2017 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2024-01-30 09:16:12
Pierwsze oświadczenia majątkowe Radnych. Włodzimierz Słodkiewicz 2024-01-30 09:14:01
2017 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2024-01-30 09:11:46
Oświadczenia na 2 miesiące przed końcem V kadencji Rady Powiatu Włodzimierz Słodkiewicz 2024-01-30 09:11:16
Oświadczenia majątkowe radnych stan na 31.12.2017 Włodzimierz Słodkiewicz 2024-01-30 09:10:50
oświadczenie majątkowe Włodzimierz Słodkiewicz 2024-01-30 09:09:59
oświadczenia majątkowe Włodzimierz Słodkiewicz 2024-01-30 09:09:30
oświadczenia majątkowe Włodzimierz Słodkiewicz 2024-01-30 09:09:14
oświadczenie majątkowe Włodzimierz Słodkiewicz 2024-01-30 09:08:53
Włodzimierz Słodkiewicz 2024-01-30 09:08:24
IV Kadencja Rady 2010-2014. Włodzimierz Słodkiewicz 2024-01-30 09:07:56
za 2017 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2024-01-30 09:02:35
Koszt utrzymania mieszkańca Grzegorz Madera 2024-01-19 13:33:08
Budżet jednostki Grzegorz Madera 2024-01-18 12:42:24
Rok 2024 Grzegorz Madera 2024-01-18 09:35:01
Rok 2024 Grzegorz Madera 2024-01-18 09:09:56
Rok 2023 Grzegorz Madera 2024-01-18 09:07:25
Plany pracy Grzegorz Madera 2024-01-18 08:17:12
Rok 2023 Grzegorz Madera 2024-01-10 09:17:49
Rok 2023 Grzegorz Madera 2023-12-07 09:33:34
Zakup samochodu 9 -osobowego z windą, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością, w tym na wózkach inwalidzkich, na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich Grzegorz Madera 2023-10-30 14:46:41
Zakup samochodu 9 - osobowego z windą, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością, w tym na wózkach inwalidzkich, na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich Grzegorz Madera 2023-10-30 14:46:18
Zakup samochodu 9 -osobowego z windą, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością, w tym na wózkach inwalidzkich, na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich Grzegorz Madera 2023-10-30 14:45:32
Zakup samochodu 9 -osobowego z windą, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością, w tym na wózkach inwalidzkich, na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich Grzegorz Madera 2023-10-27 11:17:31
Rok 2023 Grzegorz Madera 2023-10-23 12:16:50
2020 Włodzimierz Słodkiewicz 2023-10-03 12:21:34
Zakup samochodu 9 - osobowego z windą, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością, w tym na wózkach inwalidzkich, na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich Grzegorz Madera 2023-09-21 07:42:24
Zakup samochodu 9 - osobowego z windą, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością, w tym na wózkach inwalidzkich, na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich Grzegorz Madera 2023-09-20 17:26:46
Zakup samochodu 9 - osobowego z windą, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością, w tym na wózkach inwalidzkich, na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich Grzegorz Madera 2023-09-20 14:59:05
Zakup samochodu 9 - osobowego z windą, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością, w tym na wózkach inwalidzkich, na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich Grzegorz Madera 2023-09-20 14:52:49
Informacja z otwarcia ofert - Pieczywo Robert Lesicki 2023-09-19 12:59:31
Informacja z otwarcia ofert - Dostawa artykułów spożywczych Robert Lesicki 2023-09-19 12:58:44
Informacja z otwarcia ofert - Dostawa mrożonek Robert Lesicki 2023-09-19 12:57:21
Informacja z otwarcia ofert - Dostawa mięsa i produktów mięsnych Robert Lesicki 2023-09-19 12:55:03
Informacja z otwarcia ofert - Dostawa warzyw i owoców Robert Lesicki 2023-09-19 12:53:16
Informacja o wyborze oferty - Dostawa warzyw i owoców Robert Lesicki 2023-09-19 12:51:15
Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego - pelletu Grzegorz Madera 2023-09-04 13:47:37
Informacje i ogłoszenia Włodzimierz Słodkiewicz 2023-08-31 15:43:12
Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego - pelletu Grzegorz Madera 2023-08-23 11:37:49
Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego - pelletu Grzegorz Madera 2023-07-20 13:43:24
Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego - pelletu Grzegorz Madera 2023-07-18 11:45:59
Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego - pelletu Grzegorz Madera 2023-07-04 14:45:04
Rok 2023 Grzegorz Madera 2023-06-29 13:20:50
Sprawozdania finansowe 2022 Marcin Spychała 2023-06-22 08:36:37
Sprawozdania finansowe Marcin Spychała 2023-06-22 08:35:33
Plany pracy Grzegorz Madera 2023-05-19 09:19:22
Rok 2023 Grzegorz Madera 2023-05-17 11:52:08
Poszukujemy spadkobierców Grzegorz Madera 2023-05-15 10:04:36
Rok 2023 Grzegorz Madera 2023-05-09 08:26:29
Sprawozdania finansowe Grzegorz Madera 2023-04-24 12:54:38
Plany pracy Grzegorz Madera 2023-04-24 11:12:41
Poszukujemy spadkobierców Grzegorz Madera 2023-04-24 09:47:08
Informacja o wyborze oferty - Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych Robert Lesicki 2023-04-18 14:40:42
Informacja o wyborze oferty - Dostawa warzyw i owoców Robert Lesicki 2023-04-18 14:31:39
Budżet jednostki Grzegorz Madera 2023-04-18 08:56:55
Budżet jednostki Grzegorz Madera 2023-04-18 08:56:24
2016 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2023-04-11 09:47:21
2015 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2023-04-11 09:41:41
2014 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2023-04-11 09:40:31
2016 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2023-04-11 09:37:57
2015 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2023-04-11 09:37:29
2014 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2023-04-11 09:33:25
za 2016 rok. Włodzimierz Słodkiewicz 2023-04-11 09:30:11
za 2015 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2023-04-11 09:29:52
2016 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2023-04-11 09:23:48
2014 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2023-04-11 09:23:25
2015 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2023-04-11 09:22:28
za 2014 rok. Włodzimierz Słodkiewicz 2023-04-11 09:22:03
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Główny księgowy Robert Lesicki 2023-03-27 22:24:46
Rok 2023 Grzegorz Madera 2023-03-21 10:28:16
Umowy Grzegorz Madera 2023-03-08 14:16:41
Marta Strzelczyk 2023-03-03 10:05:56
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze Marta Strzelczyk 2023-03-03 09:49:50
Ogłoszenie Nr 3/20 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2023-03-03 09:48:23
Koszt utrzymania mieszkańca Grzegorz Madera 2023-02-01 12:28:14
Poszukujemy spadkobierców Grzegorz Madera 2023-01-31 15:00:18
Poszukujemy spadkobierców Grzegorz Madera 2023-01-25 12:45:59
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pokojowa/pokojowy Robert Lesicki 2023-01-12 18:45:09
Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierowcy Robert Lesicki 2023-01-12 18:41:40
Rok 2022 Grzegorz Madera 2022-12-09 14:33:08
Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierowcy Robert Lesicki 2022-12-08 13:56:37
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pokojowa/pokojowy Robert Lesicki 2022-12-08 13:55:56
Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownicze Robert Lesicki 2022-12-08 13:55:02
Informacje Robert Lesicki 2022-12-08 13:12:20
Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownicze Robert Lesicki 2022-12-08 13:06:42
Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownicze Robert Lesicki 2022-12-08 12:59:15
Rok 2022 Grzegorz Madera 2022-11-17 08:12:22
Rok 2022 Grzegorz Madera 2022-11-17 08:05:47
Poszukujemy spadkobierców Grzegorz Madera 2022-08-31 09:50:54
Poszukujemy spadkobierców Grzegorz Madera 2022-07-27 11:13:52
Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego - pelletu Grzegorz Madera 2022-07-06 08:40:27
Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego - pelletu Grzegorz Madera 2022-07-06 08:39:34
Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego - pelletu Grzegorz Madera 2022-07-01 11:48:18
MOW Szklarska Poręba sprawozdanie finansowe za 2021 rok Kamil Włodarski 2022-06-06 11:42:25
MOW Szklarska Poręba sprawozdanie finansowe za 2021 rok Kamil Włodarski 2022-06-03 14:53:01
MOW Szklarska Poręba sprawozdanie finansowe za 2020 rok Kamil Włodarski 2022-06-03 14:48:15
Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownicze Robert Lesicki 2022-06-02 14:44:32
Informacja o realizacji budżetu za 2021 Robert Lesicki 2022-05-17 14:22:45
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - zakup i dostawa żywności 2022-2023 Robert Lesicki 2022-04-22 23:31:13
Informacja z otwacia ofert na zakup i dostawę żywności - uzupełnienie Robert Lesicki 2022-04-14 12:56:08
Sprawozdania finansowe Marcin Spychała 2022-04-14 08:48:48
Finanse szkoły Marcin Spychała 2022-04-14 08:43:00
Finanse szkoły Marcin Spychała 2022-04-14 08:42:02
Sprawozdania z realizacji planu pracy Grzegorz Madera 2022-04-05 13:40:33
Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL3131 Podgórzyn, ul. Kościelna 2 Małgorzata Żurawska 2022-03-18 11:30:49
Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL3121 Dąbrowica Małgorzata Żurawska 2022-03-07 10:41:25
Rok 2022 Agnieszka Buzun 2022-03-01 10:36:08
Rok 2022 Agnieszka Buzun 2022-03-01 10:19:28
Rok 2022 Agnieszka Buzun 2022-03-01 10:16:27
Rok 2022 Agnieszka Buzun 2022-03-01 10:14:41
Rok 2022 Agnieszka Buzun 2022-03-01 10:13:06
Rok 2022 Agnieszka Buzun 2022-03-01 10:11:57
Rok 2022 Agnieszka Buzun 2022-03-01 10:07:24
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Krzysztof Woźniak 2022-03-01 09:17:40
Rok 2022 Agnieszka Buzun 2022-02-28 15:04:53
Rok 2022 Agnieszka Buzun 2022-02-28 15:01:51
Rok 2022 Agnieszka Buzun 2022-02-28 14:58:55
Rok 2022 Agnieszka Buzun 2022-02-28 14:53:39
Rok 2021 Grzegorz Madera 2022-02-24 09:10:26
Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL3131 Podgórzyn,, ul. Kościelna 2 Małgorzata Żurawska 2022-02-23 11:14:16
Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL 3062 Szklarska Poręba Górna Małgorzata Żurawska 2022-02-23 10:44:10
Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL 3041 Kostrzyca Małgorzata Żurawska 2022-02-23 10:27:38
Instalacja radiokomunikacyjna BT30669 Rybnica dz. nr 385/5 Małgorzata Żurawska 2022-02-23 10:06:31
Instalacja radiokomunikacyjna RTON Jelenia Góra/ Śnieżne Kotły Małgorzata Żurawska 2022-02-23 08:49:36
Instalacja radiokomunikacyjna RTON Jelenia Góra/ Śnieżne Kotły Małgorzata Żurawska 2022-02-23 08:44:40
Instalacja radiokomunikacyjna RTON Jelenia Góra/ Śnieżne Kotły Małgorzata Żurawska 2022-02-23 08:42:01
Zgłoszenie stacji bazowej telefonii komórkowej JEL3066 Szklarska Poręba Małgorzata Żurawska 2022-02-22 13:48:03
Zgłoszenie stacji bazowej telefonii komórkowej JEL3066 Szklarska Poręba Małgorzata Żurawska 2022-02-22 13:41:40
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Barbara Borysiewicz 2022-02-21 08:18:28
Informacja z otwarcia ofert na dostawę artykułów spożywczych Robert Lesicki 2022-02-18 17:13:09
Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL3066 Szklarska Poręba Małgorzata Żurawska 2022-02-18 12:24:14
Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL 3105 Brzezie Karkonoskie Małgorzata Żurawska 2022-02-18 11:00:42
Stacja bazowa 13483 (69598N!( KARAPACZ CENTRUM (PJE_KARPACZ_MILKOW) Małgorzata Żurawska 2022-02-18 10:40:42
Rok 2022 Agnieszka Buzun 2022-02-18 10:17:23
Instalacja radiokomunikacyjna OM ZSTIL Piechowice ul. Przemysłowa 11 Małgorzata Żurawska 2022-02-18 09:00:38
Instalacja radiokomunikacyjna BT30669 Rybnica dz. nr 385/5 Małgorzata Żurawska 2022-02-16 14:40:56
Stacja bazowa 13483 (69598N!( KARAPACZ CENTRUM (PJE_KARPACZ_MILKOW) Małgorzata Żurawska 2022-02-16 13:56:39
Instalacja radiokomunikacyjna 49112 (69112N!) Łomnica, gm. Mysłakowice Małgorzata Żurawska 2022-02-16 12:28:52
instalacja radiokumunikacyjna 69666 (69666N!) Schronisko Odrodzenie Małgorzata Żurawska 2022-02-16 12:06:26
Stacja bazowa telefoni komórkowej JEL3181 Małgorzata Żurawska 2022-02-16 12:05:58
instalacja radiokumunikacyjna 69666 (69666N!) Schronisko Odrodzenie Małgorzata Żurawska 2022-02-16 11:59:26
Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL3121 Dąbrowica Małgorzata Żurawska 2022-02-16 11:43:40
Rok 2022 Agnieszka Buzun 2022-02-16 11:41:36
Stacja bazowa BT33792_Siedlęcin Małgorzata Żurawska 2022-02-16 11:25:09
Stacja bazowa telefoni komórkowej JEL3143 Małgorzata Żurawska 2022-02-16 10:54:39
Budżet jednostki Grzegorz Madera 2022-02-16 09:48:26
Umowy Grzegorz Madera 2022-02-16 09:20:33
Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL3162 Miedzianka Małgorzata Żurawska 2022-02-16 09:12:01
Umowy Grzegorz Madera 2022-02-16 09:11:16
Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL 3162 Małgorzata Żurawska 2022-02-16 09:10:16
Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL 3105 Brzezie Karkonoskie Małgorzata Żurawska 2022-02-16 08:43:15
Stacja bazowa telefonii komórkowej BT30140 MYSŁAKOWICE ORANGE A2 Małgorzata Żurawska 2022-02-16 08:42:11
Instalacja radiokomunikacyjna TSR Piechowice/ Górzyniec Małgorzata Żurawska 2022-02-16 08:40:58
Stacja bazowa telefoni komórkowej JEL3143 Małgorzata Żurawska 2022-02-16 08:39:28
Stacja bazowa BT34659_Jakuszyce Małgorzata Żurawska 2022-02-16 08:39:05
Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL3069 Przesieka Małgorzata Żurawska 2022-02-16 08:38:44
Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL3066 Szklarska Poręba Małgorzata Żurawska 2022-02-16 08:38:21
Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL 3105 Brzezie Karkonoskie Małgorzata Żurawska 2022-02-16 08:29:16
Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL3069 Przesieka Małgorzata Żurawska 2022-02-15 15:11:15
Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL 3069 Przesieka Małgorzata Żurawska 2022-02-15 15:09:39
Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL 3069 Przesieka Małgorzata Żurawska 2022-02-15 15:07:07
Instalacja radiokomunikacyjna TSR Piechowice/ Górzyniec Małgorzata Żurawska 2022-02-15 13:45:01
Instalacja radiokomunikacyjna RTON Jelenia Góra/ Śnieżne Kotły Małgorzata Żurawska 2022-02-15 13:25:15
Stacja bazowa telefonii komórkowej BT30140 MYSŁAKOWICE ORANGE A2 Małgorzata Żurawska 2022-02-15 12:34:29
Stacja bazowa telefonii komórkowej BT30140 MYSŁAKOWICE ORANGE A2 Małgorzata Żurawska 2022-02-15 12:31:36
Stacja bazowa BT34659_Jakuszyce Małgorzata Żurawska 2022-02-15 12:01:17
instalacja radiokumunikacyjna JEL3145_Podgórzyn Małgorzata Żurawska 2022-02-15 11:05:54
instalacja radiokumunikacyjna JEL3145_Podgórzyn Małgorzata Żurawska 2022-02-15 10:57:17
instalacja radiokumunikacyjna JEL3145_Podgórzyn Małgorzata Żurawska 2022-02-15 10:55:39
instalacja radiokumunikacyjna JEL3145 Małgorzata Żurawska 2022-02-15 10:51:22
Stacja bazowa BT34659_Jakuszyce Małgorzata Żurawska 2022-02-15 10:40:17
Stacja bazowa BT34659_Jakuszyce Małgorzata Żurawska 2022-02-15 10:09:01
Stacja bazowa telefoni komórkowej JEL3143 Małgorzata Żurawska 2022-02-14 14:21:46
Stacja bazowa telefoni komórkowej JEL3143 Małgorzata Żurawska 2022-02-14 14:21:05
Stacja bazowa telefoni komórkowej JEL3143 Małgorzata Żurawska 2022-02-14 14:19:21
Rok 2022 Agnieszka Buzun 2022-02-14 10:28:59
Rok 2022 Agnieszka Buzun 2022-02-14 10:26:23
Rok 2022 Agnieszka Buzun 2022-02-10 15:34:23
Rok 2022 Agnieszka Buzun 2022-02-10 15:30:54
Rok 2022 Agnieszka Buzun 2022-02-10 15:27:31
Rok 2022 Agnieszka Buzun 2022-02-10 15:23:38
Rok 2022 Agnieszka Buzun 2022-02-10 15:22:35
Rok 2022 Agnieszka Buzun 2022-02-10 15:18:26
Rok 2022 Agnieszka Buzun 2022-02-10 15:17:03
Rok 2022 Agnieszka Buzun 2022-02-10 15:16:23
Rok 2022 Agnieszka Buzun 2022-02-10 15:10:15
Rekrutacja do ZSTiL Piechowice Marcin Spychała 2022-02-10 11:10:29
PODRĘCZNIKI SZKOLNE Marcin Spychała 2022-02-10 11:08:42
Organizacja jednostki Marcin Spychała 2022-02-10 11:05:07
Statut oraz WSO Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach Marcin Spychała 2022-02-10 10:56:47
Plan lekcji na bieżący rok szkolny Marcin Spychała 2022-02-10 10:53:54
Organizacja bieżącego Roku Szkolnego Marcin Spychała 2022-02-10 10:52:06
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2022-02-08 13:17:01
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów spożywczych Robert Lesicki 2022-02-08 12:57:40
Rok 2021 Grzegorz Madera 2022-02-03 10:40:23
Rok 2021 Grzegorz Madera 2022-02-03 10:35:19
Uchwały Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2022-02-01 08:23:41
Uchwały Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2022-02-01 07:58:41
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Barbara Borysiewicz 2022-02-01 07:51:14
Rok 2022 Agnieszka Buzun 2022-01-31 14:52:54
Rok 2022 Agnieszka Buzun 2022-01-31 14:47:53
Koszt utrzymania mieszkańca Grzegorz Madera 2022-01-31 13:15:34
Rok 2022 Agnieszka Buzun 2022-01-31 11:39:26
Rok 2022 Agnieszka Buzun 2022-01-31 11:33:20
Rok 2022 Agnieszka Buzun 2022-01-31 11:30:36
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2022-01-28 12:58:09
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2022-01-28 12:54:56
Sesja XLI z dnia 27 stycznia 2022 r. Barbara Borysiewicz 2022-01-28 12:20:19
Sesja XLI z dnia 27 stycznia 2022 r. Barbara Borysiewicz 2022-01-28 12:17:00
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2022-01-28 11:45:15
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2022-01-28 11:45:09
Rok 2022 Agnieszka Buzun 2022-01-26 16:03:58
Rok 2022 Agnieszka Buzun 2022-01-26 16:02:37
Rok 2022 Agnieszka Buzun 2022-01-26 15:56:44
Rok 2022 Agnieszka Buzun 2022-01-26 15:53:04
Rok 2022 Agnieszka Buzun 2022-01-26 15:47:26
Rok 2022 Agnieszka Buzun 2022-01-26 15:44:56
Rok 2022 Agnieszka Buzun 2022-01-26 15:44:10
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2022-01-26 08:49:15
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2022-01-26 08:48:57
Informacje Robert Lesicki 2022-01-25 08:36:39
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2022-01-24 12:13:52
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2022-01-24 12:11:31
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2022-01-24 12:08:26
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2022-01-24 12:07:44
Dane teleadresowe Agnieszka Buzun 2022-01-24 09:32:25
Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownicze Robert Lesicki 2022-01-21 00:08:19
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2022-01-20 14:01:27
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2022-01-20 14:01:20
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Barbara Borysiewicz 2022-01-20 13:41:32
4. Komisja Spraw Społecznych Barbara Borysiewicz 2022-01-20 13:40:19
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Barbara Borysiewicz 2022-01-20 13:39:05
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Barbara Borysiewicz 2022-01-20 13:37:27
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Barbara Borysiewicz 2022-01-20 13:35:01
4. Komisja Spraw Społecznych Barbara Borysiewicz 2022-01-20 13:33:28
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Barbara Borysiewicz 2022-01-20 13:31:49
Sesje Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2022-01-20 13:30:14
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Barbara Borysiewicz 2022-01-20 13:19:02
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Barbara Borysiewicz 2022-01-20 13:18:21
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Barbara Borysiewicz 2022-01-20 12:48:36
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2022-01-18 12:57:39
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2022-01-18 12:57:33
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2022-01-18 10:35:11
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2022-01-18 10:26:29
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2022-01-18 10:26:20
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2022-01-17 08:14:40
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2022-01-17 08:14:06
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2022-01-17 07:48:45
Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Krzysztof Serdyński 2022-01-13 10:34:19
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2022-01-13 08:24:02
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2022-01-13 08:23:33
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Barbara Borysiewicz 2022-01-11 13:53:12
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2022-01-11 13:40:05
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2022-01-11 13:39:38
Osoby i funkcje Elżbieta Machała 2022-01-10 18:10:54
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze Elżbieta Machała 2022-01-10 18:10:09
Ogłoszenie 4/2021 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Katarzyna Michoń 2022-01-10 12:30:21
2022 Agnieszka Buzun 2022-01-05 09:11:17
2022 Agnieszka Buzun 2022-01-05 09:10:14
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2022-01-04 12:47:45
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2022-01-04 12:47:38
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2022-01-03 11:45:48
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2022-01-03 11:45:32
Informacja Starosty Karkonoskiego Nieodpłatna Pomoc Prawna Nieodplatne Poradnictwo Obywatelskie styczeń 2022 Michał Słomski 2022-01-03 11:09:00
Informacja Starosty Karkonoskiego Nieodpłatna Pomoc Prawna Nieodplatne Poradnictwo Obywatelskie styczeń 2022 Michał Słomski 2022-01-03 11:06:28
INFORMACJA Nieodplatna Pomoc Prawna i Nieodplatne Poradnictwo Obywatelskie Powiat Karkonoski 2022 Michał Słomski 2022-01-03 11:04:15
INFORMACJA Nieodplatna Pomoc Prawna i Nieodplatne Poradnictwo Obywatelskie Powiat Karkonoski 2022 Michał Słomski 2022-01-03 11:03:20
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2022-01-03 08:32:11
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2022-01-03 08:31:49
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2022-01-03 07:57:53
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2022-01-03 07:56:46
Rok 2021 Grzegorz Madera 2021-12-31 08:12:13
Rok 2021 Grzegorz Madera 2021-12-30 09:41:33
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze Elżbieta Machała 2021-12-29 13:30:15
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Barbara Borysiewicz 2021-12-29 10:33:31
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Barbara Borysiewicz 2021-12-29 10:16:58
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Barbara Borysiewicz 2021-12-29 08:26:58
Uchwały Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2021-12-29 08:04:57
Uchwały Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2021-12-29 07:56:45
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze Elżbieta Machała 2021-12-28 19:44:30
Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Katarzyna Michoń 2021-12-23 13:05:42
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-12-23 08:16:24
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-12-23 08:16:04
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-12-23 08:08:41
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-12-22 13:24:09
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-12-22 13:23:45
Dane adresowe Michał Słomski 2021-12-22 12:43:46
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2021-12-22 12:42:43
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2021-12-22 12:40:38
Dane adresowe Michał Słomski 2021-12-22 12:39:45
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-12-21 12:56:53
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-12-21 12:56:46
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-12-21 12:56:32
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-12-20 09:11:22
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-12-20 09:11:17
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-12-17 13:47:14
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-12-17 13:47:00
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-12-17 11:29:39
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-12-17 11:18:43
4. Komisja Spraw Społecznych Barbara Borysiewicz 2021-12-17 11:17:22
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-12-17 11:16:07
2021 Agnieszka Buzun 2021-12-17 10:15:57
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-12-17 09:21:48
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-12-17 09:21:32
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-12-17 08:48:36
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-12-17 08:48:21
Ogłoszenie 4/2021 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Katarzyna Michoń 2021-12-16 14:40:46
Ogłoszenie 4/2021 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Katarzyna Michoń 2021-12-16 14:37:25
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Krzysztof Woźniak 2021-12-16 08:10:49
Uchwały Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2021-12-15 15:57:14
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-12-15 10:55:15
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-12-15 10:55:09
Dane adresowe Michał Słomski 2021-12-14 15:52:40
Dane adresowe Michał Słomski 2021-12-14 15:52:05
Dane adresowe Michał Słomski 2021-12-14 15:50:21
Dane teleadresowe Agnieszka Buzun 2021-12-14 13:43:14
Dane teleadresowe Agnieszka Buzun 2021-12-14 13:42:12
Dane teleadresowe Agnieszka Buzun 2021-12-14 13:39:51
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-12-14 12:48:11
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-12-14 12:48:04
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Barbara Borysiewicz 2021-12-14 08:20:31
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-12-13 13:56:03
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-12-13 13:55:47
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-12-13 07:50:16
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-12-13 07:50:10
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-12-08 14:33:37
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-12-08 14:33:25
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-12-08 10:02:17
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-12-07 15:22:05
4. Komisja Spraw Społecznych Barbara Borysiewicz 2021-12-07 15:19:38
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-12-07 15:18:42
Sesje Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2021-12-07 15:16:31
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadan publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2022 Krzysztof Serdyński 2021-12-07 14:15:58
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadan publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2022 Krzysztof Serdyński 2021-12-07 14:15:14
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-12-07 11:46:38
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-12-07 11:46:31
2021 Agnieszka Buzun 2021-12-07 10:10:53
2021 Agnieszka Buzun 2021-12-06 14:49:54
2021 Agnieszka Buzun 2021-12-06 14:48:59
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-12-06 14:35:24
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-12-06 14:34:23
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-12-06 14:34:18
Pliki do pobrania Elżbieta Machała 2021-12-05 14:13:38
Pliki do pobrania Elżbieta Machała 2021-12-05 14:12:38
Pliki do pobrania Elżbieta Machała 2021-12-05 14:11:11
Pliki do pobrania Elżbieta Machała 2021-12-05 14:08:56
Pliki do pobrania Elżbieta Machała 2021-12-05 14:06:59
2021 Jakub Sławiński 2021-12-02 13:37:44
2021 Agnieszka Buzun 2021-12-02 10:09:01
Uchwały Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2021-12-02 08:47:24
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Barbara Borysiewicz 2021-12-01 15:26:41
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-12-01 14:13:35
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-12-01 14:12:48
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-11-30 13:07:51
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-11-30 13:07:40
Ewidencja pojazdów Małgorzata Regner 2021-11-30 10:17:31
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2021-11-30 10:15:16
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-11-29 13:35:45
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-11-29 13:35:39
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2021-11-25 11:41:21
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2021-11-25 11:40:55
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2021-11-25 11:39:16
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-11-24 12:04:53
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-11-24 12:04:41
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-11-23 14:45:39
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-11-23 14:45:34
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-11-22 09:10:50
4. Komisja Spraw Społecznych Barbara Borysiewicz 2021-11-22 09:09:52
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-11-22 09:08:20
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-11-22 09:08:00
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-11-22 09:07:47
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-11-19 15:02:01
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-11-19 14:57:43
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-11-19 14:52:47
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-11-19 12:25:20
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-11-19 12:24:46
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-11-19 12:24:33
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-11-19 09:42:44
1. Komisja Rewizyjna Barbara Borysiewicz 2021-11-18 14:25:27
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Barbara Borysiewicz 2021-11-18 14:23:43
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-11-18 14:22:08
Sesje Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2021-11-18 14:20:30
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Krzysztof Woźniak 2021-11-18 13:04:54
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Robert Lesicki 2021-11-17 11:23:08
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-11-16 14:23:27
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-11-16 14:23:21
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-11-12 09:23:40
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-11-12 09:23:16
2021 Agnieszka Buzun 2021-11-10 15:58:29
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-11-08 12:06:52
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-11-08 12:06:36
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-11-08 12:05:55
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-11-08 12:03:52
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-11-08 12:02:12
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-11-08 12:00:23
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-11-08 11:58:20
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-11-08 11:56:38
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-11-08 11:54:37
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-11-08 11:48:06
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-11-08 11:40:43
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-11-08 11:36:33
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-11-08 11:34:37
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-11-08 11:31:57
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-11-08 11:22:03
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-11-08 11:16:18
Dane adresowe Michał Słomski 2021-11-08 10:38:38
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2021-11-08 10:37:33
Konsultacje Programu współpracy Powiatu Karkonoskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2022 r. Marzena Chabros 2021-11-04 13:46:39
2022 r. Marzena Chabros 2021-11-04 13:46:08
Konsultacje Programu współpracy Powiatu Karkonoskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2022 r. Marzena Chabros 2021-11-04 13:45:19
Uchwały Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2021-11-04 09:38:12
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Barbara Borysiewicz 2021-11-04 09:12:08
Dane adresowe Michał Słomski 2021-11-04 08:35:17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2021-11-04 08:33:41
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-11-02 13:45:29
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-11-02 13:45:12
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-11-02 09:14:50
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-11-02 09:14:38
Sesja_XXXVII_z_dnia_28.10.2021 r. Barbara Borysiewicz 2021-10-29 10:00:00
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-10-29 09:09:34
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-10-29 09:09:13
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-10-28 11:58:33
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-10-27 15:13:23
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-10-27 15:06:30
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-10-27 14:48:24
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-10-27 09:11:13
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-10-27 09:10:00
4. Komisja Spraw Społecznych Barbara Borysiewicz 2021-10-27 09:08:41
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-10-27 09:07:18
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-10-26 13:39:07
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-10-26 13:38:47
Konsultacje Programu współpracy Powiatu Karkonoskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2022 r. Marzena Chabros 2021-10-22 08:32:11
Konsultacje Programu współpracy Powiatu Karkonoskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2022 r. Marzena Chabros 2021-10-22 08:31:39
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-10-21 13:23:07
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-10-21 13:22:51
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Krzysztof Woźniak 2021-10-21 09:46:29
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Krzysztof Woźniak 2021-10-21 09:45:22
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Krzysztof Woźniak 2021-10-21 09:43:49
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 273 Urszula Kasica 2021-10-20 15:43:03
Sesje Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2021-10-20 13:56:52
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-10-19 14:22:16
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-10-19 14:21:57
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-10-19 14:21:52
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-10-15 09:29:59
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-10-15 09:22:40
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-10-14 12:58:21
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-10-14 12:58:09
Rok 2021 Grzegorz Madera 2021-10-14 09:34:50
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-10-13 09:01:10
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-10-13 09:00:58
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-10-12 13:34:38
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-10-12 13:34:28
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2021-10-12 11:37:34
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2021-10-12 11:37:26
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2021-10-12 11:36:02
Stacja radiokomunikacyjna 4582 (69515N!) HALA SZRENICKA Małgorzata Żurawska 2021-10-11 07:53:57
Stacja radiokomunikacyjna 4582 (69515N!) HALA SZRENICKA Małgorzata Żurawska 2021-10-11 07:52:25
Ogłoszenie o zamówieniu "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach Urszula Kasica 2021-10-07 19:43:36
Ogłoszenie o zamówieniu "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okręż Urszula Kasica 2021-10-07 19:43:15
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-10-07 12:14:31
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-10-07 12:14:03
Ogłoszenie o zamówieniu "Świadczenie usługi przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg powiatu karkonoskiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu dro Urszula Kasica 2021-10-06 12:57:50
Dane adresowe Michał Słomski 2021-10-06 09:07:57
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2021-10-06 09:07:18
Uchwały Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2021-10-05 15:03:28
Uchwały Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2021-10-05 14:55:37
Uchwały Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2021-10-05 14:42:44
Uchwały Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2021-10-05 14:24:45
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-10-05 12:59:52
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-10-05 12:59:22
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-10-05 12:59:12
Biuro Zamówień Publicznych Urszula Kasica 2021-10-05 09:51:27
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-10-04 14:55:51
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-10-04 14:49:44
Posiedzenia komisji stałych Rady VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2021-10-04 14:47:37
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Barbara Borysiewicz 2021-10-04 09:35:10
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-10-04 08:47:35
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-10-04 08:46:55
2021 Agnieszka Buzun 2021-09-30 08:28:38
2021 Agnieszka Buzun 2021-09-30 08:24:34
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-09-29 14:34:09
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-09-29 14:33:34
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-09-29 14:33:24
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-09-29 14:31:48
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-09-29 14:31:38
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-09-29 14:19:58
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-09-29 14:19:47
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-09-28 13:25:27
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-09-28 13:25:22
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2021-09-28 09:46:45
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2021-09-28 09:46:11
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2021-09-28 09:45:02
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2021-09-28 09:43:58
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Barbara Borysiewicz 2021-09-23 12:06:27
Uchwały Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2021-09-23 12:00:27
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Barbara Borysiewicz 2021-09-23 11:49:43
Sprawozdania finansowe Marcin Spychała 2021-09-23 08:35:35
Sprawozdania finansowe Marcin Spychała 2021-09-23 08:33:52
Plan lekcji na bieżący rok szkolny Marcin Spychała 2021-09-23 08:29:02
Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 Marcin Spychała 2021-09-23 08:26:56
PODRĘCZNIKI SZKOLNE Marcin Spychała 2021-09-23 08:24:38
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-09-22 15:05:48
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-09-22 15:05:40
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-09-22 15:05:35
Sesje Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2021-09-22 13:38:21
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2021-09-22 08:51:49
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2021-09-22 08:51:33
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2021-09-22 08:49:28
Informacja o zmianie treści SWZ "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu karkonoskiego w sezonie 2021-2022" (BZP.272.1.9.2021) Urszula Kasica 2021-09-21 16:10:53
Ogłoszenie o zamówieniu "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu karkonoskiego w sezonie: 2021-2022" (BZP.272.1.9.2021) Urszula Kasica 2021-09-21 15:58:13
Konsultacje Programu współpracy Powiatu Karkonoskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2022 r. Marzena Chabros 2021-09-21 13:53:22
Konsultacje Programu współpracy Powiatu Karkonoskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2022 r. Marzena Chabros 2021-09-21 13:52:56
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji treści projektu: "Program współparacy Powiatu Karkonoskiego z ogranizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2022 roku" Michał Słomski 2021-09-20 10:24:58
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-09-17 11:23:45
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-09-17 11:23:31
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-09-16 14:19:09
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-09-16 14:18:08
4. Komisja Spraw Społecznych Barbara Borysiewicz 2021-09-16 14:16:23
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-09-16 14:14:47
Sesje Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2021-09-16 13:13:44
Sesje Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2021-09-16 10:28:37
4. Komisja Spraw Społecznych Barbara Borysiewicz 2021-09-15 17:09:29
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-09-15 17:08:03
Sesje Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2021-09-15 16:48:02
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-09-15 14:05:22
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-09-15 14:05:16
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-09-14 12:50:02
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-09-14 12:49:42
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-09-14 12:49:11
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-09-14 12:35:52
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2021-09-13 10:03:11
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2021-09-13 10:02:33
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2021-09-13 10:01:19
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-09-10 09:50:03
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-09-10 09:49:44
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-09-09 12:17:31
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-09-09 12:17:25
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-09-09 10:29:13
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-09-09 10:29:03
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-09-09 10:26:41
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2021-09-09 10:02:39
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2021-09-09 10:01:27
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2021-09-07 12:01:38
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2021-09-07 12:00:28
2021 Agnieszka Buzun 2021-09-07 11:29:13
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-09-07 10:20:34
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-09-07 10:20:17
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Marzena Chabros 2021-09-07 10:19:17
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-09-07 08:17:15
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-09-07 08:16:51
Dane teleadresowe Agnieszka Buzun 2021-09-06 11:02:10
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-09-02 10:03:55
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-09-02 10:03:48
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-09-02 09:36:24
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-09-02 09:31:04
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-09-02 09:30:51
Informacja Starosty Karkonoskiego Nieodpłatna Pomoc Prawna Nieodplatne Poradnictwo Obywatelskie wrzesień 2021 Michał Słomski 2021-09-01 09:46:35
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze Elżbieta Machała 2021-08-30 20:03:23
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-08-30 12:42:27
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Krzysztof Woźniak 2021-08-30 11:18:50
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Krzysztof Woźniak 2021-08-30 11:16:45
Pliki do pobrania Elżbieta Machała 2021-08-28 12:37:56
Pliki do pobrania Elżbieta Machała 2021-08-28 11:41:26
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-08-25 12:29:05
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-08-25 12:28:58
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Barbara Borysiewicz 2021-08-25 10:28:51
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-08-23 12:09:03
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-08-23 12:08:53
Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne Stacja bazowa BT30660 KARPNIKI Małgorzata Żurawska 2021-08-20 16:34:25
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-08-19 13:20:59
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-08-19 12:13:43
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Barbara Borysiewicz 2021-08-19 09:25:51
Uchwały Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2021-08-19 09:10:18
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Krzysztof Woźniak 2021-08-19 08:47:05
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Krzysztof Woźniak 2021-08-19 08:45:18
Sesje Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2021-08-19 08:43:17
Sesje Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2021-08-19 08:41:53
Biuro Zamówień Publicznych Urszula Kasica 2021-08-18 10:52:06
Dane adresowe Michał Słomski 2021-08-13 07:55:03
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2021-08-13 07:54:09
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-08-10 15:57:12
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-08-10 15:57:00
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-08-10 11:36:02
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-08-10 11:35:29
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-08-10 11:34:06
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-08-10 11:27:28
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-08-10 11:23:48
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-08-10 11:22:36
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-08-09 10:16:33
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-08-09 10:16:16
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-08-09 10:15:59
Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL3161 obr Radomierz Małgorzata Żurawska 2021-08-06 14:22:59
Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL3161 obr Radomierz Małgorzata Żurawska 2021-08-06 14:22:54
Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL3161 obr Radomierz Małgorzata Żurawska 2021-08-06 14:21:46
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-08-06 12:45:01
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-08-06 12:42:24
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-08-06 12:35:42
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-08-06 12:34:18
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-08-06 12:30:16
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-08-06 12:21:29
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-08-06 12:18:31
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-08-06 12:15:54
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-08-06 12:13:15
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-08-06 12:12:28
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-08-06 12:11:12
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-08-06 11:58:15
Dane teleadresowe Agnieszka Buzun 2021-08-06 10:17:24
Ogłoszenie o zamówieniu "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu w ciągu drogimpowiatowej nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach" (BZP.272.1.8.2021) Dokumentacja postępowan Urszula Kasica 2021-08-02 12:55:58
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-08-02 11:38:33
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-07-30 15:06:00
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-07-30 15:05:41
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-07-28 12:12:48
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-07-28 12:12:32
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-07-28 08:29:33
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-07-28 08:29:17
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-07-28 08:28:58
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-07-26 14:04:42
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-07-26 14:04:27
Statut Powiatu Damian Kubiak 2021-07-26 08:27:55
Statut Powiatu Damian Kubiak 2021-07-26 08:27:04
Raport o stanie powiatu karkonoskiego Damian Kubiak 2021-07-26 08:08:38
Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail Damian Kubiak 2021-07-23 14:35:18
Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail Damian Kubiak 2021-07-23 14:22:15
Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail Damian Kubiak 2021-07-23 14:19:38
Biuro Informatyki Damian Kubiak 2021-07-23 14:07:19
Biuro Informatyki Damian Kubiak 2021-07-23 14:06:58
Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail Damian Kubiak 2021-07-23 14:05:53
Raport o stanie powiatu jeleniogórskiego Damian Kubiak 2021-07-23 13:56:27
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-07-21 15:12:59
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-07-21 15:12:52
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-07-20 13:51:15
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-07-20 13:51:03
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-07-20 08:04:37
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-07-20 08:04:29
Stacja bazowa BT33176 Szklarska Poręba Małgorzata Żurawska 2021-07-16 12:19:03
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Barbara Borysiewicz 2021-07-15 09:38:11
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-07-13 14:23:32
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-07-13 14:22:47
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-07-13 14:22:04
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-07-13 14:12:57
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-07-13 14:05:38
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-07-13 14:01:33
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-07-13 14:00:52
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-07-13 13:57:30
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-07-13 13:56:08
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-07-13 13:53:03
Dane teleadresowe Agnieszka Buzun 2021-07-13 11:34:36
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-07-09 11:32:22
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-07-09 11:32:06
Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego - pelletu Grzegorz Madera 2021-07-08 14:10:33
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-07-07 13:48:13
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-07-07 13:48:08
2021 Agnieszka Buzun 2021-07-07 12:21:12
2021 Agnieszka Buzun 2021-07-07 12:18:24
2021 Agnieszka Buzun 2021-07-07 12:17:42
Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego - pelletu Grzegorz Madera 2021-07-06 21:00:08
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-07-06 14:18:13
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-07-06 14:12:38
Skrót do strony PWPW Małgorzata Regner 2021-07-06 11:20:03
Transport drogowy i szkolenie Małgorzata Regner 2021-07-06 11:19:10
Rejestracja pojazdów Małgorzata Regner 2021-07-06 11:18:17
Ewidencja pojazdów Małgorzata Regner 2021-07-06 11:17:51
Dane adresowe Małgorzata Regner 2021-07-06 11:16:34
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2021-07-06 11:15:25
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2021-07-06 11:10:41
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2021-07-06 11:08:32
Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego - pelletu Grzegorz Madera 2021-07-06 10:27:38
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-07-05 12:29:46
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-07-05 12:23:57
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-07-05 12:23:36
Uchwały Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2021-07-02 13:03:07
Uchwały Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2021-07-02 13:02:37
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Barbara Borysiewicz 2021-07-02 12:48:07
Rok 2021 Grzegorz Madera 2021-06-30 14:46:31
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-06-30 13:14:07
Sesja_XXXIII_z_dnia_29.06.2021 r. Barbara Borysiewicz 2021-06-30 10:22:29
2021 Agnieszka Buzun 2021-06-29 12:10:18
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-06-29 08:12:16
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-06-29 08:10:08
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-06-29 08:09:59
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-06-29 08:03:22
Informacja dotycząca rozeznania cenowego „Wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów na powierzchni 289,85 ha” (BZP.272.2.18.2021) Urszula Kasica 2021-06-28 17:01:14
Informacja dotycząca zapytania ofertowego „Organizacja zakwaterowania oraz wyżywienia podczas dwudniowego szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego” (BZP.272.2.15.2021) Urszula Kasica 2021-06-28 16:43:08
Informacja dotycząca rozeznania cenowego na Realizację dwudniowego szkolenia specjalistycznego przy wykorzystaniu trenażera pożarowego (BZP.272.2.16.2021) Małgorzata Maras 2021-06-28 15:47:10
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-06-24 13:10:10
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-06-24 13:05:26
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-06-23 14:34:38
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-06-23 14:33:51
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-06-23 14:33:43
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-06-22 13:48:34
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-06-22 13:17:50
Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL 3105 Brzezie Karkonoskie Małgorzata Żurawska 2021-06-22 13:15:39
Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL3061 Małgorzata Żurawska 2021-06-22 13:14:42
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-06-22 13:12:06
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-06-21 12:51:24
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-06-21 12:46:36
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-06-21 12:44:02
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-06-21 12:32:05
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-06-21 12:25:26
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-06-21 12:22:15
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-06-21 12:19:05
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-06-21 12:03:40
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-06-21 12:01:20
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-06-21 11:54:17
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-06-21 11:47:00
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-06-21 11:44:35
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-06-21 11:40:30
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-06-21 11:37:57
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-06-21 11:31:47
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-06-21 11:28:16
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-06-21 11:20:30
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-06-21 11:18:36
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-06-21 11:13:53
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-06-21 11:04:32
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-06-21 10:43:54
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-06-21 10:35:24
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-06-21 08:30:09
Ogłoszenie 3/2021 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Katarzyna Michoń 2021-06-18 15:06:25
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Krzysztof Woźniak 2021-06-18 08:35:43
4. Komisja Spraw Społecznych Barbara Borysiewicz 2021-06-18 08:24:24
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-06-17 14:12:56
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-06-17 10:59:37
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-06-17 10:52:37
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-06-16 16:20:16
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-06-16 16:19:33
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-06-16 15:44:14
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-06-16 14:05:10
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-06-16 12:10:14
Sesje Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2021-06-16 11:10:52
Sesje Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2021-06-15 13:49:29
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-06-15 07:47:47
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-06-14 15:20:58
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-06-14 15:19:23
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-06-14 15:18:05
Skład osobowy Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI Kadencji (2018-2023) Barbara Borysiewicz 2021-06-14 08:58:42
VI kadencja 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2021-06-14 08:57:47
VI kadencja 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2021-06-14 08:36:03
Polcolorit S.A. - Zakład "A" Małgorzata Żurawska 2021-06-11 08:53:59
WEPA Piechowice Sp. z o.o. Małgorzata Żurawska 2021-06-11 08:49:59
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-06-08 11:04:45
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-06-08 10:59:24
2020 Jakub Sławiński 2021-06-08 09:32:14
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-06-07 15:23:20
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-06-07 15:22:58
2020 rok Marzena Chabros 2021-06-07 09:23:48
2020 rok Marzena Chabros 2021-06-07 09:22:50
2020 rok Marzena Chabros 2021-06-07 09:22:31
Uchwały Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2021-06-02 15:02:21
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-06-02 08:37:44
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-06-02 08:37:32
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-06-02 08:32:29
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-06-02 08:32:15
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-05-31 13:04:58
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-05-31 13:04:45
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Barbara Borysiewicz 2021-05-31 12:56:56
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-05-31 12:32:32
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-05-31 12:31:44
Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek Damian Kubiak 2021-05-31 09:59:47
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze Elżbieta Machała 2021-05-27 17:42:24
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-05-27 12:40:20
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-05-27 12:39:31
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-05-27 12:38:39
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-05-27 12:37:18
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-05-27 12:35:42
Wydział Komunikacji Damian Kubiak 2021-05-27 10:35:45
Dane adresowe Michał Słomski 2021-05-27 09:31:34
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2021-05-27 09:30:03
Biuro Zamówień Publicznych Urszula Kasica 2021-05-26 16:17:34
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-05-26 14:59:06
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-05-26 14:58:05
Plany pracy Grzegorz Madera 2021-05-26 13:21:12
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-05-25 11:07:53
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-05-25 11:03:14
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-05-25 11:01:13
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-05-25 10:54:56
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-05-25 10:49:40
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-05-25 10:45:10
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-05-25 10:42:46
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-05-25 10:32:04
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-05-25 10:17:59
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-05-25 08:54:02
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-05-24 10:50:18
1. Komisja Rewizyjna Barbara Borysiewicz 2021-05-21 10:48:19
4. Komisja Spraw Społecznych Barbara Borysiewicz 2021-05-21 09:33:02
4. Komisja Spraw Społecznych Barbara Borysiewicz 2021-05-21 09:32:19
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-05-20 11:18:30
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-05-20 11:17:01
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-05-20 10:58:05
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-05-20 09:59:46
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-05-20 09:51:42
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-05-20 09:47:19
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-05-20 09:46:50
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-05-20 09:44:51
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-05-20 09:02:55
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Krzysztof Woźniak 2021-05-20 08:05:53
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-05-19 13:12:51
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-05-19 13:06:52
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-05-19 13:05:41
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-05-19 12:59:46
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-05-19 12:58:39
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-05-19 12:56:01
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-05-19 12:51:58
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-05-19 12:48:57
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-05-19 12:42:49
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-05-19 12:25:27
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-05-19 12:24:38
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-05-19 12:16:53
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-05-19 12:10:52
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-05-19 12:08:26
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-05-19 11:46:57
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-05-19 10:26:20
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-05-19 10:26:11
Sesja_XXXII_z_dnia_27.05.2021 r. Barbara Borysiewicz 2021-05-19 09:01:11
Sesje Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2021-05-19 08:56:32
Dane teleadresowe Agnieszka Buzun 2021-05-18 12:45:09
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2021-05-18 10:59:43
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2021-05-18 10:58:19
2021 Agnieszka Buzun 2021-05-18 10:50:55
2021 Agnieszka Buzun 2021-05-18 10:30:12
2021 Agnieszka Buzun 2021-05-18 10:27:23
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-05-17 11:55:22
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-05-17 11:50:10
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-05-14 13:30:16
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-05-14 13:22:45
Ogłoszenie 3/2021 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Katarzyna Michoń 2021-05-14 12:39:58
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-05-14 11:03:57
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-05-14 10:30:01
Ogłoszenie Janusz Mróz 2021-05-13 17:15:39
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-05-13 09:17:10
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-05-13 09:16:57
Sprawozdania finansowe Grzegorz Madera 2021-05-12 12:58:00
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2021-05-11 13:06:21
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2021-05-11 13:04:29
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-05-10 10:23:30
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-05-10 10:23:24
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Małgorzata Żurawska 2021-05-07 12:13:42
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Małgorzata Żurawska 2021-05-07 12:12:55
1. Komisja Rewizyjna Barbara Borysiewicz 2021-05-07 09:31:42
Uchwały Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2021-05-06 15:17:28
Instalacja radiokomunikacyjna BT33175 KARPACZ Małgorzata Żurawska 2021-05-06 13:21:19
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-05-06 12:14:47
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-05-06 12:14:24
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-05-05 16:04:30
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-05-05 16:02:10
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-05-05 15:57:51
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-05-05 15:54:02
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-05-05 15:49:59
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-05-05 15:32:12
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-05-05 15:28:10
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-05-05 15:24:00
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Barbara Borysiewicz 2021-05-05 15:15:33
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-04-30 13:54:33
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-04-30 13:53:41
Instalacja radiokomunikacyjna RTON Jelenia Góra/ Śnieżne Kotły Małgorzata Żurawska 2021-04-29 15:18:32
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-04-29 09:37:25
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-04-29 09:33:33
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2021-04-28 17:45:55
Dane adresowe Michał Słomski 2021-04-28 17:44:48
Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL 3163 Karpniki Małgorzata Żurawska 2021-04-28 08:39:40
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego Robert Lesicki 2021-04-27 10:53:12
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-04-27 09:55:43
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-04-27 09:52:55
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-04-27 09:52:07
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-04-27 09:49:14
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-04-27 09:46:47
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-04-27 09:43:02
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-04-27 09:40:40
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-04-27 08:32:11
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-04-27 08:24:30
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-04-27 08:20:49
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-04-27 08:20:15
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-04-27 08:17:58
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-04-27 08:16:08
Ogłoszenie o zamówieniu "Zakup i dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. Wsparcie mobilności mieszkańców Powiatu Karkonoskiego" (BZP.272.1.4.2021) Urszula Kasica 2021-04-26 13:58:14
2021 Agnieszka Buzun 2021-04-26 13:15:59
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-04-23 09:36:32
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-04-23 09:36:16
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-04-22 13:21:57
4. Komisja Spraw Społecznych Barbara Borysiewicz 2021-04-22 13:20:39
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-04-22 13:19:22
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-04-22 13:17:58
Informacja z otwarcia ofert i wyborze ofert ZP12/2021 Robert Lesicki 2021-04-22 11:51:27
Ogłoszenie o zamówieniu "Zakup i dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. Wsparcie mobilności mieszkańców Powiatu Karkonoskiego”" (BZP.272.1.4.2021) Urszula Kasica 2021-04-21 16:59:44
Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL 3182 Stara Kamienica Małgorzata Żurawska 2021-04-21 13:20:39
Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL 3064 Szklarska Poręba Małgorzata Żurawska 2021-04-21 13:19:20
Sesje Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2021-04-21 12:49:51
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-04-20 14:00:20
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-04-20 13:57:56
Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w J Grzegorz Madera 2021-04-20 11:01:07
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Krzysztof Woźniak 2021-04-20 08:59:37
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Krzysztof Woźniak 2021-04-20 08:58:01
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-04-19 13:43:49
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-04-19 13:43:38
Poszukujemy spadkobierców Grzegorz Madera 2021-04-19 08:43:43
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-04-16 11:42:28
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-04-16 11:42:01
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-04-16 07:56:44
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-04-15 09:59:29
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-04-15 09:59:19
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-04-15 08:28:12
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-04-15 08:28:03
2020 r. Marzena Chabros 2021-04-14 15:41:23
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-04-14 13:57:44
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-04-14 13:55:01
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-04-14 13:50:43
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-04-14 13:41:08
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-04-14 13:36:25
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-04-14 13:33:56
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-04-14 13:31:24
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-04-14 13:30:49
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-04-14 13:26:41
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-04-14 13:19:37
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-04-14 13:18:05
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-04-14 13:14:25
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-04-14 13:07:00
Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego Marzena Chabros 2021-04-14 12:21:44
Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego Marzena Chabros 2021-04-14 12:21:32
Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku Marzena Chabros 2021-04-14 12:16:12
Wpis klubu sportowego do Ewidencji Kubów Sportowych Nieprowadzących Działalności Gospodarczej (działających w formie stowarzyszeń) Marzena Chabros 2021-04-14 12:12:47
Wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji Marzena Chabros 2021-04-14 12:06:02
Wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji Marzena Chabros 2021-04-14 11:43:00
Zezwolenie na sprowadzenie zwłok ludzkich lub szczątków z obcego państwa Marzena Chabros 2021-04-14 11:39:15
Zezwolenie na sprowadzenie zwłok ludzkich lub szczątków z obcego państwa Marzena Chabros 2021-04-14 11:31:14
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-04-12 08:19:02
Budżet jednostki Grzegorz Madera 2021-04-09 10:35:03
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Barbara Borysiewicz 2021-04-07 14:34:44
Ogłoszenie 2/2021 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Katarzyna Michoń 2021-04-06 15:05:34
Ogłoszenie 2/2021 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Katarzyna Michoń 2021-04-06 14:55:55
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-04-06 14:39:07
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-04-06 14:38:57
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-04-06 13:21:18
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-04-06 13:02:26
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-04-06 12:58:24
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-04-06 12:57:07
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-04-06 12:55:14
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-04-06 12:52:47
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-04-06 12:49:28
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-04-06 12:45:16
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-04-06 12:38:15
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-04-06 12:21:02
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-04-06 12:18:48
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-04-06 12:16:38
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-04-06 12:14:55
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-04-06 12:12:43
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-04-06 11:57:58
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-04-06 11:55:24
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-04-06 11:53:47
Ogłoszenie o zamówieniu "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2653D Sosnówka-Karpacz w km 9+001 do 16+612 " (BZP.272.1.2.2021) Małgorzata Maras 2021-04-01 15:02:13
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-04-01 11:19:55
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-04-01 11:19:46
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-04-01 09:15:49
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-04-01 09:13:47
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-04-01 09:11:46
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-04-01 09:07:32
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-04-01 09:06:29
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-04-01 08:58:28
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-04-01 08:45:38
Uchwały Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2021-04-01 08:11:52
Uchwały Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2021-04-01 08:11:03
Dostępność Grażyna Krawiec 2021-03-31 14:39:33
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Barbara Borysiewicz 2021-03-30 14:23:43
Zespół Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie Izabela Rodziewicz 2021-03-30 13:06:03
Zespół Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie Izabela Rodziewicz 2021-03-30 13:05:39
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-03-30 12:14:41
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-03-30 12:13:54
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-03-30 12:13:01
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-03-30 12:11:19
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-03-30 12:09:32
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-03-30 12:07:42
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-03-30 12:04:10
Tryb załatwiania spraw Michał Słomski 2021-03-29 10:50:34
Ogłoszenie ws. dofinansowania dla realizacji zadania publicznego "Miłów - lawendowa wieś” Krzysztof Serdyński 2021-03-29 09:30:02
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Barbara Borysiewicz 2021-03-29 07:54:26
Sprawozdania finansowe Elżbieta Machała 2021-03-28 22:16:51
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-03-26 13:31:23
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-03-26 13:31:15
Dostępność Grażyna Krawiec 2021-03-26 13:05:27
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-03-26 11:03:18
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-03-26 10:59:46
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-03-25 13:45:55
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-03-25 13:43:40
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-03-25 13:42:15
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-03-25 13:38:05
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2021-03-25 11:27:42
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2021-03-25 11:27:28
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2021-03-25 11:26:09
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2021-03-25 11:20:11
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Marzena Chabros 2021-03-25 11:18:36
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Marzena Chabros 2021-03-25 11:17:46
Sesja_XXX_z_dnia_25.03.2021 r. Barbara Borysiewicz 2021-03-25 08:19:17
Uchwały Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2021-03-25 08:17:55
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-03-24 16:24:50
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-03-23 13:46:31
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-03-23 13:43:14
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-03-23 13:39:06
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-03-23 13:35:52
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-03-23 13:14:38
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-03-22 13:35:20
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-03-22 13:35:11
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-03-22 11:11:12
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-03-19 13:52:29
4. Komisja Spraw Społecznych Barbara Borysiewicz 2021-03-19 13:51:08
Dane adresowe Michał Słomski 2021-03-19 10:40:53
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2021-03-19 10:40:09
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-03-19 08:20:39
Sesje Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2021-03-19 07:41:58
4. Komisja Spraw Społecznych Barbara Borysiewicz 2021-03-19 07:39:02
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-03-19 07:37:56
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-03-18 13:38:05
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-03-18 13:37:53
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-03-17 14:00:36
Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL3144 Małgorzata Żurawska 2021-03-17 09:12:28
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-03-17 08:54:59
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-03-17 08:54:40
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-03-16 15:18:59
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-03-16 15:15:22
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-03-16 15:11:47
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-03-16 15:00:17
Rok 2020 Grażyna Krawiec 2021-03-16 11:31:22
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-03-12 10:05:23
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-03-12 10:04:13
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-03-12 10:02:32
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-03-12 09:56:36
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-03-12 09:53:45
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Krzysztof Woźniak 2021-03-11 11:03:06
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-03-11 09:58:43
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-03-11 09:57:58
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-03-10 12:19:01
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-03-10 12:17:52
Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko Małgorzata Żurawska 2021-03-09 13:25:47
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-03-09 12:33:34
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów Małgorzata Żurawska 2021-03-09 11:56:09
Zezwolenie na zbieranie odpadów Małgorzata Żurawska 2021-03-09 11:54:47
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Małgorzata Żurawska 2021-03-09 11:54:01
Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza Małgorzata Żurawska 2021-03-09 11:53:20
Pozwolenie zintegrowane Małgorzata Żurawska 2021-03-09 11:52:18
Zezwolenie upoważniające prowadzącego instalację do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji Małgorzata Żurawska 2021-03-09 11:50:20
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Małgorzata Żurawska 2021-03-09 11:49:42
Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko Małgorzata Żurawska 2021-03-09 11:48:07
Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów na terenach będących własnością gmin, niebędących gruntami leśnymi Małgorzata Żurawska 2021-03-09 11:47:23
Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców Małgorzata Żurawska 2021-03-09 11:46:09
Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej Małgorzata Żurawska 2021-03-09 11:44:18
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku Małgorzata Żurawska 2021-03-09 11:43:06
Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania Małgorzata Żurawska 2021-03-09 11:41:57
Karta usług i pismo przewodnie do wniosku Małgorzata Żurawska 2021-03-09 10:53:04
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej/łowiectwa podwodnego Małgorzata Żurawska 2021-03-09 10:49:33
Wniosek o wydanie zaświadczenia - lasy Małgorzata Żurawska 2021-03-09 10:47:14
Biuro Zamówień Publicznych Urszula Kasica 2021-03-09 10:03:26
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-03-08 14:43:55
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-03-08 14:43:45
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-03-05 12:45:23
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-03-05 12:45:17
Ogłoszenie 2/2021 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Katarzyna Michoń 2021-03-05 11:59:52
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 2021 Katarzyna Michoń 2021-03-05 10:36:57
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 2021 Katarzyna Michoń 2021-03-05 10:36:37
Ogłoszenie 2/2021 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Katarzyna Michoń 2021-03-05 10:35:40
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 2021 Katarzyna Michoń 2021-03-05 09:34:04
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 2021 Katarzyna Michoń 2021-03-05 09:29:30
Szkolenia Agnieszka Buzun 2021-03-05 09:02:50
Opłata skarbowa Agnieszka Buzun 2021-03-05 09:01:23
Opłata skarbowa Agnieszka Buzun 2021-03-05 08:48:48
Opłata skarbowa Agnieszka Buzun 2021-03-05 08:44:05
Szkolenia Agnieszka Buzun 2021-03-05 08:40:23
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-03-04 14:38:11
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-03-04 14:37:25
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-03-04 14:36:29
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-03-04 14:33:41
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-03-04 14:31:50
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-03-04 14:30:20
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-03-04 14:29:53
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-03-04 14:26:00
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-03-04 14:22:31
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-03-04 14:18:37
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-03-04 14:16:03
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-03-04 14:13:02
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-03-04 14:10:52
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-03-04 14:07:58
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-03-04 13:46:06
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-03-04 13:41:39
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-03-04 13:35:11
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-03-04 13:28:05
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-03-04 13:11:57
Uchwały Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2021-03-04 08:21:39
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Barbara Borysiewicz 2021-03-04 08:17:54
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-03-03 12:39:04
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-03-03 12:03:30
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-03-03 12:03:02
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Barbara Borysiewicz 2021-03-02 08:22:56
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-02-25 14:02:08
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-02-25 13:57:27
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-02-25 11:01:33
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-02-25 11:00:55
2021 Agnieszka Buzun 2021-02-24 12:49:29
Pliki do pobrania Elżbieta Machała 2021-02-23 19:03:05
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-02-23 11:42:12
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-02-23 11:31:17
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-02-23 11:29:57
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-02-23 11:29:32
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-02-23 11:27:04
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-02-23 11:18:34
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-02-23 11:15:27
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-02-23 11:02:31
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-02-23 10:56:37
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-02-23 10:53:27
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-02-23 10:50:42
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-02-23 10:47:45
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-02-23 10:45:39
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-02-23 10:43:19
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-02-23 10:40:15
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-02-23 10:37:50
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-02-23 10:11:52
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-02-23 10:10:23
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-02-23 09:46:52
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-02-23 09:39:03
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-02-23 09:24:13
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-02-23 09:21:39
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-02-22 14:31:03
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Barbara Borysiewicz 2021-02-22 13:56:12
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-02-22 10:42:06
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-02-22 10:41:10
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-02-22 10:38:51
Dane adresowe Elżbieta Machała 2021-02-21 19:01:03
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-02-19 12:41:07
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-02-19 12:40:40
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-02-19 12:32:43
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-02-19 10:56:33
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-02-19 10:55:11
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-02-19 10:52:44
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-02-19 10:43:18
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-02-19 10:39:55
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-02-19 10:36:44
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-02-19 10:18:07
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-02-19 07:56:36
4. Komisja Spraw Społecznych Barbara Borysiewicz 2021-02-18 08:42:49
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-02-18 08:34:42
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-02-18 08:10:34
Sesje Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2021-02-17 16:10:43
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze Damian Kubiak 2021-02-17 15:55:09
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze Damian Kubiak 2021-02-17 15:49:40
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-02-16 13:46:35
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-02-16 13:46:08
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Krzysztof Woźniak 2021-02-16 08:15:36
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Krzysztof Woźniak 2021-02-16 08:13:45
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-02-15 10:15:05
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-02-15 10:02:33
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-02-15 10:00:39
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-02-15 09:57:39
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-02-15 09:47:03
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-02-15 09:44:51
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-02-15 09:41:34
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2021-02-12 11:48:44
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2021-02-12 11:45:48
Biuro Zamówień Publicznych Urszula Kasica 2021-02-12 11:33:28
Wyniki głosowań uchwał Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji Barbara Borysiewicz 2021-02-12 10:56:03
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2021-02-12 10:55:25
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2021-02-12 10:52:20
Przedmiot działalności i kompetencje Barbara Borysiewicz 2021-02-12 10:36:20
Status prawny Barbara Borysiewicz 2021-02-12 10:35:33
Dane adresowe Barbara Borysiewicz 2021-02-12 10:34:00
VI kadencja 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2021-02-12 10:33:13
Obowiązek informacyjny Agnieszka Buzun 2021-02-12 10:07:27
Obowiązek informacyjny Agnieszka Buzun 2021-02-12 10:06:31
Dane teleadresowe Agnieszka Buzun 2021-02-12 10:03:58
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-02-12 10:01:50
Dane teleadresowe Agnieszka Buzun 2021-02-12 09:37:11
Dane teleadresowe Agnieszka Buzun 2021-02-12 09:35:12
Dane teleadresowe Agnieszka Buzun 2021-02-12 09:31:41
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-02-12 09:15:04
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-02-12 09:10:23
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-02-12 09:08:49
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-02-12 09:03:29
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-02-12 09:01:42
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-02-12 08:55:32
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-02-12 08:54:08
Dane teleadresowe Agnieszka Buzun 2021-02-12 08:28:32
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-02-12 07:50:20
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-02-12 07:49:18
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-02-12 07:48:09
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Wykonanie i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych (...)" BZP.272.1.21.2020 Małgorzata Maras 2021-02-11 13:10:51
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-02-10 16:01:13
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-02-10 16:00:55
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-02-10 15:48:45
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Barbara Borysiewicz 2021-02-10 08:29:58
Sprawozdania roczne Damian Kubiak 2021-02-09 13:30:53
PLANY PRACY, KONTROLE, SPRAWOZDANIA Damian Kubiak 2021-02-09 13:28:09
PLANY PRACY, ZAWIADOMIENIA O POSIEDZENIACH, KONTROLE, SPRAWOZDANIA Damian Kubiak 2021-02-09 13:27:19
KOMISJIA REWIZYJNA - PLANY PRACY, KONTROLE Damian Kubiak 2021-02-09 13:26:53
KOMISJIA REWIZYJNA - KONTROLE Damian Kubiak 2021-02-09 13:26:04
VI KADENCJA - KOMISJIA REWIZYJNA - KONTROLE Damian Kubiak 2021-02-09 13:25:24
VI KADENCJA - KOMISJIA REWIZYJNA - KONTROLE Damian Kubiak 2021-02-09 13:24:35
Instalacja radiokomunikacyjna 4639 (69552N!) MYSŁAKOWICE PJE_MYSLAKOWI_SZKOLNA Małgorzata Żurawska 2021-02-09 12:42:03
Instalacja radiokomunikacyjna 4639 (69552N!) MYSŁAKOWICE PJE_MYSLAKOWI_SZKOLNA Małgorzata Żurawska 2021-02-09 12:39:14
Instalacja radiokomunikacyjna 5988 (69543N!) KOWARY MIASTO PJE_KOWARY_MIASTO Małgorzata Żurawska 2021-02-09 12:22:52
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 2021 Katarzyna Michoń 2021-02-08 10:36:04
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 2021 Katarzyna Michoń 2021-02-08 10:28:28
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 2021 Katarzyna Michoń 2021-02-08 10:20:03
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 2021 Katarzyna Michoń 2021-02-08 10:13:14
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-02-05 13:49:27
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-02-03 09:49:18
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2021-02-02 14:04:54
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2021-02-02 14:00:55
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-02-02 12:49:42
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-02-02 12:40:58
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-02-02 12:40:17
Sesja_Nadzwyczajna_XXVII_z_dnia_28.01.2021 r. Barbara Borysiewicz 2021-02-02 08:26:54
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2021-02-02 08:22:58
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2021-02-02 08:16:37
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Barbara Borysiewicz 2021-02-02 08:01:43
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-02-01 10:18:47
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 2021 Katarzyna Michoń 2021-01-29 14:57:30
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-01-29 13:54:00
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 2021 Katarzyna Michoń 2021-01-29 12:03:11
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 2021 Katarzyna Michoń 2021-01-29 11:52:02
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 2020 Katarzyna Michoń 2021-01-29 11:42:45
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-01-29 09:20:35
Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu rewitalizacji terenu DPS w Sosnówce Robert Lesicki 2021-01-29 00:01:21
Poszukujemy spadkobierców Grażyna Krawiec 2021-01-28 14:15:32
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2021-01-28 14:14:57
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2021-01-28 14:14:22
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2021-01-28 14:11:00
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-01-27 14:39:24
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-01-27 10:18:51
Biuro Zamówień Publicznych Urszula Kasica 2021-01-26 12:30:23
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-01-26 11:29:00
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-01-26 11:22:55
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-01-26 11:15:45
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-01-26 11:11:41
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-01-26 11:06:13
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-01-26 10:43:00
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-01-26 10:38:04
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-01-26 10:30:47
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Barbara Borysiewicz 2021-01-26 07:51:08
Umowy Grażyna Krawiec 2021-01-25 15:08:03
Informacja Starosty Karkonoskiego Nieodpłatna Pomoc Prawna Nieodplatne Poradnictwo Obywatelskie styczen 2021 Michał Słomski 2021-01-25 15:07:00
Informacja Starosty Jeleniogorskiego Nieodpłatna Pomoc Prawna Nieodplatne Poradnictwo Obywatelskie styczen 2021 Michał Słomski 2021-01-25 15:03:35
Rok 2020 Grażyna Krawiec 2021-01-25 12:36:54
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-01-25 11:51:08
Sesja_XXV_z_dnia_8.01.2021 r. Barbara Borysiewicz 2021-01-25 11:20:21
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2021-01-25 11:16:50
Sprawozdania z realizacji planu pracy Grażyna Krawiec 2021-01-25 09:10:13
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-01-25 08:23:50
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-01-25 08:23:18
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2021-01-22 15:26:17
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-01-22 14:25:17
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-01-22 14:24:34
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-01-22 14:18:09
Rok 2021 Agnieszka Buzun 2021-01-22 14:13:29
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-01-22 09:16:19
4. Komisja Spraw Społecznych Barbara Borysiewicz 2021-01-22 09:13:54
4. Komisja Spraw Społecznych Barbara Borysiewicz 2021-01-22 09:02:52
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-01-22 09:01:06
Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu rewitalizacji terenu DPS w Sosnówce Robert Lesicki 2021-01-21 23:44:48
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-01-21 12:24:10
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-01-21 12:23:37
Koszt utrzymania mieszkańca Grażyna Krawiec 2021-01-21 09:20:12
Uchwały 2021 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-01-21 08:58:46
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2021-01-20 15:19:25
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Krzysztof Woźniak 2021-01-20 07:57:51
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Krzysztof Woźniak 2021-01-20 07:54:33
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-01-19 14:36:46
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-01-19 10:54:12
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2021-01-18 08:08:51
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2021-01-18 08:08:45
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2021-01-18 08:07:07
Rok 2020 Grażyna Krawiec 2021-01-15 13:14:38
Instalacja radiokomunikacyjna 4639 (69552N!) MYSŁAKOWICE PJE_MYSLAKOWI_SZKOLNA Małgorzata Żurawska 2021-01-15 10:56:48
Jednostki Powiatu Małgorzata Mroczkowska 2021-01-14 15:05:31
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-01-14 13:15:30
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-01-14 13:13:58
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Małgorzata Żurawska 2021-01-14 07:35:41
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Barbara Borysiewicz 2021-01-13 09:53:37
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2021-01-13 09:49:36
Biuro Zamówień Publicznych Urszula Kasica 2021-01-12 11:14:10
Biuro Zamówień Publicznych Urszula Kasica 2021-01-12 10:15:59
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2021-01-12 08:54:38
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2021-01-12 08:47:39
Biuro Zamówień Publicznych Urszula Kasica 2021-01-12 08:36:09
VI kadencja petycje kierowane do Rady Powiatu Jeleniogórskiego 2018-2023 r.-informacje zbiorcze Barbara Borysiewicz 2021-01-08 14:07:10
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Barbara Borysiewicz 2021-01-08 13:52:06
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Barbara Borysiewicz 2021-01-08 13:43:41
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2021-01-08 12:49:40
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2021-01-08 12:49:08
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2021-01-08 12:48:59
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2021-01-08 12:47:53
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2021-01-08 12:46:07
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2021-01-08 12:44:52
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2021-01-08 12:43:06
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2021-01-08 12:40:27
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2021-01-08 12:38:06
Organizacja jednostki Grażyna Krawiec 2021-01-08 11:13:44
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-01-07 15:31:43
4. Komisja Spraw Społecznych Barbara Borysiewicz 2021-01-07 15:29:52
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Barbara Borysiewicz 2021-01-07 15:27:12
Dane adresowe Michał Słomski 2021-01-07 14:51:34
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2021-01-07 14:49:27
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2021-01-07 14:47:12
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2021-01-07 12:20:03
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2021-01-07 12:17:47
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2021-01-07 12:11:58
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2021-01-07 12:00:58
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2021-01-07 11:57:01
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2021-01-07 11:42:35
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2021-01-07 11:29:03
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2021-01-07 11:27:02
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2021-01-07 11:17:11
Dane statystyczne GUS Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-07 11:13:14
Dane statystyczne GUS Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-07 11:12:47
Dane statystyczne GUS Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-07 11:12:18
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2021-01-07 10:06:49
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2021-01-07 10:05:27
Gminy Powiatu Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-07 09:06:36
Gminy Powiatu Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-07 09:05:55
Dane statystyczne GUS Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-07 09:04:29
Statut Powiatu Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-07 08:59:52
Statut Powiatu Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-07 08:52:55
Statut Powiatu Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-07 08:28:01
Statut Powiatu Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-07 08:27:12
Dane adresowe Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-07 08:19:49
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2021-01-07 08:04:15
Przedmiot działalności i kompetencje Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-05 17:26:35
Przedmiot działalności i kompetencje Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-05 17:26:02
Przedmiot działalności i kompetencje Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-05 17:22:37
Przedmiot działalności i kompetencje Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-05 17:19:54
Konsultacje programów współpracy Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-05 17:07:50
Wzory druków do pobrania: ofert, umów i sprawozdań Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-05 17:06:40
Wpis klubu sportowego do Ewidencji Kubów Sportowych Nieprowadzących Działalności Gospodarczej (działających w formie stowarzyszeń) Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-05 17:01:37
Wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-05 17:01:18
Zezwolenie na sprowadzenie zwłok ludzkich lub szczątków z obcego państwa Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-05 17:00:30
Zestawienie rozstrzyganych spraw Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-05 17:00:07
Prowadzone rejestry, ewidencje Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-05 16:59:29
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2021-01-05 16:35:34
Dane adresowe Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-05 16:35:16
Dane adresowe Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-05 16:35:03
Dane adresowe Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-05 16:33:33
Dane adresowe Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-05 16:30:54
Dane adresowe Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-05 16:30:26
Dane adresowe Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-05 16:28:47
Dane adresowe Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-05 16:26:53
Dane adresowe Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-05 16:25:08
Dane adresowe Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-05 16:21:40
Dane adresowe Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-05 16:17:11
Dane adresowe Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-05 16:13:51
Dane adresowe Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-05 16:09:03
Dane adresowe Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-05 16:08:12
Przyjmowanie skarg i wniosków. Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-05 15:48:15
Wydział Organizacyjny Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-05 15:47:13
Regulamin organizacyjny Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-05 15:43:21
Regulamin organizacyjny Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-05 15:42:10
Schemat organizacyjny Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-05 15:35:26
Schemat organizacyjny Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-05 15:32:18
Status prawny i przedmiot działalności Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-05 15:29:12
Status prawny i przedmiot działalności Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-05 15:25:01
Status prawny i przedmiot działalności Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-05 15:24:09
Status prawny i przedmiot działalności Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-05 15:16:24
Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-05 15:13:49
Przedmiot działalności i kompetencje, KONSULTACJE SPOŁECZNE Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-05 15:10:18
Status prawny Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-05 15:03:18
Przewodniczący Rady Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-05 14:51:47
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-01-05 14:51:36
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-01-05 14:51:11
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-01-05 14:50:01
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-01-05 14:49:45
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-01-05 14:48:21
Status prawny Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-05 14:48:13
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-01-05 14:45:22
RADA POWIATU Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-05 14:43:27
Statut Powiatu Karkonoskiego Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-05 14:41:31
Statut Powiatu Jeleniogórskiego Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-05 14:40:53
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-01-05 14:37:49
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-01-05 14:34:56
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-01-05 14:32:19
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-01-05 14:29:54
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-01-05 14:28:28
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-01-05 14:27:56
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-01-05 14:20:18
Wydawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów Małgorzata Regner 2021-01-05 14:15:21
Wydawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów Małgorzata Regner 2021-01-05 14:15:04
Wydawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów Małgorzata Regner 2021-01-05 14:12:22
Wydawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów Małgorzata Regner 2021-01-05 14:08:55
Wydawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów Małgorzata Regner 2021-01-05 14:08:12
Wydawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów Małgorzata Regner 2021-01-05 14:06:54
Wydawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów Małgorzata Regner 2021-01-05 14:04:52
Wydawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów Małgorzata Regner 2021-01-05 14:02:49
Wydawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów Małgorzata Regner 2021-01-05 14:01:21
Statut Powiatu Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-05 13:34:42
Statut Powiatu Ewa Gralik - Żmudzińska 2021-01-05 13:34:08
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-01-05 12:00:22
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-01-05 11:49:35
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-01-05 11:47:44
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-01-05 11:47:13
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-01-05 11:43:35
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-01-05 11:37:12
Transport drogowy i szkolenie Małgorzata Regner 2021-01-05 11:33:49
Transport drogowy i szkolenie Małgorzata Regner 2021-01-05 11:33:18
Transport drogowy i szkolenie Małgorzata Regner 2021-01-05 11:31:04
Transport drogowy i szkolenie Małgorzata Regner 2021-01-05 11:30:37
Transport drogowy i szkolenie Małgorzata Regner 2021-01-05 11:25:09
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2021-01-05 11:20:14
Transport drogowy i szkolenie Małgorzata Regner 2021-01-05 11:20:06
Transport drogowy i szkolenie Małgorzata Regner 2021-01-05 11:18:50
Transport drogowy i szkolenie Małgorzata Regner 2021-01-05 11:15:06
Transport drogowy i szkolenie Małgorzata Regner 2021-01-05 11:11:38
Transport drogowy i szkolenie Małgorzata Regner 2021-01-05 11:08:24
Transport drogowy i szkolenie Małgorzata Regner 2021-01-05 11:02:50
Transport drogowy i szkolenie Małgorzata Regner 2021-01-05 10:58:32
Transport drogowy i szkolenie Małgorzata Regner 2021-01-05 10:54:58
Transport drogowy i szkolenie Małgorzata Regner 2021-01-05 10:34:17
Transport drogowy i szkolenie Małgorzata Regner 2021-01-05 10:32:56
Transport drogowy i szkolenie Małgorzata Regner 2021-01-05 10:31:51
Transport drogowy i szkolenie Małgorzata Regner 2021-01-05 10:29:13
Rejestracja pojazdów Małgorzata Regner 2021-01-05 10:08:54
Rejestracja pojazdów Małgorzata Regner 2021-01-05 10:01:48
Rejestracja pojazdów Małgorzata Regner 2021-01-05 09:51:39
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-01-05 09:51:18
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-01-05 09:49:44
Tryb załatwiania spraw Michał Słomski 2021-01-05 09:44:41
Rejestracja pojazdów Małgorzata Regner 2021-01-05 09:38:55
Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO Damian Kubiak 2021-01-05 07:26:06
Rejestracja pojazdów Małgorzata Regner 2021-01-04 15:06:53
Rejestracja pojazdów Małgorzata Regner 2021-01-04 15:06:06
Rejestracja pojazdów Małgorzata Regner 2021-01-04 15:03:40
Rejestracja pojazdów Małgorzata Regner 2021-01-04 14:59:44
Rejestracja pojazdów Małgorzata Regner 2021-01-04 14:58:42
Rejestracja pojazdów Małgorzata Regner 2021-01-04 14:54:34
Rejestracja pojazdów Małgorzata Regner 2021-01-04 14:49:54
Rejestracja pojazdów Małgorzata Regner 2021-01-04 14:48:19
Rejestracja pojazdów Małgorzata Regner 2021-01-04 14:47:19
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2021-01-04 14:41:18
Rejestracja pojazdów Małgorzata Regner 2021-01-04 14:38:26
Rejestracja pojazdów Małgorzata Regner 2021-01-04 14:32:47
Rejestracja pojazdów Małgorzata Regner 2021-01-04 14:28:44
Rejestracja pojazdów Małgorzata Regner 2021-01-04 14:27:05
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2021-01-04 14:25:25
Ewidencja pojazdów Małgorzata Regner 2021-01-04 14:04:22
Ewidencja pojazdów Małgorzata Regner 2021-01-04 14:03:46
Ewidencja pojazdów Małgorzata Regner 2021-01-04 13:57:53
Ewidencja pojazdów Małgorzata Regner 2021-01-04 13:43:10
Ewidencja pojazdów Małgorzata Regner 2021-01-04 13:39:05
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2021-01-04 13:34:57
Ewidencja pojazdów Małgorzata Regner 2021-01-04 13:32:50
Ewidencja pojazdów Małgorzata Regner 2021-01-04 13:30:14
Ewidencja pojazdów Małgorzata Regner 2021-01-04 13:20:17
Dane adresowe Małgorzata Regner 2021-01-04 13:15:51
INFORMACJA Nieodplatna Pomoc Prawna i Nieodplatne Poradnictwo Obywatelskie Powiat Karkonoski 2021 Michał Słomski 2021-01-04 12:19:26
Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail Damian Kubiak 2021-01-02 21:16:59
Skład osobowy Damian Kubiak 2021-01-01 15:23:02
Dane adresowe Damian Kubiak 2021-01-01 15:19:55
Dane adresowe Damian Kubiak 2021-01-01 15:01:06
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Wykonanie i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych (...) BZP.272.1.21.2020" Małgorzata Maras 2020-12-31 12:52:18
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2020-12-31 12:22:39
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2020-12-31 12:18:19
Zezwolenie na sprowadzenie zwłok ludzkich lub szczątków z obcego państwa Marzena Chabros 2020-12-31 11:58:47
Wpis klubu sportowego do Ewidencji Kubów Sportowych Nieprowadzących Działalności Gospodarczej (działających w formie stowarzyszeń) Marzena Chabros 2020-12-31 11:54:57
Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku Marzena Chabros 2020-12-31 11:51:26
Klauzula informacyjna RODO - petycje Marzena Chabros 2020-12-31 11:49:29
Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego Marzena Chabros 2020-12-31 11:44:54
Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku Marzena Chabros 2020-12-31 11:41:28
Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku Marzena Chabros 2020-12-31 11:34:13
Zezwolenie na sprowadzenie zwłok ludzkich lub szczątków z obcego państwa Marzena Chabros 2020-12-31 11:31:43
Wpis klubu sportowego do Ewidencji Kubów Sportowych Nieprowadzących Działalności Gospodarczej (działających w formie stowarzyszeń) Marzena Chabros 2020-12-31 11:20:49
Wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji Marzena Chabros 2020-12-31 11:19:51
Wpis klubu sportowego do Ewidencji Kubów Sportowych Nieprowadzących Działalności Gospodarczej (działających w formie stowarzyszeń) Marzena Chabros 2020-12-31 11:14:11
Zezwolenie na sprowadzenie zwłok ludzkich lub szczątków z obcego państwa Marzena Chabros 2020-12-31 11:05:42
Poszukujemy spadkobierców Grażyna Krawiec 2020-12-31 11:04:33
Zestawienie rozstrzyganych spraw Marzena Chabros 2020-12-31 11:04:25
Ogłoszenie o zamówieniu "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Karkonoskiego w 2021 roku" (BZP.272.1.25.2020) Małgorzata Maras 2020-12-31 10:57:36
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-12-31 10:45:09
VI KADENCJA 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2020-12-31 08:10:00
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Barbara Borysiewicz 2020-12-31 08:00:55
2020 Agnieszka Buzun 2020-12-30 14:25:37
2020 Agnieszka Buzun 2020-12-30 14:19:08
2020 Agnieszka Buzun 2020-12-30 14:16:35
Petycje VI kadencja 2018-2023 r.-informacje zbiorcze Barbara Borysiewicz 2020-12-30 13:51:08
Petycje VI kadencja Barbara Borysiewicz 2020-12-30 13:48:50
2020 Agnieszka Buzun 2020-12-30 13:48:08
2020 Agnieszka Buzun 2020-12-30 13:41:12
Petycje VI kadencja Barbara Borysiewicz 2020-12-30 13:24:13
VI KADENCJA PROTOKOŁY Z KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ Barbara Borysiewicz 2020-12-30 12:59:00
VI KADENCJA PROTOKOŁY Z KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ Barbara Borysiewicz 2020-12-30 11:44:53
VI KADENCJA PROTOKOŁY Z KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ Barbara Borysiewicz 2020-12-30 11:43:59
Protokoły Komisji Skrutacynych Barbara Borysiewicz 2020-12-30 11:38:35
VI KADENCJA 2018-2023 PLANY PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ Barbara Borysiewicz 2020-12-30 11:37:25
Projekt budżetu Powiatu Karkonoskiego na 2021 rok wraz z projektem WPF Urszula Pedrycz 2020-12-30 11:27:02
VI KADENCJA 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2020-12-30 11:14:26
Projekt budżetu Powiatu Karkonoskiego na 2021 rok wraz z projektem WPF Urszula Pedrycz 2020-12-30 11:09:56
Uchwały budżetowe Urszula Pedrycz 2020-12-30 11:03:14
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-12-29 15:26:24
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Barbara Borysiewicz 2020-12-29 08:44:51
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Krzysztof Woźniak 2020-12-29 08:16:28
Dane adresowe Elżbieta Machała 2020-12-28 16:54:03
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze Elżbieta Machała 2020-12-28 16:48:58
Petycje Barbara Borysiewicz 2020-12-28 14:19:37
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Barbara Borysiewicz 2020-12-28 12:16:31
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-12-23 10:46:16
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-12-23 10:12:55
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-12-22 12:02:27
Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2021 rok wraz z projektem WPF Urszula Pedrycz 2020-12-22 11:57:32
Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2021 rok wraz z projektem WPF Urszula Pedrycz 2020-12-22 11:56:49
Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2021 rok wraz z projektem WPF Urszula Pedrycz 2020-12-22 11:47:03
Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2021 rok wraz z projektem WPF Urszula Pedrycz 2020-12-22 11:42:50
Wpis klubu sportowego do Ewidencji klubów sportowych nieprowadzacych działalności gospodarczej (działających w formie stowarzyszeń) Marzena Chabros 2020-12-22 09:33:21
2021 Marzena Chabros 2020-12-22 09:13:22
Zezwolenie na sprowadzenie zwłok ludzkich lub szczątków z obcego państwa Marzena Chabros 2020-12-22 08:56:57
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 2020 Katarzyna Michoń 2020-12-22 08:46:50
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 2020 Katarzyna Michoń 2020-12-22 08:45:40
Zezwolenie na sprowadzenie zwłok ludzkich lub szczątków z obcego państwa Marzena Chabros 2020-12-22 08:24:44
Zestawienie rozstrzyganych spraw Marzena Chabros 2020-12-22 07:57:09
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-12-21 14:45:20
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-12-21 14:42:29
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-12-21 14:38:40
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-12-21 14:36:11
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-12-21 14:31:51
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-12-21 13:54:52
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-12-21 13:54:29
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-12-18 11:40:53
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-12-18 11:34:15
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-12-18 11:32:07
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-12-17 15:13:16
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-12-17 15:12:43
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-12-17 14:31:07
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-12-17 14:29:29
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-12-17 14:27:47
4. Komisja Spraw Społecznych Krzysztof Woźniak 2020-12-17 14:25:19
1. Komisja Rewizyjna Krzysztof Woźniak 2020-12-16 14:49:42
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-12-16 14:47:17
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-12-16 13:54:51
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-12-16 10:34:06
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-12-15 15:02:40
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-12-15 14:58:19
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-12-15 14:51:17
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-12-15 14:06:13
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-12-15 10:29:19
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-12-15 10:26:40
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-12-15 10:25:41
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-12-15 10:24:39
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-12-15 10:19:26
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze Elżbieta Machała 2020-12-14 19:29:14
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-12-14 14:23:04
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Barbara Borysiewicz 2020-12-14 08:00:48
Informacja dotycząca Rozeznania cenowego do kwoty 10.000 euro na "Pełnienie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa" (nr postępowania: BZP.272.2.49.2020) Małgorzata Maras 2020-12-11 14:29:09
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-12-11 14:02:04
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-12-11 11:25:53
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-12-11 11:24:20
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-12-11 11:20:14
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-12-10 12:26:15
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-12-10 12:09:09
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-12-09 15:06:30
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-12-09 15:06:02
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-12-09 15:04:41
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-12-09 15:02:58
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-12-09 15:01:33
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-12-09 14:59:42
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-12-09 14:58:18
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-12-09 14:46:18
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-12-09 14:44:34
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-12-09 14:42:51
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-12-09 14:40:47
Sesja_XXIII_z_dnia_02.12.2020 Barbara Borysiewicz 2020-12-09 14:38:37
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-12-09 14:36:21
1. Komisja Rewizyjna Krzysztof Woźniak 2020-12-09 14:34:38
Zapytanie ofertowe na doraźną ochronę fizyczną obiektu Skarbu Państwa w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Małgorzata Maras 2020-12-09 13:14:21
Zapytanie ofertowe na doraźną ochronę fizyczną obiektu Skarbu Państwa w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Małgorzata Maras 2020-12-09 13:10:17
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Barbara Borysiewicz 2020-12-09 13:00:56
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Barbara Borysiewicz 2020-12-09 12:54:57
Informacja z otwarcia ofert "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnówka" (BZP.272.1.18.2020) Urszula Kasica 2020-12-09 12:23:55
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2020-12-09 12:08:21
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2020-12-09 12:06:49
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2020-12-09 12:05:54
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Marzena Chabros 2020-12-09 12:03:17
Informacja z otwarcia ofert "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnówka" (BZP.272.1 Urszula Kasica 2020-12-09 10:13:25
Informacja z otwarcia ofert "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnówka" (BZP.272.1 Urszula Kasica 2020-12-09 10:12:59
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn – Borowice – Sosnówka w km 0+000 do 5+002" (BZP.272.1 Urszula Kasica 2020-12-09 10:12:25
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-12-08 15:16:17
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-12-08 14:48:45
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-12-08 10:52:22
Rok 2020 Grażyna Krawiec 2020-12-07 08:59:51
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2020-12-04 08:45:39
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2020-12-04 08:44:11
Komisje stałe Rady i ich skład Barbara Borysiewicz 2020-12-03 12:20:32
Posiedzenia komisji stałych Rady VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2020-12-03 12:19:12
VI KADENCJA 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2020-12-03 12:18:18
Sesja_XXIII_z_dnia_02.12.2020 Barbara Borysiewicz 2020-12-03 12:11:11
Informacja o zmianie treści SIWZ "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465" (BZP.272.1.23.2020) Urszula Kasica 2020-12-03 11:47:01
Ogłoszenie o zamówieniu "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2653D Sosnówka – Karpacz w km 9+001 do 16+612" (BZP.272.1.19.2020) Urszula Kasica 2020-12-03 11:43:00
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2020-12-03 11:35:49
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-12-03 09:45:02
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-12-03 09:24:34
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-12-03 09:24:18
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-12-03 09:10:09
Ogłoszenie o zamówieniu "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465" (BZP.272.1.23.2020) Urszula Kasica 2020-12-02 15:58:57
Informacja dotycząca Zapytamia ofertowego na "Opieka weterynaryjna nad dzikimi zwierzętami" (BZP.272.2.33.2020) Karolina Eszrych 2020-12-02 13:52:43
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-12-02 12:31:00
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-12-02 12:29:34
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-12-02 12:24:51
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-12-02 12:22:40
Ogłoszenia o wyniku naboru Jarosław Malec 2020-12-01 17:42:51
Informacja o zmianie treści SIWZ "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnówka" (BZP.272.1.18.2020) Urszula Kasica 2020-12-01 15:30:25
Ogłoszenie o zamówieniu "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn – Borowice – Sosnówka w km 0+000 do 5+002" (BZP.272.1.18.2020) Urszula Kasica 2020-12-01 15:25:02
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-12-01 12:32:37
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-12-01 12:26:27
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-12-01 12:13:23
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA „Dostawa posiłków dla Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie” Jarosław Malec 2020-12-01 10:16:59
Informacja o unieważnieniu postępowania Jarosław Malec 2020-12-01 10:16:21
Dostawa posiłków na 2016 Jarosław Malec 2020-12-01 10:14:59
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-11-30 14:58:56
Ogłoszenie o zamówieniu na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie (BZP.272.1.8.2020) Urszula Kasica 2020-11-30 14:46:51
Ogłoszenie o zamówieniu na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie (BZP.272.1.8.2020) Urszula Kasica 2020-11-30 11:09:09
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-11-27 12:36:19
2020 Agnieszka Buzun 2020-11-26 15:11:45
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-11-26 15:01:51
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-11-26 14:54:30
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-11-26 14:51:12
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-11-26 14:44:58
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-11-26 14:41:18
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-11-26 14:39:04
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-11-26 14:35:22
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-11-26 14:33:13
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-11-26 14:27:17
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-11-26 14:21:44
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-11-26 14:18:56
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-11-26 14:15:26
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-11-26 13:28:38
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-11-26 12:05:46
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-11-26 11:59:46
4. Komisja Spraw Społecznych Krzysztof Woźniak 2020-11-26 11:45:22
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-11-26 11:38:20
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Krzysztof Woźniak 2020-11-26 11:34:20
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-11-26 11:32:19
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-11-26 11:30:43
Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL3105 Brzezie Karkonoskie Małgorzata Żurawska 2020-11-26 09:24:37
Ogłoszenie o zamówieniu na "Wykonanie i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.1.21.2020) Małgorzata Maras 2020-11-25 10:59:26
Ogłoszenie o zamówieniu na "Wykonanie i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.1.21.2020) Małgorzata Maras 2020-11-25 10:59:06
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-11-24 13:05:54
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 2020 Katarzyna Michoń 2020-11-24 12:07:38
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-11-24 11:58:54
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-11-24 09:59:47
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach Marcin Spychała 2020-11-20 12:41:49
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-11-19 14:51:49
Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2021 rok wraz z projektem WPF Urszula Pedrycz 2020-11-19 08:49:29
Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2021 rok wraz z projektem WPF Urszula Pedrycz 2020-11-19 08:46:03
Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2021 rok wraz z projektem WPF Urszula Pedrycz 2020-11-19 08:44:26
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-11-18 08:46:35
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-11-18 08:45:00
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-11-17 15:04:47
Informacja dotycząca rozeznania cenowego na dostawę bonów podarunkowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.42.2020) Urszula Kasica 2020-11-17 14:19:39
Informacja dotycząca rozeznania cenowego na dostawę bonów podarunkowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze (BZP.272.2.42.2020)" (BZP.272.2.42.2020) Urszula Kasica 2020-11-17 14:19:12
Informacja dotycząca rozeznania cenowego na dostawę bonów podarunkowych na potrzeby Straostwa Powiatowego w Jeleniej Górze (BZP.272.2.42.2020)" (BZP.272.2.42.2020) Urszula Kasica 2020-11-17 14:18:36
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 Robert Lesicki 2020-11-17 13:55:55
Wsparcie Dolnośląskich DPS Robert Lesicki 2020-11-17 13:52:16
Kontrole Komisji Rewizyjnej_lata_2005_do_2017 Barbara Borysiewicz 2020-11-12 15:15:30
Kontrole Komisji Rewizyjnej Barbara Borysiewicz 2020-11-12 15:11:45
Kontrole Komisji Rewizyjnej_lata_2005_do_2017 Damian Kubiak 2020-11-12 14:46:33
Kontrole Komisji Rewizyjnej_lata_2005_do_2017 Damian Kubiak 2020-11-12 14:44:55
Inne kontrole IV_kadencja Damian Kubiak 2020-11-12 14:42:28
Informacja o kontrolach Damian Kubiak 2020-11-12 14:40:42
Inne kontrole IV_kadencja Damian Kubiak 2020-11-12 14:39:54
Informacja o kontrolach Damian Kubiak 2020-11-12 14:35:40
Informacja o kontrolach Damian Kubiak 2020-11-12 14:35:30
Damian Kubiak 2020-11-12 14:34:18
Kontrole Komisji Rewizyjnej_lata_2005_do_2017 Damian Kubiak 2020-11-12 14:32:30
Kontrole Komisji Rewizyjnej Barbara Borysiewicz 2020-11-12 12:20:17
Inne kontrole Barbara Borysiewicz 2020-11-12 12:17:12
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Barbara Borysiewicz 2020-11-12 09:02:14
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-11-10 13:59:33
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-11-10 13:57:39
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-11-10 13:55:45
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-11-10 13:55:06
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-11-10 13:52:51
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-11-10 13:43:31
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-11-10 13:40:50
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-11-10 13:36:21
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-11-10 13:35:33
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-11-10 13:32:43
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-11-09 11:15:43
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-11-09 10:16:46
Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego w 2021 r. Michał Słomski 2020-11-06 13:49:57
Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego w 2021 r. Michał Słomski 2020-11-06 11:13:42
Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego w 2021 r. Michał Słomski 2020-11-06 09:12:40
Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego w 2021 r. Michał Słomski 2020-11-06 09:10:28
Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego w 2021 r. Michał Słomski 2020-11-06 09:07:08
Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego w 2021 r. Michał Słomski 2020-11-06 09:05:11
Informacja dotycząca rozeznania cenowego na "Zakup i dostawę broszur edukacyjnych" (BZP.272.2.41.2020) Małgorzata Maras 2020-11-05 11:35:18
Informacja dotycząca rozeznania cenowego na "Zakup i dostawę broszur edukacyjnych" (BZP.272.2.41.2020) Małgorzata Maras 2020-11-05 11:34:08
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-11-05 11:17:10
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-11-05 10:40:44
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-11-05 10:38:05
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-11-05 10:36:10
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-11-05 10:34:51
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-11-05 10:33:29
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-11-05 10:32:06
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-11-05 10:30:52
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-11-05 10:29:16
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-11-05 10:27:46
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-11-05 10:26:01
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-11-05 10:24:06
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-11-05 10:10:19
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-11-05 10:08:04
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-11-04 15:29:08
Uchwały 2020 rok Marzena Chabros 2020-11-04 11:05:00
Uchwały 2020 rok Marzena Chabros 2020-11-04 11:02:39
Rok 2020 Grażyna Krawiec 2020-11-04 08:43:19
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-11-03 15:21:15
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-11-03 12:37:30
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-11-03 12:34:50
Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2020 rok wraz z projektem WPF Urszula Pedrycz 2020-11-02 14:29:38
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2020-11-02 14:26:49
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-11-02 14:24:24
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2020-11-02 14:21:00
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-11-02 13:37:39
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-11-02 13:37:01
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-11-02 13:25:01
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-11-02 13:23:34
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-11-02 13:20:58
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-11-02 13:18:24
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-11-02 11:55:05
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-11-02 11:50:29
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-11-02 11:49:32
2020 Agnieszka Buzun 2020-11-02 10:29:14
Informacja dotycząca zapytania ofertowego na "Zakup wraz z dostawą mobilnych symulatorów zagrożeń pożarowych" (BZP.272.2.40.2020) Damian Kubiak 2020-10-30 14:33:00
Informacja dotycząca zapytania ofertowego na "Zakup wraz z dostawą mobilnych symulatorów zagrożeń pożarowych" (BZP.272.2.40.2020) Damian Kubiak 2020-10-30 14:29:01
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2020-10-29 14:12:32
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2020-10-29 14:12:01
Damian Kubiak 2020-10-29 10:13:52
Damian Kubiak 2020-10-29 10:00:52
Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek Damian Kubiak 2020-10-29 09:58:27
Damian Kubiak 2020-10-29 09:57:29
2019 r. Damian Kubiak 2020-10-29 09:54:37
2019 r. Damian Kubiak 2020-10-29 09:53:33
VI kadencja 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2020-10-26 15:11:07
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-26 11:33:32
Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Marta Strzelczyk 2020-10-26 10:44:53
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-10-23 12:51:07
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2020-10-23 11:13:22
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2020-10-23 11:11:51
Dług publiczny Urszula Pedrycz 2020-10-23 11:04:39
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-22 10:24:22
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-10-22 09:01:39
Protokoły do wglądu Krzysztof Woźniak 2020-10-22 08:59:40
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-10-21 14:48:18
Informacja o wyborze oferty – w zakresie Części I, II oraz IV zamówienia na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych (…) w sezonie zimowym 2020-2021 BZP.272.1.17.2020 Małgorzata Maras 2020-10-21 14:29:08
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-21 10:48:45
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-21 10:44:21
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-21 10:43:42
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-10-21 10:38:07
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-21 10:20:25
2020 r. Marzena Chabros 2020-10-20 15:18:46
2020 r. Marzena Chabros 2020-10-20 15:18:41
Konsulatcje Programu współpracy Powiatu Karkonoskiego z organizacjami pozarządowym i innymi podmiotami w 2021 roku Marzena Chabros 2020-10-20 15:09:46
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-10-20 13:57:59
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-10-20 13:54:22
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-10-20 09:19:39
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-20 09:09:27
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-20 09:08:39
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-20 09:04:09
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-20 09:00:32
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-20 08:59:07
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-20 08:57:28
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-20 08:34:01
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-20 08:30:06
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-20 08:29:46
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-20 08:23:37
Informacja dotycząca Rozeznania cenowego - zaproszenia do złożenia oferty na „Usuwanie martwych zwierząt z dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego” (BZP.272.2.32.2020) Karolina Eszrych 2020-10-19 10:19:26
Informacja dotycząca Rozeznania cenowego - zaproszenia do złożenia oferty na „Usuwanie martwych zwierząt z dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego” (BZP.272.2.32.2020) Karolina Eszrych 2020-10-19 10:16:18
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-10-16 14:34:34
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-10-16 14:32:37
4. Komisja Spraw Społecznych Krzysztof Woźniak 2020-10-16 14:30:12
2020 Agnieszka Buzun 2020-10-16 13:36:46
Rok 2020 Grażyna Krawiec 2020-10-16 10:33:00
Sesja I z dn. 22.11.2018 r. Barbara Borysiewicz 2020-10-15 12:56:45
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-10-15 12:30:30
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2018 ROK Damian Kubiak 2020-10-15 12:07:27
Przewodniczący Rady Barbara Borysiewicz 2020-10-15 10:45:58
Ogłoszenie o udzieleniu ogłoszenia na Remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 2755D (...) BZP.272.1.12.2020 Małgorzata Maras 2020-10-15 09:19:57
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-14 16:20:39
VI kadencja 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2020-10-14 16:15:40
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-10-14 14:57:43
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-10-14 14:54:14
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-10-14 11:25:07
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2020-10-13 15:07:31
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2020-10-13 15:04:48
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-10-13 14:48:11
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-10-13 14:46:12
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2020-10-12 10:16:38
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Podgórzyn, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki i mias Małgorzata Maras 2020-10-09 13:10:43
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-09 10:37:22
Dane adresowe Michał Słomski 2020-10-08 15:27:00
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2020-10-08 15:26:34
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2020-10-08 15:25:47
Dane adresowe Michał Słomski 2020-10-08 15:24:35
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2020-10-08 15:22:33
Dane adresowe Barbara Borysiewicz 2020-10-08 14:48:29
Skład osobowy Rady Barbara Borysiewicz 2020-10-08 14:03:33
Posiedzenia komisji stałych Rady VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2020-10-08 13:31:13
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-08 11:24:30
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-08 10:41:48
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Barbara Borysiewicz 2020-10-08 09:23:28
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Barbara Borysiewicz 2020-10-08 08:07:56
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Barbara Borysiewicz 2020-10-08 08:00:44
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-10-07 12:08:49
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-10-07 12:08:40
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-07 12:04:38
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-10-07 08:49:12
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-10-07 08:46:13
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-10-07 08:44:35
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-10-07 08:38:09
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-10-07 08:35:55
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-10-07 08:33:43
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-10-07 08:24:07
Damian Kubiak 2020-10-06 15:29:29
Informacja dotycząca zapytania ofertowego na "Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.34.2020) Urszula Kasica 2020-10-05 15:33:45
Informacja dotycząca zapytania ofertowego na "Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.34.2020) Urszula Kasica 2020-10-05 15:31:38
2020 Agnieszka Buzun 2020-10-05 15:01:26
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-05 10:21:44
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-02 12:44:23
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-02 12:39:58
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-10-02 12:14:25
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-10-02 12:07:05
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-10-02 12:02:55
Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku Marzena Chabros 2020-10-02 07:47:39
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-10-01 13:13:48
Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2020 rok wraz z projektem WPF Urszula Pedrycz 2020-10-01 09:22:46
Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2020 rok wraz z projektem WPF Urszula Pedrycz 2020-10-01 09:20:21
Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2020 rok wraz z projektem WPF Urszula Pedrycz 2020-10-01 09:19:25
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-10-01 09:11:35
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2020-10-01 09:07:42
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-01 09:06:36
Informacja o wyborze oferty "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie polegające na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie " (BZP.272.1.15.20 Urszula Kasica 2020-09-30 16:23:33
Informacja o wyborze oferty "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie polegające na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie w km 1+605 – 4+141" (BZP.272.1.15.20 Urszula Kasica 2020-09-30 16:23:08
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2020-09-30 15:42:09
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2020-09-30 15:41:00
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2020-09-30 15:39:59
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2020-09-30 15:38:48
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-09-30 13:34:50
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-09-30 13:33:43
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-09-30 12:38:53
Zadania Wydziału Anna Lijewska 2020-09-30 11:32:10
Dane adresowe Michał Słomski 2020-09-30 09:02:54
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2020-09-30 09:01:45
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Małgorzata Żurawska 2020-09-30 08:01:05
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-09-29 15:25:32
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-09-29 15:24:16
Oświadczenie Kandydata ubiegającego się o zatrudnienie Marta Strzelczyk 2020-09-29 10:33:39
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów Małgorzata Żurawska 2020-09-28 09:24:06
Zezwolenie na zbieranie odpadów Małgorzata Żurawska 2020-09-28 09:22:53
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Małgorzata Żurawska 2020-09-28 09:22:14
Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza Małgorzata Żurawska 2020-09-28 09:04:30
Pozwolenie zintegrowane Małgorzata Żurawska 2020-09-28 09:03:50
Zezwolenie upoważniające prowadzącego instalację do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji Małgorzata Żurawska 2020-09-28 09:03:03
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Małgorzata Żurawska 2020-09-28 08:35:34
Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko Małgorzata Żurawska 2020-09-28 08:34:26
Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów na terenach będących własnością gmin, niebędących gruntami leśnymi Małgorzata Żurawska 2020-09-28 08:31:15
Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców Małgorzata Żurawska 2020-09-28 08:22:11
Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców Małgorzata Żurawska 2020-09-28 08:21:34
Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej Małgorzata Żurawska 2020-09-28 08:20:00
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku Małgorzata Żurawska 2020-09-28 08:18:29
Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania Małgorzata Żurawska 2020-09-28 08:15:39
Karta usług i pismo przewodnie do wniosku Małgorzata Żurawska 2020-09-28 08:14:02
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej/łowiectwa podwodnego Małgorzata Żurawska 2020-09-28 08:10:58
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej/łowiectwa podwodnego Małgorzata Żurawska 2020-09-28 08:09:49
Wniosek o wydanie zaświadczenia - lasy Małgorzata Żurawska 2020-09-28 08:07:35
Zadania Wydziału Anna Lijewska 2020-09-25 10:32:27
Zadania Wydziału Anna Lijewska 2020-09-25 10:30:14
Zadania Wydziału Anna Lijewska 2020-09-25 10:24:36
Zadania Wydziału Anna Lijewska 2020-09-24 15:17:03
Dane adresowe Anna Lijewska 2020-09-24 14:42:06
Dane adresowe Anna Lijewska 2020-09-24 12:29:45
Rejestr skarg i wniosków Krzysztof Woźniak 2020-09-24 08:15:09
2020 Agnieszka Buzun 2020-09-23 15:19:13
2020 Agnieszka Buzun 2020-09-23 15:12:40
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2020-09-23 10:02:41
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2020-09-23 09:59:16
Ogłoszenie o treści oferty Avalanche Mateusz Górecki na realizację zadania publicznego Damian Kubiak 2020-09-22 17:08:36
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2020-09-22 14:50:08
Wydział Finansowy Urszula Pedrycz 2020-09-22 14:29:57
Wydział Finansowy Urszula Pedrycz 2020-09-22 14:29:05
Dane adresowe Urszula Pedrycz 2020-09-22 14:26:57
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-09-22 14:24:34
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-09-22 09:35:08
4. Komisja Spraw Społecznych Krzysztof Woźniak 2020-09-22 09:23:31
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-09-22 09:20:49
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-09-22 09:19:42
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-09-22 09:04:04
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-09-22 08:56:55
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-09-22 08:56:29
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-09-22 08:53:59
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-09-22 08:48:05
Konsulatcje Programu współpracy Powiatu Karkonoskiego z organizacjami pozarządowym i innymi podmiotami w 2021 roku Marzena Chabros 2020-09-21 15:10:21
Konsulatcje Programu współpracy Powiatu Karkonoskiego z organizacjami pozarządowym i innymi podmiotami w 2021 roku Marzena Chabros 2020-09-21 15:10:03
Konsulatcje Programu współpracy Powiatu Karkonoskiego z organizacjami pozarządowym i innymi podmiotami w 2021 roku Marzena Chabros 2020-09-21 15:09:41
Konsulatcje Programu współpracy Powiatu Karkonoskiego z organizacjami pozarządowym i innymi podmiotami w 2021 rokui Marzena Chabros 2020-09-21 15:02:21
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-09-17 14:09:32
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-09-17 14:09:01
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-09-17 14:07:49
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-09-17 14:05:37
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-09-17 14:01:32
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-09-17 13:54:53
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-09-16 09:36:49
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-09-15 15:17:46
Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail Damian Kubiak 2020-09-15 10:15:16
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-09-15 08:58:46
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-09-15 08:58:15
Wzory wniosków Małgorzata Żurawska 2020-09-11 14:12:16
Zezwolenie na zbieranie odpadów Małgorzata Żurawska 2020-09-11 14:11:57
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Małgorzata Żurawska 2020-09-11 12:31:25
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Małgorzata Żurawska 2020-09-11 12:30:51
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Małgorzata Żurawska 2020-09-11 12:29:48
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Małgorzata Żurawska 2020-09-11 12:29:09
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Małgorzata Żurawska 2020-09-11 12:28:17
Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza Małgorzata Żurawska 2020-09-11 12:15:10
Pozwolenie zintegrowane Małgorzata Żurawska 2020-09-11 12:12:09
Zezwolenie upoważniające prowadzącego instalację do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji Małgorzata Żurawska 2020-09-11 12:10:05
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Małgorzata Żurawska 2020-09-11 12:07:43
Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko Małgorzata Żurawska 2020-09-11 12:03:44
Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców Małgorzata Żurawska 2020-09-11 11:47:29
Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej Małgorzata Żurawska 2020-09-11 11:43:01
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku Małgorzata Żurawska 2020-09-11 11:40:16
Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania Małgorzata Żurawska 2020-09-11 11:38:46
Karta usług i pismo przewodnie do wniosku Małgorzata Żurawska 2020-09-11 11:36:21
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej/łowiectwa podwodnego Małgorzata Żurawska 2020-09-11 11:34:07
Wniosek o wydanie zaświadczenia - lasy Małgorzata Żurawska 2020-09-11 11:30:36
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-09-10 08:38:22
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2020-09-10 07:03:55
Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail Damian Kubiak 2020-09-09 15:29:37
Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail Damian Kubiak 2020-09-09 15:23:05
Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail Damian Kubiak 2020-09-09 15:21:53
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-09-09 15:02:02
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-09-09 09:34:33
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku Małgorzata Żurawska 2020-09-08 13:54:42
Wniosek o zarejestrowanie jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m Małgorzata Żurawska 2020-09-08 13:22:38
Karta usług i pismo przewodnie do wniosku Małgorzata Żurawska 2020-09-08 13:21:29
Wniosek o zarejestrowanie jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m Małgorzata Żurawska 2020-09-08 13:19:59
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej/łowiectwa podwodnego Małgorzata Żurawska 2020-09-08 13:13:46
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej/łowiectwa podwodnego Małgorzata Żurawska 2020-09-08 13:13:13
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej/łowiectwa podwodnego Małgorzata Żurawska 2020-09-08 13:12:16
Zawiadomienie o zbyciu Małgorzata Żurawska 2020-09-08 13:03:47
Odpis - wyciąg Małgorzata Żurawska 2020-09-08 12:58:52
3. Zmiana danych jednostki Małgorzata Żurawska 2020-09-08 12:56:24
Karta usług i pismo przewodnie do wniosku Małgorzata Żurawska 2020-09-08 12:49:50
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-09-07 12:59:14
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-09-07 11:42:01
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-09-07 08:41:49
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-09-04 12:26:07
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-09-04 12:25:50
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-09-04 12:17:52
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-09-04 11:48:48
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-09-04 10:13:08
Dane adresowe Urszula Pedrycz 2020-09-03 14:50:05
Dane adresowe Urszula Pedrycz 2020-09-03 14:50:03
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Marta Strzelczyk 2020-09-03 13:06:50
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Marta Strzelczyk 2020-09-03 13:05:07
2020 Agnieszka Buzun 2020-09-03 10:51:04
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-09-03 09:12:39
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2020-09-02 15:44:09
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2020-09-02 15:42:50
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Marzena Chabros 2020-09-02 15:03:32
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-09-02 08:56:58
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-09-02 08:54:26
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-09-02 08:53:40
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-09-02 08:49:51
INFORMACJA STAROSTY JELENIOGORSKIEGO NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA WRZESIEN 2020 Michał Słomski 2020-08-31 12:44:03
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-08-31 10:51:20
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2020-08-31 10:46:32
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-08-31 09:15:51
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-08-28 10:43:40
Dane adresowe Michał Słomski 2020-08-27 08:41:38
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2020-08-27 08:40:50
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Założenie bazy danych BDOT500 oraz GESUT dla jednostki ewidencyjnej – gminy Jeżów Sudecki (BZP.272.1.10.2020) Małgorzata Maras 2020-08-26 16:25:46
Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL 3162 Małgorzata Żurawska 2020-08-25 12:02:35
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na przebudowę odcinków dróg powiatowych w ramach projektów pn.: "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ - Etap I i II" (BZP.272.1.14.2020) Małgorzata Maras 2020-08-24 12:27:21
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-08-24 09:35:05
Protokoły do wglądu Krzysztof Woźniak 2020-08-24 09:33:16
Komunikat Starosty Jeleniogórskiego w sprawie naboru partnera do realizacji projektu Damian Kubiak 2020-08-21 08:50:46
Komunikat Starosty Jeleniogórskiego w sprawie naboru partnera do realizacji projektu Damian Kubiak 2020-08-21 08:43:15
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-08-21 07:52:18
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-08-21 07:51:37
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze Elżbieta Machała 2020-08-20 19:32:15
Zespół Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie Izabela Rodziewicz 2020-08-20 10:02:13
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na przebudowę odcinków dróg powiatowych w ramach projektów pn.: "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ - Etap I i II" (BZP.272.1.14.2020) 2.2020) Małgorzata Maras 2020-08-19 11:06:41
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-08-18 15:20:30
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-08-18 15:16:00
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-08-18 10:02:46
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-08-18 08:53:40
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze Elżbieta Machała 2020-08-13 20:48:12
Informacja o najkorzystniejszej ofercie Robert Lesicki 2020-08-13 13:17:39
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-08-13 12:21:33
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-08-13 12:20:50
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2020-08-13 08:58:18
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2020-08-13 08:57:57
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-08-11 15:21:17
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-08-11 15:21:10
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-08-11 15:20:36
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-08-11 15:01:23
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-08-11 14:32:52
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-08-11 14:25:21
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-08-11 11:11:25
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-08-11 11:10:13
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-08-10 08:51:39
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-08-10 08:50:32
Ogłoszenie o treści oferty Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej na realizację zadania publicznego Damian Kubiak 2020-08-07 14:46:36
2020 Agnieszka Buzun 2020-08-07 13:37:09
2020 Agnieszka Buzun 2020-08-07 13:22:28
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2020-08-06 14:59:58
Dane adresowe Michał Słomski 2020-08-06 14:58:43
Informacja z otwracia ofert w postępowaniu pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie polegające na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie (BZP.272.1.7.2020 Małgorzata Maras 2020-08-06 14:37:09
Informacja z otwracia ofert w postępowaniu pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie polegające na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie Małgorzata Maras 2020-08-06 14:36:45
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr BZP.272.1.7.2020 pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zasanie polegające na przebudow Małgorzata Maras 2020-08-06 14:36:19
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie polegające na przebudowie odcinka drogi po Małgorzata Maras 2020-08-06 14:33:16
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie polegające na przebudowie odcinka drogi powiatow Małgorzata Maras 2020-08-06 14:30:42
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie polegające na przebudowie odcinka drogi po Małgorzata Maras 2020-08-06 14:29:01
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie polegające na przebudowie odcinka drogi po Małgorzata Maras 2020-08-06 14:28:01
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2020-08-05 13:46:09
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-08-05 11:49:13
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-08-05 11:48:28
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-08-05 11:37:45
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-08-05 10:15:21
1. Komisja Rewizyjna Krzysztof Woźniak 2020-08-05 10:12:58
1. Komisja Rewizyjna Krzysztof Woźniak 2020-08-05 10:09:43
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-08-04 14:09:45
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-08-04 14:08:54
Wydział Finansowy Urszula Pedrycz 2020-08-04 13:44:12
Dane adresowe Urszula Pedrycz 2020-08-04 13:42:37
Dane adresowe Urszula Pedrycz 2020-08-04 13:27:46
Zapytanie ofertowe na wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych, oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego Robert Lesicki 2020-08-04 10:27:28
Informacje Robert Lesicki 2020-08-04 10:05:26
Dane adresowe Robert Lesicki 2020-08-04 09:52:30
Ogłoszenia Elżbieta Machała 2020-08-03 17:06:13
Ogłoszenia Elżbieta Machała 2020-08-03 17:04:44
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-08-03 14:52:05
Obwieszczenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego Małgorzata Żurawska 2020-08-03 08:51:19
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2020-08-03 08:44:19
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2020-08-03 08:43:28
Oświadczenie Kandydata ubiegającego się o zatrudnienie Marta Strzelczyk 2020-07-31 14:12:56
Informacja o nieodpłatnych poradach prawnych udzielanych telefonicznie w lipcu 2020 Marzena Chabros 2020-07-31 13:33:48
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-07-31 12:33:53
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-07-31 12:33:43
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-07-31 12:19:33
Wyjaśnienia dot. treści SIWZ "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie polegające na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie w km 1+605 – 4+141" (BZP.272.1.7.20 Urszula Kasica 2020-07-30 11:48:34
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-07-30 11:02:12
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-07-28 14:45:04
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-07-28 14:41:48
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2020-07-28 13:51:55
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-07-28 13:17:04
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-07-28 13:16:27
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-07-28 13:14:47
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-07-28 13:12:58
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-07-28 13:11:33
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-07-28 13:10:22
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-07-28 13:06:12
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-07-28 13:03:14
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-07-28 13:00:28
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-07-28 12:59:13
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-07-28 12:58:02
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-07-28 12:54:48
Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego - pelletu Grażyna Krawiec 2020-07-27 15:09:30
2019 r. Marzena Chabros 2020-07-27 12:53:21
Rok 2020 Grażyna Krawiec 2020-07-27 09:44:51
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 2020 Katarzyna Michoń 2020-07-24 14:18:48
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-07-24 12:00:01
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-07-24 09:23:31
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-07-22 14:28:42
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-07-22 14:25:45
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2020-07-21 15:06:48
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2020-07-21 15:05:43
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2020-07-21 14:49:40
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2020-07-21 08:48:40
Biuro Zamówień Publicznych Urszula Kasica 2020-07-21 07:50:10
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-07-20 13:26:38
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-07-20 13:19:11
Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2020 rok wraz z projektem WPF Urszula Pedrycz 2020-07-16 14:05:09
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2020-07-16 14:00:32
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-07-16 13:58:06
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:55:55
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:55:30
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:54:51
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:54:08
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:53:15
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:52:36
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:51:38
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:50:51
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:49:43
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:48:57
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:48:12
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:47:23
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:46:43
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:46:02
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:45:13
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:44:22
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:43:39
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:42:49
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:41:55
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:40:05
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:38:17
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:31:51
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:31:20
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Damian Kubiak 2020-07-16 08:07:16
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Marta Strzelczyk 2020-07-15 16:34:48
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "bsługa bankowa Powiatu Jeleniogórskiego oraz jego jednostek organizacyjnych" (BZP.272.1.9.2020) Urszula Kasica 2020-07-15 16:32:56
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2020-07-15 15:55:16
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Włodzimierz Słodkiewicz 2020-07-15 15:49:21
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Włodzimierz Słodkiewicz 2020-07-15 15:48:51
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Włodzimierz Słodkiewicz 2020-07-15 15:48:11
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Włodzimierz Słodkiewicz 2020-07-15 15:36:51
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Włodzimierz Słodkiewicz 2020-07-15 15:36:19
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-07-15 13:41:15
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-07-15 12:01:38
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-07-15 11:59:34
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-07-15 11:53:11
Ogłoszenie o zamówieniu "Założenie bazy danych BDOT 500 oraz GESUT dla jednostki ewidencyjnej – gminy Jeżów Sudecki" (BZP.272.1.10.2020) Małgorzata Maras 2020-07-14 15:45:25
Biuro Zamówień Publicznych Urszula Kasica 2020-07-14 11:31:09
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-07-10 09:52:57
Ogłoszenie o zamówieniu "Założenie bazy danych BDOT 500 oraz GESUT dla jednostki ewidencyjnej – gminy Jeżów Sudecki" (BZP.272.1.10.2020) Małgorzata Maras 2020-07-09 12:32:34
Ogłoszenie o zamówieniu "Założenie bazy danych BDOT 500 oraz GESUT dla jednostki ewidencyjnej – gminy Jeżów Sudecki" (BZP.272.1.10.2020) Małgorzata Maras 2020-07-09 10:41:30
Ogłoszenie o zamówieniu "Założenie bazy danych BDOT 500 oraz GESUT dla jednostki ewidencyjnej – gminy Jeżów Sudecki" (BZP.272.1.10.2020) Małgorzata Maras 2020-07-09 10:40:59
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-07-08 16:20:22
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-07-08 15:52:38
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Damian Kubiak 2020-07-08 15:22:32
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Damian Kubiak 2020-07-08 15:21:44
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Damian Kubiak 2020-07-08 15:11:53
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-07-06 14:31:43
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-07-06 12:26:07
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-07-06 12:25:31
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-07-06 12:23:30
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-07-06 12:21:49
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-07-06 12:20:03
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-07-06 12:17:39
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-07-06 12:15:19
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-07-06 12:07:09
Informacja dotycząca zapytania ofertowego na Dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych A4/A3 w okresie 4 lat (BZP.272.2.22.2020) Damian Kubiak 2020-07-03 15:08:28
Informacja dotycząca zapytania ofertowego na Dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych A4/A3 w okresie 4 lat (BZP.272.2.22.2020) Damian Kubiak 2020-07-03 15:07:38
Informacja o nieodpłatnych poradach prawnych udzielanych telefonicznie w od 6 lipca 2020 Włodzimierz Słodkiewicz 2020-07-03 14:07:06
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Krzysztof Woźniak 2020-07-03 13:51:37
Ogłoszenie o zamówieniu "Obsługa bankowa Powiatu Jeleniogórskiego oraz jego jednostek organizacyjnych" (BZP.272.1.9.2020) Urszula Kasica 2020-07-02 15:07:32
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-07-02 14:55:20
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-07-02 13:50:44
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2020-07-02 11:35:46
2019 rok Marzena Chabros 2020-06-30 14:51:25
Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego - pelletu Grażyna Krawiec 2020-06-30 12:40:26
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-06-30 09:07:00
Ogłoszenie o zamówieniu "Obsługa bankowa Powiatu Jeleniogórskiego oraz jego jednostek organizacyjnych" (BZP.272.1.9.2020) Urszula Kasica 2020-06-29 15:40:54
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-06-29 13:58:10
Ogłoszenie o zamówieniu "Obsługa bankowa Powiatu Jeleniogórskiego oraz jego jednostek organizacyjnych" (BZP.272.1.9.2020) Urszula Kasica 2020-06-26 13:42:14
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-06-25 13:27:05
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-06-25 13:21:07
Rok 2020 Grażyna Krawiec 2020-06-24 21:09:06
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-06-24 15:40:31
Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL3061 Małgorzata Żurawska 2020-06-24 15:16:20
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Marta Strzelczyk 2020-06-23 15:27:19
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-06-23 14:16:12
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 2020 Katarzyna Michoń 2020-06-23 12:21:16
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-06-23 12:17:48
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-06-23 12:15:16
2020 Agnieszka Buzun 2020-06-23 10:32:29
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-06-23 10:14:00
Przedmiot działalności i kompetencje Małgorzata Żurawska 2020-06-22 16:32:08
Przedmiot działalności i kompetencje Małgorzata Żurawska 2020-06-22 16:31:27
Protokoły do wglądu Krzysztof Woźniak 2020-06-22 13:59:01
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-06-22 13:56:53
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2020-06-22 13:03:19
Ogłoszenie o zamówieniu "Obsługa bankowa Powiatu Jeleniogórskiego oraz jego jednostek organizacyjnych" (BZP.272.1.9.2020) Urszula Kasica 2020-06-22 12:18:09
Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców Małgorzata Żurawska 2020-06-19 12:49:41
Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb Małgorzata Żurawska 2020-06-19 12:30:00
Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej Małgorzata Żurawska 2020-06-19 12:29:30
Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb Małgorzata Żurawska 2020-06-19 12:27:05
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej/łowiectwa podwodnego Małgorzata Żurawska 2020-06-19 12:22:27
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej/łowiectwa podwodnego Małgorzata Żurawska 2020-06-19 12:18:26
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku Małgorzata Żurawska 2020-06-19 12:14:35
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku Małgorzata Żurawska 2020-06-19 12:11:22
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku Małgorzata Żurawska 2020-06-19 11:33:29
Pozwolenie zintegrowane Małgorzata Żurawska 2020-06-19 10:52:22
Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko Małgorzata Żurawska 2020-06-19 10:42:09
Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów na terenach będących własnością gmin, niebędących gruntami leśnymi Małgorzata Żurawska 2020-06-19 10:41:25
Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców Małgorzata Żurawska 2020-06-19 10:40:40
Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej Małgorzata Żurawska 2020-06-19 10:39:53
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej/łowiectwa podwodnego Małgorzata Żurawska 2020-06-19 10:38:53
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-06-19 10:38:39
Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb Małgorzata Żurawska 2020-06-19 10:37:36
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-06-19 10:36:49
4. Komisja Spraw Społecznych Krzysztof Woźniak 2020-06-19 10:35:07
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-06-19 10:32:42
Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb Małgorzata Żurawska 2020-06-19 10:32:15
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-06-19 10:31:50
Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej Małgorzata Żurawska 2020-06-19 10:16:08
Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej Małgorzata Żurawska 2020-06-19 10:15:41
Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców Małgorzata Żurawska 2020-06-19 10:15:24
Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej Małgorzata Żurawska 2020-06-19 10:07:31
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku Małgorzata Żurawska 2020-06-19 10:07:00
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku Małgorzata Żurawska 2020-06-19 10:06:30
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku Małgorzata Żurawska 2020-06-19 09:55:53
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-06-19 09:14:28
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-06-19 09:14:08
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-06-19 09:13:48
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-06-19 09:10:54
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-06-19 09:08:18
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-06-19 09:06:39
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-06-19 09:04:41
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-06-19 09:02:01
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-06-19 08:59:49
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-06-19 08:56:36
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-06-19 08:54:31
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-06-19 08:52:06
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-06-19 08:49:41
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-06-19 08:43:25
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-06-18 15:02:27
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2020-06-18 13:33:18
Dane adresowe Michał Słomski 2020-06-18 13:31:02
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2020-06-18 13:29:19
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-06-17 14:45:45
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-06-17 14:44:08
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-06-17 13:38:44
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-06-17 13:37:51
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-06-17 13:36:45
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-06-17 10:51:32
Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL3144 Małgorzata Żurawska 2020-06-17 08:30:39
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-06-15 09:56:15
Ogłoszenie o zamówieniu "Obsługa bankowa Powiatu Jeleniogórskiego oraz jego jednostek organizacyjnych" (BZP.272.1.9.2020) Urszula Kasica 2020-06-12 10:25:01
Instalacja radiokomunikacyjna 45316 (10069404N!) PJE_JANOWICEW_RADOMRERZ Małgorzata Żurawska 2020-06-10 16:01:51
Dane adresowe Michał Słomski 2020-06-09 08:26:09
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2020-06-09 08:25:36
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-06-08 13:51:56
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-06-08 13:51:25
Raport o stanie powiatu jeleniogórskiego Damian Kubiak 2020-06-06 17:15:46
Raport o stanie powiatu jeleniogórskiego Damian Kubiak 2020-06-06 17:10:50
Raport o stanie powiatu jeleniogórskiego Damian Kubiak 2020-06-06 14:42:41
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-06-05 10:51:47
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-06-05 10:50:19
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-06-05 10:47:29
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-06-05 10:41:45
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2020-06-04 10:23:05
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2020-06-04 10:21:56
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-06-04 10:11:39
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-06-04 10:10:27
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-06-04 09:44:29
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-06-03 09:47:34
Sprawozdania finansowe za 2018 rok Andrzej Starczyk 2020-06-02 18:23:45
Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie Andrzej Starczyk 2020-06-02 18:07:51
Sprawozdania finansowe za 2019 rok Andrzej Starczyk 2020-06-02 18:03:57
Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie Andrzej Starczyk 2020-06-02 17:56:52
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-06-02 13:35:30
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-06-02 13:26:40
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-06-01 12:11:05
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-06-01 12:10:51
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-06-01 12:04:37
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-06-01 11:51:46
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-29 12:08:22
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-29 12:07:14
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-29 11:52:40
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-29 10:27:52
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-29 10:25:36
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-29 10:23:29
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2020-05-28 15:26:26
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2020-05-28 15:25:42
2018 rok Marzena Chabros 2020-05-28 12:58:17
2019 Marzena Chabros 2020-05-28 12:57:26
Dane adresowe Michał Słomski 2020-05-28 09:35:51
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2020-05-28 09:34:20
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2020-05-27 16:06:43
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2020-05-27 16:06:28
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2020-05-27 16:04:37
Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL3144 Małgorzata Żurawska 2020-05-27 15:09:40
1. Komisja Rewizyjna Krzysztof Woźniak 2020-05-26 15:28:17
Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb Małgorzata Żurawska 2020-05-26 13:50:57
Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb Małgorzata Żurawska 2020-05-26 13:49:42
Stacja bazowa telefoni komórkowej JEL3181 Małgorzata Żurawska 2020-05-26 13:39:20
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-05-26 10:05:37
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-05-26 10:04:05
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-05-26 08:18:18
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-05-26 08:15:25
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-05-26 08:04:52
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-05-26 07:57:41
4. Komisja Spraw Społecznych Krzysztof Woźniak 2020-05-26 07:45:42
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-05-26 07:43:25
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-05-25 10:46:49
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-05-22 09:57:24
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Małgorzata Żurawska 2020-05-22 08:54:17
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-21 15:17:31
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-05-21 09:34:42
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-20 16:05:45
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-20 16:05:25
Ogłoszenie Nr 2/20 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2020-05-20 13:05:51
Ogłoszenie Nr 5/20 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2020-05-20 13:04:24
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-05-20 11:22:46
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-05-20 11:22:36
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2020-05-20 08:41:25
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2020-05-20 08:40:06
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-05-19 14:26:08
Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2741D z drogą powiatową nr 2742D wraz z dojazdami w miejscowości Mysłakowice" (BZP.272.1.6.2020) Urszula Kasica 2020-05-18 16:22:51
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-05-18 14:32:24
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-05-18 14:30:36
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Marta Strzelczyk 2020-05-18 14:21:54
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Marta Strzelczyk 2020-05-18 14:20:31
Plany pracy Grażyna Krawiec 2020-05-18 12:10:42
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-18 09:36:01
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-05-18 08:09:13
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Marta Strzelczyk 2020-05-15 21:31:43
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Marta Strzelczyk 2020-05-15 21:01:56
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-15 09:26:20
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-15 09:24:29
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-05-14 14:21:21
2020 Agnieszka Buzun 2020-05-14 12:18:55
oświadczenie majątkowe Damian Kubiak 2020-05-13 16:05:06
oświadczenie majątkowe Damian Kubiak 2020-05-13 16:04:45
Damian Kubiak 2020-05-13 16:04:33
za 2013 rok Damian Kubiak 2020-05-13 16:03:34
2013 r. Damian Kubiak 2020-05-13 16:01:51
2013 r. Damian Kubiak 2020-05-13 15:59:58
2013 r. Damian Kubiak 2020-05-13 15:59:44
Ogłoszenie Nr 1/20 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2020-05-13 14:33:14
Ogłoszenie Nr 23/19 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2020-05-13 14:31:57
Ogłoszenie Nr 22/19 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2020-05-13 14:30:57
Ogłoszenie Nr 21/19 o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2020-05-13 14:30:33
Ogłoszenie Nr 20/19 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2020-05-13 14:30:10
Ogłoszenie Nr 19/19 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2020-05-13 14:29:45
Ogłoszenie Nr 18/19 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2020-05-13 14:29:23
Ogłoszenie Nr 17/19 o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2020-05-13 14:28:56
Ogłoszenie Nr 16/19 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2020-05-13 14:28:34
Ogłoszenie Nr 15/19 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2020-05-13 14:27:59
Ogłoszenie Nr 14/19 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2020-05-13 14:27:32
Ogłoszenie Nr 13/19 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2020-05-13 14:27:03
Ogłoszenie Nr 12/19 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2020-05-13 14:24:33
Ogłoszenie Nr 11/19 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2020-05-13 14:24:03
Ogłoszenie Nr 10/19 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2020-05-13 14:23:26
Ogłoszenie Nr 9/19 o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2020-05-13 14:23:01
Ogłoszenie Nr 8/19 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2020-05-13 14:22:35
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Damian Kubiak 2020-05-13 14:22:21
Ogłoszenie Nr 7/19 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2020-05-13 14:22:03
Oświadczenie Kandydata ubiegającego się o zatrudnienie Damian Kubiak 2020-05-13 14:20:56
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Damian Kubiak 2020-05-13 14:20:35
Ogłoszenie Nr 5/19 o wolnym stanowisku urzędniczym Damian Kubiak 2020-05-13 14:20:20
Oświadczenie Kandydata ubiegającego się o zatrudnienie Damian Kubiak 2020-05-13 14:20:01
Oświadczenie Kandydata ubiegającego się o zatrudnienie Damian Kubiak 2020-05-13 14:19:39
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Damian Kubiak 2020-05-13 14:19:27
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Damian Kubiak 2020-05-13 14:18:34
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Damian Kubiak 2020-05-13 14:18:20
Oświadczenie Kandydata ubiegającego się o zatrudnienie Damian Kubiak 2020-05-13 14:18:06
Ogłoszenie Nr 3/19 o wolnym stanowisku urzędniczym Damian Kubiak 2020-05-13 14:17:52
informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Damian Kubiak 2020-05-13 14:17:41
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - uzupełnienie Damian Kubiak 2020-05-13 14:17:28
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Damian Kubiak 2020-05-13 14:17:12
Ogłoszenie Nr 2/19 o wolnym stanowisku urzędniczym Damian Kubiak 2020-05-13 14:16:45
Oświadczenie Kandydata ubiegającego się o zatrudnienie Damian Kubiak 2020-05-13 14:16:31
Ogłoszenie Nr 1/19 o wolnym stanowisku urzędniczym Damian Kubiak 2020-05-13 14:16:17
Ogłoszenie Nr 4/19 o wolnym stanowisku urzędniczym Damian Kubiak 2020-05-13 14:15:34
Ogłoszenie Nr 6/19 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2020-05-13 14:14:23
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-13 09:21:14
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-13 09:16:40
Informacja dotycząca rozeznania cenowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2741D z drogą powiatową nr 2742D w Mysłakowicach (BZP.272.2.16.2 Urszula Kasica 2020-05-12 18:30:50
Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2741D z drogą powiatową nr 2742D wraz z dojazdami w miejscowości Mysłakowice" (BZP.272.1.6.2020) Urszula Kasica 2020-05-12 14:58:06
Wniosek o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem m.in. telefonu Włodzimierz Słodkiewicz 2020-05-12 12:56:31
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-12 12:43:26
VI kadencja 2018-2023 Damian Kubiak 2020-05-12 10:17:43
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 2020 Katarzyna Michoń 2020-05-11 14:56:02
Sprawozdania finansowe Grażyna Krawiec 2020-05-11 13:13:56
Sprawozdania finansowe Grażyna Krawiec 2020-05-11 13:12:13
Wniosek o zmianę pozwolenia zinntegrowanego dla WEPA Piechowice Sp. z o.o. z/s przy ul. Pakoszowskiej 1B w Piechowicach, obejmującego instalację do produkcji papieru Małgorzata Żurawska 2020-05-11 10:31:17
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego Małgorzata Żurawska 2020-05-11 09:10:20
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-11 09:07:44
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego Małgorzata Żurawska 2020-05-11 09:07:22
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-11 09:03:53
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-11 09:00:08
Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2741D z drogą powiatową nr 2742D wraz z dojazdami w miejscowości Mysłakowice" (BZP.272.1.6.2020) Urszula Kasica 2020-05-08 13:47:00
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-05-08 13:46:07
Protokoły do wglądu Krzysztof Woźniak 2020-05-08 13:44:16
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-05-08 08:47:37
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-05-08 08:46:22
Audyt wewnętrzny Damian Kubiak 2020-05-08 07:44:09
Skład osobowy Damian Kubiak 2020-05-08 07:43:46
Skład osobowy Damian Kubiak 2020-05-08 07:37:31
Skład osobowy Damian Kubiak 2020-05-08 07:37:03
Skład osobowy Damian Kubiak 2020-05-08 07:36:46
Skład osobowy Damian Kubiak 2020-05-08 07:36:27
Skład osobowy Damian Kubiak 2020-05-08 07:35:45
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-05-07 15:14:26
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-05-07 15:14:11
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-05-07 15:13:13
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-07 14:55:12
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-07 14:54:56
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-07 14:53:03
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-07 14:50:40
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-07 14:47:29
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-05-07 10:30:38
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-05-07 10:30:29
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-05-07 10:29:19
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-05-07 10:27:05
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-05-07 10:19:50
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-05-07 10:18:40
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-05-07 10:17:19
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-05-07 10:16:10
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-05-07 10:14:56
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-05-07 10:14:01
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-05-07 10:13:37
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-05-07 10:12:42
Dom Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie Janusz Mróz 2020-05-07 09:19:14
Ogłoszenie o zamówieniu "Uruchomienie leasingu operacyjnego w celu sfinansowania zakupu sprzętu do utrzymania dróg powiatowych" (BZP.272.1.5.2020) Urszula Kasica 2020-05-06 15:22:03
Wyjaśnienia z dnia 30.04.2020 r. treści SIWZ "Uruchomienie leasingu operacyjnego w celu sfinansowania zakupu sprzętu do utrzymania dróg powiatowych" (BZP.272.1.5.2020) Urszula Kasica 2020-05-06 14:47:06
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-06 13:02:50
Bilans za 2019r Jarosław Malec 2020-05-06 12:54:26
Zapytanie ofertowe "Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej Powiatu Jeleniogórskiego" (BZP.272.2.8.2020) Urszula Kasica 2020-05-05 11:10:18
Poszukujemy spadkobierców Grażyna Krawiec 2020-05-05 11:09:42
Informacja o realizacji budżetu za 2019 Robert Lesicki 2020-05-05 10:43:18
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-05-05 10:18:06
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-05-05 10:17:37
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Krzysztof Woźniak 2020-05-04 13:23:58
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-05-04 13:07:25
Dług publiczny Urszula Pedrycz 2020-05-04 13:01:58
Dług publiczny Urszula Pedrycz 2020-05-04 13:01:15
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2020-05-04 12:59:17
Ogłoszenie o zamówieniu "Uruchomienie leasingu operacyjnego w celu sfinansowania zakupu sprzętu do utrzymania dróg powiatowych" (BZP.272.1.5.2020) Urszula Kasica 2020-05-04 12:01:02
Ogłoszenie o zamówieniu "Uruchomienie leasingu operacyjnego w celu sfinansowania zakupu sprzętu do utrzymania dróg powiatowych" (BZP.272.1.5.2020) Urszula Kasica 2020-04-30 15:25:48
Budżet jednostki Grażyna Krawiec 2020-04-30 13:03:23
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2020-04-30 09:42:34
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2020-04-30 09:42:20
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2020-04-30 09:40:10
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-04-29 14:04:16
Rok 2020 Grażyna Krawiec 2020-04-29 10:51:55
Obwieszczenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego Małgorzata Żurawska 2020-04-29 08:46:40
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-04-28 14:14:11
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-04-28 14:12:09
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-04-28 13:56:13
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-04-28 13:52:50
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Damian Kubiak 2020-04-28 13:27:44
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Damian Kubiak 2020-04-28 13:26:06
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-04-28 13:21:21
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-04-27 15:00:05
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-04-27 09:45:23
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-04-27 09:45:06
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-04-27 09:40:34
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-04-27 08:02:27
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-04-27 08:00:24
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-04-24 11:01:13
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2020-04-24 11:00:15
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2020-04-24 10:56:47
Rozeznanie cenowe "Oznakowanie pionowe dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego w 2020 roku" (BZP.272.2.12.2020) Urszula Kasica 2020-04-23 15:17:28
Ogłoszenie o zamówieniu "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego w 2020 roku" (BZP.272.1.3.2020) Urszula Kasica 2020-04-23 14:53:37
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-04-23 10:40:43
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-04-23 10:35:30
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-04-23 10:35:05
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-04-21 08:57:23
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-04-20 15:53:35
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-04-20 15:52:24
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-04-20 15:48:25
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-04-20 11:58:46
Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2020 rok wraz z projektem WPF Urszula Pedrycz 2020-04-20 11:56:10
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2020-04-20 11:53:22
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-04-17 12:06:02
Stacja bazowa telefoni komórkowej JEL3181 Małgorzata Żurawska 2020-04-15 08:34:10
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-04-14 16:43:19
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-04-14 16:41:43
4. Komisja Spraw Społecznych Krzysztof Woźniak 2020-04-14 16:40:05
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-04-14 16:37:57
Rozeznanie cenowe "Oznakowanie pionowe dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego w 2020 roku" (BZP.272.2.12.2020) Urszula Kasica 2020-04-10 17:23:54
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-04-10 13:57:14
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-04-10 13:56:04
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-04-10 11:51:29
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-04-10 11:50:52
Zapytanie ofertowe do kwoty 30.000 euro pn. „Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz usługa serwisu i naprawy drukarek i kserokopiarek (...)” (BZP.272.2.11.2020) Małgorzata Maras 2020-04-09 14:14:41
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-04-09 13:43:27
Wydział Komunikacji Damian Kubiak 2020-04-09 13:40:55
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-04-09 13:35:00
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-04-08 13:40:24
Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne Małgorzata Żurawska 2020-04-08 13:23:18
Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL3181 Małgorzata Żurawska 2020-04-08 11:01:06
Stacja bazowa 84839 (69393N!) PJE_STARAKAMI_BARCINEKTMP Małgorzata Żurawska 2020-04-08 10:57:23
Obwieszczenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego Małgorzata Żurawska 2020-04-08 10:54:16
2020 Agnieszka Buzun 2020-04-07 15:04:43
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-04-06 08:39:28
Ogłoszenie Nr 5/20 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2020-04-02 15:06:16
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-04-01 15:38:31
2020 Agnieszka Buzun 2020-04-01 12:42:36
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2020-04-01 11:46:49
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2020-04-01 11:46:42
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2020-04-01 11:45:57
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2020-04-01 11:44:17
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-03-31 13:36:36
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 2020 Dorota Dziadowicz 2020-03-27 11:36:40
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-03-27 10:46:06
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-03-27 10:27:08
Protokoły do wglądu Krzysztof Woźniak 2020-03-26 15:03:23
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-03-26 14:45:19
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-03-26 11:56:32
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-03-26 11:55:24
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-03-26 11:54:49
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-03-26 11:51:34
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-03-26 11:49:48
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-03-26 11:41:10
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-03-24 14:06:41
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-03-24 12:18:34
Wydawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów Małgorzata Regner 2020-03-24 12:08:13
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2020-03-23 09:59:35
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-03-20 09:56:26
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-03-20 09:51:59
Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa ciągnika rolniczego do robót drogowych wraz z osprzętem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.1.4.2020) Urszula Kasica 2020-03-19 13:36:00
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-03-19 12:21:00
2020 Agnieszka Buzun 2020-03-19 12:07:33
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-03-19 12:02:38
Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa dwóch samochodów osobowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.1.1.2020) Urszula Kasica 2020-03-18 13:25:06
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-03-18 10:33:25
Zapytanie ofertowe do kwoty 30.000 euro pn. „Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz usługa serwisu i naprawy drukarek i kserokopiarek (...)” (BZP.272.2.11.2020) Małgorzata Maras 2020-03-18 08:15:08
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-03-18 08:01:11
Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze" (BZP.272.1.2.2020) Urszula Kasica 2020-03-17 17:32:33
Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa dwóch samochodów osobowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.1.1.2020) Urszula Kasica 2020-03-17 16:51:28
Rozeznanie cenowe "Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.10.2020) Urszula Kasica 2020-03-17 16:09:04
Sprawozdania finansowe Elżbieta Machała 2020-03-16 17:58:50
Zapytanie ofertowe do kwoty 30.000 euro pn. „Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz usługa serwisu i naprawy drukarek i kserokopiarek (...)” (BZP.272.2.11.2020) Małgorzata Maras 2020-03-16 15:30:22
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-03-16 12:39:48
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze Elżbieta Machała 2020-03-16 10:45:43
Ogłoszenia Elżbieta Machała 2020-03-16 10:01:04
Ogłoszenia Elżbieta Machała 2020-03-16 09:45:04
Rok 2020 Grażyna Krawiec 2020-03-16 09:03:47
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2020-03-13 14:05:21
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2020-03-13 13:43:43
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2020-03-13 13:38:09
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska Jakub Sławiński 2020-03-13 13:18:49
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-03-13 12:58:42
Przedmiot działalności Elżbieta Machała 2020-03-13 12:30:38
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-03-13 11:27:32
2020 r. Marta Strzelczyk 2020-03-12 12:06:13
Oświadczenia osób posiadających upoważnienie do wydawania decyzji w imieniu Starosty Jeleniogórskiego Marta Strzelczyk 2020-03-12 12:00:26
Rok 2020 Grażyna Krawiec 2020-03-12 10:04:09
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-03-12 09:37:45
Rejestracja pojazdów Małgorzata Regner 2020-03-12 09:26:45
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-03-11 14:13:29
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-03-11 11:51:25
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-03-11 10:41:01
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-03-11 10:38:51
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2020-03-11 10:34:01
Zapytanie ofertowe-"Dostawa materiałów pędnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.9.2020) Małgorzata Maras 2020-03-11 08:52:46
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-03-10 10:24:32
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-03-10 09:29:17
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-03-10 09:03:29
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-03-09 15:23:50
2020 r. Marzena Chabros 2020-03-09 14:10:44
Ogłoszenia Elżbieta Machała 2020-03-06 18:22:18
Ogłoszenie o zamówieniu za dostawę żywności ZP2/2020 Krzysztof Łubiński 2020-03-05 22:20:03
Zapytanie ofertowe-"Dostawa materiałów pędnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.9.2020) Małgorzata Maras 2020-03-04 13:03:50
Zapytanie ofertowe-"Dostawa materiałów pędnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.9.2020) Małgorzata Maras 2020-03-04 13:02:41
Zapytanie ofertowe-"Dostawa materiałów pędnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.9.2020) Małgorzata Maras 2020-03-04 11:40:28
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-03-04 11:00:47
Dług publiczny Urszula Pedrycz 2020-03-03 14:04:34
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2020-03-03 14:03:02
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-03-03 13:57:57
Ogłoszenie o zamówieniu za dostawę żywności 2020 Krzysztof Łubiński 2020-03-03 13:34:06
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-03-03 10:36:42
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-03-03 10:34:04
Rozeznanie cenowe "Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.10.2020) Małgorzata Maras 2020-03-03 10:22:25
Rozeznanie cenowe "Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.10.2020) Urszula Kasica 2020-03-02 15:48:32
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-03-02 14:07:00
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-03-02 14:05:20
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-03-02 14:02:14
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-03-02 14:00:40
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-03-02 13:58:51
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-03-02 13:56:19
Rozeznanie cenowe "Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.10.2020) Urszula Kasica 2020-03-02 12:26:29
Rozeznanie cenowe "Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.10.2020) Urszula Kasica 2020-02-28 13:38:49
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-02-28 13:16:09
Rozeznanie cenowe "Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.7.2020) Urszula Kasica 2020-02-28 09:35:37
Zapytanie ofertowe-"Dostawa materiałów pędnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.9.2020) Urszula Kasica 2020-02-28 09:34:52
Zapytanie ofertowe-"Dostawa materiałów pędnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.9.2020) Urszula Kasica 2020-02-28 09:33:25
Zapytanie ofertowe-"Dostawa materiałów pędnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.9.2020) Urszula Kasica 2020-02-28 09:32:48
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-02-27 15:24:51
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-02-27 15:24:11
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-02-27 13:00:17
Informacja z otwarcia ofert z zamówienia ZP1/2020 Krzysztof Łubiński 2020-02-27 08:28:06
Protokoły do wglądu Krzysztof Woźniak 2020-02-26 12:06:06
Protokoły do wglądu Krzysztof Woźniak 2020-02-26 12:05:15
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-02-26 12:00:25
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-02-26 09:19:20
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-02-26 09:13:09
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-02-26 08:12:11
Klauzula informacyjna RODO - petycje Marzena Chabros 2020-02-25 11:45:58
Klauzula informacyjna RODO - petycje Marzena Chabros 2020-02-25 11:27:05
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2020-02-24 14:38:39
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2020-02-24 14:32:02
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Damian Kubiak 2020-02-24 12:57:53
Dane adresowe Damian Kubiak 2020-02-24 12:57:28
Dane adresowe Damian Kubiak 2020-02-24 12:36:24
Rozeznanie cenowe "Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.7.2020) Urszula Kasica 2020-02-21 12:24:45
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-02-21 07:38:41
Rozeznanie cenowe "Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.7.2020) Urszula Kasica 2020-02-20 14:05:29
Rozeznanie cenowe "Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.7.2020) Urszula Kasica 2020-02-20 12:32:26
Protokoły do wglądu Krzysztof Woźniak 2020-02-20 10:01:30
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-02-20 09:59:37
Dane adresowe Ewa Gralik - Żmudzińska 2020-02-19 16:07:34
Dane adresowe Ewa Gralik - Żmudzińska 2020-02-19 16:03:18
Przedmiot działalności i kompetencje Ewa Gralik - Żmudzińska 2020-02-19 15:49:10
Dane adresowe Ewa Gralik - Żmudzińska 2020-02-19 15:44:14
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska Jakub Sławiński 2020-02-19 15:32:16
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska Jakub Sławiński 2020-02-19 15:27:12
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 2020 Dorota Dziadowicz 2020-02-19 13:41:29
Dane adresowe Ewa Gralik - Żmudzińska 2020-02-19 13:30:07
Regulamin organizacyjny Ewa Gralik - Żmudzińska 2020-02-19 13:18:02
Regulamin organizacyjny Ewa Gralik - Żmudzińska 2020-02-19 13:15:02
Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail Ewa Gralik - Żmudzińska 2020-02-19 13:09:14
Raport o stanie powiatu jeleniogórskiego za 2018 rok Ewa Gralik - Żmudzińska 2020-02-19 12:50:42
Raport o stanie powiatu Ewa Gralik - Żmudzińska 2020-02-19 12:50:21
Wydział Rozwoju i Obsługi Technicznej Damian Kubiak 2020-02-19 11:51:48
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-02-19 11:48:29
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-02-19 11:47:46
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-02-19 11:44:31
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 2020 Dorota Dziadowicz 2020-02-19 11:28:54
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-02-17 14:41:33
4. Komisja Spraw Społecznych Krzysztof Woźniak 2020-02-17 14:34:20
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2020-02-14 10:26:05
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-02-14 08:55:05
2020 Agnieszka Buzun 2020-02-13 10:26:11
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-02-12 11:25:20
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: Usługa serwowania posiłków podczas roboczego spotkania Zespołu - BZP.272.2.4.2020 Małgorzata Maras 2020-02-11 14:07:13
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: Usługa serwowania posiłków podczas roboczego spotkania Zespołu - BZP.272.2.4.2020 Małgorzata Maras 2020-02-11 13:38:10
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2020-02-11 11:50:42
Ogłoszenie o zamówieniu za dostawę żywności 2020 Krzysztof Łubiński 2020-02-11 11:50:40
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-02-11 10:37:09
Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2020 rok wraz z projektem WPF Urszula Pedrycz 2020-02-07 11:45:59
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2020-02-07 11:42:20
Tryb załatwiania spraw Michał Słomski 2020-02-07 08:43:36
Dane adresowe Michał Słomski 2020-02-07 08:32:57
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2020-02-07 08:32:16
Dane adresowe Michał Słomski 2020-02-07 08:31:08
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2020-02-07 08:30:00
Dane adresowe Michał Słomski 2020-02-07 08:28:54
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2020-02-07 08:26:31
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-02-06 13:45:12
2020 Agnieszka Buzun 2020-02-06 10:21:47
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-02-05 16:08:46
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-02-05 16:06:11
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-02-05 16:01:55
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-02-05 15:57:57
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2020-02-05 15:48:29
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2020-02-05 15:47:44
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2020-02-05 15:44:34
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2020-02-05 15:40:32
Obwieszczenia Zarządu Województwa Dolnośląskiego Małgorzata Żurawska 2020-02-05 10:03:14
Organizacja jednostki Grażyna Krawiec 2020-02-05 08:25:12
Rok 2020 Grażyna Krawiec 2020-02-05 08:22:56
Biuro Zamówień Publicznych Urszula Kasica 2020-02-04 12:18:59
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-02-04 10:51:19
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-02-04 10:51:00
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-02-04 10:43:46
2020 r. Marzena Chabros 2020-02-03 12:43:06
2020 r. Marzena Chabros 2020-02-03 12:42:31
2020 r. Marzena Chabros 2020-02-03 12:41:53
2020 Marzena Chabros 2020-02-03 12:37:55
Rok 2020 Grażyna Krawiec 2020-01-31 12:37:25
Rok 2020 Grażyna Krawiec 2020-01-31 12:35:45
Rok 2020 Grażyna Krawiec 2020-01-31 12:35:34
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-01-31 11:00:52
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-01-31 10:42:18
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2020-01-31 08:54:18
Koszt utrzymania mieszkańca Grażyna Krawiec 2020-01-31 08:53:30
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2020-01-31 08:51:25
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-01-30 13:24:07
2020 Agnieszka Buzun 2020-01-30 12:30:03
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-01-30 12:26:34
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-01-30 12:25:54
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Krzysztof Woźniak 2020-01-29 14:14:51
Sprawozdania z realizacji planu pracy Grażyna Krawiec 2020-01-29 14:09:40
2020 Agnieszka Buzun 2020-01-29 13:37:58
2020 Agnieszka Buzun 2020-01-29 13:36:19
Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2020 rok wraz z projektem WPF Urszula Pedrycz 2020-01-28 14:50:49
Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2020 rok wraz z projektem WPF Urszula Pedrycz 2020-01-28 14:50:08
Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2020 rok wraz z projektem WPF Urszula Pedrycz 2020-01-28 14:46:14
Uchwały budżetowe Urszula Pedrycz 2020-01-28 14:34:29
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-01-28 13:19:54
Rozeznanie cenowe "Prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego" (BZP.272.2.2.2020) Urszula Kasica 2020-01-28 11:38:46
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-01-28 10:03:36
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-01-28 09:59:04
Damian Kubiak 2020-01-28 09:28:19
2019 Agnieszka Buzun 2020-01-27 12:06:57
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2020-01-27 10:22:26
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2020-01-27 10:21:00
2019 Agnieszka Buzun 2020-01-27 09:53:32
Budżet jednostki Grażyna Krawiec 2020-01-24 15:14:49
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-01-24 14:34:14
4. Komisja Spraw Społecznych Krzysztof Woźniak 2020-01-24 14:30:51
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-01-24 14:29:29
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-01-24 14:26:54
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Marzena Chabros 2020-01-24 13:05:46
Zapytanie ofertowe "Świadczenie usługi ochrony w budynku przy ul. Podchorążych 15 w Jeleniej Górze w okresie od 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r." (BZP.272.2.1.2020) Urszula Kasica 2020-01-24 10:15:15
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2020-01-24 09:35:55
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2020-01-24 09:27:22
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2020-01-24 09:26:11
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-01-23 15:26:35
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-01-23 15:22:08
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-01-21 13:05:17
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-01-21 13:04:04
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-01-21 13:03:20
2020 Agnieszka Buzun 2020-01-21 11:10:41
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-01-17 10:52:49
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-01-17 09:55:49
Zapytanie ofertowe "Świadczenie usługi ochrony w budynku przy ul. Podchorążych 15 w Jeleniej Górze w okresie od 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r." (BZP.272.2.1.2020) Urszula Kasica 2020-01-16 13:43:17
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-01-16 13:36:56
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-01-16 13:36:09
Zapytanie ofertowe "Świadczenie usługi ochrony w budynku przy ul. Podchorążych 15 w Jeleniej Górze w okresie od 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r." (BZP.272.2.1.2020) Urszula Kasica 2020-01-16 13:21:48
2020 Agnieszka Buzun 2020-01-15 16:00:26
2020 Agnieszka Buzun 2020-01-15 15:57:49
2020 Agnieszka Buzun 2020-01-15 15:56:01
2020 Agnieszka Buzun 2020-01-15 15:50:55
2020 Agnieszka Buzun 2020-01-15 15:47:21
2020 Agnieszka Buzun 2020-01-15 15:12:28
Tryb załatwiania spraw Michał Słomski 2020-01-15 10:38:56
Dane adresowe Michał Słomski 2020-01-15 10:36:32
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-01-15 10:25:36
Umowy Grażyna Krawiec 2020-01-15 08:01:26
Rejestracja pojazdów Małgorzata Regner 2020-01-15 07:30:08
Rejestracja pojazdów Małgorzata Regner 2020-01-15 07:28:56
Rejestracja pojazdów Małgorzata Regner 2020-01-15 07:27:25
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-01-13 10:06:08
rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-01-13 09:43:29
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-01-13 09:26:47
Dane adresowe Michał Słomski 2020-01-10 10:38:37
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2020-01-10 10:37:24
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2020-01-10 10:36:32
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2020-01-10 10:34:34
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2020-01-10 10:33:43
Dane adresowe Michał Słomski 2020-01-10 10:29:54
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2020-01-10 10:13:04
Biuro Zamówień Publicznych Urszula Kasica 2020-01-09 15:18:55
Uchwały 2019 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-01-09 15:01:06
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-01-09 14:15:22
Uchwały 2019 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-01-09 09:41:42
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2020-01-09 09:35:03
Rozeznanie cenowe – Dostawa bonów podarunkowych dla emerytów Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze (BZP.272.2.44.2019) Małgorzata Maras 2020-01-08 13:39:19
Uchwały 2019 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-01-08 12:09:03
Nieodpłatne poradnictwo w 2019 Włodzimierz Słodkiewicz 2020-01-07 14:59:38
Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2020-01-07 14:59:18
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-01-07 13:36:31
2020 r. Damian Kubiak 2020-01-07 13:34:00
Rok 2020 Grażyna Krawiec 2020-01-07 11:36:53
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2020-01-02 15:02:27
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2020-01-02 08:15:10
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2020-01-02 08:12:35
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2020-01-02 08:01:39
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2020-01-02 08:00:40
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2019-12-31 08:32:59
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2019-12-31 08:30:01
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2019-12-31 08:27:17
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2019-12-31 08:24:49
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2019-12-31 08:21:56
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2019-12-31 08:19:42
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2019-12-31 08:16:46
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2019-12-31 08:13:30
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2019-12-30 14:20:12
Zapytanie ofertowe "Świadczenie usługi ochrony w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r." (BZP.272.2.41.2019) Urszula Kasica 2019-12-27 12:58:46
Rozeznanie cenowe "Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.46.2019) Urszula Kasica 2019-12-23 15:48:04
Zapytanie ofertowe "Świadczenie usługi ochrony w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r." (BZP.272.2.41.2019) Urszula Kasica 2019-12-23 14:11:24
Dane adresowe Michał Słomski 2019-12-23 08:20:34
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2019-12-23 08:19:54
Uchwały budżetowe Urszula Pedrycz 2019-12-20 13:27:50
Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2020 rok wraz z projektem WPF Urszula Pedrycz 2019-12-20 13:24:12
Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2020 rok wraz z projektem WPF Urszula Pedrycz 2019-12-20 13:20:00
Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2020 rok wraz z projektem WPF Urszula Pedrycz 2019-12-20 13:16:03
Rozeznanie cenowe "Pełnienie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa" (BZP.272.2.45.2019) Urszula Kasica 2019-12-20 13:04:39
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2019-12-20 13:00:25
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2019-12-20 12:24:12
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-12-20 12:05:46
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-12-20 12:05:40
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-12-20 12:04:38
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-12-20 12:03:28
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-12-20 12:02:21
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-12-20 11:43:27
Instralacja radiokomunikacyjna R346 Kowary Małgorzata Żurawska 2019-12-20 08:47:43
Dane adresowe Michał Słomski 2019-12-19 14:47:33
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2019-12-19 14:46:51
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-12-19 14:10:45
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-12-19 14:10:36
2019 Agnieszka Buzun 2019-12-19 12:37:28
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonaie systemu oddymiania klatek schodowych, oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego Damian Kubiak 2019-12-19 11:52:13
2019 Agnieszka Buzun 2019-12-19 11:40:56
2019 Agnieszka Buzun 2019-12-19 11:37:04
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Damian Kubiak 2019-12-19 08:01:10
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Damian Kubiak 2019-12-19 07:59:40
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2019-12-18 13:37:17
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2019-12-18 13:35:58
Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania Małgorzata Żurawska 2019-12-18 12:37:33
Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania Małgorzata Żurawska 2019-12-18 12:35:47
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-12-18 12:32:57
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-12-18 12:32:55
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-12-18 12:32:41
Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania Małgorzata Żurawska 2019-12-18 12:28:03
Informacja o zmianie treści SIWZ i załączników "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla dwóch inwestycji drogowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.1.11.2019 Urszula Kasica 2019-12-18 10:25:55
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla dwóch inwestycji drogowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" BZP.272.1.11.2019 Urszula Kasica 2019-12-18 10:24:39
Ogłoszenie o zamówieniu "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla dwóch inwestycji drogowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.1.11.2019) Urszula Kasica 2019-12-18 10:21:40
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2019-12-17 15:22:55
Alicja Łukaszkiewicz - Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie Marta Strzelczyk 2019-12-17 11:47:17
Ewelina Wójcik Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze Marta Strzelczyk 2019-12-17 11:42:37
Ewa Gralik-Żmudzińska -Sekretarz Powiatu Jeleniogórskiego Marta Strzelczyk 2019-12-16 12:52:10
Oświadczenia osób posiadających upoważnienie do wydawania decyzji w imieniu Starosty Jeleniogórskiego Marta Strzelczyk 2019-12-16 12:46:13
Oświadczenia osób posiadających upoważnienie do wydawania decyzji w imieniu Starosty Jeleniogórskiego Marta Strzelczyk 2019-12-16 12:42:41
Oświadczenia osób posiadających upoważnienie do wydawania decyzji w imieniu Starosty Jeleniogórskiego Marta Strzelczyk 2019-12-16 12:39:27
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2019-12-13 11:11:14
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2019-12-13 11:11:05
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2019-12-13 11:09:48
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Krzysztof Woźniak 2019-12-13 10:20:30
Protokoły do wglądu Krzysztof Woźniak 2019-12-13 10:17:21
Ogłoszenia Elżbieta Machała 2019-12-12 18:31:12
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Krzysztof Woźniak 2019-12-12 15:27:12
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-12-12 11:18:29
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2019-12-12 10:18:36
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2019-12-12 10:16:44
Dane adresowe Michał Słomski 2019-12-12 10:09:25
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2019-12-12 10:08:28
Zapytanie ofertowe "Świadczenie usługi ochrony w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r." (BZP.272.2.41.2019) Urszula Kasica 2019-12-11 12:46:57
Zapytanie ofertowe "Świadczenie usługi ochrony w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r." (BZP.272.2.41.2019) Urszula Kasica 2019-12-11 12:02:17
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2019-12-10 11:40:00
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-12-09 14:30:11
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-12-09 14:29:34
Program ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej Małgorzata Żurawska 2019-12-09 13:42:11
Program ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej Małgorzata Żurawska 2019-12-09 13:39:36
Ogłoszenia Małgorzata Żurawska 2019-12-09 13:29:10
4. Komisja Spraw Społecznych Krzysztof Woźniak 2019-12-07 13:48:11
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Krzysztof Woźniak 2019-12-07 13:43:49
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Krzysztof Woźniak 2019-12-07 13:38:08
Ewidencja pojazdów Małgorzata Regner 2019-12-07 12:23:11
Rejestracja pojazdów Małgorzata Regner 2019-12-07 12:20:47
Rejestracja pojazdów Małgorzata Regner 2019-12-07 12:18:16
Ewidencja pojazdów Małgorzata Regner 2019-12-07 12:05:55
Ewidencja pojazdów Małgorzata Regner 2019-12-07 12:02:18
Ewidencja pojazdów Małgorzata Regner 2019-12-07 12:01:07
Ewidencja pojazdów Małgorzata Regner 2019-12-07 11:01:58
Ewidencja pojazdów Małgorzata Regner 2019-12-07 10:58:43
Ewidencja pojazdów Małgorzata Regner 2019-12-07 10:57:39
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Podgórzyn w sezonie zimowym: 2019-2020" (BZP.272.1.10.2019) Urszula Kasica 2019-12-06 14:13:54
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2019-12-06 14:03:28
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-12-06 12:29:03
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Anna Wróbel 2019-12-06 08:55:45
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa Anna Wróbel 2019-12-06 08:55:00
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Anna Wróbel 2019-12-06 08:53:41
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych Anna Wróbel 2019-12-06 08:13:18
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych Anna Wróbel 2019-12-06 08:12:54
Rok 2019 Grażyna Krawiec 2019-12-06 07:36:53
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-12-05 14:31:08
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-12-05 14:30:53
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Anna Wróbel 2019-12-05 14:24:26
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-12-05 14:24:00
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-12-05 14:23:26
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa Anna Wróbel 2019-12-05 14:23:12
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Anna Wróbel 2019-12-05 14:20:28
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych Anna Wróbel 2019-12-05 14:01:44
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych Anna Wróbel 2019-12-05 14:00:47
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: Usługa serwowania posiłków podczas roboczego spotkania Zespołu - BZP.272.2.43.2019 Małgorzata Maras 2019-12-05 12:04:11
Uchwały 2019 rok Małgorzata Mroczkowska 2019-12-05 11:02:24
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Krzysztof Woźniak 2019-12-05 09:33:04
Protokoły do wglądu Krzysztof Woźniak 2019-12-05 09:31:07
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych Anna Wróbel 2019-12-05 08:30:32
Halina Rudnik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich Marta Strzelczyk 2019-12-04 16:26:00
Halina Rudnik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich Marta Strzelczyk 2019-12-04 16:25:28
Dorota Sobczyńska - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach Marta Strzelczyk 2019-12-04 16:24:28
Grażyna Bojęć - Skarbnik Powiatu Jeleniogórskiego Marta Strzelczyk 2019-12-04 16:22:54
Oświadczenia osób posiadających upoważnienie do wydawania decyzji w imieniu Starosty Jeleniogórskiego Marta Strzelczyk 2019-12-04 16:21:42
Oświadczenia osób posiadających upoważnienie do wydawania decyzji w imieniu Starosty Jeleniogórskiego Marta Strzelczyk 2019-12-04 16:20:54
Oświadczenia osób posiadających upoważnienie do wydawania decyzji w imieniu Starosty Jeleniogórskiego Marta Strzelczyk 2019-12-04 16:17:54
Oświadczenia osób posiadających upoważnienie do wydawania decyzji w imieniu Starosty Jeleniogórskiego Marta Strzelczyk 2019-12-04 16:14:43
Oświadczenia osób posiadających upoważnienie do wydawania decyzji w imieniu Starosty Jeleniogórskiego Marta Strzelczyk 2019-12-04 16:09:58
Leonard Jaskółowski - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "JUNIOR" w Miłkowie Marta Strzelczyk 2019-12-04 16:06:38
Jarosław Kotliński -Wicestarosta Jeleniogórski Marta Strzelczyk 2019-12-04 16:04:37
Jarosław Kotliński -Wicestarosta Jeleniogórski Marta Strzelczyk 2019-12-04 16:04:19
Artur Smolarek - Członek Zarządu Powiatu Marta Strzelczyk 2019-12-04 16:02:31
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-12-04 13:32:03
Biuro Zamówień Publicznych Urszula Kasica 2019-12-04 11:32:00
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2019-12-04 10:41:29
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-12-04 10:36:46
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-12-04 10:28:47
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: Usługa serwowania posiłków podczas roboczego spotkania Zespołu - BZP.272.2.43.2019 Małgorzata Maras 2019-12-03 14:57:51
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: Usługa serwowania posiłków podczas roboczego spotkania Zespołu - BZP.272.2.43.2019 Małgorzata Maras 2019-12-03 14:41:40
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2019-12-03 14:12:29
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2019-12-03 14:09:43
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2019-12-03 14:06:10
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2019-12-03 11:47:57
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2019-12-03 11:45:35
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2019-12-03 11:43:34