logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
plus RADA POWIATU
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Udostępnianie informacji
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-11-13 11:17:17
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-11-13 11:17:09
Wieloletnia prognoza finansowa powiatu jeleniogórskiego Urszula Pedrycz 2018-11-09 13:48:40
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2018-11-09 13:46:22
zapytanie ofertowe do kwoty 30.000 euro pn.: „Usunięcie 77 drzew rosnących w obrębie pasów drogowych dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego” Małgorzata Maras 2018-11-09 13:45:45
2019 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2018-11-09 13:39:51
2019 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2018-11-09 13:38:25
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: Organizacja zakwaterowania wraz z wyżywieniem podczas dwudniowego szkolenia (...) BZP.272.2.41.2018 Małgorzata Maras 2018-11-08 13:10:15
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-11-07 16:10:43
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-11-07 16:10:18
2019 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2018-11-07 08:36:59
zapytanie ofertowe do kwoty 30.000 euro pn.: „Wycięcie 3 drzew rosnących na gruntach należących do Powiatu Jeleniogórskiego wraz z zakupem drewna pozyskanego z wycinki” Małgorzata Maras 2018-11-06 15:30:25
2018 Agnieszka Buzun 2018-11-06 13:21:22
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: Organizacja zakwaterowania wraz z wyżywieniem podczas dwudniowego szkolenia (...) BZP.272.2.41.2018 Małgorzata Maras 2018-11-06 13:01:15
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-11-06 12:32:52
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-11-06 12:32:43
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-11-06 12:28:31
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-11-06 12:17:55
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-11-06 10:02:18
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-11-06 10:01:21
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-11-06 09:00:16
Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Dorota Dziadowicz 2018-11-05 14:02:03
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-11-05 13:45:52
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-11-05 13:45:47
Zaproszenie do składania kandydatur na członków komisji konkursowej Dorota Dziadowicz 2018-11-05 12:59:57
Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Dorota Dziadowicz 2018-11-05 12:56:08
Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Dorota Dziadowicz 2018-11-05 12:55:59
Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Dorota Dziadowicz 2018-11-05 12:55:26
Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Dorota Dziadowicz 2018-11-05 12:54:44
Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Dorota Dziadowicz 2018-11-05 12:52:52
Zaproszenie do składania kandydatur na członków komisji konkursowej Dorota Dziadowicz 2018-11-05 12:45:34
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2018-11-05 11:40:15
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2018-11-05 11:40:10
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2018-11-05 11:29:36
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2018-11-05 11:29:20
Protokoły do wglądu Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-11-05 09:23:27
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-11-03 14:13:01
Komisja Rewizyjna Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-11-03 14:10:17
Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu. Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-11-03 13:57:23
Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu. Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-11-03 13:56:18
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-11-03 13:55:17
Komisja Spraw Społecznych Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-11-03 13:53:23
Ogłoszenie Nr 29/18 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2018-11-02 14:55:18
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-11-02 13:02:46
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-11-02 13:02:39
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-11-02 11:10:12
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-11-02 11:09:48
rozeznanie cenowe do kwoty 10.000 euro pn.: „Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowej gruntu (...)” BZP.272.2.48.2018 Urszula Kasica 2018-10-31 16:26:01
Statut Powiatu Jeleniogórskiego Włodzimierz Słodkiewicz 2018-10-30 09:03:12
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2018-10-29 11:24:20
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2018-10-29 11:23:24
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2018-10-29 11:22:42
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2018-10-29 11:21:02
Uchwały 2018 rok Małgorzata Mroczkowska 2018-10-26 10:36:31
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: Organizacja zakwaterowania wraz z wyżywieniem podczas dwudniowego szkolenia w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego p Małgorzata Maras 2018-10-25 14:18:40
Rozeznanie cenowe "Zakup i dostawa 10 cyfrowych aparatów telefonicznych na potrzeby Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego" (BZP.272.2.47.2018) Małgorzata Maras 2018-10-25 12:14:21
Dane adresowe Urszula Pedrycz 2018-10-25 11:12:20
Dług publiczny Urszula Pedrycz 2018-10-25 11:09:57
Protokoły do wglądu. Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-10-25 10:15:45
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2018-10-25 09:06:00
Uchwały 2018 rok Małgorzata Mroczkowska 2018-10-24 11:09:27
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2018-10-24 10:30:09
Dane adresowe Urszula Pedrycz 2018-10-24 08:53:36
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-10-24 08:49:06
Wybory radnych do Rady Powiatu VI kadencji (2018-2023) Dagmara Mazur 2018-10-23 19:17:07
Wybory radnych do Rady Powiatu VI kadencji (2018-2023) Dagmara Mazur 2018-10-23 19:15:06
Wybory radnych do Rady Powiatu VI kadencji (2018-2023) Dagmara Mazur 2018-10-23 19:14:50
Wybory radnych do Rady Powiatu VI kadencji (2018-2023) Dagmara Mazur 2018-10-23 19:14:24
Wybory radnych do Rady Powiatu VI kadencji (2018-2023) Dagmara Mazur 2018-10-23 19:13:50
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-10-23 15:06:23
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-10-23 14:55:36
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-10-23 14:53:56
Zapytanie ofertowe - Umocnienie pobocza drogi powiatowej nr 2778D w Wojanowie-Bobrowie (BZP.272.2.51.2018) Urszula Kasica 2018-10-23 11:50:54
Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2018-10-23 08:37:15
Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2018-10-23 08:36:16
Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2018-10-22 08:25:10
Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu. Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-10-22 08:01:58
Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu. Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-10-22 08:00:49
Komisja Spraw Społecznych Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-10-22 07:59:55
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-10-22 07:57:09
Rozeznanie cenowe "Zakup i dostawa 10 cyfrowych aparatów telefonicznych na potrzeby Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego" (BZP.272.2.47.2018) Małgorzata Maras 2018-10-22 01:55:01
Wybory radnych do Rady Powiatu VI kadencji (2018-2022) Dagmara Mazur 2018-10-20 16:30:05
Dane adresowe Michał Słomski 2018-10-19 12:46:30
Dane adresowe Michał Słomski 2018-10-19 12:22:41
Dane adresowe Michał Słomski 2018-10-19 12:20:12
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2018-10-19 12:17:44
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2018-10-19 12:12:47
Dane adresowe Michał Słomski 2018-10-19 12:11:59
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-10-19 08:34:28
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-10-19 08:34:20
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-10-19 08:31:03
Rok 2018 Grażyna Krawiec 2018-10-19 08:11:21
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2018 Dorota Dziadowicz 2018-10-18 13:09:20
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-10-18 11:24:25
rozeznanie cenowe do kwoty 10.000 euro pn.: „Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowej gruntu (...)” BZP.272.2.48.2018 Małgorzata Maras 2018-10-17 15:42:40
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-10-17 13:28:31
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-10-17 13:28:12
2018 Agnieszka Buzun 2018-10-17 11:18:14
2018 Agnieszka Buzun 2018-10-17 11:12:37
Zapytanie ofertowe - Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze (BZP.272.2.46.2018) Urszula Kasica 2018-10-16 12:44:45
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-10-12 09:53:49
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-10-12 09:53:32
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-10-11 10:04:50
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-10-11 10:04:32
Rozeznanie cenowe do kwoty 10.000 euro pn.: „Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości” Małgorzata Maras 2018-10-10 15:42:52
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-10-09 15:16:44
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-10-09 15:16:34
2018 r. Marzena Chabros 2018-10-08 09:01:36
2018 r. Marzena Chabros 2018-10-08 08:57:15
2018 r. Marzena Chabros 2018-10-08 08:52:46
Wybory radnych do Rady Powiatu VI kadencji (2018-2022) Dagmara Mazur 2018-10-05 15:11:31
Wybory radnych do Rady Powiatu VI kadencji (2018-2022) Dagmara Mazur 2018-10-05 15:09:43
Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2019 r. Marzena Chabros 2018-10-05 10:50:35
Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2019 r. Marzena Chabros 2018-10-05 10:49:33
Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2019 r. Marzena Chabros 2018-10-05 10:47:08
Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2019 r. Marzena Chabros 2018-10-05 10:46:22
Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2019 r. Marzena Chabros 2018-10-05 10:44:47
Dane teleadresowe Agnieszka Buzun 2018-10-04 15:15:30
Dane teleadresowe Agnieszka Buzun 2018-10-04 15:09:52
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-10-04 14:39:44
Protokoły z Sesji V kadencji Rady Powiatu Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-10-04 12:59:24
Protokoły do wglądu Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-10-04 12:54:10
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-10-04 12:53:02
Zapytanie ofertowe do 30.000 euro pn. „Dostawa energii elektrycznej do budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10" (BZP.272.2.6.2018) Małgorzata Maras 2018-10-04 10:22:43
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-10-03 15:53:04
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-10-03 15:52:28
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-10-03 15:50:53
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-10-03 15:42:34
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-10-03 15:41:50
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2018-10-03 12:26:18
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-10-03 11:44:44
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-10-03 11:41:33
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2018-10-03 09:34:25
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-10-03 09:18:17
rozeznanie cenowe do kwoty 10.000 euro pn.: „Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowej gruntu (...)” Małgorzata Maras 2018-10-01 14:20:20
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-10-01 13:45:45
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-10-01 13:45:19
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-10-01 13:38:08
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-10-01 13:37:47
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej prowadzeni Włodzimierz Słodkiewicz 2018-09-28 11:29:43
2019 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2018-09-28 11:28:57
2019 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2018-09-28 11:27:34
2019 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2018-09-28 11:26:22
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej prowadzeni Włodzimierz Słodkiewicz 2018-09-28 11:21:08
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej prowadzeni Włodzimierz Słodkiewicz 2018-09-28 11:19:19
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej prowadzeni Włodzimierz Słodkiewicz 2018-09-28 11:17:24
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej prowadzeni Włodzimierz Słodkiewicz 2018-09-28 11:16:13
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-09-27 09:03:13
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-09-27 09:03:04
Protokoły do wglądu Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-09-26 15:17:08
Zapytanie ofertowe do 30.000 euro pn. „Dostawa energii elektrycznej do budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10" (BZP.272.2.6.2018) Małgorzata Maras 2018-09-26 08:57:57
2018 r. Marzena Chabros 2018-09-25 13:10:07
2018 r. Marzena Chabros 2018-09-25 13:09:03
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-09-25 12:21:00
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-09-25 12:16:37
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-09-25 12:16:17
2018 r. Marzena Chabros 2018-09-25 10:43:34
2018 r. Marzena Chabros 2018-09-25 10:38:48
2018 r. Marzena Chabros 2018-09-25 10:37:53
2018 r. Marzena Chabros 2018-09-25 10:35:48
Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu. Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-09-25 09:49:45
Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu. Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-09-25 09:47:49
Komisja Spraw Społecznych Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-09-25 09:45:48
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-09-25 09:39:03
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 3/2018 specjalista d/s płacowo-kadrowych i planowania Ewa Osiecka 2018-09-24 12:06:20
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2018-09-24 09:26:09
2018 r. Marzena Chabros 2018-09-21 13:21:49
2018 r. Marzena Chabros 2018-09-21 13:21:29
2018 Marzena Chabros 2018-09-21 13:20:17
2018 Marzena Chabros 2018-09-21 13:18:26
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-09-20 14:23:48
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2018-09-20 12:45:22
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2018-09-20 12:41:29
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2018-09-20 12:40:21
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Marzena Chabros 2018-09-20 12:20:58
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Marzena Chabros 2018-09-20 12:20:24
2019 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2018-09-18 14:54:35
2019 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2018-09-18 14:53:51
Rozeznanie cenowe - „Wznowienie znaków granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych stanowiących lasy” (BZP.272.2.42.2018) Małgorzata Maras 2018-09-18 13:53:14
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-09-18 10:14:31
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-09-18 10:14:24
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-09-18 10:12:59
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-09-18 10:12:49
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-09-18 10:09:27
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-09-18 10:04:56
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-09-18 10:00:58
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-09-18 09:59:50
Jednostki Powiatu Monika Urbanowicz 2018-09-18 08:48:26
Jednostki Powiatu Monika Urbanowicz 2018-09-18 08:48:19
Dane adresowe Michał Słomski 2018-09-18 08:37:00
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2018-09-18 08:35:21
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-09-18 08:21:48
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-09-18 08:16:55
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-09-17 15:24:40
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-09-17 15:18:11
Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2018-09-14 13:40:56
Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2019 r. Marzena Chabros 2018-09-14 10:38:21
Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2019 r. Marzena Chabros 2018-09-14 10:36:42
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-09-13 12:19:49
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-09-13 12:16:03
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-09-13 12:11:21
Wybory radnych do Rady Powiatu VI kadencji (2018-2022) Dagmara Mazur 2018-09-12 16:29:20
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2018-09-12 14:08:35
Dane adresowe Michał Słomski 2018-09-12 14:07:29
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-09-12 12:23:28
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-09-12 12:21:59
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-09-12 09:13:03
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2018-09-11 12:14:33
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2018-09-11 12:13:36
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2018-09-11 12:01:38
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2018-09-11 12:00:33
Informacja o unieważnieniu postępowania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radomierz-Janowice Wielkie, Etap I (...)"" (BZP.272.1.9.2018) Małgorzata Maras 2018-09-11 11:45:42
Rok 2018 Grażyna Krawiec 2018-09-11 10:18:12
Rok 2018 Grażyna Krawiec 2018-09-11 10:17:56
Ogłoszenia o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz o naborze kandydatów na te stanowiska Damian Kubiak 2018-09-10 15:51:10
Ogłoszenia o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz o naborze kandydatów na te stanowiska Damian Kubiak 2018-09-10 15:50:36
Ogłoszenia o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz o naborze kandydatów na te stanowiska Damian Kubiak 2018-09-10 15:49:46
Status prawny Damian Kubiak 2018-09-10 15:20:42
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2018-09-10 13:25:01
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2018-09-10 13:23:51
Podstawa prawna i zasady funkcjonowania Damian Kubiak 2018-09-06 22:40:40
Podstawa prawna i zasady funkcjonowania Damian Kubiak 2018-09-06 14:15:32
Rozeznanie cenowe - „Wznowienie znaków granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych stanowiących lasy” Małgorzata Maras 2018-09-05 14:26:48
rozeznanie cenowe do kwoty 10.000 euro pn.: „Wykonanie podziałów nieruchomości w celu uregulowania ich stanu prawnego” Małgorzata Maras 2018-09-04 11:55:55
Informacja z dnia 31.08.2018 r. o zmianie treści SIWZ w postępowaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radomierz – Janowice Wielkie w km 0+000 do 3+130" (BZP.272.1.9.2018) Urszula Kasica 2018-08-31 13:29:44
Rozeznanie cenowe "Zakup i dostawa 6 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego" (BZP.272.2.21.2018) Małgorzata Maras 2018-08-30 12:22:51
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-08-30 10:48:37
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-08-30 10:48:30
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-08-30 08:35:37
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-08-30 08:30:07
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-08-30 08:30:01
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-08-30 08:28:38
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2018-08-30 08:17:29
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-08-29 14:47:26
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-08-29 14:47:10
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-08-29 14:46:21
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-08-29 14:46:09
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-08-29 14:45:11
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-08-29 14:30:06
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-08-29 14:29:52
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-08-27 14:34:10
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-08-27 14:33:28
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-08-27 14:24:13
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-08-27 14:23:40
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-08-27 14:09:55
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-08-27 14:09:02
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-08-27 14:00:14
Wybory radnych do Rady Powiatu VI kadencji (2018-2022) Damian Kubiak 2018-08-27 13:32:28
Rozeznanie cenowe - Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (BZP.272.2.38.2018) Małgorzata Maras 2018-08-24 13:50:42
Wybory radnych do Rady Powiatu VI kadencji (2018-2022) Damian Kubiak 2018-08-23 16:46:21
Wybory radnych do Rady Powiatu VI kadencji (2018-2022) Damian Kubiak 2018-08-23 16:45:58
Rozeznanie cenowe - Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (BZP.272.2.38.2018) Małgorzata Maras 2018-08-21 15:29:15
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-08-21 09:33:21
Organizacja jednostki Grażyna Krawiec 2018-08-20 15:08:53
Rok 2018 Grażyna Krawiec 2018-08-20 15:07:29
2018 Agnieszka Buzun 2018-08-20 14:48:23
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-08-20 12:29:51
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-08-20 10:37:55
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-08-20 10:37:01
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-08-20 10:36:48
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-08-20 10:36:14
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-08-20 10:34:32
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-08-20 10:29:08
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 3/2018 specjalista d/s płacowo-kadrowych i planowania Ewa Osiecka 2018-08-20 09:14:02
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 3/2018 specjalista d/s płacowo-kadrowych i planowania Ewa Osiecka 2018-08-20 09:12:03
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 3/2018 specjalista d/s płacowo-kadrowych i planowania Ewa Osiecka 2018-08-20 09:10:25
Rozeznanie cenowe - Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (BZP.272.2.38.2018) Małgorzata Maras 2018-08-14 08:26:56
Uchwały 2018 rok Ewa Gralik - Żmudzińska 2018-08-13 15:50:00
Uchwały 2018 rok Ewa Gralik - Żmudzińska 2018-08-13 15:48:44
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2018-08-13 14:55:07
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2018-08-13 14:54:06
Rozeznanie cenowe "Zakup i dostawa 6 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego" (BZP.272.2.21.2018) Małgorzata Maras 2018-08-13 12:59:51
Przyłączenie gminy Wojcieszów do Powiatu Jeleniogórskiego Damian Kubiak 2018-08-10 11:39:28
Przyłączenie gminy Wojcieszów do Powiatu Jeleniogórskiego Damian Kubiak 2018-08-10 11:38:26
Przyłączenie gminy Wojcieszów do Powiatu Jeleniogórskiego Damian Kubiak 2018-08-10 11:12:42
Ogłoszenie nr 21/18 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Ewa Gralik - Żmudzińska 2018-08-10 08:02:33
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze Damian Kubiak 2018-08-09 20:34:07
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska Damian Kubiak 2018-08-09 20:22:21
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska Damian Kubiak 2018-08-09 20:20:17
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska Damian Kubiak 2018-08-09 20:16:03
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska Damian Kubiak 2018-08-09 20:11:45
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska Damian Kubiak 2018-08-09 20:10:51
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska Damian Kubiak 2018-08-09 20:10:05
Ogłoszenie nr 21/18 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Damian Kubiak 2018-08-09 20:08:52
Ogłoszenie nr 21/18 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Ewa Gralik - Żmudzińska 2018-08-09 15:29:55
Ogłoszenia o naborze kandydatów do innych jednostek powiatowych należy szukać na stronach BIP tych jednostek Ewa Gralik - Żmudzińska 2018-08-09 15:26:28
Rozeznanie cenowe "Zakup i dostawa 6 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego" (BZP.272.2.21.2018) Małgorzata Maras 2018-08-09 15:09:13
Organy i Pracownicy Poradni Wojciech Szaban 2018-08-08 13:37:55
Statut Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kowarach Wojciech Szaban 2018-08-08 13:35:42
Statut Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kowarach Wojciech Szaban 2018-08-08 13:33:54
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach Wojciech Szaban 2018-08-08 13:26:00
Organy i Pracownicy Poradni Wojciech Szaban 2018-08-08 13:12:39
Pracownicy niepedagogiczni Poradni Wojciech Szaban 2018-08-08 13:11:40
Pracownicy niepedagogiczni Poradni Wojciech Szaban 2018-08-08 13:10:53
Organy i Pracownicy Poradni Wojciech Szaban 2018-08-08 13:08:03
Organy Poradni Wojciech Szaban 2018-08-08 13:04:44
Założenia organizacyjne Poradni Wojciech Szaban 2018-08-08 13:02:57
Informacje ogólne Wojciech Szaban 2018-08-08 13:01:00
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach Wojciech Szaban 2018-08-08 12:50:04
Oświadczenie KZ Wojciech Szaban 2018-08-08 12:18:33
Majątek Wojciech Szaban 2018-08-08 12:18:13
Pracownicy niepedagogiczni Poradni Wojciech Szaban 2018-08-08 12:17:40
Organy Poradni Wojciech Szaban 2018-08-08 12:16:57
Informacje ogólne Wojciech Szaban 2018-08-08 12:03:14
Założenia organizacyjne Poradni Wojciech Szaban 2018-08-08 12:02:31
Oświadczenie KZ Wojciech Szaban 2018-08-08 12:01:33
Majątek Wojciech Szaban 2018-08-08 11:43:04
Pracownicy niepedagogiczni Poradni Wojciech Szaban 2018-08-08 11:37:31
Organy Poradni Wojciech Szaban 2018-08-08 11:33:32
Założenia organizacyjne Poradni Wojciech Szaban 2018-08-08 11:23:01
Informacje ogólne Wojciech Szaban 2018-08-08 11:12:22
Informacje ogólne Wojciech Szaban 2018-08-08 11:11:56
Rozeznanie cenowe "Zakup i dostawa 6 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego" (BZP.272.2.21.2018) Małgorzata Maras 2018-08-08 09:48:52
Przedmiot działalności i kompetencje Ewa Gralik - Żmudzińska 2018-08-07 13:29:10
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-08-07 13:26:00
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-08-07 13:24:56
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-08-07 13:10:22
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-08-07 11:33:38
Ogłoszenie - zapytanie o cenę Bożena Jacewicz 2018-08-07 09:17:49
Ogłoszenie - zapytanie o cenę Bożena Jacewicz 2018-08-07 09:16:10
KONSULTACJE SPOŁECZNE Ewa Gralik - Żmudzińska 2018-08-07 08:06:26
KONSULTACJE SPOŁECZNE Ewa Gralik - Żmudzińska 2018-08-07 08:05:52
KONSULTACJE SPOŁECZNE Ewa Gralik - Żmudzińska 2018-08-07 08:03:21
KONSULTACJE SPOŁECZNE Ewa Gralik - Żmudzińska 2018-08-07 08:00:40
Rozeznanie cenowe "Zakup i dostawa 6 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego" (BZP.272.2.21.2018) Małgorzata Maras 2018-08-06 14:40:06
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2018-08-06 14:26:19
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2018-08-06 14:22:13
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-08-03 11:44:59
Wieloletnia prognoza finansowa powiatu jeleniogórskiego Urszula Pedrycz 2018-08-03 11:36:20
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2018-08-03 11:30:45
Ogłoszenie nr 20/18 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Ewa Gralik - Żmudzińska 2018-08-03 08:56:31
Ogłoszenie nr 20/18 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Ewa Gralik - Żmudzińska 2018-08-03 08:55:30
Ogłoszenie nr 19/18 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Ewa Gralik - Żmudzińska 2018-08-03 08:54:34
Ogłoszenie nr 19/18 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Ewa Gralik - Żmudzińska 2018-08-03 08:54:20
Oświadczenie kandydata ubiegającego się o zatrudnienie Ewa Gralik - Żmudzińska 2018-08-03 08:53:02
Ogłoszenie nr 19/18 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Ewa Gralik - Żmudzińska 2018-08-03 08:52:31
Ogłoszenie nr 20/18 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Ewa Gralik - Żmudzińska 2018-08-03 08:51:40
Ogłoszenie nr 20/18 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Ewa Gralik - Żmudzińska 2018-08-03 08:51:26
Rozeznanie cenowe - Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowej gruntu (BZP.272.2.35.2018) Małgorzata Maras 2018-08-03 08:44:39
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-08-02 12:38:56
Rozeznanie cenowe "Usługa tłumaczenia /język czeski ⇆ język polski/ w ramach projektu realizowanego przez Powiat Jeleniogórski w latach 2018-2020" (BZP.272.2.21a.2018) Małgorzata Maras 2018-08-02 09:22:42
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-08-02 07:59:31
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-07-31 14:06:01
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-07-31 14:01:04
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-07-31 11:13:46
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-07-31 11:13:41
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2018-07-31 09:27:33
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2018-07-31 09:27:17
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2018-07-31 09:20:56
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2018-07-31 09:19:54
Rok 2018 Grażyna Krawiec 2018-07-31 08:36:47
Rok 2018 Grażyna Krawiec 2018-07-31 08:36:18
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-07-27 11:33:39
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-07-26 11:43:47
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-07-26 11:43:41
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-07-26 11:38:29
Rozeznanie cenowe - Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowej gruntu (BZP.272.2.35.2018) Urszula Kasica 2018-07-26 11:05:54
Dane teleadresowe Agnieszka Buzun 2018-07-25 16:24:15
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-07-25 16:21:55
Rozeznanie cenowe "Usługa tłumaczenia /język czeski ⇆ język polski/ w ramach projektu realizowanego przez Powiat Jeleniogórski w latach 2018-2020" (BZP.272.2.21a.2018) Urszula Kasica 2018-07-25 12:46:56
Zespół Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie Izabela Rodziewicz 2018-07-25 11:03:54
ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze Ewa Osiecka 2018-07-24 11:25:16
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-07-24 11:20:05
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-07-24 11:18:16
Dług publiczny Urszula Pedrycz 2018-07-23 13:46:36
Dług publiczny Urszula Pedrycz 2018-07-23 13:46:11
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2018-07-23 13:43:52
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2018-07-23 13:41:58
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-07-20 12:13:01
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-07-20 12:12:54
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-07-20 12:10:38
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-07-20 10:25:46
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-07-20 10:25:37
Dane adresowe Michał Słomski 2018-07-18 15:57:50
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2018-07-18 15:56:18
Organizacja jednostki Grażyna Krawiec 2018-07-18 13:24:16
Rok 2018 Grażyna Krawiec 2018-07-18 13:17:12
Rok 2018 Grażyna Krawiec 2018-07-18 13:16:53
Sukcesywne dostawy pelletu drzewnego Grażyna Krawiec 2018-07-18 11:49:29
Sukcesywne dostawy pelletu drzewnego Grażyna Krawiec 2018-07-18 11:45:00
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-07-16 12:09:57
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-07-16 12:09:41
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-07-16 10:56:09
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Ewa Osiecka 2018-07-16 08:59:19
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2018-07-12 13:05:00
2018 Agnieszka Buzun 2018-07-11 16:40:14
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: Dostawa systemu multimedialnego w ramach projektu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Urszula Kasica 2018-07-11 15:58:56
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2018-07-11 14:24:51
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2018-07-11 14:24:24
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2018-07-11 14:18:45
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-07-10 15:09:52
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-07-10 15:08:04
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-07-10 12:40:15
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-07-10 12:40:08
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-07-10 12:39:20
Zezwolenie na sprowadzenie zwłok ludzkich lub szczątków z obcego państwa Marzena Chabros 2018-07-06 14:29:57
Zezwolenie na sprowadzenie zwłok ludzkich lub szczątków z obcego państwa Marzena Chabros 2018-07-06 14:28:38
Zezwolenie na sprowadzenie zwłok ludzkich lub szczątków z obcego państwa Marzena Chabros 2018-07-06 14:23:08
Zezwolenie na sprowadzenie zwłok ludzkich lub szczątków z obcego państwa Marzena Chabros 2018-07-06 14:12:59
Zezwolenie na sprowadzenie zwłok ludzkich lub szczątków z obcego państwa Marzena Chabros 2018-07-06 14:12:16
Sukcesywne dostawy pelletu drzewnego Grażyna Krawiec 2018-07-06 10:20:26
Wyjaśnienia dot. treści SIWZ "Dostawa systemu multimedialnego w ramach projektu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy" (BZP Małgorzata Maras 2018-07-05 15:44:29
Wyjaśnienia dot. treści SIWZ "Dostawa systemu multimedialnego w ramach projektu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy" (BZP Małgorzata Maras 2018-07-05 15:44:06
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-07-05 11:43:13
Protokoły do wglądu Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-07-05 11:24:37
Protokoły z Sesji V kadencji Rady Powiatu Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-07-05 11:23:45
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-07-05 11:18:43
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2018-07-04 14:35:32
Dane adresowe Michał Słomski 2018-07-04 14:34:40
Rozeznanie cenowe "Zakup i dostawa 10 konferencyjnych aparatów telefonicznych na potrzeby Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego" (BZP.272.2.17.2018) Małgorzata Maras 2018-07-03 14:35:41
Rozeznanie cenowe "Zakup i dostawa 10 konferencyjnych aparatów telefonicznych na potrzeby Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego" (BZP.272.2.17.2018) Małgorzata Maras 2018-07-03 14:30:38
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2018-07-03 11:43:05
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2018-07-03 11:38:13
Wieloletnia prognoza finansowa powiatu jeleniogórskiego Urszula Pedrycz 2018-07-03 11:25:15
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-07-03 11:13:36
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-07-03 11:07:18
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-07-02 15:01:21
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-07-02 15:01:10
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2018-07-02 12:39:40
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2018-07-02 12:39:26
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2018-07-02 12:37:38
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2018-07-02 12:36:52
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-07-02 09:30:31
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-07-02 09:29:31
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-07-02 09:23:38
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-07-02 09:23:15
Statut Powiatu Damian Kubiak 2018-06-29 08:44:38
Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro pn.: „Zakup i dostawa 10 radiotelefonów na potrzeby Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego i szkolenia specjalistycznego” (BZP.272.2.16.2018 Małgorzata Maras 2018-06-27 14:46:27
Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2018-06-26 10:33:53
wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji Marzena Chabros 2018-06-26 10:11:02
Statut Powiatu Damian Kubiak 2018-06-25 15:31:00
Statut Powiatu Damian Kubiak 2018-06-25 15:26:40
Rozeznanie cenowe "Wykonanie operatu szacunkowego w celu określenia wartości nieruchomości położonej w Karpaczu" (BZP.272.2.31.2018) Urszula Kasica 2018-06-25 14:43:48
2018 Agnieszka Buzun 2018-06-25 10:49:34
2018 Agnieszka Buzun 2018-06-25 10:46:43
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-06-25 09:38:57
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-06-25 09:38:50
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-06-25 09:38:17
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-06-25 09:38:01
Oświadczenia majątkowe radnych stan na 31.12.2017 Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-06-25 09:37:03
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-06-25 09:37:03
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-06-25 09:36:53
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-06-25 09:28:34
Oświadczenia majątkowe radnych stan na 31.12.2017 Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-06-25 09:07:14
Protokoły do wglądu Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-06-25 08:19:20
Rok 2018 Grażyna Krawiec 2018-06-22 13:55:36
wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji Marzena Chabros 2018-06-22 13:30:21
Zezwolenie na sprowadzenie zwłok ludzkich lub szczątków z obcego państwa Marzena Chabros 2018-06-22 09:18:05
Zezwolenie na sprowadzenie zwłok ludzkich lub szczątków z obcego państwa Marzena Chabros 2018-06-22 09:16:32
Zezwolenie na sprowadzenie zwłok ludzkich lub szczątków z obcego państwa Marzena Chabros 2018-06-22 09:08:13
Zezwolenie na sprowadzenie zwłok ludzkich lub szczątków z obcego państwa Marzena Chabros 2018-06-22 09:05:36
Sukcesywne dostawy pelletu drzewnego Grażyna Krawiec 2018-06-22 08:50:48
Zestawienie rozstrzyganych spraw Marzena Chabros 2018-06-22 08:41:24
Rozeznanie cenowe "Wykonanie operatu szacunkowego w zakresie ustalenia wartości nieruchomości położonej w Łomnicy" (BZP.272.2.30.2018) Urszula Kasica 2018-06-21 13:55:53
Prowadzone rejestry i ewidencje Dorota Wyrwa 2018-06-19 14:38:16
Prowadzone rejestry i ewidencje Dorota Wyrwa 2018-06-19 14:37:01
Prowadzone rejestry i ewidencje Dorota Wyrwa 2018-06-19 14:35:49
Prowadzone rejestry i ewidencje Dorota Wyrwa 2018-06-19 14:31:50
Prowadzone rejestry i ewidencje Dorota Wyrwa 2018-06-19 14:26:37
Prowadzone rejestry i ewidencje Dorota Wyrwa 2018-06-19 14:25:06
Prowadzone rejestry i ewidencje Dorota Wyrwa 2018-06-19 14:22:49
Rozeznanie cenowe "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2735D Radomierz-Kowary w odcinku Strużnica-Gruszków" (BZP.272.2.29.2018) Urszula Kasica 2018-06-19 12:11:57
Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro pn.: „Zakup i dostawa 10 radiotelefonów na potrzeby Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego i szkolenia specjalistycznego” (BZP.272.2.16.2018 Małgorzata Maras 2018-06-19 12:05:40
Rok 2018 Grażyna Krawiec 2018-06-19 11:24:47
Plan pracy Grażyna Krawiec 2018-06-19 10:38:23
Plan pracy Grażyna Krawiec 2018-06-19 10:37:44
Przedmiot działalności i kompetencje Dorota Wyrwa 2018-06-19 10:18:37
Przedmiot działalności i kompetencje Dorota Wyrwa 2018-06-19 10:08:33
Przedmiot działalności i kompetencje Dorota Wyrwa 2018-06-19 10:07:16
Przedmiot działalności i kompetencje Dorota Wyrwa 2018-06-19 10:05:59
Przedmiot działalności i kompetencje Dorota Wyrwa 2018-06-19 10:02:44
Przedmiot działalności i kompetencje Dorota Wyrwa 2018-06-19 10:00:38
Przedmiot działalności i kompetencje Dorota Wyrwa 2018-06-19 09:59:40
Przedmiot działalności i kompetencje Dorota Wyrwa 2018-06-19 09:58:23
Przedmiot działalności i kompetencje Dorota Wyrwa 2018-06-19 09:56:49
Przedmiot działalności i kompetencje Dorota Wyrwa 2018-06-19 09:55:40
Przedmiot działalności i kompetencje Dorota Wyrwa 2018-06-19 09:53:35
Informacje o dotacjach Dorota Wyrwa 2018-06-19 09:34:11
Dane adresowe Dorota Wyrwa 2018-06-19 09:33:06
Dane adresowe Dorota Wyrwa 2018-06-19 09:31:01
Dane adresowe Dorota Wyrwa 2018-06-19 09:29:25
Dane adresowe Dorota Wyrwa 2018-06-19 09:24:09
Dane adresowe Dorota Wyrwa 2018-06-19 09:16:25
Dane adresowe Dorota Wyrwa 2018-06-19 09:13:39
2017 r. Marzena Chabros 2018-06-19 08:42:30
2017 r. Marzena Chabros 2018-06-19 08:01:14
Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro pn.: „Zakup i dostawa 10 radiotelefonów na potrzeby Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego i szkolenia specjalistycznego” (BZP.272.2.16.2018 Małgorzata Maras 2018-06-18 15:45:14
Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro pn.: „Zakup i dostawa 10 radiotelefonów na potrzeby Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego i szkolenia specjalistycznego” (BZP.272.2.16.2018 Małgorzata Maras 2018-06-18 15:35:38
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2018-06-18 12:30:36
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2018-06-18 12:28:20
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-06-18 11:03:57
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-06-18 11:01:13
Rok 2018 Grażyna Krawiec 2018-06-14 09:26:57
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-06-13 15:58:55
Organizacja jednostki Grażyna Krawiec 2018-06-13 13:06:35
Rok 2018 Grażyna Krawiec 2018-06-13 12:52:48
Rok 2018 Grażyna Krawiec 2018-06-13 12:52:32
Rok 2018 Grażyna Krawiec 2018-06-13 12:52:16
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2018-06-13 08:23:13
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2018-06-13 08:22:58
Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro pn.: „Zakup i dostawa 10 radiotelefonów na potrzeby Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego i szkolenia specjalistycznego” (BZP.272.2.16.2018 Małgorzata Maras 2018-06-12 15:16:52
Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro pn.: „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” (BZP.272.2.16.2018) Małgorzata Maras 2018-06-12 15:16:06
Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro pn.: „Kompleksowa obsługa kotłowni gazowych w budynkach Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze” (BZP.272.2.26.2018) Małgorzata Maras 2018-06-12 14:32:14
Rok 2018 Grażyna Krawiec 2018-06-12 13:24:11
Rok 2018 Grażyna Krawiec 2018-06-12 13:23:59
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2018-06-12 10:49:25
Ewidencja pojazdów Małgorzata Regner 2018-06-12 10:33:35
Ewidencja pojazdów Małgorzata Regner 2018-06-12 10:33:20
Rejestracja pojazdów Małgorzata Regner 2018-06-12 10:31:29
Rejestracja pojazdów Małgorzata Regner 2018-06-12 10:31:10
Rejestracja pojazdów Małgorzata Regner 2018-06-12 10:28:26
Rejestracja pojazdów Małgorzata Regner 2018-06-12 10:27:48
Rejestracja pojazdów Małgorzata Regner 2018-06-12 10:03:03
Pliki do pobrania Elżbieta Machała 2018-06-11 19:19:59
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-06-11 10:32:47
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-06-11 08:01:51
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-06-11 08:01:19
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-06-11 07:59:41
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-06-11 07:58:20
2017 r. Lidia Kaczmarczyk-Pałucha 2018-06-11 07:54:24
2017 r. Lidia Kaczmarczyk-Pałucha 2018-06-11 07:48:50
Biuro Rady Powiatu Lidia Kaczmarczyk-Pałucha 2018-06-11 07:45:00
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Lidia Kaczmarczyk-Pałucha 2018-06-08 13:33:40
Biuro Rady Powiatu Lidia Kaczmarczyk-Pałucha 2018-06-08 13:22:47
Petycje Lidia Kaczmarczyk-Pałucha 2018-06-08 12:55:57
Petycje Lidia Kaczmarczyk-Pałucha 2018-06-08 12:45:55
Zbiorcza informacja o petycjach za 2017 rok Lidia Kaczmarczyk-Pałucha 2018-06-08 12:44:46
Petycje Lidia Kaczmarczyk-Pałucha 2018-06-08 12:41:53
Zapytanie ofertowe "Wykaszanie poboczy dróg na terenie Powiatu Jeleniogórskiego w 2018 roku" (BZP.272.2.27.2018) Małgorzata Maras 2018-06-08 08:53:48
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Marta Strzelczyk 2018-06-07 14:32:50
2018 Agnieszka Buzun 2018-06-07 13:44:39
2018 Agnieszka Buzun 2018-06-07 13:44:22
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-06-07 11:29:43
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2018-06-07 11:28:51
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-06-07 11:26:30
Ogłoszenie Nr 11/18 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2018-06-06 13:42:30
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-06-06 12:12:58
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-06-06 12:12:45
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-06-06 12:12:08
Zapytanie ofertowe "Wykaszanie poboczy dróg na terenie Powiatu Jeleniogórskiego w 2018 roku" (BZP.272.2.27.2018) Małgorzata Maras 2018-06-05 15:05:22
Wieloletnia prognoza finansowa powiatu jeleniogórskiego Urszula Pedrycz 2018-06-05 13:02:42
Wieloletnia prognoza finansowa powiatu jeleniogórskiego Urszula Pedrycz 2018-06-05 12:58:48
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2018-06-05 12:38:22
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-06-05 12:29:23
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-06-05 12:27:00
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-06-05 10:57:02
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-06-05 10:56:51
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-06-05 10:56:34
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-06-05 10:42:11
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2018-06-04 15:04:14
Paulina Bieda-Rydz - Inspektor w Wydziale Komunikacji Marta Strzelczyk 2018-06-04 14:56:53
Joanna Żmudzińska - Główny specjalista w Wydziale Komunikacji Marta Strzelczyk 2018-06-04 14:52:05
Monika Kardyś - Kierownik Działu Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze Marta Strzelczyk 2018-06-04 14:35:09
Zapytanie ofertowe - Inspektor nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice-Miłków (BZP.272.2.22.2018) Małgorzata Maras 2018-06-04 13:39:28
Aleksandra Hadacz-Budzikowska - Kierownik Referatu Praw Jazdy w Wydziale Komunikacji Marta Strzelczyk 2018-06-04 13:32:50
Zenon Bednarz - Dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze Marta Strzelczyk 2018-06-04 13:26:58
Zenon Bednarz - Dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze Marta Strzelczyk 2018-06-04 13:25:54
Grażyna Bojęć-Skarbnik Powiatu Marta Strzelczyk 2018-06-04 13:21:01
Ewa Gralik-Żmudzińska -Sekretarz Powiatu Marta Strzelczyk 2018-06-04 13:14:51
Urszula Filipczuk - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Marta Strzelczyk 2018-06-04 11:46:21
Urszula Filipczuk - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jrleniej Górze Marta Strzelczyk 2018-06-04 11:45:28
Paweł Kwiatkowski - Wicestarosta Jeleniogórski Marta Strzelczyk 2018-06-04 11:15:38
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – Miłków w km 0+000 do 4+023 [Intensywne op Małgorzata Maras 2018-06-01 13:35:49
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – Miłków w km 0+000 do 4+023 [Intensywne op Małgorzata Maras 2018-06-01 13:34:56
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Karolina Dąbrowska 2018-06-01 10:20:59
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-05-30 15:56:06
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-05-30 15:55:56
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2018-05-30 13:57:56
Protokoły z Sesji V kadencji Rady Powiatu Karolina Dąbrowska 2018-05-30 13:23:48
Komisja Rewizyjna Karolina Dąbrowska 2018-05-30 13:20:43
Dane adresowe Michał Słomski 2018-05-30 12:47:33
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2018-05-30 12:46:37
Zestawienie rozstrzyganych spraw Marzena Chabros 2018-05-29 14:58:50
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-05-29 11:55:14
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-05-29 11:53:43
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-05-29 11:53:24
Tryb załatwiania spraw Michał Słomski 2018-05-28 13:07:09
Tryb załatwiania spraw Michał Słomski 2018-05-28 13:06:03
Tryb załatwiania spraw Michał Słomski 2018-05-28 13:05:28
Tryb załatwiania spraw Michał Słomski 2018-05-28 13:04:20
Tryb załatwiania spraw Michał Słomski 2018-05-28 13:02:34
Protokoły do wglądu Lidia Kaczmarczyk-Pałucha 2018-05-25 12:46:26
Tryb załatwiania spraw Michał Słomski 2018-05-24 15:29:52
Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro pn.: "Realizacja talonów na zakup artykułów biurowych i szkolnych" (BZP.272.2.25.2018) Urszula Kasica 2018-05-24 08:39:52
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-05-24 08:38:18
2018 Agnieszka Buzun 2018-05-24 08:36:26
Protokoły do wglądu Karolina Dąbrowska 2018-05-24 08:26:25
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2018-05-23 15:32:46
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Marzena Chabros 2018-05-23 15:18:56
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2018-05-23 15:16:36
Ogłoszenia Aktualne Jarosław Malec 2018-05-23 12:49:22
Przetargi Jarosław Malec 2018-05-23 12:40:48
podjęte w 2018 roku Karolina Dąbrowska 2018-05-22 14:49:35
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2018 ROK Karolina Dąbrowska 2018-05-22 13:29:43
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2018-05-22 13:22:15
Komisja Rewizyjna Karolina Dąbrowska 2018-05-22 13:17:58
Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu. Karolina Dąbrowska 2018-05-22 13:17:18
Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu. Karolina Dąbrowska 2018-05-22 13:16:40
Komisja Spraw Społecznych Karolina Dąbrowska 2018-05-22 13:16:10
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2018-05-22 13:15:15
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2018-05-22 13:12:58
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Marzena Chabros 2018-05-22 13:08:32
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Marzena Chabros 2018-05-22 13:08:19
Informacje o dotacjach Dorota Wyrwa 2018-05-22 13:04:29
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2018-05-22 11:45:47
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2018-05-22 11:42:05
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2018-05-22 11:39:09
Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro pn.: "Realizacja talonów na zakup artykułów biurowych i szkolnych" (BZP.272.2.25.2018) Urszula Kasica 2018-05-21 14:20:02
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Ewa Osiecka 2018-05-21 12:38:42
Informacja dotycząca stowarzyszeń zwykłych Marzena Chabros 2018-05-18 13:55:48
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Marzena Chabros 2018-05-18 13:51:36
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-05-18 08:19:05
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-05-18 08:18:52
Informacja z otwarcia ofert - dostawa żywności III tura mrożonki Bożena Jacewicz 2018-05-17 19:53:25
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-05-16 12:53:41
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-05-16 12:43:02
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-05-16 10:01:39
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-05-14 15:00:12
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-05-14 14:59:54
2018 Agnieszka Buzun 2018-05-14 12:36:54
Wydział Komunikacji Damian Kubiak 2018-05-13 22:47:43
Rok 2018 Grażyna Krawiec 2018-05-11 12:28:11
2018 Agnieszka Buzun 2018-05-10 15:20:08
2018 Agnieszka Buzun 2018-05-10 15:19:57
2018 Agnieszka Buzun 2018-05-10 15:14:47
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej gminy Stara Kamienica” (BZP.272.2.13.2018) Urszula Kasica 2018-05-10 14:45:49
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-05-10 08:25:58
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-05-10 08:24:41
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: „Zabezpieczenie organizacji dwudniowego szkolenia z wyżywieniem i zakwaterowaniem” (BZP.272.2.20.2018) Małgorzata Maras 2018-05-09 10:38:44
2018 Bożena Jacewicz 2018-05-08 10:57:27
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-05-07 13:12:48
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-05-07 12:47:39
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2018-05-07 08:49:37
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2018-05-07 08:40:30
Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2018-05-04 10:09:34
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej gminy Stara Kamienica” (BZP.272.2.13.2018) Małgorzata Maras 2018-04-30 09:19:02
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2018-04-27 13:05:39
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-04-27 12:22:53
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2018-04-27 10:11:29
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Karolina Dąbrowska 2018-04-27 10:05:14
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2018-04-27 09:42:40
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2018-04-27 09:42:13
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-04-27 09:36:02
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-04-27 09:31:54
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Marzena Chabros 2018-04-26 14:13:08
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Marzena Chabros 2018-04-26 13:37:03
Dane adresowe Michał Słomski 2018-04-26 12:01:30
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2018-04-26 12:00:21
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-04-25 15:50:08
Gminy Powiatu Włodzimierz Słodkiewicz 2018-04-25 14:55:54
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2018-04-25 13:34:42
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2018-04-25 13:31:07
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego Małgorzata Żurawska 2018-04-24 10:48:54
Dług publiczny Urszula Pedrycz 2018-04-24 10:05:12
Dług publiczny Urszula Pedrycz 2018-04-24 10:04:39
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-04-24 09:58:53
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2018-04-24 09:41:46
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2018-04-24 09:33:22
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-04-24 08:28:33
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-04-24 08:00:43
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-04-23 12:03:39
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-04-23 12:03:28
ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze Ewa Osiecka 2018-04-23 11:31:02
Protokoły do wglądu Karolina Dąbrowska 2018-04-23 10:35:01
Protokoły do wglądu Karolina Dąbrowska 2018-04-20 14:52:59
Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu. Karolina Dąbrowska 2018-04-19 15:07:02
Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu. Karolina Dąbrowska 2018-04-19 15:06:41
Komisja Spraw Społecznych Karolina Dąbrowska 2018-04-19 15:06:21
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2018-04-19 15:05:50
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2018-04-19 15:04:59
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2018 ROK Karolina Dąbrowska 2018-04-19 15:03:41
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: „Zabezpieczenie organizacji dwudniowego szkolenia z wyżywieniem i zakwaterowaniem” (BZP.272.2.7.2018) Małgorzata Maras 2018-04-19 12:08:11
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2018-04-18 15:01:17
Ogłoszenie Nr 5/18 o wonym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2018-04-18 13:07:26
Rok 2018 Grażyna Krawiec 2018-04-18 08:50:20
Zapytanie ofertowe do 30.000 euro pn. „Dostawa energii elektrycznej do budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15"(BZP.272.11.2018) Małgorzata Maras 2018-04-17 14:50:13
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2018 ROK Karolina Dąbrowska 2018-04-17 14:44:14
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2018-04-17 14:42:59
Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro pn.: „Dodruk przewodnika pn.: Karkonosze" (znak sprawy: BZP.272.2.10.2018) Małgorzata Maras 2018-04-17 14:07:00
2018 Bożena Jacewicz 2018-04-17 13:09:55
2018 Bożena Jacewicz 2018-04-17 13:04:11
2018 Bożena Jacewicz 2018-04-17 12:32:13
2018 Bożena Jacewicz 2018-04-17 12:32:06
2018 Bożena Jacewicz 2018-04-17 12:30:26
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-04-17 12:01:10
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-04-17 12:00:59
2018 Bożena Jacewicz 2018-04-17 11:53:11
2018 Bożena Jacewicz 2018-04-17 11:51:54
2018 Bożena Jacewicz 2018-04-17 11:49:37
2018 Bożena Jacewicz 2018-04-17 11:48:54
2018 Bożena Jacewicz 2018-04-17 11:47:21
2018 Agnieszka Buzun 2018-04-17 10:59:57
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze Jakub Sławiński 2018-04-17 10:16:56
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze Jakub Sławiński 2018-04-13 13:10:47
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze Jakub Sławiński 2018-04-13 13:10:01
Oświadczenia osób posiadajacych upoważnienie do wydawania decyzji w imieniu Starosty Jeleniogórskiego Marta Strzelczyk 2018-04-12 15:02:39
Oświadczenia osób posiadajacych upoważnienie do wydawania decyzji w imieniu Starosty Jeleniogórskiego Marta Strzelczyk 2018-04-12 15:02:26
Ewa Gralik-Żmudzińska -Sekretarz Powiatu Marta Strzelczyk 2018-04-12 15:01:47
Grażyna Bojęć-Skarbnik Powiatu Marta Strzelczyk 2018-04-12 15:00:42
Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek Marta Strzelczyk 2018-04-12 14:55:14
Jolanta Kałudzińska-Góra -p.o. Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach Marta Strzelczyk 2018-04-12 14:27:41
Dane adresowe Michał Słomski 2018-04-12 13:59:46
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2018-04-12 13:58:26
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2018-04-12 11:52:32
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2018-04-12 11:52:06
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2018-04-12 11:41:46
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2018-04-12 11:40:15
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-04-12 09:42:40
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-04-12 09:41:55
2018 r. Damian Kubiak 2018-04-11 15:48:36
Paweł Kwiatkowski - Wicestarosta Damian Kubiak 2018-04-11 15:32:20
2018 r. Damian Kubiak 2018-04-11 15:27:41
2018 r. Damian Kubiak 2018-04-11 15:22:03
2018 r. Damian Kubiak 2018-04-11 15:13:56
2018 r. Damian Kubiak 2018-04-11 15:09:01
Zapytanie ofertowe do 30.000 euro pn. „Dostawa energii elektrycznej do budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15"(BZP.272.11.2018) Urszula Kasica 2018-04-10 13:36:37
Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro pn.: „Dodruk przewodnika pn.: Karkonosze" (znak sprawy: BZP.272.2.10.2018) Urszula Kasica 2018-04-10 13:17:32
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-04-10 09:43:41
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-04-10 09:43:08
Ogłoszenie na wolne stanowisko kasjer-księgowy Bożena Jacewicz 2018-04-10 08:44:44
2017 r. Damian Kubiak 2018-04-10 08:02:35
Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro pn.: „Dodruk przewodnika pn.: Karkonosze" (znak sprawy: BZP.272.2.10.2018) Małgorzata Maras 2018-04-09 15:37:06
2018 Agnieszka Buzun 2018-04-09 15:02:17
2018 Agnieszka Buzun 2018-04-09 14:59:40
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2018-04-09 13:33:07
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2018-04-09 13:32:18
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2018 ROK Karolina Dąbrowska 2018-04-06 10:28:07
Protokoły z Sesji V kadencji Rady Powiatu Karolina Dąbrowska 2018-04-06 10:27:31
Protokoły z Sesji V kadencji Rady Powiatu Karolina Dąbrowska 2018-04-06 10:25:50
Protokoły z Sesji V kadencji Rady Powiatu Karolina Dąbrowska 2018-04-06 10:25:12
Protokoły z Sesji V kadencji Rady Powiatu Karolina Dąbrowska 2018-04-06 10:24:46
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Karolina Dąbrowska 2018-04-06 10:12:04
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2018-04-06 10:04:54
Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro pn.: „Dodruk przewodnika pn.: Karkonosze" (znak sprawy: BZP.272.2.10.2018) Małgorzata Maras 2018-04-04 16:21:17
Organizacja jednostki Grażyna Krawiec 2018-04-04 13:41:41
Organizacja jednostki Grażyna Krawiec 2018-04-04 13:41:27
Organizacja jednostki Grażyna Krawiec 2018-04-04 13:40:32
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: „Zabezpieczenie organizacji dwudniowego szkolenia z wyżywieniem i zakwaterowaniem” (BZP.272.2.7.2018) Małgorzata Maras 2018-04-04 12:45:52
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-04-04 11:50:39
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-04-04 11:49:35
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-04-04 11:48:30
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-04-04 11:46:52
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-04-04 11:45:23
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-04-04 11:44:08
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-04-04 11:41:11
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-04-04 11:31:14
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-04-04 11:15:46
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-04-04 11:12:29
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-04-04 11:06:04
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-04-04 11:06:02
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-04-04 11:03:45
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-04-04 10:59:54
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-04-04 10:59:14
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-04-04 10:56:51
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-04-04 10:36:18
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2018-04-04 10:24:56
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-04-04 10:24:13
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-04-04 10:20:29
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-04-04 10:19:28
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-04-04 10:01:55
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-04-04 09:58:08
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-04-04 09:52:36
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-04-04 09:44:24
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-04-04 09:40:59
Ogłoszenie na wolne stanowisko kasjer-księgowy Bożena Jacewicz 2018-04-03 11:54:09
Sprawozdania z realizacji planu pracy Grażyna Krawiec 2018-04-03 11:20:17
Dane adresowe Michał Słomski 2018-04-03 09:00:31
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2018-04-03 08:59:37
Zapytanie ofertowe do 30.000 euro pn. „Dostawa energii elektrycznej do budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15" Małgorzata Maras 2018-03-30 11:45:21
Organizacja jednostki Grażyna Krawiec 2018-03-30 09:25:10
Zapytanie ofertowe do 30.000 euro pn. „Dostawa energii elektrycznej do budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15" Małgorzata Maras 2018-03-28 15:31:55
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2018-03-28 15:18:01
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2018-03-28 15:12:23
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2018-03-28 14:46:40
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę żywności Bożena Jacewicz 2018-03-27 11:33:53
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę żywności Bożena Jacewicz 2018-03-27 10:46:21
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę żywności Bożena Jacewicz 2018-03-27 10:40:36
podjęte w 2017 roku Karolina Dąbrowska 2018-03-27 09:04:46
podjęte w 2018 roku Karolina Dąbrowska 2018-03-27 09:01:48
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg Włodzimierz Słodkiewicz 2018-03-27 08:27:46
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-03-23 09:46:51
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-03-23 09:45:38
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-03-23 09:42:58
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-03-23 09:04:40
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-03-22 09:06:44
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-03-22 09:06:05
Protokoły do wglądu Karolina Dąbrowska 2018-03-21 16:17:14
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2018 ROK Karolina Dąbrowska 2018-03-21 16:13:57
Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu. Karolina Dąbrowska 2018-03-21 16:11:59
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2018 ROK Karolina Dąbrowska 2018-03-21 16:11:55
Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu. Karolina Dąbrowska 2018-03-21 16:11:25
Komisja Spraw Społecznych Karolina Dąbrowska 2018-03-21 16:10:45
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2018-03-21 16:10:01
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2018 ROK Karolina Dąbrowska 2018-03-21 16:07:12
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2018 ROK Karolina Dąbrowska 2018-03-21 16:06:25
Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2018-03-20 15:11:17
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania "Dostawa infrastruktury sprzętowej w ramach projektu pn. Wprowadzenie e-usług (...)" (BZP.272.1.2.2018) Małgorzata Maras 2018-03-19 14:56:18
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-03-19 14:06:24
Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: "Zakup licencji oprogramowania wraz z wdrożeniem rozwiązań informatycznych w ramach projektu Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jelen Urszula Kasica 2018-03-16 16:06:31
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2018-03-14 14:02:36
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2018-03-14 14:02:13
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-03-13 10:44:52
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-03-13 10:39:39
Rok 2018 Grażyna Krawiec 2018-03-13 08:33:01
Rok 2018 Grażyna Krawiec 2018-03-09 13:12:17
Udostępnianie informacji publicznej Grażyna Krawiec 2018-03-09 13:08:43
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Bożena Jacewicz 2018-03-09 10:46:27
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Bożena Jacewicz 2018-03-09 10:42:28
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-03-09 08:35:56
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-03-09 08:35:16
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-03-09 08:34:42
Zezwolenie na sprowadzenie zwłok ludzkich lub szczątków z obcego państwa Barbara Iwuć 2018-03-08 12:57:36
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-03-08 11:59:46
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-03-08 11:44:55
Zezwolenie na sprowadzenie zwłok ludzkich lub szczątków z obcego państwa Barbara Iwuć 2018-03-08 10:23:49
Rejestracja pojazdów Małgorzata Regner 2018-03-07 07:27:00
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Karolina Dąbrowska 2018-03-06 10:20:23
Obwieszczenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Małgorzata Żurawska 2018-03-05 13:00:39
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-03-05 11:55:36
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-03-05 11:55:04
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2018 ROK Karolina Dąbrowska 2018-03-05 10:19:27
Protokoły do wglądu Karolina Dąbrowska 2018-03-05 10:19:06
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2018-03-05 10:18:14
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-03-01 15:15:21
Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro pn.: "Sporządzenie operatów szacunkowych w zakresie szacowania nieruchomości (...)" (BZP.272.2.4.2018) Małgorzata Maras 2018-02-27 12:58:27
Wybory radnych do Rady Powiatu V kadencji (2014-2018) Włodzimierz Słodkiewicz 2018-02-27 10:36:21
Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2018-02-27 09:00:48
Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2018-02-27 08:59:30
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Damian Kubiak 2018-02-26 20:10:11
Dane adresowe Damian Kubiak 2018-02-26 20:07:39
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-02-23 12:33:33
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-02-23 12:00:54
Protokoły do wglądu Karolina Dąbrowska 2018-02-23 11:16:53
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-02-23 09:31:55
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-02-23 09:31:43
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-02-23 09:30:16
Protokoły do wglądu Karolina Dąbrowska 2018-02-22 14:42:24
Komisja Spraw Społecznych Karolina Dąbrowska 2018-02-21 15:55:03
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2018-02-21 15:54:18
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2018 ROK Karolina Dąbrowska 2018-02-21 15:53:08
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-02-21 11:10:07
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-02-21 11:09:55
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-02-21 11:09:41
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2018-02-21 09:37:48
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2018-02-21 09:24:40
Wybory do radnych Rady Powiatu Damian Kubiak 2018-02-20 15:35:19
Wybory do radnych Rady Powiatu VI kadencji (2018-2022) Damian Kubiak 2018-02-20 15:34:50
Dane Adresowe. Małgorzata Żurawska 2018-02-20 12:41:56
Dane Adresowe. Małgorzata Żurawska 2018-02-20 12:40:56
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-02-20 09:39:12
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-02-20 09:38:58
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.: "Świadczenie usługi przenoszenia mebli, kontenerów z dokumentami oraz urządzeń technicznych" (BZP.272.2.5.2018) Urszula Kasica 2018-02-19 14:22:50
2018 Agnieszka Buzun 2018-02-19 12:27:11
Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro pn.: "Oznakowanie pionowe i poziome dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego w 2018 roku" (BZP.272.2.2.2018) Małgorzata Maras 2018-02-19 10:33:24
Dane adresowe Michał Słomski 2018-02-19 10:22:57
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2018-02-19 10:22:09
Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro pn.: "Oznakowanie pionowe i poziome dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego w 2018 roku" (BZP.272.2.2.2018) Małgorzata Maras 2018-02-19 10:19:42
Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro pn.: "Oznakowanie pionowe i poziome dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego w 2018 roku" (BZP.272.2.2.2018) Małgorzata Maras 2018-02-19 10:12:26
Wybory radnych do Rady Powiatu V kadencji (2014-2018) Damian Kubiak 2018-02-15 21:19:11
Wybory radnych do Rady Powiatu V kadencji (2014-2018) Damian Kubiak 2018-02-15 21:18:05
Wybory radnych do Rady Powiatu IV kadencji (2010-2014) Damian Kubiak 2018-02-15 21:17:27
Wybory radnych do Rady Powiatu III kadencji (2006-2010) Damian Kubiak 2018-02-15 21:16:30
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze Jakub Sławiński 2018-02-15 10:38:20
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze Jakub Sławiński 2018-02-15 10:36:16
Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro pn.: "Sporządzenie operatów szacunkowych w zakresie szacowania nieruchomości (...)" (BZP.272.2. Małgorzata Maras 2018-02-15 09:22:41
Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro pn.: "Sporządzenie operatów szacunkowych w zakresie szacowania nieruchomości dla potrzeb realizacji zadań z zakresu administracji rządowej" (BZP.272.2. Małgorzata Maras 2018-02-15 09:22:13
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-02-14 10:17:16
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-02-14 10:17:08
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-02-14 10:07:42
Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro pn.: "Oznakowanie pionowe i poziome dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego w 2018 roku" (BZP.272.2.2.2018) Małgorzata Maras 2018-02-09 13:03:39
Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro pn.: "Oznakowanie pionowe i poziome dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego w 2018 roku" (BZP.272.2.2.2018) Małgorzata Maras 2018-02-09 13:03:15
2018 Agnieszka Buzun 2018-02-09 10:37:47
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Karolina Dąbrowska 2018-02-09 10:19:04
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-02-09 08:48:48
Dane adresowe Michał Słomski 2018-02-08 15:33:42
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2018-02-08 15:32:28
Rejestry, ewidencje prowadzone w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej. Agnieszka Buzun 2018-02-08 15:06:40
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2018-02-07 08:17:40
Dane teleadresowe Agnieszka Buzun 2018-02-07 08:11:42
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-02-02 12:40:06
Koszt utrzymania mieszkańca Grażyna Krawiec 2018-02-02 10:21:38
Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2018-02-02 09:05:42
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2018-02-02 08:09:32
Biuro Zamówień Publicznych Urszula Kasica 2018-01-31 13:40:37
Protokoły do wglądu Karolina Dąbrowska 2018-01-31 11:37:22
Protokoły z Sesji V kadencji Rady Powiatu Karolina Dąbrowska 2018-01-31 11:37:00
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2018-01-31 11:34:31
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2018-01-31 11:30:04
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2018 ROK Karolina Dąbrowska 2018-01-31 11:23:43
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.: "Prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego" (BZP.272.2.1.2018) Urszula Kasica 2018-01-30 15:12:18
Rok 2018 Grażyna Krawiec 2018-01-24 11:24:09
Rok 2017 Grażyna Krawiec 2018-01-24 11:23:37
Rok 2017 Grażyna Krawiec 2018-01-24 11:20:48
Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu. Karolina Dąbrowska 2018-01-23 15:13:11
Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu. Karolina Dąbrowska 2018-01-23 15:12:41
Komisja Spraw Społecznych Karolina Dąbrowska 2018-01-23 15:12:16
Komisja Rewizyjna Karolina Dąbrowska 2018-01-23 15:11:41
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2018-01-23 15:10:52
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2018 ROK Karolina Dąbrowska 2018-01-23 15:09:33
Zapytanie ofertowe do 30.000 euro pn. „Usuwanie martwych zwierząt z dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego” Małgorzata Maras 2018-01-23 12:29:55
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Barbara Iwuć 2018-01-23 09:27:18
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Barbara Iwuć 2018-01-23 09:25:41
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2018-01-22 12:00:42
2018 Agnieszka Buzun 2018-01-22 09:08:06
2018 Agnieszka Buzun 2018-01-22 08:56:45
Informacje ogólne Wojciech Szaban 2018-01-22 08:50:13
2018 Agnieszka Buzun 2018-01-22 08:46:14
2018 Agnieszka Buzun 2018-01-22 08:37:43
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Barbara Iwuć 2018-01-19 12:04:36
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Barbara Iwuć 2018-01-19 12:02:58
2018 Agnieszka Buzun 2018-01-19 11:30:41
Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro pn.: "Opieka weterynaryjna nad dzikimi zwierzętami leśnymi" (BZP.272.2.68.2017) Małgorzata Maras 2018-01-19 09:28:34
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.: "Prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie powiatowym w Jeleniej Górze oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego" (BZP.272.2.1.2018) Małgorzata Maras 2018-01-17 12:12:42
2018 Agnieszka Buzun 2018-01-17 11:39:30
Ogłoszenie Nr 1/18 o wolnym stanowisku urzędniczym Damian Kubiak 2018-01-16 19:59:44
Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu. Karolina Dąbrowska 2018-01-16 13:42:08
Treść uchwał II kadencji. Damian Kubiak 2018-01-16 11:14:23
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2018-01-15 10:35:17
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2018-01-15 10:34:53
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Damian Kubiak 2018-01-15 07:51:39
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Barbara Iwuć 2018-01-12 10:51:27
Rok 2018 Grażyna Krawiec 2018-01-12 10:00:11
Rok 2017 Grażyna Krawiec 2018-01-12 09:57:11
Umowy Grażyna Krawiec 2018-01-12 09:45:16
Umowy Grażyna Krawiec 2018-01-12 09:44:53
2017 Agnieszka Buzun 2018-01-09 09:02:58
Plan finansowy Starostwa Urszula Pedrycz 2018-01-08 13:42:01
Plan finansowy Starostwa Urszula Pedrycz 2018-01-08 13:41:36
Plan finansowy Starostwa Urszula Pedrycz 2018-01-08 13:40:57
Plan finansowy Starostwa Urszula Pedrycz 2018-01-08 13:36:59
Plan finansowy Starostwa Urszula Pedrycz 2018-01-08 13:34:13
Wydział Finansowy Urszula Pedrycz 2018-01-08 13:26:58
Dane adresowe Urszula Pedrycz 2018-01-08 13:26:04
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-01-08 13:22:40
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-01-08 13:22:08
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-01-08 13:18:19
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-01-08 13:16:48
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2018-01-08 13:14:56
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2018-01-08 13:09:29
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2018-01-08 12:51:35
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2018-01-08 12:30:41
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-01-08 12:08:52
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2018-01-08 11:38:40
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2018-01-08 10:08:14
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2018-01-08 09:52:03
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2018-01-08 08:52:01
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2018-01-08 08:38:39
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2018-01-08 08:36:49
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2018-01-08 08:33:15
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2018-01-08 08:31:29
Nieodpłatna pomoc prawna w 2017 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2018-01-07 12:22:51
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-01-05 07:57:22
Dane adresowe Michał Słomski 2018-01-04 14:01:46
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2018-01-04 13:59:51
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Dostawa materiałów pędnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.65.2017) Małgorzata Maras 2018-01-04 12:37:53
Wzory oświadczeń majątkowych Marta Strzelczyk 2018-01-03 14:54:04
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2018-01-03 10:43:44
Uchwały budżetowe Urszula Pedrycz 2018-01-02 12:42:51
Uchwały budżetowe Urszula Pedrycz 2018-01-02 12:38:31
Uchwały budżetowe Urszula Pedrycz 2018-01-02 12:37:13
Uchwały budżetowe Urszula Pedrycz 2018-01-02 12:34:52
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2018-01-02 10:45:44
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2018-01-02 10:43:07
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2018-01-02 10:40:48
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2017-12-29 14:14:06
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2017-12-29 14:12:27
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2017-12-29 14:10:04
Wzory oświadczeń majątkowych Marta Strzelczyk 2017-12-29 12:56:16
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-12-29 12:32:14
Oświadczenie KZ Wojciech Szaban 2017-12-29 10:26:36
Majątek Wojciech Szaban 2017-12-29 10:22:00
Pracownicy niepedagogiczni Poradni Wojciech Szaban 2017-12-29 10:20:34
Organy Poradni Wojciech Szaban 2017-12-29 10:18:57
Pracownicy pedagogiczni Poradni Wojciech Szaban 2017-12-29 10:18:13
Organy Poradni Wojciech Szaban 2017-12-29 10:16:35
Informacje ogólne Wojciech Szaban 2017-12-29 10:14:38
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Karolina Dąbrowska 2017-12-28 09:51:50
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Usuwanie pojazdów z dróg powiatu jeleniogórskiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym" (BZP.272.2.61.2017 Małgorzata Maras 2017-12-27 16:43:01
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-12-27 14:36:12
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-12-27 14:25:36
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-12-27 14:25:17
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.: "Pełnienie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa" (BZP.272.2.62.2017) Małgorzata Maras 2017-12-22 14:48:01
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Usuwanie pojazdów z dróg powiatu jeleniogórskiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym" (BZP.272.2.61.2017 Małgorzata Maras 2017-12-22 14:26:44
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-12-22 14:00:28
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-12-22 13:54:34
Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro pn.: "Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.64.2017) Małgorzata Maras 2017-12-22 11:41:34
Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2017-12-21 10:01:06
Nieodpłatna pomoc prawna w 2017 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2017-12-21 09:58:04
podjęte w 2017 roku Karolina Dąbrowska 2017-12-21 09:44:10
Komisja Europejska staje w obronie niezależności sądów w Polsce Włodzimierz Słodkiewicz 2017-12-21 07:41:13
Komisja Europejska staje w obronie niezależności sądów w Polsce Włodzimierz Słodkiewicz 2017-12-21 07:40:07
Zalecenie Komisji Europejskiej w sprawie praworządności w Polsce: pytania i odpowiedzi Włodzimierz Słodkiewicz 2017-12-21 07:39:36
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Usuwanie pojazdów z dróg powiatu jeleniogórskiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym" (BZP.272.2.61.2017 Małgorzata Maras 2017-12-20 13:41:03
Traktaty Unii Europejskiej Włodzimierz Słodkiewicz 2017-12-20 12:16:04
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Barbara Iwuć 2017-12-20 10:14:52
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Barbara Iwuć 2017-12-20 10:13:02
Wydział Dróg Powiatowych Damian Kubiak 2017-12-19 15:34:04
Protokoły do wglądu Karolina Dąbrowska 2017-12-19 11:50:05
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2017-12-19 08:27:49
Dane adresowe Michał Słomski 2017-12-19 08:25:33
Protokoły do wglądu Karolina Dąbrowska 2017-12-18 15:04:42
Protokoły do wglądu Karolina Dąbrowska 2017-12-18 14:45:13
Projekt wieloletniej prognozy finansowej 2018 rok. Urszula Pedrycz 2017-12-18 08:17:11
Projekt budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok. Urszula Pedrycz 2017-12-18 08:11:54
Osoby i funkcje Elżbieta Machała 2017-12-16 14:39:06
Protokoły z Sesji V kadencji Rady Powiatu Karolina Dąbrowska 2017-12-15 11:39:23
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Karolina Dąbrowska 2017-12-15 11:37:39
Protokoły do wglądu Karolina Dąbrowska 2017-12-15 11:36:46
Rok 2017 Grażyna Krawiec 2017-12-15 09:54:17
Biuro Zamówień Publicznych Urszula Kasica 2017-12-15 08:43:24
Rozeznanie cenowe - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 (BZP.272.2.10.2017) Urszula Kasica 2017-12-14 14:51:19
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Karolina Dąbrowska 2017-12-14 12:36:33
Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu. Karolina Dąbrowska 2017-12-14 12:19:29
Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu. Karolina Dąbrowska 2017-12-14 12:18:55
Komisja Spraw Społecznych Karolina Dąbrowska 2017-12-14 12:18:23
Komisja Rewizyjna Karolina Dąbrowska 2017-12-14 12:17:25
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.: "Dostawa bonów podarunkowych dla emerytów i rencistów Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.63.2017) Urszula Kasica 2017-12-13 15:55:30
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2017-12-12 15:14:58
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2017-12-12 15:14:27
Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2017-12-12 14:01:59
Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2017-12-12 14:01:10
2017 Agnieszka Buzun 2017-12-12 11:20:09
2017 Agnieszka Buzun 2017-12-12 11:05:40
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2017 ROK Karolina Dąbrowska 2017-12-11 15:01:07
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-12-11 14:57:32
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2017-12-11 14:56:33
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2017-12-11 14:56:09
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2017-12-11 14:55:28
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2017-12-11 14:12:59
Rok 2017 Grażyna Krawiec 2017-12-07 15:38:01
Rok 2017 Grażyna Krawiec 2017-12-07 15:36:31
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-12-07 14:58:32
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-12-07 14:58:02
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-12-07 14:55:39
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-12-07 14:51:27
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-12-07 14:42:57
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2017 ROK Karolina Dąbrowska 2017-12-07 12:13:48
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-12-07 12:00:33
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Marta Strzelczyk 2017-12-06 15:05:19
2017 Agnieszka Buzun 2017-12-06 11:47:55
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-12-06 11:41:44
2017 Agnieszka Buzun 2017-12-05 13:44:13
2017 Agnieszka Buzun 2017-12-05 13:42:02
Protokoły do wglądu Karolina Dąbrowska 2017-12-04 13:34:23
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2017-12-01 13:26:19
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2017-12-01 13:22:18
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2017-12-01 13:12:23
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2017-12-01 13:10:59
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Karolina Dąbrowska 2017-12-01 12:40:53
2017 Małgorzata Żurawska 2017-12-01 12:26:04
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-12-01 09:24:08
Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Włodzimierz Słodkiewicz 2017-12-01 07:30:20
Ogłoszenie nr 5/15 o naborze kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Włodzimierz Słodkiewicz 2017-12-01 07:29:50
Ogłoszenie Nr 3/13 o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Włodzimierz Słodkiewicz 2017-12-01 07:28:24
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Włodzimierz Słodkiewicz 2017-12-01 07:27:57
Ogłoszenie Nr 2/13 o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Włodzimierz Słodkiewicz 2017-12-01 07:27:27
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Anna Wróbel 2017-11-30 14:13:47
2017 Małgorzata Żurawska 2017-11-30 13:26:08
Rozeznanie cenowe pn.: "Sporządzenie operatów szacunkowych w zakresie szacowania nieruchomości dla potrzeb realizacji zadań z zakresu administracji rządowej" (BZP.272.2.58.2017) Urszula Kasica 2017-11-30 13:03:48
Obwieszczenia Zarządu Województwa Dolnośląskiego Małgorzata Żurawska 2017-11-30 11:44:40
2017 Małgorzata Żurawska 2017-11-30 09:25:44
Dane adresowe Ewa Gralik - Żmudzińska 2017-11-29 10:00:39
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-11-28 15:26:11
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-11-28 15:24:11
2017 Małgorzata Żurawska 2017-11-28 15:01:49
2017 Małgorzata Żurawska 2017-11-28 13:34:59
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-11-28 11:27:22
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-11-28 11:23:51
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2017 ROK Karolina Dąbrowska 2017-11-27 14:36:58
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-11-27 14:26:46
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-11-27 13:28:24
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Usunięcie 25 drzew z pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego" (BZP.272.2.57.2017 Małgorzata Maras 2017-11-24 14:09:34
2017 Małgorzata Żurawska 2017-11-24 13:59:20
Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu. Karolina Dąbrowska 2017-11-24 12:25:09
Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu. Karolina Dąbrowska 2017-11-24 12:23:27
Komisja Spraw Społecznych Karolina Dąbrowska 2017-11-24 12:21:09
2017 Małgorzata Żurawska 2017-11-24 12:19:05
2017 Małgorzata Żurawska 2017-11-24 12:14:43
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-11-24 11:05:41
2017 Małgorzata Żurawska 2017-11-24 09:51:32
2017 Małgorzata Żurawska 2017-11-23 12:55:19
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-11-23 09:10:35
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-11-23 09:10:23
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-11-23 09:08:36
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-11-23 08:42:39
Dane adresowe Damian Kubiak 2017-11-22 16:12:14
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Damian Kubiak 2017-11-22 16:08:11
Dane adresowe Damian Kubiak 2017-11-22 16:02:34
Rozeznanie cenowe pn.: „Produkcja filmu promującego Karkonosze” BZP.272.2.56.2017) Małgorzata Maras 2017-11-22 15:54:58
2017 Małgorzata Żurawska 2017-11-22 10:14:41
Organizacja jednostki Grażyna Krawiec 2017-11-22 09:50:02
2017 Małgorzata Żurawska 2017-11-21 13:55:31
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2017-11-21 11:39:59
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2017-11-21 11:38:30
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2017-11-21 11:32:28
Komisja Rewizyjna Karolina Dąbrowska 2017-11-20 15:20:12
Przedmiot działalności i kompetencje Ewa Gralik - Żmudzińska 2017-11-20 14:14:59
Ewa Gralik - Żmudzińska 2017-11-20 14:12:05
Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2017-11-20 13:58:17
Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2017-11-20 13:57:28
Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2017-11-20 13:56:31
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu jeleniogórskiego w 2018 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2017-11-20 13:55:07
Organizacja jednostki Grażyna Krawiec 2017-11-20 13:23:22
Organizacja jednostki Grażyna Krawiec 2017-11-20 13:22:48
Organizacja jednostki Grażyna Krawiec 2017-11-20 13:17:03
Rok 2017 Grażyna Krawiec 2017-11-20 13:05:32
2018 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2017-11-20 10:56:37
2018 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2017-11-20 10:55:54
2017 Małgorzata Żurawska 2017-11-20 09:22:12
Informacja w sprawie lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu jeleniogórskiego w 2018 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2017-11-17 13:51:33
Informacja w sprawie lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu jeleniogórskiego w 2018 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2017-11-17 13:50:25
2017 Małgorzata Żurawska 2017-11-17 12:36:36
Nieodpłatna pomoc prawna w 2017 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2017-11-17 11:57:46
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-11-17 11:40:40
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-11-17 11:40:27
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-11-17 11:36:57
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-11-17 11:26:18
2017 Małgorzata Żurawska 2017-11-17 11:25:05
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-11-17 11:22:59
Rozeznanie cenowe pn.: „Produkcja filmu promującego Karkonosze” BZP.272.2.56.2017) Małgorzata Maras 2017-11-16 15:10:23
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-11-16 14:04:17
Rozeznanie cenowe pn.: „Produkcja filmu promującego Karkonosze” BZP.272.2.56.2017) Małgorzata Maras 2017-11-16 13:48:29
2017 Małgorzata Żurawska 2017-11-16 13:39:24
Informacje Bożena Jacewicz 2017-11-16 13:07:51
2017 Małgorzata Żurawska 2017-11-16 12:04:13
Projekt wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego na lata 2016-2030 Urszula Pedrycz 2017-11-16 11:27:25
Projekt wieloletniej prognozy finansowej 2018 rok. Urszula Pedrycz 2017-11-16 11:26:26
Projekt budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok. Urszula Pedrycz 2017-11-16 11:06:04
Powiatowy program ochrony środowiska Małgorzata Żurawska 2017-11-16 09:28:55
Powiatowy program ochrony środowiska Małgorzata Żurawska 2017-11-16 09:25:24
Projekt budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok. Urszula Pedrycz 2017-11-15 16:18:36
Projekt budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok. Urszula Pedrycz 2017-11-15 15:58:29
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2017 ROK Karolina Dąbrowska 2017-11-15 14:52:06
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Wycięcie 15 drzew oraz wykonanie cięć sanitarnych 2 drzew na gruntach należących do Skarbu Państwa wraz z zakupem drewna pozyskanego z wycinki" Małgorzata Maras 2017-11-15 12:52:36
Rozeznanie cenowe pn.: "Opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych dla budynku ośrodka wczasowego JAGODA w Karpaczu” (BZP.272.2.54.2017) Małgorzata Maras 2017-11-15 12:45:15
2017 Małgorzata Żurawska 2017-11-15 10:37:34
2017 Małgorzata Żurawska 2017-11-15 09:43:10
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2017-11-15 07:44:18
2018 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2017-11-14 14:48:49
2017 Agnieszka Buzun 2017-11-14 13:32:53
2017 Małgorzata Żurawska 2017-11-13 14:35:14
2017 Małgorzata Żurawska 2017-11-13 11:30:19
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2017-11-09 07:29:32
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2017-11-09 07:29:22
Rozeznanie cenowe pn.: "Wykonanie operatu szacunkowego w zakresie ustalenia wartości nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie" (BZP.272.2.52.2017) Małgorzata Maras 2017-11-08 12:43:47
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Barbara Iwuć 2017-11-08 12:27:48
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Barbara Iwuć 2017-11-08 12:25:39
Ogłoszenie Nr 10/17 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2017-11-08 09:25:42
Protokoły do wglądu Karolina Dąbrowska 2017-11-08 09:10:28
Protokoły do wglądu Karolina Dąbrowska 2017-11-07 15:03:47
Rozeznanie cenowe pn.: "Opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych dla budynku ośrodka wczasowego JAGODA w Karpaczu” (BZP.272.2.54.2017) Małgorzata Maras 2017-11-07 14:40:33
2017 Małgorzata Żurawska 2017-11-07 12:32:58
podjęte w 2017 roku Karolina Dąbrowska 2017-11-07 09:57:00
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-11-06 13:15:27
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-11-06 13:15:14
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-11-06 12:53:38
2017 Małgorzata Żurawska 2017-11-03 10:09:29
2017 Małgorzata Żurawska 2017-11-02 14:50:22
Rozeznanie cenowe - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2742D (...), (BZP.272.2.45.2017) Małgorzata Maras 2017-11-02 14:34:06
2017 Małgorzata Żurawska 2017-11-02 13:49:17
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2017 ROK Karolina Dąbrowska 2017-11-02 12:51:06
2017 Małgorzata Żurawska 2017-11-02 12:45:15
Protokoły do wglądu Karolina Dąbrowska 2017-11-02 12:09:54
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-11-02 12:08:12
2017 Małgorzata Żurawska 2017-11-02 10:37:51
2017 Małgorzata Żurawska 2017-11-02 09:45:39
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2017-11-02 09:17:19
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2017-11-02 09:17:12
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2017-11-02 09:16:43
Dane teleadresowe Damian Kubiak 2017-11-02 09:03:59
Doraźna Komisja Statutowa Karolina Dąbrowska 2017-10-31 13:42:45
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-10-31 13:12:33
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2017 ROK Karolina Dąbrowska 2017-10-31 12:27:20
Protokoły do wglądu Karolina Dąbrowska 2017-10-31 12:15:48
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-10-31 11:47:52
Protokoły z Sesji V kadencji Rady Powiatu Karolina Dąbrowska 2017-10-31 11:12:13
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2017-10-31 10:48:59
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" (BZP.272.2.51.2017) Małgorzata Maras 2017-10-30 15:26:44
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2017-10-30 10:57:54
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2017-10-30 10:57:34
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2017-10-30 10:55:42
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-10-30 10:32:33
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-10-30 10:26:22
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-10-30 09:49:59
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2017-10-30 07:38:12
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Karolina Dąbrowska 2017-10-27 12:55:04
za 2017 r. Karolina Dąbrowska 2017-10-26 14:28:49
za 2017 r. Karolina Dąbrowska 2017-10-26 14:25:05
Rok 2017 Grażyna Krawiec 2017-10-25 15:15:26
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-25 11:44:23
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-25 11:44:04
Protokoły do wglądu Karolina Dąbrowska 2017-10-24 15:32:40
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Dostawa oznakowanego samochodu osobowego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej" (BZP.272.2.50.2017) Małgorzata Maras 2017-10-24 12:50:58
Zimowe utrzymanie drogi publicznej (…) PL-CR (Przełęcz Okraj/Pomezni Bouda)" (BZP.272.2.47.2017) Małgorzata Maras 2017-10-24 12:29:21
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2017-10-23 14:54:16
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-23 11:28:15
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-23 11:27:58
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-23 11:09:07
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-23 09:55:51
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-23 09:55:36
Protokoły do wglądu Karolina Dąbrowska 2017-10-20 14:56:34
Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w postępowaniu na "Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10(...)"BZP.272.1.17.20 Małgorzata Maras 2017-10-20 13:57:10
Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w postępowaniu na "Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 (...)" - BZP.272.1.17.20 Małgorzata Maras 2017-10-20 13:41:58
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-20 11:37:30
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-20 11:31:33
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-20 11:22:33
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze " (BZP.272.2.48.2017) Małgorzata Maras 2017-10-19 15:06:11
Rok 2017 Grażyna Krawiec 2017-10-19 10:27:28
Rok 2017 Grażyna Krawiec 2017-10-19 10:26:05
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-19 10:14:54
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-19 10:14:37
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2017 ROK Karolina Dąbrowska 2017-10-18 16:15:54
Komisja Rewizyjna Karolina Dąbrowska 2017-10-18 15:30:03
Doraźna Komisja Statutowa Karolina Dąbrowska 2017-10-18 15:29:35
Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu. Karolina Dąbrowska 2017-10-18 15:28:48
Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu. Karolina Dąbrowska 2017-10-18 15:28:26
Komisja Spraw Społecznych Karolina Dąbrowska 2017-10-18 15:28:01
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-10-18 15:27:35
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2017 ROK Karolina Dąbrowska 2017-10-18 15:26:36
podjęte w 2017 roku Karolina Dąbrowska 2017-10-16 09:08:16
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-13 14:03:12
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-13 14:02:45
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-13 14:00:03
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-13 13:58:49
2017 Małgorzata Żurawska 2017-10-13 13:24:10
2017 Małgorzata Żurawska 2017-10-13 12:24:10
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2017-10-13 12:16:11
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2017-10-13 12:10:56
Dane adresowe Urszula Pedrycz 2017-10-13 12:01:50
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-10-13 08:23:42
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-10-13 08:22:49
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-12 14:58:44
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-12 14:58:27
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-12 14:58:01
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-12 14:57:29
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-12 14:56:49
2017 Małgorzata Żurawska 2017-10-12 09:30:19
2017 Agnieszka Buzun 2017-10-11 12:33:37
2017 Agnieszka Buzun 2017-10-11 12:29:32
2017 Agnieszka Buzun 2017-10-11 12:27:55
2017 Agnieszka Buzun 2017-10-11 12:24:32
Rok 2017 Grażyna Krawiec 2017-10-11 10:03:04
Obwieszczenia Zarządu Województwa Dolnośląskiego Małgorzata Żurawska 2017-10-10 12:29:51
Obwieszczenia Zarządu Województwa Dolnośląskiego Małgorzata Żurawska 2017-10-10 12:28:28
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-10 10:57:00
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-10 10:56:41
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-10 10:54:46
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-10 10:53:12
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-10 10:51:25
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-10 10:45:57
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-10 10:31:57
Rok 2017 Grażyna Krawiec 2017-10-09 12:19:55
Poszukujemy spadkobierców Grażyna Krawiec 2017-10-09 10:58:22
Poszukujemy spadkobierców Grażyna Krawiec 2017-10-09 10:47:45
Doraźna Komisja Statutowa Karolina Dąbrowska 2017-10-09 09:17:31
2017 Małgorzata Żurawska 2017-10-05 13:58:53
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Karolina Dąbrowska 2017-10-05 13:46:12
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-10-05 11:24:23
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-04 14:56:40
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-04 14:55:33
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-04 14:46:51
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-10-04 14:45:32
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-04 14:43:01
Uchwały 2017 rok Ewa Gralik - Żmudzińska 2017-10-04 14:32:37
Protokoły z Sesji V kadencji Rady Powiatu Karolina Dąbrowska 2017-10-04 14:14:35
Rok 2017 Grażyna Krawiec 2017-10-04 14:07:22
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze " (BZP.272.2.48.2017) Małgorzata Maras 2017-10-04 14:00:30
Protokoły do wglądu Karolina Dąbrowska 2017-10-04 13:58:27
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2017 ROK Karolina Dąbrowska 2017-10-04 13:57:48
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze " (BZP.272.2.48.2017) Małgorzata Maras 2017-10-04 13:41:03
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze " (BZP.272.2.48.2017) Małgorzata Maras 2017-10-04 13:39:44
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-04 13:17:43
2018 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2017-10-04 10:02:39
Zaproszenie do zgłoszenia kandydatów wskazanych przez organizację pozarządową do udziału w komisji konkursowej Włodzimierz Słodkiewicz 2017-10-04 10:01:24
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-04 09:37:24
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-04 09:33:49
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-04 09:31:03
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-04 09:29:49
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-04 09:29:05
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-04 09:28:22
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-04 09:27:40
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-04 09:27:01
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-04 09:25:47
2018 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2017-10-04 08:35:00
Zaproszenie do zgłoszenia kandydatów wskazanych przez organizację pozarządową do udziału w komisji konkursowej Włodzimierz Słodkiewicz 2017-10-04 08:30:26
Zaproszenie do zgłoszenia kandydatów wskazanych przez organizację pozarządową do udziału w komisji konkursowej Włodzimierz Słodkiewicz 2017-10-04 08:29:19
Zaproszenie do zgłoszenia kandydatów wskazanych przez organizację pozarządową do udziału w komisji konkursowej Włodzimierz Słodkiewicz 2017-10-04 08:27:34
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.: „Wykonanie podziału dwóch nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa" (BZP.272.2.49.2017) Małgorzata Maras 2017-10-04 08:24:57
2018 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2017-10-04 08:19:52
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2017-10-03 12:29:32
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2017-10-03 11:25:56
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2017-10-03 11:25:28
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2017-10-03 11:21:02
Dane adresowe Urszula Pedrycz 2017-10-03 11:18:25
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2017-10-03 10:38:41
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2017-10-03 10:35:59
Rozeznanie cenowe na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2735D Radomierz – Janowice Wielkie (…), (BZP.272.2.44.2017) Małgorzata Maras 2017-10-02 15:31:06
2017 Małgorzata Żurawska 2017-10-02 11:36:56
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-02 10:51:26
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-02 10:48:58
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-02 10:34:31
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-02 10:33:49
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-02 10:31:46
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-02 10:30:15
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-10-02 08:40:31
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2017-09-29 12:03:45
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2017-09-29 12:02:52
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-09-28 12:20:17
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-09-28 12:17:50
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-09-28 12:06:44
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-09-28 12:05:33
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-09-28 11:55:46
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-09-28 11:32:33
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-09-28 11:32:15
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-09-28 11:31:20
Rok 2017 Grażyna Krawiec 2017-09-25 13:50:06
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2017 ROK Karolina Dąbrowska 2017-09-25 11:15:16
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2017 ROK Karolina Dąbrowska 2017-09-25 10:08:25
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – Miłków w km 0+000 do 4+023, Etap I w km 0+050,75 do 2+433,75 [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r Urszula Kasica 2017-09-22 14:07:58
Rozeznanie cenowe na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2735D Radomierz – Janowice Wielkie (…), (BZP.272.2.44.2017) Urszula Kasica 2017-09-22 13:29:34
Protokoły do wglądu Karolina Dąbrowska 2017-09-22 11:24:23
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.: „Wykonanie podziału nieruchomości położonej w Karpaczu obręb 0002" (BZP.272.2.46.2017) Urszula Kasica 2017-09-22 10:49:18
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-09-21 15:16:01
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-09-21 15:13:41
Komisja Rewizyjna Karolina Dąbrowska 2017-09-21 15:05:36
Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu. Karolina Dąbrowska 2017-09-21 15:05:05
Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu. Karolina Dąbrowska 2017-09-21 15:04:39
Komisja Spraw Społecznych Karolina Dąbrowska 2017-09-21 15:04:09
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-09-21 15:03:42
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2017 ROK Karolina Dąbrowska 2017-09-21 15:03:05
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2017 ROK Karolina Dąbrowska 2017-09-21 14:57:50
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2017 ROK Karolina Dąbrowska 2017-09-21 14:54:23
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2017 ROK Karolina Dąbrowska 2017-09-21 14:51:28
Rozeznanie cenowe na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2735D Radomierz – Janowice Wielkie (…), (BZP.272.2.44.2017) Małgorzata Maras 2017-09-21 13:50:55
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.: „Wykonanie podziału dwóch nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa" (BZP.272.2.43.2017) Małgorzata Maras 2017-09-20 16:29:02
Rok 2017 Grażyna Krawiec 2017-09-20 13:58:34
Rok 2017 Grażyna Krawiec 2017-09-20 11:38:03
Rok 2017 Grażyna Krawiec 2017-09-20 11:30:02
Ogłoszenie o zamówieniu "Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10" (BZP.272.1.15.2017) Urszula Kasica 2017-09-19 18:51:34
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-09-19 08:29:10
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-09-18 14:24:03
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-09-18 14:22:21
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-09-18 14:21:35
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-09-18 14:20:42
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-09-18 14:19:32
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-09-18 14:16:53
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-09-18 14:15:23
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-09-18 14:14:34
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-09-18 13:59:46
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-09-18 13:58:57
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-09-18 13:58:15
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-09-18 13:56:58
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-09-18 13:56:03
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-09-18 13:55:10
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-09-18 13:54:33
Rok 2017 Grażyna Krawiec 2017-09-18 13:54:22
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-09-18 13:53:38
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-09-18 13:53:05
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-09-18 13:52:04
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-09-18 13:50:27
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-09-18 13:48:20
2017 r. Damian Kubiak 2017-09-15 09:31:19
Doraźna Komisja Statutowa Karolina Dąbrowska 2017-09-15 09:21:06
Komisja Rewizyjna Karolina Dąbrowska 2017-09-15 09:20:21
Dane teleadresowe Agnieszka Buzun 2017-09-14 10:09:51
Dane teleadresowe Agnieszka Buzun 2017-09-14 10:02:02
Rozeznanie cenowe - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – Miłków w km 0+000 do 4+023, Etap I w km 0+050, Małgorzata Maras 2017-09-13 15:31:09
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2017-09-13 12:49:35
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.33.2017) Małgorzata Maras 2017-09-12 12:06:36
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.: „Wykonanie podziału nieruchomości położonej w Karpaczu obręb 0002" (BZP.272.2.41.2017) Małgorzata Maras 2017-09-12 11:58:10
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2017-09-11 14:55:51
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-09-11 08:06:45
Ogłoszenie o zamówieniu "Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10" (BZP.272.1.15.2017) Urszula Kasica 2017-09-08 19:56:33
Osoby i funkcje Elżbieta Machała 2017-09-07 21:56:14
Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – Miłków w km 0+000 do 4+023, Etap I w km 0+050,75 do 2+433,75 [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]" Urszula Kasica 2017-09-07 18:25:40
Dane adresowe Michał Słomski 2017-09-07 13:07:18
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2017-09-07 13:06:02
Rok 2017 Grażyna Krawiec 2017-09-06 17:31:54
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.: „Opracowanie inwentaryzacji budowlanej dla budynku ośrodka wczasowego JAGODA w Karpaczu" (BZP.272.2.39.2017) Małgorzata Maras 2017-09-06 07:57:05
Ewidencja pojazdów Małgorzata Regner 2017-09-05 14:02:57
Ewidencja pojazdów Małgorzata Regner 2017-09-05 13:59:47
Ewidencja pojazdów Małgorzata Regner 2017-09-05 13:58:13
Ewidencja pojazdów Małgorzata Regner 2017-09-05 13:53:22
Ewidencja pojazdów Małgorzata Regner 2017-09-05 13:50:43
Wydawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów Małgorzata Regner 2017-09-05 13:48:00
Rejestracja pojazdów Małgorzata Regner 2017-09-05 13:44:57
Rejestracja pojazdów Małgorzata Regner 2017-09-05 13:43:33
Rejestracja pojazdów Małgorzata Regner 2017-09-05 13:37:28
Rejestracja pojazdów Małgorzata Regner 2017-09-05 13:36:05
Rejestracja pojazdów Małgorzata Regner 2017-09-05 13:33:50
Ewidencja pojazdów Małgorzata Regner 2017-09-05 13:31:29
Ewidencja pojazdów Małgorzata Regner 2017-09-05 13:30:20
Ewidencja pojazdów Małgorzata Regner 2017-09-05 13:28:21
Zespół Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie Izabela Rodziewicz 2017-09-05 11:12:58
Rok 2017 Grażyna Krawiec 2017-09-05 09:10:57
Rok 2017 Grażyna Krawiec 2017-09-04 11:24:38
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2017-09-01 14:18:08
Zestawienie rozstrzyganych spraw Katarzyna Stanisz 2017-08-31 14:18:25
Zestawienie rozstrzyganych spraw Katarzyna Stanisz 2017-08-31 13:40:36
Dane adresowe Katarzyna Stanisz 2017-08-31 13:20:27
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Karolina Dąbrowska 2017-08-31 13:11:52
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Karolina Dąbrowska 2017-08-31 08:31:01
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-08-31 08:29:04
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2017 ROK Karolina Dąbrowska 2017-08-31 08:26:32
2017 Agnieszka Buzun 2017-08-30 14:57:12
2017 Agnieszka Buzun 2017-08-30 14:53:29
2017 Agnieszka Buzun 2017-08-30 14:50:12
Wieleletnia prognoza finansowa na lata 2016-2030. Urszula Pedrycz 2017-08-30 11:59:59
Wieleletnia prognoza finansowa na lata 2016-2030. Urszula Pedrycz 2017-08-30 11:58:56
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2017-08-30 11:52:58
Pliki do pobrania Elżbieta Machała 2017-08-29 19:29:53
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.33.2017) Małgorzata Maras 2017-08-29 12:24:43
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-08-29 09:57:36
Dane adresowe Marek Marczewski 2017-08-28 20:03:53
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-08-28 15:18:54
Zawiadomienie o planowanych czynnościach geodezyjnych obręb Rybnica gm. Stara Kamienica Damian Kubiak 2017-08-28 13:58:24
Dane adresowe Włodzimierz Słodkiewicz 2017-08-28 12:41:43
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-08-25 12:50:32
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-08-25 12:48:13
Biuro Rady Powiatu Włodzimierz Słodkiewicz 2017-08-25 07:49:22
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-24 13:32:53
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-24 13:32:25
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Dostawa materiałów pędnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.40.2017) Małgorzata Maras 2017-08-24 13:29:42
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-24 13:26:45
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-24 13:25:22
Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu. Karolina Dąbrowska 2017-08-24 12:52:57
Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu. Karolina Dąbrowska 2017-08-24 12:52:22
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-08-24 12:51:31
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-24 12:23:59
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2017 ROK Karolina Dąbrowska 2017-08-24 12:17:32
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.33.2017) Małgorzata Maras 2017-08-24 11:52:17
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.33.2017) Małgorzata Maras 2017-08-24 11:19:27
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.33.2017) Małgorzata Maras 2017-08-24 11:15:31
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-24 09:41:30
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-24 09:41:15
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: "Przebudowa dróg powiatowych nr 2721D w Podgórzynie, nr 2723D w Rybnicy i nr 2755D w Miłkowie" (BZP.272.1.12.2017) Urszula Kasica 2017-08-23 14:47:16
2017 Małgorzata Żurawska 2017-08-23 13:56:02
2017 Małgorzata Żurawska 2017-08-23 12:39:20
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-23 12:07:50
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-23 12:07:34
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-23 12:06:23
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-23 12:04:07
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-23 12:03:12
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-08-23 12:01:42
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-08-23 12:00:37
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-08-23 11:54:03
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-23 11:49:38
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-23 11:49:06
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-23 11:48:35
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-23 11:48:05
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-23 11:29:55
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-23 11:29:23
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-23 11:28:53
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-23 11:28:21
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-23 11:26:39
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-23 11:25:43
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-23 11:23:26
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-23 11:18:38
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.: „Opracowanie inwentaryzacji budowlanej dla budynku ośrodka wczasowego JAGODA w Karpaczu" (BZP.272.2.39.2017) Małgorzata Maras 2017-08-22 15:13:18
2017 Małgorzata Żurawska 2017-08-22 14:11:13
Wydział Finansowy Urszula Pedrycz 2017-08-22 12:20:28
Dane adresowe Urszula Pedrycz 2017-08-22 12:19:36
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2017-08-22 12:12:57
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2017-08-22 12:07:13
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2017-08-22 12:02:29
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2017-08-22 11:56:05
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2017-08-22 11:49:59
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2017-08-22 11:44:46
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2017-08-22 11:41:12
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2017-08-22 11:35:14
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-22 10:17:29
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-22 10:17:16
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-22 10:16:36
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-22 10:15:52
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-22 08:22:25
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-22 08:22:13
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-22 08:21:45
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-22 08:21:02
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-22 08:20:31
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-22 08:19:06
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2017-08-21 14:04:07
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2017-08-21 14:00:57
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-08-21 10:15:05
2017 Małgorzata Żurawska 2017-08-18 12:53:35
2017 Małgorzata Żurawska 2017-08-18 11:23:53
2017 Małgorzata Żurawska 2017-08-17 14:57:15
2017 Małgorzata Żurawska 2017-08-17 12:15:55
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2017-08-17 11:33:04
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2017-08-17 11:28:38
Dane adresowe Włodzimierz Słodkiewicz 2017-08-17 08:44:12
Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa dróg powiatowych nr 2721D w Podgórzynie, nr 2723D w Rybnicy i nr 2755D w Miłkowie" (BZP.272.1.12.2017) Urszula Kasica 2017-08-16 16:57:51
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Dostawa materiałów pędnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.40.2017) Małgorzata Maras 2017-08-16 14:58:42
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.: „Opracowanie inwentaryzacji budowlanej dla budynku ośrodka wczasowego JAGODA w Karpaczu" (BZP.272.2.39.2017) Małgorzata Maras 2017-08-16 14:56:18
Redakcja Biuletynu Włodzimierz Słodkiewicz 2017-08-16 12:26:47
Nieodpłatna pomoc prawna w 2017 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2017-08-14 13:53:39
Wydział Rozwoju i Obsługi Technicznej Włodzimierz Słodkiewicz 2017-08-14 12:29:20
Przedmiot działalności i kompetencje Włodzimierz Słodkiewicz 2017-08-14 12:28:02
Dane adresowe Włodzimierz Słodkiewicz 2017-08-14 12:23:41
Dane adresowe Włodzimierz Słodkiewicz 2017-08-14 12:22:48
Dane adresowe Włodzimierz Słodkiewicz 2017-08-14 12:21:57
Dane adresowe Włodzimierz Słodkiewicz 2017-08-14 12:21:01
Dane adresowe Włodzimierz Słodkiewicz 2017-08-14 12:20:24
Dane adresowe Włodzimierz Słodkiewicz 2017-08-14 12:15:13
Dane adresowe Włodzimierz Słodkiewicz 2017-08-14 12:13:51
Wydział Rozwoju i Obsługi Technicznej Włodzimierz Słodkiewicz 2017-08-14 11:57:50
Dane adresowe Włodzimierz Słodkiewicz 2017-08-11 08:34:31
Redakcja Biuletynu Włodzimierz Słodkiewicz 2017-08-11 08:31:20
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-10 13:35:28
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-10 13:35:17
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-10 13:34:40
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-10 13:34:03
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-10 13:33:24
Rozeznanie cenowe pn.: "Wykonanie operatów szacunkowych w zakresie szacowania wartości nieruchomości dla potrzeb realizacji zadań Powiatu Jeleniogórskiego" (BZP.272.2.38.2017) Małgorzata Maras 2017-08-09 14:10:37
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-08-09 11:06:19
Rozeznanie cenowe pn.: "Wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na powierzchni 261,29 ha" (BZP.272.2.37a.2017) Małgorzata Maras 2017-08-08 13:38:33
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-08 12:41:00
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-08 12:40:48
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-08 12:39:57
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-08 12:38:52
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-08 12:38:15
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-08 12:37:24
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-08 12:36:34
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-08 12:35:51
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-08 12:34:49
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-08 12:33:59
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-08 12:33:19
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-08 12:28:40
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-07 11:17:02
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-07 11:16:36
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-07 09:44:16
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-07 09:44:05
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-07 09:21:45
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-07 09:20:09
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-07 09:11:16
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-07 09:10:24
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-07 09:08:56
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-07 09:07:40
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-07 09:06:37
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-07 09:01:38
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-07 09:00:23
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-07 08:59:16
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-07 08:57:03
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-07 08:55:50
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-08-07 08:53:55
Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa dróg powiatowych nr 2721D w Podgórzynie, nr 2723D w Rybnicy i nr 2755D w Miłkowie" (BZP.272.1.12.2017) Urszula Kasica 2017-08-04 09:57:29
Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa dróg powiatowych nr 2721D w Podgórzynie, nr 2723D w Rybnicy i nr 2755D w Miłkowie" (BZP.272.1.12.2017) Urszula Kasica 2017-08-04 09:56:03
Rozbiórka wiaty magazynowej oraz uprzątnięcie terenu po rozbiórce Grażyna Krawiec 2017-08-03 14:53:13
Sukcesywne dostawy pelletu drzewnego Grażyna Krawiec 2017-08-03 14:52:17
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2017-08-03 10:15:35
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2017-08-03 10:14:09
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2017-08-03 10:12:17
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2017-08-03 10:11:30
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2017-08-03 10:10:36
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2017-08-03 10:09:34
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024- projekt Małgorzata Żurawska 2017-08-03 09:43:38
Informacja o prowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa Małgorzata Żurawska 2017-08-03 09:41:39
Informacja o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 Małgorzata Żurawska 2017-08-03 09:37:20
Informacja o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 Małgorzata Żurawska 2017-08-03 09:34:48
Opinia Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Małgorzata Żurawska 2017-08-03 09:33:01
Rozeznanie cenowe pn.: "Wykonanie operatów szacunkowych w zakresie szacowania wartości nieruchomości dla potrzeb realizacji zadań Powiatu Jeleniogórskiego" (BZP.272.2.38.2017) Małgorzata Maras 2017-08-02 13:43:14
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.: „Wznowienie znaków granicznych lub ustalenie przebiegu granic nieruchomości Skarbu Państwa oraz utrwalenie punktów znakami granicznymi" (BZP.272.2.36.2017) Małgorzata Maras 2017-08-01 15:22:28
Rozeznanie cenowe pn.: "Wykonanie operatów szacunkowych w zakresie szacowania wartości nieruchomości dla potrzeb realizacji zadań Powiatu Jeleniogórskiego" (BZP.272.2.38.2017) Urszula Kasica 2017-07-31 15:28:30
Komisja Rewizyjna Karolina Dąbrowska 2017-07-31 12:18:26
Wzory oświadczeń majątkowych Włodzimierz Słodkiewicz 2017-07-31 11:40:09
Wzory oświadczeń majątkowych Włodzimierz Słodkiewicz 2017-07-31 11:39:27
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2017-07-31 10:06:19
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2017-07-31 10:03:11
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2017-07-31 10:03:01
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2017-07-31 10:00:01
Rozeznanie cenowe pn.: "Wykonanie operatów szacunkowych w zakresie szacowania wartości nieruchomości dla potrzeb realizacji zadań Powiatu Jeleniogórskiego" (BZP.272.2.38.2017) Urszula Kasica 2017-07-28 14:48:11
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2017-07-28 09:58:44
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2017-07-28 09:58:01
Rozeznanie cenowe pn.: "Wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na powierzchni 261,29 ha" (BZP.272.2.37a.2017) Urszula Kasica 2017-07-27 13:45:01
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.: „Wznowienie znaków granicznych lub ustalenie przebiegu granic nieruchomości Skarbu Państwa oraz utrwalenie punktów znakami granicznymi" (BZP.272.2.36.2017) Urszula Kasica 2017-07-26 16:32:09
2017 Małgorzata Żurawska 2017-07-26 14:18:41
2017 Małgorzata Żurawska 2017-07-26 14:18:10
Zespół Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie Izabela Rodziewicz 2017-07-26 09:54:03
Dane adresowe Michał Słomski 2017-07-25 11:30:03
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2017-07-25 11:28:58
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2017-07-25 11:26:05
Dane adresowe Michał Słomski 2017-07-25 11:23:45
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2017-07-25 11:21:50
Dług publiczny Urszula Pedrycz 2017-07-25 11:20:16
Dług publiczny Urszula Pedrycz 2017-07-25 11:19:57
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2017-07-25 11:18:00
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2017-07-25 11:16:53
Budżet jednostki Grażyna Krawiec 2017-07-24 13:32:35
Budżet jednostki Grażyna Krawiec 2017-07-24 13:30:41
2017 Małgorzata Żurawska 2017-07-24 12:34:14
2017 Małgorzata Żurawska 2017-07-24 10:48:45
Rozbiórka wiaty magazynowej oraz uprzątnięcie terenu po rozbiórce Grażyna Krawiec 2017-07-21 14:36:20
Obwieszczenia Zarządu Województwa Dolnośląskiego Małgorzata Żurawska 2017-07-21 10:21:43
Obwieszczenia Zarządu Województwa Dolnośląskiego Małgorzata Żurawska 2017-07-21 10:20:00
Obwieszczenia Zarządu Województwa Dolnośląskiego Małgorzata Żurawska 2017-07-21 10:15:29
Rok 2017 Grażyna Krawiec 2017-07-21 09:42:06
Sprawozdania z realizacji planu pracy Grażyna Krawiec 2017-07-21 09:37:07
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy Grażyna Krawiec 2017-07-19 16:22:08
Organizacja jednostki Grażyna Krawiec 2017-07-19 16:16:32
Organizacja jednostki Grażyna Krawiec 2017-07-19 16:15:15
podjęte w 2017 roku Karolina Dąbrowska 2017-07-19 15:44:01
Sukcesywne dostawy pelletu drzewnego Grażyna Krawiec 2017-07-19 14:51:13
Rozeznanie cenowe pn.: "Wykonanie operatów szacunkowych w zakresie ustalenia wartości dwóch nieruchomości położonych w Gminie Jeżów Sudecki" (BZP.272.2.35.2017) Urszula Kasica 2017-07-19 10:09:49
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-07-18 10:54:51
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-07-18 10:52:43
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-07-17 12:01:53
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-07-17 12:01:41
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-07-17 12:00:50
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-07-17 12:00:12
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-07-17 11:59:35
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-07-17 11:58:29
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-07-17 11:57:38
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2017-07-17 11:21:36
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2017-07-17 10:59:58
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2017-07-17 10:53:34
Plan pracy Grażyna Krawiec 2017-07-13 13:19:47
Rok 2017 Grażyna Krawiec 2017-07-13 13:03:58
Dane Adresowe. Małgorzata Żurawska 2017-07-13 12:37:30
Dane Adresowe. Małgorzata Żurawska 2017-07-13 12:35:12
Dane Adresowe. Małgorzata Żurawska 2017-07-13 12:34:10
Dane Adresowe. Małgorzata Żurawska 2017-07-13 12:33:18
Dane Adresowe. Małgorzata Żurawska 2017-07-13 12:32:09
Dane Adresowe. Małgorzata Żurawska 2017-07-13 12:30:02
Dane Adresowe. Małgorzata Żurawska 2017-07-13 12:27:01
Dane Adresowe. Małgorzata Żurawska 2017-07-13 12:25:48
Dane Adresowe. Małgorzata Żurawska 2017-07-13 12:24:09
Dane Adresowe. Małgorzata Żurawska 2017-07-13 12:16:54
Dane Adresowe. Małgorzata Żurawska 2017-07-13 12:14:20
Dane Adresowe. Małgorzata Żurawska 2017-07-13 12:02:35
Dane Adresowe. Małgorzata Żurawska 2017-07-13 11:40:42
Dane Adresowe. Małgorzata Żurawska 2017-07-13 11:34:38
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-07-13 11:25:09
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-07-13 11:23:20
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-07-13 11:22:22
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-07-13 11:20:32
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-07-13 11:19:23
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-07-13 11:18:13
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-07-13 11:16:26
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-07-13 11:15:33
2017 Małgorzata Żurawska 2017-07-12 15:09:43
Sukcesywne dostawy pelletu drzewnego Grażyna Krawiec 2017-07-12 12:12:29
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2017-07-12 11:51:46
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2017-07-12 11:50:40
Dane teleadresowe Agnieszka Buzun 2017-07-11 12:01:50
Dane teleadresowe Agnieszka Buzun 2017-07-11 11:59:39
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-07-10 14:00:42
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-07-10 12:34:34
Rok 2017 Grażyna Krawiec 2017-07-10 12:30:18
Komisja Rewizyjna Karolina Dąbrowska 2017-07-10 12:22:44
Rok 2017 Grażyna Krawiec 2017-07-07 14:08:26
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-07-07 12:00:19
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-07-07 11:58:46
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Karolina Dąbrowska 2017-07-06 12:45:53
2017 Małgorzata Żurawska 2017-07-06 11:33:53
Protokoły do wglądu Karolina Dąbrowska 2017-07-06 10:31:08
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2017 ROK Karolina Dąbrowska 2017-07-06 10:30:50
Komisja Rewizyjna Karolina Dąbrowska 2017-07-06 10:30:11
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-07-06 10:29:18
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-07-06 10:26:22
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-07-06 10:25:27
Protokoły z Sesji V kadencji Rady Powiatu Karolina Dąbrowska 2017-07-06 10:23:37
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Barbara Iwuć 2017-07-06 09:07:51
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Barbara Iwuć 2017-07-06 09:06:06
Rok 2017 Grażyna Krawiec 2017-07-05 08:26:43
Rok 2017 Grażyna Krawiec 2017-07-05 08:25:50
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Założenie baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej – miasta Karpacza" (BZP.272.2.31.2017) Urszula Kasica 2017-07-04 15:19:30
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2017-07-04 15:13:50
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-07-04 14:59:35
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-07-04 14:58:32
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-07-04 14:54:54
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-07-04 14:54:38
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2017-07-04 14:51:28
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2017-07-04 14:47:06
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-07-04 08:46:10
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-07-04 08:23:09
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2017-07-03 15:03:57
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2017-07-03 15:03:32
2015 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2017-07-03 13:23:53
2015 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2017-07-03 13:23:44
2015 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2017-07-03 13:23:10
2015 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2017-07-03 13:22:22
2016 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2017-07-03 13:21:18
2016 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2017-07-03 13:19:15
2016 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2017-07-03 13:18:50
2016 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2017-07-03 13:01:10
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-07-03 12:57:29
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-07-03 12:56:27
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-07-03 12:54:24
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-07-03 12:51:31
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-07-03 12:50:20
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-07-03 12:47:28
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-07-03 12:46:17
Uchwały 2017 rok Monika Urbanowicz 2017-07-03 12:43:33
2017 Małgorzata Żurawska 2017-06-30 14:18:32
2017 Małgorzata Żurawska 2017-06-29 11:10:47
Wydział Dróg Powiatowych Andrzej Bąk 2017-06-29 08:23:17
Wydział Dróg Powiatowych Andrzej Bąk 2017-06-29 08:22:57
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.:" Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki - Czernica (…)" Urszula Kasica 2017-06-27 14:23:24
Informacja o kontrolach Damian Kubiak 2017-06-26 14:40:07
Prowadzone rejestry, ewidencje Włodzimierz Słodkiewicz 2017-06-26 14:21:54
Dane adresowe Włodzimierz Słodkiewicz 2017-06-26 14:21:01
Dane adresowe Włodzimierz Słodkiewicz 2017-06-26 14:20:14
Uchwały 2017 rok Włodzimierz Słodkiewicz 2017-06-23 12:25:56
Uchwały 2017 rok Włodzimierz Słodkiewicz 2017-06-23 12:21:09
Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp "Utwardzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 wraz z budową kanalizacji deszczowej" (BZP.272.1. Urszula Kasica 2017-06-22 15:08:43
Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w postępowaniu na "Utwardzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 wraz z budową kanalizacji deszczowej" (BZP.272.1. Urszula Kasica 2017-06-22 15:07:55
Protokoły do wglądu Karolina Dąbrowska 2017-06-22 14:54:20
Rozstrzygnięcie przetargu na usługi pralnicze Bożena Jacewicz 2017-06-22 11:15:13
Rozstrzygnięcie zamówienia na dostawę żywności Bożena Jacewicz 2017-06-22 11:14:57
2017 Małgorzata Żurawska 2017-06-21 11:57:13
Dane adresowe Michał Słomski 2017-06-20 10:03:59
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2017-06-20 10:02:44
2017-06-19 20:44:28
2017 Małgorzata Żurawska 2017-06-19 14:06:41
Ogłoszenie o zamówieniu "Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10" (BZP.272.1.9.2017) Urszula Kasica 2017-06-19 13:50:14
Informacja o zmianie treści SIWZ z dnia 19.06.2017 r. w postępowaniu pn. "Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego Urszula Kasica 2017-06-19 13:46:12
2017 Małgorzata Żurawska 2017-06-19 13:19:07
2017 Małgorzata Żurawska 2017-06-19 12:44:36
Uchwały 2017 rok Włodzimierz Słodkiewicz 2017-06-19 12:00:55
Uchwały 2017 rok Włodzimierz Słodkiewicz 2017-06-19 11:56:24
Uchwały 2017 rok Włodzimierz Słodkiewicz 2017-06-19 11:47:53
Uchwały 2017 rok Włodzimierz Słodkiewicz 2017-06-19 11:03:22
Uchwały 2017 rok Włodzimierz Słodkiewicz 2017-06-19 10:57:51
Uchwały 2017 rok Włodzimierz Słodkiewicz 2017-06-19 10:53:59
Uchwały 2017 rok Włodzimierz Słodkiewicz 2017-06-19 10:49:22
Uchwały 2017 rok Włodzimierz Słodkiewicz 2017-06-19 10:42:36
Uchwały 2017 rok Włodzimierz Słodkiewicz 2017-06-19 10:37:39
Uchwały 2017 rok Włodzimierz Słodkiewicz 2017-06-19 10:37:16
Uchwały 2017 rok Włodzimierz Słodkiewicz 2017-06-19 10:25:45
Uchwały 2017 rok Włodzimierz Słodkiewicz 2017-06-19 10:20:43
Doraźna Komisja Statutowa Karolina Dąbrowska 2017-06-14 16:00:46
Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu. Karolina Dąbrowska 2017-06-14 15:59:56
Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu. Karolina Dąbrowska 2017-06-14 15:59:16
Komisja Spraw Społecznych Karolina Dąbrowska 2017-06-14 15:58:43
Komisja Rewizyjna Karolina Dąbrowska 2017-06-14 15:58:11
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-06-14 15:57:39
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2017 ROK Karolina Dąbrowska 2017-06-14 15:56:15
Jolanta Kołodzińska-Góra - p.o. Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach Włodzimierz Słodkiewicz 2017-06-14 15:05:48
2017 Małgorzata Żurawska 2017-06-14 12:06:53
2016 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2017-06-14 11:50:05
2016 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2017-06-14 09:55:12
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2017-06-13 11:36:24
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2017-06-13 11:35:42
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2017-06-13 11:34:17
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2017-06-13 11:33:22
Nieodpłatna pomoc prawna w 2017 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2017-06-13 07:55:10
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2017-06-12 14:51:58
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2017-06-12 14:51:28
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2017-06-12 14:48:10
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2017-06-12 14:47:25
2017 Małgorzata Żurawska 2017-06-12 12:48:15
Dom Dziecka im. M.Konopnickiej w Szklarskiej Porębie Jarosław Malec 2017-06-12 11:38:15
2017 Agnieszka Buzun 2017-06-12 09:24:20
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-06-12 09:14:55
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.: „Wznowienie znaków granicznych, ustalenie przebiegu granic nieruchomości oraz utrwalenie punktów znakami granicznymi (kamienie graniczne)" (BZP.272.2.32.2017) Małgorzata Maras 2017-06-09 13:56:58
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2017-06-09 13:50:05
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki – Czernica, w km 1+800 do 7+986 Etap II [intensywne opady deszczu sierpień 2012 r.]" (BZP.272.1.8.20 Małgorzata Maras 2017-06-09 13:40:43
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na "Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki – Czernica, w km 1+800 do 7+986 Etap II [intensywne opady deszczu sierpień 2012 r.]" (BZP.272.1.8.2017 Małgorzata Maras 2017-06-09 13:39:43
Program ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej Małgorzata Żurawska 2017-06-08 14:07:22
podjęte w 2017 roku Karolina Dąbrowska 2017-06-08 09:26:46
Dane teleadresowe Agnieszka Buzun 2017-06-07 14:11:43
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Wykaszanie poboczy dróg na terenie powiatu jeleniogórskiego" (BZP.272.2.28.2017) Małgorzata Maras 2017-06-06 13:16:52
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-06-06 12:43:41
2017 Małgorzata Żurawska 2017-06-05 14:22:33
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Wykaszanie poboczy dróg na terenie powiatu jeleniogórskiego" (BZP.272.2.28.2017) Małgorzata Maras 2017-06-02 14:48:13
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2017-06-01 12:32:02
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2017-06-01 12:23:16
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.: "Modernizacja geodezyjnej osnowy wysokościowej" (BZP.272.20.2017) Małgorzata Maras 2017-05-31 16:10:15
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-05-31 13:19:25
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-05-31 13:14:54
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-05-31 13:13:52
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2017 ROK Karolina Dąbrowska 2017-05-31 11:19:42
Protokoły do wglądu Karolina Dąbrowska 2017-05-31 11:18:49
Protokoły z Sesji V kadencji Rady Powiatu Karolina Dąbrowska 2017-05-31 11:18:34
2017 Małgorzata Żurawska 2017-05-30 12:13:35
Dane adresowe Michał Słomski 2017-05-26 14:36:54
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2017-05-26 14:35:59
Dane adresowe Michał Słomski 2017-05-26 14:34:48
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2017-05-26 14:33:40
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2017-05-26 13:00:17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2017-05-26 12:58:16
Rozeznanie cenowe pn.: "Dostawa bonów podarunkowych dla dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.30.2017) Urszula Kasica 2017-05-26 09:34:59
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Nadzór nad realizacją projektu pn.: Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim" (BZP.272.2.24.2017) Małgorzata Maras 2017-05-24 14:55:18
Uchwały 2017 rok Barbara Iwuć 2017-05-24 08:14:10
Uchwały 2017 rok Barbara Iwuć 2017-05-24 08:10:00
Protokoły do wglądu Karolina Dąbrowska 2017-05-23 13:52:28
2017 Małgorzata Żurawska 2017-05-23 13:21:10
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-05-23 08:24:06
2017 Małgorzata Żurawska 2017-05-22 14:35:54
2017 Małgorzata Żurawska 2017-05-22 09:43:54
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.: "Doraźna ochrona obiektów na zlecenie Powiatu Jeleniogórskiego" (BZP.272.2.23.2017) Małgorzata Maras 2017-05-22 09:40:31
2017 Małgorzata Żurawska 2017-05-22 09:34:28
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-05-19 13:48:50
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-05-19 13:47:43
Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu. Karolina Dąbrowska 2017-05-19 13:14:44
Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu. Karolina Dąbrowska 2017-05-19 13:14:13
Komisja Spraw Społecznych Karolina Dąbrowska 2017-05-19 13:13:49
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-05-19 13:12:54
Komisja Rewizyjna Karolina Dąbrowska 2017-05-19 13:12:02
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2017 ROK Karolina Dąbrowska 2017-05-19 13:10:51
Uchwały 2017 rok Barbara Iwuć 2017-05-19 10:20:54
Uchwały 2017 rok Barbara Iwuć 2017-05-19 10:15:24
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2017-05-18 14:33:36
Dane adresowe Michał Słomski 2017-05-18 14:31:01
podjęte w 2017 roku Karolina Dąbrowska 2017-05-17 15:59:07
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2017 ROK Karolina Dąbrowska 2017-05-17 14:47:31
Wydział Dróg Powiatowych Andrzej Bąk 2017-05-17 13:52:47
Wydział Dróg Powiatowych Andrzej Bąk 2017-05-17 13:50:50
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.: "Usługa dostępu do sieci Internet dla Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" Małgorzata Maras 2017-05-17 11:33:08
Uchwały 2017 rok Barbara Iwuć 2017-05-17 09:47:46
Uchwały 2017 rok Barbara Iwuć 2017-05-17 09:46:22
Uchwały 2017 rok Barbara Iwuć 2017-05-17 09:45:05
Uchwały 2017 rok Barbara Iwuć 2017-05-17 09:43:02
Uchwały 2017 rok Barbara Iwuć 2017-05-17 09:36:48
Uchwały 2017 rok Barbara Iwuć 2017-05-17 09:12:10
Uchwały 2017 rok Barbara Iwuć 2017-05-17 09:08:57
Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu na "Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy u Urszula Kasica 2017-05-16 15:15:02
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Nadzór nad realizacją projektu pn.: Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim" (BZP.272.2.24.2017) Urszula Kasica 2017-05-16 12:35:47
Rejestr uchwał Urban Urszula 2017-05-15 14:12:47
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-05-15 13:38:06
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-05-15 13:36:00
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.: „Świadczenie usługi oceny stanu technicznego oraz szacowania wartości pojazdów usuniętych z dróg (…)" (BZP.272.2.21.2017) Małgorzata Maras 2017-05-13 14:30:37
2017 Małgorzata Żurawska 2017-05-12 13:58:49
2017 Małgorzata Żurawska 2017-05-12 11:00:24
Małgorzata Forytarz - Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kowarach Włodzimierz Słodkiewicz 2017-05-12 10:44:40
Zestawienie rozstrzyganych spraw Katarzyna Stanisz 2017-05-11 11:04:16
Zestawienie rozstrzyganych spraw Katarzyna Stanisz 2017-05-11 10:52:10
Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach Włodzimierz Słodkiewicz 2017-05-11 08:09:08
Nieodpłatna pomoc prawna w 2017 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2017-05-10 15:55:56
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-05-10 15:11:20
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-05-10 15:04:24
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-05-10 14:57:44
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-05-10 14:53:20
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-05-10 14:50:10
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-05-10 14:47:15
Rejestr uchwał Urban Urszula 2017-05-10 14:24:31
Nieodpłatna pomoc prawna w 2017 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2017-05-10 10:57:31
Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach Włodzimierz Słodkiewicz 2017-05-10 08:50:56
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.: "Doraźna ochrona obiektów na zlecenie Powiatu Jeleniogórskiego" (BZP.272.2.23.2017) Małgorzata Maras 2017-05-09 15:25:07
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.: "Doraźna ochrona obiektów na zlecenie Powiatu Jeleniogórskiego" (BZP.272.2.23.2017) Małgorzata Maras 2017-05-09 15:23:59
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.: "Modernizacja geodezyjnej osnowy wysokościowej" (BZP.272.20.2017) Małgorzata Maras 2017-05-09 15:11:55
2017 Małgorzata Żurawska 2017-05-09 14:08:22
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2017-05-09 12:38:27
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2017-05-09 12:36:57
Maria Regner-Głowniak - Podinspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Włodzimierz Słodkiewicz 2017-05-08 15:21:02
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-05-08 15:20:48
Doraźna Komisja Statutowa Karolina Dąbrowska 2017-05-08 15:17:27
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-05-08 15:07:45
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy Grażyna Krawiec 2017-05-08 14:36:22
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Grażyna Krawiec 2017-05-08 14:35:57
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-05-08 13:46:01
Katarzyna Filiczkowska-Łozowska - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w DPS Junior w Miłkowie Włodzimierz Słodkiewicz 2017-05-08 12:41:15
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-05-05 14:30:04
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-05-05 14:24:41
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.: "Usługa dostępu do sieci Internet dla Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" Małgorzata Maras 2017-05-05 14:21:05
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.: "Usługa dostępu do sieci Internet dla Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" Małgorzata Maras 2017-05-05 14:18:41
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-05-05 14:15:53
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-05-05 14:04:09
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-05-05 13:59:29
2017 Małgorzata Żurawska 2017-05-05 11:01:38
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.: „Świadczenie usługi oceny stanu technicznego oraz szacowania wartości pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu Jeleniogórskiego w trybie art. 130a ustawy (…) Małgorzata Maras 2017-05-05 10:36:20
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.: „Świadczenie usługi oceny stanu technicznego oraz szacowania wartości pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu Jeleniogórskiego w trybie art. 130a ustawy Pra Małgorzata Maras 2017-05-05 10:35:26
2017 Małgorzata Żurawska 2017-05-05 09:54:01
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-05-05 09:19:20
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-05-05 09:10:20
2017 Małgorzata Żurawska 2017-05-05 09:04:25
2017 Małgorzata Żurawska 2017-05-05 07:54:35
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.: "Wykonanie operatów szacunkowych w zakresie szacowania wartości rynkowej gruntów" (BZP.272.19.2017) Małgorzata Maras 2017-05-04 14:54:49
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Nadzór nad realizacją projektu pn.: Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim" (BZP.272.2.17.2017) Urszula Kasica 2017-05-04 12:54:18
Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail Włodzimierz Słodkiewicz 2017-05-04 08:28:28
Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail Włodzimierz Słodkiewicz 2017-05-04 08:27:53
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2017-04-28 13:35:51
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2017-04-28 13:34:43
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2017-04-28 13:33:09
Protokoły do wglądu Karolina Dąbrowska 2017-04-28 11:05:16
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2017 ROK Karolina Dąbrowska 2017-04-28 11:04:53
Protokoły z Sesji V kadencji Rady Powiatu Karolina Dąbrowska 2017-04-28 11:03:12
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-04-28 09:27:12
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-04-28 09:26:03
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-04-28 09:25:14
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-04-28 09:24:18
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-04-28 09:22:10
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Karolina Dąbrowska 2017-04-28 09:20:41
podjęte w 2017 roku Karolina Dąbrowska 2017-04-28 08:25:06
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.: "Doraźna ochrona obiektów na zlecenie Powiatu Jeleniogórskiego" Małgorzata Maras 2017-04-26 14:20:50
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2017-04-26 09:24:53
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Nadzór nad realizacją projektu pn.: Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim" (BZP.272.2.17.2017) Urszula Kasica 2017-04-25 13:39:07
Dane adresowe Michał Słomski 2017-04-25 10:07:03
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2017-04-25 10:05:48
Nieodpłatna pomoc prawna w 2017 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2017-04-24 17:28:27
Nieodpłatna pomoc prawna w 2017 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2017-04-24 17:27:14
Nieodpłatna pomoc prawna w 2017 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2017-04-24 17:26:14
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2017-04-24 09:38:26
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2017-04-24 09:32:51
Dług publiczny Urszula Pedrycz 2017-04-24 09:29:56
Ewidencja pojazdów Małgorzata Regner 2017-04-24 07:45:17
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2017-04-24 07:43:36
Protokoły do wglądu Karolina Dąbrowska 2017-04-21 15:22:29
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.:"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce-Staniszów (...)" Małgorzata Maras 2017-04-21 13:54:16
Rejestr uchwał Urban Urszula 2017-04-21 11:25:37
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-04-21 11:25:02
Rejestr uchwał Urban Urszula 2017-04-21 10:31:32
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.: "Usługa dostępu do sieci Internet dla Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" Małgorzata Maras 2017-04-20 14:25:29
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Nadzór nad realizacją projektu pn.: Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim" (BZP.272.2.17.2017) Urszula Kasica 2017-04-19 16:13:10
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Głównego Księgowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie Katarzyna Stanisz 2017-04-19 14:51:51
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko głównego księgowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie Katarzyna Stanisz 2017-04-19 14:45:12
Doraźna Komisja Statutowa Karolina Dąbrowska 2017-04-19 12:15:17
Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu. Karolina Dąbrowska 2017-04-19 12:14:41
Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu. Karolina Dąbrowska 2017-04-19 12:13:09
Komisja Spraw Społecznych Karolina Dąbrowska 2017-04-19 12:12:23
Komisja Rewizyjna Karolina Dąbrowska 2017-04-19 12:11:29
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-04-19 12:10:43
Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Marta Strzelczyk 2017-04-19 11:09:48
Rekrutacja na rok szkolny 2013/2014 Marcin Spychała 2017-04-19 08:47:35
PODRĘCZNIKI SZKOLNE Marcin Spychała 2017-04-19 08:43:56
PODRĘCZNIKI SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Marcin Spychała 2017-04-19 08:40:05
Ogłoszenia dla rodziców Marcin Spychała 2017-04-19 08:35:35
Ogłoszenia dla rodziców Marcin Spychała 2017-04-19 08:35:16
Ogłoszenia dla rodziców Marcin Spychała 2017-04-19 08:34:46
EGZAMIN ZAWODOWY Marcin Spychała 2017-04-19 08:30:32
EGZAMIN MATURALNY Marcin Spychała 2017-04-19 08:27:55
Rok szkolny 2014/2015 Marcin Spychała 2017-04-19 08:24:28
Stypendium Starosty Jeleniogórskiego Marcin Spychała 2017-04-19 08:22:52
Rok 2015 Marcin Spychała 2017-04-19 08:20:33
Finanse szkoły Marcin Spychała 2017-04-19 08:19:59
Organizacja bieżącego Roku Szkolnego Marcin Spychała 2017-04-19 08:14:29
Alina Fursewicz - Kierownik Działu Ewidencji w Powiatowym Urzędzie Pracy Włodzimierz Słodkiewicz 2017-04-18 15:09:37
Uchwały 2017 rok Ewa Gralik - Żmudzińska 2017-04-14 13:23:07
Uchwały 2017 rok Ewa Gralik - Żmudzińska 2017-04-14 13:21:03
Uchwały 2017 rok Ewa Gralik - Żmudzińska 2017-04-14 13:17:56
Uchwały 2017 rok Ewa Gralik - Żmudzińska 2017-04-14 13:16:00
Protokoły do wglądu Karolina Dąbrowska 2017-04-14 11:02:53
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2017 ROK Karolina Dąbrowska 2017-04-14 11:02:21
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Barbara Iwuć 2017-04-13 14:48:32
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Barbara Iwuć 2017-04-13 14:47:24
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.: "Doraźna ochrona obiektów na zlecenie Powiatu Jeleniogórskiego" Małgorzata Maras 2017-04-13 14:46:39
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.: "Doraźna ochrona obiektów na zlecenie Powiatu Jeleniogórskiego" Małgorzata Maras 2017-04-13 14:37:49
2017 Małgorzata Żurawska 2017-04-13 13:12:34
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie Katarzyna Stanisz 2017-04-13 12:29:31
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach Katarzyna Stanisz 2017-04-13 12:28:44
Ogłoszenie konkureu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach Katarzyna Stanisz 2017-04-13 12:08:15
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.: " Doraźna ochrona obiektów na zlecenie Powiatu Jeleniogórskiego " Małgorzata Maras 2017-04-13 11:37:54
Uchwały 2017 rok Barbara Iwuć 2017-04-13 11:36:13
Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach Włodzimierz Słodkiewicz 2017-04-13 09:50:03
Uchwały 2017 rok Barbara Iwuć 2017-04-13 09:46:35
Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach Włodzimierz Słodkiewicz 2017-04-13 09:32:48
Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach Włodzimierz Słodkiewicz 2017-04-13 09:32:33
Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach Włodzimierz Słodkiewicz 2017-04-13 09:28:50
Uchwały 2017 rok Barbara Iwuć 2017-04-13 09:27:45
Tryb załatwiania spraw Michał Słomski 2017-04-12 15:51:34
2017 Małgorzata Żurawska 2017-04-12 13:54:38
Uchwały 2017 rok Barbara Iwuć 2017-04-12 13:35:24
Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego podaje do publicznej wiadomości treść oferty złożonej w dniu 31 marca 2017 r. przez PolskieTowarzystwo Schronisk Młodzieżowych Zarząd Oddziału Ziemi Jeleniogórskiej Anna Wróbel 2017-04-12 10:03:48
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2017-04-12 09:23:31
Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro pn.: "Dostawa druków zwrotnego potwierdzenia odbioru do przesyłek listowych rejestrowanych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze” Małgorzata Maras 2017-04-11 14:42:34
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-04-11 13:29:12
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-04-11 13:22:27
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Karolina Dąbrowska 2017-04-10 14:34:15
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-04-10 09:06:21
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce-Staniszów(...)" Małgorzata Maras 2017-04-10 08:51:32
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce-Staniszów w km 1+730 do 4+022 E Małgorzata Maras 2017-04-10 08:50:56
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze Jakub Sławiński 2017-04-07 11:37:19
Dane adresowe Anna Wróbel 2017-04-06 14:12:30
Dane adresowe Anna Wróbel 2017-04-06 14:07:08
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-04-06 11:53:03
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-04-06 11:52:15
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-04-06 11:51:23
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-04-06 11:50:18
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-04-06 11:49:21
Protokoły z Sesji V kadencji Rady Powiatu Karolina Dąbrowska 2017-04-06 11:47:09
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-04-06 10:05:44
Ogłoszenia Małgorzata Żurawska 2017-04-06 09:28:07
Ogłoszenia Małgorzata Żurawska 2017-04-06 09:23:09
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-04-05 16:08:23
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2017-04-05 12:50:25
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2017-04-05 12:35:41
Uchwały 2017 rok Barbara Iwuć 2017-04-05 11:09:59
Rejestr uchwał Urban Urszula 2017-04-04 11:23:20
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Nadzór nad realizacją projektu pn.: Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim" Urszula Kasica 2017-04-03 15:24:19
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-04-03 15:05:04
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-04-03 14:59:25
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-04-03 14:39:29
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-04-03 14:37:06
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-04-03 14:28:56
Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu. Karolina Dąbrowska 2017-04-03 14:17:46
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-04-03 13:10:41
Regulamin organizacyjny Włodzimierz Słodkiewicz 2017-04-03 12:47:56
Regulamin organizacyjny Włodzimierz Słodkiewicz 2017-04-03 12:47:19
Schemat organizacyjny Włodzimierz Słodkiewicz 2017-04-03 12:45:51
kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych Włodzimierz Słodkiewicz 2017-03-31 11:53:14
2017 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2017-03-31 11:52:30
członkowie Zarządu Włodzimierz Słodkiewicz 2017-03-31 11:50:59
członkowie Zarządu Włodzimierz Słodkiewicz 2017-03-31 11:50:11
Sylwia Mosur-Polowczyk - Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie Włodzimierz Słodkiewicz 2017-03-31 11:49:19
Katarzyna Filiczkowska-Łozowska - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w DPS Junior w Miłkowie Włodzimierz Słodkiewicz 2017-03-31 11:48:45
Sylwia Mosur-Polowczyk - Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie Włodzimierz Słodkiewicz 2017-03-31 11:48:18
Jarosław Grabowski- Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie Włodzimierz Słodkiewicz 2017-03-31 11:47:00
Krzysztof Preisner - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Włodzimierz Słodkiewicz 2017-03-31 11:46:23
Jolanta Bagińska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Włodzimierz Słodkiewicz 2017-03-31 11:45:59
Urszula Filipczuk - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Włodzimierz Słodkiewicz 2017-03-31 11:45:33
Beata Szechidewicz - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie Włodzimierz Słodkiewicz 2017-03-31 11:44:44
Dorota Sobczyńska - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach Włodzimierz Słodkiewicz 2017-03-31 11:44:15
Alicja Łukaszkiewicz - Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie Włodzimierz Słodkiewicz 2017-03-31 11:43:27
Małgorzata Forytarz - Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kowarach Włodzimierz Słodkiewicz 2017-03-31 11:43:02
Jarosław Malec - Dyrektor Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie Włodzimierz Słodkiewicz 2017-03-31 11:42:28
Alicja Trembułowicz - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kowarach Włodzimierz Słodkiewicz 2017-03-31 11:42:03
Leonard Jaskółowski - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie Włodzimierz Słodkiewicz 2017-03-31 11:41:31
2017 Małgorzata Żurawska 2017-03-31 11:41:29
Halina Rudnik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich Włodzimierz Słodkiewicz 2017-03-31 11:40:43
Paweł Kwiatkowski - Wicestarosta Włodzimierz Słodkiewicz 2017-03-31 11:40:06
Andrzej Walczak - Członek Zarządu Włodzimierz Słodkiewicz 2017-03-31 11:39:43
Paweł Kwiatkowski - Wicestarosta Włodzimierz Słodkiewicz 2017-03-31 11:39:21
członkowie Zarządu Włodzimierz Słodkiewicz 2017-03-31 11:38:57
Mariusz Owczarek - Dyrektor Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie Włodzimierz Słodkiewicz 2017-03-31 11:32:33
2016 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2017-03-31 11:30:07
Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail Włodzimierz Słodkiewicz 2017-03-31 09:52:28
Pliki do pobrania Elżbieta Machała 2017-03-30 20:15:13
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Nadzór nad realizacją projektu pn.: Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim" Urszula Kasica 2017-03-30 15:19:09
Informacja z otwarcia ofert Bożena Jacewicz 2017-03-30 12:59:57
2017 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2017-03-29 15:39:36
2017 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2017-03-29 15:36:09
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2017-03-29 14:11:39
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2017-03-29 14:09:51
2017 Małgorzata Żurawska 2017-03-28 13:32:48
2017 Małgorzata Żurawska 2017-03-28 12:14:13
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-03-28 11:46:45
Kontrole Komisji Rewizyjnej Karolina Dąbrowska 2017-03-28 09:17:11
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze Jakub Sławiński 2017-03-24 13:34:15
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze Jakub Sławiński 2017-03-24 13:33:14
Protokoły do wglądu Karolina Dąbrowska 2017-03-24 12:43:40
Doraźna Komisja Statutowa Karolina Dąbrowska 2017-03-23 10:27:42
Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu. Karolina Dąbrowska 2017-03-23 10:20:43
Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu. Karolina Dąbrowska 2017-03-23 10:20:18
Komisja Spraw Społecznych Karolina Dąbrowska 2017-03-23 10:19:33
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2017 ROK Karolina Dąbrowska 2017-03-23 10:16:14
Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro pn.: "Dostawa druków zwrotnego potwierdzenia odbioru do przesyłek listowych rejestrowanych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze” Małgorzata Maras 2017-03-22 15:41:12
2017 Małgorzata Żurawska 2017-03-22 14:13:23
Komisja Rewizyjna Ewa Gralik - Żmudzińska 2017-03-22 11:00:17
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Ewa Gralik - Żmudzińska 2017-03-22 10:54:38
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Ewa Gralik - Żmudzińska 2017-03-22 10:54:14
Rok 2016 Agnieszka Buzun 2017-03-22 08:30:40
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2017 ROK Karolina Dąbrowska 2017-03-21 11:11:51
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2017 ROK Karolina Dąbrowska 2017-03-21 11:09:23
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2017 ROK Karolina Dąbrowska 2017-03-21 11:07:09
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2017 ROK Karolina Dąbrowska 2017-03-21 11:04:39
Plan finansowy Starostwa Urszula Pedrycz 2017-03-21 10:46:19
Uchwały 2017 rok Barbara Iwuć 2017-03-20 12:45:03
Zapytanie ofertowe pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – Miłków w km 0+000 do 4+023 (BZP.272.2.9.2017) Małgorzata Maras 2017-03-17 14:12:10
Przetarg na zakup i dostawę żywności Bożena Jacewicz 2017-03-17 13:52:46
Informacja z otwarcia ofert Bożena Jacewicz 2017-03-17 10:12:02
Informacja z otwarcia ofert Bożena Jacewicz 2017-03-16 13:57:58
2017 Bożena Jacewicz 2017-03-16 13:57:12
Uchwały 2017 rok Barbara Iwuć 2017-03-16 12:57:59
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Karolina Dąbrowska 2017-03-15 12:27:04
podjęte w 2017 roku Karolina Dąbrowska 2017-03-15 12:24:38
2017 Małgorzata Żurawska 2017-03-15 10:29:48
Uchwały 2017 rok Barbara Iwuć 2017-03-14 11:46:04
Uchwały 2017 rok Barbara Iwuć 2017-03-08 13:32:28
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-03-08 09:53:28
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.: "Wykonanie operatów szacunkowych w zakresie wartości rynkowej zabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży" Małgorzata Maras 2017-03-07 14:00:36
Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro pn.: "Oznakowanie pionowe i poziome dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego w 2017 roku" Małgorzata Maras 2017-03-07 13:50:09
Przetarg na zakup i dostawę żywności Bożena Jacewicz 2017-03-07 12:11:46
Wieleletnia prognoza finansowa na lata 2016-2030. Urszula Pedrycz 2017-03-06 09:41:56
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2017-03-06 09:36:14
Ogłoszenie Janusz Mróz 2017-03-06 09:25:30
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.: "Wykonanie operatów szacunkowych w zakresie wartości rynkowej zabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży" Małgorzata Maras 2017-03-03 14:03:46
2017 Agnieszka Buzun 2017-03-03 08:48:00
Status Powiatu Włodzimierz Słodkiewicz 2017-03-03 08:42:22
STATUT POWIATU Włodzimierz Słodkiewicz 2017-03-03 08:41:45
Włodzimierz Słodkiewicz 2017-03-03 08:41:00
Protokoły z Sesji V kadencji Rady Powiatu Karolina Dąbrowska 2017-03-03 08:19:42
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-03-03 08:18:23
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2017 ROK Karolina Dąbrowska 2017-03-03 08:10:54
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie Tomasz Dobrzański 2017-03-02 15:08:25
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie Tomasz Dobrzański 2017-03-02 15:07:01
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczych w Szklarskiej Porębie Tomasz Dobrzański 2017-03-02 15:04:38
Dane teleadresowe Tomasz Dobrzański 2017-03-02 15:03:19
2017 Małgorzata Żurawska 2017-03-02 14:47:29
Ogłoszenia Bożena Jacewicz 2017-03-02 14:03:34
Protokoły Komisji Skrutacyjnych Karolina Dąbrowska 2017-03-01 16:02:11
podjęte w 2017 roku Karolina Dąbrowska 2017-03-01 15:53:39
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze "Radca Prawny" Ewa Osiecka 2017-03-01 14:53:38
Redakcja Biuletynu Włodzimierz Słodkiewicz 2017-03-01 10:15:54
Uchwały 2017 rok Barbara Iwuć 2017-03-01 09:09:48
Uchwały 2017 rok Barbara Iwuć 2017-03-01 08:32:45
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro na usuwanie pojazdów z dróg powiatu jeleniogórskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (BZP.272.2.2.2017) Małgorzata Maras 2017-02-28 15:28:40
Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro pn.: "Oznakowanie pionowe i poziome dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego w 2017 roku" Małgorzata Maras 2017-02-28 12:27:20
Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro pn.: "Oznakowanie pionowe i poziome dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego w 2017 roku" Małgorzata Maras 2017-02-28 11:28:53
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-02-28 09:25:07
podjęte w 2016 roku Karolina Dąbrowska 2017-02-28 08:57:44
podjęte w 2016 roku Karolina Dąbrowska 2017-02-28 08:57:31
podjęte w 2016 roku Karolina Dąbrowska 2017-02-28 08:55:38
Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu. Karolina Dąbrowska 2017-02-28 08:47:45
Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro pn.: "Oznakowanie pionowe i poziome dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego w 2017 roku" Małgorzata Maras 2017-02-27 15:01:55
Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro pn.: "Oznakowanie pionowe i poziome dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego w 2017 roku" Małgorzata Maras 2017-02-27 14:50:39
Dane adresowe Michał Słomski 2017-02-27 12:58:17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2017-02-27 12:53:27
Zapytanie ofertowe pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – Miłków w km 0+000 do 4+023 (BZP.272.2.9.2017) Urszula Kasica 2017-02-27 12:17:19
2017 Agnieszka Buzun 2017-02-27 09:19:52
Uchwały 2017 rok Barbara Iwuć 2017-02-27 09:04:53
Uchwały 2017 rok Barbara Iwuć 2017-02-27 09:04:37
Uchwały 2017 rok Barbara Iwuć 2017-02-27 09:01:48
Uchwały 2017 rok Barbara Iwuć 2017-02-27 09:00:50
Uchwały 2017 rok Barbara Iwuć 2017-02-27 09:00:16
Uchwały 2017 rok Barbara Iwuć 2017-02-27 08:56:20
Uchwały 2017 rok Barbara Iwuć 2017-02-27 08:51:08
Uchwały 2017 rok Barbara Iwuć 2017-02-27 08:50:33
Uchwały 2017 rok Barbara Iwuć 2017-02-27 08:46:18
Uchwały 2017 rok Barbara Iwuć 2017-02-27 08:45:23
2017 Agnieszka Buzun 2017-02-27 08:41:43
Informacja o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 Małgorzata Żurawska 2017-02-24 08:45:05
Zapytanie ofertowe pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – Miłków w km 0+000 do 4+023 (BZP.272.2.9. Urszula Kasica 2017-02-23 15:41:10
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – Miłków w km 0+000 do 4+023 (BZP.272.2.9. Urszula Kasica 2017-02-23 15:40:39
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2017-02-23 14:54:53
Protokoły do wglądu Karolina Dąbrowska 2017-02-23 14:08:19
Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu. Karolina Dąbrowska 2017-02-22 15:53:50
Komisja Spraw Społecznych Karolina Dąbrowska 2017-02-22 15:53:26
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-02-22 15:50:52
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2017 ROK Karolina Dąbrowska 2017-02-22 15:49:09
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2017 ROK Karolina Dąbrowska 2017-02-22 15:48:42
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2017 ROK Karolina Dąbrowska 2017-02-22 15:47:51
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2017 ROK Karolina Dąbrowska 2017-02-22 15:47:19
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2017 ROK Karolina Dąbrowska 2017-02-22 15:46:24
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2017 ROK Karolina Dąbrowska 2017-02-22 15:45:07
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2017 ROK Karolina Dąbrowska 2017-02-22 15:44:30
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2017 ROK Karolina Dąbrowska 2017-02-22 15:43:45
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2017 ROK Karolina Dąbrowska 2017-02-22 15:42:45
Zapytanie ofertowe - postępowanie o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – Miłków w km 0+000 do 4+02 Urszula Kasica 2017-02-22 12:53:31
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2017-02-21 13:29:36
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2017-02-21 13:28:10
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Barbara Iwuć 2017-02-21 13:16:52
Dług publiczny Urszula Pedrycz 2017-02-21 11:57:22
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2017-02-21 11:20:55
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2017-02-21 11:14:14
Informacje o wydanych decyzjach wymagających udziału społeczeństwa Małgorzata Żurawska 2017-02-20 14:53:41
2017 Agnieszka Buzun 2017-02-20 14:30:20
Rok 2016 Agnieszka Buzun 2017-02-20 14:08:31
Zapytanie ofertowe - postępowanie o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – Miłków w km 0+000 do 4+02 Urszula Kasica 2017-02-17 13:11:53
Zapytanie ofertowe - postępowanie o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – Miłków w km 0+000 do 4+02 Urszula Kasica 2017-02-17 13:07:28
Zapytanie ofertowe - postępowanie o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – Miłków w km 0+000 do 4+02 Urszula Kasica 2017-02-17 12:57:27
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego Małgorzata Żurawska 2017-02-17 11:00:18
Biuro Zamówień Publicznych Urszula Kasica 2017-02-16 14:48:33
Rejestr uchwał Urban Urszula 2017-02-16 12:43:25
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-02-16 12:29:29
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-02-16 12:12:26
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-02-16 12:09:16
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-02-16 12:05:17
2017 Małgorzata Żurawska 2017-02-16 11:42:45
2017 Agnieszka Buzun 2017-02-16 08:22:04
Dane adresowe Michał Słomski 2017-02-14 15:15:34
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2017-02-14 15:13:46
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego Małgorzata Żurawska 2017-02-14 08:38:18
2017 Małgorzata Żurawska 2017-02-13 10:26:23
2017 Małgorzata Żurawska 2017-02-10 11:33:56
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-02-10 08:56:42
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-02-10 08:55:31
podjęte w 2016 roku Karolina Dąbrowska 2017-02-09 14:54:09
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2017-02-09 13:10:45
2017 Małgorzata Żurawska 2017-02-09 13:07:29
Biuro Zamówień Publicznych Urszula Kasica 2017-02-09 10:26:15
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2017-02-08 16:13:50
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2017-02-08 16:06:08
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2017-02-08 15:59:45
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2017-02-08 15:57:48
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2017-02-08 15:53:20
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2017-02-08 15:50:09
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2017-02-08 15:44:28
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2017-02-08 15:34:57
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2017-02-08 15:31:43
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2017-02-08 15:28:44
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2017-02-08 15:24:47
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2017-02-08 15:20:42
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2017-02-08 15:17:40
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2017-02-08 15:14:19
Sprawozdania z realizacji planu pracy Grażyna Krawiec 2017-02-08 14:16:57
Plan pracy Grażyna Krawiec 2017-02-08 14:16:21
Plan pracy Grażyna Krawiec 2017-02-08 14:15:45
Plan pracy Grażyna Krawiec 2017-02-08 14:15:33
Rok 2017 Grażyna Krawiec 2017-02-08 14:04:49
podjęte w 2017 roku Karolina Dąbrowska 2017-02-08 09:19:38
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Nadzór nad realizacją projektu pn.: Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim" Urszula Kasica 2017-02-07 15:25:52
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-02-07 14:33:23
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-02-07 14:28:30
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-02-07 10:04:40
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Barbara Iwuć 2017-02-07 08:23:16
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Barbara Iwuć 2017-02-07 08:22:12
Rejestr uchwał Urban Urszula 2017-02-06 14:21:21
Rejestr uchwał Urban Urszula 2017-02-06 14:21:07
Eryk Łukaszewicz - Z-ca dyrektora w Powiatowym Urzędzie Pracy Włodzimierz Słodkiewicz 2017-02-06 13:39:20
Małgorzata Kukuła - Główny Specjalista w Wydziale Komunikacji Włodzimierz Słodkiewicz 2017-02-06 13:38:11
Aleksandra Mucharska - p.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Włodzimierz Słodkiewicz 2017-02-06 13:19:28
Małgorzata Regner - Inspektor w Wydziale Komunikacji Włodzimierz Słodkiewicz 2017-02-06 13:17:01
Sylwester Urbański - Dyrektor Wydziału Oświaty i Zdrowia Włodzimierz Słodkiewicz 2017-02-06 13:16:39
Dominika Trawińska - Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP Włodzimierz Słodkiewicz 2017-02-06 13:16:13
Maria Regner-Głowniak - Podinspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Włodzimierz Słodkiewicz 2017-02-06 13:15:58
Monika Kardyś - Kierownik Działu Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Włodzimierz Słodkiewicz 2017-02-06 13:15:38
Magdalenia Kuźniar - Z-ca dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Włodzimierz Słodkiewicz 2017-02-06 13:15:23
Helena Gawron - Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Włodzimierz Słodkiewicz 2017-02-06 13:14:11
Barbara Górska - Z-ca Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy Włodzimierz Słodkiewicz 2017-02-06 13:13:53
Alina Fursewicz - Kierownik Działu Ewidencji w Powiatowym Urzędzie Pracy Włodzimierz Słodkiewicz 2017-02-06 13:13:28
Eryk Łukaszewicz - Z-ca dyrektora w Powiatowym Urzędzie Pracy Włodzimierz Słodkiewicz 2017-02-06 13:13:13
Eryk Łukaszewicz - Z-ca dyrektora w Powiatowym Urzędzie Pracy Włodzimierz Słodkiewicz 2017-02-06 13:13:03
Aneta Sempiak - Kierownik Referatu Rejestracji i Ewidencji Pojazdów w Wydziale Komunikacji Włodzimierz Słodkiewicz 2017-02-06 13:12:47
Emilia Piwińska - Podinspektor w Wydziale Komunikacji Włodzimierz Słodkiewicz 2017-02-06 13:12:31
Aleksandra Hadacz - Budzikowska - Kierownik Referatu Prawa Jazdy w Wydziale Komunikacji Włodzimierz Słodkiewicz 2017-02-06 13:12:17
Małgorzata Kukuła - Główny Specjalista w Wydziale Komunikacji Włodzimierz Słodkiewicz 2017-02-06 13:11:59
Zenon Bednarz - Dyrektor Wydziału Komunikacji Włodzimierz Słodkiewicz 2017-02-06 13:11:28
Jolanta Borejszo - Sekretarz Powiatu Włodzimierz Słodkiewicz 2017-02-06 13:11:06
Grażyna Bojęć - Skarbnik Powiatu Włodzimierz Słodkiewicz 2017-02-06 13:10:55
Grażyna Materak - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Włodzimierz Słodkiewicz 2017-02-06 13:10:46
Grażyna Materak - Z-ca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Włodzimierz Słodkiewicz 2017-02-06 13:10:40
Grażyna Bojęć - Skarbnik Powiatu Włodzimierz Słodkiewicz 2017-02-06 13:10:04
Jolanta Borejszo - Sekretarz Powiatu Włodzimierz Słodkiewicz 2017-02-06 13:09:51
2016 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2017-02-06 13:09:17
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-02-02 15:15:16
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-02-02 14:58:48
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-02-02 14:52:00
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-02-02 14:27:31
Rozeznanie cenowe o wartości do 10.000 euro na zadanie pn.: "Prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego" Urszula Kasica 2017-02-02 13:13:20
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-02-02 12:15:57
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-02-02 12:08:13
Protokoły Komisji Skrutacyjnych Karolina Dąbrowska 2017-02-02 12:04:28
Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa Anna Wróbel 2017-02-02 10:09:58
Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Anna Wróbel 2017-02-01 13:48:31
Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa Anna Wróbel 2017-02-01 13:47:55
Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Anna Wróbel 2017-02-01 13:47:00
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2017-02-01 12:48:36
Wieleletnia prognoza finansowa na lata 2016-2030. Urszula Pedrycz 2017-02-01 12:45:53
Koszt utrzymania mieszkańca Grażyna Krawiec 2017-02-01 12:20:28
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Nadzór nad realizacją projektu pn.: Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim" Urszula Kasica 2017-01-31 15:41:59
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na zimowe utrzymanie drogi publicznej na odcinku od Rozdroża Kowarskiego do Przełęczy Okraj (BZP.272.1.1.2017) Urszula Kasica 2017-01-31 15:21:24
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Karolina Dąbrowska 2017-01-31 13:03:21
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2017 ROK Karolina Dąbrowska 2017-01-31 13:02:08
Protokoły z Sesji V kadencji Rady Powiatu Karolina Dąbrowska 2017-01-31 11:38:51
Protokoły do wglądu Karolina Dąbrowska 2017-01-31 11:37:29
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-01-30 13:03:44
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Nadzór nad realizacją projektu pn.: Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim" Urszula Kasica 2017-01-30 10:47:24
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Nadzór nad realizacją projektu pn.: Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim" Urszula Kasica 2017-01-27 10:18:36
2017 Agnieszka Buzun 2017-01-27 09:25:58
2017 Agnieszka Buzun 2017-01-27 09:13:54
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-01-26 15:34:41
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2017-01-26 14:47:46
Dane adresowe Michał Słomski 2017-01-26 14:45:01
Rejestry, ewidencje - udostępnianie Włodzimierz Słodkiewicz 2017-01-26 11:40:02
Rejestry, ewidencje - udostępnianie Włodzimierz Słodkiewicz 2017-01-26 11:25:51
Rejestry, ewidencje - udostępnianie Włodzimierz Słodkiewicz 2017-01-26 11:25:16
Komisja Spraw Społecznych Karolina Dąbrowska 2017-01-26 09:53:39
Protokoły do wglądu Karolina Dąbrowska 2017-01-26 08:11:49
Protokoły do wglądu Karolina Dąbrowska 2017-01-25 14:23:58
Rejestracja pojazdów Małgorzata Regner 2017-01-25 12:15:48
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2017-01-25 12:14:35
Rozeznanie cenowe o wartości do 10.000 euro na zadanie pn.: "Prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego" Urszula Kasica 2017-01-25 12:10:01
Rozeznanie cenowe o wartości do 10.000 euro na zadanie pn.: "Ochrona obiektów Powiatu Jeleniogórskiego w 2017 r." Małgorzata Maras 2017-01-24 12:29:51
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Nadzór nad realizacją projektu pn.: Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim" Urszula Kasica 2017-01-24 12:22:20
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Nadzór nad realizacją projektu pn.: Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim" Urszula Kasica 2017-01-24 12:19:46
Rok 2016 Agnieszka Buzun 2017-01-24 10:54:55
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-01-24 10:52:57
Rok 2016 Agnieszka Buzun 2017-01-24 10:50:15
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-01-23 15:16:59
Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu. Karolina Dąbrowska 2017-01-23 15:15:59
Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu. Karolina Dąbrowska 2017-01-23 15:15:36
Komisja Spraw Społecznych Karolina Dąbrowska 2017-01-23 15:15:08
Pliki do pobrania Elżbieta Machała 2017-01-22 19:22:20
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2017-01-20 13:23:30
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Barbara Iwuć 2017-01-20 13:15:54
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Barbara Iwuć 2017-01-20 13:14:47
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2017-01-20 13:01:25
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2017-01-20 12:49:57
Rozeznanie cenowe o wartości do 10.000 euro na zadanie pn.: "Ochrona obiektów Powiatu Jeleniogórskiego w 2017 r." Małgorzata Maras 2017-01-18 13:59:21
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-01-18 10:11:40
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn. „Usuwanie martwych zwierząt z dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego” Urszula Kasica 2017-01-18 08:52:45
Protokoły z Sesji V kadencji Rady Powiatu Karolina Dąbrowska 2017-01-17 15:01:11
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2016 rok Karolina Dąbrowska 2017-01-17 14:58:35
Informacja o kontrolach Damian Kubiak 2017-01-17 14:52:58
2017 Małgorzata Żurawska 2017-01-17 14:45:58
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-01-17 14:11:59
2017 Agnieszka Buzun 2017-01-17 10:46:54
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Damian Kubiak 2017-01-17 08:58:06
Komisja Rewizyjna Karolina Dąbrowska 2017-01-17 07:57:50
2017 Małgorzata Żurawska 2017-01-16 13:20:45
Rok 2016 Agnieszka Buzun 2017-01-16 12:28:16
Wieleletnia prognoza finansowa na lata 2016-2030. Urszula Pedrycz 2017-01-16 12:09:56
Uchwały budżetowe Urszula Pedrycz 2017-01-16 12:05:17
2017 Agnieszka Buzun 2017-01-16 10:36:49
2017 Agnieszka Buzun 2017-01-16 10:35:39
2017 Agnieszka Buzun 2017-01-16 10:29:44
2017 Agnieszka Buzun 2017-01-16 10:21:51
2017 Agnieszka Buzun 2017-01-16 10:17:43
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-01-13 14:21:22
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-01-13 14:21:05
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-01-13 14:08:56
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-01-13 13:59:35
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-01-13 13:53:38
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-01-13 13:16:29
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-01-13 13:11:15
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-01-13 13:06:33
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-01-13 13:02:16
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-01-13 13:01:40
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-01-13 12:59:12
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-01-13 12:55:46
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-01-13 12:50:21
Uchwały 2017 rok Urban Urszula 2017-01-13 12:47:13
Rejestr uchwał Urban Urszula 2017-01-13 12:39:31
2017 Małgorzata Żurawska 2017-01-13 11:28:23
2017 Małgorzata Żurawska 2017-01-13 11:18:20
Jednostki Powiatu Urban Urszula 2017-01-13 09:32:30
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Barbara Iwuć 2017-01-13 08:27:15
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Barbara Iwuć 2017-01-13 08:25:56
podjęte w 2017 roku Karolina Dąbrowska 2017-01-12 09:54:18
podjęte w 2016 roku Karolina Dąbrowska 2017-01-12 09:38:43
podjęte w 2016 roku Karolina Dąbrowska 2017-01-12 09:38:38
Protokoły do wglądu Karolina Dąbrowska 2017-01-12 09:28:43
Rozeznanie cenowe o wartości do 10.000 euro na zadanie pn.: "Ochrona fizyczna obiektów Skarbu Państwa w 2017 r." Małgorzata Maras 2017-01-11 12:47:00
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Karolina Dąbrowska 2017-01-11 12:10:29
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Karolina Dąbrowska 2017-01-11 12:10:08
Komisja Rewizyjna Karolina Dąbrowska 2017-01-11 12:00:23
Komisja Rewizyjna Karolina Dąbrowska 2017-01-11 11:58:55
Komisja Rewizyjna Karolina Dąbrowska 2017-01-11 11:58:37
Komisja Rewizyjna Karolina Dąbrowska 2017-01-11 11:57:42
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Damian Kubiak 2017-01-11 08:41:22
Biuro Zamówień Publicznych Urszula Kasica 2017-01-11 08:32:40
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-01-10 13:15:19
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-01-10 13:13:50
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-01-10 13:13:06
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-01-10 12:54:49
Rok 2017 Agnieszka Buzun 2017-01-10 12:11:49
Rozeznanie cenowe o wartości do 10.000 euro na zadanie pn.: "Ochrona fizyczna obiektów Skarbu Państwa w 2017 r." Małgorzata Maras 2017-01-09 15:01:13
Wieleletnia prognoza finansowa na lata 2016-2030. Urszula Pedrycz 2017-01-09 11:49:04
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Damian Kubiak 2017-01-09 11:29:00
Rozeznanie cenowe o wartości do 10.000 euro na zadanie pn.: "Ochrona fizyczna obiektów Skarbu Państwa w 2017 r." Małgorzata Maras 2017-01-09 09:38:06
Małgorzata Kukuła - Główny Specjalista w Wydziale Komunikacji Włodzimierz Słodkiewicz 2017-01-05 12:09:00
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Włodzimierz Słodkiewicz 2017-01-05 09:37:40
Uchwały 2016 rok Barbara Iwuć 2017-01-04 14:07:12
Rozeznanie cenowe o wartości do 10.000 euro na zadanie pn.: "Ochrona fizyczna obiektów Skarbu Państwa w 2017 r." Małgorzata Maras 2017-01-04 14:06:14
Krystyna Patynowska - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Włodzimierz Słodkiewicz 2017-01-04 12:42:23
Biuro Zamówień Publicznych Urszula Kasica 2017-01-04 10:09:58
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2017-01-04 09:44:34
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-01-04 08:52:43
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-01-04 08:43:12
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-01-04 08:42:06
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-01-04 08:41:06
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-01-04 08:39:57
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-01-04 08:38:52
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Karolina Dąbrowska 2017-01-04 08:37:44
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro na usuwanie pojazdów z dróg powiatu jeleniogórskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym Urszula Kasica 2017-01-03 15:21:36
2016 Małgorzata Żurawska 2017-01-03 10:25:56
2016 Małgorzata Żurawska 2017-01-03 10:18:03
Rozeznanie cenowe o wartości do 10.000 euro na zadanie pn.: "Ochrona fizyczna obiektów Skarbu Państwa w 2017 r." Małgorzata Maras 2017-01-03 09:27:16
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2017-01-03 07:33:37
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2017-01-03 07:33:28
2016 Małgorzata Żurawska 2017-01-02 15:10:00
2016 Małgorzata Żurawska 2017-01-02 15:00:58
2016 Małgorzata Żurawska 2017-01-02 14:54:19
2016 Małgorzata Żurawska 2017-01-02 14:45:00
2016 Małgorzata Żurawska 2017-01-02 14:38:16
2016 Małgorzata Żurawska 2017-01-02 14:31:35
2016 Małgorzata Żurawska 2017-01-02 14:20:48
2016 Małgorzata Żurawska 2017-01-02 14:12:15
2016 Małgorzata Żurawska 2017-01-02 13:59:28
2016 Małgorzata Żurawska 2017-01-02 13:50:49
Uchwały 2016 rok Barbara Iwuć 2017-01-02 13:06:31
Nieodpłatna pomoc prawna w 2017 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2017-01-02 11:17:30
Nieodpłatna pomoc prawna w 2017 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2017-01-02 11:16:29
Nieodpłatna pomoc prawna w 2017 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2017-01-02 11:15:57
Nieodpłatna pomoc prawna w 2017 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2017-01-02 11:13:49
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na zimowe utrzymanie drogi publicznej na odcinku od Rozdroża Kowarskiego do Przełęczy Okraj (BZP.272.1.15.2016) Urszula Kasica 2017-01-02 10:56:14
Nieodpłatna pomoc prawna w 2016 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2017-01-02 10:37:14
Uchwały 2016 rok Barbara Iwuć 2016-12-30 14:14:36
Wieleletnia prognoza finansowa na lata 2016-2030. Urszula Pedrycz 2016-12-30 12:29:17
Wieleletnia prognoza finansowa na lata 2016-2030. Urszula Pedrycz 2016-12-30 12:28:33
Wieleletnia prognoza finansowa na lata 2016-2030. Urszula Pedrycz 2016-12-30 12:26:50
Wieleletnia prognoza finansowa na lata 2016-2030. Urszula Pedrycz 2016-12-30 12:25:19
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2016-12-30 12:12:57
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2016-12-30 12:11:29
Uchwały budżetowe Urszula Pedrycz 2016-12-30 11:56:44
Uchwały budżetowe Urszula Pedrycz 2016-12-30 11:55:49
Uchwały budżetowe Urszula Pedrycz 2016-12-30 11:47:11
Uchwały budżetowe Urszula Pedrycz 2016-12-30 11:44:24
Uchwały budżetowe Urszula Pedrycz 2016-12-30 11:38:46
Uchwały 2016 rok Barbara Iwuć 2016-12-30 11:12:47
Uchwały 2016 rok Barbara Iwuć 2016-12-30 11:12:28
Uchwały 2016 rok Barbara Iwuć 2016-12-30 09:51:38
Rozeznanie cenowe o wartości do 10.000 euro na zadanie pn.: "Usługa w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" Małgorzata Maras 2016-12-29 14:49:56
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn. „Usuwanie martwych zwierząt z dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego” Małgorzata Maras 2016-12-28 15:28:39
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn. "„Usuwanie martwych zwierząt z dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego” Małgorzata Maras 2016-12-28 12:06:27
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2016-12-27 10:25:03
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2016-12-27 10:24:39
podjęte w 2016 roku Karolina Dąbrowska 2016-12-23 13:46:38
podjęte w 2016 roku Karolina Dąbrowska 2016-12-23 13:46:31
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2016-12-23 11:32:16
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2016-12-23 11:31:39
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2016-12-23 11:27:08
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2016-12-23 11:21:25
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2016-12-23 11:15:48
Rok 2016 Agnieszka Buzun 2016-12-23 11:01:02
Protokoły do wglądu Karolina Dąbrowska 2016-12-23 08:25:05
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2016-12-22 14:21:58
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2016-12-22 13:42:17
Zalecenie Komisji Eurpejskiej w sprawie praworządności w Polsce: pytania i odpowiedzi Włodzimierz Słodkiewicz 2016-12-22 12:27:11
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2016-12-22 11:44:39
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2016-12-22 11:42:35
2016 Agnieszka Buzun 2016-12-22 10:49:10
Rok 2016 Agnieszka Buzun 2016-12-22 10:42:25
Rozeznanie cenowe "Zimowe utrzymanie drogi publicznej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 369 (Rozdroże Kowarskie) do granicy Państwa (Przełęcz Okraj)" BZP.272.2.72.2016 Urszula Kasica 2016-12-22 09:05:46
Nieodpłatna pomoc prawna w 2016 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2016-12-21 15:21:48
Uchwały 2016 rok Barbara Iwuć 2016-12-21 14:44:54
Rozeznanie cenowe o wartości do 10.000 euro na zadanie pn.: "Ochrona fizyczna obiektów Skarbu Państwa w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r." Małgorzata Maras 2016-12-21 14:44:28
Nieodpłatna pomoc prawna Włodzimierz Słodkiewicz 2016-12-21 14:36:34
Nieodpłatna pomoc prawna Włodzimierz Słodkiewicz 2016-12-21 14:24:18
Informacja Starosty Jeleniogórskiego w sprawie lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu jeleniogórskiego w 2017 Włodzimierz Słodkiewicz 2016-12-21 14:11:56
Informacja Starosty Jeleniogórskiego w sprawie lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu jeleniogórskiego w 2017 Włodzimierz Słodkiewicz 2016-12-21 14:11:08
Informacja Starosty Jeleniogórskiego w sprawie lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu jeleniogórskiego w 2017 Włodzimierz Słodkiewicz 2016-12-21 14:09:42
Rok 2016 Agnieszka Buzun 2016-12-21 10:24:18
Rok 2016 Agnieszka Buzun 2016-12-21 10:04:59
2017 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2016-12-20 14:59:43
Uchwały 2016 rok Barbara Iwuć 2016-12-20 14:10:35
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku Anna Wróbel 2016-12-20 13:17:21
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2017 roku Anna Wróbel 2016-12-20 13:15:18
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 roku Anna Wróbel 2016-12-20 12:51:18
Ogłoszenie o naborze do składu komisji konkursowych Anna Wróbel 2016-12-20 12:44:00
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2016-12-20 11:46:40
Dane adresowe Michał Słomski 2016-12-20 11:42:44
Rozeznanie cenowe o wartości do 10.000 euro na zadanie pn.: "Doraźna ochrona fizyczna obiektów Powiatu Jeleniogórskiego w roku 2017" Małgorzata Maras 2016-12-20 10:27:25
Uchwały 2016 rok Barbara Iwuć 2016-12-20 09:23:41
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Monika Kardyś 2016-12-20 09:22:58
Rok 2016 Grażyna Krawiec 2016-12-20 09:18:00
Rok 2016 Grażyna Krawiec 2016-12-20 09:16:22
2017 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2016-12-20 07:58:45
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu sprawie powierzenia realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku oraz przyznania dota Włodzimierz Słodkiewicz 2016-12-20 07:53:08
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu sprawie powierzenia realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku oraz przyznania dota Włodzimierz Słodkiewicz 2016-12-20 07:52:28
Umowy Grażyna Krawiec 2016-12-16 13:54:40
Plany finansowe wydatkÃłw Grażyna Krawiec 2016-12-16 13:48:12
Plany finansowe wydatkÃłw Grażyna Krawiec 2016-12-16 13:42:45
Budżet jednostki Grażyna Krawiec 2016-12-16 13:39:22
Budżet jednostki Grażyna Krawiec 2016-12-16 13:29:19
Nieodpłatna pomoc prawna Włodzimierz Słodkiewicz 2016-12-16 12:14:16
Kodeks etyki Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:55:21
Kodeks etyki Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:55:03
Rok 2003 Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:41:30
Rok 2004 Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:41:11
Rok 2005 Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:40:48
Rok 2006 Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:40:25
Rok 2007 Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:39:53
Rok 2008 Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:39:30
Rok 2009 Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:39:13
Rok 2010 Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:38:59
Rok 2011 Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:38:42
Rok 2012 Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:38:27
Rok 2013 Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:38:11
Rok 2014 Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:37:55
Rok 2015 Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:37:39
Rok 2016 Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:37:25
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:35:24
NabÃłr na stanowisko gÅ‚Ãłwnego ksiÄ™gowego DPS w Janowicach Wielkich. Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:35:11
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:35:01
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:34:45
Udostępnianie informacji publicznej Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:34:19
Status załatwionych spraw Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:33:41
Realizacja zadań publicznych Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:33:08
Archiwum Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:32:21
Umowy Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:31:50
Rok 2013 Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:31:25
Rok 2014 Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:31:05
Rok 2015 Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:30:45
Rok 2016 Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:30:23
Zarządzenia Dyrektora Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:29:56
Budżet jednostki Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:29:41
Majątek jednostki Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:29:33
Sprawozdania z realizacji planu pracy Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:29:18
Plan pracy Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:29:00
Kontrola zarządcza Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:28:49
Kodeks etyki Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:28:38
Misja jednostki Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:28:25
Koszt utrzymania mieszkańca Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:28:17
Zakres świadczonych usług Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:28:07
Przedmiot działalności Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:27:57
Status jednostki Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:27:48
Organizacja jednostki Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:27:36
Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:27:20
Koszt utrzymania mieszkańca Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:26:22
Zakres świadczonych usług Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:26:11
Przedmiot działalności Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:25:58
Status jednostki Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:25:17
Organizacja jednostki Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:25:06
NabÃłr na stanowisko gÅ‚Ãłwnego ksiÄ™gowego DPS w Janowicach Wielkich. Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:24:44
Archiwum Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:24:14
Umowy Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:23:57
Zarządzenia Dyrektora Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:23:38
Rejestry i Ewidencje Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:23:23
Budżet jednostki Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:23:01
Majątek jednostki Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:22:43
Kontrole przeprowadzone w DPS Janowice Wielkie Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:22:20
Dokumentacja z kontroli Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:22:08
Sprawozdania z realizacji planu pracy Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:21:49
Plan pracy Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:21:37
Kontrola zarządcza Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:21:24
Kodeks etyki Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:21:12
Misja jednostki Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:20:36
Misja jednostki Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:18:48
Misja jednostki Grażyna Krawiec 2016-12-16 11:17:57
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-12-15 15:12:27
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-12-15 15:11:54
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-12-15 15:04:30
Rejestr uchwał Urban Urszula 2016-12-15 14:52:33
Rozeznanie cenowe o wartoÅ›ci do 10.000 euro na zadanie pn.: "UsÅ‚uga w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Starostwa Powiatowego w Jeleniej GÃłrze" MaÅ‚gorzata Maras 2016-12-15 14:43:56
Otwarty konkurs ofert na realizacjÄ™ zadaÅ„ publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku Anna WrÃłbel 2016-12-14 11:37:27
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2016 rok Karolina Dąbrowska 2016-12-14 10:03:37
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2016 rok Karolina Dąbrowska 2016-12-14 10:03:05
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2016 rok Karolina Dąbrowska 2016-12-14 10:01:33
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2016 rok Karolina Dąbrowska 2016-12-14 09:59:37
2016 Agnieszka Buzun 2016-12-14 09:58:46
Protokoły z Sesji V kadencji Rady Powiatu Karolina Dąbrowska 2016-12-14 09:29:04
Sprawozdania z realizacji planu pracy Grażyna Krawiec 2016-12-14 09:27:31
Sesje Rady Powiatu JeleniogÃłrskiego V kadencji 2014-2018 Karolina DÄ…browska 2016-12-14 09:26:37
Plan pracy Grażyna Krawiec 2016-12-14 09:24:16
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2016 rok Karolina Dąbrowska 2016-12-14 09:20:37
Rok 2016 Grażyna Krawiec 2016-12-14 09:11:31
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Grażyna Krawiec 2016-12-14 09:04:04
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Grażyna Krawiec 2016-12-14 09:03:14
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Grażyna Krawiec 2016-12-14 09:02:12
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Grażyna Krawiec 2016-12-14 09:00:32
Rejestry i Ewidencje Grażyna Krawiec 2016-12-14 08:40:18
Rejestry, Ewidencje, Archiwa Grażyna Krawiec 2016-12-14 08:39:36
Wieleletnia prognoza finansowa na lata 2016-2030. Urszula Pedrycz 2016-12-13 15:19:44
Projekt budżetu powiatu jeleniogÃłrskiego na 2017 rok. Urszula Pedrycz 2016-12-13 15:13:54
Projekt budżetu powiatu jeleniogÃłrskiego na 2017 rok. Urszula Pedrycz 2016-12-13 15:11:07
Projekt budżetu powiatu jeleniogÃłrskiego na 2017 rok. Urszula Pedrycz 2016-12-13 15:08:06
OgÅ‚oszenie o zmianie ogÅ‚oszenia o zamÃłwieniu "Zimowe utrzymanie drogi publicznej na odcinku od drogi wojewÃłdzkiej nr 369 (Rozdroże Kowarskie) do granicy PaÅ„stwa (PrzeÅ‚Ä™cz Okraj)" (BZP.272.1.15 Urszula Kasica 2016-12-13 14:29:18
Kodeks etyki Grażyna Krawiec 2016-12-13 13:53:55
Rozeznanie cenowe o wartoÅ›ci do 10.000 euro na zadanie pn.: "Ochrona fizyczna obiektÃłw Skarbu PaÅ„stwa w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r." MaÅ‚gorzata Maras 2016-12-13 11:51:35
Rozeznanie cenowe o wartoÅ›ci do 10.000 euro na zadanie pn.: "Doraźna ochrona fizyczna obiektÃłw Powiatu JeleniogÃłrskiego w roku 2017" MaÅ‚gorzata Maras 2016-12-13 11:45:24
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn. "Zimowe utrzymanie drogi publicznej na odcinku od drogi wojewÃłdzkiej nr 369 (Rozdroże Kowarskie) do granicy PaÅ„stwa (PrzeÅ‚Ä™cz Okraj)" Urszula Kasica 2016-12-13 11:19:16
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2016 rok Karolina Dąbrowska 2016-12-12 15:23:27
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2016 rok Karolina Dąbrowska 2016-12-12 15:23:09
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2016 rok Karolina Dąbrowska 2016-12-12 15:21:24
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2016 rok Karolina Dąbrowska 2016-12-12 15:19:26
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2016 rok Karolina Dąbrowska 2016-12-12 15:18:36
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2016 rok Karolina Dąbrowska 2016-12-12 15:17:58
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2016 rok Karolina Dąbrowska 2016-12-12 15:16:40
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2016 rok Karolina Dąbrowska 2016-12-12 15:16:08
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2016 rok Karolina Dąbrowska 2016-12-12 15:13:56
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2016 rok Karolina Dąbrowska 2016-12-12 15:12:12
Komisja Budżetu, FinansÃłw i MajÄ…tku Powiatu. Karolina DÄ…browska 2016-12-12 15:08:32
Komisja Budżetu, FinansÃłw i MajÄ…tku Powiatu. Karolina DÄ…browska 2016-12-12 15:08:27
Komisja Budżetu, FinansÃłw i MajÄ…tku Powiatu. Karolina DÄ…browska 2016-12-12 15:05:55
Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu. Karolina DÄ…browska 2016-12-12 15:05:07
Komisja Spraw Społecznych Karolina Dąbrowska 2016-12-12 15:04:23
Otwarty konkurs ofert na realizacjÄ™ zadaÅ„ publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 roku Anna WrÃłbel 2016-12-12 13:21:18
Otwarty konkurs ofert na realizacjÄ™ zadaÅ„ publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku Anna WrÃłbel 2016-12-12 13:17:54
Otwarty konkurs ofert na realizacjÄ™ zadaÅ„ publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2017 roku Anna WrÃłbel 2016-12-12 13:17:00
Otwarty konkurs ofert na realizacjÄ™ zadaÅ„ publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowegow 2017 roku Anna WrÃłbel 2016-12-12 13:15:18
Rozeznanie cenowe o wartoÅ›ci do 10.000 euro na zadanie pn.: "Ochrona fizyczna obiektÃłw Skarbu PaÅ„stwa w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r." MaÅ‚gorzata Maras 2016-12-12 12:55:39
Rozeznanie cenowe o wartoÅ›ci do 10.000 euro na zadanie pn.: "Ochrona fizyczna obiektÃłw Skarbu PaÅ„stwa w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r." MaÅ‚gorzata Maras 2016-12-12 12:55:03
Rozeznanie cenowe o wartoÅ›ci do 10.000 euro na zadanie pn.: "Doraźna ochrona fizyczna obiektÃłw Powiatu JeleniogÃłrskiego w roku 2017" MaÅ‚gorzata Maras 2016-12-12 12:35:16
Rok 2016 Agnieszka Buzun 2016-12-12 10:51:21
Rozeznanie cenowe o wartoÅ›ci do 10.000 euro na zadanie pn.: "Doraźna ochrona fizyczna obiektÃłw Powiatu JeleniogÃłrskiego w roku 2017" Urszula Kasica 2016-12-12 10:02:39
2016 Agnieszka Buzun 2016-12-09 13:48:10
2016 Agnieszka Buzun 2016-12-09 13:43:05
Nieodpłatna pomoc prawna Włodzimierz Słodkiewicz 2016-12-09 12:30:37
Nieodpłatna pomoc prawna Włodzimierz Słodkiewicz 2016-12-09 11:51:07
2016 Justyna Kowalska 2016-12-09 10:14:26
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego Justyna Kowalska 2016-12-09 10:11:31
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Barbara Iwuć 2016-12-08 14:01:23
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Barbara Iwuć 2016-12-08 14:00:04
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2016-12-08 13:22:26
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2016-12-08 13:19:06
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2016-12-08 13:16:50
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2016-12-08 13:07:51
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2016-12-08 13:02:19
Nieodpłatna pomoc prawna Włodzimierz Słodkiewicz 2016-12-07 13:31:12
Rok 2016 Agnieszka Buzun 2016-12-07 12:43:54
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2016-12-07 11:15:11
Tryb załatwiania spraw Michał Słomski 2016-12-06 13:34:19
Dane adresowe Michał Słomski 2016-12-06 13:31:32
Rozeznanie cenowe o wartoÅ›ci do 10.000 euro na: "UsuniÄ™cie 23 drzew z pasa drogowego drÃłg powiatowych Powiatu JeleniogÃłrskiego” MaÅ‚gorzata Maras 2016-12-06 13:14:46
Jarosław Grabowski- Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie Włodzimierz Słodkiewicz 2016-12-06 09:47:17
UchwaÅ‚y Rady Powiatu JeleniogÃłrskiego V kadencji 2014-2018 Karolina DÄ…browska 2016-12-06 09:06:36
UchwaÅ‚y Rady Powiatu JeleniogÃłrskiego V kadencji 2014-2018 Karolina DÄ…browska 2016-12-06 09:00:00
Rozeznanie cenowe o wartości do 10.000 euro na: "Wycięcie 13 drzew oraz cięcia sanitarne 1 drzewa na gruntach należących do Skarbu Państwa wraz z zakupem drewna pozyskanego z wycinki" Urszula Kasica 2016-12-05 15:23:45
Rozeznanie cenowe o wartoÅ›ci do 10.000 euro na: " DoraźnÄ… ochronÄ™ fizycznÄ… obiektÃłw Powiatu JeleniogÃłrskiego w roku 2017" MaÅ‚gorzata Maras 2016-12-05 11:36:50
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Karolina Dąbrowska 2016-12-05 11:03:26
UchwaÅ‚y Rady Powiatu JeleniogÃłrskiego V kadencji 2014-2018 Karolina DÄ…browska 2016-12-05 11:02:17
UchwaÅ‚y Rady Powiatu JeleniogÃłrskiego V kadencji 2014-2018 Karolina DÄ…browska 2016-12-05 11:00:49
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Barbara Iwuć 2016-11-30 13:02:00
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Barbara Iwuć 2016-11-30 13:00:45
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2016-11-30 10:44:10
Rozeznanie cenowe o wartoÅ›ci do 10.000 euro na dostawÄ™ bonÃłw podarunkowych dla Starostwa Powiatowego w Jeleniej GÃłrze (BZP.272.2.67.2016) Urszula Kasica 2016-11-29 15:08:26
Rozeznanie cenowe o wartości do 10.000 euro pn.: "Sporządzenie operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej zabudowanej” (BZP.272.2.61.2016) Małgorzata Maras 2016-11-29 14:51:44
Statut Szkoły Ewa Pędziwiatr 2016-11-29 10:39:47
Statut Szkoły Ewa Pędziwiatr 2016-11-29 10:39:08
Statut Szkoły Ewa Pędziwiatr 2016-11-28 14:22:31
Statut Szkoły Ewa Pędziwiatr 2016-11-28 14:21:31
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-11-28 11:54:43
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-11-28 11:42:10
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-11-28 08:43:34
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-11-28 08:31:14
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-11-28 08:14:21
Protokoły do wglądu Karolina Dąbrowska 2016-11-25 14:07:53
Protokoły do wglądu Karolina Dąbrowska 2016-11-25 14:06:49
Rozeznanie cenowe o wartości do 10.000 euro na: "Wycięcie 13 drzew oraz cięcia sanitarne 1 drzewa na gruntach należących do Skarbu Państwa wraz z zakupem drewna pozyskanego z wycinki" Urszula Kasica 2016-11-25 11:11:14
Biuro ZamÃłwieÅ„ Publicznych Urszula Kasica 2016-11-25 10:54:12
Rok 2016 Agnieszka Buzun 2016-11-25 08:45:56
Rejestr uchwał Urban Urszula 2016-11-24 14:19:32
Rejestr uchwał Urban Urszula 2016-11-24 14:19:18
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-11-24 13:50:05
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-11-24 13:41:38
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-11-24 12:55:47
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-11-24 12:46:15
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-11-24 12:39:44
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-11-24 12:22:51
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-11-24 12:15:53
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-11-24 11:56:54
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Karolina Dąbrowska 2016-11-24 11:03:39
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-11-24 09:46:56
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-11-24 09:44:50
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-11-24 09:21:54
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-11-24 09:05:16
Komisja Budżetu, FinansÃłw i MajÄ…tku Powiatu. Karolina DÄ…browska 2016-11-24 08:35:21
Projekt budżetu powiatu jeleniogÃłrskiego na 2017 rok. Urszula Pedrycz 2016-11-24 07:51:31
Rozeznanie cenowe o wartoÅ›ci do 10.000 euro pn.: "Wykonanie operatÃłw w zakresie szacowania wartoÅ›ci nieruchomoÅ›ci na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej GÃłrze” (BZP.272.2.64.2016) Urszula Kasica 2016-11-23 13:12:41
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Barbara Iwuć 2016-11-23 09:57:59
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Barbara Iwuć 2016-11-23 09:56:28
Protokoły do wglądu Karolina Dąbrowska 2016-11-23 08:26:30
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Barbara Iwuć 2016-11-22 11:19:21
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Barbara Iwuć 2016-11-22 11:17:56
Rozeznanie cenowe o wartoÅ›ci do 10.000 euro pn.: "Wykonanie podziaÅ‚u dwÃłch nieruchomoÅ›ci Skarbu PaÅ„stwa" (BZP.272.2.63.2016) MaÅ‚gorzata Maras 2016-11-22 08:51:44
Sesje Rady Powiatu JeleniogÃłrskiego V kadencji 2014-2018 Karolina DÄ…browska 2016-11-21 14:29:29
2016 Justyna Kowalska 2016-11-21 10:38:31
Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komÃłrki organizacyjne,telefony, fax, e-mail WÅ‚odzimierz SÅ‚odkiewicz 2016-11-21 07:56:36
Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komÃłrki organizacyjne,telefony, fax, e-mail WÅ‚odzimierz SÅ‚odkiewicz 2016-11-21 07:54:17
Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komÃłrki organizacyjne,telefony, fax, e-mail WÅ‚odzimierz SÅ‚odkiewicz 2016-11-21 07:52:59
Oferty pracy Ewa Pędziwiatr 2016-11-18 11:16:50
Oferty pracy Ewa Pędziwiatr 2016-11-18 11:16:06
2016 Justyna Kowalska 2016-11-18 11:01:08
V kadencja 2014-2018 Ewa Gralik - Żmudzińska 2016-11-18 10:34:05
ZespÃłÅ‚ SzkÃłÅ‚ Specjalnych w Domu Pomocy SpoÅ‚ecznej "Junior" w MiÅ‚kowie Izabela Rodziewicz 2016-11-18 08:18:49
Komisja Budżetu, FinansÃłw i MajÄ…tku Powiatu. Karolina DÄ…browska 2016-11-17 11:52:19
Komisja Budżetu, FinansÃłw i MajÄ…tku Powiatu. Karolina DÄ…browska 2016-11-17 11:52:15
Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu. Karolina DÄ…browska 2016-11-17 11:51:27
Komisja Spraw Społecznych Karolina Dąbrowska 2016-11-17 11:50:40
Komisja Rewizyjna Karolina DÄ…browska 2016-11-17 11:48:36
Komisja Rewizyjna Karolina DÄ…browska 2016-11-17 11:48:10
Rok 2016 Agnieszka Buzun 2016-11-17 08:17:08
Wieleletnia prognoza finansowa na lata 2016-2030. Urszula Pedrycz 2016-11-16 13:09:40
Wieleletnia prognoza finansowa na lata 2016-2030. Urszula Pedrycz 2016-11-16 13:04:10
Projekt budżetu powiatu jeleniogÃłrskiego na 2017 rok. Urszula Pedrycz 2016-11-16 12:53:19
Projekt budżetu powiatu jeleniogÃłrskiego na 2017 rok. Urszula Pedrycz 2016-11-16 12:40:33
Projekt budżetu powiatu jeleniogÃłrskiego na 2017 rok. Urszula Pedrycz 2016-11-16 12:32:47
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego Justyna Kowalska 2016-11-16 10:57:41
Komisja Spraw Społecznych Karolina Dąbrowska 2016-11-16 10:40:43
Tryb załatwiania spraw Michał Słomski 2016-11-15 13:53:21
2016 Justyna Kowalska 2016-11-15 12:22:29
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2016 rok Karolina Dąbrowska 2016-11-15 12:12:53
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2016 rok Karolina Dąbrowska 2016-11-15 12:09:08
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2016 rok Karolina Dąbrowska 2016-11-15 12:08:21
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2016 rok Karolina Dąbrowska 2016-11-15 12:07:38
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2016 rok Karolina Dąbrowska 2016-11-15 12:07:06
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2016 rok Karolina Dąbrowska 2016-11-15 12:06:27
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2016 rok Karolina Dąbrowska 2016-11-15 12:03:16
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2016 rok Karolina Dąbrowska 2016-11-15 12:00:34
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2016 rok Karolina Dąbrowska 2016-11-15 11:59:00
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2016 rok Karolina Dąbrowska 2016-11-15 11:58:05
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2016 rok Karolina Dąbrowska 2016-11-15 11:57:36
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2016 rok Karolina Dąbrowska 2016-11-15 11:55:18
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2016 rok Karolina Dąbrowska 2016-11-15 11:53:36
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2016 rok Karolina Dąbrowska 2016-11-15 11:52:23
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2016 rok Karolina Dąbrowska 2016-11-15 11:50:06
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2016 rok Karolina Dąbrowska 2016-11-15 11:49:42
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2016 rok Karolina Dąbrowska 2016-11-15 11:48:53
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2016 rok Karolina Dąbrowska 2016-11-15 11:48:09
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2016 rok Karolina Dąbrowska 2016-11-15 11:46:43
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2016 rok Karolina Dąbrowska 2016-11-15 11:16:21
Kontrole Komisji Rewizyjnej Karolina DÄ…browska 2016-11-15 10:56:46
2016 Justyna Kowalska 2016-11-10 12:43:35
2016 Justyna Kowalska 2016-11-10 12:42:21
Rejestr uchwał Urban Urszula 2016-11-09 10:11:14
Rejestr uchwał Urban Urszula 2016-11-09 10:11:00
Rozeznanie cenowe o wartości do 10.000 euro pn.: "Wykonanie podziału pięciu nieruchomości Skarbu Państwa" (BZP.272.2.57.2016) Małgorzata Maras 2016-11-09 09:50:00
Rejestr uchwał Urban Urszula 2016-11-09 09:15:59
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-11-09 08:57:00
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-11-08 14:53:40
Nieodpłatna pomoc prawna Włodzimierz Słodkiewicz 2016-11-08 13:50:01
Nieodpłatna pomoc prawna Włodzimierz Słodkiewicz 2016-11-08 13:47:43
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Barbara Iwuć 2016-11-08 10:27:13
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Barbara Iwuć 2016-11-08 10:25:58
podjęte w 2016 roku Karolina Dąbrowska 2016-11-07 11:12:09
podjęte w 2016 roku Karolina Dąbrowska 2016-11-07 10:58:23
podjęte w 2016 roku Karolina Dąbrowska 2016-11-07 10:54:16
Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych Włodzimierz Słodkiewicz 2016-11-07 08:18:27
Ogłoszenie Nr 5/16 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2016-11-04 11:41:58
Ogłoszenie Nr 4/16 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2016-11-04 11:41:39
Ogłoszenie Nr 3/16 o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2016-11-04 11:41:16
Ogłoszenie Nr 2/16 o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2016-11-04 11:40:55
Ogłoszenie Nr 1/16 o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2016-11-04 11:39:57
Ogłoszenie Nr 4/15 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2016-11-04 11:38:39
Ogłoszenie Nr 3/15 o wolnym stanowisku urzedniczym Marta Strzelczyk 2016-11-04 11:38:18
Ogłoszenie Nr 2/15 o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2016-11-04 11:37:57
Ogłoszenie nr 1/15 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2016-11-04 11:37:33
Ogłoszenie nr 2/14 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2016-11-04 11:37:05
Ogłoszenie Nr 1/14 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2016-11-04 11:35:33
Ogłoszenie Nr 5/13 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2016-11-04 11:34:53
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze (dot. ogłoszenia 3/13). Marta Strzelczyk 2016-11-04 11:33:59
OGŁOSZENIE Nr 4/13 O NABORZE KANDYDATÃśW NA WOLNE STANOWISKO URZÄśDNICZE Marta Strzelczyk 2016-11-04 11:33:01
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2016-11-04 10:38:00
Wieleletnia prognoza finansowa na lata 2016-2030. Urszula Pedrycz 2016-11-04 10:23:58
Wieleletnia prognoza finansowa na lata 2016-2030. Urszula Pedrycz 2016-11-04 10:23:16
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2016-11-04 10:13:16
Tryb załatwiania spraw Damian Kubiak 2016-11-03 21:58:12
Powiatowy Rzecznik KonsumentÃłw Damian Kubiak 2016-11-03 21:50:13
Tryb załatwiania spraw Damian Kubiak 2016-11-03 21:49:28
Dane adresowe Damian Kubiak 2016-11-03 21:46:56
Powiatowy Rzecznik KonsumentÃłw Damian Kubiak 2016-11-03 21:44:23
Oferty pracy Ewa Pędziwiatr 2016-11-03 14:01:00
Oferty pracy Ewa Pędziwiatr 2016-11-03 14:00:37
Wynik naboru Ewa Pędziwiatr 2016-11-03 13:54:01
Oferty pracy Ewa Pędziwiatr 2016-11-03 13:47:04
Protokoły z Sesji V kadencji Rady Powiatu Ewa Gralik - Żmudzińska 2016-11-02 14:00:54
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Karolina Dąbrowska 2016-11-02 12:37:29
Protokoły z Sesji V kadencji Rady Powiatu Ewa Gralik - Żmudzińska 2016-11-02 12:03:29
Protokoły z Sesji V kadencji Rady Powiatu Ewa Gralik - Żmudzińska 2016-11-02 12:02:43
Protokoły do wglądu Ewa Gralik - Żmudzińska 2016-11-02 12:01:42
Protokoły do wglądu Ewa Gralik - Żmudzińska 2016-11-02 12:01:29
UchwaÅ‚y Rady Powiatu JeleniogÃłrskiego V kadencji 2014-2018 Karolina DÄ…browska 2016-11-02 11:56:00
UchwaÅ‚y Rady Powiatu JeleniogÃłrskiego V kadencji 2014-2018 Karolina DÄ…browska 2016-11-02 11:55:46
UchwaÅ‚y Rady Powiatu JeleniogÃłrskiego V kadencji 2014-2018 Karolina DÄ…browska 2016-11-02 11:54:24
UchwaÅ‚y Rady Powiatu JeleniogÃłrskiego V kadencji 2014-2018 Karolina DÄ…browska 2016-11-02 11:52:16
UchwaÅ‚y Rady Powiatu JeleniogÃłrskiego V kadencji 2014-2018 Karolina DÄ…browska 2016-11-02 11:50:53
Rok 2016 Agnieszka Buzun 2016-11-02 11:49:30
UchwaÅ‚y Rady Powiatu JeleniogÃłrskiego V kadencji 2014-2018 Karolina DÄ…browska 2016-11-02 11:45:57
UchwaÅ‚y Rady Powiatu JeleniogÃłrskiego V kadencji 2014-2018 Karolina DÄ…browska 2016-11-02 11:44:47
UchwaÅ‚y Rady Powiatu JeleniogÃłrskiego V kadencji 2014-2018 Karolina DÄ…browska 2016-11-02 11:43:34
UchwaÅ‚y Rady Powiatu JeleniogÃłrskiego V kadencji 2014-2018 Karolina DÄ…browska 2016-11-02 11:37:59
UchwaÅ‚y Rady Powiatu JeleniogÃłrskiego V kadencji 2014-2018 Karolina DÄ…browska 2016-11-02 11:36:36
UchwaÅ‚y Rady Powiatu JeleniogÃłrskiego V kadencji 2014-2018 Karolina DÄ…browska 2016-11-02 11:35:36
UchwaÅ‚y Rady Powiatu JeleniogÃłrskiego V kadencji 2014-2018 Karolina DÄ…browska 2016-11-02 11:34:19
UchwaÅ‚y Rady Powiatu JeleniogÃłrskiego V kadencji 2014-2018 Karolina DÄ…browska 2016-11-02 11:33:03
Zapytanie ofertowe - postępowanie o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Remont odcinka drogi powiatowej nr 2723D w miejscowości Rybnica" Urszula Kasica 2016-10-31 14:48:47
Rozeznanie cenowe o wartoÅ›ci do 10.000 euro „PeÅ‚nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjÄ… inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2744 D JeÅ¼Ãłw Sudecki “ Czernica" MaÅ‚gorzata Maras 2016-10-27 14:36:58
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-10-27 08:32:56
OgÅ‚oszenie Janusz MrÃłz 2016-10-26 20:17:16
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-10-26 16:37:16
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-10-26 16:36:26
Biuro Rady Powiatu Ewa Gralik - Żmudzińska 2016-10-26 16:08:53
Biuro Rady Powiatu Ewa Gralik - Żmudzińska 2016-10-26 16:07:52
Biuro Rady Powiatu Ewa Gralik - Żmudzińska 2016-10-26 16:06:21
Biuro Rady Powiatu Ewa Gralik - Żmudzińska 2016-10-26 16:05:16
Dane adresowe WÅ‚odzimierz SÅ‚odkiewicz 2016-10-26 15:14:26
WÅ‚odzimierz SÅ‚odkiewicz 2016-10-26 15:06:33
Dane adresowe Urszula Pedrycz 2016-10-26 12:29:21
DÅ‚ug publiczny Urszula Pedrycz 2016-10-26 12:27:44
DÅ‚ug publiczny Urszula Pedrycz 2016-10-26 12:26:26
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2016-10-26 12:25:05
2017 r. WÅ‚odzimierz SÅ‚odkiewicz 2016-10-26 08:11:12
2017 r. WÅ‚odzimierz SÅ‚odkiewicz 2016-10-26 08:09:43
za 2015 r. Karolina DÄ…browska 2016-10-25 14:12:17
Zapytanie ofertowe - postępowanie o wartości poniżej 30.000 euro pn.: Przebudowa skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie w km 6+163-6+217 Małgorzata Maras 2016-10-24 13:41:31
Redakcja Biuletynu WÅ‚odzimierz SÅ‚odkiewicz 2016-10-21 14:08:23
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2016-10-21 13:59:00
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2016-10-21 13:53:14
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2016-10-21 13:50:35
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2016-10-21 13:50:02
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2016-10-21 13:48:15
Protokoły do wglądu Ewa Gralik - Żmudzińska 2016-10-21 13:18:42
Protokoły do wglądu Ewa Gralik - Żmudzińska 2016-10-21 13:17:12
INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJÄ„CYCH KOMUNIKOWANIE SIÄś WÅ‚odzimierz SÅ‚odkiewicz 2016-10-21 11:46:46
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-10-20 14:51:34
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-10-20 14:38:03
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-10-20 14:17:55
2016 Justyna Kowalska 2016-10-20 12:52:53
Rejestr uchwał Urban Urszula 2016-10-20 12:00:01
2016 Justyna Kowalska 2016-10-20 11:51:12
2016 Justyna Kowalska 2016-10-20 11:27:01
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-10-20 11:14:20
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-10-20 10:51:31
Sesje Rady Powiatu JeleniogÃłrskiego V kadencji 2014-2018 Karolina DÄ…browska 2016-10-20 10:51:13
2016 Justyna Kowalska 2016-10-20 09:45:36
Rozeznanie cenowe o wartości do 10.000 euro na: "Wykaszanie traw wysokich na działkach gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa" Małgorzata Maras 2016-10-20 09:33:56
Rozeznanie cenowe o wartoÅ›ci do 10.000 euro na: "Wykonanie operatÃłw w zakresie szacowania wartoÅ›ci nieruchomoÅ›ci na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej GÃłrze " MaÅ‚gorzata Maras 2016-10-20 09:33:15
Rozeznanie cenowe o wartości do 10.000 euro "Sporządzenie operatu hydrologicznego dla cieku bez nazwy położonego w Kostrzycy” Małgorzata Maras 2016-10-20 09:32:55
2017 r. WÅ‚odzimierz SÅ‚odkiewicz 2016-10-20 09:03:47
OgÅ‚oszenie ZarzÄ…du Powiatu JeleniogÃłrskiego o ogÅ‚oszeniu konkursu na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rzÄ…dowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpÅ‚atnej WÅ‚odzimierz SÅ‚odkiewicz 2016-10-20 08:49:30
Komisja Budżetu, FinansÃłw i MajÄ…tku Powiatu. Karolina DÄ…browska 2016-10-20 08:44:52
Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu. Karolina DÄ…browska 2016-10-20 08:43:36
Komisja Spraw Społecznych Karolina Dąbrowska 2016-10-20 08:42:31
za 2015 r. Karolina DÄ…browska 2016-10-20 08:33:43
za 2015 r. Karolina DÄ…browska 2016-10-20 08:32:40
OgÅ‚oszenie ZarzÄ…du Powiatu JeleniogÃłrskiego o ogÅ‚oszeniu konkursu na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rzÄ…dowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpÅ‚atnej WÅ‚odzimierz SÅ‚odkiewicz 2016-10-20 08:27:30
Rozeznanie cenowe o wartoÅ›ci do 10.000 euro „PeÅ‚nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjÄ… inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2744 D JeÅ¼Ãłw Sudecki “ Czernica MaÅ‚gorzata Maras 2016-10-19 16:11:04
Rozeznanie cenowe o wartoÅ›ci do 10.000 euro na: "Wykonanie operatÃłw w zakresie szacowania wartoÅ›ci nieruchomoÅ›ci na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej GÃłrze " MaÅ‚gorzata Maras 2016-10-19 11:48:17
Rok 2016 Agnieszka Buzun 2016-10-18 15:14:52
Godziny pracy Ewa Pędziwiatr 2016-10-18 09:04:02
Godziny pracy Ewa Pędziwiatr 2016-10-18 08:54:53
Rozeznanie cenowe o wartości do 10.000 euro "Sporządzenie operatu hydrologicznego dla cieku bez nazwy położonego w Kostrzycy” Małgorzata Maras 2016-10-17 13:57:38
Rozeznanie cenowe o wartoÅ›ci do 10.000 euro pn.: "Wykonanie pomiarÃłw ruchu drogowego na skrzyżowaniach drÃłg powiatowych z przejazdami kolejowymi" Urszula Kasica 2016-10-17 12:39:42
2016 r. WÅ‚odzimierz SÅ‚odkiewicz 2016-10-17 12:34:59
2016 Justyna Kowalska 2016-10-17 11:53:11
2016 Justyna Kowalska 2016-10-17 10:02:02
Zapytanie ofertowe - postępowanie o wartości poniżej 30.000 euro pn.: Przebudowa skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie w km 6+163-6+217 Małgorzata Maras 2016-10-17 08:51:21
Zapytanie ofertowe - postępowanie o wartości poniżej 30.000 euro pn.: Przebudowa skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie w km 6+163-6+217 Małgorzata Maras 2016-10-14 15:03:53
Zapytanie ofertowe - postępowanie o wartości poniżej 30.000 euro pn.: " Przebudowa skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie w km 6+163 do 6+217 [intensywne opady deszczu lipiec 201 Małgorzata Maras 2016-10-14 15:02:39
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-10-14 14:32:31
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-10-14 14:29:21
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-10-14 14:18:23
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-10-14 14:15:12
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-10-14 14:11:31
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-10-14 14:08:25
Rozeznanie cenowe o wartoÅ›ci do 10.000 euro na: "Wykonanie operatÃłw w zakresie szacowania wartoÅ›ci nieruchomoÅ›ci na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej GÃłrze " MaÅ‚gorzata Maras 2016-10-14 13:50:21
Dane Adresowe. Justyna Kowalska 2016-10-14 13:43:34
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2016-10-14 13:34:44
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2016-10-14 13:19:44
projekty uchwał na XXV Sesje Rady Powiatu Karolina Dąbrowska 2016-10-14 08:50:34
projekty uchwał na XXV Sesje Rady Powiatu Karolina Dąbrowska 2016-10-14 08:49:48
projekty uchwał na XXV Sesje Rady Powiatu Karolina Dąbrowska 2016-10-14 08:46:25
projekty uchwał na XXV Sesje Rady Powiatu Karolina Dąbrowska 2016-10-14 08:45:41
projekty uchwał na XXV Sesje Rady Powiatu Karolina Dąbrowska 2016-10-14 08:44:59
projekty uchwał na XXV Sesje Rady Powiatu Karolina Dąbrowska 2016-10-14 08:44:26
projekty uchwał na XXV Sesje Rady Powiatu Karolina Dąbrowska 2016-10-14 08:42:53
projekty uchwał na XXIII Sesje Rady Powiatu Karolina Dąbrowska 2016-10-14 08:42:02
Rozeznanie cenowe o wartoÅ›ci do 10.000 euro pn.: "Wykonanie pomiarÃłw ruchu drogowego na skrzyżowaniach drÃłg powiatowych z przejazdami kolejowymi" Urszula Kasica 2016-10-13 13:32:12
Zapytanie ofertowe - postÄ™powanie o wartoÅ›ci poniżej 30.000 euro pn.: "Dostawa energii elektrycznej do budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej GÃłrze przy ul. Kochanowskiego 10" Urszula Kasica 2016-10-13 13:32:00
2016 Justyna Kowalska 2016-10-13 12:37:29
2016 Justyna Kowalska 2016-10-13 11:52:51
Zaproszenie do zgÅ‚aszania kandydatÃłw do udziaÅ‚u w komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert Monika KardyÅ› 2016-10-12 14:00:53
Zaproszenie do zgÅ‚aszania kandydatÃłw do udziaÅ‚u w komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert Monika KardyÅ› 2016-10-12 13:58:56
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Monika Kardyś 2016-10-12 11:50:31
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-10-12 10:56:18
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-10-12 10:47:39
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-10-12 10:40:37
Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu. Karolina DÄ…browska 2016-10-12 09:03:54
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-10-11 15:37:15
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-10-11 15:31:02
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-10-11 15:29:54
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-10-11 15:28:48
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-10-11 15:27:58
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-10-11 15:27:08
UchwaÅ‚y Rady Powiatu JeleniogÃłrskiego V kadencji 2014-2018 Karolina DÄ…browska 2016-10-11 12:44:44
Rozeznanie cenowe o wartości do 10.000 euro "Sporządzenie operatu hydrologicznego dla cieku bez nazwy położonego w Kostrzycy” Małgorzata Maras 2016-10-11 08:25:22
OgÅ‚oszenie o zamÃłwieniu na "PrzebudowÄ™ drogi powiatowej nr 2744D JeÅ¼Ãłw Sudecki-Czernica w km: 1+800 do 7+986 Etap I" Urszula Kasica 2016-10-10 17:52:48
Rozeznanie cenowe o wartoÅ›ci do 10.000 euro na: "Wznowienie znakÃłw granicznych lub ustalenie przebiegu granic nieruchomoÅ›ci oraz utrwalenie punktÃłw znakami granicznymi" Urszula Kasica 2016-10-10 16:56:31
Rozeznanie cenowe o wartości do 10.000 euro "Sporządzenie operatu hydrologicznego dla cieku bez nazwy położonego w Kostrzycy” Małgorzata Maras 2016-10-07 13:25:33
Rozeznanie cenowe o wartości do 10.000 euro "Sporządzenie operatu hydrologicznego dla cieku bez nazwy położonego w Kostrzycy” Małgorzata Maras 2016-10-07 12:14:30
Sesje Rady Powiatu JeleniogÃłrskiego V kadencji 2014-2018 Karolina DÄ…browska 2016-10-07 07:46:12
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2016-10-06 12:13:22
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2016-10-06 12:09:10
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2016-10-06 12:06:36
Program i formy wspÃłÅ‚pracy Powiatu JeleniogÃłrskiego z organizacjami pozarzÄ…dowymi i innymi podmiotami w 2017 roku WÅ‚odzimierz SÅ‚odkiewicz 2016-10-06 12:00:30
UchwaÅ‚y Rady Powiatu JeleniogÃłrskiego V kadencji 2014-2018 Ewa Gralik - Å»mudziÅ„ska 2016-10-06 09:09:58
UchwaÅ‚y Rady Powiatu JeleniogÃłrskiego V kadencji 2014-2018 Ewa Gralik - Å»mudziÅ„ska 2016-10-06 09:08:13
UchwaÅ‚y Rady Powiatu JeleniogÃłrskiego V kadencji 2014-2018 Ewa Gralik - Å»mudziÅ„ska 2016-10-06 08:56:28
UchwaÅ‚y Rady Powiatu JeleniogÃłrskiego V kadencji 2014-2018 Ewa Gralik - Å»mudziÅ„ska 2016-10-06 08:53:53
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2016-10-05 16:07:53
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2016-10-05 16:07:13
Dane adresowe Małgorzata Regner 2016-10-05 16:01:17
Dane adresowe Małgorzata Regner 2016-10-05 16:00:55
Program i formy wspÃłÅ‚pracy Powiatu JeleniogÃłrskiego z organizacjami pozarzÄ…dowymi i innymi podmiotami w 2016 roku WÅ‚odzimierz SÅ‚odkiewicz 2016-10-05 13:16:27
Rozeznanie cenowe o wartoÅ›ci do 10.000 euro „Dostawa Å›rodkÃłw czystoÅ›ci na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej GÃłrze” Urszula Kasica 2016-10-05 08:51:43
Rozeznanie cenowe o wartoÅ›ci do 10.000 euro „Dostawa Å›rodkÃłw czystoÅ›ci na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej GÃłrze” MaÅ‚gorzata Maras 2016-10-04 10:49:06
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Barbara Iwuć 2016-10-04 10:36:00
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Barbara Iwuć 2016-10-04 10:35:05
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Barbara Iwuć 2016-10-04 10:33:56
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Barbara Iwuć 2016-10-04 10:31:08
Sesje Rady Powiatu JeleniogÃłrskiego V kadencji 2014-2018 Karolina DÄ…browska 2016-10-04 07:55:09
Protokoły z Sesji V kadencji Rady Powiatu Karolina Dąbrowska 2016-10-03 08:57:26
Protokoły do wglądu Karolina Dąbrowska 2016-10-03 08:56:33
JarosÅ‚aw Grabowski- p.o. Dyrektor/Likwidator ZespoÅ‚u PlacÃłwek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej PorÄ™bie WÅ‚odzimierz SÅ‚odkiewicz 2016-09-30 13:30:20
Rok 2016 Agnieszka Buzun 2016-09-30 09:46:17
2016 Agnieszka Buzun 2016-09-30 09:08:46
Sesje Rady Powiatu JeleniogÃłrskiego V kadencji 2014-2018 Karolina DÄ…browska 2016-09-30 08:18:08
2016 Justyna Kowalska 2016-09-29 09:41:33
Rozeznanie cenowe o wartości do 10.000 euro na: "Wykaszanie traw wysokich na działkach gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa" Małgorzata Maras 2016-09-28 16:22:06
OgÅ‚oszenie o zamÃłwieniu publicznym na "DostawÄ™ urzÄ…dzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego OÅ›rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej" Urszula Kasica 2016-09-28 14:23:50
projekty uchwał na XXIII Sesje Rady Powiatu Karolina Dąbrowska 2016-09-28 11:00:39
projekty uchwał na XXIII Sesje Rady Powiatu Karolina Dąbrowska 2016-09-28 10:56:01
projekty uchwał na XXIII Sesje Rady Powiatu Karolina Dąbrowska 2016-09-28 10:55:32
projekty uchwał na XXIII Sesje Rady Powiatu Karolina Dąbrowska 2016-09-28 10:54:38
projekty uchwał na XXIII Sesje Rady Powiatu Karolina Dąbrowska 2016-09-28 10:51:46
Zapytanie ofertowe - postÄ™powanie o wartoÅ›ci poniżej 30.000 euro pn.: "Dostawa energii elektrycznej do budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej GÃłrze przy ul. Kochanowskiego 10" MaÅ‚gorzata Maras 2016-09-28 08:26:45
Program ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej Justyna Kowalska 2016-09-27 13:21:46
Uchwały 2016 rok Barbara Iwuć 2016-09-27 11:24:35
Uchwały 2016 rok Urban Urszula 2016-09-27 11:10:39
Rok 2016 Agnieszka Buzun 2016-09-27 09:31:01
2016 Justyna Kowalska 2016-09-27 09:21:36
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz