logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu jeleniogórskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Informacja dotycząca zapytania ofertowego na "Zakup wraz z dostawą mobilnych symulatorów zagrożeń pożarowych" (BZP.272.2.40.2020) Damian Kubiak 2020-10-30 14:33:00
Informacja dotycząca zapytania ofertowego na "Zakup wraz z dostawą mobilnych symulatorów zagrożeń pożarowych" (BZP.272.2.40.2020) Damian Kubiak 2020-10-30 14:29:01
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2020-10-29 14:12:32
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2020-10-29 14:12:01
Damian Kubiak 2020-10-29 10:13:52
Damian Kubiak 2020-10-29 10:00:52
Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek Damian Kubiak 2020-10-29 09:58:27
Damian Kubiak 2020-10-29 09:57:29
2019 r. Damian Kubiak 2020-10-29 09:54:37
2019 r. Damian Kubiak 2020-10-29 09:53:33
VI kadencja 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2020-10-26 15:11:07
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-26 11:33:32
Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Marta Strzelczyk 2020-10-26 10:44:53
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-10-23 12:51:07
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2020-10-23 11:13:22
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2020-10-23 11:11:51
Dług publiczny Urszula Pedrycz 2020-10-23 11:04:39
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-22 10:24:22
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-10-22 09:01:39
Protokoły do wglądu Krzysztof Woźniak 2020-10-22 08:59:40
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-10-21 14:48:18
Informacja o wyborze oferty – w zakresie Części I, II oraz IV zamówienia na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych (…) w sezonie zimowym 2020-2021 BZP.272.1.17.2020 Małgorzata Maras 2020-10-21 14:29:08
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-21 10:48:45
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-21 10:44:21
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-21 10:43:42
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-10-21 10:38:07
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-21 10:20:25
2020 r. Marzena Chabros 2020-10-20 15:18:46
2020 r. Marzena Chabros 2020-10-20 15:18:41
Konsulatcje Programu współpracy Powiatu Karkonoskiego z organizacjami pozarządowym i innymi podmiotami w 2021 roku Marzena Chabros 2020-10-20 15:09:46
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-10-20 13:57:59
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-10-20 13:54:22
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-10-20 09:19:39
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-20 09:09:27
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-20 09:08:39
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-20 09:04:09
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-20 09:00:32
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-20 08:59:07
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-20 08:57:28
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-20 08:34:01
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-20 08:30:06
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-20 08:29:46
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-20 08:23:37
Informacja dotycząca Rozeznania cenowego - zaproszenia do złożenia oferty na „Usuwanie martwych zwierząt z dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego” (BZP.272.2.32.2020) Karolina Eszrych 2020-10-19 10:19:26
Informacja dotycząca Rozeznania cenowego - zaproszenia do złożenia oferty na „Usuwanie martwych zwierząt z dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego” (BZP.272.2.32.2020) Karolina Eszrych 2020-10-19 10:16:18
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-10-16 14:34:34
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-10-16 14:32:37
4. Komisja Spraw Społecznych Krzysztof Woźniak 2020-10-16 14:30:12
2020 Agnieszka Buzun 2020-10-16 13:36:46
Rok 2020 Grażyna Krawiec 2020-10-16 10:33:00
Sesja I z dn. 22.11.2018 r. Barbara Borysiewicz 2020-10-15 12:56:45
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-10-15 12:30:30
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2018 ROK Damian Kubiak 2020-10-15 12:07:27
Przewodniczący Rady Barbara Borysiewicz 2020-10-15 10:45:58
Ogłoszenie o udzieleniu ogłoszenia na Remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 2755D (...) BZP.272.1.12.2020 Małgorzata Maras 2020-10-15 09:19:57
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-14 16:20:39
VI kadencja 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2020-10-14 16:15:40
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-10-14 14:57:43
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-10-14 14:54:14
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-10-14 11:25:07
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2020-10-13 15:07:31
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2020-10-13 15:04:48
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-10-13 14:48:11
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-10-13 14:46:12
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2020-10-12 10:16:38
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Podgórzyn, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki i mias Małgorzata Maras 2020-10-09 13:10:43
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-09 10:37:22
Dane adresowe Michał Słomski 2020-10-08 15:27:00
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2020-10-08 15:26:34
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2020-10-08 15:25:47
Dane adresowe Michał Słomski 2020-10-08 15:24:35
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2020-10-08 15:22:33
Dane adresowe Barbara Borysiewicz 2020-10-08 14:48:29
Skład osobowy Rady Barbara Borysiewicz 2020-10-08 14:03:33
Posiedzenia komisji stałych Rady VI kadencji 2018-2023 Barbara Borysiewicz 2020-10-08 13:31:13
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-08 11:24:30
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-08 10:41:48
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Barbara Borysiewicz 2020-10-08 09:23:28
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Barbara Borysiewicz 2020-10-08 08:07:56
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Barbara Borysiewicz 2020-10-08 08:00:44
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-10-07 12:08:49
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-10-07 12:08:40
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-07 12:04:38
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-10-07 08:49:12
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-10-07 08:46:13
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-10-07 08:44:35
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-10-07 08:38:09
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-10-07 08:35:55
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-10-07 08:33:43
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-10-07 08:24:07
Damian Kubiak 2020-10-06 15:29:29
Informacja dotycząca zapytania ofertowego na "Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.34.2020) Urszula Kasica 2020-10-05 15:33:45
Informacja dotycząca zapytania ofertowego na "Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.34.2020) Urszula Kasica 2020-10-05 15:31:38
2020 Agnieszka Buzun 2020-10-05 15:01:26
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-05 10:21:44
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-02 12:44:23
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-02 12:39:58
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-10-02 12:14:25
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-10-02 12:07:05
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-10-02 12:02:55
Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku Marzena Chabros 2020-10-02 07:47:39
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-10-01 13:13:48
Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2020 rok wraz z projektem WPF Urszula Pedrycz 2020-10-01 09:22:46
Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2020 rok wraz z projektem WPF Urszula Pedrycz 2020-10-01 09:20:21
Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2020 rok wraz z projektem WPF Urszula Pedrycz 2020-10-01 09:19:25
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-10-01 09:11:35
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2020-10-01 09:07:42
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-10-01 09:06:36
Informacja o wyborze oferty "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie polegające na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie " (BZP.272.1.15.20 Urszula Kasica 2020-09-30 16:23:33
Informacja o wyborze oferty "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie polegające na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie w km 1+605 – 4+141" (BZP.272.1.15.20 Urszula Kasica 2020-09-30 16:23:08
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2020-09-30 15:42:09
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2020-09-30 15:41:00
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2020-09-30 15:39:59
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2020-09-30 15:38:48
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-09-30 13:34:50
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-09-30 13:33:43
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-09-30 12:38:53
Zadania Wydziału Anna Lijewska 2020-09-30 11:32:10
Dane adresowe Michał Słomski 2020-09-30 09:02:54
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2020-09-30 09:01:45
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Małgorzata Żurawska 2020-09-30 08:01:05
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-09-29 15:25:32
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-09-29 15:24:16
Oświadczenie Kandydata ubiegającego się o zatrudnienie Marta Strzelczyk 2020-09-29 10:33:39
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów Małgorzata Żurawska 2020-09-28 09:24:06
Zezwolenie na zbieranie odpadów Małgorzata Żurawska 2020-09-28 09:22:53
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Małgorzata Żurawska 2020-09-28 09:22:14
Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza Małgorzata Żurawska 2020-09-28 09:04:30
Pozwolenie zintegrowane Małgorzata Żurawska 2020-09-28 09:03:50
Zezwolenie upoważniające prowadzącego instalację do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji Małgorzata Żurawska 2020-09-28 09:03:03
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Małgorzata Żurawska 2020-09-28 08:35:34
Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko Małgorzata Żurawska 2020-09-28 08:34:26
Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów na terenach będących własnością gmin, niebędących gruntami leśnymi Małgorzata Żurawska 2020-09-28 08:31:15
Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców Małgorzata Żurawska 2020-09-28 08:22:11
Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców Małgorzata Żurawska 2020-09-28 08:21:34
Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej Małgorzata Żurawska 2020-09-28 08:20:00
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku Małgorzata Żurawska 2020-09-28 08:18:29
Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania Małgorzata Żurawska 2020-09-28 08:15:39
Karta usług i pismo przewodnie do wniosku Małgorzata Żurawska 2020-09-28 08:14:02
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej/łowiectwa podwodnego Małgorzata Żurawska 2020-09-28 08:10:58
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej/łowiectwa podwodnego Małgorzata Żurawska 2020-09-28 08:09:49
Wniosek o wydanie zaświadczenia - lasy Małgorzata Żurawska 2020-09-28 08:07:35
Zadania Wydziału Anna Lijewska 2020-09-25 10:32:27
Zadania Wydziału Anna Lijewska 2020-09-25 10:30:14
Zadania Wydziału Anna Lijewska 2020-09-25 10:24:36
Zadania Wydziału Anna Lijewska 2020-09-24 15:17:03
Dane adresowe Anna Lijewska 2020-09-24 14:42:06
Dane adresowe Anna Lijewska 2020-09-24 12:29:45
Rejestr skarg i wniosków Krzysztof Woźniak 2020-09-24 08:15:09
2020 Agnieszka Buzun 2020-09-23 15:19:13
2020 Agnieszka Buzun 2020-09-23 15:12:40
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2020-09-23 10:02:41
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2020-09-23 09:59:16
Ogłoszenie o treści oferty Avalanche Mateusz Górecki na realizację zadania publicznego Damian Kubiak 2020-09-22 17:08:36
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2020-09-22 14:50:08
Wydział Finansowy Urszula Pedrycz 2020-09-22 14:29:57
Wydział Finansowy Urszula Pedrycz 2020-09-22 14:29:05
Dane adresowe Urszula Pedrycz 2020-09-22 14:26:57
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-09-22 14:24:34
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-09-22 09:35:08
4. Komisja Spraw Społecznych Krzysztof Woźniak 2020-09-22 09:23:31
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-09-22 09:20:49
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-09-22 09:19:42
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-09-22 09:04:04
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-09-22 08:56:55
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-09-22 08:56:29
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-09-22 08:53:59
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-09-22 08:48:05
Konsulatcje Programu współpracy Powiatu Karkonoskiego z organizacjami pozarządowym i innymi podmiotami w 2021 roku Marzena Chabros 2020-09-21 15:10:21
Konsulatcje Programu współpracy Powiatu Karkonoskiego z organizacjami pozarządowym i innymi podmiotami w 2021 roku Marzena Chabros 2020-09-21 15:10:03
Konsulatcje Programu współpracy Powiatu Karkonoskiego z organizacjami pozarządowym i innymi podmiotami w 2021 roku Marzena Chabros 2020-09-21 15:09:41
Konsulatcje Programu współpracy Powiatu Karkonoskiego z organizacjami pozarządowym i innymi podmiotami w 2021 rokui Marzena Chabros 2020-09-21 15:02:21
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-09-17 14:09:32
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-09-17 14:09:01
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-09-17 14:07:49
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-09-17 14:05:37
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-09-17 14:01:32
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-09-17 13:54:53
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-09-16 09:36:49
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-09-15 15:17:46
Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail Damian Kubiak 2020-09-15 10:15:16
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-09-15 08:58:46
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-09-15 08:58:15
Wzory wniosków Małgorzata Żurawska 2020-09-11 14:12:16
Zezwolenie na zbieranie odpadów Małgorzata Żurawska 2020-09-11 14:11:57
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Małgorzata Żurawska 2020-09-11 12:31:25
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Małgorzata Żurawska 2020-09-11 12:30:51
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Małgorzata Żurawska 2020-09-11 12:29:48
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Małgorzata Żurawska 2020-09-11 12:29:09
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Małgorzata Żurawska 2020-09-11 12:28:17
Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza Małgorzata Żurawska 2020-09-11 12:15:10
Pozwolenie zintegrowane Małgorzata Żurawska 2020-09-11 12:12:09
Zezwolenie upoważniające prowadzącego instalację do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji Małgorzata Żurawska 2020-09-11 12:10:05
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Małgorzata Żurawska 2020-09-11 12:07:43
Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko Małgorzata Żurawska 2020-09-11 12:03:44
Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców Małgorzata Żurawska 2020-09-11 11:47:29
Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej Małgorzata Żurawska 2020-09-11 11:43:01
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku Małgorzata Żurawska 2020-09-11 11:40:16
Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania Małgorzata Żurawska 2020-09-11 11:38:46
Karta usług i pismo przewodnie do wniosku Małgorzata Żurawska 2020-09-11 11:36:21
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej/łowiectwa podwodnego Małgorzata Żurawska 2020-09-11 11:34:07
Wniosek o wydanie zaświadczenia - lasy Małgorzata Żurawska 2020-09-11 11:30:36
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-09-10 08:38:22
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2020-09-10 07:03:55
Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail Damian Kubiak 2020-09-09 15:29:37
Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail Damian Kubiak 2020-09-09 15:23:05
Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail Damian Kubiak 2020-09-09 15:21:53
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-09-09 15:02:02
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-09-09 09:34:33
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku Małgorzata Żurawska 2020-09-08 13:54:42
Wniosek o zarejestrowanie jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m Małgorzata Żurawska 2020-09-08 13:22:38
Karta usług i pismo przewodnie do wniosku Małgorzata Żurawska 2020-09-08 13:21:29
Wniosek o zarejestrowanie jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m Małgorzata Żurawska 2020-09-08 13:19:59
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej/łowiectwa podwodnego Małgorzata Żurawska 2020-09-08 13:13:46
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej/łowiectwa podwodnego Małgorzata Żurawska 2020-09-08 13:13:13
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej/łowiectwa podwodnego Małgorzata Żurawska 2020-09-08 13:12:16
Zawiadomienie o zbyciu Małgorzata Żurawska 2020-09-08 13:03:47
Odpis - wyciąg Małgorzata Żurawska 2020-09-08 12:58:52
3. Zmiana danych jednostki Małgorzata Żurawska 2020-09-08 12:56:24
Karta usług i pismo przewodnie do wniosku Małgorzata Żurawska 2020-09-08 12:49:50
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-09-07 12:59:14
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-09-07 11:42:01
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-09-07 08:41:49
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-09-04 12:26:07
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-09-04 12:25:50
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-09-04 12:17:52
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-09-04 11:48:48
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-09-04 10:13:08
Dane adresowe Urszula Pedrycz 2020-09-03 14:50:05
Dane adresowe Urszula Pedrycz 2020-09-03 14:50:03
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Marta Strzelczyk 2020-09-03 13:06:50
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Marta Strzelczyk 2020-09-03 13:05:07
2020 Agnieszka Buzun 2020-09-03 10:51:04
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-09-03 09:12:39
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2020-09-02 15:44:09
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2020-09-02 15:42:50
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Marzena Chabros 2020-09-02 15:03:32
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-09-02 08:56:58
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-09-02 08:54:26
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-09-02 08:53:40
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-09-02 08:49:51
INFORMACJA STAROSTY JELENIOGORSKIEGO NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA WRZESIEN 2020 Michał Słomski 2020-08-31 12:44:03
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-08-31 10:51:20
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2020-08-31 10:46:32
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-08-31 09:15:51
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-08-28 10:43:40
Dane adresowe Michał Słomski 2020-08-27 08:41:38
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2020-08-27 08:40:50
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Założenie bazy danych BDOT500 oraz GESUT dla jednostki ewidencyjnej – gminy Jeżów Sudecki (BZP.272.1.10.2020) Małgorzata Maras 2020-08-26 16:25:46
Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL 3162 Małgorzata Żurawska 2020-08-25 12:02:35
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na przebudowę odcinków dróg powiatowych w ramach projektów pn.: "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ - Etap I i II" (BZP.272.1.14.2020) Małgorzata Maras 2020-08-24 12:27:21
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-08-24 09:35:05
Protokoły do wglądu Krzysztof Woźniak 2020-08-24 09:33:16
Komunikat Starosty Jeleniogórskiego w sprawie naboru partnera do realizacji projektu Damian Kubiak 2020-08-21 08:50:46
Komunikat Starosty Jeleniogórskiego w sprawie naboru partnera do realizacji projektu Damian Kubiak 2020-08-21 08:43:15
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-08-21 07:52:18
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-08-21 07:51:37
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze Elżbieta Machała 2020-08-20 19:32:15
Zespół Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie Izabela Rodziewicz 2020-08-20 10:02:13
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na przebudowę odcinków dróg powiatowych w ramach projektów pn.: "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ - Etap I i II" (BZP.272.1.14.2020) 2.2020) Małgorzata Maras 2020-08-19 11:06:41
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-08-18 15:20:30
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-08-18 15:16:00
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-08-18 10:02:46
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-08-18 08:53:40
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze Elżbieta Machała 2020-08-13 20:48:12
Informacja o najkorzystniejszej ofercie Robert Lesicki 2020-08-13 13:17:39
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-08-13 12:21:33
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-08-13 12:20:50
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2020-08-13 08:58:18
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2020-08-13 08:57:57
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-08-11 15:21:17
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-08-11 15:21:10
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-08-11 15:20:36
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-08-11 15:01:23
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-08-11 14:32:52
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-08-11 14:25:21
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-08-11 11:11:25
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-08-11 11:10:13
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-08-10 08:51:39
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-08-10 08:50:32
Ogłoszenie o treści oferty Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej na realizację zadania publicznego Damian Kubiak 2020-08-07 14:46:36
2020 Agnieszka Buzun 2020-08-07 13:37:09
2020 Agnieszka Buzun 2020-08-07 13:22:28
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2020-08-06 14:59:58
Dane adresowe Michał Słomski 2020-08-06 14:58:43
Informacja z otwracia ofert w postępowaniu pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie polegające na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie (BZP.272.1.7.2020 Małgorzata Maras 2020-08-06 14:37:09
Informacja z otwracia ofert w postępowaniu pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie polegające na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie Małgorzata Maras 2020-08-06 14:36:45
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr BZP.272.1.7.2020 pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zasanie polegające na przebudow Małgorzata Maras 2020-08-06 14:36:19
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie polegające na przebudowie odcinka drogi po Małgorzata Maras 2020-08-06 14:33:16
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie polegające na przebudowie odcinka drogi powiatow Małgorzata Maras 2020-08-06 14:30:42
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie polegające na przebudowie odcinka drogi po Małgorzata Maras 2020-08-06 14:29:01
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie polegające na przebudowie odcinka drogi po Małgorzata Maras 2020-08-06 14:28:01
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2020-08-05 13:46:09
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-08-05 11:49:13
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-08-05 11:48:28
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-08-05 11:37:45
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-08-05 10:15:21
1. Komisja Rewizyjna Krzysztof Woźniak 2020-08-05 10:12:58
1. Komisja Rewizyjna Krzysztof Woźniak 2020-08-05 10:09:43
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-08-04 14:09:45
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-08-04 14:08:54
Wydział Finansowy Urszula Pedrycz 2020-08-04 13:44:12
Dane adresowe Urszula Pedrycz 2020-08-04 13:42:37
Dane adresowe Urszula Pedrycz 2020-08-04 13:27:46
Zapytanie ofertowe na wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych, oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego Robert Lesicki 2020-08-04 10:27:28
Informacje Robert Lesicki 2020-08-04 10:05:26
Dane adresowe Robert Lesicki 2020-08-04 09:52:30
Ogłoszenia Elżbieta Machała 2020-08-03 17:06:13
Ogłoszenia Elżbieta Machała 2020-08-03 17:04:44
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-08-03 14:52:05
Obwieszczenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego Małgorzata Żurawska 2020-08-03 08:51:19
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2020-08-03 08:44:19
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2020-08-03 08:43:28
Oświadczenie Kandydata ubiegającego się o zatrudnienie Marta Strzelczyk 2020-07-31 14:12:56
Informacja o nieodpłatnych poradach prawnych udzielanych telefonicznie w lipcu 2020 Marzena Chabros 2020-07-31 13:33:48
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-07-31 12:33:53
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-07-31 12:33:43
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-07-31 12:19:33
Wyjaśnienia dot. treści SIWZ "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie polegające na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie w km 1+605 – 4+141" (BZP.272.1.7.20 Urszula Kasica 2020-07-30 11:48:34
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-07-30 11:02:12
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-07-28 14:45:04
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-07-28 14:41:48
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2020-07-28 13:51:55
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-07-28 13:17:04
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-07-28 13:16:27
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-07-28 13:14:47
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-07-28 13:12:58
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-07-28 13:11:33
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-07-28 13:10:22
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-07-28 13:06:12
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-07-28 13:03:14
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-07-28 13:00:28
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-07-28 12:59:13
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-07-28 12:58:02
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-07-28 12:54:48
Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego - pelletu Grażyna Krawiec 2020-07-27 15:09:30
2019 r. Marzena Chabros 2020-07-27 12:53:21
Rok 2020 Grażyna Krawiec 2020-07-27 09:44:51
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 2020 Katarzyna Michoń 2020-07-24 14:18:48
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-07-24 12:00:01
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-07-24 09:23:31
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-07-22 14:28:42
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-07-22 14:25:45
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2020-07-21 15:06:48
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2020-07-21 15:05:43
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2020-07-21 14:49:40
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2020-07-21 08:48:40
Biuro Zamówień Publicznych Urszula Kasica 2020-07-21 07:50:10
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-07-20 13:26:38
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-07-20 13:19:11
Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2020 rok wraz z projektem WPF Urszula Pedrycz 2020-07-16 14:05:09
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2020-07-16 14:00:32
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-07-16 13:58:06
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:55:55
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:55:30
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:54:51
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:54:08
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:53:15
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:52:36
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:51:38
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:50:51
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:49:43
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:48:57
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:48:12
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:47:23
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:46:43
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:46:02
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:45:13
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:44:22
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:43:39
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:42:49
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:41:55
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:40:05
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:38:17
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:31:51
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2019 rok Krzysztof Woźniak 2020-07-16 13:31:20
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Damian Kubiak 2020-07-16 08:07:16
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Marta Strzelczyk 2020-07-15 16:34:48
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "bsługa bankowa Powiatu Jeleniogórskiego oraz jego jednostek organizacyjnych" (BZP.272.1.9.2020) Urszula Kasica 2020-07-15 16:32:56
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2020-07-15 15:55:16
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Włodzimierz Słodkiewicz 2020-07-15 15:49:21
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Włodzimierz Słodkiewicz 2020-07-15 15:48:51
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Włodzimierz Słodkiewicz 2020-07-15 15:48:11
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Włodzimierz Słodkiewicz 2020-07-15 15:36:51
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Włodzimierz Słodkiewicz 2020-07-15 15:36:19
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-07-15 13:41:15
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-07-15 12:01:38
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-07-15 11:59:34
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-07-15 11:53:11
Ogłoszenie o zamówieniu "Założenie bazy danych BDOT 500 oraz GESUT dla jednostki ewidencyjnej – gminy Jeżów Sudecki" (BZP.272.1.10.2020) Małgorzata Maras 2020-07-14 15:45:25
Biuro Zamówień Publicznych Urszula Kasica 2020-07-14 11:31:09
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-07-10 09:52:57
Ogłoszenie o zamówieniu "Założenie bazy danych BDOT 500 oraz GESUT dla jednostki ewidencyjnej – gminy Jeżów Sudecki" (BZP.272.1.10.2020) Małgorzata Maras 2020-07-09 12:32:34
Ogłoszenie o zamówieniu "Założenie bazy danych BDOT 500 oraz GESUT dla jednostki ewidencyjnej – gminy Jeżów Sudecki" (BZP.272.1.10.2020) Małgorzata Maras 2020-07-09 10:41:30
Ogłoszenie o zamówieniu "Założenie bazy danych BDOT 500 oraz GESUT dla jednostki ewidencyjnej – gminy Jeżów Sudecki" (BZP.272.1.10.2020) Małgorzata Maras 2020-07-09 10:40:59
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-07-08 16:20:22
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-07-08 15:52:38
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Damian Kubiak 2020-07-08 15:22:32
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Damian Kubiak 2020-07-08 15:21:44
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Damian Kubiak 2020-07-08 15:11:53
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-07-06 14:31:43
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-07-06 12:26:07
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-07-06 12:25:31
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-07-06 12:23:30
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-07-06 12:21:49
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-07-06 12:20:03
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-07-06 12:17:39
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-07-06 12:15:19
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-07-06 12:07:09
Informacja dotycząca zapytania ofertowego na Dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych A4/A3 w okresie 4 lat (BZP.272.2.22.2020) Damian Kubiak 2020-07-03 15:08:28
Informacja dotycząca zapytania ofertowego na Dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych A4/A3 w okresie 4 lat (BZP.272.2.22.2020) Damian Kubiak 2020-07-03 15:07:38
Informacja o nieodpłatnych poradach prawnych udzielanych telefonicznie w od 6 lipca 2020 Włodzimierz Słodkiewicz 2020-07-03 14:07:06
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Krzysztof Woźniak 2020-07-03 13:51:37
Ogłoszenie o zamówieniu "Obsługa bankowa Powiatu Jeleniogórskiego oraz jego jednostek organizacyjnych" (BZP.272.1.9.2020) Urszula Kasica 2020-07-02 15:07:32
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-07-02 14:55:20
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-07-02 13:50:44
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2020-07-02 11:35:46
2019 rok Marzena Chabros 2020-06-30 14:51:25
Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego - pelletu Grażyna Krawiec 2020-06-30 12:40:26
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-06-30 09:07:00
Ogłoszenie o zamówieniu "Obsługa bankowa Powiatu Jeleniogórskiego oraz jego jednostek organizacyjnych" (BZP.272.1.9.2020) Urszula Kasica 2020-06-29 15:40:54
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-06-29 13:58:10
Ogłoszenie o zamówieniu "Obsługa bankowa Powiatu Jeleniogórskiego oraz jego jednostek organizacyjnych" (BZP.272.1.9.2020) Urszula Kasica 2020-06-26 13:42:14
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-06-25 13:27:05
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-06-25 13:21:07
Rok 2020 Grażyna Krawiec 2020-06-24 21:09:06
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-06-24 15:40:31
Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL3061 Małgorzata Żurawska 2020-06-24 15:16:20
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Marta Strzelczyk 2020-06-23 15:27:19
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-06-23 14:16:12
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 2020 Katarzyna Michoń 2020-06-23 12:21:16
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-06-23 12:17:48
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-06-23 12:15:16
2020 Agnieszka Buzun 2020-06-23 10:32:29
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-06-23 10:14:00
Przedmiot działalności i kompetencje Małgorzata Żurawska 2020-06-22 16:32:08
Przedmiot działalności i kompetencje Małgorzata Żurawska 2020-06-22 16:31:27
Protokoły do wglądu Krzysztof Woźniak 2020-06-22 13:59:01
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-06-22 13:56:53
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2020-06-22 13:03:19
Ogłoszenie o zamówieniu "Obsługa bankowa Powiatu Jeleniogórskiego oraz jego jednostek organizacyjnych" (BZP.272.1.9.2020) Urszula Kasica 2020-06-22 12:18:09
Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców Małgorzata Żurawska 2020-06-19 12:49:41
Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb Małgorzata Żurawska 2020-06-19 12:30:00
Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej Małgorzata Żurawska 2020-06-19 12:29:30
Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb Małgorzata Żurawska 2020-06-19 12:27:05
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej/łowiectwa podwodnego Małgorzata Żurawska 2020-06-19 12:22:27
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej/łowiectwa podwodnego Małgorzata Żurawska 2020-06-19 12:18:26
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku Małgorzata Żurawska 2020-06-19 12:14:35
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku Małgorzata Żurawska 2020-06-19 12:11:22
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku Małgorzata Żurawska 2020-06-19 11:33:29
Pozwolenie zintegrowane Małgorzata Żurawska 2020-06-19 10:52:22
Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko Małgorzata Żurawska 2020-06-19 10:42:09
Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów na terenach będących własnością gmin, niebędących gruntami leśnymi Małgorzata Żurawska 2020-06-19 10:41:25
Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców Małgorzata Żurawska 2020-06-19 10:40:40
Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej Małgorzata Żurawska 2020-06-19 10:39:53
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej/łowiectwa podwodnego Małgorzata Żurawska 2020-06-19 10:38:53
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-06-19 10:38:39
Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb Małgorzata Żurawska 2020-06-19 10:37:36
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-06-19 10:36:49
4. Komisja Spraw Społecznych Krzysztof Woźniak 2020-06-19 10:35:07
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-06-19 10:32:42
Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb Małgorzata Żurawska 2020-06-19 10:32:15
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-06-19 10:31:50
Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej Małgorzata Żurawska 2020-06-19 10:16:08
Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej Małgorzata Żurawska 2020-06-19 10:15:41
Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców Małgorzata Żurawska 2020-06-19 10:15:24
Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej Małgorzata Żurawska 2020-06-19 10:07:31
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku Małgorzata Żurawska 2020-06-19 10:07:00
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku Małgorzata Żurawska 2020-06-19 10:06:30
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku Małgorzata Żurawska 2020-06-19 09:55:53
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-06-19 09:14:28
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-06-19 09:14:08
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-06-19 09:13:48
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-06-19 09:10:54
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-06-19 09:08:18
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-06-19 09:06:39
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-06-19 09:04:41
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-06-19 09:02:01
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-06-19 08:59:49
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-06-19 08:56:36
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-06-19 08:54:31
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-06-19 08:52:06
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-06-19 08:49:41
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-06-19 08:43:25
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-06-18 15:02:27
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2020-06-18 13:33:18
Dane adresowe Michał Słomski 2020-06-18 13:31:02
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2020-06-18 13:29:19
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-06-17 14:45:45
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-06-17 14:44:08
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-06-17 13:38:44
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-06-17 13:37:51
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-06-17 13:36:45
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-06-17 10:51:32
Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL3144 Małgorzata Żurawska 2020-06-17 08:30:39
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-06-15 09:56:15
Ogłoszenie o zamówieniu "Obsługa bankowa Powiatu Jeleniogórskiego oraz jego jednostek organizacyjnych" (BZP.272.1.9.2020) Urszula Kasica 2020-06-12 10:25:01
Instalacja radiokomunikacyjna 45316 (10069404N!) PJE_JANOWICEW_RADOMRERZ Małgorzata Żurawska 2020-06-10 16:01:51
Dane adresowe Michał Słomski 2020-06-09 08:26:09
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2020-06-09 08:25:36
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-06-08 13:51:56
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-06-08 13:51:25
Raport o stanie powiatu jeleniogórskiego Damian Kubiak 2020-06-06 17:15:46
Raport o stanie powiatu jeleniogórskiego Damian Kubiak 2020-06-06 17:10:50
Raport o stanie powiatu jeleniogórskiego Damian Kubiak 2020-06-06 14:42:41
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-06-05 10:51:47
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-06-05 10:50:19
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-06-05 10:47:29
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-06-05 10:41:45
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2020-06-04 10:23:05
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2020-06-04 10:21:56
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-06-04 10:11:39
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-06-04 10:10:27
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-06-04 09:44:29
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-06-03 09:47:34
Sprawozdania finansowe za 2018 rok Andrzej Starczyk 2020-06-02 18:23:45
Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie Andrzej Starczyk 2020-06-02 18:07:51
Sprawozdania finansowe za 2019 rok Andrzej Starczyk 2020-06-02 18:03:57
Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie Andrzej Starczyk 2020-06-02 17:56:52
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-06-02 13:35:30
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-06-02 13:26:40
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-06-01 12:11:05
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-06-01 12:10:51
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-06-01 12:04:37
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-06-01 11:51:46
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-29 12:08:22
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-29 12:07:14
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-29 11:52:40
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-29 10:27:52
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-29 10:25:36
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-29 10:23:29
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2020-05-28 15:26:26
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2020-05-28 15:25:42
2018 rok Marzena Chabros 2020-05-28 12:58:17
2019 Marzena Chabros 2020-05-28 12:57:26
Dane adresowe Michał Słomski 2020-05-28 09:35:51
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2020-05-28 09:34:20
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2020-05-27 16:06:43
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2020-05-27 16:06:28
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2020-05-27 16:04:37
Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL3144 Małgorzata Żurawska 2020-05-27 15:09:40
1. Komisja Rewizyjna Krzysztof Woźniak 2020-05-26 15:28:17
Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb Małgorzata Żurawska 2020-05-26 13:50:57
Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb Małgorzata Żurawska 2020-05-26 13:49:42
Stacja bazowa telefoni komórkowej JEL3181 Małgorzata Żurawska 2020-05-26 13:39:20
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-05-26 10:05:37
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-05-26 10:04:05
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-05-26 08:18:18
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-05-26 08:15:25
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-05-26 08:04:52
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-05-26 07:57:41
4. Komisja Spraw Społecznych Krzysztof Woźniak 2020-05-26 07:45:42
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-05-26 07:43:25
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-05-25 10:46:49
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-05-22 09:57:24
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Małgorzata Żurawska 2020-05-22 08:54:17
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-21 15:17:31
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-05-21 09:34:42
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-20 16:05:45
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-20 16:05:25
Ogłoszenie Nr 2/20 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2020-05-20 13:05:51
Ogłoszenie Nr 5/20 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2020-05-20 13:04:24
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-05-20 11:22:46
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-05-20 11:22:36
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2020-05-20 08:41:25
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2020-05-20 08:40:06
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-05-19 14:26:08
Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2741D z drogą powiatową nr 2742D wraz z dojazdami w miejscowości Mysłakowice" (BZP.272.1.6.2020) Urszula Kasica 2020-05-18 16:22:51
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-05-18 14:32:24
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-05-18 14:30:36
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Marta Strzelczyk 2020-05-18 14:21:54
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Marta Strzelczyk 2020-05-18 14:20:31
Plany pracy Grażyna Krawiec 2020-05-18 12:10:42
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-18 09:36:01
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-05-18 08:09:13
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Marta Strzelczyk 2020-05-15 21:31:43
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Marta Strzelczyk 2020-05-15 21:01:56
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-15 09:26:20
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-15 09:24:29
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-05-14 14:21:21
2020 Agnieszka Buzun 2020-05-14 12:18:55
oświadczenie majątkowe Damian Kubiak 2020-05-13 16:05:06
oświadczenie majątkowe Damian Kubiak 2020-05-13 16:04:45
Damian Kubiak 2020-05-13 16:04:33
za 2013 rok Damian Kubiak 2020-05-13 16:03:34
2013 r. Damian Kubiak 2020-05-13 16:01:51
2013 r. Damian Kubiak 2020-05-13 15:59:58
2013 r. Damian Kubiak 2020-05-13 15:59:44
Ogłoszenie Nr 1/20 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2020-05-13 14:33:14
Ogłoszenie Nr 23/19 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2020-05-13 14:31:57
Ogłoszenie Nr 22/19 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2020-05-13 14:30:57
Ogłoszenie Nr 21/19 o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2020-05-13 14:30:33
Ogłoszenie Nr 20/19 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2020-05-13 14:30:10
Ogłoszenie Nr 19/19 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2020-05-13 14:29:45
Ogłoszenie Nr 18/19 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2020-05-13 14:29:23
Ogłoszenie Nr 17/19 o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2020-05-13 14:28:56
Ogłoszenie Nr 16/19 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2020-05-13 14:28:34
Ogłoszenie Nr 15/19 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2020-05-13 14:27:59
Ogłoszenie Nr 14/19 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2020-05-13 14:27:32
Ogłoszenie Nr 13/19 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2020-05-13 14:27:03
Ogłoszenie Nr 12/19 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2020-05-13 14:24:33
Ogłoszenie Nr 11/19 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2020-05-13 14:24:03
Ogłoszenie Nr 10/19 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2020-05-13 14:23:26
Ogłoszenie Nr 9/19 o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2020-05-13 14:23:01
Ogłoszenie Nr 8/19 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2020-05-13 14:22:35
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Damian Kubiak 2020-05-13 14:22:21
Ogłoszenie Nr 7/19 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2020-05-13 14:22:03
Oświadczenie Kandydata ubiegającego się o zatrudnienie Damian Kubiak 2020-05-13 14:20:56
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Damian Kubiak 2020-05-13 14:20:35
Ogłoszenie Nr 5/19 o wolnym stanowisku urzędniczym Damian Kubiak 2020-05-13 14:20:20
Oświadczenie Kandydata ubiegającego się o zatrudnienie Damian Kubiak 2020-05-13 14:20:01
Oświadczenie Kandydata ubiegającego się o zatrudnienie Damian Kubiak 2020-05-13 14:19:39
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Damian Kubiak 2020-05-13 14:19:27
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Damian Kubiak 2020-05-13 14:18:34
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Damian Kubiak 2020-05-13 14:18:20
Oświadczenie Kandydata ubiegającego się o zatrudnienie Damian Kubiak 2020-05-13 14:18:06
Ogłoszenie Nr 3/19 o wolnym stanowisku urzędniczym Damian Kubiak 2020-05-13 14:17:52
informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Damian Kubiak 2020-05-13 14:17:41
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - uzupełnienie Damian Kubiak 2020-05-13 14:17:28
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Damian Kubiak 2020-05-13 14:17:12
Ogłoszenie Nr 2/19 o wolnym stanowisku urzędniczym Damian Kubiak 2020-05-13 14:16:45
Oświadczenie Kandydata ubiegającego się o zatrudnienie Damian Kubiak 2020-05-13 14:16:31
Ogłoszenie Nr 1/19 o wolnym stanowisku urzędniczym Damian Kubiak 2020-05-13 14:16:17
Ogłoszenie Nr 4/19 o wolnym stanowisku urzędniczym Damian Kubiak 2020-05-13 14:15:34
Ogłoszenie Nr 6/19 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2020-05-13 14:14:23
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-13 09:21:14
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-13 09:16:40
Informacja dotycząca rozeznania cenowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2741D z drogą powiatową nr 2742D w Mysłakowicach (BZP.272.2.16.2 Urszula Kasica 2020-05-12 18:30:50
Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2741D z drogą powiatową nr 2742D wraz z dojazdami w miejscowości Mysłakowice" (BZP.272.1.6.2020) Urszula Kasica 2020-05-12 14:58:06
Wniosek o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem m.in. telefonu Włodzimierz Słodkiewicz 2020-05-12 12:56:31
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-12 12:43:26
VI kadencja 2018-2023 Damian Kubiak 2020-05-12 10:17:43
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 2020 Katarzyna Michoń 2020-05-11 14:56:02
Sprawozdania finansowe Grażyna Krawiec 2020-05-11 13:13:56
Sprawozdania finansowe Grażyna Krawiec 2020-05-11 13:12:13
Wniosek o zmianę pozwolenia zinntegrowanego dla WEPA Piechowice Sp. z o.o. z/s przy ul. Pakoszowskiej 1B w Piechowicach, obejmującego instalację do produkcji papieru Małgorzata Żurawska 2020-05-11 10:31:17
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego Małgorzata Żurawska 2020-05-11 09:10:20
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-11 09:07:44
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego Małgorzata Żurawska 2020-05-11 09:07:22
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-11 09:03:53
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-11 09:00:08
Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2741D z drogą powiatową nr 2742D wraz z dojazdami w miejscowości Mysłakowice" (BZP.272.1.6.2020) Urszula Kasica 2020-05-08 13:47:00
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-05-08 13:46:07
Protokoły do wglądu Krzysztof Woźniak 2020-05-08 13:44:16
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-05-08 08:47:37
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-05-08 08:46:22
Audyt wewnętrzny Damian Kubiak 2020-05-08 07:44:09
Skład osobowy Damian Kubiak 2020-05-08 07:43:46
Skład osobowy Damian Kubiak 2020-05-08 07:37:31
Skład osobowy Damian Kubiak 2020-05-08 07:37:03
Skład osobowy Damian Kubiak 2020-05-08 07:36:46
Skład osobowy Damian Kubiak 2020-05-08 07:36:27
Skład osobowy Damian Kubiak 2020-05-08 07:35:45
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-05-07 15:14:26
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-05-07 15:14:11
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-05-07 15:13:13
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-07 14:55:12
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-07 14:54:56
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-07 14:53:03
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-07 14:50:40
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-07 14:47:29
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-05-07 10:30:38
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-05-07 10:30:29
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-05-07 10:29:19
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-05-07 10:27:05
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-05-07 10:19:50
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-05-07 10:18:40
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-05-07 10:17:19
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-05-07 10:16:10
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-05-07 10:14:56
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-05-07 10:14:01
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-05-07 10:13:37
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-05-07 10:12:42
Dom Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie Janusz Mróz 2020-05-07 09:19:14
Ogłoszenie o zamówieniu "Uruchomienie leasingu operacyjnego w celu sfinansowania zakupu sprzętu do utrzymania dróg powiatowych" (BZP.272.1.5.2020) Urszula Kasica 2020-05-06 15:22:03
Wyjaśnienia z dnia 30.04.2020 r. treści SIWZ "Uruchomienie leasingu operacyjnego w celu sfinansowania zakupu sprzętu do utrzymania dróg powiatowych" (BZP.272.1.5.2020) Urszula Kasica 2020-05-06 14:47:06
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-05-06 13:02:50
Bilans za 2019r Jarosław Malec 2020-05-06 12:54:26
Zapytanie ofertowe "Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej Powiatu Jeleniogórskiego" (BZP.272.2.8.2020) Urszula Kasica 2020-05-05 11:10:18
Poszukujemy spadkobierców Grażyna Krawiec 2020-05-05 11:09:42
Informacja o realizacji budżetu za 2019 Robert Lesicki 2020-05-05 10:43:18
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-05-05 10:18:06
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-05-05 10:17:37
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Krzysztof Woźniak 2020-05-04 13:23:58
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-05-04 13:07:25
Dług publiczny Urszula Pedrycz 2020-05-04 13:01:58
Dług publiczny Urszula Pedrycz 2020-05-04 13:01:15
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2020-05-04 12:59:17
Ogłoszenie o zamówieniu "Uruchomienie leasingu operacyjnego w celu sfinansowania zakupu sprzętu do utrzymania dróg powiatowych" (BZP.272.1.5.2020) Urszula Kasica 2020-05-04 12:01:02
Ogłoszenie o zamówieniu "Uruchomienie leasingu operacyjnego w celu sfinansowania zakupu sprzętu do utrzymania dróg powiatowych" (BZP.272.1.5.2020) Urszula Kasica 2020-04-30 15:25:48
Budżet jednostki Grażyna Krawiec 2020-04-30 13:03:23
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2020-04-30 09:42:34
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2020-04-30 09:42:20
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2020-04-30 09:40:10
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-04-29 14:04:16
Rok 2020 Grażyna Krawiec 2020-04-29 10:51:55
Obwieszczenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego Małgorzata Żurawska 2020-04-29 08:46:40
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-04-28 14:14:11
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-04-28 14:12:09
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-04-28 13:56:13
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-04-28 13:52:50
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Damian Kubiak 2020-04-28 13:27:44
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Damian Kubiak 2020-04-28 13:26:06
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-04-28 13:21:21
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-04-27 15:00:05
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-04-27 09:45:23
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-04-27 09:45:06
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-04-27 09:40:34
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-04-27 08:02:27
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-04-27 08:00:24
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-04-24 11:01:13
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2020-04-24 11:00:15
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2020-04-24 10:56:47
Rozeznanie cenowe "Oznakowanie pionowe dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego w 2020 roku" (BZP.272.2.12.2020) Urszula Kasica 2020-04-23 15:17:28
Ogłoszenie o zamówieniu "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego w 2020 roku" (BZP.272.1.3.2020) Urszula Kasica 2020-04-23 14:53:37
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-04-23 10:40:43
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-04-23 10:35:30
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-04-23 10:35:05
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-04-21 08:57:23
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-04-20 15:53:35
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-04-20 15:52:24
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-04-20 15:48:25
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-04-20 11:58:46
Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2020 rok wraz z projektem WPF Urszula Pedrycz 2020-04-20 11:56:10
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2020-04-20 11:53:22
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-04-17 12:06:02
Stacja bazowa telefoni komórkowej JEL3181 Małgorzata Żurawska 2020-04-15 08:34:10
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-04-14 16:43:19
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-04-14 16:41:43
4. Komisja Spraw Społecznych Krzysztof Woźniak 2020-04-14 16:40:05
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-04-14 16:37:57
Rozeznanie cenowe "Oznakowanie pionowe dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego w 2020 roku" (BZP.272.2.12.2020) Urszula Kasica 2020-04-10 17:23:54
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-04-10 13:57:14
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-04-10 13:56:04
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-04-10 11:51:29
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-04-10 11:50:52
Zapytanie ofertowe do kwoty 30.000 euro pn. „Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz usługa serwisu i naprawy drukarek i kserokopiarek (...)” (BZP.272.2.11.2020) Małgorzata Maras 2020-04-09 14:14:41
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-04-09 13:43:27
Wydział Komunikacji Damian Kubiak 2020-04-09 13:40:55
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-04-09 13:35:00
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-04-08 13:40:24
Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne Małgorzata Żurawska 2020-04-08 13:23:18
Stacja bazowa telefonii komórkowej JEL3181 Małgorzata Żurawska 2020-04-08 11:01:06
Stacja bazowa 84839 (69393N!) PJE_STARAKAMI_BARCINEKTMP Małgorzata Żurawska 2020-04-08 10:57:23
Obwieszczenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego Małgorzata Żurawska 2020-04-08 10:54:16
2020 Agnieszka Buzun 2020-04-07 15:04:43
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-04-06 08:39:28
Ogłoszenie Nr 5/20 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2020-04-02 15:06:16
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-04-01 15:38:31
2020 Agnieszka Buzun 2020-04-01 12:42:36
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2020-04-01 11:46:49
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2020-04-01 11:46:42
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2020-04-01 11:45:57
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2020-04-01 11:44:17
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-03-31 13:36:36
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 2020 Dorota Dziadowicz 2020-03-27 11:36:40
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-03-27 10:46:06
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-03-27 10:27:08
Protokoły do wglądu Krzysztof Woźniak 2020-03-26 15:03:23
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-03-26 14:45:19
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-03-26 11:56:32
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-03-26 11:55:24
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-03-26 11:54:49
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-03-26 11:51:34
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-03-26 11:49:48
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-03-26 11:41:10
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-03-24 14:06:41
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-03-24 12:18:34
Wydawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów Małgorzata Regner 2020-03-24 12:08:13
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2020-03-23 09:59:35
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-03-20 09:56:26
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-03-20 09:51:59
Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa ciągnika rolniczego do robót drogowych wraz z osprzętem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.1.4.2020) Urszula Kasica 2020-03-19 13:36:00
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-03-19 12:21:00
2020 Agnieszka Buzun 2020-03-19 12:07:33
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-03-19 12:02:38
Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa dwóch samochodów osobowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.1.1.2020) Urszula Kasica 2020-03-18 13:25:06
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-03-18 10:33:25
Zapytanie ofertowe do kwoty 30.000 euro pn. „Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz usługa serwisu i naprawy drukarek i kserokopiarek (...)” (BZP.272.2.11.2020) Małgorzata Maras 2020-03-18 08:15:08
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-03-18 08:01:11
Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze" (BZP.272.1.2.2020) Urszula Kasica 2020-03-17 17:32:33
Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa dwóch samochodów osobowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.1.1.2020) Urszula Kasica 2020-03-17 16:51:28
Rozeznanie cenowe "Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.10.2020) Urszula Kasica 2020-03-17 16:09:04
Sprawozdania finansowe Elżbieta Machała 2020-03-16 17:58:50
Zapytanie ofertowe do kwoty 30.000 euro pn. „Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz usługa serwisu i naprawy drukarek i kserokopiarek (...)” (BZP.272.2.11.2020) Małgorzata Maras 2020-03-16 15:30:22
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-03-16 12:39:48
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze Elżbieta Machała 2020-03-16 10:45:43
Ogłoszenia Elżbieta Machała 2020-03-16 10:01:04
Ogłoszenia Elżbieta Machała 2020-03-16 09:45:04
Rok 2020 Grażyna Krawiec 2020-03-16 09:03:47
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2020-03-13 14:05:21
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2020-03-13 13:43:43
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2020-03-13 13:38:09
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska Jakub Sławiński 2020-03-13 13:18:49
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-03-13 12:58:42
Przedmiot działalności Elżbieta Machała 2020-03-13 12:30:38
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-03-13 11:27:32
2020 r. Marta Strzelczyk 2020-03-12 12:06:13
Oświadczenia osób posiadających upoważnienie do wydawania decyzji w imieniu Starosty Jeleniogórskiego Marta Strzelczyk 2020-03-12 12:00:26
Rok 2020 Grażyna Krawiec 2020-03-12 10:04:09
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-03-12 09:37:45
Rejestracja pojazdów Małgorzata Regner 2020-03-12 09:26:45
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-03-11 14:13:29
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-03-11 11:51:25
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-03-11 10:41:01
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-03-11 10:38:51
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2020-03-11 10:34:01
Zapytanie ofertowe-"Dostawa materiałów pędnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.9.2020) Małgorzata Maras 2020-03-11 08:52:46
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-03-10 10:24:32
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-03-10 09:29:17
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-03-10 09:03:29
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-03-09 15:23:50
2020 r. Marzena Chabros 2020-03-09 14:10:44
Ogłoszenia Elżbieta Machała 2020-03-06 18:22:18
Ogłoszenie o zamówieniu za dostawę żywności ZP2/2020 Krzysztof Łubiński 2020-03-05 22:20:03
Zapytanie ofertowe-"Dostawa materiałów pędnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.9.2020) Małgorzata Maras 2020-03-04 13:03:50
Zapytanie ofertowe-"Dostawa materiałów pędnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.9.2020) Małgorzata Maras 2020-03-04 13:02:41
Zapytanie ofertowe-"Dostawa materiałów pędnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.9.2020) Małgorzata Maras 2020-03-04 11:40:28
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-03-04 11:00:47
Dług publiczny Urszula Pedrycz 2020-03-03 14:04:34
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2020-03-03 14:03:02
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-03-03 13:57:57
Ogłoszenie o zamówieniu za dostawę żywności 2020 Krzysztof Łubiński 2020-03-03 13:34:06
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-03-03 10:36:42
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-03-03 10:34:04
Rozeznanie cenowe "Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.10.2020) Małgorzata Maras 2020-03-03 10:22:25
Rozeznanie cenowe "Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.10.2020) Urszula Kasica 2020-03-02 15:48:32
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-03-02 14:07:00
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-03-02 14:05:20
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-03-02 14:02:14
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-03-02 14:00:40
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-03-02 13:58:51
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-03-02 13:56:19
Rozeznanie cenowe "Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.10.2020) Urszula Kasica 2020-03-02 12:26:29
Rozeznanie cenowe "Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.10.2020) Urszula Kasica 2020-02-28 13:38:49
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-02-28 13:16:09
Rozeznanie cenowe "Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.7.2020) Urszula Kasica 2020-02-28 09:35:37
Zapytanie ofertowe-"Dostawa materiałów pędnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.9.2020) Urszula Kasica 2020-02-28 09:34:52
Zapytanie ofertowe-"Dostawa materiałów pędnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.9.2020) Urszula Kasica 2020-02-28 09:33:25
Zapytanie ofertowe-"Dostawa materiałów pędnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.9.2020) Urszula Kasica 2020-02-28 09:32:48
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-02-27 15:24:51
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-02-27 15:24:11
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-02-27 13:00:17
Informacja z otwarcia ofert z zamówienia ZP1/2020 Krzysztof Łubiński 2020-02-27 08:28:06
Protokoły do wglądu Krzysztof Woźniak 2020-02-26 12:06:06
Protokoły do wglądu Krzysztof Woźniak 2020-02-26 12:05:15
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-02-26 12:00:25
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-02-26 09:19:20
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-02-26 09:13:09
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-02-26 08:12:11
Klauzula informacyjna RODO - petycje Marzena Chabros 2020-02-25 11:45:58
Klauzula informacyjna RODO - petycje Marzena Chabros 2020-02-25 11:27:05
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2020-02-24 14:38:39
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2020-02-24 14:32:02
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Damian Kubiak 2020-02-24 12:57:53
Dane adresowe Damian Kubiak 2020-02-24 12:57:28
Dane adresowe Damian Kubiak 2020-02-24 12:36:24
Rozeznanie cenowe "Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.7.2020) Urszula Kasica 2020-02-21 12:24:45
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-02-21 07:38:41
Rozeznanie cenowe "Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.7.2020) Urszula Kasica 2020-02-20 14:05:29
Rozeznanie cenowe "Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.7.2020) Urszula Kasica 2020-02-20 12:32:26
Protokoły do wglądu Krzysztof Woźniak 2020-02-20 10:01:30
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-02-20 09:59:37
Dane adresowe Ewa Gralik - Żmudzińska 2020-02-19 16:07:34
Dane adresowe Ewa Gralik - Żmudzińska 2020-02-19 16:03:18
Przedmiot działalności i kompetencje Ewa Gralik - Żmudzińska 2020-02-19 15:49:10
Dane adresowe Ewa Gralik - Żmudzińska 2020-02-19 15:44:14
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska Jakub Sławiński 2020-02-19 15:32:16
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska Jakub Sławiński 2020-02-19 15:27:12
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 2020 Dorota Dziadowicz 2020-02-19 13:41:29
Dane adresowe Ewa Gralik - Żmudzińska 2020-02-19 13:30:07
Regulamin organizacyjny Ewa Gralik - Żmudzińska 2020-02-19 13:18:02
Regulamin organizacyjny Ewa Gralik - Żmudzińska 2020-02-19 13:15:02
Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail Ewa Gralik - Żmudzińska 2020-02-19 13:09:14
Raport o stanie powiatu jeleniogórskiego za 2018 rok Ewa Gralik - Żmudzińska 2020-02-19 12:50:42
Raport o stanie powiatu Ewa Gralik - Żmudzińska 2020-02-19 12:50:21
Wydział Rozwoju i Obsługi Technicznej Damian Kubiak 2020-02-19 11:51:48
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-02-19 11:48:29
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-02-19 11:47:46
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-02-19 11:44:31
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 2020 Dorota Dziadowicz 2020-02-19 11:28:54
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-02-17 14:41:33
4. Komisja Spraw Społecznych Krzysztof Woźniak 2020-02-17 14:34:20
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2020-02-14 10:26:05
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-02-14 08:55:05
2020 Agnieszka Buzun 2020-02-13 10:26:11
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-02-12 11:25:20
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: Usługa serwowania posiłków podczas roboczego spotkania Zespołu - BZP.272.2.4.2020 Małgorzata Maras 2020-02-11 14:07:13
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: Usługa serwowania posiłków podczas roboczego spotkania Zespołu - BZP.272.2.4.2020 Małgorzata Maras 2020-02-11 13:38:10
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2020-02-11 11:50:42
Ogłoszenie o zamówieniu za dostawę żywności 2020 Krzysztof Łubiński 2020-02-11 11:50:40
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-02-11 10:37:09
Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2020 rok wraz z projektem WPF Urszula Pedrycz 2020-02-07 11:45:59
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2020-02-07 11:42:20
Tryb załatwiania spraw Michał Słomski 2020-02-07 08:43:36
Dane adresowe Michał Słomski 2020-02-07 08:32:57
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2020-02-07 08:32:16
Dane adresowe Michał Słomski 2020-02-07 08:31:08
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2020-02-07 08:30:00
Dane adresowe Michał Słomski 2020-02-07 08:28:54
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2020-02-07 08:26:31
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-02-06 13:45:12
2020 Agnieszka Buzun 2020-02-06 10:21:47
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-02-05 16:08:46
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-02-05 16:06:11
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-02-05 16:01:55
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-02-05 15:57:57
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2020-02-05 15:48:29
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2020-02-05 15:47:44
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2020-02-05 15:44:34
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2020-02-05 15:40:32
Obwieszczenia Zarządu Województwa Dolnośląskiego Małgorzata Żurawska 2020-02-05 10:03:14
Organizacja jednostki Grażyna Krawiec 2020-02-05 08:25:12
Rok 2020 Grażyna Krawiec 2020-02-05 08:22:56
Biuro Zamówień Publicznych Urszula Kasica 2020-02-04 12:18:59
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-02-04 10:51:19
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-02-04 10:51:00
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-02-04 10:43:46
2020 r. Marzena Chabros 2020-02-03 12:43:06
2020 r. Marzena Chabros 2020-02-03 12:42:31
2020 r. Marzena Chabros 2020-02-03 12:41:53
2020 Marzena Chabros 2020-02-03 12:37:55
Rok 2020 Grażyna Krawiec 2020-01-31 12:37:25
Rok 2020 Grażyna Krawiec 2020-01-31 12:35:45
Rok 2020 Grażyna Krawiec 2020-01-31 12:35:34
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-01-31 11:00:52
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-01-31 10:42:18
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2020-01-31 08:54:18
Koszt utrzymania mieszkańca Grażyna Krawiec 2020-01-31 08:53:30
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2020-01-31 08:51:25
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-01-30 13:24:07
2020 Agnieszka Buzun 2020-01-30 12:30:03
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-01-30 12:26:34
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-01-30 12:25:54
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Krzysztof Woźniak 2020-01-29 14:14:51
Sprawozdania z realizacji planu pracy Grażyna Krawiec 2020-01-29 14:09:40
2020 Agnieszka Buzun 2020-01-29 13:37:58
2020 Agnieszka Buzun 2020-01-29 13:36:19
Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2020 rok wraz z projektem WPF Urszula Pedrycz 2020-01-28 14:50:49
Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2020 rok wraz z projektem WPF Urszula Pedrycz 2020-01-28 14:50:08
Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2020 rok wraz z projektem WPF Urszula Pedrycz 2020-01-28 14:46:14
Uchwały budżetowe Urszula Pedrycz 2020-01-28 14:34:29
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-01-28 13:19:54
Rozeznanie cenowe "Prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego" (BZP.272.2.2.2020) Urszula Kasica 2020-01-28 11:38:46
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-01-28 10:03:36
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-01-28 09:59:04
Damian Kubiak 2020-01-28 09:28:19
2019 Agnieszka Buzun 2020-01-27 12:06:57
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2020-01-27 10:22:26
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2020-01-27 10:21:00
2019 Agnieszka Buzun 2020-01-27 09:53:32
Budżet jednostki Grażyna Krawiec 2020-01-24 15:14:49
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-01-24 14:34:14
4. Komisja Spraw Społecznych Krzysztof Woźniak 2020-01-24 14:30:51
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-01-24 14:29:29
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-01-24 14:26:54
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Marzena Chabros 2020-01-24 13:05:46
Zapytanie ofertowe "Świadczenie usługi ochrony w budynku przy ul. Podchorążych 15 w Jeleniej Górze w okresie od 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r." (BZP.272.2.1.2020) Urszula Kasica 2020-01-24 10:15:15
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2020-01-24 09:35:55
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2020-01-24 09:27:22
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2020-01-24 09:26:11
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2020-01-23 15:26:35
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Krzysztof Woźniak 2020-01-23 15:22:08
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-01-21 13:05:17
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-01-21 13:04:04
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-01-21 13:03:20
2020 Agnieszka Buzun 2020-01-21 11:10:41
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-01-17 10:52:49
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-01-17 09:55:49
Zapytanie ofertowe "Świadczenie usługi ochrony w budynku przy ul. Podchorążych 15 w Jeleniej Górze w okresie od 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r." (BZP.272.2.1.2020) Urszula Kasica 2020-01-16 13:43:17
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-01-16 13:36:56
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-01-16 13:36:09
Zapytanie ofertowe "Świadczenie usługi ochrony w budynku przy ul. Podchorążych 15 w Jeleniej Górze w okresie od 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r." (BZP.272.2.1.2020) Urszula Kasica 2020-01-16 13:21:48
2020 Agnieszka Buzun 2020-01-15 16:00:26
2020 Agnieszka Buzun 2020-01-15 15:57:49
2020 Agnieszka Buzun 2020-01-15 15:56:01
2020 Agnieszka Buzun 2020-01-15 15:50:55
2020 Agnieszka Buzun 2020-01-15 15:47:21
2020 Agnieszka Buzun 2020-01-15 15:12:28
Tryb załatwiania spraw Michał Słomski 2020-01-15 10:38:56
Dane adresowe Michał Słomski 2020-01-15 10:36:32
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-01-15 10:25:36
Umowy Grażyna Krawiec 2020-01-15 08:01:26
Rejestracja pojazdów Małgorzata Regner 2020-01-15 07:30:08
Rejestracja pojazdów Małgorzata Regner 2020-01-15 07:28:56
Rejestracja pojazdów Małgorzata Regner 2020-01-15 07:27:25
Rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-01-13 10:06:08
rok 2020 Agnieszka Buzun 2020-01-13 09:43:29
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2020-01-13 09:26:47
Dane adresowe Michał Słomski 2020-01-10 10:38:37
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2020-01-10 10:37:24
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2020-01-10 10:36:32
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2020-01-10 10:34:34
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2020-01-10 10:33:43
Dane adresowe Michał Słomski 2020-01-10 10:29:54
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2020-01-10 10:13:04
Biuro Zamówień Publicznych Urszula Kasica 2020-01-09 15:18:55
Uchwały 2019 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-01-09 15:01:06
Uchwały 2020 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-01-09 14:15:22
Uchwały 2019 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-01-09 09:41:42
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2020-01-09 09:35:03
Rozeznanie cenowe – Dostawa bonów podarunkowych dla emerytów Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze (BZP.272.2.44.2019) Małgorzata Maras 2020-01-08 13:39:19
Uchwały 2019 rok Małgorzata Mroczkowska 2020-01-08 12:09:03
Nieodpłatne poradnictwo w 2019 Włodzimierz Słodkiewicz 2020-01-07 14:59:38
Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2020-01-07 14:59:18
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2020-01-07 13:36:31
2020 r. Damian Kubiak 2020-01-07 13:34:00
Rok 2020 Grażyna Krawiec 2020-01-07 11:36:53
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2020-01-02 15:02:27
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2020-01-02 08:15:10
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2020-01-02 08:12:35
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2020-01-02 08:01:39
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2020-01-02 08:00:40
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2019-12-31 08:32:59
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2019-12-31 08:30:01
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2019-12-31 08:27:17
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2019-12-31 08:24:49
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2019-12-31 08:21:56
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2019-12-31 08:19:42
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2019-12-31 08:16:46
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2019-12-31 08:13:30
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2019-12-30 14:20:12
Zapytanie ofertowe "Świadczenie usługi ochrony w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r." (BZP.272.2.41.2019) Urszula Kasica 2019-12-27 12:58:46
Rozeznanie cenowe "Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.46.2019) Urszula Kasica 2019-12-23 15:48:04
Zapytanie ofertowe "Świadczenie usługi ochrony w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r." (BZP.272.2.41.2019) Urszula Kasica 2019-12-23 14:11:24
Dane adresowe Michał Słomski 2019-12-23 08:20:34
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2019-12-23 08:19:54
Uchwały budżetowe Urszula Pedrycz 2019-12-20 13:27:50
Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2020 rok wraz z projektem WPF Urszula Pedrycz 2019-12-20 13:24:12
Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2020 rok wraz z projektem WPF Urszula Pedrycz 2019-12-20 13:20:00
Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2020 rok wraz z projektem WPF Urszula Pedrycz 2019-12-20 13:16:03
Rozeznanie cenowe "Pełnienie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa" (BZP.272.2.45.2019) Urszula Kasica 2019-12-20 13:04:39
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2019-12-20 13:00:25
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2019-12-20 12:24:12
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-12-20 12:05:46
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-12-20 12:05:40
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-12-20 12:04:38
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-12-20 12:03:28
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-12-20 12:02:21
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-12-20 11:43:27
Instralacja radiokomunikacyjna R346 Kowary Małgorzata Żurawska 2019-12-20 08:47:43
Dane adresowe Michał Słomski 2019-12-19 14:47:33
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2019-12-19 14:46:51
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-12-19 14:10:45
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-12-19 14:10:36
2019 Agnieszka Buzun 2019-12-19 12:37:28
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonaie systemu oddymiania klatek schodowych, oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego Damian Kubiak 2019-12-19 11:52:13
2019 Agnieszka Buzun 2019-12-19 11:40:56
2019 Agnieszka Buzun 2019-12-19 11:37:04
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Damian Kubiak 2019-12-19 08:01:10
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Damian Kubiak 2019-12-19 07:59:40
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2019-12-18 13:37:17
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2019-12-18 13:35:58
Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania Małgorzata Żurawska 2019-12-18 12:37:33
Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania Małgorzata Żurawska 2019-12-18 12:35:47
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-12-18 12:32:57
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-12-18 12:32:55
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-12-18 12:32:41
Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania Małgorzata Żurawska 2019-12-18 12:28:03
Informacja o zmianie treści SIWZ i załączników "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla dwóch inwestycji drogowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.1.11.2019 Urszula Kasica 2019-12-18 10:25:55
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla dwóch inwestycji drogowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" BZP.272.1.11.2019 Urszula Kasica 2019-12-18 10:24:39
Ogłoszenie o zamówieniu "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla dwóch inwestycji drogowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.1.11.2019) Urszula Kasica 2019-12-18 10:21:40
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2019-12-17 15:22:55
Alicja Łukaszkiewicz - Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie Marta Strzelczyk 2019-12-17 11:47:17
Ewelina Wójcik Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze Marta Strzelczyk 2019-12-17 11:42:37
Ewa Gralik-Żmudzińska -Sekretarz Powiatu Jeleniogórskiego Marta Strzelczyk 2019-12-16 12:52:10
Oświadczenia osób posiadających upoważnienie do wydawania decyzji w imieniu Starosty Jeleniogórskiego Marta Strzelczyk 2019-12-16 12:46:13
Oświadczenia osób posiadających upoważnienie do wydawania decyzji w imieniu Starosty Jeleniogórskiego Marta Strzelczyk 2019-12-16 12:42:41
Oświadczenia osób posiadających upoważnienie do wydawania decyzji w imieniu Starosty Jeleniogórskiego Marta Strzelczyk 2019-12-16 12:39:27
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2019-12-13 11:11:14
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2019-12-13 11:11:05
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2019-12-13 11:09:48
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Krzysztof Woźniak 2019-12-13 10:20:30
Protokoły do wglądu Krzysztof Woźniak 2019-12-13 10:17:21
Ogłoszenia Elżbieta Machała 2019-12-12 18:31:12
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Krzysztof Woźniak 2019-12-12 15:27:12
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-12-12 11:18:29
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2019-12-12 10:18:36
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2019-12-12 10:16:44
Dane adresowe Michał Słomski 2019-12-12 10:09:25
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2019-12-12 10:08:28
Zapytanie ofertowe "Świadczenie usługi ochrony w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r." (BZP.272.2.41.2019) Urszula Kasica 2019-12-11 12:46:57
Zapytanie ofertowe "Świadczenie usługi ochrony w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r." (BZP.272.2.41.2019) Urszula Kasica 2019-12-11 12:02:17
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2019-12-10 11:40:00
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-12-09 14:30:11
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-12-09 14:29:34
Program ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej Małgorzata Żurawska 2019-12-09 13:42:11
Program ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej Małgorzata Żurawska 2019-12-09 13:39:36
Ogłoszenia Małgorzata Żurawska 2019-12-09 13:29:10
4. Komisja Spraw Społecznych Krzysztof Woźniak 2019-12-07 13:48:11
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Krzysztof Woźniak 2019-12-07 13:43:49
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Krzysztof Woźniak 2019-12-07 13:38:08
Ewidencja pojazdów Małgorzata Regner 2019-12-07 12:23:11
Rejestracja pojazdów Małgorzata Regner 2019-12-07 12:20:47
Rejestracja pojazdów Małgorzata Regner 2019-12-07 12:18:16
Ewidencja pojazdów Małgorzata Regner 2019-12-07 12:05:55
Ewidencja pojazdów Małgorzata Regner 2019-12-07 12:02:18
Ewidencja pojazdów Małgorzata Regner 2019-12-07 12:01:07
Ewidencja pojazdów Małgorzata Regner 2019-12-07 11:01:58
Ewidencja pojazdów Małgorzata Regner 2019-12-07 10:58:43
Ewidencja pojazdów Małgorzata Regner 2019-12-07 10:57:39
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Podgórzyn w sezonie zimowym: 2019-2020" (BZP.272.1.10.2019) Urszula Kasica 2019-12-06 14:13:54
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2019-12-06 14:03:28
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-12-06 12:29:03
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Anna Wróbel 2019-12-06 08:55:45
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa Anna Wróbel 2019-12-06 08:55:00
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Anna Wróbel 2019-12-06 08:53:41
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych Anna Wróbel 2019-12-06 08:13:18
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych Anna Wróbel 2019-12-06 08:12:54
Rok 2019 Grażyna Krawiec 2019-12-06 07:36:53
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-12-05 14:31:08
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-12-05 14:30:53
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Anna Wróbel 2019-12-05 14:24:26
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-12-05 14:24:00
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-12-05 14:23:26
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa Anna Wróbel 2019-12-05 14:23:12
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Anna Wróbel 2019-12-05 14:20:28
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych Anna Wróbel 2019-12-05 14:01:44
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych Anna Wróbel 2019-12-05 14:00:47
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: Usługa serwowania posiłków podczas roboczego spotkania Zespołu - BZP.272.2.43.2019 Małgorzata Maras 2019-12-05 12:04:11
Uchwały 2019 rok Małgorzata Mroczkowska 2019-12-05 11:02:24
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Krzysztof Woźniak 2019-12-05 09:33:04
Protokoły do wglądu Krzysztof Woźniak 2019-12-05 09:31:07
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych Anna Wróbel 2019-12-05 08:30:32
Halina Rudnik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich Marta Strzelczyk 2019-12-04 16:26:00
Halina Rudnik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich Marta Strzelczyk 2019-12-04 16:25:28
Dorota Sobczyńska - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach Marta Strzelczyk 2019-12-04 16:24:28
Grażyna Bojęć - Skarbnik Powiatu Jeleniogórskiego Marta Strzelczyk 2019-12-04 16:22:54
Oświadczenia osób posiadających upoważnienie do wydawania decyzji w imieniu Starosty Jeleniogórskiego Marta Strzelczyk 2019-12-04 16:21:42
Oświadczenia osób posiadających upoważnienie do wydawania decyzji w imieniu Starosty Jeleniogórskiego Marta Strzelczyk 2019-12-04 16:20:54
Oświadczenia osób posiadających upoważnienie do wydawania decyzji w imieniu Starosty Jeleniogórskiego Marta Strzelczyk 2019-12-04 16:17:54
Oświadczenia osób posiadających upoważnienie do wydawania decyzji w imieniu Starosty Jeleniogórskiego Marta Strzelczyk 2019-12-04 16:14:43
Oświadczenia osób posiadających upoważnienie do wydawania decyzji w imieniu Starosty Jeleniogórskiego Marta Strzelczyk 2019-12-04 16:09:58
Leonard Jaskółowski - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "JUNIOR" w Miłkowie Marta Strzelczyk 2019-12-04 16:06:38
Jarosław Kotliński -Wicestarosta Jeleniogórski Marta Strzelczyk 2019-12-04 16:04:37
Jarosław Kotliński -Wicestarosta Jeleniogórski Marta Strzelczyk 2019-12-04 16:04:19
Artur Smolarek - Członek Zarządu Powiatu Marta Strzelczyk 2019-12-04 16:02:31
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-12-04 13:32:03
Biuro Zamówień Publicznych Urszula Kasica 2019-12-04 11:32:00
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2019-12-04 10:41:29
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-12-04 10:36:46
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-12-04 10:28:47
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: Usługa serwowania posiłków podczas roboczego spotkania Zespołu - BZP.272.2.43.2019 Małgorzata Maras 2019-12-03 14:57:51
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: Usługa serwowania posiłków podczas roboczego spotkania Zespołu - BZP.272.2.43.2019 Małgorzata Maras 2019-12-03 14:41:40
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2019-12-03 14:12:29
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2019-12-03 14:09:43
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2019-12-03 14:06:10
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2019-12-03 11:47:57
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2019-12-03 11:45:35
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2019-12-03 11:43:34
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2019-12-03 11:41:03
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2019-12-03 11:38:46
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2019-12-03 11:36:03
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2019-12-03 11:33:11
Dane teleadresowe Agnieszka Buzun 2019-12-02 13:37:26
Dane teleadresowe Agnieszka Buzun 2019-12-02 13:36:50
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-12-02 11:43:39
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-12-02 11:40:10
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-12-02 11:37:09
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-12-02 11:18:35
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-12-02 11:06:29
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Damian Kubiak 2019-12-02 08:21:00
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2019-11-29 14:15:45
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-11-29 13:48:25
1. Komisja Rewizyjna Krzysztof Woźniak 2019-11-29 13:12:33
Rozeznanie cenowe - Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowej gruntu (...) (BZP.272.2.42.2019) Małgorzata Maras 2019-11-28 15:16:03
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2019-11-28 13:41:05
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-11-28 13:23:39
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-11-28 13:23:08
Oświadczenie Kandydata ubiegającego się o zatrudnienie Marta Strzelczyk 2019-11-28 09:42:04
Tryb załatwiania spraw Michał Słomski 2019-11-28 08:39:40
Dane adresowe Michał Słomski 2019-11-28 08:17:17
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Krzysztof Woźniak 2019-11-27 16:23:09
1. Komisja Rewizyjna Krzysztof Woźniak 2019-11-27 16:16:22
1. Komisja Rewizyjna Krzysztof Woźniak 2019-11-27 16:16:03
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2019-11-27 16:10:32
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2019-11-26 15:11:39
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2019-11-26 15:11:32
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2019-11-26 15:09:36
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-11-26 14:52:00
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-11-26 14:51:36
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Marzena Chabros 2019-11-26 14:38:32
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-11-26 14:28:36
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-11-26 14:22:48
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-11-26 14:16:35
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-11-26 14:14:38
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2019-11-26 14:02:51
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2019-11-26 14:01:33
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2019-11-26 13:58:47
Dane adresowe Michał Słomski 2019-11-26 12:26:39
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2019-11-26 12:25:22
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: Usługa serwowania posiłków podczas roboczego spotkania Zespołu - BZP.272.2.43.2019 Małgorzata Maras 2019-11-25 13:07:53
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: Usługa serwowania posiłków podczas roboczego spotkania Zespołu - BZP.272.2.43.2019 Małgorzata Maras 2019-11-25 13:07:09
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Krzysztof Woźniak 2019-11-25 12:06:20
Rozeznanie cenowe – Dostawa bonów podarunkowych dla dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze (BZP.272.2.40.2019) Małgorzata Maras 2019-11-25 10:50:50
Dane adresowe Michał Słomski 2019-11-25 09:24:46
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2019-11-25 09:06:42
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2019-11-22 12:36:02
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2019-11-22 12:30:35
Stacja bazowa BT33176 Szklarska Poręba Małgorzata Żurawska 2019-11-21 14:27:19
2019 Agnieszka Buzun 2019-11-20 15:51:58
2019 Agnieszka Buzun 2019-11-20 15:46:10
2019 Agnieszka Buzun 2019-11-20 15:41:36
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Krzysztof Woźniak 2019-11-20 15:30:04
4. Komisja Spraw Społecznych Krzysztof Woźniak 2019-11-20 14:34:02
2019 Agnieszka Buzun 2019-11-20 14:30:03
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Krzysztof Woźniak 2019-11-20 14:29:04
2019 Agnieszka Buzun 2019-11-20 14:26:40
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Krzysztof Woźniak 2019-11-20 10:28:59
Rejestry, ewidencje prowadzone w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej. Agnieszka Buzun 2019-11-20 09:25:21
Rejestry, ewidencje prowadzone w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej. Agnieszka Buzun 2019-11-20 09:24:11
Rejestry, ewidencje prowadzone w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej. Agnieszka Buzun 2019-11-20 09:22:47
2019 Agnieszka Buzun 2019-11-20 09:19:00
Dane teleadresowe Agnieszka Buzun 2019-11-20 09:11:00
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-11-20 09:08:43
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-11-20 09:04:48
Biuro Zamówień Publicznych Urszula Kasica 2019-11-19 14:48:55
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-11-19 13:18:13
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-11-19 13:18:01
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-11-19 13:17:18
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-11-19 13:16:02
Projekt budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok wraz z projektem WPF Urszula Pedrycz 2019-11-19 12:58:29
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-11-19 12:38:25
Projekt budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok Urszula Pedrycz 2019-11-19 12:36:54
Projekt budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok wraz z projektem WPF. Urszula Pedrycz 2019-11-19 12:36:14
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-11-19 12:35:44
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-11-19 12:35:37
Projekt budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok wraz z projektem WPF. Urszula Pedrycz 2019-11-19 12:26:47
Projekt budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok. Urszula Pedrycz 2019-11-19 12:04:21
Projekt budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok wraz z projektem WPF. Urszula Pedrycz 2019-11-19 12:03:57
Projekt budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok wraz z projektem WPF. Urszula Pedrycz 2019-11-19 12:03:20
Projekt budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok wraz z projektem WPF. Urszula Pedrycz 2019-11-19 11:55:09
Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2020 rok Urszula Pedrycz 2019-11-19 11:26:11
Projekt budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok. Urszula Pedrycz 2019-11-19 11:25:06
Projekt budżetu powiatu na 2016 rok wraz z projektem WPF. Urszula Pedrycz 2019-11-19 11:24:20
Projekt budżetu powiatu na 2016 rok wraz z projektem WPF. Urszula Pedrycz 2019-11-19 11:15:44
Projekt budżetu powiatu na 2016 rok wraz z projektem WPF. Urszula Pedrycz 2019-11-19 11:12:56
Projekt budżetu powiatu na 2016 rok. Urszula Pedrycz 2019-11-19 11:08:47
2019 Agnieszka Buzun 2019-11-19 08:57:14
Rozeznanie cenowe – Dostawa bonów podarunkowych dla dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze (BZP.272.2.40.2019) Małgorzata Maras 2019-11-18 13:10:06
Rozeznanie cenowe – Dostawa bonów podarunkowych dla dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze (BZP.272.2.40.2019) Małgorzata Maras 2019-11-18 13:03:20
Rozeznanie cenowe – Dostawa bonów podarunkowych dla dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze (BZP.272.2.40.2019) Małgorzata Maras 2019-11-18 13:03:06
Rozeznanie cenowe – Dostawa bonów podarunkowych dla dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze (BZP.272.2.40.2019) Małgorzata Maras 2019-11-18 13:02:46
Rozeznanie cenowe – Dostawa bonów podarunkowych dla dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze (BZP.272.2.40.2019) Małgorzata Maras 2019-11-18 13:02:15
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Krzysztof Woźniak 2019-11-15 10:57:48
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska Jakub Sławiński 2019-11-15 09:54:45
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-11-14 14:48:45
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-11-14 14:48:41
Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2020 rok Urszula Pedrycz 2019-11-14 14:29:07
Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2020 rok Urszula Pedrycz 2019-11-14 14:18:51
Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2020 rok Urszula Pedrycz 2019-11-14 13:49:12
Projekt budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok Urszula Pedrycz 2019-11-14 13:48:45
Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2020 rok Urszula Pedrycz 2019-11-14 13:23:15
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Krzysztof Woźniak 2019-11-14 13:14:09
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-11-14 11:29:23
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-11-13 15:38:49
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Krzysztof Łubiński 2019-11-13 13:47:37
Zapytanie o cenę Krzysztof Łubiński 2019-11-13 13:47:05
Wniosek o wydanie zaświadczenia - lasy Małgorzata Żurawska 2019-11-12 12:09:54
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2019-11-12 08:58:52
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2019-11-12 08:57:50
Wniosek o wydanie zaświadczenia - lasy Małgorzata Żurawska 2019-11-12 08:39:49
Wniosek o wydanie zaświadczenia - lasy Małgorzata Żurawska 2019-11-12 08:39:15
Wniosek o wydanie zaświadczenia - lasy Małgorzata Żurawska 2019-11-12 08:38:27
Wniosek o wydanie zaświadczenia - lasy Małgorzata Żurawska 2019-11-12 08:36:20
Dane Adresowe Małgorzata Żurawska 2019-11-12 08:30:33
Ogłoszenie o zamówieniu "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla dwóch inwestycji drogowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.1.11.2019) Urszula Kasica 2019-11-08 12:48:33
Zezwolenie na sprowadzenie zwłok ludzkich lub szczątków z obcego państwa Marzena Chabros 2019-11-08 11:16:28
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Małgorzata Żurawska 2019-11-07 12:41:59
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Małgorzata Żurawska 2019-11-07 12:39:39
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Małgorzata Żurawska 2019-11-07 12:35:52
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Małgorzata Żurawska 2019-11-07 12:34:22
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Małgorzata Żurawska 2019-11-07 12:33:50
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-11-07 11:11:37
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-11-07 11:10:48
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Podgórzyn, Jeżów Sudecki, Mysłakowice i Kowary w sezonie zimowym: 2019-2020" (BZP.272.1.8.2019) Urszula Kasica 2019-11-07 09:27:15
Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020 roku Marzena Chabros 2019-11-07 08:25:06
Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020 roku Marzena Chabros 2019-11-07 08:24:42
Konsultacje Programu współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020 roku Marzena Chabros 2019-11-07 08:23:37
Konsultacje Programu współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020 roku Marzena Chabros 2019-11-07 08:23:19
Konsultacje Programu współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020 roku Marzena Chabros 2019-11-07 08:22:20
Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020 roku Marzena Chabros 2019-11-07 08:17:13
Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020 roku Marzena Chabros 2019-11-07 08:16:33
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Bartosz Polaczek 2019-11-06 15:09:17
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Bartosz Polaczek 2019-11-06 15:08:12
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Bartosz Polaczek 2019-11-06 15:07:25
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Bartosz Polaczek 2019-11-06 15:06:26
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Bartosz Polaczek 2019-11-06 15:05:37
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Bartosz Polaczek 2019-11-06 15:04:46
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Bartosz Polaczek 2019-11-06 15:03:38
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Bartosz Polaczek 2019-11-06 15:02:39
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Bartosz Polaczek 2019-11-06 15:01:30
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Bartosz Polaczek 2019-11-06 15:00:13
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Bartosz Polaczek 2019-11-06 14:58:57
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Bartosz Polaczek 2019-11-06 14:57:40
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Bartosz Polaczek 2019-11-06 14:55:53
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Bartosz Polaczek 2019-11-06 14:45:24
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Bartosz Polaczek 2019-11-06 14:44:59
Informacja o opłatach skarbowych Małgorzata Żurawska 2019-11-06 14:43:46
Informacja o środowisku Małgorzata Żurawska 2019-11-06 14:27:34
Prowadzone rejestry, ewidencje Małgorzata Żurawska 2019-11-06 14:25:51
Informacja o środowisku Małgorzata Żurawska 2019-11-06 14:16:45
Prowadzone rejestry, ewidencje Małgorzata Żurawska 2019-11-06 14:15:39
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-11-06 13:22:58
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-11-06 13:22:52
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-11-06 13:21:23
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-11-06 13:21:01
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Damian Kubiak 2019-11-05 23:11:30
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Damian Kubiak 2019-11-05 21:48:34
Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail Damian Kubiak 2019-11-05 12:00:53
Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail Damian Kubiak 2019-11-05 12:00:30
Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail Damian Kubiak 2019-11-05 11:57:31
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-11-04 13:38:33
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-11-04 13:38:11
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2019-10-31 14:25:47
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2019-10-31 14:22:59
Wieloletnia prognoza finansowa powiatu jeleniogórskiego . Urszula Pedrycz 2019-10-31 14:17:29
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2019-10-31 14:14:41
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Bartosz Polaczek 2019-10-31 12:47:43
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Bartosz Polaczek 2019-10-31 12:44:53
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Bartosz Polaczek 2019-10-31 12:44:01
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Bartosz Polaczek 2019-10-31 12:37:01
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-10-31 10:39:04
2019 Agnieszka Buzun 2019-10-30 16:04:33
2019 Agnieszka Buzun 2019-10-30 16:01:16
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-10-30 13:37:27
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-10-30 13:31:25
Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2019-10-29 11:43:50
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-10-28 14:39:20
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-10-28 14:39:07
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-10-28 14:30:05
ROZEZNANIE CENOWE - Sporządzenie operatów szacunkowych określenia wartości nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania Małgorzata Maras 2019-10-28 14:08:33
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonaie systemu oddymiania klatek schodowych, oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego Krzysztof Łubiński 2019-10-25 09:10:17
Zawiadomienie o konsultacjach w sprawie zmiany nazwy Powiatu Jeleniogórskiego Damian Kubiak 2019-10-24 23:32:55
Zawiadomienie o konsultacjach w sprawie zmiany nazwy Powiatu Jeleniogórskiego Damian Kubiak 2019-10-24 23:31:55
głoszenie o zamówieniu "Wycinka 103 drzew wraz z pracami porządkowymi oraz nasadzeniami zastępczymi" (BZP.272.1.12.2019) Małgorzata Maras 2019-10-24 15:04:35
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonaie systemu oddymiania klatek schodowych, oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego Krzysztof Łubiński 2019-10-24 13:18:07
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-10-24 12:09:01
Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego Włodzimierz Słodkiewicz 2019-10-24 08:51:59
Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego Włodzimierz Słodkiewicz 2019-10-24 08:49:22
Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego Włodzimierz Słodkiewicz 2019-10-24 08:48:14
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2019-10-24 08:45:49
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2019-10-24 08:44:47
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Bartosz Polaczek 2019-10-24 08:32:07
Dom Dziecka im. M.Konopnickiej w Szklarskiej Porębie Jarosław Malec 2019-10-23 14:14:19
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonaie systemu oddymiania klatek schodowych, oświetlenia ewakuacyjnego i alarmowego Damian Kubiak 2019-10-23 13:59:53
Dom Dziecka im. M.Konopnickiej w Szklarskiej Porębie Jarosław Malec 2019-10-23 10:07:52
Dom Dziecka im. M.Konopnickiej w Szklarskiej Porębie Jarosław Malec 2019-10-23 10:05:22
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Bartosz Polaczek 2019-10-23 08:25:10
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Bartosz Polaczek 2019-10-23 08:19:11
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Bartosz Polaczek 2019-10-23 08:17:58
4. Komisja Spraw Społecznych Bartosz Polaczek 2019-10-23 08:10:08
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Bartosz Polaczek 2019-10-23 08:06:54
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Bartosz Polaczek 2019-10-23 07:47:06
Ogłoszenia Małgorzata Żurawska 2019-10-22 12:27:00
Ogłoszenia Małgorzata Żurawska 2019-10-22 12:16:04
2019 Agnieszka Buzun 2019-10-22 10:04:20
2019 Agnieszka Buzun 2019-10-22 09:59:44
Dług publiczny Urszula Pedrycz 2019-10-21 10:51:53
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2019-10-21 10:50:42
Dług publiczny Urszula Pedrycz 2019-10-21 10:44:16
ROZEZNANIE CENOWE - Sporządzenie operatów szacunkowych określenia wartości nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania Małgorzata Maras 2019-10-21 10:35:22
2019 Agnieszka Buzun 2019-10-18 14:19:17
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-10-18 13:45:12
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-10-18 13:44:35
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-10-16 15:38:55
2019 Agnieszka Buzun 2019-10-16 14:53:18
2018 r. Damian Kubiak 2019-10-14 10:08:22
2012 r. Damian Kubiak 2019-10-14 10:06:27
2011 r. Damian Kubiak 2019-10-14 10:06:16
Oświadczenie na rozpoczęcie IV kadencji Damian Kubiak 2019-10-14 10:06:03
Oświadczenie na zakończenie III kadencji Damian Kubiak 2019-10-14 10:05:54
2010 r. Damian Kubiak 2019-10-14 10:05:44
2009 r. Damian Kubiak 2019-10-14 10:05:32
Oświadczenie majątkowe Pana Jacka Włodygi z 2008 r. Damian Kubiak 2019-10-14 10:05:22
Oświadczenie majątkowe Pana Jacka Włodygi z 2007 r. Damian Kubiak 2019-10-14 10:05:13
2012 r. Damian Kubiak 2019-10-14 10:04:39
2011 r. Damian Kubiak 2019-10-14 10:04:30
2010 r. Damian Kubiak 2019-10-14 10:04:21
2009 r. Damian Kubiak 2019-10-14 10:04:11
Damian Kubiak 2019-10-14 10:03:56
2007 r. Damian Kubiak 2019-10-14 10:03:39
Damian Kubiak 2019-10-14 10:02:52
2012 r. Damian Kubiak 2019-10-14 10:01:46
2011 r. Damian Kubiak 2019-10-14 10:01:37
2009 r. Damian Kubiak 2019-10-14 10:01:27
Damian Kubiak 2019-10-14 10:01:16
Damian Kubiak 2019-10-14 10:00:52
Oświadczenia VI kadencja Rady Powiatu 2018-2023 Damian Kubiak 2019-10-14 10:00:11
Oświadczenia majątkowe radnych III kadencji Rady Powiatu Damian Kubiak 2019-10-14 09:59:26
Pierwsze oświadczenia majątkowe Radnych. Damian Kubiak 2019-10-14 09:58:44
za 2009 r. Damian Kubiak 2019-10-14 09:58:04
za 2008 rok Damian Kubiak 2019-10-14 09:57:51
za 2012 rok Damian Kubiak 2019-10-14 09:57:31
za 2011 rok Damian Kubiak 2019-10-14 09:57:15
za 2010 rok Damian Kubiak 2019-10-14 09:48:26
na 2 miesiące przed upływem III kadencji Damian Kubiak 2019-10-14 09:47:39
za 2007 rok Damian Kubiak 2019-10-14 09:47:13
Damian Kubiak 2019-10-14 09:44:12
na 2 miesiące przed upływem kadencji II kadencji Damian Kubiak 2019-10-14 09:43:50
2010 r. Damian Kubiak 2019-10-14 09:39:53
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu Jeleniogórskiego Damian Kubiak 2019-10-14 09:38:46
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych (...)" (BZP.272.2.36.2019) Krzysztof Woźniak 2019-10-11 13:09:42
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Bartosz Polaczek 2019-10-11 09:44:11
Konsultacje Programu współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020 roku Marzena Chabros 2019-10-11 09:12:59
Rok 2019 Grażyna Krawiec 2019-10-11 08:02:07
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-10-10 14:48:18
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-10-10 14:48:10
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-10-10 14:43:21
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2018 rok Bartosz Polaczek 2019-10-10 12:58:18
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2018 rok Bartosz Polaczek 2019-10-10 12:57:37
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2018 rok Bartosz Polaczek 2019-10-10 12:34:18
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2018 rok Bartosz Polaczek 2019-10-10 12:32:44
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2018 rok Bartosz Polaczek 2019-10-10 12:32:03
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2018 rok Bartosz Polaczek 2019-10-10 12:30:40
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2018 rok Bartosz Polaczek 2019-10-10 12:29:49
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2018 rok Bartosz Polaczek 2019-10-10 12:28:01
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2018 rok Bartosz Polaczek 2019-10-10 12:27:01
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2018 rok Bartosz Polaczek 2019-10-10 12:26:16
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2018 rok Bartosz Polaczek 2019-10-10 12:25:45
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2018 rok Bartosz Polaczek 2019-10-10 12:06:09
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2018 rok Bartosz Polaczek 2019-10-10 12:04:41
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2018 rok Bartosz Polaczek 2019-10-10 12:04:07
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2018 rok Bartosz Polaczek 2019-10-10 11:57:59
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2018 rok Bartosz Polaczek 2019-10-10 11:48:37
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2018 rok Bartosz Polaczek 2019-10-10 11:47:46
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2018 rok Bartosz Polaczek 2019-10-10 11:46:57
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2018 rok Bartosz Polaczek 2019-10-10 11:46:17
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2018 rok Bartosz Polaczek 2019-10-10 11:45:16
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2018 rok Bartosz Polaczek 2019-10-10 11:44:47
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu za 2018 rok Bartosz Polaczek 2019-10-10 11:44:08
Zasada funkcjonowania Jarosław Malec 2019-10-10 11:42:13
Krzysztof Wiśniewski - Starosta Jeleniogórski Marta Strzelczyk 2019-10-09 16:14:52
Krzysztof Wiśniewski - Starosta Jeleniogórski Marta Strzelczyk 2019-10-09 16:13:32
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2019-10-09 15:35:08
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2019-10-09 15:33:53
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Damian Kubiak 2019-10-09 14:34:40
podjęte w 2019 roku Bartosz Polaczek 2019-10-09 08:30:34
podjęte w 2019 roku Bartosz Polaczek 2019-10-09 08:29:13
podjęte w 2019 roku Bartosz Polaczek 2019-10-09 08:27:15
podjęte w 2019 roku Bartosz Polaczek 2019-10-09 08:24:59
podjęte w 2019 roku Bartosz Polaczek 2019-10-09 08:22:36
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Bartosz Polaczek 2019-10-08 15:22:12
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-10-08 12:10:09
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-10-08 12:10:03
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-10-08 12:08:05
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-10-08 12:07:33
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-10-08 12:06:47
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Bartosz Polaczek 2019-10-08 09:53:28
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Bartosz Polaczek 2019-10-08 09:49:02
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Bartosz Polaczek 2019-10-08 09:36:22
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-10-07 12:58:58
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska Jakub Sławiński 2019-10-04 14:34:03
Dane adresowe Bartosz Polaczek 2019-10-03 15:02:55
Zasada funkcjonowania Jarosław Malec 2019-10-03 14:42:19
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-10-03 11:56:38
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Damian Kubiak 2019-10-03 10:12:32
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 2019 Dorota Dziadowicz 2019-10-03 08:55:13
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2019-10-02 15:20:17
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2019-10-02 15:18:16
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Bartosz Polaczek 2019-10-02 14:33:32
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Bartosz Polaczek 2019-10-02 11:39:54
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-10-02 11:10:44
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-10-02 11:09:26
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-10-02 11:02:07
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2019-10-01 14:21:33
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2019-10-01 14:17:24
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Marzena Chabros 2019-10-01 13:28:12
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Marzena Chabros 2019-10-01 13:23:38
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Marzena Chabros 2019-10-01 13:14:42
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Marzena Chabros 2019-10-01 13:14:00
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-10-01 11:28:52
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2019-10-01 09:33:39
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2019-10-01 09:23:20
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2019-10-01 09:22:28
Oświadczenia osób posiadających upoważnienie do wydawania decyzji w imieniu Starosty Jeleniogórskiego Marta Strzelczyk 2019-09-27 14:26:31
Oświadczenia osób posiadających upoważnienie do wydawania decyzji w imieniu Starosty Jeleniogórskiego Marta Strzelczyk 2019-09-27 14:23:17
Agnieszka Buzun- Inspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Damian Kubiak 2019-09-27 14:21:02
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-09-27 11:40:12
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-09-27 11:40:03
2019 Agnieszka Buzun 2019-09-27 08:15:08
2019 Agnieszka Buzun 2019-09-27 08:13:16
Rozeznanie rynku o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych (...)" (BZP.272.2.36.2019) Krzysztof Woźniak 2019-09-26 14:16:52
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-09-24 13:51:47
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-09-24 13:51:16
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-09-24 13:46:56
Rozeznanie cenowe - Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości (BZP.272.2.35.2019) Małgorzata Maras 2019-09-24 13:29:31
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Bartosz Polaczek 2019-09-23 15:40:04
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Bartosz Polaczek 2019-09-23 15:37:22
4. Komisja Spraw Społecznych Bartosz Polaczek 2019-09-23 15:35:33
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Bartosz Polaczek 2019-09-23 15:32:49
1. Komisja Rewizyjna Bartosz Polaczek 2019-09-23 15:28:57
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Bartosz Polaczek 2019-09-23 15:21:15
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-09-23 12:26:54
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-09-23 12:26:45
2019 Agnieszka Buzun 2019-09-23 12:20:48
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-09-23 12:19:24
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-09-23 12:19:18
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2019-09-23 09:58:51
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Marzena Chabros 2019-09-23 09:57:12
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2019-09-23 09:54:33
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2019-09-23 09:17:59
Dane adresowe Michał Słomski 2019-09-20 14:39:38
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2019-09-20 14:38:05
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2019-09-20 14:36:16
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2019-09-20 14:34:41
Dane Adresowe Małgorzata Żurawska 2019-09-20 11:26:59
Dane Adresowe Małgorzata Żurawska 2019-09-20 11:26:03
Dane Adresowe Małgorzata Żurawska 2019-09-20 11:24:32
Dane Adresowe Małgorzata Żurawska 2019-09-20 11:21:27
Dane Adresowe Małgorzata Żurawska 2019-09-20 11:20:17
Dane Adresowe Małgorzata Żurawska 2019-09-20 11:19:14
Dane Adresowe Małgorzata Żurawska 2019-09-20 11:17:41
Dane Adresowe Małgorzata Żurawska 2019-09-20 11:15:29
Dane Adresowe Małgorzata Żurawska 2019-09-20 11:11:38
Dane Adresowe Małgorzata Żurawska 2019-09-20 11:10:19
Dane Adresowe Małgorzata Żurawska 2019-09-20 11:09:12
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Damian Kubiak 2019-09-20 11:07:28
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Damian Kubiak 2019-09-20 11:05:15
Dane Adresowe Małgorzata Żurawska 2019-09-20 10:45:23
Dane Adresowe. Małgorzata Żurawska 2019-09-20 10:43:58
Rok 2019 Grażyna Krawiec 2019-09-19 13:15:27
Rok 2019 Grażyna Krawiec 2019-09-19 13:14:44
2019 Agnieszka Buzun 2019-09-19 09:53:57
2019 Agnieszka Buzun 2019-09-19 09:49:59
Nieodpłatne poradnictwo w 2019 Monika Kardyś 2019-09-16 14:30:16
Nieodpłatne poradnictwo w 2019 Monika Kardyś 2019-09-16 14:29:46
Nieodpłatne poradnictwo w 2019 Monika Kardyś 2019-09-16 14:26:29
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-09-16 13:15:26
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-09-16 13:15:15
Konsultacje Programu współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020 roku Damian Kubiak 2019-09-16 11:16:47
Konsultacje Programu współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020 roku Damian Kubiak 2019-09-16 10:48:42
Konsultacje Programu współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020 roku Damian Kubiak 2019-09-16 10:46:54
Dane adresowe Michał Słomski 2019-09-16 08:23:06
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2019-09-16 08:20:28
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2019-09-16 08:17:50
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2019-09-16 08:17:32
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2019-09-16 08:17:12
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2019-09-16 08:15:58
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2019-09-16 08:15:31
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2019-09-16 08:14:35
Dane adresowe Michał Słomski 2019-09-16 08:13:34
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2019-09-16 08:11:56
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Bartosz Polaczek 2019-09-13 13:44:26
Zapytanie ofertowe pn.: "Przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" (BZP.272.2.34.2019) Urszula Kasica 2019-09-13 11:08:54
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-09-13 09:07:05
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-09-13 09:06:29
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2019-09-11 13:17:20
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2019-09-11 13:16:12
Organizacja jednostki Grażyna Krawiec 2019-09-11 09:59:43
Rok 2019 Grażyna Krawiec 2019-09-11 09:55:22
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2019-09-11 08:38:55
Oświadczenia osób posiadających upoważnienie do wydawania decyzji w imieniu Starosty Jeleniogórskiego Marta Strzelczyk 2019-09-10 14:18:52
Oświadczenia osób posiadajacych upoważnienie do wydawania decyzji w imieniu Starosty Jeleniogórskiego Marta Strzelczyk 2019-09-10 14:14:22
Oświadczenia osób posiadajacych upoważnienie do wydawania decyzji w imieniu Starosty Jeleniogórskiego Marta Strzelczyk 2019-09-10 14:12:46
Zapytanie ofertowe pn.: "Przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" (BZP.272.2.34.2019) Urszula Kasica 2019-09-10 12:02:35
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-09-10 09:36:51
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-09-10 09:29:50
Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku Marzena Chabros 2019-09-10 08:02:46
Zenon Bednarz oświadczenie majątkowe złożone w zw. z ustaniem stosunku pracy Damian Kubiak 2019-09-09 15:03:23
2019 r. Marzena Chabros 2019-09-09 08:45:55
Konsultacje Programu współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020 roku Marzena Chabros 2019-09-06 13:36:50
Konsultacje Programu współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020 roku Marzena Chabros 2019-09-06 13:36:46
Konsultacje Programu współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020 roku Marzena Chabros 2019-09-06 13:35:55
Program i formy wspópracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020 roku Marzena Chabros 2019-09-06 13:22:12
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2019-09-06 12:23:49
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: Organizacja zakwaterowania wraz z wyżywieniem podczas trzydniowego szkolenia (...) BZP.272.2.33.2019 Małgorzata Maras 2019-09-06 12:03:40
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-09-06 10:30:29
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-09-06 10:30:06
Rozeznanie cenowe o wartości do 10.000 euro pn.: „Kontrola okresowa instalacji elektrycznej budynku Powiatu Jeleniogórskiego” (BZP.272.2.32.2019) Małgorzata Maras 2019-09-06 10:25:07
Zapytanie ofertowe pn.: "Przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" (BZP.272.2.34.2019) Urszula Kasica 2019-09-06 10:10:14
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-09-05 14:42:52
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-09-05 14:42:38
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-09-05 14:38:24
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2019-09-05 13:25:23
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2019-09-05 13:25:18
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2019-09-05 13:22:44
Zapytanie ofertowe pn.: "Przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" (BZP.272.2.34.2019) Urszula Kasica 2019-09-05 13:22:05
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2019-09-05 13:22:01
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: Organizacja zakwaterowania wraz z wyżywieniem podczas trzydniowego szkolenia (...) BZP.272.2.33.2019 Małgorzata Maras 2019-09-03 15:03:40
Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego podaje do publicznej wiadomości treść oferty złożonej w dniu 23 sierpnia 2019 r. przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Zarząd Oddziału "Ziemi Jeleniogórskie Anna Wróbel 2019-09-03 13:33:56
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-09-03 12:38:30
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-09-03 10:55:35
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-09-03 10:55:07
Fabryka Papieru Sp. z o.o. w Dąbrowicy Małgorzata Żurawska 2019-08-30 13:57:54
Fabryka Papieru Sp. z o.o. w Dąbrowicy Małgorzata Żurawska 2019-08-30 13:55:40
Fabryka Papieru Sp. z o.o. w Dąbrowicy Małgorzata Żurawska 2019-08-30 13:53:16
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-08-30 10:41:01
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-08-30 10:40:51
Zestawienie rozstrzyganych spraw Małgorzata Regner 2019-08-30 10:05:00
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2019-08-30 10:00:23
Rozeznanie cenowe o wartości do 10.000 euro pn.: „Kontrola okresowa instalacji elektrycznej budynku Powiatu Jeleniogórskiego” (BZP.272.2.32.2019) Małgorzata Maras 2019-08-29 11:21:22
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2019-08-29 08:19:02
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2019-08-29 08:15:06
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-08-29 07:52:12
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-08-29 07:51:56
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-08-28 14:56:34
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-08-28 14:55:47
Rozeznanie cenowe o wartości do 10.000 euro pn.: „Kontrola okresowa instalacji elektrycznej budynku Powiatu Jeleniogórskiego” (BZP.272.2.32.2019) Małgorzata Maras 2019-08-28 14:40:36
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: Organizacja zakwaterowania wraz z wyżywieniem podczas trzydniowego szkolenia (...) BZP.272.2.33.2019 Małgorzata Maras 2019-08-27 20:42:40
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: Organizacja zakwaterowania wraz z wyżywieniem podczas trzydniowego szkolenia (...) BZP.272.2.33.2019 Małgorzata Maras 2019-08-27 20:36:06
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: Organizacja zakwaterowania wraz z wyżywieniem podczas trzydniowego szkolenia (...) BZP.272.2.33.2019 Małgorzata Maras 2019-08-27 20:34:58
Sprzedaż, dostawa ławek i krzeseł oraz foteli biurowych (krzeseł) obrotowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze Urszula Kasica 2019-08-27 14:44:15
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: Organizacja zakwaterowania wraz z wyżywieniem podczas trzydniowego szkolenia (...) BZP.272.2.33.2019 Małgorzata Maras 2019-08-27 14:38:49
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-08-27 13:54:12
Dane teleadresowe Agnieszka Buzun 2019-08-23 07:50:08
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-08-22 14:48:59
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-08-22 14:48:55
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-08-22 14:48:43
Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego podaje do publicznej wiadomości treść oferty złożonej w dniu 16 sierpnia 2019 r. przez Fundację Przejście Kotliny Anna Wróbel 2019-08-22 11:55:41
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Małgorzata Żurawska 2019-08-22 08:36:40
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: Organizacja zakwaterowania wraz z wyżywieniem podczas trzydniowego szkolenia (...) BZP.272.2.33.2019 Małgorzata Maras 2019-08-21 16:19:50
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze Elżbieta Machała 2019-08-19 19:56:38
Elżbieta Machała 2019-08-19 19:55:07
Sprzedaż, dostawa ławek i krzeseł oraz foteli biurowych (krzeseł) obrotowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze Urszula Kasica 2019-08-19 15:27:53
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-08-16 14:20:21
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-08-16 14:16:26
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-08-16 14:14:00
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 16.08.2019r.- zadanie pn. "Przebudowy drogi powiatowej nr 2735D etap II, Strużnica-Gruszków, km 12+615 do 16+829 [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]" (BZP.272.1.9 Małgorzata Maras 2019-08-16 11:34:32
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 16.08.2019 r. (BZP.272.1.9.2019) Małgorzata Maras 2019-08-16 11:33:40
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-08-14 13:46:20
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-08-14 13:46:13
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-08-14 13:44:48
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-08-14 13:42:11
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-08-14 13:41:40
Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro pn.: „Druk Informatora KARKONOSZE" (znak sprawy: BZP.272.2.28.2019) Małgorzata Maras 2019-08-13 15:53:18
Rozeznanie cenowe - Inspektor nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej nr 2735D Strużnica - Gruszków (BZP.272.2.29.2019) Małgorzata Maras 2019-08-13 13:02:56
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-08-13 11:05:25
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-08-13 11:05:15
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2019-08-13 08:28:47
Informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz Poradnik o mediacji Włodzimierz Słodkiewicz 2019-08-12 11:06:48
Informator o prawach i obowiązkach obywatelskich orazPoradnik o mediacji Włodzimierz Słodkiewicz 2019-08-12 11:05:58
Poradnik o mediacji i sposobach rozwiązywania sporów Włodzimierz Słodkiewicz 2019-08-12 11:04:54
Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2019-08-09 13:48:56
Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2019-08-09 13:46:55
Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro pn.: „Druk Informatora KARKONOSZE" (znak sprawy: BZP.272.2.28.2019) Małgorzata Maras 2019-08-09 10:50:38
Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowy drogi powiatowej nr 2735D etap II, Strużnica-Gruszków, km 12+615 do 16+829 [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]" (BZP.272.1.9.2019) Małgorzata Maras 2019-08-08 15:25:01
Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowy drogi powiatowej nr 2735D etap II, Strużnica-Gruszków, km 12+615 do 16+829 [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]" (BZP.272.1.9.2019) Małgorzata Maras 2019-08-08 15:24:03
Jolanta Kenig- dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze Ewa Gralik - Żmudzińska 2019-08-08 15:20:27
Jolanta Kenig- dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze Ewa Gralik - Żmudzińska 2019-08-08 15:19:54
Oświadczenia osób posiadajacych upoważnienie do wydawania decyzji w imieniu Starosty Jeleniogórskiego Ewa Gralik - Żmudzińska 2019-08-08 15:17:24
Oświadczenia osób posiadajacych upoważnienie do wydawania decyzji w imieniu Starosty Jeleniogórskiego Ewa Gralik - Żmudzińska 2019-08-08 15:16:24
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-08-08 10:56:51
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-08-08 10:56:44
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2019-08-08 08:26:38
Ewa Gralik-Żmudzińska -Sekretarz Powiatu Jeleniogórskiego Ewa Gralik - Żmudzińska 2019-08-08 08:08:57
Rozeznanie cenowe - Inspektor nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej nr 2735D Strużnica - Gruszków (BZP.272.2.29.2019) Małgorzata Maras 2019-08-07 16:21:14
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2019-08-07 14:21:41
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2019-08-07 14:18:34
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-08-07 14:04:40
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-08-07 14:02:46
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2019-08-07 13:46:05
Jarosław Malec - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce Ewa Gralik - Żmudzińska 2019-08-07 11:11:02
Jarosław Grabowski - Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie Ewa Gralik - Żmudzińska 2019-08-07 11:07:35
Urszula Filipczuk Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Ewa Gralik - Żmudzińska 2019-08-07 11:04:08
2019 r. Marzena Chabros 2019-08-06 10:37:14
2019 r. Marzena Chabros 2019-08-06 10:37:08
2019 r. Marzena Chabros 2019-08-06 10:36:19
2019 r. Marzena Chabros 2019-08-06 09:55:00
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-08-06 08:21:32
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-08-06 08:21:00
Dane teleadresowe Agnieszka Buzun 2019-08-05 13:38:46
Rozeznanie cenowe - Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowej gruntu (...) (BZP.272.2.26.2019) Małgorzata Maras 2019-08-05 12:58:46
Rozeznanie cenowe - Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowej gruntu (...) (BZP.272.2.26.2019) Małgorzata Maras 2019-08-05 12:57:42
Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowy drogi powiatowej nr 2735D etap II, Strużnica-Gruszków, km 12+615 do 16+829 [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]" (BZP.272.1.9.2019) Małgorzata Maras 2019-08-01 21:48:50
Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowy drogi powiatowej nr 2735D etap II, Strużnica-Gruszków, km 12+615 do 16+829 [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]" (BZP.272.1.9.2019) Małgorzata Maras 2019-08-01 21:16:16
Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowy drogi powiatowej nr 2735D etap II, Strużnica-Gruszków, km 12+615 do 16+829 [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]" (BZP.272.1.9.2019) Małgorzata Maras 2019-08-01 21:14:46
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-08-01 14:21:07
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-08-01 14:21:03
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-08-01 14:19:30
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska Jakub Sławiński 2019-08-01 11:25:27
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska Jakub Sławiński 2019-08-01 11:18:17
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2019-07-31 11:29:10
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2019-07-31 11:27:02
Dane adresowe Michał Słomski 2019-07-31 09:25:32
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2019-07-31 09:24:30
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2019-07-31 09:23:23
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2019-07-31 09:21:33
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2019-07-31 09:20:20
Dane adresowe Michał Słomski 2019-07-31 09:20:17
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2019-07-31 09:19:59
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2019-07-31 09:19:49
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2019-07-31 09:15:33
Przebudowa budynku nr 1 (pałacowego) w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich polegająca na montażu windy osobowej Grażyna Krawiec 2019-07-31 09:01:15
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-07-30 14:12:07
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-07-30 14:12:03
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-07-30 14:11:43
Dane adresowe Włodzimierz Słodkiewicz 2019-07-29 08:53:49
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-07-26 11:57:04
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-07-26 11:57:00
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-07-26 11:36:39
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-07-26 11:36:10
Dane teleadresowe Agnieszka Buzun 2019-07-25 13:43:29
Dane teleadresowe Agnieszka Buzun 2019-07-25 13:42:23
WEPA Piechowice Sp. z o.o. Małgorzata Żurawska 2019-07-24 12:28:36
Rozeznanie cenowe - Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowej gruntu (...) (BZP.272.2.26.2019) Urszula Kasica 2019-07-22 15:44:25
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2019-07-22 11:25:39
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2019-07-22 11:16:04
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2019-07-22 11:09:02
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2019-07-22 11:06:31
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-07-22 09:57:53
Rok 2019 Grażyna Krawiec 2019-07-21 14:52:34
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: Weryfikacja inicjalnej bazy danych GESUT miasta Karpacza oraz miasta Kowary" (BZP.272.1.6.2019) Małgorzata Maras 2019-07-19 11:59:01
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-07-18 13:10:25
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-07-18 13:10:19
Rozeznanie cenowe - Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowej gruntu (...) (BZP.272.2.26.2019) Małgorzata Maras 2019-07-18 12:40:50
Rozeznanie cenowe - Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowej gruntu (...) (BZP.272.2.26.2019) Małgorzata Maras 2019-07-18 12:14:15
Dług publiczny Urszula Pedrycz 2019-07-18 10:55:02
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2019-07-18 10:45:38
Raport z realizacji "Programu ochrony środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024" za lata 2017-2018 Małgorzata Żurawska 2019-07-17 12:46:42
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Bartosz Polaczek 2019-07-16 08:21:41
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Bartosz Polaczek 2019-07-16 08:11:40
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Bartosz Polaczek 2019-07-16 08:07:13
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-07-15 11:36:40
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-07-15 11:14:49
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-07-15 11:14:31
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-07-11 11:19:33
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-07-09 14:10:09
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska Jakub Sławiński 2019-07-09 12:03:22
Ogłoszenie Nr 14/19 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2019-07-05 10:47:35
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2019-07-03 13:04:53
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2019-07-03 12:59:52
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Damian Kubiak 2019-07-03 07:55:31
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2019-07-02 10:18:38
Uchwały 2019 rok Małgorzata Mroczkowska 2019-07-02 10:13:18
Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO Damian Kubiak 2019-07-01 14:52:34
Obowiązaek informacyjnyc w myśle przepisów RODO Damian Kubiak 2019-07-01 14:52:18
Obowiązaek informacyjnyc w myśle przepisów RODO Damian Kubiak 2019-07-01 14:51:10
Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego - pelletu Grażyna Krawiec 2019-07-01 13:23:57
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Damian Kubiak 2019-07-01 10:47:04
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Damian Kubiak 2019-07-01 10:44:10
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2019-07-01 08:44:09
2019 Agnieszka Buzun 2019-06-28 13:06:17
Dane adresowe Michał Słomski 2019-06-28 08:24:39
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2019-06-28 08:23:49
Uchwały 2019 rok Małgorzata Mroczkowska 2019-06-28 08:08:36
Przebudowa budynku nr 1 (pałacowego) w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich polegająca na montażu windy osobowej Grażyna Krawiec 2019-06-27 11:04:19
Przebudowa budynku nr 1 (pałacowego) w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich polegająca na montażu windy osobowej Grażyna Krawiec 2019-06-27 11:04:08
Przebudowa budynku nr 1 (pałacowego) w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich polegająca na montażu windy osobowej Grażyna Krawiec 2019-06-27 11:01:46
Dane adresowe Michał Słomski 2019-06-27 07:41:40
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2019-06-27 07:40:32
Dane adresowe Michał Słomski 2019-06-26 12:05:21
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2019-06-26 12:04:18
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2019-06-26 12:03:23
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2019-06-26 12:02:41
Dane adresowe Michał Słomski 2019-06-26 12:01:36
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2019-06-26 12:00:34
Dane adresowe Michał Słomski 2019-06-26 11:56:50
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2019-06-26 11:55:52
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2019-06-26 09:12:27
Uchwały 2019 rok Małgorzata Mroczkowska 2019-06-26 09:08:05
Dane adresowe Michał Słomski 2019-06-25 13:48:31
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2019-06-25 13:47:47
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2019-06-25 13:42:48
Dane adresowe Michał Słomski 2019-06-25 13:41:28
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2019-06-25 13:39:30
Przebudowa budynku nr 1 (pałacowego) w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich polegająca na montażu windy osobowej Grażyna Krawiec 2019-06-24 12:38:52
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów (…)" (BZP.272.2.24.2019) Małgorzata Maras 2019-06-24 09:02:55
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów (…)" (BZP.272.2.24.2019) Małgorzata Maras 2019-06-24 09:02:18
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2019-06-24 08:32:25
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Bartosz Polaczek 2019-06-21 13:24:49
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Bartosz Polaczek 2019-06-21 13:15:05
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Bartosz Polaczek 2019-06-21 13:12:55
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Bartosz Polaczek 2019-06-21 13:11:15
4. Komisja Spraw Społecznych Bartosz Polaczek 2019-06-21 13:09:35
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Bartosz Polaczek 2019-06-21 13:05:36
1. Komisja Rewizyjna Bartosz Polaczek 2019-06-21 13:03:37
Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Świadczenie usługi oceny stanu technicznego oraz szacowania wartości pojazdów (…)" (BZP.272.2.19.2019) Krzysztof Woźniak 2019-06-21 12:49:23
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: " Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Jeleniogórskiego". (BZP.272.1.7.2019) Małgorzata Maras 2019-06-19 15:55:40
Wykaz Uczniowskich Klubów Sportowych działających na terenie powiatu jeleniogórskiego Krzysztof Serdyński 2019-06-18 12:34:21
Przebudowa budynku nr 1 (pałacowego) w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich polegająca na montażu windy osobowej Grażyna Krawiec 2019-06-18 08:42:42
Dane adresowe Michał Słomski 2019-06-17 12:52:10
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2019-06-17 12:50:55
Rejestry, ewidencje prowadzone w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej. Agnieszka Buzun 2019-06-17 12:39:50
Dane teleadresowe Agnieszka Buzun 2019-06-17 12:34:31
Przebudowa budynku nr 1 (pałacowego) w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich polegająca na montażu windy osobowej Grażyna Krawiec 2019-06-17 11:11:55
Ogłoszenie o zamówieniu "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Jeleniogórskiego" (BZP.272.1.7.2019) Urszula Kasica 2019-06-14 14:39:12
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Bartosz Polaczek 2019-06-14 13:55:38
Członkowie Zarządu Damian Kubiak 2019-06-14 12:44:37
Uchwały 2019 rok Małgorzata Mroczkowska 2019-06-14 10:01:29
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Usuwanie pojazdów z dróg powiatu jeleniogórskiego w trybie art. 130a (...)" (BZP.272.2.20.2019) Małgorzata Maras 2019-06-13 10:23:16
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów (…)" (BZP.272.2.21.2019) Małgorzata Maras 2019-06-12 15:05:44
Rozeznanie cenowe - Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości (BZP.272.2.22.2019) Małgorzata Maras 2019-06-12 14:41:07
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2019-06-11 13:24:59
1. Komisja Rewizyjna Bartosz Polaczek 2019-06-11 11:17:59
Rozeznanie rynku o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Świadczenie usługi oceny stanu technicznego oraz szacowania wartości pojazdów (…)" (BZP.272.2.19.2019) Krzysztof Woźniak 2019-06-10 15:23:21
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2019-06-10 12:09:34
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2019-06-10 12:03:52
Uchwały 2019 rok Małgorzata Mroczkowska 2019-06-10 08:32:30
2019 Agnieszka Buzun 2019-06-07 13:38:35
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Usuwanie pojazdów z dróg powiatu jeleniogórskiego w trybie art. 130a (...)" (BZP.272.2.20.2019) Urszula Kasica 2019-06-07 12:28:37
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów (…)" (BZP.272.2.21.2019) Małgorzata Maras 2019-06-06 14:22:07
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2019-06-06 13:37:33
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2019-06-06 13:35:11
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2019-06-06 13:13:27
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2019-06-06 13:10:02
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2019-06-06 12:28:45
Rok 2019 Grażyna Krawiec 2019-06-06 11:33:08
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska Jakub Sławiński 2019-06-06 10:11:32
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska Jakub Sławiński 2019-06-06 09:59:05
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2019-06-05 16:03:24
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2019-06-05 15:54:32
Przebudowa budynku nr 1 (pałacowego) w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich polegająca na montażu windy osobowej Grażyna Krawiec 2019-06-05 15:22:37
Przebudowa budynku nr 1 (pałacowego) w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich polegająca na montażu windy osobowej Grażyna Krawiec 2019-06-05 15:22:05
Przebudowa budynku nr 1 (pałacowego) w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich polegająca na montażu windy osobowej Grażyna Krawiec 2019-06-05 15:17:15
Przebudowa budynku nr 1 (pałacowego) w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich polegająca na montażu windy osobowej Grażyna Krawiec 2019-06-05 15:16:49
Zapytanie ofertowe "Wykaszanie poboczy dróg na terenie Powiatu Jeleniogórskiego w 2019 roku" (BZP.272.2.18.2019) Małgorzata Maras 2019-06-05 12:52:29
Uchwały 2019 rok Małgorzata Mroczkowska 2019-06-05 11:50:13
Uchwały 2019 rok Małgorzata Mroczkowska 2019-06-05 11:44:40
Rejestr uchwał Małgorzata Mroczkowska 2019-06-05 09:51:45
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2019-06-04 13:30:23
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-06-04 11:13:37
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-06-04 11:12:50
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-06-04 11:11:39
Zapytanie ofertowe "Wykaszanie poboczy dróg na terenie Powiatu Jeleniogórskiego w 2019 roku" (BZP.272.2.18.2019) Małgorzata Maras 2019-06-03 15:16:44
Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2019-06-03 10:00:18
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-05-31 14:32:52
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-05-31 14:32:42
Raport o stanie powiatu Damian Kubiak 2019-05-31 14:00:41
Rozeznanie cenowe - Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości (BZP.272.2.22.2019) Małgorzata Maras 2019-05-31 13:41:15
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2019-05-31 07:15:02
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2019-05-31 07:14:11
Dane teleadresowe Agnieszka Buzun 2019-05-30 14:40:08
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-05-29 12:39:48
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-05-29 12:39:27
Zapytanie ofertowe "Wykaszanie poboczy dróg na terenie Powiatu Jeleniogórskiego w 2019 roku" (BZP.272.2.18.2019) Małgorzata Maras 2019-05-28 15:28:14
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Usuwanie pojazdów z dróg powiatu jeleniogórskiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym" (BZP.272.2.20.2019 Małgorzata Maras 2019-05-28 14:43:51
2019 Agnieszka Buzun 2019-05-28 09:16:36
2019 Agnieszka Buzun 2019-05-28 09:12:39
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-05-27 13:04:05
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-05-27 13:03:59
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-05-27 12:36:49
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-05-27 12:36:44
2019 Agnieszka Buzun 2019-05-27 09:31:17
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Bartosz Polaczek 2019-05-27 09:22:50
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Bartosz Polaczek 2019-05-27 09:18:05
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Bartosz Polaczek 2019-05-27 09:16:38
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Bartosz Polaczek 2019-05-27 09:14:51
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Bartosz Polaczek 2019-05-27 09:13:09
4. Komisja Spraw Społecznych Bartosz Polaczek 2019-05-27 09:09:26
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Bartosz Polaczek 2019-05-27 08:53:05
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Bartosz Polaczek 2019-05-24 14:25:15
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Bartosz Polaczek 2019-05-24 14:23:06
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2019-05-24 11:26:36
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2019-05-24 11:25:12
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-05-24 08:49:18
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-05-24 08:49:08
Ogłoszenie Nr 11/19 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2019-05-23 14:57:59
Ogloszenie Nr 10/19 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2019-05-23 14:52:49
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Ewa Gralik - Żmudzińska 2019-05-23 14:47:49
Ogłoszenie Nr 30/18 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2019-05-23 14:39:35
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.: "Dostawa bonów podarunkowych dla dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze z okazji Dnia Dziecka" (BZP.272.2.17.2019) Urszula Kasica 2019-05-23 14:39:04
Ogłoszenie Nr 34/18 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2019-05-23 14:38:55
Ogłoszenie Nr 33/18 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2019-05-23 14:38:33
Ogłoszenie Nr 32/18 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2019-05-23 14:38:11
Ogłoszenie Nr 31/18 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2019-05-23 14:37:48
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Marta Strzelczyk 2019-05-23 14:36:51
Ogłoszenie Nr 30/18 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2019-05-23 14:36:17
Ogłoszenie Nr 29/18 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2019-05-23 14:35:52
Ogłoszenie Nr 28/18 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2019-05-23 14:35:31
Ogłoszenie Nr 27/18 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2019-05-23 14:35:07
Ogłoszenie Nr 26/18 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2019-05-23 14:34:39
Ogłoszenie Nr 25/18 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2019-05-23 14:34:18
Ogłoszenie Nr 24/18 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2019-05-23 14:33:45
Ogłoszenie Nr 23/18 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2019-05-23 14:33:20
Ogłoszenie Nr 22/18 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2019-05-23 14:32:51
Ogłoszenie Nr 21/18 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2019-05-23 14:32:16
Ogłoszenie nr 20/18 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Marta Strzelczyk 2019-05-23 14:31:56
Ogłoszenie nr 19/18 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Marta Strzelczyk 2019-05-23 14:31:34
Ogłoszenie Nr 18/18 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2019-05-23 14:30:30
Ogłoszenie Nr 17/18 o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2019-05-23 14:30:04
Ogłoszenie Nr 16/18 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2019-05-23 14:29:44
Ogłoszenie Nr 15/18 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2019-05-23 14:29:17
Ogłoszenie Nr 14/18 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2019-05-23 14:28:52
Ogłoszenie Nr 13/18 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2019-05-23 14:28:28
Ogłoszenie Nr 12/18 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2019-05-23 14:28:00
Ogłoszenie Nr 11/18 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2019-05-23 14:27:25
Ogłoszenie Nr 10/18 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2019-05-23 14:27:02
Ogłoszenie Nr 9/18 o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2019-05-23 14:26:38
Ogłoszenie Nr 8/18 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2019-05-23 14:26:15
Ogłoszenie Nr 7/18 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2019-05-23 14:25:51
Ogłoszenie Nr 6/18 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2019-05-23 14:25:32
Ogłoszenie Nr 5/18 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2019-05-23 14:25:10
Ogłoszenie Nr 4/18 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2019-05-23 14:24:39
Ogłoszenie Nr 3/18 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2019-05-23 14:24:19
Ogłoszenie Nr 2/18 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2019-05-23 14:23:57
Ogłoszenie Nr 1/18 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2019-05-23 14:23:22
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska Jakub Sławiński 2019-05-23 09:19:49
2018 r. Marzena Chabros 2019-05-22 13:25:46
Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro pn.: "Realizacja talonów na zakup artykułów biurowych i szkolnych w 2019 roku" (BZP.272.2.15.2019) Małgorzata Maras 2019-05-21 15:02:10
Polcolorit S.A. - Zakład B Małgorzata Żurawska 2019-05-21 14:09:03
Polcolorit S.A. - Zakład A Małgorzata Żurawska 2019-05-21 14:08:42
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-05-21 11:23:43
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-05-21 11:23:38
Zapytanie ofertowe "Wykaszanie poboczy dróg na terenie Powiatu Jeleniogórskiego w 2019 roku" (BZP.272.2.18.2019) Małgorzata Maras 2019-05-21 11:20:46
2018 rok Marzena Chabros 2019-05-20 14:47:16
2018 rok Marzena Chabros 2019-05-20 14:38:28
WEPA Piechowice Sp. z o.o. Małgorzata Żurawska 2019-05-20 14:10:43
pozwolenia zintegrowane Małgorzata Żurawska 2019-05-20 14:00:19
Fabryka Papieru Sp. z o.o. w Dąbrowicy Małgorzata Żurawska 2019-05-20 13:57:46
Fabryka Papieru Sp. z o.o. w Dąbrowicy Małgorzata Żurawska 2019-05-20 13:51:45
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Bartosz Polaczek 2019-05-20 09:49:50
Dane adresowe Urszula Pedrycz 2019-05-17 13:15:57
Dane adresowe Urszula Pedrycz 2019-05-17 13:04:23
Dług publiczny Urszula Pedrycz 2019-05-17 13:02:23
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2019-05-17 12:58:01
Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku Marzena Chabros 2019-05-16 08:28:22
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-05-15 15:50:41
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-05-15 15:50:35
wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji Marzena Chabros 2019-05-15 14:44:53
Wpis Klubu Sportowego do Ewidencji klubów sportowych nieprowadzacych działalności gospodarczej Marzena Chabros 2019-05-15 14:42:09
wpis klubu sportowego do ewidencji Marzena Chabros 2019-05-15 14:34:54
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Damian Kubiak 2019-05-14 15:45:02
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Damian Kubiak 2019-05-14 15:44:07
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2019-05-14 11:47:05
2019 Agnieszka Buzun 2019-05-14 09:44:32
2019 Agnieszka Buzun 2019-05-14 09:33:55
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-05-13 14:56:15
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-05-13 14:55:21
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-05-13 14:55:14
Sprawozdanie finansowe za 2018 r. Wojciech Szaban 2019-05-13 13:32:11
Oświadczenie KZ Wojciech Szaban 2019-05-13 13:31:32
Oświadczenie KZ Wojciech Szaban 2019-05-13 13:30:38
Majątek Wojciech Szaban 2019-05-13 13:17:15
Majątek Wojciech Szaban 2019-05-13 13:14:52
Pracownicy niepedagogiczni Poradni Wojciech Szaban 2019-05-13 13:03:46
Pracownicy niepedagogiczni Poradni Wojciech Szaban 2019-05-13 13:02:59
Organy i Pracownicy Pedagogiczni Poradni Wojciech Szaban 2019-05-13 13:02:28
Założenia organizacyjne Poradni Wojciech Szaban 2019-05-13 13:00:49
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach Wojciech Szaban 2019-05-13 12:59:13
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach Wojciech Szaban 2019-05-13 12:56:49
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach Wojciech Szaban 2019-05-13 12:51:52
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-05-13 11:04:19
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-05-13 11:03:56
Dane adresowe Michał Słomski 2019-05-13 08:27:32
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2019-05-13 08:26:20
Leszczawski Artur 2019-05-11 15:52:15
dokumenty szkolne Leszczawski Artur 2019-05-11 15:51:21
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie Leszczawski Artur 2019-05-11 15:50:57
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie Leszczawski Artur 2019-05-11 15:40:29
Sprawozdania finansowe za 2018 rok Leszczawski Artur 2019-05-11 15:38:13
plan finansowy 2019 Leszczawski Artur 2019-05-11 15:18:39
Sprawozdania finansowe Elżbieta Machała 2019-05-10 20:53:23
Sprawozdania finansowe Elżbieta Machała 2019-05-10 20:49:14
1. Komisja Rewizyjna Bartosz Polaczek 2019-05-10 14:21:31
Sprawozdania finansowe Andrzej Starczyk 2019-05-10 14:20:07
Sprawozdania finansowe Andrzej Starczyk 2019-05-10 14:17:34
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Bartosz Polaczek 2019-05-10 14:08:08
Plany pracy Grażyna Krawiec 2019-05-10 09:17:51
Plany pracy Grażyna Krawiec 2019-05-10 09:17:31
Sprawozdania finansowe Grażyna Krawiec 2019-05-10 08:02:00
Plan pracy Grażyna Krawiec 2019-05-10 07:57:42
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie Leszczawski Artur 2019-05-09 16:57:44
2018 Dorota Dziadowicz 2019-05-09 14:21:46
Bilans za 2018r Jarosław Malec 2019-05-09 13:12:13
Bilans za 2018r Jarosław Malec 2019-05-09 13:04:55
Bilans za 2018r Jarosław Malec 2019-05-09 13:02:29
Bilans za 2018r Jarosław Malec 2019-05-09 12:58:15
Bilans za 2018r Jarosław Malec 2019-05-09 12:56:43
2019 Agnieszka Buzun 2019-05-09 12:16:20
Zespół Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie Izabela Rodziewicz 2019-05-09 11:44:40
Zespół Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie Izabela Rodziewicz 2019-05-09 11:43:50
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: Organizacja zakwaterowania wraz z wyżywieniem podczas dwudniowego szkolenia (...) BZP.272.2.14.2019 Małgorzata Maras 2019-05-09 11:12:01
Informacje o dotacjach Dorota Wyrwa 2019-05-09 11:06:08
Informacje o dotacjach Dorota Wyrwa 2019-05-09 11:03:53
Ogłoszenie Nr 9/19 o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2019-05-09 09:25:54
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach Marcin Spychała 2019-05-09 07:51:18
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach Marcin Spychała 2019-05-09 07:50:11
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach Marcin Spychała 2019-05-09 07:38:53
Bilans 2018 r. Alicja Trembułowicz 2019-05-08 16:20:01
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: Organizacja zakwaterowania wraz z wyżywieniem podczas dwudniowego szkolenia (...) BZP.272.2.14.2019 Małgorzata Maras 2019-05-08 15:40:45
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2019-05-08 11:34:31
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2019-05-08 11:33:54
Bilans 2018 r. Janusz Mróz 2019-05-08 11:08:51
Bilans 2018 r. Janusz Mróz 2019-05-08 11:04:38
Dom Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie Janusz Mróz 2019-05-08 10:48:05
Budżet jednostki Grażyna Krawiec 2019-05-08 09:12:27
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: starszy administrator Krzysztof Łubiński 2019-05-07 21:36:06
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referent ds. kadr Krzysztof Łubiński 2019-05-07 21:35:40
Ogłoszenie na wolne stanowisko kasjer-księgowy Krzysztof Łubiński 2019-05-07 21:35:04
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-05-07 11:37:50
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-05-07 10:50:55
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-05-07 10:50:42
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Bartosz Polaczek 2019-05-06 15:29:21
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska Jakub Sławiński 2019-05-06 13:48:19
2018 Dorota Dziadowicz 2019-05-06 12:23:20
Rok 2019 Grażyna Krawiec 2019-05-06 11:08:05
Zapytanie ofertowe pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 2735D etap I, Radomierz-Janowice Urszula Kasica 2019-04-30 14:43:28
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Bartosz Polaczek 2019-04-30 14:37:22
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Bartosz Polaczek 2019-04-30 14:30:25
4. Komisja Spraw Społecznych Bartosz Polaczek 2019-04-30 14:24:40
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Bartosz Polaczek 2019-04-30 14:15:00
1. Komisja Rewizyjna Bartosz Polaczek 2019-04-30 14:09:00
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Bartosz Polaczek 2019-04-30 13:44:24
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-04-30 09:42:10
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-04-30 09:41:52
Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2019-04-29 14:56:03
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: Organizacja zakwaterowania wraz z wyżywieniem podczas dwudniowego szkolenia (...) BZP.272.2.14.2019 Małgorzata Maras 2019-04-29 12:46:02
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2019-04-29 12:08:39
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: Organizacja zakwaterowania wraz z wyżywieniem podczas dwudniowego szkolenia (...) BZP.272.2.10.2019 Małgorzata Maras 2019-04-26 12:12:53
Rok 2019 Grażyna Krawiec 2019-04-26 08:20:13
Koszt utrzymania mieszkańca Grażyna Krawiec 2019-04-26 08:19:11
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D etap I, Radomierz-Janowice Wielkie, km 0+000 do 3+130" (BZP.272.1.3.2019) Urszula Kasica 2019-04-25 15:35:11
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: Organizacja zakwaterowania wraz z wyżywieniem podczas dwudniowego szkolenia (...) BZP.272.2.10.2019 Małgorzata Maras 2019-04-25 12:30:29
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: Organizacja zakwaterowania wraz z wyżywieniem podczas dwudniowego szkolenia (...) BZP.272.2.10.2019 Małgorzata Maras 2019-04-25 12:28:09
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: Organizacja zakwaterowania wraz z wyżywieniem podczas dwudniowego szkolenia (...) BZP.272.2.10.2019 Małgorzata Maras 2019-04-25 12:24:28
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-04-25 11:30:25
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-04-25 11:30:18
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-04-25 11:27:05
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-04-24 12:42:31
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-04-24 12:42:26
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-04-24 12:42:08
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2019-04-24 12:02:47
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2019-04-24 11:42:38
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2019-04-24 11:34:22
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2019-04-24 11:25:16
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2019-04-24 11:23:41
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2019-04-24 11:03:17
Wzory druków do pobrania: ofert, umów i sprawozdań Marzena Chabros 2019-04-24 08:12:52
Dane teleadresowe Agnieszka Buzun 2019-04-24 08:10:30
Dane teleadresowe Agnieszka Buzun 2019-04-24 08:07:43
Wzory druków do pobrania: ofert, umów i sprawozdań Marzena Chabros 2019-04-24 08:06:28
Wzory druków do pobrania: ofert, umów i sprawozdań Marzena Chabros 2019-04-24 08:06:11
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-04-24 08:04:59
Wzory druków do pobrania: ofert, umów i sprawozdań Marzena Chabros 2019-04-23 11:34:49
Wzory druków do pobrania: ofert, umów i sprawozdań Marzena Chabros 2019-04-23 11:31:55
Dane adresowe Michał Słomski 2019-04-23 10:47:50
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2019-04-23 10:46:51
podjęte w 2018 roku Bartosz Polaczek 2019-04-19 14:10:11
podjęte w 2018 roku Bartosz Polaczek 2019-04-19 14:02:15
podjęte w 2018 roku Bartosz Polaczek 2019-04-19 13:59:43
podjęte w 2018 roku Bartosz Polaczek 2019-04-19 13:57:13
podjęte w 2018 roku Bartosz Polaczek 2019-04-19 13:54:04
podjęte w 2018 roku Bartosz Polaczek 2019-04-19 13:47:37
Ogłoszenie o zamówieniu "Utwardzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 wraz z budową kanalizacji deszczowej" (BZP.272.1.4.2019) Krzysztof Woźniak 2019-04-19 12:00:35
Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro pn.: "Naprawa kładki dla pieszych nad jeziorem Modre w Siedlęcinie" (BZP.272.2.9.2019) Małgorzata Maras 2019-04-19 11:12:55
podjęte w 2019 roku Bartosz Polaczek 2019-04-19 10:34:11
podjęte w 2019 roku Bartosz Polaczek 2019-04-19 10:30:23
podjęte w 2019 roku Bartosz Polaczek 2019-04-19 10:18:24
podjęte w 2018 roku Bartosz Polaczek 2019-04-18 15:05:43
podjęte w 2018 roku Bartosz Polaczek 2019-04-18 14:50:20
podjęte w 2018 roku Bartosz Polaczek 2019-04-18 14:47:13
podjęte w 2018 roku Bartosz Polaczek 2019-04-18 14:43:25
podjęte w 2018 roku Bartosz Polaczek 2019-04-18 13:47:51
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: Organizacja zakwaterowania wraz z wyżywieniem podczas dwudniowego szkolenia (...) BZP.272.2.10.2019 Małgorzata Maras 2019-04-18 13:41:58
podjęte w 2018 roku Bartosz Polaczek 2019-04-18 13:41:32
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: Organizacja zakwaterowania wraz z wyżywieniem podczas dwudniowego szkolenia (...) BZP.272.2.10.2019 Małgorzata Maras 2019-04-18 13:41:10
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: Organizacja zakwaterowania wraz z wyżywieniem podczas dwudniowego szkolenia (...) BZP.272.2.10.2019 Małgorzata Maras 2019-04-18 13:40:02
podjęte w 2018 roku Damian Kubiak 2019-04-18 13:28:37
podjęte w 2018 roku Damian Kubiak 2019-04-18 13:28:19
podjęte w 2018 roku Damian Kubiak 2019-04-18 13:26:53
podjęte w 2018 roku Bartosz Polaczek 2019-04-18 13:23:08
podjęte w 2018 roku Bartosz Polaczek 2019-04-18 13:19:40
podjęte w 2018 roku Bartosz Polaczek 2019-04-18 13:17:47
podjęte w 2018 roku Bartosz Polaczek 2019-04-18 13:16:26
podjęte w 2018 roku Bartosz Polaczek 2019-04-18 13:15:05
podjęte w 2018 roku Bartosz Polaczek 2019-04-18 13:12:28
podjęte w 2018 roku Bartosz Polaczek 2019-04-18 13:05:32
podjęte w 2018 roku Bartosz Polaczek 2019-04-18 13:04:55
podjęte w 2018 roku Bartosz Polaczek 2019-04-18 12:53:55
podjęte w 2018 roku Bartosz Polaczek 2019-04-18 12:50:41
podjęte w 2018 roku Bartosz Polaczek 2019-04-18 12:33:10
podjęte w 2018 roku Bartosz Polaczek 2019-04-18 12:28:25
podjęte w 2018 roku Bartosz Polaczek 2019-04-18 12:27:38
podjęte w 2018 roku Bartosz Polaczek 2019-04-18 12:17:38
podjęte w 2018 roku Bartosz Polaczek 2019-04-18 12:14:16
podjęte w 2018 roku Bartosz Polaczek 2019-04-18 12:11:59
podjęte w 2018 roku Bartosz Polaczek 2019-04-18 12:07:10
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Bartosz Polaczek 2019-04-18 11:51:24
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-04-18 09:39:35
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-04-18 09:25:26
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Damian Kubiak 2019-04-17 14:27:01
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-04-17 12:56:33
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-04-17 12:55:57
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-04-17 12:52:12
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-04-17 12:49:01
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-04-17 12:48:36
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-04-17 12:48:23
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2019-04-17 11:52:57
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2019-04-17 08:21:54
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2019-04-17 08:18:21
Zapytanie ofertowe do kwoty 30.000 euro pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 2735D etap I, Radomie Krzysztof Woźniak 2019-04-16 14:53:06
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-04-16 09:54:11
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Bartosz Polaczek 2019-04-15 11:18:49
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Bartosz Polaczek 2019-04-15 11:18:38
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska Jakub Sławiński 2019-04-15 11:08:57
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska Jakub Sławiński 2019-04-15 11:08:16
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Bartosz Polaczek 2019-04-15 09:25:04
2019 Agnieszka Buzun 2019-04-15 09:09:06
2019 Agnieszka Buzun 2019-04-15 09:04:52
2019 Agnieszka Buzun 2019-04-15 08:55:00
Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro pn.: Kontrola i konserwacja urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych zainstalowanego w budynku Starostwa Powiatowego (...) BZP.272.2.7.2019 Małgorzata Maras 2019-04-12 14:15:27
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: Organizacja zakwaterowania wraz z wyżywieniem podczas dwudniowego szkolenia (...) BZP.272.2.10.2019 Małgorzata Maras 2019-04-12 08:35:06
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: Organizacja zakwaterowania wraz z wyżywieniem podczas dwudniowego szkolenia (...) BZP.272.2.10.2019 Małgorzata Maras 2019-04-11 12:54:37
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Bartosz Polaczek 2019-04-10 15:35:54
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Bartosz Polaczek 2019-04-10 15:33:30
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Bartosz Polaczek 2019-04-10 15:24:52
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-04-10 11:06:09
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-04-10 11:05:51
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-04-09 09:08:00
Biuro Zamówień Publicznych Urszula Kasica 2019-04-09 08:40:22
Biuro Zamówień Publicznych Urszula Kasica 2019-04-09 08:39:58
Biuro Zamówień Publicznych Urszula Kasica 2019-04-09 08:34:59
Biuro Zamówień Publicznych Urszula Kasica 2019-04-09 08:34:26
Biuro Zamówień Publicznych Urszula Kasica 2019-04-09 08:33:48
Biuro Zamówień Publicznych Urszula Kasica 2019-04-09 08:32:41
2019 Agnieszka Buzun 2019-04-05 13:54:57
Sprawozdania z realizacji planu pracy Grażyna Krawiec 2019-04-05 10:16:59
Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro pn.: Kontrola i konserwacja urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych zainstalowanego w budynku Starostwa Powiatowego (...) BZP.272.2.7.2019 Małgorzata Maras 2019-04-04 15:11:25
Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro pn.: Kontrola i konserwacja urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych zainstalowanego w budynku Starostwa Powiatowego (...) BZP.272.2.7.2019 Małgorzata Maras 2019-04-04 15:10:43
Tryb załatwiania spraw Michał Słomski 2019-04-04 11:47:10
Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D etap I, Radomierz-Janowice Wielkie, km 0+000 do 3+130" (BZP.272.1.3.2019) Urszula Kasica 2019-04-03 19:27:21
2019 Agnieszka Buzun 2019-04-03 15:09:47
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-04-03 11:01:11
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-04-03 11:01:00
Wieloletnia prognoza finansowa powiatu jeleniogórskiego . Urszula Pedrycz 2019-04-02 14:45:04
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2019-04-02 14:26:21
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Damian Kubiak 2019-04-02 12:24:34
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Damian Kubiak 2019-04-02 12:01:39
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2019-04-02 12:00:05
Dane adresowe Michał Słomski 2019-04-02 11:59:14
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2019-04-02 11:56:55
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2019-04-01 13:46:45
Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D etap I, Radomierz-Janowice Wielkie, km 0+000 do 3+130" (BZP.272.1.3.2019) Urszula Kasica 2019-04-01 08:02:43
Posiedzenia komisji stałych Rady VI kadencji 2018-2023 Damian Kubiak 2019-03-29 14:51:31
Posiedzenia komisji stałych Rady VI kadencji 2018-2023 Damian Kubiak 2019-03-29 14:50:59
Posiedzenia komisji stałych Rady VI kadencji 2018-2023 Damian Kubiak 2019-03-29 14:49:49
VI kadencja 2018-2023 Damian Kubiak 2019-03-29 14:48:09
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Damian Kubiak 2019-03-29 14:15:10
4. Komisja Spraw Społecznych Damian Kubiak 2019-03-29 14:14:31
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Damian Kubiak 2019-03-29 14:13:51
VI kadencja 2018-2023 Damian Kubiak 2019-03-29 13:33:28
VI kadencja 2018-2023 Damian Kubiak 2019-03-29 13:33:04
VI kadencja 2018-2023 Damian Kubiak 2019-03-29 13:32:24
VI kadencja 2018-2023 Damian Kubiak 2019-03-29 13:31:22
VI kadencja 2018-2023 Damian Kubiak 2019-03-29 13:30:58
VI kadencja 2018-2023 Damian Kubiak 2019-03-29 13:28:46
VI kadencja 2018-2023 Damian Kubiak 2019-03-29 13:27:32
VI kadencja 2018-2023 Damian Kubiak 2019-03-29 13:22:20
VI kadencja 2018-2023 Damian Kubiak 2019-03-29 13:19:59
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2019-03-29 13:17:16
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2019-03-29 13:15:53
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2019-03-29 13:15:12
Dane adresowe Dorota Dziadowicz 2019-03-29 11:43:45
Nieodpłatna pomoc prawna w 2017 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2019-03-29 09:58:03
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-03-29 09:56:33
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-03-29 09:56:21
Nieodpłatna pomoc prawna w 2016 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2019-03-29 09:55:59
Wyniki głosowań uchwał Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji Małgorzata Maras 2019-03-29 07:52:37
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Małgorzata Maras 2019-03-29 07:48:41
Protokoły do wglądu Małgorzata Maras 2019-03-29 07:47:22
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Małgorzata Maras 2019-03-28 15:10:48
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Małgorzata Maras 2019-03-28 15:10:15
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Małgorzata Maras 2019-03-28 15:07:50
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Małgorzata Maras 2019-03-28 15:07:12
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Małgorzata Maras 2019-03-28 15:05:12
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Małgorzata Maras 2019-03-28 15:02:00
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Małgorzata Maras 2019-03-28 15:01:23
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Małgorzata Maras 2019-03-28 14:59:58
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Małgorzata Maras 2019-03-28 14:44:48
Rok 2019 Grażyna Krawiec 2019-03-28 14:21:57
Rok 2019 Grażyna Krawiec 2019-03-28 14:21:50
2019 Grażyna Krawiec 2019-03-28 14:21:14
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska Jakub Sławiński 2019-03-28 13:21:24
Opłata skarbowa Agnieszka Buzun 2019-03-27 16:08:27
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-03-27 10:33:02
Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail Damian Kubiak 2019-03-27 09:50:02
Ogłoszenia o wyniku naboru Jarosław Malec 2019-03-26 14:57:46
Ogłoszenia Archiwalne Jarosław Malec 2019-03-26 14:27:40
Ogłoszenia Archiwalne Jarosław Malec 2019-03-26 14:24:36
Ogłoszenia Archiwalne Jarosław Malec 2019-03-26 14:23:10
Ogłoszenia Aktualne Jarosław Malec 2019-03-26 14:21:49
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-03-26 12:50:03
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2019-03-26 08:44:51
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-03-25 11:20:08
Zespół Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie Izabela Rodziewicz 2019-03-25 10:48:50
Zespół Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie Izabela Rodziewicz 2019-03-25 10:48:41
1. Komisja Rewizyjna Małgorzata Maras 2019-03-22 12:35:16
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Małgorzata Maras 2019-03-21 16:23:35
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Małgorzata Maras 2019-03-21 16:22:46
4. Komisja Spraw Społecznych Małgorzata Maras 2019-03-21 16:21:48
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Małgorzata Maras 2019-03-21 16:20:41
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Małgorzata Maras 2019-03-21 15:00:01
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-03-20 15:34:36
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-03-20 15:27:23
Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro pn.: Dostawa druków zwrotnego potwierdzenia odbioru do przesyłek listowych rejestrowanych (...) - znak sprawy: BZP.272.2.6.2019 Małgorzata Maras 2019-03-20 13:20:47
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2019-03-20 12:47:23
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2019-03-20 12:37:18
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2019-03-20 12:20:18
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-03-20 10:05:14
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-03-20 10:05:01
Protokoły do wglądu Małgorzata Maras 2019-03-20 09:56:59
Dane teleadresowe Agnieszka Buzun 2019-03-19 15:17:03
Wybory radnych do Rady Powiatu VI kadencji (2018-2023) Małgorzata Maras 2019-03-19 15:04:28
2019 Agnieszka Buzun 2019-03-19 12:46:18
Ewidencja pojazdów Małgorzata Regner 2019-03-19 11:50:23
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2019-03-19 11:48:06
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2019-03-18 12:35:25
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2019-03-18 12:34:54
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2019-03-18 12:33:16
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2019-03-18 12:17:09
Rejestry, ewidencje prowadzone w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej. Agnieszka Buzun 2019-03-15 07:53:18
Rejestry, ewidencje prowadzone w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej. Agnieszka Buzun 2019-03-15 07:53:00
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2019-03-15 07:47:22
Wydział Dróg Powiatowych Ewa Gralik - Żmudzińska 2019-03-14 10:51:06
Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro pn.: Dostawa druków zwrotnego potwierdzenia odbioru do przesyłek listowych rejestrowanych (...) - znak sprawy: BZP.272.2.6.2019 Urszula Kasica 2019-03-13 13:58:20
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Małgorzata Maras 2019-03-13 12:46:00
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Małgorzata Maras 2019-03-13 12:45:05
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Małgorzata Maras 2019-03-13 12:44:31
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-03-12 08:31:32
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-03-12 08:31:24
Zapytanie ofertowe do kwoty 30.000 euro pn. „Obsługa prawna Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze oraz placówek oświatowych Powiatu Jeleniogórskiego” (BZP.272.2.4.2019) Urszula Kasica 2019-03-11 11:04:44
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych - stan na dzien 8 marca 2019 r. Marzena Chabros 2019-03-08 12:50:38
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2019-03-08 12:31:17
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2019-03-08 12:22:59
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2019-03-08 12:22:52
Rok 2019 Grażyna Krawiec 2019-03-08 09:05:39
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska Jakub Sławiński 2019-03-07 13:46:19
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska Jakub Sławiński 2019-03-07 13:44:12
Biuro Informatyki Ewa Gralik - Żmudzińska 2019-03-07 12:20:00
Regulamin organizacyjny Ewa Gralik - Żmudzińska 2019-03-07 12:01:08
Jednostki Powiatu Ewa Gralik - Żmudzińska 2019-03-07 11:59:50
Schemat organizacyjny Ewa Gralik - Żmudzińska 2019-03-07 11:57:53
Status prawny i przedmiot działalności Ewa Gralik - Żmudzińska 2019-03-07 11:56:20
Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail Ewa Gralik - Żmudzińska 2019-03-07 11:53:58
Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail Ewa Gralik - Żmudzińska 2019-03-07 11:52:27
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-03-07 11:12:38
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-03-07 11:12:29
Dane Adresowe. Ewa Gralik - Żmudzińska 2019-03-07 08:41:43
Dane adresowe Ewa Gralik - Żmudzińska 2019-03-07 08:37:47
Schemat organizacyjny Ewa Gralik - Żmudzińska 2019-03-07 08:17:44
Przedmiot działalności Ewa Gralik - Żmudzińska 2019-03-07 08:16:28
Przedmiot działalności Ewa Gralik - Żmudzińska 2019-03-07 08:15:19
Rejestry, ewidencje - udostępnianie Ewa Gralik - Żmudzińska 2019-03-07 08:10:36
Wydział Dróg Powiatowych Ewa Gralik - Żmudzińska 2019-03-07 08:06:34
Prowadzone rejestry, ewidencje Ewa Gralik - Żmudzińska 2019-03-06 15:47:43
Dane adresowe Ewa Gralik - Żmudzińska 2019-03-06 15:18:27
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2019-03-06 15:00:07
Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail Ewa Gralik - Żmudzińska 2019-03-06 14:48:37
Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail Ewa Gralik - Żmudzińska 2019-03-06 14:34:19
Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail Ewa Gralik - Żmudzińska 2019-03-06 14:33:42
Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail Ewa Gralik - Żmudzińska 2019-03-06 14:32:57
Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail Ewa Gralik - Żmudzińska 2019-03-06 14:31:55
Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro pn.: Dostawa druków zwrotnego potwierdzenia odbioru do przesyłek listowych rejestrowanych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze (znak spra Małgorzata Maras 2019-03-06 12:48:34
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Małgorzata Maras 2019-03-06 09:14:53
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Małgorzata Maras 2019-03-06 09:13:14
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Małgorzata Maras 2019-03-06 09:11:48
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Małgorzata Maras 2019-03-06 09:10:04
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Małgorzata Maras 2019-03-06 09:07:17
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Małgorzata Maras 2019-03-06 09:06:29
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Małgorzata Maras 2019-03-06 09:05:23
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Małgorzata Maras 2019-03-06 09:04:28
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Małgorzata Maras 2019-03-06 09:03:14
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Małgorzata Maras 2019-03-06 09:02:41
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Małgorzata Maras 2019-03-06 09:00:01
Dane adresowe Michał Słomski 2019-03-05 14:13:16
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2019-03-05 14:12:44
Dane adresowe Michał Słomski 2019-03-05 14:10:10
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2019-03-05 14:09:03
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2019-03-05 14:07:52
Dane adresowe Michał Słomski 2019-03-05 14:06:32
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2019-03-05 14:05:17
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-03-05 13:56:25
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-03-05 13:51:20
Informacja z otwarcia ofert i o wyborze oferty Krzysztof Łubiński 2019-03-05 13:43:32
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2019-03-04 13:36:59
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2019-03-04 13:34:21
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2019-03-04 13:34:14
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-03-04 12:42:00
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-03-04 12:41:52
Protokoły do wglądu Małgorzata Maras 2019-03-01 13:41:10
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Małgorzata Maras 2019-03-01 13:40:48
Wyniki głosowań uchwał Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji Małgorzata Maras 2019-03-01 12:11:04
Wyniki głosowań uchwał Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji Małgorzata Maras 2019-03-01 12:10:37
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Damian Kubiak 2019-03-01 02:14:50
Wyniki głosowań uchwał Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji Małgorzata Maras 2019-02-28 16:36:38
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Małgorzata Maras 2019-02-28 16:32:05
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Małgorzata Maras 2019-02-28 16:31:14
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Małgorzata Maras 2019-02-28 16:21:18
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Małgorzata Maras 2019-02-28 16:20:51
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Małgorzata Maras 2019-02-28 16:19:15
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Małgorzata Maras 2019-02-28 16:18:13
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Małgorzata Maras 2019-02-28 16:17:08
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Damian Kubiak 2019-02-28 15:43:16
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-02-28 14:26:49
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-02-28 14:26:45
Nabór na wolne Stanowiska Jarosław Malec 2019-02-28 13:36:49
Ogłoszenia Aktualne Jarosław Malec 2019-02-28 13:36:20
Ogłoszenia Aktualne Jarosław Malec 2019-02-28 13:35:19
Nabór na wolne Stanowiska Jarosław Malec 2019-02-28 11:49:42
Nabór na wolne Stanowiska Jarosław Malec 2019-02-28 11:45:11
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Małgorzata Maras 2019-02-22 11:47:09
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Małgorzata Maras 2019-02-22 11:46:25
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Małgorzata Maras 2019-02-21 16:42:48
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Małgorzata Maras 2019-02-21 16:39:55
4. Komisja Spraw Społecznych Małgorzata Maras 2019-02-21 16:36:32
4. Komisja Spraw Społecznych Małgorzata Maras 2019-02-21 16:35:43
4. Komisja Spraw Społecznych Małgorzata Maras 2019-02-21 16:34:46
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Małgorzata Maras 2019-02-21 16:33:29
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Małgorzata Maras 2019-02-21 16:31:34
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2019-02-21 14:15:09
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2019-02-21 14:10:30
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2019-02-21 14:02:22
informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Marta Strzelczyk 2019-02-21 12:44:22
Dzienniki Urzędowe Włodzimierz Słodkiewicz 2019-02-21 12:21:17
Protokoły do wglądu Małgorzata Maras 2019-02-21 11:37:43
Wydział Rozwoju i Obsługi Technicznej Włodzimierz Słodkiewicz 2019-02-20 13:04:33
Wydział Rozwoju i Obsługi Technicznej Włodzimierz Słodkiewicz 2019-02-20 12:59:16
Wydział Rozwoju i Obsługi Technicznej Włodzimierz Słodkiewicz 2019-02-20 12:57:14
Przedmiot działalności i kompetencje Włodzimierz Słodkiewicz 2019-02-20 12:54:26
Dane adresowe Włodzimierz Słodkiewicz 2019-02-20 12:52:39
Dane adresowe Włodzimierz Słodkiewicz 2019-02-20 12:51:43
Dane adresowe Włodzimierz Słodkiewicz 2019-02-20 12:50:47
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Małgorzata Maras 2019-02-19 15:25:23
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Małgorzata Maras 2019-02-19 15:23:57
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-02-19 14:49:04
Uchwały 2019 rok Monika Urbanowicz 2019-02-19 14:49:00
Rok 2019 Grażyna Krawiec 2019-02-18 08:16:59
Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r. 2019-02-15 16:30:14
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Małgorzata Maras 2019-02-15 14:50:32
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-02-15 13:01:21
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-02-15 13:01:05
2019 Agnieszka Buzun 2019-02-15 08:54:10
Skład osobowy Ewa Gralik - Żmudzińska 2019-02-13 16:02:08
Skład osobowy Ewa Gralik - Żmudzińska 2019-02-13 15:59:22
Skład osobowy Ewa Gralik - Żmudzińska 2019-02-13 15:56:46
Wybory radnych do Rady Powiatu VI kadencji (2018-2023) Ewa Gralik - Żmudzińska 2019-02-13 15:23:59
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2019-02-13 11:04:45
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2019-02-13 08:06:04
Pierwsze oświadczenie majątkowe radnych do 30 dni od dnia ślubowania Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2019-02-13 07:25:18
Koszt utrzymania mieszkańca Grażyna Krawiec 2019-02-11 15:32:14
Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro pn.: "Oznakowanie pionowe i poziome dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego w 2019 roku" (BZP.272.2.3.2019) Małgorzata Maras 2019-02-11 15:14:45
Zapytanie ofertowe do kwoty 30.000 euro pn. „Obsługa prawna Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze oraz placówek oświatowych Powiatu Jeleniogórskiego” (BZP.272.2.4.2019) Urszula Kasica 2019-02-11 14:24:56
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-02-08 08:45:50
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Ewa Gralik - Żmudzińska 2019-02-06 14:43:31
Biuro Zamówień Publicznych Urszula Kasica 2019-02-06 08:27:52
Uchwały 2018 rok Damian Kubiak 2019-02-06 08:02:27
Biuro Zamówień Publicznych Urszula Kasica 2019-02-06 07:57:19
Rok 2019 Grażyna Krawiec 2019-02-05 14:14:41
Rok 2019 Grażyna Krawiec 2019-02-05 14:14:31
Protokoły z Sesji V kadencji Rady Powiatu Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2019-02-04 10:48:21
Ogłoszenie Nr 3/19 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2019-02-04 08:48:52
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2019-02-01 11:53:29
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-02-01 10:48:58
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-02-01 10:48:31
2019 Agnieszka Buzun 2019-01-30 15:21:50
Uchwały budżetowe Urszula Pedrycz 2019-01-30 11:49:12
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2019-01-30 08:42:44
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2019-01-30 08:37:47
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2019-01-30 08:37:17
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2019-01-29 13:50:24
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2019-01-29 13:35:37
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2019-01-29 13:22:20
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2019-01-29 12:59:50
Zapytanie ofertowe do kwoty 30.000 euro pn. „Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potzreby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze” (BZP.272.2.73.2018) Małgorzata Maras 2019-01-28 14:15:24
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2019-01-28 09:27:24
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2019-01-28 08:58:00
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2019-01-28 08:51:08
Wyniki głosowań uchwał Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2019-01-28 08:47:28
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2019-01-28 08:42:25
Protokoły do wglądu Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2019-01-28 08:40:55
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2019-01-25 13:08:02
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-01-23 09:40:18
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-01-23 09:40:06
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-01-23 09:38:50
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2019-01-23 09:36:43
Umowy Grażyna Krawiec 2019-01-23 08:19:23
Umowy Grażyna Krawiec 2019-01-23 08:19:07
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-01-21 14:25:12
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-01-21 14:25:02
Zapytanie ofertowe do kwoty 30.000 euro pn. „Obsługa prawna Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze” (BZP.272.2.71.2018) Urszula Kasica 2019-01-18 14:26:55
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2019-01-18 12:26:05
Protokoły do wglądu. Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2019-01-18 08:21:03
Protokoły do wglądu Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2019-01-18 08:19:33
Protokoły do wglądu. Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2019-01-18 08:16:28
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-01-17 15:22:32
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-01-17 15:22:18
Kontrole Komisji Rewizyjnej Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2019-01-17 11:03:34
VI kadencja 2018-2023 Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2019-01-17 10:57:29
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2019-01-17 10:53:39
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2019-01-17 10:48:35
Rok 2018 Damian Kubiak 2019-01-16 16:25:13
Zapytanie ofertowe do kwoty 30.000 euro pn. „Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potzreby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze” (BZP.272.2.73.2018) Małgorzata Maras 2019-01-16 15:52:47
Wnioski i interpelacje radnych VI kadencji Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2019-01-16 15:14:03
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-01-16 10:31:22
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-01-16 10:30:21
Rok 2019 Agnieszka Buzun 2019-01-16 10:25:36
Dane adresowe Michał Słomski 2019-01-14 08:26:05
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2019-01-14 08:25:19
Posiedzenia komisji stałych Rady VI kadencji 2018-2023 Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2019-01-14 08:14:12
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2019-01-14 08:04:14
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2019-01-14 08:03:11
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2019-01-14 08:02:04
4. Komisja Spraw Społecznych Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2019-01-14 08:00:42
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2019-01-14 07:58:57
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2019-01-14 07:57:41
1. Komisja Rewizyjna Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2019-01-14 07:56:24
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2019-01-14 07:51:28
Zapytanie ofertowe do kwoty 30.000 euro pn. „Obsługa prawna Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze” (BZP.272.2.71.2018) Urszula Kasica 2019-01-11 11:27:10
Zapytanie ofertowe do kwoty 30.000 euro pn. „Obsługa prawna Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze” (BZP.272.2.71.2018) Urszula Kasica 2019-01-11 11:23:08
Zapytanie ofertowe do kwoty 30.000 euro pn. „Obsługa prawna Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze” (BZP.272.2.71.2018) Urszula Kasica 2019-01-11 11:17:17
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2019-01-10 15:10:57
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2019-01-10 15:10:28
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-01-10 08:04:50
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-01-10 08:04:46
Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail Włodzimierz Słodkiewicz 2019-01-09 08:40:59
Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail Włodzimierz Słodkiewicz 2019-01-09 08:37:12
Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail Włodzimierz Słodkiewicz 2019-01-09 08:36:00
Uchwaly 2018 rok Monika Urbanowicz 2019-01-08 14:02:21
Uchwaly 2018 rok Monika Urbanowicz 2019-01-08 14:02:15
Udostępnianie informacji Damian Kubiak 2019-01-08 08:35:54
Udostępnianie informacji Damian Kubiak 2019-01-08 08:32:24
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Ewa Gralik - Żmudzińska 2019-01-07 12:12:07
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2019-01-07 11:59:51
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2019-01-07 11:46:50
Uchwaly 2018 rok Monika Urbanowicz 2019-01-04 13:28:52
Uchwaly 2018 rok Monika Urbanowicz 2019-01-04 13:28:47
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-01-04 13:21:36
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2019-01-04 13:21:27
Wyniki głosowań uchwał Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2019-01-04 10:34:53
Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2019-01-04 09:42:34
2019 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2019-01-04 08:52:45
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2019-01-03 14:32:18
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2019-01-03 14:30:17
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2019-01-03 14:29:19
Protokoły do wglądu Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2019-01-03 14:25:42
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2019-01-03 14:19:14
Protokoły do wglądu. Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2019-01-03 14:07:37
Pliki do pobrania Elżbieta Machała 2019-01-03 13:19:11
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2019-01-03 12:48:54
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2019-01-03 12:43:36
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2019-01-03 12:42:16
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2019-01-03 12:38:32
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Ewa Gralik - Żmudzińska 2019-01-02 15:49:30
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Ewa Gralik - Żmudzińska 2019-01-02 15:48:54
REJESTR INTERPELACJI i ZAPYTAŃ RADNYCH VI KADENCJI Ewa Gralik - Żmudzińska 2019-01-02 15:46:28
REJESTR INTERPELACJI i ZAPYTAŃ RADNYCH VI KADENCJI Ewa Gralik - Żmudzińska 2019-01-02 15:43:20
Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2019-01-01 14:42:14
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-12-31 11:59:47
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-12-31 11:58:34
Przyjmowanie skarg i wniosków. Ewa Gralik - Żmudzińska 2018-12-28 14:39:53
Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2018-12-28 14:18:36
Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2018-12-28 13:58:13
Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2018-12-28 13:57:05
Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2018-12-28 13:55:57
Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2018-12-28 13:54:13
Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2018-12-28 13:38:41
Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2018-12-28 13:27:22
Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2018-12-28 13:24:37
Lista jednostek NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA w 2019 r.dostępnego dla mieszkańców powiatu jeleniogórskiego Włodzimierz Słodkiewicz 2018-12-28 11:24:03
Informacja Starosty Jeleniogórskiego w sprawie punktów nieodpłatnego poradnictwa prawnego w 2019 Włodzimierz Słodkiewicz 2018-12-28 11:23:52
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Ewa Gralik - Żmudzińska 2018-12-28 08:59:49
Zapytanie ofertowe do kwoty 30.000 euro pn. „Doraźna ochrona fizyczna obiektów Skarbu Państwa oraz Powiatu Jeleniogórskiego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020r.” (BZP.272.2.61.2018) Małgorzata Maras 2018-12-27 15:18:51
Uchwaly 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-12-24 10:07:58
Uchwaly 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-12-24 10:07:53
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-12-24 09:49:01
Protokoły do wglądu Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-12-24 09:43:49
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2018-12-24 08:43:31
Dane adresowe Michał Słomski 2018-12-24 08:42:49
Dane adresowe Michał Słomski 2018-12-24 08:42:13
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2018-12-24 08:41:19
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2018-12-24 08:40:09
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2018-12-24 08:39:15
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2018-12-24 08:38:20
Dane adresowe Michał Słomski 2018-12-24 08:36:55
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2018-12-24 08:36:06
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-12-21 08:36:46
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-12-21 08:35:53
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-12-21 08:33:41
Uchwaly 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-12-20 12:54:55
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-12-20 12:49:53
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.: "Kompleksowa obsługa systemu instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15" (BZP.272.2.54.2018) Małgorzata Maras 2018-12-20 12:12:22
Zapytanie ofertowe do kwoty 30.000 euro pn. „Dostawa środków czystości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze” (BZP.272.2.59.2018) Małgorzata Maras 2018-12-19 15:17:59
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-12-19 13:59:40
Uchwaly 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-12-19 11:00:08
Uchwaly 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-12-19 11:00:03
Uchwaly 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-12-19 10:56:25
Uchwaly 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-12-18 15:13:50
Uchwaly 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-12-18 15:13:44
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Dorota Dziadowicz 2018-12-18 14:09:31
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Dorota Dziadowicz 2018-12-18 14:08:20
Zaproszenie do składania kandydatur na członków komisji konkursowej Dorota Dziadowicz 2018-12-18 14:04:22
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-12-18 13:37:07
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-12-18 13:37:04
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-12-18 13:36:26
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2018-12-18 13:27:05
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2018-12-18 13:25:17
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-12-18 08:27:02
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-12-17 13:12:50
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-12-17 13:09:36
Dane adresowe Michał Słomski 2018-12-17 10:59:28
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2018-12-17 10:58:44
Ogłoszenie Nr 11/17 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2018-12-17 09:40:29
Ogłoszenie Nr 10/17 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2018-12-17 09:40:01
Ogłoszenie Nr 9/17 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2018-12-17 09:38:07
Ogłoszenie Nr 8/17 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2018-12-17 09:37:35
Ogłoszenie Nr 7/17 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2018-12-17 09:37:09
Ogłoszenie Nr 6/17 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2018-12-17 09:36:21
Ogłoszenie Nr 5/17 o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2018-12-17 09:34:29
Ogłoszenie Nr 4/17 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2018-12-17 09:33:59
Ogłoszenie Nr 3/17 o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2018-12-17 09:33:29
Ogłoszenie Nr 2/17 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2018-12-17 09:30:27
Ogłoszenie Nr 1/17 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2018-12-17 09:29:59
Ogłoszenie Nr 7/16 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2018-12-17 09:29:23
Ogłoszenie Nr 32/18 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2018-12-17 09:18:52
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-12-17 09:11:54
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-12-17 09:11:02
4. Komisja Spraw Społecznych Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-12-17 09:08:03
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-12-17 09:07:00
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-12-17 09:06:14
1. Komisja Rewizyjna Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-12-17 09:05:22
Ogłoszenie Nr 6/16 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2018-12-17 09:03:33
1. Komisja Rewizyjna Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-12-17 08:51:44
Posiedzenia komisji stałych Rady VI kadencji 2018-2023 Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-12-17 08:43:45
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.: "Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (BZP.272.2.67.2018) Małgorzata Maras 2018-12-17 08:20:07
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2018-12-14 09:10:10
Dane adresowe Michał Słomski 2018-12-14 09:08:51
Regulamin organizacyjny Ewa Gralik - Żmudzińska 2018-12-13 15:01:06
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2018 Dorota Dziadowicz 2018-12-13 14:44:45
Wieloletnia prognoza finansowa powiatu jeleniogórskiego (projekt na 2019 rok) Urszula Pedrycz 2018-12-13 13:11:28
Projekt budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok Urszula Pedrycz 2018-12-13 13:07:33
Uchwaly 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-12-12 11:08:43
Uchwaly 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-12-12 11:08:38
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2018-12-12 10:48:49
Wydział Komunikacji Małgorzata Regner 2018-12-12 10:48:39
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-12-12 10:46:21
6. Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-12-12 10:43:33
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-12-12 10:21:21
3. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-12-12 10:21:01
4. Komisja Spraw Społecznych Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-12-12 10:20:32
5. Komisja Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-12-12 10:20:10
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-12-12 10:16:24
Posiedzenia komisji stałych Rady VI kadencji 2018-2023 Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-12-12 10:08:21
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-12-12 09:53:02
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-12-12 09:34:17
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-12-12 09:34:14
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-12-12 09:34:03
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.: "Konserwacja dźwigu osobowego Q=630 kg, zainstalowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15" (BZP.272.2.52.2018) Małgorzata Maras 2018-12-11 14:14:32
Wyniki głosowań uchwał Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-12-11 13:49:41
Wyniki głosowań uchwał Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-12-11 13:47:08
Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Powiatu Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-12-11 13:42:11
Protokoły z Sesji V kadencji Rady Powiatu Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-12-11 13:19:41
Protokoły do wglądu Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-12-11 13:17:13
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2018-12-11 12:20:53
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2018-12-11 12:18:48
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2018-12-11 12:16:38
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2018-12-11 12:13:01
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2018-12-11 12:09:28
Przyjmowanie i załatwianie spraw Agnieszka Buzun 2018-12-11 12:05:57
Organizacja Wydziału Agnieszka Buzun 2018-12-11 11:55:38
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-12-11 09:35:49
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-12-11 09:33:22
Zapytanie ofertowe do kwoty 30.000 euro pn. „Dostawa środków czystości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze” (BZP.272.2.59.2018) Małgorzata Maras 2018-12-10 13:31:19
Uchwaly 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-12-10 11:48:51
Uchwaly 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-12-10 11:21:19
Uchwaly 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-12-10 11:21:14
Uchwaly 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-12-10 11:19:17
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-12-10 09:10:39
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-12-10 08:42:48
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-12-10 08:42:44
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.: "Konserwacja dźwigu osobowego Q=630 kg, zainstalowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15" (BZP.272.2.52.2018) Urszula Kasica 2018-12-10 08:27:05
Biuro Informatyki i Kontroli Damian Kubiak 2018-12-08 12:35:46
Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail Damian Kubiak 2018-12-08 12:34:50
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.: "Kompleksowa obsługa systemu instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15" (BZP.272.2.54.2018) Małgorzata Maras 2018-12-07 14:40:59
Protokoły do wglądu Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-12-07 14:26:00
Protokoły do wglądu Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-12-07 14:23:22
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-12-07 13:02:07
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-12-07 13:01:05
2018 Agnieszka Buzun 2018-12-07 09:18:03
2018 Agnieszka Buzun 2018-12-07 09:14:51
Uchwały 2018 rok Ewa Gralik - Żmudzińska 2018-12-06 15:09:59
Rejestr uchwał Ewa Gralik - Żmudzińska 2018-12-06 15:08:35
Skład osobowy Ewa Gralik - Żmudzińska 2018-12-06 15:07:26
Skład osobowy Ewa Gralik - Żmudzińska 2018-12-06 15:07:10
Skład osobowy Ewa Gralik - Żmudzińska 2018-12-06 15:04:20
Status prawny Ewa Gralik - Żmudzińska 2018-12-06 15:03:46
Dane adresowe Ewa Gralik - Żmudzińska 2018-12-06 14:57:13
Zapytanie ofertowe do kwoty 30.000 euro pn. „Usunięcie 24 drzew rosnących w obrębie pasów drogowych dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego” (BZP.272.2.62.2018) Urszula Kasica 2018-12-05 16:38:48
Jednostki Powiatu Monika Urbanowicz 2018-12-05 15:06:22
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-12-05 12:33:35
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-12-05 12:25:13
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-12-05 12:15:24
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-12-05 12:14:40
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-12-05 11:57:36
Uchwaly 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-12-05 11:34:03
Uchwaly 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-12-05 11:31:38
Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2018-12-05 11:11:35
Oświadczenie Marta Strzelczyk 2018-12-04 08:52:35
Oświadczenie Marta Strzelczyk 2018-12-04 08:49:41
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.: "Dostawa bonów podarunkowych dla emerytów i rencistów Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w 2018 roku" (BZP.272.2.63.2018) Urszula Kasica 2018-12-03 14:08:42
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-12-03 11:49:11
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-12-03 11:45:06
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-12-03 11:28:30
Uchwaly 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-12-03 11:20:40
Uchwaly 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-12-03 11:00:08
Skład osobowy Damian Kubiak 2018-12-02 12:37:31
Skład osobowy Damian Kubiak 2018-12-02 12:36:13
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-11-29 13:19:31
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-11-29 13:19:27
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-11-29 11:31:19
Protokoły Komisji Skrutacynych Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-11-27 13:42:46
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-11-27 13:18:10
RADA POWIATU Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-11-27 13:15:00
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-11-27 11:51:31
Uchwaly 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-11-27 11:25:39
Uchwaly 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-11-27 11:25:34
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-11-27 11:05:58
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023 Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-11-27 10:42:38
Uchwały 2018 rokk Damian Kubiak 2018-11-26 16:00:27
Treść uchwał VI kadencji Damian Kubiak 2018-11-26 16:00:00
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-11-26 15:13:29
RADA POWIATU Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-11-26 15:05:33
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2018 Dorota Dziadowicz 2018-11-26 13:11:47
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2018 Dorota Dziadowicz 2018-11-26 12:02:36
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-11-26 09:52:00
Rok 2018 Grażyna Krawiec 2018-11-23 14:48:20
Regulamin organizacyjny Ewa Gralik - Żmudzińska 2018-11-23 14:01:15
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-11-23 12:15:28
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-11-23 12:10:21
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2018-11-23 09:20:59
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2018-11-23 09:20:53
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2018-11-23 09:16:36
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2018-11-23 09:15:52
ozeznanie cenowe "Zakup i dostawa 10 cyfrowych aparatów telefonicznych na potrzeby Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego" (BZP.272.2.56.2018) Urszula Kasica 2018-11-22 11:35:20
Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku Marzena Chabros 2018-11-22 10:01:00
Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku Marzena Chabros 2018-11-22 10:00:32
Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku Marzena Chabros 2018-11-22 09:58:00
Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku Marzena Chabros 2018-11-22 09:57:11
Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku Marzena Chabros 2018-11-22 09:56:14
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-11-21 15:37:02
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-11-21 13:15:18
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-11-21 13:15:11
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-11-20 14:27:11
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-11-20 14:27:07
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-11-20 14:26:32
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-11-20 14:26:25
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-11-20 14:19:09
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-11-20 14:15:24
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-11-20 13:38:37
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-11-20 13:38:33
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-11-20 13:38:04
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-11-20 08:14:31
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-11-19 11:48:12
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-11-19 11:25:01
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-11-19 11:18:53
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-11-18 10:57:06
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-11-16 14:21:46
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-11-16 09:40:01
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-11-16 09:39:18
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-11-16 09:39:02
Protokoły z Sesji V kadencji Rady Powiatu Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-11-15 14:39:30
Protokoły do wglądu Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-11-15 14:33:53
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-11-15 14:27:18
Projekt budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok Urszula Pedrycz 2018-11-15 14:20:34
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-11-15 08:12:56
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-11-15 08:10:19
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-11-15 08:09:06
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Damian Kubiak 2018-11-14 08:18:36
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Damian Kubiak 2018-11-14 08:06:51
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-11-13 11:17:17
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-11-13 11:17:09
Wieloletnia prognoza finansowa powiatu jeleniogórskiego Urszula Pedrycz 2018-11-09 13:48:40
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2018-11-09 13:46:22
zapytanie ofertowe do kwoty 30.000 euro pn.: „Usunięcie 77 drzew rosnących w obrębie pasów drogowych dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego” Małgorzata Maras 2018-11-09 13:45:45
2019 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2018-11-09 13:39:51
2019 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2018-11-09 13:38:25
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: Organizacja zakwaterowania wraz z wyżywieniem podczas dwudniowego szkolenia (...) BZP.272.2.41.2018 Małgorzata Maras 2018-11-08 13:10:15
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-11-07 16:10:43
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-11-07 16:10:18
2019 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2018-11-07 08:36:59
zapytanie ofertowe do kwoty 30.000 euro pn.: „Wycięcie 3 drzew rosnących na gruntach należących do Powiatu Jeleniogórskiego wraz z zakupem drewna pozyskanego z wycinki” Małgorzata Maras 2018-11-06 15:30:25
2018 Agnieszka Buzun 2018-11-06 13:21:22
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: Organizacja zakwaterowania wraz z wyżywieniem podczas dwudniowego szkolenia (...) BZP.272.2.41.2018 Małgorzata Maras 2018-11-06 13:01:15
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-11-06 12:32:52
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-11-06 12:32:43
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-11-06 12:28:31
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-11-06 12:17:55
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-11-06 10:02:18
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-11-06 10:01:21
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-11-06 09:00:16
Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Dorota Dziadowicz 2018-11-05 14:02:03
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-11-05 13:45:52
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-11-05 13:45:47
Zaproszenie do składania kandydatur na członków komisji konkursowej Dorota Dziadowicz 2018-11-05 12:59:57
Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Dorota Dziadowicz 2018-11-05 12:56:08
Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Dorota Dziadowicz 2018-11-05 12:55:59
Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Dorota Dziadowicz 2018-11-05 12:55:26
Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Dorota Dziadowicz 2018-11-05 12:54:44
Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Dorota Dziadowicz 2018-11-05 12:52:52
Zaproszenie do składania kandydatur na członków komisji konkursowej Dorota Dziadowicz 2018-11-05 12:45:34
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2018-11-05 11:40:15
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2018-11-05 11:40:10
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2018-11-05 11:29:36
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2018-11-05 11:29:20
Protokoły do wglądu Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-11-05 09:23:27
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-11-03 14:13:01
Komisja Rewizyjna Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-11-03 14:10:17
Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu. Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-11-03 13:57:23
Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu. Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-11-03 13:56:18
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-11-03 13:55:17
Komisja Spraw Społecznych Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-11-03 13:53:23
Ogłoszenie Nr 29/18 o wolnym stanowisku urzędniczym Marta Strzelczyk 2018-11-02 14:55:18
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-11-02 13:02:46
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-11-02 13:02:39
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-11-02 11:10:12
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-11-02 11:09:48
rozeznanie cenowe do kwoty 10.000 euro pn.: „Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowej gruntu (...)” BZP.272.2.48.2018 Urszula Kasica 2018-10-31 16:26:01
Statut Powiatu Jeleniogórskiego Włodzimierz Słodkiewicz 2018-10-30 09:03:12
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2018-10-29 11:24:20
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2018-10-29 11:23:24
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2018-10-29 11:22:42
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2018-10-29 11:21:02
Uchwały 2018 rok Małgorzata Mroczkowska 2018-10-26 10:36:31
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: Organizacja zakwaterowania wraz z wyżywieniem podczas dwudniowego szkolenia w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego p Małgorzata Maras 2018-10-25 14:18:40
Rozeznanie cenowe "Zakup i dostawa 10 cyfrowych aparatów telefonicznych na potrzeby Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego" (BZP.272.2.47.2018) Małgorzata Maras 2018-10-25 12:14:21
Dane adresowe Urszula Pedrycz 2018-10-25 11:12:20
Dług publiczny Urszula Pedrycz 2018-10-25 11:09:57
Protokoły do wglądu. Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-10-25 10:15:45
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2018-10-25 09:06:00
Uchwały 2018 rok Małgorzata Mroczkowska 2018-10-24 11:09:27
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2018-10-24 10:30:09
Dane adresowe Urszula Pedrycz 2018-10-24 08:53:36
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-10-24 08:49:06
Wybory radnych do Rady Powiatu VI kadencji (2018-2023) Dagmara Mazur 2018-10-23 19:17:07
Wybory radnych do Rady Powiatu VI kadencji (2018-2023) Dagmara Mazur 2018-10-23 19:15:06
Wybory radnych do Rady Powiatu VI kadencji (2018-2023) Dagmara Mazur 2018-10-23 19:14:50
Wybory radnych do Rady Powiatu VI kadencji (2018-2023) Dagmara Mazur 2018-10-23 19:14:24
Wybory radnych do Rady Powiatu VI kadencji (2018-2023) Dagmara Mazur 2018-10-23 19:13:50
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-10-23 15:06:23
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-10-23 14:55:36
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-10-23 14:53:56
Zapytanie ofertowe - Umocnienie pobocza drogi powiatowej nr 2778D w Wojanowie-Bobrowie (BZP.272.2.51.2018) Urszula Kasica 2018-10-23 11:50:54
Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2018-10-23 08:37:15
Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2018-10-23 08:36:16
Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2018-10-22 08:25:10
Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu. Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-10-22 08:01:58
Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu. Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-10-22 08:00:49
Komisja Spraw Społecznych Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-10-22 07:59:55
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-10-22 07:57:09
Rozeznanie cenowe "Zakup i dostawa 10 cyfrowych aparatów telefonicznych na potrzeby Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego" (BZP.272.2.47.2018) Małgorzata Maras 2018-10-22 01:55:01
Wybory radnych do Rady Powiatu VI kadencji (2018-2022) Dagmara Mazur 2018-10-20 16:30:05
Dane adresowe Michał Słomski 2018-10-19 12:46:30
Dane adresowe Michał Słomski 2018-10-19 12:22:41
Dane adresowe Michał Słomski 2018-10-19 12:20:12
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2018-10-19 12:17:44
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2018-10-19 12:12:47
Dane adresowe Michał Słomski 2018-10-19 12:11:59
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-10-19 08:34:28
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-10-19 08:34:20
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-10-19 08:31:03
Rok 2018 Grażyna Krawiec 2018-10-19 08:11:21
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2018 Dorota Dziadowicz 2018-10-18 13:09:20
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-10-18 11:24:25
rozeznanie cenowe do kwoty 10.000 euro pn.: „Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowej gruntu (...)” BZP.272.2.48.2018 Małgorzata Maras 2018-10-17 15:42:40
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-10-17 13:28:31
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-10-17 13:28:12
2018 Agnieszka Buzun 2018-10-17 11:18:14
2018 Agnieszka Buzun 2018-10-17 11:12:37
Zapytanie ofertowe - Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze (BZP.272.2.46.2018) Urszula Kasica 2018-10-16 12:44:45
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-10-12 09:53:49
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-10-12 09:53:32
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-10-11 10:04:50
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-10-11 10:04:32
Rozeznanie cenowe do kwoty 10.000 euro pn.: „Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości” Małgorzata Maras 2018-10-10 15:42:52
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-10-09 15:16:44
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-10-09 15:16:34
2018 r. Marzena Chabros 2018-10-08 09:01:36
2018 r. Marzena Chabros 2018-10-08 08:57:15
2018 r. Marzena Chabros 2018-10-08 08:52:46
Wybory radnych do Rady Powiatu VI kadencji (2018-2022) Dagmara Mazur 2018-10-05 15:11:31
Wybory radnych do Rady Powiatu VI kadencji (2018-2022) Dagmara Mazur 2018-10-05 15:09:43
Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2019 r. Marzena Chabros 2018-10-05 10:50:35
Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2019 r. Marzena Chabros 2018-10-05 10:49:33
Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2019 r. Marzena Chabros 2018-10-05 10:47:08
Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2019 r. Marzena Chabros 2018-10-05 10:46:22
Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2019 r. Marzena Chabros 2018-10-05 10:44:47
Dane teleadresowe Agnieszka Buzun 2018-10-04 15:15:30
Dane teleadresowe Agnieszka Buzun 2018-10-04 15:09:52
Rejestry,ewidencje - udostępnianie Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-10-04 14:39:44
Protokoły z Sesji V kadencji Rady Powiatu Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-10-04 12:59:24
Protokoły do wglądu Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-10-04 12:54:10
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-10-04 12:53:02
Zapytanie ofertowe do 30.000 euro pn. „Dostawa energii elektrycznej do budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10" (BZP.272.2.6.2018) Małgorzata Maras 2018-10-04 10:22:43
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-10-03 15:53:04
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-10-03 15:52:28
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-10-03 15:50:53
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-10-03 15:42:34
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-10-03 15:41:50
Biuro Rzeczy Znalezionych Violetta Wieszkowska 2018-10-03 12:26:18
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-10-03 11:44:44
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-10-03 11:41:33
Uchwałami Rady Powiatu Urszula Pedrycz 2018-10-03 09:34:25
Uchwałami Zarządu Powiatu Urszula Pedrycz 2018-10-03 09:18:17
rozeznanie cenowe do kwoty 10.000 euro pn.: „Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowej gruntu (...)” Małgorzata Maras 2018-10-01 14:20:20
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-10-01 13:45:45
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-10-01 13:45:19
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-10-01 13:38:08
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-10-01 13:37:47
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej prowadzeni Włodzimierz Słodkiewicz 2018-09-28 11:29:43
2019 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2018-09-28 11:28:57
2019 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2018-09-28 11:27:34
2019 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2018-09-28 11:26:22
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej prowadzeni Włodzimierz Słodkiewicz 2018-09-28 11:21:08
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej prowadzeni Włodzimierz Słodkiewicz 2018-09-28 11:19:19
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej prowadzeni Włodzimierz Słodkiewicz 2018-09-28 11:17:24
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej prowadzeni Włodzimierz Słodkiewicz 2018-09-28 11:16:13
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-09-27 09:03:13
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-09-27 09:03:04
Protokoły do wglądu Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-09-26 15:17:08
Zapytanie ofertowe do 30.000 euro pn. „Dostawa energii elektrycznej do budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10" (BZP.272.2.6.2018) Małgorzata Maras 2018-09-26 08:57:57
2018 r. Marzena Chabros 2018-09-25 13:10:07
2018 r. Marzena Chabros 2018-09-25 13:09:03
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-09-25 12:21:00
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-09-25 12:16:37
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-09-25 12:16:17
2018 r. Marzena Chabros 2018-09-25 10:43:34
2018 r. Marzena Chabros 2018-09-25 10:38:48
2018 r. Marzena Chabros 2018-09-25 10:37:53
2018 r. Marzena Chabros 2018-09-25 10:35:48
Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu. Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-09-25 09:49:45
Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu. Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-09-25 09:47:49
Komisja Spraw Społecznych Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-09-25 09:45:48
Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-09-25 09:39:03
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 3/2018 specjalista d/s płacowo-kadrowych i planowania Ewa Osiecka 2018-09-24 12:06:20
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego Urszula Pedrycz 2018-09-24 09:26:09
2018 r. Marzena Chabros 2018-09-21 13:21:49
2018 r. Marzena Chabros 2018-09-21 13:21:29
2018 Marzena Chabros 2018-09-21 13:20:17
2018 Marzena Chabros 2018-09-21 13:18:26
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-09-20 14:23:48
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2018-09-20 12:45:22
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2018-09-20 12:41:29
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2018-09-20 12:40:21
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Marzena Chabros 2018-09-20 12:20:58
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Marzena Chabros 2018-09-20 12:20:24
2019 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2018-09-18 14:54:35
2019 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2018-09-18 14:53:51
Rozeznanie cenowe - „Wznowienie znaków granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych stanowiących lasy” (BZP.272.2.42.2018) Małgorzata Maras 2018-09-18 13:53:14
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-09-18 10:14:31
Rejestr uchwał Monika Urbanowicz 2018-09-18 10:14:24
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-09-18 10:12:59
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-09-18 10:12:49
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-09-18 10:09:27
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-09-18 10:04:56
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-09-18 10:00:58
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-09-18 09:59:50
Jednostki Powiatu Monika Urbanowicz 2018-09-18 08:48:26
Jednostki Powiatu Monika Urbanowicz 2018-09-18 08:48:19
Dane adresowe Michał Słomski 2018-09-18 08:37:00
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2018-09-18 08:35:21
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-09-18 08:21:48
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-09-18 08:16:55
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-09-17 15:24:40
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-09-17 15:18:11
Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r. Włodzimierz Słodkiewicz 2018-09-14 13:40:56
Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2019 r. Marzena Chabros 2018-09-14 10:38:21
Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2019 r. Marzena Chabros 2018-09-14 10:36:42
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-09-13 12:19:49
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-09-13 12:16:03
Uchwały 2018 rok Monika Urbanowicz 2018-09-13 12:11:21
Wybory radnych do Rady Powiatu VI kadencji (2018-2022) Dagmara Mazur 2018-09-12 16:29:20
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Michał Słomski 2018-09-12 14:08:35
Dane adresowe Michał Słomski 2018-09-12 14:07:29
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-09-12 12:23:28
Rok 2018 Agnieszka Buzun 2018-09-12 12:21:59
Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018 Lidia Kaczmarczyk Pałucha 2018-09-12 09:13:03
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2018-09-11 12:14:33
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe Marzena Chabros 2018-09-11 12:13:36
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2018-09-11 12:01:38
Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie Marzena Chabros 2018-09-11 12:00:33
Informacja o unieważnieniu postępowania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radomierz-Janowice Wielkie, Etap I (...)"" (BZP.272.1.9.2018) Małgorzata Maras 2018-09-11 11:45:42
Rok 2018 Grażyna Krawiec 2018-09-11 10:18:12
Rok 2018 Grażyna Krawiec 2018-09-11 10:17:56
Ogłoszenia o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz o naborze kandydatów na te stanowiska Damian Kubiak 2018-09-10 15:51:10
Ogłoszenia o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz o naborze kandydatów na te stanowiska Damian Kubiak 2018-09-10 15:50:36
Ogłoszenia o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz o naborze kandydatów na te stanowiska Damian Kubiak 2018-09-10 15:49:46
Status prawny Damian Kubiak 2018-09-10 15:20:42
Biuro Rzeczy Znalezionych