logo
Wersja dla niedowidzących
  Archiwum Powiat Karkonoski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu karkonoskiego
 ORGANY POWIATU
minus RADA POWIATU
   minus Dane adresowe
   minus Status prawny
   minus Przedmiot działalności i kompetencje
   minus Podstawa prawna i zasady funkcjonowania
   minus Przewodniczący Rady
   plus Skład osobowy Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI Kadencji (2018-2023)
   plus Skład osobowy komisji Rady
   minus Stanowiska w sprawach publicznych
   minus Oświadczenia Rady Powiatu
   minus Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego II kadencji 2002-2006
   minus Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego III kadencji 2006-2010
   minus Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego IV kadencji 2010-2014
   minus Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018
   minus Uchwały Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji 2018-2023
   plus Rejestry,ewidencje - udostępnianie
   plus Sesje Rady Powiatu III kandencji (2006-2010)
   plus Sesje Rady Powiatu IV kadencji (2010-2014)
   plus Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018
   plus Sesje Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji 2018-2023
   plus Posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu IV kadencji
   plus Posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu V kadencji
   plus Posiedzenia Komisji stałych Rady V Kadencji po 1.04.2016 roku
   plus Posiedzenia komisji stałych Rady VI kadencji 2018-2023
   plus Przyjmowanie skarg i wniosków.
   plus VI kadencja petycje kierowane do Rady Powiatu Jeleniogórskiego 2018-2023 r.-informacje zbiorcze
   plus PROJEKTY UCHWAŁ Kadencja VI 2018-2023
   plus Wybory radnych do Rady Powiatu
   plus Posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu III kadencji
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
minus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


ORGANY POWIATU > RADA POWIATU

Spis dokumentów:
1. Dane adresowe
2. Status prawny
3. Przedmiot działalności i kompetencje
4. Podstawa prawna i zasady funkcjonowania
5. Przewodniczący Rady
6. Skład osobowy Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI Kadencji (2018-2023)
7. Skład osobowy komisji Rady
8. Stanowiska w sprawach publicznych
9. Oświadczenia Rady Powiatu
10. Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego II kadencji 2002-2006
11. Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego III kadencji 2006-2010
12. Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego IV kadencji 2010-2014
13. Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018
14. Uchwały Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji 2018-2023
15. Rejestry,ewidencje - udostępnianie
16. Sesje Rady Powiatu III kandencji (2006-2010)
17. Sesje Rady Powiatu IV kadencji (2010-2014)
18. Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018
19. Sesje Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji 2018-2023
20. Posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu IV kadencji
21. Posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu V kadencji
22. Posiedzenia Komisji stałych Rady V Kadencji po 1.04.2016 roku
23. Posiedzenia komisji stałych Rady VI kadencji 2018-2023
24. Przyjmowanie skarg i wniosków.
25. VI kadencja petycje kierowane do Rady Powiatu Jeleniogórskiego 2018-2023 r.-informacje zbiorcze
26. PROJEKTY UCHWAŁ Kadencja VI 2018-2023
27. Wybory radnych do Rady Powiatu
28. Posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu III kadencji

Ilość odwiedzin: 77608
Nazwa dokumentu: RADA POWIATU
Skrócony opis: Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023
Podmiot udostępniający: RADA POWIATU KARKONOSKIEGO
Osoba, która wytworzyła informację: PRZEWODNICZĄCY RADY
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Woźniak
Osoba, która wprowadzała dane: Ewa Gralik - Żmudzińska
Data wytworzenia informacji: 2003-07-18 14:25:49
Data udostępnienia informacji: 2003-07-18 14:25:49
Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-05 14:43:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner