logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
minus RADA POWIATU
   minus Dane adresowe
   minus Przedmiot działalności i kompetencje
   minus Przewodniczący Rady
   plus Skład osobowy Rady
   plus Skład osobowy komisji Rady
   minus Stanowiska w sprawach publicznych
   minus Oświadczenia Rady Powiatu
   minus Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego II kadencji 2002-2006
   minus Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego III kadencji 2006-2010
   minus Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego IV kadencji 2010-2014
   minus Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018
   plus Informacja o kontrolach
   minus Rejestry,ewidencje - udostępnianie
   minus Sesje Rady Powiatu III kandencji (2006-2010)
      minus Protokoły z Sesji Rady Powiatu
   plus Sesje Rady Powiatu IV kadencji (2010-2014)
   plus Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018
   plus Posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu IV kadencji
   plus Posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu V kadencji
   plus Posiedzenia Komisji stałych Rady V Kadencji po 1.04.2016 roku
   plus Przyjmowanie skarg i wniosków.
   plus Petycje
   minus PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2018 ROK
   plus Wybory radnych do Rady Powiatu
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Udostępnianie informacji
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. Protokoły z Sesji Rady Powiatu

Załączniki do pobrania: 2006-12-18 13:43:34 - I Sesja Rady Powiatu Jeleniogórskiego - 25 listopada 2006 roku (29.50 kB)
2006-12-18 13:44:23 - II Sesja Rady Powiatu Jeleniogórskiego - 21 grudnia 2006 roku (23.00 kB)
2007-01-26 11:48:47 - Zawiadomienie o IV Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 29 stycznia 2007 roku (32.50 kB)
2007-02-22 14:52:56 - Zawiadomienie o V Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 1 marca 2007 roku (27.50 kB)
2007-03-28 15:07:00 - Zawiadomienie o VI Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 30 marca 2007 roku (36.00 kB)
2007-04-13 08:56:22 - Zawiadomienie o VII Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 27 kwietnia 2007 roku (36.00 kB)
2007-05-22 09:39:50 - Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 29 maja 2007 roku (33.50 kB)
2007-06-25 13:07:06 - Zawiadomienie o IX Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 27 czerwca 2007 roku (32.00 kB)
2007-07-24 12:06:49 - Zawiadomienie o X Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 31 lipca 2007 r. (22.00 kB)
2007-09-17 13:58:58 - Zawiadomienie o XI Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 21 września 2007 roku (25.50 kB)
2007-10-23 09:49:01 - Zawiadomienie o XII Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 29 października 2007 roku (26.50 kB)
2007-11-27 14:42:02 - Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 29 listopada 2007 roku (25.50 kB)
2007-12-17 13:35:30 - Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 28 grudnia 2007 roku (37.50 kB)
2008-01-24 13:17:46 - Zawiadomienie o XV Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 28 stycznia 2008 roku (34.50 kB)
2008-02-22 13:51:28 - Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 7 marca 2008 roku (36.00 kB)
2008-03-20 12:58:06 - Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 31 marca 2008 roku (38.00 kB)
2008-04-18 09:08:14 - Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 29 kwietnia 2008 roku (37.50 kB)
2008-05-28 09:27:10 - Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 3 czerwca 2008 roku (41.50 kB)
2008-06-24 09:57:51 - Zawiadomienie o XX Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 30 czerwca 2008 roku (35.50 kB)
2008-07-22 12:20:06 - Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 29 lipca 2008 roku (30.00 kB)
2008-09-24 14:47:57 - Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 30 września 2008 roku (70.00 kB)
2008-10-22 15:27:04 - Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 29 października 2008 roku (31.00 kB)
2008-11-14 15:01:02 - Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 19 listopada 2008 roku (26.00 kB)
2008-12-02 08:25:55 - Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Powiatu w dniu 2 grudnia 2008 roku (28.00 kB)
2008-12-17 10:58:05 - Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Powiatu w dniu 30 grudnia 2008 roku (33.50 kB)
2009-01-22 13:21:34 - Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Powiatu w dniu 29 stycznia 2009 roku (23.50 kB)
2009-02-19 14:19:06 - Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Powiatu w dniu 26 lutego 2009 roku (28.00 kB)
2009-03-20 11:44:42 - Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 27 marca 2009 roku (26.50 kB)
2009-04-16 13:48:45 - Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Powiatu w dniu 30 kwietnia 2009 roku (37.00 kB)
2009-05-22 13:21:43 - Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Powiatu w dniu 29 maja 2009 roku. (33.50 kB)
2009-06-15 07:46:18 - Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Powiatu w dniu 15 czerwca 2009 roku. (27.00 kB)
2009-07-22 13:21:27 - Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 29 czerwca (30.50 kB)
2009-07-22 13:22:52 - Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Powiatu w dniu 3 lipca 2009 roku (22.50 kB)
2009-07-24 11:30:40 - Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Powiatu w dniu 31 lipca 2009 roku. (32.00 kB)
2009-09-21 15:12:35 - Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Powiatu w dniu 28 września 2009 r. (33.50 kB)
2009-10-21 14:09:08 - Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Powiatu w dniu 29 pazdziernika 2009 r. (26.00 kB)
2009-11-26 12:03:33 - Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Powiatu w dniu 30 listopada 2009 r. (26.00 kB)
2009-12-02 14:50:54 - Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 9 grudnia 2009 r. (24.50 kB)
2009-12-16 14:57:29 - Zawiadomienie o XL Sesji Rady Powiatu w dniu 30 grudnia 2009 r. (27.00 kB)
2010-01-21 13:42:35 - Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Powiatu w dniu 28 stycznia 2010 r. (23.50 kB)
2010-02-22 14:35:32 - Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Powiatu w dniu 1 marca 2010 r. (24.00 kB)
2010-03-25 10:54:00 - Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Powiatu w dniu 31 marca 2010 r. (25.00 kB)
2010-04-14 15:16:58 - Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Powiatu w dniu 28 kwietnia 2010 r. (35.00 kB)
2010-05-19 14:50:42 - Zawiadomienie o XLV Sesji Rady Powiatu w dniu 27 maja 2010r. (28.50 kB)
2010-06-23 14:55:31 - Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2010 r. (27.50 kB)
2010-08-03 08:57:55 - Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Powiatu w dniu 30 lipca 2010 r. (22.00 kB)
2010-09-17 14:14:31 - Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Powiatu w dniu 24 września 2010 r. (31.00 kB)
2010-10-19 14:30:54 - Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Powiatu w dniu 26 października 2010 r. (30.00 kB)
2010-10-29 12:31:51 - Zawiadomienie o L Sesji Rady Powiatu w dniu 8 listopada 2010r. (26.00 kB)

Ilość odwiedzin: 4454
Nazwa dokumentu: Sesje Rady Powiatu III kandencji (2006-2010)
Osoba, która wytworzyła informację: Dagmara Mazur
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Gralik - Żmudzińska
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maras
Data wytworzenia informacji: 2006-12-18 13:37:07
Data udostępnienia informacji: 2006-12-18 13:37:07
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-07 09:51:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner