logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
minus RADA POWIATU
   minus Dane adresowe
   minus Przedmiot działalności i kompetencje
   minus Przewodniczący Rady
   plus Skład osobowy Rady
   plus Skład osobowy komisji Rady
   minus Stanowiska w sprawach publicznych
   minus Oświadczenia Rady Powiatu
   minus Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego II kadencji 2002-2006
   minus Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego III kadencji 2006-2010
   minus Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego IV kadencji 2010-2014
   minus Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018
   plus Informacja o kontrolach
   minus Rejestry,ewidencje - udostępnianie
   plus Sesje Rady Powiatu III kandencji (2006-2010)
   plus Sesje Rady Powiatu IV kadencji (2010-2014)
   minus Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018
      minus Protokoły z Sesji V kadencji Rady Powiatu
      minus Protokoły do wglądu
      minus Protokoły Komisji Skrutacyjnych
   plus Posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu IV kadencji
   plus Posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu V kadencji
   plus Posiedzenia Komisji stałych Rady V Kadencji po 1.04.2016 roku
   plus Przyjmowanie skarg i wniosków.
   plus Petycje
   minus PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2018 ROK
   plus Wybory radnych do Rady Powiatu
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Udostępnianie informacji
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. Protokoły z Sesji V kadencji Rady Powiatu
2. Protokoły do wglądu
3. Protokoły Komisji Skrutacyjnych

Załączniki do pobrania: 2014-11-26 15:13:52 - Zawiadomienie o I Sesji Rady Powiatu w dniu 1 grudnia 2014r. (699.56 kB)
2014-12-08 08:50:06 - Zawiadomienie o II Sesji Rady Powiatu w dniu 15 grudnia 2014r. (786.88 kB)
2014-12-22 11:42:38 - Zawiadomienie o III Sesji Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2014r. (815.85 kB)
2015-01-15 11:49:00 - Zawiadomienie o IV Sesji Rady Powiatu w dniu 30 stycznia 2015 roku (3.89 MB)
2015-02-18 14:26:16 - Zawiadomienie o V Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 26 lutego 2015 r. (913.43 kB)
2015-03-24 15:55:31 - zawiadomienie o VI Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 31 marca 2015 r (685.54 kB)
2015-03-24 15:56:12 - zawiadomienie o VI Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 31 marca 2015 r str 2 (564.85 kB)
2015-04-27 11:33:14 - Zawiadomienie o VII Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 28 kwietnia 2015 r. (765.00 kB)
2015-05-12 11:49:57 - Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 26 maja 2015 r. (961.33 kB)
2015-05-12 11:50:54 - Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 26 maja 2015 r. str 2 (817.58 kB)
2015-06-18 11:36:29 - Zawiadomienie o IX Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 25 czerwca 2015 r. (804.71 kB)
2015-09-22 11:03:11 - Zawiadomienie o X Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 29 września 2015 r. (776.06 kB)
2015-10-15 14:28:42 - Zawiadomienie o XI Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 23 października 2015r. (949.81 kB)
2015-11-25 13:51:09 - Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 2 grudnia 2015 r. (655.46 kB)
2015-11-26 10:28:28 - Zawiadomienie o XII Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 27 listopada 2015r. (5.32 MB)
2015-12-15 12:11:05 - Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 29 grudnia 2015 r. (790.91 kB)
2016-01-19 12:49:55 - Zawiadomienie o XV Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 21 stycznia 2016 r. (686.57 kB)
2016-01-22 13:54:30 - Zawiadomienie o XVI Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 28 stycznia 2016 r. (815.92 kB)
2016-03-23 15:44:14 - Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 31 marca 2016r. (893.05 kB)
2016-04-21 14:53:27 - Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 29 kwietnia 2016r. (868.11 kB)
2016-05-20 14:09:27 - Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 31 maja 2016 r (666.22 kB)
2016-06-06 08:14:40 - Zawiadomienie o XX Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 15 czerca 2016r. (6.45 MB)
2016-06-28 14:46:18 - Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 5 lipca 2016 r. (747.22 kB)
2016-07-21 08:03:38 - Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 28 lipca 2016 r. (662.54 kB)
2016-09-21 13:48:39 - Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 29 września 2016 r. (666.71 kB)
2016-10-07 07:46:06 - Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 7 października 2016 r. (669.48 kB)
2016-10-20 10:51:07 - Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 27 października 2016 r. (571.78 kB)
2016-11-21 14:29:21 - Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 28 listopada 2016 r. (742.64 kB)
2016-12-14 09:26:28 - Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 28 grudnia 2016 r. (813.54 kB)
2017-01-23 15:16:53 - Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 30 stycznia 2017 r. (70.62 kB)
2017-02-22 15:50:47 - Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 1 marca 2017 r. (54.80 kB)
2017-03-22 10:54:07 - Zawiadomienie o XXX Sesji Rady powiatu Jeleniogórskiego w dniu 29 marca 2017 r. (788.38 kB)
2017-04-19 12:10:38 - Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 26 kwietnia 2017 r. (67.36 kB)
2017-05-19 13:12:49 - Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 26 maja 2017 r. (64.79 kB)
2017-06-14 15:57:34 - Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 29 czerwca 2017 r. (68.47 kB)
2017-08-24 12:51:25 - Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 28 sierpnia 2017 r. (61.38 kB)
2017-09-21 15:03:36 - Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 28 września 2017 r. (67.79 kB)
2017-10-18 15:27:30 - Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 25 października 2017 r. (68.06 kB)
2017-11-02 12:07:51 - Zawiadomienie o XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w dniu 3 listopada 2017 r. (35.00 kB)
2017-11-24 11:03:52 - Zawiadomienie o XXXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 24 listopada 2017 r. (66.47 kB)
2017-11-27 14:26:39 - Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 4 grudnia 2017 r. (65.06 kB)
2018-01-31 11:33:36 - Zawiadomienie o XL Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 12 grudnia 2017 r. (29.00 kB)
2018-01-31 11:34:17 - Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 20 grudnia 2017 r. (31.00 kB)
2018-01-23 15:10:46 - Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 30 stycznia 2018 r. (15.00 kB)
2018-02-21 15:54:11 - Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 28 lutego 2018 r. (323.89 kB)
2018-03-21 16:09:52 - Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 28 marca 2018 r. (836.45 kB)
2018-04-17 14:42:54 - Zawiadomienie o XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 18 kwietnia 2018 r. (243.28 kB)
2018-04-19 15:05:43 - Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 26 kwietnia 2018 r. (350.68 kB)
2018-05-22 13:14:58 - Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 29 maja 2018 r. (909.43 kB)
2018-09-25 09:32:09 - Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 28 czerwca 2018 r. (49.35 kB)
2018-09-25 09:38:37 - Zawiadomienie o XLIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 27 lipca 2018 r. (39.11 kB)
2018-09-25 09:37:01 - Zawiadomienie o L Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 01 października 2018 r. (759.04 kB)

Ilość odwiedzin: 4795
Nazwa dokumentu: Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018
Osoba, która wytworzyła informację: Karolina Dąbrowska
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Dąbrowska, Lidia Kaczmarczyk Pałucha
Osoba, która wprowadzała dane: Lidia Kaczmarczyk Pałucha
Data wytworzenia informacji: 2014-11-26 15:08:10
Data udostępnienia informacji: 2014-11-26 15:08:10
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-25 09:39:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner