logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
minus RADA POWIATU
   minus Dane adresowe
   minus Przedmiot działalności i kompetencje
   minus Przewodniczący Rady
   plus Skład osobowy Rady
   plus Skład osobowy komisji Rady
   minus Stanowiska w sprawach publicznych
   minus Oświadczenia Rady Powiatu
   minus Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego II kadencji 2002-2006
   minus Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego III kadencji 2006-2010
   minus Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego IV kadencji 2010-2014
   minus Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018
   plus Informacja o kontrolach
   minus Rejestry,ewidencje - udostępnianie
   plus Sesje Rady Powiatu III kandencji (2006-2010)
   plus Sesje Rady Powiatu IV kadencji (2010-2014)
   plus Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018
   plus Posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu IV kadencji
   plus Posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu V kadencji
   plus Posiedzenia Komisji stałych Rady V Kadencji po 1.04.2016 roku
   plus Przyjmowanie skarg i wniosków.
   plus Petycje
   minus PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2018 ROK
   plus Wybory radnych do Rady Powiatu
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Udostępnianie informacji
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2010-12-08 08:20:44 - Uchwała Nr I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 1 grudnia 2010r. (527.92 kB)
2010-12-08 08:22:43 - Uzasadnienie do Uchwały Nr I/1/10 z dnia 1 grudnia 2010r. (410.99 kB)
2010-12-08 08:24:40 - Uchwała Nr I/2/10 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego z dnia 1 grudnia 2010r. (608.19 kB)
2010-12-08 08:28:50 - Uzasadnienie do Uchwały Nr I/2/10 z dnia 1 grudnia 2010r. (509.03 kB)
2010-12-08 08:31:58 - Uchwała Nr I/3/10 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 1 grudnia 2010r. (533.75 kB)
2010-12-08 08:33:24 - Uzasadnienie do Uchwały Nr I/3/10 z dnia 1 grudnia 2010r. (411.37 kB)
2010-12-08 08:35:24 - Uchwała Nr I/4/10 w sprawie wyboru Starosty Jeleniogórskiego z dnia 1 grudnia 2010r. (527.83 kB)
2010-12-08 08:41:41 - Uzasadnienie do Uchwały Nr I/4/10 z dnia 1 grudnia 2010r. (521.83 kB)
2010-12-08 08:43:13 - Uchwała Nr I/5/10 w sprawie wyboru Wicestarosty Jeleniogórskiego z dnia 1 grudnia 2010r. (549.41 kB)
2010-12-08 08:44:48 - Uzasadnienie do Uchwały Nr I/5/10 z dnia 1 grudnia 2010r. (602.56 kB)
2010-12-08 08:47:32 - Uchwała Nr I/6/10 w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 1 grudnia 2010r. (596.66 kB)
2010-12-08 08:48:59 - Uzasadnienie do Uchwały Nr I/6/10 z dnia 1 grudnia 2010r. (578.53 kB)
2011-01-26 13:55:16 - Uchwała Nr II/7/10 w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego(...) z dnia 21 grudnia 2010 r. (606.70 kB)
2011-01-26 14:02:46 - Uzasadnienie do Uchwały Nr II/7/10 z dnia 21 grudnia 2010r. (577.04 kB)
2011-01-26 14:17:24 - Uchwała Nr II/8/10 w spawie ustalenia wykazu stałych Komisji Rady Powiatu Jelniogórskiego z dnia 21 grudnia 2010r. (620.06 kB)
2011-01-26 14:20:20 - Uzasadnienie do Uchwały Nr II/8/10 z dnia 21 grudnia 2010r. (419.89 kB)
2011-01-26 14:24:07 - Uchwała Nr II/9/10 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej z dnia 21 grudnia 2010r. (576.89 kB)
2011-01-26 14:33:11 - Uzasadnienie do Uchwały Nr II/9/10 z dnia 21 grudnia 2010 r. (467.48 kB)
2011-01-26 14:37:06 - Uchwała Nr II/10/10 w sprawie powołania Komisji Budżetowej z dnia 21 grudnia 2010r. (525.74 kB)
2011-01-26 14:39:19 - str.2 do Uchwały Nr II/10/10 z dnia 21 grudnia 2010r. (617.85 kB)
2011-01-26 14:41:58 - Uzasadnienie do Uchwały nr II/10/10 z dnia 21 grudnia 2010r. (473.36 kB)
2011-01-26 14:48:02 - Uchwała Nr II/11/10 w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury z dnia 21 grudnia 2010r. (668.36 kB)
2011-01-26 14:49:59 - str.2 do Uchwały Nr II/11/10 z dnia 21 grudnia 2010r. (395.00 kB)
2011-01-26 14:51:55 - Uzasadnienie do Uchwały Nr II/11/10 z dnia 21 grudnia 2010r. (473.99 kB)
2011-01-27 08:44:54 - Uchwała Nr II/12/10 w sprawie powołania Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia 21 grudnia 2010r. (692.06 kB)
2011-01-27 09:12:26 - str.2 do Uchwały Nr II/12/10 z dnia 21 grudnia 2010r. (559.60 kB)
2011-01-27 09:19:25 - Uzasadnienie do Uchwały Nr II/12/10 z dnia 21 grudnia 2010r. (476.81 kB)
2011-01-27 09:22:14 - Uchwała Nr II/13/10 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 21 grudnia 2010r. (612.82 kB)
2011-01-27 09:24:50 - str.2 do Uchwały Nr II/13/10 z dnia 21 grudnia 2010 r. (609.33 kB)
2011-01-27 09:33:17 - Uzasadnienie do Uchwały Nr II/13/10 z dnia 21 grudnia 2010r. (473.15 kB)
2011-01-27 09:42:13 - Uchwała Nr II/14/10 w sprawie powołania Komisji Turystyki, Współpracy Zagranicznej i Promocji Powiatu a dnia 21 grudnia 2010r. (676.95 kB)
2011-01-27 09:43:58 - str.2 do Uchwały Nr II/14/10 z dnia 21 grudnia 2010r. (443.08 kB)
2011-01-27 09:45:53 - Uzasadnienie do Uchwały Nr II/14/10 z dnia 21 grudnia 2010r. (478.62 kB)
2011-01-27 09:50:03 - Uchwała Nr III/15/10 w sprawie delegowania dwóch radnych (...) z dnia 30 grudnia 2010r. (553.27 kB)
2011-01-27 09:51:29 - Uzasadnienie do Uchwały nr III/15/10 z dnia 30 grudnia 2010r. (631.68 kB)
2011-01-27 11:10:06 - Uchwała Nr III/16/10 w sprawie zmian regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze z dnia 30 grudnia 2010r. (770.15 kB)
2011-01-27 11:12:21 - Uzasadnienie do Uchwały Nr III/16/10 z dnia 30 grudnia 2010r. (687.04 kB)
2011-01-27 11:17:47 - Uchwała Nr III/17/10 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011 z dnia 30 grudnia 2010r. (589.60 kB)
2011-01-27 11:23:59 - Uzasadnienie do Uchwały Nr III/17/10 z dnia 30 grudnia 2010r. (488.46 kB)
2011-01-27 11:28:13 - Załącznik do Uchwały Nr III/17/10 z dnia 30 grudnia 2010r. (655.04 kB)
2011-01-27 11:31:36 - Uchwała Nr III/18/10 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do wykonywania czynnosci (...) z dnia 30 grudnia 2010r. (723.46 kB)
2011-01-27 11:34:21 - Uzasadnienie do Uchwały Nr III/18/10 z dnia 30 grudnia 2010r. (499.81 kB)
2011-01-27 11:36:57 - Uchwała Nr III/19/10 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budzetowych, których niezrealizowane planowane(...) z dnia 30 grudnia 2010r. (836.30 kB)
2011-01-27 11:43:39 - Uzasadnienie do Uchwały Nr III/19/10 z dnia 30 grudnia 2010r. (877.76 kB)
2011-01-27 11:47:07 - Załącznik do Uchwały Nr III/19/10 z dnia 30 grudnia 2010r. (680.35 kB)
2011-01-27 11:52:27 - Uchwała Nr III/20/10 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Turystyki, Współpracy Zagranicznej i Promocji Powiatu z dnia 30 grudnia 2010r. (692.58 kB)
2011-01-27 11:55:02 - Uzasadnienie do Uchwały nr III/20/10 z dnia 30 grudnia 2010r. (436.44 kB)
2011-01-27 11:58:58 - Uchwała Nr III/21/10 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa i Porzadku Publicznego z dnia 30 grudnia 2010r. (707.08 kB)
2011-01-27 12:05:27 - Uzasadnienie do Uchwały Nr III/21/10 z dnia 30 grudnia 2010r. (423.60 kB)
2011-02-09 09:00:49 - Uchwała Nr IV/22/11 w sprawie przyjęcia " Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2014" z dnia 31 stycznia 2011r. (63.80 kB)
2011-02-09 09:04:45 - Załącznik do Uchwały Nr IV/22/11 z dnia 31 stycznia 2011r. (135.59 kB)
2011-02-09 09:33:40 - Uchwała Nr IV/23/11 w sprawie przyjecia sprawozdania Starosty Jeleniogórskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Jeleniej Góry(...) z dnia 31 stycznia 2011r. (589.01 kB)
2011-02-09 09:48:10 - Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/23/11 z dnia 31 stycznia 2011r. (429.03 kB)
2011-02-09 10:01:35 - Uchwała Nr IV/24/11 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2011-2020. (30.00 kB)
2011-02-09 10:06:27 - Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/24/11 z dnia 31 stycznia 2011r. (24.00 kB)
2011-02-09 11:03:38 - Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/24/11 z dnia 31 stycznia 2011r. (113.00 kB)
2011-02-09 11:05:51 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/24/11 z dnia 31 stycznia 2011r. (80.50 kB)
2011-02-09 11:09:33 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/24/11 z dnia 31 stycznia 2011r. (55.00 kB)
2011-02-09 11:16:28 - Uchwała Nr IV/25/11 w sprawie budzetu powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok z dnia 31 stycznia 2011r. (78.26 kB)
2011-02-09 11:27:55 - Załącznik do Uchwały Nr IV/25/11 z dnia 31 stycznia 2011r. (3.26 MB)
2011-02-09 12:14:06 - Uchwała Nr IV/26/11 w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jeleniogórskiego na 2011r z dnia 31 stycznia 2011r. (64.23 kB)
2011-02-09 12:15:32 - Załącznik do Uchwały Nr IV/26/11 z dnia 31 stycznia 2011r (62.00 kB)
2011-02-09 12:20:57 - Uchwała Nr IV/27/11 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Jeleniogórskiego w przedmiocie rezygnacji z budowy drogi ekspresowej S 3 (...) z dnia 31 stycznia 2011r. (66.79 kB)
2011-03-08 12:04:13 - Uchwała Nr V/28/11 w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze z dnia 28 lutego 2011r. (55.00 kB)
2011-04-11 14:59:17 - Uchwała Nr V/29/11 w sprawie okreslenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt ich dziecka (...) z dnia 28 lutego 2011r. (79.49 kB)
2011-04-12 10:39:03 - Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego do Uchwały Nr V/29/11 z dn. 28 lutego 2011r. (529.54 kB)
2011-04-11 15:00:49 - Uchwała Nr V/30/11 w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt ich dziecka w rodzinie zastępczej z dnia 28 lutego 2011r. (77.72 kB)
2011-04-12 10:40:38 - Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego do Uchwały Nr V/30/11 z dn. 28 lutego 2011r. (508.91 kB)
2011-03-08 12:27:54 - Uchwała Nr V/31/11 w sprawie współfinansowania projektu "Karkonosze i Luzyce Górne-aktywnie przez cztery pory roku"(...) z dnia 28 lutego 2011r. (28.50 kB)
2011-03-29 13:41:07 - Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/32/11 z dnia 17 marca 2011r. (895.73 kB)
2011-03-29 13:38:15 - Uchwała Nr VI/32/11 opiniujaca projekty uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego: w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego (...) z dnia 17 marca 2011 r. (675.07 kB)
2011-04-06 10:09:55 - Uchwała Nr VI/33/11 w spr. przyj. sprawozdania KMP w Jel. Górze. z informacją o stanie porz. i bezp. publi. na obszarze powiatu jeleniogórsk. za 2010 rok z dnia 30 marca 2011 r. (559.52 kB)
2011-04-06 10:12:17 - Uzasadnienia do uchwały nr VII/33/11 z dnia 30 marca 2011 r. (421.31 kB)
2011-04-06 10:20:52 - Uchwała Nr VII/34/11 w spr. przyjecia sprawozd. z działaln. PCPR w Jel. Górze w roku 2010 wraz z wykazem potrzeb w zakr. pom. społecz. na 2011 rok. (596.89 kB)
2011-04-06 10:22:31 - Uzasadnienie do uchwały Nr VII/34/11 z dnia 30 marca 2011 r. (519.74 kB)
2011-04-06 10:31:49 - Uchwała Nr VII/35/11 w spr. rozpatrz. sprawoz. Zarządu Pow. Jel. z reali.programu i form współpracy Pow. Jel. z organ. pozarząd. i innymi podmiotami w 2010r. z dnia 30 marca 2011r. (585.03 kB)
2011-04-06 10:33:07 - Uzasadnienie do uchwały Nr VII/35/11 z dnia 30 marca 2011 r. (789.62 kB)
2011-04-06 11:01:10 - Uchwała Nr VII/36/11 w spr. przyj. "Inform. o stanie realiz. Strategii Zrówn. Rozw. Pow. Jel. na lata 2006-2014 i o stop. osiąg. celów oper.z dnia 30 marca 2011r. (34.08 kB)
2011-04-06 11:02:28 - Uzasadnienie do uchwały Nr VII/36/11 z dnia 30 marca 2011 r. (419.48 kB)
2011-04-06 11:04:43 - Uchwała Nr VII/37/11 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok. (886.32 kB)
2011-04-06 11:06:30 - Uzasadnienie do uchwały Nr VII/37/11 z dnia 30 marca 2011 r. (1.06 MB)
2011-04-06 11:07:37 - Uzasadnienie do uchwały Nr VII/37/11 z dnia 30 marca 2011 r. str. 2 (1.03 MB)
2011-04-06 11:08:31 - Uzasadnienie do uchwały Nr VII/37/11 z dnia 30 marca 2011 r. str. 3 (670.78 kB)
2011-04-06 11:18:07 - Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/37/11 z dnia 30 marca 2011 r. (52.05 kB)
2011-04-06 11:19:36 - Załącznik nr 2 do uchwały Nr VII/37/11 z dnia 30 marca 2011 r. (60.13 kB)
2011-09-02 09:35:53 - załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/37/11 z dnia 30 marca 2011 r. (428.91 kB)
2011-04-06 11:20:44 - Załącznik nr 4 do uchwały Nr VII/37/11 z dnia 30 marca 2011 r. (50.50 kB)
2011-04-06 11:21:14 - Załącznik nr 5 do uchwały Nr VII/37/11 z dnia 30 marca 2011 r. (37.92 kB)
2011-05-04 09:13:33 - Uchwała Nr VIII/38/11 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej (...) z dnia 28 kwietnia 2011r. (617.73 kB)
2011-05-04 09:19:25 - Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/38/11 z dnia 28 kwietnia 2011r. (387.50 kB)
2011-05-05 08:59:50 - Uchwała Nr VIII/39/11 w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków PFRON w 2011 r. z dn., 28 kwietnia 2011r. (588.58 kB)
2011-05-05 09:02:43 - Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/39/11 z dnia 28 kwietnia 2011r. (469.12 kB)
2011-05-05 09:15:07 - Załącznik nr 1 do uchwały Nr VIII/39/11 z dnia 28 kwietnia 2011r. (579.24 kB)
2011-05-05 09:17:14 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/39/11 z dnia 28 kwietnia 2011r. (607.00 kB)
2011-05-05 09:19:54 - Uchwała Nr VIII/40/11 w spr. przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z realizacji uchwał (...) z dn., 28 kwietnia 2011r. (526.75 kB)
2011-05-05 09:21:15 - Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/40/11 z dnia 28 kwietnia 2011r. (460.84 kB)
2011-05-31 12:28:43 - Uchwała Nr IX/41/11 w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki(...) z dnia 26 maja 2011r. (225.43 kB)
2011-05-31 12:44:50 - Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/41/11 z dnia 26 maja 2011r. (143.46 kB)
2011-05-31 12:56:08 - Załącznik do Uchwały Nr IX/41/11 z dnia 26 maja 2011r. (1.39 MB)
2011-05-31 13:05:28 - Uchwała Nr IX/42/11 w spr. przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze(...) z dnia 26 maja 2011r. (167.14 kB)
2011-05-31 13:08:32 - Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/42/11 z dnia 26 maja 2011r. (88.85 kB)
2011-05-31 13:28:21 - Uchwała Nr IX/43/11 w spr.przyjęcia oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu jeleniogórskiego za rok 2010, z dnia 26 maja 2011r. (153.51 kB)
2011-05-31 13:32:44 - Uzasadnienienie do Uchwały Nr IX/43/11 z dnia 26 maja 2011r. (159.95 kB)
2011-05-31 13:46:31 - Załącznik do Uchwały Nr IX/43/11 z dnia 26 maja 2011r. (703.04 kB)
2011-05-31 14:15:10 - Uchwała Nr IX/44/11 w spr. zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok. (273.18 kB)
2011-05-31 14:20:08 - Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/44/11 z dnia 26 maja 2011r. (49.50 kB)
2011-05-31 14:30:09 - załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/44/11 z dnia 26 maja 2011r. (54.80 kB)
2011-05-31 14:33:03 - Załacznik nr 2 do Uchwały Nr IX/44/11 z dnia 26 maja 2011r. (57.50 kB)
2011-05-31 14:39:38 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/44/11 z dnia 26 maja 2011r. (36.50 kB)
2011-07-08 11:23:54 - Uchwała Nr X/45/11 w spr. przyjęcia sprawozdania z realizacji" Powiatowego Planu Działań(...) z dnia 27 czerwca 2011r. (506.38 kB)
2011-07-08 11:27:19 - Uzasadnienie do Uchwały Nr X/45/11 z dnia 27 czerwca 2011r. (822.87 kB)
2011-07-08 11:33:33 - Załącznik do Uchwały Nr X/45/11 z dnia 27 czerwca 2011r. (3.62 MB)
2011-07-08 13:13:22 - Uchwała Nr X/46/11 zmieniająca uchwałę w spr. okreslenia zadań finansowanych ze środków PFRON w 2011 r., z dn. 27 czerwca 2011r. (672.91 kB)
2011-07-08 13:15:41 - Uzasadnienie do Uchwały Nr X/46/11 z dnia 27 czerwca 2011r. (526.18 kB)
2011-07-08 13:22:24 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/46/11 z dnia 27 czerwca 2011r. (606.26 kB)
2011-07-08 13:27:28 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/46/11 z dnia 27 czerwca 2011r. (685.16 kB)
2011-07-08 14:07:35 - Uchwała Nr X/47/11 w spr. ustalenia wysokosci opłat za usuwanie pojazdów, których używanie moze zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi(...) z dn.27 czerwca 2011r. (838.85 kB)
2011-07-08 14:09:46 - Uzasadnienie do Uchwały Nr X/47/11 z dnia 27 czerwca 2011r. (983.26 kB)
2011-07-08 14:11:57 - Uchwała Nr X/48/11 w spr. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budzetu powiatu Jeleniogórskiego za 2010 rok, z dn. 27 czerwca 2011r. (591.78 kB)
2011-07-08 14:14:13 - Uzasadnienie do Uchwały Nr X/48/11 z dnia 27 czerwca 2011r. (420.14 kB)
2011-07-08 14:17:35 - Uchwała Nr X/49/11 w spr. udzielenia absolutorium Zarzadowi Powiatu Jeleniogórskiego z tytułu wykonania budzetu Powiatu jeleniogórskiego za rok 2010, z dn. 27 czerwca 2011r. (678.59 kB)
2011-07-08 14:21:02 - Uzasadnienie do Uchwały nr X/49/11 z dnia 27 czerwca 2011r. (921.23 kB)
2011-07-08 14:31:47 - Uchwała Nr X/50/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu z dn. 27 czerwca 2011r. (617.59 kB)
2011-07-08 14:33:11 - Uzasadnienie do Uchwały Nr X/50/11 z dnia 27 czerwca 2011r. (462.47 kB)
2011-07-08 14:44:54 - Uchwała Nr X/51/11 w sprawie przyjęcia zadania od Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. (541.58 kB)
2011-07-08 14:47:32 - Uzasadnienie do Uchwały Nr X/51/11 z dnia 27 czerwca 2011 r. (613.40 kB)
2011-07-11 08:44:59 - Uchwała Nr X/52/11 w sprawie zmian w budzecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok, z dn. 27 czerwca 2011r. (889.82 kB)
2011-07-11 09:51:29 - Uzasadnienie do Uchwały Nr X/52/11 z dnia 27 czerwca 2011r. (1.03 MB)
2011-07-11 09:53:55 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/52/11 z dnia 27 czerwca 2011r. (49.76 kB)
2011-07-11 09:58:12 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/52/11 z dnia 27 czerwca 2011r. (53.33 kB)
2011-07-11 10:04:18 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/ 52/11 z dnia 27 czerwca 2011r. str.2 (234.66 kB)
2011-07-11 10:31:32 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/52/11 z dnia 27 czerwca 2011r. (454.27 kB)
2011-07-11 10:35:01 - Załacznik nr 3 do Uchwały Nr X/52/11 z dnia 27 czerwca 2011r, str.2 (220.90 kB)
2011-07-11 10:39:46 - Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X/52/11 z dnia 27 czerwca 2011 r. (363.97 kB)
2011-07-11 10:41:41 - Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X/52/11 z dnia 27 czerwca 2011r, str.2 (232.31 kB)
2011-07-11 10:50:11 - Załącznik nr 5 do Uchwały Nr X/52/11 z dnia 27 czerwca 2011r (430.96 kB)
2011-07-11 11:29:08 - Uchwała Nr X/53/11 w spr. upoważnienia Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego do podjęcia rozmów dotyczacych podpisania Porozumienia o Współpracy(...) z dn. 27 czerwa 2011r. (570.90 kB)
2011-07-11 11:39:16 - Uzasadnienie do Uchwały Nr X/53/11 z dnia 27 czerwca 2011r. (628.93 kB)
2011-08-23 09:18:12 - Uchwała Nr XI/54/11 w spr. przyjęcia informacji : "Sport w powiecie jeleniogórskim". z dn. 28 lipca 2011 r. (458.93 kB)
2011-08-23 09:22:35 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/54/11 z dn. 28 lipca 2011 r. (456.36 kB)
2011-08-23 09:29:45 - Załącznik do Uchwały Nr XI/54/11 z dnia 28 lipca 2011 r. (87.34 kB)
2011-08-23 09:34:18 - Uchwała Nr XI/55/11 zmieniająca uchwałę w spr. "Programu usuwania azbestu z terenu Powiatu Jeleniogórskiego" z dnia 28 lipca 2011 r. (659.40 kB)
2011-08-23 09:36:55 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/55/11 z dnia 28 lipca 2011r. (363.62 kB)
2011-08-23 09:44:15 - Uchwała Nr XI/56/11 w spr. przyjęcia "Programu restrukturyzacji i spłaty zobowiązań Powiatu Jeleniogórskiego powstałych w wyniku likwidacji SP ZOZ w Kowarach", z dn. 28 lipca 2011r. (591.80 kB)
2011-08-23 09:49:59 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/56/11 z dn. 28 lipca 2011 r. (437.20 kB)
2011-08-23 09:54:45 - Załącznik do Uchwały Nr XI/56/11 z dn. 28 lipca 2011r. (69.50 kB)
2011-08-23 09:57:30 - Uchwała Nr XI/57/11 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji SPZOZ w Kowarach , z dn. 28 lipca 2011r. (635.44 kB)
2011-08-23 10:00:09 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/57/11 z dn. 28 lipca 2011 r. (697.98 kB)
2011-08-23 10:02:59 - Uchwała Nr XI/58/11 w spr. zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok, z dn. 28 lipca 2011 r. (735.90 kB)
2011-08-23 10:11:37 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/58/11 z dn. 28 lipca 2011 r. (940.61 kB)
2011-08-23 10:17:04 - Załacznik nr 1 do Uchwały Nr XI/58/11 z dn. 28 lipca 2011 r. (1.08 MB)
2011-08-23 11:01:17 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/58/11 z dn. 28 lipca 2011 r. (1.38 MB)
2011-08-23 11:13:35 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI/58/11 z dn. 28 lipca 2011 r. str. 1 (1.08 MB)
2011-08-23 11:18:03 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI/58/11 z dn. 28 lipca 2011r. str. 2 (999.15 kB)
2011-08-23 11:24:19 - Uchwała Nr XI/59/11 w spr. zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu jeleniogorskiego na lata 2011-2020, z dn. 28 lipca 2011r. (505.24 kB)
2011-08-23 11:27:18 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/59/11 z dn. 28 lipca 2011 r. (655.11 kB)
2011-08-23 11:31:24 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/59/11 z dn. 28 lipca 2011 r. str. 1 (1.56 MB)
2011-08-23 11:34:50 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/59/11 z dn. 28 lipca 2011 r. str. 2 (1.06 MB)
2011-08-23 11:37:46 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/59/11 z dn. 28 lipca 2011 r. str. 3 (1.25 MB)
2011-08-23 11:40:02 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/59/11 z dn. 28 lipca 2011 r. str. 4 (971.62 kB)
2011-08-23 11:45:23 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/59/11 z dn. 28 lipca 2011 r. (1020.05 kB)
2011-08-23 11:50:35 - Uchwała Nr XI/60/11 w spr. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, z dn. 28 lipca 2011 r. (988.78 kB)
2011-08-23 11:53:15 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/60/11 z dn. 28 lipca 2011 r. (484.46 kB)
2011-08-23 12:03:33 - Uchwała Nr XI/61/11 w spr. powierzenia Gminie Janowice Wielkie prowadzenia zadania polegającego na utrzymaniu w sezonie letnim 2011 zieleni niskiej (...), z dn. 28 lipca 2011 r. (549.60 kB)
2011-08-23 12:06:16 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/61/11 z dnia 28 lipca 2011 r. (491.02 kB)
2011-08-23 12:11:42 - Uchwała Nr XI/62/11 w spr. przystąpienia do projektu GD EAC nr EAC/18/2011-Działanie przygotowujące w obszarze Sport pn:"Sport i gry sportowe bez granic"(...), z dn. 28 lipca 2011 r. (617.01 kB)
2011-08-23 12:14:52 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/62/11 z dnia 28 lipca 2011 r. (458.71 kB)
2011-10-07 09:45:47 - Uchwała Nr XII/63/11 w spr. przyjęcia informacji: "Turystyka w powiecie jeleniogórskim", z dn. 29 września 2011r. (392.97 kB)
2011-10-07 09:48:34 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/63/11 z dn. 29 września 2011 r. (405.74 kB)
2011-10-07 09:52:12 - Załącznik do Uchwały Nr XII/63/11 z dn. 29 września 2011r. (1.16 MB)
2011-10-07 09:56:20 - Uchwała Nr XII/64/11 w spr. uchwalenia "Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2011-2014", z dn. 29 września 2011r. (339.94 kB)
2011-10-07 09:58:34 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/64/11 z dn. 29 września 2011r. (653.74 kB)
2011-10-07 10:03:07 - Załącznik do Uchwały Nr XII/64/11 z dn. 29 września 2011 r. (606.00 kB)
2011-10-07 10:09:01 - Uchwała Nr XII/65/11 w spr. pozbawienia kategorii drogi powiatowej w granicach administracyjnych miasta Szklarska Poręba, z dn. 29 września 2011r. (534.37 kB)
2011-10-07 10:11:14 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/65/11 z dn. 29 września 2011r. (575.92 kB)
2011-10-07 10:14:01 - Załącznik do Uchwały Nr XII/65/11 z dn. 29 września 2011 r. (284.38 kB)
2011-10-07 10:18:10 - Uchwała Nr XII/66/11 w spr. uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia zadania od Województwa Dolnośląskiego, z dn. 29 września 2011 r. (377.34 kB)
2011-10-07 10:20:47 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/66/11 z dn. 29 września 2011 r. (402.35 kB)
2011-10-07 10:24:18 - Uchwała Nr XII/67/11 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Kowarach w likwidacji za okres od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. w wersji II poprawionej, z dn. 29 września 2011r. (589.29 kB)
2011-10-07 10:27:28 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/67/11 z dn. 29 września 2011r. (540.77 kB)
2011-10-07 10:30:54 - Załącznik do Uchwały Nr XII/67/11 z dn. 29 września 2011r. str. 1 (26.50 kB)
2011-10-07 10:33:44 - Załącznik do Uchwały Nr XII/67/11 z dn. 29 września 2011r., str. 2 (33.50 kB)
2011-10-07 10:35:58 - Załącznik do Uchwały Nr XII/67/11 z dn. 29 września 2011r., str. 3 (63.50 kB)
2011-10-07 10:39:41 - Załącznik do Uchwały Nr XII/67/11 z dn. 29 września 2011r., str. 4 (33.50 kB)
2011-10-07 10:43:17 - Załącznik do Uchwały Nr XII/67/11 z dn. 29 września 2011r., str. 5 (35.00 kB)
2011-10-07 10:46:36 - Załącznik do Uchwały Nr XII/67/11 z dn. 29 września 2011r., str. 6 (30.50 kB)
2011-10-07 11:43:35 - Uchwała Nr XII/68/11 w spr. aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2010-2014, z dn. 29 września 2011r. (385.80 kB)
2011-10-07 11:46:45 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/68/11 z dn. 29 września 2011r. (346.50 kB)
2011-10-07 11:49:09 - Załącznik do Uchwały Nr XII/68/11 z dn. 29 września 2011 r. (291.50 kB)
2011-10-07 11:53:45 - Uchwała Nr XII/69/11 w spr. zmian w Statucie Powiatu Jeleniogórskiego, z dn. 29 września 2011 r. (805.55 kB)
2011-10-07 11:56:17 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/69/11 z dn. 29 września 2011r. (360.08 kB)
2011-10-07 11:59:33 - Uchwała Nr XII/70/11 w spr. zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok., z dn. 29 września 2011 r. (532.53 kB)
2011-10-07 12:03:04 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/70/11 z dn. 29 września 2011 r. (758.24 kB)
2011-10-07 12:12:15 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/70/11 z dn. 29 września 2011 r., str. 1 (2.20 MB)
2011-10-07 12:17:09 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/70/11 z dn. 29 września 2011 r., str. 2 (595.03 kB)
2011-10-07 12:24:55 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/70/11 z dn. 29 września 2011 r., str. 1 (1.84 MB)
2011-10-07 12:37:47 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/70/11 z dn. 29 września 2011 r., str. 2 (928.21 kB)
2011-11-03 09:43:10 - Uchwała Nr XIII/71/11 w spr. rozpatrzenia informacji o działalności Społecznej Straży Rybackiej PZW-Zarządu Okręgu w J. Górze na terenie powiatu(...), z dn. 27 października 2011r. (101.68 kB)
2011-11-03 09:49:18 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/71/11 z dn. 27 października 2011 r. (22.50 kB)
2011-11-03 09:53:15 - Uchwała Nr XIII/72/11 w spr. przyjęcia informacji WIOŚ we Wrocławiu o stanie środowiska na obszarze województwa dolnośląskiego w zakresie dot. powiatu (...), z dn. 27 października 2011 r. (77.33 kB)
2011-11-03 09:55:50 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/72/11 z dn. 27 października 2011 r. (23.50 kB)
2011-11-03 09:59:25 - Uchwała Nr XIII/73/11 w spr. zmian w statucie Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce, z dn. 27 października 2011 r. (24.00 kB)
2011-11-03 10:01:33 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/73/11 z dn. 27 października 2011 r. (24.00 kB)
2011-11-03 10:06:09 - Uchwała Nr XIII/74/11 w spr. przyjęcia "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli(...)", z dn. 27 października 2011r. (58.99 kB)
2011-11-03 10:08:35 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/74/11 z dn. 27 października 2011r. (5.99 kB)
2011-11-03 10:43:40 - Uchwała Nr XIII/75/11 w spr. przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i w placówkach prowadzonych przez Powiat(...), z dn. 27 października 2011r. (57.18 kB)
2011-11-03 10:45:46 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/75/11 z dn. 27 października 2011 r. (23.00 kB)
2011-11-03 10:48:26 - Załącznik do Uchwały Nr XIII/75/11 z dn. 27 października 2011 r., str. 1-13 (155.50 kB)
2011-11-03 10:50:43 - Załącznik do Uchwały Nr XIII/75/11 z dn. 27 października 2011 r., str. 14 (41.50 kB)
2011-11-03 10:53:26 - Uchwała Nr XIII/76/11 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok, z dn. 27 października 2011 r. (73.98 kB)
2011-11-03 10:55:31 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/76/11 z dn. 27 października 2011r. (51.00 kB)
2011-11-03 10:58:58 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/76/11 z dn. 27 października 2011r., str. 1 (130.76 kB)
2011-11-03 11:02:36 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/76/11 z dn. 27 października 2011r. str. 2 (380.27 kB)
2011-11-03 11:05:21 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/76/11 z dn. 27 października 2011r. (71.65 kB)
2011-12-12 12:32:51 - Uchwała Nr XIV/77/11 w spr. uchwalenia programu i form współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi (...) , z dn. 30 listopada 2011 r. (510.24 kB)
2011-12-12 12:25:29 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/77/11 z dn. 30 listopada 2011 r. (15.44 kB)
2011-12-12 12:27:01 - Załącznik do Uchwały Nr XIV/77/11 z dn. 30 listopada 2011 r. (49.50 kB)
2011-12-12 12:37:43 - Uchwała Nr XIV/78/11 w spr. zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok, z dn. 30 listopada 2011 r. (791.92 kB)
2011-12-12 12:56:17 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/78/11 z dnia 30 listopada 2011 r. (1.04 MB)
2011-12-12 13:23:03 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/78/11 z dnia 30 listopada 2011 r. str. 2 (807.04 kB)
2011-12-12 13:36:04 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/78/11 z dnia 30 listopada 2011 r. str. 1 (215.72 kB)
2011-12-12 13:42:53 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/78/11 z dnia 30 listopada 2011 r. str. 2 (123.53 kB)
2011-12-12 13:48:26 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/78/11 z dnia 30 listopada 2011 r. str. 1 (189.48 kB)
2011-12-12 13:50:27 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/78/11 z dnia 30 listopada 2011 r. str. 2 (207.73 kB)
2011-12-12 13:53:33 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/78/11 z dnia 30 listopada 2011r. str. 3 (985.88 kB)
2011-12-12 13:57:49 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/78/11 z dnia 30 listopada 2011 r. (48.19 kB)
2011-12-12 13:59:59 - Uchwała Nr XIV/79/11 w spr. zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu jeleniogórskiego na lata 2011-2020, z dn. 30 listopada 2011 r. (107.61 kB)
2011-12-12 14:03:01 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/79/11 z dnia 30 listopada 2011 r. (402.11 kB)
2011-12-13 08:32:07 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/79/11 z dnia 30 listopada 2011 r. str. 1 (1.65 MB)
2011-12-13 08:34:01 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/79/11 z dnia 30 listopada 2011 r. str. 2 (137.52 kB)
2011-12-13 08:35:44 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/79/11 z dnia 30 listopada 2011 r. str. 3 (167.06 kB)
2011-12-13 08:39:18 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/79/11 z dnia 30 listopada 2011 r. str. 4 (102.13 kB)
2011-12-13 08:41:05 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/79/11 z dnia 30 listopada 2011 r. (148.56 kB)
2011-12-13 08:42:56 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/79/11 z dnia 30 listopada 2011 r. (422.16 kB)
2011-12-13 08:46:17 - Uchwała Nr XIV/80/11 w spr. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jeleniogórskiego na rok 2012, z dn. 30 listopada 2011 r. (68.27 kB)
2011-12-13 08:49:10 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/80/11 z dn. 30 listopada 2011 r. (611.36 kB)
2011-12-13 08:50:33 - Załącznik do Uchwały Nr XIV/80/11 z dnia 30 listopada 2011 r. (75.62 kB)
2011-12-13 08:52:38 - Uchwała Nr XIV/81/11 w spr. ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Jeleniogórskiego, z dn. 30 listopada 2011 r. (101.58 kB)
2011-12-13 08:55:01 - Uchwała Nr XIV/81/11 w spr. ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Jeleniogórskiego, z dn.30 listopada 2011 r. str. 2 (76.96 kB)
2011-12-13 08:57:18 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/81/11 z dnia 30 listopada 2011 r. (716.74 kB)
2012-01-09 08:28:30 - Uchwała Nr XV/82/11 w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Jeleniogórskiego 2011 za lata 2009-2010", z dnia 29 grudnia 2011 r. (55.85 kB)
2012-01-09 08:31:25 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/82/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. (560.08 kB)
2012-01-09 08:33:58 - Uchwała Nr XV/83/11 w spr. nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, z dn. 29 grudnia 2011r. (56.02 kB)
2012-01-09 08:37:14 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/83/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. (432.13 kB)
2012-01-09 08:50:40 - Załącznik do Uchwały Nr XV/83/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. (352.50 kB)
2012-01-09 08:56:01 - Uchwała Nr XV/84/11 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków PFRON w 2011 roku, z dnia 29 grudnia 2011 r. (60.42 kB)
2012-01-09 08:59:21 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/84/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. (504.75 kB)
2012-01-09 09:03:14 - Załącznik do Uchwały Nr XV/84/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. (64.16 kB)
2012-01-09 09:10:08 - Uchwała Nr XV/85/11 w spr. zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w ZSO w Kowarach oraz (...), z dn. 29 grudnia 2011 r. (67.93 kB)
2012-01-09 09:13:35 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/85/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. (614.26 kB)
2012-01-09 09:26:23 - Uchwała Nr XV/86/11 w spr. zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok, z dn. 29 grudnia 2011 r. (89.78 kB)
2012-01-09 09:31:28 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/86/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. (1.01 MB)
2012-01-09 09:46:35 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/86/11 z dn. 29 grudnia 2011r. (69.30 kB)
2012-01-09 09:54:21 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/86/11 z dn. 29 grudnia 2011 r. (112.59 kB)
2012-01-09 09:57:05 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/86/11 z dn. 29 grudnia 2011 r. (130.43 kB)
2012-01-09 10:00:11 - Uchwała Nr XV/87/11 w spr. wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2012-2020, z dn. 29 grudnia 2011 r. (97.18 kB)
2012-01-09 10:03:13 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/87/11 z dn. 29 grudnia 2011 r. str. 1 (145.96 kB)
2012-01-09 10:04:45 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/87/11 z dn. 29 grudnia 2011 r. str. 2 (79.78 kB)
2012-01-09 10:06:45 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/87/11 z dn. 29 grudnia 2011 r. str. 1 (77.65 kB)
2012-01-09 10:09:05 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/87/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. str. 2 (70.33 kB)
2012-01-09 10:11:08 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/87/11 z dn. 29 grudnia 2011 r. str. 3 (51.27 kB)
2012-01-09 10:12:57 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/87/11 z dn. 29 grudnia 2011 r. str. 4 (46.51 kB)
2012-01-09 10:14:48 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/87/11 z dn. 29 grudnia 2011 r. str. 5 (59.92 kB)
2012-01-09 10:18:40 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/87/11 z dn. 29 grudnia 2011 r. (619.17 kB)
2012-01-09 10:22:08 - Uchwała Nr XV/88/11 w spr. budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok, z dn. 29 grudnia 2011 r. (88.70 kB)
2012-01-09 10:27:47 - Załącznik nr 1 wraz z objaśnieniem do Uchwały Nr XV/88/11 z dn. 29 grudnia 2011 r. (1.27 MB)
2012-01-09 10:33:32 - Uchwała Nr XV/89/11 w spr. udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu, z dn. 29 grudnia 2011 r. (74.41 kB)
2012-01-09 10:35:20 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/89/11 z dn. 29 grudnia 2011 r. (50.30 kB)
2012-01-09 10:38:22 - Uchwała Nr XV/90/11 w spr. planu pracy Rady Powiatu Jeleniogórskiego na 2012 rok, z dn. 29 grudnia 2011 r. (60.25 kB)
2012-01-09 10:40:52 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/90/11 z dn. 29 grudnia 2011 r. (418.31 kB)
2012-01-09 10:43:53 - Załącznik do Uchwały Nr XV/90/11 z dn. 29 grudnia 2011 r. (766.76 kB)
2012-02-07 11:43:45 - Uchwała Nr XVI/91/12 w spr. przyjęcia "Powiatowego Programu Dzialań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2014", z dn. 31 stycznia 2012 r. (48.43 kB)
2012-02-07 11:46:15 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/91/12 z dn. 31 stycznia 2012 r. (549.45 kB)
2012-02-07 11:48:14 - Uchwała Nr XVI/92/12 w spr. przyjęcia "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastepczej na lata 2012-2014", z dn. 31 stycznia 2012 r. (46.42 kB)
2012-02-07 11:50:28 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/92/12 z dn. 31 stycznia 2012 r. (435.41 kB)
2012-02-13 14:27:15 - Uchwała Nr XVI/93/12 w spr. określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części (...) opłaty za pobyt w pieczy zastępczej (...), z dn. 31 stycznia 2012 r. (78.70 kB)
2012-02-07 12:11:17 - Uchwała Nr XVI/94/12 w spr. przyjęcia "Sprawozdania Starosty Jeleniogórskiego z działąności Komisji Bezpieczeństwa(...) Miasta Jeleniej Góry i Powiatu Jel.,z dn. 31 stycznia 2012 r. (55.42 kB)
2012-02-07 12:15:49 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/94/12 z dn. 31 stycznia 2012 r. (377.92 kB)
2012-02-13 14:31:39 - Uchwała Nr XVI/95/12 w spr. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2011, z dn. 31 stycznia 2012 r. (65.80 kB)
2012-03-05 13:19:28 - Uchwała Nr XVII/96/12 w spr. likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach, z dn. 29 lutego 2012 r. (547.58 kB)
2012-03-05 13:25:07 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/96/12 z dn. 29 lutego 2012 r. (23.50 kB)
2012-03-05 13:57:58 - Uchwała Nr XVII/97/12 w spr. likwidacji Uzupełniającego Technikum dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach, z dn. 29 lutego 2012 r. (557.47 kB)
2012-03-05 14:03:42 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/97/12 z dn. 29 lutego 2012 r. (23.50 kB)
2012-03-05 14:09:48 - Uchwała Nr XVII/98/12 w spr. likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach, z dn. 29 lutego 2012 r. (533.77 kB)
2012-03-05 14:18:08 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/98/12 z dn. 29 lutego 2012 r. (23.50 kB)
2012-03-05 14:20:53 - Uchwała Nr XVII/99/12 w spr. likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach, z dn. 29 lutego 2012 r. (531.89 kB)
2012-03-05 14:24:20 - Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/99/12 z dn. 29 lutego 2012 r. (23.50 kB)
2012-03-05 14:34:58 - Uchwała Nr XVII/100/12 w spr. przyjęcia "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2014", z dn. 29 lutego 2012 r. (587.90 kB)
2012-03-05 14:32:02 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/100/12 z dn. 29 lutego 2012 r. (22.50 kB)
2012-04-05 11:23:25 - Uchwała Nr XVIII/101/12 w spr. przyjęcia sprawozdania z działalności KMP w Jeleniej Górze z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego(...), z dn. 29 marca 2012r. (566.38 kB)
2012-04-05 11:25:57 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/101/12 z dn. 29 marca 2012r. (425.87 kB)
2012-04-05 11:29:20 - Uchwała Nr XVIII/102/12 w spr. przyjęcia sprawozdania z działalności PCPR w Jeleniej Górze w roku 2011 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2012 rok, z dn. 29 marca 2012r. (615.25 kB)
2012-04-05 11:31:45 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/102/12 z dn. 29 marca 2012r. (544.00 kB)
2012-04-05 11:34:58 - Uchwała Nr XVIII/103/12 w spr. rozpatrzenia sprawozdania ZPJ z realizacji Programu i form współpracy Powiatu Jel. z organizacjami pozarządowymi(...), z dn. 29 marca 2012r. (644.47 kB)
2012-04-05 11:37:16 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/103/12 z dn. 29 marca 2012r. (845.72 kB)
2012-04-05 11:40:20 - Uchwała Nr XVIII/104/12 w spr. przyjęcia "Informacji o stanie realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu na lata 2006-2014 i o stopniu osiągniętych celów(...), z dn. 29 marca 2012r. (510.28 kB)
2012-04-05 11:42:42 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/104/12 z dn. 29 marca 2012r. (442.22 kB)
2012-04-05 11:46:42 - Uchwała Nr XVIII/105/12 zmieniająca uchwałę w spr. ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu(...), z dn. 29 marca 2012r. (699.85 kB)
2012-04-05 11:49:18 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/105/12 z dn. 29 marca 2012r. (706.02 kB)
2012-04-05 11:52:39 - Uchwała Nr XVIII/106/12 w spr. zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok, z dn. 29 marca 2012r. (858.40 kB)
2012-04-05 12:10:04 - Uchwała Nr XVIII/106/12 str. 2 (418.00 kB)
2012-04-05 12:13:44 - Załącznik nr 1 do Uchwały XVIII/106/12 z dn. 29 marca 2012r. (514.32 kB)
2012-04-05 12:16:10 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/106/12 z dn. 29 marca 2012r. (765.92 kB)
2012-04-05 12:19:26 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/106/12 z dn. 29 marca 2012r. (480.65 kB)
2012-04-05 12:23:00 - Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVIII/106/12 z dn. 29 marca 2012r. (744.35 kB)
2012-04-05 12:25:31 - Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVIII/106/12 z dn. 29 marca 2012r. str.1 (618.96 kB)
2012-04-05 12:27:51 - Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVIII/106/12 z dn. 29 marca 2012r. str.2 (399.98 kB)
2012-04-05 12:31:01 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/106/12 z dn. 29 marca 2012r. (1.04 MB)
2012-04-05 12:34:10 - Uchwała Nr XVIII/107/12 w spr. rozpatrzenia skargi na sposób załatwienia skargi przez Starostę Jeleniogórskiego na działania PINB w Jeleniej Górze, z dn. 29 marca 2012r. (567.04 kB)
2012-04-05 12:39:45 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/107/12 z dn. 29 marca 2012r. str.1 (1.14 MB)
2012-04-13 09:26:59 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/107/12 z dn. 29 marca 2012r. str.2 (786.15 kB)
2012-05-04 14:23:46 - Uchwała Nr XIX/108/12 w spr. przyjęcia informacji KM PSP w Jeleniej Górze (...) w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2011 roku, z dn. 26 kwietnia 2012r. (617.94 kB)
2012-05-04 14:31:46 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/108/12 z dn. 26 kwietnia 2012 r. (22.50 kB)
2012-05-04 14:35:12 - Uchwała Nr XIX/109/12 w spr. określenia zadań finansowanych ze środków PFRON w 2012 r., z dn. 26 kwietnia 2012 r. (695.28 kB)
2012-05-04 14:38:08 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/109/12 z dn. 26 kwietnia 2012 r. (26.50 kB)
2012-05-04 14:40:01 - Załącznik nr 1 i 2 do Uchwały Nr XIX/109/12 z dn. 26 kwietnia 2012 r. (38.50 kB)
2012-05-04 14:42:59 - Uchwała Nr XIX/110/12 w spr. uchylenia uchwały w spr. wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości (...) na rzecz Miasta Szkl. Poręby, z dn. 26 kwietnia 2012r. (589.17 kB)
2012-05-04 14:44:27 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/110/12 z dn. 26 kwietnia 2012 r. (23.50 kB)
2012-05-04 14:47:05 - Uchwała Nr XIX/111/12 w spr. przyjęcia sprawozdania ZPJ z realizacji uchwał Rady Powiatu Jeleniogórskiego podjętych w 2011 roku, z dn. 26 kwietnia 2012 r. (528.78 kB)
2012-05-04 14:48:17 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/111/12 z dn. 26 kwietnia 2012r. (22.00 kB)
2012-05-04 14:51:12 - Uchwała Nr XIX/112/12 w spr. zajęcia stanowiska odnośnie uniemożliwienia wolnego obrotu, sprzedaży i uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie na obszarze Dol. Śl.,z dn. 26 kwietnia 2012r. (619.25 kB)
2012-05-04 14:54:59 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/112/12 z dn. 26 kwietnia 2012 r. (607.61 kB)
2012-05-04 14:58:40 - Uchwała Nr XIX/113/12 w spr. zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok, z dn. 26 kwietnia 2012 r. (753.41 kB)
2012-05-04 15:02:31 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/113/12 z dn. 26 kwietnia 2012 r. str. 1 (2.01 MB)
2012-05-04 15:05:34 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/113/12 z dn. 26 kwietnia 2012 r. str. 2 (916.21 kB)
2012-05-04 15:08:28 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/113/12 z dn. 26 kwietnia 2012 r. str. 1 (1.75 MB)
2012-05-04 15:10:35 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/113/12 z dn. 26 kwietnia 2012r. str. 2 (598.67 kB)
2012-05-04 15:23:24 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX/113/12 z dn. 26 kwietnia 2012 r. (487.92 kB)
2012-05-04 15:25:12 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/113/12 z dn. 26 kwietnia 2012r. (53.00 kB)
2012-06-14 14:29:36 - Uchwała Nr XX/114/12 w spr. przyjęcia informacji PPIS w Jeleniej Górze o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Jeleniogórskiego za 2011 rok, z dn. 11 czerwca 2012r. (531.29 kB)
2012-06-18 08:48:52 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/114/12 z dn. 11 czerwca 2012 r. (418.38 kB)
2012-06-18 08:51:45 - Uchwała Nr XX/115/12 w spr. przyjęcia oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Jeleniogórskiego za rok 2011, z dn. 11 czerwca 2012 r. (476.39 kB)
2012-06-18 08:54:06 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/115/12 z dn. 11 czerwca 2012 r. (519.62 kB)
2012-06-18 09:18:59 - Załącznik do Uchwały Nr XX/115/12 z dn. 11 czerwca 2012 r. (156.13 kB)
2012-06-18 09:24:06 - Uchwała Nr XX/116/12 w spr. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2011 rok, z dn. 11 czerwca2012 r. (566.58 kB)
2012-06-18 09:26:12 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/116/12 z dn. 11 czerwca 2012 r. (380.18 kB)
2012-06-18 09:29:11 - Uchwała Nr XX/117/12 w spr. udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za rok 2011, z dn. 11 czerwca 2012 r. (698.75 kB)
2012-06-18 09:31:28 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/117/12 z dn. 11 czerwca 2012 r. (917.44 kB)
2012-06-18 09:35:18 - Uchwała Nr XX/118/12 w spr. zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok, z dn. 11 czerwca 2012 r. (730.63 kB)
2012-06-18 09:42:35 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/118/12 z dn. 11 czerwca 2012 r. (1.04 MB)
2012-06-18 09:45:01 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/118/12 z dn. 11 czerwca 2012 r. (615.73 kB)
2012-06-18 09:48:37 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/118/12 z dn. 11 czerwca 2012 r. str. 1 (789.95 kB)
2012-06-18 09:59:10 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/118/12 z dn. 11 czerwca 2012 r. str. 2 (260.00 kB)
2012-06-18 10:00:53 - Załacznik nr 3 do Uchwały Nr XX/118/12 z dn. 11 czerwca 2012 r. str. 1 (732.66 kB)
2012-06-18 10:04:20 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XX/118/12 z dn. 11 czerwca 2012 r. str. 2 (287.33 kB)
2012-06-18 10:08:55 - Uchwała Nr XX/119/12 w spr. zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu jeleniogórskiego na lata 2012-2020, z dn. 11 czerwca 2012 r. (756.98 kB)
2012-06-18 10:11:30 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/119/12 z dn. 11 czerwca 2012 r. (671.86 kB)
2012-06-18 10:13:55 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/119/12 z dn. 11 czerwca 2012 r. str. 1 (1.03 MB)
2012-06-18 10:19:08 - Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/119/12 z dn. 11 czerwca 2012 r. str. 2 (589.49 kB)
2012-06-18 10:25:09 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/119/12 z dn. 11 czerwca 2012 r. str. 1 (631.09 kB)
2012-06-18 10:29:56 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/119/12 z dn. 11 czerwca 2012 r. str. 2 (507.60 kB)
2012-06-18 10:33:00 - Załacznik nr 2 do Uchwały Nr XX/119/12 z dn. 11 czerwca 2012 r. str. 3 (418.21 kB)
2012-06-18 10:35:58 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/119/12 z dn. 11 czerwca 2012 r. str. 4 (353.02 kB)
2012-06-18 10:37:32 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XX/119/12 z dn. 11 czerwca 2012 r. (294.73 kB)
2012-06-18 10:42:41 - Uchwała Nr XX/120/12 w spr. stanowiska Rady Powiatu Jeleniogórskiego dotyczącego równego traktowania TV "Trwam" w procesie koncesyjnym, z dn. 11 czerwca 2012 r. (461.35 kB)
2012-06-18 10:46:43 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/120/12 z dn. 11 czerwca 2012 r. (441.77 kB)
2012-06-22 11:25:34 - Załącznik do Uchwały Nr XX/120/12 z dn. 11 czerwca 2012 r. (539.07 kB)
2012-07-04 10:28:41 - Uchwała Nr XXI/121/12 w spr. przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2011-2014" za 2011 rok, z dn. 28 czerwca 2012r. (474.37 kB)
2012-07-04 10:33:08 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/121/12 z dn. 28 czerwca 2012 r. (856.03 kB)
2012-07-04 10:36:37 - Załącznik do Uchwały Nr XXI/121/12 z dn. 28 czerwca 2012 r. (3.78 MB)
2012-07-04 10:47:04 - Uchwała Nr XXI/122/12 zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Jeleniej Górze(...), z dn. 28 czerwca 2012r. (579.07 kB)
2012-07-04 10:50:15 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/122/12 z dn. 28 czerwca 2012 r. (585.66 kB)
2012-07-04 10:57:54 - Uchwała Nr XXI/123/12 w spr. zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok, z dn. 28 czerwca 2012 r. (849.45 kB)
2012-07-04 11:00:15 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/123/12 z dn. 28 czerwca 2012 r. (1.08 MB)
2012-07-04 11:03:18 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/123/12 z dn. 28 czerwca 2012 r. str. 2 (436.06 kB)
2012-07-04 11:06:31 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/123/12 z dn. 28 czerwca 2012 r. (563.39 kB)
2012-07-04 11:08:28 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/123/12 z dn. 28 czerwca 2012r. str. 1 (869.73 kB)
2012-07-04 11:10:25 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/123/12 z dn. 28 czerwca 2012 r. str. 2 (388.14 kB)
2012-07-04 11:12:22 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI/123/12 z dn. 28 czerwca 2012 r. str. 1 (723.31 kB)
2012-07-04 11:16:29 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI/123/12 z dn. 28 czerwca 2012 r. str. 2 (329.08 kB)
2012-07-04 11:22:00 - Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXI/123/12 z dn. 28 czerwca 2012 r. (671.54 kB)
2012-07-04 11:35:02 - Uchwała Nr XXI/124/12 w spr. wystąpienia Powiatu Jeleniogorskiego z "I Akademii Inspiracji" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Jeleniej Górze, z dn. 28 czerwca 2012 r. (546.99 kB)
2012-07-04 11:39:12 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/124/12 z dn. 28 czerwca 2012 r. (1016.42 kB)
2012-07-04 11:42:53 - Uchwała Nr XXI/125/12 w spr. rozpatrzenia ponownej skargi na sposób załatwienia skargi przez Starostę Jeleniogórskiego (...), z dn. 28 czerwca 2012 r. (643.58 kB)
2012-07-04 11:46:26 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/125/12 z dn. 28 czerwca 2012 r. (1.07 MB)
2012-09-21 08:59:13 - Uchwała Nr XXII/126/12 w spr. współfinansowania projektu "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w DPS w Janowicach Wielkich"(...), z dn. 17 września 2012r. (535.50 kB)
2012-09-21 09:00:44 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/126/12 z dn. 17 września 2012 r. (508.82 kB)
2012-10-04 09:31:24 - Uchwała Nr XXIII/127/12 w spr. przyjęcia informacji: "Sport w powiecie jeleniogórskim", z dn. 27 września 2012 r. (456.32 kB)
2012-10-04 09:36:15 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/127/12 z dn. 27 września 2012 r. (454.37 kB)
2012-10-04 09:42:13 - Załącznik do Uchwały Nr XXIII/127/12 z dn. 27 września 2012 r. (332.00 kB)
2012-10-04 09:45:31 - Uchwała Nr XXIII/128/12 w spr. przyjęcia informacji: "Turystyka w powiecie jeleniogórskim", z dn. 27 września 2012 r. (471.68 kB)
2012-10-04 09:48:19 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/128/12 z dn. 27 września 2012 r. (484.72 kB)
2012-10-04 09:50:27 - Załącznik do Uchwały Nr XXIII/128/12 z dn. 27 września 2012 r. (3.02 MB)
2012-10-04 12:56:36 - Uchwała Nr XXIII/129/12 w spr. rozpatrzenia skargi na zarządcę drogi dotyczącej remontu drogi powiatowej nr 2653D, z dn. 27 września 2012 r. (527.19 kB)
2012-10-04 12:58:19 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/129/12 z dn. 27 września 2012 r. (2.68 MB)
2012-10-04 13:03:19 - Uchwała Nr XXIII/130/12 w spr. zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu jeleniogórskiego na lata 2012-2020, z dn. 27 września 2012 r. (692.29 kB)
2012-10-04 13:18:01 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/130/12 z dn. 27 września 2012 r. (544.41 kB)
2012-10-04 13:21:07 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/130/12 z dn. 27 wrzesnia 2012 r. (2.67 MB)
2012-10-04 13:22:54 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/130/12 z dn. 27 września 2012 r. (455.16 kB)
2012-10-04 13:27:10 - Uchwała Nr XXIII/131/12 w spr. zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok, z dn. 27 września 2012 r. (252.04 kB)
2012-10-04 13:29:30 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/131/12 z dn. 27 września 2012 r. (55.00 kB)
2012-10-04 13:31:19 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/131/12 z dn. 27 września 2012 r. (2.20 MB)
2012-10-04 13:32:54 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/131/12 z dn. 27 września 2012 r. (2.40 MB)
2012-10-04 13:34:39 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/131/12 z dn. 27 września 2012 r. (473.45 kB)
2012-10-04 13:38:12 - Załącznik nr 4 do Uchwaly Nr XXIII/131/12 z dn. 27 września 2012 r. (1.82 MB)
2012-10-04 13:39:34 - Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIII/131/12 z dn. 27 września 2012 r. (1.73 MB)
2012-10-04 13:42:08 - Uchwała Nr XXIII/132/12 w spr. aktualizacji WPI Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2010-2014, z dn. 27 września 2012 r. (544.54 kB)
2012-10-04 13:46:14 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/132/12 z dn. 27 września 2012 r. (482.15 kB)
2012-10-04 13:48:06 - Załącznik do Uchwały Nr XXIII/132/12 z dn. 27 września 2012 r. (200.34 kB)
2012-11-05 09:44:59 - Uchwała Nr XXIV/133/12 w spr. rozpatrzenia informacji o działalności Społecznej Straży Rybackiej(...), z dn. 29 października 2012 r. (817.85 kB)
2012-11-05 09:47:37 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/133/12 z dn. 29 października 2012 r. (453.39 kB)
2012-11-05 09:55:51 - Uchwała Nr XXIV/134/12 w spr. przyjęcia informacji WIOŚ we Wrocławiu o stanie środowiska na obszarze województwa dolnośląskiego (...), z dn. 29 października 2012 r. (647.79 kB)
2012-11-05 09:57:46 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/134/12 z dn. 29 października 2012 r. (481.72 kB)
2012-11-05 10:01:48 - Uchwała Nr XXIV/135/12 w spr. przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i w placówkach prowadzonych przez Powiat Jel.(...), z dn. 29 października 2012 r. (551.48 kB)
2012-11-05 10:03:51 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/135/12 z dn. 29 października 2012 r. (474.12 kB)
2012-11-05 10:06:20 - Załącznik do Uchwały Nr XXIV/135/12 z dn. 29 października 2012 r. (954.41 kB)
2012-11-05 10:11:30 - Uchwała Nr XXIV/136/12 w spr. zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok, z dn. 29 października 2012 r. (740.89 kB)
2012-11-05 10:13:57 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/136/12 z dn. 29 października 2012 r. (57.00 kB)
2012-11-05 10:17:13 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/136/12 z dn. 29 października 2012 r. (2.24 MB)
2012-11-05 10:21:48 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/136/12 z dn. 29 października 2012 r. (3.78 MB)
2012-11-05 10:30:35 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/136/12 z dn. 29 października 2012 r. (2.15 MB)
2012-12-10 12:21:20 - Obwieszczenie Nr XXIV/137/12 w spr. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jeleniogórskiego, z dn. 29 października 2012 r. (2.53 MB)
2012-12-10 12:38:43 - Uchwała Nr XXV/138/12 w spr. wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Kowary nieruchomości przejętej w drodze darowizny (...), z dn. 29 listopada 2012r. (608.78 kB)
2012-12-10 12:28:54 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/138/12 z dn. 29 listopada 2012 r. (742.24 kB)
2012-12-10 12:50:26 - Uchwała Nr XXV/139/12 zmieniająca uchwałę w spr. określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku, z dn. 29 listopada 2012 r. (568.87 kB)
2012-12-10 13:05:59 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/139/12 z dn. 29 listopada 2012 r. (589.26 kB)
2012-12-10 13:08:52 - Załącznik do Uchwały Nr XXV/139/12 z dn. 29 listopada 2012r. (644.95 kB)
2012-12-10 13:18:49 - Uchwała Nr XXV/140/12 w spr. ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu(...), z dn. 29 listopada 2012r. (917.50 kB)
2012-12-10 13:22:30 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/140/12 z dn. 29 listopada 2012 r. (900.59 kB)
2012-12-10 13:25:27 - Uchwała Nr XXV/141/12 w spr. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jeleniogórskiego na rok 2013, z dn. 29 listopada 2012r. (668.09 kB)
2012-12-10 13:27:05 - Załącznik do Uchwały Nr XXV/141/12 z dn. 29 listopada 2012r. (719.89 kB)
2012-12-10 13:31:31 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/141/12 z dn. 29 listopada 2012 r. (600.61 kB)
2012-12-10 13:35:52 - Uchwała Nr XXV/142/12 w spr. przyjęcia "Programu ochrony środowiska powiatu jeleniogórskiego na lata 2012-2015 (...), z dn. 29 listopada 2012 r. (563.55 kB)
2012-12-10 13:40:36 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/142/12 z dn. 29 listopada 2012r. (80.42 kB)
2012-12-10 13:43:49 - Uchwała Nr XXV/143/12 w spr. przyjęcia "Programu usuwania azbestu z terenu powiatu jeleniogórskiego na lata 2012-2032", z dn. 29 listopada 2012r. (684.03 kB)
2012-12-10 13:52:13 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/143/12 z dn. 29 listopada 2012 r. (80.42 kB)
2013-01-15 09:18:32 - Rozstrzygn. nadz. dot. programu usuwania azbestu - Uchwała Nr XXV/143/12 (3.43 MB)
2012-12-10 13:55:44 - Uchwała Nr XXV/144/12 w spr. uchwalenia Programu i form współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2013 roku, z dn. 29 listopada 2012r. (582.48 kB)
2012-12-10 14:02:12 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/144/12 z dn. 29 listopada 2012 r. (1.05 MB)
2013-01-09 10:49:23 - Załącznik do Uchwały Nr XXV/144/12 z dn. 29 listopa da 2012 r. (4.40 MB)
2013-01-09 13:40:58 - Rozstrzygnięcie nadzorcze dot. załącznika do Uchwały Nr XXV/144/12 z dn. 29 listopada 2012 r. (4.88 MB)
2012-12-10 14:07:02 - Uchwała Nr XXV/145/12 w spr. zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok, z dn. 29 listopada 2012r. (809.82 kB)
2012-12-10 14:13:07 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/145/12 z dn. 29 listopada 2012r. (1.29 MB)
2012-12-10 14:10:19 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/145/12 z dn. 29 listopada 2012 r. (2.72 MB)
2012-12-10 14:20:00 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/145/12 z dn. 29 listopada 2012r. (3.52 MB)
2012-12-12 13:55:26 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXV/145/12 z dn. 29 listopada 2012 r. (2.14 MB)
2012-12-10 14:31:35 - Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXV/145/12 z dn. 29 listopada 2012r. (1.77 MB)
2013-01-07 08:53:37 - Uchwała Nr XXVI/146/12 zmieniająca uchwałę w spr. określenia zadań finansowanych ze środków PFRON w 2012 roku, z dn. 28 grudnia 2012r. (616.53 kB)
2013-01-07 08:56:41 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/146/12 z dn. 28 grudnia 2012 r. (662.54 kB)
2013-01-07 09:01:51 - Załącznik do Uchwały Nr XXVI/146/12 z dn. 28 grudnia 2012 r. (605.88 kB)
2013-01-07 09:13:06 - Uchwała Nr XXVI/147/12 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok, z dn. 28 grudnia 2012 r. (813.69 kB)
2013-01-07 09:15:02 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/147/12 z dn. 28 grudnia 2012 r. (817.40 kB)
2013-01-07 09:28:06 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/147/12 z dn. 28 grudnia 2012 r. (2.26 MB)
2013-01-07 09:30:40 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/147/12 z dn. 28 grudnia 2012 r. (2.73 MB)
2013-01-07 09:33:08 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/147/12 z dn. 28 grudnia 2012 r. (2.11 MB)
2013-01-07 09:35:12 - Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVI/147/12 z dn. 28 grudnia 2012 r. (1.82 MB)
2013-01-07 09:51:58 - Uchwała Nr XXVI/148/12 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego na lata 2013-2021, z dn. 28 grudnia 2012r. (833.07 kB)
2013-01-07 09:54:27 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/148/12 z dn. 28 grudnia 2012 r. (2.82 MB)
2013-01-07 09:57:28 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/148/12 z dn. 28 grudnia 2012 r. (5.35 MB)
2013-01-07 10:04:09 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/148/12 z dn. 28 grudnia 2012 r. (549.40 kB)
2013-01-07 10:17:00 - Uchwała Nr XXVI/149/12 w spr. budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok, wraz z załącznikami i objaśnieniami, z dn. 28 grudnia 2012r. (1.08 MB)
2013-01-07 10:19:29 - Uchwała Nr XXVI/150/12 w spr. planu pracy Rady Powiatu Jeleniogórskiego na 2013 rok, z dn. 28 grudnia 2012 r. (556.58 kB)
2013-01-07 10:21:31 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/150/12 z dn. 28 grudnia 2012 r. (379.30 kB)
2013-01-07 10:26:42 - Załącznik do Uchwały Nr XXVI/150/12 z dn. 28 grudnia 2012 r. (3.51 MB)
2013-02-06 12:39:01 - Uchwała Nr XXVII/151/13 w spr. powierzenia Miastu Karpacz zadania polegajacego na zarzadzaniu drogami powiatowymi(...) z dn. 30 stycznia 2013r. (100.35 kB)
2013-02-11 07:50:10 - Uchwała Nr XXVII/152/13 w spr. utworzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z dn. 30 stycznia 2013r. (105.27 kB)
2013-02-06 12:45:35 - Uchwała Nr XXVII/153/13 w spr. przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z dn. 30 stycznia 2013r. (344.99 kB)
2013-02-06 12:49:05 - Uchwała Nr XXVII/154/13 w spr. zasad reprezentacji Powiatu Jeleniogórskiego w Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z dn. 30 stycznia 2013r.. (103.96 kB)
2013-02-06 12:52:56 - Uchwała Nr XXVII/155/13 w spr. przyjęcia sprawozdania Starosty Jeleniogórskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa(...) z dn. 30 stycznia 2013r. (101.27 kB)
2013-02-06 12:57:20 - Uchwała Nr XXVII/156/13 w spr. zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok z dn. 30 stycznia 2013r. (284.14 kB)
2013-02-06 12:59:31 - Uchwała Nr XXVII/157/13 w spr. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2012 z dn. 30 stycznia 2013 r. (98.93 kB)
2013-04-03 08:36:59 - Uchwała Nr XXVIII/158/13 w spr. przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Jel. Górze (...) z dn. 26 marca 2013r. (101.46 kB)
2013-04-03 08:42:13 - Uchwała Nr XXVIII/159/13 w spr. przyjęcia sprawozdania z działalności PCPR w Jel. Górze w roku 2012 oraz z efektów pracy w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej(...) z dn. 26 marca 2013r. (103.95 kB)
2013-04-03 08:47:14 - Uchwała Nr XXVIII/160/13 w spr. okreslenia zadań finansowanych ze środków PFRON w 2013 r, z dn. 26 marca 2013r (356.77 kB)
2013-04-03 09:00:43 - Uchwała Nr XXVIII/161/13 w spr. środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Jel.(...) z dn. 26 marca 2013r. (235.82 kB)
2013-04-03 09:41:58 - Uchwała Nr XXVIII/162/13 w spr. okreslenia tygoniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli(...) z dn. 26 marca 2013r (123.31 kB)
2013-04-03 09:45:00 - Uchwała Nr XXVIII/163/13 w spr. dostosowania sytuacji prawnej ponadgimnazjalnej szkoły Mistrzostwa Sportowego funkcjonujacej w Zespole Szkół Ogólnokształcących(...) z dn. 26 marca 2013r. (112.06 kB)
2013-04-03 09:48:17 - Uchwała Nr XXVIII/164/13 w spr. przyjęcia "Informacji o stanie realizacji Strategii Zrównowazonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2006-2014 (...) z dn. 26 marca 2013r. (102.38 kB)
2013-04-03 09:52:18 - Uchwała Nr XXVIII/165/13 w spr. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2013-2021 z dnia 26 marca 2013r (619.68 kB)
2013-04-03 09:54:30 - Uchwała Nr XXVIII/166/13 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2013 rok z dnia 26 marca 2013r (542.70 kB)
2013-04-29 12:10:28 - Uchwała Nr XXIX/167/13 w spr. przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze(...) z dnia 25 kwietnia 2013 r. (101.78 kB)
2013-04-29 12:15:08 - Uchwała Nr XXIX/168/13 w spr.przyjęcia sprawozdania Zarzadu Powiatu Jeleniogórskiego z realizacji Programu i form współpracy Powiatu (...) z dnia 25 kwietnia 2013 r. (105.23 kB)
2013-04-29 12:37:07 - Uchwała Nr XXIX/169/13 w spr. przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z realizacji uchwał Rady Powiatu Jeleniogórskiego (...) z dnia 25 kwietnia 2013r. (103.14 kB)
2013-04-29 13:29:05 - Uchwała Nr XXIX/170/13 w spr. aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Jeleniogórskiego(...) z dnia 25 kwietnia 2013r. (308.42 kB)
2013-04-29 13:34:07 - Uchwała Nr XXIX/171/13 w spr. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2013-2021 z dnia 25 kwietnia 2013r. (416.00 kB)
2013-04-29 13:37:31 - Uchwała Nr XXIX/172/13 w spr. zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2013 rok., z dnia 25 kwietnia 2013r. (719.91 kB)
2013-06-11 11:04:11 - Uchwała Nr XXX/173/13 w spr. przyjęcia informacji PPIS w Jeleniej Górze o stanie bezp. sanitarnego(...) z dnia 6 czerwca 2013r. (97.33 kB)
2013-06-11 11:07:19 - Uchwała Nr XXX/174/13 w spr. przyjęcia oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Jeleniogórskiego za rok 2012, z dnia 6 czerwca 2013 r. (246.50 kB)
2013-06-11 11:11:18 - Uchwała Nr XXX/175/13 w spr. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli(...) z dnia 6 czerwca 2013r. (121.22 kB)
2014-05-23 12:57:24 - Uchwała Nr XXX/176/13 w spr. rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania bużetu(...) z dn. 6 czerwca 2013r. (94.96 kB)
2013-06-11 12:56:39 - Uchwała Nr XXX/177/13 w spr. udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za rok 2012 z dnia 6 czerwca 2013r. (107.71 kB)
2013-06-11 13:01:42 - Uchwała Nr XXX/178/13 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2013-2021 z dnia 6 czerwca 2013r. (599.29 kB)
2013-06-11 13:08:03 - Uchwała Nr XXX/179/13 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok, z dnia 6 czerwca 2013r. (709.16 kB)
2013-06-11 13:11:25 - Uchwała Nr XXX/180/13 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu z dnia 6 czerwca 2013r. (129.12 kB)
2013-07-03 08:41:51 - Uchwała Nr XXXI/181/13 w spr. przyjęcia sprawozdania z realizacji"Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2011-2014" za rok 2012 z dnia 27 czerwca 2013r (1.64 MB)
2013-07-03 08:43:46 - Uchwała Nr XXXI/182/13 w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka im. Marii Konopnickiej w Szklarskiej Porębie z dnia 27 czerwca 2013 r. (242.63 kB)
2013-07-03 08:48:16 - Uchwała Nr XXXI/183/13 w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Kowarach z dnia 27 czerwca 2013 r. (238.45 kB)
2013-07-03 09:04:11 - Uchwała Nr XXXI/184/13 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. (652.65 kB)
2013-09-04 11:25:18 - Uchwała Nr XXXII/185/13 w sprawie ustalenia planu sieci szkół w powiecie jeleniogórskim z dnia 29 sierpnia 2013 r. (173.61 kB)
2013-10-01 14:23:45 - Rozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Nr XXXIII/185/13 w sprawie ustalenia planu sieci szkół w powiecie jeleniogórskim. (4.25 MB)
2013-09-04 11:29:33 - Uchwała Nr XXXII/186/13 w sprawie wyboru przedstawiciela powiatu Jeleniogórskiego do Rady Społecznej przy Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS "Granit"(...) z dnia 29 sierpnia 2013r. (168.10 kB)
2013-09-04 11:37:16 - Uchwała Nr XXXII/187/13 w sprawie zmian w budzecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok, z dnia 29 sierpnia 2013 rok. (782.70 kB)
2013-09-12 14:07:39 - Uchwała Nr XXXII/188/13 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2013-2025, z dnia 29 sierpnia 2013r. (681.56 kB)
2013-09-04 11:54:59 - Uchwała Nr XXXII/189/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zarzadu Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze, z dnia 29 sierpnia 2013r. (81.40 kB)
2013-09-04 12:00:00 - Uchwała Nr XXXII/190/13 w sprawie wyrażenia zgody na wspólne prowadzenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2014-2020, z dnia 29 sierpnia 2013r. (168.87 kB)
2013-10-03 09:10:07 - Uchwała Nr XXXIII/191/13 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 r, z dn. 30 września 2013r (315.02 kB)
2013-10-03 09:11:57 - Uchwała Nr XXXIII/192/13 w sprawie przyjęcia informacji:" Sport w powiecie jeleniogórskim", z dnia 30 września 2013r. (633.50 kB)
2013-10-03 09:19:32 - Uchwała Nr XXXIII/193/13 w sprawie przyjęcia informacji:"Turystyka w powiecie jeleniogórskim", z dnia 30 września 2013r. (1.76 MB)
2013-10-03 09:27:55 - Uchwała Nr XXXIII/194/13 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok, z dnia 30 września 2013r. (309.73 kB)
2013-11-04 14:00:56 - Uchwała Nr XXXIV/195/13 w spr. przyjęcia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu(...) z dnia 29 października 2013r. (165.29 kB)
2013-11-05 08:32:49 - Uchwała Nr XXXIV/196/13 w spr. rozpatrzenia informacji o działalności Społecznej Straży Rybackiej Polskiego Związku Wędkarskiego(...) z dnia 29 października 2013r. (168.84 kB)
2013-11-05 08:31:35 - Uchwała Nr XXXIV/197/13 w spr. przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i w placówkach prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski (...) z dnia 29 października 2013r. (1.13 MB)
2013-11-05 08:56:18 - Uchwała Nr XXXIV/198/13 w spr. ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu(...) z dnia 29 października 2013r. (172.69 kB)
2013-11-05 09:03:55 - Uchwała Nr XXXIV/199/13 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2013 rok, z dnia 29 października 2013r. (575.25 kB)
2013-11-06 08:32:51 - Uchwała Nr XXXIV/200/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze, z dnia 29 października 2013r.e (84.86 kB)
2013-11-06 08:34:32 - Uchwała Nr XXXIV/200/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze, z dnia 29 października 2013r str. 2. (160.48 kB)
2013-12-04 08:39:27 - Uchwała Nr XXXV/201/13 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 r., z dnia 28 listopada 2013r (253.15 kB)
2013-12-04 08:45:08 - Uchwała Nr XXXV/202/13 w sprawie uchwalenia Programu i form współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2014 roku, z dnia 28 listopada 2013 r. (400.56 kB)
2013-12-04 08:47:47 - Uchwała Nr XXXV/203/13 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2013-2025, z dnia 28 listopada 2013r. (582.87 kB)
2013-12-04 08:52:30 - Uchwała NrXXXV/204/13 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2013 rok, z dnia 28 listopada 2013r. (588.08 kB)
2013-12-04 08:54:35 - Uchwała Nr XXXV/205/13 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jeleniogórskiego na rok 2014, z dnia 28 listopada 2013r. (278.46 kB)
2013-12-23 12:10:19 - Uchwała Nr XXXVI/206/13 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2014-2025 z dnia 17 grudnia 2013r (431.15 kB)
2013-12-23 12:25:28 - Uchwała Nr XXXVI/207/13 w sprawie budzetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2014 rok. z dnia 17 grudnia 2013r. (2.42 MB)
2013-12-23 12:28:36 - Uchwała Nr XXXVI/208/13 w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jeleniogórskiego na rok 2014, z dnia 17 grudnia 2013r. (279.98 kB)
2014-02-04 12:49:08 - Uchwała Nr XXXVII/209/14 uchylająca uchwałę w sprawie realizacji"Programu Rozwoju Turystyki w Powiecie Jeleniogórskim" z dnia 30 stycznia 2014r. (162.89 kB)
2014-02-04 13:03:11 - Uchwała Nr XXXVII/210/14 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Jeleniogórskiego do współpracy ze Związkiem Miast i Gmin w Vrchlabi, z dnia 30 stycznia 2014 r. (169.56 kB)
2014-02-04 12:58:26 - Uchwała Nr XXXVII/211/14 w sprawie zmian w budzecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2014 rok z dnia 30 stycznia 2014 r. (451.75 kB)
2014-02-04 13:06:17 - Uchwała Nr XXXVII/212/14 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2013, z dnia 30 stycznia 2014 r. (157.44 kB)
2014-04-02 12:13:03 - Uchwała Nr XXXVIII/213/14 w spr. przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze(...) z dnia 27 marca 2014r. (160.36 kB)
2014-04-02 12:15:51 - Uchwała Nr XXXVIII/214/14 w spr. przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze w roku 2013 oraz z efektów pracy w zakresie(...) z dnia 27 marca 2014r (161.58 kB)
2014-04-02 12:50:53 - Uchwała Nr XXXVIII/215/14 w spr. określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014r., z dnia 27 marca (465.62 kB)
2014-04-02 12:54:58 - Uchwała Nr XXXVIII/216/14 w spr. zasad, trybu oraz wysokości przyznawania nagród pieniężnych za wybitne wyniki sportowe w międzynarodowym(...) z dnia 27 marca 2014r. (181.91 kB)
2014-05-06 08:36:25 - Rozstrzygn. nadz.dot. przyznawania nagród pieniężnych za wybitne wyniki sportowe(...)- Uchwała Nr XXXVIII/216/14 z dnia 27 marca 2014. (33.02 MB)
2014-04-02 13:00:50 - Uchwała Nr XXXVIII/217/14 w spr. przyjęcia"Informacji o stanie realizacji Strategii Zrównowazonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2006-2014 (...) z dnia 27 marca 2014r. (164.81 kB)
2014-04-02 13:03:44 - Uchwała Nr XXXVIII/218/14 w spr. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2014-2025 z dnia 27 marca 2014r. (508.26 kB)
2014-04-02 13:09:16 - Uchwała Nr XXXVIII/219/14 w spr.zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2014 rok, z dnia 27 marca 2014r. (944.43 kB)
2014-05-13 13:19:40 - Uchwała Nr XXXIX/220/14 w spr. przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Strazy pożarnej w Jeleniej Górze(...) z dnia 8 maja 2014r (160.53 kB)
2014-05-13 13:31:11 - Uchwała Nr XXXIX/221/14 w spr. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie jeleniogórskim w 2013 r, z dnia 8 maja 2014r. (159.12 kB)
2014-05-13 13:37:03 - Uchwała Nr XXXIX/222/14 w spr. powierzenia Gminie Janowice Wielkie prowadzenia zadania polegającego na utrzymaniu w sezonie letnim 2014 zieleni niskiej w pasie drogowym(...) z dnia 8 maja 2014r. (159.93 kB)
2014-05-13 13:45:55 - Uchwała Nr XXXIX/223/14 w spr. rozpatrzenia sprawozdania Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z realizacji programu i form współpracy(...) z dnia 8maja 2014r. (162.96 kB)
2014-05-14 09:31:17 - Uchwała Nr XXXIX/224/14 w spr.przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z realizacji uchwał Rady Powiatu Jeleniogórskiego podjętych w 2013 roku(...) z dnia 8 maja 2014r. (164.40 kB)
2014-05-14 09:34:03 - Uchwała Nr XXXIX/225/14 w spr. aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Jel.(...) z dnia 8 maja 2014r. (367.84 kB)
2014-05-14 09:37:35 - Uchwała Nr XXXIX/226/14 w spr.uchwały uchylajacej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wspólne prowadzenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2014-2020 z dnia 8 maja 2014r. (164.69 kB)
2014-05-14 09:44:01 - Uchwała Nr XXXIX/227/14 w sprawie zmain w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2014 rok, z dnia 8 maja 2014r. (925.92 kB)
2014-06-10 11:13:21 - Uchwała Nr XL/228/14 w spr. przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze(...) z dnia 5 czerwca 2014r. (157.89 kB)
2014-06-10 11:16:41 - Uchwała Nr XL/229/14 w spr.przyjęcia Raportu z wykonania "Programu ochrony środowiska powiatu jeleniogórskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019" (...) z dnia 5 czerwca 2014r. (161.43 kB)
2014-06-10 11:19:26 - Uchwała Nr XL/230/14 zmieniająca uchwałę w spr. określenia zadań finasowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji(...) z dnia 5 czerwca 2014r. (305.43 kB)
2014-06-10 11:22:00 - Uchwała Nr XL/231/14 w spr.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2013 rok z dnia 5 czerwca 2014r. (152.47 kB)
2014-06-10 11:24:38 - Uchwała Nr XL/232/14 w spr. udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za rok 2013, z dnia 5 czerwca 2014r. (167.97 kB)
2014-06-10 11:27:29 - Uchwała Nr XL/233/14 w sprawie zmian w budzecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2014 rok (479.39 kB)
2014-06-30 13:09:26 - Uchwała Nr XLI/234/14 w sprawieprzyjęcia sprawozdania z realizacji ”Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2011-2014”-za 2013 rok (2.01 MB)
2014-06-30 13:10:50 - Uchwała Nr XLI/235/14 w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe w między (522.40 kB)
2014-06-30 13:18:33 - Uchwała Nr XLI/236/14 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2014 rok (547.43 kB)
2014-06-30 14:48:40 - Uchwała Nr XLI/237/14 w sprawie rozpatrzenai skargi na działalność dyrektora PUP w Jeleniej Górze (196.37 kB)
2014-09-17 08:40:23 - Uchwała Nr XLII/238/14 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych niepublicznych ośrodków i niepublicznych placówek oświatowych(...) z dnia 11 września 2014 r. (892.41 kB)
2014-09-17 09:20:57 - Uchwała Nr XLII/239/14 w sprawie przystąpienia Powiatu Jeleniogórskiego do wielonarodowego projektu pn. "Sieć wpółpracy do wzmocnienia konkurencyjności regionów(...) z dnia 11 września 2014r. (173.72 kB)
2014-09-17 09:23:44 - Uchwała Nr XLII/240/14 w sprawie podpisania Porozumienia o Współpracy pomiędzy Saksońskim Związkiem Narciarskim w Niemczech a Powiatem Jel., z dnia 11 września 2014r. (262.45 kB)
2014-09-17 09:25:46 - Uchwała Nr XLII/241/14 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2014 rok., z dnia 11 września 2014r. (682.67 kB)
2014-10-08 13:40:28 - Uchwała Nr XLIII/242/14 w sprawie przyjęcia informacji"Sport w powiecie jeleniogórskim" z dnia 2 października 2014r. (1.44 MB)
2014-10-08 13:59:38 - Uchwała Nr XLIII/243/14 w sprawie przyjęcia informacji"Turystyka w powiecie jeleniogórskim" z dnia 2 października 2014r. (1.08 MB)
2014-10-08 14:04:10 - Uchwała Nr XLIII/244/14 w sprawie uchwalenia Programu i form współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarzadowymi(...) z dnia 2 października 2014r. (318.00 kB)
2014-10-08 14:06:40 - Uchwała Nr XLIII/245/14 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2014 rok, z dnia 2 października 2014r. (419.58 kB)
2014-10-08 14:08:55 - Uchwała Nr XLIII/246/14 w sprawie zmain w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2014-2025 z dnia 2 października 2014r. (514.20 kB)
2014-10-31 13:09:16 - Uchwała Nr XLIV/247/14 w sprawie przyjęcia informacji WIOŚ we Wrocławiu o stanie Środowiska na obszarze woj. doln.(...) z dnia 29 października 2014r. (166.79 kB)
2014-10-31 13:14:09 - Uchwała Nr XLIV/248/14 w sprawie rozpatrzenia informacji o działnosci Społecznej Straży Rybackiej Polskiego Związku Wędkarskiego-Zarządu Okręgu(...) z dnia 29 października 2014r. (164.79 kB)
2014-10-31 13:22:07 - Uchwała Nr XLIV/249/14 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku z dnia 29 października (375.47 kB)
2014-10-31 13:51:46 - Uchwała Nr XLIV/250/14 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia(...) z dnia 29 październiak 2014r (176.97 kB)
2014-10-31 13:54:53 - Uchwała Nr XLIV/251/14 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i w placówkach(...) z dnia 29 października 2014r. (162.73 kB)
2014-10-31 14:04:33 - Uchwała Nr XLIV/252/14 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów, których używanie moze zagrażać bezpieczeństwu(...) z dnia 29 października 2014r (173.17 kB)
2014-10-31 14:07:54 - Uchwała Nr XLIV/253/14 w sprawie przyjęcia oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu jel.(...) z dnia 29 października 2014r. (333.17 kB)
2014-10-31 14:13:04 - Uchwała Nr XLIV/254/14 w sprawie uchwalenia"Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli(...) z dnia 29 października 2014r. (161.42 kB)
2014-10-31 14:19:38 - Uchwała Nr XLIV/255/14 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2014 rok, z dnia 29 października 2014r (530.30 kB)
2014-11-13 11:58:22 - Uchwała Nr XLV/256/14 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2014r., z dnia 12 listopada 2014r. (460.87 kB)
2014-11-13 12:03:00 - Uchwała Nr XLV/257/14 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2014., z dnia 12 listopada 2014r.r4 (159.42 kB)

Ilość odwiedzin: 10855
Nazwa dokumentu: Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego IV kadencji 2010-2014
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Gralik Żmudzińska
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Gralik Żmudzińska
Osoba, która wprowadzała dane: Aleksandra Parkitna-Rokosz
Data wytworzenia informacji: 2010-11-29 09:31:53
Data udostępnienia informacji: 2010-11-29 09:31:53
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-13 12:03:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner