logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
minus RADA POWIATU
   minus Dane adresowe
   minus Przedmiot działalności i kompetencje
   minus Przewodniczący Rady
   plus Skład osobowy Rady
   plus Skład osobowy komisji Rady
   minus Stanowiska w sprawach publicznych
   minus Oświadczenia Rady Powiatu
   minus Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego II kadencji 2002-2006
   minus Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego III kadencji 2006-2010
   minus Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego IV kadencji 2010-2014
   minus Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018
   plus Informacja o kontrolach
   minus Rejestry,ewidencje - udostępnianie
   plus Sesje Rady Powiatu III kandencji (2006-2010)
   minus Sesje Rady Powiatu IV kadencji (2010-2014)
      minus Protokoły z Sesji IV kadencji Rady Powiatu
      minus Protokoły Komisji Skrutacyjnych
      minus Protokoły do wglądu.
   plus Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018
   plus Posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu IV kadencji
   plus Posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu V kadencji
   plus Posiedzenia Komisji stałych Rady V Kadencji po 1.04.2016 roku
   plus Przyjmowanie skarg i wniosków.
   plus Petycje
   minus PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2018 ROK
   plus Wybory radnych do Rady Powiatu
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Udostępnianie informacji
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. Protokoły z Sesji IV kadencji Rady Powiatu
Protokoły z Sesji IV kadencji Rady Powiatu
2. Protokoły Komisji Skrutacyjnych
3. Protokoły do wglądu.

Załączniki do pobrania: 2010-11-29 12:19:11 - Zawiadomienie o I Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 1 grudnia 2010 r. (29.00 kB)
2010-12-14 13:05:35 - Zawiadomienie o II Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 21 grudnia 2010 r. (26.50 kB)
2010-12-23 14:01:14 - Zawiadomienie o III Sesji Rady Powiatu w dniu 30 grudnia 2010 r. (27.00 kB)
2011-01-18 08:45:41 - Zawiadomienie o IV Sesji Rady Powiatu w dniu 31 stycznia 2011 r. (16.57 kB)
2011-02-21 14:49:14 - Zawiadomienie o V Sesji Rady Powiatu w dniu 28 lutego 2011r. (783.80 kB)
2011-03-11 16:59:41 - Zawiadomienie o VI Sesji Rady Powiatu w dniu 17 marca 2011r. (766.05 kB)
2011-03-22 13:14:47 - Zawiadomienie o VII Sesji Rady Powiatu w dniu 30 marca 2011r. (869.34 kB)
2011-04-21 11:48:19 - Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Powiatu w dniu 28 kwietnia 2011r. (709.00 kB)
2011-05-20 12:40:15 - Zawiadomienie o IX Sesji Rady Powiatu w dniu 26 maja 2011r. (106.89 kB)
2011-06-10 08:17:46 - Zawiadomienie o X Sesji Rady Powiatu w dniu 27 czerwca 2011r. str.1 (379.95 kB)
2011-06-10 08:21:26 - Zawiadomienie o X Sesji Rady Powiatu w dniu 27 czerwca 2011r. str.2 (242.11 kB)
2011-07-21 14:20:14 - Zawiadomienie o XI Sesji Rady Powiatu w dniu 28 lipca 2011 r. (871.34 kB)
2011-09-22 11:05:34 - Zawiadomienie o XII Sesji Rady Powiatu w dniu 29 września 2011r. (826.84 kB)
2012-01-31 08:17:22 - Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Powiatu w dniu 27 października 2011r. (1.05 MB)
2011-11-23 10:54:27 - Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Powiatu w dniu 30 listopada 2011 r. (81.50 kB)
2011-12-16 08:41:16 - Zawiadomienie o XV Sesji Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2011 r. str. 1 (105.02 kB)
2011-12-16 08:42:30 - Zawiadomienie o XV Sesji Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2011 r. str.2 (44.58 kB)
2012-01-20 14:22:25 - Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Powiatu w dniu 31 stycznia 2012r. (109.48 kB)
2012-02-22 08:37:42 - Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Powiatu w dniu 29 lutego 2012 r. (934.57 kB)
2012-03-21 13:02:02 - Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Powiatu w dniu 29 marca 2012 r. (979.61 kB)
2012-04-18 15:28:12 - Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Powiatu w dniu 26 kwietnia 2012 r. (824.40 kB)
2012-05-24 13:30:23 - Zawiadomienie o XX Sesji Rady Powiatu w dniu 11 czerwca 2012 r. str. 1 (1.01 MB)
2012-05-24 13:34:49 - Zawiadomienie o XX Sesji Rady Powiatu w dniu 11 czerwca 2012 r. str. 2 (653.98 kB)
2012-06-20 15:11:42 - Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Powiatu w dniu 28 czerwca 2012 r. (823.84 kB)
2012-09-10 10:48:44 - Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Powiatu w dniu 17 września 2012 r. (662.06 kB)
2012-09-20 15:41:43 - Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 27 września 2012 r. (16.40 kB)
2012-10-22 16:22:09 - Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Powiatu w dniu 29 października 2012 r. (821.64 kB)
2012-11-22 14:45:31 - Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Powiatu w dniu 29 listopada 2012 r. (1.23 MB)
2012-12-14 14:25:01 - Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Powiatu w dniu 28 grudnia 2012 r. (850.22 kB)
2013-01-22 12:53:42 - Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Powiatu w dniu 30 stycznia 2013 r. (343.37 kB)
2013-03-19 10:40:41 - Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Powiatu w dniu 26 marca 2013 r. str.1 (403.53 kB)
2013-03-19 10:42:33 - Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Powiatu w dniu 26 marca 2013 r. str.2 (161.19 kB)
2013-04-18 09:11:56 - Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 25 kwietnia 2013 r. (368.65 kB)
2013-05-23 14:05:50 - Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Powiatu w dniu 6 czerwca 2013 r. (137.38 kB)
2013-05-23 14:09:00 - Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Powiatu w dniu 6 czerwca 2013 r. str.2 (117.10 kB)
2013-06-19 14:08:52 - Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Powiatu w PCZ dnia 27 czerwca 2013 r. (565.43 kB)
2013-08-22 13:02:18 - Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Powiatu w dniu 29 sierpnia 2013 r. (115.37 kB)
2013-09-23 14:23:13 - Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 30 września 2013r. (102.85 kB)
2013-10-22 13:42:14 - Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Powiatu w dniu 29 października 2013 r. (129.24 kB)
2013-11-21 13:11:23 - Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Powiatu w dniu 28 listopada 2013 r. (108.89 kB)
2013-12-03 14:14:37 - Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Powiatu w dniu 17 grudnia 2013r. (265.36 kB)
2014-01-23 08:29:40 - Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Powiatu w dniu 30 stycznia 2014r. (839.98 kB)
2014-03-20 11:13:35 - Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Powiatu w dniu 27 marca 2014r. (982.91 kB)
2014-03-20 11:14:48 - Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Powiatu w dniu 27 marca 2014r. str 2 (318.35 kB)
2014-04-30 13:50:17 - Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 8 maja 2014 r str 1 (917.92 kB)
2014-04-30 13:52:28 - Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 8 maja 2014 r str 2 (321.97 kB)
2014-05-22 12:26:41 - Zawiadomienie o XL Sesji Rady Powiatu w dniu 5 czerwca 2014 r. (8.17 MB)
2014-06-18 11:49:24 - Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Powiatu w dniu 26 czerwca 2014 r. (665.24 kB)
2014-09-04 08:42:45 - Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Powiatu w dniu 11 września2014 r. (784.68 kB)
2014-09-25 14:02:46 - Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Powiatu w dniu 2 października 2014r. (670.98 kB)
2014-10-22 14:46:14 - Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Powiatu w dniu 29 października 2014r. (1.01 MB)
2014-10-22 14:48:24 - Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Powiatu w dniu 29 października 2014r.str.2 (394.53 kB)
2014-11-20 14:17:20 - Zawiadomienie o XLV Sesji Rady Powiatu w dniu 12 listopada 2014 r. (639.42 kB)

Ilość odwiedzin: 3862
Nazwa dokumentu: Sesje Rady Powiatu IV kadencji (2010-2014)
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Gralik - Żmudzińska
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Gralik Żmudzińska
Osoba, która wprowadzała dane: Ewa Gralik - Żmudzińska
Data wytworzenia informacji: 2010-11-29 09:34:30
Data udostępnienia informacji: 2010-11-29 09:34:30
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-20 14:17:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner