logo
Wersja dla niedowidzących
  Archiwum Powiat Karkonoski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu karkonoskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
minus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
   plus Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
   plus Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie
   minus Zespół Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie
   plus Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach
   plus Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie
   minus Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie
      minus Status prawny placówki
      plus Podstawa prawna i zasady funkcjonowania
      minus Ogłoszenia o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz o naborze kandydatów na te stanowiska
      minus MOW Szklarska Poręba sprawozdanie finansowe za 2018 rok
      minus MOW Szklarska Poręba sprawozdanie finansowe za 2019 rok
      minus MOW Szklarska Poręba sprawozdanie finansowe za 2020 rok
      minus MOW Szklarska Poręba sprawozdanie finansowe za 2021 rok
      minus MOW Szklarska Poręba sprawozdanie finansowe za 2022 rok
   plus Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. Status prawny placówki
2. Podstawa prawna i zasady funkcjonowania
3. Ogłoszenia o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz o naborze kandydatów na te stanowiska
rekrutacja na stanowisko głównego księgowego
4. MOW Szklarska Poręba sprawozdanie finansowe za 2018 rok
5. MOW Szklarska Poręba sprawozdanie finansowe za 2019 rok
6. MOW Szklarska Poręba sprawozdanie finansowe za 2020 rok
7. MOW Szklarska Poręba sprawozdanie finansowe za 2021 rok
8. MOW Szklarska Poręba sprawozdanie finansowe za 2022 rok

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie

w Szklarskiej Porębie

 

                        58-580 Szklarska Poręba,

                                  ul. Górna 29

Telefony:   Centrala   -  (075) 7172769

                  Tel/Fax     -  (075) 7174679

      Email   -  sekretariat@mowszklarska.pl

     WWW  -  www.mowszklarska.pl

 

 

 

 

MAPA STRONY:

1. Status prawny placówki

2. Podstawa prawna i zasady funkcjonowania

3. Majątek w dyspozycji placówki

4. Struktura własnościowa

5. Organizacja placówki

 

 

 

Ilość odwiedzin: 31959
Nazwa dokumentu: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie
Podmiot udostępniający: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Dobrzański
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Dobrzański
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Dobrzański
Data wytworzenia informacji: 2003-07-23 10:08:57
Data udostępnienia informacji: 2003-07-23 10:08:57
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-02 15:08:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner