logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
minus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
   plus Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
   plus Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie
   minus Zespół Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie
   plus Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach
   minus Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie
      minus Status prawny jednostki.
      minus Statut jednostki
      minus Procedura przyjmowania i załatwiania spraw
         minus Karty indywidualne ucznia
         minus Opiniowanie
         minus Orzekanie
         minus Godziny pracy
         minus Zestawienie przyjętych i załatwionych spraw
      minus Budżet i majątek
      plus Oferty
   plus Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie
   plus Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
minus Nieodpłatne poradnictwo w 2019
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. Karty indywidualne ucznia
2. Opiniowanie
3. Orzekanie
4. Godziny pracy
5. Zestawienie przyjętych i załatwionych spraw

Procedura przyjmowania i załatwiania spraw

       Podstawową  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej są działania związane z dzieckiem wynikające z obowiązujących aktów prawnych tj. opiniowania i orzekania. 
       Zadaniem poradni jest objęcie kompleksową, specjalistyczną opieką dzieci i młodzież w rejonie naszej placówki.
       Poradnia jest  placówką usługową, ogólnodostępną .Udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  logopedycznej oraz wsparcia pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.  Udziela rodzicom i nauczycielom porad dotyczących  wychowana i kształcenia dzieci i młodzieży. Współpracuje z pedagogami szkolnymi oraz nauczycielami.
       W naszej poradni pracuje zespół pedagogów, psychologów i logopedów posiadających wysokie kwalifikacje merytoryczne i długoletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy psychologiczno -pedagogicznej. 
       W trosce o stałe podnoszenie jakości świadczonych przez poradnię usług pracownicy systematycznie doskonalą swoje umiejętności.
       Poradnia wydaje pisma tj: zaświadczenia, informacje, opinie , orzeczenia za które nie jest pobierana opłata skarbowa.
       Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne!

                             Zapewniamy całkowitą dyskrecję

                                             ZAPRASZAMY

Ilość odwiedzin: 2507
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Raczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Raczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Raczyńska
Data wytworzenia informacji: 2005-01-26 12:32:17
Data udostępnienia informacji: 2005-01-26 12:32:17
Data ostatniej aktualizacji: 2005-01-26 12:46:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner