logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
minus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
   plus Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
   plus Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie
   minus Zespół Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie
   plus Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach
   minus Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie
      minus Status prawny jednostki.
      minus Statut jednostki
      plus Procedura przyjmowania i załatwiania spraw
      minus Budżet i majątek
      minus Oferty
         minus Zapytanie ofertowe 1
         minus NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA KOORDYNATORA PROJEKTU
         minus Zamówienie publiczne
         minus Zapytanie ofertowe sprzęt
         minus Zapytanie ofertowe „Utworzenie i aktualizacja strony internetowej projektu”
         minus PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn.: „Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w powiecie jeleniogórskim”
         minus Ogłoszenie o zamówieniu
         minus Zamówienie publiczne
         minus Zapytanie ofertowe
         minus Zamówienie publiczne
         minus Zapytanie dotyczące wynajmu sali szkoleniowej
         minus Zapytanie dotyczące wykonania artykułów promujących projekt
         minus „Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w Powiecie Jeleniogórskim”
         minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
         minus Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w Powiecie Jeleniogórskim
         minus Pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?”.
         minus Zawiadomienie o wynikach postępowania
         minus Ogłoszenie o zamówieniu
         minus Zawiadomienie o wynikach postępowania
         minus Zapytanie Ofertowe
         minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
         minus Zawiadomienie o wynikach postępowania
   plus Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie
   plus Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
minus Nieodpłatne poradnictwo w 2019
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. Zapytanie ofertowe 1
2. NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA KOORDYNATORA PROJEKTU
3. Zamówienie publiczne
Obsługa księgowo-kadrowa projektu: „Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w Powiecie Jeleniogórskim”.
4. Zapytanie ofertowe sprzęt
zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu
5. Zapytanie ofertowe „Utworzenie i aktualizacja strony internetowej projektu”
6. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn.: „Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w powiecie jeleniogórskim”
7. Ogłoszenie o zamówieniu
Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) w ramach projektu: „Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w Powiecie Jeleniogórskim”
8. Zamówienie publiczne
Pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu: „Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w Powiecie Jeleniogórskim”
9. Zapytanie ofertowe
Przedmiotem zamówienia jest sprzęt komputerowy, oprogramowanie i inny sprzęt, zgodnie z przedstawionym zakresem
10. Zamówienie publiczne
Zamówienie publiczne na: Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) w ramach projektu: „Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w Po
11. Zapytanie dotyczące wynajmu sali szkoleniowej
12. Zapytanie dotyczące wykonania artykułów promujących projekt
13. „Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w Powiecie Jeleniogórskim”
14. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
15. Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w Powiecie Jeleniogórskim
16. Pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?”.
17. Zawiadomienie o wynikach postępowania
„Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w Powiecie Jeleniogórskim”
18. Ogłoszenie o zamówieniu
Przygotowanie i dostarczenie poczęstunku dla uczestników spotkań doskonalenia nauczycieli oraz sieci współpracy i samokształcenia realizowanych w projekcie: „Opracowanie i wdrożenie systemu d
19. Zawiadomienie o wynikach postępowania
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 euro pn.: Przygotowanie i dostarczenie poczęstunku dla uczest
20. Zapytanie Ofertowe
Pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia „Organizacja i koordynacja działalności szkoły w zakresie opieki i pomocy wychowawczej nad dzieckiem”
21. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
W celu udzielenia zamówienia na zadanie związane z realizacją projektu pn.: „Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w Powiecie Jeleniogórskim”
22. Zawiadomienie o wynikach postępowania
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 14.0000 euro pn.: Realizację form doskonalenia nauczycieli w projekcie „O

Ilość odwiedzin: 2339
Nazwa dokumentu: Oferty
Podmiot udostępniający: Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Raczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Raczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Raczyńska
Data wytworzenia informacji: 2013-08-02 13:13:10
Data udostępnienia informacji: 2013-08-02 13:13:10
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-02 13:23:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner