logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
plus RADA POWIATU
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
minus Budżet i majątek Powiatu
   plus Uchwały budżetowe wraz ze zmianami
   minus Dysponowany majątek
   minus Dług publiczny
   minus Ciężary publiczne
   minus Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
   minus Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2009 rok
   minus Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2010 rok
   minus Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2011 rok
   minus Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2012 rok
   minus Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2020.
   minus Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2020
   minus Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2021
   minus Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2013 rok
   minus Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2025
   plus Projekt budżetu powiatu na 2014 rok
   minus Projekt budżetu powiatu na 2015 rok
   minus Projekt budżetu powiatu na 2016 rok.
   minus Projekt budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok.
   minus Projekt budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok.
   plus Wieleletnia prognoza finansowa na lata 2016-2030.
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Udostępnianie informacji
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2011-11-17 14:05:56 - Uchwała nr 46/189/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego na lata 2012 – 2020. (28.50 kB)
2011-11-17 14:07:55 - Załącznik do uchwały nr 46/189/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego na lata (30.00 kB)
2011-11-17 14:19:01 - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020 (370.50 kB)
2011-11-17 14:25:07 - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020 (722.82 kB)
2011-11-17 14:27:00 - Załącznik Nr 3 od uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020-objaśnienia (20.18 kB)
2011-11-29 12:34:09 - Uchwała Nr I/293/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu znak pisma WIAS-JG-0134-294/11 w sprawie opinii o wieloletniej prognozie finan (782.60 kB)
2011-12-20 09:25:58 - Uchwała Nr 50/208/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego na lata (41.50 kB)
2011-12-20 09:32:44 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 50/208/11 (40.50 kB)
2011-12-20 09:34:30 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogóskiego Nr 50/208/11 (30.00 kB)
2011-12-20 09:37:48 - Załacznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020 (373.00 kB)
2011-12-20 09:42:49 - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020-przedsięwziecia i programy zbiorczo (27.15 kB)
2011-12-20 09:46:43 - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020-część a) (41.44 kB)
2011-12-20 09:48:31 - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020-część 2) (43.76 kB)
2011-12-20 09:49:46 - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020-część c) (37.68 kB)
2011-12-20 09:52:02 - Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020 -objaśnienia (20.60 kB)
2012-01-04 08:26:42 - Uchwała Nr XV/87/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego na lata 2012-2020 (30.00 kB)
2012-01-04 08:30:18 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/87/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020 (40.50 kB)
2012-01-04 08:31:19 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/87/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020 (27.15 kB)
2012-01-04 08:33:04 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/87/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020-część a) (41.44 kB)
2012-01-04 08:37:08 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/87/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020-część 2) (43.76 kB)
2012-01-04 08:53:52 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/87/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020-część c) (37.68 kB)
2012-01-04 08:55:17 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/87/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020-objaśnienia (20.60 kB)
2012-06-13 12:02:48 - Uchwała Nr XX/119/12 Rady Powiaty Jeleniogórskiego z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego na lata 2012-2020 (30.50 kB)
2012-06-13 12:05:30 - Załącznik Nr 1 do uchwały nr XX/119/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego na lata 2012-2020 (370.00 kB)
2012-06-13 12:06:35 - Załącznik Nr 2 do uchwały nr XX/119/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego na lata 2012-2020 (52.29 kB)
2012-06-13 12:07:17 - Załącznik Nr 3 do uchwały nr XX/119/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego na lata 2012-2020 (20.89 kB)
2012-09-28 09:59:49 - Uchwała Nr XXIII/130/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 września 2012 r w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 (33.00 kB)
2012-09-28 10:03:34 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/130/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 września 2012 r w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 (378.00 kB)
2012-09-28 10:04:10 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/130/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 września 2012 r w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 (25.93 kB)
2013-01-04 11:51:10 - Uchwała Nr 96/385/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu jeleniogórskiego na lata 2012-2020. (33.00 kB)
2013-01-04 11:53:37 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 96/385/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu jeleniogórskiego na lata 2012- (29.33 kB)
2013-01-04 11:59:01 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 96/385/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu jeleniogórskiego na lata 2012-20 (29.33 kB)

Ilość odwiedzin: 1488
Nazwa dokumentu: Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2020
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Pedrycz
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Pedrycz
Osoba, która wprowadzała dane: Urszula Pedrycz
Data wytworzenia informacji: 2011-11-17 13:03:53
Data udostępnienia informacji: 2011-11-17 13:03:53
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-04 11:59:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner