logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
plus RADA POWIATU
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Podstawa prawna i zasady funkcjonowania
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
minus Budżet i majątek Powiatu
   plus Uchwały budżetowe wraz ze zmianami
   minus Dysponowany majątek
   minus Dług publiczny
   minus Ciężary publiczne
   minus Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
   minus Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2009 rok
   minus Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2010 rok
   minus Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2011 rok
   minus Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2012 rok
   minus Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2020.
   minus Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2020
   minus Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2021
   minus Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2013 rok
   minus Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2025
   minus Projekt budżetu powiatu na 2014 rok
      minus Projekt wieloletniej prognozy finanowej na lata 2015-2030.Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2030
   minus Projekt budżetu powiatu na 2015 rok
   minus Projekt budżetu powiatu na 2016 rok.
   minus Projekt budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok.
   minus Projekt budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok.
   plus Wieleletnia prognoza finansowa na lata 2016-2030.
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
plus Ogłoszenia o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz o naborze kandydatów na te stanowiska
minus Udostępnianie informacji
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. Projekt wieloletniej prognozy finanowej na lata 2015-2030.Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2030

Załączniki do pobrania: 2013-11-21 08:02:15 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 134/497/13 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok. (30.00 kB)
2013-11-21 08:09:08 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok. (70.50 kB)
2013-11-21 08:10:19 - Objaśnienia do budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok. (403.00 kB)
2013-11-21 08:33:56 - Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej -Tabela Nr 1 (76.00 kB)
2013-11-21 08:35:15 - Wydatki powiatu planowane na 2014 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej -Tabela Nr 2 (72.00 kB)
2013-11-21 08:35:53 - Plan rozchodów budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok-Tabela Nr 3 (34.50 kB)
2013-11-21 08:37:07 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2014 rok-dochody Tabela Nr 4 (47.49 kB)
2013-11-21 08:37:35 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2014 rok-wydatki Tabela Nr 4 (50.52 kB)
2013-11-21 08:38:42 - Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej-Tabela Nr 5 (43.00 kB)
2013-11-21 08:40:37 - Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych przez powiat jeleniogórski na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego realizowane w 2014 roku-Tabela Nr 6. (56.50 kB)
2013-11-21 08:43:08 - Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanychdo realizacji 2014 roku-Tabela Nr 7 (56.00 kB)
2013-11-21 08:44:10 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane na 2014-Tabela Nr 8. (43.00 kB)
2013-11-21 08:45:32 - Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2014 roku-Tabela Nr 9 (46.00 kB)
2013-11-21 08:47:28 - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr.... z dnia ....-Wykaz dotacji planowanych na 2014 rok dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finans (53.00 kB)
2013-12-09 15:07:37 - Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr WIAS-JG-0134-295/13 z dnia 06 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego projekcie budżetu powiatu na 2014 rok (1.33 MB)

Ilość odwiedzin: 1131
Nazwa dokumentu: Projekt budżetu powiatu na 2014 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Pedrycz
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Pedrycz
Osoba, która wprowadzała dane: Urszula Pedrycz
Data wytworzenia informacji: 2013-11-21 07:49:31
Data udostępnienia informacji: 2013-11-21 07:49:31
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-30 15:06:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner