logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
plus RADA POWIATU
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
minus Budżet i majątek Powiatu
   minus Uchwały budżetowe wraz ze zmianami
      minus Uchwały budżetowe
      plus Zmiany w budżecie
      minus Projekt budżetu Powiatu na 2005 rok
      minus Projekt budżetu Powiatu na 2006 r.
      plus Projekt budżetu Powiatu na 2007 rok
   minus Dysponowany majątek
   minus Dług publiczny
   minus Ciężary publiczne
   minus Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
   minus Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2009 rok
   minus Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2010 rok
   minus Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2011 rok
   minus Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2012 rok
   minus Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2020.
   minus Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2020
   minus Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2021
   minus Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2013 rok
   minus Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2025
   plus Projekt budżetu powiatu na 2014 rok
   minus Projekt budżetu powiatu na 2015 rok
   minus Projekt budżetu powiatu na 2016 rok.
   minus Projekt budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok.
   minus Projekt budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok.
   plus Wieleletnia prognoza finansowa na lata 2016-2030.
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Udostępnianie informacji
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. Uchwały budżetowe
2. Zmiany w budżecie
3. Projekt budżetu Powiatu na 2005 rok
4. Projekt budżetu Powiatu na 2006 r.
5. Projekt budżetu Powiatu na 2007 rok

Załączniki do pobrania: 2008-03-12 09:39:28 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 grudnia 2007 r.Nr XIV/90/07 w sprawie budżetu powiatu na 2008 r. (68.50 kB)
2008-03-12 10:03:10 - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie budżetu na 2008 rok-dochody (68.50 kB)
2008-03-12 10:06:22 - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie budżetu na 2008 rok-wydatki (57.50 kB)
2008-03-12 10:08:18 - Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie budżetu na 2008 rok-plan przychodów i rozchodów (42.00 kB)
2008-03-12 10:09:12 - Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie budżetu na 2008 rok-prognoza długu powiatu jeleniogórskiego na koniec roku budżetowego na lata 2008-2020 (26.00 kB)
2008-03-12 10:11:41 - Załącznik Nr 5a do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie budżetu na 2008 rok-plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok-dochody Skarbu Państwa (45.00 kB)
2008-03-12 10:17:28 - Załącznik Nr 5b do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie budżetu na 2008 rok-dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień (29.00 kB)
2008-03-12 10:19:00 - Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie budżetu na 2008 rok-przychody i koszty gospodarstwa pomocniczego (23.50 kB)
2008-03-12 10:20:10 - Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie budżetu na 2008 rok-plan finansowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (84.00 kB)
2008-03-12 10:21:27 - Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie budżetu na 2008 rok-plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (61.50 kB)
2008-03-12 10:22:57 - Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie budżetu na 2008 rok-wykaz dotacji z budżetu powiatu na 2008 rok (49.00 kB)
2008-03-12 10:23:54 - Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie budżetu na 2008 rok-wydatki majątkowe finansowane z budżetu powiatu w 2008 roku (51.50 kB)
2008-03-12 10:25:22 - Załącznik Nr 11 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie budżetu na 2008 rok-wydatki powiatu realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pomo (30.50 kB)
2008-03-13 10:03:26 - Część opisowa do budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2008 rok (477.50 kB)

Ilość odwiedzin: 4776
Nazwa dokumentu: Uchwały budżetowe wraz ze zmianami
Podmiot udostępniający: Wydział Finansowy
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Pedrycz
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor Wydziału
Osoba, która wprowadzała dane: Urszula Pedrycz
Data wytworzenia informacji: 2003-07-29 11:48:30
Data udostępnienia informacji: 2003-07-29 11:48:30
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-29 13:19:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner