logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
minus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
   plus Biuro Informatyki
   minus Biuro Zamówień Publicznych
   plus Wydział Architektury,Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
   plus Wydział Finansowy
   plus Wydział Dróg Powiatowych
   plus Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
   minus Wydział Komunikacji
      minus Dane adresowe
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      plus Zestawienie rozstrzyganych spraw
      plus Prowadzone rejestry, ewidencje
   plus Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
   plus Wydział Organizacyjny
   plus Wydział Oświaty i Zdrowia
   plus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
   plus Wydział Promocji, Turystyki i Sportu
   plus Wydział Rozwoju i Obsługi Technicznej
   plus Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
minus Nieodpłatne poradnictwo w 2019
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. Dane adresowe
2. Przedmiot działalności i kompetencje
3. Zestawienie rozstrzyganych spraw
4. Prowadzone rejestry, ewidencje

STAROSTWO POWIATOWE

w Jeleniej Górze

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

 

Informujemy, że od dnia 14 maja 2018 r. został uruchomiony dla Państwa system kolejkowy.

Po przyjściu do Wydziału należy pobrać bilet z biletomatu odpowiedni dla kategorii sprawy, którą będziecie chcieli Państwo załatwić:

A- rejestracja pojazdu

B- ewidencja pojazdu

C- prawa jazdy

Biletomat wydaje bilety w ilości umożliwiającej sprawną obsługę oraz dostosowaną do ilości pracowników obsługujących daną kategorię spraw, a także godzin urzędowania, dlatego bardzo prosimy o przybycie do urzędu odpowiednio wcześniej.

Strona, na której  możecie Pańswo zarezerwować wizytę przez internet, bądź sprawdzić ilu w danym momemcie jest oczekujących znajduje się pod adresem webqms3.pl/spjeleniagora/public/

Za wszelkie możliwe niedogodności przy początkowej fazie wdrożenia systemu kolejkowego przepraszamy.

 

Informacje ogólne:

 

Dane adresowe: ul. Kochanowskiego 10 58-500 Jelenia Góra

Dyrektor – Zenon Bednarz - pok. nr 12A

 

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00 - 14:30

środa:  8:00 - 15:30

piątek: 8:00 - 13:30

w sobotę- Wydział nieczynny

Telefon: 75 6473200,  Fax:75 6473212

 

Referat Rejestracji i Ewidencji Pojazdów - pok. nr 1 i pok. nr 3

Kierownik Referatu: Aneta Sempiak ( nr telefonu: 75 6473207)

Rejestracja Pojazdów (pok. nr 1)

Załatwia sprawy związane z:

-rejestracją pojazdów,

-wymianą dowodów rejestracyjnych ( z powodu braku m-ca na badania techniczne, zmiany danych technicznych, zmiany adresu zamieszkania, zmiany nazwiska),

-wydawaniem wtórnika dowodu rejestracyjnego,

-wydawaniem wtórnika karty pojazdu.

 

Aktualny e-mail: pojazdy@powiat.jeleniogorski.pl

 

 

Ewidencja pojazdów (pok. nr 3) - nr telefonów: 75 6473204, 75 6473203

Załatwia sprawy związane z:

-odbiorem wyprodukowanych dowodów rejestracyjnych,

-odbiorem dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez Policję,

-zgłoszeniem sprzedaży pojazdu,

-czasowym wycofaniem pojazdu z ruchu,

-dokonywaniem wpisów w dowodach rejestracyjnych pojazdów: HAK, GAZ, VAT, TAXI,

-wpisywaniem/ wykreślaniem współwłaściciela z dowodu rejestracyjnego,

-wyrejestrowaniem pojazdu (z powodu kasacji, kradzieży, wywozu za granicę, trwałej i zupełnej utraty),

-wydaniem decyzji na nabicie nr nadwozia i/lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej,

-wydawaniem zaświadczeń dotyczących pojazdów,

-zamawianiem i wydawaniem wtórników tablic rejestracyjnych,

-zamawianiem i wydawaniem wtórników nalepek kontrolnych na szybę,

 

Referat Praw Jazdy - (pok. nr 4) nr telefonów: 75 6473208, 75 6473209

Kierownik Referatu: Aleksandra Hadacz-Budzikowska (nr telefonu: 75 6473209)

e-mail: prawa.jazdy@powiat.jeleniogorski.pl

W referacie załatwiane są sprawy związane z:

-wydawaniem profilu na kierowcę (PKK)

-wymianą i odbiorem praw jazdy,

-wydawaniem międzynarodowego prawa jazdy,

-zwrotem zatrzymanego prawa jazdy,

-wydawaniem zaświadczeń dotyczących praw jazdy,

-wydawaniem pozwoleń na kierowanie tramwajem,

-wydawaniem pozwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi i pojazdami przewożącymi wartości pieniężne,

-wydawaniem legitymacji instruktorom nauki jazdy.

 

Stanowisko ds. transportu i zarządzania ruchem na drogach - pok. nr 12B

Tadeusz Różanek (nr telefonu 75 6473210)

Załatwia sprawy związane z:

-wydawaniem  zezwoleń na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu lub wymagającej korzystania z dróg w sposób szczególny,

-wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego,

-wydawaniem zezwoleń  na  wykonywanie regularnych przewozów  osób w krajowym transporcie drogowym,

-wydawaniem zezwoleń  na  regularne specjalne przewozy  osób w krajowym transporcie drogowym,

-wydawaniem kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,

-wydawaniem kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy,

-wydawaniem zaświadczeń na krajowe przewozy drogowe osób lub rzeczy na potrzeby własne,

-rozpatrywaniem i  zatwierdzaniem projektów organizacji ruchu,

-wpisem do rejestru przedsiębiorcó prowadzących Ośrodki szkolenia kierowców,

-wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,

-nadawaniem uprawnień diagnostom,

-wydawaniem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

-wydawaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,

-wydawaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,

-wydawaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

 

Stanowisko ds. usuwania pojazdów z dróg oraz spraw organizacyjnych - pok. nr 12B

Edward Bojęć (nr telefonu 75 6473210)

Załatwia sprawy związane z:

- usuwaniem pojazdów z dróg.

 

Wszystkie karty usług realizowanych przez Wydział, wnioski i pliki do pobrania dostępne są w zakładce: "Zestawienie rozstrzyganych spraw"

 

 

UWAGA!!!

Od dnia 01.07.2014r. zmienia się nr konta, na które należy dokonywać opłaty ewidencyjnej, nowy nr konta:

79 1560 0013 2972 6951 8000 0008,

natomiast od dnia 01.08.2014r. zmienia się konto opłaty komunikacyjnej, nowy nr konta:

74 1560 0013 2972 6951 8000 0001

Informacje o stanie trwającego postępowania administracyjnego, sposobie załatwiania i podjętych rozstrzygnięciach w indywidualnych sprawach będą dostępne zainteresowanym osobom prawnym i fizycznym na stronie http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?sprawy=1 po:

  1. zgłoszeniu takiego wniosku w podaniu wszczynającym postępowanie lub ustnie do protokołu,
  2. przydzieleniu znaku sprawy, pod którym sprawa zostanie umieszczona na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze Biuletynu Informacji Publicznej;
  3. zalogowaniu się przez zainteresowaną osobę przy użyciu przydzielonego znaku sprawy.  

 

 

 

Ilość odwiedzin: 173647
Nazwa dokumentu: Wydział Komunikacji
Podmiot udostępniający: Wydział Komunikacji
Osoba, która wytworzyła informację: Włodzimierz Słodkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Włodzimierz Słodkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Regner
Data wytworzenia informacji: 2003-07-22 11:32:18
Data udostępnienia informacji: 2003-07-22 11:32:18
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-31 07:15:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner