logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
plus RADA POWIATU
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
minus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
   plus Biuro Informatyki i Kontroli
   minus Biuro Zamówień Publicznych
   plus Wydział Architektury,Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
   plus Wydział Finansowy
   plus Wydział Dróg Powiatowych
   plus Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
   plus Wydział Komunikacji
   minus Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
      minus Dane Adresowe.
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      plus Zestawienie rozstrzyganych spraw
      minus Prowadzone rejestry, ewidencje
      minus Informacja o środowisku
      plus Informacje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      minus Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego
      minus Wykaz firm posiadających zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na terenie powiatu jeleniogórskiego
      minus Wykaz firm uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie gospodarki odpadami
      minus Plan gospodarki odpadami powiatu jeleniogórskiego
      plus Powiatowy program ochrony środowiska
      minus Powiatowy program rekultywacji gruntów
      minus Program usuwania azbestu z terenu Powiatu Jeleniogórskiego
      minus Program ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej
      minus Informacje o wydanych decyzjach wymagających udziału społeczeństwa
      minus Ogłoszenia
      minus Obwieszczenia Zarządu Województwa Dolnośląskiego
      minus Obwieszczenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
   plus Wydział Organizacyjny
   plus Wydział Oświaty i Zdrowia
   plus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
   plus Wydział Promocji, Turystyki i Sportu
   plus Wydział Rozwoju i Obsługi Technicznej
   plus Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Udostępnianie informacji
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. Dane Adresowe.
2. Przedmiot działalności i kompetencje
3. Zestawienie rozstrzyganych spraw
4. Prowadzone rejestry, ewidencje
5. Informacja o środowisku
6. Informacje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
7. Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego
8. Wykaz firm posiadających zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na terenie powiatu jeleniogórskiego
9. Wykaz firm uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie gospodarki odpadami
10. Plan gospodarki odpadami powiatu jeleniogórskiego
11. Powiatowy program ochrony środowiska
12. Powiatowy program rekultywacji gruntów
13. Program usuwania azbestu z terenu Powiatu Jeleniogórskiego
14. Program ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej
15. Informacje o wydanych decyzjach wymagających udziału społeczeństwa
16. Ogłoszenia
17. Obwieszczenia Zarządu Województwa Dolnośląskiego
18. Obwieszczenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze

ul. Podchorążych 15

58-506 Jelenia Góra

 

godziny urzędowania od 1 października 2015 r.:

poniedziałek , wtorek, czwartek - 7:30 - 15:30

środa - 7:30 - 16:30

piątek  -  7.30 - 14.30

 

www.wosr.starostwo.jgora.pl

e-mail: wosr@starostwo.jgora.pl

Informacje o stanie trwającego postępowania administracyjnego, sposobie załatwiania i podjętych rozstrzygnięciach w indywidualnych sprawach będą dostępne zainteresowanym osobom prawnym i fizycznym na stronie http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?sprawy=1  po

  1. zgłoszeniu takiego wniosku w podaniu wszczynającym postępowanie lub ustnie do protokołu,
  2. przydzieleniu znaku sprawy, pod którym sprawa zostanie umieszczona na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze Biuletynu Informacji Publicznej;
  3. zalogowaniu się przez zainteresowaną osobę przy użyciu przydzielonego znaku sprawy.

 

Na prośbę Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zamieszczany link do baneru informacyjnego dotyczącego procesu konsultacji społecznych projektów dokumentów aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW), dla onszarów dorzeczy. Konsultacje społeczne prowadzone przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej będą trwały do 22.06.2015 r.    

http://www.apgw.kzgw.gov.pl/pl/kontakt/ankieta

Ankieta internetowa stanowi ważny element zbierania informacji, dzieki którym będzie można wziąć pod uwagę różnorodne spostrzeżenia czy problemy, a którymi spotykają sie mieszkańcy.

Aktywnośc lokalnego społeczeństwa jest wyjątkowo cenna w kształtowaniu przysżłych działań mających na celu poprawę jakości i stanu wód.

 

Ilość odwiedzin: 14522
Nazwa dokumentu: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Podmiot udostępniający: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Chmielowska
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Włodarkiewicz - Dyrektor Wydziału
Osoba, która wprowadzała dane: Justyna Kowalska
Data wytworzenia informacji: 2003-07-22 11:35:05
Data udostępnienia informacji: 2003-07-22 11:35:05
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-28 14:25:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner