logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
plus RADA POWIATU
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
minus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
   plus Program współpracy
   minus Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe
   minus Wzory druków do pobrania: ofert, umów i sprawozdań
   plus Konsultacje programów współpracy
   minus Konsultacje aktów prawa miejscowego
      minus OGŁOSZENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW KONSULTACJI
      minus Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie
      plus Konsultacje z organizacjami pozarządowymi dotyczące projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych
minus Udostępnianie informacji
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. OGŁOSZENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW KONSULTACJI
2. Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie
3. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi dotyczące projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie zasad, trybu oraz wysokości przyznawania nagród pieniężnych za wybitne wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz za zasługi dla sportu, z organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarze Powiatu Jeleniogórskiego, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

FORMULARZ ANKIETOWY

PRZEDMIOT KONSULTACJI - projekt Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie zasad, trybu oraz wysokości przyznawania nagród pieniężnych za wybitne wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz za zasługi dla sportu.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I INNE PODMIOTY OBJĘTE KONSULTACJAMI – organizacje pozarządowe działające na obszarze Powiatu Jeleniogórskiego, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

DATĘ ROZPOCZĘCIA/ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI - od 12.03.2014 do 18.03.2014

ODPOWIEDZIALNY ZA PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI – Dyrektor Wydziału Promocji Turystyki i Sportu

tel. 75 64 73 147; e-mail: karolina@starostwo.jgora.pl

Opinie i uwagi do projektu uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie zasad, trybu oraz wysokości przyznawania nagród pieniężnych za wybitne wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz za zasługi dla sportu:

Nazwa organizacji:

Adres organizacji:

Ilość odwiedzin: 911
Nazwa dokumentu: Konsultacje aktów prawa miejscowego
Skrócony opis: Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie zasad, trybu oraz wysokości przyznawania nagród pieniężnych za wybitne wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym wspó?
Podmiot udostępniający: Zarząd Powiatu
Osoba, która wytworzyła informację: Włodzimierz Słodkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Włodzimierz Słodkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Karolina Marczewska
Data wytworzenia informacji: 2014-03-12 12:40:32
Data udostępnienia informacji: 2014-03-12 12:40:32
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-12 14:07:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner