logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
plus RADA POWIATU
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
minus Akty prawa miejscowego
   minus Statut Powiatu Jeleniogórskiego
   minus Akty prawa miejscowego
      minus podjęte w 2005 roku
      minus podjęte w 2006 roku
      minus podjęte w 2007 roku
      minus podjęte w 2008 roku
      minus podjęte w 2009 roku
      minus podjęte w 2010 roku
      minus podjęte w 2011 roku
      minus podjęte w 2012 roku
      minus podjęte w 2013 roku
      minus podjęte w 2014 roku
      minus podjęte w 2015 roku
      minus podjęte w 2016 roku
      minus podjęte w 2017 roku
      minus podjęte w 2018 roku
minus Dane statystyczne GUS
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Udostępnianie informacji
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. podjęte w 2005 roku
2. podjęte w 2006 roku
3. podjęte w 2007 roku
4. podjęte w 2008 roku
5. podjęte w 2009 roku
6. podjęte w 2010 roku
7. podjęte w 2011 roku
8. podjęte w 2012 roku
9. podjęte w 2013 roku
10. podjęte w 2014 roku
11. podjęte w 2015 roku
12. podjęte w 2016 roku
13. podjęte w 2017 roku
14. podjęte w 2018 roku

Załączniki do pobrania: 2005-03-16 12:59:53 - Wykaz aktów prawa miejscowego wydanych w 2004 r. (28.00 kB)
2005-03-16 13:04:11 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego (32.00 kB)
2005-03-16 13:07:16 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej (27.00 kB)
2005-03-16 13:10:07 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (28.00 kB)
2005-03-16 13:20:08 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 października 2004 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazj. (47.00 kB)
2005-03-16 13:22:28 - załącznik nr 1 do uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą (64.50 kB)
2005-03-16 13:23:54 - załącznik nr 2 do uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą (69.00 kB)
2005-03-16 13:24:40 - załącznik nr 3 do uchwaływ sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą (45.50 kB)
2005-03-16 13:25:49 - Uchwała Rady Powiatu z dnia 29 października 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywania szans edukacyjnych dla studentów (117.00 kB)
2005-03-16 13:29:24 - Uchwała Rady Powiatu z dnia 26 listopada 2004 r, w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów za osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski (35.00 kB)
2005-03-16 14:02:59 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie dotacji z budżetu powiatu dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia (68.50 kB)

Ilość odwiedzin: 6354
Osoba, która wytworzyła informację: Włodzimierz Słodkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Włodzimierz Słodkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Monika Keller - Klimek
Data wytworzenia informacji: 2005-03-16 12:59:00
Data udostępnienia informacji: 2005-03-16 12:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-08 14:23:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner