logo
Wersja dla niedowidzących
  Archiwum Powiat Karkonoski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu karkonoskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
minus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
   minus Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
      minus Dane adresowe
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      plus Zestawienie rozstrzyganych spraw
      minus Rejestry, ewidencje i archiwa
      minus Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
      minus Dokumentacja kontroli oraz wystąpienia pokontrolne
      minus Szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych
      plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
      plus Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze
      minus Program wyrównywania różnic między regionami - edycja 2012
      plus Program "Aktywny Samorząd" 2012
      minus Konkurs ofert na prowadzenie domu pomocy społecznej
      plus Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
      plus Program "Aktywny Samorząd" 2012
      minus Program "Aktywny Samorząd" 2013
      minus Zaproszenie do składania kandydatur na członków komisji konkursowej
      minus Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
      minus Zaproszenie do składania kandydatur na członków komisji konkursowej
      minus Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
      minus Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
      minus Zaproszenie do składania kandydatur na członków komisji konkursowej
      plus BILANS
   plus Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
   plus Dom Pomocy Społecznej w Kowarach
   plus Dom Pomocy Spolecznej w Sosnówce
   plus Dom Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie
   plus Dom Dziecka im. M.Konopnickiej w Szklarskiej Porębie
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU > POMOC SPOŁECZNA RODZINIE > Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Spis dokumentów:
1. Dane adresowe
2. Przedmiot działalności i kompetencje
3. Zestawienie rozstrzyganych spraw
4. Rejestry, ewidencje i archiwa
5. Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
6. Dokumentacja kontroli oraz wystąpienia pokontrolne
7. Szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych
8. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
9. Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sporządza roczne sprawozdanie z działalności wraz z wykazem potrzeb na rok kolejny.
10. Program wyrównywania różnic między regionami - edycja 2012
11. Program "Aktywny Samorząd" 2012
12. Konkurs ofert na prowadzenie domu pomocy społecznej
13. Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
14. Program "Aktywny Samorząd" 2012
15. Program "Aktywny Samorząd" 2013
16. Zaproszenie do składania kandydatur na członków komisji konkursowej
17. Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
18. Zaproszenie do składania kandydatur na członków komisji konkursowej
19. Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
20. Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
21. Zaproszenie do składania kandydatur na członków komisji konkursowej
22. BILANS


 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Podchorążych 15
58-508 Jelenia Góra

Dyrektor: Jolanta Bagińska

 

 

Ilość odwiedzin: 34260
Nazwa dokumentu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Podmiot udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Osoba, która wytworzyła informację: Jacek Pełka
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Bagińska
Osoba, która wprowadzała dane: Jacek Pełka
Data wytworzenia informacji: 2003-07-23 10:15:58
Data udostępnienia informacji: 2003-07-23 10:15:58
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-11 11:45:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner