logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu jeleniogórskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
minus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
   plus Biuro Informatyki
   minus Biuro Zamówień Publicznych
   minus Wydział Architektury,Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
      minus Dane teleadresowe
      minus Organizacja Wydziału
      minus Przyjmowanie i załatwianie spraw
      plus Informacje i ogłoszenia
      minus Szkolenia
      minus Opłata skarbowa
      plus Zgłoszenia budowy realizowanej na podstawie projektu budowlanego
      plus Rejestry, ewidencje prowadzone w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.
      minus Obowiązek informacyjny
   plus Wydział Finansowy
   plus Wydział Dróg Powiatowych
   plus Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
   plus Wydział Komunikacji
   plus Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
   plus Wydział Organizacyjny
   plus Wydział Oświaty i Zdrowia
   plus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
   plus Wydział Promocji, Turystyki i Sportu
   plus Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

ul. Podchorążych 15

58-506 Jelenia Góra

tel.: (0-75) 64 73 270

 

Adres elektroniczny Wydziału ABP:

abp@powiat.jeleniogorski.pl

 

Godziny pracy Wydziału ABP:

Dyrektor i Sekretariat – ponie., wtorek i czwartek 730-1530 środa 730-1630 i piątek 730-1430

Bezpośredni kontakt z Inspektorami –  poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 800-1400

Osoba kierująca Wydziałem:

Monika Zora-Jaworska- Dyrektor

pok. nr 121

nr tel.: 75 64 73 271

 

Sekretariat:

Agnieszka Buzun - Inspektor

pok. nr 122

nr tel.: 75 64 73 270

Natalia Kuriata - Pomoc administracyjna

pok. nr 122

nr tel.: 75 64 73 270

 

Pracownicy rozpatrujący wnioski:

Jan Rozenek - Podinspektor

sprawy z rejonu gmin: Kowary, Stara Kamienica

pok. nr 126

nr tel.: 75 64 73 272

godziny pracy: poniedziałek, wtorek i czwartek 730-1430 , środa 730-1530 i piątek 730-1330

 

Karina Czarny - Młodszy referent

sprawy z rejony gminy: Szklarska Poręba

Zaświadczenia o samodzielności lokali

pok. nr 126

nr tel.: 75 64 73 274

 

Jolanta Celencewicz - Inspektor

sprawy z rejonu gmin: Jeżów Sudecki, Mysłakowice

pok. nr 126

nr tel. 75 64 73 275

 

Justyna Brzezińska - Podinspektor

sprawy z rejonu gmin: Podgórzyn, Janowice Wielkie

pok. nr 126

nr. tel. 75 64 73 276

 

Katarzyna Słowińska - Inspektor !Tymczasowo nieobecna!

sprawy z rejonu gmin: Karpacz, Piechowice

pok. nr 126

nr tel. 75 64 73 276

Ilość odwiedzin: 25997
Nazwa dokumentu: Dane teleadresowe
Skrócony opis: Informacje o Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Buzun
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Zora-Jaworska
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Buzun
Data wytworzenia informacji: 2013-07-16 10:11:00
Data udostępnienia informacji: 2019-11-20 09:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-02 13:37:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner