logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
minus Budżet i majątek Powiatu
   plus Uchwały budżetowe wraz ze zmianami
   minus Dysponowany majątek
   minus Dług publiczny
   minus Ciężary publiczne
   minus Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
   minus Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2009 rok
   minus Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2010 rok
   minus Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2011 rok
   minus Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2012 rok
   minus Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2020.
   minus Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2020
   minus Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2021
   minus Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2013 rok
   minus Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2025
   plus Projekt budżetu powiatu na 2014 rok
   minus Projekt budżetu powiatu na 2015 rok
   minus Projekt budżetu powiatu na 2016 rok wraz z projektem WPF.
   minus Projekt budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok wraz z projektem WPF.
   minus Projekt budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok wraz z projektem WPF.
   minus Projekt budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok wraz z projektem WPF
   minus Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2020 rok wraz z projektem WPF
   minus Projekt budżetu Powiatu Karkonoskiego na 2021 rok wraz z projektem WPF
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu jeleniogórskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2007-12-03 14:38:18 - Załącznik Nr 1 dochody powiatu uzyskane w I kwartale 2007 roku. (58.00 kB)
2007-12-03 14:39:51 - Załącznik Nr 2 -wydatki powiatu w I kwartale 2007 roku (50.50 kB)
2007-12-03 14:40:51 - Informacja o nadwyżce budżetowej w I kwatrale 2007 roku (29.00 kB)
2007-12-03 14:42:03 - Załącznik Nr 1 dochody powiatu uzyskane w III kwartale 2007 roku (63.50 kB)
2007-12-03 14:43:23 - Załącznik Nr 2-wydatki powiatu w III 2007 roku (52.00 kB)
2007-12-03 14:44:08 - Informacja o nadwyżce budżetowej w III kwartale 2007 roku (29.00 kB)
2008-03-25 08:39:54 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 73/201/08 z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2007 rok" (21.00 kB)
2008-03-25 09:05:36 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 73/201/08 z dn.18 marca 2008 roku-dochody (72.00 kB)
2008-03-25 09:07:21 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 73/201/08 z dn.18 marca 2008 roku-wydatki (54.50 kB)
2008-03-25 09:08:37 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 73/201/08 z dnia 18 marca 2008 roku -informacja o wyklonaniu przychodów i kosztów Gospodarstwa Pomocniczego w 2007 roku (36.50 kB)
2008-03-25 09:11:42 - Załącznik Nr 4 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 73/201/08 z dn.18 marca 2008 roku-rządówka (40.50 kB)
2008-03-25 09:13:46 - Załącznik Nr 5 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 73/201/08 z dn.18 marca 2008 roku-porozumienia (27.50 kB)
2008-03-25 09:14:44 - Załącznik Nr 6 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 73/201/08 z dn.18 marca 2008 roku-PFOŚiGW (78.50 kB)
2008-03-25 09:15:54 - Załącznik Nr 7 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 73/201/08 z dn.18 marca 2008 roku-FGZGiK (66.50 kB)
2008-03-25 09:17:50 - Załącznik Nr 8 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 73/201/08 z dn.18 marca 2008 roku-wykaz dotacji (59.50 kB)
2008-03-25 09:19:59 - Załącznik Nr 9 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 73/201/08 z dn.18 marca 2008 roku-wykaz wydatków inwestycyjnych (32.50 kB)
2008-03-25 09:20:51 - Załącznik Nr 10 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 73/201/08 z dn.18 marca 2008 roku-wykaz wydatków realizowanych przy współudziale UE i innych środków pomocy zagranicznej (70.00 kB)
2008-03-25 09:22:20 - Załącznik Nr 11 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 73/201/08 z dn.18 marca 2008 roku-wykaz dochodów własnych (46.00 kB)
2008-03-25 09:28:06 - Część opisowa do wykonania budżetu powiatu za 2007 rok (0.00 B)
2008-04-28 09:28:56 - Dochody powiatu wykonane w I kwartale 2008 roku-Załącznik Nr 1 (64.00 kB)
2008-04-28 09:31:26 - Wydatki powiatu wykonane w I kwartale 2008 roku-Załącznik Nr 2 (55.50 kB)
2008-04-28 09:32:14 - Informacja o nadwyżce budżetowej w I kwatrale 2008 roku (29.00 kB)
2008-08-28 08:52:17 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 sierpnia 2008 r Nr 94/269/08 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Jeleniogórskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej "Informacji o przebie (24.00 kB)
2008-08-28 09:24:58 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 94/269/08 z dnia 27 sierpnia 2008 roku-dochody powiatu w I półroczu 2008 r. (0.00 B)
2008-08-28 09:46:11 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 94/269/08 z dnia 27 sierpnia 2008 roku-dochody powiatu w I półroczu 2008 r. (62.00 kB)
2008-08-28 09:47:27 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 94/269/08 z dnia 27 sierpnia 2008 roku-wydatki powiatu w I półroczu 2008 r. (90.50 kB)
2008-08-28 09:52:05 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 94/269/08 z dn.27.08.08-wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności zrealizowane w I półroczu (31.00 kB)
2008-08-28 10:01:06 - Załącznik Nr 4 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 94/269/08 z dnia 27 sierpnia 2008r. -wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2008r. (40.50 kB)
2008-08-28 10:04:33 - Załącznik Nr 5 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 94/269/08 z dnia 27 sierpnia 2008r. -wykonanie planu dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych przez powiat jeleniogó (27.50 kB)
2008-08-28 10:09:24 - Załącznik Nr 6 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 94/269/08 z dnia 27 sierpnia 2008 roku-wykonanie przychodów i kosztów gospodarstwa pomocniczego w 2008 roku (24.00 kB)
2008-08-28 10:14:16 - Załącznik Nr 7 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 94/269/08 z dnia 27 sierpnia 2008 roku-PFOŚiGW (83.50 kB)
2008-08-28 10:16:15 - Załącznik Nr 8 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 94/269/08 z dnia 27 sierpnia 2008 roku -PFGZGiK (59.50 kB)
2008-08-28 10:18:01 - Załącznik Nr 9 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 94/269/08 -wykaz dotacji z budżetu powiatu w I półroczu 2008 r. (58.00 kB)
2008-08-28 10:19:51 - Załącznik Nr 10 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 94/269/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r-wydatki majątkowe (81.50 kB)
2008-08-28 10:24:23 - Załącznik Nr 11 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 94/269/08 z dnia 27 sierpnia 2008 roku -informacja o wykonaniu planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wy (46.00 kB)
2008-08-28 10:33:04 - Część opisowa do wykonania budżetu powiatu jeleniogórskiego w I półroczu 2008 roku (725.00 kB)
2008-10-27 10:47:52 - Załącznik Nr 2 wydatki powiatu uzyskane w III kwartale 2008 roku. (91.00 kB)
2008-10-27 10:50:55 - Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego (29.00 kB)
2009-04-30 14:24:01 - Dochody powiatu wykonane w I kwartale 2009 roku-Załącznik Nr 1 (62.50 kB)
2009-04-30 14:24:59 - Wydatki powiatu wykonane w I kwartale 2009 roku-Załącznik Nr 2 (92.50 kB)
2009-04-30 14:28:44 - Informacja kwartala za I kwartał 2009 roku (28.50 kB)
2009-05-04 11:57:07 - Sprawozdanie Rb-27s za I kwartał 2009 roku (175.15 kB)
2009-05-04 11:58:00 - Sprawozdanie Rb-28s za I kwartał 2009 roku (316.08 kB)
2009-05-04 11:58:39 - Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2009 roku (65.32 kB)
2009-05-04 11:59:41 - Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2009 roku (82.33 kB)
2009-05-04 12:00:25 - Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2009 roku (71.61 kB)
2009-08-26 14:11:34 - Uchwała Nr 154/428/09 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Jeleniogórskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powia (26.00 kB)
2009-08-26 14:13:26 - Część opisowa do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 154/428/09 z dnia 26 sierpnia 2009 roku (866.00 kB)
2009-08-26 14:15:14 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 154/428/09 z dnia 26 sierpnia 2009 roku-wykonanie dochodów powiatu w I półroczu 2009 roku (76.50 kB)
2009-08-26 14:16:39 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 154/428/09 -wydatki powiatu wykonane w I półroczu 2009 roku. (97.50 kB)
2009-08-26 14:18:15 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 154/428/09 -przychody i koszty Gospodarstwa Pomocniczego w I półroczu 2009 roku (24.00 kB)
2009-08-26 14:19:37 - Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 154/428/09-wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2009 roku. (39.00 kB)
2009-08-26 14:21:45 - Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 154/428/09 -dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych przez powiat jeleniogórski na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowan (32.00 kB)
2009-08-26 14:23:51 - Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 154/428/09 -informacja o wykonaniu planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w I półroczu 2009 roku. (46.50 kB)
2009-08-26 14:25:42 - Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 154/428/09 -Plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2009 roku. (80.00 kB)
2009-08-26 14:27:18 - Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 154/428/09 -wykonanie planu Finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w I półroczu 2009 roku (68.00 kB)
2009-08-26 14:28:29 - Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 154/428/09 -wykaz dotacji z budżetu powiatu w I półroczu 2009 roku (58.00 kB)
2009-08-26 14:30:34 - Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 154/428/09 -wydatki majątkowe finansowane z budżetu powiatu w I półroczu 2009 roku (81.50 kB)
2009-08-26 14:33:59 - Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 154/428/09 -wydatki na programy i projekty realizowane w I półroczu 2009 roku ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. (182.50 kB)
2009-10-22 12:31:32 - Sprawozdanie Rb-27s za I półrocze 2009 roku (181.48 kB)
2009-10-22 12:32:57 - Sprawozdanie Rb-28s za I półrocze 2009 roku (325.24 kB)
2009-10-22 12:34:37 - Sprawozdanie Rb-NDS za I półrocze 2009 roku (65.68 kB)
2009-10-22 12:35:43 - Sprawozdanie Rb-N za I półrocze 2009 roku (71.33 kB)
2009-10-22 12:36:35 - Sprawozdanie Rb-Z za I półrocze 2009 roku (81.84 kB)
2009-10-22 12:38:26 - Sprawozdanie Rb-27s za III kwartały 2009 roku (186.42 kB)
2009-10-22 12:39:49 - Sprawozdanie Rb-28s za III kwartały 2009 roku (334.47 kB)
2009-10-23 11:56:59 - Sprawozdanie Rb-Z za III kwartały 2009 roku (82.15 kB)
2009-10-23 12:01:58 - Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartały 2009 roku (65.58 kB)
2009-10-23 12:08:59 - Sprawozdanie Rb-N za III kwartały 2009 roku (71.32 kB)
2009-10-27 09:17:00 - Informacja kwartala za III kwartał 2009 roku (29.00 kB)
2009-10-27 09:19:06 - Dochody powiatu wykonane w III kwartale 2009 roku-Załącznik Nr 1 do informacji. (68.00 kB)
2009-10-27 09:20:22 - Wydatki powiatu wykonane w III kwartale 2009 roku-Załącznik Nr 2 do informacji. (94.00 kB)
2010-02-25 14:19:12 - Sprawozdanie Rb-27s za IV kwartał 2009 roku (185.49 kB)
2010-02-25 14:19:54 - Sprawozdanie Rb-28s za IV kwartał 2009 roku (334.11 kB)
2010-02-25 14:20:35 - Sprawozdanie Rb-27ZZ za IV kwartał 2009 roku (87.95 kB)
2010-02-25 14:21:34 - Sprawozdanie Rb-31 za IV kwartał 2009 roku (84.39 kB)
2010-02-25 14:22:48 - Sprawozdanie Rb-33 PFGZGiK za IV kwartał 2009 roku (80.07 kB)
2010-02-25 14:23:29 - Sprawozdanie Rb-33 PFOŚiGW za IV kwartał 2009 roku (79.44 kB)
2010-02-25 14:24:18 - Sprawozdanie Rb-34 80111 za IV kwartał 2009 roku (69.94 kB)
2010-02-25 14:24:51 - Sprawozdanie Rb-34 85201 za IV kwartał 2009 roku (69.90 kB)
2010-02-25 14:25:27 - Sprawozdanie Rb-34 85202 za IV kwartał 2009 roku (69.78 kB)
2010-02-25 14:26:00 - Sprawozdanie Rb-50D za IV kwartał 2009 roku (73.56 kB)
2010-02-25 14:26:45 - Sprawozdanie Rb-50W za IV kwartał 2009 roku (102.98 kB)
2010-02-25 14:27:36 - Sprawozdanie Rb-NDS za IV kwartał 2009 roku (65.60 kB)
2010-02-25 14:28:19 - Sprawozdanie Rb-N za IV kwartał 2009 roku (70.95 kB)
2010-02-25 14:29:41 - Sprawozdanie Rb-UN za IV kwartał 2009 roku (62.04 kB)
2010-02-25 14:30:15 - Sprawozdanie Rb-UZ za IV kwartał 2009 roku (83.17 kB)
2010-02-25 14:30:47 - Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2009 roku (81.98 kB)
2010-02-25 14:31:28 - Sprawozdanie Rb-ST za IV kwartał 2009 roku (56.80 kB)
2010-03-29 14:39:31 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 186/517/10 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2009 ro (2.37 MB)
2010-04-06 13:54:24 - Pismo przewodnie Nr WIAS-JG-0134-33/10 Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 marca 2010 roku do uchwały Nr I/33/2010 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jelenio (113.15 kB)
2010-04-06 13:57:46 - Uchwała Nr I/33/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jeleniogóskiego sprawozdan (848.21 kB)
2010-04-20 13:01:43 - Sprawozdanie Rb-27s za I kwartał 2010 roku (176.22 kB)
2010-04-20 13:02:37 - Sprawozdanie Rb-28s za I kwartał 2010 roku (353.66 kB)
2010-04-20 13:03:41 - Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2010 roku (65.99 kB)
2010-04-20 13:05:15 - Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2010 roku (81.73 kB)
2010-04-20 13:06:07 - Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2010 roku (73.30 kB)
2010-04-20 13:06:50 - Sprawozdanie Rb-50 za I kwartał 2010 roku (75.56 kB)
2010-04-20 13:07:45 - Sprawozdanie Rb-50 Wydatki za I kwartał 2010 roku (104.95 kB)
2010-04-20 13:09:26 - Sprawozdanie Rb-27ZZ za I kwartał 2010 roku (90.81 kB)
2010-04-29 09:42:41 - Informacja kwartala za I kwartał 2010 roku. (28.50 kB)
2010-04-29 09:44:13 - Dochody powiatu wykonane w I kwartale 2010 roku-Załącznik Nr 1 do informacji. (75.50 kB)
2010-04-29 09:45:20 - Wydatki powiatu wykonane w I kwartale 2010 roku-Załącznik Nr 2 do informacji. (102.50 kB)
2010-05-14 10:50:54 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 128/369/09 z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2008 rok-dochody powiatu wykonane w (70.50 kB)
2010-05-14 10:52:09 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 128/369/09 z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2008 rok-wydatki powiatu wykonane w (91.50 kB)
2010-05-14 10:54:51 - Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 128/369/09 z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2008 rok. (24.00 kB)
2010-05-14 10:56:00 - Załącznik Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 128/369/09 z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2008 rok. (39.00 kB)
2010-05-14 10:56:59 - Załącznik Nr 5 do Uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 128/369/09 z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2008 rok. (32.00 kB)
2010-05-14 10:58:58 - Załącznik Nr 6 do Uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 128/369/09 z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2008 rok. (80.00 kB)
2010-05-14 10:59:49 - Załącznik Nr 7 do Uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 128/369/09 z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2008 rok. (59.50 kB)
2010-05-14 11:01:13 - Załącznik Nr 8 do Uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 128/369/09 z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2008 rok. (58.00 kB)
2010-05-14 11:02:55 - Załącznik Nr 9 do Uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 128/369/09 z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2008 rok. (81.50 kB)
2010-05-14 11:09:21 - Załącznik Nr 10 do Uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 128/369/09 z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2008 rok. (33.50 kB)
2010-05-14 11:10:52 - Załącznik Nr 11 do Uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 128/369/09 z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2008 rok. (46.50 kB)
2010-05-14 11:12:14 - Część opisowa do wykonania budżetu powiatu za 2008 r. (917.50 kB)
2010-05-14 12:10:53 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 128/369/09 z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2008 rok" (23.00 kB)
2010-05-14 12:17:34 - Uchwała Nr 186/517/10 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2009 rok (24.50 kB)
2010-07-22 12:53:42 - Sprawozdanie Rb-27s za II kwartał 2010 roku (180.65 kB)
2010-07-22 12:56:18 - Sprawozdanie Rb-28s za II kwartał 2010 roku (366.16 kB)
2010-07-22 12:57:16 - Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2010 roku (65.99 kB)
2010-07-22 12:58:28 - Sprawozdanie Rb-N za II kwartał 2010 roku (73.19 kB)
2010-07-22 12:59:24 - Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2010 roku (81.59 kB)
2010-07-22 13:00:35 - Sprawozdanie Rb-50 Wydatki za II kwartał 2010 roku (107.38 kB)
2010-07-22 13:01:55 - Sprawozdanie Rb-50 dochody za II kwartał 2010 roku (75.60 kB)
2010-07-22 13:03:03 - Sprawozdanie Rb-27ZZ za II kwartał 2010 roku (91.02 kB)
2010-07-22 13:04:25 - Sprawozdanie Rb-31 za II kwartał 2010 roku (84.00 kB)
2010-07-22 13:05:57 - Sprawozdanie Rb-33 PFGZGiK za II kwartał 2010 roku (79.05 kB)
2010-07-22 13:07:00 - Sprawozdanie Rb-34 80111 za II kwartał 2010 roku (69.87 kB)
2010-07-22 13:08:19 - Sprawozdanie Rb-34 85201 za II kwartał 2010 roku (70.60 kB)
2010-07-22 14:08:41 - Sprawozdanie Rb-ZN II kwartał 2010 (78.38 kB)
2010-08-10 09:28:46 - Informacja kwartalna za II kwartał 2010 roku. (31.50 kB)
2010-08-12 09:44:45 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 206/595/10 z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Jeleniogórskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej „Informacji o prz (26.00 kB)
2010-08-12 09:46:31 - Część opisowa do wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2010 r.-Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 206/595/10 z dnia 11 sierpnia 2010 r. (799.00 kB)
2010-08-12 09:50:03 - Tabela Nr 1 do części opisowj wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2010 r. (76.00 kB)
2010-08-12 09:51:02 - Tabela Nr 2 do części opisowj wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2010 r. (102.50 kB)
2010-08-12 09:51:57 - Tabela Nr 3 do części opisowj wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2010 r. (23.00 kB)
2010-08-12 09:52:48 - Tabela Nr 4 do części opisowj wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2010 r. (39.00 kB)
2010-08-12 09:53:39 - Tabela Nr 5 do części opisowj wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2010 r. (32.00 kB)
2010-08-12 09:54:23 - Tabela Nr 6 do części opisowj wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2010 r. (76.50 kB)
2010-08-12 09:55:29 - Tabela Nr 7 do części opisowj wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2010 r. (77.00 kB)
2010-08-12 09:56:30 - Tabela Nr 8 do części opisowj wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2010 r. (60.00 kB)
2010-08-12 09:57:51 - Tabela Nr 9 do części opisowj wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2010 r. (46.00 kB)
2010-08-12 10:00:51 - Tabela Nr 10 do części opisowj wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2010 r. (191.00 kB)
2010-09-02 13:46:02 - Uchwała Nr I/151/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 września 2010 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Jelniogórskiego informa (1.01 MB)
2010-10-21 13:18:47 - Sprawozdanie Rb-27s za III kwartał 2010 roku (185.95 kB)
2010-10-21 13:19:55 - Sprawozdanie Rb-28s za III kwartał 2010 roku (371.71 kB)
2010-10-21 13:22:02 - Sprawozdanie Rb-27ZZ za III kwartał 2010 roku (91.07 kB)
2010-10-21 13:23:22 - Sprawozdanie Rb-N za III kwartał 2010 roku (73.18 kB)
2010-10-21 13:25:12 - Sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2010 roku (81.67 kB)
2010-10-21 13:26:37 - Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2010 roku (65.76 kB)
2010-10-21 13:27:56 - Sprawozdanie Rb-50 dochody za III kwartał 2010 roku (75.57 kB)
2010-10-21 13:29:05 - Sprawozdanie Rb-50 Wydatki za III kwartał 2010 roku (107.53 kB)
2010-10-21 13:31:19 - Sprawozdanie Rb-ZN III kwartał 2010 (78.36 kB)
2010-10-21 13:38:18 - Dochody powiatu wykonane w III kwartale 2010 roku-Załącznik Nr 1 do informacji. (73.50 kB)
2010-10-21 13:44:26 - Wydatki powiatu wykonane w III kwartale 2010 roku-Załącznik Nr 2 do informacji. (102.00 kB)
2010-10-21 13:50:09 - Informacja kwartala za III kwartał 2010 roku. (31.50 kB)
2011-02-28 09:38:25 - Sprawozdanie Rb-27s za IV kwartał 2010 roku (189.43 kB)
2011-02-28 09:39:54 - Sprawozdanie Rb-28s za IV kwartał 2010 roku (375.19 kB)
2011-02-28 09:41:09 - Sprawozdanie Rb-31 za IV kwartał 2010 roku (83.79 kB)
2011-02-28 09:43:56 - Sprawozdanie Rb-33 PFGZGiK za IV kwartał 2010 roku (80.41 kB)
2011-02-28 09:46:30 - Sprawozdanie Rb-34 80111 za IV kwartał 2010 roku (70.08 kB)
2011-02-28 09:48:52 - Sprawozdanie Rb-34 85202 za IV kwartał 2010 roku (68.74 kB)
2011-02-28 09:50:11 - Sprawozdanie Rb-34 85201 za IV kwartał 2010 roku (72.85 kB)
2011-02-28 09:51:22 - Sprawozdanie Rb-50 dochody za IV kwartał 2010 roku (33.56 kB)
2011-02-28 09:52:45 - Sprawozdanie Rb-50 wydatki za IV kwartał 2010 roku (35.70 kB)
2011-02-28 09:54:11 - Sprawozdanie Rb-N za IV kwartał 2010 roku (72.81 kB)
2011-02-28 09:55:07 - Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2010 roku (0.00 B)
2011-02-28 09:56:00 - Sprawozdanie Rb-NDS za IV kwartał 2010 roku (65.71 kB)
2011-02-28 10:01:05 - Sprawozdanie Rb-ST roczne za 2010 rok (56.88 kB)
2011-02-28 10:02:48 - Sprawozdanie Rb-UN za IV kwartał 2010 roku (62.98 kB)
2011-02-28 10:05:23 - Sprawozdanie Rb-UZ za IV kwartał 2010 roku (83.53 kB)
2011-03-21 13:34:59 - Informacja kwartalna za IV kwartał 2010 roku (32.00 kB)
2011-03-21 13:36:47 - Załącznik Nr 1 do Informacji Kwartalnej za IV kwartał 2010 roku-dochody (75.50 kB)
2011-03-21 13:39:22 - Załącznik Nr 2 do Informacji Kwartalnej za IV kwartał 2010 roku-wydatki (102.50 kB)
2011-04-04 10:43:50 - Uchwała Nr 16/60/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 marca 2011 rokuw sprawie przyjęcia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2010 rok z objaśnien (26.00 kB)
2011-04-04 10:50:39 - Część opisowa do wykonania budżetu powiatu za 2010 r. (929.50 kB)
2011-04-04 10:52:23 - Tabela Nr 1 -dochody powiatu jeleniogórskiego za 2010 rok (76.00 kB)
2011-04-04 10:54:00 - Tabela Nr 2-wydatki powiatu jeleniogórskiego za 2010 rok (102.50 kB)
2011-04-04 10:56:11 - Tabela Nr 3 do części opisowej wykonania budżetu powiatu za 2010 r. (23.00 kB)
2011-04-04 10:57:11 - Tabela Nr 4 do części opisowej wykonania budżetu powiatu za 2010 r. (39.00 kB)
2011-04-04 10:58:23 - Tabela Nr 5 do części opisowej wykonania budżetu powiatu za 2010 r. (32.00 kB)
2011-04-04 10:59:19 - Tabela Nr 6 do części opisowej wykonania budżetu powiatu za 2010 r. (76.50 kB)
2011-04-04 11:00:22 - Tabela Nr 7 do części opisowej wykonania budżetu powiatu za 2010 r. (77.00 kB)
2011-04-04 11:35:22 - Tabela Nr 8 do części opisowej wykonania budżetu powiatu za 2010 r. (60.00 kB)
2011-04-04 11:36:35 - Tabela Nr 9 do części opisowej wykonania budżetu powiatu za 2010 r. (46.00 kB)
2011-04-04 11:37:58 - Tabela Nr 10 do części opisowej wykonania budżetu powiatu za 2010 r. (191.00 kB)
2011-04-04 11:42:57 - Mienie powiatu -Załącznik Nr 2 (83.00 kB)
2011-04-04 11:50:30 - Ciąg dalszy załącznika Nr 2-Mienie powiatu -drogi (213.50 kB)
2011-04-04 11:58:27 - Ciąg dalszy załącznika Nr 2-Mienie powiatu (116.50 kB)
2011-04-21 09:45:45 - Sprawozdanie Rb-27s za I kwartał 2011 roku (173.34 kB)
2011-04-21 09:49:19 - Sprawozdanie Rb-28 s za I kwartał 2011 roku (343.43 kB)
2011-04-21 09:50:38 - Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2011 roku (65.66 kB)
2011-04-21 09:52:04 - Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2011 roku (82.08 kB)
2011-04-21 09:55:20 - Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2011 roku (73.17 kB)
2011-04-21 09:57:45 - Sprawozdanie Rb-50 dochody za I kw 2011 (34.73 kB)
2011-04-21 09:58:59 - Sprawozdanie Rb-50 wydatki za I kw 2011 (102.42 kB)
2011-04-21 10:00:09 - Sprawozdanie Rb-27 ZZ za I kw 2011 roku (90.94 kB)
2011-04-21 14:14:44 - Uchwała Nr I/126/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jelniogórskiego spraw (455.28 kB)
2011-04-21 14:20:24 - Uchwała Nr I/126/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jelniogórskiego spraw (1.07 MB)
2011-04-21 14:22:01 - Uchwała Nr I/126/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jelniogórskiego spraw (962.36 kB)
2011-04-26 13:24:35 - Informacja kwartala za I kwartał 2011 roku-wykonanie dochodów. (78.50 kB)
2011-04-26 13:25:52 - Informacja kwartala za I kwartał 2011 roku-wykonanie wydatków. (114.00 kB)
2011-04-26 13:27:22 - Informacja o nadwyżce za I kwartał 2011 roku (32.50 kB)
2011-05-12 14:51:55 - Uchwała Nr 21/78/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 09 maja 2011 roku w sprawie przekazania organowi stanowiącemu sprawozdania finansowego Powiatu Jeleniogórskiego za rok 2010. (49.50 kB)
2011-05-12 14:53:35 - Bilans powiatu (473.13 kB)
2011-05-12 14:55:40 - Blians gospodarstwa (1.68 MB)
2011-05-12 14:57:47 - Bilans jednostek (1.76 MB)
2011-07-20 09:55:46 - Sprawozdanie Rb-27s za II kwartał 2011 roku (169.36 kB)
2011-07-20 09:56:52 - Sprawozdanie Rb-28 s za II kwartał 2011 roku (330.95 kB)
2011-07-20 09:58:07 - Sprawozdanie Rb-50 dochody za II kw 2011 (33.40 kB)
2011-07-20 09:59:23 - Sprawozdanie Rb-50 wydatki za II kw 2011 (330.95 kB)
2011-07-20 10:00:53 - Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2011 roku (64.57 kB)
2011-07-20 10:02:11 - Sprawozdanie Rb-N za II kwartał 2011 roku (71.16 kB)
2011-07-20 10:03:13 - Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2011 roku (79.85 kB)
2011-08-30 08:51:45 - Uchwała Nr 37/148/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Jeleniogórskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej „Informacji o pr (26.00 kB)
2011-08-30 08:54:11 - Część opisowa do uchwały Nr 37/148/11 z dnia 29 sierpnia 2011 roku (799.00 kB)
2011-08-30 08:59:16 - Tabela Nr 1- dochody powiatu jeleniogórskiego w I półroczu 2011 roku (78.50 kB)
2011-08-30 09:08:27 - Tabela nr 2-wydatki powiatu jeleniogórskiego w I półroczu 2011 roku (114.00 kB)
2011-08-30 09:12:29 - Tabela Nr 3 dotacje planowane i wykonane w I pólroczu 2011 roku (64.50 kB)
2011-08-30 09:16:47 - Tabela Nr 4-wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska przewidzianych do realizacji i zrealizowanych w okresie I półrocza 2011 roku (61.50 kB)
2011-08-30 09:19:32 - Tabela Nr 5 -plan finansowy zadań z zakresu dochodów administracji rządowej i jego wykonanie za I półrocze 2011 roku (20.00 kB)
2011-08-30 09:46:10 - Tabela Nr 6-dochody zwiazane z realizacją zadań administracji rządowej na 2011 rok (48.50 kB)
2011-08-30 09:49:29 - Tabela Nr 7-dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych przez powiat jeleniogórski na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (46.00 kB)
2011-08-30 09:51:31 - Tabela Nr 8 -wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok (75.50 kB)
2011-08-30 09:54:12 - Tabela Nr 9-wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane i realizowane w I półroczu 2011 roku (0.00 B)
2011-09-27 10:12:04 - Uchwała Nr I/257/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 09 września 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Jelniogórskiego info (671.39 kB)
2011-10-24 09:36:29 - Sprawozdanie Rb-27 S za III kw 2011 roku (171.73 kB)
2011-10-24 09:37:51 - Sprawozdanie Rb-28 S za III kwartał 2011 roku (337.22 kB)
2011-10-24 09:40:20 - Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2011 roku (64.60 kB)
2011-10-24 09:43:58 - Sprawozdanie Rb-N za III kwartał 2011 roku (71.28 kB)
2011-10-24 09:45:17 - Sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2011 roku (79.65 kB)
2011-10-24 09:46:45 - Sprawozdanie Rb-50 dochody za III kw 2011 (33.40 kB)
2011-10-24 09:48:10 - Sprawozdanie Rb-50 wydatki za III kw 2011 (34.88 kB)
2011-10-24 10:02:38 - Informacja o nadwyżce za III kwartał 2011 roku (32.50 kB)
2011-10-24 10:04:58 - Załącznik do informacji kwartalnej za III kwartał 2011 roku-dochody (78.50 kB)
2011-10-24 10:06:21 - Załącznik do informacji kwartalnej za III kwartał 2011 roku-wydatki (114.00 kB)
2012-02-20 12:02:04 - Sprawozdanie Rb-27 S za IV kw 2011 roku-roczne (176.56 kB)
2012-02-20 12:03:59 - Sprawozdanie Rb-28 s za IV kw 2011 roku-roczne (334.63 kB)
2012-02-20 12:05:03 - Sprawozdanie Rb-50 dochody za IV kw 2011 (33.37 kB)
2012-02-20 12:05:49 - Sprawozdanie Rb-50 wydatki za IV kw 2011 (34.80 kB)
2012-02-20 12:06:47 - Sprawozdanie Rb-NDS za IV kwartał 2011 roku (64.82 kB)
2012-02-20 12:10:07 - Sprawozdanie Rb-N za IV kwartał 2011 roku (70.98 kB)
2012-02-20 12:11:11 - Sprawozdanie Rb-UN za IV kw 2011 (61.75 kB)
2012-02-20 12:12:03 - Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2011 roku (79.79 kB)
2012-02-20 12:13:10 - Sprawozdanie Rb-UZ na IV kw 2011 roku (81.31 kB)
2012-02-20 12:14:11 - Sprawozdanie Rb-ST za IV kw 2011 roku (56.37 kB)
2012-03-20 10:08:04 - Uchwała Nr 63/254/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia "Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2011 rok z objaśnie (26.00 kB)
2012-03-20 10:12:14 - Część opisowa do uchwały Nr 63/254/12 z dnia 19 marca 2012 roku (892.00 kB)
2012-03-20 10:14:30 - Tabela Nr 1 -dochody powiatu jeleniogórskiego za 2011 rok (78.50 kB)
2012-03-20 10:15:59 - Tabela Nr 2-wydatki powiatu jeleniogórskiego za 2011 rok (114.00 kB)
2012-03-20 10:17:42 - Tabela Nr 3 dotacje planowane i wykonane w 2011 roku (64.50 kB)
2012-03-20 10:20:37 - Tabela Nr 4 i 5-wykaz dochodów i zadań w zakresie zadań rządowych i Skarbu Państwa za 2011 rok (39.00 kB)
2012-03-20 10:22:51 - Tabela Nr 6-wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i zrealizowanych w 2011 roku (64.00 kB)
2012-03-20 10:24:52 - Tabela Nr 7-dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych przez powiat jeleniogórski na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku (46.00 kB)
2012-03-20 10:26:51 - Tabela Nr 8 -wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2011 roku (75.50 kB)
2012-03-20 10:29:07 - Tabela Nr 9-wydatki na programy i projekty zrealizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2011 roku (0.00 B)
2012-04-10 08:35:56 - Uchwała nr I/75/2012 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 05 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego sprawozdaniu z wyko (0.00 B)
2012-04-20 09:36:50 - Sprawozdanie Rb-27 S za I kw 2012 roku (165.38 kB)
2012-04-20 09:38:23 - Sprawozdanie Rb-28 S za I kw 2012 roku (313.52 kB)
2012-04-20 09:39:37 - Sprawozdanie Rb-NDS za I kw 2012 roku (64.56 kB)
2012-04-20 09:40:41 - Sprawozdanie Rb-Z za I kw 2012 roku (80.08 kB)
2012-04-20 09:41:44 - Sprawozdanie Rb-N za I kw 2012 roku (71.14 kB)
2012-04-20 09:42:36 - Sprawozdanie Rb-50 dochody za I kw 2012 (33.45 kB)
2012-04-20 09:44:00 - Sprawozdanie Rb-50 wydatki za I kw 2012 (35.08 kB)
2012-04-20 09:47:48 - Informacja o nadwyżce budżetu powiatu jeleniogórskiego za I kwartał 2012 roku (34.50 kB)
2012-04-20 09:49:24 - Załącznik Nr 1 do informacji o wykonaniu budżetu powiatu jeleniogórskiego w I kwartale 2012 roku-dochody (90.00 kB)
2012-04-20 11:58:10 - Załącznik Nr 2 do informacji o wykonaniu budżetu powiatu jeleniogórskiego w I kwartale 2012 roku-wydatki (114.00 kB)
2012-07-20 10:26:59 - Sprawozdanie Rb-27 S za II kw 2012 roku (168.51 kB)
2012-07-20 10:27:56 - Sprawozdanie Rb-28 S za II kw 2012 roku (321.75 kB)
2012-07-20 10:28:46 - Sprawozdanie Rb-N za II kw 2012 roku (71.20 kB)
2012-07-20 10:29:34 - Sprawozdanie Rb-Z za II kw 2012 roku (79.79 kB)
2012-07-20 10:30:24 - Sprawozdanie Rb-NDS za II kw 2012 roku (64.60 kB)
2012-07-20 10:31:20 - Sprawozdanie Rb-50 dochody za II kw 2012 (71.97 kB)
2012-07-20 10:34:38 - Sprawozdanie Rb-50 wydatki za II kw 2012 (98.73 kB)
2012-07-20 10:37:02 - Sprawozdanie Rb-ZN za II kw 2012 roku (76.83 kB)
2012-08-31 09:42:23 - Uchwała Nr 82/334/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Jeleniogórskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej "Informacji o przebi (0.00 B)
2012-08-31 09:44:43 - Załącznik do Uchwały Nr 82/334/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 sierpnia 2012 roku. (584.00 kB)
2012-08-31 09:50:14 - Tabela Nr 1 -dochody powiatu planowane i zrealizowane w I półroczu 2012 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej (90.00 kB)
2012-08-31 09:52:53 - Tabela Nr 2-wydatki powiatu planowane i zrealizowane w I półroczu 2012 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (139.00 kB)
2012-08-31 09:55:38 - Tabela Nr 3-wykaz dotacji planowanych na 2012 rok dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (68.00 kB)
2012-08-31 10:20:19 - Tabela Nr 4-wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 roku-dochody i wydatki (53.50 kB)
2012-08-31 10:22:08 - Tabela Nr 5 -dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej (0.00 B)
2012-08-31 10:25:18 - Tabela Nr 6 -wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji i zrealizowanych w I półroczu 2012 roku (0.00 B)
2012-08-31 10:27:46 - Tabela nr 7-wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2012 roku oraz zrealizowanych w okresie I półrocza 2012 r. (0.00 B)
2012-08-31 10:31:16 - Tabela Nr 8-dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych przez powiat jeleniogórski na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego realizowane w I półroczu 2012 roku (59.00 kB)
2012-08-31 10:33:14 - Tabela Nr 9 -wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane na 2012 rok (0.00 B)
2012-09-20 10:13:23 - Uchwała Nr I/240/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 września 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego (1.29 MB)
2012-10-23 10:40:25 - Sprawozdanie Rb-27s za III kwartały 2012 roku (170.72 kB)
2012-10-23 10:41:34 - Sprawozdanie Rb-28s za III kwartały 2012 roku (322.89 kB)
2012-10-23 10:43:51 - Sprawozdanie Rb-N za III kwartały 2012 roku (73.49 kB)
2012-10-23 10:44:49 - Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartały 2012 roku (67.20 kB)
2012-10-23 10:45:42 - Sprawozdanie Rb-Z za III kwartały 2012 roku (81.68 kB)
2012-10-23 10:46:58 - Sprawozdanie Rb-50 za III kwartały 2012 roku-dochody administracji rządowej (33.53 kB)
2012-10-23 10:47:41 - Sprawozdanie Rb-50 za III kwartały 2012 roku-wydatki administracji rządowej (35.07 kB)
2012-10-23 10:51:25 - Tabela Nr 1 -dochody powiatu planowane i zrealizowane w III kwartale 2012 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej (93.00 kB)
2012-10-23 10:52:42 - Tabela Nr 2-wydatki powiatu planowane i zrealizowane w III kwartale 2012 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (140.50 kB)
2012-10-23 10:54:15 - Informacja o nadwyżce w III kwartale 2012 roku (34.50 kB)
2013-02-22 13:37:43 - Sprawozdanie Rb-27s roczne za 2012 rok (179.72 kB)
2013-02-22 13:38:47 - Sprawozdanie Rb-28s roczne za 2012 rok (318.00 kB)
2013-02-22 13:41:14 - Sprawozdanie Rb-NDS roczne za 2012 rok (67.18 kB)
2013-02-22 13:44:22 - Sprawozdanie Rb-N roczne za 2012 rok (73.59 kB)
2013-02-22 13:45:24 - Sprawozdanie Rb-UN roczne za 2012 rok (64.38 kB)
2013-02-25 08:26:13 - Sprawozdanie Rb-Z roczne za 2012 rok (81.94 kB)
2013-02-25 08:27:08 - Sprawozdanie Rb-UZ roczne za 2012 rok (83.16 kB)
2013-02-25 08:27:42 - Sprawozdanie Rb-ST roczne za 2012 rok (58.70 kB)
2013-02-25 08:32:02 - Sprawozdanie Rb-50 dochody za 2012 rok (76.59 kB)
2013-02-25 08:32:49 - Sprawozdanie Rb-50 wydatki za 2012 rok (101.27 kB)
2013-02-25 08:34:40 - Sprawozdanie Rb-ZN za 2012 rok (78.59 kB)
2013-02-25 08:40:40 - Sprawozdanie Rb-27ZZ roczne za 2012 rok (91.60 kB)
2013-04-03 09:03:51 - Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Nr I/70/2013 z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jeleniogóskiego sprawozdani (2.28 MB)
2013-04-19 15:12:58 - Sprawozdanie Rb-27s za I kwartał 2013 roku (844.95 kB)
2013-04-19 15:15:25 - Sprawozdanie Rb-28s za I kwartał 2013 roku (1.52 MB)
2013-04-19 15:16:53 - Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2013 roku (351.53 kB)
2013-04-19 15:17:35 - Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2013 roku (354.92 kB)
2013-04-19 15:18:16 - Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2013 roku (244.27 kB)
2013-04-19 15:19:00 - Sprawozdanie Rb-50 za I kwartał 2013 roku-dochody administracji rządowej (312.48 kB)
2013-04-19 15:19:51 - Sprawozdanie Rb-50 za I kwartał 2013 roku-wydatki administracji rządowej (485.50 kB)
2013-04-19 15:20:46 - Sprawozdanie Rb-27-ZZ za I kwartał 2013 roku (395.81 kB)
2013-04-19 15:21:34 - Sprawozdanie Rb-ZN za I kwartał 2013 roku (354.71 kB)
2013-04-29 10:24:30 - Dochody Powiatu Jeleniogórskiego planowane i wykonane w I kwartale 2013 roku (0.00 B)
2013-04-29 10:29:20 - Wydatki Powiatu Jeleniogórskiego planowane i wykonane w I kwartale 2013 roku (0.00 B)
2013-04-29 10:30:24 - Informacja kwartalna o nadwyżce w I kwartale 2013 roku (34.50 kB)
2013-05-13 08:42:19 - Uchwała Nr 104/413/13 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia "Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2012 rok (2.86 MB)
2013-07-18 09:23:06 - Sprawozdanie Rb-27s za I półrocze 2013 roku (874.46 kB)
2013-07-18 09:25:19 - Sprawozdanie Rb-28s za I półrocze 2013 roku (1.59 MB)
2013-07-18 09:28:42 - Sprawozdanie Rb-NDS za I półrocze 2013 roku (244.34 kB)
2013-07-18 09:32:55 - Sprawozdanie Rb-N za I półrocze 2013 roku (352.43 kB)
2013-07-18 09:33:34 - Sprawozdanie Rb-Z za I półrocze 2013 roku (355.36 kB)
2013-07-18 09:47:03 - Sprawozdanie Rb-50W za I półrocze 2013 roku (0.00 B)
2013-07-18 09:47:54 - Sprawozdanie Rb-50D za I półrocze 2013 roku (0.00 B)
2013-07-18 09:48:52 - Sprawozdanie Rb-27ZZ za I półrocze 2013 (0.00 B)
2013-08-05 12:31:02 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 120/464/13 z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Jeleniogórskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej „Informacji o przeb (0.00 B)
2013-08-05 12:32:53 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 120/464/13 z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Jeleniogórskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej ? (579.00 kB)
2013-08-05 12:37:32 - Tabela Nr 1 -dochody powiatu planowane i zrealizowane w okresie I półrocza 2013 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. (0.00 B)
2013-08-05 12:39:30 - Tabela Nr 2-wydatki powiatu planowane i zrealizowane w okresie I półrocza 2013 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej (0.00 B)
2013-08-05 12:42:01 - Tabela Nr 3 - wykaz dotacji planowanych na 2013 rok dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. (68.00 kB)
2013-08-05 12:54:07 - Tabela Nr 4-wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2013 roku - dochody i wydatki. (69.50 kB)
2013-08-05 12:55:19 - Tabela Nr 5-dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej. (0.00 B)
2013-08-05 12:57:54 - Tabela Nr 6-wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji i zrealizowanych w I półroczu 2013 roku. (51.00 kB)
2013-08-05 13:00:41 - Tabela Nr 7-wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2013 roku oraz zrealizowanych w okresie I półrocza. (77.00 kB)
2013-08-05 13:04:14 - Tabela Nr 8-dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych przez powiat jeleniogórski na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego realizowane w I półroczu 2013 roku. (55.00 kB)
2013-08-05 13:05:58 - Tabela Nr 9-wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane na 2013 rok. (0.00 B)
2013-09-05 09:51:10 - Uchwała Nr I/207/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 września 2013 roku o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku. (1.46 MB)
2013-10-18 08:41:44 - Sprawozdanie Rb-28s za III kwartał 2013 roku (326.65 kB)
2013-10-18 08:42:15 - Sprawozdanie Rb-27s za III kwartał 2013 roku (174.39 kB)
2013-10-18 08:42:49 - Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2013 roku (67.49 kB)
2013-10-18 08:43:14 - Sprawozdanie Rb-N za III kwartał 2013 roku (73.72 kB)
2013-10-18 08:43:49 - Sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2013 roku (81.95 kB)
2013-10-18 08:44:21 - Sprawozdanie Rb-50D za III kwartał 2013 roku (76.18 kB)
2013-10-18 08:44:48 - Sprawozdanie Rb-50W za III kwartał 2013 roku (101.06 kB)
2013-10-18 08:45:17 - Sprawozdanie Rb-ZN za III kwartał 2013 roku (78.59 kB)
2013-10-18 08:45:57 - Sprawozdanie Rb-27ZZ za III kwartał 2013 roku (91.72 kB)
2013-10-18 08:50:29 - Informacja kwartalna o nadwyżce w III kwartale 2013 roku (34.00 kB)
2013-10-18 08:52:02 - Informacja kwartalna o wykonaniu dochodów w III kwartale 2013 roku (94.00 kB)
2013-10-18 08:53:37 - Informacja kwartalna o wykonaniu wydatków w III kwartale 2013 roku (135.00 kB)
2014-02-21 12:18:07 - Sprawozdanie Rb-27 s roczne za 2013 rok (176.50 kB)
2014-02-21 12:19:03 - Sprawozdanie Rb-28 s roczne za 2013 rok (325.61 kB)
2014-02-21 12:19:38 - Sprawozdanie Rb-27ZZ za 2013 rok (91.93 kB)
2014-02-21 12:20:33 - Sprawozdanie Rb-50 dotacje za 2013 rok (75.38 kB)
2014-02-21 12:21:08 - Sprawozdanie Rb-50 wydatki za 2013 rok (101.78 kB)
2014-02-21 12:21:57 - Sprawozdanie Rb-N za 2013 rok (73.60 kB)
2014-02-21 12:22:46 - Sprawozdanie Rb-Z za 2013 rok (84.35 kB)
2014-02-21 12:23:37 - Sprawozdanie Rb-UZ za 2013 rok (83.98 kB)
2014-02-21 12:24:16 - Sprawozdanie RB-ST za 2013 rok (59.01 kB)
2014-02-21 12:24:56 - Sprawozdanie Rb-NDS za 2013 rok (67.79 kB)
2014-02-21 12:27:34 - Sprawozdanie Rb-ZN za 2013 rok (78.41 kB)
2014-03-28 09:43:50 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr152/566/14 z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia "Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu jeleniogórskiego za 2013 rok wraz z objaśn (7.41 MB)
2014-04-08 11:57:25 - Uchwała nr I/74/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego sprawozd (1.85 MB)
2014-04-17 15:09:56 - Sprawozdanie Rb-27s za I kwartał 2014r. (171.04 kB)
2014-04-17 15:10:36 - Sprawozdanie Rb-28s-za I kwartał 2014r. (322.03 kB)
2014-04-17 15:11:14 - Sprawozadnia Rb-NDS za I kwartał 2014r. (76.14 kB)
2014-04-17 15:11:48 - Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2014 r. (74.42 kB)
2014-04-17 15:15:40 - Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2014 r. (82.19 kB)
2014-04-17 15:16:20 - Sprawozdanie Rb-27ZZ za I kwartał 2014r. (87.92 kB)
2014-04-17 15:17:18 - Sprawozdanie Rb-50 dotacje za I kwartał 2014 roku (77.79 kB)
2014-04-17 15:17:57 - Sprawozdanie Rb-50 wydatki za I kwartał 2014 roku (103.75 kB)
2014-04-25 09:51:02 - Informacja kwartalna o nadwyżce w I kwartale 2014 roku. (35.00 kB)
2014-04-25 09:52:08 - Infornacja o dochodach planowanych do realizacji i wykonanych w I kwartale 2014 roku (Tabela Nr 1) (97.50 kB)
2014-04-25 09:53:10 - Informacja o wydatkach planowanych do realizacji i wykonanych w I kwartale 2014 roku (Tabela Nr 2) (136.00 kB)
2014-07-22 08:41:25 - Informacja kwartalna o nadwyżce w II kwartale 2014 roku. (35.00 kB)
2014-07-22 08:42:21 - Sprawozdanie Rb-27s za II kwartał 2014r. (174.62 kB)
2014-07-22 08:42:58 - Sprawozdanie Rb-28s-za II kwartał 2014r. (334.85 kB)
2014-07-22 08:43:26 - Sprawozadnia Rb-NDS za II kwartał 2014r. (76.40 kB)
2014-07-22 08:44:25 - Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2014 r. (82.02 kB)
2014-07-22 08:45:54 - Sprawozdanie Rb-N za II kwartał 2014 r. (74.56 kB)
2014-07-22 08:47:15 - Sprawozdanie Rb-27ZZ za II kwartał 2014r. (90.64 kB)
2014-07-22 08:47:49 - Sprawozdanie Rb-50 dotacje za II kwartał 2014 roku (78.20 kB)
2014-07-22 08:48:24 - Sprawozdanie Rb-50 wydatki za II kwartał 2014 roku (104.35 kB)
2014-08-22 10:16:37 - Uchwała Nr 167/645/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Jeleniogórskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej "Informacji o prz (28.00 kB)
2014-08-22 10:19:17 - Załącznik do Uchwały Nr 167/645/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 20 sierpnia 2014r. (565.00 kB)
2014-08-22 10:21:52 - Tabela Nr 1-Dochody powiatu planowane do realizacji i wykonane w I pólroczu 2014 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. (99.50 kB)
2014-08-22 10:25:05 - Tabela Nr 2-Wydatki powiatu planowane do realizacji i wykonane w I półroczu 2014 roku według działów i rozdziałów klasyfikcji budżetowej (139.50 kB)
2014-08-22 10:28:14 - Tabela Nr 3-Wykaz dotacji planowanych na 2014 rok i zrealizowanych w I półroczu 2014 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. (63.00 kB)
2014-08-22 10:30:40 - Tabela Nr 4 -Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2014 roku-dochody. (38.00 kB)
2014-08-22 10:31:12 - Tabela Nr 4 -Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2014 roku-wydatki. (37.00 kB)
2014-08-22 10:32:40 - Tabela Nr 5-Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej. (12.77 kB)
2014-08-22 10:35:05 - Tabela nr 6 -Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji i zrealizowanych w I półroczu 2014 roku. (51.50 kB)
2014-08-22 10:37:24 - Tabela Nr 7-Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji i zrealizowanych w I półroczu 2014 roku . (88.50 kB)
2014-08-22 10:40:44 - Tabela Nr 8-Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych przez Powiat Jeleniogórski na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego planowane do realizacji w 2014 roku i zre (59.50 kB)
2014-08-22 10:48:47 - Tabela Nr 9-Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane na 2014 rok. (53.50 kB)
2014-08-29 08:36:24 - Uchwała Nr I/214/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego inform (1.82 MB)
2014-10-20 12:23:55 - Sprawozdanie Rb-27s za III kwartał 2014r. (175.94 kB)
2014-10-20 12:24:39 - Sprawozdanie Rb-28s-za III kwartał 2014r. (333.71 kB)
2014-10-20 12:25:27 - Sprawozadnia Rb-NDS za III kwartał 2014r. (74.19 kB)
2014-10-20 12:26:17 - Sprawozdanie Rb-N za III kwartał 2014 r. (72.53 kB)
2014-10-20 12:26:53 - Sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2014 r. (80.37 kB)
2014-10-20 12:27:43 - Sprawozdanie Rb-27ZZ za III kwartał 2014r. (88.40 kB)
2014-10-20 12:28:25 - Sprawozdanie Rb-50 dotacje za III kwartał 2014 roku (76.13 kB)
2014-10-20 12:29:29 - Sprawozdanie Rb-50 wydatki za III kwartał 2014 roku (104.01 kB)
2014-10-22 10:40:48 - Informacja o dochodach planowanych do realizacji i wykonanych w III kwartale 2014 roku (Tabela Nr 1) (97.00 kB)
2014-10-22 10:41:57 - Informacja o wydatkach planowanych do realizacji i wykonanych w III kwartale 2014 roku (Tabela Nr 2) (139.00 kB)
2014-10-22 10:42:25 - Informacja kwartalna o nadwyżce w III kwartale 2014 roku. (35.00 kB)
2015-02-23 10:53:02 - Sprawozdanie Rb-27s za IV kwartał 2014r. (175.97 kB)
2015-02-23 10:54:59 - Sprawozdanie Rb-28s-za IV kwartał 2014r. (338.12 kB)
2015-02-23 10:55:23 - Sprawozdanie Rb-N za IV kwartał 2014 r. (72.29 kB)
2015-02-23 10:59:43 - Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2014 r. (82.77 kB)
2015-02-23 11:00:23 - Sprawozdanie Rb-NDS za IV 2014 r. (74.20 kB)
2015-02-23 11:01:26 - Sprawozdanie Rb-ST za 2014 rok (57.53 kB)
2015-02-23 11:02:08 - Sprawozdanie Rb-UZ za IV kwartał 2014 r. (82.57 kB)
2015-02-23 11:07:47 - Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach za IV kw 2014 r. (76.98 kB)
2015-02-23 11:08:26 - Sprawozdanie Rb-50 o wydatkach za IV kw 2014r. (106.06 kB)
2015-02-23 11:09:22 - Sprawozdanie Rb-ZN za IV kw 2014r. (77.07 kB)
2015-02-23 11:09:55 - Sprawozdanie Rb-27ZZ za IV kw 2014r. (82.57 kB)
2015-02-23 11:10:43 - Sprawozdanie Rb-28s-za styczeń 2015 r. (304.06 kB)
2015-02-23 11:11:15 - Sprawozdanie Rb-27s-za styczeń 2015r. (167.97 kB)
2015-03-25 11:38:24 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 14/36/15 z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2014 rok z obja? (131.52 kB)
2015-03-25 11:41:19 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogóskiego Nr 14/36/15 z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2 (652.27 kB)
2015-03-25 11:44:14 - Tabela Nr 1-Dochody powiatu planowane do realizacji i wykonane w 2014 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. (384.16 kB)
2015-03-25 11:46:58 - Tabela Nr 2-Wydatki powiatu planowane do realizacji i wykonane w 2014 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. (412.43 kB)
2015-03-25 11:52:45 - Tabela Nr 3-Wykaz dotacji planowanych na 2014 rok i zrealizowanych w 2014 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (253.01 kB)
2015-03-25 11:55:18 - Tabela Nr 4-Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej w 2014 roku.I.Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji. (306.45 kB)
2015-03-25 11:56:55 - Tabela Nr 4-Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej w 2014 roku.II.Wydatki (304.26 kB)
2015-03-25 12:06:57 - Tabela Nr 5-Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej (219.64 kB)
2015-03-25 12:08:57 - Tabela Nr 6 Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji i zrealizowanych w 2014 roku. (144.89 kB)
2015-03-25 12:11:46 - Tabela Nr 7-Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji i zrealizowanych w 2014 roku. (176.06 kB)
2015-03-25 12:16:39 - Tabela Nr 8-Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych przez powiat jeleniogórski na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego planowane do realizacji i zrealizowane w o (401.42 kB)
2015-03-25 12:22:08 - Tabela Nr 8-Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych przez powiat jeleniogórski na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego planowane do realizacji w 2014 roku i zreali (240.65 kB)
2015-03-25 12:25:51 - Tabela Nr 9-Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wykonane w 2014 roku (273.74 kB)
2015-03-25 12:37:35 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 14/36/15 z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2 (176.59 kB)
2015-03-25 12:38:57 - Powiatowy zasób nieruchomosci według stanu na 31.12.2014 roku (217.40 kB)
2015-03-25 12:40:29 - Mienie Powiatu Jeleniogórskiego-nieruchomości do zagospodarowania (3.12 MB)
2015-03-25 12:41:27 - Drogi Powiatu-stan na 28.01.2015r. (348.70 kB)
2015-04-16 14:45:05 - Uchwała nr I/85/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2015 roku znak SO.JG.I.0010.85.2015 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu (1.89 MB)
2015-04-20 10:00:28 - Sprawozdanie Rb-N-za I kwartał 2015r. (72.16 kB)
2015-04-20 10:00:53 - Sprawozdanie Rb-Z-za I kwartał 2015r. (80.24 kB)
2015-04-20 10:02:03 - Sprawozdanie Rb-27ZZ-za I kwartał 2015r. (88.08 kB)
2015-04-20 10:02:43 - Sprawozdanie Rb-50D-za I kwartał 2015r. (75.75 kB)
2015-04-20 10:03:15 - Sprawozdanie Rb-50W-za I kwartał 2015r. (100.87 kB)
2015-04-20 10:10:41 - Sprawozdanie Rb-ZN za I kwatrał 2015 (77.17 kB)
2015-04-23 08:38:27 - Sprawozdanie Rb-28s-za I kwartał 2015r. (325.45 kB)
2015-04-23 08:38:59 - Sprawozdanie Rb-27s-za I kwartał 2015r. (174.00 kB)
2015-04-23 08:39:53 - Sprawozdanie Rb-NDS-za I kwartał 2015r. (74.09 kB)
2015-04-23 08:46:19 - Informacja o nadwyżce w I kwartale 2015 roku (35.00 kB)
2015-04-23 08:48:29 - Informacja o dochodach planowanych do realizacji i wykonanych w I kwartale 2015 roku (Tabela Nr 1) (102.50 kB)
2015-04-23 08:49:26 - Informacja o wydatkach planowanych do realizacji i wykonanych w I kwartale 2015 roku (Tabela Nr 2) (140.00 kB)
2015-05-27 09:49:36 - Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 26 maja w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego z (155.00 kB)
2015-05-27 09:53:22 - Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Jeleniogóskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórs (167.93 kB)
2015-07-21 08:35:59 - Sprawozdanie Rb-27s-za II kwartał 2015r. (174.04 kB)
2015-07-21 08:37:48 - Sprawozdanie Rb-NDS-za II kwartał 2015r. (74.97 kB)
2015-07-21 08:38:49 - Sprawozdanie Rb-28s- za II kwartał 2015 r. (334.62 kB)
2015-07-21 08:39:33 - Sprawozdanie Rb-N za II kwartał 2015 r. (72.08 kB)
2015-07-21 08:40:08 - Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2015r. (79.88 kB)
2015-07-21 08:40:52 - Sprawozdanie Rb-27ZZ za II kwartał 2015r. (88.21 kB)
2015-07-21 08:43:16 - Sprawozdanie Rb-50D za II kwartał 2015r. (76.30 kB)
2015-07-21 08:43:43 - Sprawozdanie Rb-50W za II kwartał 2015r. (101.78 kB)
2015-07-21 08:44:35 - Sprawozdanie Rb-ZN za II kwatrał 2015 (76.84 kB)
2015-07-21 08:50:21 - Informacja o nadwyżce w II kwartale 2015 roku (35.00 kB)
2015-07-27 13:48:41 - Informacja o dochodach planowanych do realizacji i wykonanych w II kwartale 2015 roku (Tabela Nr 1) (104.00 kB)
2015-07-27 13:49:16 - Informacja o wydatkach planowanych do realizacji i wykonanych w II kwartale 2015 roku (Tabela Nr 2) (140.50 kB)
2015-07-27 13:53:17 - Sprawozdanie Rb-27s-za II kwartał 2015r (korekta) (174.37 kB)
2015-07-27 13:54:10 - Sprawozdanie Rb-28s- za II kwartał 2015 r.(korekta) (336.16 kB)
2015-07-27 13:54:51 - Sprawozdanie Rb-NDS-za II kwartał 2015r.(korekta) (74.74 kB)
2015-08-12 10:26:47 - Uchwała Nr 31/94/15 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Jeleniogórskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej „Informacji o przebie (28.00 kB)
2015-08-12 10:30:41 - Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 31/94/15 z dnia 11 sierpnia 2015r. (535.00 kB)
2015-08-12 10:38:36 - Tabela Nr 1-Dochody powiatu planowane do realizacji i zrealizowane w I półroczu 2015 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. (99.00 kB)
2015-08-12 10:41:38 - Tabela Nr 2-Wydatki powiatu planowane do realizacji i zrealizowane w I półroczu 2015 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. (136.50 kB)
2015-08-12 10:44:06 - Tabela Nr 3-Wykaz dotacji planowanych na 2015 rok dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (57.00 kB)
2015-08-12 10:54:22 - Tabela Nr 4-Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2015 roku.I.Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji.II.Wydatki. (73.50 kB)
2015-08-12 10:56:17 - Tabela Nr 5-Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej w I półroczu 2015 roku. (12.59 kB)
2015-08-12 10:58:45 - Tabela Nr 6 Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2015 roku i zrealizowanych w I półroczu 2015 roku. (49.00 kB)
2015-08-12 11:00:50 - Tabela Nr 7-Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku i zrealizowanych w okresie I półrocza 2015 roku. (80.00 kB)
2015-08-12 11:08:05 - Tabela Nr 8-Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych przez powiat jeleniogórski na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przewidziane do realizacji w 2015 roku i zrea (58.50 kB)
2015-08-12 11:09:35 - Tabela Nr 9-Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane na 2015 rok i zrealizowane w okresie I półrocza 2015 ro (47.00 kB)
2015-09-01 12:53:50 - Uchwała Nr I/197/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego infor (1.81 MB)
2015-10-21 08:13:48 - Sprawozdanie Rb-27s-za III kwartał 2015r (180.50 kB)
2015-10-21 08:14:37 - Sprawozdanie Rb-28s- za III kwartał 2015 r. (336.64 kB)
2015-10-21 08:15:16 - Sprawozdanie Rb-NDS-za III kwartał 2015r. (74.67 kB)
2015-10-21 08:15:57 - Sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2015r. (80.13 kB)
2015-10-21 08:16:32 - Sprawozdanie Rb-N za III kwartał 2015 r. (72.35 kB)
2015-10-21 08:17:33 - Sprawozdanie Rb-27ZZ za III kwartał 2015r. (88.37 kB)
2015-10-21 08:18:54 - Sprawozdanie Rb-ZN za III kwatrał 2015 (77.12 kB)
2015-10-21 08:20:55 - Sprawozdanie Rb-50D za III kw 2015r. (77.90 kB)
2015-10-21 08:21:34 - Sprawozdanie Rb-50W za III kwartał 2015r. (102.41 kB)
2015-10-21 08:22:42 - Informacja o dochodach planowanych do realizacji i wykonanych w III kwartale 2015 roku (Tabela Nr 1) (102.00 kB)
2015-10-21 08:23:18 - Informacja o wydatkach planowanych do realizacji i wykonanych w III kwartale 2015 roku (Tabela Nr 2) (138.00 kB)
2015-10-21 08:23:56 - Informacja o nadwyżce w III kwartale 2015 roku (35.00 kB)
2015-11-04 10:00:20 - Sprawozdanie Rb-28s- za III kwartał 2015 r-korekta (338.52 kB)
2015-11-04 10:01:01 - Sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2015r-korekta (79.92 kB)
2016-02-29 12:54:21 - Sprawozdanie Rb-28s- za IV kwartał 2015 r -roczne (334.13 kB)
2016-02-29 12:55:30 - Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2015r-roczne (83.01 kB)
2016-02-29 12:56:36 - Sprawozdanie Rb-ZN za IV kwatrał 2015-roczne (76.68 kB)
2016-02-29 12:57:26 - Sprawozdanie Rb-27ZZ za IV kwartał 2015r-roczne (91.55 kB)
2016-02-29 12:58:33 - Sprawozdanie Rb-50D za IV kw 2015r-roczne (79.02 kB)
2016-02-29 12:59:05 - Sprawozdanie Rb-50W za IV kw 2015r-roczne (102.19 kB)
2016-02-29 13:00:15 - Sprawozdanie Rb-ST za 2015 rok -roczne (57.58 kB)
2016-02-29 13:02:29 - Sprawozdanie Rb-N za IV kwartał 2015 r-roczne (71.92 kB)
2016-02-29 13:04:14 - Sprawozdanie Rb-UZ IV kwartał 2015 roku-roczne (82.12 kB)
2016-03-01 15:12:54 - Sprawozdanie Rb-27s IV kwartał 2015r.-roczne (181.65 kB)
2016-03-01 15:13:27 - Sprawozdanie Rb-NDS IV kwartał 2015r.-roczne (74.89 kB)
2016-03-01 15:14:08 - Sprawozdanie Rb-50D IV kwartał 2015 roku-korekta (80.27 kB)
2016-03-01 15:14:42 - Sprawozdanie Rb-50W IV kwartał 2015 roku-korekta (104.19 kB)
2016-03-02 12:55:18 - Sprawozdanie Rb-27s- za IV kwartał 2015 r -roczne korekta (182.60 kB)
2016-03-31 10:36:13 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 69/201/16 z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia "Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2015 rok" z objaśnien (10.20 MB)
2016-04-20 10:06:34 - Uchwała Nr I/77/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego sprawoz (2.39 MB)
2016-04-22 07:46:09 - Sprawozdanie Rb-27s- za I kwartał 2016 r (165.76 kB)
2016-04-22 07:46:59 - Sprawozdanie Rb-28s za I kwartał 2016 r. (324.17 kB)
2016-04-22 07:47:37 - Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2016r. (74.97 kB)
2016-04-22 07:49:18 - Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2016r. (71.81 kB)
2016-04-22 07:50:04 - Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2016 r. (80.31 kB)
2016-04-22 07:50:38 - Sprawozdanie Rb-27ZZ za I kwartał 2016r. (92.09 kB)
2016-04-22 07:51:17 - Sprawozdanie Rb-50D za I kwartał 2016 r. (75.49 kB)
2016-04-22 07:52:05 - Sprawozdanie Rb-50W za I kwartał 2016r. (105.14 kB)
2016-04-22 07:52:54 - Sprawozdanie Rb-ZN za I kwartał 2016r. (77.05 kB)
2016-04-25 11:11:49 - Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jedostki samorządu terytorialnego w I kwartale 2016 roku (nadwyżka) (35.00 kB)
2016-04-25 11:14:45 - Załącznik Nr 1-Dochody powiatu planowane do realizacji i zrealizowane w I kwartale 2016 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. (84.00 kB)
2016-04-25 11:16:48 - Załącznik Nr 2-Wydatki powiatu planowane do realizacji i zeralizowane w I kwartale 2016 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. (133.50 kB)
2016-07-21 11:38:18 - Sprawozdanie Rb-27s- za II kwartał 2016 r (171.92 kB)
2016-07-21 11:39:00 - Sprawozdanie Rb-28s za II kwartał 2016 r. (333.02 kB)
2016-07-21 11:39:25 - Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2016r. (75.09 kB)
2016-07-21 11:39:53 - Sprawozdanie Rb-N za II kwartał 2016 r. (72.37 kB)
2016-07-21 11:40:24 - Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2016r. (80.04 kB)
2016-07-21 11:40:52 - Sprawozdanie Rb-50D za II kwartał 2016 r. (75.61 kB)
2016-07-21 11:41:17 - Sprawozdanie Rb-50W za II kwartał 2016r. (102.59 kB)
2016-07-21 11:41:44 - Sprawozdanie Rb-27ZZ za II kwartał 2016r. (91.68 kB)
2016-07-21 11:42:21 - Sprawozdanie Rb-ZN za II kwartał 2016r. (77.16 kB)
2016-07-26 12:02:36 - Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jedostki samorządu terytorialnego w II kwartale 2016 roku (nadwyżka) (35.00 kB)
2016-07-26 12:04:03 - Załącznik Nr 1-Dochody powiatu planowane do realizacji i zrealizowane w II kwartale 2016 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. (88.50 kB)
2016-07-27 10:17:46 - Załącznik Nr 2-Wydatki powiatu planowane do realizacji i zeralizowane w II kwartale 2016 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. (134.50 kB)
2016-08-31 13:33:15 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 97/301/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Jeleniogórskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej "Informacji o przeb (28.00 kB)
2016-08-31 13:34:51 - Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 97/301/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Jeleniogórskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej "Inf (520.50 kB)
2016-08-31 13:38:11 - Tabela Nr 1-Dochody powiatu planowane do realizacji i wykonane w I półroczu 2016 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej (89.00 kB)
2016-08-31 13:40:58 - Tabela Nr 2-Wydatki powiatu planowane do realizacji i wykonane w I półroczu 2016 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. (134.50 kB)
2016-08-31 13:43:25 - Tabela Nr 3-Wykaz dotacji planowanych i zrealizowanych w okresie I półrocza 2016 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. (60.50 kB)
2016-08-31 13:44:42 - Tabela Nr 4-Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2016 roku. (62.00 kB)
2016-08-31 13:45:49 - Tabela Nr 5-Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej w I półroczu 2016 roku. (12.85 kB)
2016-08-31 13:47:49 - Tabela Nr 6-Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych przez powiat jeleniogórski na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego realizowane w I półroczu 2016 roku. (48.50 kB)
2016-08-31 13:49:36 - Tabela Nr 7-Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji i zreailizowanych w I półroczu 2016 roku. (58.50 kB)
2016-08-31 13:51:02 - Tabela Nr 8-Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2016 roku oraz zrealizowanych w okresie I półrocza 2016 roku. (105.50 kB)
2016-09-26 13:13:17 - Uchwała nr I/214/2016 Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 września 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego inf (2.23 MB)
2016-10-21 13:52:29 - Informacja kwartalna o nadwyżce w III kwartale 2016 roku (35.00 kB)
2016-10-21 13:54:15 - Załącznik Nr 1-Dochody powiatu planowane do realizacji i zrealizowane w III kwartale 2016 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. (90.00 kB)
2016-10-21 13:54:56 - Załącznik Nr 2-Wydatki powiatu planowane do realizacji i zeralizowane w III kwartale 2016 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. (135.00 kB)
2016-10-21 13:55:39 - Sprawozdanie Rb-27s- za III kwartał 2016 r (174.83 kB)
2016-10-21 13:56:06 - Sprawozdanie Rb-28s za III kwartał 2016 r. (330.49 kB)
2016-10-21 13:56:42 - Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2016r. (74.93 kB)
2016-10-21 13:57:13 - Sprawozdanie Rb-N za III kwartał 2016 r. (72.03 kB)
2016-10-21 13:57:50 - Sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2016r. (79.90 kB)
2016-10-21 13:58:18 - Sprawozdanie Rb-50D za III kwartał 2016 r. (33.96 kB)
2016-10-21 13:58:48 - Sprawozdanie Rb-50W za III kwartał 2016r. (35.94 kB)
2016-10-26 12:23:37 - Korekta sprawozdania Rb-NDS za III kw 2016r. (74.69 kB)
2016-10-26 12:24:53 - Korekta sprawozdania Rb-28s za III kw 2016 r. (331.53 kB)
2017-01-20 13:20:27 - Sprawozdanie Rb-27s za XII.16 (179.29 kB)
2017-01-20 13:22:54 - Sprawozdanie Rb-28 s za XII 16r. (329.51 kB)
2017-02-21 11:10:57 - Sprawozdanie Rb-27s- za IV kwartał 2016 r (183.45 kB)
2017-02-21 11:11:27 - Sprawozdanie Rb-28s- za IV kwartał 2016 r (333.14 kB)
2017-02-21 11:12:13 - Sprawozdanie Rb-NDS za IV kwartał 2016 (74.90 kB)
2017-02-21 11:12:41 - Sprawozdanie Rb-N za IV kwartał 2016 (71.69 kB)
2017-02-21 11:13:07 - Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2016 (82.75 kB)
2017-02-21 11:13:35 - Sprawozdanie Rb-ST za IV kwartał 2016 (57.51 kB)
2017-02-21 11:14:03 - Sprawozdanie Rb-UZ za IV kwartał 2016 (82.15 kB)
2017-02-21 11:18:27 - Sprawozdanie Rb-50D za IV kwartał 2016 r. (77.31 kB)
2017-02-21 11:18:57 - Sprawozdanie Rb-50W za IV kwartał 2016 r. (109.40 kB)
2017-02-21 11:20:04 - Sprawozdanie Rb-27-ZZ za IV kwartał 2016 (92.91 kB)
2017-02-21 11:20:42 - Sprawozdanie Rb-ZN za IV kwartał 2016 (77.04 kB)
2017-03-29 14:05:31 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 140/420/17 z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2016 rok” z objaśnieniami (27.50 kB)
2017-03-29 14:07:33 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 140/420/17 z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2016 rok” (1.23 MB)
2017-03-29 14:09:36 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 140/420/17 z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2016 rok (4.49 MB)
2017-04-12 09:23:11 - Uchwała nr I/83/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego sprawozdaniu z (2.76 MB)
2017-04-24 09:31:00 - Sprawozdanie Rb-27s - za I kwartał 2017 r (171.14 kB)
2017-04-24 09:31:32 - Sprawozdanie Rb-28s - za I kwartał 2017 r (327.86 kB)
2017-04-24 09:31:55 - Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2017r. (71.83 kB)
2017-04-24 09:32:17 - Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2017r. (74.86 kB)
2017-04-24 09:32:40 - Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2017 r. (79.86 kB)
2017-04-24 09:36:13 - Sprawozdanie Rb-27-ZZ za I kwartał 2017 (91.62 kB)
2017-04-24 09:37:10 - Sprawozdanie Rb-50D za I kwartał 2017 r. (75.05 kB)
2017-04-24 09:37:47 - Sprawozdanie Rb-50W za I kwartał 2017 r. (100.55 kB)
2017-04-24 09:38:14 - Sprawozdanie Rb-ZN za I kwartał 2017r. (77.09 kB)
2017-04-26 09:15:50 - Informacja kwartalna z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego w I kwartale 2017 roku (394.88 kB)
2017-04-26 09:23:56 - Załącznik Nr 1 do Informacji kwartalnej z wykonania budżetu powatu jeleniogórskiego w I kwartale 2017 roku. (97.97 kB)
2017-04-26 09:24:33 - Załącznik Nr 2 do Informacji kwartalnej z wykonania budżetu powatu jeleniogórskiego w I kwartale 2017 roku. (102.15 kB)
2017-07-25 11:10:03 - Sprawozdanie Rb-27s - za II kwartał 2017 r (174.20 kB)
2017-07-25 11:10:34 - Sprawozdanie Rb-28s - za II kwartał 2017 r (332.92 kB)
2017-07-25 11:11:06 - Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2017r. (75.32 kB)
2017-07-25 11:11:55 - Sprawozdanie Rb-N za II kwartał 2017r. (72.47 kB)
2017-07-25 11:12:29 - Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2017 r. (80.46 kB)
2017-07-25 11:13:40 - Sprawozdanie Rb-50D za II kwartał 2017r. (75.41 kB)
2017-07-25 11:14:11 - Sprawozdanie Rb-50W za II kwartał 2017 r. (101.34 kB)
2017-07-25 11:14:42 - Sprawozdanie Rb-27-ZZ za II kwartał 2017 (91.64 kB)
2017-07-25 11:15:38 - Sprawozdanie Rb-ZN za II kwartał 2017r. (76.77 kB)
2017-07-25 11:16:08 - Sprawozdanie Rb-27s - za II kwartał 2017 r (korekta) (174.32 kB)
2017-07-25 11:16:41 - Sprawozdanie Rb-28s - za II kwartał 2017 r (korekta) (333.14 kB)
2017-07-28 09:55:54 - Informacja kwartalna z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego w II kwartale 2017 roku (411.29 kB)
2017-07-28 09:56:58 - Załącznik Nr 1 do Informacji kwartalnej z wykonania budżetu powatu jeleniogórskiego w II kwartale 2017 roku. (97.50 kB)
2017-07-28 09:57:47 - Załącznik Nr 2 do Informacji kwartalnej z wykonania budżetu powatu jeleniogórskiego w II kwartale 2017 roku. (138.50 kB)
2017-08-22 11:34:52 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 165/511/17 z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przedstwienia Radzie Powiatu Jeleniogórskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej „Informacji o przebiegu (28.50 kB)
2017-08-22 11:44:26 - Tabela Nr 1-Dochody powiatu planowane do realizacji i zrealizowane w I półroczu 2017 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. (97.50 kB)
2017-08-22 11:47:11 - Tabela Nr 2-Wydatki powiatu planowane do realizacji i wykonane w I półroczu 2017 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. (139.00 kB)
2017-08-22 11:49:43 - Tabela Nr 3-Wykaz dotacji planowanych w 2017 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzialonych w I półroczu 2017 roku. (63.00 kB)
2017-08-22 11:52:40 - Tabela Nr 4-Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w I półroczu 2017 roku (61.00 kB)
2017-08-22 11:55:51 - Tabela Nr 5-Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej w I półroczu 2017 roku. (13.52 kB)
2017-08-22 12:00:52 - Tabela Nr 6-Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych przez powiat jeleniogórski na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2017 roku. (45.50 kB)
2017-08-22 12:02:16 - Tabela Nr 7-Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2017 roku. (17.25 kB)
2017-08-22 12:12:19 - Tabela Nr 8-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych planowane na 2017 rok. (73.59 kB)
2017-08-22 12:12:44 - Tabela Nr 9-Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji i zrealizowanych w okresie I półrocza 2017 roku. (53.00 kB)
2017-09-11 14:55:24 - Uchwała Nr I/223/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 07 września 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego informacji o (1.96 MB)
2017-10-23 14:49:29 - Sprawozdanie Rb-27s - za III kwartał 2017 r (180.97 kB)
2017-10-23 14:50:04 - Sprawozdanie Rb-28s - za III kwartał 2017 r (338.36 kB)
2017-10-23 14:50:36 - Sprawozdanie Rb-N za III kwartał 2017r. (71.65 kB)
2017-10-23 14:51:05 - Sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2017 r. (80.07 kB)
2017-10-23 14:51:37 - Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2017r. (74.61 kB)
2017-10-23 14:52:08 - Sprawozdanie Rb-50D za III kwartał 2017r. (76.81 kB)
2017-10-23 14:52:35 - Sprawozdanie Rb-50W za III kwartał 2017 r. (104.28 kB)
2017-10-23 14:53:10 - Sprawozdanie Rb-27-ZZ za III kwartał 2017 (92.79 kB)
2017-10-23 14:54:00 - Sprawozdanie Rb-ZN za III kwartał 2017r. (77.04 kB)
2017-10-30 10:53:57 - Informacja kwartalna z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego w III kwartale 2017 roku (36.00 kB)
2017-10-30 10:54:46 - Tabela Nr 1-Dochody powiatu planowane do realizacji i zrealizowane w III kwartale 2017 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. (102.00 kB)
2017-10-30 10:57:11 - Tabela Nr 2-Wydatki powiatu planowane do realizacji i wykonane w III kwartale 2017 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. (140.00 kB)
2018-02-21 09:17:04 - Sprawozdanie Rb-27s za IV kw 2017 roku (188.84 kB)
2018-02-21 09:17:44 - Sprawozdanie Rb-28s za IV kw 2017 roku (337.43 kB)
2018-02-21 09:18:42 - Sprawozdanie Rb-NDS za IV kw 2017 roku (74.84 kB)
2018-02-21 09:20:37 - Sprawozdanie Rb-N za IV kw 2017 roku (71.78 kB)
2018-02-21 09:22:51 - Sprawozdanie Rb-Z za IV kw 2017 roku (82.77 kB)
2018-02-21 09:23:36 - Sprawozdanie Rb-ST za IV kw 2017 roku (58.72 kB)
2018-02-21 09:24:26 - Sprawozdanie Rb-UZ za IV kw 2017 roku (82.12 kB)
2018-02-21 09:30:52 - Sprawozdanie Rb-27ZZ za IV kw 2017 roku (92.79 kB)
2018-02-21 09:31:57 - Sprawozdanie Rb-50D za IV kw 2017 roku (77.16 kB)
2018-02-21 09:32:48 - Sprawozdanie Rb-50W za IV kw 2017 roku (104.65 kB)
2018-02-21 09:37:33 - Sprawozdanie Rb-ZN za IV kw 2017 roku (76.81 kB)
2018-03-28 14:51:48 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 204/630/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2017 rok z objaśnieniami ora (28.00 kB)
2018-03-28 14:53:41 - Objaśnienia do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu jeleniogórskiego za 2017 rok. (419.51 kB)
2018-03-28 14:55:14 - Dochody powiatu planowane do relizacji i zrealizowane w 2017 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej-Tabela Nr 1 (104.11 kB)
2018-03-28 14:57:15 - Wydatki powiatu planowane do realizacji i wykonane w 2017 roku według działow i rozdziałów klasyfikacji budżetowej-Tabela Nr 2 (104.00 kB)
2018-03-28 14:58:52 - Wykaz dotacji planowanych w 2017 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzialonych w 2017 roku-Tabela Nr 3 (71.27 kB)
2018-03-28 15:00:32 - Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w 2017 roku-Tabela Nr 4 dochody (81.00 kB)
2018-03-28 15:01:51 - Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w 2017 roku-Tabela Nr 4 wydatki (67.07 kB)
2018-03-28 15:03:18 - Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej w 2017 roku-Tabela Nr 5 (72.72 kB)
2018-03-28 15:05:27 - Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych przez powiat jeleniogórski na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku-Tabela Nr 6 (78.44 kB)
2018-03-28 15:06:18 - Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych przez powiat jeleniogórski na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku-Tabela Nr 6 wydatki (78.06 kB)
2018-03-28 15:08:16 - Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2017 roku-Tabela Nr 7 (76.70 kB)
2018-03-28 15:10:21 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych planowane na 2017 rok-Tabela Nr 8 (72.45 kB)
2018-03-28 15:12:10 - Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji i zrealizowanych w okresie 2017 roku-Tabela Nr 9 (55.96 kB)
2018-03-28 15:14:14 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 204/630/18 z dnia 27 marca 2018 roku -Informacja o stanie mienia komunalnego powiatu jeleniogórskiego (88.15 kB)
2018-03-28 15:15:41 - Mienie Powiatu Jeleniogórskiego-nieruchomości do zagospodarowania (3.13 MB)
2018-03-28 15:16:27 - Mienie Powiatu Jeleniogórskiego stanowiące drogi powiatowe (120.55 kB)
2018-03-28 15:17:26 - Powiatowy zasób nieruchomości według stanu na dzień 31.12.2017r. (88.82 kB)
2018-04-18 15:01:03 - Uchwała nr I/121/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego sprawozdaniu (2.00 MB)
2018-04-24 09:27:46 - Sprawozdanie Rb-27s za I kw 2018 roku (174.66 kB)
2018-04-24 09:28:15 - Sprawozdanie Rb-27ZZ za I kw 2018 roku (93.05 kB)
2018-04-24 09:28:48 - Sprawozdanie Rb-28s za I kw 2018 roku (337.35 kB)
2018-04-24 09:29:23 - Sprawozdanie Rb-N za I kw 2018 roku (71.98 kB)
2018-04-24 09:30:23 - Sprawozdanie Rb-Z za I kw 2018 roku (79.85 kB)
2018-04-24 09:30:52 - Sprawozdanie Rb-NDS za I kw 2018 roku (75.41 kB)
2018-04-24 09:31:55 - Sprawozdanie Rb-ZN za I kw 2018 roku (76.64 kB)
2018-04-24 09:32:31 - Sprawozdanie Rb-50 d za I kw 2018 roku (75.26 kB)
2018-04-24 09:33:03 - Sprawozdanie Rb-50 w za I kw 2018 roku (100.86 kB)
2018-04-25 13:30:45 - Informacja kwartalna z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego w I kwartale 2018 roku (363.64 kB)
2018-04-25 13:33:38 - Załącznik Nr 1 do Informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w I kwartele 2018 roku-Dochody (103.45 kB)
2018-04-25 13:34:30 - Załącznik Nr 2 do Informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w I kwartele 2018 roku-Wydatki (103.28 kB)
2018-04-27 13:02:07 - Sprawozdanie Rb-27s za I kw 2018 roku-korekta (175.03 kB)
2018-04-27 13:02:42 - Sprawozdanie Rb-28s za I kw 2018 roku-korekta (339.06 kB)
2018-04-27 13:03:12 - Sprawozdanie Rb-NDS za I kw 2018 roku-korekta (75.57 kB)
2018-04-27 13:05:20 - Sprawozdanie Rb-50W za I kwartał 2018 roku-korekta (100.84 kB)
2018-07-03 11:34:00 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLVIII/242/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jele (157.07 kB)
2018-07-03 11:42:42 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLVIII/243/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórs (168.57 kB)
2018-07-23 13:36:50 - Sprawozdanie Rb-27s za II kw 2018 roku (184.00 kB)
2018-07-23 13:37:32 - Sprawozdanie Rb-28s za II kw 2018 roku (341.66 kB)
2018-07-23 13:38:20 - Sprawozdanie Rb-NDS za II kw 2018 roku (76.04 kB)
2018-07-23 13:38:56 - Sprawozdanie Rb-N za II kw 2018 roku (72.06 kB)
2018-07-23 13:39:37 - Sprawozdanie Rb-Z za II kw 2018 roku (80.35 kB)
2018-07-23 13:40:10 - Sprawozdanie Rb-27ZZ za II kw 2018 roku (92.77 kB)
2018-07-23 13:40:57 - Sprawozdanie Rb-50 D za II kw 2018 roku (76.93 kB)
2018-07-23 13:41:42 - Sprawozdanie Rb-50 W za II kw 2018 roku (100.76 kB)
2018-07-23 13:43:31 - Sprawozdanie Rb-ZN za II kw 2018 roku (76.82 kB)
2018-08-30 08:16:41 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 232/702/18 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Jeleniogórskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Je (67.37 MB)
2018-09-24 09:25:23 - Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 września 2018 roku nr I/178/2018 w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego informacji o (2.98 MB)
2018-10-24 10:20:25 - Sprawozdanie Rb-27s za III kwartał 2018 r. (526.08 kB)
2018-10-24 10:20:55 - Sprawozdanie Rb-28s za III kwartał 2018 r. (797.62 kB)
2018-10-24 10:21:26 - Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2018 r. (283.59 kB)
2018-10-24 10:21:58 - Sprawozdanie Rb-N za III kwartał 2018 r. (277.65 kB)
2018-10-24 10:22:27 - Sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2018 r. (290.67 kB)
2018-10-24 10:23:34 - Sprawozdanie Rb-ZN za III kwartał 2018 r. (288.64 kB)
2018-10-24 10:24:45 - Sprawozdanie Rb-27ZZ za III kwartał 2018 r. (407.78 kB)
2018-10-24 10:26:33 - Sprawozdanie Rb-50 za III kwartał 2018 r.(dla Krajowego Biura Wyborczego) (331.64 kB)
2018-10-24 10:27:30 - Sprawozdanie Rb-50W za III kwartał 2018 r.(dla Krajowego Biura Wyborczego) (357.70 kB)
2018-10-24 10:28:40 - Sprawozdanie Rb-50 za III kwartał 2018 r.(dla Regionalnej Izby Obrachunkowej) (342.04 kB)
2018-10-24 10:29:34 - Sprawozdanie Rb-50W za III kwartał 2018 r.(dla Regionalnej Izby Obrachunkowej) (372.42 kB)
2018-10-25 09:02:37 - Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w III kw.2018 roku. (193.85 kB)
2018-10-25 09:04:33 - Załącznik Nr 1 do Informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w III kwartale 2018 roku-Dochody (358.99 kB)
2018-10-25 09:05:40 - Załącznik Nr 2 do Informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w III kwartale 2018 roku-Wydatki (351.06 kB)
2019-02-21 13:57:09 - Sprawozdanie Rb-27s za IV kwartał 2018 r. (530.62 kB)
2019-02-21 13:57:47 - Sprawozdanie Rb-28s za IV kwartał 2018 r. (796.96 kB)
2019-02-21 13:58:19 - Sprawozdanie Rb-N za IV kwartał 2018 r. (277.48 kB)
2019-02-21 13:58:50 - Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2018 r. (294.88 kB)
2019-02-21 13:59:20 - Sprawozdanie Rb-NDS za IV kwartał 2018 r. (283.60 kB)
2019-02-21 14:00:18 - Sprawozdanie Rb-UZ za IV kwartał 2018 r. (290.56 kB)
2019-02-21 14:01:02 - Sprawozdanie Rb-ST za XII.18 roku (258.12 kB)
2019-02-21 14:09:01 - Sprawozdanie Rb-50D za IV kwartał 2018 roku (341.66 kB)
2019-02-21 14:09:39 - Sprawozdanie Rb-50W za IV kwartał 2018 roku (376.08 kB)
2019-02-21 14:10:17 - Sprawozdanie Rb-27ZZ za IV kwartał 2018 r. (408.59 kB)
2019-02-21 14:13:23 - Sprawozdanie Rb-50D za IV kwartał 2018 roku Krajowe Biuro Wyborcze (332.39 kB)
2019-02-21 14:14:08 - Sprawozdanie Rb-50W za IV kwartał 2018 roku Krajowe Biuro Wyborcze (358.59 kB)
2019-02-21 14:14:56 - Sprawozdanie Rb-ZN za IV kwartał 2018 roku (288.69 kB)
2019-03-26 08:43:40 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 21/60/19 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia "Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2018 rok " z objaśnieniami or (8.02 MB)
2019-04-17 11:52:35 - Uchwała nr I/29/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego sprawozdaniu z (1.92 MB)
2019-04-24 11:22:50 - Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w I kwartale 2019 roku. (382.72 kB)
2019-04-24 11:24:34 - Załącznik Nr 1 do Informacji kwartalnej jednostki samorządu terytorialnego w I kwartale 2019 roku. (346.00 kB)
2019-04-24 11:25:01 - Załącznik Nr 2 do Informacji kwartalnej jednostki samorządu terytorialnego w I kwartale 2019 roku. (335.57 kB)
2019-04-24 11:32:46 - Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w I kwartale 2019 roku. (382.72 kB)
2019-04-24 11:42:21 - Załącznik Nr 1 do Informacji kwartalnej jednostki samorządu terytorialnego w I kwartale 2019 roku. (346.00 kB)
2019-04-24 11:57:00 - Sprawozdanie Rb-27s za I kwartał 2019 r. (517.38 kB)
2019-04-24 11:57:33 - Sprawozdanie Rb-28s za I kwartał 2019 r. (808.14 kB)
2019-04-24 11:58:06 - Sprawozdanie Rb-27ZZ za I kwartał 2019 r. (407.31 kB)
2019-04-24 11:58:52 - Sprawozdanie Rb-50D za I kwartał 2019 roku (338.96 kB)
2019-04-24 11:59:24 - Sprawozdanie Rb-50W za I kwartał 2019 roku (369.47 kB)
2019-04-24 11:59:58 - Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2019 r. (277.73 kB)
2019-04-24 12:00:28 - Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2019 r. (283.78 kB)
2019-04-24 12:01:15 - Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2019 r. (290.88 kB)
2019-04-24 12:01:55 - Sprawozdanie Rb-ZN za I kwartał 2019 roku (288.69 kB)
2019-04-29 12:04:35 - Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 rok (2.29 MB)
2019-04-29 12:05:59 - Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019r. (1.49 MB)
2019-04-29 12:07:19 - Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018r. (1.64 MB)
2019-04-29 12:08:26 - Informacja dodatkowa (4.63 MB)
2019-05-08 11:33:35 - Bilans z wykonania budżetu państwa,jednostki samorządu terytorialnego-Powiat Jeleniogórski (1.19 MB)
2019-07-22 11:03:49 - Sprawozdanie Rb-27s za II kwartał 2019 r. (521.25 kB)
2019-07-22 11:04:22 - Sprawozdanie Rb-28s za II kwartał 2019 r. (801.93 kB)
2019-07-22 11:04:51 - Sprawozdanie Rb-N za II kwartał 2019 r. (277.65 kB)
2019-07-22 11:05:47 - Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2019 r. (290.65 kB)
2019-07-22 11:06:14 - Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2019 r. (283.55 kB)
2019-07-22 11:07:29 - Sprawozdanie Rb-27ZZ za II kwartał 2019 r. (407.35 kB)
2019-07-22 11:08:18 - Sprawozdanie Rb-50D za II kwartał 2019 roku (340.70 kB)
2019-07-22 11:08:46 - Sprawozdanie Rb-50W za II kwartał 2019 roku (370.33 kB)
2019-07-22 11:10:50 - Sprawozdanie Rb-ZN za II kwartał 2019 roku (288.74 kB)
2019-07-22 11:11:50 - Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w II kwartale 2019 roku. (375.39 kB)
2019-07-22 11:24:33 - Załącznik Nr 1 do Informacji kwartalnej jednostki samorządu terytorialnego w II kwartale 2019 roku. (348.90 kB)
2019-07-22 11:25:07 - Załącznik Nr 2 do Informacji kwartalnej jednostki samorządu terytorialnego w II kwartale 2019 roku. (336.06 kB)
2019-08-07 13:43:58 - Sprawozdanie Rb-27s za II kwartał 2019 r (Korekta) (522.40 kB)
2019-08-07 13:44:49 - Sprawozdanie Rb-28s za II kwartał 2019 r. (Korekta) (804.78 kB)
2019-08-07 13:45:41 - Sprawozdanie Rb-N za II kwartał 2019 r.(Korekta) (278.01 kB)
2019-08-29 08:14:38 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 48/133/19 z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Jeleniogórskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej "Informacji o przebiegu w (4.55 MB)
2019-09-06 12:23:30 - Uchwała nr I/65/2019 roku z dnia 4 września 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego "Informac (2.05 MB)
2019-10-21 10:45:20 - Sprawozdanie Rb-50D za III kwartał 2019 roku (339.41 kB)
2019-10-21 10:45:58 - Sprawozdanie Rb-50W za III kwartał 2019 roku (372.18 kB)
2019-10-21 10:46:31 - Sprawozdanie Rb-27ZZ za III kwartał 2019 r. (407.60 kB)
2019-10-21 10:47:07 - Sprawozdanie Rb-27s za III kwartał 2019 r. (530.09 kB)
2019-10-21 10:47:36 - Sprawozdanie Rb-28s za III kwartał 2019 r. (811.20 kB)
2019-10-21 10:48:30 - Sprawozdanie Rb-ZN za III kwartał 2019 roku (288.74 kB)
2019-10-21 10:49:12 - Sprawozdanie Rb-N za III kwartał 2019 r. (277.92 kB)
2019-10-21 10:49:50 - Sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2019 r. (290.87 kB)
2019-10-21 10:50:27 - Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2019 r. (283.80 kB)
2019-10-24 08:39:25 - Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w III kwartale 2019 roku. (380.53 kB)
2019-10-24 08:43:41 - Dochody powiatu planowane i wykonane w okresie III kwartałów 2019 roku-Załącznik Nr 1 do informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego (352.76 kB)
2019-10-24 08:44:34 - Wydatki powiatu planowane i wykonane w okresie III kwartałów 2019 roku-Załącznik Nr 2 do informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego (337.09 kB)

Nazwa dokumentu: Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Pedrycz
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Pedrycz
Osoba, która wprowadzała dane: Urszula Pedrycz
Data wytworzenia informacji: 2007-12-03 14:35:13
Data udostępnienia informacji: 2007-12-03 14:35:13
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-24 08:44:48

Wersja do wydruku...

corner   corner