logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
minus RADA POWIATU
   minus Dane adresowe
   minus Status prawny
   minus Przedmiot działalności i kompetencje
   minus Podstawa prawna i zasady funkcjonowania
   minus Przewodniczący Rady
   plus Skład osobowy Rady
   plus Skład osobowy komisji Rady
   minus Stanowiska w sprawach publicznych
   minus Oświadczenia Rady Powiatu
   minus Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego II kadencji 2002-2006
   minus Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego III kadencji 2006-2010
   minus Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego IV kadencji 2010-2014
   minus Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018
   minus Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023
   plus Informacja o kontrolach
   plus Rejestry,ewidencje - udostępnianie
   plus Sesje Rady Powiatu III kandencji (2006-2010)
   plus Sesje Rady Powiatu IV kadencji (2010-2014)
   plus Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018
   plus Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023
   plus Posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu IV kadencji
   plus Posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu V kadencji
   plus Posiedzenia Komisji stałych Rady V Kadencji po 1.04.2016 roku
   plus Posiedzenia komisji stałych Rady VI kadencji 2018-2023
   plus Przyjmowanie skarg i wniosków.
   plus Petycje
   minus PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2018 ROK
   plus Wybory radnych do Rady Powiatu
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
minus Nieodpłatne poradnictwo w 2019
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2006-12-01 08:03:51 - Uchwała Nr I/1/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 25 listopada 2006 roku (23.00 kB)
2006-12-01 08:05:05 - Uchwała Nr I/2/06 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 25 listopada 2006 roku (22.50 kB)
2006-12-01 08:06:05 - Uchwała Nr I/3/06 w sprawie wyboru Starosty Jeleniogórskiego z dnia 25 listopada 2006 roku (23.50 kB)
2006-12-01 08:07:04 - Uchwała Nr I/4/06 w sprawie wyboru Wicestarosty Jeleniogórskiego z dnia 25 listopada 2006 roku (25.00 kB)
2006-12-01 08:08:05 - Uchwała Nr I/5/06 w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 25 listopada 2006 roku (23.50 kB)
2006-12-01 08:08:40 - Uchwała Nr I/6/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Jeleniogórskiego z dnia 25 listopada 2006 roku (19.12 kB)
2007-01-02 12:16:10 - Uchwała Nr II/7/06 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego z dnia 28 grudnia 2006 roku (22.00 kB)
2007-01-02 12:19:26 - Uchwała Nr II/8/06 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego z dnia 28 grudnia 2006 roku (22.00 kB)
2007-01-02 12:20:48 - Uchwała Nr II/9/06 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków PFRON w 2006 roku z dnia 28 grudnia 2006 roku (49.00 kB)
2007-01-02 12:21:59 - Uchwała Nr II/10/06 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok z dnia 28 grudnia 2006 roku (160.50 kB)
2007-01-02 12:22:57 - Uchwała Nr III/11/06 w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu z dnia 28 grudnia 2006 roku (23.00 kB)
2007-01-02 12:24:24 - Uchwała Nr III/12/06 w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu z dnia 28 grudnia 2006 roku (24.00 kB)
2007-01-02 12:41:54 - Uchwała Nr III/13/06 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej z dnia 28 grudnia 2006 roku (23.50 kB)
2007-01-02 12:43:06 - Uchwała Nr III/14/06 w sprawie powołania Komisji Budżetowej z dnia 28 grudnia 2006 roku (32.50 kB)
2007-01-02 12:44:52 - Uchwała Nr III/15/06 w sprawie powołania Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia 28 grudnia 2006 roku (39.00 kB)
2007-01-02 12:45:59 - Uchwała Nr III/16/06 w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury z dnia 28 grudnia 2006 roku (29.50 kB)
2007-01-02 12:47:57 - Uchwała Nr III/17/06 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 28 grudnia 2006 roku (35.50 kB)
2007-01-02 12:52:34 - Uchwała Nr III/18/06 w sprawie powołania Komisji Turystyki, Współpracy Zagranicznej i Promocji Powiatu z dnia 28 grudnia 2006 roku (33.00 kB)
2007-01-02 12:54:24 - Uchwała Nr III/19/06 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze z dnia 28 grudnia 2006 roku (27.50 kB)
2007-01-02 12:55:50 - Uchwała Nr III/20/06 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok z dnia 28 grudnia 2006 roku (44.00 kB)
2007-01-02 12:56:38 - Załącznik do uchwały Nr III.20.06 z dnia 28 grudnia 2006 roku (68.50 kB)
2007-01-02 12:57:04 - Uchwała Nr III/21/06 w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku (54.00 kB)
2007-02-12 08:17:32 - Uchwała Nr IV/22/07 w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Jeleniogórskiego z dział. Kom. Bezp. i Porządku Miasta J.G. i Pow. Jeleniog. z dnia 29 stycznia 2007r. (22.00 kB)
2007-02-12 08:19:05 - Uchwała Nr IV/23/07 w sprawie delegowania dwóch radnych powiatu do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Jeleniej Góry i Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 stycznia 2007r. (24.00 kB)
2007-02-12 08:19:44 - Uchwała Nr IV/24/07 uchyl. uchw. w spr. zbycia nieruch. grunt. poł. w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego nr 10, ul. Matejki nr 17, ul. Sudeckiej nr 38 z dnia 29 stycznia 2007r. (35.00 kB)
2007-02-12 08:21:37 - Uchwała Nr IV/25/07 w sprawie uchwalenia progr. i form współpr. Pow. Jeleniog. z org. pozarząd. i innymi podmiotami w roku 2007 z dnia 29 stycznia 2007r. (53.00 kB)
2007-02-12 08:23:26 - Uchwała Nr IV/26/07 zm. uchwałę RPJ w sprawie określenia zasad udzielania stypen. za osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół ponadgimn.... z dnia 29 stycznia 2007r. (28.00 kB)
2007-02-12 08:25:11 - Uchwała Nr IV/27/07 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2007 z dnia 29 stycznia 2007 r. (29.00 kB)
2007-02-12 08:25:50 - Uchwała Nr IV/28/07 w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jeleniogórskiego na 2007 rok z dnia 29 stycznia 2007r. (0.00 B)
2007-02-12 08:27:57 - Uchwała Nr IV/29/07 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej z dnia 29 stycznia 2007r. (23.00 kB)
2007-03-07 14:15:18 - Uchwała Nr V/30/07 w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze z dnia 1 marca 2007 r. (33.50 kB)
2007-03-07 14:16:25 - Uchwała Nr V/31/07 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Szkolnych Schronisk Młodzieżowych z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 1 marca 2007r. (24.50 kB)
2007-03-07 14:17:53 - Uchwała Nr V/32/07 w sprawie regul. przyzn. i wypł. niektórych skład. wynagr. nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadz. przez Pow. Jeleniog. oraz szczeg. zasad przyzn. i wypł. dodatku mieszk. z dn (156.00 kB)
2007-03-07 14:19:25 - Uchwała Nr V/33/07 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz innych niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie p (103.00 kB)
2007-03-07 14:20:02 - Uchwała Nr V/34/07 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa z dnia 1 marca 2007r. (28.00 kB)
2007-03-07 14:20:35 - Uchwała Nr V/35/07 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Turystyki, Współpracy Zagranicznej i Promocji Powiatu z dnia 1 marca 2007r. (23.00 kB)
2007-03-07 14:21:15 - Uchwała Nr V/36/07 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do wykonywania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady z dnia 1 marca 2007r. (23.00 kB)
2007-03-07 14:21:48 - Uchwała Nr V/37/07 w sprawie powołania Sekretarza Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 1 marca 2007r. (26.00 kB)
2007-03-07 14:22:31 - Uchwała Nr V/38/07 w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Jeleniogórski z dnia 1 marca 2007r. (27.00 kB)
2007-04-10 09:35:12 - Uchwała Nr VI/39/07 w sprawie przyjęcia sprawozdania z dział. Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze... z dnia 30 marca 2007 r. (22.50 kB)
2007-04-10 10:44:10 - Uchwała Nr VI/40/07 w sprawie przyjęcia infor. Państw. Powiat. Insp. Sanit. w J.G. o stanie bezp. sanitarnego na terenie Pow. Jeleniog. za 2006 rok z dnia 30 marca 2007 r. (22.00 kB)
2007-04-10 10:45:44 - Uchwała Nr VI/41/07 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności PCPR w Jeleniej Górze w 2006 roku... z dnia 30 marca 2007 r. (27.00 kB)
2007-04-10 10:47:36 - Uchwała Nr VI/42/07 w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku z dnia 30 marca 2007 r. (50.50 kB)
2007-04-10 10:48:39 - Uchwała Nr VI/43/07 w sprawie zatw. sprawozdania Zarządu Pow. Jeleniog. z realiz. prog. i form współpr. Pow. Jeleniog. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2006 z dnia 30 marca 20 (23.50 kB)
2007-04-10 10:50:49 - Uchwała Nr VI/44/07 w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2007 rok z dnia 30 marca 2007r. (78.50 kB)
2007-04-10 10:55:33 - Objaśnienia do Uchwały Nr VI/44/07 z dnia 30 marca 2007 roku (436.00 kB)
2007-04-13 12:44:35 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI.44.07 z dnia 30 marca 2007 roku (68.57 kB)
2007-04-13 12:48:38 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI.44.07 z dnia 30 marca 2007 roku (119.54 kB)
2007-04-13 12:49:10 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI.44.07 z dnia 30 marca 2007 roku (38.02 kB)
2007-04-13 12:50:01 - Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VI.44.07 z dnia 30 marca 2007 roku (34.00 kB)
2007-04-13 12:50:35 - Załącznik nr 5 (dochody) do Uchwały Nr VI.44.07 z dnia 30 marca 2007 roku (42.05 kB)
2007-04-13 12:51:00 - Załącznik nr 5 (wydatki) do Uchwały Nr VI.44.07 z dnia 30 marca 2007 roku (47.47 kB)
2007-04-13 12:51:23 - Załącznik nr 5a do Uchwały Nr VI.44.07 z dnia 30 marca 2007 roku (17.50 kB)
2007-04-13 12:51:43 - Załącznik nr 5b do Uchwały Nr VI.44.07 z dnia 30 marca 2007 roku (24.00 kB)
2007-04-13 12:52:03 - Załącznik nr 6 do Uchwały Nr VI.44.07 z dnia 30 marca 2007 roku (38.33 kB)
2007-04-13 12:52:22 - Załącznik nr 7 i 8 do Uchwały Nr VI.44.07 z dnia 30 marca 2007 roku (48.19 kB)
2007-04-13 12:52:45 - Załącznik nr 9 do Uchwały Nr VI.44.07 z dnia 30 marca 2007 roku (46.00 kB)
2007-04-13 12:53:05 - Załącznik nr 10 do Uchwały Nr VI.44.07 z dnia 30 marca 2007 roku (47.07 kB)
2007-04-13 12:53:24 - Załącznik nr 11 do Uchwały Nr VI.44.07 z dnia 30 marca 2007 roku (25.23 kB)
2007-05-07 11:08:28 - Uchwała Nr VII/45/07 w sprawie przyjęcia ?Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Likwidacji z siedzibą w Kowarach za 2006 rok? z dnia 27 kwietnia 2007 r. (23.50 kB)
2007-05-07 11:11:29 - Załącznik do Uchwały Nr VII/45/07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku (161.50 kB)
2007-05-07 11:12:19 - Uchwała Nr VII/46/07 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji ?Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2004 – 2006? za 2006 rok z dnia 27 kwietnia 2007 r. (25.00 kB)
2007-05-07 11:13:50 - Załącznik do Uchwały Nr VII/46/07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku (5.63 MB)
2007-05-07 11:14:24 - Uchwała Nr VII/47/07 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Jeleniej Górze w 2006 roku z dnia 27 kwietnia 2007 r. (21.50 kB)
2007-05-07 11:15:32 - Uchwała Nr VII/48/07 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego ze środków budżetu na 2008 rok z dnia 27 kwietnia 2007 roku (25.00 kB)
2007-05-07 11:16:31 - Uchwała Nr VII/49/07 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2007 rok z dnia 27 kwietnia 2007 r. (44.50 kB)
2007-05-07 11:17:11 - Załacznik nr 1 do Uchwały Nr VII.49.07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku (39.51 kB)
2007-05-07 11:17:34 - Załacznik nr 2 do Uchwały Nr VII.49.07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku (38.56 kB)
2007-05-07 11:19:11 - Uchwała Nr VII/50/07 w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego o realizacji uchwał Rady Powiatu Jeleniogórskiego podjętych w 2006 roku z dnia 27 kwietnia 2007 r. (22.50 kB)
2007-05-07 11:19:52 - Uchwała Nr VII/51/07 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 kwietnia 2007 r. (21.50 kB)
2007-06-06 09:51:22 - Uchwała Nr VIII/52/07 w sprawie przyjęcia informacji Komend. Miejsk. PSP w Jeleniej Górze o stanie bezp. ochrony ppoż. oraz zagroż. pożarowych powiatu w 2006 roku z dnia 29 maja 2007 r. (22.50 kB)
2007-06-06 09:53:13 - Uchwała Nr VIII/53/07 w sprawie przyjęcia ?Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 – 2010.? z dnia 29 maja 2007 r. (107.00 kB)
2007-06-06 09:53:59 - Uchwała Nr VIII/54/07 w sprawie przyjęcia informacji o ocenie stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu jeleniogórskiego z dnia 29 maja 2007 r. (23.00 kB)
2007-06-06 09:54:50 - Uchwała Nr VIII/55/07 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2007 rok z dnia 29 maja 2007 r. (56.00 kB)
2007-06-06 09:55:33 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/55/07 z dnia 29 maja 2007 r. (42.51 kB)
2007-06-06 09:57:03 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/55/07 z dnia 29 maja 2007 r. (61.56 kB)
2007-07-05 15:29:53 - Uchwała Nr IX/56/07 w sprawie przyjęcia informacji: „Sport w powiecie jeleniogórskim” z dnia 27 czerwca 2007 roku (443.00 kB)
2007-07-05 15:31:28 - Uchwała Nr IX/57/07 w sprawie podpisania Umowy o Partnerstwie pomiędzy Powiatem Bamberg – Niemcy a Powiatem Jeleniogórskim z dnia 27 czerwca 2007 r. (52.00 kB)
2007-07-06 08:43:59 - Uchwała Nr IX/58//07 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Jele (30.50 kB)
2007-07-06 08:45:26 - Uchwała Nr IX/59/07 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2007 rok z dnia 27 czerwca 2007 r. (50.50 kB)
2007-07-06 08:47:25 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX.59.07 z dnia 27 czerwca 2007 roku (51.45 kB)
2007-07-06 08:47:56 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX.59.07 z dnia 27 czerwca 2007 roku (42.61 kB)
2007-07-06 08:48:18 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX.59.07 z dnia 27 czerwca 2007 roku (51.22 kB)
2007-07-06 08:48:47 - Uchwała Nr IX/60/07 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na prefinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej z dnia 27 czerwca 2007r. (27.00 kB)
2007-07-06 08:49:40 - Załącznik do Uchwały Nr IX.60.07 z dnia 27 czerwca 2007 roku (64.00 kB)
2007-08-09 10:33:55 - Uchwała Nr X/61/07 w sprawie nadania imienia Liceum Ogólnokształcącemu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach z dnia 31 lipca 2007r. (24.50 kB)
2007-08-09 10:35:58 - Uchwała Nr X/62/07 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Biathlonie im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie z dnia 31 lipca 200 (26.00 kB)
2007-08-09 10:37:17 - Uchwała Nr X/63/07 w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego ... z dnia 31 lipca 2007r. (22.50 kB)
2007-08-09 10:38:30 - Uchwała Nr X/64/07 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2007 rok z dnia 31 lipca 2007 r. (50.00 kB)
2007-08-09 10:39:18 - Załącznik nr 1 do uchwały nr X.64.07 z dnia 31 lipca 2007r. (41.42 kB)
2007-08-09 10:39:44 - Załącznik nr 2 do uchwały nr X.64.07 z dnia 31 lipca 2007r. (46.54 kB)
2011-08-05 09:56:26 - Uchwała Nr X/65/07 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty z dnia 31 lipca 2007 r. (12.07 kB)
2007-08-09 10:43:08 - Uchwała Nr X/66/07 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji powiatowego Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2007 r. (29.00 kB)
2007-10-02 10:37:57 - Uchwała Nr XI/67/07 w sprawie przyjęcia informacji: "Turystyka w powiecie jeleniogórskim" z dnia 21 września 2007 r. (24.50 kB)
2007-10-02 10:38:51 - Załącznik do Uchwały Nr XI/67/07 z dnia 21 września 2007 r. (370.00 kB)
2007-10-02 10:39:33 - Uchwała Nr XI/68/07 w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 21 września 2007 r. (35.50 kB)
2007-10-02 10:40:09 - Załącznik do Uchwały Nr XI/68/07 z dnia 21 września 2007 r. (298.00 kB)
2007-10-02 10:40:45 - Uchwała Nr XI/69/07 w sprawie ustalenia planu sieci szkół w powiecie jeleniogórskim z dnia 21 września 2007 r. (34.00 kB)
2007-10-02 10:42:15 - Uchwała Nr XI/70/07 w sprawie rozpatrzenia "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jel. za I pół.2007 roku" z dnia 21 września 2007 r. (22.50 kB)
2007-10-02 10:44:34 - "Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za I półrocze 2007 roku" - załącznik do Uchwały Nr XI/70/07 z dnia 21 września 2007 r. (702.00 kB)
2007-10-02 10:47:23 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/70/07 z dnia 21 września 2007 r. (61.50 kB)
2007-10-02 10:48:25 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/70/07 z dnia 21 września 2007 r. (52.50 kB)
2007-10-02 10:49:49 - Załącznik nr 3 do Uchwały XI/70/07 z dnia 21 września 2007 r. (38.00 kB)
2007-10-02 10:51:01 - Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XI/70/07 z dnia 21 września 2007 r. (39.50 kB)
2007-10-02 10:51:55 - Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XI/70/07 z dnia 21 września 2007 r. (27.50 kB)
2007-10-02 10:52:47 - Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XI/70/07 z dnia 21 września 2007 r. (72.00 kB)
2007-10-02 10:53:44 - Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XI/70/07 z dnia 21 września 2007 r. (65.50 kB)
2007-10-02 10:54:24 - Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XI/70/07 z dnia 21 września 2007 r. (59.00 kB)
2007-10-02 10:55:08 - Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XI/70/07 z dnia 21 września 2007 r. (27.00 kB)
2007-10-02 10:56:28 - Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XI/70/07 z dnia 21 września 2007 r. (59.50 kB)
2007-10-02 10:57:34 - Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XI/70/07 z dnia 21 września 2007 r. (47.00 kB)
2007-10-02 10:58:27 - Uchwała Nr XI/71/07 w spr.restruktur.fin. należności z tyt.zobow.publicznoprawnych Zespołu Profilaktyki i Rehabilitacji SP ZOZ w Janowicach Wlk.stanow. przychód PFOŚiGW z dnia 21 września 2007r (30.00 kB)
2007-10-02 11:01:58 - Uchwała Nr XI/72/07 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskigo na 2007 rok z dnia 21 września 2007 r. (54.50 kB)
2007-10-02 11:03:45 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/72/07 z dnia 21 września 2007 r. (41.48 kB)
2007-10-02 11:04:49 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/72/07 z dnia 21 września 2007 r. (43.87 kB)
2007-10-02 11:06:11 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI/72/07 z dnia 21 września 2007 r. (51.52 kB)
2007-10-02 11:08:46 - Uchwała Nr XI/73/07 w sprawie zaciągn. pożyczki długoterminowej na prefinansowanie zadania realizowan. z udziałem śr. pochodzących z Unii Europejskiej z dnia 21 września 2007 r. (27.50 kB)
2007-10-02 11:21:07 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/73/07 z dnia 21 września 2007 r. (25.00 kB)
2007-10-02 11:22:58 - Uchwała Nr XI/74/07 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterm. na sfinansowanie zwiększenia wartości udziałów w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z dnia 21 września 2007 r. (28.50 kB)
2007-10-02 11:25:21 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/74/07 z dnia 21 września 2007 r. (25.00 kB)
2007-10-02 11:27:25 - Uchwała Nr XI/75/07 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Kowarach z dnia 21 września 2007 r. (25.50 kB)
2007-10-02 12:20:40 - Załącznik do Uchwały Nr XI/75/07 z dnia 21 września 2007 r. (773.00 kB)
2007-11-06 10:13:36 - Uchwała Nr XII/76/07 w sprawie rozpatrzenia informacji o działalności Społecznej Straży Rybackiej PZW - ZO w Jeleniej Górze na terenie powiatu jeleniogórskiego w 2006 roku z dnia 29 październ (24.50 kB)
2007-11-06 10:17:32 - Uchwała Nr XII/77/07 w sprawie przyjęcia informacji WIOŚ we Wrocławiu o stanie środowiska na obszarze woj. dolnośl. w zakresie dotyczącym powiatu jeleniogórskiego w 2006 roku z dnia 29 paździ (23.50 kB)
2007-11-06 10:27:01 - Uchwała Nr XII/78/07 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela z dnia 29 października 2007 r. (44.00 kB)
2007-11-06 10:28:23 - Uchwała NR XII/79/07 w sprawie przyjęcia "Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2007-2010" z dnia 29 października 2007 r. (541.50 kB)
2007-11-06 10:29:29 - Uchwała Nr XII/80/07 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku z dnia 29 października 2 (54.50 kB)
2007-11-06 10:31:00 - Uchwała Nr XII/81/07 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2007 rok z dnia 29 października 2007 r. (62.50 kB)
2007-11-06 10:32:04 - Załącznik nr 1 do uchwały Nr XII.81.07 z dnia 29 października 2007 roku (45.38 kB)
2007-11-06 10:32:41 - Załącznik nr 2 do uchwały Nr XII.81.07 z dnia 29 października 2007 roku (49.50 kB)
2007-11-06 10:33:17 - Załącznik nr 3 do uchwały Nr XII.81.07 z dnia 29 października 2007 roku (51.63 kB)
2007-12-06 12:31:24 - Uchwała Nr XIII/82/07 w sprawie uchwalenia programu i form współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami z dnia 29 listopada 2007 roku (46.00 kB)
2007-12-06 12:32:52 - Uchwała Nr XIII/83/07 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2007 rok z dnia 29 listopada 2007 roku (62.00 kB)
2007-12-06 12:33:37 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.83.07 z dnia 29 listopada 2007 roku (50.95 kB)
2007-12-06 12:34:38 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII.83.07 z dnia 29 listopada 2007 roku (58.08 kB)
2007-12-06 12:35:06 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII.83.07 z dnia 29 listopada 2007 roku (51.48 kB)
2007-12-06 12:35:34 - Uchwała Nr XIII/84/07 zmieniająca uchwałę RPJ w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych... z dnia 29 listop (28.00 kB)
2007-12-06 12:37:04 - Uchwała Nr XIII/85/07 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 listopada 2007 roku (1.44 MB)
2008-01-09 09:13:19 - Uchwała Nr XIV/86/07 w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych.. z dnia 28 grudnia 2007 r. (34.50 kB)
2008-01-09 09:16:34 - Uchwała Nr XIV/87/07 w sprawie zamiaru dokonania likwidacji niektórych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych... z dnia 28 grudnia 2007 r. (32.00 kB)
2008-01-09 09:18:53 - Uchwała Nr XIV/88/07 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków PFRON z dnia 28 grudnia 2007 r. (35.00 kB)
2008-01-09 09:22:47 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/88/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. (69.50 kB)
2008-01-09 09:24:51 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/88/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. (68.50 kB)
2008-01-09 09:27:01 - Uchwała Nr XIV/89/07 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2007 rok z dnia 28 grudnia 2007 r. (47.00 kB)
2008-01-09 09:29:27 - Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/89/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. (45.16 kB)
2008-01-09 09:30:40 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/89/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. (49.53 kB)
2008-01-09 09:34:56 - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/89/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. (52.22 kB)
2008-01-09 09:36:03 - Uchwała Nr XIV/90/07 w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego z dnia 28 grudnia 2007 r. (58.00 kB)
2008-01-09 09:38:40 - Uchwała Nr XIV/91/07 w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2008 rok z dnia 28 grudnia 2007 r. (68.50 kB)
2008-01-09 09:41:17 - Objaśnienia do Uchwały Nr XIV/91/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. (477.50 kB)
2008-01-09 09:42:55 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/91/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. (68.50 kB)
2008-01-09 09:44:23 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/91/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. (57.50 kB)
2008-01-09 09:45:38 - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/91/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. (42.00 kB)
2008-01-09 09:47:57 - Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/91/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. (26.00 kB)
2008-01-09 09:49:10 - Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/91/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. (32.00 kB)
2008-01-09 09:50:24 - Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XIV/91/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. (45.00 kB)
2008-01-09 09:51:27 - Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XIV/91/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. (29.00 kB)
2008-01-09 09:52:24 - Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/91/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. (23.50 kB)
2008-01-09 09:53:49 - Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/91/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. (84.00 kB)
2008-01-09 10:33:53 - Załacznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/91/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. (61.50 kB)
2008-01-09 10:34:50 - Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/91/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. (49.00 kB)
2008-01-09 10:36:26 - Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/91/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. (51.50 kB)
2008-01-09 10:37:35 - Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/91/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. (30.50 kB)
2008-01-09 10:39:10 - Uchwała Nr XIV/92/07 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008 z dnia 28 grudnia 2007 r. (28.50 kB)
2008-02-04 13:01:44 - Uchwała Nr XV/93/08 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcacych w Kowarach ... z dnia 28 stycznia 2008 r. (25.50 kB)
2008-02-04 13:04:48 - Uchwała Nr XV/94/08 w sprawie przyjecia sprawozdania Starosty Jeleniogorskiego z działalnosci Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Jel. Góry i Powiatu Jelen. z dnia 28 stycznia 2008 r. (23.00 kB)
2008-02-04 13:09:40 - Uchwała Nr XV/95/08 w sprawie wyrażenia opinii do projektu "Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Górny Bóbr" z dnia 28 stycznia 2008 r. (23.50 kB)
2008-02-04 13:15:10 - Uchwała Nr XV/96/08 w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jeleniogórskiego na rok 2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. (83.00 kB)
2008-02-04 13:17:06 - Uchwała Nr XV/97/08 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2007 z dnia 28 stycznia 2008 r. (22.00 kB)
2008-03-25 10:00:22 - Uchwała Nr XVI/98/08 w sprawie przyjęcia „Informacji o realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2006 - 2014” z dnia 7 marca 2008r. (23.50 kB)
2008-03-25 10:01:06 - Uchwała Nr XVI/99/08 w sprawie emisji obligacji przez Powiat Jeleniogórski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu z dnia 7 marca 2008 r. (43.50 kB)
2008-03-25 10:02:15 - Załącznik do Uchwały Nr XVI.99.08 z dnia 7 marca 2008 roku (42.00 kB)
2008-03-25 10:02:41 - Uchwała Nr XVI/100/08 w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla Starosty Jeleniogórskiego z dnia 7 marca 2008 r. (23.50 kB)
2008-03-25 10:03:21 - Uchwała Nr XVI/101/08 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu do wykonywania czynności w prawach z zakresu prawa pracy wobec Starosty Jeleniogórskiego z dnia 7 marca 2008 r. (24.00 kB)
2008-03-25 10:04:51 - Uchwała Nr XVI/102/08 w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra prowadzenia zadania z zakresu interwencji kryzysowej z dnia 7 marca 2008 r. (33.00 kB)
2008-03-25 10:05:38 - Uchwała Nr XVI/103/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w PCPR w Jeleniej Górze z ndia 7 marca 2008r. (30.00 kB)
2008-03-25 10:06:46 - Uchwała Nr XVI/104/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w PUP w Jeleniej Górze z dnia 7 marca 2008 r. (26.00 kB)
2008-03-25 10:07:27 - Uchwała Nr XVI/105/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zarządu Dróg Powiato (23.50 kB)
2008-03-25 10:08:17 - Uchwała Nr XVI/106/08 zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 7 marca 2008r. (51.00 kB)
2008-04-07 14:06:04 - Uchwała Nr XVII/107/08 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze... z dnia 31 marca 2008 roku (22.50 kB)
2008-04-07 14:08:17 - Uchwała Nr XVII/108/08 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze w 2007 roku .... z dnia 31 marca 2008 roku (28.00 kB)
2008-04-07 14:11:12 - Uchwała Nr XVII/109/08 w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku z dnia 31 marca 2008 roku (54.00 kB)
2008-04-07 14:12:03 - Uchwała Nr XVII/110/08 w sprawie Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Jeleniogórskiego 2011 z dnia 31 marca 2008 roku (35.50 kB)
2008-04-07 14:14:45 - Uchwała Nr XVII/111/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z realizacji programu i form współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i in (23.50 kB)
2008-04-07 14:16:00 - Uchwała Nr XVII/112/08 w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagr. nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadz. przez Powiat Jeleniog. z dnia 31 marca 2008 roku (124.50 kB)
2008-04-07 14:16:47 - Uchwała Nr XVII/113/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników powiatowych jednostek (32.50 kB)
2008-04-07 14:17:31 - Uchwała Nr XVII/114/08 w sprawie rozwiązania Powiatowego Zespołu Szkolnych Schronisk Młodzieżowych z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 31 marca 2008 roku (25.00 kB)
2008-04-07 14:18:18 - Uchwała Nr XVII/115/08 w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Sokolik„ w Strużnicy z dnia 31 marca 2008 roku (28.50 kB)
2008-04-07 14:19:03 - Uchwała Nr XVII/116/08 w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „ Skalnik „ w Bukowcu z dnia 31 marca 2008 roku (25.00 kB)
2008-04-07 14:20:13 - Uchwała Nr XVII/117/08 w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Wojtek” w Szklarskiej Porębie z dnia 31 marca 2008 roku (24.50 kB)
2008-04-07 14:24:09 - Uchwała Nr XVII/118/08 w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Liczyrzepa„ w Karpaczu z dnia 31 marca 2008 roku (25.00 kB)
2008-04-07 14:25:37 - Uchwała Nr XVII/119/08 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2008 rok z dnia 31 marca 2008 roku (56.00 kB)
2008-04-07 14:26:21 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII.119.08 z dnia 31 marca 2008 roku (44.45 kB)
2008-04-07 14:26:44 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII.119.08 z dnia 31 marca 2008 roku (55.62 kB)
2008-05-06 11:24:09 - Uchwała Nr XVIII/120/08 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej .... z dnia 29 kwietnia 2008 roku (26.50 kB)
2008-05-06 11:25:42 - Uchwała Nr XVIII/121/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Jeleniej Górze w 2007 roku z dnia 29 kwietnia 2008 roku (22.00 kB)
2008-05-06 11:26:52 - Uchwała Nr XVIII/122/08 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2008 rok z dnia 29 kwietnia 2008 roku (67.00 kB)
2008-05-06 11:27:43 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII.122.08 z dnia 29 kwietnia 2008 roku (49.71 kB)
2008-05-06 11:28:10 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII.122.08 z dnia 29 kwietnia 2008 roku (50.61 kB)
2008-05-06 11:28:39 - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII.122.08 z dnia 29 kwietnia 2008 roku (52.52 kB)
2008-05-06 11:29:04 - Uchwała Nr XVIII/123/08 w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z realizacji uchwał Rady Powiatu Jeleniogórskiego podjętych w 2007 roku z dnia 29 kwietnia 2008 roku (22.50 kB)
2008-05-06 11:29:52 - Uchwała Nr XVIII/124/08 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 kwietnia 2008 roku (22.00 kB)
2008-05-06 11:30:28 - Uchwała Nr XVIII/125/08 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Likwidacji z siedzibą w Kowarach za 2007 rok z dnia 29 kwietnia 2008 roku (30.00 kB)
2008-05-06 11:31:26 - Załącznik do Uchwały Nr XVIII.125.08 z dnia 29 kwietnia 2008 roku (39.50 kB)
2008-06-12 10:01:21 - Uchwała Nr XIX/126/08 w sprawie przyjęcia informacji Państw. Powiat. Insp. Sanitarnego w Jel. G. o stanie bezp. sanitarnego na terenie Powiatu Jeleniogórskiego za 2007 rok z dnia 3 czerwca 2008r. (22.50 kB)
2008-06-12 10:08:08 - Uchwała Nr XIX/127/08 w sprawie „Programu usuwania azbestu z terenu Powiatu Jeleniogórskiego” z dnia 3 czerwca 2008 r. (37.00 kB)
2008-06-12 10:09:40 - Uchwała Nr XIX/128/08 w sprawie przyjęcia oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu jeleniogórskiego z dnia 3 czerwca 2008 roku (23.00 kB)
2008-06-12 10:13:28 - Uchwała Nr XIX/129/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce z dnia 3 c (29.00 kB)
2008-06-12 10:16:27 - Uchwała Nr XIX/130/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach z dnia 3 cz (24.50 kB)
2008-06-12 10:19:19 - Uchwała Nr XIX/131/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Domu Dziecka im. M. Konopnickiej w Szklarskiej (25.00 kB)
2008-06-12 10:21:23 - Uchwala Nr XIX/132/08 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2008 rok z dnia 3 czerwca 2008r. (56.50 kB)
2008-06-12 10:22:25 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/132/08 z dnia 3 czerwca 2008 roku (40.61 kB)
2008-06-12 10:23:34 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/132/08 z dnia 3 czerwca 2008 roku (42.73 kB)
2008-06-12 10:24:12 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX/132/08 z dnia 3 czerwca 2008 roku (52.60 kB)
2008-06-12 10:25:34 - Uchwala Nr XIX/133/08 w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy z dnia 3 czerwca 2008r. (26.50 kB)
2008-07-01 14:20:30 - Uchwala Nr XX/134/08 w sprawie przyjęcia informacji: „Sport w powiecie jeleniogórskim” z dnia 30 czerwca 2008 roku (570.50 kB)
2008-07-01 14:22:02 - Uchwała Nr XX/135/08 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2008 rok z dnia 30 czerwca 2008 roku (59.00 kB)
2008-07-01 14:28:56 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX.135.08 z dnia 30 czerwca 2008 roku (49.33 kB)
2008-07-01 14:29:39 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX.135.08 z dnia 30 czerwca 2008 roku (46.39 kB)
2008-07-01 14:32:12 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XX.135.08 z dnia 30 czerwca 2008 roku (37.83 kB)
2008-07-01 14:34:25 - Uchwała Nr XX/136/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Jeleniogórskiego z dnia 30 czerwca 2008 roku (29.00 kB)
2008-07-01 14:34:54 - Uchwała Nr XX/137/08 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J.I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie z dnia 30 czerwca 2008 rok (25.00 kB)
2008-07-01 14:35:22 - Uchwała Nr XX/138/08 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach z dnia 30 czerwca 2008 roku (24.50 kB)
2008-07-01 14:35:53 - Uchwała Nr XX/139/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Kowarach z dnia 30 czerwca 2008 roku (27.00 kB)
2008-07-01 14:37:36 - Załącznik do Uchwały Nr XX.139.08 z dnia 30 czerwca 2008 roku (849.50 kB)
2008-07-01 14:38:46 - Uchwała Nr XX/140/08 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2007-2010" za 2007 rok z dnia 30 czerwca 2008 roku (3.18 MB)
2008-08-05 08:40:37 - XXI/141/08 w sprawie zmiany siedziby Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kowarach z dnia 29 lipca 2008 r. (23.50 kB)
2008-08-05 08:42:37 - Uchwała XXI/142/08 w sprawie nadania statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu „Złoty Widok” w Piechowicach-Michałowicach z dnia 29 lipca 2008r. (81.00 kB)
2008-08-05 08:54:22 - Uchwała Nr XXI/143/08 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Jel (32.00 kB)
2008-08-05 08:55:03 - Uchwała Nr XXI/144/08 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin (29.50 kB)
2008-08-05 08:55:57 - Uchwała Nr XXI/145/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrud. w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kart (29.00 kB)
2008-08-05 08:57:22 - Uchwała Nr XXI/146/08 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2008 rok z 29 lipca 2008r. (51.50 kB)
2008-08-05 08:58:34 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI.146.08 z dnia 29 lipca 2008 roku (41.52 kB)
2008-08-05 08:59:03 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI.146.08 z dnia 29 lipca 2008 roku (43.53 kB)
2008-08-05 08:59:37 - Uchwała Nr XXI/147/08 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w związku z realizacją zadania pn. „Budowa obejścia miejscowości Mysłakowice i Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzk (33.50 kB)
2008-08-05 09:00:29 - Uchwała Nr XXI/148/08 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Kowarach za pierwsz (26.50 kB)
2008-10-10 09:03:24 - Uchwała Nr XXII/149/08 w sprawie przyjęcia informacji "Turystyka w powiecie jeleniogórskim" z dnia 30 wrzesnia 2008 r. (23.50 kB)
2008-10-10 09:09:03 - Uchwała Nr XXII/150/08 w sprawie współfinans. projektu "Promocja Tradycji Turystycznych Karkonoszy i Gór Izerskich" w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - (36.50 kB)
2008-10-10 09:13:18 - Uchwała Nr XXII/151/08 zmieniajaca uchwałę w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Sokolik" w Strużnicy z dnia 30 września 2008 r. (24.00 kB)
2008-10-10 09:17:00 - Uchwała Nr XXII/152/08 zmieniajaca uchwałę w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Skalnik" w Bukowcu z dnia 30 września 2008 r. (24.00 kB)
2008-10-10 09:21:58 - Uchwała Nr XXII/153/08 w sprawie rozpatrzenia "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za I półrocze 2008 roku" z dnia 30 września 2008 r. (23.50 kB)
2008-10-10 09:30:28 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za I półrocze 2008 roku (724.50 kB)
2008-10-10 09:37:29 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII.153.08 z dnia 30 września 2008 r. (62.00 kB)
2008-10-10 09:40:00 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII.153.08 z dnia 30 września 2008 r. (90.50 kB)
2008-10-10 09:42:36 - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII.153.08 z dnia 30 września 2008 r. (31.00 kB)
2008-10-10 09:45:15 - Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII.153.08 z dnia 30 września 2008 r. (40.50 kB)
2008-10-10 09:51:39 - Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII.153.08 z dnia 30 września 2008 r. (27.50 kB)
2008-10-10 09:54:21 - Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII.153.08 z dnia 30 września 2008 r. (24.50 kB)
2008-10-10 10:09:28 - Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII.153.08 z dnia 30 września 2008 r. (83.50 kB)
2008-10-10 10:11:47 - Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII.153.08 z dnia 30 września 2008 r. (66.50 kB)
2008-10-10 10:13:38 - Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII.153.08 z dnia 30 września 2008 r. (56.00 kB)
2008-10-10 10:15:10 - Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXII.153.08 z dnia 30 września 2008 r. (70.00 kB)
2008-10-10 10:17:06 - Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXII.153.08 z dnia 30 września 2008 r. (46.00 kB)
2008-10-10 10:19:37 - Uchwała Nr XXII/154/08 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2008 rok. (63.50 kB)
2008-10-10 10:23:07 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII.154.08 z dnia 30 września 2008 r. (48.15 kB)
2008-10-10 10:27:23 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII.154.08 z dnia 30 września 2008 r. (47.06 kB)
2008-10-10 10:29:24 - Uchwała Nr XXII/155/08 opiniująca projekt uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie likwidacji Zespołu Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich-s.p.z.o.z. (25.50 kB)
2008-10-10 10:33:18 - Uchwała Nr XXII/156/08 opiniująca projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji S. P. Z.O.Z. Szpitala Geriatycznego im. Jana Pawła II w Katowicach z dnia 30 września 2008r. (26.50 kB)
2008-11-05 12:10:56 - Uchwała Nr XXIII.157.08 w sprawie przyjęcia infor. WIOŚ we Wrocławiu o stanie środowiska na obszarze woj. dolnośl. w zakresie dotyczącym powiatu jeleniogórskiego w 2007 rokuz dnia 29 paździer (24.00 kB)
2008-11-05 12:13:09 - Uchwała Nr XXIII/158/08 w sprawie rozpatrzenia infor. o działalności Społecznej Straży Rybackiej PZW - ZO w Jeleniej Górze na terenie powiatu jeleniogórskiego w 2007 roku z dnia 29 paździrnika (24.50 kB)
2008-11-05 12:15:32 - Uchwała Nr XXIII/159/08 zmieniająca uchwałe w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków PFRON w 2008 roku z dnia 29 października 2008 roku (53.00 kB)
2008-11-05 12:16:39 - Uchwała Nr XXIII/160/08 w sprawie uchwalenia programu i form współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami z dnia 29 października 2008 roku (48.50 kB)
2008-11-05 12:17:28 - Uchwała Nr XXIII/161/08 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2008 rok z dnia 29 października 2008 roku (105.00 kB)
2008-11-05 12:18:09 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII.161.08 z dnia 29 października 2008 roku (50.36 kB)
2008-11-05 12:18:37 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII.161.08 z dnia 29 października 2008 roku (64.22 kB)
2008-11-05 12:19:03 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII.161.08 z dnia 29 października 2008 roku (53.47 kB)
2008-11-27 13:18:08 - Uchwała Nr XXIV/162/08 w sprawie finansowego zabezpieczenia ze środków budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2009 rok udziału własnego w realizacji zadania remontowego pn. ”Remont drogi powiato (29.00 kB)
2008-11-27 13:19:24 - Uchwała Nr XXIV/163/08 w sprawie finansowego zabezpieczenia ze środków budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2009 rok udziału własnego w realizacji zadania remontowego pn. ”Remont nawierzchni d (24.50 kB)
2008-11-27 13:22:08 - Uchwała Nr XXIV/164/08 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów ... z dnia 19 listopada 2008r. (1.15 MB)
2008-12-09 12:34:58 - Uchwała Nr XXV/165/08 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2008 rok z dnia 2 grudnia 2008 roku (76.50 kB)
2008-12-09 12:36:52 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/165/08 z dnia 2 grudnia 2008 roku (51.12 kB)
2008-12-09 12:39:31 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/165/08 z dnia 2 grudnia 2008 roku (62.65 kB)
2009-01-07 11:47:53 - Uchwała Nr XXVI/166/08 w sprawie zmian w statucie Domu Pomocy Społecznej z dnia 30 grudnia 2008r. (33.00 kB)
2009-01-07 12:56:34 - Uchwała Nr XXVI/167/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagr. zasadniczego i wartości jednego punktu w zł dla pracowników zatrudnionych w DPS „Junior” w Miłkowie z dnia 30 grudnia 2008r. (31.50 kB)
2009-01-07 12:57:31 - Uchwała Nr XXVI/168/08 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków PFRON w 2008 roku z dnia 30 grudnia 2008 r. (49.00 kB)
2009-01-07 13:00:25 - Uchwała Nr XXVI/169/08 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2008 rok z dnia 30 grudnia 2008 r. (62.00 kB)
2009-01-07 12:58:34 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI.168.08 z dnia 30 grudnia 2008 roku (44.40 kB)
2009-01-07 12:59:09 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI.168.08 z dnia 30 grudnia 2008 roku (42.01 kB)
2009-01-07 12:59:53 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI.168.08 z dnia 30 grudnia 2008 roku (54.32 kB)
2009-01-07 13:01:03 - Uchwała Nr XXVI/170/08 w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 z dnia 30 grudnia 2008r. (55.00 kB)
2009-01-07 13:03:49 - Uchwała Nr XXVI/171/08 w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2009 rok z dnia 30 grudnia 2008 (66.50 kB)
2009-01-07 13:04:41 - Objaśnienia do budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2009 rok (498.00 kB)
2009-01-07 13:05:08 - Załacznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI.168.08 z dnia 30 grudnia 2008 roku (70.50 kB)
2009-01-07 13:05:40 - Załacznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI.171.08 z dnia 30 grudnia 2008 roku (96.50 kB)
2009-01-07 13:06:50 - Załacznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI.171.08 z dnia 30 grudnia 2008 roku (31.50 kB)
2009-01-07 13:07:33 - Załacznik nr 4 do Uchwały Nr XXVI.171.08 z dnia 30 grudnia 2008 roku (24.50 kB)
2009-01-07 13:07:59 - Załacznik nr 5 do Uchwały Nr XXVI.171.08 z dnia 30 grudnia 2008 roku (34.00 kB)
2009-01-07 13:08:31 - Załacznik nr 5a do Uchwały Nr XXVI.171.08 z dnia 30 grudnia 2008 roku (45.50 kB)
2009-01-07 13:08:56 - Załacznik nr 5b do Uchwały Nr XXVI.171.08 z dnia 30 grudnia 2008 roku (29.00 kB)
2009-01-07 13:09:24 - Załacznik nr 6 do Uchwały Nr XXVI.171.08 z dnia 30 grudnia 2008 roku (23.50 kB)
2009-01-07 13:09:51 - Załacznik nr 7 do Uchwały Nr XXVI.171.08 z dnia 30 grudnia 2008 roku (86.00 kB)
2009-01-07 13:10:34 - Załacznik nr 8 do Uchwały Nr XXVI.171.08 z dnia 30 grudnia 2008 roku (57.00 kB)
2009-01-07 13:11:03 - Załacznik nr 9 do Uchwały Nr XXVI.171.08 z dnia 30 grudnia 2008 roku (51.50 kB)
2009-01-07 13:11:33 - Załacznik nr 10 do Uchwały Nr XXVI.171.08 z dnia 30 grudnia 2008 roku (38.00 kB)
2009-01-07 13:12:03 - Załacznik nr 11 do Uchwały Nr XXVI.171.08 z dnia 30 grudnia 2008 roku (180.50 kB)
2009-01-07 13:12:32 - Załacznik nr 12 do Uchwały Nr XXVI.171.08 z dnia 30 grudnia 2008 roku (20.00 kB)
2009-01-07 13:13:59 - Uchwała Nr XXVI/172/08 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009 z dnia 30 grudnia 2008r. (33.00 kB)
2009-01-07 13:15:02 - Uchwała Nr XXVI/173/08 zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 grudnia 2008r. (24.00 kB)
2009-01-07 13:16:09 - Uchwała Nr XXVI/174/08 opiniująca projekt uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubomierzu z dnia 30 grudnia 2008r (11.89 kB)
2009-02-04 10:37:25 - Uchwała Nr XXVII/175/09 w spraw. przyjęcia sprawozdania Starosty Jeleniogórskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Jel. Góry i Powiatu Jelen. z dnia 29 stycznia 2009 r. (24.00 kB)
2009-02-19 13:45:28 - Uchwała Nr XXVII/176/09 w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jeleniogórskiego na 2009 rok z dnia 29 stycznia 2009 r. (63.50 kB)
2009-02-19 14:04:09 - Uchwał Nr XXVII/177/09 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2008 (22.00 kB)
2009-02-19 14:07:31 - Uchwała Nr XXVII/178/09 w sprawiezmian w budżecie powiatu jeleniegórskiego na 2009 rok. (59.50 kB)
2009-02-19 14:10:10 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII.178.09 z dnia 29 stycznia 2009 r. (40.64 kB)
2009-02-19 14:12:15 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII.178.09 z dnia 29 stycznia 2009 r. (41.88 kB)
2009-03-05 11:40:50 - Uchwała Nr XXVIII/179/09 w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagr.nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadz. przez Powiat Jeleniog. z dnia 26 lutego 2009 ro (119.50 kB)
2009-03-05 11:58:46 - Uchwała Nr XXVIII/180/09 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2009 rok. (97.50 kB)
2009-03-05 12:21:11 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/180/90 z dnia 26 lutego 2009 r. (51.32 kB)
2009-03-05 12:24:33 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 z dnia 26 lutego 2009 r. (57.94 kB)
2009-03-05 12:25:57 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 z dnia 26 lutego 2009 r. (52.18 kB)
2009-03-05 12:27:53 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 z dnia 26 lutego 2009 r. (47.36 kB)
2009-03-05 12:30:23 - Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 z dnia 26 lutego 2009 r. (53.67 kB)
2009-04-09 12:48:54 - Uchwała Nr XXIX/181/09 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności PCPR w Jel.Górze w 2008 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2009r z dnia 27 marca 2009 r. (63.00 kB)
2009-04-09 13:05:59 - Uchwała Nr XXIX/182/09 w sprawie określenia zadań finansowych ze środków Państw.Fund. Rehabili.Os.Niepeł.w 2009r z dnia 27 marca 2009r. (82.00 kB)
2009-04-14 13:06:32 - Uchwała Nr XXIX/183/09 w sprawie zatwierdz.sprawozd. Zarządu Pow.Jel. z realizacji progr. i form współ.Pow.Jel. z organizacjami pozarzadowymi i innymi podmiotami w roku 2008 z dnia 27 marca 2009 r (30.50 kB)
2009-04-14 13:10:01 - Uchwała Nr XXIX/184/09 w sprawie przyjęciáInformacji o realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2006-2014" z dnia 27 marca 2009 r. (23.50 kB)
2009-04-14 13:16:10 - Uchwała Nr XXIX/185/09 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2009 rok z dnia 27 marca 2009 r. (89.00 kB)
2009-04-14 13:42:36 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/185/09 z dnia 27 marca 2009 r. (45.88 kB)
2009-04-14 13:47:18 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/185/09 z dnia 27 marca 2009 r. (49.69 kB)
2009-04-14 13:52:47 - Załacznik nr 3 do Uchwały Nr XXIX/185/09 z dnia 27 marca 2009 r. (46.92 kB)
2009-04-14 13:54:46 - Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIX/185/09 z dnia 27 marca 2009 r. (49.35 kB)
2009-05-08 08:49:14 - Uchwała Nr XXX/186/09 w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. (39.50 kB)
2009-05-11 10:36:48 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/186/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. (154.00 kB)
2009-05-11 10:47:42 - Uchwała Nr XXX/187/09 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze o....z dnia 30 kwietnia 2009 r. (22.50 kB)
2009-05-14 10:07:24 - Uchwała Nr XXX/188/09 w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2011" z dnia 30 kwietnia 2009 r. (67.00 kB)
2009-05-14 10:09:17 - Uchwała Nr XXX/189/09 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z realizacji uchwał Rady Powiatu Jel. podjętych w 2008 r. z dnia 30 kwietnia 2009 r. (23.00 kB)
2009-05-14 10:12:21 - Uchwała Nr XXX/190/09 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2009 rok z dnia 30 kwietnia 2009 r. (105.00 kB)
2009-05-14 10:15:43 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/190/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. (43.51 kB)
2009-05-14 10:17:24 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/190/09 z dnia 30 kwietnia 2009r. (49.56 kB)
2009-05-14 10:18:49 - Uchwała Nr XXX/191/09 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. (21.50 kB)
2009-05-14 10:24:02 - Uchwała Nr XXX/192/09 w sprawie współfinansowania projektu "Wdrożenie systemu usług elektonicznych w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze" w ramach RPO z dnia 30 kwietnia 2009 r. (40.00 kB)
2009-07-06 13:42:03 - Uchwała Nr XXXI/193/09 w sprawie przyjęcia sprawozd.z działal. Komendanta Miejskiego Policji w J.G.z infor.o stanie porządku i bezpiecz.publ.na obszarze powiatu za 2008 r.z dnia 29 maja 2009 r. (26.50 kB)
2009-07-06 13:49:52 - Uchwała Nr XXXI/194/09 w sprawie przyjęcia infor. Państw.Powiatowego Insektora Sanitarnego w J.G. o stanie bezpiecz.sanitar.na terenie Powiatu Jel. za 2008 r.z dnia 29 maja 2009 r (26.50 kB)
2009-07-06 13:53:36 - Uchwała Nr XXXI/195/09 w sprawie przyjęcia oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu jeleniogórskiego z dnia 29 maja 2009 r. (27.50 kB)
2009-07-06 14:15:29 - Uchwała Nr XXXI/196/09 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2009 r.z dnia 29 maja 2009 r. (49.00 kB)
2009-07-06 14:18:03 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/196/09 z dnia 29 maja 2009 r. (44.00 kB)
2009-07-06 14:20:37 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/196/09 z dnia 29 maja 2009 r. (46.81 kB)
2009-07-06 14:23:15 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/196/09 z dnia 29 maja 2009 r. (50.19 kB)
2009-07-06 14:24:48 - Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXI/196/09 z dnia 29 maja 2009 r. (53.68 kB)
2009-07-07 11:56:12 - Uchwała Nr XXXIII/197/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ w Likwidacji w Kowarach z dnia 29 czerwca 2009 roku. (26.50 kB)
2009-07-07 12:01:41 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/197/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. (27.00 kB)
2009-07-07 12:04:25 - Załącznik nr 1(2) do Uchwały Nr XXXIII/197/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. (23.50 kB)
2009-07-07 12:06:52 - Załącznik nr 1(3) do Uchwały Nr XXXIII/197/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. (23.50 kB)
2009-07-07 12:08:42 - Załącznik nr 1(4) do Uchwały Nr XXXIII/197/09 z dnia 29 czerca 2009 r. (20.50 kB)
2009-07-07 12:10:18 - Załącznik nr 1(5) do Uchwały Nr XXXIII/197/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. (39.00 kB)
2009-07-07 12:13:01 - Załącznik nr 1(6) do Uchwały Nr XXXIII/197/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. (52.50 kB)
2009-07-07 12:15:44 - Uchwała Nr XXXIII/198/09 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji SPZOZ w Kowarach z dnia 29 czerwca 2009 r. (13.54 kB)
2009-07-07 12:20:57 - Uchwała Nr XXXIII/199/09 w sprawie przyjęcia informacji:"Sport w powiecie jeleniogórskim" z dnia 29 czerwca 2009 r. (29.50 kB)
2009-07-07 12:22:32 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/199/09 z dnia 29 czerca 2009 r. (386.00 kB)
2009-07-07 12:26:52 - Uchwała Nr XXXIII/200/09 opiniująca projekt uchwały rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji SPZOZ Szpitala Miejskiego w R.Ś z siedzibą przy ul .Leśna 2 z dnia 29 czerwca 2009 r. (12.49 kB)
2009-07-07 12:29:42 - Uchwała Nr XXXIII/201/09 zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji nWieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. (48.50 kB)
2009-07-07 12:31:53 - Uchwała Nr XXXIII/202/09 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2009 rok z dnia 29 czerwca 2009 r. (79.00 kB)
2009-07-07 12:33:52 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/202/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. (42.83 kB)
2009-07-07 12:36:19 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/202/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. (49.69 kB)
2009-07-07 12:40:10 - Uchwała Nr XXXIII/203/09 w sprawie upoważnienia Zarzadu Powiatu Jel.do zaciągnięcia zobowiązania w kwocie 200.000 zł, z dnia 29 czerwca 2009 r. (31.50 kB)
2009-07-07 13:21:34 - Uchwała Nr XXXIV/204/09 w spr. współfin.proj."Poprawa dostępności komunikacyjnej(...) droga nr 2735D w Kowarach POWT Polska -Saksonia z dnia 3 lipca 2009 r. (41.00 kB)
2009-08-10 13:49:28 - Uchwała Nr XXXV/205/09 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budzetowej z dnia 31 lipca 2009 r. (30.50 kB)
2009-08-10 13:53:01 - Uchwała Nr XXXV/206/09 zmieniajaca uchwałę w sprawie powołania Komisji RGOŚiR z dnia 31 lipca 2009 r. (30.50 kB)
2009-08-10 13:58:26 - Uchwała Nr XXXV/207/09 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji TWZiPP z dnia 31 lipca 2009 r. (32.50 kB)
2009-08-10 14:01:01 - Uchwała Nr XXXV/208/09 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji OiK z dnia 31 lipca 2009 r. (30.00 kB)
2009-08-10 14:06:02 - Uchwała Nr XXXV/209/09 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji OZPSBiPP z dnia 31 lipca 2009 r. (31.00 kB)
2009-08-10 14:10:13 - Uchwała Nr XXXV/210/09 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej z dnia 31 lipca 2009 r. (31.50 kB)
2009-08-11 09:45:42 - Uchwała Nr XXXV/211/09 w spr. sprawozdania z realizacji " Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2007-2010"za 2008 r, z dnia 31 lipca 2009 r. (32.00 kB)
2009-08-11 09:51:36 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/211/09 z dnia 31 lipca 2009 r. (8.60 MB)
2009-08-11 10:02:25 - Uchwała Nr XXXV/212/09 w spr.trybu udziel.i rozl. dot. dla szkół niepubl.o upraw. szkół publ.,niepubl.ośr.i placówek ośw. oraz tryb. i zakresu kontr.prawi.ich wykorz. z dnia 31 lipca 2009r (106.50 kB)
2009-08-11 10:09:56 - Uchwała Nr XXXV/213/09 opiniująca zaktuali.projekt uchw.Rady Miasta Ruda Śląska w spr.likw.SPZakładuOZSzpitala Miejskiego w Rudz. Śl.z siedz.przy ul. Lipa2 z dnia 31 lipca 2009r (32.50 kB)
2009-08-11 10:18:21 - Uchwała Nr XXXV/214/09 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2009r. (104.50 kB)
2009-08-11 10:25:40 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/214/09 z dnia 31 lipca 2009 r (49.96 kB)
2009-08-11 10:28:01 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/214/09 z dnia 31 lipca 2009r. (57.60 kB)
2009-08-11 10:29:55 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXV/214/09 z dnia 31 lipca 2009r. (50.19 kB)
2009-08-11 10:31:29 - Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXV/214/09 z dnia 31 lipca 2009r. (53.68 kB)
2009-08-11 10:37:24 - Uchwała Nr XXXV/215/09 w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy z radnym z dnia 31 lipca 2009 r. (32.50 kB)
2009-10-02 11:17:07 - Uchwała Nr XXXVI/216/09 w spr."Programu ochr.środow.pow.jel.na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015"z dnia 28 września 2009r. (43.00 kB)
2009-10-02 11:52:32 - Uchwała Nr XXXVI/217/09 w spr.przyjęcia"Sprawozdania z realizacji Planu Gosp.Odpadami Pow.Jel.za lata 2007-2008".z dnia 28 września 2009 r. (30.50 kB)
2009-10-02 11:55:12 - Uchwała Nr XXXVI/218/09 w spr. przyjęcia informacji"Turystyka w powiecie jeleniogórskim"z dnia 28 września 2009r. (28.00 kB)
2009-10-05 09:48:23 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/218/09 z dnia 28 września 2009 r. (2.49 MB)
2009-10-05 10:04:43 - Uchwała Nr XXXVI/219/09 w spr.zmianysiedziby Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 września 2009 r. (28.00 kB)
2009-10-05 10:30:51 - Uchwała Nr XXXVI/220/09 w spr. zab.śr.na real.zad."Remont dr.pow.nr 2735D łącz dr.kr.nr 3 z dr.woj.nr 367, Etap Iul.Woj.Pol. w K-rach" w ram.NPPDL 08-11 z dnia 28 września 2009 r. (39.00 kB)
2009-10-05 11:07:57 - Uchwała Nr XXXVI/221/09 w spr.zab.śr.na realiz.zad."Przebud.odc.dr.pow.nr 2491 D i nr 2744 D-ul.Dł.w Jeżowie Sud"w ram.NPPDL 08-11 z dnia 28 września 2009r. (36.00 kB)
2009-10-05 11:26:40 - Uchwała Nr XXXVI/222/09 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogorskiego na 2009r. (48.00 kB)
2009-10-05 13:12:49 - Zał.nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/222/09 z dnia 28 września 2009 r. (0.00 B)
2009-10-05 13:16:30 - Zał. nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/222/09 z dnia 28 września 2009 r. (43.64 kB)
2009-10-05 13:18:01 - Zał. nr 3 do Uchwały Nr. XXXVI/222/09 z dnia 28 września 2009 r. (43.00 kB)
2009-10-05 13:28:01 - Uchwała Nr. XXXVI/223/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z dnia 28 września 2009 r. (34.50 kB)
2009-10-05 13:34:41 - Zał. nr.1 do Uchwały Nr XXXVI/223/09 z dnia 28 września 2009r. (58.00 kB)
2009-10-05 13:49:25 - Uchwała Nr. XXXVI/224/09 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej z dnia 28 września 2009 r. (34.00 kB)
2009-11-04 10:31:02 - Uchwała Nr.XXXVII/225/09 w spr.rozpatrz.inf.o dział.Społ.Straży Ryb.Pol.Zw.Wędk.-Zarz.Okręgu w J.G na ter.pow jel.w 08r.z dn.29 pażdz.2009r (24.50 kB)
2009-11-04 10:39:11 - Uchwała Nr.XXXVII/226/09 w spr.przyj. inf.Woj.Inspekt.Ochr.Środ.we W-wiuo st.środ.na obszarze woj.doln.w zakresie dot.pow.jel.w 08 r.z dn 29 paźdz.2009r. (23.50 kB)
2009-11-04 10:45:13 - Uchwała Nr.XXXVII/227/09 w spr.przyj.inf.o stanie realizacji zad.oświatowychw pow. jel.w roku szkolnym 2008/2009 z dn.29 października 2009 r. (25.00 kB)
2009-11-04 10:51:12 - Zał.nr.1 do Uchwały Nr XXXVII/227/09 z dnia 29 października 2009 roku. (188.00 kB)
2009-11-04 10:59:41 - Zał.nr.2 do Uchwały Nr XXXVII/227/09 z dnia 29 października 2009 r. (31.00 kB)
2009-11-04 11:02:27 - Uchwała Nr XXXVII/228/09 w spr. uchwal. programu i form współpracy Pow. Jel. z organizacjami pozarzadowymi i innymi podmiotami w 2010 r, z dn .29 paźdz. 2009r. (57.00 kB)
2009-11-04 11:04:52 - Uchwała nr XXXVII/229/09 w sprawie zmian w budźecie powiatu jeleniogórskiego na 2009 r. z dnia 29 października 2009 r. (59.50 kB)
2009-11-04 11:07:07 - Zał. nr.1 do Uchwały Nr XXXVII/229/09 z dnia 29 października 2009r. (43.74 kB)
2009-11-04 11:09:26 - Zał. nr 2 do Uchwały Nr. XXXVII/229/09 z dnia 29 października 2009 r. (44.35 kB)
2009-11-04 11:11:46 - Zał.nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/229/09 z dnia 29 października 2009 r. (54.84 kB)
2009-11-04 11:16:43 - Uchwała Nr. XXXVII/231/09 opiniująca projekt uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz w spr.likwidacji SPZOZ w Lubomierzu z dn, 29 października 2009 r. (25.50 kB)
2009-11-04 11:20:52 - Uchwała Nr XXXVII/232/09 zmieniająca uchwałę w spr. określenia zad. finansowanych ze śr. PFRON z dnia 29 października 2009 roku. (15.50 kB)
2009-11-04 11:22:17 - Zał. nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/232/09 z dnia 29 października 2009 roku. (15.50 kB)
2009-11-04 11:24:29 - Zał. nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/232/09 z dnia 29 października 2009 roku (15.00 kB)
2009-12-08 08:53:41 - Uchwała Nr XXXVIII/233/09 w spr. wydania opinii dot. utworzenia przez PUPw J. Górze - Centrum Akt.Zaw.z dn. 30 listopada 2009r. (31.00 kB)
2009-12-08 09:17:38 - Uchwała Nr XXXVIII/234/09 w spr. podpisania Porozumienia o Współ. i Przyjaźni pomiędzy Miastem Jablonec nad Nisou w Czech. a Pow. Jel. z dn. 30 listopada 2009r. (68.00 kB)
2009-12-08 09:23:32 - Uchwała Nr XXXVIII/235/09 zmieniająca uchwałę w spr. Aktualizacji Wielol. Planu Inwest. Pow. Jel. z dnia 30 listopada 2009 r. (45.00 kB)
2009-12-08 09:28:19 - Uchwała Nr XXXVIII/236/09 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2009 rok z dnia 30 listopada 2009r. (55.00 kB)
2009-12-08 09:33:21 - Zał. nr1 do Uchwały Nr XXXVIII/236/09 z dnia 30 listopada 2009r. (43.74 kB)
2009-12-08 09:35:05 - Zał nr.2 do Uchwały Nr XXXVIII/236/09 z dnia 30 listopada 2009 r. (44.35 kB)
2010-01-22 11:57:59 - Uchwała Nr XL/237/09 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 r, z dnia 30 grudnia 2009 r. (28.00 kB)
2010-01-22 12:03:47 - Zał.nr 1 do Uchwały Nr XL/237/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. (32.00 kB)
2010-01-22 12:05:05 - Zał. nr 2 do Uchwały Nr XL/237/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. (12.00 kB)
2010-01-22 12:07:13 - Uchwała Nr XL/238/09 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2009 r. (49.00 kB)
2010-01-22 12:08:44 - Zał. nr 1 do Uchwały Nr XL/238/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. (43.74 kB)
2010-01-22 12:10:44 - Zał. nr 2 do Uchwały Nr XL/238/09 z dnia 30 grudnia 2009r. (44.35 kB)
2010-01-22 12:24:49 - Zał. nr 3 do Uchwały Nr XL/238/09 z dnia 30 grudnia 2009 r (54.54 kB)
2010-01-22 13:03:15 - Uchwała Nr XL/239/09 w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok. (95.92 kB)
2010-01-22 13:05:27 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/239/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku. (40.00 kB)
2010-01-22 13:06:48 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/239/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku. (55.00 kB)
2010-01-22 13:07:56 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XL/239/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku (41.00 kB)
2010-01-22 13:10:04 - Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XL/239/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku. (25.00 kB)
2010-01-22 13:12:23 - Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XL/239/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku. (33.00 kB)
2010-01-22 13:38:04 - Załącznik nr 5a do Uchwały Nr XL/239/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku. (46.00 kB)
2010-01-22 13:39:29 - Załącznik nr 5b do Uchwały Nr XL/239/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku. (31.50 kB)
2010-01-22 13:40:40 - Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XL/239/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku. (24.00 kB)
2010-01-22 13:41:41 - Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XL/239/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku. (92.00 kB)
2010-01-22 13:43:13 - Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XL/239/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku. (60.50 kB)
2010-01-22 13:44:23 - Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XL/239/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku. (49.50 kB)
2010-01-22 13:46:28 - Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XL/239/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku. (36.50 kB)
2010-01-22 13:48:35 - Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XL/239/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku. (23.50 kB)
2010-01-22 13:49:56 - Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XL/239/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku. (21.00 kB)
2010-01-22 13:55:20 - Uchwała Nr XL/240/09 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010, z dnia 30 grudnia 2009 roku. (29.50 kB)
2010-02-01 10:10:10 - Uchwała Nr XLI/241/10 w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Jeleniogórskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Jeleniej Góry i Powiatu Jel. z dnia 28 stycznia 2010r. (23.50 kB)
2010-02-01 10:12:04 - Uchwała Nr XLI/242/10 w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jeleniogórskiego na 2010 r, z dnia 28 stycznia 2010 r. (25.00 kB)
2010-02-01 10:26:10 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/242/10 z dnia 28 stycznia 2010 r. (59.00 kB)
2010-02-01 10:32:56 - Uchwała Nr XLI/243/10 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2009, z dnia 28 stycznia 2010 r. (25.00 kB)
2010-03-08 09:17:34 - Uchwała Nr XLII/244/10 w spr.przyj.stanowiska RPJ dot.progr.pomoc.dla rolników utrzymujących krowy w małych stadach na obszarach górskich i podgórskich z dn.1 marca 2010r. (25.50 kB)
2010-03-08 09:19:43 - Uchwałą Nr XLII/245/10 w spr.przyjęcia WPI Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2010-2014r. z dn. 1 marca 2010r. (36.50 kB)
2010-03-08 09:30:29 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/245/10 z dnia 1 marca 2010r. (865.50 kB)
2010-03-08 09:48:07 - Uchwała Nr XLII/246/10 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010r, z dn.1 marca 2010r (54.50 kB)
2010-03-08 10:10:33 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/246/10 z dnia 1 marca 2010 r. (48.72 kB)
2010-03-08 10:12:49 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/246/10 z dnia 1 marca 2010 r. (53.69 kB)
2010-03-08 10:14:26 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/246/10 z dnia 1 marca 2010 r. (37.22 kB)
2010-03-08 10:16:20 - Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLII/246/10 z dnia 1 marca 2010 r. (49.00 kB)
2010-03-08 10:20:49 - Uchwała Nr XLII/247/10 w spr.przyj.stan.RPJ dot.planów łączenia jednostek sł.zdr.znaj.się na ter.pow.jel,których org.założ.jest Mar.Woj.Dol.z dn.1 marca 2010r. (25.00 kB)
2010-04-07 13:18:17 - Uchwała Nr XLIII/248/10 w spr.przyj. spraw. z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jel.Górze w r.09 wraz z wyk. potrzeb w zakresie pom.społ.na 10 r.z dn. 31 marca 2010 r. (15.50 kB)
2010-04-07 13:41:00 - Uchwała Nr XLIII/249/10 w spr.określenia zad. finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 r, z dn. 31 marca 2010r. (70.00 kB)
2010-04-08 09:17:47 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/249/10 z dnia 31 marca 2010 r. (68.50 kB)
2010-04-08 09:19:01 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/249/10 z dnia 31 marca 2010 r. (67.50 kB)
2010-04-08 10:11:48 - Uchwała Nr XLIII/250/10 w spr. zatwierdz. sprawozdania. Zarządu Pow. Jel. z realizacji progr.i form współpracy Pow. Jel. z org. pozarządowymi i innymi podmiotami w 2009 r, z dn. 31 marca 2010 r. (26.00 kB)
2010-04-08 10:20:44 - Uchwała Nr XLIII/251/10 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok z dnia 31 marca 2010r. (57.00 kB)
2010-04-08 10:33:10 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/251/10 z dnia 31 marca 2010 r. (49.17 kB)
2010-04-08 13:24:38 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/251/10 z dnia 31 marca 2010 r. (87.01 kB)
2010-04-08 13:27:42 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIII/251/10 z dnia 31 marca 2010 r. (37.55 kB)
2010-04-08 13:29:42 - Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XLIII/251/10 z dnia 31 marca 2010r. (37.76 kB)
2010-04-08 13:32:18 - Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIII/251/10 z dnia 31 marca 2010r. (37.47 kB)
2010-04-08 13:34:23 - Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIII/251/10 z dnia 31 marca 2010r. (51.38 kB)
2010-05-06 08:59:03 - Uchwała Nr XLIV/252/10 w spr. przyj. inf. KMPSP w Jel. Gór.o stanie bezp. Pow. Jel. w zakresie ochr. przeciwpożarowej w 2009r, z dn. 28 kwietnia 2010 r. (22.50 kB)
2010-05-06 09:04:58 - Uchwała Nr XLIV/253/10 w spr. przyj. "Informacji o stanie realiz. Strategi Zrówn. Rozw. Pow. Jel. na lata 06-14 i stopniu osiagnietych celów operacyjnych zawartych w Strat."z dn. 28 kwietnia 2010 (24.50 kB)
2010-05-06 09:38:58 - Uchwała Nr XLIV/254/10 w spr. przyj. spraw. Zarządu Pow. Jel. z realiz. uchwał podjętych i wniosków przyj. przez Radę Pow.Jel. w 2009 r, z dn.28 kwietnia 2010 r. (23.00 kB)
2010-05-06 09:42:20 - Uchwała Nr XLIV/255/10 w spr.wyraż. woli powierzenia Samorzadowi Woj. Doln. zadnia publ. należącego do zad. własnych pow, z dn. 28 kwietnia 2010 r. (46.00 kB)
2010-05-06 09:45:06 - Uchwała Nr XLIV/256/10 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 r, z dnia 28 kwietnia 2010 r. (53.00 kB)
2010-05-06 09:47:06 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/256/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. (51.74 kB)
2010-05-06 09:49:16 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/257/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. (154.83 kB)
2010-05-06 09:55:09 - Uchwała Nr XLIV/257/10 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. (21.50 kB)
2010-05-31 14:01:38 - Uchwała Nr XLV/258/10 w spr. przyj. informacji PPIS w Jel. Gór. o stanie bezp. sanitarnego na terenie Pow. Jel. za 2009 r., z dn. 27 maja 2010 r. (22.50 kB)
2010-05-31 14:03:49 - Uchwała Nr XLV/259/10 w spr. przyj. oceny stanu zabezp. przeciwpowodziowego powiatu jeleniogórkiego za rok 2009, z dn. 27 maja 2010 r. (23.00 kB)
2010-06-02 09:29:39 - Załącznik do Uchwały Nr XLV/259/10 z dnia 27 maja 2010r. (59.00 kB)
2010-06-02 09:32:07 - Uchwała Nr XLV/260/10 w spr.zamiaru dokonania likwidacji Szkol. Schroniska Młodzieżowego "Złoty Widok" w Piechowicach-Michałowicach z dn, 27 maja 2010r. (27.00 kB)
2010-06-02 09:34:48 - Uchwała Nr XLV/261/10 w sprawie zmian w budzecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 r, z dn. 27 maja 2010 r. (44.50 kB)
2010-06-02 09:36:44 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/261/10 z dnia 27 maja 2010r. (59.19 kB)
2010-06-02 09:37:57 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/261/10 z dnia 27 maja 2010r. (181.03 kB)
2010-06-02 09:39:18 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLV/261/10 z dnia 27 maja 2010r. (56.00 kB)
2010-07-07 13:15:26 - Uchwała Nr XLVI/262/10 w spr.zatwierdzenia roczn. spr.finansowego SPZOZ w Kowarach w likwidacji z dn. 30 czerwca 2010. (27.00 kB)
2010-07-07 13:21:12 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/262/10 z dnia 30 czerwca 2010r. (24.00 kB)
2010-07-07 13:24:31 - Załącznik nr 1(2) do Uchwały Nr XLVI/262/10 z dnia 30 czewca 2010r. (23.00 kB)
2010-07-07 13:25:53 - Załacznik nr 1(3) do Uchwały Nr XLVI/262/10 z dnia 30 czerwca 2010r. (35.00 kB)
2010-07-07 13:28:52 - Załącznik nr 1(4) do Uchwały Nr XLVI/262/10 z dnia 30 czerwca 2010r. (20.50 kB)
2010-07-07 13:37:15 - Załącznik nr 1(5) do Uchwały Nr XLVI/262/10 z dnia 30 czerwca 2010r. (22.50 kB)
2010-07-07 13:39:03 - Załącznik nr 1(6) do Uchwały Nr XLVI/262/10 z dnia 30 czerwca 2010r. (52.50 kB)
2010-07-07 13:57:43 - Uchwała Nr XLVI/263/10 w spr.przyj.spr.z realiz."PPD na Rzecz Zatrud.na lata 2007-2010" za 2009 r, z dn. 30 czerwca 2010r. (33.00 kB)
2010-07-08 08:08:50 - Załącznik do Uchwały Nr XLVI/263/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. (3.72 MB)
2010-07-08 08:11:06 - Uchwała Nr XLVI/264/10 zmieniająca uchwałę w spr. określ. zad. finans. ze śr. PFRON w 2010 r, z dn. 30 czerwca 2010r. (36.50 kB)
2010-07-08 08:18:37 - Uchwała Nr XLVI/265/10 w sprawie przyjęcia inf."Sport w powiecie jeleniogórskim" z dnia 30 czerwca 2010r. (29.50 kB)
2010-07-08 08:21:03 - Załącznik do Uchwały Nr XLVI/265/10 z dnia 30 czerwca 2010r. (342.00 kB)
2010-07-08 08:27:48 - Uchwała Nr XLVI/266/10 w spr. likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzież."Złoty Widok"w Piechowicach-Michałowicach z dn. 30 czerwca 2010r (16.50 kB)
2010-07-08 08:56:58 - Uchwała Nr XLVI/267/10 w spr.założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Wych.w Szklarskiej Porębie oraz nadania pierwszego statutu z dn. 30 czerwca 2010r (27.00 kB)
2010-07-08 09:00:38 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/267/10 z dnia 30 czerwca 2010r (24.50 kB)
2010-07-08 09:03:26 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/267/10 z dnia 30 czerwca 2010r. (53.50 kB)
2010-07-08 09:36:01 - Uchwała Nr XLVI/268/10 w spr. szczegółowego spos. konsultowania z org. pozarząd.i innymi podm.proj. aktów prawa miejsc. w dziedzinach dot.działal.stat.tych org. z dn.30 czerwca 2010r (67.38 kB)
2010-07-08 09:43:39 - Uchwała Nr XLVI/269/10 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok z dnia 30 czerwca 2010r. (54.50 kB)
2010-07-08 09:47:04 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/269/10 z dnia 30 czerwca 2010r. (54.80 kB)
2010-07-08 09:48:51 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/269/10 z dnia 30 czerwca 2010r. (115.11 kB)
2010-07-08 09:53:10 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVI/269/10 z dnia 30 czerwca 2010r. (41.00 kB)
2010-07-08 09:58:52 - Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVI/269/10 z dnia 30 czewca 2010r. (21.00 kB)
2010-07-08 11:34:17 - Uchwała NR XLVI/270/10 w spr. szczegół. zasad,spos.i try.umarz.odracz. lub rozkł.na raty spł.należ.pienięż.mając.char.cywilnopr.przyp.Pow.Jellub jego jedn.podległym z dn.30 czerwca2010r (78.61 kB)
2010-07-08 11:36:50 - Załacznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/270/10 z dnia 30 czerwca 2010r. (47.00 kB)
2010-07-08 11:38:20 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/270/10 z dnia 30 czerwca 2010r. (44.00 kB)
2010-07-08 11:48:02 - Uchwała Nr XLVI/271/10 w spr.okreś.zakr.i for.inf.o przeb.wyk.budż.Pow. Jel.inf.o przeb.wyk.pl.fin.SPZOZw Likw.w K-rach oraz inf.o kszt.się wielol.pr.fin.za I pół.dan. r. budż z dn. 30 czerwca (42.50 kB)
2010-07-08 11:52:24 - Uchwała Nr XLVI/272/10 zmieniającauchwałę w spr.podział.pow.jel.na okręgi wyb.ustal.ich granic i num.oraz liczby radnych wyb.w każdym okręgu wyb. z dn 30 czerwca 2010r (98.51 kB)
2010-08-03 09:17:26 - Uchwała Nr XLVII/273/10 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok, z dnia 30 lipca 2010 r. (50.00 kB)
2010-08-03 09:20:43 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/273/10 z dnia 30 lipca 2010 r. (47.99 kB)
2010-08-05 10:42:16 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/273/10 z dnia 30 lipca 2010 r. (90.24 kB)
2010-08-05 10:46:36 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVII/273/10 z dnia 30 lipca 2010 r. (183.50 kB)
2010-09-29 09:00:07 - Uchwała Nr XLVIII/274/10 w sprawie przyjęcia informacji:"Turystyka w powiecie jeleniogórskim"z dn. 24 września 2010 r. (25.00 kB)
2010-09-29 09:06:39 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/274/10 z dnia 24 września 2010r. (213.00 kB)
2010-09-29 09:18:52 - Uchwała Nr XLVIII/275/10 w spr. przyjęcia informacji z realizacji" Powiatowego programu(...)z dn. 24 września 2010 r. (23.50 kB)
2010-09-29 09:22:28 - Uchwała Nr XLVIII/276/10 w spr. przyjęcia Raportu z wykonania"Programu ochrony(...) z dnia 24 września 2010r. (25.00 kB)
2010-09-29 09:24:55 - Uchwała Nr XLVIII/277/10 w spr. zabezpieczenia środków na realizację zadania"Przebudowa odcinka(...) z dnia 24 września 2010r. (33.00 kB)
2010-09-29 09:27:07 - Uchwała Nr XLVIII/278/10 w spr. zabezpieczenia środków na realizację zadania"Przebudowa dróg powiatowych(...) z dnia 24 września 2010r. (32.50 kB)
2010-09-29 09:30:22 - Uchwała Nr XLVIII/279/10 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok, z dnia 24 września 2010r. (57.50 kB)
2010-09-29 09:39:17 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/279/10 z dnia 24 września 2010r. (53.63 kB)
2010-09-29 09:40:50 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/279/10 z dnia 24 września 2010r. (83.83 kB)
2010-09-29 09:43:32 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/279/10 z dnia 24 września 2010r. (52.07 kB)
2010-09-29 09:47:55 - Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/279/10 z dnia 24 września 2010r. (65.50 kB)
2010-09-29 09:50:44 - Uchwała Nr XLVIII/280/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z dnia 24 września 2010r. (38.50 kB)
2010-09-29 09:53:00 - Uchwała Nr XLVIII/281/10 w spr. zajęcia stanowiska w przedmiocie rozwiazania stosunku pracy z radnym z dnia 24 września 2010r. (30.00 kB)
2010-09-29 09:58:43 - Uchwała Nr XLVIII/282/10 w spr. wyboru przedstawiciela do rady społecznej Centrum Rehabilitacji(...) z dnia 24 września 2010r. (25.00 kB)
2010-11-02 10:20:36 - Uchwała Nr XLIX/283/10 w spr. rozpatrzenia informacji o działności SSRPZW-ZO(...) z dnia 26 października 2010r. (27.00 kB)
2010-11-02 10:27:30 - Uchwała Nr XLIX/284/10 w spr. przyjęcia informacji WIOŚ we W-wiu o stanie środowiska na (...) z dnia 26 października 2010r. (24.00 kB)
2010-11-02 10:33:00 - Uchwała Nr XLIX/285/10 zmieniajaca uchwałę w spr. okreslenia zadań finansowanych ze srodków PEFRON w 2010 r, z dnia 26 października 2010 r. (25.50 kB)
2010-11-02 10:43:02 - Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIX/285/10 z dnia 26 października 2010r. (31.00 kB)
2010-11-02 10:46:30 - Uchwała Nr XLIX/286/10 w spr. utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą PODGiK w Jel. Górze z dnia 26 października 2010r. (29.00 kB)
2010-11-02 13:22:30 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/286/10 z dnia 26 października 2010r. (21.50 kB)
2010-11-02 11:09:52 - Uchwała Nr XLIX/287/10 w spr. powierzenia Gminie Janowice Wielkie prowadzenia zadania polegającego(...) z dnia 26 października 2010r. (24.50 kB)
2010-11-02 12:03:23 - Uchwała Nr XLIX/288/10 w spr. powierzenia Gminie Jeżów Sudecki prowadzenia(...) z dnia 26 października 2010r. (25.00 kB)
2010-11-02 12:51:55 - Uchwała Nr XLIX/289/10 w spr.powierzenia Miastu Karpacz prowadzenia zadania polegajacego(...) z dnia 26 października 2010r. (24.50 kB)
2010-11-02 12:56:31 - Uchwała Nr XLIX/290/10 w spr.powierzenia Gminie Mysłakowice prowadzenia zadania (...) z dnia 26 października 2010r. (24.50 kB)
2010-11-02 12:59:16 - Uchwała Nr XLIX/291/10 w spr.powierzenia Gminie Stara Kamienica prowadzenia zadania polegającego(...) z dnia 26 października 2010r. (25.00 kB)
2010-11-02 13:03:35 - Uchwała Nr XLIX/292/10 w spr. powierzenia Miastu Szklarska Poręba prowadzenia(...) z dnia 26 października 2010r. (25.00 kB)
2010-11-02 13:11:03 - Uchwała Nr XLIX/293/10 w spr. przyjecia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach(...) z dnia 26 października 2010r. (25.00 kB)
2010-11-02 13:31:25 - Załącznik nr 1 do Uchwałay Nr XLIX/293/10 z dnia 26 października 2010r. (186.00 kB)
2010-11-02 13:33:04 - Tabela nr 7 do załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLIX/293/10 z dnia 26 października 2010r. (31.50 kB)
2010-11-05 14:34:11 - Uchwała Nr XLIX/294/10 w spr. uchwalenia programu i form współpracy Powiatu Jeleniogórskiego(...) z dnia 26 października 2010r. (83.99 kB)
2010-11-10 13:13:33 - Uchwała Nr L/295/10 zmieniająca uchwałę w spr.określenia zadań(...)z dnia 8 listopada 2010 r. (76.50 kB)
2010-11-10 13:20:50 - Uchwała Nr L/296/10 w spr. współfinansowania projektu" Wdrożenie (...) z dnia 8 listopada 2010r. (40.00 kB)
2010-11-10 13:31:25 - Uchwała Nr L/297/10 w spr.współfinansowania projektu" Karkonosze(...) z dnia 8 listopada 2010r. (31.50 kB)
2010-11-10 13:33:06 - Uchwała Nr L/298/10 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 r,z dnia 8 listopada 2010r. (64.00 kB)
2010-11-10 13:41:47 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr L/298/10 z dnia 8 listopada 2010r. (59.19 kB)
2010-11-10 13:43:58 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L/298/10 z dnia 8 listopada 2010r. (181.03 kB)
2010-11-10 13:45:24 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr L/298/10 z dnia 8 listopada 2010r. (41.00 kB)
2010-11-10 13:46:48 - Załącznik nr 4 do Uchwały Nr L/298/10 z dnia 8 listopada 2010r. (65.50 kB)
2011-08-09 11:19:55 - Uchwała Nr XXXVII/230/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Jeleniogórskiego, z dnia 29 października 2009 r. (28.50 kB)

Ilość odwiedzin: 14260
Nazwa dokumentu: Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego III kadencji 2006-2010
Osoba, która wytworzyła informację: Dagmara Mazur, Aleksandra Parkitna - Rokosz
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Gralik- Żmudzińska
Osoba, która wprowadzała dane: Ewa Gralik - Żmudzińska
Data wytworzenia informacji: 2006-11-30 08:34:34
Data udostępnienia informacji: 2006-11-30 08:34:34
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-09 12:28:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner