logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
minus RADA POWIATU
   minus Dane adresowe
   minus Przedmiot działalności i kompetencje
   minus Przewodniczący Rady
   plus Skład osobowy Rady
   plus Skład osobowy komisji Rady
   minus Stanowiska w sprawach publicznych
   minus Oświadczenia Rady Powiatu
   minus Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego II kadencji 2002-2006
   minus Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego III kadencji 2006-2010
   minus Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego IV kadencji 2010-2014
   minus Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018
   plus Informacja o kontrolach
   minus Rejestry,ewidencje - udostępnianie
   plus Sesje Rady Powiatu III kandencji (2006-2010)
   plus Sesje Rady Powiatu IV kadencji (2010-2014)
   plus Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018
   plus Posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu IV kadencji
   plus Posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu V kadencji
   plus Posiedzenia Komisji stałych Rady V Kadencji po 1.04.2016 roku
   plus Przyjmowanie skarg i wniosków.
   plus Petycje
   minus PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2018 ROK
   plus Wybory radnych do Rady Powiatu
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Udostępnianie informacji
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2004-04-15 09:46:15 - Uchwała nr I/1/02 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 19 listopada 2002 r. (6.90 kB)
2004-04-15 09:53:00 - Uchwała nr I/2/02 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 19 listopada 2002 r. (21.00 kB)
2004-04-15 09:57:18 - Uchwała nr I/3/02 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej z dnia 19 listopada 2002 r. (23.00 kB)
2004-04-15 09:58:44 - Uchwała nr II/4/02 w sprawie zmiany Statutu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 listopada 2002 r. (42.00 kB)
2004-04-15 09:59:55 - Uchwała nr II/5/02 w sprawie wyboru Starosty Jeleniogórskiego z dnia 29 listopada 2002 r. (21.00 kB)
2004-04-15 10:02:29 - Uchwała nr II/6/02 w sprawie wyboru Wicestarosty Jeleniogórskiego z dnia 29 listopada 2002 r. (21.50 kB)
2004-04-15 10:04:02 - Uchwała nr II/7/02 w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 listopada 2002 r. (21.50 kB)
2004-04-15 10:19:03 - Uchwała nr II/8/02 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Jeleniogórskiego z dnia 29 listopada 2002 r. (9.99 kB)
2004-04-15 10:20:17 - Uchwała nr III/9/02 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej z dnia 30 grudnia 2002 r. (8.47 kB)
2004-04-15 10:21:41 - Uchwała nr III/10/02 w sprawie powołania Komisji Budżetowej z dnia 30 grudnia 2002r. (13.55 kB)
2004-04-15 10:23:30 - Uchwała nr III/11/02 w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury z dnia 30 grudnia 2002 r. (10.85 kB)
2004-04-15 10:24:55 - Uchwała nr III/12/02 w sprawie powołania Komisji Turystyki, Współpracy Zagranicznej i Promocji Powiatu z dnia 30 grudnia 2002 r. (11.03 kB)
2004-04-15 10:26:48 - Uchwała nr III/13/02 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 30 grudnia 2002 r. (16.05 kB)
2004-04-15 10:29:06 - Uchwała nr III/14/02 w sprawie powołania Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publlicznego z dnia 30 grudnia 2002 r. (14.57 kB)
2004-04-15 10:32:18 - Uchwała nr III/15/02 w sprawie zaopiniowania proektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dotyczącej przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Jeleniej Górze - s.p. z.o.z. z dnia 30 grudnia (6.64 kB)
2004-04-15 10:36:48 - Uchwała nr III/16/02 w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski z dnia 30 grudnia 2002 r. (44.50 kB)
2004-04-15 10:38:07 - Uchwała nr III/17/02 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2002 rok z dnia 30 grudnia 2002 r. (46.00 kB)
2004-04-15 10:39:56 - Uchwała nr III/18/02 w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. (49.00 kB)
2004-04-15 10:41:14 - Uchwała nr III /19/02 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Jeleniogórskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. (9.99 kB)
2004-04-15 10:42:24 - Uchwała nr III/20/02 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich z dnia 30 grudnia 2002 r. (21.50 kB)
2004-04-15 10:45:21 - Uchwała nr IV/21/03 w sprawie utworzenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz nadania statutu zakładanej szkole z dnia 31 stycznia 2003 r. (34.50 kB)
2004-04-15 10:46:42 - Uchwała nr IV/22/03 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Elektryczno Mechanicznych w Piechowicach z dnia 31 stycznia 2003 roku (22.00 kB)
2004-04-15 10:47:52 - Uchwała nr IV/23/03 w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Jeleniogórskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Jeleniej Góry i Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 stycznia 2003 (48.50 kB)
2004-04-15 10:49:04 - Uchwała nr IV/24/03 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2003 rok z dnia 31 stycznia 2003 roku (23.50 kB)
2004-04-15 10:50:17 - Uchwała nr V/25/03 w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na rok 2003 z dnia 10 marca 2003 roku (1.31 MB)
2004-04-15 10:51:41 - Uchwała nr V/26/03 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników niektórych powiatowych jednostek organizacyjnych z dnia 10 marca 2003 r (27.00 kB)
2004-04-15 10:52:50 - Uchwała nr V/27/03 w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy z radną z dnia 10 marca 2003 roku (23.50 kB)
2004-04-15 10:53:59 - Uchwała nr V/28/03 w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jeleniogórskiego na 2003 rok z dnia 10 marca 2003 roku (62.50 kB)
2004-04-15 10:55:57 - Uchwała nr VI/29/03 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze Powiatu za 2002 r (22.50 kB)
2004-05-24 13:45:42 - Uchwała nr VI/30/03 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności PCPR w Jeleniej Górze w 2002 roku... z dnia 31 marca 2003 roku (187.50 kB)
2004-05-24 14:32:28 - Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności PCPR w Jeleniej Górze....xls (51.50 kB)
2004-05-24 14:34:14 - Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności PCPR w Jeleniej Górze....doc (50.00 kB)
2004-05-24 14:35:56 - Uchwała nr VI/31/03 w sprawie zmiany statutu Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce z dnia 31 marca 2003 roku (25.00 kB)
2004-05-24 14:46:10 - Uchwała nr VI/32/03 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Jeleniej Górze z dnia 31 marca 2003 roku (76.00 kB)
2004-05-24 14:48:05 - Uchwała nr VI/33/03 w sprawie odwołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kowarach z dnia 31 marca 2003 roku (25.00 kB)
2004-05-24 14:49:53 - Uchwała nr VI/34/03 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kowarach z dnia 31 marca 2003 roku (24.00 kB)
2004-05-25 08:14:35 - Uchwała nr VI/35/03 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok oraz rozdysponowania wolnych środków budżetowych z 2002 roku z dnia 31 marca 2003 roku (71.00 kB)
2004-05-25 08:16:57 - Uchwała nr VI/36/03 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do wykonywania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady z dnia 31 marca 2003 roku (22.50 kB)
2004-05-25 08:19:33 - Uchwała nr VI/37/03 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Jeleniogórskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta i Powiatu Jele. z dnia 31 marca 2003 roku (8.62 kB)
2004-05-25 08:21:56 - Uchwała nr VII/38/03 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego do zaciągnięcia zobowiązania w kwocie 275.000,-zł z dnia 30 kwietnia 2003 roku (8.58 kB)
2004-05-25 08:25:00 - Uchwała nr VII/39/03 w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego o realizacji uchwał RPJ podjętych w 2002 roku z dnia 30 kwietnia 2003 roku (284.50 kB)
2004-05-25 08:34:18 - Uchwała nr VII/40/03 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 kwietnia 2003 roku (21.50 kB)
2004-05-25 08:50:29 - Uchwała nr VIII/41/03 w sprawie przyjęcia infor. Komendanta Miejskiego PSP w Jeleniej Górze o stanie bezp. ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu w 2002 roku z dnia 29 maja 2003 (22.50 kB)
2004-05-25 09:03:39 - Uchwała nr VIII/42/03 w sprawie przyjęcia infor. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze o stanie bezp. sanitarnego na terenie Pow. Jel. z dnia 29 maja 2003 roku (22.00 kB)
2004-05-25 09:07:18 - Uchwała nr VIII/43/03 w sprawie przyjęcia oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu jeleniogórskiego z dnia 29 maja 2003 roku (22.50 kB)
2004-05-25 09:10:03 - Uchwałanr VIII/44/03 w sprawie przyjęcia sprawozdania z real. Programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktyw. i lokalnego rynku pracy na terenie dział. PUP w Jeleniej Górze z dnia 29 maja 2003 roku (1.29 MB)
2004-05-25 10:13:26 - Uchwała nr VIII/45/03 w sprawie przyjęcia Programu przeciwdział. bezrobociu oraz aktyw. lokal. rynku pracy na terenie działania PUP w Jeleniej Górze z dnia 29 maja 2003 roku (440.50 kB)
2004-05-25 10:16:50 - Uchwała nr VIII/46/03 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości z dnia 29 maja 2003 roku (34.50 kB)
2004-05-25 10:22:24 - Uchwała nr VIII/47/03 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze z dnia 29 maja 2003 roku (286.50 kB)
2004-05-25 10:27:56 - Uchwała nr VIII/48/03 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok z dnia 29 maja 2003 roku (37.50 kB)
2004-05-25 10:30:17 - Uchwała nr IX/49/03 w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kowarach z dnia 3 lipca 2003 roku (42.00 kB)
2004-05-25 10:34:03 - Uchwała nr IX/50/03 w sprawie utworzenia przez Powiat Jeleniogórski spółki z o.o. pod nazwą Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. w Kowarach z dnia 3 lipca 2003 roku (35.50 kB)
2004-05-25 10:39:05 - Uchwała nr IX/51/03 w sprawie uchwalenia Powiat. programu zapobiegania przestęp.i oraz ochrony bezp. obywateli i porządku publicznego... z dnia 3 lipca 2003 roku (22.00 kB)
2004-05-25 10:40:45 - Uchwała nr IX/52/03 w sprawie wprow. zmian w Regulam. przyzn. i wypłac. niektórych skład. wynag. nauczycieli ... z dnia 3 lipca 2003 roku (46.50 kB)
2004-05-25 10:42:52 - Uchwała nr IX/53/03 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej ozn. w op. ewid. gr. i bud. Miasta Szklarskiej Poręby...z dnia 3 lipca 2003 roku (38.50 kB)
2004-05-25 10:44:47 - Uchwała nr IX/54/03 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa na własność Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 3 lipca 2003 roku (32.00 kB)
2004-05-25 10:46:17 - Uchwała nr X/55/03 w sprawie zmiany i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 28 lipca 2003 roku (84.00 kB)
2004-05-25 10:48:00 - Uchwała nr X/56/03 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejm. Wojew. Dolnośl. dot.j przekształcenia SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze z dnia 28 lipca 2003 roku (24.00 kB)
2004-05-25 10:49:16 - Uchwała nr X/57/03 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia przez Powiat Jeleniogórski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością... z dnia 28 lipca 2003 roku (23.50 kB)
2004-05-25 10:50:47 - Uchwała nr X/58/03 w sprawie przyjęcia projektu aktu założycielskiego Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. w Kowarach z dnia 28 lipca 2003 roku (55.00 kB)
2004-05-25 10:52:23 - Uchwała nr X/59/03 w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2003 roku z dnia 28 lipca 2003 roku (52.50 kB)
2004-05-25 10:54:03 - Uchwała nr X/60/03 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2003 rok z dnia 28 lipca 2003 roku (58.00 kB)
2004-05-25 10:56:32 - Uchwała nr X/61/03 w sprawie przyjęcia informacji Sport w Powiecie Jeleniogórskim z dnia 28 lipca 2003 roku (160.00 kB)
2004-05-25 11:10:13 - Uchwała nr XI/62/03 w sprawie rozpatrzenia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za I półrocze 2003 roku z dnia 29 września 2003 roku (1.13 MB)
2004-05-25 11:16:17 - Uchwała nr XI/63/03 w sprawie przyjęcia informacji Realizacja Programu Rozwoju Turystyki w Powiecie Jeleniogórskim z dnia 29 września 2003 roku (92.50 kB)
2004-05-25 11:19:13 - Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia inf. Realizacja Programu Rozwoju Turystyki w Powiecie Jeleniogórskim (94.00 kB)
2004-05-26 10:28:15 - Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia inf. Realizacja Progr. Rozwoju Turystyki w Powiecie Jeleniogórskim (72.00 kB)
2004-05-26 10:32:48 - Uchwała nr XI/64/03 zm. uchwałę w sprawie upow. Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego do zaciągnięcia zobow. w kwocie 275.000,-zł z dnia 29 września 2003 roku (25.00 kB)
2004-05-26 10:34:36 - Uchwała nr XI/65/03 w sprawie zaop. proj. uchwały Sejm. Wojew. Dolnośl. dot.j przekszt. Sam. Pub. Specjalist. Zesp. Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach z dnia 29 września 2003 roku (25.50 kB)
2004-05-26 10:37:21 - Uchwała nr XI/66/03 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kowarach z dnia 29 września 2003 roku (27.50 kB)
2004-05-26 10:38:55 - Uchwała nr XI/67/03 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok z dnia 29 września 2003 roku (213.00 kB)
2004-05-26 10:40:28 - Uchwała nr XI/68/03 w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego z dnia 29 września 2003 roku (57.00 kB)
2004-05-26 10:42:25 - Uchwała nr XII/69/03 w spawie rozpatrzenia informacji o działalności Społecznej Straży Rybackiej PZW Zarządu Okręgu w Jeleniej Górze na terenie powiatu jeleniogórskiego z dnia 23 października 2003 r (24.50 kB)
2004-05-26 10:44:44 - Uchwała nr XII/70/03 w sprawie rozpatrzenia infor. Dolnośląskiego WIOŚ o stanie środowiska na obsz. woj. dolnośl. w zakresie dot. powiatu jeleniogórskiego w roku 2002 z dnia 23 października 2003 roku (24.00 kB)
2004-05-26 10:49:06 - Uchwała nr XII/71/03 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków PFRON w 2003 z dnia 23 października 2003 roku (46.00 kB)
2004-05-26 10:51:27 - Uchwała nr XII/72/03 w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie z dnia 23 października 2003 roku (29.00 kB)
2004-05-26 10:53:10 - Uchwała nr XII/73/03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok z dnia 23 października 2003 roku (25.00 kB)
2004-05-26 10:54:09 - Uchwała nr XII/74/03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego z dnia 23 października 2003 roku (40.00 kB)
2004-05-26 10:55:05 - Uchwała nr XII/75/03 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok z dnia 23 października 2003 roku (70.00 kB)
2004-05-26 10:56:20 - Uchwała nr XIII/76/03 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji Programu rozwoju oświaty w powiecie jeleniogórskim w latach 2001 - 2005 z dnia 28 listopada 2003 roku (339.00 kB)
2004-05-26 11:06:07 - Uchwała nr XIII/77/03 w sprawie uregulowania stanu prawnego oddziałów przysposabiających do pracy funkcjonujących w ZSS w DPS Junior w Miłkowie z dnia 28 listopada 2003 roku (198.50 kB)
2004-05-26 11:10:16 - Uchwała nr XIII/78/03 w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Kowarach z dnia 28 listopada 2003 roku (24.00 kB)
2004-05-26 11:11:02 - Uchwała nr XIII/79/03 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok z dnia 28 listopada 2003 roku (89.00 kB)
2004-05-26 11:12:23 - Uchwała nr XIV/80/03 w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska pod nazwą Program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami powiatu jeleniogórskiego z dnia 30 grudnia 2003 roku (25.00 kB)
2004-05-26 11:15:32 - Uchwała nr XIV/81/03 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sej. Woj. Dolnośl. dot. przekszt. SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze z dnia 30 grudnia 2003 roku (25.00 kB)
2004-05-26 11:17:30 - Uchwała nr XIV/82/03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków PFRON w 2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku (48.00 kB)
2004-05-26 11:19:20 - Uchwała nr XIV/83/03 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok z dnia 30 grudnia 2003 roku (212.50 kB)
2004-05-26 11:20:19 - Uchwała nr XIV/84/03 w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku (45.00 kB)
2004-05-26 11:21:04 - Uchwała nr XIV/85/03 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Powiatowego Rzecznika Konsumentów z dnia 30 grudnia 2003 roku (24.00 kB)
2004-05-26 11:21:54 - Uchwała nr XIV/86/03 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 rok z dnia 30 grudnia 2003 roku (22.50 kB)
2004-05-26 11:28:24 - Uchwała nr XV/87/04 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2004 rok z dnia 30 stycznia 2004 roku (62.00 kB)
2004-05-26 11:29:28 - Uchwała nr XV/88/04 w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Jeleniogórskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku... z dnia 30 stycznia 2004 roku (21.50 kB)
2004-05-26 11:30:36 - Uchwała nr XV/89/04 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2003 z dnia 30 stycznia 2004 roku (19.50 kB)
2004-05-26 11:31:44 - Uchwała nr XV/90/04 w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jeleniogórskiego na 2004 rok z dnia 30 stycznia 2004 roku (41.00 kB)
2004-05-26 11:32:31 - Uchwała nr XVI/91/04 w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na rok 2004 z dnia 27 lutego 2004 roku (55.50 kB)
2004-05-26 11:35:34 - Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na rok 2004 (465.00 kB)
2004-05-26 11:36:40 - Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na rok 2004 (390.00 kB)
2004-05-26 11:38:57 - Załącznik nr 2a do uchwały w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na rok 2004 (53.50 kB)
2004-05-26 11:39:47 - Załącznik nr 2b do uchwały w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na rok 2004 (45.50 kB)
2004-05-26 11:40:18 - Załącznik nr 3 do uchwały w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na rok 2004 (33.50 kB)
2004-05-26 11:40:51 - Załącznik nr 4 do uchwały w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na rok 2004 (45.50 kB)
2004-05-26 11:41:34 - Załącznik nr 5 do uchwały w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na rok 2004 (50.00 kB)
2004-05-26 11:42:19 - Załącznik nr 6 do uchwały w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na rok 2004 (197.00 kB)
2004-05-26 11:43:00 - Załącznik nr 7 do uchwały w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na rok 2004 (109.50 kB)
2004-05-26 11:43:40 - Załącznik nr 8 do uchwały w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na rok 2004 (36.50 kB)
2004-05-26 11:44:46 - Załącznik nr 9 do uchwały w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na rok 2004 (64.50 kB)
2004-05-26 11:45:27 - Uchwała nr XVII/92/04 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze... z dnia 30 marca 2004 roku (23.00 kB)
2004-05-26 11:46:35 - Uchwała nr XVII/93/04 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Jeleniej Górze w 2003 roku z dnia 30 marca 2004 roku (144.50 kB)
2004-05-26 11:47:39 - Uchwała nr XVII/94/04 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności PCPR w Jeleniej Górze w 2003 roku... z dnia 30 marca 2004 roku (180.00 kB)
2004-05-26 11:50:15 - Uchwała nr XVII/95/04 w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2004 roku z dnia 30 marca 2004 roku (47.00 kB)
2004-05-26 11:51:30 - Uchwała nr XVII/96/04 w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka w Trzcińsku z dnia 30 marca 2004 roku (24.00 kB)
2004-05-26 11:52:22 - Uchwała nr XVII/97/04 w sprawie zaop. proj. uchwały Sejmiku Województwa Dolnosląskiego doty. przekształcenia SP ZOZ Szpitala Wojew. w Jeleniej Górze z dnia 30 marca 2004 roku (24.00 kB)
2004-05-26 11:54:49 - Uchwała nr XVII/98/04 w sprawie zaop. projektu uchwały Sejmiku Wojew. Dolnośląskiego dot. przekszt. Szpitala Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju z dnia 30 marca 2004 roku (25.00 kB)
2004-05-26 11:55:48 - Uchwała nr XVII/99/04 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok oraz rozdysponowania wolnych środków budżetowych z 2003 roku z dnia 30 marca 2004 roku (67.00 kB)
2004-05-26 11:56:50 - Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok oraz rozdysponowania wolnych środków budżetowych z 2003 roku (78.50 kB)
2004-05-26 11:57:23 - Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok oraz rozdysponowania wolnych środków budżetowych z 2003 roku (341.00 kB)
2004-05-26 11:58:00 - Uchwała nr XVIII/100/04 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa z dnia 28 kwietnia 2004 roku (79.50 kB)
2004-06-18 08:41:00 - Uchwała nr XVIII/101/04 w sprawie przyjęcia informacja Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu z dnia 28 kwietnia 2004 roku (348.50 kB)
2004-06-18 08:42:12 - Uchwała nr XVIII/102/04 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 kwietnia 2004 roku (21.50 kB)
2004-06-18 08:43:04 - Uchwała nr XIX/103/04 w sprawie przyjęcia informacji Komend. Miejsk. PSP w Jeleniej Górze o stanie bezp. ochrony ppoż. oraz zagrożeniach pożarowych powiatu w 2003 roku z dnia 31 maja 2004 roku (23.00 kB)
2004-06-18 08:45:18 - Uchwała nr XIX/104/04 w sprawie przyjęcia inform. Państw. Powiat. Insp. Sanitarnego w Jeleniej Górze o stanie bezp. sanitar. na terenie Pow. Jeleniog. za 2003 rok z dnia 31 maja 2004 roku (22.00 kB)
2004-06-18 08:46:57 - Uchwała nr XIX/105/04 w sprawie przyjęcia informacji o ocenie stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu jeleniogórskiego z dnia 31 maja 2004 roku (22.50 kB)
2004-06-18 08:49:26 - Uchwała nr XIX/106/04 w sprawie przyjęcia spraw. z real. Programu przeciwdział. bezrobociu oraz aktyw. lokalnego rynku pracy na terenie działania PUP w Jeleniej Górze w 2003 roku z dnia 31 maja 2004 r (25.00 kB)
2004-06-18 08:51:43 - Uchwała nr XIX/107/04 w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej z dnia 31 maja 2004 roku (26.50 kB)
2004-06-18 08:53:51 - Uchwała nr XIX/108/04 w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej z dnia 31 maja 2004 roku (31.00 kB)
2004-06-18 08:54:41 - Uchwała nr XIX/109/04 w sprawie zaop. projektu uchwały Sejm. Wojew. Dolnośl. dot. przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolej. we Wrocławiu - Samodz. Publ. Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 31 maja 2004 r. (30.50 kB)
2004-06-18 08:57:39 - Uchwała nr XIX/110/04 w sprawie zaop. proj. uchwały Sejm. Wojew. Dolnośl. dot. przekształcenia Zespołu Szpital. Chorób Płuc Opieki Długoterm. w Obornikach Śląskich z dnia 31 maja 2004r . (29.50 kB)
2004-06-18 08:59:19 - Uchwała nr XIX/111/04 w sprawie przekształcenia publicznych szkół ponadpodstawowych dla dorosłych w szkoły ponadgimnazjalne dla dorosłych z dnia 31 maja 2004 r. (38.50 kB)
2004-06-18 09:00:31 - Uchwała nr XIX/112/04 w sprawie założenia publ. ponadgimnazjalnej Szkoły Spec. Przysposab. do Pracy w Miłkowie, nadania szkole pierwszego statutu oraz włączenia jej do zespołu szkół z dnia 31 maja 20 (180.00 kB)
2004-06-18 09:03:21 - Uchwała nr XIX/113/04 w sprawie ustalenia planu sieci szkół w powiecie jeleniogórskim z dnia 31 maja 2004r. (33.50 kB)
2004-06-18 09:06:14 - Uchwała nr XIX/114/04 w sprawie programu współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2004 rok z dnia 31 maja 2004 r. (37.50 kB)
2004-06-18 09:09:18 - Uchwała nr XIX/115/04 w sprawie rezygnacji Powiatu Jeleniogórskiego z przynależności do stowarzyszenia Dolny Śląsk w Unii Europejskiej z dnia 31 maja 2004r. (25.00 kB)
2004-07-21 11:56:11 - Uchwała nr XX/116/04 w sprawie przyjęcia informacji Sport dzieci i młodzieży w Powiecie Jelenioórskim z dnia 30 czerwca 2004 r. (94.50 kB)
2004-07-21 11:57:38 - Uchwała nr XX/117/04 w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2004 - 2005 z dnia 30 czerwca 2004 r. (98.50 kB)
2004-07-21 11:59:00 - Uchwała nr XX/118/04 w sprawie upow. Zarządu Powiatu Jeleniog. do zatw. proj. współfin. przez UE z Europ.Fund. Społ. w ramach Zintegr. Progr. Operac. Rozw. Region... z dnia 30 czerwca 2004r. (32.50 kB)
2004-07-21 12:00:57 - Uchwała nr XX/119/04 w sprawie przyjęcia Programu likwidacji SP ZOZ w Kowarach z dnia 30 czerwca 2004r. (135.00 kB)
2004-07-21 12:02:07 - Uchwała nr XX/120/04 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok z dnia 30 czerwca 2004 r. (105.50 kB)
2004-07-21 12:02:52 - Uchwała nr XX/121/04 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z dnia 30 czerwca 2004 r. (59.00 kB)
2004-07-22 12:03:19 - Uchwała nr XX/122/04 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie...z dnia 30 czerwca 2004 r. (37.00 kB)
2004-08-11 10:10:16 - Uchwała nr XXI/123/04 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2004 - 2006 z dnia 30 lipca 2004r. (24.00 kB)
2004-08-11 10:12:35 - Załącznik do uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2004 - 2006 (2.06 MB)
2004-08-11 10:14:32 - Uchwała nr XXI/124/04 w sprawie zaop. projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dot. przekszt. Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrii w Krośnicach z dnia 30 lipca 2004r. (24.00 kB)
2004-08-11 10:15:49 - Uchwała nr XXI/125/04 w sprawie zmiany reprezentanta Powiatu Jeleniogórskiego na Zgromadzenie Wspólników I Akademii Inspiracji Sp. z o.o. z dnia 30 lipca 2004 (25.00 kB)
2004-10-11 09:28:08 - Uchwała nr XXII/126/04 w sprawie rozpatrzenia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za I pólrocze 2004r. z dnia 27 wrzesnia 2004 r. (22.00 kB)
2004-10-11 09:53:23 - Załącznik do uchwały nr XXII/126/04 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za I półrocze 2004 roku (558.50 kB)
2004-10-11 09:55:28 - Tabela numer 1 (410.50 kB)
2004-10-11 09:58:01 - Tabela numer 2 (364.50 kB)
2004-10-11 09:58:38 - Tabele numer 3-9 (420.00 kB)
2004-10-11 10:02:49 - Uchwała nr XXII/127/04 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok z dnia 27 września 2004 roku (203.00 kB)
2004-10-11 10:06:16 - Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok (63.50 kB)
2004-10-11 10:07:17 - Uchwała nr XXII/128/04 zm. uchwałę w spr. upoważ. Zarz. Pow. Jeleniog. do zatw. proj. współfin. przez UE z Europ. Funduszu Społ. w ramach Zintegr. Progr. Oper. Rozw. Region... z dnia 27 września 2004r (37.50 kB)
2004-10-11 10:12:13 - Uchwała nr XXII/129/04 w sprawie regul. przyznaw. i przekazyw. stypendiów na wyrównywanie szans eduk. dla uczniów szkół ponadgimn.... z dnia 27 września 2004r. (85.00 kB)
2004-10-11 10:13:42 - Załączniki do uchwały nr XXII/129/04 w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych... (201.00 kB)
2004-10-11 10:14:56 - Uchwała nr XXII/130/04 w sprawie zaop. proj. Uchwały Sejmiku Wojew. Dolnośl. dot. przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 27 września 2004r. (22.50 kB)
2004-10-11 10:17:08 - Uchwała nr XXII/131/04 w sprawie zaop. proj. Uchwały Sejmiku Wojew. Dolnośl. dot. przekszt. Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu z dnia 27 września 2004r. (22.50 kB)
2004-10-11 10:18:28 - Uchwała nr XXII/132/04 w sprawie zaop. projektu Uchwały Sejmiku Wojew. Dolnośl. dot. przekształcenia Specjalistycznego Szpitala Zespolonego im. S. Batorego w Wałbrzychu z dnia 27 września 2004r. (22.50 kB)
2004-10-11 10:25:23 - Uchwała nr XXII/133/04 w sprawie zaop. proj. Uchwały Sejmiku Wojew. Dolnośl. dot. przekszt. Wojew. Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim z dnia 27 wrzesnia 2004r. (22.50 kB)
2004-10-11 10:26:40 - Uchwała nr XXII/134/04 w sprawie podp. Porozumienia o Przyjaźni i Współpracy pom. Miastem Jablonec nad Nisou w Czechach a Powiatem Jeleniogórskim z dnia 27 września 2004r. (62.00 kB)
2004-10-11 10:27:57 - Uchwała nr XXII/135/04 w sprawie przyjęcia informacji Turystyka w powiecie jeleniogórskim z dnia 27 września 2004r. (156.50 kB)
2004-11-08 10:14:24 - Uchwała nr XXIII/136/04 w spawie rozpatrzenia informacji o działalności Społecznej Straży Rybackiej.... z dnia 29 października 2004 r. (29.00 kB)
2004-11-08 10:16:36 - Uchwała nr XXIII/137/04 w sprawie przyjęcia informacji WIOŚ we Wrocławiu o stanie środ. na obszarze woj. dolnośl. w zakresie dot. powiatu jeleniogórskiego w 2003 roku z dnia 29 października 2004r. (23.50 kB)
2004-11-08 10:17:28 - Uchwała nr XXIII/138/04 w sprawie przyjęcia Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2004 - 2006 z dnia 29 października 2004r. (27.00 kB)
2004-11-08 10:30:16 - Załącznik do uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2004 - 2006 (322.50 kB)
2004-11-08 10:31:29 - Uchwała nr XXIII/139/04 w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Jeleniej Górze z dnia 29 października 2004r. (81.00 kB)
2004-11-08 10:32:37 - Uchwała nr XXIII/140/04 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych... z dnia 29 października 2004r. (54.50 kB)
2004-11-08 10:33:42 - Uchwała nr XXIII/141/04 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego nr 10, ul. Matejki nr 17, ul. Sudeckiej nr 38 z dnia 29 października 2004r. (48.00 kB)
2004-11-08 10:34:34 - Uchwała nr XXIII/142/04 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z dnia 29 października 2004r. (140.50 kB)
2004-11-08 10:35:44 - Uchwała nr XXIII/143/04 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII.129.04 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 września 2004 r., z dnia 29 października 2004r. (50.00 kB)
2004-11-08 10:37:54 - Uchwała nr XXIII/144/04 w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych... z dnia 29 października 2004r. (60.00 kB)
2004-11-08 10:39:55 - Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.... (64.50 kB)
2004-11-08 10:40:38 - Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych... (69.00 kB)
2004-11-08 10:41:21 - Załącznik nr 3 do uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych... (45.50 kB)
2004-11-08 10:42:35 - Uchwała nr XXIII/145/04 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok z dnia 29 października 2004r. (110.00 kB)
2004-11-08 10:43:34 - Uchwała nr XXIII/146/04 uchyl. uchwałę w sprawie zmiany reprezentanta Powiatu Jeleniogórskiego na Zgromadzenie Wspólników I Akademii Inspiracji Sp. z o.o. Jeleniej Górze z dnia 29 października 2004r. (22.00 kB)
2004-12-16 14:40:31 - Uchwała nr XXIV/147/04 w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 26 listopada 2004r. (80.50 kB)
2004-12-16 14:41:59 - Uchwała nr XXIV/148/04 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok z dnia 26 listopada 2004r. (90.00 kB)
2004-12-16 14:42:44 - Uchwała nr XXIV/149/04 w sprawie dotacji z budżetu powiatu dla podm. niezaliczonych do sektora fin. publ. i niedziałających w celu osiągnięcia zysku z dnia 26 listopada 2004r. (68.50 kB)
2004-12-16 14:43:50 - Uchwała nr XXIV/150/04 w sprawie określ. zasad udzielania stypendiów za osiąg. w nauce dla uczniów szkół ponadgimn. prow. przez Powiat Jeleniogórski z dnia 26 listopada 2004r. (31.50 kB)
2004-12-16 14:45:12 - Uchwała nr XXIV/151/04 zm. Uchwałę Nr XVII9504 RPJ z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków PFRON w 2004 roku z dnia 26 listopada 2004r. (47.00 kB)
2004-12-16 14:46:19 - Uchwała nr XXIV/152/04 w sprawie upowaznienia Zarządu Powiatu Jel. do zaciągnięcia zobow. finansowego ze środków budżetu Powiatu Jeleniogórskiego w 2005 roku z dnia 26 listopada 2004 r. (28.00 kB)
2004-12-16 14:58:32 - Uchwała nr XXIV/153/04 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego do zaciągnięcia zobowiązania finansowego ze środków budżetu w latach 2005 2007 z dnia 26 listopada 2004r. (25.00 kB)
2004-12-16 15:00:54 - Uchwała nr XXIV/154/04 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego do zaciągnięcia zobowiązania finansowego ze środków budżetu na 2005 rok z dnia 26 listopada 2004r. (24.50 kB)
2004-12-16 15:05:42 - Uchwała nr XXIV/155/04 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego do zaciągnięcia zobowiązania finansowego ze środków budżetu na 2005 rok z dnia 26 listopada 2004 r. (25.00 kB)
2005-01-19 10:21:04 - Uchwała nr XXV/156/04 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków Miasta Szklarskiej Poręby jako działka nr 162 z dnia 30 grudnia 2004 r. (44.00 kB)
2005-01-19 10:22:21 - Uchwała nr XXV/157/04 zmieniająca Uchwałę Nr XVII/95/04 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków PFRON w 2004 roku z dnia 30 grudnia (44.00 kB)
2005-01-19 10:23:30 - Uchwała nr XXV/158/04 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok z dnia 30 grudnia 2004 r. (177.50 kB)
2005-01-19 10:24:50 - Uchwała nr XXV/159/04 w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. (68.50 kB)
2005-01-19 10:26:18 - Uchwała nr XXV/160/04 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok z dnia 30 grudnia 2004 r. (75.00 kB)
2005-01-19 10:27:18 - Uchwała nr XXV/161/04 w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na rok 2005 z dnia 30 grudnia 2004 r. (58.50 kB)
2005-01-19 10:28:06 - Objaśnienia do uchwały w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na rok 2005 (354.50 kB)
2005-01-19 10:28:44 - Załącznik nr 1do uchwały w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na rok 2005 (452.50 kB)
2005-01-19 10:29:43 - Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na rok 2005 (393.00 kB)
2005-01-19 10:30:22 - Załącznik nr 2a do uchwały w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na rok 2005 (55.00 kB)
2005-01-19 10:30:53 - Załącznik nr 2b do uchwały w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na rok 2005 (57.00 kB)
2005-01-19 10:31:26 - Załącznik nr 3 do uchwały w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na rok 2005 (33.50 kB)
2005-01-19 10:31:46 - Załącznik nr 4 do uchwały w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na rok 2005 (45.50 kB)
2005-01-19 10:32:07 - Załącznik nr 5 do uchwały w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na rok 2005 (59.00 kB)
2005-01-19 10:32:40 - Załącznik nr 6 do uchwały w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na rok 2005 (173.00 kB)
2005-01-19 10:33:15 - Załącznik nr 7 do uchwały w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na rok 2005 (102.00 kB)
2005-01-19 10:33:41 - Załącznik nr 8 do uchwały w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na rok 2005 (34.00 kB)
2005-01-19 10:34:03 - Załącznik nr 9 do uchwały w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na rok 2005 (59.00 kB)
2005-01-19 10:34:32 - Uchwała nr XXV/162/04 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z dnia 30 grudnia 2004 r. (69.50 kB)
2005-01-19 10:35:25 - Uchwała nr XXV/163/04 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2005 z dnia 2004 r. (26.00 kB)
2005-01-19 10:36:20 - Uchwała Nr XXV/164/04 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004 (52.00 kB)
2005-02-18 08:55:02 - Uchwała nr XXVI/165/05 w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jeleniogórskiego na 2005 rok z dnia 31 stycznia 2005 roku (73.50 kB)
2005-02-18 09:00:50 - Uchwała nr XXVI/166/05 w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Jeleniogórskiego z działalności Komisji Bezp. i Porządku Miasta Jel. Góry i Powiatu Jeleniog. z dnia 31 stycznia 2005 roku (22.50 kB)
2005-03-14 12:14:15 - Uchwała nr XXVII/167/05 w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagr. nauczycieli zatrudnionych w szkołach prow. przez Powiat Jeleniogórski... z dnia 28 lutego 2005 r. (160.00 kB)
2005-03-14 12:16:34 - Uchwała nr XXVII/168/05 w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Miłkowie z dnia 28 lutego 2005 r. (24.50 kB)
2005-03-14 12:18:03 - Uchwała nr XXVII/169/05 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Jeleniog. z organizacjami pozarządowymi... z dnia 28 lutego 2005 r. (86.00 kB)
2005-03-14 12:19:14 - Uchwała nr XXVII/170/05 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wicestarosty Jeleniogórskiego z dnia 28 lutego 2005 r. (24.00 kB)
2005-04-12 09:19:14 - Uchwała nr XXVIII/171/05 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze... z dnia 30 marca 2005 r. (22.50 kB)
2005-04-12 09:21:18 - Uchwała nr XXVIII/172/05 w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków PFRON w 2005 roku z dnia 30 marca 2005 r. (48.00 kB)
2005-04-12 09:22:07 - Uchwała nr XXVIII/173/05 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności PCPR w Jeleniej Górze w 2004 roku wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2005 rok z dnia 30 marca 2005 r. (22.50 kB)
2005-04-12 09:23:01 - Uchwała nr XXVIII/174/05 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok z dnia 30 marca 2005 r. (283.00 kB)
2005-04-12 09:24:40 - Uchwała nr XXVIII/175/05 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z dnia 30 marca 2005 r. (24.50 kB)
2005-04-12 09:25:43 - Uchwała nr XXVIII/176/05 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Jeleniej Górze w 2004r z dnia 30 marca 2005 r. (184.00 kB)
2005-05-17 09:09:28 - Uchwała Nr XXIX/177/05 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego PSP w Jeleniej Górze o stanie bezp. ochrony ppoż. oraz zagr. pożarowych powiatu w 2004 roku z dnia 29 kwietnia 2005 r. (22.50 kB)
2005-05-17 09:13:22 - Uchwała nr XXIX/178/05 w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Miłkowie z dnia 29 kwietnia 2005 r. (25.00 kB)
2005-05-17 09:14:27 - Uchwała nr XXIX/179/05 w sprawie upow. Zarządu Powiatu Jeleniog. do pod. działań związ. z przygot. i realizacją projektów dofin. ze środków Europ. Funduszu Społ. z dnia 29 kwietnia 2005r. (42.00 kB)
2005-05-17 09:17:06 - Uchwała nr XXIX/180/05 w sprawie przyjęcia od Wojewody Dolnośl. zadania w zakr. realizacji imprezy p.h. ?Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE? z dnia 29 kwietnia 2005r. (0.00 B)
2005-05-17 09:19:08 - Uchwała nr XXIX/181/05 w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego o realizacji uchwał Rady Powiatu Jeleniogórskiego podjętych w 2004 roku z dnia 29 kwietnia 2005 r. (121.50 kB)
2005-05-17 09:20:00 - Załącznik do ?Informacji Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego o realizacji uchwał Rady Powiatu Jeleniogórskiego podjętych w 2004 roku? (0.00 B)
2005-05-17 09:22:39 - Uchwała nr XXIX/182/05 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 kwietnia 2005 r. (21.50 kB)
2005-06-14 12:49:09 - Uchwała nr XXX/183/05w sprawie przyjęcia infor. Państwowego Powiat. Insp. Sanitarnego w Jeleniej Górze o stanie bezp. sanitarnego na terenie Pow. Jeleniog. za 2004 rok z dnia 31 maja 2005 r. (22.50 kB)
2005-06-14 12:52:13 - Uchwała nr XXX/184/05 w sprawie przyjęcia infor. o ocenie stanu zabezp. p.powodziowego powiatu jeleniogórskiego z dnia 31 maja 2005 r. (24.50 kB)
2005-06-14 12:53:18 - Uchwała nr XXX/185/05 w sprawie zmiany statutu Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce z dnia 31 maja 2005r. (26.00 kB)
2005-06-14 12:54:03 - Uchwała nr XXX/186/05 w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierż. lub wynajm. na okres dłuższy niż trzy lata z dnia 31 maja 2005 r. (66.00 kB)
2005-06-14 12:55:27 - Uchwała nr XXX/187/05 w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanow. własność Powiatu Jeleniog. z dnia 31 maja 2005 r. (53.00 kB)
2005-06-14 12:56:58 - Uchwała nr XXX/188/05 w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanow. własność Powiatu Jeleniog. z dnia 31 maja 2005 r. (35.00 kB)
2005-06-14 12:59:42 - Uchwała nr XXX/189/05 w sprawie połączenia powiat. placówek oświatowo-wychowawczych w zespół szkol. schronisk młodzieżowych z dnia 31 maja 2005r. (38.50 kB)
2005-06-14 13:01:09 - Uchwała nr XXX/190/05 w sprawie likwidacji powiat. jedn. organ. o nazwie Scentralizowana Obsługa Szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Jeleniej Górze z dnia 31 maja 2005r. (27.00 kB)
2005-06-14 13:02:21 - Uchwała nr XXX/191/05 w sprawie przyjęcia informacji o funkcjonowaniu jednostek oświatowych w powiecie jeleniogórskim z dnia 31 maja 2005r. (23.50 kB)
2005-06-14 13:03:13 - Uchwała nr XXX/192/05 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Jeleniogórskiego do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej z dnia 31 maja 2005 r. (25.00 kB)
2005-06-14 13:06:34 - Uchwała nr XXX/193/05 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok z dnia 31 maja 2005 r. (134.50 kB)
2005-06-14 13:07:28 - Uchwała nr XXX/194/05 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z dnia 31 maja 2005r. (24.50 kB)
2005-07-28 08:54:57 - Uchwała nr XXXI/195/05 w sprawie przyjęcia informacji Sport w powiecie jeleniogórskim z dnia 30 czerwca 2005r. (130.50 kB)
2005-07-28 08:56:45 - Uchwała nr XXXI/196/05 w sprawie przyjęcia informacji o realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 czerwca 2005r. (394.00 kB)
2005-07-28 08:57:50 - Uchwała nr XXXI/197/05 w sprawie powierzenia zadania Gminie Szklarska Poręba z dnia 30 czerwca 2005 r. (24.00 kB)
2005-07-28 09:03:48 - Uchwała nr XXXI/198/05 w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów, w roku szkolnym 2005-2006 z dnia 30 czerwca 2005r. (62.00 kB)
2005-07-28 09:06:11 - Uchwała nr XXXI/199/05 w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zespołowi Szkolnych Schronisk Młodzieżowych z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 30 czerwca 2005r. (75.00 kB)
2005-07-28 09:07:15 - Uchwała nr XXXI/200/05 w sprawie wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 czerwca 2005 r. (30.00 kB)
2005-08-11 14:34:09 - Uchwała nr XXXII/201/05 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2004 – 2006 z dnia 29 lipca 2005r. (0.00 B)
2005-08-11 14:35:09 - Uchwała nr XXXII/202/05 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków PFRON w 2005 roku z dnia 29 lipca 2005r. (44.00 kB)
2005-08-11 14:36:54 - Uchwała nr XXXII/203/05 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zbycia zabudowanej nieruchomości położonej w Kowarach przy ul. Górniczej nr 25 z dnia 29 lipca 2005 r. (41.50 kB)
2005-08-11 14:37:57 - Uchwała nr XXXII/204/05 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Kowary z dnia 29 lipca 2005 r. (41.50 kB)
2005-08-12 10:41:50 - Uchwała nr XXXII/205/05 w spr. wyrażenia zgody na włączenie Gimn. Mistrz. Sport. w SZkl. Por. do ZSzMS w Biathlonie... z dnia 29 lipca 2005r. (26.50 kB)
2005-08-12 10:43:05 - Uchwała nr XXXII/206/05 zm. uchwałę w spr. regulaminu przyzn. i wypłacania niektórych skład. wynagr. nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadz. przez Powiat Jeleniogórski... z dnia 29 lipca 2005r. (38.50 kB)
2005-10-05 12:30:23 - Uchwała nr XXXIII/207/05 w sprawie zmian w statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 27 września 2005 r. (35.50 kB)
2005-10-05 12:33:48 - Uchwała nr XXXIII/208/05 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku z dnia 27 września 2005 r. (49.50 kB)
2005-10-05 12:36:58 - Uchwała nr XXXIII/209/05 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z dnia 27 września 2005 r. (94.00 kB)
2005-10-05 12:45:23 - Uchwaław nr XXXIII/210/05 w sprawie zmiany nazwy szkoły ponadgimnazjalnej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach z dnia 27 września 2005 r. (25.00 kB)
2005-10-05 12:47:11 - Uchwała nr XXXIII/211/05 w sprawie zaop. projektu uchwały Sejmiku Wojew. Dolnośl. dot. przekszt. SPZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze z dnia 27 września 2005 r. (29.50 kB)
2005-10-05 12:50:08 - Uchwała nr XXXIII/212/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 września 2005 r. (38.50 kB)
2005-10-05 12:56:21 - Uchwała nr XXXIII/213/05 w sprawie współfinansowania projektu Poprawa Infrastruktury Komunikacyjnej w Górach Izerskich i Karkonoszach ... z dnia 27 września 2005 r. (35.50 kB)
2005-10-05 12:57:35 - Uchwała nr XXXIII/214/05 w sprawie współfinansowania projektu Modernizacja drogi powiatowej nr 2653 D ul. Karkonoska w Karpaczu ... z dnia 27 września 2005 r. (35.50 kB)
2005-10-05 12:58:53 - Uchwała nr XXXIII/215/05 w sprawie rozpat. Infor. o przebiegu wykonania budżetu Pow. Jeleniog. za I półrocze 2005 z dnia 27 września 2005 r. (22.50 kB)
2005-10-05 13:08:10 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2005 r. - załącznik do uchwały (540.00 kB)
2005-10-05 13:12:00 - Tabela nr 1 - dochody powiatu (806.00 kB)
2005-10-05 13:15:09 - Tabela nr 2 - wydatki powiatu (362.50 kB)
2005-10-05 13:16:08 - Tabela nr 3 - dochody i wydatki środków specjalnych (63.50 kB)
2005-10-05 13:17:18 - Tabela nr 4 - dochody i wydatki gospodarstw pomocniczych (37.50 kB)
2005-10-05 13:18:14 - Tabela nr 5 - przychody i koszty PFOŚIGW (50.00 kB)
2005-10-05 13:19:04 - Tabela nr 6 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych (126.50 kB)
2005-10-05 13:19:54 - Tabela nr 7 - dochody i wydatki związane z zawartymi porozumieniami (124.50 kB)
2005-10-05 13:20:43 - Tabela nr 8 - wykaz dotacji z budżetu powiatu (38.00 kB)
2005-10-05 13:21:38 - Tabela nr 9 - wydatki majątkowe z budżetu powiatu (59.00 kB)
2005-10-05 13:23:48 - Uchwała nr XXXIII/216/05 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok z dnia 27 września 2005 r. (213.50 kB)
2005-10-05 13:25:52 - Uchwała nr XXXIII/217/05 w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu z dnia 27 września 2005 r. (24.00 kB)
2005-10-05 13:26:45 - Uchwała nr XXXIII/218/05 w sprawie powołania Skarbnika Powiatu z dnia 27 września 2005 r. (28.00 kB)
2005-10-05 13:29:37 - Uchwała nr XXXIII/219/05 w sprawie przyjęcia informacji Turystyka w powiecie jeleniogórskim z dnia 27 września 2005 r. (78.50 kB)
2005-11-07 09:26:47 - Uchwała nr XXXIV/220/05 w sprawie przyjęcia inf. o działalności Społ. Straży Rybackiej Polskiego Zw. Wędkarskiego - Zarządu Okr. w Jel. Górze na terenie powiatu jeleniogórskiego z dnia 28 października (24.00 kB)
2005-11-07 09:29:36 - Uchwała nr XXXIV/221/05 w sprawie przyjęcie informacji WIOS we Wrocławiu o stanie środow. na obszarze woj.dolnośl. w zakresie dotyczącym pow. jeleniogórskiego z dnia 28 października 2005 r. (23.50 kB)
2005-11-07 09:31:52 - Uchwała nr XXXIV/222/05 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok z dnia 28 października 2005 r. (36.50 kB)
2005-11-07 09:33:09 - Uchwała nr XXXIV/223/05 w spr. współfin. proj. "Modernizacja drogi ... w Karpaczu" w ramach Pr. Inic. Wspólnot. INTERREG III A Wolny Kraj Zw. Saksonia - Rzecz. Polska z dnia 28 października 2005 r. (37.50 kB)
2005-11-07 09:37:16 - Uchwała nr XXXIV/224/05 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Jeleniogórskiego z dnia 28 października 2005 r. (30.50 kB)
2005-12-08 08:34:07 - Uchwała nr XXXV/225/05 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad finansowanych ze środków PFRON w 2005 roku z dnia 29 listopada 2005 r. (53.00 kB)
2005-12-08 08:37:16 - Uchwała nr XXXV/226/05 w sprawie wprowadzenia cennika opłat za usuwanie z drogi oraz parkowanie pojazdów usuniętych z drogi z dnia 29 listopada 2005 r. (34.00 kB)
2005-12-08 08:38:31 - Uchwała nr XXXV/227/05 w sprawie uchwalenia programu i form współpracy Powiatu Jel. z org. pozarządowymi i innymi podmiotami z dnia 29 listopada 2005 r. (51.00 kB)
2005-12-08 08:40:20 - Uchwała nr XXXV/228/05 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok z dnia 29 listopada 2005 r. (309.50 kB)
2005-12-08 08:41:29 - Uchwała nr XXXV/229/05 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z dnia 29 listopada 2005 r. (25.50 kB)
2005-12-08 08:43:32 - Uchwała nr XXXV/230/05 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 listopada 2005 r. (32.50 kB)
2006-01-02 13:52:41 - Uchawła nr XXXVI/231/05 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok z dnia 29 grudnia 2005 r. (183.50 kB)
2006-01-02 13:53:44 - Załącznik do uchwały Nr XXXVI.231.05 (65.50 kB)
2006-01-02 13:54:49 - Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok z dnia 29 grudnia 2005 r. (37.50 kB)
2006-01-02 13:57:51 - Uchwała nr XXXVI/232/05 w sprawie ustalenia wyd. budżetowych, których niezrealiz. planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. (50.50 kB)
2006-01-02 14:02:00 - Uchwała nr XXXVI/233/05 w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na rok 2006 z dnia 29 grudnia 2005 r. (63.50 kB)
2006-01-02 14:03:52 - Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na rok 2006 (69.50 kB)
2006-01-02 14:07:23 - Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na rok 2006 (53.50 kB)
2006-01-02 14:09:04 - Załącznik nr 2a do uchwały w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na rok 2006 (20.00 kB)
2006-01-02 14:10:53 - Załącznik nr 2b do uchwały w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na rok 2006 (77.50 kB)
2006-01-02 14:12:16 - Załącznik nr 3 do uchwały w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na rok 2006 (32.50 kB)
2006-01-02 14:13:42 - Załącznik nr 4 do uchwały w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na rok 2006 (41.50 kB)
2006-01-02 14:15:46 - Załącznik nr 5 do uchwały w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na rok 2006 (69.00 kB)
2006-01-02 14:17:28 - Załącznik nr 6 do uchwały w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na rok 2006 (51.50 kB)
2006-01-02 14:19:19 - Załącznik nr 7 do uchwały w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na rok 2006 (36.00 kB)
2006-01-02 14:20:46 - Załącznik nr 8 do uchwały w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na rok 2006 (29.00 kB)
2006-01-02 14:22:12 - Załącznik nr 9 do uchwały w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na rok 2006 (36.00 kB)
2006-01-05 10:25:18 - Informacja o stanie mienia komunalnego powiatu jeleniogórskiego - załącznik do uchwały w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na rok 2006 (79.00 kB)
2006-01-05 12:12:29 - Powiatowy zasób nieruchomości wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. - zagospodarowane, załącznik nr 1 do "Informacji o stanie mienia komunalnego powiatu jeleniogórskiego". (143.50 kB)
2006-01-05 12:17:12 - Mienie Skarbu Państwa stanowiące drogi powiatowe przejęte na własność Powiatu Jeleniogórskiego na dzień 30 czerwca 2005 -załącznik nr 2 do "Inf. o stanie mienia komunalnego powiatu jeleniogórskiego" (294.50 kB)
2006-01-05 12:20:12 - Uchwała nr XXXVI/234/05 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2006 (29.00 kB)
2006-02-07 09:41:38 - Uchwała nr XXXVII/235/06 w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jeleniogórskiego na 2006 rok z dnia 30 stycznia 2006 r. (21.00 kB)
2006-02-07 09:51:52 - Uchwała nr XXXVII/236 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2005 z dnia 30 stycznia 2006 r. (24.50 kB)
2006-02-07 09:55:40 - Uchwała nr XXXVII/237/06 w sprawie przyjęcia informacji na temat: Studium wykonalności Regiotram na odcinku Harrachov-Szklarska Poręba-Jelenia Góra-Karpacz z dnia 30 stycznia 2006 r. (24.50 kB)
2006-02-07 10:03:57 - Uchwała nr XXXVII/238/06 w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Jeleniogórskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Jel. Góry i Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 stycznia 2006 (23.00 kB)
2006-02-07 10:11:03 - Uchwała nr XXXVII/239/06 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia cennika opłat za usuwanie z drogi oraz parkowanie pojazdów usuniętych z drogi z dnia 30 stycznia 2006 r. (23.50 kB)
2006-03-02 11:34:38 - Uchwała nr XXXVIII/240/06 w spr. określenia zas.rozlicz.tygodniowego obow. wymiaru godz. zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć ... z dnia 27 lutego 2006 r. (39.00 kB)
2006-03-02 11:37:06 - Uchwała nr XXXVIII/241/06 w spr. okreś. zasad udziel. i rozm. zniżek oraz przyzn. zwolnień od obow. realiz. tyg. obow. wymiaru godz. zajęć.., którym powierz. stan. kierownicze.. z dnia 27 lutego 2006 (60.50 kB)
2006-03-02 11:39:51 - Uchwała nr XXXVIII/242/06 w spr. określ. tygodn. obowiązk. wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski z dnia 27 lutego 2006 r. (45.00 kB)
2006-03-02 11:42:26 - Uchwała nr XXXVIII/243/06 w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szklarskiej Porębie z dnia 27 lutego 2006 r. (35.50 kB)
2006-03-02 11:44:17 - Uchawła nr XXXVIII/244/06 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok z dnia 27 lutego 2006 r. (40.00 kB)
2006-03-02 11:45:55 - Uchawła nr XXXVIII/245/06 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze z dnia 27 lutego 2006 r. (97.50 kB)
2006-03-02 11:48:13 - Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze. (39.76 kB)
2006-04-12 13:22:38 - Uchwała Nr XXXIX/246/06 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze z dnia 31 marca 2006r. (0.00 B)
2006-04-24 10:39:05 - Uchwała Nr XXXIX/247/06 w sprawie aktualizacji strategii Zrównowazonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 marca 2006r. (24.50 kB)
2006-04-24 10:40:41 - Zarzącznik do Uchwały Nr XXXIX/247/06 w sprawie aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego (1.64 MB)
2006-04-24 10:43:54 - Uchwała nr XXXIX/248/06 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności PCPR w Jeleniej Górze w 2005 roku... z dnia 31 marca 2006r. (23.00 kB)
2006-04-24 10:45:58 - Uchwała nr XXXIX/249/06 w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków PFRON w 2006 roku z dnia 31 marca 2006r. (51.50 kB)
2006-04-24 10:48:27 - Uchwała Nr XXXIX/250/06 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działaności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Jeleniej Górze w 2005 r. z dnia 31 marca 2006r. (21.50 kB)
2006-04-24 10:59:01 - Uchwała nr XXXIX/251/06 w sprawie zatweirdzenia sprawozdania Zarządu Powiatu z realizacji programu współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi ... z dnia 31 marca 2006 r. (72.00 kB)
2006-04-24 11:06:21 - Uchwała nr XXXIX/252/06 w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat ... z dnia 31 marca 2006r. (146.00 kB)
2006-04-24 11:08:31 - Uchwała nr XXXIX/253/06 opiniująca projekt uchwały Sejmiku Wojew. Dolnośl. w sprawie likwidacji Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Jeleniej Górze SPZOZ z dnia 31 marca 2006 r. (23.00 kB)
2006-04-24 11:09:50 - Uchwała nr XXXIX/254/ 06 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok z dnia 31 marca 2006r. (177.50 kB)
2006-04-24 11:10:48 - Uchwała Nr XXXIX/255/06 w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego z dnia 31 marca 2006 r. (37.50 kB)
2006-05-23 13:08:37 - Uchwała nr XL/256/06 w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego o realizacji uchwał Rady Powiatu Jeleniogórskiego podjętych w 2005 roku z dnia 28 kwietnia 2006 r. (23.50 kB)
2006-05-23 13:11:41 - Uchwała nr XL/257/06 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 kwietnia 2006 r. (22.00 kB)
2006-05-23 13:12:56 - Uchwała nr XL/258/06 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 28 kwietnia 2006 r. (34.50 kB)
2006-05-23 13:14:05 - Uchwała nr XL/259/06 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zas. w pierwszej kat.i zaszereg. dla pracowników powi. jedn. org. z dnia 28 kwietnia 2006 r. (28.00 kB)
2006-05-23 13:16:10 - Uchwała nr XL/260/06 w sprawie przyjęcia ?Powiatowego Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2006 - 2008? z dnia 28 kwietnia 2006 r. (26.00 kB)
2006-06-13 11:34:40 - Uchwała nr XLI/261/06 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze o stanie bezpieczeństwa sanitarnego ... z dnia 30 maja 2006 r. (23.00 kB)
2006-06-13 11:38:19 - Uchwała nr XLI/262/06 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego PSP w Jeleniej Górze o stanie bezp. ochrony przeciwp.oraz zagrożeniach pożarowych powiatu w 2005 roku z dnia 30 maja 2006r. (22.50 kB)
2006-06-13 11:40:14 - Uchwała nr XLI/263/06 w sprawie przyjęcia informacji o ocenie stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu jeleniogórskiego z dnia 30 maja 2006r. (23.00 kB)
2006-06-13 11:43:27 - Uchwała nr XLI/264/06 w sprawie przyjęcia raportu Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z realizacji w latach 2004-2005 zadań własnych powiatu ujętych w ?Programie Ochrony Środowiska Powiatu Jeleniogórskie (22.00 kB)
2006-06-13 11:44:52 - Załącznik do Uchwały nr XLI.264.06 z dnia 30 maja 2006 r. (87.50 kB)
2006-06-13 11:52:34 - Uchwała nr XLI/265/06 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego do podjęcia działań związanych... z dnia 30 maja 2006r. (39.50 kB)
2006-06-13 11:59:11 - Uchwała nr XLI/266/06 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów, w roku szkolnym 2005/2006 ... z dnia 30 maja 2006 r. (34.50 kB)
2006-06-13 12:00:34 - Uchwała nr XLI/267/06 w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szklarskiej Porębie... z dnia 30 maja 2006r. (38.50 kB)
2006-06-13 12:15:25 - Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI.267.06 z dnia 30 maja 2006r. (24.00 kB)
2006-06-13 12:16:31 - Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI.267.06 z dnia 30 maja 2006r. (107.50 kB)
2006-06-13 12:17:13 - Załącznik nr 3 do uchwały nr XLI.267.06 z dnia 30 maja 2006r. (24.50 kB)
2006-06-13 12:18:06 - Załącznik nr 4 do uchwały nr XLI.267.06 z dnia 30 maja 2006r. (93.50 kB)
2006-06-13 12:19:04 - Załącznik nr 5 do uchwały nr XLI.267.06 z dnia 30 maja 2006r. (22.50 kB)
2006-06-13 12:19:53 - Załącznik nr 6 do uchwały nr XLI.267.06 z dnia 30 maja 2006r. (41.00 kB)
2006-06-13 12:20:33 - Uchwała nr XLI/268/06 w sprawie powierzenia Województwu Dolnośląskiemu zadania polegającego na prowadzeniu Zespołu Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu z dnia 30 maja 2006r. (27.50 kB)
2006-06-13 12:22:19 - Uchwała nr XLI/269/06 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kowarach z dnia 30 maja 2006r. (25.00 kB)
2006-07-14 10:44:22 - Uchwała Nr XLII/270/06 w sprawie przyjęcia informacji: ?Sport w powiecie jeleniogórskim" z dnia 28 czerwca 2006r. (1.31 MB)
2006-07-14 10:48:03 - Uchwała Nr XLII/271/06 w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów, w roku szkolnym 2006/2007... z dnia 28 czerwca 2006 r. (162.00 kB)
2006-07-14 10:49:04 - Uchwała Nr XLII/272/06 w sprawie założenia Technikum, nadania pierwszego statutu oraz włączenia do Zespołu Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu z dnia 28 czerwca 2006r. (103.00 kB)
2006-07-14 10:50:42 - Uchwała Nr XLII/273/06 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiar (28.00 kB)
2006-07-14 10:52:16 - Uchwała Nr XLII/274/06 opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu w Jaworze w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze z dnia 28 czerwca 2006r. (22.50 kB)
2006-07-14 10:53:48 - Uchwała Nr XLII/275/06 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok z dnia 28 czerwca 2006r. (139.50 kB)
2006-07-14 10:56:11 - Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLII.275.06 z dnia 28 czerwca 2006r. (68.50 kB)
2006-07-14 10:56:53 - Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLII.275.06 z dnia 28 czerwca 2006r. (69.50 kB)
2006-07-14 10:57:35 - Uchwał Ne XLII/276/06 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych przedstawianych wraz z projektem budżetu powiatu z dnia (66.50 kB)
2006-07-14 10:58:54 - Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLII.276.06 z dnia 28 czerwca 2006r. (65.50 kB)
2006-07-14 11:51:14 - Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLII.276.06 z dnia 28 czerwca 2006r. (46.00 kB)
2006-07-14 11:52:59 - Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLII.276.06 z dnia 28 czerwca 2006r. (31.50 kB)
2006-07-14 11:56:16 - Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLII.276.06 z dnia 28 czerwca 2006r. (31.00 kB)
2006-07-14 11:56:56 - Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLII.276.06 z dnia 28 czerwca 2006r. (39.00 kB)
2006-07-14 11:57:48 - Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLII.276.06 z dnia 28 czerwca 2006r. (37.00 kB)
2006-07-14 12:01:04 - Załącznik nr 7 do uchwały Nr XLII.276.06 z dnia 28 czerwca 2006r. (51.50 kB)
2006-08-04 09:04:38 - Uchwała Nr XLIII/277/06 w spr. przyjęcia infor. z real. ?Powiat. progr. zapob. przestępczości oraz ochrony obywat. i porządku publ. M. Jeleniej Góry i Pow. Jeleniog. na lata 2003 - 2006? w zakresie do (23.00 kB)
2006-08-04 09:07:32 - Uchwała Nr XLIII/278/06 w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Jeleniej Górze z dnia 28 lipca 2006 r. (48.50 kB)
2006-08-04 09:08:23 - Uchwała Nr XLIII/279/06 w sprawie nadania statutu Starostwu Powiatowemu w Jeleniej Górze z dnia 28 lipca 2006r. (38.00 kB)
2006-08-04 09:09:48 - Uchwała Nr XLIII/280/06 w sprawie zmiany nazwy Policealnego Studium Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach z dnia 28 lipca 2006r. (25.50 kB)
2006-08-04 09:13:23 - Uchwała Nr XLIII/281/06 opin. projekt uchwały Sej. Woj. Dolnośl. w sprawie zm. uchwały nr LIII/754/2006 z dnia 30 marca 2006 roku Sej. Woj. Dolnośl. w sprawie likw. Obw. Leczn. Kol. w Jeleniej Górze S (24.00 kB)
2006-08-04 09:17:27 - Uchwała Nr XLIII/282/06 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok z dnia 28 lipca 2006r. (49.00 kB)
2006-10-16 08:39:37 - Uchwała Nr XLIV/283/06 w sprawie ustalenia regulaminu przyznaw. i przekazyw. stypendiów na wyrów. szans edukacyjnych dla studentów w roku akad. 2006/2007 z dnia 27 września 2006r. (350.00 kB)
2006-10-16 08:42:42 - Uchwała Nr XLIV/284/06 w sprawie dotacji z budżetu powiatu dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku z dnia 27 września 2006r. (40.50 kB)
2006-10-16 08:46:17 - Załącznik do uchwały Nr XLIV.284.06 z dnia 27 września 2006 r. (47.00 kB)
2006-10-16 08:47:46 - Uchwała Nr XLIV/285/06 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania ,odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych z dnia 27 września 2006r. (90.00 kB)
2006-10-16 08:49:16 - Uchwała Nr XLIV/286/06 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze z dnia 27 września 2006r. (26.50 kB)
2006-10-16 08:52:40 - Uchwała Nr XLIV/287/06 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok z dnia 27 września 2006r. (255.50 kB)
2006-10-16 08:55:54 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV.287.06 z dnia 27 września 2006r. (68.00 kB)
2006-10-16 08:56:49 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.287.06 z dnia 27 września 2006r. (77.00 kB)
2006-10-16 08:58:20 - Uchwała Nr XLIV/288/06 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 27 września 2006r. (32.00 kB)
2006-10-16 09:01:38 - Załącznik do Uchwały Nr XLIV.288.06 z dnia 27 września 2006r. (81.00 kB)
2006-10-16 09:04:02 - Uchwała Nr XLIV/289/06 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego do zaciągnięcia zobowiązania finansowego ze środków budżetu na 2007 rok z dnia 27 września 2006r. (25.00 kB)
2006-10-16 09:05:56 - Uchwała Nr XLIV/290/06 w sprawie rozpatrzenia ?Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za I półrocze 2006 roku? z dnia 27 września 2006r. (22.50 kB)
2006-10-16 09:08:12 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV.290.06 z dnia 27 września 2006r. (63.50 kB)
2006-10-16 09:09:19 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.290.06 z dnia 27 września 2006r. (53.50 kB)
2006-10-16 09:10:05 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIV.290.06 z dnia 27 września 2006r. (32.50 kB)
2006-10-16 09:10:42 - Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIV.290.06 z dnia 27 września 2006r. (36.00 kB)
2006-10-16 09:11:21 - Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIV.290.06 z dnia 27 września 2006r. (62.00 kB)
2006-10-16 09:12:02 - Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIV.290.06 z dnia 27 września 2006r. (68.50 kB)
2006-10-16 09:13:50 - Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLIV.290.06 z dnia 27 września 2006r. (39.00 kB)
2006-10-16 09:14:20 - Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLIV.290.06 z dnia 27 września 2006r. (27.00 kB)
2006-10-16 09:14:57 - Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XLIV.290.06 z dnia 27 września 2006r. (36.50 kB)
2006-10-16 09:16:33 - Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XLIV.290.06 z dnia 27 września 2006r. (93.00 kB)
2006-10-16 09:19:14 - Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XLIV.290.06 z dnia 27 września 2006r. (48.50 kB)
2006-10-16 09:22:42 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za I półrocze 2006 roku (620.50 kB)
2006-10-16 09:24:15 - Uchwała Nr XLIV/291/06 w sprawie przyjęcia informacji: ?Turystyka w powiecie jeleniogórskim? z dnia 27 września 2006r. (24.00 kB)
2006-10-16 09:26:53 - Załącznik do uchwały Nr XLIV.291.06. z dnia 27 września 2006r. (260.50 kB)
2006-11-07 09:07:51 - Uchwała Nr XLV/292/06 w sprawie rozpat. infor. o działalności Społecznej Straży Rybackiej PZW - ZO w Jeleniej Górze na terenie powiatu jeleniogórskiego w 2005r. z dnia 27 października 2006 r. (24.50 kB)
2006-11-07 09:09:28 - Uchwała Nr XLV/293/06 w sprawie przyjęcia infor. WIOŚ we Wrocławiu o stanie środowiska na obszarze wojew. dolnośl. w zakresie dot. powiatu jeleniogórskiego w 2005 roku z dnia 27 października 2006r. (23.50 kB)
2006-11-07 09:10:21 - Uchwała Nr XLV/294/06 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji ?Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2004 – 2006?... z dnia 27 października 2006r. (26.00 kB)
2006-11-07 09:11:43 - Załącznik do Uchwały Nr XLV.294.06 z dnia 27 października 2006 roku (2.01 MB)
2006-11-07 09:13:00 - Uchwała Nr XLV/295/06 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok z dnia 27 października 2006 r. (232.00 kB)
2006-11-07 09:13:56 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV.295.06 z dnia 27 października 2006 roku (68.00 kB)
2006-11-07 09:14:29 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV.295.06 z dnia 27 października 2006 roku (71.50 kB)
2006-11-07 09:15:04 - Uchwała Nr XLV/296/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000 zł z dnia 27 października 2006r. (30.50 kB)
2006-11-07 09:15:46 - Załącznik do uchwały Nr XLV.296.06 z dnia 27 października 2006 roku (85.00 kB)
2006-11-07 09:16:34 - Uchwała Nr XLV/297/06 w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 października 2006r. (30.00 kB)

Ilość odwiedzin: 36546
Podmiot udostępniający: Biuro Rady Powiatu
Osoba, która wytworzyła informację: Dagmara Mazur
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Borejszo
Osoba, która wprowadzała dane: Dagmara Mazur
Data wytworzenia informacji: 2003-07-18 14:38:42
Data udostępnienia informacji: 2003-07-18 14:38:42
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-22 14:21:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner