logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu
 ORGANY POWIATU
minus RADA POWIATU
   minus Dane adresowe
   minus Status prawny
   minus Przedmiot działalności i kompetencje
   minus Podstawa prawna i zasady funkcjonowania
   minus Przewodniczący Rady
   plus Skład osobowy Rady
   plus Skład osobowy komisji Rady
   minus Stanowiska w sprawach publicznych
   minus Oświadczenia Rady Powiatu
   minus Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego II kadencji 2002-2006
   minus Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego III kadencji 2006-2010
   minus Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego IV kadencji 2010-2014
   minus Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018
   minus Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023
   plus Informacja o kontrolach
   plus Rejestry,ewidencje - udostępnianie
   plus Sesje Rady Powiatu III kandencji (2006-2010)
   plus Sesje Rady Powiatu IV kadencji (2010-2014)
   plus Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018
   plus Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023
   plus Posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu IV kadencji
   plus Posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu V kadencji
   plus Posiedzenia Komisji stałych Rady V Kadencji po 1.04.2016 roku
   plus Posiedzenia komisji stałych Rady VI kadencji 2018-2023
   plus Przyjmowanie skarg i wniosków.
   plus Petycje
   minus PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2018 ROK
   plus Wybory radnych do Rady Powiatu
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2014-12-03 14:36:19 - Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Powiatu jeleniogórskiego z dnia 1 grudnia 2014r. (7.59 MB)
2014-12-03 14:52:25 - Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 1 grudnia 2014r. (8.46 MB)
2014-12-17 10:30:12 - Uchwała Nr II/3/2014 w sprawie wyboru Starosty Jeleniogórskiego z dnia 15 grudnia 2014r. (7.76 MB)
2014-12-17 10:33:16 - Uchwała Nr II/4/2014 w sprawie wyboru Wicestarosty Jeleniogórskiego z dnia 15 grudnia 2014r. (8.20 MB)
2014-12-17 10:36:08 - Uchwała Nr II/5/2014 w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 15 grudnia 2014r. (8.57 MB)
2014-12-17 10:43:27 - Uchwała Nr II/6/2014 w sprawie ustalenia wykazu stałych Komisji Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 15 grudnia 2014r. (3.31 MB)
2014-12-17 10:47:38 - Uchwała Nr II/7/2014 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do wykonywania czynnosci związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady. (3.68 MB)
2014-12-30 13:53:22 - Uchwała Nr III/8/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze srodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji(...) z dnia 29 grudnia 2014r. (5.38 MB)
2014-12-30 14:36:00 - Uchwała Nr III/9/2014 w spr. planu pracy Rady Powiatu Jeleniogórskiego na rok 2015 z dnia 29 grudnia 2014r. (18.51 MB)
2014-12-30 14:40:11 - Uchwała Nr III/10/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej z dnia 29 grudnia 2014r. (3.06 MB)
2014-12-30 14:45:04 - Uchwała Nr III/11/2014 w sprawie powołania Komisji Budżetowej z dnia 29 grudnia 2014r. (4.43 MB)
2014-12-30 14:51:16 - Uchwała Nr III/12/2014r w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 29 grudnia 2014r. (4.87 MB)
2014-12-30 14:56:07 - Uchwała Nr III/13/2014 w sprawie powołania Komisji Turystyki i Promocji Powiatu z dnia 29 grudnia 2014r. (3.71 MB)
2014-12-30 15:00:47 - Uchwała Nr III/14/2014 w sprawie powołania Komisji Współpracy Zagranicznej i Partnerstwa z dnia 29 grudnia 2014r. (4.65 MB)
2014-12-30 15:04:58 - Uchwała Nr III/15/2014 w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury z dnia 29 grudnia 2014r. (4.06 MB)
2014-12-30 15:13:50 - Uchwała Nr III/16/2014 w sprawie powołania Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia 29 grudnia 2014r.o (4.84 MB)
2015-02-04 14:05:06 - Uchwała Nr IV/17/2015 w sprawie delegowania dwóch radnych powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Jeleniej Góry i Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. (166.33 kB)
2015-02-04 14:07:00 - Uchwała Nr IV/18/2015 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2015-2030 z dnia 30 stycznia 2015 r. (443.89 kB)
2015-02-04 14:08:45 - Uchwała Nr IV/19/2015 w sprawie budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2015 rok z dnia 30 stycznia 2015 r. (1.24 MB)
2015-02-04 14:10:39 - Uchwała Nr IV/20/2015 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej RPJ na rok 2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. (266.71 kB)
2015-03-02 08:44:19 - Uchwała Nr V/22/2015 w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawych na lata 2015-2020" z dnia 26 lutego 2015r. (159.33 kB)
2015-03-02 08:44:57 - Uchwała nr V/21/2015 w sprawie przyjęcia "Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2015-2020" z dnia 26 lutego 2015r. (159.36 kB)
2015-03-02 08:50:56 - Uchwała Nr V/23/2015 w sprawie przyjecia "Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015-2020" z dnia 26 lutego 2015r. (162.61 kB)
2015-03-02 08:57:11 - Uchwała Nr V/24/2015 w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szklarskiej Porębie, z dnia 26 lutego 2015 r. (214.49 kB)
2015-03-02 09:02:29 - Uchwała Nr V/25/2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2015-2030, z dnia 26 lutego 2015 r. (407.33 kB)
2015-03-02 09:07:17 - Uchwała NR V/26 /2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2015 rok, z dnia 26 lutego 2015 r.26 lutego (494.40 kB)
2015-04-02 12:50:24 - Uchwała Nr VI/27/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze(...) z dnia 31 marca 2015 r. (162.57 kB)
2015-04-02 12:54:45 - Uchwała Nr VI/28/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze w roku 2014 oraz z efektów pracy(...) z dnia 31 marca 2015r. (164.11 kB)
2015-04-02 12:57:19 - Uchwała Nr VI/29/2015 w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku z dnia 31 marca 2015 r. (589.34 kB)
2015-04-02 13:01:59 - Uchwała Nr VI/30/2015 w sprawie przyjęcia"Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017"., z dnia 31 marca 2015r. (154.74 kB)
2015-04-02 13:13:09 - Uchwała Nr VI/32/2015 w sprawie przyjęcia "Informacji o stanie realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2006-2014(...) z dnia 31 marca 2015r.r (163.30 kB)
2015-04-02 13:14:56 - Uchwała Nr VI/33/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2015 r, z dnia 31 marca 2015r. (308.62 kB)
2015-04-02 13:16:33 - Uchwała Nr VI/34/2015 w sprawie zmiany Statutu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 marca 2015r. (163.56 kB)
2015-04-02 13:18:27 - Uchwała Nr VI/35/2015 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej z dnia 31 marca 2015r. (163.06 kB)
2015-04-02 13:20:14 - Uchwała Nr VI/36/2015 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetowej z dnia 31 marca 2015 r. (160.97 kB)
2015-04-17 09:24:28 - Uchwała Nr VI/31/2015 w sprawie ustalenia treści zmian w Statucie Związku z dnia 31 marca 2015r. (168.99 kB)
2015-04-30 09:30:07 - Uchwała Nr VII/37/2015 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze(...) z dnia 28 kwietnia 2015 r. (163.85 kB)
2015-04-30 09:38:12 - Uchwała NR VII/38/2015 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie jeleniogórskim w 2014 r, z dnia 28 kwietnia 2015r. (158.74 kB)
2015-04-30 10:24:53 - Uchwała Nr VII/39/2015 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z realizacji Programu i form współpracy (...) z dnia 28 kwietnia 2015r.o (162.07 kB)
2015-04-30 10:30:51 - Uchwała Nr VII/40/2015 w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze z dnia 28 kwietnia 2015r. (165.75 kB)
2015-04-30 10:41:18 - Uchwała Nr VII/42/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośc dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie z dnia 28 kwietnia 2015r. (174.78 kB)
2015-04-30 10:45:09 - Uchwała Nr VII/41/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Jeleniogórskiego z dnia 28 kwietnia 2015r. (171.25 kB)
2015-05-27 14:29:09 - Uchwała Nr VIII/43/2015 w spr. przyjęcia informacji PPIS w Jeleniej Górze(...) z dnia 26 maja 2015r. (159.10 kB)
2015-05-27 14:30:08 - Uchwała Nr VIII/44/2015w sprawie powierzenia Gminie Janowice Wielkie prowadzenia zadania polegającego na utrzymaniu zieleni niskiej w pasie drogowym dróg powiatowych (...) z dnia 26 maja 2015r. (160.97 kB)
2015-05-27 14:31:08 - Uchwała Nr VIII/45/2015w sprawie powierzenia Gminie Stara Kamienica prowadzenia zadania polegającego na utrzymaniu zieleni niskiej w pasie drogowym dróg powiatowych(...) z dnia 26 maja 2015r. (161.18 kB)
2015-05-27 14:50:05 - Uchwała Nr VIII/46/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (...) z dnia 26 maja 2015 r. (172.08 kB)
2015-05-27 14:52:03 - Uchwała Nr VIII/47/2015 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu (..) z dnia 26 maja 2015r. (151.74 kB)
2015-05-27 14:56:55 - Uchwała Nr VIII/49/2015zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 26 maja 2015r. (168.17 kB)
2015-05-27 14:57:58 - UChwała Nr VIII/50/2015w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia 26 maja 2015r. (158.60 kB)
2015-05-29 12:49:33 - Uchwała Nr VIII/48/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za rok 2014 z dnia 26 maja 2015 r. (168.22 kB)
2015-06-29 13:10:02 - Uchwała Nr IX/51/2015w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2011 – 2014” za 2014 rok z dnia 25 czerwca 2015r. (2.08 MB)
2015-06-29 13:12:48 - Uchwała Nr IX/52/2015 w sprawie uchwalenia „Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2015 – 2018” z dnia 25 czerwca 2015r. (705.75 kB)
2015-06-29 13:14:32 - Uchwała Nr IX/53/2015 w sprawie przyjęcia oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu jeleniogórskiego za rok 2014 z dnia 25 czerwca 2015r. (156.54 kB)
2015-06-29 13:16:18 - Uchwała Nr IX/54/2015 w sprawie zwolnienia mieszkańców miejscowości Zachełmie, gmina Podgórzyn z obowiązku uiszczania opłat związanych ze zmianami administracyjnymi z dnia 25 czerwca 2015r. (169.39 kB)
2015-06-29 13:19:23 - Uchwała Nr IX/55/2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2015-2030 z dnia 25 czerwca 2015r. (504.63 kB)
2015-06-29 13:21:11 - Uchwała Nr IX/56/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2015 rok z dnia 25 czerwca 2015 r. (553.52 kB)
2015-10-06 11:08:19 - Uchwała Nr X/57/2015 w sprawie przyjęcia informacji " Sport w powiecie jeleniogórskim" z dnia 29 września 2015r. (533.68 kB)
2015-10-06 11:13:16 - Uchwała Nr X/58/2015 w sprawie przyjęcia informacji"Turystyka w powiecie jeleniogórskim" z dnia 29 września 2015 r. (457.75 kB)
2015-10-06 11:34:51 - Uchwała Nr X/59/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finasowanych ze srodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku, z dnia 29 września 2015 r. (592.96 kB)
2015-10-06 11:38:25 - Uchwała Nr X/60/2015 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Jeleniogórskiego, z dnia 29 września 2015r. (187.90 kB)
2015-10-06 11:49:51 - Uchwała Nr X/61/2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finasowej Powiatu jeleniogórskiego na lata 2015-2030 z dnia 29 września 2015 r. (504.00 kB)
2015-10-06 11:51:28 - Uchwała Nr X/62/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2015 rok, z dnia 29 września 2015 r. (654.60 kB)
2015-10-28 10:48:24 - Uchwała Nr XI/63/2015 w sprawie przyjęcia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o stanie środowiska(...) z dnia 23 października 2015r (164.61 kB)
2015-10-28 10:52:46 - Uchwała Nr XI/64/2015w sprawie rozpatrzenia informacji o działalności Społecznej Straży Rybackiej Polskiego Związku Wędkarskiego(...) z dnia 23 października 2015r. (169.82 kB)
2015-10-28 10:54:08 - Uchwała Nr XI/65/2015 w sprawie powierzenia Miastu Piechowice prowadzenia zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych(...) z dnia 23 października 2015r. (157.18 kB)
2015-10-28 10:57:01 - Uchwała Nr XI/66/2015 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu l(...)z dnia 23 października 2015r. (172.04 kB)
2015-10-28 10:58:15 - Uchwała Nr XI/67/2015 w sprawie uchwalenia Programu i form współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi(...) z dnia 23 października 2015r. (514.73 kB)
2015-10-28 11:01:04 - Uchwała Nr XI/68/2015 uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat(...) z dnia 23 października 2015r. (160.81 kB)
2015-10-28 11:02:30 - Uchwała Nr XI/69/2015 w sprawie zmian w budzecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2015 rok, z dnia 23 października 2015r. (301.45 kB)
2015-11-30 08:30:18 - Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały nr XI/66/2015 -str.1 (1.21 MB)
2015-11-30 08:32:13 - Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały nr XI/66/2015 -str.2 (832.12 kB)
2015-12-01 14:57:41 - Uchwała Nr XII/70/2015 w sprawie odwołania radnego Jerzego Pokoja z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dn. 27 listopada 2015r. (156.52 kB)
2015-12-01 15:00:55 - Uchwała Nr XII/71/2015 w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 listopada 2015r. (156.45 kB)
2015-12-08 09:12:37 - Uchwała Nr XIII/72/2015 w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Resojalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie oraz zamiaru likwidacji MOS(...) z dnia 2 grudnia 2015r. (209.99 kB)
2015-12-08 09:23:08 - Uchwała Nr XIII/73/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu i form współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi(...) z dnia 2 grudnia 2015r. (171.64 kB)
2015-12-08 09:29:11 - Uchwała Nr XIII/74/2015 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jeleniogórskiego na ro 2016, z dn. 2 grudnia 2015r. (247.93 kB)
2015-12-08 09:30:33 - Uchwała Nr XIII/75/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2015 rok, z dn. 2 grudnia 2015r. (348.35 kB)
2015-12-08 09:35:42 - Uchwała Nr XIII/76/2015 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej, z dnia 2 grudnia 2015 r. (164.23 kB)
2015-12-31 09:54:20 - Uchwała Nr XIV/77/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finasowanych ze Srodków PFRON w 2015r. z dnia 29 grudnia 2015r. (381.07 kB)
2015-12-31 09:57:01 - Uchwała Nr XIV/78/2015 w sprawie zmian w budzecie Powiatu Jeleniogorskiego na 2015rok, z dnia 29 grudnia 2015r. (312.26 kB)
2015-12-31 09:58:52 - Uchwała Nr XIV/79/2015 w sprawie wieloletniej prognozy finasowej Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2030 z dnia 29 grudnia 2015r. (492.31 kB)
2015-12-31 10:00:52 - Uchwała Nr XIV/80/2015 w sprawie budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2016 rok, z dnia 29 grudnia 2015r. (1.20 MB)
2015-12-31 10:07:07 - Uchwała Nr XIV/81/2015 w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jeleniogórskiego na rok 2016 z dnia 29 grudnia 2015r. (270.65 kB)
2016-01-22 10:28:24 - Uchwała Nr XV/82/2016 w sprawie sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Regionu Jeleniogórskiego NSZZ „Solidarność” w Jeleniej Górze(...) z dnia 21 stycznia 2016r. (177.34 kB)
2016-01-22 10:47:43 - Uchwała Nr XV/83/2016 w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Szklarskiej Porębie(...) z dnia 21 stycznia 2016r. (170.34 kB)
2016-01-22 10:49:09 - Uchwała Nr XV/84/2016 w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szklarskiej Porębie z dnia 21 stycznia 2016r. (182.32 kB)
2016-02-01 09:26:05 - Uchwała Nr XVI/85/2016 w sprawie zmian w budzecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2016 rok z dnia 28 stycznia 2016r. (573.49 kB)
2016-02-01 09:30:08 - Uchwała Nr XVI/86/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2015 z dnia 28 stycznia 2016r. (161.03 kB)
2016-04-05 10:37:46 - Uchwała Nr XVII/87/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji(...)z dnia 31 marca 2016r (164.11 kB)
2016-04-05 10:38:32 - Uchwała Nr XVII/88/2016 w spr. przyjęcia sprawozdania z działalności PCPR w Jeleniej Górze(...) z dnia 31 marca 2016r. (165.81 kB)
2016-04-05 10:40:17 - Uchwała Nr XVII/89/2016 w spr. zmian w budzecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2016 rok, z dnia 31 marca 2016r. (314.02 kB)
2016-04-05 10:41:38 - Uchwala Nr XVII/90/2016 w spr. zlecenia kontroli nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej z dnia 31 marca 2016r. (166.82 kB)
2016-04-05 10:48:11 - Uchwała Nr XVII/91/2016 w spr. stanowienia o kierunku działania Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 marca 2016r.o (159.52 kB)
2016-04-05 10:56:06 - Uchwała Nr XVII/92/2016 w spr. ustalenia wykazu stałych Komisji Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 marca 2016r. (164.46 kB)
2016-04-05 10:59:36 - Uchwała Nr XVII/93 2016 w spr.powołania Komisji Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu z dnia 31 marca 2016r. (170.37 kB)
2016-04-05 11:01:03 - Uchwała Nr XVII/94/2016 w spr. powołania Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu z dnia 31 marca 2016r. (172.02 kB)
2016-04-05 11:29:05 - Uchwała Nr XVII/95/2016 w spr. powołania Komisji Spraw Społecznych z dnia 31 marca 2016r. (171.22 kB)
2016-04-13 12:17:51 - Rozstrzygnięcie Nadzorcze do Uchwały Nr XVII/91/2016 z dnia 31 marca 2016 r . (9.38 MB)
2016-05-05 10:28:44 - Uchwała Nr XVIII/96/2016 w spr. przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze(...)z dnia 29 kwietnia 2016r. (165.55 kB)
2016-05-05 10:31:06 - Uchwała Nr XVIII/97/2016 w spr. określenia zadań finasowanych ze srodków PFRON w 2016 r., z dnia 29 kwietnia 2016r. (599.35 kB)
2016-05-05 10:32:56 - Uchwała Nr XVIII/98/2016 w spr.przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie jeleniogórskim w 2015 roku., z dnia 29 kwietnia 2016 r (161.48 kB)
2016-05-05 10:35:37 - Uchwała Nr XVIII/99/2016 w spr. przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020., z dnia 29 kwietnia 2016r. (13.20 MB)
2016-05-05 10:37:49 - Uchwała Nr XVIII/100/2016 w spr. rozpatrzenia sprawozdania Zarzadupowiatu Jeleniogórskiego z realizacji Programu i form współpracy(...) z dnia 29 kwietnia 2016r. (165.96 kB)
2016-05-05 10:42:28 - Uchwała Nr XVIII/101/2016 w spr. powierzenia Gminie Janowice Wielkie prowadzenia zadania polegającego na utrzymaniu zieleni przydrożnej w pasie drogowym(...) z dnia 29 kwietnia 2016r. (163.81 kB)
2016-05-05 10:48:08 - Uchwała Nr XVIII/102/2016 w sprawie zmian w budzecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2016 r., z dnia 29 kwietnia 2016r. (605.17 kB)
2016-06-01 13:47:34 - Uchwała Nr XIX/103/2016 w sprawie przyjęcia informacji PPIS w Jeleniej Górze o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu(...) z dnia 31 maja 2016r. (158.27 kB)
2016-06-01 13:48:46 - Uchwała Nr XIX/104/2016 w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, z dnia 31 maja 2016 r. (329.35 kB)
2016-06-01 13:55:03 - Uchwała Nr XIX/105/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokosci diet dla radnych Rady Powiatu Jeleniogórskiego, z dnia 31 maja 2016r. (168.74 kB)
2016-06-01 14:03:00 - Uchwała Nr XIX/106/2016 w sprawie odwołania radnego Bogdana Kamińskiego z funkcji Wiceprzewodniczacego Rady Powiatu Jeleniogórskiego, z dnia 31 maja 2016r. (162.27 kB)
2016-06-01 14:08:09 - Uchwała Nr XIX/107/2016 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego, z dnia 31 maja 2016 r. (160.28 kB)
2016-06-22 09:45:04 - Uchwała Nr XX/108/2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2016 rok, z dnia 15 czerwca 2016 r (518.64 kB)
2016-06-22 09:47:06 - Uchwała Nr XX/109/2016 w sprawie stanowiska Rady Powiatu Jeleniogórskiego odnosnie zamiaru ograniczenia prędkosci na linii kolejowej Jelenia Góra-Lwówek Śląski z dnia 15 czerwca 2016 r. (157.11 kB)
2016-06-22 09:57:05 - Uchwała Nr XX/110/2016 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sparwozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2015 rok.o (156.21 kB)
2016-06-22 10:00:42 - Uchwała Nr XX/111/2016 w sprawie nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za rok 2015.o (162.57 kB)
2016-07-12 09:25:56 - Uchwała nr 51/2016 Kolegium RIO we Wrocławiu w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego nr XX/111/2016 - nieudzielenie absolutorium (1.93 MB)
2016-07-12 09:31:41 - Uchwała nr XXI/112/2016 w sprawie przyjecia sprawozdania z realizacji "Powiatowgo Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2015-2018" za rok 2015 z dnia 5 lipca 2016 r. (1.84 MB)
2016-07-12 09:39:49 - Uchwała nr XXI/113/2016 w sprawie woli przystąpienia przez Powiat Jeleniogórski do projektu pn. "Nowa Perspektywa - Lepszy Start" w ramach RPO skierowanego do wychowanków dolnośląskich MOW z dni (171.36 kB)
2016-07-12 09:42:13 - Uchwał nr XXI/114/2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2016 rok z dnia 5 lipca 2016 r. (201.68 kB)
2016-08-02 10:16:39 - Uchwała nr XXII/115/2016 w spr. zaskarzenia rozstrzygnięcia nadzorczego stanowiącego uchwałę nr 51/2016 Kolegium RIO(...) z dn. 28 lipca 2016r. (180.34 kB)
2016-10-06 08:53:31 - Uchwała nr XXIII/116/2016 w sprawie przyjęcia oceny stanu zabezpiecz. przeciwpowodziowego powiatu jel za 2015 r. z dnia 29.09.2016 (153.87 kB)
2016-10-06 08:56:13 - uchwała nr XXIII/117/2016 w sprawie ustalenia stawek zwrotu radnym RPJ kosztów przejazdu w podrózy służbowej poj. samoch. niebedącym własnością PJ (168.88 kB)
2016-10-06 09:08:00 - uchwała nr XXIII/118/2016 w sprawie wyboru przedstawiciela PJ do składu VII kadencji Rady Społ. przy CRR KRUS "GRANIT" w Szklarskiej Porębie (166.18 kB)
2016-10-06 09:09:41 - uchwała nr XXIII/119/2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2016 rok (454.86 kB)
2016-10-11 12:44:36 - Uchwała nr XXIV/120/2016 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego 25 rocznicy podpisania Porozumienia o współpracy pomiędzy Wojewodą Jeleniogórskim w Rzeczpospolitej Polskiej i P (165.38 kB)
2016-11-02 11:32:49 - Uchwała nr XXV/121/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku (385.38 kB)
2016-11-02 11:34:08 - Uchwała nr XXV/122/2016 w sprawie rozpatrzenia informacji o działalności Społecznej Straży Rybackiej Polskiego Związku Wędkarskiego - Zarządu Okręgu w Jeleniej Górze na terenie powiatu jelen (171.38 kB)
2016-11-02 11:35:19 - Uchwała nr XXV/123/2016 w sprawie przyjęcia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o stanie środowiska na obszarze województwa dolnośląskiego w zakresie dotycząc (170.26 kB)
2016-11-02 11:36:27 - Uchwała nr XXV/124/2016 w sprawie przyjęcia Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski w roku szkolnym 2015/2016 (164.69 kB)
2016-11-02 11:37:52 - Uchwała nr XXV/125/2016 w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Kowary zadania polegającego na prowadzeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Kowarach (169.48 kB)
2016-11-02 11:43:27 - Uchwała nr XXV/126/2016 w sprawie przyjęcia informacji: „Sport w powiecie jeleniogórskim” (502.83 kB)
2016-11-02 11:44:32 - Uchwała nr XXV/127/2016 w sprawie przyjęcia informacji: „Turystyka w powiecie jeleniogórskim” (532.36 kB)
2016-11-02 11:45:46 - Uchwała nr XXV/128/2016 w sprawie przyjęcia informacji: „Kultura w powiecie jeleniogórskim” (360.84 kB)
2016-11-02 11:50:46 - Uchwała nr XXV/129/2016 w sprawie ustalenia na 2017 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od (175.42 kB)
2016-11-02 11:52:07 - Uchwała nr XXV/130/2016 w sprawie uchwalenia Programu i form współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2017 roku (580.44 kB)
2016-11-02 11:54:17 - Uchwała nr XXV/131/2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2016 rok (439.93 kB)
2016-11-02 11:55:36 - Uchwała nr XXV/132/2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016 - 2030 (448.57 kB)
2016-12-05 11:00:34 - Uchwała nr XXVI/133/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu p.n. „Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim” w ramach Regionalnego Programu Ope (172.45 kB)
2016-12-05 11:02:09 - Uchwała nr XXVI/134/2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok (732.44 kB)
2016-12-06 08:59:48 - Obwieszczenie o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXV/129/2016 z dnia 27 października 2016 r. (266.51 kB)
2017-01-04 08:37:10 - Uchwała nr XXVII/135/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku (250.60 kB)
2017-01-04 08:38:42 - Uchwała nr XXVII/136/2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2016 rok (398.90 kB)
2017-01-04 08:39:50 - Uchwała nr XXVII/137/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016- 2030 (459.27 kB)
2017-01-04 08:40:56 - Uchwała nr XXVII/138/2016 w sprawie budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2017 rok (1.76 MB)
2017-01-04 08:41:58 - Uchwała nr XXVII/139/2016 w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jeleniogórskiego na rok 2017 (218.67 kB)
2017-01-04 08:43:05 - Uchwała nr XXVII/140/2016 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jeleniogórskiego na rok 2017 (233.51 kB)
2017-02-02 12:07:30 - Uchwała nr XXVIII/141/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół p (670.96 kB)
2017-02-02 12:09:36 - Uchwała nr XXVIII/142/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu p.n. „Poprawa bezpieczeństwa Kotliny Jeleniogórskiej oraz przygranicznych obszarów Gór Izerskich i Karkonosz (123.10 kB)
2017-02-02 12:10:57 - Uchwała nr XXVIII/143/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu p.n. „Ożywienie Karkonoskich tradycji i rzemiosł” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach F (177.61 kB)
2017-02-02 12:12:10 - Uchwała ne XXVIII/144/2017 w sprawie zwolnienia mieszkańców miejscowości Komarno, gmina Janowice Wielkie z obowiązku uiszczania opłat związanych ze zmianami administracyjnymi (183.59 kB)
2017-02-02 12:13:27 - Uchwała nr XXVIII/145/2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Jeleniogórskiego (523.37 kB)
2017-02-02 12:14:36 - Uchwała nr XXVIII/146/2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2017 rok (398.68 kB)
2017-02-02 12:15:45 - Uchwała nr XXVIII/147/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2016 (160.28 kB)
2017-03-03 08:13:42 - Uchwała nr XXIX/148/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Kowary zadania z zakresu edukacji publicznej należącego do właściwości powiatu polegającego na prowadzeniu szkoły branżowej I s (167.52 kB)
2017-03-03 08:14:33 - Uchwała nr XXIX/149/2017 w sprawie podpisania Umowy o Partnerstwie pomiędzy Miastem Tanvald – Republika Czeska a Powiatem Jeleniogórskim (84.57 kB)
2017-03-03 08:15:19 - Uchwała nr XXIX/150/2017 w sprawie podpisania Umowy o Partnerstwie pomiędzy Miastem Jilemnice – Republika Czeska a Powiatem Jeleniogórskim (83.34 kB)
2017-03-03 08:16:24 - Uchwała nr XXIX/151/2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Jeleniogórskiego (372.51 kB)
2017-03-03 08:17:19 - Uchwała nr XXIX/152/2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2017 rok (343.51 kB)
2017-03-03 08:18:15 - Uchwała nr XXIX/153/2017 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Jeleniogórskiego (164.90 kB)
2017-04-06 11:49:11 - Uchwała nr XXX/154/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawo (276.00 kB)
2017-04-06 11:50:11 - Uchwała nr XXX/155/2017 w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku (492.82 kB)
2017-04-06 11:51:14 - Uchwała nr XXX/156/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze w roku 2016 oraz z efektów pracy w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej za (165.30 kB)
2017-04-06 11:52:06 - Uchwała nr XXX/157/2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok (376.14 kB)
2017-04-06 11:52:54 - Uchwała nr XXX/158/2017 w sprawie delegowania dwóch radnych powiatu do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Jeleniej Góry i Powiatu Jeleniogórskiego (169.26 kB)
2017-04-28 09:22:01 - Uchwała nr XXXI/159/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiej Policji w Jeleniej Górze z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na obszarze powiatu z (164.08 kB)
2017-04-28 09:24:10 - Uchwała nr XXXI/160/2017 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych (161.94 kB)
2017-04-28 09:25:06 - Uchwała nr XXXI/161/2017 w sprawie przyjęcia ,, Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych pr (165.92 kB)
2017-04-28 09:25:55 - Uchwała ne XXXI/162/2017 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie jeleniogórskim w 2016 roku. (162.33 kB)
2017-04-28 09:27:05 - Uchwała nr XXXI/163/2017 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z realizacji Programu i form współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi po (788.55 kB)
2017-05-31 13:17:37 - Uchwała nr XXXII/164/2017 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Jeleniogórskiego za 2016 (160.26 kB)
2017-05-31 13:18:33 - Uchwała nr XXXII/165/2017 w sprawie zatwierdzenia „Rocznego raportu o stanie realizacji Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016 – 20202” za 2016 rok. (1.21 MB)
2017-05-31 13:19:16 - Uchwała nr XXXII/166/2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2017 rok. (496.31 kB)
2017-07-06 10:25:05 - Uchwała nr XXXIII/167/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2015 – 2018” za 2016 rok. (3.90 MB)
2017-07-06 10:26:13 - Uchwała nr XXXIII/168/2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2017 rok. (324.20 kB)
2017-07-06 10:27:09 - Uchwała nr XXXIII/169/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jeleniogórskiego na rok 2017. (243.24 kB)
2017-07-06 10:28:05 - Uchwała nr XXXIII/170/2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2016 rok (155.41 kB)
2017-07-06 10:28:47 - Uchwała nr XXXIII/171/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za rok 2016 (170.81 kB)
2017-08-31 08:27:57 - Uchwała nr XXXIV/172/2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu jeleniogórskiego (441.74 kB)
2017-08-31 08:28:51 - Uchwała nr XXXIV/173/2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok (538.96 kB)
2017-10-04 14:39:16 - Uchwała Nr XXXV/174/2017 w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół dla których Powiat Jeleniogórski jest organem prowadzącym oraz określenia szczegółowy (626.55 kB)
2017-10-04 14:40:00 - Uchwała Nr XXXV/175/2017 w sprawie utworzenia, w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, Ośrodka Interwencji Kryzysowej. (171.17 kB)
2017-10-04 14:40:45 - Uchwała Nr XXXV/176/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r. (330.91 kB)
2017-10-04 14:41:35 - Uchwała Nr XXXV/177/2017 w sprawie przyjęcia oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu jeleniogórskiego za rok 2016. (160.77 kB)
2017-10-04 14:45:23 - Uchwała Nr XXXV/178/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady powiatu Jeleniogórskiego na rok 2017. (239.29 kB)
2017-10-05 11:14:56 - Uchwała Nr XXXV/179/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie. (1.40 MB)
2017-10-05 11:17:04 - Uchwała Nr XXXV/180/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze. (1.62 MB)
2017-10-05 11:18:13 - Uchwała Nr XXXV/181/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie. (1.41 MB)
2017-10-05 11:21:23 - Uchwała Nr XXXV/182/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie. (1.12 MB)
2017-10-05 11:22:52 - Uchwała Nr XXXV/183/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie. (1.41 MB)
2017-10-05 11:23:50 - Uchwała Nr XXXV/184/2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok. (357.79 kB)
2017-10-31 11:39:42 - Uchwała Nr XXXVI/185/2017 w sprawie rozpatrzenia informacji o działalności Społecznej Straży Rybackiej Polskiego Związku Wędkarskiego - Zarządu Okręgu w Jeleniej Górze na terenie powiatu jeleniogórski (178.86 kB)
2017-10-31 11:42:01 - Uchwała Nr XXXVI/186/2017 w sprawie przyjęcia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o stanie środowiska na obszarze województwa dolnośląskiego w zakresie dotyczącym powia (170.64 kB)
2017-10-31 11:43:07 - Uchwała Nr XXXVI/187/2017 w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska powiatu jeleniogórskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024" (4.24 MB)
2017-10-31 11:44:08 - Uchwała Nr XXXVI/188/2017 w sprawie przyjęcia Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski w roku szkolnym 2016/2017 (1.26 MB)
2017-10-31 11:45:03 - Uchwała Nr XXXVI/189/2017 w sprawie ustalenia na 2018 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od jego u (182.39 kB)
2017-10-31 11:46:09 - Uchwała Nr XXXVI/190/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Jeleniogórskiego (162.99 kB)
2017-10-31 11:46:55 - Uchwała Nr XXXVI/191/2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok (312.27 kB)
2017-10-31 11:47:43 - Uchwała Nr XXXVI/192/2017 w sprawie uchwalenia Programu i form współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2018 roku (363.18 kB)
2017-12-01 09:18:04 - Uchwała Nr XXXVIII/193/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie w Branżową Szkołę Sp (173.47 kB)
2017-12-01 09:19:48 - Uchwała Nr XXXVIII/194/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach w Branżową Szkołę I Stopnia w Ze (170.03 kB)
2017-12-01 09:20:39 - Uchwała Nr XXXVIII/195/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (173.69 kB)
2017-12-01 09:22:27 - Uchwała Nr XXXVIII/196/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie (170.81 kB)
2017-12-01 09:23:52 - Uchwała Nr XXXVIII/197/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie w ośmioletnią S (170.14 kB)
2017-12-11 14:30:49 - Uchwała Nr XXXIX/198/2017 w sprawie przyjęcia informacji: „Turystyka w powiecie jeleniogórskim” (333.75 kB)
2017-12-11 14:31:31 - Uchwała Nr XXXIX/199/2017 w sprawie przyjęcia informacji: „Sport w powiecie jeleniogórskim” (432.33 kB)
2017-12-11 14:32:12 - Uchwała Nr XXXIX/200/2017 w sprawie przyjęcia informacji: „Kultura w powiecie jeleniogórskim” (277.17 kB)
2017-12-11 14:48:23 - Uchwała Nr XXXIX/201/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie (2.51 MB)
2017-12-11 14:49:23 - Uchwała Nr XXXIX/202/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach (174.81 kB)
2017-12-11 14:50:07 - Uchwała Nr XXXIX/203/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie w (165.26 kB)
2017-12-11 14:50:53 - Uchwała Nr XXXIX/204/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach w Branżową Szk (166.21 kB)
2017-12-11 14:51:53 - Uchwała Nr XXXIX/205/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarko (166.55 kB)
2017-12-11 14:53:02 - Uchwała Nr XXXIX/206/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „J (163.42 kB)
2017-12-11 14:54:11 - Uchwała Nr XXXIX/207/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Poręb (162.64 kB)
2017-12-11 14:54:48 - Uchwała Nr XXXIX/208/2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok (509.45 kB)
2017-12-27 14:32:22 - Uchwała Nr XL/209/2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu jeleniogórskiego (424.65 kB)
2017-12-27 14:33:26 - Uchwała Nr XLI/210/2017 w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok (1.49 MB)
2017-12-27 14:34:09 - Uchwała Nr XLI/211/2017 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego (420.57 kB)
2017-12-27 14:34:52 - Uchwała Nr XLI/212/2017 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jeleniogórskiego na rok 2018 (223.73 kB)
2017-12-27 14:36:01 - Uchwała Nr XLI/213/2017 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Jeleniogórskiego na rok 2018 (220.35 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018
Osoba, która wytworzyła informację: Karolina Dąbrowska
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Kaczmarczyk Pałucha, Karolina Dąbrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Karolina Dąbrowska
Data wytworzenia informacji: 2014-11-26 15:05:19
Data udostępnienia informacji: 2014-11-26 15:05:19
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-27 14:36:12

Wersja do wydruku...

corner   corner