logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
minus Budżet i majątek Powiatu
   minus Uchwały budżetowe wraz ze zmianami
      minus Uchwały budżetowe
      minus Zmiany w budżecie
         minus Uchwałami Rady Powiatu
         minus Uchwałami Zarządu Powiatu
      minus Projekt budżetu Powiatu na 2005 rok
      minus Projekt budżetu Powiatu na 2006 r.
      plus Projekt budżetu Powiatu na 2007 rok
   minus Dysponowany majątek
   minus Dług publiczny
   minus Ciężary publiczne
   minus Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
   minus Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2009 rok
   minus Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2010 rok
   minus Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2011 rok
   minus Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2012 rok
   minus Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2020.
   minus Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2020
   minus Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2021
   minus Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2013 rok
   minus Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2025
   plus Projekt budżetu powiatu na 2014 rok
   minus Projekt budżetu powiatu na 2015 rok
   minus Projekt budżetu powiatu na 2016 rok wraz z projektem WPF.
   minus Projekt budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok wraz z projektem WPF.
   minus Projekt budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok wraz z projektem WPF.
   minus Projekt budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok wraz z projektem WPF
   minus Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2020 rok wraz z projektem WPF
   minus Projekt budżetu Powiatu Karkonoskiego na 2021 rok wraz z projektem WPF
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu jeleniogórskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2004-04-16 15:19:48 - Plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2004 rok- Uchwała Nr XV/87/04 z dnia 30.01.2004 r. (73.50 kB)
2004-04-16 15:24:51 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie i rozdysponowania wolnych środków z roku 2003 - Uchwała Nr XVII/99/04 z dnia 30.03.2004 r. (54.50 kB)
2004-04-16 15:27:15 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/99/04 z dnia 30.03.2004 r. (78.50 kB)
2004-04-16 15:29:52 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/99/04 z dnia 30.03.2004 r. (341.00 kB)
2004-07-15 10:22:03 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok-Uchwała Nr XX/120/04 z dnia 30.06.2004 roku. (64.50 kB)
2004-07-15 10:27:30 - Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego-Uchwała Nr XX/121/04 z dnia 30.06.2004 r. (31.00 kB)
2004-07-15 10:36:08 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/121/04 z dnia 30.06.2004 r. (45.00 kB)
2004-10-04 11:14:03 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok-Uchwała Nr XXII/127/04 z dnia 27.09.2004 roku. (174.50 kB)
2004-10-04 11:17:11 - Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok-Zmiany w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (68.50 kB)
2004-11-02 12:02:44 - Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok-Uchwała Nr XXIII/145/04 z dnia 29 października 2004 r. (73.00 kB)
2004-11-02 12:05:13 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/145/04 z dnia 29 października 2004 r. (67.50 kB)
2004-12-01 13:04:35 - Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 r Nr XXIV/148/04 z dnia 26 listopada 2004 r. (90.50 kB)
2005-01-12 09:13:42 - Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok Nr XXV/158/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku. (161.00 kB)
2005-04-07 09:21:15 - Uchwała Nr XXVIII/174/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r. (269.50 kB)
2005-06-27 09:25:36 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXX/193/05 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok. (136.50 kB)
2005-10-04 09:37:27 - Uchwała Nr XXXIII/216/05 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok. (126.50 kB)
2005-10-04 09:40:28 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/216/05 z dnia 27 września 2005 r.-Plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok (71.00 kB)
2005-10-04 09:43:16 - Załącznik Nr 2 do uchwały XXXIII/216/05 z dnia 27 września 2005r-Plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok. (68.50 kB)
2005-11-03 08:39:45 - Uchwała Nr XXXIV/222/05 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r. (38.50 kB)
2005-11-30 09:07:58 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogóskiego z dnia 29 listopada 2005 roku Nr XXXV/228/05 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok. (329.50 kB)
2006-01-10 09:43:09 - Uchwała Nr XXXVI/231/05 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok (212.50 kB)
2006-01-10 09:45:59 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/231/05 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku -Plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Śrdowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok (69.00 kB)
2006-01-10 09:50:34 - Uchwała Nr XXXVI/232/05 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetow (53.00 kB)
2006-03-22 13:51:21 - Uchwała Nr XXXVIII/244/06 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 lutego 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2006 rok. (39.50 kB)
2006-04-11 10:54:54 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXIX/254/06 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2006 r. (181.00 kB)
2006-07-04 14:29:43 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLII/275/06 z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok. (145.00 kB)
2006-07-04 14:33:19 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLII/275/06 z dnia 28 czerwca 2006 roku. (68.50 kB)
2006-07-04 14:36:32 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVII/275/06 z dnia 28 czerwca 2006 roku. (70.50 kB)
2006-08-01 08:36:52 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 lipca 2006 roku Nr XLIII/282/06 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok (49.50 kB)
2006-10-05 10:06:16 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLIV/287/06 z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2006 r. (275.00 kB)
2006-11-20 10:06:31 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 października 2006 roku Nr XLV/295/06 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok. (61.00 kB)
2006-11-20 10:09:29 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 października 2006 Nr XLV/296/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000 zł. (33.00 kB)
2006-11-20 10:12:00 - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 października 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000 zł (85.00 kB)
2006-12-29 08:56:23 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 r.Nr II/10/06 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 r. (171.00 kB)
2006-12-29 09:03:53 - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok. (68.50 kB)
2006-12-29 09:21:05 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 grudnia Nr III/20/06 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 r. (44.00 kB)
2006-12-29 09:22:05 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 grudnia Nr III/21/06 w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006. (53.00 kB)
2007-05-08 09:28:29 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 kwietnia 2007 r.Nr VII/49/07 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r. (56.50 kB)
2007-05-08 09:30:18 - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 kwietnia 2007 roku Nr VII/49/07 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r - dochody (43.43 kB)
2007-05-08 09:31:57 - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 kwietnia 2007 roku Nr VII/49/07 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r - wydatki (58.04 kB)
2007-05-31 13:15:06 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 maja 2007 r.Nr VIII/55/07 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r. (56.50 kB)
2007-05-31 13:16:36 - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 maja 2007 roku Nr VIII/55/07 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r - dochody (42.51 kB)
2007-05-31 13:17:26 - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr VIII/55/07 z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok-wydatki (61.56 kB)
2007-06-28 10:13:07 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 czerwca 2007 r.Nr IX/59/07 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r. (50.00 kB)
2007-06-28 10:14:39 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/59/07 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok - dochody. (43.43 kB)
2007-06-28 10:16:44 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/59/07 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok -wydatki. (42.61 kB)
2007-06-28 10:17:52 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/59/07 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok - zmiany w planie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gos (51.22 kB)
2007-08-01 14:05:05 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2007 r.Nr X/64/07 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r. (50.00 kB)
2007-08-01 14:06:49 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/64/07 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok - dochody. (45.38 kB)
2007-08-01 14:11:04 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/64/07 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok -wydatki. (42.01 kB)
2007-09-24 16:41:19 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 21 września 2007 r.Nr XI/72/07 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r. (62.00 kB)
2007-09-24 16:42:37 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/72/07 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 21 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok - dochody. (43.43 kB)
2007-09-24 16:43:32 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/72/07 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 21 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok -wydatki. (58.04 kB)
2007-09-24 16:44:55 - Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XI/72/07 z dnia 21 września 2007 roku -Fundusze (54.32 kB)
2007-10-30 09:33:47 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 października 2007 r.Nr XII/81/07 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r. (62.00 kB)
2007-10-30 09:35:00 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/81/07 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok - dochody. (45.38 kB)
2007-10-30 09:36:21 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/81/07 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok -wydatki. (42.01 kB)
2007-10-30 09:37:33 - Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XII/81/07 z dnia 29 października 2007 roku -Fundusze (54.32 kB)
2007-11-30 08:53:40 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 listopada 2007 r.Nr XIII/83/07 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r. (61.00 kB)
2007-11-30 08:56:27 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/83/07 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok - dochody. (54.93 kB)
2007-11-30 08:57:42 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/83/07 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok -wydatki. (87.01 kB)
2007-11-30 09:03:31 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/83/07 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok - fundusze (53.47 kB)
2008-01-05 11:56:48 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 grudnia 2007 r.Nr XIV/89/07 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r. (46.50 kB)
2008-01-05 11:58:55 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/89/07 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok - dochody. (45.16 kB)
2008-01-05 12:00:35 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/89/07 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok - wydatki. (55.62 kB)
2008-01-05 12:02:57 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/89/07 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok - fundusze (54.32 kB)
2008-04-01 09:30:57 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 marca 2008 roku Nr XVII/119/08 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok. (56.50 kB)
2008-04-01 10:03:18 - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogóskiego Nr XVII/119/08 z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok-dochody (54.93 kB)
2008-04-01 10:05:32 - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVII/119/08 z dn.31 marca 2008r.w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2008 rok-wydatki (55.62 kB)
2008-05-05 14:44:40 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 kwietnia 2008 roku Nr XVIII/122/08 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2008 r. (66.50 kB)
2008-05-05 14:47:21 - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVIII/122/08 z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2008 rok-dochody (54.93 kB)
2008-05-05 14:50:40 - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVIII/122/08 z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2008 rok-wydatki (87.01 kB)
2008-05-05 14:52:34 - Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVIII/122/08 z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2008 rok-Plan Funduszy Celowych (53.47 kB)
2008-06-12 10:33:33 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XIX/132/08 z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2008 rok (58.50 kB)
2008-06-12 10:36:18 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/132/08 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 03 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok - dochody. (43.43 kB)
2008-06-12 10:38:07 - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XIX/132/08 z dnia 03.06.2008r.w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008r.-wydatki (58.04 kB)
2008-06-12 10:50:19 - Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XIX/132/08 z dnia 03 czerwca 2008 r w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego.-fundusze (50.97 kB)
2008-06-30 13:06:19 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XX/135/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2008 rok (58.50 kB)
2008-06-30 13:08:52 - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XX/135/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku -dochody (54.93 kB)
2008-06-30 13:10:40 - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XX/135/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku -wydatki (87.01 kB)
2008-06-30 13:12:27 - Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XX/135/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku -rachunki dochodów własnych (37.83 kB)
2008-07-29 13:42:33 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXI/146/08 z dn.29 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. (51.00 kB)
2008-07-29 13:44:04 - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXI/146/08 z dnia 29 lipca 2008 r-dochody (54.93 kB)
2008-07-29 13:45:46 - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXI/146/08 z dnia 29 lipca 2008 r-wydatki (87.01 kB)
2008-10-01 11:59:26 - Uchwała Nr XXII/154/08 z dnia 30 września 2008 roku Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok. (48.00 kB)
2008-10-01 12:01:50 - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXII/154/08 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2008 rok. (43.43 kB)
2008-10-01 12:06:25 - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXII/154/08 z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008r. (87.01 kB)
2008-11-04 15:32:18 - Uchwała Nr XXIII/161/08 z dnia 29 października 2008 roku Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok. (59.50 kB)
2008-11-04 15:34:34 - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXIII/161/08 z dnia 29 października 2008 roku -dochody (50.36 kB)
2008-11-04 15:36:29 - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXIII/161/08 z dnia 29 października 2008 roku-wydatki (64.22 kB)
2008-11-04 15:37:56 - Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXIII/161/08 z dnia 29 października 2008 roku-Fundusze (53.47 kB)
2008-12-04 11:56:28 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXV/165/08 z dnia 2 grudnia 2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2008 rok. (55.00 kB)
2008-12-04 11:58:31 - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXV/165/08 z dnia 2 grudnia 2008 roku-dochody (54.93 kB)
2008-12-04 11:59:07 - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXV/165/08 z dnia 2 grudnia 2008 roku-wydatki (87.01 kB)
2009-01-10 11:39:17 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVI/169/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2008 rok. (49.00 kB)
2009-01-10 11:40:21 - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVI/169/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku-dochody (44.40 kB)
2009-01-10 11:41:02 - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVI/169/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku-wydatki (42.01 kB)
2009-01-10 11:42:45 - Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVI/169/08 z dnia 30 grudnia 2008 r-plan funduszy (54.32 kB)
2009-02-02 09:56:08 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVII/178/09 z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2009 rok. (55.00 kB)
2009-02-02 10:29:29 - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVII/178/09 z dnia 29 stycznia 2009 roku-dochody (54.93 kB)
2009-02-02 10:30:41 - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVII/178/09 z dnia 29 stycznia 2009 roku-wydatki (87.01 kB)
2009-02-27 12:16:27 - Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVIII/180/09 z dnia 26 lutego 2009 roku-dochody związanie z realizacją zadań administracji rządowej (47.36 kB)
2009-02-27 12:17:29 - Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVIII/180/09 z dnia 26 lutego 2009 roku-wydatki związanie z realizacją zadań administracji rządowej (52.18 kB)
2009-02-27 12:18:22 - Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVIII/180/09 z dnia 26 lutego 2009 roku-powiatowe fundusze celowe (53.67 kB)
2009-05-04 09:32:49 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXIX/185/09 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok (57.00 kB)
2009-05-04 09:33:50 - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXIX/185/09 z dnia 27 marca 2009 roku-dochody (45.88 kB)
2009-05-04 09:35:10 - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXIX/185/09 z dnia 27 marca 2009 roku-wydatki (0.00 B)
2009-05-04 09:36:26 - Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXIX/185/09 z dnia 27 marca 2009 roku-dochody rządówka (0.00 B)
2009-05-04 09:42:38 - Załącznik Nr 3a do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXIX/185/09 z dnia 27 marca 2009 roku-wydatki rządówka (49.35 kB)
2009-05-04 09:45:20 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego XXX/190/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2009 roku (105.00 kB)
2009-05-04 09:46:48 - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXX/190/09 -dochody (43.51 kB)
2009-05-04 09:48:01 - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXX/190/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku-wydatki (49.56 kB)
2009-05-29 14:37:28 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego XXXI/196/09 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2009 roku (49.00 kB)
2009-05-29 14:39:41 - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXI/196/09 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2009 rok-dochody (44.00 kB)
2009-05-29 14:41:11 - Załącznik Nr 2 do uchwały rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXI/196/09 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2009 rok -wydatki (68.34 kB)
2009-05-29 14:43:40 - Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXI/196/09 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2009 rok-fundusze (54.07 kB)
2009-05-29 14:45:05 - Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXI/196/09 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2009 rok-rachunki dochodów własnych (37.65 kB)
2009-06-29 12:45:20 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXIII/202/09 z dnia 29czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2009 rok (79.00 kB)
2009-06-29 12:46:51 - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXIII/202/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku-dochody (43.43 kB)
2009-06-29 12:48:11 - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXIII/202/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku-wydatki (58.04 kB)
2009-08-04 09:06:17 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXV/214/09 z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2009 rok (104.50 kB)
2009-08-04 09:08:21 - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXV/214/09 z dnia 31 lipca 2009 roku -dochody (49.96 kB)
2009-08-04 09:10:27 - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXV/214/09 z 31 lipca 2009 roku-wydatki (57.60 kB)
2009-08-04 09:13:30 - Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXV/214/09 z dnia 31 lipca 2009 roku-zadania administracji rządowej (50.19 kB)
2009-08-04 09:16:51 - Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXV/214/09 z dnia 31 lipca 2009 roku-fundusze (53.68 kB)
2009-10-05 12:30:06 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXVI/222/09 z dnia 28 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2009 rok (48.00 kB)
2009-10-05 12:31:50 - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXVI/222/09 z dnia 28 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2009 rok-dochody (50.97 kB)
2009-10-05 12:33:18 - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXVI/222/09 z dnia 28 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2009 rok-wydatki (43.64 kB)
2009-10-05 12:34:38 - Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXVI/222/09 z dnia 28 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2009 rok-przychody i rozchody (43.00 kB)
2009-10-30 08:54:37 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXVII/229/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2009 rok (59.50 kB)
2009-10-30 09:01:45 - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXVII/229/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2009 rok-dochody. (43.43 kB)
2009-10-30 09:25:11 - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXVII/229/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zmian w budzecie powiatu jeleniogórskiego na 2009 rok-wydatki (58.04 kB)
2009-10-30 09:28:00 - Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXVII/229/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2009 rok-Powiatowy Fundusz Gospo (54.84 kB)
2009-12-04 10:46:10 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXVIII/236/09 z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2009 rok (55.00 kB)
2009-12-04 10:47:44 - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXVIII/236/09 z dnia 30 listopada 2009 roku-dochody (54.93 kB)
2009-12-04 10:49:36 - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXVIII/236/09 z dnia 30 listopada 2009 roku-wydatki (87.01 kB)
2010-01-07 14:40:52 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XL/238/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2009 rok. (49.00 kB)
2010-01-07 14:42:45 - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XL/238/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku -dochody (43.74 kB)
2010-01-07 14:57:17 - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XL/238/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku-wydatki (44.35 kB)
2010-03-05 08:46:35 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLII/246/10 z dnia 1 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok (38.00 kB)
2010-04-01 15:32:59 - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLII/246/10 z dnia 1 marca 2010 roku (48.72 kB)
2010-04-01 15:34:00 - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLII/246/10 z dnia 1 marca 2010 roku (53.69 kB)
2010-04-01 15:34:31 - Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLII/246/10 z dnia 1 marca 2010 roku (37.22 kB)
2010-04-01 15:35:49 - Uchwała Nr XLIII/251/10 Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok (57.00 kB)
2010-04-01 15:38:01 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/251/10 z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok (43.43 kB)
2010-04-01 15:38:49 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/251/10 z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok (87.01 kB)
2010-04-06 13:47:11 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/251/10 z dnia 31 marca 2010 roku Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok-dochody rządówka (37.55 kB)
2010-04-06 13:48:23 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/251/10 z dnia 31 marca 2010 roku Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok-wydatki rządówka (37.76 kB)
2010-04-06 13:49:22 - Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/251/10 z dnia 31 marca 2010 roku Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogóskiego na 2010 rok-rachunek dochodów własnych (37.47 kB)
2010-04-06 13:50:38 - Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/251/10 z dnia 31 marca 2010 roku Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok-Powiatowy Fundusz Gospodarki Za (51.38 kB)
2010-04-29 08:54:08 - Uchwała Nr XLIV/256/10 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok (53.00 kB)
2010-04-29 09:32:45 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/256/10 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok-dochody (51.74 kB)
2010-04-29 09:33:54 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/256/10 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok-wydatki (154.83 kB)
2010-06-01 10:56:46 - Uchwała Nr XLV/261/10 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok. (44.50 kB)
2010-06-02 12:48:18 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/261/10 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok-dochody. (46.06 kB)
2010-06-02 12:49:47 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/261/10 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok-wydatki. (68.31 kB)
2010-06-02 12:50:59 - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/261/10 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok. (88.50 kB)
2010-07-02 15:33:12 - Uchwała Nr XLVI/269/10 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budzecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok (54.50 kB)
2010-07-02 15:34:25 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/269/10 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 czerwca 2010 roku-dochody (54.80 kB)
2010-07-02 15:35:27 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/269/10 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 czerwca 2010 roku-wydatki (115.11 kB)
2010-07-02 15:36:24 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/269/10 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 czerwca 2010 roku-przychody i rozchody (41.00 kB)
2010-07-02 15:37:14 - Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/269/10 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 czerwca 2010 roku-rachunek dochodów własnych (21.00 kB)
2010-08-02 12:49:10 - Uchwała Nr XLVII/273/10 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budzecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok (50.00 kB)
2010-08-02 12:54:06 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/273/10 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 lipca 2010 roku-dochody (47.99 kB)
2010-08-09 09:12:26 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/273/10 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 lipca 2010 roku-wydatki (90.24 kB)
2010-08-09 09:15:50 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/273/10 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 lipca 2010 roku-wydatki fiansowane z Funuszy Strukturalnych (183.50 kB)
2010-09-27 08:44:28 - Uchwała Nr XLVIII/279/10 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 24 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok. (57.50 kB)
2010-09-27 08:47:36 - Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLVIII/279/10 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 r. -dochody (53.63 kB)
2010-09-27 08:50:36 - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLVIII/279/10 z dnia 24 września 2010 r w sprawie zmian w budżecie -wydatki (83.83 kB)
2010-09-27 08:59:05 - Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLVIII/279/10 z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu -Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartogr (52.07 kB)
2010-09-27 09:09:23 - Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLVIII/279/10 z dnia 24 września 2010r w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok-Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony śr (73.50 kB)
2010-12-30 14:21:33 - Uchwała Nr III/19/10 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem r (49.00 kB)
2011-04-04 10:23:28 - Uchwała Nr VII/37/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok (61.00 kB)
2011-04-04 10:25:54 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/37/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok (52.05 kB)
2011-04-04 10:27:46 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/37/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok (60.13 kB)
2011-04-04 10:28:52 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/37/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok (35.50 kB)
2011-04-04 10:30:09 - Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/37/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok (57.00 kB)
2011-04-04 10:31:14 - Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/37/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok (37.92 kB)
2011-05-27 11:08:22 - Uchwała Nr IX/44/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok. (57.00 kB)
2011-05-27 11:10:47 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/44/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok-dochody (47.92 kB)
2011-05-27 11:12:37 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/44/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok-wydatki (50.90 kB)
2011-05-27 11:13:49 - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/44/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok-przychody (35.50 kB)
2011-07-05 12:39:55 - Uchwała Nr X/52/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 26 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok. (55.00 kB)
2011-07-05 12:41:55 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/52/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 26 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok. (43.40 kB)
2011-07-05 12:43:20 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/52/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 26 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok. (46.86 kB)
2011-07-05 12:44:31 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/52/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 26 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok. (64.00 kB)
2011-07-05 12:45:36 - Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/52/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 26 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok. (57.00 kB)
2011-07-05 12:46:47 - Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/52/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 26 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok. (28.00 kB)
2011-08-01 14:00:29 - Uchwała Nr XI/58/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok (49.00 kB)
2011-08-01 14:03:28 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/58/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok -dochody (41.39 kB)
2011-08-01 14:05:11 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/58/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok-wydatki (42.69 kB)
2011-08-01 14:06:46 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/58/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok-środki unijne (30.50 kB)
2011-09-30 10:04:09 - Uchwała Nr XII/70/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok (47.00 kB)
2011-09-30 10:06:47 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/70/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok-dochody (45.77 kB)
2011-09-30 10:24:47 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/70/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok-wydatki (47.24 kB)
2011-10-28 11:22:37 - Uchwała Nr XIII/76/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok. (57.00 kB)
2011-10-28 11:24:46 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/76/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok-dochody (45.99 kB)
2011-10-28 11:26:54 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/76/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok-wydatki (71.65 kB)
2011-12-02 14:02:14 - Uchwała Nr XIV/78/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rokk (58.00 kB)
2011-12-02 14:04:56 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/78/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok-dochody (50.68 kB)
2011-12-02 14:06:21 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/78/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok-wydatki (54.18 kB)
2011-12-02 14:08:03 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/78/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok-przychody (35.50 kB)
2012-01-03 14:43:12 - Uchwała Nr XV/86/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok (52.00 kB)
2012-01-03 14:43:12 - Uchwała Nr XV/86/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok (52.00 kB)
2012-01-03 14:45:20 - Załacznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XV/86/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok-dochody (40.92 kB)
2012-01-04 08:16:53 - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XV/86/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok-wydatki (43.98 kB)
2012-01-04 08:20:18 - Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XV/86/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok-wykaz zadań z zakresu zadań ochr (60.00 kB)
2012-04-02 12:28:43 - Uchwała Nr XVIII/106/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok (56.50 kB)
2012-04-02 12:31:27 - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVIII/106/12 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok-dochody (40.33 kB)
2012-04-02 12:32:26 - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVIII/106/12 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok-wydatki (42.75 kB)
2012-04-02 12:35:20 - Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVIII/106/12 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok-przychody (30.00 kB)
2012-04-02 12:37:49 - Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVIII/106/12 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok-wykaz zadań inwestycyjnych (73.50 kB)
2012-04-02 12:39:12 - Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVIII/106/12 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok-zadania finansowane ze środków (58.50 kB)
2012-04-26 14:52:27 - Uchwała Nr XIX/113/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok. (59.50 kB)
2012-04-26 14:54:26 - Załacznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/113/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok-dochody (49.67 kB)
2012-04-26 14:55:27 - Załacznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/113/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok-wydatki (46.41 kB)
2012-04-26 14:56:42 - Załacznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/113/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok-przychody (36.00 kB)
2012-06-13 11:50:50 - Uchwała Nr XX/118/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok. (56.50 kB)
2012-06-13 11:52:37 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/118/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok-dochody (41.96 kB)
2012-06-13 11:54:36 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/118/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok-wydatki (44.90 kB)
2012-06-13 11:56:41 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/118/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok-wykaz zadań inwestycyjnych plan (88.50 kB)
2012-07-02 09:36:01 - Uchwała Nr XXI/123/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok (58.00 kB)
2012-07-02 09:40:22 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/123/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego na 2012 rok w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok-dochody (41.04 kB)
2012-07-02 09:41:33 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/123/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego na 2012 rok w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok-wydatki (46.48 kB)
2012-07-02 09:44:03 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/123/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego na 2012 rok w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok-inwestycje (88.50 kB)
2012-07-02 09:45:15 - Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/123/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego na 2012 rok w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok-środki unijne (27.50 kB)
2012-09-28 09:35:13 - Uchwała Nr XXIII/131/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok (64.50 kB)
2012-09-28 09:37:08 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/131/12 z dnia 27 września 2012 r w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok-dochody (49.10 kB)
2012-09-28 09:38:10 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/131/12 z dnia 27 września 2012 r w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok-wydatki (50.16 kB)
2012-09-28 09:39:44 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/131/12 z dnia 27 września 2012 r w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok-przychody (37.50 kB)
2012-09-28 09:42:07 - Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/131/12 z dnia 27 września 2012 r w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok-inwestycje (74.00 kB)
2012-09-28 09:43:32 - Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/131/12 z dnia 27 września 2012 r w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok-dochody i wydatki w zakresie ochrony środowiska (58.00 kB)
2012-11-05 11:01:23 - Uchwała Nr XXIV/136/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogóskiego na 2012 rok (64.00 kB)
2012-11-05 11:05:15 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/136/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok-dochody (49.47 kB)
2012-11-05 11:06:54 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/136/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok-wydatki (56.00 kB)
2012-11-05 11:08:26 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/136/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok-wykaz zadań inwestycyjny (85.50 kB)
2012-12-04 10:50:29 - Uchwała Nr XXV/145/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok. (62.00 kB)
2012-12-04 10:52:06 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/145/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok-dochody (51.02 kB)
2012-12-04 10:53:28 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/145/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok-wydatki (55.55 kB)
2012-12-04 10:57:13 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/145/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok-Wykaz zadań inwestycyjnych d (86.00 kB)
2012-12-04 10:58:55 - Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/145/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok-Wykaz dochodów i zadań w za (58.00 kB)
2013-01-04 10:51:45 - Uchwała Nr XXVI/147/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok (59.00 kB)
2013-01-04 10:52:52 - Załącznik Nr 1 do uchwały XXVI/147/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok -dochody (50.41 kB)
2013-01-04 10:54:10 - Załącznik Nr 2 do uchwały XXVI/147/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok -wydatki (52.60 kB)
2013-01-04 10:55:26 - Załącznik Nr 3 do uchwały XXVI/147/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok -wykaz zadań inwestycyjnych (84.50 kB)
2013-01-04 11:00:12 - Załącznik Nr 4 do uchwały XXVI/147/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok -wykaz zadań w zakresie ochrony (58.00 kB)
2013-02-11 09:11:05 - Uchwała Nr XXVII/156/13 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok wraz z załącznikami . (191.14 kB)
2013-04-03 08:50:00 - Uchwała Nr XXVIII/166/13 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok wraz z załącznikami (435.30 kB)
2013-04-29 10:14:20 - Uchwała Nr XXIX/172/13 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok wraz z załącznikami (580.18 kB)
2013-06-10 09:55:00 - Uchwała Nr XXX/179/13 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 06 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok wraz z załącznikami (621.96 kB)
2013-06-25 15:09:32 - Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 25 czerwca 2013 roku Nr I/179/2013 o możliwości wykupu przez Powiat Jeleniogórski obligacji komunalnych wraz z pismem przewodnim z dnia 25 czerwca (1.91 MB)
2013-07-02 09:17:14 - Uchwała Nr XXXI/184/13 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok wraz z załącznikami. (564.22 kB)
2013-07-12 11:29:14 - Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr WIAS-JG-447-15/13 z dnia 10 lipca 2013 roku uzupełniające opinię o możliwości wykupu przez Powiat Jeleniogórski obligacji komunalnych na kwotę 11 438 00 (1.00 MB)
2013-08-30 14:38:51 - Uchwała Nr XXXII/187/13 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok wraz z załącznikami (523.40 kB)
2013-10-01 13:21:49 - Uchwała Nr XXXIII/194/13 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok wraz z załącznikami Nr 1 -dochody i Nr 2 - (101.68 kB)
2013-11-06 09:15:32 - Uchwała Nr XXXIV/199/13 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok wraz z załącznikami Nr 1 -dochody powiatu (338.97 kB)
2013-12-02 10:46:06 - Uchwała Nr XXXV/204/13 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogóskiego na 2013 rok wraz z załącznikami Nr 1 -dochody powiatu,Nr (354.20 kB)
2014-02-17 09:27:58 - Uchwała Nr XXXVII/211/14 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok wraz z załącznikami Nr1-dochody powiatu,Nr 2 (451.75 kB)
2014-06-12 09:33:19 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXVIII/219/14 z dnia 27 marca w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok (627.08 kB)
2014-06-12 09:35:17 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXIX/227/14 z dnia 08 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok wraz z załącznikami. (647.78 kB)
2014-06-12 09:38:42 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XL/233/14 z dnia 05 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok wraz z załącznikami. (254.50 kB)
2014-06-30 09:25:27 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLI/236/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok wraz z załącznikami. (547.43 kB)
2014-09-12 11:35:35 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLII/241/14 z dnia 11 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok. (74.00 kB)
2014-09-12 11:38:08 - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLII/241/14 z dnia 11 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogóskiego na 2014 rok-dochody. (50.19 kB)
2014-09-12 11:39:57 - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLII/241/14 z dnia 11 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok-wydatki. (54.02 kB)
2014-09-12 11:41:50 - Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLII/241/14 z dnia 11 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok-inwestycje. (182.90 kB)
2014-09-12 11:44:31 - Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLII/241/14 z dnia 11 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok-zadania w zakresie ochrony ś (149.17 kB)
2014-10-09 09:25:35 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLIII/245/14 z dnia 2 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok wraz z załącznikami. (174.20 kB)
2014-10-31 09:56:57 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLIV/255/14 z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok wraz z załącznikiem Nr 1-dochody powiatu (295.59 kB)
2014-11-17 14:28:49 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLV/256/14 z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego wraz z załącznikami Nr-1-Dochody powiatu jeleniogórskieg (220.91 kB)
2015-02-27 10:12:14 - Uchwała Nr V/26/2015 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok wraz z załącznikami Nr1-Dochody powiatu jeleniogós (493.95 kB)
2015-03-23 13:17:13 - Uchwała nr I/66/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2015 roku znak SO.JG.I.0010.66.2015 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu bu (1.36 MB)
2015-04-02 10:52:48 - Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok wraz z załacznikami Nr 1-Dochody powiatu jeleniogór (307.24 kB)
2015-06-26 12:37:52 - Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok wraz z załącznikami Nr 1-Dochody Powiatu Jeleniog (552.85 kB)
2015-10-01 08:52:35 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr X/62/2015 z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok. (75.50 kB)
2015-10-01 08:54:14 - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr X/62/2015 z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego-dochody (54.91 kB)
2015-10-01 08:54:54 - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr X/62/2015 z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego-wydatki (87.24 kB)
2015-10-01 08:57:34 - Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr X/62/2015 z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego-Wykaz wydatków związanych z realizacją z (72.01 kB)
2015-10-01 09:30:31 - Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr X/62/2015 z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego-Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony (55.27 kB)
2015-10-01 09:33:47 - Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr X/62/2015 z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego-Wydatki na programy i projekty realizowane (77.48 kB)
2015-11-04 09:25:44 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XI/69/2015 z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok. (61.50 kB)
2015-11-04 09:40:29 - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XI/69/2015 z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego -dochody (41.85 kB)
2015-11-04 09:41:19 - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XI/69/2015 z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego -wydatki (41.13 kB)
2015-12-02 15:33:46 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XIII/75/2015 z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok. (71.00 kB)
2015-12-02 15:35:38 - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XIII/75/2015 z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok-dochody (46.66 kB)
2015-12-02 15:37:11 - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XIII/75/2015 z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu no 2015 rok-wydatki (69.11 kB)
2015-12-30 15:23:10 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XIV/78/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 roku. (62.00 kB)
2015-12-30 15:27:25 - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XIV/78/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku-dochody. (47.45 kB)
2015-12-30 15:28:54 - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XIV/78/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku-wydatki. (42.02 kB)
2016-01-29 09:51:58 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVI/85/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok (72.00 kB)
2016-01-29 09:53:25 - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVI/85/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku-dochody (48.97 kB)
2016-01-29 09:54:43 - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVI/85/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r -wydatki (52.05 kB)
2016-01-29 09:56:23 - Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVI/85/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku-zadania administracji rządowej (99.77 kB)
2016-01-29 09:58:08 - Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVI/85/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 roku-dochody Skarbu Państwa (84.04 kB)
2016-04-01 12:54:13 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVII/89/2016 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok. (62.50 kB)
2016-04-01 12:57:16 - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVII/89/2016 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogóskiego na 2016 rok-dochody (45.72 kB)
2016-04-01 12:58:05 - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVII/89/2016 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-wydatki (50.27 kB)
2016-05-04 14:19:16 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVIII/102/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok. (68.00 kB)
2016-05-04 14:24:07 - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVIII/102/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-dochody (46.71 kB)
2016-05-04 14:24:44 - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVIII/102/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-wydatki (49.86 kB)
2016-05-04 14:25:27 - Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVIII/102/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-przychody i rozchody (37.54 kB)
2016-05-04 14:26:17 - Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVIII/102/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-załącznik inwestycyjny (79.36 kB)
2016-05-04 14:26:58 - Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVIII/102/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-dochody i wydatki ochrona ? (65.35 kB)
2016-06-07 15:19:25 - Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Nr I/159/2016 z dnia 03 czerwca 2016 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu powiatu jelenio (2.03 MB)
2016-06-16 13:34:29 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XX/108/2016 z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok (64.50 kB)
2016-06-16 13:36:50 - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XX/108/2016 z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-dochody (45.93 kB)
2016-06-16 13:38:32 - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XX/108/2016 z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-wydatki (48.66 kB)
2016-06-16 13:40:35 - Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XX/108/2016 z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-inwestycje (74.70 kB)
2016-06-16 13:42:30 - Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XX/108/2016 z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-zadania w zakresie ochrony śro (64.79 kB)
2016-07-12 10:08:44 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXI/114/2016 z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok (59.00 kB)
2016-07-12 10:10:17 - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXI/114/2016 z dnia 5 lipca 2016 r.w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-dochody (45.89 kB)
2016-07-12 10:10:52 - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXI/114/2016 z dnia 5 lipca 2016 r.w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-wydatki (51.92 kB)
2016-10-06 12:05:58 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXIII/119/2016 z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok.Wraz z załącznikami Nr 1-dochody powiatu pla (469.94 kB)
2016-11-04 10:26:20 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXV/131/2016 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok. (75.00 kB)
2016-11-04 10:27:53 - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXV/131/2016 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok. (48.27 kB)
2016-11-04 10:37:04 - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXV/131/2016 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok. (61.95 kB)
2016-11-04 10:37:51 - Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXV/131/2016 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok. (66.28 kB)
2016-11-30 10:43:34 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVI/134/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i Załącznikami 1-5. (734.98 kB)
2016-12-30 12:05:32 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVII/136/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 r. (61.50 kB)
2016-12-30 12:08:35 - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVII/136/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.-Dochody (42.56 kB)
2016-12-30 12:09:44 - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVII/136/2016 z dnia 28 grudnia 2016r-Wydatki (43.34 kB)
2016-12-30 12:11:18 - Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVII/136/2016 z dnia 28 grudnia 2016r-zadania w zakresie ochrony środowiska. (65.55 kB)
2017-02-01 12:48:21 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVIII/146/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok wraz z uzasanieniem i Załącznikami 1-3. (396.75 kB)
2017-03-06 09:35:48 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXIX/152/2017 z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i Załącznikami Nr 1 i 2 (339.47 kB)
2017-04-05 12:35:24 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXX/157/2017 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i Załącznikami Nr 1 -3 (133.09 kB)
2017-06-01 12:22:55 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXII/166/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i Załącznikami Nr 1 -4 (485.33 kB)
2017-07-04 15:13:39 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXIII/168/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i Załącznikami Nr 1-2 (322.97 kB)
2017-08-30 11:52:40 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXIV/173/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i Załącznikami Nr 1-4 (542.21 kB)
2017-10-03 11:25:18 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXV/184/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i Załącznikami Nr 1-2 (350.79 kB)
2017-10-31 10:48:48 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXVI/191/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i Załącznikami Nr 1-2 (303.81 kB)
2017-12-12 15:14:13 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXIX/208/2017 z dnia 04 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i Załącznikami Nr 1-4 (509.37 kB)
2018-04-24 09:41:15 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLV/225/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i Załącznikami Nr 1-4 (457.73 kB)
2018-04-27 09:42:01 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLVI/228/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 roku wraz z Załącznikami Nr 1-4. (493.24 kB)
2018-06-05 12:36:17 - Uchwała Rady Powiatu Jerleniogórskiego Nr XLVII/232/2018 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok wraz załącznikami Nr 1-4 (444.21 kB)
2018-07-12 13:04:14 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLVIII/241/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 roku wraz z Załącznikami Nr 1-4. (488.25 kB)
2018-08-03 11:30:25 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLIX/247/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego wraz z załącznikami Nr 1-4. (505.57 kB)
2018-10-03 09:31:17 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr L/255/2018 z dnia 1 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogóskiego na 2018 rok. (348.91 kB)
2018-10-03 09:32:46 - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr L/255/2018 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok -dochody (202.39 kB)
2018-10-03 09:33:29 - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr L/255/2018 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok -wydatki (207.62 kB)
2018-10-03 09:34:12 - Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr L/255/2018 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok -wydatki inwestycyjne (209.65 kB)
2018-11-09 13:45:53 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr LII/266/2018 z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok wraz z załącznikami 1-3. (966.24 kB)
2019-01-03 12:48:44 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok wraz z załącznikami 1-3. (944.82 kB)
2019-03-20 12:20:03 - Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr V/38/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok wraz z załącznikami Nr 1 do Nr 5. (38.34 MB)

Nazwa dokumentu: Uchwałami Rady Powiatu
Podmiot udostępniający: Wydział Finansowy
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Pedrycz
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Pedrycz
Osoba, która wprowadzała dane: Urszula Pedrycz
Data wytworzenia informacji: 2004-04-15 13:46:07
Data udostępnienia informacji: 2004-04-15 13:46:07
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-20 12:47:24

Wersja do wydruku...

corner   corner