logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu jeleniogórskiego
 ORGANY POWIATU
minus RADA POWIATU
   minus Dane adresowe
   minus Status prawny
   minus Przedmiot działalności i kompetencje
   minus Podstawa prawna i zasady funkcjonowania
   minus Przewodniczący Rady
   plus Skład osobowy Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI Kadencji (2018-2023)
   plus Skład osobowy komisji Rady
   minus Stanowiska w sprawach publicznych
   minus Oświadczenia Rady Powiatu
   minus Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego II kadencji 2002-2006
   minus Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego III kadencji 2006-2010
   minus Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego IV kadencji 2010-2014
   minus Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018
   minus Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023
   plus Rejestry,ewidencje - udostępnianie
   plus Sesje Rady Powiatu III kandencji (2006-2010)
   plus Sesje Rady Powiatu IV kadencji (2010-2014)
   minus Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018
      minus Protokoły z Sesji V kadencji Rady Powiatu
      minus Protokoły do wglądu
      minus Protokoły Komisji Skrutacyjnych
   plus Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023
   plus Posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu IV kadencji
   plus Posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu V kadencji
   plus Posiedzenia Komisji stałych Rady V Kadencji po 1.04.2016 roku
   plus Posiedzenia komisji stałych Rady VI kadencji 2018-2023
   plus Przyjmowanie skarg i wniosków.
   plus VI kadencja petycje kierowane do Rady Powiatu Jeleniogórskiego 2018-2023 r.-informacje zbiorcze
   plus PROJEKTY UCHWAŁ Kadencja VI 2018-2023
   plus Wybory radnych do Rady Powiatu
   plus Posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu III kadencji
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2015-01-16 14:03:11 - Protokół z I Sesji Rady Powiatu w dniu 1 grudnia 2014r. (81.00 kB)
2015-02-02 08:04:20 - Protokół z II Sesji Rady Powiatu w dniu 15 grudnia 2014r. (133.50 kB)
2015-02-02 08:07:15 - Protokół z III Sesji Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2014r. (110.00 kB)
2015-03-03 09:39:59 - Protokół z IV Sesji Rady Powiatu w dniu 30 stycznia 2015 r. (166.00 kB)
2015-04-07 12:23:09 - Protokół z V Sesji Rady Powiatu w dniu 26 lutego 2015 r. (144.00 kB)
2015-04-29 12:48:15 - Protokół z VI Sesji w dniu 31 marca 2015r. (141.50 kB)
2015-05-28 13:09:37 - Protokół z VII Sesji Rady Powiatu w dniu 28 kwietnia 2015 r. (144.50 kB)
2015-06-30 11:42:08 - Protokół z VIII Sesji Rady Powiatu w dniu 26 maja 2015 r. (51.11 kB)
2015-10-07 10:51:19 - Protokół z IX Sesji Rady Powiatu w dniu 25 czerwca 2015 r.. (133.50 kB)
2015-10-28 10:44:38 - Protokół z X Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 29 września 2015r. (220.79 kB)
2015-12-03 08:24:43 - Protokół z XI Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 23 października 2015 r. (241.24 kB)
2016-01-07 14:01:14 - Protokół z XII Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 27 listopada 2015r. (191.68 kB)
2016-01-07 14:02:09 - Protokół z XIII Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 2 grudnia 2015 r. (195.44 kB)
2016-02-01 10:01:41 - Protokół z XIV Sesji RPJ w dniu 29 grudnia 2015 r. (229.10 kB)
2016-04-08 12:07:11 - Protokół z XV Sesji RPJ w dniu 21 stycznia 2016 r. (153.55 kB)
2016-04-08 12:08:16 - Protokół z XVI Sesji Rady Powiatu w dniu 28 stycznia 2016 r. (489.51 kB)
2016-05-05 08:41:28 - Protokół z XVII Sesji Rady Powiatu w dniu 31 marca 2016 r. (376.09 kB)
2016-06-01 13:39:07 - Protokół z XVIII Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 29 kwietnia 2016 r. (327.95 kB)
2016-07-04 09:54:03 - Protokół z XIX Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 31 maja 2016r. (248.63 kB)
2016-07-12 10:59:09 - Protokół z XX Sesji Rady Powiatu w dniu 15 czerwca 2016 r. (14.14 MB)
2016-09-22 09:25:01 - Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 5 lipca 2016 r. (107.83 kB)
2016-10-03 08:57:16 - Protokół z XXII Sesji RPJ w dniu 28 lipca 2016 r. (203.42 kB)
2016-11-02 12:03:21 - Protokół z XXIV Sesji RPJ w dniu 07.10.2016 r. (176.55 kB)
2016-11-02 14:00:34 - Protokół z XXIII Sesji RPJ w dniu 29.09.2016 r. (292.24 kB)
2016-12-14 09:28:57 - Protokół z XXV Sesji RPJ w dniu 27 października 2016 r. (293.89 kB)
2017-01-17 15:01:05 - Protokół z XXVI Sesji RPJ w dniu 28 listopada 2016 r. (119.03 kB)
2017-01-31 11:38:21 - Protokół z XXVII Sesji RPJ w dniu 28 grudnia 2016 r. (317.61 kB)
2017-03-03 08:19:36 - Protokół z XXVIII Sesji RPJ w dniu 30 stycznia 2017 r. (291.54 kB)
2017-04-06 11:47:00 - Protokół z XXIX Sesji RPJ w dniu 1 marca 2017 r. (368.40 kB)
2017-04-28 11:03:07 - Protokół z XXX Sesji RPJ w dniu 29 marca 2017 r. (269.92 kB)
2017-05-31 11:18:28 - Protokół z XXXI Sesji RPJ w dniu 26 kwietnia 2017 r. (215.86 kB)
2017-07-06 10:23:31 - Protokół z XXXII Sesji RPJ w dniu 26 maja 2017 r. (165.14 kB)
2017-10-04 14:13:45 - Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 29 czerwca 2017 r. (252.14 kB)
2017-10-04 14:14:15 - Protokół z XXXIV Sesji rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 28 sierpnia 2017 r. (145.59 kB)
2017-10-31 11:12:08 - Protokół z XXXIV Sesji rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 28 września 2017 r. (64.71 kB)
2017-12-15 11:39:17 - Protokół z XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 3 listopada 2017 r. (288.21 kB)

Nazwa dokumentu: Protokoły z Sesji V kadencji Rady Powiatu
Osoba, która wytworzyła informację: Karolina Dąbrowska
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Dąbrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Karolina Dąbrowska
Data wytworzenia informacji: 2015-01-16 13:57:50
Data udostępnienia informacji: 2015-01-16 13:57:50
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-15 11:39:23

Wersja do wydruku...

corner   corner