logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu jeleniogórskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
minus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
   plus Biuro Informatyki
   minus Biuro Zamówień Publicznych
   minus Wydział Architektury,Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
      minus Dane teleadresowe
      minus Organizacja Wydziału
      minus Przyjmowanie i załatwianie spraw
      minus Informacje i ogłoszenia
         minus 2014
         minus 2013 r.
         minus 2012 r.
         minus 2011r.
         minus 2010 r.
         minus 2009r.
         plus 2008r.
         plus 2007r.
         plus 2006r.
         minus 2005r.
         minus 2015
         minus 2016
         minus 2017
         minus 2018
         minus 2019
         minus 2020
      minus Szkolenia
      minus Opłata skarbowa
      plus Zgłoszenia budowy realizowanej na podstawie projektu budowlanego
      plus Rejestry, ewidencje prowadzone w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.
      minus Obowiązek informacyjny
   plus Wydział Finansowy
   plus Wydział Dróg Powiatowych
   plus Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
   plus Wydział Komunikacji
   plus Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
   plus Wydział Organizacyjny
   plus Wydział Oświaty i Zdrowia
   plus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
   plus Wydział Promocji, Turystyki i Sportu
   plus Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2019-01-30 15:21:43 - Informacja Starosty Jeleniogórskiego o wydaniu decyzji na remont przebudowę i rozbudowę oczyszczalni scieków etap II inwestycji w Mysłakowicach na dz. 918/3. (88.98 kB)
2019-02-15 08:54:01 - Informacja Starosty Jeleniogórskiego o wydaniu decyzji na rozbudowę łącznika drogowego pomiędzy ul. Żymierskiego (obecna ul. Kryształowa), a ul. Szkolną w Piechowicach. (89.87 kB)
2019-03-19 12:46:01 - Obwieszczenie Starosty Jeleniogórskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Kaczawskiej w Dziwiszowie. (105.59 kB)
2019-04-03 15:09:38 - Informacja wsprawie postępowania dot. pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 4/27, 4/28, 14, 5/68 i 5/69 w Staniszowie. (131.78 kB)
2019-04-15 09:08:53 - Informacja Starosty Jeleniogórskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji dot. "Budowy Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie-Jakuszycach" dz. 414/2, /1, 38/17, / (201.86 kB)
2019-05-09 12:16:10 - Informacja Starosty Jeleniogórskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Kaczawskiej w Dziwiszowie dz. 544,596/224,/221,/212,/115,/72,/74,/130 (112.98 kB)
2019-05-14 09:33:50 - Informacja Starosty Jeleniogórskiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na rozbudowę gospodarstwa o budowę obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego w Komarnie dz. 255/2,/5,/6,251/1 (56.62 kB)
2019-05-14 09:44:18 - Informacja Starosty Jeleniogórskiego o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie pozowlenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 4/27,/28,14,5/68,/69 w Staniszowie. (136.19 kB)
2019-05-27 09:30:58 - Informacja Starosty Jeleniogórskiego o wydaniu decyzji pozowolenia dot. "Budowy Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biatlonu w Szklarskiej Porębie-Jakuszyce" na dz. 414/2,/1,38/17,/19.165/191,400 (201.05 kB)
2019-05-28 09:12:19 - Informacja Starosty Jeleniogórskiego o wydaniu decyzji pozowolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w Staniszowie na dz. 4/27,4/28,14,5/68,5/69-w zał. kopia zanonimizowanej dec. pozwolenia. (158.64 kB)
2019-06-28 13:06:00 - Informacja Starosty Jeleniogórskiego o wydaniu decyzji pozowolenia na rozbudowę gospodarstwa o budowę obory wolnostojącej dla bydła mlecznego wraz z infrastrukturą techniczną Komarno na dz. 255/2, /5, (199.42 kB)
2019-09-19 09:53:17 - Informacja Stzarosty Jeleniogórskiego o wszczęciu pos. dot. rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków przy ul. Hoffmana w zakresie zwiększania przepustowości i usuwania związków biogennych Szklarska (137.63 kB)
2019-09-23 12:20:25 - Informacja Starosty Jeleniogórskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę bud. mieszkalnego jednorodzinnego w Kostrzycy dz. 47/27, /30 (393.33 kB)
2019-09-27 08:15:01 - Infomacja Starosty Jeleniogórskiego o wydaniu decyzji pozowlenia na budowę sieci gazowej i przyłcza gazu ś/c do bud. mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Spacerowej Ścięgny dz. 583/1, 590/1, 590/11 (389.66 kB)
2019-10-16 14:53:08 - Informacja Starosty Jeleniogórskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę sieci gazowej wraz z przyłączmi gazu ś/c do budynków w Staniszowie dz.5/31,/87,/32,/26,/85... (390.40 kB)
2019-10-18 14:19:06 - Informacja Starosty Jeleniogórskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę sieci gazowej ś/c do budynków mieszkalnych i usługowych w Przesieka dz.53,58/1,/3,/2,61... (389.99 kB)
2019-10-22 10:04:10 - Informacja Starosty Jeleniogórskiego o wszczęciu postępowania dot. przebudowy z odcinkową rozbudową ul. Żymierskiego-drogi gminnej nr 115363D wraz z przebudową mostu na potoku Bieleń w Szklarskiej Por (108.20 kB)
2019-10-30 16:04:25 - Informacja Starosty Jeleniogórskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę sieci gazowej i przyłącza gazu ś/c do budynków mieszklanych oraz administracji publicznej w Staniszowie dz.310,70/1,309,70/1 (390.05 kB)
2019-11-19 08:56:57 - Informacja Starosty Jeleniogórskiego o udostepnianiu informacji o środowisku i jego ochronie w sprawie budowy 54 budynków mieszkalnych jednorodzinnych 2-lokalowych w zabudowie bliźniaczej w Karpaczu n (146.48 kB)

Nazwa dokumentu: 2019
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Buzun
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Zora-Jaworska
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Buzun
Data wytworzenia informacji: 2019-01-30 15:16:25
Data udostępnienia informacji: 2019-11-20 09:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-20 09:19:00

Wersja do wydruku...

corner   corner