logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu jeleniogórskiego
 ORGANY POWIATU
minus RADA POWIATU
   minus Dane adresowe
   minus Status prawny
   minus Przedmiot działalności i kompetencje
   minus Podstawa prawna i zasady funkcjonowania
   minus Przewodniczący Rady
   plus Skład osobowy Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI Kadencji (2018-2023)
   plus Skład osobowy komisji Rady
   minus Stanowiska w sprawach publicznych
   minus Oświadczenia Rady Powiatu
   minus Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego II kadencji 2002-2006
   minus Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego III kadencji 2006-2010
   minus Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego IV kadencji 2010-2014
   minus Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018
   minus Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023
   plus Rejestry,ewidencje - udostępnianie
   plus Sesje Rady Powiatu III kandencji (2006-2010)
   plus Sesje Rady Powiatu IV kadencji (2010-2014)
   plus Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018
   plus Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023
   plus Posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu IV kadencji
   plus Posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu V kadencji
   plus Posiedzenia Komisji stałych Rady V Kadencji po 1.04.2016 roku
   plus Posiedzenia komisji stałych Rady VI kadencji 2018-2023
   plus Przyjmowanie skarg i wniosków.
   plus VI kadencja petycje kierowane do Rady Powiatu Jeleniogórskiego 2018-2023 r.-informacje zbiorcze
   plus PROJEKTY UCHWAŁ Kadencja VI 2018-2023
   plus Wybory radnych do Rady Powiatu
   plus Posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu III kadencji
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2018-11-27 10:41:47 - Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego (67.99 kB)
2018-11-27 10:42:23 - Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego (72.59 kB)
2018-11-27 11:04:29 - Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego (72.96 kB)
2018-11-27 11:04:57 - Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie wyboru Starosty Jeleniogórskiego (128.48 kB)
2018-11-27 11:05:22 - Uchwała Nr I/5/2018 w sprawie wyboru Wicestarosty Jeleniogórskiego (73.46 kB)
2018-11-29 11:31:09 - Uchwała Nr I/6/2018 w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego (132.26 kB)
2018-12-19 13:53:35 - Uchwała Nr II/7/2018 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do wykonywania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady (76.11 kB)
2018-12-19 13:54:04 - Uchwała Nr II/8/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (73.50 kB)
2018-12-19 13:54:50 - Uchwała Nr II/9/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (74.41 kB)
2018-12-19 13:55:27 - Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie wykazu stałych Komisji Rady Powiatu Jeleniogórskiego (75.35 kB)
2018-12-19 13:55:57 - Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu (75.94 kB)
2018-12-19 13:56:41 - Uchwała Nr II/12/2018 w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych (76.37 kB)
2018-12-19 13:57:37 - Uchwała Nr II/13/2018 w sprawie powołania Komisji Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju (77.25 kB)
2018-12-19 13:58:16 - Uchwała Nr II/14/2018 w sprawie powołania Komisji Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu (76.25 kB)
2018-12-19 13:58:59 - Uchwała Nr II/15/2018 w sprawie akceptacji treści aneksu do Porozumienia nr 3/SMS2018 z dnia 1 października 2018 roku z Polskim Związkiem Biathlonu w sprawie realizacji szkolenia sportowego młodzieży (817.62 kB)
2018-12-19 13:59:33 - Uchwała Nr II/16/2018 w sprawie akceptacji treści aneksu do Porozumienia nr 20/2018 z dnia 1 października 2018 roku z Polskim Związkiem Narciarskim w sprawie realizacji szkolenia sportowego młodzieży (578.19 kB)
2019-01-03 14:15:40 - Uchwała Nr III/17/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2018 r. (145.89 kB)
2019-01-03 14:16:26 - Uchwała Nr III/18/2018 w sprawie przyjęcia oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Jeleniogórskiego za rok 2017 (965.83 kB)
2019-01-03 14:17:11 - Uchwała Nr III/19/2018 w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystani (537.29 kB)
2019-01-03 14:17:52 - Uchwała Nr III/20/2018 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok (956.82 kB)
2019-01-03 14:18:27 - Uchwała Nr III/21/2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Jeleniogórskiego na rok 2019 (318.53 kB)
2019-01-03 14:19:03 - Uchwała Nr III/22/2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jeleniogórskiego na rok 2019 (135.11 kB)
2019-01-29 13:43:51 - Uchwała Nr IV/23/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim, a Gminą Stara Kamienica dotyczącego złożenia i prowadzenia szkoły publicznej typu Liceum Ogól (201.79 kB)
2019-01-29 13:45:04 - Uchwała Nr IV/24/2019 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego (4.24 MB)
2019-01-29 13:46:11 - Uchwała Nr IV/25/2019 w sprawie delegowania dwóch radnych powiatu do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Jeleniej Góry i Powiatu Jeleniogórskiego (135.83 kB)
2019-01-29 13:47:11 - Uchwała Nr IV/26/2019 w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok (4.01 MB)
2019-01-29 13:48:02 - Uchwała Nr IV/27/2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego (885.33 kB)
2019-01-29 13:48:59 - Uchwała Nr IV/28/2019 w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi w przedmiocie przewlekłego i biurokratycznego załatwiania sprawy przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze (137.83 kB)
2019-01-29 13:49:45 - Uchwała Nr IV/29/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2018 (150.52 kB)
2019-03-06 08:59:44 - Uchwała Nr V/30/2019 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w zakresie współpracy dotyczącej wspólnej promocji (…) (3.43 MB)
2019-03-06 09:02:21 - Uchwala Nr V/31/2019 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli (…) (27.32 MB)
2019-03-06 09:03:06 - Uchwała Nr V/32/2019 w sprawie wyłączenia Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego (…) w Szklarskiej Porębie (4.26 MB)
2019-03-06 09:04:10 - Uchwała Nr V/33/2019 w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Wlastimila Hofmana w Szklarskiej Porębie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego (…) w Szklarskiej Porębie (3.37 MB)
2019-03-06 09:05:12 - Uchwała Nr V/34/2019 w sprawie powierzenia Gminie Stara Kamienica prowadzenia zadania polegającego na utrzymaniu zieleni przydrożnej (…) (3.11 MB)
2019-03-06 09:06:13 - Uchwała Nr V/35/2019 w sprawie powierzenia Gminie Mysłakowice prowadzenia zadania polegającego na utrzymaniu zieleni przydrożnej (…) (2.82 MB)
2019-03-06 09:07:09 - Uchwała Nr V/36/2019 w sprawie powierzenia Gminie Jeżów Sudecki prowadzenia zadania polegającego na utrzymaniu zieleni przydrożnej (…) (2.82 MB)
2019-03-06 09:08:56 - Uchwała Nr V/37/2019 w sprawie powierzenia Gminie Podgórzyn prowadzenia zadania polegającego na utrzymaniu zieleni przydrożnej (…) (2.81 MB)
2019-03-06 09:12:38 - Uchwała Nr V/38/2019 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2019 r. (1.45 MB)
2019-03-06 09:13:58 - Uchwała Nr V/39/2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. (8.96 MB)
2019-04-15 09:24:57 - Uchwała Nr VI/40/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na obszarze powiatu jel (114.77 kB)
2019-04-15 11:16:29 - Uchwała Nr VI/41/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze w roku 2018 oraz z efektów pracy w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej za ro (97.09 kB)
2019-04-15 11:16:50 - Uchwała Nr VI/42/2019 w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. (224.19 kB)
2019-04-15 11:17:06 - Uchwała Nr VI/43/2019 w sprawie aktualizacji Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020 (242.40 kB)
2019-04-15 11:17:26 - Uchwała Nr VI/44/2019 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok (1.38 MB)
2019-04-15 11:17:46 - Uchwała Nr VI/45/2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu jeleniogórskiego (876.32 kB)
2019-04-15 11:17:56 - Uchwała Nr VI/46/2019 zmieniająca uchwałę Nr II/14/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu (99.67 kB)
2019-04-15 11:18:09 - Uchwała Nr VI/47/2019 zmieniająca uchwałę Nr II/12/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych (97.38 kB)
2019-04-15 11:18:31 - Uchwała Nr VI/48/2019 zmieniająca uchwałę Nr II/13/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji, Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu (97.64 kB)
2019-05-20 09:42:22 - Uchwała Nr VII/49/2019 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Powiatowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze o stanie bezpieczeństwa pożarowego i realizacji zadań za 2018 rok. (2.67 MB)
2019-05-20 09:45:28 - Uchwała Nr VII/50/2019 przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Jeleniogórskiego za 2018 rok. (2.69 MB)
2019-05-20 09:46:17 - Uchwała Nr VII/51/2019 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z realizacji „Programu i form współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi po (3.85 MB)
2019-05-20 09:47:32 - Uchwała Nr VII/52/2019 w sprawie powierzenia Miastu Szklarska Poręba zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 2733D wraz z mostem nad rz (3.03 MB)
2019-05-20 09:48:09 - Uchwała Nr VII/53/2019 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie jeleniogórskim w 2018 r. (3.13 MB)
2019-05-20 09:49:03 - Uchwała Nr VII/54/2019 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok. (9.64 MB)
2019-05-20 09:49:42 - Uchwała Nr VII/55/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. (5.79 MB)
2019-06-21 13:23:58 - Uchwała Nr VIII/56/2019 w sprawie zatwierdzenia „Rocznego Raportu o stanie realizacji Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020” za 2018 rok. (760.37 kB)
2019-06-21 13:24:36 - Uchwała Nr VIII/57/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Powiatem Lubańskim w sprawie wykonania przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Smolniku usług w zakresie interwencji kryzyso (3.24 MB)
2019-07-16 07:58:07 - Uchwała Nr IX/58/2019 sprawie sprawozdania z realizacji „Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2015-2018” za 2018 rok. (3.15 MB)
2019-07-16 07:59:40 - Uchwała Nr IX/59/2019 w sprawie Powiatowego Planu Działania na Rzecz Zatrudnienia na lata 2019-2022. (1008.54 kB)
2019-07-16 08:00:27 - Uchwała Nr IX/60/2019 w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania „Programu ochrony środowiska powiatu jeleniogórskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” za lata 2017-2018. (4.00 MB)
2019-07-16 08:02:26 - Uchwała Nr IX/61/2019 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok. (25.00 MB)
2019-07-16 08:04:01 - Uchwała Nr IX/62/2019 w sprawie zasad nadawania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Jeleniogórskiego”. (17.09 MB)
2019-07-16 08:04:46 - Uchwała Nr IX/63/2019 w sprawie zmiany uchwały nr III/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jeleniogórskiego na rok 2019. (4.75 MB)
2019-07-16 08:06:05 - Uchwała Nr IX/64/2019 w sprawie udzielenia Zarządowi powiatu jeleniogórskiego wotum zaufania. (2.77 MB)
2019-07-16 08:07:04 - Uchwała Nr IX/65/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2018 rok. (2.56 MB)
2019-07-16 08:08:06 - Uchwała Nr IX/66/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu jeleniogórskiego za 2018 rok. (100.31 kB)
2019-07-16 08:08:57 - Uchwała Nr IX/67/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia herbu powiatu jeleniogórskiego i samorządowej flagi terytorialnej powiatu jeleniogórskiego. (8.83 MB)
2019-07-16 08:09:34 - Uchwała Nr IX/68/2019 w sprawie uchylenia nadania imienia Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie. (3.87 MB)
2019-07-16 08:10:23 - Uchwała Nr IX/69/2019 w sprawie zmiany nazwy i nadania imienia Liceum Ogólnokształcącemu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie (4.54 MB)
2019-07-16 08:11:13 - Uchwała Nr IX/70/2019 w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu powiatu jeleniogórskiego (100.64 kB)
2019-10-08 09:36:09 - Uchwała Nr X/71/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu p.n. „Budownictwo energooszczędne. Częś (103.76 kB)
2019-10-08 09:45:35 - Uchwała Nr XI/72/2019 w sprawie przyjęcia oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Jeleniogórskiego za rok 2018. (77.67 kB)
2019-10-08 09:46:05 - Uchwała Nr XI/73/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Jeleniogórskiego od dnia 1 września 2019 r. (226.49 kB)
2019-10-08 09:46:55 - Uchwałą Nr XI/74/2019 zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/179/09 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia na (137.43 kB)
2019-10-08 09:47:31 - Uchwała NR XI/75/2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski. (141.21 kB)
2019-10-08 09:48:13 - Uchwała Nr XI/76/2019 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok. (1.02 MB)
2019-10-08 09:48:34 - Uchwała Nr XI/77/2019 w sprawie wyrażenia woli zmiany nazwy Powiatu Jeleniogórskiego na Powiat Karkonoski. (127.68 kB)
2019-10-08 09:48:54 - Uchwała Nr XI/78/2019 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Jeleniogórskiego”. (171.12 kB)
2019-10-11 09:44:00 - Uchwała nr XII/79/2019 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego współpracy pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim w Rzeczpospolitej Polskiej i Powiatem Bamberg w Republice Federalnej Niemiec w ramach zawa (106.85 kB)
2019-11-06 14:44:51 - Uchwała Nr XIII/80/2019 w sprawie rozpatrzenia informacji o działalności Społecznej Straży Rybackiej Polskiego Związku Wędkarskiego – Zarządu Okręgu w Jeleniej Górze na terenie powiatu jeleniogórskieg (126.62 kB)
2019-11-06 14:45:17 - Uchwała Nr XIII/81/2019 w sprawie określenia kierunków działań Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w zakresie dotyczącym powiatu jeleniogórskiego. (124.32 kB)
2019-11-06 14:55:38 - Uchwała Nr XIII/82/2019 w sprawie przyjęcia informacji: „Sport w powiecie jeleniogórskim” (613.41 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023
Podmiot udostępniający: Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego
Osoba, która wytworzyła informację: Lidia Kaczmarczyk Pałucha
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Kaczmarczyk Pałucha
Osoba, która wprowadzała dane: Bartosz Polaczek
Data wytworzenia informacji: 2018-11-27 10:26:41
Data udostępnienia informacji: 2018-11-27 10:26:41
Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-06 14:55:53

Wersja do wydruku...

corner   corner