logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
plus RADA POWIATU
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Podstawa prawna i zasady funkcjonowania
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
plus Ogłoszenia o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz o naborze kandydatów na te stanowiska
minus Udostępnianie informacji
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
minus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
   plus Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
   plus Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie
   minus Zespół Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie
   plus Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach
   minus Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie
      minus Status prawny jednostki.
      minus Statut jednostki
      plus Procedura przyjmowania i załatwiania spraw
      minus Budżet i majątek
      plus Oferty
   plus Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie
   plus Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


 

Jelenia Góra, dnia 18.01.1999r.

STAROSTA JELENIOGÓRSKI


OKZ-Ol-ll/LZW


Na podstawie art 48 ustawy z dnia 13 października 1998r przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dr. U. Nr 133, poz. 872) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz, U. z 1996r Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496 i z 1997r, Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998r Nr 117, poz. 759)


PUBLICZNA PORADNIA


PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA
58-580 Szklarska Poręba, ul. Jedności Narodowej 11

jest publiczną placówką od   1   stycznia   1999r   prowadzony przez Starostę Jeleniogórskiego.


Zgodnie z art. 98 cytowanej ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące adminisirację publiczną, do czasu nowych uregulowań prawnych zachowują moc przepisy organizacyjne (statut i regulaminy) obowiązujące przed 1 stycznia 1999r.

STAROSTA

Ryszard Brol

Ilość odwiedzin: 2358
Nazwa dokumentu: Status prawny jednostki.
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Raczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Raczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Raczyńska
Data wytworzenia informacji: 2004-05-06 11:59:08
Data udostępnienia informacji: 2004-05-06 11:59:08
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-19 11:44:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner