logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
minus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
   plus Biuro Informatyki
   minus Biuro Zamówień Publicznych
   minus Wydział Architektury,Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
      minus Dane teleadresowe
      minus Organizacja Wydziału
      minus Przyjmowanie i załatwianie spraw
      minus Informacje i ogłoszenia
         minus 2014
         minus 2013 r.
         minus 2012 r.
         minus 2011r.
         minus 2010 r.
         minus 2009r.
         plus 2008r.
         plus 2007r.
         plus 2006r.
         minus 2005r.
         minus 2015
         minus 2016
         minus 2017
         minus 2018
         minus 2019
         minus 2020
      minus Szkolenia
      minus Opłata skarbowa
      plus Zgłoszenia budowy realizowanej na podstawie projektu budowlanego
      plus Rejestry, ewidencje prowadzone w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.
      minus Obowiązek informacyjny
   plus Wydział Finansowy
   plus Wydział Dróg Powiatowych
   plus Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
   plus Wydział Komunikacji
   plus Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
   plus Wydział Organizacyjny
   plus Wydział Oświaty i Zdrowia
   plus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
   plus Wydział Promocji, Turystyki i Sportu
   plus Wydział Rozwoju i Obsługi Technicznej
   plus Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2018-01-22 08:22:42 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Jeżów Sudecki - Etap III. (138.87 kB)
2018-01-22 08:37:27 - Informacja Starosty Jeleniogórskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę węzła kablowego, kanalizacji i linii kablowych SN oraz rozbiórka stacji transformatorowej i linii kablowych SN w Szklarskiej (198.56 kB)
2018-01-22 08:56:27 - Informacja Starosty Jeleniogórskiego o wydaniu decyzji pozwo. na budowę budynku obory i udojni z zapleczem socjalnym, płyty obornikowej, zbiornika na gnojowicę, oczyszczalni ścieków oraz studni w Mied (200.91 kB)
2018-01-22 09:07:58 - Informacja Starosty Jeleniogórskiego o wydaniu decyzji pozwo. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej wraz z przyłączami do osiedla domków jednorodzinnych w Łomnicy na dz. 708/18, 710 (130.70 kB)
2018-02-09 10:37:36 - Informacja Starosty Jeleniogórskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na przebudowę gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia Kowary dz. 240/485 Ścięgny dz. 207/1, 707/1, 708/2. (131.28 kB)
2018-02-19 12:27:01 - Informacja o wszczęciu postępowania - rozbudowa i przebudowa zakładu produkcji płytek ceramicznych MARCONI w Piechowicach dz. 205/5. (144.68 kB)
2018-04-09 14:58:59 - Informacja Starosty Jeleniogórskiego - wszczęto postępowanie w sprawie pozowolenia na przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Nadrzecznej w Karpaczu na dz. 170 (115.74 kB)
2018-04-09 15:01:58 - Informacja Starosty Jeleniogórskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków na działce 170 w Karpaczu. (123.47 kB)
2018-04-17 10:59:44 - Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie zmainy pozwolenia Nr 15/2018 z dnia 08.01.2018 r. "Budowa Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biatlonu w Szklarskiej Porębie - Jakuszyce" na dz. 414/2, /1, 38 (201.33 kB)
2018-05-10 15:14:38 - Informacja Starosty jeleniogórskiego o wydaniu decyzji na rozbudowę i przebudowę zakładu produkcyjnego płytek ceramicznych MARCONI Piechowice dz. 205/5 (276.35 kB)
2018-05-10 15:19:45 - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dec. pozowlenia na montaż trzech silosów magazynowych na istniejacej płycie fundamentowej w Kostrzycy, dz. 178/1. (128.47 kB)
2018-05-14 12:36:47 - Informacja Starosty Jeleniogórskiego o wydaniu decyzji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociogąwej Jeżowie Sudeckim. (129.77 kB)
2018-05-24 08:36:11 - Informacja Starosty Jeleniogórskiego o wydaniu decyzji na budowę Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szkalrskiej Porębie - Jakuszycach na dz. 414/2, 414/1, 38/17, 38/19, 165/191, 400. (200.50 kB)
2018-06-07 13:44:11 - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprwie pozowlenia na budowę sieci wodociągowej dla osiedla "Sloneczna Dolina" w Marczycach na dz. 162/3, 162/4, 181, 152/2 i 156. (139.19 kB)
2018-06-25 10:49:25 - Informacja Starosty Jeleniogórskiego o wydaniu decyzji nr 426/2018 w sprawie pozwolenia na montaż trzech silosów magazynowych na istniejącej płycie fundamentowej w Kostrzycy na działce nr 178/1 (213.70 kB)
2018-07-11 16:40:05 - Informacja Starosty Jeleniogórskiego o wydaniu decyzji na budowę sieci wodociągowej dla osiedla Słoneczna Dolina w Marczycach na dz. 162/3, 162/4, 1818, 152/2 i 156. (88.71 kB)
2018-08-20 14:47:34 - Informacja o wszczęciu postępowania dot. remontu, przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz pozwolenie na I etap, Mysłakowice ul. Daszyńskiego na dz. 918/3. (234.66 kB)
2018-10-17 11:12:09 - Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie pozowlenia na remont i przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz pozowlenie na budowę I etapu w Mysłakowicach dz. 918/3. (101.70 kB)

Nazwa dokumentu: 2018
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Buzun
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Buzun
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Buzun
Data wytworzenia informacji: 2018-01-22 08:12:34
Data udostępnienia informacji: 2018-01-22 08:12:34
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-17 11:12:37

Wersja do wydruku...

corner   corner