logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu jeleniogórskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
minus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
   plus Biuro Informatyki
   minus Biuro Zamówień Publicznych
   minus Wydział Architektury,Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
      minus Dane teleadresowe
      minus Organizacja Wydziału
      minus Przyjmowanie i załatwianie spraw
      plus Informacje i ogłoszenia
      minus Szkolenia
      minus Opłata skarbowa
      minus Zgłoszenia budowy realizowanej na podstawie projektu budowlanego
         minus Rok 2015
         minus Rok 2016
         minus Rok 2017
         minus Rok 2018
         minus Rok 2019
         minus Rok 2020
      plus Rejestry, ewidencje prowadzone w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.
      minus Obowiązek informacyjny
   plus Wydział Finansowy
   plus Wydział Dróg Powiatowych
   plus Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
   plus Wydział Komunikacji
   plus Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
   plus Wydział Organizacyjny
   plus Wydział Oświaty i Zdrowia
   plus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
   plus Wydział Promocji, Turystyki i Sportu
   plus Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Zgłoszenia budowy

realizowanej na podstawie projektu budowlanego.

 

Znak sprawy

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora.

Adres obiektu Opis projektowanego obiektu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu (data) Informacja o wniesieniu sprzeciwu (data)
ABP.6743.4.1.2017.EP Gmina Karpacz Karpacz dz. 12/2, 172, 43, 44, 114, 120, 121/4, 132, 352, 376, 406, 357, 36, 8, 417, 384, 408, 370/6, 407, 393/4, 393/1 Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogi w ul. Armii Krajowej, Gimnazjalnej, Słowackiego, Świerczewskiego i Żeromskiego. 03.04.2017  
ABP.6743.4.2.2017.JR TAURON Dystrybucja S.A.

Kopaniec

dz. 88/5, 474, 112/1, 116/4

Budowa stacji transformatorowej SN/nN wraz z powiązaniami sieci SN i nN w Kopańcu.

Wycofano dnia

17.01.2017

 
ABP.6743.4.3.2017.MZ

Projekt Outdoor Polska

Sp. z o.o. Sp.k.

Szklarska Poręba

dz. 436/1

Rozbudowa i modernizacja Parku linowego TROLLANDIA. 07.02.2017  
ABP.6743.4.4.2017.MR MIGACZ Leszekn Migacz

Staniszów

ul. Muzyczna

dz. 419/27, 419/28, 419/30,419/31, 419/33, 519/34

Budowa przyłączy energetycznych nN dla domków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej.   05.04.2017
ABP.6743.4.5.2017.EP TAURON Dystrybucja S. A.

Karpacz

budowa dz. 150, 148/2, 147, 149

demontaż dz. 145/3, 145/1, 151

Budowa sieci nN przy ul. Przemyslowej i Wielkopolskiej wraz z demontażem linii napowietrznej Karpacz. 08.03.2017  
ABP.6743.4.6.2017.EP Renata Maciczak

Karpacz

ul. Dolna 8

dz. 473/2

Wybużenie i odbudowa werandy wraz z rozbudową o schody zewnętrzne. 08.05.2017  
ABP.6743.4.7.2017.JR Dariusz Kunikowski

Kowary

dz. 212/5

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.   06.04.2017
ABP.6743.4.8.2017.MR Ewa i Jacek Salamo

Łomnica

ul.Świerczewskiego 23

dz. 318/1

Przebudowa części gospodarczej istniejącego budynku mieszkalno-gospodarczego. Wycofano dnia 28.04.2017  
ABP.6743.4.9.2017.JR Rafał Markowski Kowary dz. 326/16 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Wycofano dnia 16.05.2017  
ABP.6743.4.10.2017.JR TAURON Dystrybucja S.A. Kowary dz. 277/2, 226/2, 234, 245, 217, 218, 219/3, 226/3 ... Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nN z kanalizacją kablową. 12.06.2017  
ABP.6743.4.11.2017.JR TAURON Dystrybucja S.A. Kowary dz. 413, 414, 415, 420, 422, 424, 427/6, 427/7 Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nN. 26.06.2017  
ABP.6743.4.12.2017.JR Stanisław Makuchowski

Wojcieszyce

dz. 389/2

Przebudowa ścian zewnętrznych w budynku mieszkalnym. 05.07.2017  
ABP.6743.4.13.2017.EP Gmina Karpacz Karpacz, ul. Nad Łomnicą, ul. Łączna dz. 198/2, 207/3, 208

Budowa sieci oświetlenia drogowego w ciągu ul. Łącznej w Karpaczu

10.07.2017

 

ABP.6743.4.14.2017.JR UPC Polska Sp. z o.o. Kowary, dz. 136/7, 136/6, 266/6, 771, 460/27, 460/5, 469/39, 60, 129/1, 129/11, 189/29, 191/3, 191/1, 197/1, 198/2, 210/3, 197/2, 313/6, 317, 493, 495/1, 791 Budowa sieci telekomunikacyjnych w Kowarach 14.07.2017  
ABP.6743.4.15.2017.MR TAURON Dystrybucja S.A.

Mysłakowice

dz. 1385/12, 1385/7, 1385/8,1385/9

Budowa stacji transformatorowej z powiązaniem Sn i nn w Mysłakowicach - etap III. 08.08.2017  
ABP.6743.4.16.2017.EP Gmina Karpacz

Karpacz

dz. 368, 372

Usuwanie kolizji sieci elekjtroenergetycznej z projektowaną przebudową stadionu miejskiego w Karpaczu. 28.09.2017  
ABP.6743.4.17.2017.MR Andrzej Pantol

Mysłakowice

dz. 873, 879/9, 880/3, 881/1

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 29.08.2017  
ABP.6743.4.18.2017.EP Gmina Karpacz Karpacz dz. 3/9,9 Budowa sieci oświetlenia drogowego w ciągu ul.Sportowej w Karpaczu. 08.09.2017  
ABP.6743.4.19.2017.EP

D.Jackiewicz,M. Halama,R. Leicht, W. Słowik, A. Kowalewski, J.Onyszczak,D.Kozicki, M. Szczęśniak

Kostrzyca dz. 1/13, 101/5, 47/9, 47/10, 47/11, 47/12, 47/13.. Budowa kanalizacji sanitarnej. 18.09.2017  
ABP.6743.4.20.2017.JR

TAURON

Dystrybucja S.A.

Kowary dz. 96/2,94/1, 96/3, 96/4, 99/5 Budowa siec ikablowej niskiego napięcia. 28.08.2017  
ABP.6743.4.283.2017.EP

TAURON

Dystrybucji S.A.

Karpacz ul.Ogrodowa dz. 649/1, 616, 615/3, 615/2. Budowa stacji transformatorowej kontenerowej ilinii kablowych nN oraz przebudowie linii kablowej SN 20kV. 19.09.2017  
ABP.6743.4.21.2017.MZ

HD Poland

Czesław Dawidowicz

Szklarska Poręba dz.706/4, 484/2, 517,515/1, 515/2 Budowa sieci wodociągowej wraz zprzyłączami.    
ABP.6743.4.22.2017.MZ

HD Poland

Czesław Dawidowicz

Szklarska poręba dz. 484/2, 517, 515/1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.    
ABP.6743.4.23.2017.EP Andrzej Pedryk

Karpacz

ul.B. Prusa 10A

dz. 1153

Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego.    

 

Nazwa dokumentu: Rok 2017
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Buzun
Osoba, która odpowiada za treść: Helena Gawron
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Buzun
Data wytworzenia informacji: 2017-01-10 10:54:07
Data udostępnienia informacji: 2017-01-10 13:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-13 08:23:42

Wersja do wydruku...

corner   corner