logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
minus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
   plus Biuro Informatyki
   minus Biuro Zamówień Publicznych
   plus Wydział Architektury,Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
   minus Wydział Finansowy
      minus Dane adresowe
      plus Organizacja wydziału
      minus Majątek Starostwa
      minus Działalność kontrolna w 2004 ,2005 ,2006 , 2007 i 2008,2009,2010 ,2011,2012,2013 rok.
      minus Plan finansowy Starostwa
   plus Wydział Dróg Powiatowych
   plus Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
   plus Wydział Komunikacji
   plus Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
   plus Wydział Organizacyjny
   plus Wydział Oświaty i Zdrowia
   plus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
   plus Wydział Promocji, Turystyki i Sportu
   plus Wydział Rozwoju i Obsługi Technicznej
   plus Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2004-04-27 13:05:47 - Plan finansowy Starostwa Powiatowego na 2004 rok-dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe (133.50 kB)
2004-04-27 13:08:15 - Plan finansowy Starostwa Powiatowego na 2004 rok-wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe (191.00 kB)
2005-01-12 09:00:27 - Plan finansowy Starostwa Powiatowego-aktualny plan dochodów po zmianach wprowadzonych uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 108/344/04 z dnia 31 grudnia 2004 roku. (170.00 kB)
2005-01-12 09:02:58 - Plan finansowy Starostwa Powiatowego-aktualny plan wydatków po zmianach wprowadzonych uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 108/344/04 z dnia 31 grudnia 2004 roku. (206.50 kB)
2005-02-28 14:40:40 - Plan Finansowy Starostwa Powiatowego-dochody realizowane przez Starostwo w 2005 roku (137.50 kB)
2005-02-28 14:42:56 - Plan Finansowy Starostwa Powiatowego-wydatki realizowane przez Starostwo w 2005 roku (178.50 kB)
2005-05-05 10:44:55 - Plan finansowy Starostwa Powiatowego -aktualny plan wydatków po zmianach wprowadzonych uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogóskiego Nr 124/389/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. (208.00 kB)
2005-05-05 10:49:19 - Plan finansowy Starostwa Powiatowego-aktualny plan dochodów po zmianach wprowadzonych uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 124/389/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. (147.00 kB)
2005-06-27 09:40:49 - Plan finansowy Starostwa Powiatowego-aktualny plan dochodów po zmianach wprowadzonych uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogóskiego Nr 130/395/05 z dnia 31 maja 2005 r. (150.00 kB)
2005-06-27 09:45:33 - Plan finansowy Starostwa Powiatowego -aktualny plan wydatków po zmianach wprowadzonych uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 130/395/05 z dnia 31 maja 2005 r. (199.00 kB)
2005-07-19 09:20:30 - Plan finansowy Starostwa Powiatowego -aktualny plan dochodów po zmianach wprowadzonych uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 134/408/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. (160.00 kB)
2005-07-19 09:23:32 - Plan finansowy Starostwa Powiatowego -aktualny plan wydatków po zmianach wprowadzonych uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 134/408/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. (212.50 kB)
2005-08-19 09:42:13 - Plan finansowy Starostwa Powiatowego -aktualny plan dochodów po zmianach wprowadzonych uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 138/423/05 z dnia 29 lipca 2005 r. (164.50 kB)
2005-08-24 08:44:11 - Plan finansowy Starostwa Powiatowego-aktualny plan wydatków po zmianach wprowadzonych uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 138/423/05 z dnia 29 lipca 2005 r. (214.50 kB)
2005-09-20 14:35:07 - Plan finansowy Starostwa Powiatowego-aktualny plan dochodów po zmianach wprowadzonych uchwałą Zarządu Powiatu Nr 142/430/05 z dnia 24 sierpnia 2005r. (161.00 kB)
2005-09-20 14:38:28 - Plan finansowy Starostwa Powiatowego-aktualny plan wydatków po zmianach wprowadzonych uchwałą Zarządu Powiatu Nr 142/430/05 z dnia 24 sierpnia 2005 r. (223.00 kB)
2006-04-11 11:55:00 - Plan Finansowy Starostwa Powiatowego na 2005 rok-aktualny plan wydatków po zmianach wprowadzonych uchwałą Zarządu Powiatu Nr 155/462/05 z dnia 15 listopada 2005 r. (221.50 kB)
2006-04-11 12:01:37 - Plan finansowy Starostwa Powiatowego na 2005 rok-aktualny plan dochodów po zmianach wprowadzonych Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 155/462/05 z dnia 15 listopada 2005 roku. (166.50 kB)
2006-04-11 12:07:59 - Plan finansowy Starostwa Powiatowego na 2005 rok-aktualny plan wydatków po zmianach wprowadzonych uchwałą Zarządu Powiatu Nr 157/465/05 z dnia 30 listopada 2005 r. (219.50 kB)
2006-04-11 12:12:10 - Plan finansowy Starostwa Powiatowego na 2005 r-aktualny plan dochodów po zmianach wprowadzonych Uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXVI/213/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku (168.00 kB)
2006-04-11 12:16:14 - Plan finansowy Starostwa Powiatowego na 2005 rok-aktualny plan wydatków po zmianach wprowadzonych uchwałą Rady Powiatu Jeleniogóskiego Nr XXXVI/231/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. (220.00 kB)
2006-04-11 12:19:46 - Plan finansowy Starostwa Powiatowego na 2005 rok-aktualny plan wydatków po zmianach wprowadzonych uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 161/485/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku (231.00 kB)
2006-04-11 12:24:10 - Plan finansowy Starostwa Powiatowego na 2005 rok-aktualny plan dochodów po zmianach wprowadzonych Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 161/485/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku (171.00 kB)
2006-04-11 12:28:00 - Plan finansowy Starostwa Powiatowego na 2006 rok-aktualny plan dochodów po zmianach wprowadzonych Uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 174/511/06 z dnia 31 marca 2006 roku. (37.50 kB)
2006-04-11 12:30:49 - Plan finansowy Starostwa Powiatowego -aktualny plan wydatków po zmianach wprowadonych uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 174/511/06 z dnia 31 marca 2006 roku. (40.00 kB)
2006-05-08 15:19:20 - Plan finansowy Starostwa Powiatowego -dochody aktualny plan dochodów po zmianach wprowadzonych uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 177/517/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku (37.50 kB)
2006-05-08 15:21:43 - Plan finansowy Starostwa Powiatowego-wydatki-aktualny plan wydatków po zmianach wprowadzonych uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogóskiego Nr 177/517/06 z dnia 26 kwietnia 2006 r. (40.00 kB)
2006-06-05 13:27:01 - Plan finansowy Starostwa Powiatowego-wydatki-aktualny plan wydatków po zmianach wprowadzonych Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 180/521/05 z dnia 31 maja 2006 roku. (41.50 kB)
2006-07-04 14:48:26 - Plan finansowy Starostwa Powiatowego -dochody-aktualny plan dochodów po zmianach wprowadzonych uchwałą Zarządu Powiatu Nr 185/544/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku. (40.00 kB)
2006-07-04 14:51:34 - Plan finansowy Starostwa Powiatowego-wydatki-aktualny plan wydatków po zmianach wprowadzonych uchwałą Zarządu Powiatu Nr 185/544/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku. (43.50 kB)
2006-08-01 08:41:49 - Plan finansowy Starostwa Powiatowego -wydatki-aktualny plan wydatków po zmianach wprowadzonych uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 189/558/06 z dnia 27 lipca 2006 r w sprawie zmian w budżecie (43.50 kB)
2006-08-01 08:46:41 - Plan finansowy Starostwa Powiatowego-dochody-aktualny plan dochodów po zmianach wprowadzonych Uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLIII/282/06 z dnia 28 lipca 2006 roku. (40.00 kB)
2006-09-05 14:09:43 - Plan finansowy Starostwa Powiatowego-dochody-aktualny plan dochodów po zmianach wprowadzonych uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 193/575/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r. (40.00 kB)
2006-09-05 14:13:54 - Plan finansowy Starostwa Powiatowego -wydatki-aktualny plan wydatków po zmianach wprowadzonych uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 193/575/06 z dnia 30 sierpnia 2006r. (45.00 kB)
2006-10-05 10:12:08 - Plan finansowy Starostwa Powiatowego -dochody-aktualny plan dochodów po zmianach wprowadzonych uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogóskiego Nr 197/582/06 z dnia 28 września 2006 r. (41.50 kB)
2006-10-05 10:15:31 - Plan finansowy Starostwa Powiatowego-wydatki-aktualny plan wydatków po zmianach wprowadzonych uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 197/582/05 z dnia 28 września 2006 r (45.50 kB)
2006-11-20 10:21:23 - Plan finansowy Starostwa Powiatowego -aktualny plan dochodów po zmianach wprowadzonych uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 201/595/06 z dnia 30 października 2006 roku (42.50 kB)
2006-11-20 10:23:45 - Plan finansowy Starostwa Powiatowego -aktualny plan wydatków po zmianach wprowadzonych uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 201/595/06 z dnia 30 października 2006 roku (45.50 kB)
2008-01-05 12:57:32 - Plan finansowy Starostwa Powiatowego -aktualny plan wydatków po zmianach wprowadzonych uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 61/162/07 z dn.31.XII.07 r. (73.60 kB)
2008-01-05 12:59:02 - Plan finansowy Starostwa Powiatowego -aktualny plan dochodów po zmianach wprowadzonych uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 61/162/07 z dnia 31 XII.07 r. (0.00 B)
2008-01-05 13:00:53 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej po zmianach uchwałą Zarządu Powiatu Nr 61/162/07 z dn.31.XII.07r-dochody (44.43 kB)
2008-01-05 13:02:51 - Plna finansowy zadań z zakresu administracji rządowej po zmianach wprowadzonych uchwałą Zarządu Powiatu Nr 61/162/07 z dn.31.XII.07 r-wydatki (50.21 kB)
2009-01-10 11:55:37 - Plan finansowy Starostwa Powiatowego-aktualny plan wydatków po zmianach uchwała Nr 116/334/08 z dnia 31 grudnia 2008 roku (70.47 kB)
2009-01-10 11:57:10 - Plan finansowy Starostwa Powiatowego-aktualny plan dochodów po zmianach uchwała Nr 116/334/08 z dnia 31 grudnia 2008 roku (80.36 kB)
2009-01-10 11:59:07 - Plan finansowy zadań z zakresu administracj rządowej po zmianach uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 116/334/08 z dnia 31 grudnia 2008r. (47.79 kB)
2009-01-10 12:00:44 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej-wydatki po zmianach uchwała Nr 116/334/08 z dnia 31 grudnia 2008 roku (56.84 kB)
2010-04-29 09:54:49 - Plan finansowy Starostwa Powiatu Jeleniogórskiego -po zmianach uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 kwietnia 2010 roku-dochody. (67.25 kB)
2010-04-29 09:55:50 - Plan finansowy Starostwa Powiatu Jeleniogórskiego -po zmianach uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 kwietnia 2010 roku-wydatki. (77.75 kB)
2012-05-15 09:10:35 - Plan finansowy dochodów Starostwa Powiatowego -po zmianach uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku. (66.23 kB)
2012-05-15 09:12:11 - Plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego-po zmianach uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku (76.71 kB)
2013-03-25 11:00:06 - Plan finansowy dochodów Starostwa Powiatowego-po zmianach uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego na dzień 31 grudnia 2012 roku. (66.87 kB)
2013-03-25 11:00:48 - Plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego-po zmianach uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego na dzień 31 grudnia 2012 roku. (74.78 kB)
2013-10-01 09:43:36 - Plan finansowy dochodów Starostwa Powiatowego po zmianach uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 129/486/13 z dnia 30 września 2013 roku. (65.76 kB)
2013-10-01 09:44:49 - Plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego po zmianach uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 129/486/13 z dnia 30 września 2013 roku. (82.00 kB)
2014-04-30 12:38:07 - Plan finansowy dochodów Starostwa Powiatowego po zmianach uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 157/586/14 z dnia 30 kwietnia 2014r. (65.23 kB)
2014-04-30 12:38:55 - Plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego po zmianach uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 157/586/14 z dnia 30 kwietnia 2014r. (76.90 kB)
2016-06-28 13:54:18 - Plan finansowy dochodów Starostwa Powiatowego po zmianach uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. Nr 86/275/16 (64.14 kB)
2016-06-28 13:54:57 - Plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego po zmianach uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. Nr 86/275/16 (81.16 kB)
2017-03-21 10:44:28 - Plan finansowy dochodów Starostwa Powiatowego po zmianach uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 123/364/16 z dnia 29.12.2016r. (68.70 kB)
2017-03-21 10:46:02 - Plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego po zmianach uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 123/364/16 z dnia 29.12.2016r. (81.68 kB)
2018-01-08 13:36:03 - Plan finansowy dochodów Starostwa Powiatowego po zmianach uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 192/596/17 z dnia 29.12.17r. (70.83 kB)
2018-01-08 13:36:45 - Plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego po zmianach uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 192/596/17 z dnia 29.12.17r. (48.54 kB)

Nazwa dokumentu: Plan finansowy Starostwa
Podmiot udostępniający: Wydział Finansowy
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Pedrycz
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Pedrycz
Osoba, która wprowadzała dane: Urszula Pedrycz
Data wytworzenia informacji: 2004-04-15 14:45:43
Data udostępnienia informacji: 2004-04-15 14:45:43
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-08 13:36:59

Wersja do wydruku...

corner   corner