logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu jeleniogórskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
minus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
   plus Biuro Informatyki
   minus Biuro Zamówień Publicznych
   minus Wydział Architektury,Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
      minus Dane teleadresowe
      minus Organizacja Wydziału
      minus Przyjmowanie i załatwianie spraw
      plus Informacje i ogłoszenia
      minus Szkolenia
      minus Opłata skarbowa
      minus Zgłoszenia budowy realizowanej na podstawie projektu budowlanego
         minus Rok 2015
         minus Rok 2016
         minus Rok 2017
         minus Rok 2018
         minus Rok 2019
         minus Rok 2020
      plus Rejestry, ewidencje prowadzone w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.
      minus Obowiązek informacyjny
   plus Wydział Finansowy
   plus Wydział Dróg Powiatowych
   plus Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
   plus Wydział Komunikacji
   plus Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
   plus Wydział Organizacyjny
   plus Wydział Oświaty i Zdrowia
   plus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
   plus Wydział Promocji, Turystyki i Sportu
   plus Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Zgłoszenie budowy

realizowane na podstawie projektu budowlanego.

 

Znak sprawy Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Adres obiektu Opis projektowanego obiektu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu (data) Informacja o wniesieniu przeciwu (data)
ABP.6743.4.1.2019.JR Irena Sarnicka dz. 330/34 Rybnica Budowa kominów spalinowo-wentylacyjnych w lokalu mieszkalnym. Wycofanie zgłoszenia 17.01.2019 r.  
ABP.6743.4.2.2019.JC Gmina Miejska Piechowice dz. 273/2, 237/110, 514, Piechowice Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Prusa Zgłoszenie przyjete 07.02.2019 r.  
ABP.6743.4.3.2019.JC Gmina Miejska Piechowice dz. 273/1, 514, Piechowice Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Prusa Zgłoszenie przyjete 07.02.2019 r.  
ABP.6743.4.4.2019.JC Mateusz Jaracz

dz. 342

ul. Prusa 42

Pichowice

Przebudowa budynku mieszkalnego 1-rodzinnego.

Zgłoszenie przyjęte

20.02.2019 r.

 
ABP.6743.4.5.2019.JC TAURON Dystrybucja S.A.

dz. 590, 535, 592/9, /18, /2, /5, 593/9, /7, /3

Dziwiszów

Budowa sieci elektroenergetycznej nn, budowa przyłącza elektroeneretycznego śn, budowa kontenerowej stacji transformatorowej. Zgłoszenie przyjęto 17.04.2019 r.  
ABP.6743.4.6.2019.JR TAURON Dystrybucja S.A.

dz. 496/2

ul. Parkowa

Karpacz

Wymiana stacji transformatorowej na dwutransformatorową. Zaświadczenie 09.05.2019 r.  
ABP.6743.4.7.2019.JR TAURON Dystrybucja S.A. dz. 537, 50/5, 52/1, 526/1, /2, 102/1, 100/5, 232/9...... Rybnica Przebudowa sieci napowietrznej nn. Wycofanie wniosku 10.05.2019 r.  
ABP.6743.4.8.2019.JB

KSWiK

Sp. z o.o.

dz. 879/9 Mysłakowice Budowa sieci kanalizacji i wodociągowej dla potrzeb budynku. Zgłoszenie przyjęto 16.04.2019 r.  
ABP.6743.4.9.2019.JR Aleksandra Kowalczyk dz. 145/2 Kowary Budowa budynku mieszkalnego. Wycofanie wniosku 16.05.2019 r.  
ABP.6743.4.10.2019.JB Agnieszka Popławska dz. 202/7 Zachełmie Budowa budynku mieszklanego jednorodzinnego.    
ABP.6743.4.11.2019.JC Henryk i Urszula Konikiewicz dz. 223/3 Dziwiszów Przebudowa i nadbudowa budynku jednorodzinnego. Zgłoszenie przyjęto 26.08.2019 r.  
ABP.6743.4.12.2019.JC Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. dz. 963, 460/6, 936/1, /2, /3, /4, /5 i 935 Mysłakowice Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.    
ABP.6743.4.13.2019.JC

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizcji    Sp. z o.o.

dz. 905/6, 905/5 Łomnica Budowa odcinka sieci wodociągowej.    
ABP.6743.4.14.2019.JC Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji    Sp. z o.o. dz. 901, 905/6, /5, /8, /10 Łomnica Budowa odcinka sieci wodociągowej.    
ABP.6743.4.15.2019.JC PSG Sp. zo.o. dz. 627/107, /234      Jeżów Sudecki Budowa sieci i przyłączy gazu ś/c do budynku mieszklanego jednorodzinnego.    
ABP.6743.4.16.2019.JB PSG              Sp. z o.o. dz. 162/3, 162/5, 163/1, /2, ,/4, 167/4, 168/4, 166/2, 603 Miłków Budowa sieci i przyłącza gazu ś/c do bud. mieszkanych.    
ABP.6743.4.17.2019.KC KSW i K      Sp. z o.o. dz.706/4, 779, 325, 326/1, /2 Szkalrska Poręba Budowa sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej.    

 

Nazwa dokumentu: Rok 2019
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Buzun
Osoba, która odpowiada za treść: Helena Gawron
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Buzun
Data wytworzenia informacji: 2019-01-16 10:11:25
Data udostępnienia informacji: 2019-01-16 10:11:25
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-24 13:47:02

Wersja do wydruku...

corner   corner