logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu jeleniogórskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
minus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
   plus Biuro Informatyki
   minus Biuro Zamówień Publicznych
   minus Wydział Architektury,Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
      minus Dane teleadresowe
      minus Organizacja Wydziału
      minus Przyjmowanie i załatwianie spraw
      plus Informacje i ogłoszenia
      minus Szkolenia
      minus Opłata skarbowa
      minus Zgłoszenia budowy realizowanej na podstawie projektu budowlanego
         minus Rok 2015
         minus Rok 2016
         minus Rok 2017
         minus Rok 2018
         minus Rok 2019
         minus Rok 2020
      plus Rejestry, ewidencje prowadzone w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.
      minus Obowiązek informacyjny
   plus Wydział Finansowy
   plus Wydział Dróg Powiatowych
   plus Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
   plus Wydział Komunikacji
   plus Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
   plus Wydział Organizacyjny
   plus Wydział Oświaty i Zdrowia
   plus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
   plus Wydział Promocji, Turystyki i Sportu
   plus Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


 Zgłoszenia budowy

realizowanej na podstawie projektu budowlanego.

Znak sprawy

Imię i nazwisko

lub

nazwa inwestora

Adres obiektu

Opis

projektownego

obiektu

Informacja

o braku wniesienia sprzeciwu (data)

Informacja

o wniesieniu sprzeciwu (data)

ABP.6743.4.1.2018.MR ROYCON Sp. z o.o. Sosnówka dz. 565/3, 565/9, 567/9 Budowa sieci wody i kanalizacji sanitarnej dla domków jednorodzinnych z przyłączami. 19.02.2018  
ABP.6743.4.2.2018.JR Mirosław Kopytek Kowary ul. B. Prusa 2 dz. 239 Nadbudowa klatki schodowej na poddasze z budową lukarny w ist. dachu. 22.02.2018  
ABP.6743.4.3.2018.JC Paweł Sidor, Katarzyna Horodecka - Sidor Jeżów Sudecki, ul. Działkowa 2, Dz.: 703/9 Przebudowa garażu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenie gospodarcze 16.04.2018  
ABP.6743.4.4.2018.MZ Marcin Halota

Janowice Wielkie 

ul. 1 Maja 37b

dz. 291/7

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 08.05.2018  
ABP.6743.4.5.2018.MR Gmina Mysłakowice Krogulec dz. 117/3, 143/4, 145/1,/2,/3, 455 Budowa sieci elektroenergetycznej Nn. 21.05.2018  
ABP.6743.4.6.2018.MR Gmina Mysłakowice Krogulec dz. 143/5, 148 Budowa sieci elektroenrgetycznej Nn. 21.05.2018  
ABP.6743.4.7.2018.MR Gmina Mysłakowice Krogulec dz. 115/19, 116/5 Budowa sieci elektroenergetycznej Nn. 21.05.2018  
ABP.6743.4.8.2018.MR Gmina Podgórzyn

Staniszów

dz. 361, 350, 347,343

Budowa oświetlenia drogowego. 07.05.2018  
ABP.6743.4.9.2018.JC Piotr Falczyński, Ewa Falczyńska-Kwiecińska Płoszczyna dz. 236 Dobudowa ganku, wykonanie przyłącza wody, budowa zbiornika bezodpływowego oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu. Wycofanie zgłoszenia 15.05.2018 r.  
ABP.6743.4.10.2018.MZ HD Poland Czesław Dawidowicz

dz. 515/1, 515/2

Szklarska Poręba

Budowa ins. kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do potoku Bednarz dla projektowanego bud. aparthotelu z garazem podziemnym. Zgłoszenie bezskuteczne 23.05.2018  
ABP.6743.4.11.2018.MZ Artur i Edyta Winniccy

dz. 862/18

Szklarska Poręba

ul. Słowackiego 15

Rozbudowa budynku polegająca na zmianie okna na drzwi wejściowe. 17.07.2018  
ABP.6743.4.12.2018.MO

Seidorf Mountain Resort

Sp. z o.o.

dz. 426, 727/1, 428

Sosnówka

Budowa linii kablowej nn zasilajacej budynki nr 76 i 78 przy

ul. Liczyrzepy w Sosnówce.

06.08.2018  
ABP.6743.4.13.2018.MZ Miasto Szklarska Poręba

dz. 56

ul. Dolna 11

Szklarska Poręba

Przebudowa otworów okiennych w lokalu nr 3 i 5

 

Wycofanie zgłoszenia 24.08.2018 r.  
ABP.6743.4.14.2018.JR Gmina Miejska Kowary dz. 168/2, 256/1, 247/3, 35/1, 168/1 Kowary Budowa sieci kablowej oświetlenia ul. Świętej Anny. 11.09.2018  
ABP.6743.4.15.2018.JR Gmina Miejska Kowary dz. 168/4, 352/5 Kowary Budowa sieci kablowej oświetlenia ul. Świętej Anny. 11.09.2018  
ABP.6743.4.16.2018.JR Gmina Miejska Kowary dz. 194 Kowary Budowa sieci kablowej oświetlenia ul. Świerkowej. 11.09.2018  
ABP.6743.4.17.2018.JR Gmina Miejska Kowary dz. 92/2, 242, 313, 273 Kowary Budowa sieci kablowej oświetlenia ul. Górna. 11.09.2018  
ABP.6743.4.18.2018.JR Gmina Miejska Kowary dz. 282/2, 264/3, 782, 264/6, 4/11, 265/8 Kowary Rozbudowa sieci kablowej oświetlenia ul. Borusiaka i Słonecznej. 11.09.2018  
ABP.6743.4.19.2018.JR Gmina Miejska Kowary dz. 195, 203 Kowary Rozbudowa sieci kablowej oświetlenia ul. Cichej. 11.09.2018  
ABP.6743.4.20.2018.JR Gmina Miejska Kowary dz. 300, 331 Kowary Rozbudowa sieci kablowej oświetlenia ul. Jagiellońskiej. 11.09.2018  
ABP.6743.4.21.2018.MZ Krzysztof Kłapa dz. 22/1, 22/2 Szklarska Poręba Przebudow odinka napowietrznej sieci elektrycznej. 11.09.2018  
ABP.6743.1.22.2018.JR Gmina Miejska Kowary dz. 92/4, 92/5 Kowary Rozbudowa sieci kablowej oświetlenia ul. Wojska Polskiego. 11.09.2018  
ABP.6743.4.23.2018.JR Gmina Miejska Kowary dz. 349/2, 31/1 Kowary Rozbudowa sieci kablowej oświetlenia ul. Brzozowej. 11.09.2018  
ABP.6743.4.24.2018.JR Gmina Miejska Kowary dz. 404/2, 461 Kowary Rozbudowa sieci kablowej oświetlenia ul. Górniczej. 11.09.2018  
ABP.6743.4.25.2018.MR

KSWiK

ul.Robotnicza 6 Bukowiec

dz. 1260, 1275 Mysłakowice Budowa odinka sieci wodociągowej DN90PE w rejonie ul. Śląska-Kamienna 27.08.2018  
ABP.6743.4.26.2018.JR Gmina Miejska Kowary dz. 67/4, 70, 75, 3, 22/1 Kowary Rozbudowa sieci kablowej oświetlenia ul. Jeleniogórskiej. 11.09.2018  
ABP.6743.4.27.2018.JR Henryk Słaboń dz. 34/6 Strara Kamienica Budowa budynku mieszkalnego 1-rodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną.   18.10.2018
ABP.6743.4.28.2018.MR Anna i Grzegorz Chorościn dz. 4/5 Zachełmie Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Świdnica Mała 19 DWS (L)   06.09.2018
ABP.6743.4.29.2018.MR Johanns Verwijen dz. 235/6, 231/1 Przesieka Budowa linii kablowej nn wraz z demontażem linii napowietrznej od słupa nr JGJ 393275mdo słupa nr JGJ 396992. 17.09.2018  
ABP.6743.4.30.2018.HG

KSWiK

Sp. z o.o.

dz. 141/29 Marczyce Budowa sieci wodociągowej.

Wycofano zgłoszenie

30.10.2018 r.

 
ABP.6743.4.31.2018.MZ

Karpacz T@Z

Sp. z o.o

dz. 541

ul. Dolna 18A

Karpacz

Przebudowa dachu i pomieszczeń poddasza w bud. jednorodzinnym.    
ABP.6743.4.32.2018.JR

VN GROUP

Violett Nowak

dz. 29/4, 27/11

Kowary

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 03.12.2018  
ABP.6743.4.33.2018.HG Jerzy Obrzyński

dz. 141/29

Marczyce

Budowa sieci wodociągowej. 21.11.2018  
ABP.6743.4.34.2018.JR Gmina Karpacz dz. 45/1, 53/4, 54/2, 155/9, /11, 445, 457/1, 456/1, 485 Karpacz Budowa sieci oświetlenia drogowego w ul. Komuny Paryskiej, Kościuszki, Plater. 27.11.2018  
ABP.6743.4.35.2018.MZ

Janusz Sołtys ul. Waryńskiego 4/2

Szklarska Poręba

dz. 228 Szkalrska Poręba Przebudowa budynku.    
ABP.6743.4.36.2018.MZ

Marcin Ćwiąkała ul. Mieszka I 3 Piechowice

dz. 330, 326 Piechowice Nadbudowa i rozbudowa budynku.    
ABP.6743.4.37.2018.KC TAURON Dystrybucja S.A. dz. 936/3, 914/9, 920/5, 983/1, 984, 1155, 997/1, 987/1, 914/8, 936/1, 283/1020, 936/6, 920/3, 996 Karpacz Budowa sieci elektroenergetycznej nN oraz demontaż linii napowietrznej.    
ABP.6743.4.38.2018.JC

Magdalena Słowik

ul. Myśliwska 19A Karpacz

dz. 20 Karpacz Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego 1-rodzinnego.    
ABP.6743.4.39.2018.JC Gmina Piechowice dz. 275/6, 275/5, 276/4, 276/6, 273/43, 323/1, 273/40, /51, /92, /93, /100, /1, /10 i 514 Budowa sieci kablowej oświetlenia ul. Asnyka, Norwida, Orzeszkowej, Prusa, Szymborskiej    

 

Nazwa dokumentu: Rok 2018
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Buzun
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Buzun
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Buzun
Data wytworzenia informacji: 2018-02-02 12:25:35
Data udostępnienia informacji: 2018-02-02 12:25:35
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-11 09:35:49

Wersja do wydruku...

corner   corner