logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu jeleniogórskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
minus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
   plus Biuro Informatyki
   minus Biuro Zamówień Publicznych
   plus Wydział Architektury,Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
   plus Wydział Finansowy
   plus Wydział Dróg Powiatowych
   plus Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
   plus Wydział Komunikacji
   plus Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
   minus Wydział Organizacyjny
      minus Dane adresowe
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie
         plus Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
      minus Prowadzone rejestry, ewidencje
      plus Zestawienie rozstrzyganych spraw
   plus Wydział Oświaty i Zdrowia
   plus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
   plus Wydział Promocji, Turystyki i Sportu
   plus Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przedstawiony poniżej wykaz stowarzyszeń i ich jednostek terenowych w powiecie nie uwzględnia uczniowskich klubów sportowych.

Załączniki do pobrania: 2015-06-18 12:18:32 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 16 czerwca 2015r. (756.50 kB)
2015-06-30 10:14:06 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 30 czerwca 2015r. (760.50 kB)
2015-09-10 13:46:26 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 10 września 2015r. (734.50 kB)
2015-10-19 12:56:54 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 19 października 2015r. (737.00 kB)
2015-11-24 13:30:32 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 23 listopada 2015r. (740.00 kB)
2016-01-19 12:12:11 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 19 stycznia 2016r. (743.50 kB)
2016-01-27 14:27:28 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 27 stycznia 2016r. (745.50 kB)
2016-02-17 10:17:11 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 17 lutego 2016r. (747.50 kB)
2016-02-19 10:11:06 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 19 lutego 2016r. (749.50 kB)
2016-03-22 10:01:45 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 22 marca 2016r. (753.50 kB)
2016-05-11 12:30:14 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 11 maja 2016r. (756.00 kB)
2016-06-09 13:43:04 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 09 czerwca 2016r. (757.50 kB)
2016-06-28 10:08:20 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 28 czerwca 2016r. (759.00 kB)
2016-07-04 14:38:18 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 4 lipca 2016r. (761.00 kB)
2016-10-04 10:30:55 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 4 października 2016 r. (764.50 kB)
2016-11-08 10:25:35 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 7 listopada 2016 r (767.00 kB)
2016-11-22 11:17:42 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 22 listopada 2016 r. (772.00 kB)
2016-11-30 13:00:36 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 30 listopada 2016 r. (775.00 kB)
2016-12-08 13:59:54 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 8 grudnia 2016 r. (776.00 kB)
2017-01-13 08:25:43 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 12 stycznia 2017 r. r. (781.50 kB)
2017-01-20 13:14:04 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 20 stycznia 2017 r. (783.50 kB)
2017-02-07 08:22:00 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 3 lutego 2017 r. (781.00 kB)
2017-04-13 14:47:15 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 13 kwietnia 2017 r. (785.50 kB)
2017-07-06 09:05:51 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 26 maja 2017 r. (787.50 kB)
2017-11-08 12:25:27 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 16 października 2017 r. (787.00 kB)
2017-12-20 10:12:49 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 20 grudnia 2017 r. (814.00 kB)
2018-01-19 12:02:44 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 19 stycznia 2018 r. (817.50 kB)
2018-01-23 09:25:26 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 23 stycznia 2018 r. (820.00 kB)
2018-04-12 11:40:00 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 12 kwietnia 2018 r. (831.50 kB)
2018-05-22 13:21:37 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 20 maja 2018 r. (867.50 kB)
2018-05-23 15:16:20 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 23 maja 2018 r. (870.00 kB)
2018-06-18 12:28:01 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 18 czerwca 2018 r. (162.28 kB)
2018-07-02 12:36:43 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 02 lipca 2018 r. (162.72 kB)
2018-07-11 14:18:03 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 11 lipca 2018 r. (167.32 kB)
2018-07-31 09:19:46 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 31 lipca 2018 r. (169.07 kB)
2018-09-11 12:00:24 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 11 września 2018 r. (174.13 kB)
2018-09-20 12:40:15 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 20 września 2018 r. (175.21 kB)
2018-11-05 11:26:14 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 05 listopada 2018 r. (178.74 kB)

Nazwa dokumentu: Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Chabros
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Chabros
Osoba, która wprowadzała dane: Marzena Chabros
Data wytworzenia informacji: 2018-05-23 13:43:00
Data udostępnienia informacji: 2018-05-23 13:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-05 11:29:36

Wersja do wydruku...

corner   corner