logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu jeleniogórskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
minus ZARZĄD POWIATU
   minus Dane adresowe
   minus Status prawny
   plus Przedmiot działalności i kompetencje, KONSULTACJE SPOŁECZNE
   minus Skład osobowy
   minus Uchwały Zarządu Powiatu
      minus Rejestr uchwał
      minus Treść uchwał II kadencji.
      plus Treść uchwał III kadencji.
      plus Treść uchwał IV kadencji.
      minus Treść uchwał V kadencji
         minus Uchwały 2014 rok.
         minus Uchwały 2015 rok
         minus Uchwały 2016 rok
         minus Uchwały 2017 rok
         minus Uchwały 2018 rok
      plus Treść uchwał VI kadencji
   plus Informacja o kontrolach
   minus Rejestry, ewidencje - udostępnianie
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2017-01-17 13:00:52 - Uchwała nr 124/365/17 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie akceptacji złożenia projektu pn. "Ożywienie Karkonoskich tradycji i rzemiosł" w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa w Programie INTERREG (36.50 kB)
2017-01-17 13:06:41 - Uchwała nr 125/366/17 z dnia 11 stycznia 2017 r. stwierdzająca wygaśnięcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach do składania oświadczeń woli związanych (28.50 kB)
2017-01-17 13:10:17 - Uchwała nr125/367/17 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania (36.50 kB)
2017-01-17 13:12:30 - Uchwała nr 125/368/17 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakre (74.00 kB)
2017-01-17 13:14:26 - Uchwała nr 125/369/17 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złozonych w konkursie na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania (36.50 kB)
2017-01-17 13:16:35 - Uchwała nr 125/370/17 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakre (70.50 kB)
2017-01-17 13:45:35 - Uchwała nr 125/371/17 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania (37.00 kB)
2017-01-17 13:47:51 - Uchwała nr 125/372/17 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakre (70.50 kB)
2017-01-17 13:50:24 - Uchwała nr 125/373/17 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Zimowe utrzymanie drogi publicznej na odcink (48.00 kB)
2017-01-17 13:52:05 - Uchwała nr 125/374/17 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie planu wykonawczego budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok. (34.50 kB)
2017-01-17 13:54:02 - Załącznik nr 1 do uchwały nr 125/374/17 z dnia 11 stycznia 2017 r. (79.17 kB)
2017-01-17 13:55:25 - Załącznik nr 2 do uchwały nr 125/374/17 z dnia 11 stycznia 2017 r. (121.49 kB)
2017-01-17 13:56:30 - Załącznik nr 3 do uchwały nr 125/374/17 z dnia 11 stycznia 2017 r. (56.59 kB)
2017-01-17 13:57:47 - Załącznik nr 3a do uchwały nr 125/374/17 z dnia 11 stycznia 2017 r. (54.40 kB)
2017-01-17 13:59:28 - Załącznik nr 4a do uchwały nr 125/374/17 z dnia 11 stycznia 2017 r. (87.64 kB)
2017-01-17 14:00:27 - Załącznik nr 4b do uchwały nr 125/374/17 z dnia 11 stycznia 2017 r. (88.30 kB)
2017-01-17 14:03:23 - Uchwała nr 125/375/17 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania jednostkom budżetowym powiatu jeleniogórskiego uprawnień do zaciagania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżet (28.00 kB)
2017-01-17 14:05:03 - Uchwała nr 125/376/17 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg w Piechowicach do kategorii publicznych dróg gminnych. (36.00 kB)
2017-01-17 14:06:50 - Uchwała nr 125/377/17 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Mysłakowice w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jeje przebiegu. (34.50 kB)
2017-01-17 14:08:31 - Uchwała nr 125/378/17 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego. (49.50 kB)
2017-01-17 14:09:25 - Załącznik do uchwały nr 125/378/17 z dnia 11 stycznia 2017 r. (51.00 kB)
2017-01-26 15:28:44 - Uchwała nr 126/379/17 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie analizy średniorocznej struktury zatrudnienia i poniesionych w 2016 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Powiecie Jeleniogórskim. (28.50 kB)
2017-01-26 15:31:44 - Uchwała nr 127/380/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie akceptacji porozumienia z firmą Serwis Samochodowy Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, dotyczącego uregulowania rozliczeń w przedmiocie świadczenia (63.50 kB)
2017-01-26 15:34:11 - Uchwała nr 127/381/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia treściprojektu uchwały Rady Powiatu w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju (28.50 kB)
2017-01-30 12:38:17 - Załącznik nr 1 do uchwały nr 126/379/17 z dnia 18 stycznia 2017 r. (10.71 kB)
2017-01-30 13:02:44 - Załącznik nr 2 do uchwały nr 126/379/17 z dnia 18 stycznia 2017 r. (27.50 kB)
2017-02-02 14:26:59 - Uchwała nr 128/382/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia treści sprawozdania w zakresie średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2016 roku w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jelen (45.50 kB)
2017-02-02 14:51:21 - Uchwała nr 128/383/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania w drodze konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. (38.00 kB)
2017-02-02 14:58:14 - Uchwała nr 128/384/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania w drodze konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa. (31.00 kB)
2017-02-02 15:12:17 - Uchwała nr 128/385/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania w drodze konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. (36.50 kB)
2017-02-02 15:14:36 - Uchwała nr 128/387/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie akceptacji przystapienia gminy Stara Kamienica do "Porozumienia w sprawie wzajemnej współpracy w zakresie wspólnej promocji turystycznej" w l (28.00 kB)
2017-02-07 14:22:49 - Uchwała nr 128/386/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok. (49.00 kB)
2017-02-07 14:24:31 - Załącznik nr 1 do uchwały nr 128/386/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (50.83 kB)
2017-02-07 14:26:32 - Załącznik nr 2 do uchwały nr 128/386/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (56.86 kB)
2017-02-07 14:27:57 - Załącznik nr 3 do uchwały nr 128/386/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (57.94 kB)
2017-02-07 14:30:28 - Uchwała nr 128/388/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usłu (VAT) w Powiecie Jeleniogórskim. (400.23 kB)
2017-02-07 14:32:59 - Uchwała nr 128/389/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Zimowe utrzymanie drogi publicznej na odcinku od dr (49.00 kB)
2017-02-16 11:12:28 - Uchwała nr 129/390/17 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Jeleniogórskiego do programu Ministerstwa Sportu i Turystyki "Szkolny Klub Sportowy". (36.00 kB)
2017-02-16 12:04:44 - Uchwała nr 129/391/17 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie akceptacji treści Aneksu nr 1 do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zlecone zadanie administracji rządowej z zakresu (31.00 kB)
2017-02-16 12:07:22 - Załącznik do uchwały nr 129/390/17 z dnia 9 lutego 2017 r. (32.00 kB)
2017-02-16 12:08:31 - Załącznik do uchwały nr 129/390/17 z dnia 9 lutego 2017 r. - formularz do umowy o współpracy (31.50 kB)
2017-02-16 12:11:01 - Załącznik do uchwały nr 129/391/17 z dnia 9 lutego 2017 r. (26.50 kB)
2017-02-16 12:12:04 - Załącznik do uchwały nr 129/391/17 z dnia 9 lutego 2017 r. - załącznik do aneksu. (28.50 kB)
2017-02-16 12:18:05 - Uchwała nr 129/392/17 z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzania przetargów na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę ni (33.00 kB)
2017-02-16 12:20:59 - Uchwała nr 130/393/17 z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania rokowań przy sprzedaży lub oddaniu w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę nieruchomości (32.00 kB)
2017-02-16 12:25:16 - Uchwała nr 130/394/17 z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym oraz ustalenie wysokości wadium do sprzedaży zabudowanej nieruchomości po (33.00 kB)
2017-02-16 12:28:55 - Uchwała nr 130/395/17 z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie akceptacji treści porozumienia z firmą F.H.U. "B&B" Konrad Brodacki w Jeleniej Górze, dotyczącego uregulowania rozliczeń w przedmiocie świadcze (64.00 kB)
2017-02-27 08:45:15 - Uchwała nr 131/396/17 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu ,, Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Szklarska Poręba na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023". (34.00 kB)
2017-02-27 08:46:08 - Uchwała nr 131/397/17 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia raportu z realizacji ,, Programu usuwania azbestu z terenu powiatu jeleniogórskiego na lata 2012 - 2032" za rok 2016. (28.00 kB)
2017-02-27 08:50:58 - Załącznik do uchwały nr 131/398/17 z dnia 22 lutego 2017 r. (48.50 kB)
2017-02-27 08:56:10 - Uchwała nr 131/398/17 z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na dofinansowanie kosztów związ (33.50 kB)
2017-02-27 08:59:07 - Uchwała nr 131/399/17 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie realizacji umowy o zamówienie pn. ,, Sporządzenie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2017 - 2020 z perspektywą d (35.00 kB)
2017-02-27 09:00:01 - Załącznik nr 1 do uchwały nr 131/399/17 z dnia 22 lutego 2017 r. (28.50 kB)
2017-02-27 09:00:37 - Załącznik nr 2 do uchwały nr 131/399/17 z dnia 22 lutego 2017 r. (34.50 kB)
2017-02-27 09:01:34 - Uchwała nr 131/400/17 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie inicjatywy przekazania Gminie Miejskiej Kowary zadania z zakresu właściwości powiatu dotyczącego prowadzenia szkoły branżowej I stopnia. (17.32 kB)
2017-02-27 09:04:25 - Uchwała nr 131/401/17 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do projektu pn. ,, Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonosz (32.00 kB)
2017-03-01 08:32:01 - Uchwała nr 132/402/17 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie reprezentacji Powiatu Jeleniogórskiego w zakresie elektronicznych zeznań podatkowych. (37.00 kB)
2017-03-01 09:02:33 - Uchwała nr 133/403/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zaakceptowania aneksu nr 5 do Porozumienia Nr 21/12 z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie powierzenia Miasta Jelenia Góra zadań powiatowej bibliote (17.18 kB)
2017-03-01 09:04:01 - Aneks do Uchwały nr 133/403/17 z dnia 28 lutego 2017 r. (16.16 kB)
2017-03-01 09:07:29 - Uchwała nr 133/404/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia do zbycia w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej w Kowarch przy ul. 1 Maja nr 62 w gr (16.11 kB)
2017-03-01 09:09:39 - Uchwała nr 133/405/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zaapiniowania propozycji Wójta Gminy Janowice Wielkie w sprawie wyłączenia części drogi z użytkowania i pozbawienia dotychczasowej kategorii. (35.50 kB)
2017-03-08 13:12:40 - Uchwała nr 134/406/17 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie akceptacji zezwolenia Gminie Janowice Wielkie na wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt prac usunięcia drzew z pasa drogowego drogi powi (28.50 kB)
2017-03-08 13:20:05 - Uchwała nr 134/407/17 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn (68.00 kB)
2017-03-08 13:32:02 - Uchwała nr 134/408/17 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania po (71.00 kB)
2017-03-14 11:30:23 - Uchwała nr 135/409/17 z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze w roku 2016 wraz z zestawieniem potrzeb w zakresie sy (25.00 kB)
2017-03-14 11:32:37 - Uchwała nr 135/410/17 z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego na 2017 (34.00 kB)
2017-03-14 11:33:43 - Załącznik do uchwały nr 135/410/17 z dnia 13 marca 2017 r. (62.00 kB)
2017-03-14 11:36:01 - Uchwała nr 135/411/17 z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie akceptacji treści projektu porozumienia dotyczącego realizacji i współfinansowania zadania ,, Edukacja ekologioczna Związku Gmin Karkonoskich (27.00 kB)
2017-03-14 11:36:38 - Załącznik do uchwały nr 135/411/17 z dnia 13 marca 2017 r. (64.50 kB)
2017-03-14 11:40:00 - Uchwała nr 135/412/17 z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Podgórzyn dotacji celowej z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na dofinansowanie kosztów związanych z usuwani (35.00 kB)
2017-03-14 11:40:39 - Załącznik do uchwały nr 135/412/17 z dnia 13 marca 2017 r. (55.00 kB)
2017-03-14 11:45:45 - Uchwała nr 135/413/17 z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie akceptacji treści porozumienia dotyczącego przekazania Gminie Miejskiej Kowary zadania z zakresu właściwości powiatu dotyczacego prowadzenia sz (17.32 kB)
2017-03-16 12:55:27 - Uchwała nr 136/414/17 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,, Przebudowa drogi (69.50 kB)
2017-03-16 12:57:45 - Uchwała nr 136/415/17 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,, Przebudowa drog (70.00 kB)
2017-03-20 12:41:15 - Uchwała nr 137/416/17 z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: ,, Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na tereni (48.50 kB)
2017-03-20 12:44:36 - Uchwała nr 137/417/17 z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia treści projektu uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego (17.34 kB)
2017-04-03 14:25:31 - Uchwała nr 139/418/17 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sude (43.00 kB)
2017-04-03 14:28:24 - Uchwała nr 139/419/17 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce - (43.00 kB)
2017-04-03 14:34:23 - Załącznik nr 1 do uchwały nr 140/420/17 z dnia 27 marca 2017 r. (1.20 MB)
2017-04-03 14:36:30 - Uchwała nr 140/420/17 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2016 rok" z objaśnieniami oraz informacji o stanie mienia komu (28.00 kB)
2017-04-03 14:59:00 - Załącznik nr 2 do uchwały nr 140/420/17 z dnia 27 marca 2017 r. (4.48 MB)
2017-04-03 15:01:47 - Uchwała nr 140/421/17 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie akceptacji treści Aneksu nr do umowy o powierzeniu realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zlecone zadanie administracji rządowej z zakresu pr (32.00 kB)
2017-04-03 15:03:10 - Załącznik do uchwały nr 140/421/17 z dnia 27 marca 2017 r. (25.50 kB)
2017-04-03 15:04:44 - Załącznik do uchwały nr 140/421/17 z dnia 27 marca 2017 r. - załącznik do aneksu nr 2 (29.00 kB)
2017-04-05 11:06:23 - Uchwała nr 141/422/17 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok. (28.39 kB)
2017-04-05 11:07:15 - Załącznik nr 1 do uchwały nr 141/422/17 z dnia 31 marca 2017 r. (48.52 kB)
2017-04-05 11:08:24 - Załącznik nr 2 do uchwały nr 141/422/17 z dnia 31 marca 2017 r. (54.92 kB)
2017-04-05 11:09:03 - Załącznik nr 3 doch. do uchwały nr 141/422/17 z dnia 31 marca 2017 r. (46.78 kB)
2017-04-05 11:09:36 - Załącznik nr 3 wyd. do uchwały nr 141/422/17 z dnia 31 marca 2017 r. (51.90 kB)
2017-04-13 09:29:08 - Uchwała nr 142/423/17 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie jeleniogórskim w 2016 r. (12.41 kB)
2017-04-13 09:32:22 - Załącznik do uchwały nr 142/423/17 z dnia 11 kwietnia 2017r. (572.39 kB)
2017-04-13 09:35:00 - Uchwała nr 142/424/17 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na wniosek organizacji pozarządowej z pominięciem konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turysty (15.79 kB)
2017-04-13 09:36:29 - Uchwała nr 142/425/17 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowsko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach. (58.00 kB)
2017-04-13 09:39:12 - Uchwała nr 142/426/17 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowsko dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie. (58.00 kB)
2017-04-13 09:39:55 - Uchwała nr 142/427/17 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia naboru uczniów do ponadgimnazjalnych szkół prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski, w roku szkolnym 2017/2018. (13.95 kB)
2017-04-13 09:42:03 - Uchwała nr 142/428/17 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Jaworze w sprawie wyłączenia drogi powiatowej nr 2790D relacji Mierczyce - Drogomiłowice wydz (37.50 kB)
2017-04-13 09:43:33 - Uchwała nr 142/429/17 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Jaworze w sprawie wyłączenia drogi powiatowej nr 2797D relacji Budziszów Wielki - Budziszów Ma (36.50 kB)
2017-04-13 09:46:23 - Uchwała nr 142/430/17 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie akceptacji tresci Porozumienia w sprawie powierzenia przez Powiat Jeleniogórski oraz przyjęcia przez Gminę Janowice Wielkie zadania polegając (33.50 kB)
2017-04-13 11:30:55 - Uchwała nr 142/431/17 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,, Bieżace utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Jeleniogórski (132.00 kB)
2017-04-13 11:35:21 - Uchwała nr 142/432/17 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sude (52.00 kB)
2017-04-14 13:15:42 - uchwała nr 143/433/17 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie odwołania Pani M. Forytarz ze stanowiska dyrektora PPPP w Kowarach (28.50 kB)
2017-04-14 13:17:47 - uchwała nr 143/434/17 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznbej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kowarach (53.50 kB)
2017-04-14 13:20:52 - uchwała nr 143/435/17 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr2758D Marczyce - Staniszów w km 1+730 do (73.00 kB)
2017-04-21 11:16:50 - Uchwała nr 144/436/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Stara Kamienica dotacji celowej z budzetu Powiatu Jeleniogórskiego na dofinansowanie kosztów zwiazanych (38.50 kB)
2017-04-21 11:18:31 - Załącznik do uchwały nr 144/436/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. (56.50 kB)
2017-04-21 11:24:40 - Uchwała nr 144/437/16 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na wniosek organizacji pozarządowej z pominięciem konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "XLIII Jelen (31.50 kB)
2017-05-05 13:57:46 - Uchwała nr 145/438/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Mysłakowice dotacji celowej z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na dofinansowanie kosztów zwiazanych z us (36.50 kB)
2017-05-05 13:58:50 - Załącznik do uchwały nr 145/438/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. (55.50 kB)
2017-05-05 14:02:38 - Uchwała nr 145/440/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi w Dziwiszowie zlokalizowanej na działkach: nr 146/7, nr 146/8, nr 146/9, nr 149/8, nr 149/13 (38.00 kB)
2017-05-05 14:22:08 - Uchwała nr 145/442/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach. (33.00 kB)
2017-05-05 14:24:17 - Uchwała nr 145/443/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Szklarskiej Poręb (33.00 kB)
2017-05-05 14:26:22 - Uchwała nr 145/444/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach. (32.50 kB)
2017-05-05 14:29:41 - Uchwała nr 145/445/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów S (44.50 kB)
2017-05-08 15:06:57 - Uchwała nr 145/439/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie akceptacji treści projektu porozumień Powiatu Jeleniogórskiego z Gminami Powiatu dotyczących realizacji i współfinansowania w roku 2017 zada (26.50 kB)
2017-05-10 14:26:42 - Uchwała nr 145/441/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok. (52.50 kB)
2017-05-10 14:30:21 - Załącznik nr 1 do uchwały nr 145/441/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. (51.90 kB)
2017-05-10 14:34:57 - Załącznik nr 3 do uchwały nr 145/441/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. (58.19 kB)
2017-05-10 14:46:57 - Załącznik nr 2 do uchwały nr 145/441/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. (54.82 kB)
2017-05-10 14:57:10 - Uchwała nr 146/446/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Wykonanie robót budowlanych w budynku admnis (46.50 kB)
2017-05-10 14:59:25 - Uchwała nr 147/447/17 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie. (27.50 kB)
2017-05-10 15:01:13 - Uchwała nr 147/448/17 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie. (31.00 kB)
2017-05-10 15:03:33 - Uchwała nr 147/449/17 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w szklarskiej Porębie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzenie (28.50 kB)
2017-05-10 15:06:11 - Uchwała nr 147/450/17 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach. (27.50 kB)
2017-05-10 15:07:54 - Uchwała nr 147/451/17 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach. (31.00 kB)
2017-05-10 15:10:47 - Uchwała nr 147/452/17 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącejdział (28.00 kB)
2017-05-15 13:35:34 - Uchwała nr 147/453/17 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Utwardzenie części działki budowlanej w Jeleniej (44.00 kB)
2017-05-15 13:37:44 - Uchwała nr 147/454/17 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie akceptacji treści Porozumienia pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Miastem Szklarska Poręba w sprawie powierzenia przez zarządcę dróg powiatowych (35.50 kB)
2017-05-17 09:08:45 - Uchwała nr 149/455/17 z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kowarach. (27.50 kB)
2017-05-17 09:11:56 - Uchwała nr 149/456/17 z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kowarach oraz upoważnienia do składania oświadcze (30.50 kB)
2017-05-17 09:36:23 - Uchwała nr 149/457/17 z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego ,, Olimpijczyk" z Sosnówki na realizację zadania publicznego pn.: ,, Organ (16.37 kB)
2017-05-17 09:42:50 - Uchwała nr 149/458/17 z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki (48.50 kB)
2017-05-17 09:44:50 - Uchwała nr 149/459/17 z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przekazania organowi stanowiącemu sprawozdania finansowego Powiatu Jeleniogórskiego za 2016 rok. (38.00 kB)
2017-05-17 09:46:12 - Zał. Nr 1 do uchwały nr 149/459/17 z dnia 15 maja 2017 r. (1.51 MB)
2017-05-17 09:47:31 - Zał. Nr 2 do uchwały nr 149/459/17 z dnia 15 maja 2017 r. (7.21 MB)
2017-05-19 10:15:12 - Uchwała nr 150/460/17 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie akceptacji umowy dotyczacej usprawnienia procesu naboru uczniów w roku szkonym 2017/2018 do ponadgimnazjalnych szkół prowadzonych przez Powiat Je (14.71 kB)
2017-05-24 08:09:47 - Uchwała nr 151/462/17 z dnia 22 maja 2017 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: (47.00 kB)
2017-05-24 08:13:52 - Uchwała nr 151/463/17 z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sude (46.00 kB)
2017-06-19 10:19:49 - Uchwała nr 153/464/17 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na wniosek organizacji pozarządowej z pominięciem konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja ob (2.33 MB)
2017-06-19 10:37:01 - Uchwała nr 153/465/17 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie akceptacji treści umów o partnerstwie pomiędzy Miastem Jilemnice - Republika Czeska a Powiatem Jeleniogórskim oraz pomiędzy Miastem Tanvald - Re (2.22 MB)
2017-06-19 10:42:13 - Uchwała nr 153/466/17 z dnia 26 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji przetergowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rea (2.43 MB)
2017-06-19 10:48:57 - Uchwała nr 153/467/17 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Wykonanie robót budowlanych w budynku administra (2.45 MB)
2017-06-19 10:53:44 - Uchwała nr 153/468/17 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Jaworze w sprawie wyłączenia z drogi powiatowej nr 2822D relacji Jawor - Myślinów wydzielonej dział (2.22 MB)
2017-06-19 10:57:15 - Uchwała nr 153/469/17 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok. (17.62 MB)
2017-06-19 11:03:08 - Uchwała nr 153/470/17 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:" Utwardzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze (1.95 MB)
2017-06-19 11:47:34 - Uchwała nr 154/471/17 z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie akceptacji treści porozumienia z Polskim Związkiem Narciarskim dotyczącego realizacji szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w szkołach mistr (2.33 MB)
2017-06-19 11:56:09 - Uchwała nr 154/472/17 z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:"Utwardzenie części działki budowlanej w Jelenie (2.13 MB)
2017-06-19 12:00:39 - Uchwała nr 157/473/17 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie desygnowania przedstawiciela Powiatu Jeleniogórskiego do Rady Nadzorczej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kowarach (2.32 MB)
2017-06-23 12:20:56 - Uchwała nr 150/461/17 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: ,,Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyj (2.40 MB)
2017-07-03 12:43:19 - Uchwała Nr160/475/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przedłużenia umowy użyczenia zabudowanej nieruchomości położonej w Kowarach przy ul. 1 Maja nr 62 na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z (13.56 kB)
2017-07-03 12:46:05 - Uchwała Nr 160/476/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad zbycia w drodze rokowań zabudowanej nieruchomości położonej w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej nr 38 (16.73 kB)
2017-07-03 12:47:18 - Uchwała Nr 160/477/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie gm. Podgórzyn z wnioskiem o wygaszenie trwałego zarządu, na n (12.72 kB)
2017-07-03 12:50:04 - Uchwała Nr160/478/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wydanie decyzji o wygaszeniu prawa trwałego zarządu do niezabudowanej nieruchomości położonej w Miłkowi (16.98 kB)
2017-07-03 12:51:23 - Uchwała Nr 160/479/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Utwardzenie części działki budowlanej w Jeleniej G (49.00 kB)
2017-07-03 12:54:13 - Uchwała Nr 160/481/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie akceptacji treści porozumienia z Polskim Związkiem Biathlonu dotyczącego realizacji szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w szkołach mistrz (333.00 kB)
2017-07-03 12:57:10 - Uchwała Nr 160/482/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych w budynku administracy (49.00 kB)
2017-07-04 08:22:54 - Uchwała Nr 158/474/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki – Czernica, w km 1+ (72.50 kB)
2017-07-04 14:51:45 - Uchwała Nr 160/480/17 z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok . (27.78 kB)
2017-07-04 14:53:19 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 160/480/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. (46.52 kB)
2017-07-04 14:54:03 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 160/480/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. (50.93 kB)
2017-07-04 14:54:27 - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 160/480/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. (100.06 kB)
2017-07-13 11:18:02 - Uchwała Nr 161/483/17 z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pt. Te (32.50 kB)
2017-07-13 11:19:07 - Uchwała Nr 161/484/17 z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Janowice Wielkie dotacji celowej z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na dofinansowanie kosztó (38.00 kB)
2017-07-13 11:20:18 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 161/484/17 z dnia 12 lipca 2017r. (57.50 kB)
2017-07-13 11:22:11 - Uchwała Nr 161/485/17 z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości oferty Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej z Wrocławia na realizację zadania publicznego (16.32 kB)
2017-07-13 11:23:10 - Uchwała Nr 161/486/17 z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych w budynku administ (48.00 kB)
2017-07-17 11:57:26 - Uchwała Nr 161/487/17 z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Podgórzyn w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (34.50 kB)
2017-07-17 11:58:14 - Uchwała Nr 161/488/17 z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok . (26.10 kB)
2017-07-17 11:59:24 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 161/488/17 z dnia 12 lipca 2017 r. (43.11 kB)
2017-07-17 12:00:01 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/488/17 z dnia 12 lipca 2017 r. (40.13 kB)
2017-07-17 12:00:38 - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 161/488/17 z dnia 12 lipca 2017 r. (98.42 kB)
2017-07-17 12:01:14 - Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 161/488/17 z dnia 12 lipca 2017 r. (51.59 kB)
2017-08-07 08:53:42 - Uchwała Nr 162/489/17 z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia treści projektu „Programu ochrony środowiska powiatu jeleniogórskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024.” (40.50 kB)
2017-08-07 08:55:02 - Uchwała Nr 162/490/17 z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 2721D w Podgór (47.00 kB)
2017-08-07 08:59:05 - Uchwała Nr 162/491/17 z dnia 27.07.2017 r. w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kowarach w 2016 r. (12.85 kB)
2017-08-07 09:00:02 - Uchwała Nr 162 /492 /17 z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego w sprawie pozbawienia części drogi 2542D kategorii drogi powiatowej w miejscowości Gr (38.00 kB)
2017-08-07 09:01:23 - Uchwała Nr 162/493/17 z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg w Piechowicach zlokalizowanych na działkach : nr 238/1, nr 499/1, nr 567, nr 566, nr 217/3, nr 216/1, n (35.00 kB)
2017-08-07 09:06:24 - Uchwała Nr 162/494/17 z dnia 27.07.2017r. w sprawie przyznania dofinansowania na wniosek organizacji pozarządowej z pominięciem konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prelekcja podróżni (16.06 kB)
2017-08-07 09:07:28 - Uchwała Nr 162/495/17 z dnia27 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok . (26.31 kB)
2017-08-07 09:08:45 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 162/495/17 z dnia 27 lipca 2017 r. (43.59 kB)
2017-08-07 09:10:08 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 162/495/17 z dnia 27 lipca 2017 r. (50.59 kB)
2017-08-07 09:10:56 - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 162/495/17 z dnia 27 lipca 2017 r. (101.12 kB)
2017-08-07 09:21:26 - Uchwała Nr 163/497/17 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjn (49.00 kB)
2017-08-07 11:16:20 - Uchwała Nr 163/496/17 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie akceptacji treści Porozumienia pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Gminą Janowice Wielkie w sprawie powierzenia zadania polegającego na zimo (35.00 kB)
2017-08-08 12:27:10 - Uchwała Nr 164/498/17 z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie akceptacji projektu Porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką w Wałbrzychu i Okręgową Izbą Radców Prawnych w Wałbrzychu w sprawie (27.50 kB)
2017-08-08 12:28:29 - Załącznik do Uchwały Nr 164/498/17 z dnia 4 sierpnia 2017 r. (23.06 kB)
2017-08-08 12:33:02 - Uchwała Nr 164/499/17 z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie akceptacji projektu Porozumienia z Gminą Miejską Kowary, dotyczącego użyczenia lokalu stanowiącego własność Miasta w celu świadczenia nieodpła (29.00 kB)
2017-08-08 12:33:50 - Załącznik do Uchwały Nr 164/499/17 z dnia 4 sierpnia 2017 r. (46.50 kB)
2017-08-08 12:34:41 - Uchwała Nr 164/500/17 z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie akceptacji projektu Porozumienia z Gminą Karpacz dotyczącego użyczenia lokalu stanowiącego własność Gminy w celu świadczenia nieodpłatnej pom (28.50 kB)
2017-08-08 12:35:31 - Załącznik do Uchwały Nr 164/500/17 z dnia 4 sierpnia 2017 r. (35.00 kB)
2017-08-08 12:36:22 - Uchwała Nr 164/501/17 z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie akceptacji projektu Porozumienia z Miastem Szklarska Poręba dotyczącego użyczenia lokalu stanowiącego własność Miasta w celu świadczenia nieo (28.50 kB)
2017-08-08 12:37:11 - Załącznik do Uchwały Nr 164/501/17 z dnia 4 sierpnia 2017 r. (46.50 kB)
2017-08-08 12:38:06 - Uchwała Nr 164/502/17 z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie akceptacji projektu Porozumienia z Gminą Janowice Wielkie dotyczącego użyczenia lokalu stanowiącego własność Gminy w celu świadczenia nieodpł (28.50 kB)
2017-08-08 12:38:40 - Załącznik do Uchwały Nr 164/502/17 z dnia 4 sierpnia 2017 r. (47.50 kB)
2017-08-08 12:39:42 - Uchwała Nr 164/503/17 z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie akceptacji projektu Porozumienia z Gminą Mysłakowice dotyczącego użyczenia lokalu stanowiącego własność Gminy w celu świadczenia nieodpłatnej (47.00 kB)
2017-08-08 12:40:35 - Załącznik do Uchwały Nr 164/503/17 z dnia 4 sierpnia 2017 r. (47.00 kB)
2017-08-10 13:33:13 - Uchwała Nr 164/504/17 z dnia 4 sierpnia 2017roku w sprawie przyjęcia Informacji o wynikach naboru uczniów w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski w roku szkolnym 2017/2018 (63.00 kB)
2017-08-10 13:33:54 - Uchwała Nr 164/505/17 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania o nadanie nauczycielowi – historii, wiedzy o społeczeńst (30.50 kB)
2017-08-10 13:34:28 - Uchwała Nr 164/506/17 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania o nadanie nauczycielowi – wychowania fizycznego w Liceum (30.50 kB)
2017-08-10 13:35:07 - Uchwała Nr 164/507/17 z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na realizację zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych w b (48.50 kB)
2017-08-22 08:18:54 - Uchwała Nr 165/508/17 z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpł (36.00 kB)
2017-08-22 08:20:16 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 165/508/17 z dnia 21 sierpnia 2017 r. (96.50 kB)
2017-08-22 08:20:51 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 165/508/17 z dnia 21 sierpnia 2017 r. (28.50 kB)
2017-08-22 08:21:33 - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 165/508/17 z dnia 21 sierpnia 2017 r. (28.00 kB)
2017-08-22 08:22:03 - Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 165/508/17 z dnia 21 sierpnia 2017 r. (28.50 kB)
2017-08-23 11:18:18 - Uchwała Nr 165/509/17 z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie powierzenia zadań Powiatowemu Urzędowi Pracyw Jeleniej Górze w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z Europej (15.52 kB)
2017-08-23 11:23:15 - Uchwała Nr 165/510/17 z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedaży zabudowanej nieruchomości p (16.74 kB)
2017-08-23 11:25:33 - UCHWAŁA Nr 165/511/17 z dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Jeleniogórskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jeleniog (28.50 kB)
2017-08-23 11:26:29 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 165.511.17 z dnia 21 sierpnia 2017 r. (528.50 kB)
2017-08-23 11:27:12 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 165/511/17 z dnia 21 sierpnia 2017 r. (97.50 kB)
2017-08-23 11:28:10 - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 165/511/17 z dnia 21 sierpnia 2017 r. (139.00 kB)
2017-08-23 11:28:43 - Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 165/511/17 z dnia 21 sierpnia 2017 r. (63.00 kB)
2017-08-23 11:29:13 - Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 165/511/17 z dnia 21 sierpnia 2017 r. (61.00 kB)
2017-08-23 11:29:46 - Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 165/511/17 z dnia 21 sierpnia 2017 r. (13.52 kB)
2017-08-23 11:47:54 - Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 165/511/17 z dnia 21 sierpnia 2017 r. (45.50 kB)
2017-08-23 11:48:25 - Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 165/511/17 z dnia 21 sierpnia 2017 r. (17.25 kB)
2017-08-23 11:48:54 - Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 165/511/17 z dnia 21 sierpnia 2017 r. (49.00 kB)
2017-08-23 11:49:28 - Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 165/511/17 z dnia 21 sierpnia 2017 r. (53.00 kB)
2017-08-23 12:03:01 - Uchwała Nr 165/513/17 z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia treści projektu Programu i form współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2018 rok (14.49 kB)
2017-08-23 12:05:12 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 165/513/17 z dnia 21 sierpnia 2017 r. (11.12 kB)
2017-08-23 12:07:16 - Uchwała Nr 166/514/17 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na realizację zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych w budynk (62.50 kB)
2017-08-24 09:40:58 - Uchwała Nr 167/515/17 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zwołania XXXIV Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego (18.26 kB)
2017-08-24 12:22:29 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 165/513/17 z dnia 21 sierpnia 2017 r. (22.83 kB)
2017-08-24 13:26:35 - Uchwała Nr 165/512/17 z dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie akceptacji treści projektu umówPowiatu Jeleniogórskiego z Gminami Powiatu dotyczących realizacji i współfinansowania w roku 2017 zadania pol (13.01 kB)
2017-09-18 13:47:35 - Uchwała Nr 168/516/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć opi (13.46 kB)
2017-09-18 13:48:50 - Uchwała Nr 168/517/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie akceptacji treści Aneksu Nr 1 do Porozumienia Nr 2/13 zawartego 27 września 2013 r. w sprawie współdziałania organów prowadz (18.26 kB)
2017-09-18 13:51:53 - Załącznik Nr 1 do Uchwały 168.517.17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (115.50 kB)
2017-09-18 13:52:45 - UCHWAŁA Nr 168/518/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia wicedyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie do działań w ramach pr (30.00 kB)
2017-09-18 13:53:27 - Uchwała Nr 168/519/17 z dnia 31sierpnia 2017 r. w sprawie akceptacji treści Aneksu nr 3 do umowy o powierzeniu realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zlecone zadanie administracji rządowej z zakres (32.00 kB)
2017-09-18 13:54:22 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 168.519.17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (13.28 kB)
2017-09-18 13:54:57 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 168.519.17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (15.73 kB)
2017-09-18 13:55:47 - Uchwała Nr 168/520/17 z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2017 rok . (27.88 kB)
2017-09-18 13:56:48 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 168.520.17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (57.31 kB)
2017-09-18 13:57:43 - Uchwała Nr 168/521/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Dostawa pięciu zestawów komputerowych” (52.50 kB)
2017-09-18 13:58:47 - Uchwała Nr 168/522/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o dotacji celowej dla Gminy Janowice Wielkie z budżetu powiatu jeleniogórskiego na dofinansowanie kosztów zw (29.00 kB)
2017-09-18 13:59:35 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 168/522/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (27.50 kB)
2017-09-18 14:14:58 - Uchwała Nr 168/523/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o dotacji celowej dla Gminy Stara Kamienica z budżetu powiatu jeleniogórskiego na dofinansowanie (30.50 kB)
2017-09-18 14:16:00 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 168.523.17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (29.00 kB)
2017-09-18 14:19:13 - UCHWAŁA Nr 168/524/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych w budynku admin (50.00 kB)
2017-09-18 14:20:27 - Uchwała Nr 169/525/17 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn (84.50 kB)
2017-09-18 14:21:19 - Uchwała Nr 169/526/17 z dnia 7 września 2017 r w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2742D Mysłakow (44.50 kB)
2017-09-18 14:22:11 - UCHWAŁA Nr 169/527/17 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 2721D w Podgórzynie, nr 2723D w Rybnicy (49.50 kB)
2017-09-19 08:28:30 - Uchwała Nr 170/528/17 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa pięciu zestawów komputerowych” (52.00 kB)
2017-09-28 11:31:08 - Uchwała Nr 171/529/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie akceptacji treści projektu porozumienia w sprawie podziału nieruchomości położonych w Piechowicach obręb 0001 oznaczonych w operacie ewidencj (29.50 kB)
2017-10-02 08:40:12 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 171/529/17 z dnia 20 września 2017 r. (53.00 kB)
2017-10-02 10:29:24 - Uchwała Nr 172/530/17 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości i ilości nagród specjalnych przyznawanych przez Starostę Jeleniogórskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2017 (29.00 kB)
2017-10-02 10:31:14 - Uchwała Nr 172/531/17 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia składu Komisji opiniującej wnioski nauczycieli o udzielenie pomocy zdrowotnej oraz zasad jej działania. (40.50 kB)
2017-10-02 10:33:34 - Uchwała Nr 172/532/17 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – (49.00 kB)
2017-10-02 10:48:48 - Uchwała Nr 173/533/17 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia treści podsumowania do dokumentu „Program ochrony środowiska powiatu jeleniogórskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 202 (33.50 kB)
2017-10-02 10:49:25 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 173.533.17 z dnia 29 września 2017 r. (49.50 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwały 2017 rok
Podmiot udostępniający: Zarząd Powiatu
Osoba, która wytworzyła informację: Zarząd Powiatu
Osoba, która odpowiada za treść: Urban Urszula
Osoba, która wprowadzała dane: Monika Urbanowicz
Data wytworzenia informacji: 2017-01-17 12:53:51
Data udostępnienia informacji: 2017-01-17 12:53:51
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-02 10:51:27

Wersja do wydruku...

corner   corner