logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
plus RADA POWIATU
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
minus Budżet i majątek Powiatu
   plus Uchwały budżetowe wraz ze zmianami
   minus Dysponowany majątek
   minus Dług publiczny
   minus Ciężary publiczne
   minus Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
   minus Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2009 rok
   minus Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2010 rok
   minus Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2011 rok
   minus Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2012 rok
   minus Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2020.
   minus Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2020
   minus Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2021
   minus Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2013 rok
   minus Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2025
   plus Projekt budżetu powiatu na 2014 rok
   minus Projekt budżetu powiatu na 2015 rok
   minus Projekt budżetu powiatu na 2016 rok.
   minus Projekt budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok.
   minus Projekt budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok.
   plus Wieleletnia prognoza finansowa na lata 2016-2030.
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Udostępnianie informacji
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2010-11-16 11:25:05 - Uchwała Nr 221/645/10 z dnia 15 listopada 2010 roku Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok (27.50 kB)
2010-11-16 11:29:51 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 221/645/10 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego -projekt uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok (61.00 kB)
2010-11-16 11:33:15 - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok (56.50 kB)
2010-11-16 11:34:40 - Tabela Nr 1 -dochody powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok (77.72 kB)
2010-11-16 11:36:32 - Tabela Nr 2-wydatki powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok (277.87 kB)
2010-11-16 11:42:37 - Tabela Nr 3 plan przychodów budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok wraz z Tabelą Nr 4 -plan rozchodów budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok (39.50 kB)
2010-11-16 11:43:44 - Tabela Nr 5 plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok-dochody i wydatki (34.00 kB)
2010-11-16 11:45:15 - Tabela Nr 6-dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej na 2011 rok (46.00 kB)
2010-11-16 12:02:15 - Tabela Nr 7-dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych przez powiat jeleniogórski na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego realizowane w 2011 roku (43.00 kB)
2010-11-16 12:03:15 - Tabela Nr 8 -wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku (51.00 kB)
2010-11-16 12:06:03 - Tabela Nr 9 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (24.00 kB)
2010-11-16 12:08:25 - Tabela Nr 10-wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2011 roku (51.50 kB)
2010-11-16 12:09:17 - Objaśnienia do projektu budżetu na 2011 rok (457.00 kB)
2010-12-14 09:25:29 - Uchwała Nr I/235/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jelniogórskiego projekcie (500.09 kB)

Ilość odwiedzin: 1906
Nazwa dokumentu: Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2011 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Pedrycz
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Pedrycz
Osoba, która wprowadzała dane: Urszula Pedrycz
Data wytworzenia informacji: 2010-11-16 11:14:37
Data udostępnienia informacji: 2010-11-16 11:14:37
Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-14 09:25:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner