logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
minus ZARZĄD POWIATU
   minus Dane adresowe
   minus Status prawny
   plus Przedmiot działalności i kompetencje, KONSULTACJE SPOŁECZNE
   minus Skład osobowy
   minus Uchwały Zarządu Powiatu
      minus Rejestr uchwał
      minus Treść uchwał II kadencji.
      plus Treść uchwał III kadencji.
      plus Treść uchwał IV kadencji.
      plus Treść uchwał V kadencji
      minus Treść uchwał VI kadencji
         minus Uchwaly 2018 rok
         minus Uchwały 2019 rok
         minus Uchwały 2020 rok
   plus Informacja o kontrolach
   minus Audyt wewnętrzny
   minus Rejestry, ewidencje - udostępnianie
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2018-11-27 11:24:00 - Uchwała Nr 1/1/18 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: (65.50 kB)
2018-11-27 11:25:20 - Uchwała Nr 1/2/18 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i dostawa 6 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrz (53.00 kB)
2018-12-03 11:14:41 - Uchwała Nr 2/3/18 z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok (29.84 kB)
2018-12-03 11:16:06 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2/3/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. (199.12 kB)
2018-12-03 11:16:52 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2/3/2018 z dnia 30 listopada 2018 r (233.97 kB)
2018-12-03 11:17:57 - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 2/3/2018 z dnia 30 listopada 2018 r (205.35 kB)
2018-12-03 11:18:43 - Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 2/3/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. (216.14 kB)
2018-12-03 11:20:34 - Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 2/3/2018 z dnia 30 listopada 2018 r (294.53 kB)
2018-12-05 11:21:58 - Uchwała Nr 3/4/18 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie nabycia przez Powiat Jeleniogórski nieruchomości położonej w Łomnicy gm. Mysłakowice, oznaczonej jako działki nr 497/1 i nr 497/2 o łącznej pow. (16.26 kB)
2018-12-05 11:25:23 - Uchwała Nr 3/5/18 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie akceptacji treści projektu porozumienia w sprawie określenia zasad rozliczenia kosztów postępowania związanego z uregulowaniem stanu prawnego nier (31.00 kB)
2018-12-05 11:26:11 - Uchwała Nr 3/6/18 z dnia 4 grudnia 2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert w konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej o (37.50 kB)
2018-12-05 11:26:58 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/6/18 z dnia 4 grudnia 2018 r (15.81 kB)
2018-12-05 11:27:59 - Uchwała Nr 3/7/18 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego (54.50 kB)
2018-12-05 11:28:48 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/7/18 z dnia 4 grudnia 2018 r. (58.00 kB)
2018-12-05 11:30:02 - Uchwała Nr 3/8/18 z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie upoważnienia Pani Marty Janiewskiej sekretarza Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie do podejmowania działań związ (42.50 kB)
2018-12-05 11:30:43 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/8/18 z dnia 4 grudnia 2018 r. (14.75 kB)
2018-12-05 11:31:25 - Uchwała Nr 3/9/18 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i (53.50 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwaly 2018 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Urbanowicz
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Urbanowicz
Osoba, która wprowadzała dane: Monika Urbanowicz
Data wytworzenia informacji: 2018-11-27 11:19:36
Data udostępnienia informacji: 2018-11-27 11:19:36
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-05 11:31:38

Wersja do wydruku...

corner   corner