logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
plus RADA POWIATU
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Udostępnianie informacji
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
minus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
   plus Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
   minus Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie
   minus Zespół Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie
   plus Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach
   plus Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie
   plus Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie
   plus Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. status prawny jednostki
2. dokumenty szkolne
Program Rozwoju Szkoły, Program Wychowawczy
3. organizacja szkoly
zarządzenia Dyrektora Szkoły; zasady naboru do klas pierwszych LO.
4. finanse szkoły
Dochody i wydatki w latach 2004, 2005, 2006, 2007
5. stypendia Prezesa Rady Ministrów
6. stypendia Starosty Jeleniogórskiego
7. stypendia Dyrektora Szkoły
stypendia dla uczniów Gimnazjum
8. przyjmowanie i załatwianie spraw
skargi i wnioski obywateli, wydawanie duplikatów świadectw
9. rejestry i ewidencje
wykaz rejestrów i ewidencji
10. wykaz przeprowadzonych kontroli
11. przetargi
ogłoszenia
12. Regulamin realizacji Projektu Edukacyjnego
Regulamin Realizacji projektów Edukacyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie

Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Mistrzostwa Sportowego
im. Jana I. Sztaudyngera
ul. Obrońców Pokoju 17
58-580 Szklarska Poręba
 

http://www.zso-szklarska.pl

 

 

e-mail: 
Gimnazjum:
gim.szklarska@gmail.com 
Liceum:
lo_szklarska@wp.pl

tel./fax /075/ 717 22 06 tel. /075/ 717 30 55
NIP: 611-17-51-669 REGON: 230842376

Ilość odwiedzin: 10276
Nazwa dokumentu: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Szehidewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Szehidewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Leszczawski Artur
Data wytworzenia informacji: 2004-05-18 09:53:12
Data udostępnienia informacji: 2004-05-18 09:53:12
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-10 16:18:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner