logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu jeleniogórskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
minus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
   minus Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
      minus Dane adresowe
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      plus Zestawienie rozstrzyganych spraw
      minus Rejestry, ewidencje i archiwa
      minus Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
      minus Dokumentacja kontroli oraz wystąpienia pokontrolne
      minus Szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych
      minus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
         minus Ogłoszenie Starosty Jeleniogórskiego o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
         minus Ogłoszenie Starosty Jeleniogórskiego o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (dyrektor Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie)
         minus Ogłoszenie Starosty Jeleniogórskiego o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (dyrektor Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie) (ogłoszenie drugie)
         minus Ogłoszenie kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (specjalista ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych)
         minus Ogłoszenie Starosty Jeleniogórskiego o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich)
         minus Ogłoszenie Starosty Jeleniogórskiego o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce)
         minus Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (starszy referent w Dziale Pomocy Środowiskowej i Instytucjonalnej)
         minus Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (główny księgowy)
         minus Ogłoszenie Starosty Jeleniogórskiego o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektor Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie
         minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze "Radca Prawny"
         minus ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze
         minus Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
         minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2018
         minus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 2019
         minus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 2020
      plus Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze
      minus Program wyrównywania różnic między regionami - edycja 2012
      plus Program "Aktywny Samorząd" 2012
      minus Konkurs ofert na prowadzenie domu pomocy społecznej
      plus Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
      plus Program "Aktywny Samorząd" 2012
      minus Program "Aktywny Samorząd" 2013
      minus Zaproszenie do składania kandydatur na członków komisji konkursowej
      minus Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
      minus Zaproszenie do składania kandydatur na członków komisji konkursowej
      minus Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
      plus BILANS
   plus Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
   plus Dom Pomocy Społecznej w Kowarach
   plus Dom Pomocy Spolecznej w Sosnówce
   plus Dom Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie
   plus Dom Dziecka im. M.Konopnickiej w Szklarskiej Porębie
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2018
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Osiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Osiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Ewa Osiecka
Data wytworzenia informacji: 2018-07-24 11:41:06
Data udostępnienia informacji: 2018-07-24 11:41:06
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-24 12:06:20

Wersja do wydruku...

corner   corner