logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
minus Akty prawa miejscowego
   minus Statut Powiatu Karkonoskiego
   minus Akty prawa miejscowego
      minus podjęte w 2005 roku
      minus podjęte w 2006 roku
      minus podjęte w 2007 roku
      minus podjęte w 2008 roku
      minus podjęte w 2009 roku
      minus podjęte w 2010 roku
      minus podjęte w 2011 roku
      minus podjęte w 2012 roku
      minus podjęte w 2013 roku
      minus podjęte w 2014 roku
      minus podjęte w 2015 roku
      minus podjęte w 2016 roku
      minus podjęte w 2017 roku
      minus podjęte w 2018 roku
      minus podjęte w 2019 roku
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu jeleniogórskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


1. http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2018/1256/akt.pdf - Uchwała Nr XLIII/219/2018 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowychoraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 12 marca 2018 r., Poz. 1256)

2. http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2018/2648/akt.pdf - Uchwała Nr XLV/225/2018 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 17 maja 2018 r., Poz. 2648)

3. http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2018/2649/akt.pdf - Uchwała Nr XLVI/228/2018 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 17 maja 2018 r., Poz. 2649)

4. http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2018/2981/akt.pdf - Uchwała nr XLVII/235/2018 Rada Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jeleniogórskiego ((Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 11 czerwca 2018 r., Poz. 2981)

 

 

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: podjęte w 2018 roku
Osoba, która wytworzyła informację: Karolina Dąbrowska
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Dąbrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Bartosz Polaczek
Data wytworzenia informacji: 2018-03-27 08:53:20
Data udostępnienia informacji: 2018-03-27 08:53:20
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-18 13:16:26

Wersja do wydruku...

corner   corner