logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
plus RADA POWIATU
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Podstawa prawna i zasady funkcjonowania
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
plus Ogłoszenia o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz o naborze kandydatów na te stanowiska
minus Udostępnianie informacji
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Zalecenie Komisji Europejskiej w sprawie praworządności w Polsce: pytania i odpowiedzi
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2017 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Sprawy do załatwienia - Zezwolenie na odzysk odpadów

Wyszukaj po znaku sprawy:

Data wpisuData zakończeniaZnak sprawyData statusuStatus
2016-08-08 2016-08-24 OŚR.V.6233.7.2016 2016-08-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-09-26 2012-10-31 OŚR-II.6233.8.2012 2012-11-02 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-05-18 2012-06-08 OŚR-II.6230.6.2012 2012-06-13 wydano decyzję
2012-03-09 2012-04-06 OŚR-II.6233.3.2012 2012-04-10 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-09-16 2011-09-23 OŚR-II.6233.17.2011 2011-09-26 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2011-06-21 2011-07-11 OŚR-II.6233.13.2011 2011-07-11 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-05-25 2011-06-28 OŚR-II.6233.10.2011 2011-07-01 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-02-04 2011-03-16 OŚR-II.6233.2.2011 2011-02-11 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2010-05-10 2010-06-11 OŚR.II-7644/44/10 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2009-06-19 2009-07-20 OŚR.II-7644/32/09 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2008-10-24 2009-02-11 OŚR.II-7644/46/2/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-06-05 2008-07-15 OŚR.II-7644/29/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-02-26 2008-03-03 OŚR.II-7644/7/08 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2007-09-19 2007-11-15 OŚR.II-7644/26/07 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2006-10-24 2006-10-24 OŚR.II-7644/29-8/06 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2006-09-06 2006-10-02 OŚR.II-7644/59/06 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-05-16 2006-09-27 OŚR.II-7644/29-7/06 decyzja odmowna
2006-04-13 2006-04-20 OŚR.II-7644/26/2006 przekazanie wniosku do Wojewody Dolnośląskiego

corner   corner