logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu karkonoskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Sprawy do załatwienia - Centralny Rejestr skarg i wniosków

Wyszukaj po znaku sprawy:

Data wpisuData zakończeniaZnak sprawyData statusuStatus
2012-10-09 2012-10-10 OP.1510.3.2012.II 2012-11-08 udzielono informacji
2012-08-27 2012-08-31 OP.1510.2.2012.II 2012-11-08 Skarga dołączona do akt prowadzonego postępowania -zgodnie z art. 234 Kpa
2012-01-13 2012-01-31 OP.1510.17pp.2011.II Ponowienie skargi niezasadne
2012-01-13 2012-02-06 OP.1510.1.2012.II skarga niezasadna
2011-12-16 2012-01-13 OP.1510.19.2011.II skarga niezasadna
2011-12-14 2012-01-04 OP.1510.17p.2011.II Ponowienie skargi niezasadne
2011-12-13 2011-12-14 OP.1511.6.2011.II przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2011-12-01 2011-12-19 OP.1510.18.2011.II skarga niezasadna
2011-11-09 2011-12-05 OP.1510.17.2011.II skarga niezasadna
2011-09-27 2011-09-30 OP.1511.5.2011.II przekazano wg właściwości
2011-08-29 2011-09-21 OP.1510.16.2011.II Skarga dołączona do akt prowadzonego postępowania -zgodnie z art. 234 Kpa
2011-08-19 2011-09-12 OP.1510.15p.2011.II Ponowienie skargi niezasadne.
2011-07-15 2011-07-28 OP.1510.15.2011.II skarga niezasadna
2011-06-21 2011-06-30 OP.1510.12p.2011.II Ponowienie skargi częściowozasadne
2011-06-13 2011-06-22 OP.1510.11p.2011.II Ponowienie wniosku niezasadne
2011-06-07 2011-07-04 OP.1510.14.2011.II Skarga częściowo zasadna.
2011-05-23 2011-07-06 OP.1510.13.2011.II skarga niezasadna
2011-05-19 2011-06-07 OP.1510.11.2011.II Wniosek niezasadny
2011-05-18 2011-05-23 OP.1511.4.2011.II przekazano wg właściwości
2011-05-17 2011-06-09 OP.1510.12.2011.II skarga niezasadna
2011-05-10 2011-06-02 OP.1510.10.2011.II skarga niezasadna
2011-04-28 2011-05-09 OP.1510.9.2011.II skarga niezasadna
2011-04-18 2011-04-22 OP.1510.8.2011.II przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2011-04-15 2011-04-21 OP.1511.3.2011.II zwrot skargi z pouczeniem kto jest właściwy do załatwienia.
2011-04-07 2011-05-02 OP.1510.6.2011.II skarga niezasadna
2011-04-07 2011-05-02 OP.1510.7.2011.II skarga niezasadna
2011-04-04 2011-04-14 OP.1510.5.2011.II Skarga częściowo zasadna.
2011-03-28 2011-03-31 OP.1510.4.2011.II przekazano wg właściwości
2011-03-08 2011-03-28 OP.1510.3.2011.II wycofanie wniosku
2011-03-04 2011-03-22 OP.1510.2.2011.II wycofanie skargi
2011-02-11 2011-03-07 OP.1510.1.2011.II skarga niezasadna
2011-01-26 2011-02-01 OP.1511.2.2011.II przekazano wg właściwości
2011-01-07 2011-01-10 OP.1511.1.2011.II zwrot skargi z pouczeniem kto jest właściwy do załatwienia.
2010-11-17 2010-11-19 OP.II-0550/30/10 przekazano wg właściwości
2010-11-03 2010-12-01 OP.II-0550/29/10 skarga niezasadna
2010-11-02 2010-11-25 OP.II-0550/28/10 Skarga częściowo zasadna.
2010-10-26 2010-10-27 OP.II-0550/27/10 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2010-10-05 2010-10-08 OP.II-0550/26/10 wycofanie skargi
2010-09-08 2010-09-17 OP.II-0550/25/10 Wniosek niezasadny
2010-09-03 2010-09-06 OP.II-0550/24/10 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2010-08-20 2010-08-24 OP.II-0550/23/10 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2010-08-19 2010-09-08 OP.II-0550/22/10 skarga niezasadna
2010-07-30 2010-08-18 OP.II-0550/21/10 skarga niezasadna
2010-07-27 2010-08-27 OP.II-0550/20/10 skarga niezasadna
2010-07-26 2010-07-28 OP.II0550/19/10 przekazano wg właściwości
2010-07-08 2010-07-30 OP.II-0550/18/10 skarga niezasadna
2010-06-30 2010-07-07 OP.II-0550/17/10 wniosek bezprzedmiotowy
2010-06-17 2010-06-23 OP.II-0550/16/10 2010-06-17 sprawa załatwiona
2010-06-11 2010-07-07 OP.II-0550/15/10 2012-05-31 Skarga częściowo zasadna.
2010-06-09 2010-07-09 OP/II-S/0550/14/10 wycofanie skargi
2010-06-07 2010-06-10 OP.II-S/0550/13/10 zwrot skargi z pouczeniem kto jest właściwy do załatwienia.
2010-05-17 2010-05-20 OP.II-S/0550/12/10 zwrot skargi z pouczeniem kto jest właściwy do załatwienia.
2010-04-29 2010-05-20 OP.II-S/0550/11/10 skarga niezasadna
2010-04-19 2010-04-21 OP.II-S/0550/10/10 zwrot skargi z pouczeniem kto jest właściwy do załatwienia.
2010-02-18 2010-02-23 OP.II-S/0550/5/10 skarga niezasadna
2010-01-29 2010-02-02 OP.II-S/0550/4/10 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2010-01-21 2010-01-27 OP.II-S/0550/3/10 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2010-01-19 2010-02-17 OP.II-S/0550/2/10 skarga zasadna
2010-01-12 2010-02-01 OP.II-S/0550/1/10 wycofanie skargi
2009-12-23 2010-01-13 OP.II-S/0550/31/09 skarga niezasadna
2009-12-17 2009-12-18 OP.II-S/0550/30/09 przekazano wg właściwości
2009-12-11 2009-12-16 OP.II-S/0550/29/09 Przekazanie akt administracyjnych do Wojewody Dolnośląskiego.
2009-12-02 2009-12-02 OP.II-S/0550/21-R/09 przekazano wg właściwości
2009-11-27 2009-12-02 OP.II-S/0552/15/09 przekazano wg właściwości
2009-11-27 2009-12-02 OP.II-S/0550/28/09 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2009-11-20 2009-11-24 OP.II-S/0550/27/09 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2009-11-17 2009-11-24 OP.II-S/0550/26/09 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2009-11-12 2009-11-13 OP.II-S/0550/25/09 przekazano wg właściwości
2009-11-09 2009-11-27 OP.II-S/0550/24/09 Skarga częściowo zasadna.
2009-11-02 2009-11-27 OP.II-S/0550/22-R/09 Ponowienie skargi niezasadne
2009-10-30 2009-11-27 OP.II-0550/23/09 skarga niezasadna
2009-09-18 2009-09-24 OP.II-S/0550/20-R/09 Ponowienie skargi niezasadne
2009-09-08 2009-09-23 OP.II-S/0550/22/09 skarga niezasadna
2009-09-07 2009-10-29 OP.II-0550/21/09 skarga niezasadna
2009-08-28 2009-09-14 OP.II-0550/20/09 skarga niezasadna
2009-08-24 2009-08-25 OP.II-S/0550/19/09 przekazano wg właściwości
2009-08-12 2009-08-27 OP.II-S/0550/18/09 skarga niezasadna
2009-07-03 2009-07-08 OP.II-S/0550/17-R/09 Ponowienie skargi niezasadne
2009-06-26 2009-06-29 OP.II-S/0550/17/09 skarga niezasadna
2009-06-09 2009-06-29 OP.II-S/0550/16/09 skarga niezasadna
2009-06-05 2009-06-09 OP.II-S/0550/15/09 przekazano wg właściwości
2009-06-04 2009-06-05 OP.II-S/0550/14/09 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2009-06-01 2009-06-03 OP.II-S/0550/13/09 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2009-05-21 2009-05-25 OP.II-S/0550/8-R/08/09 Ponowienie skargi niezasadne
2009-04-23 2009-05-19 OP.II-S/0550/12/09 skarga niezasadna
2009-04-07 2009-04-10 OP.II-S/0550/11/09 Zwrot skargi
2009-03-30 2009-04-02 OP.II-S/0550/9/09 zwrot skargi z pouczeniem kto jest właściwy do załatwienia.
2009-03-26 2009-04-16 OP.II-S/0551/4/09 Wniosek niezasadny
2009-03-24 2009-03-26 OP.II-S/0550/7/09 zwrot skargi z pouczeniem kto jest właściwy do załatwienia.
2009-03-24 2009-04-02 OP.II-S/0550/10/09 skarga niezasadna
2009-03-20 2009-04-02 OP.II-0550/6/09 wycofanie skargi
2009-03-05 2009-03-11 OP.II-S/0550/5/09 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2009-02-25 2009-03-03 OP.II-S/0550/4/09 zwrot skargi z pouczeniem kto jest właściwy do załatwienia.
2009-02-10 2009-02-11 OP.II-S/0550/3/09 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2009-01-27 2009-02-16 OP.II-S/0550/1/09 skarga niezasadna
2009-01-26 2009-02-03 OP.II-S/0550/2/09 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2008-12-12 2009-12-18 OP.II-S/0550/26/08 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2008-12-09 2008-12-11 OP.II-S/0550/10-R/08 Przekazano skargę wraz z dokumentacją do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
2008-12-04 2008-12-23 OP.II-S/0550/25/08 Skarga dwuprzedmiotowa: 1) przekazano wg. właściowści; 2) skarga niezasadna.
2008-12-01 2008-12-08 OP.II-S/0550/24/08 przekazanie skargi wraz z odwołaniem do Wojewody Dolnośląskiego.
2008-11-27 2009-01-09 OP.II-S/0550/23/08 Brak uzpełnienia skargi w terminie, skarga bez rozpatrzenia
2008-11-21 2008-11-24 OP.II-S/0550/22/08 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2008-11-20 2008-12-12 OP.II-S/0550/21/08 Skarga częściowo zasadna.
2008-11-06 2008-11-24 OP.II-S/0550/20/08 skarga zasadna
2008-10-29 2008-11-12 OP.II-S/0550/6-R/08 Skargę dołączono do akt sprawy - zgodnie z art. 234 Kpa.
2008-10-28 2008-10-31 OP.II-S/0550/19/08 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2008-10-06 2008-10-08 OP.II-S/0550/18/08 zwrot skargi z pouczeniem kto jest właściwy do załatwienia.
2008-09-10 2008-09-29 OP.II-S/0550/16/08 Skarga częściowo zasadna.
2008-09-03 2008-09-30 OP.II-S/0550/17/08 skarga niezasadna
2008-08-01 2008-08-12 OP.II-S/0550/15/08 Skarga dwuprzedmiotowa; 1) niezadana , 2) przekazano do załatwienia organowi właściwemu.
2008-07-18 2008-07-22 OP.II-S/0550/13/08 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2008-07-17 2008-08-13 OP.II-S/0550/7-R/08 Ponowienie skargi niezasadne
2008-07-14 2008-07-16 OP.II-S/0550/12/08 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2008-07-09 2008-07-31 OP.II-S/0550/14/08 skarga zasadna
2008-07-04 2008-07-08 OP.II-S/0550/11/08 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2008-07-02 2008-07-28 OP.II-S/0550/10/08 skarga niezasadna
2008-06-12 2008-07-08 OP.II-S/0550/9/08 Skarga częściowo zasadna.
2008-06-03 2008-06-30 OP.II-S/0550/8/08 skarga niezasadna
2008-05-21 2008-06-24 OP.II-S/0550/7/08 Skarga częściowo zasadna.
2008-04-29 2008-05-19 OP.II-S/0550/6/08 skarga niezasadna
2008-04-21 2008-04-25 OP.II-S/0550/5/08 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2008-04-03 2008-04-28 OP.II-S/0550/4/08 wycofanie skargi
2008-03-28 2008-04-23 OP.II-S/0550/3-R/08 Skarga częściowo zasadna.
2008-02-29 2008-03-17 OP.II-S/0550/3/08 skarga niezasadna
2008-02-07 2008-03-11 OP.II-S/0550/2a/08 Skargę dołączono do akt sprawy - zgodnie z art. 234 Kpa.
2008-02-05 2008-02-13 OP.II-S/0550/31-R/07/08 Ponowienie skargi niezasadne
2008-02-05 2008-03-06 OP.II-S/0550/2/08 skarga niezasadna
2008-01-11 2008-01-15 OP.II-S/0550/1/08 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2007-12-17 2008-01-11 OP.II-S/0550/32-R/07/08 Ponowienie skargi niezasadne
2007-12-04 2007-12-27 OP.II-S/0550/33/07 Udzielono wyjaśnienia
2007-11-13 2007-11-14 OP.II-S/0550/32/07 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2007-11-08 2007-11-21 OP.II-S/0550/31/07 skarga niezasadna
2007-10-19 2007-11-08 OP.II-S/0550/30/07 skarga niezasadna
2007-10-17 2007-10-12 OP.II-S/0550/28/07 przekazano wg właściwości
2007-10-15 2007-10-15 OP.II-S/0550/29/07 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2007-10-11 2007-10-12 OP.II-S/0550/27/07 Zwrot skargi
2007-10-02 2007-10-30 OP.II-S/0550/25/07 skarga niezasadna
2007-10-02 2007-10-05 OP.II-S/0550/26/07 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2007-09-17 2007-09-25 OP.II-S/0550/24/07 Wniosek niezasadny
2007-09-10 2007-09-12 OP.II-0550/23/07 zwrot skargi z pouczeniem kto jest właściwy do załatwienia.
2007-09-05 2007-10-03 OP.II-S/0550/14-R/07 Ponowienie skargi niezasadne
2007-08-14 2007-08-28 OP.II-S/0550/21/07 Skarga częściowo zasadna.
2007-08-10 2007-08-13 OP.II-S/0550/19/07 przekazano wg właściwości
2007-08-10 2008-08-20 OP.II-S/0550/20/07 Zwrot skargi
2007-08-10 2007-08-17 OP.II-S/0550/22/07 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2007-08-07 2007-08-08 OP.II-S/0550/18/07 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2007-08-06 2007-08-30 OP.II-S/0550/17/07 skarga niezasadna
2007-07-23 2007-08-20 OP.II-S/055014/07 skarga niezasadna
2007-07-23 2007-08-09 OP.II-S/0550/15/07 skarga niezasadna
2007-07-18 2007-07-19 OP.II-S/0550/16/07 przekazanie wniosku do Wojewody Dolnośląskiego
2007-07-16 2007-07-31 OP.II-S/0550/13/07 Wniosek niezasadny
2007-06-20 2007-07-16 OP.II-S/0550/12/07 skarga niezasadna
2007-06-11 2007-06-18 OP.II-S/0550/11/07 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2007-06-04 2007-06-11 OP.II-S/0550/10/07 przekazano wg właściwości
2007-05-16 2007-05-18 OP.II-S/0550/9/07 przekazano wg właściwości
2007-05-15 2007-06-13 OP.II-S/0550/8/07 skarga niezasadna
2007-05-14 2007-05-28 OP.II-S/0550/7/07 skarga zasadna
2007-04-20 2007-04-30 OP.II-S/0550/6/07 skarga niezasadna
2007-04-16 2007-04-18 OP.II-S/0550/5/07 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2007-04-02 2007-04-04 OP.II-S/0550/4/07 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2007-03-21 2007-04-18 OP.II-S/0550/3/07 skarga zasadna
2007-02-08 2007-02-28 OP.II-S/0550/2/07 skarga niezasadna
2007-01-31 2007-02-19 OP.II-S/0550/1/07 Wniosek niezasadny
2006-12-04 2006-12-08 OP.II-S/0550/24/06 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2006-11-27 2007-01-04 OP.II-S/0550/25/06 skarga niezasadna
2006-11-07 2006-11-13 OP.II-S/0550/23/06 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2006-10-03 2006-10-19 OP.II-S/0550/22/06 skarga niezasadna
2006-09-18 2006-10-10 OP.II-S/0550/21/06 skarga niezasadna
2006-09-14 2006-09-20 OP.II-S/0550/19/06 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2006-09-14 2006-09-20 OP.II-S/0550/20/06 przekazano wg właściwości
2006-09-11 2006-09-13 OP.II-S/0550/18/06 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2006-08-01 2006-08-09 OP.II-S.0550/17/06 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2006-07-06 2006-07-28 OP.II-S/0550/16/06 skarga zasadna
2006-07-04 2006-07-07 OP.II-S/0550/15/06 skarga niezasadna
2006-06-14 2006-06-20 OP.II-S/0550/14/06 przekazano wg właściwości
2006-06-08 2006-06-29 OP.II-S/0550/13/06 skarga niezasadna
2006-03-30 2006-04-03 OP.II-S/0550/12/06 przekazano wg właściwości
2006-03-21 2006-03-27 OP.II-S/0550/10/06 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2006-03-21 2006-03-27 OP.II-S/0550/11/06 zwrot skargi z pouczeniem kto jest właściwy do załatwienia.
2006-03-16 2006-03-22 OP.II-0550/9/06 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2006-02-27 2006-03-01 OP.II-S/0550/8/06 przekazano wg właściwości
2006-02-24 2006-04-26 OP.II-S/0550/7/06 skarga niezasadna
2006-02-20 2006-02-23 OP.II-S.0550/6/06 zwrot skargi z pouczeniem kto jest właściwy do załatwienia.
2006-02-06 2006-02-08 OP.II-S/0550/5/06 skarga niezasadna
2006-02-03 2006-02-24 OP.II-S/0550/4/06 skarga zasadna
2006-01-23 2006-01-30 OP.II-S/0550/3/06 przekazano wg właściwości
2006-01-05 2006-01-09 OP.II-S/0550/2/06 wycofanie skargi
2006-01-03 2006-01-16 OP.II-S/0550/1/06 wycofanie skargi
2005-12-28 2005-12-29 OP.II-S/0550/29/05 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2005-12-23 2005-12-28 OP.II-S/0550/28/05 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2005-12-20 2006-01-11 OP.II-S/0550/27/05 skarga niezasadna
2005-11-08 2006-12-07 OP.II-S/0550/26/05 skarga niezasadna
2005-10-31 2005-11-16 OP.II-S/0550/25/05 skarga niezasadna
2005-10-05 2005-10-26 OP.II-S/0550/22/05 Umorzono postępowanie -skarga bezprzedmiotowa
2005-10-04 2005-10-06 OP.II-S/0550/24/05 przekazano wg właściwości
2005-09-20 2005-10-28 OP.II-S/0550/21/05 skarga niezasadna
2005-09-13 2005-09-19 OP.II-S/0550/19/05 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2005-09-13 2005-09-19 OP.II-S/0550/20/05 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2005-09-12 2005-09-13 OP.II-S/0550/18/05 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2005-09-07 2006-09-13 OP.II-S/0550/17/05 zwrot skargi z pouczeniem kto jest właściwy do załatwienia.
2005-08-25 2005-08-30 OP.II-S/0550/16/05 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2005-08-23 2005-08-25 OP.II-S/0550/15/05 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2005-08-12 2005-08-17 OP.II-S/0550/14/05 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2005-08-05 2005-08-10 OP.II-S/0550/13/05 przekazano wg właściwości
2005-08-04 2005-08-12 OP.II-S/0550/11/05 skarga niezasadna
2005-08-04 2005-08-09 OP.II-S/0550/12/05 przekazano wg właściwości
2005-06-28 2005-07-20 OP.II-S/0550/10/05 skarga niezasadna
2005-06-16 2005-06-30 OP.II-S/0550/9/05 skarga niezasadna
2005-06-15 2005-06-20 OP.II-S/0550/8/05 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2005-06-08 2005-06-13 OP.II-S/0550/7/05 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2005-05-02 2005-05-06 OP.II-S/0550/6/05 zwrot skargi z pouczeniem kto jest właściwy do załatwienia.
2005-03-15 2005-03-16 OP.II-S.0550/5/05 przekazano wg właściwości
2005-02-25 2005-02-16 OP.II-S/0550/1/05 skarga niezasadna
2005-02-21 2005-03-02 OP.II-S/0550/4/05 skarga niezasadna
2005-02-18 2005-02-28 OP.II-S/0550/3/05 skarga niezasadna
2005-01-27 2005-02-02 OP.II-S/0550/2/05 skarga niezasadna
2004-12-29 2005-01-04 OP.II-S/0550/19/04 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2004-12-23 2005-02-28 OP.II-S/0550/20/04 skarga niezasadna
2004-11-24 2004-11-25 OP.II-S/0550/18/09 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2004-10-18 2004-10-19 OP.II-S/0550/17/04 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2004-10-15 2004-11-03 OP.II-S/0550/16/04
2004-10-05 2004-11-05 OP.II-S/0550/15/04 skarga zasadna
2004-09-20 2004-09-23 OP.II-S/0550/14/04 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2004-09-09 2004-09-14 OP.II-S/0550/12/04 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2004-09-09 2004-09-17 OP.II-S/0550/13/04 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2004-08-18 2004-08-24 OP.II-S/0550/11/04 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2004-07-20 2004-08-04 OP.II-S/0550/10/04 przekazano wg właściwości
2004-07-12 2004-07-13 OP.II-S/0550/8/04 przekazano wg właściwości
2004-07-12 2004-08-03 OP.II-S/0550/9/04 skarga zasadna
2004-07-05 2004-07-08 OP.II-S/0550/7/04 przekazano wg właściwości
2004-06-22 2004-06-29 OP.II-S/0550/5/04 przekazano wg właściwości
2004-06-22 2004-06-29 OP.II-S/0550/6/09 przekazano wg właściwości
2004-04-07 2004-05-09 OP.II-S/0550/21/04 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2004-02-24 2004-03-08 OP.II-S/0550/4/04 skarga niezasadna
2004-02-16 2004-02-23 OP.II-S/0550/3/04 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2004-02-03 2004-02-11 OP.II-S/0550/2/04
2004-01-16 2004-01-19 OP.II-S/0550/1/04 zwrot wniosku - nie leży w kompetencjach Starosty

corner   corner