logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
plus RADA POWIATU
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Udostępnianie informacji
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Sprawy do załatwienia - Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę

Wyszukaj po znaku sprawy:

Data wpisuData zakończeniaZnak sprawyData statusuStatus
2018-12-13 2019-01-14 ABP.6740.02.90.2018.HG 2018-12-14 badanie kompletności wniosku
2018-12-12 2019-01-14 ABP.6740.02.89.2018.MR 2018-12-13 badanie kompletności wniosku
2018-12-10 2019-01-10 ABP.6740.02.88.2018.KC 2018-12-11 badanie kompletności wniosku
2018-12-06 2019-01-07 ABP.6740.02.87.2018.MR 2018-12-11 badanie kompletności wniosku
2018-11-30 2018-12-31 ABP.6740.02.86.2018.MR 2018-12-04 badanie kompletności wniosku
2018-11-28 2018-12-28 ABP.6740.02.85.2018.MZ 2018-12-11 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2018-11-26 2018-12-27 ABP.6740.02.84.2018.MR 2018-12-07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-21 2018-12-21 ABP.6740.02.83.2018.JR 2018-12-06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-20 2018-12-20 ABP.6740.02.82.2018.MZ 2018-11-29 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2018-11-16 2018-12-17 ABP.6740.02.81.2018.MZ 2018-11-28 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2018-11-15 2018-12-17 ABP.6740.02.80.2018.MR 2018-11-29 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-05 2018-12-05 ABP.6740.02.79.2018.MR 2018-12-11 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-29 2018-11-29 ABP.6740.02.78.2018.MR 2018-12-10 Zawiadomienie o terminie oględzin
2018-10-22 2018-11-22 ABP.6740.02.77.2018.MR 2018-11-27 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2018-10-11 2018-11-12 ABP.6740.02.76.2018.MZ 2018-12-11 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-09 2018-11-09 ABP.6740.02.75.2018.JR 2018-10-23 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-08 2018-11-08 ABP.6740.02.74.2018.MR 2018-11-02 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-05 2018-11-05 ABP.6740.02.73.2018.MZ 2018-10-15 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-05 2018-11-05 ABP.6740.02.72.2018.JC 2018-10-31 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-01 2018-11-02 ABP.6740.02.71.2018.JR 2018-10-08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-28 2018-10-29 ABP.6740.02.70.2018.JC 2018-10-19 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-21 2018-10-22 ABP.6740.02.69.2018.JC 2018-11-13 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-17 2018-10-17 ABP.6740.02.68.2018.JR 2018-10-10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-13 2018-10-15 ABP.6740.02.67.2018.KC 2018-11-09 wydano decyzję odmowy
2018-09-05 2018-10-05 ABP.6740.02.66.2018.HG 2018-10-02 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-04 2018-10-04 ABP.6740.02.65.2018.MR 2018-10-19 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-08-31 2019-09-30 ABP.6740.02.64.2018.MZ 2018-11-26 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-08-27 2018-09-27 ABP.6740.02.63.2018.MR 2018-10-10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-08-17 2018-09-17 ABP.6740.02.62.2018.JR 2018-09-04 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-08-13 2018-09-13 ABP.6740.02.61.2018.MR 2018-08-31 wycofanie wniosku
2018-08-13 2018-09-13 ABP.6740.02.60.2018.MR 2018-08-22 wycofanie wniosku
2018-08-10 2018-09-10 ABP.6740.02.59.2018.MR 2018-08-31 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-08-09 2018-09-10 ABP.6740.02.58.2018.MR 2018-10-10 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2018-08-03 2018-09-03 ABP.6740.02.57.2018.MZ 2018-08-28 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2018-08-01 2018-09-03 ABP.6740.02.56.20818.MR 2018-09-06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-08-01 2018-09-03 ABP.6740.02.55.2018.MR 2018-09-06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-08-01 2018-09-03 ABP.6740.02.54.2018.MR 2018-09-06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-08-01 2018-09-03 ABP.6740.02.53.2018.MR 2018-09-06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-08-01 2018-09-03 ABP.6740.02.52.2018.MR 2018-09-06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-08-01 2018-09-03 ABP.6740.02.51.2018.MR 2018-09-06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-07-25 2018-08-27 ABP.6740.02.50.2018.JR 2018-08-27 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-07-20 2018-08-20 ABP.6740.02.49.2018.MZ 2018-11-07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-07-18 2018-08-20 ABP.6740.02.48.2018.MR 2018-08-17 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-07-17 2018-08-17 ABP.6740.02.47.2018.MR 2018-08-07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-07-17 2018-08-17 ABP.6740.02.46.2018.MR 2018-08-07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-07-17 2018-08-17 ABP.6740.02.45.2018.MR 2018-08-07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-07-17 2018-08-17 ABP.6740.02.44.2018.MR 2018-08-07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-07-17 2018-08-17 ABP.6740.02.43.2018.MR 2018-08-07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-07-17 2018-08-17 ABP.6740.02.42.2018.MZ 2018-09-04 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-07-16 2018-08-16 ABP.6740.02.41.2018.MZ 2018-11-22 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-07-12 2018-08-13 ABP.6740.02.40.2018.MR 2018-08-07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-07-06 2018-08-06 ABP.6740.02.39.2018.MZ 2018-08-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-07-05 2018-08-06 ABP.6740.02.38.2018.JC 2018-08-14 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-07-05 2018-08-06 ABP.6740.02.37.2018.MO 2018-09-18 postanowienie o uzupełnienie treści decyzji
2018-06-22 2018-07-23 ABP.6740.02.36.2018.MZ 2018-08-24 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2018-06-22 2018-07-23 ABP.6740.02.35.2018.MZ 2018-08-09 przywrócenie terminu do usunięcia braków formalnych
2018-06-21 2018-07-23 ABP.6740.02.34.2018.HG 2018-07-12 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-06-20 2018-07-20 ABP.6740.02.33.2018.MZ 2018-09-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-06-12 2018-07-12 ABP.6740.02.32.2018.KC 2018-06-13 wycofanie wniosku
2018-06-06 2018-07-06 ABP.6740.02.31.2018.MO 2018-07-30 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-06-04 2018-07-04 ABP.6740.02.30.2018.MZ 2018-06-26 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-05-30 2018-07-02 ABP.6740.02.29.2018.MR 2018-06-15 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-05-28 2018-06-28 ABP.6740.02.28.2018.HG 2018-06-11 wycofanie wniosku
2018-05-23 2018-06-25 ABP.6740.02.27.2018.MR 2018-06-11 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-05-17 2018-06-18 ABP.6740.02.26.2018.MZ 2018-08-03 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-05-16 2018-06-18 ABP.6740.02.25.2018.MR 2018-09-06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-05-16 2018-06-18 ABP.6740.02.24.2018.MZ 2018-06-04 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-05-08 2018-06-08 ABP.6740.02.23.2018.MR 2018-05-22 wycofanie wniosku
2018-05-04 2018-06-04 ABP.6740.02.22.2018.MZ 2018-08-28 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-04-27 2018-05-28 ABP.6740.02.21.2018.JC 2018-06-27 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-04-20 2018-05-21 ABP.6740.02.20.2018.MZ 2018-07-20 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-04-10 2018-05-10 ABP.6740.02.19.2018.MR 2018-06-20 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-04-06 2018-05-07 ABP.6740.02.18.2018.JC 2018-05-02 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-04-05 2018-05-07 ABP.6740.02.17.2018.JR 2018-05-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-04-04 2018-05-07 ABP.6740.02.16.2018.MZ 2018-04-09 wycofanie wniosku
2018-03-29 2018-04-30 ABP.6740.02.15.2018.MZ 2018-05-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-03-26 2018-04-26 ABP.6740.02.14.2018.JR 2018-04-30 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-03-09 2018-04-09 ABP.6740.02.13.2018.MZ 2018-04-12 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-03-07 2018-04-09 ABP.6740.02.12.2018.JR 2018-03-22 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-03-06 2018-04-06 ABP.6740.02.11.2018.MZ 2018-04-17 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2018-03-01 2018-04-02 ABP.6740.02.10.2018.JC 2018-03-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-02-28 2018-02-28 ABP.6740.02.9.2018.MZ 2018-03-29 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-02-26 2018-03-28 ABP.6740.02.8.2018.JC 2018-03-12 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-02-26 2018-03-28 ABP.6740.02.7.2018.JC 2018-03-12 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-02-21 2018-03-21 ABP.6740.02.6.2018.MR 2018-04-30 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-02-19 2018-03-21 ABP.6740.02.5.2018.JR 2018-06-18 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-02-13 2018-03-15 ABP.6740.02.4.2018.JR 2018-04-06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-02-08 2018-03-12 ABP.6740.02.3.2018.MR 2018-02-20 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2018-02-07 2018-03-09 ABP.6740.02.2.2018.JR 2018-02-27 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-01-08 2018-02-08 ABP.6740.02.1.2018.MR 2018-01-23 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-12-29 2018-01-29 ABP.6740.02.70.2017.MZ 2018-03-08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-12-29 2018-01-29 ABP.6740.02.69.2017.EP 2018-02-14 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-12-29 2018-01-29 ABP.6740.02.68.2017.EP 2018-02-07 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2017-12-22 2018-01-22 ABP.6740.02.67.2017.MR 2018-01-11 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-12-19 2018-01-19 ABP.6740.02.66.2017.MZ 2018-03-23 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-12-19 2018-01-19 ABP.6740.02.65.2017.EP 2018-02-16 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-11-09 2017-12-11 ABP.6740.02.64.2017.HG 2017-12-20 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-11-09 2017-12-11 ABP.6740.02.63.2017.JR 2018-01-31 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-31 2017-12-01 ABP.6740.02.62.2017.MZ 2018-02-19 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-26 2017-11-27 ABP.6740.02.61.2017.MZ 2018-04-16 wydano decyzję odmowy
2017-10-25 2017-11-27 ABP.6740.02.60.2017.MZ 2017-12-05 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2017-10-10 2017-11-10 ABP.6740.02.59.2017.MR 2017-10-30 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-09 2017-11-09 ABP.6740.02.58.2017.KS 2017-12-01 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2017-10-06 2017-11-06 ABP.6740.02.57.2017.MR 2018-03-19 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-04 2017-11-06 ABP.6740.02.56.2017.JR 2017-10-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-29 2017-10-30 ABP.6740.02.55.2017.HG 2017-11-13 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-25 2017-10-25 ABP.6740.02.54.2017.MR 2017-10-17 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-18 2017-10-18 ABP.6740.02.53.2017.EP 2018-01-09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-18 2017-10-18 ABP.6740.02.52.2017.MR 2017-10-24 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2017-09-15 2017-10-16 ABP.6740.02.51.2017.EP 2017-10-30 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-13 2017-10-13 ABP.6740.02.50.2017.MR 2017-10-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-13 2017-10-13 ABP.6740.02.49.2017.MZ 2017-11-29 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-13 2017-10-13 ABP.6740.02.48.2017.MR 2017-10-27 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-11 2017-10-11 ABP.6740.02.47.2017.MZ 2017-10-17 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2017-09-07 2017-10-09 ABP.6740.02.46.2017.EP 2017-10-09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-05 2017-10-05 ABP.6740.02.45.2017.EP 2018-01-16 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-05 2017-10-05 ABP.6740.02.44.2017.KS 2017-10-03 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-31 2017-10-02 ABP.6740.02.43.2017.MO 2017-10-31 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-21 2017-09-21 ABP.6740.02.42.2017.EP 2017-11-14 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-11 2017-09-11 ABP.6740.02.41.2017.EP 2017-12-13 umorzono postępowanie
2017-08-07 2017-09-07 ABP.6740.02.40.2017.MZ 2017-10-11 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-03 2017-09-04 ABP.6740.02.39.2017.MZ 2017-09-19 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2017-07-31 2017-08-31 ABP.6740.02.38.2017.KS 2017-08-17 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-24 2017-08-24 ABP.6740.02.37.2017.KS 2017-10-06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-20 2017-08-21 ABP.6740.02.36.2017.KS 2017-08-29 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-19 2017-08-21 ABP.6740.02.35.2017.KS 2017-08-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-11 2017-08-11 ABP.6740.02.33.2017.MZ 2017-08-02 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-11 2017-08-11 ABP.6740.02.34.2017.MR 2017-07-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-04 2017-08-04 ABP.6740.02.32.2017.EP 2017-08-02 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2017-06-26 2017-07-26 ABP.6740.02.31.2017.MR 2017-07-11 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-09 2017-07-10 ABP.6740.02.30.2017.MR 2017-07-19 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-29 2017-06-29 ABP.6740.02.29.2017.MZ 2017-07-10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-29 2017-06-29 ABP.6740.02.28.2017.MZ 2017-07-10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-25 2017-06-26 ABP.6740.02.27.2017.EP 2017-06-01 wycofanie wniosku
2017-05-23 2017-06-23 ABP.6740.02.26.2017.MZ 2018-08-31 podjęto postępowanie po ustaniu przyczyn uzasadniających zawieszenie postępowania
2017-05-15 2017-06-15 ABP.6740.02.25.2017.MR 2017-06-13 Brak uzpełnienia skargi w terminie, skarga bez rozpatrzenia
2017-05-12 2017-06-12 ABP.6740.02.24.2017.EP 2017-06-02 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-10 2017-06-12 ABP.6740.02.23.2017.KS 2017-07-24 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-05 2017-06-05 ABP.6740.02.22.2017.MR 2017-06-13 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-20 2017-05-22 ABP.6740.02.21.2017.MZ 2017-05-18 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-19 2017-05-19 ABP.6740.02.20.2017.MR 2017-05-11 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-13 2017-05-15 ABP.6740.02.19.2017.MR 2017-04-24 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2017-04-13 2017-05-15 ABP.6740.02.18.2017.MR 2017-04-24 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2017-04-11 2017-05-11 ABP.6740.02.17.2017.MZ 2017-06-27 wydano decyzję odmowy
2017-04-04 2017-05-04 ABP.6740.02.16.2017.MR 2017-04-24 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-28 2017-04-28 ABP.6740.02.15.2017.EP 2017-04-10 wycofanie wniosku
2017-03-22 2017-04-24 ABP.6740.02.14.2017.MZ 2017-05-22 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-10 2017-04-10 ABP.6740.02.13.2017.JR 2017-04-21 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-08 2017-04-07 ABP.6740.02.12.2017.EP 2017-04-18 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-06 2017-04-06 ABP.6740.02.11.2017.JR 2017-03-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-02-22 2017-03-22 ABP.6740.02.10.2017.MR 2017-03-29 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-02-22 2017-02-21 ABP.6740.02.9.2017.MZ 2017-03-22 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2017-02-22 2017-03-21 ABP.6740.02.8.2017.JR 2017-03-06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-02-20 2017-03-22 ABP.6740.02.7.2017.KS 2017-08-25 umorzono postępowanie
2017-02-16 2017-03-20 ABP.6740.02.6.2017.MR 2017-06-09 umorzono postępowanie
2017-02-09 2017-02-13 ABP.6740.02.5.2017.MZ 2017-04-06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-01-12 2017-02-13 ABP.6740.02.3.2017.KS 2017-02-02 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-01-12 2017-02-13 ABP.6740.02.4.2017.EP 2017-01-20 wycofanie wniosku
2017-01-09 2017-02-09 ABP.6740.02.1.2017.JR 2017-01-23 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-01-09 2017-02-09 ABP.6740.02.2.2017.MZ 2017-04-27 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-30 2017-01-30 ABP.6740.02.52.2016.MZ 2017-02-28 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-28 2017-01-30 ABP.6740.02.51.2016.MO 2017-02-17 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-21 2017-01-23 ABP.6740.012.50.2016.MR 2017-01-13 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-16 2017-01-16 ABP.6740.02.49.2016.MO 2016-12-22 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2016-11-29 2016-12-29 ABP.6740.02.47.2016.MO 2017-01-26 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-28 2016-12-28 ABP.6740.02.46.2016.MR 2016-12-13 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-25 2016-12-27 ABP.6740.02.45.2016.MR 2016-12-05 wycofanie wniosku
2016-11-21 2016-12-21 ABP.6740.02.44.2016.MZ 2016-12-12 wycofanie wniosku
2016-11-21 2016-12-21 ABP.6740.02.43.2016.JR 2016-12-14 wycofanie wniosku
2016-11-16 2016-12-16 ABP.6740.02.48.2016.MR 2017-03-02 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-18 2016-11-17 ABP.6740.02.42.2016.EP 2016-12-02 umorzono postępowanie
2016-10-17 2016-11-16 ABP.6740.02.41.2016.EP 2017-03-16 podjęto postępowanie po ustaniu przyczyn uzasadniających zawieszenie postępowania
2016-10-14 2016-11-14 ABP.6740.02.40.2016.JR 2016-11-14 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-30 2016-10-31 ABP.6740.02.39.2016.MR 2016-11-14 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-23 2016-10-24 ABP.6740.02.38.2016.MR 2016-10-31 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-08 2016-10-10 ABP.6740.02.37.2016.MZ 2016-10-24 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-31 2016-09-30 ABP.6740.02.36.2016.MR 2016-09-27 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-30 2016-09-29 ABP.6740.02.35.2016.HG 2016-10-05 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2016-08-29 2016-09-28 ABP.6740.02.34.2016.HG 2016-09-21 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-19 2016-09-19 ABP.6740.02.33.2016.MO 2016-09-29 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-05 2016-09-05 ABP.6740.02.32.2016.MR 2016-09-09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-02 2016-09-01 ABP.6740.02.31.2016.MR 2016-09-01 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-29 2016-08-29 ABP.6740.02.30.2016.EP 2016-08-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-12 2016-08-12 ABP.6740.02.29.2016.MO 2016-07-22 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-21 2016-07-21 ABP.6740.02.28.2016.MO 2016-07-22 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-14 2016-07-14 ABP.6740.02.27.2016.HG 2016-07-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-14 2016-07-14 ABP.6740.02.26.2016.JR 2016-07-19 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-02 2016-07-04 ABP.6740.02.25.2016.MR 2016-07-06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-17 2016-06-17 ABP.6740.02.23.2016.JR 2016-06-06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-16 2016-06-16 ABP.6740.02.22.2016.MZ 2016-08-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-13 2016-06-13 ABP.6740.02.24.2016.HG 2016-06-03 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2016-05-11 2016-06-13 ABP.6740.02.21.2016.MZ 2016-07-28 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-09 2016-06-09 ABP.6740.02.20.2016.MR 2016-06-08 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2016-05-04 2016-06-06 ABP.6740.02.19.2016.EP 2016-07-18 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-22 2016-05-23 ABP.6740.02.18.2016.EP 2016-06-16 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-21 2016-05-23 ABP.6740.02.17.2016.MR 2016-05-09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-15 2016-05-16 ABP.6740.02.16.2016.EP 2016-05-20 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-15 2016-05-16 ABP.6740.02.15.2016.MR 2016-06-09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-24 2016-04-25 ABP.6740.02.14.2016.MZ 2016-05-09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-24 2016-04-25 ABP.6740.02.13.2016.EP 2016-06-02 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-18 2016-04-18 ABP.6740.02.12.2016.JR 2016-05-10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-22 2016-03-24 ABP.6740.02.11.2016.MR 2016-05-06 wydano decyzję odmowy
2016-02-19 2016-03-21 ABP.6740.02.10.2016.MZ 2016-03-04 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2016-02-19 2016-03-21 ABP.6740.02.9.2016.JR 2016-04-25 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-18 2016-03-21 ABP.6740.02.8.2016.EP 2016-04-11 umorzono postępowanie
2016-02-17 2016-03-21 ABP.6740.02.6.2016.MZ 2016-04-15 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-17 2016-03-21 ABP.6740.02.7.2016.EP 2016-05-13 umorzono postępowanie
2016-02-08 2016-03-08 ABP.6740.02.5.2016.MZ 2016-03-09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-01-15 2016-03-15 ABP.6740.02.4.2016.JR 2016-02-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-01-13 2016-03-14 ABP.6740.02.3.2016.MR 2016-02-22 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-01-12 2016-03-14 ABP.6740.02.2.2016.MZ 2016-04-12 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-01-05 2016-03-07 ABP.6740.02.1.2016.JR 2016-02-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-14 2016-02-15 ABP.6740.02.58.2015.MZ 2016-04-13 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-30 2016-02-01 ABP.6740.02.57.2015.HG 2015-12-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-27 2016-01-27 ABP.6740.02.56.2015.MZ 2016-01-12 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-24 2016-01-25 ABP.6740.02.55.2015.JR 2015-12-09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-18 2016-01-18 ABP.6740.02.54.2015.MR 2015-12-18 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-17 2016-01-18 ABP.6740.02.53.2015.MZ 2015-12-11 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-16 2016-01-18 ABP.6740.02.52.2015.MO 2016-02-04 wydano decyzję odmowy
2015-11-06 2016-01-06 ABP.6740.02.51.2015.MR 2015-11-16 wycofanie wniosku
2015-11-05 2016-01-05 ABP.6740.02.50.2015.MO 2016-02-04 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-03 2016-01-04 ABP.6740.02.49.2015.MR 2016-08-04 umorzono postępowanie
2015-10-26 2015-12-28 ABP.6740.02.48.2015.MZ 2015-11-25 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2015-10-12 2015-12-14 ABP.6740.02.46.2015.MZ 2015-11-12 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-12 2015-12-14 ABP.6740.02.47.2015.MR 2015-10-21 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-09 2015-12-09 ABP.6740.02.45.2015.MZ 2016-01-12 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-28 2015-11-30 ABP.6740.02.44.2015.MR 2015-10-21 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-11 2015-11-11 ABP.6740.02.43.2015.MR 2015-10-02 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-31 2015-11-02 ABP.6740.02.42.2015.MZ 2015-11-19 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-27 2015-10-27 ABP.6740.02.41.2015.MZ 2015-09-08 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2015-08-25 2015-10-26 ABP.6740.02.40.2015.JR 2015-10-01 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-24 2015-10-26 ABP.6740.02.39.2015.MZ 2015-10-12 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-19 2015-10-19 ABP.6740.02.38.2015.MR 2015-10-19 sprostowanie oczywistej omyłki
2015-08-14 2015-10-14 ABP.6740.02.37.2015.MR 2015-08-21 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-11 2015-10-12 ABP.6743.02.36.2015.MZ 2015-09-08 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2015-08-10 2015-10-12 ABP.6740.02.35.2015.JR 2015-09-08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-23 2015-09-23 ABP.6740.02.34.2015.MZ 2015-08-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-23 2015-09-23 ABP.6740.02.33.2015.MZ 2015-09-07 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2015-07-08 2015-09-08 ABP.6740.02.32.2015.MR 2015-08-25 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-06 2015-09-07 ABP.6740.02.31.2015.MZ 2016-04-21 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-01 2015-09-01 ABP.6740.02.30.2015.MR 2015-07-13 wycofanie wniosku
2015-06-29 2015-08-31 ABP.6740.02.29.2015.MR 2015-07-10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-15 2015-07-22 ABP.6740.02.28.2015.MZ 2015-07-22 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-09 2015-08-10 ABP.6740.02.27.2015.KS 2015-07-10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-29 2015-07-29 ABP.6740.02.26.2015.JR 2015-06-03 badanie kompletności wniosku
2015-05-29 2015-07-17 ABP.6740.012.25.2015.JR 2015-07-17 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-22 2015-07-22 ABP.6740.02.24.2015.MZ 2015-07-07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-27 2015-06-29 ABP.6740.02.23.2015.MR 2015-05-04 wycofanie wniosku
2015-04-24 2015-06-24 ABP.6740.02.22.2015.EP 2015-06-16 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-22 2015-06-22 ABP.6740.02.21.2015.MR 2015-05-19 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-22 2015-06-22 ABP.7640.02.20.2015.EP 2015-05-26 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-20 2015-06-22 ABP.6740.02.19.2015.JR 2015-04-30 wycofanie wniosku
2015-04-09 2015-06-09 ABP.6740.02.18.2015.JR 2015-04-27 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-09 2015-06-09 ABP.6740.02.17.2015.EP 2015-06-18 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-03 2015-06-03 ABP.6740.02.16.2015.MZ 2015-06-29 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-27 2015-05-27 ABP.6740.02.15.2015.MZ 2015-05-25 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-24 2015-05-25 ABP.6740.02.14.2015.MR 2015-04-27 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2015-03-23 2015-05-25 ABP.6740.02.13.2015.MR 2015-04-14 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-19 2015-05-19 ABP.6740.02.12.2015.JR 2015-03-20 badanie kompletności wniosku
2015-03-13 2015-05-13 ABP.6740.02.11.2015.MZ 2015-05-06 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2015-03-12 2015-05-12 ABP.6740.02.10.2015.MR 2015-04-13 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-02-16 2015-04-16 ABP.6740.02.9.2015.EP 2016-01-05 umorzono postępowanie
2015-02-09 2015-04-03 ABP.6740.02.8.2015.MZ 2015-04-24 umorzono postępowanie
2015-01-23 2015-03-23 ABP.6740.02.7.2015.HG 2015-08-20 sprostowanie oczywistej omyłki
2015-01-23 2015-03-23 ABP.6740.02.6.2015.EP 2015-02-03 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2015-01-21 2015-03-23 ABP.6740.02.5.2015.MR 2015-03-25 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-01-15 2015-03-16 ABP.6740.02.4.2015.MR 2015-03-09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-01-13 2015-03-13 ABP.6740.02.3.2015.MR 2015-01-29 wycofanie wniosku
2015-01-07 2015-03-09 ABP.6740.02.2.2014.JR 2015-07-03 umorzono postępowanie
2015-01-07 2015-03-09 ABP.6740.02.1.2015.MR 2015-04-08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-12-30 2015-03-02 ABP.6740.02.58.2014.MR 2015-01-27 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-12-23 2015-02-23 ABP.6740.02.57.2014.MO 2015-03-26 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-12-04 2015-02-04 ABP.6740.02.56.2014.MZ 2014-12-31 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-11-21 2015-01-21 ABP.6740.02.55.2014.MO 2014-12-23 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-11-19 2015-01-19 ABP.6740.02.54.2014.JR 2014-12-09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-11-14 2015-01-16 ABP.6740.02.53.2014.KS 2015-01-20 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-11-06 2015-01-06 ABP.6740.02.52.2014.MR 2015-01-16 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-11-05 2015-01-05 ABP.6740.02.51.2014.EP 2015-05-22 umorzono postępowanie
2014-11-03 2015-01-05 ABP.6740.02.50.2014.MZ 2014-12-23 umorzono postępowanie
2014-10-30 2014-12-30 ABP.6740.02.49.2014.EP 2014-12-01 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-28 2014-12-29 ABP.6740.02.48.2014.JR 2014-12-03 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-16 2014-12-16 ABP.6740.02.47.2014.MZ 2014-12-30 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-16 2014-12-16 ABP.6740.02.46.2014.MZ 2014-10-23 wycofanie wniosku
2014-10-16 2014-12-16 ABP.6740.02.45.2014.JR 2014-11-26 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-09-26 2014-11-26 ABP.6740.02.44.2014.AZ 2014-10-10 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2014-09-26 2014-11-26 ABP.6740.02.43.2014.MR 2014-10-20 wycofanie wniosku
2014-09-22 2014-11-24 ABP.6740.02.42.2014.EP 2014-11-20 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-09-17 2014-11-17 ABP.6740.02.41.2014.MZ 2014-11-13 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2014-09-12 2014-11-12 ABP.6740.02.40.2014.MR 2015-02-24 umorzono postępowanie
2014-09-09 2014-11-10 ABP.6740.02.39.2014.EP 2014-09-30 wycofanie wniosku
2014-09-01 2014-11-03 ABP.6740.02.38.2014.JR 2014-09-11 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-19 2014-10-20 ABP.6740.02.37.2014.AZ 2014-09-05 wycofanie wniosku
2014-08-13 2014-10-13 ABP.6740.02.36.2014.JR 2014-09-04 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-12 2014-10-13 ABP.6740.02.35.2014.HG 2014-09-15 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2014-08-04 2014-10-06 ABP.6740.02.34.2014.MR 2014-09-26 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-18 2014-09-18 ABP.6740.02.33.2014.AZ 2014-11-20 wyznaczenie nowego terminu usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji
2014-07-15 2014-09-15 ABP.6740.02.32.2014.AZ 2014-08-20 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2014-07-14 2014-09-15 ABP.6740.02.31.2014.AZ 2014-07-23 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-09 2014-09-09 ABP.6740.02.30.2014.EP 2014-09-12 umorzono postępowanie
2014-07-04 2014-09-04 ABP.6740.02.29.2014.EP 2014-08-25 umorzono postępowanie
2014-06-11 2014-08-11 ABP.6740.02.28.2014.MZ 2014-07-03 wycofanie wniosku
2014-06-06 2014-08-06 ABP.6740.02.27.2014.AZ 2014-08-06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-03 2014-08-04 ABP.6740.02.26.2014.MR 2014-06-26 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-30 2014-09-01 ABP.6740.02.25.2014.AZ 2014-06-25 wydano decyzję odmowy
2014-05-23 2014-07-23 ABP.6740.02.24.2014.KS 2014-06-05 wycofanie wniosku
2014-05-21 2014-07-21 ABP.6740.02.23.2014.KS 2014-07-01 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2014-05-21 2014-07-21 ABP.6740.02.22.2014.HG 2014-07-01 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-20 2014-07-21 ABP.6740.02.21.2014.EP 2014-07-30 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-12 2014-07-14 ABP.6740.02.20.2014.MZ 2014-07-28 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-08 2014-07-08 ABP.6740.02.19.2014.MR 2014-06-23 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-30 2014-06-30 ABP.6740.02.18.2014.HG 2014-05-29 wydano decyzję odmowy
2014-04-28 2014-06-30 ABP.6740.02.17.2014.MZ 2014-06-24 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-26 2014-05-26 ABP.6740.02.16.2014.AZ 2014-06-23 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-21 2014-05-21 ABP.6740.02.15.2014.KS 2014-04-23 wycofanie wniosku
2014-03-21 2014-05-21 ABP.6740.02.14.2014.KS 2014-05-06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-14 2014-05-14 ABP.6740.02.13.2014.AZ 2014-04-24 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-14 2014-05-14 ABP.6740.02.12.2014.JR 2014-03-24 wycofanie wniosku
2014-03-07 2014-04-07 ABP.6740.02.11.2014.JR 2014-04-08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-06 2014-05-06 ABP.6740.02.10.2014.EP 2014-04-01 umorzono postępowanie
2014-02-28 2014-04-28 ABP.6740.02.9.2014.EP 2014-03-17 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2014-02-26 2014-04-28 ABP.6740.02.7.2014.EP 2014-05-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-02-26 2014-04-28 ABP.6740.02.8.2014.AZ 2014-04-18 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-02-21 2014-04-21 ABP.6740.02.6.2014.JR 2014-03-20 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-02-05 2014-04-05 ABP.6740.02.5.2014.AZ 2014-03-12 wycofanie wniosku
2014-01-28 2014-03-28 ABP.6740.02.4.2014.JR 2014-02-14 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-01-28 2014-03-28 ABP.6740.02.3.2014.JR 2014-03-27 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-01-23 2014-03-24 ABP.6740.02.2.2014.EP 2014-02-11 umorzono postępowanie
2014-01-15 2014-03-17 ABP.6740.02.1.2014.JR 2014-02-11 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-23 2014-02-24 ABP.6740.02.73.2013.KS 2014-02-13 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-19 2014-02-19 ABP.6740.02.72.2013.EP 2014-03-07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-19 2013-02-19 ABP.6740.02.71.2013.HG 2014-01-03 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-11 2014-02-11 ABP.6740.02.70.2013.JR 2013-12-24 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2013-12-10 2014-02-10 ABP.6740.02.68.2013.MR 2014-04-16 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-09 2014-02-10 ABP.6740.02.67.2013.MR 2014-04-22 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-03 2014-02-03 ABP.6740.02.69.2013.MZ 2014-02-12 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-11-28 2014-01-28 ABP.6740.02.66.2013.JR 2013-12-16 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-11-22 2014-01-22 ABP.6740.02.65.2013.EP 2013-11-29 wycofanie wniosku
2013-11-20 2014-01-20 ABP.6740.02.64.2013.JR 2013-12-16 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-11-13 2014-01-13 ABP.6740.02.63.2013.JR 2013-12-12 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-11-12 2014-01-13 ABP.6740.02.62.2013.EP 2013-12-19 wycofanie wniosku
2013-11-08 2014-01-08 ABP.6740.02.61.2013.JR 2013-11-27 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-11-07 2014-01-07 ABP.6740.02.60.2013.MZ 2013-12-11 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-11-04 2014-01-06 ABP.6740.02.59.2013.KS 2013-12-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-30 2013-12-30 ABP.6740.012.58.2013.EP 2014-01-24 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-29 2013-12-30 ABP.6740.02.57.2013.HG 2013-10-31 badanie kompletności wniosku
2013-10-28 2013-12-30 ABP.6740.02.56.2013.AZ 2014-02-14 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-23 2013-11-25 ABP.6740.02.55.2013.MR 2013-11-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-22 2013-11-22 ABP.6740.02.54.2013.JR 2013-11-07 umorzono postępowanie
2013-10-16 2013-12-16 ABP.6740.02.53.2013.AZ 2013-11-20 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2013-10-14 2013-12-16 ABP.6740.02.52.2013.JR 2013-11-20 wycofanie wniosku
2013-10-09 2013-12-09 ABP.6740.02.51.2013.EP 2013-11-25 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2013-10-07 2013-12-09 ABP.6740.02.50.2013.EP 2013-11-06 wycofanie wniosku
2013-10-03 2013-12-03 ABP.6740.02.49.2013.MR 2013-10-21 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-26 2013-11-26 ABP.6740.02.48.2013.MZ 2013-11-26 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-11 2013-11-11 ABP.6740.02.47.2013.JR 2013-10-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-11 2013-11-11 ABP.6740.02.46.2013.KS 2013-10-03 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-06 2013-11-06 ABP.6740.02.45.2013.AZ 2013-12-09 umorzono postępowanie
2013-09-02 2013-11-04 ABP.6740.02.44.2013.AZ 2013-10-25 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-28 2013-10-28 ABP.6740.02.43.2013.AZ 2014-04-09 wydano decyzję odmowy
2013-08-26 2013-10-28 ABP.6740.02.41.2013.MZ 2013-11-18 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-23 2013-10-23 ABP.6740.02.40.2013.MZ 2013-11-07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-21 2013-10-21 ABP.6740.02.39.2013.AZ 2013-08-27 wycofanie wniosku
2013-08-21 2013-10-21 ABP.6740.02.38.2013.EP 2013-09-10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-12 2013-10-14 ABP.6740.02.37.2013.JR 2013-09-23 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2013-07-31 2013-09-30 ABP.6740.02.36.2013.MZ 2013-10-11 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-07-29 2013-09-30 ABP.6740.02.35.2013.MR 2013-09-19 wydano decyzję odmowy
2013-07-26 2013-09-26 ABP.6740.02.34.2013.AZ 2013-09-06 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2013-07-15 2013-09-16 ABP.6740.02.33.2013.JR 2013-10-09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-07-10 2013-09-10 ABP.6740.02.32.2013.AZ 2013-11-19 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-07-08 2013-09-09 ABP.6740.02.31.2013.JR 2013-07-29 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-07-08 2013-09-09 ABP.6740.02.30.2013.EP 2013-08-29 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-07-05 2013-09-05 ABP.6740.02.29.2013.JR 2013-08-27 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-06-27 2013-08-27 ABP.6740.02.28.2013.JR 2013-07-12 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-06-27 2013-08-27 ABP.6740.02.27.2013.EP 2013-07-24 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-06-27 2013-08-27 ABP.6740.02.26.2013.MR 2013-08-07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-06-17 2013-08-19 ABP.6740.02.25.2013.MR 2013-07-10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-06-14 2013-08-14 ABP.6740.02.24.2013.EP 2013-07-05 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-06-12 2013-08-12 ABP.6740.02.23.2013.MR 2013-06-20 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2013-06-10 2013-08-12 ABP.6740.02.22.2013.MR 2013-06-17 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-06-07 2013-07-08 ABP.6740.02.21.2013.EP 2013-06-28 pismo informujące do strony (Art. 9 Kodeksu Postępowania Administracyjnego)
2013-05-27 2013-06-27 ABP.6740.02.20.2013.MZ 2013-06-26 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2013-05-22 2013-07-22 ABP.6740.02.19.2013.MR 2013-06-03 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-05-22 2013-07-22 ABP.6740.02.18.2013.EP 2013-06-10 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2013-05-20 2013-06-20 ABP.6740.02.17.2013.JR 2013-05-27 wycofanie wniosku
2013-05-20 2013-06-20 ABP.6740.02.16.2013.JR 2013-05-27 wycofanie wniosku
2013-05-15 2013-07-15 ABP.6740.02.15.2013.AZ 2013-07-12 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2013-05-15 2013-07-15 ABP.6740.02.14.2013.EP 2013-07-02 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-05-10 2013-07-10 ABP.6740.02.13.2013.MR 2013-05-20 wycofanie wniosku
2013-05-08 2013-07-08 ABP.6740.02.12.2013.JR 2013-07-03 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-04-22 2013-06-24 ABP.6740.02.11.2013.MR 2013-05-22 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2013-03-28 2013-05-28 ABP.6740.02.10.2013.AZ 2013-05-14 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2013-03-27 2013-05-27 ABP.6740.02.9.2013.MR 2013-04-11 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-03-27 2013-05-27 ABP.6740.02.8.2013.MR 2013-04-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-03-19 2013-05-20 ABP.6740.02.7.2013.MR 2013-04-29 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-03-07 2013-05-07 ABP.6740.02.6.2013.EP 2013-05-07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-02-20 2013-04-22 ABP.6740.02.5.2013.KS 2013-02-22 badanie kompletności wniosku
2013-02-15 2013-04-15 ABP.6740.02.4.2013.KS 2013-05-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-02-14 2013-04-15 ABP.6740.02.3.2013.AZ 2013-03-14 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2013-02-13 2013-04-15 ABP.6740.02.2.2013.EP 2013-06-25 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-01-29 2013-03-29 ABP.6740.02.1.2013.JR 2013-02-04 wycofanie wniosku
2012-12-19 2013-02-19 ABP.6740.02.74.2012.MR 2013-01-14 Pismo do PINB o zajęcie stanowiska w sprawie
2012-12-17 2013-02-18 ABP.6740.02.73.2012.MR 2013-01-11 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-12-13 2013-02-13 ABP.6740.02.72.2012.MZ 2013-02-14 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-11-21 2013-01-21 ABP.6740.02.71.2012.EP 2013-02-19 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-11-15 2013-01-15 ABP.6740.02.70.2012.MZ 2012-12-27 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-11-14 2013-01-14 ABP.6740.02.69.2012.MR 2012-11-22 wycofanie wniosku
2012-11-09 2013-01-09 ABP.6740.02.68.2012.AZ 2012-11-29 wycofanie wniosku
2012-10-24 2012-12-24 ABP.6740.02.67.2012.AZ 2012-10-31 wycofanie wniosku
2012-10-22 2012-12-24 ABP.6740.02.66.2012.MZ 2012-12-27 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-10-18 2012-12-18 ABP.6740.02.65.2012.MR 2012-12-05 wydano decyzję odmowy
2012-10-17 2012-12-17 ABP.6740.02.64.2012.KS 2013-03-20 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-10-17 2012-12-17 ABP.6740.02.63.2012.HG 2012-11-15 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-10-16 2012-12-17 ABP.6740.02.62.2012.JR 2012-12-04 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-10-09 2012-12-10 ABP.6740.02.61.2012.KS 2012-12-11 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-10-08 2012-12-07 ABP.6740.02.60.2012.AZ 2012-10-25 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-10-05 2012-12-05 ABP.6740.02.59.2012.EP 2012-10-15 wycofanie wniosku
2012-09-17 2012-11-19 ABP.6740.02.58.2012.EP 2012-12-06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-09-10 2012-11-12 ABP.6740.02.57.2012.EP 2012-11-14 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-08-31 2012-10-31 ABP.6740.02.56.2012.EP 2012-10-04 wycofanie wniosku
2012-08-31 2012-10-31 ABP.6740.02.55.2012.JR 2012-10-08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-08-14 2012-10-15 ABP.6740.02.54.2012.MR 2012-08-30 wycofanie wniosku
2012-08-09 2012-10-09 ABP.6740.02.53.2012.JR 2012-10-03 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-08-08 2012-10-08 ABP.6740.02.52.2012.MZ 2012-09-04 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-08-08 2012-10-08 ABP.6740.02.51.2012.AZ 2012-10-05 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-08-01 2012-10-01 ABP.6740.02.50.2012.MZ 2012-12-14 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-07-27 2012-09-27 ABP.6740.02.49.2012.MZ 2012-08-20 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-07-27 2012-09-27 ABP.6740.02.48.2012.MR 2012-08-17 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-07-24 2012-09-24 ABP.6740.02.47.2012.MR 2012-08-17 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-07-19 2012-09-19 ABP.6740.02.46.2012.EP 2012-11-15 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-07-19 2012-09-19 ABP.6740.02.45.2012.JR 2012-09-07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-07-19 2012-09-19 ABP.6740.02.44.2012.JR 2013-09-12 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-07-17 2012-09-17 ABP.6740.02.43.2012.MR 2012-09-18 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-07-10 2012-09-10 ABP.6740.02.42.2012.MR 2012-08-16 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-07-10 2012-09-10 ABP.6740.02.41.2012.JR 2012-09-03 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-07-10 2012-09-10 ABP.6740.02.40.2012.JR 2012-09-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-06-28 2012-07-30 ABP.6740.02.39.2012.JR 2012-07-19 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-06-25 2012-08-27 ABP.6740.02.38.2012.MZ 2012-09-21 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-06-20 2012-08-20 ABP.6740.02.37.2012.EP 2012-08-07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-06-11 2012-08-13 ABP.6740.02.36.2012.JR 2012-08-21 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-06-08 2012-08-08 ABP.6740.02.35.2012.JR 2012-08-06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-06-05 2012-08-06 ABP.6740.02.34.2012.MZ 2012-08-20 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-05-31 2012-07-31 ABP.6740.02.33.2012.JR 2012-07-24 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-05-28 2012-07-30 ABP.6740.02.32.2012.JR 2012-08-07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-05-23 2012-07-23 ABP.6740.02.31.2012.MR 2012-05-31 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2012-05-23 2012-07-23 ABP.6740.02.30.2012.JR 2012-06-14 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-05-23 2012-07-23 ABP.6740.02.29.2012.MZ 2012-06-20 umorzono postępowanie
2012-04-30 2012-06-30 ABP.6740.02.28.2012.JR 2012-05-10 wycofanie wniosku
2012-04-25 2012-06-25 ABP.6740.02.26.2012.MR 2012-07-11 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-04-24 2012-06-25 ABP.6740.02.27.2012.EP 2012-06-26 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-04-23 2012-06-25 ABP.6740.02.25.2012.MR 2012-05-25 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-04-20 2012-06-20 ABP/6740.02.24.2012.AZ 2012-05-14 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-04-17 2012-06-18 ABP.6740.02.23.2012.JR 2012-08-01 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-04-13 2012-06-13 ABP.6740.02.22.2012.AZ 2012-05-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-04-12 2012-06-12 ABP.6740.02.21.2012.MR 2012-06-01 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-04-05 2012-06-05 ABP.6740.02.20.2012.MZ 2012-05-21 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2012-04-05 2012-06-05 ABP.6740.02.19.2012.JR 2012-08-08 pismo informujące do strony (Art. 9 Kodeksu Postępowania Administracyjnego)
2012-04-04 2012-06-04 ABP.6740.02.18.2012.AZ 2012-07-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-04-04 2012-06-04 ABP.6740.02.17.2012.AZ 2012-04-24 wycofanie wniosku
2012-04-02 2012-06-04 ABP.6740.02.16.2012.EP 2012-04-26 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-03-26 2012-05-28 ABP.6740.02.15.2012.EP 2013-01-25 umorzono postępowanie
2012-03-19 2012-05-21 ABP.6740.02.13.2012.MR 2012-07-02 wydano decyzję odmowy
2012-03-19 2012-04-19 ABP.6740.02.14.2012.AZ 2012-04-02 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-03-12 2012-05-14 ABP.6740.02.12.2012.AZ 2012-04-12 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-03-01 2012-05-01 ABP.6740.02.11.2012.EP 2012-04-23 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-02-20 2012-04-20 ABP.6740.02.10.2012.EP 2012-05-15 wydano decyzję odmowy
2012-02-16 2012-04-16 ABP.6740.02.9.2012.KS 2012-04-03 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-02-15 2012-03-16 ABP.6740.02.8.2012.MR 2012-04-27 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2012-02-14 2012-04-16 ABP.6740.02.7.2012.AZ 2012-04-05 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-02-01 2012-04-02 ABP.6740.02.6.2012.JR 2012-03-21 wydano decyzję odmowy
2012-01-31 2012-03-30 ABP.6740.02.4.2012.JR 2012-02-08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-01-31 2012-04-30 ABP.6740.02.5.2012.KS 2012-02-24 umorzono postępowanie
2012-01-17 2012-03-19 ABP.6740.02.3.2012.MZ 2012-04-17 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-01-05 2012-03-05 ABP.6740.02.2.2012.JR 2012-02-22 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2012-01-03 2012-03-03 ABP.6740.02.1.2012.EP 2012-01-20 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-12-28 2012-02-28 ABP.6740.02.62.2011.EP 2012-03-06 wydano decyzję odmowy
2011-12-20 2012-02-20 ABP.6740.02.61.2011.JR 2012-04-26 umorzono postępowanie
2011-12-19 2012-02-20 ABP.6740.02.60.2011.AZ 2012-02-06 wezwanie wnioskodawcy do uiszczenia opłaty skarbowej
2011-12-08 2012-02-08 ABP.6740.02.59.2011.JR 2011-12-14 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-12-01 2012-02-01 ABP.6740.02.57.2011.MZ 2012-03-08 wydano decyzję odmowy
2011-12-01 2012-02-01 ABP.6740.01.58.2011.EP 2012-02-03 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-11-14 2012-01-16 ABP.6740.02.55.2011.JR 2011-12-21 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2011-11-14 2012-01-16 ABP.6740.02.56.2011.MZ 2011-12-12 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-11-09 2012-01-09 ABP.6740.02.54.2011.JR 2012-02-20 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-10-27 2011-12-27 ABP.6740.02.53.2011.AZ 2011-11-09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-10-24 2011-12-27 ABP.6740.02.52.2011.MR 2011-10-31 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-10-12 2011-12-12 ABP.6740.02.51.2011.JR 2011-11-21 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-10-06 2011-12-06 ABP.6740.02.50.2011.MZ 2011-11-08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-09-22 2011-11-22 ABP.6740.02.49.2011.EP 2011-11-16 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2011-09-14 2011-11-14 ABP.6740.02.48.2011.JR 2011-10-04 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-09-05 2011-11-07 ABP.6740.02.47.2011.HG 2011-09-22 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-08-22 2011-10-24 ABP.6740.02.46.2011.AZ 2011-10-11 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-07-27 2011-09-27 ABP.6740.02.45.2011.MR 2011-08-17 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-07-18 2011-09-19 ABP.6740.02.44.2011.EP 2011-08-11 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-07-08 2011-09-08 ABP.6740.02.43.2011.EP 2011-08-17 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-07-04 2011-09-05 ABP.6740.02.42.2011.MR 2011-11-08 umorzono postępowanie
2011-06-22 2011-08-22 ABP.6740.02.41.2011.MR 2011-07-13 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-06-21 2011-08-22 ABP.6740.02.40.2011.JR 2011-07-25 umorzono postępowanie
2011-06-20 2011-08-20 ABP.6740.02.39.2011.MR 2011-07-27 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-06-20 2011-08-20 ABP.6740.02.38.2011.MR 2011-08-09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-06-20 2011-08-20 ABP.6740.02.37.2011.EP 2011-08-24 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-06-16 2011-08-16 ABP.6740.02.36.2011.EP 2011-08-30 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-06-14 2011-08-15 ABP.6740.02.35.2011.EP 2011-07-11 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-06-09 2011-08-09 ABP.6740.02.33.2011.MZ 2011-06-28 wycofanie wniosku
2011-06-08 2011-08-08 ABP.6740.02.34.2011.MZ 2011-07-08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-06-03 2011-08-03 ABP.6740.02.32.2011.MZ 2011-07-06 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2011-06-01 2011-08-01 ABP.6740.02.31.2011.KS 2011-06-08 wycofanie wniosku
2011-05-26 2011-07-26 ABP.6740.02.30.2011.JR 2011-06-29 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-05-23 2011-07-25 ABP.6740.02.29.2011.AZ 2011-06-09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-05-17 2011-06-17 ABP.6740.02.27.2011.HG 2011-05-23 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-05-17 2011-07-18 ABP.6740.02.28.2011.EP 2011-06-10 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2011-05-10 2011-07-11 ABP.6740.02.26.2011.JR 2011-05-24 wycofanie wniosku
2011-05-05 2011-07-05 ABP.6740.02.25.2011.MZ 2011-05-13 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-04-27 2011-06-27 ABP.6740.02.24.2011.JR 2011-05-19 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-04-26 2011-06-27 ABP.6740.02.23.2011.JR 2011-05-17 wycofanie wniosku
2011-04-20 2011-05-20 ABP.6740.02.22.2011.MR 2011-04-26 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-04-18 2011-05-18 ABP.6740.02.21.2011.AZ 2011-04-29 wycofanie wniosku
2011-04-15 2011-06-15 ABP.6740.02.20.2011.MR 2011-05-30 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-04-15 2011-06-15 ABP.6740.02.19.2011.MR 2011-05-30 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-04-14 2011-06-14 ABP.6740.02.18.2011.MR 2011-05-30 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-04-13 2011-06-13 ABP.6740.02.17.2011.AZ 2011-05-10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-04-12 2011-06-13 ABP.6740.02.16.2011.MR 2011-07-25 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-04-06 2011-06-06 ABP.6740.02.15.2011.MR 2011-04-22 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-03-29 2011-04-29 ABP.6740.02.14.2011.JR 2011-04-21 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-03-14 2011-05-16 ABP.6740.02.13.2011.MZ 2011-05-27 umorzono postępowanie
2011-03-10 2011-05-10 ABP.6740.02.12.2011.MZ 2011-05-18
2011-03-02 2011-05-02 ABP.6740.02.11.2011.JR 2011-04-21 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-03-01 2011-05-02 ABP.6740.02.10.2011.EP 2011-04-27 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-02-24 2011-04-25 ABP.6740.02.9.2011.MR 2011-03-23 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-02-23 2011-04-23 ABP.6740.02.7.2011.JR 2011-04-11 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-02-23 2011-04-23 ABP.6740.02.8.2011.JR 2011-03-31 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-02-21 2011-04-21 ABP.6740.02.6.2011.HG 2011-03-11 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-02-18 2011-04-18 ABP.6740.02.5.2011.MZ 2011-03-14 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-02-17 2011-04-18 ABP.6740.02.4.2011.AZ 2011-04-07 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2011-02-03 2011-04-04 ABP.6740.02.3.2011.AZ 2011-05-12 umorzono postępowanie
2011-01-19 2011-03-21 ABP.6740.02.2.2011.MR 2011-02-14 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2011-01-04 2011-03-04 ABP.6740.02.1.2011.AZ 2011-03-31 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-12-17 2011-01-17 ABP/PO/735/4212/10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-12-17 2011-02-17 ABP/KA/735/4216/10 2011-07-13 umorzono postępowanie
2010-12-14 2011-02-14 ABP/JE/735/4170/10 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2010-12-14 2010-12-20 ABP/PO/735/4167/10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-12-07 2011-01-10 ABP/SZ/735/4099/10 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2010-11-24 2011-01-24 ABP/JA/735/3983/10 2011-03-28 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-11-15 2010-12-22 ABP/KO/735/3851/10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-11-12 2010-12-16 ABP/PO/735/3838/10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-11-05 2011-02-04 ABP/JE/735/3756/10 2011-02-04 wydano decyzję odmowy
2010-10-21 2010-11-16 ABP/PO/735/3571/10 sprawdzanie kompletności wniosku
2010-10-13 2010-12-13 ABP/KA/735/3478/10 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2010-10-06 2011-01-14 ABP/KA/735/3380/10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-09-28 2010-10-25 ABP/PO/735/3263/10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-09-22 2010-11-05 ABP/KO/735/3173/10 umorzono postępowanie
2010-09-17 2010-09-28 ABP/KO/ 735/3120/10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-09-15 2010-10-21 ABP/MY/735/3105/10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-09-03 2010-10-08 ABP/SK/735/2948/10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-09-02 2010-09-20 ABP/MY/735/2942/10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-08-26 2010-11-15 ABP/SK/735/2868/10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-08-25 2010-09-29 ABP/SZ/735/2853/10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-08-24 2010-09-10 ABP/JE/735/2837/10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-08-23 2010-09-07 ABP/JA/735/2811/10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-08-17 2010-09-30 ABP/MY/735/2733/10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-08-04 2010-09-07 ABP/KO/735/2554/10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-07-26 2010-08-23 ABP/PO/735/2441/10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-07-14 2010-09-02 ABP/KA/735/2302/10 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2010-07-14 2010-12-13 ABP/SK/735/2301/10 wydano decyzję odmowy
2010-07-12 2010-08-27 ABP/MY/735/2264/10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-07-09 2010-08-03 ABP/SZ/735/2244/10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-07-06 2010-09-02 ABP/KO/735/2205/10 wydano decyzję odmowy
2010-06-23 2010-08-16 ABP/KA/735/2046/10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-06-21 2010-07-26 ABP/KO/735/2004/10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-06-11 2010-07-20 ABP/KA/735/1882/10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-06-09 2010-07-23 ABP/MY/735/1850/10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-06-09 2010-07-12 ABP/MY/735/1857/10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-05-24 2010-07-08 ABP/MY/735/1687/10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-05-13 2010-06-15 ABP/KO/735/1538/2010 umorzono postępowanie
2010-05-13 2010-06-30 ABP/JE/735/1547/2010 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2010-05-05 2010-05-28 APB/KA/735/1454/10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-05-04 2010-05-31 ABP/MY/735/1432/10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-04-23 2010-06-23 ABP/PI/735/1338/10 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2010-04-20 2010-05-28 ABP/KA/735/1289/10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-04-20 2010-05-31 ABP/JE/735/1286/10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-04-15 2010-05-06 ABP/PO/735/1235/10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-04-13 2010-06-25 ABP/MY/735/1169/10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-04-09 2010-05-10 ABP/PO/735/1149/10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-04-08 2010-05-06 ABP/JE/735/1130/10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-04-01 2010-06-01 ABP/MY/735/1059/10 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2010-03-31 2010-06-29 ABP/KA/735/1052/10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-03-30 2010-04-20 ABP/JE/735/1025/10 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2010-03-30 2010-05-31 ABP/SZ/735/1030/10 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2010-03-25 2010-05-25 ABP/SZ/735/968/10 podjęto postępowanie po ustaniu przyczyn uzasadniających zawieszenie postępowania
2010-03-22 2010-05-12 ABP/JE/735/901/2010 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-03-15 2010-05-11 ABP/KA/735/838/10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-03-15 2010-04-02 ABP/JE/735/839/10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-03-12 2010-04-13 ABP/SK/735/820/10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-03-11 2010-04-02 ABP/JE/735/788/2010 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-02-26 2010-03-22 ABP/MY/735/640/2010 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-02-26 2010-03-19 ABP/JA/735/644/10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-02-16 2010-03-02 ABP/KO/735/483/10 wycofanie wniosku
2010-02-12 2010-03-15 ABP/KA/735/467/10 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2010-02-08 2010-04-14 ABP/SZ/735/400/2010 2012-03-15 odmowa uchylenia pozowlenia na budowę
2010-02-02 2010-03-08 ABP/MY/735/347/2010 wycofanie wniosku
2010-01-21 2010-03-08 ABP/MY/735/180/10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-01-08 2010-02-08 ABP/KA/735/46/2010 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2010-01-08 2010-03-05 ABP/ST/735/56/2010 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-01-06 2010-01-11 ABP/SK/735/18/2010 wycofanie wniosku
2010-01-06 2010-04-09 ABP/SK/735/23/10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-12-31 2010-01-20 ABP/KA/735/4619/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-12-31 2010-02-25 ABP/KA/735/4629/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-12-31 2010-11-23 ABP/MY/735/4628/09 umorzono postępowanie
2009-12-23 2010-11-08 ABP/KA/735/4568/09 umorzono postępowanie
2009-12-17 2010-02-17 ABP/KA/735/4494/09 sprawdzanie kompletności wniosku
2009-12-14 2009-12-30 ABP/JE/735/4405/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-12-09 2010-02-09 ABP/PO/735/4387/09 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2009-11-19 2010-01-05 ABP/JA/735/4138/09 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2009-11-19 2009-12-22 ABP/JE/735/4137/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-11-19 2010-02-16 ABP/PO/735/4159/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-11-16 2009-12-16 ABP/KA/735/4080/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-11-04 2009-11-27 ABP/SZ/735/3938/09 wycofanie wniosku
2009-11-02 2009-12-04 ABP/JE/735/3875/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-11-02 2009-12-30 ABP/MY/735/3873/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-10-27 2009-12-09 ABP/PO/735/3813/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-10-05 2009-11-26 ABP/KA/735/3540/09 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2009-10-02 2009-11-11 ABP/PO/735/3526/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-10-01 2009-11-30 ABP/SZ/735/3516/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-09-25 2009-11-18 ABP/KA/735/3428/09 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2009-09-23 2009-09-24 ABP/MY/735/3268/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-09-23 2009-11-20 ABP/SZ/735/3366/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-09-21 2009-10-05 ABP/PI/735/3318/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-09-21 2009-11-20 ABP/KA/735/3317/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-09-17 2009-09-22 ABP/MY/735/3267/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-09-16 2009-11-09 ABP/KA/735/3245/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-09-15 2009-10-16 ABP/KA/735/3250/09 zawieszono postępowanie do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez PINB
2009-09-11 2009-11-09 ABP/KA/735/3078/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-09-11 2009-11-11 ABP/KA/735/3213/09 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2009-09-03 2009-09-23 ABP/KO/735/3093/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-08-28 2009-09-14 ABP/PI/735/3001/09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-08-20 2009-11-24 ABP/KA/735/2911/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-08-20 2009-09-15 ABP/JE/735/2913/09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-08-13 2009-10-02 ABP/PO/735/2807/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-08-12 2009-08-31 ABP/MY/735/2772/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-08-07 2009-09-03 ABP/KO/735/2735/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-08-06 2009-08-31 ABP/JE/735/2682/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-07-31 2009-09-10 ABP/KA/735/2615/09 wycofanie wniosku
2009-07-23 2009-08-25 ABP/JE/735/2496/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-07-20 2009-08-19 ABP/PO/735/2421/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-07-16 2009-08-25 ABP/PI/735/2392/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-07-13 2009-08-10 ABP/SK/735/2345/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-07-10 2009-07-30 ABP/MY/735/2310/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-07-02 2009-07-14 ABP/PO/735/2208/09 2011-12-28
2009-07-01 2009-07-31 ABP/JE/735/2200/09 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2009-06-30 2009-08-19 ABP/JE/735/2177/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-06-30 2009-07-30 ABP/MY/735/2178/09 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2009-06-22 2009-06-22 ABP/PO/735/2065/09 wycofanie wniosku
2009-06-19 2009-08-24 ABP/JE/735/2040/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-06-03 2009-07-03 ABP/KA/735/1882/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-05-28 2009-06-15 ABP/KA/735/1791/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-05-27 2009-09-02 ABP/KA/735/1774/09 wydano decyzję odmowy
2009-05-25 2009-06-18 ABP/JE/735/1729/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-05-20 2009-06-25 ABP/PO/735/1638/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-05-20 2009-06-16 ABP/PO/735/1649/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-05-12 2009-06-12 ABP/KA/735/1548/09 pismo informujące do strony (Art. 9 Kodeksu Postępowania Administracyjnego)
2009-04-30 2009-05-18 ABP/PO/735/1402/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-04-30 2009-06-24 ABP/SZ/735/1406/09 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2009-04-30 2009-06-05 ABP/KA/735/1410/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-04-29 2009-06-19 ABP/JE/735/1391/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-04-27 2009-05-20 ABP/JE/735/1347/09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-04-21 2009-05-25 ABP/PI/735/1275/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-04-21 2009-08-25 ABP/MY/735/1274/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-04-16 2009-04-29 ABP/KA/735/1227/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-04-15 2009-05-11 ABP/BO/735/1205/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-04-09 2009-06-09 ABP/SZ/735/1155/09 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2009-04-09 2009-05-22 ABP/KA/735/1156/09 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2009-04-08 2009-05-07 ABP/MY/735/1136/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-04-06 2009-04-24 ABP/MY/735/1103/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-04-06 2009-08-31 ABP/SZ/735/1102/09 wycofanie wniosku
2009-04-03 2009-05-03 ABP/JE/735/1074/09 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2009-04-03 2009-04-15 ABP/PO/735/1076/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-04-03 2009-05-14 ABP/JE/735/1074/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-03-30 2009-07-13 ABP/JA/735/1017/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-03-27 2009-05-14 ABP/KA/735/980/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-03-26 2009-05-26 ABP/KA/735/962/09 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2009-03-05 2009-04-03 ABP/PI/735/708/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-03-03 2009-03-10 ABP/KO/735/664/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-02-27 2009-03-24 ABP/PO/735/644/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-02-20 2009-03-11 ABP/JE/735/530/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-02-18 2009-04-06 ABP/SZ/735/508/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-02-17 2009-04-29 ABP/JE/735/495/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-02-05 2009-02-27 ABP/PI/735/373/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-02-02 2009-02-25 ABP/JE/735/323/09 wycofanie wniosku
2009-01-22 2009-02-09 ABP/MY/735/215/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-01-14 2009-04-01 ABP/KA/735/115/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-01-14 2009-02-16 ABP/JE/735/116/09 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2009-01-08 2009-03-12 ABP/SZ/735/50/09 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-12-30 2009-02-13 ABP/SZ/735/5173/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-12-30 2009-04-02 ABP/KA/735/5168/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-12-30 2009-02-18 ABP/JE/735/5172/08 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2008-12-22 2009-01-21 ABP/JE/735/5088/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-12-16 2009-02-13 ABP/KA/735/5018/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-12-12 2009-01-28 ABP/JE/735/4077/08 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2008-12-08 2009-01-05 ABP/JE/735/4007/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-12-04 2009-01-09 ABP/JE/735/3985/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-11-28 2008-12-19 ABP/PO/735/3927/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-11-27 2008-12-11 ABP/MY/735/3903/08 wycofanie wniosku
2008-11-25 2008-12-10 ABP/JE/735/3878/08 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2008-11-24 2009-01-24 ABP/KA/735/3869/08 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2008-11-20 2009-03-06 ABP/KA/735/3834/08 wydano decyzję odmowy
2008-11-20 2009-03-05 ABP/KA/735/3833/08 wydano decyzję odmowy
2008-11-07 2009-01-12 ABP/KA/735/3701/08 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2008-11-05 2009-02-13 ABP/KA/735/3649/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-10-31 2008-12-02 ABP/PO/735/3593/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-10-29 2010-04-20 ABP/PI/735/3572/08 umorzono postępowanie
2008-10-13 2008-12-03 ABP/JE/735/3399/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-10-13 2008-12-08 ABP/KA/735/3396/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-10-09 2008-11-20 ABP/SK/735/3351/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-10-09 2008-11-25 ABP/KA/735/3353/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-10-02 2008-10-27 ABP/MY/735/3243/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-10-01 2008-12-02 ABP/SZ/735/3229/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-09-16 2008-12-22 ABP/KA/735/3085/08 umorzono postępowanie
2008-09-12 2008-10-07 ABP/JE/735/3047/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-09-12 2008-10-08 ABP/JE/735/3041/08 wycofanie wniosku
2008-09-11 2008-09-23 ABP/JA/735/3035/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-09-09 2008-11-07 ABP/KA/735/2989/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-09-05 2008-10-08 ABP/MY/735/2966/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-09-05 2008-10-29 ABP/MY/735/2965/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-09-05 2008-10-08 ABP/MY/735/2964/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-09-01 2008-10-03 ABP/SZ/735/2907/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-08-21 2008-09-29 ABP/JE/735/2787/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-08-19 2008-10-03 ABP/KA/735/2752/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-08-14 2008-09-09 ABP/MY/735/2690/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-08-13 2008-09-11 ABP/PI/735/2689/08 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2008-08-11 2008-09-29 ABP/KA/735/2650/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-07-23 2008-09-02 ABP/JE/735/2413/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-07-21 2008-07-25 ABP/PO/735/2379/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-07-16 2008-08-25 ABP/JE/735/2312/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-07-16 2008-08-21 ABP/JE/735/2321/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-07-14 2008-07-21 ABP/PI/735/2295/08 wycofanie wniosku
2008-07-14 2008-09-14 ABP/PO/735/2287/08 sprawdzanie kompletności wniosku
2008-07-11 2008-07-21 ABP/KO/735/2286/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-07-09 2008-09-08 ABP/KA/735/2249/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-07-04 2008-07-21 ABP/KA/735/2201/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-06-27 2008-08-22 ABP/KO/735/2122/08 wydano decyzję odmowy
2008-06-26 2008-08-01 ABP/KA/735/2100/08
2008-06-12 2008-07-18 ABP/PO/735/1927/08 wydano decyzję odmowy
2008-05-16 2008-06-30 ABP/KA/735/1605/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-05-13 2008-09-02 ABP/KA/735/1561/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-05-09 2008-07-11 ABP/KA/735/1534/08 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2008-04-30 2008-05-09 ABP/KA/735/1427/08 wycofanie wniosku
2008-04-30 2008-05-09 ABP/KA/735/1428/08 wycofanie wniosku
2008-04-30 2008-05-09 ABP/KA/735/1429/08 wycofanie wniosku
2008-04-30 2008-05-09 ABP/KA/735/1430/08 wycofanie wniosku
2008-04-29 2008-06-06 ABP/PO/735/1406/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-04-28 2008-07-07 ABP/PO/735/1394/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-04-21 2008-05-15 ABP/KA/735/1298/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-04-21 2008-05-08 ABP/KO/735/1299/08 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2008-04-18 2008-06-05 ABP/JE/735/1278/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-04-15 2008-06-12 ABP/KA/735/1212/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-04-14 2008-06-12 ABP/KA/735/1189/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-04-04 2008-05-08 ABP/JE/735/1086/08 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2008-04-02 2008-06-02 ABP/PO/735/1058/08 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2008-03-25 2008-05-07 ABP/MY/735/980/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-03-20 2008-05-20 ABP/MY/735/930/08 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2008-03-17 2008-04-22 ABP/SZ/735/879/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-03-12 2008-05-12 ABP/KA/735/832/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-03-12 2008-05-14 ABP/JE/735/831/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-03-11 2008-04-14 ABP/KA/735/818/08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-03-06 2008-05-06 ABP/PO/735/762/08 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2008-03-05 2008-04-17 ABP/MY/735/744/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-02-08 2008-03-13 ABP/PI/735/440/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-02-07 2008-03-05 ABP/MY/735/420/08 wycofanie wniosku
2008-01-29 2008-03-17 ABP/MY/735/286/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-01-24 2008-04-09 ABP/SZ/735/242/08
2008-01-21 2008-02-27 ABP/MY/735/192/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-01-17 2008-02-01 ABP/JA/735/167/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-01-09 2008-01-30 ABP/PO/735/64/08 wycofanie wniosku
2007-12-28 2008-01-04 ABP/PI/735/4267/07 wycofanie wniosku
2007-12-21 2008-06-10 ABP/KA/735/4216/07 wydano decyzję odmowy
2007-12-21 2008-01-23 ABP/JA/735/4218/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-12-19 2008-02-04 ABP/KA/735/4182/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-12-11 2008-03-04 ABP/JA/735/4091/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-12-10 2008-01-25 ABP/KO/735/4089/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-12-10 2008-02-27 ABP/O/735/4077/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-12-03 2008-01-14 ABP/PO/735/3998/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-11-29 2008-01-28 ABP/KA/735/3945/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-11-27 2007-12-12 ABP/JE/735/3919/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-11-23 2008-01-02 ABP/MY/735/3882/07 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2007-11-13 2007-12-06 ABP/JG/735/3738/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-11-08 2007-12-04 ABP/JE/735/3683/07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-11-08 2008-01-24 ABP/SZ/735/3685/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-11-05 2007-11-30 ABP/JE/735/3622/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-10-31 2007-11-06 ABP/PO/735/3596/07 wycofanie wniosku
2007-10-19 2007-10-26 ABP/PO/735/3464/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-10-18 2007-10-26 ABP/PI/735/3448/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-10-16 2007-12-11 ABP/KO/735/3417/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-10-16 2007-11-20 ABP/PI/735/3416/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-10-12 2007-11-27 ABP/SK/735/3368/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-10-10 2007-11-05 ABP/PO/735/3338/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-10-04 2007-12-03 ABP/PI/735/3249/07 wycofanie wniosku
2007-09-24 2007-11-14 ABP/KA/735/3118/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-09-24 2007-11-19 ABP/MY/735/3119/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-09-18 2007-10-08 ABP/MY/735/3052/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-09-13 2007-10-18 ABP/JE/735/3015/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-09-11 2007-11-14 ABP/SZ/735/2946/07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-09-07 2007-09-11 ABP/MY/735/2892/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-08-28 2007-11-06 ABP/JE/735/2754/07 wydano decyzję odmowy
2007-08-27 2007-09-20 ABP/MY/735/2737/07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-08-17 2007-11-30 ABP/JA/735/2650/07 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2007-08-17 2007-09-06 ABP/KO/735/2646/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-08-14 2007-09-18 ABP/PO/735/2615/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-08-03 2007-11-05 ABP/PO/735/2512/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-08-03 2007-10-04 ABP/PO/735/2513/07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-07-31 2007-09-06 ABP/SK/735/2474/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-07-25 2007-09-25 ABP/KO/735/2411/07 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2007-07-19 2007-12-28 ABP/SZ/735/2351/07 wydano decyzję odmowy
2007-07-17 2007-08-01 ABP/JE/735/2322/07 wycofanie wniosku
2007-07-13 2007-08-10 ABP/PO/735/2293/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-07-10 2007-08-10 ABNP/KO/735/2233/07 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2007-07-09 2007-08-06 ABP/MY/735/2203/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-07-06 2008-06-05 ABP/SZ/735/2190/07 umorzono postępowanie
2007-07-05 2007-09-10 ABP/JE/735/2172/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-07-03 2007-10-22 ABP/SZ/735/2135/07 wycofanie wniosku
2007-06-27 2007-08-10 ABP/MY/735/2047/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-06-25 2007-08-22 ABP/SK/735/2015/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-06-25 2007-07-26 ABP/JA/735/2014/07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-06-19 2007-08-14 ABP/JE/735/1949/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-06-14 2007-07-26 ABP/MY/735/1871/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-06-12 2007-07-25 ABP/PO/735/1769/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-06-07 2007-08-06 ABP/MY/735/1768/07 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2007-06-06 2007-07-24 ABP/MY/735/1770/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-05-28 2007-07-27 ABP/MY/735/1627/07 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2007-05-18 2007-08-07 ABP/KO/735/1537/07 wycofanie wniosku
2007-05-14 2007-05-25 ABP/JA/735/1461/07 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2007-05-10 2007-05-30 ABP/SK/735/1440/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-04-23 2007-08-01 ABP/PI/735/1264/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-04-20 2007-05-15 ABP/KA/735/1260/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-04-19 2007-06-19 ABP/MY/735/1242/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-04-11 2007-05-17 ABP/MY/735/1142/07 wycofanie wniosku
2007-04-06 2007-05-22 ABP/SZ/735/1117/07 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2007-04-03 2007-05-07 ABP/MY/735/1074/07 wycofanie wniosku
2007-04-02 2007-05-30 ABP/PI/735/1067/07 wycofanie wniosku
2007-03-29 2007-05-29 ABP/MY/735/1012/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-03-29 2007-05-25 ABP/SZ/735/1011/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-03-21 2007-05-14 ABP/JE/735/911/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-03-21 2007-04-02 ABP/MY/735/910/07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-03-09 2007-04-19 ABP/JE/735/748/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-03-09 2007-04-19 ABP/JE/735/749/07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-03-09 2007-04-09 ABP/KO/735/754/07 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2007-03-08 2007-05-21 ABP/SZ/735/738/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-02-28 2007-03-03 ABP/KA/735/633/07 wycofanie wniosku
2007-02-28 2007-03-19 ABP/SK/735/632/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-02-20 2007-05-07 ABP/JE/735/536/07 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2007-02-07 2007-05-08 ABP/PO/735/426/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-02-06 2007-04-17 ABP/PI/735/417/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-01-31 2007-02-16 ABP/JE/735/350/07
2007-01-30 2007-04-18 ABP/JA/735/337/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-01-25 2007-02-27 ABP/MY/735/299/07
2007-01-16 2007-03-06 ABP/KO/735/190/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-01-15 2007-03-15 ABP/MY/735/171/07 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2007-01-15 2007-02-21 ABP/JE/735/170/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-01-08 2007-01-26 ABP/JE/735/63/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-01-08 2007-02-12 ABP/MY/735/62/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-01-02 2007-01-30 ABP/MY/735/6/07 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-12-28 2007-01-30 ABP/SK/735/4080/06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-12-28 2007-08-16 ABP/ KA/735/4091/06 podjęto postępowanie po ustaniu przyczyn uzasadniających zawieszenie postępowania
2006-12-20 2007-01-15 ABP/MY/735/4045/06 wycofanie wniosku
2006-12-07 2007-01-23 ABP/JA/735/3901/06 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2006-12-06 2007-01-30 ABP/KO/735/3877/06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-11-30 2007-02-08 ABP/JE/735/3823/06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-11-27 2007-01-10 ABP/JE/735/3785/06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-11-23 2007-01-12 ABP/KA/735/3764/06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-11-08 2007-01-19 ABP/JE/735/3547/06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-11-07 2007-01-08 ABP/MY/735/3533/06 umorzono postępowanie
2006-11-02 2006-12-19 ABP/KO/735/3483/06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-10-31 2006-11-21 ABP/KO/735/3475/06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-10-30 2006-11-30 ABP/JA/735/3464/06 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2006-10-30 2007-01-17 ABP/PO/735/3470/06 wydano decyzję odmowy
2006-10-27 2007-01-10 ABP/SZ/735/3435/06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-10-24 2006-11-17 ABP/KO/735/3423/06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-10-20 2007-01-30 ABP/MY/735/3343/06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-10-17 2006-11-22 ABP/SZ/735/3290/06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-10-17 2006-12-07 ABP/MY/735/3289/06
2006-10-17 2006-12-07 ABP/MY/735/3288/06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-10-11 2006-11-21 ABP/JE/735/3218/06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-10-11 2006-12-05 ABP/KA/735/3232/06 umorzono postępowanie
2006-10-05 2006-12-04 ABP/SZ/735/3152/06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-09-26 2006-10-18 ABP/JE/735/2997/06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-09-25 2006-11-09 ABP/SK/735/2983/06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-09-18 2006-11-07 ABP/JE/735/2901/06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-09-15 2006-11-16 ABP/MY/735/2878/06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-09-14 2006-10-11 ABP/PO/735/2860/06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-09-04 2006-09-28 ABP/MY/735/2757/06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-08-22 2006-10-09 ABP/KO/735/2624/06 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2006-08-14 2006-10-10 ABP/SK/735/2517/06
2006-08-11 2006-10-13 ABP/SK/735/2512/06 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2006-08-07 2006-10-06 ABP/SK/735/2431/06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-08-02 2006-09-05 ABP/JA/735/2378/06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-08-02 2006-09-18 ABP/PI/735/2394/06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-07-31 2006-09-27 ABP/SK/735/2343/06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-07-21 2006-09-04 ABP/MY/735/2212/06 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2006-07-19 2006-09-11 ABP/JE/735/2191/06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-07-17 2006-10-05 ABP/PO/735/2127/06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-07-13 2006-09-19 ABP/KO/735/2094/06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-07-11 2006-09-15 ABP/JE/735/2068/06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-07-10 2006-08-10 ABP/SZ/735/2048/06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-06-29 2006-07-10 ABP/JA/735/1916/06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-06-29 2006-07-07 ABP/PO/735/1915/06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-06-23 2006-08-03 ABP/SK/735/1836/06 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2006-06-23 2006-08-29 ABP/JE/735/1837/06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-06-20 2006-08-08 ABP/PO/735/1796/06 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2006-06-19 2006-07-14 ABP/JE/735/1777/06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-06-13 2006-06-30 ABP/PO/735/1728/06 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2006-06-08 2006-06-28 ABP/PI/735/1693/06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-06-01 2006-08-01 ABP/KO/735/1612/06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-05-17 2006-06-14 ABP/MY/735/1410/06 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2006-05-16 2006-05-29 ABP/JE/735/1401/06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-05-15 2006-07-05 ABP/MY/735/1379/06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-05-10 2006-06-09 ABP/SZ/73581321/06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-05-08 2006-05-23 ABP/JA/735/1300/06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-05-05 2006-07-07 ABP/JE/735/1274/06 decyzja uprawomocniła się
2006-04-26 2006-06-26 ABP/PO/735/1203/06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-04-26 2006-06-30 ABP/SK/735/1202/06 umorzono postępowanie
2006-04-21 2006-06-09 ABP/PI/735/1145/06 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-04-18 2006-05-09 ABP/MY/735/1127/06 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2006-04-12 2006-06-12 ABP/JA/735/1052/06 wniosek bezprzedmiotowy
2006-04-04 2006-05-02 ABP/JE/735/960/06 decyzja uprawomocniła się
2006-04-03 2006-06-26 ABP/KO/735/941/06 decyzja uprawomocniła się
2006-03-30 2006-05-24 ABP/JA/735/906/06 decyzja uprawomocniła się
2006-03-30 2006-04-26 ABP/PO/735/907/06 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2006-03-24 2006-04-20 ABP/SZ/735/839/06 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2006-03-24 2006-04-14 ABP/PI/735/841/06 wycofanie wniosku
2006-03-20 2006-05-23 ABP/KO/735/791/06 decyzja uprawomocniła się
2006-03-14 2006-07-24 ABP/JA/735/747/06 decyzja uprawomocniła się
2006-03-03 2006-04-03 ABP/KO/735/635/06 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2006-02-28 2006-05-02 ABP/PI/735/600/06 decyzja uprawomocniła się
2006-02-21 2006-05-04 ABP/PI/735/538/06 decyzja uprawomocniła się
2006-02-14 2006-03-03 ABP/KA/735/466/06 decyzja uprawomocniła się
2006-02-13 2006-03-03 ABP/JE/735/449/06 decyzja uprawomocniła się
2006-02-07 2006-05-04 ABP/MY/735/392/06 decyzja uprawomocniła się
2006-01-27 2006-02-06 ABP/KA/735/264/06 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2006-01-27 2006-04-06 ABP/SZ/735/287/06 decyzja uprawomocniła się
2006-01-25 2006-03-03 ABP/KA/735/271/06 decyzja uprawomocniła się
2006-01-23 2006-03-10 ABP/MY/735/101/06 decyzja uprawomocniła się
2006-01-23 2006-04-04 ABP/KA/735/228/06 decyzja uprawomocniła się
2006-01-23 2006-02-14 ABP/SZ/7351/17/ZM/06 decyzja uprawomocniła się
2006-01-11 2006-02-14 ABP/SZ/735/114/06 decyzja uprawomocniła się
2005-12-23 2006-02-14 ABP/PO/735/4090/05/06 decyzja uprawomocniła się
2005-11-10 2006-01-24 ABP/SK/735/3558/05 wydano decyzję odmowy

corner   corner