logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu karkonoskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Sprawy do załatwienia - Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę/rozbiórkę

Wyszukaj po znaku sprawy:

Data wpisuData zakończeniaZnak sprawyData statusuStatus
2022-01-25 2022-02-25 ABP.6740.3.7.2022.JB 2022-01-26 badanie kompletności wniosku
2022-01-18 2022-02-18 ABP.6740.3.6.2022.KC 2022-01-20 badanie kompletności wniosku
2022-01-18 2022-02-18 ABP.6740.3.5.2022.AK 2022-01-24 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2022-01-18 2022-02-18 ABP.6740.3.4.2022.KC 2022-01-20 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2022-01-17 2022-02-17 ABP.6740.3.3.2022.KC 2022-01-20 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2022-01-10 2022-02-10 ABP.6740.3.2.2022.JC 2022-01-12 badanie kompletności wniosku
2022-01-05 2022-02-07 ABP.6740.3.1.2022.JC 2022-01-19 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2021-12-29 2021-12-31 ABP.6740.3.115.2021.JC 2022-01-17 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-12-28 2022-01-28 ABP.6740.3.114.2021.JC 2022-01-25 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-12-17 2022-01-17 ABP.6740.3.113.2021.JC 2021-12-29 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2021-12-01 2022-01-03 ABP.6740.3.112.2021.KC 2021-12-29 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-12-01 2022-01-03 ABP.6740.3.111.2021.JC 2021-12-13 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2021-11-26 2021-12-27 ABP.6740.3.109.2021.AB 2021-12-01 badanie kompletności wniosku
2021-11-25 2021-12-27 ABP.6740.3.108.2021.KC 2021-12-21 decyzja udzielenia pozwolenia
2021-11-22 2021-12-22 ABP.6740.3.107.2021.KC 2022-01-21 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-19 2021-12-20 ABP.6740.3.106.2021.JB 2021-12-20 decyzja udzielenia pozwolenia
2021-11-19 2021-12-20 ABP.6740.3.105.2021.JB 2021-12-22 decyzja udzielenia pozwolenia
2021-11-15 2021-12-15 ABP.6740.3.104.2021.JC 2021-12-09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-09 2021-12-09 ABP.6740.3.103.2021.JB 2022-01-03 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-05 2021-12-06 ABP.6740.3.102.2021.JB 2022-01-03 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-03 2021-12-03 ABP.6740.3.101.2021.JB 2021-11-24 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-02 2021-12-02 ABP.6740.3.100.2021.JC 2021-12-03 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-02 2021-12-02 ABP.6740.3.99.2021.JC 2021-12-03 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-02 2021-12-02 ABP.6740.3.98.2021.JC 2021-12-03 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-02 2021-12-02 ABP.6740.3.97.2021.JC 2021-12-03 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-02 2021-12-02 ABP.6740.3.96.2021.JC 2021-12-03 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-02 2021-12-02 ABP.6740.3.95.2021.JC 2021-12-03 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-02 2021-12-02 ABP.6740.3.94.2021.JC 2021-11-12 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2021-11-02 2021-12-02 ABP.6740.3.93.2021.JC 2021-12-03 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-02 2021-12-02 ABP.6740.3.92.2021.JC 2021-12-03 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-02 2021-12-02 ABP.6740.3.91.2021.JC 2021-12-03 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-02 2021-11-02 ABP.6740.3.90.2021.JC 2021-12-03 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-02 2021-12-02 ABP.6740.3.89.2021.JC 2021-12-29 sprostowanie oczywistej omyłki
2021-11-02 2021-12-02 ABP.6740.3.88.2021.JC 2021-12-03 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-02 2021-12-02 ABP.6740.3.87.2021.JC 2021-12-03 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-02 2021-12-02 ABP.6740.3.86.2021.JC 2021-11-12 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2021-11-02 2021-12-02 ABP.6740.3.85.2021.JC 2021-12-03 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-02 2021-12-02 ABP.6740.3.84.2021.JC 2021-12-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-02 2021-12-02 ABP.6740.3.83.2021.JC 2021-12-03 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-02 2021-12-02 ABP.6740.3.82.2021.JC 2021-12-03 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-02 2021-12-02 ABP.6740.3.81.2021.JC 2021-12-03 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-02 2021-12-02 ABP.6740.3.80.2021.JC 2021-12-03 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-02 2021-12-02 ABP.6740.3.79.2021.JC 2021-11-12 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2021-11-02 2021-12-02 ABP.6740.3.78.2021.JC 2021-12-03 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-02 2021-12-02 ABP.6740.3.77.2021.JC 2021-12-03 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-02 2021-12-02 ABP.6740.3.76.2021.JC 2021-12-03 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-02 2021-12-02 ABP.6740.3.75.2021.JC 2021-12-03 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-02 2021-12-02 ABP.6740.3.74.2021.JC 2021-12-03 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-02 2021-12-02 ABP.6740.3.73.2021.JC 2021-12-03 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-02 2021-12-02 ABP.6740.3.72.2021.JC 2021-12-03 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-02 2021-12-02 ABP.6740.3.71.2021.JC 2021-12-03 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-02 2021-12-02 ABP.6740.3.70.2021.KC 2021-12-29 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-02 2021-12-02 ABP.6740.3.69.2021.MZ 2021-11-30 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-10-13 2021-11-15 ABP.6740.3.68.2021.KC 2021-11-17 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-10-08 2021-11-08 ABP.6740.3.67.2021.AK 2021-10-14 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-10-08 2021-11-08 ABP.6740.3.66.2021.JC 2021-11-10 decyzja udzielenia pozwolenia
2021-10-08 2021-11-08 ABP.6740.3.65.2021.JC 2021-12-01 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-10-06 2021-11-08 ABP.6740.3.64.2021.JB 2021-12-16 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-10-04 2021-11-04 ABP.6740.3.63.2021.JC 2021-11-24 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-30 2021-11-02 ABP.6740.3.62.2021.JB 2021-10-21 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-13 2021-10-13 ABP.6740.3.61.2021.KC 2021-09-28 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2021-09-10 2021-10-11 ABP.67403.60.2021.AK 2021-10-19 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-10 2021-10-11 ABP.6740.3.59.2021.JB 2021-09-24 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-06 2021-10-06 ABP.6740.3.58.2021.JB 2021-09-23 wycofanie wniosku
2021-09-06 2021-10-06 ABP.6740.3.57.2021.JB 2021-09-23 wycofanie wniosku
2021-08-24 2021-09-24 ABP.6740.3.56.2021.JC 2021-10-11 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-17 2021-09-17 ABP.6740.3.55.2021.KC 2021-09-27 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-17 2021-09-17 ABP.6740.3.54.2021.KC 2021-09-20 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-13 2021-09-13 ABP.6740.3.53.2021.AK 2021-09-17 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-09 2021-09-09 ABP.6740.3.52.2021.AK 2021-09-03 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-23 2021-08-23 ABP.6740.3.51.2021.JC 2021-08-23 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-19 2021-08-19 ABP.6740.3.50.2021.NK 2021-08-13 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-08 2021-08-09 ABP.6740.3.49.2021.AF 2021-08-10 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-08 2021-08-09 ABP.6740.3.48.2021.AF 2021-08-19 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-02 2021-08-02 ABP.6740.3.47.2021.KC 2021-08-16 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-30 2021-07-30 ABP.6740.3.46.2021.AF 2021-07-07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-29 2021-07-29 ABP.6740.3.45.2021.NK 2021-08-27 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-18 2021-07-19 ABP.6740.3.44.2021.KC 2021-07-09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-17 2021-07-19 ABP.6740.3.43.2021.KC 2021-07-06 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2021-06-15 2021-07-15 ABP.6740.3.42.2021.AF 2021-07-02 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-07 2021-07-07 ABP.6740.3.41.2021.JB 2021-07-15 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-02 2021-07-02 ABP.6740.3.40.2021.JC 2021-07-01 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-02 2021-07-02 ABP.6740.3.39.2021.JB 2021-07-02 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-01 2021-07-01 ABP.6740.3.38.2021.AF 2021-07-05 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-26 2021-06-28 ABP.6740.3.37.2021.JC 2021-07-20 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-24 2021-06-24 ABP.6740.3.36.2021.NK 2021-06-08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-21 2021-06-21 ABP.6740.3.35.2021.JB 2021-06-15 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-20 2021-06-21 ABP.6740.3.34.2019.JB 2021-06-14 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-19 2021-06-21 ABP.6740.3.33.2021.JB 2021-07-07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-18 2021-06-18 ABP.6740.3.32.2021.KC 2021-06-21 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-17 2021-06-17 ABP.6740.3.31.2021.JB 2021-07-02 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-14 2021-06-14 ABP.6740.3.30.2021.JB 2021-06-15 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-07 2021-06-07 ABP.6740.3.29.2021.KC 2021-06-08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-06 2021-06-07 ABP.6740.3.28.2021.KC 2021-06-21 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-05 2021-06-07 ABP.6740.3.27.2021.KC 2021-05-26 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-12 2021-05-12 ABP.6740.3.26.2021.NK 2021-04-21 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-09 2021-05-10 ABP.6740.3.25.2021.JC 2021-04-20 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-01 2021-05-03 ABP.6740.3.24.2021.KC 2021-06-08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-31 2021-05-03 ABP.6740.3.23.2021.KC 2021-05-06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-16 2021-04-16 ABP.6740.3.22.2021.AF 2021-03-25 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-16 2021-04-16 ABP.6740.3.21.2021.MZ 2021-04-21 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-09 2021-04-09 ABP.6740.3.20.2021.JC 2021-03-16 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-05 2021-04-05 ABP.6740.3.19.2021.JB 2021-04-02 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-05 2021-04-05 ABP.6740.3.18.2021.JB 2021-04-02 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-05 2021-04-05 ABP.6740.3.17.2021.JB 2021-04-02 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-05 2021-04-05 ABP.6740.3.16.2021.JC 2021-04-14 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-04 2021-04-05 ABP.6740.3.15.2021.KC 2021-04-06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-01 2021-04-01 ABP.6740.3.14.2021.JC 2021-03-19 sprostowanie oczywistej omyłki
2021-03-01 2021-04-01 ABP.6740.3.13.2021.JB 2021-04-01 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-01 2021-04-01 ABP.6740.3.12.2021.JB 2021-04-01 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-02-26 2021-03-26 ABP.6740.3.11.2021.JC 2021-03-16 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-02-17 2021-03-17 ABP.6740.3.10.2021.JC 2021-03-19 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-02-16 2021-03-16 ABP.6740.3.9.2021.KC 2021-03-08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-02-12 2021-03-12 ABP.6740.3.8.2021.KC 2021-03-03 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-02-03 2021-03-03 ABP.6740.3.7.2021.JC 2021-02-19 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-01-27 2021-03-01 ABP.6740.3.4.2021.JC 2021-02-25 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-01-27 2021-03-01 ABP.6740.3.5.2021.JC 2021-02-25 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-01-27 2021-03-01 ABP.6740.3.6.2021.JC 2021-02-25 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-01-26 2021-02-26 ABP.6740.3.3.2021.JR 2021-02-11 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-01-25 2021-02-25 ABP.6740.3.2.2021.JC 2021-02-25 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-01-14 2021-02-15 ABP.6740.3.1.2021.JC 2021-02-05 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-30 2021-02-01 ABP.6740.3.56.2020.KC 2021-02-24 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-22 2021-01-22 ABP.6740.3.55.2020.KC 2021-02-03 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-10 2021-01-11 ABP.6740.3.54.2020.KC 2021-01-04 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-11-27 2020-12-28 ABP.6740.3.53.2020.JB 2021-01-20 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-11-12 2020-12-14 ABP.6740.3.52.2020.JR 2020-12-11 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-11-09 2020-12-09 ABP.6740.3.51.2020.JR 2020-12-17 sprostowanie oczywistej omyłki
2020-11-02 2020-12-02 ABP.6740.2.50.2020.JC 2020-12-15 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-22 2020-11-23 ABP.6740.3.49.2020.JC 2020-10-30 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-22 2020-11-23 ABP.6740.3.48.2020.JB 2020-11-20 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-16 2020-11-16 ABP.6740.3.47.2020.JB 2020-11-30 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-15 2020-11-16 ABP.6740.3.46.2020.KC 2020-10-19 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-07 2020-11-09 ABP.6740.3.45.2020.KC 2020-10-16 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-25 2020-10-26 ABP.6740.3.44.2020.JB 2020-10-15 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-14 2020-10-14 ABP.6740.3.43.2020.JB 2020-10-26 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-08 2020-10-08 ABP.6740.3.42.2020.JB 2020-09-25 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-07 2020-10-07 ABP.6740.3.41.2020.AB 2020-10-23 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2020-09-03 2020-10-05 ABP.6740.3.40.2020.KC 2020-09-15 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-28 2020-09-28 ABP.6740.3.39.2020.MZ 2020-09-15 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-26 2020-09-28 ABP.6740.3.38.2020.JR 2020-09-28 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-26 2020-09-28 ABP.6740.3.37.2020.JR 2021-06-02 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-29 2020-08-31 ABP.6740.3.36.2020.AB 2020-08-17 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-20 2020-08-20 ABP.6740.3.35.2020.JC 2020-08-13 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-20 2020-08-20 ABP.6740.3.34.2020.JC 2020-08-13 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-16 2020-08-17 ABP.6740.3.33.2020.JC 2020-09-22 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-09 2020-08-10 ABP.6740.3.32.2020.JR 2020-07-27 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-03 2020-08-03 ABP.6740.3.31.2020.JC 2020-08-04 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-03 2020-08-03 ABP.6740.3.30.2020.KC 2020-07-08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-03 2020-08-03 ABP.6740.3.29.2020.KC 2020-07-08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-03 2020-08-03 ABP.6740.3.28.2020.KC 2020-07-08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-03 2020-08-03 ABP.6740.3.27.2020.KC 2020-07-08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-30 2020-07-30 ABP.6740.3.26.2020.KC 2020-07-28 wniosek bez rozpatrzenia
2020-06-30 2020-07-30 ABP.6740.3.25.2020.JB 2020-07-27 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-30 2020-07-30 ABP.6740.3.24.2020.MZ 2020-08-28 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-30 2020-07-30 ABP.6740.3.23.2020.JB 2020-08-19 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-08 2020-07-08 ABP.6740.3.22.2020.JB 2020-07-02 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-02 2020-07-02 ABP.6740.3.21.2020.JB 2020-07-29 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-29 2020-06-29 ABP.6740.3.20.2020.KC 2020-07-10 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-28 2020-06-29 ABP.6740.3.19.2020.JB 2020-07-06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-22 2020-06-22 ABP.6740.3.18.2020.KC 2020-06-17 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-20 2020-06-22 ABP.6740.3.17.2020.AB 2020-06-04 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-20 2020-06-22 ABP.6740.3.16.2020.JB 2020-05-28 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-14 2020-06-15 ABP.6740.3.15.2020.JC 2020-06-10 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-11 2020-06-11 ABP.6740.3.14.2020.JR 2020-06-08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-16 2020-05-18 ABP.6740.3.13.2020.MZ 2020-05-18 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-26 2020-04-27 ABP.6740.3.12.2020.JB 2020-04-23 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-12 2020-04-13 ABP.6740.3.11.2020.AB 2020-04-17 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-25 2020-03-25 ABP.6740.3.10.2020.JB 2020-03-10 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-25 2020-03-25 ABP.6740.3.9.2020.JB 2020-03-10 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-18 2020-03-18 ABP.6740.3.8.2020.JB 2020-03-10 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-30 2020-03-02 ABP.6740.3.7.2020.JC 2020-03-24 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-29 2020-03-02 ABP.6740.3.6.2020.KC 2020-03-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-16 2020-02-17 ABP.6740.3.5.2020.JB 2020-02-20 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-15 2020-02-17 ABP.6740.3.4.2020.JC 2020-02-10 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-14 2020-02-14 ABP.6740.3.3.2020.KC 2020-02-13 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-13 2020-02-13 ABP.6740.3.2.2020.JR 2020-01-28 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-07 2020-02-07 ABP.6740.3.1.2020.KC 2020-01-17 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-31 2020-01-31 ABP.6740.3.51.2019.KC 2020-02-14 sprostowanie oczywistej omyłki
2019-12-17 2020-01-17 ABP.6743.3.50.2019.JR 2019-12-19 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2019-12-09 2020-01-09 ABP.6740.3.49.2019.JC 2019-12-10 badanie kompletności wniosku
2019-12-09 2020-01-09 ABP.6740.3.48.2019.JC 2019-12-18 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2019-12-05 2020-01-06 ABP.6740.3.47.2019.JR 2019-12-12 wycofanie wniosku
2019-12-02 2020-01-02 ABP.6740.3.46.2019.KC 2019-12-18 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-28 2019-12-30 ABP.6740.3.45.2019.AB 2019-12-12 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-27 2019-12-27 ABP.6740.3.44.2019.JB 2019-12-10 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-29 2019-11-29 ABP.6740.3.43.2019.JB 2019-11-14 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-15 2019-11-15 ABP.6740.3.42.2019.KC 2019-10-28 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-14 2019-11-14 ABP.6740.3.41.2019.JC 2019-11-25 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-03 2019-11-04 ABP.6740.3.40.2019.KS 2020-12-23 sprostowanie oczywistej omyłki
2019-10-02 2019-11-04 ABP.6740.3.39.2019.JR 2019-10-23 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-03 2019-10-03 ABP.6740.3.38.2019.JB 2019-09-27 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-03 2019-10-03 ABP.6740.3.37.2019.JB 2019-09-11 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-02 2019-10-02 ABP.6740.3.36.2019.JB 2019-10-04 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-26 2019-09-26 ABP.6740.3.35.2019.KC 2019-09-05 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-14 2019-09-16 ABP.6740.3.34.2019.JC 2019-09-13 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-09 2019-09-09 ABP.6740.3.33.2019.KC 2019-09-12 sprostowanie oczywistej omyłki
2019-07-31 2019-09-02 ABP.6740.3.32.2019.KS 2019-08-23 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-30 2019-08-30 ABP.670.3.31.2019.KC 2019-08-22 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-26 2019-08-26 ABP.6740.3.30.2019.KS 2019-08-26 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-16 2019-08-16 ABP.6740.3.29.2019.JC 2019-07-24 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-05 2019-08-05 ABP.6740.3.28.2019.MZ 2019-07-31 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-04 2019-08-05 ABP.6740.3.27.2019.KC 2019-07-10 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-03 2019-08-05 ABP.6740.3.26.2019.JB 2019-08-12 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2019-07-01 2019-08-01 ABP.6740.3.25.2019.KS 2019-08-02 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-26 2019-07-26 ABP.6740.3.24.2019.JC 2019-07-16 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-17 2019-07-17 ABP.6740.3.23.2019.KS 2019-06-21 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2019-06-06 2019-07-08 ABP.6740.3.22.2019.JB 2019-06-27 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-31 2019-07-01 ABP.6740.3.21.2019.JC 2019-07-11 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-14 2019-06-14 ABP.6740.3.20.2019.JR 2019-06-14 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-09 2019-06-10 ABP.6740.3.19.2019.KC 2019-06-04 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-23 2019-05-23 ABP.6740.3.18.2019.JB 2019-06-07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-18 2019-05-20 ABP.6740.3.17.2019.KC 2019-05-09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-17 2019-05-17 ABP.6740.3.16.2019.JC 2019-05-20 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-17 2019-05-17 ABP.6740.3.15.2019.KC 2019-04-29 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-09 2019-05-09 ABP.6740.3.14.2019.MZ 2019-05-06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-04 2019-05-06 ABP.6740.3.13.2019.MZ 2019-05-06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-02 2019-05-02 ABP.6740.3.12.2019.MZ 2019-04-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-15 2019-04-15 ABP.6740.3.11.2019.JC 2019-04-29 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-11 2019-04-11 ABP.6740.3.10.2019.JR 2019-04-03 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-11 2019-04-11 ABP.6740.3.9.2019.JR 2019-04-03 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-08 2019-04-08 ABP.6740.3.8.2019.JC 2019-04-08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-04 2019-03-04 ABP.6740.3.7.2019.JC 2019-03-13 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-02-05 2019-03-05 ABp.6740.3.6.2019.JC 2019-03-04 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-02-01 2019-03-01 ABP.6740.3.5.2019.MR 2019-02-27 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-30 2019-03-04 ABP.6740.3.4.2019.JR 2019-03-12 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-29 2019-02-28 ABP.6740.3.3.2019.JC 2019-02-04 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2019-01-16 2019-02-18 ABP.6740.3.2.2019.MR 2019-02-27 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-16 2019-02-18 ABP.6740.3.1.2019.MR 2019-01-23 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2018-12-13 2019-01-14 ABP.6740.03.52.2018.KC 2018-12-18 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-10 2019-01-10 ABP.6740.03.51.2018.JC 2019-01-08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-05 2019-01-07 ABP.6740.03.50.2018.MR 2018-12-14 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-04 2019-01-04 ABP.6740.03.49.2018.KC 2019-01-03 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-28 2018-12-28 ABP.6740.03.48.2018.MR 2018-11-30 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-07 2018-12-07 ABP.6740.03.47.208.MR 2018-12-04 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-23 2018-11-23 ABP.6740.03.46.2018.JC 2018-11-16 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-23 2018-11-23 ABP.6740.03.45.2018.MZ 2018-12-10 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-19 2018-11-19 ABP.6740.03.44.2018.JR 2018-11-14 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-04 2018-11-05 ABP.6740.03.43.2018.MZ 2018-10-25 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-19 2018-10-19 ABP.6740.03.42.2018.KC 2018-10-04 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2018-08-31 2018-10-01 ABP.6740.03.41.2018.MR 2018-09-14 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-08-28 2018-09-28 ABP.6740.03.40.2018.MZ 2018-09-24 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-08-20 2018-09-20 ABP.6740.03.39.2018.MR 2018-09-13 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-08-16 2018-09-07 ABP.6740.03.38.2018.JR 2018-11-22 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-08-13 2018-09-13 ABP.6743.03.37.2018.MZ 2018-10-18 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2018-08-07 2018-09-07 ABP.6740.03.36.2018.JC 2018-10-23 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2018-08-06 2018-09-06 ABP.6740.03.35.2018.JC 2018-08-23 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-08-06 2018-09-06 ABP.6740.03.34.2018.MZ 2018-09-11 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-07-24 2018-08-24 ABP.6743.03.32.2018.MR 2018-08-16 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-07-23 2018-08-23 ABP.6740.03.33.2018.KC 2018-11-07 umorzono postępowanie
2018-07-19 2018-08-20 ABP.6740.03.31.2018.MZ 2018-08-21 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-07-19 2018-08-20 ABP.67040.03.30.2018.MR 2018-08-29 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2018-07-13 2018-08-13 ABP.6740.03.29.2018.MZ 2018-07-24 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-06-29 2018-07-30 ABP.6740.03.28.2018.KC 2018-07-04 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-06-29 2018-07-30 ABO.6743.03.27.2018.KC 2018-07-04 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-06-08 2018-07-09 ABP6740.03.26.2018.JR 2018-07-23 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2018-06-01 2018-07-02 ABP.6740.03.25.2018.MR 2018-07-31 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-05-30 2018-07-02 ABP.6740.03.24.2018.MO 2018-06-05 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2018-05-28 2018-06-28 ABP.6740.03.23.2018.MR 2018-06-18 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-05-22 2018-06-22 ABP.6740.03.22.2018.MR 2018-07-30 sprostowanie oczywistej omyłki
2018-05-18 2018-06-18 ABP.6740.03.21.2018.MO 2018-07-27 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2018-05-16 2018-06-18 ABP.6740.03.20.2018.KC 2018-05-21 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2018-05-11 2018-06-11 ABP.6740.03.19.2018.KC 2018-05-21 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-05-10 2018-06-11 ABP.6740.03.18.2018.KC 2018-06-05 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-05-07 2018-06-07 ABP.6740.03.17.2018.MR 2018-05-15 sprostowanie oczywistej omyłki
2018-04-27 2018-05-28 ABP.6740.013.16.2018.MR 2018-05-28 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-04-27 2018-05-28 ABP.6740.03.15.2018.JC 2018-05-11 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-04-25 2018-05-25 ABP.6740.03.14.2018.MO 2018-05-08 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2018-04-24 2018-05-24 ABP.6740.03.13.2018.KC 2018-04-30 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-04-24 2018-05-24 ABP.6740.03.12.2018.KC 2018-04-30 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2018-04-19 2018-05-21 ABP.6740.03.11.2018.HG 2018-04-24 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2018-04-17 2018-05-17 ABP.6740.03.10.2018.JC 2018-05-04 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-04-16 2018-05-16 ABP.6740.03.9.2018.MR 2018-05-07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-04-16 2018-05-16 ABP.6740.03.8.2018.JR 2018-05-07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-03-16 2018-04-16 ABP.6740.03.7.2018.JR 2018-04-04 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-03-15 2018-04-16 ABP.6740.03.6.2018.JC 2018-04-12 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-02-27 2018-03-29 ABP.6740.03.5.2018.KC 2018-03-02 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-02-16 2018-03-19 ABP.6740.03.4.2018.MR 2018-02-21 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2018-01-30 2018-03-01 ABP.6740.03.3.2018.MO 2018-02-27 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-01-17 2018-02-19 ABP.6740.03.2.2018.MZ 2018-03-05 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-01-16 2018-02-16 ABP.6740.03.1.2018.HG 2018-02-23 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-12-18 2018-01-18 ABP.6740.03.43.2017.MR 2018-01-11 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-12-14 2018-01-15 ABP.6740.03.42.2017.MR 2018-01-16 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-12-13 2018-01-15 ABP.6740.03.41.2017.JR 2018-01-18 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-12-08 2018-01-08 ABP.6740.03.40.2017.MZ 2018-01-15 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-11-29 2017-12-29 ABP.6740.03.39.2017.EP 2018-01-24 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-11-21 2017-11-21 ABP.6740.03.38.2017.MO 2017-11-28 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2017-11-15 2017-12-15 ABP.6740.03.37.2017.MR 2017-12-07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-23 2017-11-23 ABP.6740.03.36.2017.MR 2017-11-17 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-18 2017-11-20 ABP.6740.03.35.2017.JR 2017-10-25 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-10 2017-11-10 ABP.6740.03.34.2017.MR 2017-10-17 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2017-10-02 2017-11-02 ABP.6740.03.33.2017.MZ 2017-11-07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-26 2017-10-26 ABP.6740.03.32.2017.MO 2017-10-19 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-25 2017-10-25 ABP.6740.03.31.2017.MO 2017-10-02 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-18 2017-10-18 ABP.6740.03.30.2017.MR 2017-09-27 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-15 2017-10-16 ABP.6740.03.29.2017.MO 2017-11-15 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-31 2017-10-02 ABP.6740.03.28.2017.KS 2017-09-11 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-22 2017-09-22 ABP.6740.03.27.2017.MR 2017-09-08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-21 2017-09-21 ABP.6740.03.26.2017.MR 2017-09-26 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2017-08-14 2017-09-14 ABP.6740.03.25.2017.MR 2017-08-25 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-09 2017-09-11 ABP.6740.03.24.2017.MZ 2017-09-01 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-01 2017-09-01 ABP.6740.03.23.2017.MR 2017-08-24 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-21 2017-08-21 ABP.6740.03.22.2017.EP 2017-08-28 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-26 2017-07-26 ABP.6740.03.21.2017.MZq 2017-07-17 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-23 2017-07-24 ABP.6740.03.20.2017.KS 2017-07-27 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-12 2017-07-12 ABP.6740.03.19.2017.MO 2017-06-23 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-25 2017-06-26 ABP.6740.03.18.2017.MO 2017-06-27 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2017-05-24 2017-06-26 ABP.6740.03.17.2017.MZ 2017-06-26 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-15 2017-06-15 ABP.6740.03.16.2017.MZ 2017-05-26 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-12 2017-06-12 ABP.6740.03.15.2017.JR 2017-05-24 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-09 2017-06-09 ABP.6740.03.14.2017.MR 2017-05-18 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-27 2017-05-29 ABP.6740.03.13.2017.EP 2017-05-16 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2017-04-27 2017-05-29 ABP.6740.03.12.2017.JR 2017-05-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-26 2017-05-26 ABP.6740.03.11.2017.MZ 2017-05-25 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-26 2017-05-26 ABP.6740.03.10.2017.MZ 2017-05-25 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-25 2017-05-25 ABP.6740.03.9.2017.MO 2017-05-31 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-18 2017-05-18 ABP.6740.03.8.2017.MZ 2017-05-09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-13 2017-05-15 ABP.6740.03.7.2017.EP 2017-05-04 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-22 2017-04-24 ABP.6740.03.6.2017.MZ 2017-03-28 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-14 2017-04-14 ABP.6740.03.5.2017.MO 2017-03-23 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2017-02-28 2017-03-30 ABP.6740.03.4.2017.KS 2017-03-23 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-02-27 2017-03-29 ABP.6740.03.3.2017.KS 2017-03-08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-01-25 2017-02-27 ABP.6740.03.2.2017.KS 2017-02-27 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-01-25 2017-02-27 ABP.6740.03.1.2017.JR 2017-02-14 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-29 2017-01-30 ABP.6740.03.35.2016.KS 2017-01-18 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-24 2016-12-27 ABP.6740.03.34.2016.MR 2016-12-16 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-21 2016-12-21 ABP.6740.03.33.2016.MZ 2016-12-16 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-09 2016-12-09 ABP.6740.03.32.2016.MZ 2016-12-08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-14 2016-11-14 ABP.6740.03.31.2016.MR 2016-11-15 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-14 2016-11-14 ABP.6740.03.30.2016.MZ 2016-10-27 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-07 2016-11-07 ABP.6740.03.29.2016.MO 2016-11-14 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2016-10-05 2016-11-04 ABP.6740.03.28.2016.MR 2016-10-13 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-26 2016-10-26 ABP.6740.03.27.2016.MR 2016-11-03 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-22 2016-10-24 ABP.6740.03.26.2016.MR 2016-10-10 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-13 2016-10-13 ABP.6740.03.25.2016.EP 2016-11-14 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-07 2016-10-07 ABP.6740.03.24.2016.MO 2016-09-15 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2016-09-01 2016-10-03 ABP.6740.03.23.2016.MR 2016-09-05 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2016-08-16 2016-09-16 ABP.6740.03.22.2016.MO 2016-09-08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-10 2016-09-12 ABP.6740.03.21.2016.MR 2016-08-23 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-29 2016-08-29 ABP.6740.03.20.2016.MR 2016-08-31 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2016-07-25 2016-08-25 ABP.6740.03.19.2016.MO 2016-08-10 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-18 2016-08-18 ABP.6740.03.18.2016.EP 2016-08-05 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-08 2016-08-08 ABP.6740.03.17.2016.MR 2016-09-02 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-08 2016-08-08 ABP.6740.03.16.2016.EP 2016-07-18 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-07 2016-08-08 ABP.6740.03.15.2016.MR 2016-08-03 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-15 2016-07-15 ABP.6740.03.14.2016.JR 2016-06-20 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2016-06-14 2016-07-14 ABP.6740.03.13.2016.AB 2016-06-23 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-01 2016-07-01 ABP.6740.03.12.2016.MR 2016-06-06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-18 2016-06-17 ABP.6740.03.11.2016.MR 2016-06-08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-10 2016-04-11 ABP.6740.03.10.2016.JR 2016-03-23 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-10 2016-04-11 ABP.6740.03.9.2016.MR 2016-03-30 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-03 2016-04-04 ABP.6740.03.8.2016.MR 2016-03-09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-23 2016-03-25 ABP.6740.03.7.2016.MR 2016-03-07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-10 2016-03-14 ABP.6740.03.6.2016.MZ 2016-03-18 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-05 2016-03-07 ABP.6740.03.5.2016.EP 2016-03-01 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-01-21 2016-02-22 ABP.6740.03.3.2016.MR 2016-02-08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-01-19 2016-02-19 ABP.6740.03.4.2016.MR 2016-02-01 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-01-07 2016-02-08 ABP.6740.03.2.2016.MR 2016-02-10 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-01-04 2016-02-04 ABP.6740.03.1.2016.MR 2016-02-04 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-30 2016-02-01 ABP.6740.03.29.2015.MO 2016-01-08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-29 2016-01-29 ABP.6740.03.28.2015.MR 2016-02-04 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-03 2016-01-04 ABP6740.03.27.2015.EP 2016-01-11 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-23 2015-12-23 ABP.6740.03.25.2015.EP 2016-01-18 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-20 2015-12-21 ABP.6740.03.26.2015.MR 2015-12-15 wycofanie wniosku
2015-10-22 2015-11-23 ABP.6740.03.24.2015.MO 2015-11-03 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-20 2015-12-21 ABP.6740.03.23.2015.MO 2015-12-01 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-25 2015-10-26 ABP.6740.03.22.2015.MO 2015-10-08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-21 2015-10-21 ABP.6740.03.21.2015.MR 2015-09-24 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-21 2015-10-21 ABP.6740.03.20.2015.MZ 2015-10-27 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-26 2015-09-28 ABP.6740.03.19.2015.MZ 2015-10-01 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-24 2015-09-24 ABP.6740.03.18.2015.MO 2015-10-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-21 2015-09-21 ABP.6740.03.17.2015.MR 2015-08-27 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2015-07-31 2015-08-31 ABP.6740.03.16.2015.MO 2015-08-26 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-20 2015-08-21 ABP.6740.03.15.2015.MZ 2015-08-11 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-09 2015-08-10 ABP.6740.03.14.2015.MZ 2015-08-03 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2015-06-30 2015-07-20 ABP.6740.03.13.2015.MZ 2015-07-20 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-09 2015-07-22 ABP.6740.03.12.2015.KS 2015-07-22 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-05 2015-08-05 ABP.6740.03.11.2015.MO 2015-07-09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-20 2015-07-20 ABP.6740.03.10.2015.KS 2015-06-16 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-05 2015-07-06 ABP.6740.03.9.2015.MZ 2015-05-20 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-13 2015-05-13 ABP.6740.03.8.2015.EP 2015-05-12 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-27 2015-05-27 ABP.6740.03.7.2015.MR 2015-04-17 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-20 2015-05-20 ABP.6740.03.6.2015.EP 2015-04-14 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2015-03-12 2015-05-12 ABP.6740.03.5.2015.MR 2015-04-21 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-02-11 2015-03-11 ABP.6740.03.4.2015.EP 2015-03-12 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-02-10 2015-03-05 ABP.6740.03.3.2015.MZ 2015-03-04 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-01-09 2015-02-11 ABP.6740.03.2.2015.MZ 2015-02-11 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-01-09 2015-02-06 ABP.6740.03.1.2015.MR 2015-02-06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-12-03 2015-01-20 ABP.6740.03.30.2014.MZ 2015-01-21 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-11-19 2014-12-19 ABP.6740.03.29.2014.MZ 2015-01-09 sprostowanie oczywistej omyłki
2014-10-20 2014-11-20 ABP.6740.03.28.2014.MO 2014-12-17 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-17 2014-11-17 ABP.6740.03.27.2014.HG 2014-11-03 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-14 2014-11-14 ABP.6740.03.26.2014.HG 2014-10-24 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-09-26 2014-10-27 ABP.6740.03.25.2014.MR 2014-10-24 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-09-25 2014-10-27 ABP.6740.03.24.2014.JR 2014-10-16 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-09-16 2014-10-16 ABP.6740.03.23.2014.JR 2014-09-30 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-09-15 2014-10-15 ABP.6740.03.22.2014.HG 2014-09-24 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-09-01 2014-10-01 ABP.6740.03.21.2014.JR 2014-09-18 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-29 2014-09-29 ABP.6740.03.20.2014.JR 2014-09-19 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-29 2014-09-29 ABP.6740.03.19.2014.MZ 2014-09-30 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-10 2014-09-10 ABP.6740.03.18.2014.EP 2014-07-29 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-02 2014-09-02 ABP.6740.03.17.2014.AZ 2014-07-18 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-17 2014-08-18 ABP.6740.03.16.2014.EP 2014-07-24 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-16 2014-08-18 ABP.6740.03.15.2014.EP 2014-07-02 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-30 2014-06-30 ABP.6740.03.14.2014.EP 2014-06-27 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-30 2014-06-30 ABP.6740.03.13.2014.JR 2014-06-16 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-30 2014-06-30 ABP.6740.03.12.2014.KS 2014-07-08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-28 2014-07-28 ABP.6740.03.11.2014.EP 2014-06-12 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-23 2014-06-23 ABP.6740.03.10.2014.EP 2014-07-15 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-19 2014-06-19 ABP.6740.03.9.2014.MZ 2014-06-27 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-14 2014-05-14 ABP.6740.03.7.2014.KS 2014-04-17 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-14 2014-05-14 ABP.6740.03.8.2014.MR 2014-05-19 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-01 2014-05-02 ABP.6740.03.6.2014.EP 2014-04-23 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-26 2014-05-26 ABP.6740.03.5.2014.JR 2014-04-15 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-02-28 2014-03-28 ABP.6740.03.4.2014.KS 2014-03-20 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-02-26 2014-03-26 ABP.6740.03.3.2014.EP 2014-03-12 wycofanie wniosku
2014-02-18 2014-04-21 ABP.6740.03.2.2014.EP 2014-03-11 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2014-01-02 2014-02-03 ABP.6740.03.1.2014.JR 2014-01-22 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-23 2014-02-24 ABP.6740.03.33.2013.MR 2014-01-13 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-06 2014-01-06 ABP.6740.03.32.2013.EP 2014-01-09 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2013-12-03 2014-01-03 ABP.6740.03.31.2013.EP 2014-01-02 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-09 2013-11-11 ABP.6740.03.30.2013.KS 2013-10-28 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-02 2013-11-04 ABP.6740.03.29.2013.AZ 2013-11-19 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-24 2013-10-24 ABP.6740.03.28.2013.EP 2013-11-07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-20 2013-10-21 ABP.6740.03.27.2013.MR 2013-10-28 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-18 2013-10-18 ABP.6740.03.26.2013.JR 2013-10-23 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-13 2013-10-14 ABP.6740.03.25.2013.EP 2013-09-25 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-06 2013-10-07 ABP.6740.03.24.2013.MR 2013-11-25 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-05 2013-10-07 ABP.6740.03.23.2013.EP 2013-10-02 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-23 2013-09-23 ABP.6740.03.22.2013.AZ 2013-09-06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-14 2013-09-16 ABP.6740.03.21.2013.EP 2013-09-25 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-09 2013-09-09 ABP.6740.03.20.2013.MO 2013-08-20 wycofanie wniosku
2013-07-31 2013-09-30 ABP.6740.03.19.2013.KS 2013-08-22 umorzono postępowanie
2013-07-26 2013-09-26 ABP.6740.03.18.2013.KS 2013-08-05 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-07-26 2013-09-26 ABP.6740.03.17.2013.KS 2013-08-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-07-25 2013-08-26 ABP.6740.03.16.2013.MZ 2013-08-30 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-07-10 2013-08-12 ABP.6740.03.15.2013.MR 2013-08-07 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2013-07-05 2013-08-05 ABP.6740.03.14.2013.MR 2013-08-08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-06-28 2013-07-29 ABP.6740.03.13.2013.EP 2013-07-18 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-06-27 2013-07-29 ABP.6740.03.12.2013.EP 2013-07-24 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-06-06 2013-07-08 ABP.6740.03.11.2013.EP 2013-07-03 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-06-06 2013-07-08 ABP.6740.03.10.2013.MR 2013-07-09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-05-28 2013-06-28 ABP.6740.03.9.2013.EP 2013-07-05 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-05-20 2013-06-20 ABP.6740.03.8.2013.JR 2013-06-17 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-04-25 2013-05-27 ABP.6740.03.7.2013.MZ 2013-06-10 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-04-22 2013-05-22 ABP.6740.03.6.2013.MZ 2013-06-05 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-04-22 2013-05-22 ABP.6740.03.5.2013.JR 2013-05-28 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-03-22 2013-05-22 ABP.6740.03.4.2013.KS 2013-04-19 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2013-02-25 2013-03-25 ABP.6740.03.3.2013.JR 2013-04-09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-01-18 2013-02-18 ABP.6740.03.2.2013.EP 2013-01-24 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-01-14 2013-02-14 ABP.6740.03.1.2013.MR 2013-02-07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-12-28 2013-01-28 ABP.6740.03.42.2012.MR 2013-01-31 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-12-27 2013-01-28 ABP.6740.03.41.2012.EP 2013-01-25 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-12-21 2013-01-21 ABP.6740.03.39.2012.MR 2013-01-09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-12-21 2013-01-21 ABP.6740.03.40.2012.JR 2013-02-28
2012-12-17 2013-01-17 ABP.6740.03.38.2012.MR 2013-01-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-12-11 2013-01-11 ABP.6740.03.37.2012.JR 2013-01-03 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-12-06 2013-01-07 ABP.6740.03.36.2012.JR 2012-12-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-12-05 2013-01-07 ABP.6740.03.35.2012.JR 2013-01-15 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-11-20 2012-12-20 ABP.6740.03.34.2012.MR 2013-01-03 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-10-31 2012-11-30 ABP.6740.03.33.2012.JR 2012-11-29 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-10-23 2012-11-23 ABP.6740.03.32.2012.MR 2012-11-26 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-10-12 2012-11-12 ABP.6740.03.31.2012.JR 2012-11-30 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-09-07 2012-10-08 ABP.6740.03.30.2012.MR 2012-10-05 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-09-07 2012-10-08 ABP.6740.03.29.2012.MZ 2012-10-22 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-08-20 2012-10-20 ABP.6740.03.28.2012.EP 2012-09-03 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-08-14 2012-09-14 ABP.6740.03.27.2012.MR 2012-09-19 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-08-13 2012-09-13 ABP.6740.03.26.2012.AZ 2012-09-06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-08-13 2012-09-13 ABP.6740.03.25.2012.AZ 2012-09-06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-08-13 2012-09-13 ABP.6740.03.24.2012.AZ 2012-09-06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-08-08 2012-09-10 ABP.6740.03.23.2012.JR 2012-08-20 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-07-26 2012-08-27 ABP.6740.03.22.2012.EP 2012-08-30 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-07-13 2012-08-13 ABP.6740.03.21.2012.MR 2013-03-25 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-07-12 2012-08-13 ABP.6740.03.20.2012.KS 2012-08-13 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-06-25 2012-07-25 ABP.6740.03.19.2012.JR 2012-08-02 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-06-20 2012-08-20 ABP.6740.03.18.2012.EP 2012-07-10 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-06-12 2012-07-12 ABP.6740.03.17.2012.JR 2012-06-27 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-06-06 2012-07-06 ABP.6740.03.16.2012.JR 2012-06-25 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-06-05 2012-08-06 ABP.6740.03.15.2012JR 2012-06-26 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-06-04 2012-08-06 ABP.6740.03.14.2012.JR 2012-07-23 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-06-04 2012-08-06 ABP.6740.03.13.2012.JR 2012-07-23 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-05-16 2012-06-18 ABP.6740.03.12.2012.AZ 2012-06-27 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-05-11 2012-07-11 ABP.6740.03.11.2012.EP 2012-07-24 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-05-04 2012-06-04 ABP.6740.03.10.2012.JR 2012-05-25 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-04-19 2012-05-21 ABP.6740.03.9.2012.AZ 2012-05-22 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-04-02 2012-05-02 ABP.6740.03.8.2012.MZ 2012-05-09
2012-03-29 2012-04-30 ABP.6740.03.7.2012.JR 2012-04-23 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-03-29 2012-04-30 ABP.6740.03.6.2012.JR 2012-05-17
2012-03-15 2012-04-16 ABP.6740.03.5.2012.JR 2012-04-12 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2012-02-27 2012-03-27 ABP.6740.03.4.2012.JR 2016-03-18 sprostowanie oczywistej omyłki
2012-02-22 2012-03-22 ABP.6740.03.3.2012.AZ 2012-03-09 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2012-02-21 2012-03-21 AP.6740.03.2.2012.AZ 2012-03-02 wycofanie wniosku
2012-02-14 2012-03-14 ABP.6740.03.1.2012.MZ 2012-03-12 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-12-19 2012-02-20 ABP.6740.03.41.2011.MR 2012-01-03 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-12-02 2012-02-02 ABP.6740.03.40.2011.JR 2011-12-20 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-12-02 2012-02-02 ABP.6740.03.39.2011.EP 2012-02-28 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-11-22 2011-12-22 ABP.6740.03.38.2011.MR 2011-12-15 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-11-16 2012-01-16 ABP.6740.03.37.2011.JR 2011-12-06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-10-28 2011-12-28 ABP.6740.03.36.2011.JR 2011-12-02 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-10-18 2011-12-19 ABP.6740.03.35.2011.EP 2011-11-17 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-10-12 2011-10-27 ABP.6740.03.34.2011.JR 2011-10-27 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-10-07 2011-11-07 ABP.6740.03.33.2011.JR 2011-10-26 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-09-28 2011-11-28 ABP.6740.03.32.2011.MZ 2011-11-02 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-09-22 2011-10-24 ABP.6740.03.31.2011.EP 2011-11-04 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-09-13 2011-10-13 ABP.6740.03.30.2011.MR 2011-09-29 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-09-09 2011-10-10 ABP.6740.03.29.2011.JR 2011-09-26 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-09-05 2011-11-07 ABP.6740.03.28.2011.AZ 2011-10-12 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-08-29 2011-09-29 ABP.6740.03.26.2011.EP 2011-09-27 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2011-08-29 2011-09-29 ABP.6740.03.27.2011.JR 2011-09-26 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-08-05 2011-09-05 ABP.6740.03.25.2011.JR 2011-09-06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-07-08 2011-08-08 ABP.6740.01.24.2011.JR 2011-08-08 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2011-07-08 2011-08-08 ABP.6740.03.23.2011.EP 2011-07-19 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-06-29 2011-07-29 ABP.6740.03.22.2011.MR 2011-07-11 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-06-24 2011-08-24 ABP.6740.03.21.2011.AZ 2011-08-05 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-06-24 2011-08-24 ABP.6740.03.20.2011.JR 2011-07-25 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-06-21 2011-08-22 ABP.6740.03.19.2011.AZ 2011-07-26 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-06-10 2011-08-10 ABP.6740.03.18.2011.JR 2011-06-28 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2011-05-26 2011-06-27 ABP.6740.03.17.2011.AZ 2011-06-16 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-05-04 2011-06-06 ABP.6740.03.16.2011.JR 2011-05-25 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-04-26 2011-05-26 ABP.6740.03.15.2011.JR 2011-05-12 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-04-21 2011-06-21 ABP.6740.03.14.2011.JR 2011-05-10 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-04-19 2011-05-19 ABP.6740.03.13.2011.EP 2011-05-16 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-04-19 2011-05-19 ABP.6740.03.12.2011.MR 2011-05-09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-04-11 2011-05-11 ABP.6740.03.11.2011.MR 2011-04-19 wycofanie wniosku
2011-03-31 2011-05-31 ABP.6740.03.10.2011.EP 2011-04-19 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-03-23 2011-04-25 ABP.6740.03.9.2011.JR 2011-04-12 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-03-14 2011-04-14 ABP.6740.03.7.2011.EP 2011-04-07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-03-09 2011-04-11 ABP.6740.03.6.2011.JR 2011-05-06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-03-07 2011-05-07 ABP.6740.03.5.2011.EP 2011-04-21
2011-03-07 2011-05-07 ABP.6740.03.4.2011.EP 2012-03-01
2011-03-07 2011-05-07 ABP.6740.03.3.2011.EP 2011-03-16 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-03-01 2011-04-01 ABP.6740.03.8.2011.AZ 2011-03-30 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-02-07 2011-03-07 ABP/6740.03.2.2011.JR 2011-02-28 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2011-01-07 2011-02-04 ABP.674.03.1.2011.EP 2011-02-04 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-12-06 2010-12-14 ABP/KO/735/4078/10 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-11-12 2010-12-07 ABP/SK/735/3843/10 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-10-21 2010-11-22 ABP/KO/735/3554/10 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2010-10-21 2010-12-13 ABP/KO/735/3570/10 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-10-14 2010-12-14 ABP/SK/735/3488/10 podjęto postępowanie po ustaniu przyczyn uzasadniających zawieszenie postępowania
2010-09-23 2010-09-27 ABP/KO/735/3194/10 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-09-23 2010-10-28 ABP/MY/735/3204/10 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-09-21 2010-10-18 ABP/SK/735/3152/10 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-09-17 2010-10-18 ABP/SK/735/3135/10 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2010-09-09 2010-10-07 ABP/PO/735/3028/10 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-09-08 2010-10-04 ABP/KA/735/3009/10 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2010-09-02 2010-09-27 ABP/JE/735/2931/10 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-08-27 2010-09-07 ABP/SZ/735/2876/10 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-08-17 2010-08-19 ABP/PO/735/2735/10 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-08-03 2010-09-03 ABP/KA/735/2527/10 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2010-07-30 2010-08-18 ABP/KO/735/2492/10 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-07-20 2010-09-20 ABP/SZ/735/2370/10 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2010-07-16 2010-08-16 ABP/JA/735/2338/10 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-06-22 2010-07-15 ABP/JE/735/2014/10 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-06-16 2010-08-09 ABP/PI/735/1930/10 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-06-11 2010-06-21 ABP/PO/735/1890/10 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-05-18 2010-06-09 ABP/MY/735/1604/10 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-05-13 2010-06-18 ABP/MY/735/1536/10 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-05-11 2010-05-28 ABP/KA/735/1522/10 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-05-07 2010-05-28 ABP/MY/735/1492/10 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-05-05 2010-05-19 ABP/JE/735/1462/10 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-04-21 2010-05-19 ABP/PI/735/1291/10 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-04-16 2010-04-26 ABP/MY/735/1250/10 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-04-09 2010-05-07 ABP/JA/735/1137/10 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-04-08 2010-05-14 ABP/SZ/735/1131/10 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-04-01 2010-04-27 ABP/KA/735/1071/10 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-03-30 2010-04-16 ABP/PI/735/1029/10 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-03-30 2010-04-16 ABP/PI/735/1028/10 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-03-03 2010-05-03 ABP/KA/735/686/2010 sprawdzanie kompletności wniosku
2010-02-26 2010-03-23 ABP/JE/735/641/2010 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-02-01 2010-03-01 ABP/SZ/735/315/10 sprawdzanie kompletności wniosku
2010-01-29 2010-02-16 ABP/SZ/735/304/2010 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2010-01-26 2010-02-18 ABP/KA/735/235/2010 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2009-12-23 2010-01-08 ABP/PO/735/4574/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-12-22 2010-01-19 ABP/SK/735/4544/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-12-17 2010-01-07 ABP/MY/735/4495/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-12-11 2010-01-12 ABP/PO/735/4393/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-11-25 2010-01-06 ABP/PO/735/4220/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-11-23 2009-12-02 ABP/MY/735/4188/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-11-19 2009-12-18 ABP/JE/735/3987/09 sprawdzanie kompletności wniosku
2009-11-18 2009-11-26 ABP/KO/735/4121/09 wycofanie wniosku
2009-11-16 2010-01-18 ABP/SZ/735/4074/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-11-12 2009-12-04 ABP/JE/735/4026/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-11-03 2009-12-02 ABP/SZ/735/3923/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-10-26 2009-11-17 ABP/MY/735/3810/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-10-20 2009-11-02 ABP/PI/735/3720/09 pismo informujące do strony (Art. 9 Kodeksu Postępowania Administracyjnego)
2009-10-20 2009-12-29 ABP/PO/735/3733/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-10-12 2009-10-26 ABP/MY/735/3620/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-10-08 2009-10-26 ABP/JE/735/3583/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-10-01 2009-10-05 ABP/JE/735/3517/09 wycofanie wniosku
2009-09-24 2009-10-15 ABP/PI/735/3374/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-09-18 2009-10-01 ABP/MY/735/3282/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-09-03 2009-10-08 ABP/MY/735/3090/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-09-02 2009-09-09 ABP/KO/735/3077/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-09-02 2009-09-08 ABP/PI/735/3076/09 wycofanie wniosku
2009-07-31 2010-05-13 ABP/PO/735/2616/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-07-30 2009-08-26 ABP/MY/735/2572/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-07-30 2009-08-14 ABP/PI/735/2592/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-07-29 2009-08-20 ABP/PO/735/2556/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-07-27 2009-07-31 ABP/SK/735/2517/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-07-27 2009-08-26 ABP/KA/735/2533/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-07-20 2009-07-30 ABP/JE/735/2422/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-07-15 2009-08-14 ABP/PO/735/2354/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-07-08 2009-09-03 ABP/SZ/735/2290/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-07-03 2009-08-28 ABP/SZ/735/2227/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-06-29 2009-07-09 ABP/JE/735/2157/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-06-17 2009-08-07 ABP/SZ/735/2001/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-06-15 2009-06-30 ABP/SZ/735/1988/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-05-28 2009-06-26 ABP/JE/735/1776/09 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2009-05-21 2009-06-17 ABP/KA/735/1684/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-05-21 2009-06-25 ABP/SK/735/1683/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-05-13 2009-05-27 ABP/KA/735/1566/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-05-05 2009-06-10 ABP/SZ/735/1444/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-05-04 2009-06-03 ABP/MY/735/1430/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-04-20 2009-05-14 ABP/JE/735/1262/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-04-20 2009-05-14 ABP/JE/735/1261/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-04-20 2009-05-14 ABP/JE/735/1260/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-04-20 2009-05-14 ABP/JE/735/1259/09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-04-16 2009-04-29 ABP/MY/735/1216/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-04-15 2009-06-01 ABP/KO/735/1198/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-04-10 2009-06-10 ABP/JE/735/1160/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-04-03 2009-04-24 ABP/PO/735/1078/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-04-03 2009-04-27 ABP/MY/735/1079/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-04-01 2009-06-01 ABP/MY/735/1038/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-04-01 2009-05-06 ABP/PO/735/1044/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-03-30 2009-05-30 ABP/PO/735/1015/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-03-27 2009-05-28 ABP/KA/735/981/09 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2009-03-26 2009-04-30 ABP/KA/735/962/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-03-24 2009-04-16 ABP/PI/735/938/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-03-23 2009-04-06 ABP/JE/735/907/09 wycofanie wniosku
2009-03-18 2009-04-15 ABP/PI/735/847/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-03-13 2009-03-26 ABP/PO/735/802/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-03-06 2009-04-29 ABP/KO/735/730/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-03-05 2009-04-15 ABP/PO/735/710/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-02-26 2009-05-13 ABP/SZ/735/622/09 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2009-02-20 2009-03-11 ABP/MY/735/531/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-02-19 2009-03-06 ABP/JE/735/522/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-02-11 2009-03-05 ABP/SK/735/428/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-02-05 2009-02-25 ABP/MY/735/374/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-01-30 2009-02-20 ABP/MY/735/287/09 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2009-01-15 2009-03-04 ABP/SZ/735/125/09 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2008-12-22 2009-01-20 ABP/MY/735/5089/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-12-15 2009-02-16 ABP/MY/735/5002/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-12-10 2009-01-07 ABP/MY/735/4052/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-12-08 2008-12-15 ABP/PI/735/4008/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-12-04 2008-12-19 ABP/JE/735/3983/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-12-02 2009-01-06 ABP/SZ/735/3950/08 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2008-11-28 2008-12-05 ABP/KA/735/3928/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-11-18 2008-12-08 ABP/SK/735/3783/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-11-07 2009-01-07 ABP/PO/735/3703/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-11-05 2008-12-11 ABP/PO/735/3667/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-11-05 2009-01-19 ABP/KO/735/3659/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-10-30 2008-12-03 ABP/KO/735/3590/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-10-20 2008-12-20 ABP/SK/735/3458/08 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2008-10-20 2008-11-20 ABP/KO/735/3457/08 Zawiadomienie o terminie oględzin
2008-10-16 2008-10-31 ABP/PO/735/3428/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-10-10 2008-11-12 ABP/JA/735/3372/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-10-09 2008-11-05 ABP/KA/735/3349/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-10-08 2008-12-08 ABP/KA/735/3314/08 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2008-10-07 2008-11-27 ABP/MY/735/3302/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-10-06 2008-10-23 ABP/JE/735/3285/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-10-01 2008-10-31 ABP/JG/735/3228/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-09-24 2008-10-20 ABP/SK/735/3181/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-09-17 2008-10-22 ABP/KO/735/3097/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-09-10 2008-10-01 ABP/PO/735/3023/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-09-08 2008-10-08 ABP/JA/735/2984/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-09-05 2008-10-24 ABP/JE/735/2956/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-09-05 2008-09-30 ABP/MY/735/2963/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-08-29 2008-09-09 ABP/SZ/735/2904/08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-08-08 2008-08-20 ABP/KA/735/2625/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-08-07 2008-09-16 ABP/PI/735/2624/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-08-05 2008-09-30 ABP/PI/735/2586/08 wycofanie wniosku
2008-07-28 2008-08-18 ABP/MY/735/2487/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-07-28 2008-09-23 ABP/PI/735/2486/08 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2008-07-23 2008-08-27 ABP/MY/735/2405/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-07-01 2008-07-22 ABP/SK/735/2151/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-06-30 2008-08-06 ABP/JA/735/2139/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-06-20 2008-08-04 ABP/MY/735/2033/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-06-16 2008-06-26 ABP/JA/735/1962/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-06-11 2008-07-11 ABP/SK/735/1903/08 zawieszono postępowanie do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez PINB
2008-06-09 2008-06-12 ABP/MY/735/1867/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-06-06 2008-07-21 ABP/KA/735/1868/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-05-20 2008-06-27 ABP/MY/735/1646/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-05-20 2008-06-05 ABP/JE/735/1647/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-05-19 2008-06-11 ABP/KO/735/1631/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-05-14 2008-06-27 ABP/MY/735/1586/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-05-09 2008-05-26 ABP/SZ/735/1543/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-05-08 2008-06-09 ABP/SK/735/1501/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-05-07 2008-05-28 ABP/KA/735/1485/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-04-25 2008-05-21 ABP/PO/735/1372/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-04-10 2008-04-28 ABP/PO/735/1157/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-04-10 2008-04-28 ABP/PO/735/1153/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-04-09 2008-04-28 ABP/PO/735/1161/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-04-09 2008-04-28 ABP/PO/735/1159/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-04-09 2008-04-28 ABP/PO/735/1158/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-04-09 2008-04-28 ABP/PO/735/1156/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-04-09 2008-04-28 ABP/PO/735/1155/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-04-09 2008-04-28 ABP/PO/735/1154/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-04-09 2008-04-28 ABP/PO/735/1152/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-04-09 2008-04-28 ABP/PO/735/1151/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-04-09 2008-04-28 ABP/PO/735/1160/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-04-08 2008-05-06 ABP/SZ/735/1122/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-03-13 2008-04-21 ABP/KA/735/847/08 postępowanie w toku
2008-03-13 2008-07-03 ABP/KA/735/846/08 wycofanie wniosku
2008-02-25 2008-03-25 ABP/PI/735/611/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-02-18 2008-03-04 ABP/KA/735/538/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-01-28 2008-02-18 ABP/KO/735/284/08 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-01-09 2008-03-11 ABP/PO/735/65/08 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2007-12-20 2008-02-05 ABP/PO/735/4196/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-12-15 2008-01-09 ABP/PI/735/4141/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-12-13 2008-02-11 ABP/MY/735/4120/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-12-11 2007-12-21 ABP/KA/735/4093/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-12-11 2007-12-21 ABP/KA/735/4092/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-11-29 2008-01-18 ABP/KA/735/3947/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-11-23 2007-12-12 ABP/PI/735/3888/07 umorzono postępowanie
2007-11-19 2007-12-19 ABP/MY/735/3819/07 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2007-11-13 2007-12-21 ABP/KA/735/3736/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-11-07 2007-12-03 ABP/PI/735/3665/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-11-05 2007-11-26 ABP/MY/735/3623/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-10-19 2008-01-02 ABP/MY/735/3468/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-10-19 2008-01-09 ABP/MY/735/3466/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-10-09 2007-10-27 ABP/PI/735/3319/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-10-08 2007-10-11 ABP/PI/735/3297/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-10-04 2007-11-13 ABP/MY/735/3252/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-09-27 2007-10-24 ABP/KO/735/3166/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-09-26 2007-10-08 ABP/JE/735/3155/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-09-20 2007-10-11 ABP/PO/735/3086/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-09-17 2007-10-29 ABP/PI/735/3038/07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-09-17 2007-11-05 ABP/KA/735/3040/07 umorzono postępowanie
2007-09-11 2007-10-09 ABP/SK/735/2947/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-09-03 2007-09-14 ABP/JE/735/2826/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-08-31 2008-04-08 ABP/KA/735/2812/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-08-28 2007-10-19 ABP/ST/735/2752/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-08-24 2007-10-10 ABP/PO/735/2719/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-08-22 2007-10-16 ABP/SK/735/2684/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-08-22 2007-10-17 ABP/MY/735/2698/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-08-06 2007-10-18 ABP/PO/735/2534/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-08-01 2007-10-01 ABP/PO/735/2481/07 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2007-07-26 2007-10-10 ABP/PO/735/2424/07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-07-25 2007-08-08 ABP/PO/735/2412/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-07-23 2007-08-24 ABP/KA/735/2396/07 sprawdzanie kompletności wniosku
2007-07-13 2007-08-13 ABP/KA/735/2292/07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-07-05 2007-07-20 ABP/MY/735/2175/07 wycofanie wniosku
2007-06-15 2007-07-13 ABP/KO/735/1890/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-06-14 2007-07-10 ABP/SZ/735/1872/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-06-13 2007-07-03 ABP/JA/735/1845/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-06-01 2007-07-13 ABP/KO/735/1720/07 umorzono postępowanie
2007-05-31 2007-07-06 ABP/JE/735/1708/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-05-25 2007-06-29 ABP/SZ/735/1604/07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-05-18 2007-06-14 ABP/JE/735/1538/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-05-18 2007-06-19 ABP/JE/735/1539/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-05-14 2007-05-22 ABP/SK/735/1463/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-05-10 2007-05-25 ABP/KA/735/1432/07 wycofanie wniosku
2007-05-10 2007-06-04 ABP/KA/735/1442/07 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2007-04-30 2007-05-31 ABP/JA/735/1351/07 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2007-04-27 2007-05-28 ABP/SZ/735/1329/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-04-26 2007-06-13 ABP/MY/735/1324/07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-04-26 2007-05-11 ABP/MY/735/1323/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-04-24 2007-05-24 ABP/KO/735/1266/07 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2007-04-19 2007-05-08 ABP/MY/735/1243/07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-04-13 2007-05-14 ABP/JE/735/1179/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-03-29 2007-04-12 ABP/KO/735/1026/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-03-22 2007-04-25 ABP/KO/735/920/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-03-22 2007-06-21 ABP/JE/735/919/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-03-21 2007-04-20 ABP/MY/735/909/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-03-14 2007-07-31 ABP/KO/735/804/07 podjęto postępowanie po ustaniu przyczyn uzasadniających zawieszenie postępowania
2007-03-07 2007-03-29 ABP/JE/735/716/07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-03-05 2007-04-12 ABP/JE/7351/663/07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-02-27 2007-03-27 ABP/PI/735/620/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-02-26 2007-12-06 ABP/SZ/735/606/07 umorzono postępowanie
2007-02-23 2007-03-02 ABP/PO/735/584/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-02-22 2007-04-02 ABP/PO/735/576/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-02-13 2007-03-19 ABP/PO?745/486/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-02-02 2007-03-13 ABP/MY/735/389/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-01-19 2007-02-12 ABP/PO/735/234/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-01-18 2007-05-08 ABP/JE/735/222/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-01-17 2007-03-02 ABP/PI/735/200/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-01-11 2007-02-08 ABP/MY/735/122/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-01-04 2007-02-23 ABP/PI/735/40/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2007-01-04 2007-01-24 ABP/PO/735/39/07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-12-18 2007-01-02 ABP/PO/735/4003/06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-12-18 2007-01-17 ABP/SZ/735/4004/06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-12-14 2007-01-22 ABP/KA/735/3973/06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-12-08 2007-01-18 ABP/PO/735/3916/06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-12-06 2007-01-17 ABP/JE/735/3876/06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-12-05 2007-01-04 ABP/JE/735/3859/06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-11-30 2006-12-21 ABP/MY/735/3822/06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-11-29 2006-12-11 ABP/SK/735/3802/06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-11-23 2007-01-15 ABP/JA/735/3763/06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-11-20 2006-11-22 ABP/KA/735/3699/06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-11-17 2006-12-18 ABP/KO/735/3680/06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-11-09 2006-11-20 ABP/PO/735/3559/06 wycofanie wniosku
2006-11-09 2006-12-08 ABP/JA/735/3558/06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-11-09 2006-11-20 ABP/PO/735/3608/06 wycofanie wniosku
2006-11-07 2007-01-22 ABP/KA/735/3534/06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-10-30 2006-12-06 ABP/JE/735/3462/06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-10-30 2007-01-29 ABP/MY/735/3463/06 pismo o akta sprawy do PINB
2006-10-23 2006-11-02 ABP/PI/735/3377/06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-10-23 2006-11-23 ABP/KO/735/3376/06 wycofanie wniosku
2006-10-20 2006-11-13 ABP/PO/735/3366/06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-10-16 2006-12-04 ABP/KA/735/3276/06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-10-06 2006-12-06 ABP/KO/735/3162/06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-10-03 2006-11-15 ABP/JE/735/3109/06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-09-29 2006-10-13 ABP/MY/735/3060/06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-09-26 2006-11-20 ABP/KA/735/2996/06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-09-22 2006-10-18 ABP/MY/735/2965/06 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2006-09-21 2006-10-06 ABP/JE/735/2944/06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-09-15 2006-10-23 ABP/MY/735/2891/06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-09-13 2006-09-27 ABP/SZ/735/2871/06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-09-12 2006-10-05 ABP/JE/735/2842/06 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2006-09-01 2006-09-29 ABP/PO/735/2747/06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-08-24 2006-09-26 ABP/JE/735/2655/06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-08-08 2006-09-08 ABP/KO/735/2462/06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-08-04 2006-09-14 ABP/KA/735/2407/06 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2006-08-02 2006-09-15 ABP/SK/735/2388/06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-07-25 2006-08-09 ABP/PO/735/2257/06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-07-12 2006-08-11 ABP/PO/735/2075/06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-07-11 2006-08-01 ABP/MY/735/2069/06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-07-07 2006-07-21 ABP/JA/735/2028/06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-07-03 2006-07-24 ABP/MY/735/1959/06 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2006-06-28 2006-08-03 ABP/JA/735/1901/06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-06-26 2006-07-24 ABP/KO/735/1860/06 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2006-06-23 2006-09-22 ABP/KA/735/1834/06 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2006-06-23 2006-07-17 ABP/MY/735/1840/06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-06-22 2006-07-28 ABP/JE/735/1822/06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-06-13 2006-07-13 ABP/MY/735/1740/06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-06-09 2006-07-04 ABP/SK/735/1709/06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-05-31 2006-07-07 ABP/KA/735/1606/06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-05-30 2006-06-09 ABP/JE/735/1582/06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-05-30 2006-07-31 ABP/PI/735/1581/06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-05-22 2006-09-12 ABP/SZ/735/1457/06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-05-12 2006-07-17 ABP/JA/735/1355/06 decyzja uprawomocniła się
2006-05-09 2006-06-06 ABP/KO/735/1320/06 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2006-05-08 2006-05-22 ABP/JE/735/1303/06 decyzja uprawomocniła się
2006-05-08 2006-05-22 ABP/JE/735/1302/06 decyzja uprawomocniła się
2006-05-04 2006-06-05 ABP/MY/735/1271/06 decyzja uprawomocniła się
2006-04-13 2006-06-28 ABP/JA/735/1077/06 decyzja uprawomocniła się
2006-04-06 2006-04-24 ABP/PI/735/1013/06 decyzja uprawomocniła się
2006-04-05 2006-06-12 ABP/PO/735/986/06 decyzja uprawomocniła się
2006-03-17 2006-05-09 ABP/KA/735/785/06 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2006-03-13 2006-05-05 ABP/KO/735/744/06 decyzja uprawomocniła się
2006-03-10 2006-05-22 ABP/JA/735/718/06 decyzja uprawomocniła się
2006-03-10 2006-05-04 ABP/MY/735/743/06 decyzja uprawomocniła się
2006-03-08 2006-04-10 ABP/JE/735/698/06 decyzja uprawomocniła się
2006-03-07 2006-05-22 ABP/KA/735/692/06 decyzja uprawomocniła się
2006-03-03 2006-03-31 ABP/KO/735/637/06 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2006-03-03 2006-05-11 ABP/MY/735/943/06
2006-02-28 2006-05-18 ABP/KA/735/599/06 decyzja uprawomocniła się
2006-02-23 2006-04-18 ABP/MY/735/572/06 decyzja uprawomocniła się
2006-02-14 2006-03-08 ABP/JA/735/469/06 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2006-02-07 2006-02-14 ABP/MY/735/391/06 decyzja uprawomocniła się
2006-02-06 2006-02-21 ABP/KO/735/273/06 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2006-02-06 2006-04-07 ABP/MY/735/272/06 decyzja uprawomocniła się
2006-02-02 2006-02-22 ABP/PI/735/276/06 decyzja uprawomocniła się
2006-02-01 2006-02-22 ABP/KA/735/232/06 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2006-01-31 2006-03-01 ABP/JA/735/326/06 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2006-01-30 2006-10-13 ABP/SZ/735/3181/06 Uchylenie decyzji na wniosek PINB
2006-01-30 2006-03-28 ABP/KA/735/307/06 decyzja uprawomocniła się
2006-01-27 2006-07-06 ABP/MY/735/288/06 decyzja uprawomocniła się
2006-01-17 2006-04-03 ABP/JE/735/205/06 decyzja uprawomocniła się
2006-01-12 2006-02-21 ABP/MY/735/132/06 decyzja uprawomocniła się
2006-01-11 2006-02-21 ABP/KO/735/131/06 decyzja uprawomocniła się
2006-01-10 2006-03-10 ABP/PO/735/102/06 pismo informujące do strony (Art. 9 Kodeksu Postępowania Administracyjnego)
2006-01-10 2006-04-12 ABP/PO/735/106/06 decyzja uprawomocniła się
2006-01-09 2006-02-21 ABP/MY/735/74/03/06 decyzja uprawomocniła się
2006-01-09 2006-02-21 ABP/MY/735/76/06 decyzja uprawomocniła się
2006-01-09 2006-02-21 ABP/MY/735/77/06 decyzja uprawomocniła się
2006-01-09 2006-02-23 ABP/PO/735/92/03/06 decyzja uprawomocniła się
2006-01-09 2006-02-22 ABP/MY/735/105/06 decyzja uprawomocniła się
2006-01-09 2006-02-24 ABP/JE/735/369/06 decyzja uprawomocniła się
2006-01-06 2006-02-01 ABP/KA/735/48/06 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2006-01-03 2006-02-20 ABP/MY/735/75/03/06 decyzja uprawomocniła się
2006-01-03 2006-02-21 ABP/MY/735/91/06 decyzja uprawomocniła się
2006-01-03 2006-02-21 ABP/MY/735/103/06 decyzja uprawomocniła się
2006-01-03 2006-02-07 ABP/MY/735/104/06 decyzja uprawomocniła się
2005-12-23 2006-01-24 ABP/MY/735/4101/06 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2005-12-22 2006-01-25 ABP/KA/735/4083/05/06 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2005-12-15 2006-06-16 ABP/SZ/7351/19/05/06 decyzja uprawomocniła się

corner   corner