logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu karkonoskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Sprawy do załatwienia - Zgłoszenia robót budowlanych

Wyszukaj po znaku sprawy:

Data wpisuData zakończeniaZnak sprawyData statusuStatus
2022-01-25 2022-02-15 ABP.6743.1.21.2022.JC 2022-01-26 badanie kompletności wniosku
2022-01-24 2022-02-14 ABP.6743.1.20.2022.AK 2022-01-25 badanie kompletności wniosku
2022-01-24 2022-02-14 ABP.6743.1.19.2022.KS 2022-01-25 badanie kompletności wniosku
2022-01-21 2022-02-11 ABP.6743.1.18.2022.AK 2022-01-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2022-01-20 2022-02-10 ABP.6743.1.17.2022.AK 2022-01-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2022-01-19 2022-02-09 ABP.6743.1.16.2022.JB 2022-01-20 badanie kompletności wniosku
2022-01-18 2022-02-08 ABP.6743.1.15.2022.KC 2022-01-20 badanie kompletności wniosku
2022-01-14 2022-02-04 ABP.6743.1.14.2022.AK 2022-01-21 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2022-01-13 2022-02-03 ABP.6743.1.13.2022.JB 2022-01-25 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2022-01-13 2022-02-03 ABP.6743.1.12.2022.KS 2022-01-17 badanie kompletności wniosku
2022-01-12 2022-02-02 ABP.6743.1.11.2022.AK 2022-01-21 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2022-01-12 2022-02-02 ABP.6743.1.10.2022.JC 2022-01-14 badanie kompletności wniosku
2022-01-11 2022-02-01 ABP.6743.1.9.2022.KS 2022-01-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2022-01-11 2022-02-01 ABP.6743.1.8.2022.JC 2022-01-12 badanie kompletności wniosku
2022-01-10 2022-01-31 ABP.6743.1.6.2022.JB 2022-01-24 wniosek bezprzedmiotowy
2022-01-10 2022-01-31 ABP.6743.1.5.2022.JC 2022-01-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2022-01-10 2022-01-31 ABP.6743.1.7.2022.KS 2022-01-20 wycofanie zgłoszenia
2022-01-05 2022-01-26 ABP.6743.1.3.2022.KC 2022-01-19 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2022-01-05 2022-01-26 ABP.6743.1.4.2022.JC 2022-01-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2022-01-04 2022-01-25 ABP.6743.1.2.2022.JC 2022-01-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2022-01-03 2022-01-24 ABP.6743.1.1.2022.JC 2022-01-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-12-31 2022-01-21 ABP.6743.4.429.2021.AK 2022-01-10 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2021-12-31 2022-01-21 ABP.6743.1.482.2021.JC 2022-01-19 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2021-12-30 2022-01-20 ABP.6743.1.481.2021.MZ 2022-01-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-12-30 2022-01-31 ABP.6743.1.480.2021.JC 2022-01-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-12-28 2022-01-11 ABP.6743.1.479.2021.AK 2022-01-10 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-12-28 2022-01-18 ABP.6743.1.478.2021.JC 2022-01-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-12-23 2022-01-13 ABP.6743.1.477.2021.JC 2021-12-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-12-22 2022-01-12 ABP.6743.4.428.2021.JC 2021-12-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-12-22 2022-01-12 ABP.6743.4.427.2021.AK 2022-01-04 wycofanie zgłoszenia
2021-12-22 2022-01-12 ABP.6743.1.476.2021.MZ 2021-12-31 Wydłużenie terminu na uzupełenienie braków formalnych wniosku
2021-12-22 2022-01-12 ABP.6743.1.475.2021.JC 2022-01-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-12-21 2022-01-11 ABP.6743.1.474.2021.KC 2022-01-05 wyznaczenie nowego terminu usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji
2021-12-21 2022-01-11 ABP.6743.1.473.2021.KC 2022-01-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-12-21 2022-01-11 ABP.6743.4.426.2021.AK 2021-12-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-12-17 2022-01-07 ABP.6743.4.425.2021.JC 2021-12-22 badanie kompletności wniosku
2021-12-15 2022-01-05 ABP.6743.4.423.2021.JC 2021-12-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-12-15 2022-01-05 ABP.6743.4.422.2021.AK 2021-12-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-12-15 2022-01-05 ABP.6743.4.421.2021.AK 2021-12-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-12-15 2022-01-05 ABP.6743.1.472.2021.JC 2021-12-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-12-14 2022-01-04 ABP.6743.4.420.2021.AK 2021-12-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-12-13 2022-01-03 ABP.6743.1.471.2021.MZ 2021-12-21 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2021-12-10 2021-12-31 ABP.6743.1.470.2021.KC 2021-12-27 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2021-12-09 2021-12-30 ABP.6743.4.419.2021.JC 2021-12-13 badanie kompletności wniosku
2021-12-09 2021-12-30 ABP.6743.4.418.2021.AK 2021-12-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-12-09 2021-12-30 ABP.6743.1.469.2021.KC 2021-12-31 wycofanie zgłoszenia
2021-12-08 2021-12-29 ABP.6743.4.416.2021.AK 2021-12-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-12-08 2021-12-29 ABP.6743.4.415.2021.AK 2021-12-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-12-08 2021-12-29 ABP.6743.4.424.2021.KC 2021-12-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-12-08 2021-12-29 ABP.6743.1.467.2021.JC 2021-12-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-12-07 2021-12-28 ABP.6743.4.414.2021.JC 2021-12-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-12-07 2021-12-28 ABP.6743.1.466.2021.JB 2021-12-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-12-07 2021-12-28 ABP.6743.1.465.2021.KC 2021-12-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-12-07 2021-12-28 ABP.6743.1.464.2021.JB 2021-12-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-12-07 2021-12-28 ABP.6743.1.463.2021.JB 2021-12-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-12-06 2021-12-27 ABP.6743.1.462.2021.KC 2021-12-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-12-06 2021-12-27 ABP.6743.1.461.2021.KC 2022-01-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-12-03 2021-12-24 ABP.6743.4.413.2021.JB 2021-12-21 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2021-12-03 2021-12-24 ABP.6743.4.412.2021.JB 2021-12-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-12-03 2021-12-24 ABP.6743.4.411.2021.AK 2022-01-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-12-03 2021-12-24 ABP.6743.4.410.2021.JC 2021-12-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-12-03 2021-12-24 ABP.6743.4.409.2021.AK 2021-12-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-12-03 2021-12-24 ABP.6743.4.408.2021.JB 2021-12-07 badanie kompletności wniosku
2021-12-02 2021-12-23 ABP.6743.1.460.2021.JC 2022-01-25 wyznaczenie nowego terminu usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji
2021-12-01 2021-12-22 ABP.6743.1.459.2021.JC 2021-12-03 badanie kompletności wniosku
2021-12-01 2021-12-22 ABP.6743.4.407.2021.AK 2021-12-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-30 2021-12-30 ABP.6743.4.406.2021.AK 2021-12-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-30 2021-12-21 ABP.6743.1.458.2021.AK 2021-12-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-29 2021-12-29 ABP.6743.4.405.2021.AK 2021-12-13 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2021-11-29 2021-12-29 ABP.6743.4.403.2021.AK 2022-01-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-29 2021-12-29 ABP.6743.4.402.2021.JC 2021-12-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-29 2021-12-29 ABP.6743.4.401.2021.AK 2021-12-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-29 2021-12-20 ABP.6743.4.404.2021.AK 2021-12-13 wycofanie zgłoszenia
2021-11-29 2021-12-20 ABP.6743.1.457.2021.JC 2021-12-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-29 2021-12-20 ABP.6743.1.456.2021.KC 2021-12-15 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2021-11-29 2021-12-20 ABP.6743.1.455.2021.JB 2021-12-17 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2021-11-26 2021-12-17 ABP.6743.4.400.2021.AK 2021-12-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-25 2021-12-16 ABP.6743.4.399.2021.JB 2021-12-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-25 2021-12-16 ABP.6743.1.454.2021.JC 2021-12-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-24 2021-12-15 ABP.6743.4.398.2021.KC 2021-12-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-23 2021-12-14 ABP.6743.4.397.2021.JC 2021-12-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-23 2021-12-14 ABP.6743.4.396.2021.AK 2021-11-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-22 2021-12-13 ABP.6743.4.395.2021.JC 2021-11-23 badanie kompletności wniosku
2021-11-22 2021-12-13 ABP.6743.1.455.2021.KC 2021-11-30 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2021-11-19 2021-12-10 ABP.6743.1.453.2021.AK 2021-11-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-19 2021-12-10 ABP.6743.1.452.2021.JB 2021-12-07 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2021-11-19 2021-12-10 ABP.6743.1.451.2021.JB 2021-11-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-19 2021-12-10 ABP.6743.4.394.2021.JC 2021-12-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-18 2021-12-09 ABP.6743.4.393.2021.AK 2021-11-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-18 2021-12-09 ABP.6743.4.392.2021.AK 2021-11-19 badanie kompletności wniosku
2021-11-18 2021-12-09 ABP.6743.4.391.2021.AK 2021-11-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-18 2021-12-09 ABP.6743.4.390.2021.AK 2021-12-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-18 2022-01-13 ABP.6743.4.389.2021.AK 2021-11-19 badanie kompletności wniosku
2021-11-18 2021-12-09 ABP.6743.4.388.2021.AK 2021-11-19 badanie kompletności pisma
2021-11-18 2021-12-09 ABP.6743.4.387.2021.KC 2022-01-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-18 2021-12-09 ABP.6743.1.450.2021.KC 2021-11-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-16 2021-12-07 ABP.6743.1.449.2021.JC 2021-12-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-15 2021-12-06 ABP.6743.1.448.2021.JB 2021-11-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-15 2021-12-06 ABP.6743.1.447.2021.AK 2021-11-17 badanie kompletności wniosku
2021-11-15 2021-12-06 ABP.6743.1.446.2021.KC 2021-11-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-15 2021-12-06 ABP.6743.4.386.2021.JC 2021-11-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-15 2021-12-06 ABP.6743.4.385.2021.KC 2021-12-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-10 2021-12-01 ABP.6743.4.384.2021.KC 2021-11-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-10 2021-12-01 ABP.6743.4.383.2021.KC 2021-11-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-10 2021-12-01 ABP.6743.4.382.2021.KC 2021-11-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-10 2021-12-01 ABP.6743.1.445.2021.AK 2021-11-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-10 2021-12-01 ABP.6743.1.444.2021.AK 2021-11-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-10 2021-12-01 ABP.6743.1.443.2021.AK 2021-11-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-10 2021-12-01 ABP.6743.1.442.2021.AK 2021-11-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-10 2021-12-01 ABP.6743.1.441.2021.AK 2021-11-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-10 2021-12-01 ABP.6740.1.440.2021.AK 2021-11-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-10 2021-12-01 ABP.6743.1.439.2021.JC 2021-11-15 badanie kompletności wniosku
2021-11-10 2021-12-01 ABP.6743.1.438.2021.AK 2021-11-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-10 2021-12-01 ABP.6743.1.437.2021.KC 2021-11-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-09 2021-11-30 ABP.6743.1.436.2021.JB 2021-11-10 badanie kompletności wniosku
2021-11-09 2021-11-30 ABP.6743.4.381.2021.AK 2021-11-23 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2021-11-08 2021-11-29 ABP.6743.1.435.2021.JB 2021-11-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-08 2021-11-29 ABP.6743.4.380.2021.JC 2021-11-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-05 2021-11-26 ABP.6743.4.379.2021.AK 2021-11-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-05 2021-11-26 ABP.6743.4.378.2021.AK 2021-11-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-04 2021-11-25 ABP.6743.1.434.2021.JB 2021-11-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-04 2021-11-25 ABP.6743.1.433.2021.KC 2021-12-31 Wydłużenie terminu na uzupełenienie braków formalnych wniosku
2021-11-04 2021-11-25 ABP.6743.1.432.2021.JB 2021-11-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-04 2021-11-25 ABP.6743.4.377.2021.KC 2022-01-04 decyzja odmowna
2021-11-03 2021-11-24 ABP.6743.4.376.2021.MZ 2021-11-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-03 2021-11-24 ABP.6743.4.375.2021.KC 2021-11-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-03 2021-11-24 ABP.6743.4.374.2021.JC 2021-11-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-03 2021-11-24 ABP.6743.4.373.2021.JB 2021-11-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-03 2021-11-24 ABP.6743.4.372.2021.KC 2021-11-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-02 2021-11-23 ABP.6743.1.431.2021.KC 2021-12-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-11-02 2021-11-23 ABP6743.4.371.2021.KC 2021-11-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-29 2021-11-19 ABP.6743.1.430.2021.JB 2021-11-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-29 2021-11-19 ABP.6743.4.370.2021.JC 2021-11-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-28 2021-11-18 ABP.6743.1.429.2021.KC 2021-11-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-28 2021-11-18 ABP.6743.4.369.2021.JB 2021-11-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-28 2021-11-18 ABP.6743.4.368.2021.KC 2021-11-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-27 2021-11-17 ABP.6743.1.428.2021.JB 2022-01-04 decyzja odmowna
2021-10-27 2021-11-17 ABP.6743.1.427.2021.JB 2021-11-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-27 2021-11-17 ABP.6743.1.426.2021.JB 2021-11-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-27 2021-11-17 ABP.6743.1.425.2021.JB 2021-11-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-27 2021-11-17 ABP.6743.4.367.2021.AK 2021-10-29 badanie kompletności wniosku
2021-10-27 2021-11-17 ABP.6743.4.366.2021.AK 2021-11-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-27 2021-11-17 ABP.6743.4.365.2021.KC 2021-11-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-27 2021-11-17 ABP.6743.4.364.2021.AK 2021-11-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-27 2021-11-17 ABP.6743.4.363.2021.KC 2021-12-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-26 2021-11-16 ABP.6743.4.362.2021.KC 2022-01-04 decyzja odmowna
2021-10-26 2021-11-16 ABP.6743.4.361.2021.JC 2021-11-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-26 2021-11-16 ABP.6743.1.424.2021.AK 2021-11-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-26 2021-11-16 ABP.6743.1.423.2021.JB 2021-11-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-26 2021-11-16 ABP.6743.1.422.2021.JC 2021-10-29 badanie kompletności wniosku
2021-10-26 2021-11-16 ABP.6743.1.421.2021.JC 2021-11-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-26 2021-11-16 ABP.6743.1.420.2021.KC 2021-11-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-25 2021-11-15 ABP.6743.1.418.2021.JB 2021-11-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-25 2021-11-26 ABP.6743.4.360.2021.JC 2021-11-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-22 2021-11-12 ABP.6743.4.359.2021.JC 2021-11-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-22 2021-11-12 ABP.6743.4.358.2021.AK 2021-11-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-22 2021-11-12 ABP.6743.1.417.2021.KC 2021-11-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-22 2021-11-12 ABP.6743.1.416.2021.JB 2021-11-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-22 2021-11-12 ABP.6743.1.415.2021.AK 2021-11-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-22 2021-11-12 ABP.6743.1.414.2021.KC 2021-11-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-22 2021-11-12 ABP.6743.1.413.2021.JC 2021-12-27 wyznaczenie nowego terminu usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji
2021-10-22 2021-11-12 ABP.6743.1.412.2021.JC 2021-10-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-22 2021-11-12 ABP.6743.1.411.2021.JC 2021-11-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-21 2021-11-12 ABP.6743.1.410.2021.KC 2021-10-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-21 2021-11-12 ABP.6743.1.409.2021.AK 2021-11-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-21 2021-11-12 ABP.6743.1.408.2021.AK 2021-10-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-21 2021-11-12 ABP.6743.1.407.2021.AK 2021-11-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-21 2021-11-12 ABP.6743.4.357.2021.AK 2021-11-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-21 2021-11-12 ABP.6743.4.356.2021.KC 2021-10-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-20 2021-11-10 ABP.6743.1.406.2021.KC 2021-11-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-20 2021-11-10 ABP.6743.1.405.2021.JB 2021-12-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-20 2021-11-10 ABP.6743.4.355.2021.AK 2021-10-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-19 2021-11-09 ABP.6743.1.404.2021.KC 2021-10-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-19 2021-11-09 ABP.6743.1.403.2021.JB 2021-11-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-19 2021-11-09 ABP.6743.4.354.2021.AK 2021-11-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-18 2021-11-08 ABP.6743.1.402.2021.KC 2021-11-03 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2021-10-18 2021-11-08 ABP.6743.1.401.2021.JC 2021-11-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-18 2021-11-08 ABP.6743.1.400.2021.KC 2021-11-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-18 2021-11-08 ABP.6743.4.353.2021.JC 2021-10-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-18 2021-11-08 ABP.6743.4.352.2021.AK 2021-10-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-18 2021-11-08 ABP.6743.4.351.2021.AK 2021-10-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-15 2021-11-05 ABP.6743.4.350.2021.AK 2021-11-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-15 2021-11-05 ABP.6743.1.419.2021.JB 2021-11-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-14 2021-11-04 ABP.6743.1.399.2021.KC 2021-10-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-14 2021-11-04 ABP.6743.1.398.2021.KC 2021-11-02 wycofanie zgłoszenia
2021-10-14 2021-11-04 ABP.6743.1.397.2021.KC 2021-10-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-14 2021-11-04 ABP.6743.1.396.2021.JB 2021-10-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-13 2021-11-03 ABP.6743.1.395.2021.JB 2021-12-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-13 2021-11-03 ABP.6743.1.394.2021.MZ 2021-10-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-12 2021-11-02 ABP.6743.1.393.2021.JB 2021-10-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-12 2021-11-02 ABP.6743.1.392.2021.JC 2021-10-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-12 2021-11-02 ABP.6743.1.391.2021.AK 2021-10-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-12 2021-11-02 ABP.6743.4.349.2021.JB 2021-12-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-12 2021-11-02 ABP.6743.4.348.2021.AK 2021-10-29 wniosek bezprzedmiotowy
2021-10-11 2021-11-02 ABP.6743.1.390.2021.JC 2021-10-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-11 2021-11-02 ABP.6743.1.389.2021.AK 2021-10-21 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2021-10-11 2021-11-02 ABP.6743.4.347.2021.AK 2021-10-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-11 2021-11-02 ABP.6743.4.346.2021.AK 2021-10-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-11 2021-11-02 ABP.6743.4.345.2021.AK 2021-10-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-11 2021-11-02 ABP.6743.4.344.2021.AK 2021-10-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-11 2021-11-02 ABP.6743.4.343.2021.AK 2021-10-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-11 2021-11-02 ABP.6743.4.342.2021.AK 2021-10-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-11 2021-11-02 ABP.6743.4.341.2021.AK 2021-10-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-11 2021-11-02 ABP.6743.4.340.2021.KC 2021-10-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-11 2021-11-02 ABP.6743.4.339.2021.KC 2021-10-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-08 2021-10-29 ABP.6743.4.338.2021.KC 2021-10-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-08 2021-10-29 ABP.6743.1.388.2021.KC 2021-11-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-08 2021-10-29 ABP.6743.1.387.2021.JB 2021-10-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-07 2021-10-28 ABP.6743.1.386.2021.JC 2021-10-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-07 2021-10-28 ABP.6743.1.385.2021.AK 2021-10-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-07 2021-10-28 ABP.6743.1.384.2021.KC 2021-10-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-07 2021-10-28 ABP.6743.1.383.2021.KC 2021-10-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-06 2021-10-27 ABP.6743.1.382.2021.JC 2021-10-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-06 2021-10-27 ABP.6743.1.381.2021.AK 2021-10-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-06 2021-10-27 ABP.6743.4.337.2021.AK 2021-10-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-06 2021-10-27 ABP.6743.4.336.2021.AK 2021-12-16 wycofanie zgłoszenia
2021-10-05 2021-10-26 ABP.6743.4.335.2021.JC 2021-10-07 badanie kompletności pisma
2021-10-05 2021-10-26 ABP.6743.1.380.2021.JC 2021-10-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-04 2021-10-25 ABP.6743.1.379.2021.KC 2021-10-11 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2021-10-04 2021-10-25 ABP.6743.1.378.2021.JB 2021-10-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-04 2021-10-25 ABP.6743.4.334.2021.AK 2021-10-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-04 2021-10-25 ABP.6743.4.333.2021.AK 2021-10-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-04 2021-10-25 ABP.6743.4.332.2021.AK 2021-10-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-01 2021-10-22 ABP.6743.4.331.2021.AK 2021-10-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-01 2021-10-22 ABP.6743.4.330.2021.KC 2021-10-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-10-01 2021-10-22 ABP.6743.1.377.2021.JB 2021-10-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-30 2021-10-21 ABP.6743.1.376.2021.AK 2021-10-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-30 2021-10-21 ABP.6743.1.375.2021.AK 2021-10-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-30 2021-10-21 ABP.6743.1.370.2021.AK 2021-10-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-30 2021-10-21 ABP.6743.4.329.2021.KC 2021-10-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-30 2021-10-21 ABP.6743.4.328.2021.KC 2021-10-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-30 2021-10-21 ABP.6743.4.327.2021.AK 2021-10-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-30 2021-10-21 ABP.6743.4.326.2021.AK 2021-10-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-29 2021-10-20 ABP.6743.1.374.2021.JB 2021-12-23 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2021-09-29 2021-10-20 ABP.6743.1.373.2021.JB 2021-10-12 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2021-09-29 2021-10-20 ABP.6743.1.372.2021.AK 2021-10-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-29 2021-10-20 ABP.6743.4.324.2021.AK 2021-10-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-29 2021-10-20 ABP.6743.4.323.2021.KC 2021-10-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-29 2021-10-20 ABP.6743.4.322.2021.KC 2021-10-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-29 2021-10-20 ABP.6743.4.321.2021.AK 2021-10-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-28 2021-10-19 ABP.6743.4.320.2021.AK 2021-10-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-28 2021-10-19 ABP.6743.4.319.2021.AK 2021-10-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-28 2021-10-19 ABP.6743.4.318.2021.AK 2021-10-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-28 2021-10-19 ABP.6743.4.317.2021.JC 2021-10-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-28 2021-10-19 ABP.6743.4.316.2021.AK 2021-12-06 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-09-28 2021-10-19 ABP.6743.4.325.2021.KC 2021-10-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-27 2021-10-18 ABP.6743.4.314.2021.JC 2021-10-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-27 2021-10-18 ABP.6743.1.369.2021.KC 2021-10-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-27 2021-10-18 ABP.6743.1.368.2021.KC 2021-10-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-27 2021-10-18 ABP.6743.4.315.2021.JC 2021-10-14 wycofanie zgłoszenia
2021-09-24 2021-10-15 ABP.6743.4.313.2021.JC 2021-09-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-24 2021-10-15 ABP.6743.4.312.2021.AK 2021-10-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-24 2021-10-15 ABP.6743.4.311.2021.AK 2021-10-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-24 2021-10-15 ABP.6743.4.310.2021.AK 2021-10-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-24 2021-10-15 ABP.6743.4.309.2021.AK 2021-10-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-23 2021-10-14 ABP.6743.1.367.2021.JC 2021-10-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-23 2021-10-14 ABP.6743.1.366.2021.KC 2021-11-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-23 2021-10-14 ABP.6743.4.308.2021.AK 2021-10-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-23 2021-10-14 ABP.6743.4.307.2021.MZ 2021-09-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-23 2021-10-14 ABP.6743.4.306.2021.JC 2021-10-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-23 2021-10-14 ABP.6743.4.305.2021.AK 2021-10-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-23 2021-10-14 ABP.6743.4.304.2021.JC 2021-10-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-22 2021-10-13 ABP.6743.1.365.2021.AK 2021-10-07 wycofanie zgłoszenia
2021-09-22 2021-10-13 ABP.6743.1.364.2021.AK 2021-10-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-22 2021-10-13 ABP.6743.1.363.2021.JC 2021-10-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-22 2021-10-13 ABP.6743.1.362.2021.KC 2021-09-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-22 2021-10-13 ABP.6743.1.361.2021.MZ 2021-09-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-22 2021-10-13 ABP.6743.4.303.2021.AK 2021-10-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-21 2021-10-12 ABP.6743.4.302.2021.AK 2021-11-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-21 2021-10-12 ABP.6743.1.360.2021.JC 2021-10-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-20 2021-10-11 ABP.6743.1.359.2021.JC 2021-11-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-20 2021-10-11 ABP.6743.1.358.2021.KC 2021-10-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-20 2021-10-11 ABP.6743.4.301.2021.JC 2021-10-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-20 2021-10-11 ABP.6743.4.300.2021.AK 2021-09-22 badanie kompletności wniosku
2021-09-20 2021-10-11 ABP.6743.4.299.2021.AK 2021-09-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-20 2021-10-11 ABP.6743.4.298.2021.AK 2021-09-22 Brak uzpełnienia skargi w terminie, skarga bez rozpatrzenia
2021-09-20 2021-10-11 ABP.6743.4.297.2021.AK 2021-09-22 badanie kompletności wniosku
2021-09-17 2021-10-08 ABP.6743.4.295.2021.AK 2021-09-29 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-09-17 2021-10-08 ABP.6743.1.357.2021.KC 2021-10-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-17 2021-10-08 ABP.6743.1.356.2021.JC 2021-10-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-17 2021-10-08 ABP.6743.1.355.2021.AK 2021-10-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-17 2021-10-08 ABP.6743.1.371.2021.JC 2021-10-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-16 2021-10-07 ABP.6743.1.352.2021.JB 2021-09-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-16 2021-10-07 ABP.6743.4.294.2021.MZ 2021-09-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-16 2021-10-07 ABP.6743.4.296.2021.KC 2021-10-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-15 2021-10-06 ABP.6743.1.353.2021.KC 2021-09-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-15 2021-10-06 ABP.6743.1.354.2021.JC 2021-10-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-15 2021-10-06 ABP.6743.4.293.2021.KC 2021-09-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-14 2021-10-14 ABP.6743.4.292.2021.KC 2021-09-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-14 2021-10-14 ABP.6743.4.291.2021.JC 2021-09-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-14 2021-10-14 ABP.6743.4.290.2021.AK 2021-09-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-14 2021-10-14 ABP.6743.4.289.2021.KC 2021-09-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-13 2021-10-13 ABP.6743.4.288.2021.KC 2021-09-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-13 2021-10-13 ABP.6743.4.287.2021.JB 2021-09-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-13 2021-10-13 ABP.6743.4.286.2021.KC 2021-09-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-13 2021-10-13 ABP.6743.4.285.2021.MZ 2021-09-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-10 2021-10-01 ABP.6743.4.284.2021.AK 2021-09-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-10 2021-10-01 ABP.6743.4.283.2021.JC 2021-09-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-10 2021-10-01 ABP.6743.1.351.2021.KC 2021-09-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-09 2021-09-30 ABP.6743.1.350.2021.JB 2021-10-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-09 2021-09-30 ABP.6743.4.282.2021.MZ 2021-09-13 badanie kompletności wniosku
2021-09-08 2021-09-29 ABP.6743.4.281.2021.KC 2021-09-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-07 2021-09-28 ABP.6743.1.349.2021.JB 2021-09-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-07 2021-09-28 ABP.6743.4.280.2021.JB 2021-09-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-07 2021-09-28 ABP.6743.4.279.2021.MZ 2021-09-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-07 2021-09-28 ABP.6743.4.278.2021.KC 2021-09-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-06 2021-10-06 ABP.6743.1.348.2021.JB 2021-09-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-06 2021-09-27 ABP.6743.4.277.2021.AK 2021-09-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-03 2021-09-24 ABP.6743.4.276.2021.JB 2021-09-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-03 2021-09-24 ABP.6743.4.275.2021.JC 2021-09-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-03 2021-09-24 ABP.6743.4.274.2021.KC 2021-09-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-03 2021-09-24 ABP.6743.4.273.2021.AK 2021-09-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-03 2021-09-24 ABP.6743.4.272.2021.JB 2021-09-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-03 2021-09-24 ABP.6743.4.271.2021.JC 2021-09-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-02 2021-09-23 ABP.6743.1.347.2021.JB 2021-09-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-02 2021-09-23 ABP.6743.1.346.2021.KC 2021-09-16 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-09-02 2021-09-23 ABP.6743.4.270.2021.JC 2021-09-21 wycofanie zgłoszenia
2021-09-02 2021-09-23 ABP.6743.4.269.2021.AK 2021-09-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-01 2021-09-23 ABP.6743.4.268.2021.MZ 2021-09-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-09-01 2021-09-22 ABP.6743.4.267.2021.JC 2021-10-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-31 2021-09-21 ABP.6743.4.266.2021.JC 2021-09-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-31 2021-09-21 ABP.6743.1.345.2021.JC 2021-09-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-30 2021-09-22 ABP.6743.4.265.2021.JB 2021-09-16 wycofanie zgłoszenia
2021-08-27 2021-09-18 ABP.6743.1.344.2021.JC 2021-09-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-27 2021-09-18 ABP.6743.4.264.2021.JC 2021-09-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-27 2021-09-18 ABP.6743.4.263.2021.AK 2021-09-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-27 2021-09-18 ABP.6743.4.262.2021.AK 2021-08-31 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-27 2021-09-18 ABP.6743.4.261.2021.AK 2021-09-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-27 2021-09-18 ABP.6743.4.260.2021.AK 2021-08-31 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-27 2021-09-18 ABP.6743.4.259.2021.AK 2021-08-31 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-26 2021-09-17 ABP.6743.1.343.2021.JB 2021-09-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-26 2021-09-17 ABP.6743.4.258.2021.JB 2021-09-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-25 2021-09-16 ABP.6743.4.257.2021.JB 2021-09-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-25 2021-09-16 ABP.6743.4.256.2021.JB 2021-09-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-25 2021-09-16 ABP.6743.1.342.2021.AK 2021-11-03 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-08-25 2021-09-16 ABP.6743.1.341.2021.AK 2021-08-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-25 2021-09-16 ABP.6743.1.340.2021.JC 2021-10-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-24 2021-09-16 ABP.6743.4.255.2021.JB 2021-09-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-24 2021-09-16 ABP.6743.4.254.2021.JC 2021-09-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-24 2021-09-16 ABP.6743.1.339.2021.MZ 2021-09-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-24 2021-09-16 ABP.6743.1.338.2021.JB 2021-09-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-24 2021-09-16 ABP.6743.1.337.2021.KC 2021-08-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-23 2021-09-16 ABP.6743.1.336.2021.AK 2021-09-21 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-08-23 2021-08-25 ABP.6743.1.335.2021.KC 2021-08-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-23 2021-09-16 ABP.6743.4.253.2021.KC 2021-11-03 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-08-20 2021-08-24 ABP.6743.1.334.2021.KC 2021-08-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-20 2021-09-11 ABP.6743.1.333.2021.MD 2021-08-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-20 2021-09-11 ABP. 6743.4.252.2021.AK 2021-08-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-19 2021-09-09 ABP.6743.1.332.2021.JB 2021-09-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-18 2021-09-08 ABP.6743.4.251.2021.AK 2021-08-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-18 2021-09-08 ABP.6743.4.250.2021.AK 2021-08-20 badanie kompletności wniosku
2021-08-18 2021-09-08 ABP.6743.4.249.2021.AK 2021-08-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-18 2021-09-08 ABP.6743.4.248.2021.AK 2021-08-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-18 2021-09-08 ABP.6743.4.247.2021.KC 2021-09-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-17 2021-09-07 ABP.6743.1.331.2021.MZ 2021-08-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-16 2021-09-06 ABP.6743.1.329.2021.MZ 2021-09-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-16 2021-09-06 ABP.6743.1.328.2021.MZ 2021-09-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-16 2021-09-06 ABP.6743.1.327.2021.JB 2021-09-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-13 2021-09-03 ABP.6743.4.246.2021.KC 2021-08-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-13 2021-09-03 ABP.6743.4.245.2021.JB 2021-08-31 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-13 2021-09-03 ABP.6743.1.326.2021.KC 2021-10-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-12 2021-09-02 ABP.6743.4.244.2021.KC 2021-08-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-12 2021-09-02 ABP.6743.4.243.2021.KC 2021-08-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-12 2021-09-02 ABP.6743.1.325.2021.JB 2021-08-31 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-11 2021-09-01 ABP.6743.1.324.2021.KC 2021-09-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-10 2021-08-31 ABP.6743.4.242.2021.AK 2021-08-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-10 2021-08-31 ABP.6743.1.323.2021.AK 2021-08-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-09 2021-08-30 ABP.6743.1.322.2021.JB 2021-08-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-09 2021-08-30 ABP.6743.4.241.2021.JB 2021-08-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-09 2021-08-30 ABP.6743.4.240.2021.JB 2021-08-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-09 2021-08-30 ABP.6743.4.239.2021.AK 2021-08-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-09 2021-08-30 ABP.6743.4.238.2021.AK 2021-08-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-09 2021-08-30 ABP.6743.4.237.2021.AK 2021-08-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-09 2021-08-30 ABP.6743.4.236.2021.AK 2021-08-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-09 2021-08-30 ABP.6743.4.235.2021.AK 2021-08-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-06 2021-08-27 ABP.6743.1.320.2021.JB 2021-08-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-06 2021-08-27 ABP.6743.4.234.2021.AK 2021-08-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-06 2021-08-27 ABP.6743.1.321.2021.JB 2021-08-17 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-08-05 2021-08-26 ABP.6743.1.319.2021.JB 2021-08-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-05 2021-08-26 ABP.6743.1.318.2021.AB 2021-08-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-05 2021-08-26 ABP.6743.1.317.2021.JB 2021-12-31 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2021-08-05 2021-08-26 ABP.6743.4.233.2021.AK 2021-08-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-04 2021-08-25 ABP.6743.1.316.2021.JB 2021-08-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-04 2021-08-25 ABP.6743.1.315.2021.JC 2021-09-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-04 2021-08-25 ABP.6743.1.314.2021.AB 2021-08-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-04 2021-08-25 ABP.6743.4.232.2021.AK 2021-08-12 wycofanie zgłoszenia
2021-08-04 2021-08-25 ABP.6743.4.231.2021.KC 2021-08-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-04 2021-08-25 ABP.6743.4.230.2021.KC 2021-08-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-04 2021-08-25 ABP.6743.4.229.2021.KC 2021-08-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-04 2021-08-25 ABP.6743.4.228.2021.KC 2021-08-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-04 2021-08-25 ABP.6743.4.227.2021.KC 2021-08-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-04 2021-08-25 ABP.6743.4.226.2021.KC 2021-08-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-04 2021-08-25 ABP.6743.4.225.2021.KC 2021-08-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-04 2021-08-25 ABP.6743.4.224.2021.KC 2021-08-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-04 2021-08-25 ABP.6743.4.223.2021.KC 2021-08-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-04 2021-08-25 ABP.6743.4.222.2021.KC 2021-08-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-04 2021-08-25 ABP.6743.4.221.2021.AK 2021-09-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-03 2021-08-24 ABP.6743.4.220.2021.JC 2021-08-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-03 2021-08-24 ABP.6743.4.219.2021.KC 2021-08-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-02 2021-08-23 ABP.6743.1.313.2021.AK 2021-08-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-02 2021-08-23 ABP.6743.4.218.2021.JC 2021-08-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-08-02 2021-08-23 ABP.6743.1.312.2021.JB 2021-08-17 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-07-30 2021-08-20 ABP.6743.1.311.2021.JB 2021-08-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-30 2021-08-20 ABP.6743.4.217.2021.JC 2021-08-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-30 2021-08-20 ABP.6743.1.330.2021.JB 2021-08-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-29 2021-08-19 ABP.6743.1.310.2021.MD 2021-08-19 wycofanie zgłoszenia
2021-07-29 2021-08-19 ABP.6743.4.216.2021.KC 2021-08-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-29 2021-08-19 ABP.6743.4.215.2021.AF 2021-08-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-28 2021-08-18 ABP.6743.1.304.2021.KC 2021-07-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-28 2021-08-18 ABP.6743.1.308.2021.JC 2021-08-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-28 2021-08-18 ABP.6743.1.307.2021.JB 2021-09-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-28 2021-08-18 ABP.6743.1.306.2021.KC 2021-08-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-28 2021-08-18 ABP.6743.4.214.2021.AK 2021-08-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-28 2021-08-18 ABP.6743.4.213.2021.AK 2021-08-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-28 2021-08-18 ABP.6743.4.212.2021.AK 2021-08-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-28 2021-08-18 ABP.6743.4.211.2021.AK 2021-08-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-28 2021-08-18 ABP.6743.4.210.2021.AK 2021-08-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-28 2021-08-18 ABP.6743.4.209.2021.AK 2021-09-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-28 2021-08-18 ABP.6743.4.208.2021.JC 2021-08-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-27 2021-08-17 ABP.6743.1.305.2021.AK 2021-08-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-27 2021-08-17 ABP.6743.4.207.2021.AK 2021-08-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-27 2021-08-17 ABP.6743.4.206.2021.AK 2021-08-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-26 2021-08-16 ABP.6743.4.205.2021.JB 2021-08-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-26 2021-08-16 ABP.6743.4.204.2021.KC 2021-07-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-26 2021-08-16 ABP.6743.4.203.2021.KC 2021-07-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-26 2021-08-16 ABP.6743.4.202.2021.KC 2021-07-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-26 2021-08-16 ABP.6743.4.201.2021.JC 2021-08-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-26 2021-08-16 ABP.6743.1.303.2021.AF 2021-10-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-26 2021-08-16 ABP.6743.1.302.2021.JB 2021-12-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-23 2021-08-13 ABP.6743.1.301.2021.JC 2021-08-05 zgłoszenie bezzasadne
2021-07-23 2021-08-13 ABP.6743.4.200.2021.AF 2021-08-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-23 2021-08-13 ABP.6743.4.199.2021.AF 2021-08-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-22 2021-08-12 ABP.6743.4.198.2021.AF 2022-01-11 sprostowanie oczywistej omyłki
2021-07-22 2021-08-12 ABP.6743.1.300.2021.MD 2021-08-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-22 2021-08-12 ABP.6743.1.299.2021.JC 2021-11-19 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-07-22 2021-08-12 ABP.6743.1.298.2021.AF 2021-08-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-21 2021-08-11 ABP.6743.1.297.2021.AB 2021-08-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-21 2021-08-11 ABP.6743.1.296.2021.MD 2021-08-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-21 2021-08-11 ABP.6743.1.295.2021.AF 2021-08-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-21 2021-08-11 ABP.6743.1.294.2021.KC 2021-07-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-20 2021-08-12 ABP.6743.1.293.2021.MD 2021-08-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-20 2021-08-10 ABP.6743.4.197.2021.AF 2021-07-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-19 2021-08-09 ABP.6743.1.282.2021.MD 2021-09-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-19 2021-08-09 ABP.6743.1.281.2021.MD 2021-08-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-19 2021-08-09 ABP.6743.4.196.2021.MZ 2021-09-20 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-07-16 2021-08-06 ABP.6743.4.195.2021.AF 2021-07-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-16 2021-08-06 ABP.6743.4.194.2021.AF 2021-07-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-16 2021-08-06 ABP.6743.4.193.2021.AF 2021-07-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-16 2021-08-06 ABP.6743.4.192.2021.AF 2021-07-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-16 2021-08-06 ABP.6743.4.191.2021.AF 2021-07-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-16 2021-08-06 ABP.6740.4.190.2021.AF 2021-07-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-16 2021-08-06 ABP.6743.4.189.2021.AF 2021-07-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-15 2021-08-05 ABP.6743.1.280.2021.MD 2021-08-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-15 2021-08-05 ABP.6743.1.279.2021.KC 2021-08-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-15 2021-08-05 ABP.6743.4.188.2021.AF 2021-07-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-14 2021-08-04 ABP.6743.1.278.2021.KC 2021-07-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-14 2021-08-04 ABP.6743.1.277.2021.AF 2021-10-05 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-07-14 2021-08-04 ABP.6743.1.276.2021.KC 2021-07-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-14 2021-08-04 ABP.6740.1.275.2021.MZ 2021-07-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-14 2021-08-04 ABP.6743.1.274.2021.MZ 2021-10-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-13 2021-08-03 ABP.6743.4.187.2021.AF 2021-07-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-13 2021-08-03 ABP.6743.4.186.2021.AF 2021-07-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-13 2021-08-03 ABP.6743.4.185.2021.AF 2021-07-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-12 2021-08-02 ABP.6743.1.273.2021.MD 2021-07-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-12 2021-08-02 ABP.6743.1.272.2021.MD 2021-07-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-09 2021-07-30 ABP.6743.4.184.2021.AF 2021-07-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-09 2021-07-30 ABP.6743.1.271.2021.AF 2021-07-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-08 2021-07-29 ABP.6743.4.183.2021.JC 2021-07-26 zgłoszenie bezskuteczne
2021-07-08 2021-07-29 ABP.6743.1.270.2021.KC 2021-07-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-08 2021-07-29 ABP.6743.1.269.2021.MD 2021-08-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-07 2021-07-28 ABP.6743.1.267.2021.JC 2021-07-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-07 2021-07-28 ABP.6743.1.266.2021.JC 2021-07-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-07 2021-07-28 ABP.6743.1.265.2021.AF 2021-09-08 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-07-07 2021-07-28 ABP.6743.4.182.2021.AF 2021-07-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-07 2021-07-28 ABP.6743.4.181.2021.AF 2021-07-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-07 2021-07-28 ABP.6743.1.268.2021.JC 2021-07-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-06 2021-07-27 ABP.6743.1.264.2021.JC 2021-07-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-06 2021-07-27 ABP.6743.1.263.2021.JC 2021-07-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-06 2021-07-27 ABP.6743.1.262.2021.JC 2021-10-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-06 2021-07-27 ABP.6743.4.180.2021.AF 2021-07-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-06 2021-07-27 ABP.6743.4.179.2021.JC 2021-08-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-05 2021-07-26 ABP.6743.1.261.2021.JC 2021-07-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-05 2021-07-26 ABP.6743.1.260.2021.AF 2021-07-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-05 2021-07-26 ABP.6743.1.259.2021.KC 2021-07-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-05 2021-07-26 ABP.6743.4.178.2021.JC 2021-07-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-05 2021-07-26 ABP.6743.4.177.2021.JC 2021-07-08 badanie kompletności wniosku
2021-07-02 2021-07-23 ABP.6743.1.258.2021.AF 2021-09-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-02 2021-07-23 ABP.6743.1.257.2021.AF 2021-07-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-02 2021-07-23 ABP.6743.1.256.2021.KC 2021-09-06 wycofanie zgłoszenia
2021-07-02 2021-08-02 ABP.6743.1.255.2021.JC 2021-09-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-02 2021-08-02 ABP.6743.1.254.2021.JB 2021-07-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-02 2021-07-23 ABP.6743.4.176.2021.AF 2021-07-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-01 2021-07-22 ABP.6743.4.175.2021.JC 2021-07-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-07-01 2021-07-22 ABP.6743.1.253.2021.AB 2021-07-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-30 2021-07-21 ABP.6743.1.252.2021.MD 2021-07-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-30 2021-07-21 ABP.6743.1.251.2021.JB 2021-07-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-30 2021-07-21 ABP.6743.1.250.2021.JB 2021-07-15 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-06-30 2021-07-21 ABP.6743.1.249.2021.JB 2021-07-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-29 2021-07-20 ABP.6743.1.248.2021.MD 2021-07-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-29 2021-07-20 ABP.6743.1.247.2021.KC 2021-07-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-24 2021-07-15 ABP.6743.1.246.2021.AF 2021-07-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-24 2021-07-15 ABP.6743.1.245.2021.AF 2021-07-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-24 2021-07-15 ABP.6743.1.244.2021.AF 2021-07-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-24 2021-07-15 ABP.6743.4.174.2021.KC 2021-06-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-24 2021-07-15 ABP.6743.4.173.2021.AF 2021-07-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-24 2021-07-15 ABP.6743.4.172.2021.AF 2021-07-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-23 2021-07-14 ABP.6743.4.171.2021.AF 2021-07-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-23 2021-07-14 ABP.6743.4.170.2021.AF 2021-07-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-23 2021-07-14 ABP.6743.4.169.2021.AF 2021-07-02 wycofanie zgłoszenia
2021-06-23 2021-07-14 ABP.6743.1.243.2021.AF 2021-07-05 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-06-23 2021-07-14 ABP.6743.1.242.2021.KC 2021-07-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-22 2021-07-13 ABP.6743.1.241.2021.MD 2021-07-20 zgłoszenie bezskuteczne
2021-06-22 2021-07-13 ABP.6743.4.168.2021.AF 2021-07-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-22 2021-07-13 ABP.6743.4.167.2021.AF 2021-06-23 badanie kompletności wniosku
2021-06-22 2021-07-13 ABP.6743.4.166.2021.AF 2021-07-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-22 2021-07-13 ABP.6743.4.165.2021.AF 2021-08-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-21 2021-07-12 ABP.6743.1.240.2021.AF 2021-07-02 wycofanie zgłoszenia
2021-06-21 2021-07-12 ABP.6743.1.239.2021.JB 2021-10-29 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-06-21 2021-07-12 ABP.6743.4.164.2021.AF 2021-07-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-21 2021-07-12 ABP.6743.4.163.2021.AF 2021-07-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-21 2021-07-12 ABP.6743.4.162.2021.AF 2021-06-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-21 2021-07-12 ABP.6743.4.161.2021.AF 2021-07-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-18 2021-07-09 ABP.6743.1.238.2021.AF 2021-08-31 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-18 2021-07-09 ABP.6743.4.160.2021.AF 2021-06-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-17 2021-07-08 ABP.6743.4.157.2021.AF 2021-06-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-17 2021-07-08 ABP.6743.4.156.2021.AF 2021-06-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-17 2021-07-08 ABP.6743.4.155.2021.AF 2021-06-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-17 2021-07-19 ABP.6740.4.159.2021.MZ 2021-06-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-17 2021-07-08 ABP.6743.4.158.2021.AF 2021-06-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-17 2021-07-08 ABP.6743.1.237.2021.AF 2021-07-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-17 2021-07-08 ABP.6743.1.236.2021.AB 2021-06-21 badanie kompletności wniosku
2021-06-16 2021-07-07 ABP.6743.1.235.2021.KC 2021-08-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-16 2021-07-07 ABP.6743.1.234.2021.JB 2021-07-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-16 2021-07-07 ABP.6743.4.154.2021.JB 2021-07-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-15 2021-07-06 ABP.6743.1.233.2021.KC 2021-07-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-15 2021-07-06 ABP.6743.1.232.2021.KC 2021-06-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-15 2021-07-06 ABP.6743.1.231.2021.MD 2021-07-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-15 2021-07-06 ABP.6743.4.153.2021.AF 2021-06-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-15 2021-07-06 ABP.6743.4.152.2021.AF 2021-06-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-15 2021-07-06 ABP.6743.4.151.2021.AF 2021-06-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-14 2021-07-05 ABP.6743.1.230.2021.JB 2021-07-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-14 2021-07-05 ABP.6743.1.229.2021.AF 2021-06-21 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-06-14 2021-07-05 ABP.6743.4.150.2021.AF 2021-06-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-14 2021-07-05 ABP.6743.4.149.2021.AF 2021-06-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-14 2021-07-05 ABP.6743.4.148.2021.AF 2021-06-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-11 2021-07-02 ABP.6743.1.228.2021.KC 2021-08-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-11 2021-07-02 ABP.6743.1.227.2021.JB 2021-09-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-11 2021-07-02 ABP.6743.1.226.2021.AF 2021-06-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-11 2021-07-02 ABP.6743.1.225.2021.KC 2021-07-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-11 2021-07-02 ABP.6743.1.224.2021.KC 2021-06-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-11 2021-07-02 ABP.6743.4.147.2021.AF 2021-06-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-10 2021-07-01 ABP.6743.4.146.2021.AF 2021-06-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-10 2021-07-01 ABP.6743.4.145.2021.AF 2021-06-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-10 2021-07-01 ABP.6743.4.144.2021.JC 2021-07-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-08 2021-06-29 ABP.6743.1.223.2021.KC 2021-06-17 zgłoszenie bezzasadne
2021-06-08 2021-06-29 ABP.6743.4.143.2021.AF 2021-06-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-07 2021-06-29 ABP.6743.4.142.2021.AF 2021-06-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-07 2021-06-29 ABP.6743.4.141.2021.JC 2021-06-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-07 2021-06-28 ABP.6743.4.140.2021.KC 2021-06-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-07 2021-06-28 ABP.6743.1.222.2021.KC 2021-08-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-07 2021-06-28 ABP.6743.1.221.2021.JB 2021-06-17 zgłoszenie bezskuteczne
2021-06-04 2021-06-28 ABP.6743.1.220.2021.JB 2021-06-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-02 2021-06-23 ABP.6743.4.139.2021.AF 2021-07-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-02 2021-06-24 ABP.6743.1.217.2021.AF 2021-10-05 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-06-02 2021-06-23 ABP.6743.1.216.2021.JC 2021-06-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-02 2021-06-23 ABP.6743.1.218.2021.JB 2021-06-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-02 2021-06-23 ABP.6743.1.215.2021.JC 2021-06-11 zgłoszenie bezzasadne
2021-06-01 2021-06-23 ABP.6743.1.214.2021.AB 2021-06-18 wycofanie zgłoszenia
2021-06-01 2021-06-23 ABP.6743.1.213.2021.KC 2021-06-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-01 2021-06-23 ABP.6743.1.212.2021.AF 2021-06-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-01 2021-06-23 ABP.6743.1.211.2021.JC 2021-06-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-01 2021-06-23 ABP.6743.1.210.2021.JC 2021-06-10 zgłoszenie bezskuteczne
2021-06-01 2021-06-23 ABP.6743.4.138.2021.JC 2021-06-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-06-01 2021-06-23 ABP.6743.4.137.2021.JC 2021-07-02 przesłano odwołanie
2021-05-31 2021-06-22 ABP.6743.4.136.2021.JC 2021-06-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-31 2021-06-30 ABP.6743.4.135.2021.AF 2021-06-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-31 2021-06-30 ABP.6743.4.134.2021.AF 2021-07-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-31 2021-06-22 ABP.6743.1.209.2021.KC 2021-06-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-31 2021-06-22 ABP.6743.1.208.2021.JC 2021-06-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-28 2021-06-21 ABP.6743.1.207.2021.JB 2021-07-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-27 2021-06-18 ABP.6743.1.205.2021.JB 2021-06-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-27 2021-06-18 ABP.6743.4.133.2021.AF 2021-06-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-27 2021-07-16 ABP.6743.1.219.2021.JC 2021-06-07 zgłoszenie bezzasadne
2021-05-26 2021-06-17 ABP.6743.4.132.2021.AF 2021-06-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-26 2021-06-17 ABP.6743.4.131.2021.AF 2021-06-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-26 2021-06-17 ABP.6743.4.130.2021.KC 2021-06-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-26 2021-06-17 ABP.6743.4.129.2021.AF 2021-06-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-26 2021-06-17 ABP.6743.4.128.2021.AF 2021-06-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-26 2021-06-17 ABP.6743.1.206.2021.AF 2021-06-09 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-05-25 2021-06-16 ABP.6743.1.204.2021.AF 2021-05-31 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-25 2021-06-16 ABP.6743.1.203.2021.KC 2021-07-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-25 2021-06-16 ABP.6743.4.127.2021.KC 2021-06-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-24 2021-06-15 ABP.6743.4.126.2021.JC 2021-09-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-24 2021-06-15 ABP.6743.1.202.2021.JC 2021-06-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-24 2021-06-15 ABP.6743.1.201.2021.AF 2021-06-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-21 2021-06-14 ABP.6743.1.200.2021.JB 2021-07-14 sprostowanie oczywistej omyłki
2021-05-21 2021-06-14 ABP.6743.1.199.2021.AF 2021-06-02 zgłoszenie bezzasadne
2021-05-21 2021-06-14 ABP.6743.1.198.2021.AF 2021-06-16 wycofanie zgłoszenia
2021-05-21 2021-06-14 ABP.6743.4.125.2021.AF 2021-05-25 badanie kompletności wniosku
2021-05-21 2021-06-14 ABP.6743.4.124.2021.AF 2021-06-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-21 2021-06-14 ABP.6743.4.123.2021.JB 2021-06-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-20 2021-06-11 ABP.6743.1.197.2021.JB 2021-07-20 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-05-20 2021-06-11 ABP.6743.1.196.2021.AF 2021-07-06 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-05-19 2021-06-10 ABP.6743.1.192.2021.JC 2021-05-27 zgłoszenie bezskuteczne
2021-05-19 2021-06-10 ABP.6743.4.122.2021.JB 2021-07-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-19 2021-06-10 ABP.6743.4.121.2021.JC 2021-06-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-19 2021-06-10 ABP.6743.1.194.2021.AF 2021-07-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-19 2021-06-10 ABP.6743.1.195.2021.JB 2021-06-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-18 2021-06-09 ABP.6743.1.193.2021.JC 2021-05-31 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-05-18 2021-06-09 ABP.6743.4.120.2021.AF 2021-08-03 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-05-18 2021-06-09 ABP.6743.4.119.2021.AF 2021-06-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-18 2021-06-09 ABP.6743.4.118.2021.AF 2021-05-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-18 2021-06-09 ABP.6743.4.117.2021.AF 2021-05-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-17 2021-06-08 ABP.6743.4.116.2021.JC 2021-06-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-17 2021-06-08 ABP.6743.1.191.2021.JC 2021-06-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-17 2021-06-08 ABP.6743.1.190.2021.AB 2021-06-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-17 2021-06-08 ABP.6743.1.189.2021.JB 2021-05-31 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-17 2021-06-08 ABP.6743.1.188.2021.AF 2021-08-03 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-05-17 2021-06-08 ABP.6743.1.187.2021.KC 2021-07-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-14 2021-06-07 ABP.6743.1.186.2021.KC 2021-05-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-14 2021-06-07 ABP.6743.1.185.2021.JC 2021-05-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-13 2021-06-04 ABP.6743.1.184.2021.KC 2021-05-25 zgłoszenie bezskuteczne
2021-05-13 2021-06-04 ABP.6743.1.183.2021.KC 2021-05-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-13 2021-06-04 ABP.6743.1.182.2021.AF 2021-05-18 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-05-13 2021-06-04 ABP.6743.1.181.2021.JB 2021-05-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-13 2021-06-04 ABP.6743.1.180.2021.JC 2021-09-06 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-05-13 2021-06-04 ABP.6743.4.115.2021.AF 2021-05-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-13 2021-06-04 ABP.6743.4.114.2021.AF 2021-05-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-13 2021-06-04 ABP.6743.4.113.2021.AF 2021-05-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-13 2021-06-04 ABP.6743.4.112.2021.AF 2021-05-27 zgłoszenie bezskuteczne
2021-05-13 2021-06-04 ABP.6743.4.111.2021.AF 2021-05-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-13 2021-06-04 ABP.6743.4.110.2021. AF 2021-06-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-13 2021-06-04 ABP.6743.4.109.2021.JB 2021-06-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-12 2021-06-04 ABP.6743.1.179.2021.KC 2021-10-06 wycofanie zgłoszenia
2021-05-12 2021-06-04 ABP.6743.1.178.2021.JC 2021-06-11 wycofanie zgłoszenia
2021-05-11 2021-06-02 ABP.6743.1.177.2021.AF 2021-06-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-11 2021-06-02 ABP.6743.1.176.2021.JC 2021-05-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-11 2021-06-02 ABP.6743.1.175.2021.JC 2021-05-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-11 2021-06-02 ABP.6743.1.174.2021.KC 2021-05-26 wycofanie zgłoszenia
2021-05-07 2021-05-31 ABP.6743.1.173.2021.JC 2021-06-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-07 2021-05-31 ABP.6743.1.172.2021.JC 2021-05-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-07 2021-05-31 ABP.6743.4.108.2021.AF 2021-05-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-07 2021-05-31 ABP.6743.4.107.2021.AF 2021-05-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-07 2021-05-31 ABP.6743.4.106.2021.AF 2021-05-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-07 2021-05-31 ABP.6743.4.105.2021.AF 2021-05-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-07 2021-05-31 ABP.6743.4.104.2021.JB 2021-05-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-06 2021-05-28 ABP.6743.4.103.2021.AF 2021-05-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-06 2021-05-28 ABP.6743.1.171.2021.KC 2021-06-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-06 2021-05-28 ABP.6743.1.170.2021.AF 2021-07-06 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-05-06 2021-05-28 ABP.6743.1.169.2021.KC 2021-05-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-06 2021-05-28 ABP.6743.1.168.2021.AB 2021-05-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-05 2021-05-27 ABP.6743.1.167.2021.AF 2021-05-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-05 2021-05-27 ABP.6743.1.166.2021.KC 2021-07-05 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-05-05 2021-05-27 ABP.6743.1.165.2021.JB 2021-06-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-05-05 2021-05-27 ABP.6743.1.164.2021.JC 2021-05-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-30 2021-05-24 ABP.6743.4.102.2021.JB 2021-05-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-30 2021-05-24 ABP.6743.4.101.2021.AF 2021-05-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-30 2021-05-24 ABP.6743.4.100.2021.AF 2021-05-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-30 2021-05-24 ABP.6743.1.163.2021.JB 2021-05-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-30 2021-05-24 ABP.6743.1.162.2021.JB 2021-05-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-30 2021-05-24 ABP.6743.1.161.2021.KC 2021-05-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-29 2021-05-21 ABP.6743.1.160.2021.JB 2021-07-09 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-04-29 2021-05-21 ABP.6743.1.159.2021.JC 2021-08-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-29 2021-05-21 ABP.6743.1.158.2021.JC 2021-05-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-29 2021-05-21 ABP.6743.1.157.2021.JB 2021-05-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-29 2021-05-21 ABP.6743.4.99.2021.AF 2021-06-15 sprostowanie oczywistej omyłki
2021-04-29 2021-05-21 ABP.6743.1.98.2021.AF 2021-05-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-29 2021-05-21 ABP.6743.4.97.2021.AF 2021-05-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-28 2021-05-20 ABP.6743.1.154.2021.JC 2021-06-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-28 2021-05-20 ABP.6743.1.153.2021.JB 2021-07-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-28 2021-05-20 ABP.6743.1.156.2021.JC 2021-05-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-28 2021-05-20 ABP.6743.1.155.2021.JB 2021-05-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-28 2021-05-20 ABP.6743.4.96.2021.KC 2021-05-10 pismo informujące do strony (Art. 9 Kodeksu Postępowania Administracyjnego)
2021-04-28 2021-05-20 ABP.6743.4.95.2021.AF 2021-05-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-28 2021-05-20 ABP.6743.4.94.2021.AF 2021-05-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-27 2021-05-19 ABP.6743.4.93.2021.AF 2021-05-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-27 2021-05-19 ABP.6743.4.92.2021.AF 2021-05-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-27 2021-05-19 ABP.6743.1.152.2021.KC 2021-05-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-27 2021-05-19 ABP.6743.1.151.2021.KC 2021-05-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-27 2021-05-19 ABP.6743.1.150.2021.MZ 2021-05-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-27 2021-05-19 ABP.6743.1.149.2021.AF 2021-04-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-26 2021-05-18 ABP.6743.1.148.2021.JB 2021-07-02 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-04-26 2021-05-18 ABP.6743.1.147.2021.JC 2021-05-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-26 2021-05-18 ABP.6743.1.146.2021.JC 2021-05-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-26 2021-05-18 ABP.6743.1.145.2021.AB 2021-05-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-26 2021-05-18 ABP.6743.1.144.2021.KC 2021-06-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-23 2021-05-17 ABP.6743.1.143.2021.KC 2021-07-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-23 2021-05-17 ABP.6743.4.90.2021.AF 2021-05-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-22 2021-05-14 ABP.6743.4.89.2021.AF 2021-05-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-22 2021-05-14 ABP.6743.4.88.2021.AF 2021-05-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-22 2021-04-26 ABP.6743.4.87.2021.AF 2021-05-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-21 2021-05-13 ABP.6743.1.141.2021.JB 2021-05-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-20 2021-05-12 ABP.6743.1.140.2021.JC 2021-04-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-19 2021-05-11 ABP.6743.1.139.2021.JC 2021-04-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-19 2021-05-11 ABP.6743.1.138.2021.KC 2021-05-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-19 2021-05-11 ABP.6743.1.137.2021.JB 2021-05-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-19 2021-05-11 ABP.6743.1.136.2021.JB 2021-05-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-19 2021-05-11 ABP.6743.1.135.2021.JB 2021-05-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-19 2021-05-11 ABP.6743.1.134.2021.KC 2021-06-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-19 2021-05-11 ABP.6743.4.86.2021.AF 2021-04-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-16 2021-05-10 ABP.6743.1.133.2021.JC 2021-05-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-16 2021-05-10 ABP.6743.1.132.2021.JB 2021-11-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-15 2021-05-07 ABP.6743.1.131.2021.JC 2021-04-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-15 2021-05-07 ABP.6743.1.130.2021.JB 2021-05-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-14 2021-05-06 ABP.6743.1.128.2021.JB 2021-05-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-14 2021-05-06 ABP.6743.1.127.2021.JB 2021-05-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-14 2021-05-06 ABP.6743.1.126.2021.JC 2021-07-05 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-04-14 2021-05-06 ABP.6743.1.125.2021.JC 2021-04-16 badanie kompletności wniosku
2021-04-14 2021-05-06 ABP.6743.4.91.2021.JC 2021-04-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-13 2021-05-05 ABP.6743.1.124.2021.JB 2021-05-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-13 2021-05-05 ABP.6743.1.123.2021.JC 2021-04-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-13 2021-05-05 ABP.6743.1.122.2021.KC 2021-07-01 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-04-13 2021-05-05 ABP.6743.4.85.2021.AF 2021-04-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-13 2021-05-05 ABP.6743.4.84.2021.KC 2021-04-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-13 2021-05-05 ABP.6743.4.83.2021.AF 2021-04-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-13 2021-05-05 ABP.6743.4.82.2021.AF 2021-04-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-13 2021-05-05 ABP.6743.4.81.2021.AF 2021-04-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-12 2021-05-04 ABP.6743.1.121.2021.KC 2021-05-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-12 2021-05-04 ABP.6743.1.120.2021.JC 2021-04-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-08 2021-04-30 ABP.6743.1.119.2021.JB 2021-04-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-08 2021-04-30 ABP.6743.4.80.2021.KC 2021-05-21 sprostowanie oczywistej omyłki
2021-04-07 2021-04-29 ABP.6743.4.79.2021.MZ 2021-05-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-07 2021-04-29 ABP.6743.1.118.2021.JB 2021-04-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-07 2021-04-29 ABP.6743.1.117.2021.JB 2021-04-27 wycofanie zgłoszenia
2021-04-07 2021-04-29 ABP.6743.1.116.2021.JC 2021-04-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-07 2021-04-29 ABP.6743.1.115.2021.JB 2021-04-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-06 2021-04-28 ABP.6743.4.78.2021.JC 2021-04-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-06 2021-04-28 ABP.6743.4.77.2021.JB 2021-04-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-06 2021-04-28 ABP.6743.1.129.2021.JC 2021-05-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-02 2021-04-26 ABP.6743.1.142.2021.AF 2021-04-26 badanie kompletności wniosku
2021-04-01 2021-04-23 ABP.6743.1.114.2021.JC 2021-04-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-01 2021-04-23 ABP.6743.1.113.2021.MD 2021-04-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-04-01 2021-04-23 ABP.6743.1.112.2021.MZ 2021-04-16 zgłoszenie bezzasadne
2021-03-31 2021-04-22 ABP.6743.4.76.2021.JB 2021-04-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-31 2021-04-22 ABP.6743.4.75.2021.JC 2021-04-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-31 2021-04-22 ABP.6743.4.74.2021.KC 2021-04-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-31 2021-04-22 ABP.6743.4.73.2021.AB 2021-04-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-31 2021-04-22 ABP.6743.4.72.2021.MZ 2021-04-06 badanie kompletności wniosku
2021-03-31 2021-04-22 ABP.6743.4.71.2021.MZ 2021-04-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-31 2021-04-22 ABP.6743.4.70.2021.MZ 2021-04-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-31 2021-04-22 ABP.6743.4.69.2021.KC 2021-04-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-31 2021-04-22 ABP.6743.1.111.2021.JB 2021-06-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-31 2021-04-22 ABP.6743.1.110.2021.MD 2021-04-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-31 2021-04-22 ABP.6743.1.109.2021.AB 2021-04-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-30 2021-04-21 ABP.6743.4.68.2021.MZ 2021-04-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-30 2021-04-21 ABP.6743.4.67.2021.AB 2021-04-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-29 2021-04-20 ABP.6743.1.108.2021.AB 2021-04-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-29 2021-05-18 ABP.6743.1.107.2021.AB 2021-04-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-29 2021-04-20 ABP.6743.4.66.2021.AB 2021-04-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-26 2021-04-19 ABP.6743.4.65.2021.MZ 2021-06-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-26 2021-04-19 ABP.6743.4.64.2021.MZ 2021-04-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-25 2021-04-16 ABP.6743.4.63.2021.AF 2021-04-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-25 2021-04-16 ABP.6743.1.106.2021.AF 2021-04-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-25 2021-04-16 ABP.6743.1.105.2021.JB 2021-04-13 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-03-25 2021-04-16 ABP.6743.1.104.2021.KC 2021-04-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-25 2021-04-16 ABP.6743.1.103.2021.KC 2021-04-07 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-03-25 2021-04-16 ABP.6743.1.102.2021.MD 2021-04-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-24 2021-04-15 ABP.6743.1.101.2021.MD 2021-03-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-24 2021-04-15 ABP.6743.1.100.2021.MD 2021-03-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-24 2021-04-15 ABP.6743.1.99.2021.MD 2021-03-31 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-03-24 2021-04-15 ABP.6743.1.98.2021.KC 2021-05-18 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-03-24 2021-04-15 ABP.6743.4.62.2021.AF 2021-04-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-24 2021-04-15 ABP.6743.4.61.2021.AF 2021-04-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-23 2021-04-14 ABP.6743.4.60.2021.AF 2021-04-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-23 2021-04-14 ABP.6743.1.97.2021.KC 2021-03-31 wycofanie zgłoszenia
2021-03-22 2021-04-13 ABP.6743.1.96.2021.MD 2021-04-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-22 2021-04-13 ABP.6743.1.95.2021.MD 2021-09-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-19 2021-04-12 ABP.6743.1.94.2021.MD 2021-05-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-19 2021-04-12 ABP.6743.1.93.2021.MD 2021-03-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-19 2021-04-12 ABP.6743.4.59.2021.JB 2021-03-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-19 2021-04-12 ABP.6743.4.58.2021.AF 2021-04-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-19 2021-04-12 ABP.6743.4.57.2021.AF 2021-04-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-19 2021-04-12 ABP.6743.4.56.2021.AF 2021-04-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-18 2021-04-09 ABP.6743.1.91.2021.JB 2021-04-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-18 2021-04-09 ABP.6743.4.55.2021.AF 2021-07-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-17 2021-04-08 ABP.6743.1.90.2021.KC 2021-04-06 wycofanie zgłoszenia
2021-03-17 2021-04-08 ABP.6743.1.89.2021.KC 2021-04-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-17 2021-04-08 ABP.6743.1.88.2021.KC 2021-03-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-17 2021-04-08 ABP.6743.1.87.2021.MD 2021-03-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-17 2021-04-08 ABP.6743.1.92.2021.JB 2021-05-13 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-03-16 2021-04-07 ABP.6743.1.86.2021.MD 2021-03-24 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-03-16 2021-04-07 ABP.6743.1.85.2021.MD 2021-03-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-16 2021-04-07 ABP.6743.1.84.2021.MD 2021-03-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-16 2021-04-07 ABP.6743.1.83.2021.MD 2021-04-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-16 2021-04-07 ABP.6743.1.82.2021.AF 2021-06-02 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-03-16 2021-04-07 ABP.6743.1.81.2021.JB 2021-04-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-15 2021-04-06 ABP.6743.4.54.2021.JB 2021-03-22 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-03-15 2021-04-06 ABP.6743.4.53.2021.AF 2021-03-23 wycofanie zgłoszenia
2021-03-12 2021-04-05 ABP.6740.1.80.2021.MZ 2021-03-23 wycofanie zgłoszenia
2021-03-12 2021-04-05 ABP.6743.1.79.2021.MD 2021-03-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-12 2021-04-05 ABP.6743.1.78.2021.MD 2021-05-12 wycofanie zgłoszenia
2021-03-12 2021-04-05 ABP.6743.1.77.2021.MD 2021-03-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-12 2021-04-05 ABP.6743.1.76.2021.MD 2021-03-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-12 2021-04-05 ABP.6743.1.75.2021.MD 2021-03-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-12 2021-04-05 ABP.6743.4.52.2021.AF 2021-03-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-12 2021-04-05 ABP.6743.4.51.2021.AF 2021-03-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-12 2021-04-05 ABP.6743.4.50.2021.AF 2021-03-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-11 2021-04-02 ABP.6743.1.74.2021.MD 2021-12-21 wyznaczenie nowego terminu usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji
2021-03-10 2021-04-01 ABP.6743.4.49.2021.AF 2021-04-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-08 2021-03-30 ABP.6743.1.73.2021.JC 2021-05-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-08 2021-03-30 ABP.6743.1.72.2021.MZ 2021-03-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-08 2021-03-30 ABP.6743.1.71.2021.MD 2021-05-27 zgłoszenie bezskuteczne
2021-03-08 2021-03-30 ABP.6743.4.48.2021.AF 2021-04-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-05 2021-03-29 ABP.6743.1.70.2021.MD 2021-04-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-05 2021-03-29 ABP.6743.1.69.2021.MD 2021-04-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-05 2021-03-29 ABP.6743.1.68.2021.AF 2021-03-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-04 2021-03-26 ABP.6743.1.67.2021.JC 2021-03-16 zgłoszenie bezzasadne
2021-03-04 2021-03-26 ABP.6743.1.66.2021.MD 2022-01-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-04 2021-03-26 ABP.6743.1.65.2021.KC 2021-03-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-03 2021-03-25 ABP.6743.1.64.2021.AF 2021-03-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-03 2021-03-25 ABP.6743.1.63.2021.KC 2021-03-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-03 2021-03-25 ABP.6743.1.62.2021.MD 2021-04-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-02 2021-03-24 ABP.6743.1.61.2021.MD 2021-03-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-03-01 2021-03-23 ABP.6743.1.60.2021.MD 2021-03-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-02-26 2021-03-22 ABP.6743.1.59.2021.MD 2021-09-30 wycofanie zgłoszenia
2021-02-25 2021-03-19 ABP.6743.4.47.2021.JB 2021-04-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-02-25 2021-03-19 ABP.6743.1.58.2021.KC 2021-03-12 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2021-02-25 2021-03-19 ABP.6743.1.57.2021.KC 2021-03-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-02-25 2021-03-19 ABP.6743.1.56.2021.MD 2021-03-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-02-25 2021-03-19 ABP.6743.1.55.2021.MD 2021-03-02 wycofanie zgłoszenia
2021-02-24 2021-03-18 ABP.6743.1.54.2021.MD 2021-03-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-02-24 2021-03-18 ABP.6743.4.46.2021.MZ 2021-03-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-02-24 2021-03-18 ABP.6743.4.45.2021.AF 2021-03-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-02-24 2021-03-18 ABP.6743.4.44.2021.AF 2021-03-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-02-24 2021-03-18 ABP.6743.4.43.2021.AF 2021-03-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-02-24 2021-03-18 ABP.6743.4.42.2021.AF 2021-03-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-02-24 2021-03-18 ABP.6743.4.41.2021.AF 2021-03-16 wycofanie zgłoszenia
2021-02-23 2021-03-17 ABP.6743.1.53.2021.MD 2021-03-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-02-23 2021-03-17 ABP.6743.4.40.2021.AF 2021-03-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-02-22 2021-03-16 ABP.6743.1.52.2021.MD 2021-04-08 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-02-22 2021-03-16 ABP.6743.1.51.2021.MD 2021-03-01 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-02-22 2021-03-16 ABP.6743.4.39.2021.AF 2021-03-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-02-19 2021-03-15 ABP.6743.4.38.2021.AF 2021-03-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-02-18 2021-03-12 ABP.6743.1.50.2021.MD 2021-02-25 wycofanie zgłoszenia
2021-02-18 2021-03-12 ABP.6743.1.49.2021.AF 2021-03-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-02-17 2021-03-11 ABP.6743.1.48.2021.MD 2021-02-18 badanie kompletności wniosku
2021-02-17 2021-03-11 ABP.6743.1.47.2021.MD 2021-02-24 wycofanie zgłoszenia
2021-02-17 2021-03-11 ABP.6743.4.37.2021.AF 2021-05-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-02-16 2021-03-10 ABP.6743.4.36.2021.MD 2021-04-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-02-16 2021-03-10 ABP.6743.4.35.2021.AF 2021-02-18 badanie kompletności wniosku
2021-02-15 2021-03-09 ABP.6743.1.46.2021.MD 2021-02-16 badanie kompletności wniosku
2021-02-15 2021-03-09 ABP.6743.4.34.2020.AF 2021-02-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-02-12 2021-03-08 ABP.6743.1.45.2021.KC 2021-04-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-02-12 2021-03-08 ABP.6743.4.33.2021.AF 2021-03-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-02-11 2021-03-05 ABP.6743.1.44.2021.MD 2021-04-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-02-11 2021-03-05 ABP.6743.1.43.2021.JC 2021-02-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-02-11 2021-03-05 ABP.6743.4.32.2021.AF 2021-03-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-02-11 2021-03-05 ABP.6743.4.31.2021.AF 2021-02-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-02-11 2021-03-05 ABP.6743.4.30.2021.AF 2021-03-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-02-11 2021-03-05 ABP.6743.4.29.2021.AF 2021-02-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-02-11 2021-03-05 ABP.6743.4.28.2021.AF 2021-02-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-02-11 2021-03-05 ABP.6743.4.27.2021.AF 2021-02-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-02-10 2021-03-04 ABP.6743.4.26.2021.MZ 2021-02-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-02-10 2021-03-04 ABP.6743.1.42.2021.MD 2021-02-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-02-10 2021-03-04 ABP.6743.1.41.2021.MD 2021-02-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-02-10 2021-03-04 ABP.6743.1.40.2021.MD 2021-02-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-02-10 2021-03-04 ABP.6743.1.39.2021.JB 2021-04-13 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-02-09 2021-03-03 ABP.6743.1.38.2021.MD 2021-02-15 zgłoszenie bezzasadne
2021-02-08 2021-03-02 ABP.6743.1.37.2021.MD 2021-02-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-02-05 2021-03-01 ABP.6743.4.25.2021.KC 2021-02-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-02-04 2021-02-26 ABP.6743.1.36.2021.MD 2021-03-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-02-04 2021-02-26 ABP.6743.1.35.2021.MD 2021-02-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-02-04 2021-02-26 ABP.6743.1.34.2021.KC 2021-02-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-02-04 2021-02-26 ABP.6743.4.24.2021.AF 2021-02-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-02-04 2021-02-26 ABP.6743.4.23.2021.AF 2021-02-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-02-04 2021-02-26 ABP.6743.4.22.2021.AF 2021-02-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-02-03 2021-02-25 ABP.6743.1.33.2021.MD 2021-02-10 wycofanie zgłoszenia
2021-02-03 2021-02-25 ABP.6743.4.21.2021.JC 2021-02-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-02-01 2021-02-23 ABP.6743.4.20.2021.AF 2021-02-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-01-29 2021-02-22 ABP.6743.1.32.2021.MD 2021-02-16 wycofanie zgłoszenia
2021-01-29 2021-02-22 ABP.6743.1.31.2021.MD 2021-02-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-01-29 2021-02-22 ABP.6743.4.19.2021.AF 2021-02-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-01-28 2021-02-19 ABP.6743.4.18.2021.AF 2021-02-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-01-28 2021-02-19 ABP.6743.1.30.2021.MD 2021-02-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-01-27 2021-02-18 ABP.6743.1.29.2021.KC 2021-02-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-01-27 2021-02-18 ABP.6743.1.28.2021.JB 2021-02-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-01-27 2021-02-18 ABP.6743.1.27.2021.JC 2021-02-09 wycofanie zgłoszenia
2021-01-27 2021-02-18 ABP.6743.4.17.2021.AF 2021-02-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-01-25 2021-02-16 ABP.6743.1.26.2021.KC 2021-02-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-01-25 2021-02-16 ABP.6743.1.25.2021.JR 2021-03-05 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-01-25 2021-02-16 ABP.6743.1.24.2021.JR 2021-02-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-01-25 2021-02-16 ABP.6743.1.23.2021.JR 2021-02-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-01-25 2021-02-16 ABP.6743.4.16.2021.AF 2021-04-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-01-22 2021-02-15 ABP.6743.1.22.2021.JR 2021-01-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-01-22 2021-02-15 ABP.6743.4.15.2021.AF 2021-02-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-01-22 2021-02-15 ABP.6743.4.14.2021.AF 2021-02-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-01-22 2021-02-15 ABP.6743.4.13.2021.AF 2021-02-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-01-22 2021-02-15 ABP.6743.4.12.2021.AF 2021-02-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-01-22 2021-02-15 ABP.6743.4.11.2021.AF 2021-02-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-01-21 2021-02-12 ABP.6743.4.10.2021.AF 2021-02-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-01-21 2021-02-12 ABP.6743.4.9.2021.JR 2021-02-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-01-21 2021-02-12 ABP.6743.1.21.2021.KC 2021-02-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-01-20 2021-02-11 ABP.6743.4.8.2021.AF 2021-02-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-01-20 2021-02-11 ABP.6743.4.7.2021.AF 2021-02-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-01-20 2021-02-11 ABP.6743.4.6.2021.JR 2021-01-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-01-20 2021-02-11 ABP.6743.1.20.2021.JB 2021-02-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-01-19 2021-02-10 ABP.6743.1.19.2021.JR 2021-03-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-01-19 2021-02-10 ABP.6743.1.18.2021.JR 2021-02-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-01-19 2021-02-10 ABP.6743.1.17.2021.MD 2021-05-10 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-01-18 2021-02-09 ABP.6743.4.5.2021.JC 2021-02-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-01-15 2021-02-08 ABP.6743.1.16.2021.MD 2021-02-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-01-15 2021-02-08 ABP.6743.4.4.2021.AF 2021-03-23 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-01-14 2021-02-05 ABP.6743.4.3.2021.JB 2021-03-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-01-14 2021-02-05 ABP.6743.1.15.2021.JR 2021-01-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-01-14 2021-02-05 ABP.6743.1.14.2021.MD 2021-01-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-01-13 2021-02-04 ABP.6743.1.13.2021.JR 2021-01-22 wycofanie zgłoszenia
2021-01-12 2021-02-03 ABP.6743.1.12.2021.MD 2021-01-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-01-12 2021-02-03 ABP.6743.1.11.2021.MD 2021-01-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-01-12 2021-02-03 ABP.6743.1.10.2021.MD 2021-01-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-01-11 2021-02-02 ABP.6743.1.9.2021.AF 2021-03-05 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-01-11 2021-02-02 ABP.6743.4.2.2021.AF 2021-01-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-01-11 2021-02-02 ABP.6743.4.1.2021.AF 2021-01-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-01-08 2021-02-01 ABP.6743.1.8.2021.JR 2021-01-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-01-08 2021-02-01 ABP.6743.1.7.2021.JR 2021-01-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-01-08 2021-02-01 ABP.6743.1.6.2021.JR 2021-01-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-01-08 2021-02-01 ABP.6743.1.5.2021.JR 2021-01-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2021-01-05 2021-01-27 ABP.6743.1.4.2021.JR 2021-03-02 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2021-01-05 2021-01-27 ABP.6743.1.3.2021.JB 2021-01-20 wycofanie zgłoszenia
2021-01-05 2021-01-27 ABP.6743.1.2.2021.JB 2021-01-18 wycofanie zgłoszenia
2021-01-04 2021-01-26 ABP.6743.1.1.2021.KC 2021-03-23 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-12-31 2021-02-01 ABP.6740.1.816.2020.JB 2021-02-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-30 2021-01-20 ABP.6743.4.121.2020.KC 2021-01-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-12-30 2021-01-20 ABP.6743.4.120.2020.KC 2021-01-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-12-30 2021-01-20 ABP.6743.4.119.2020.AF 2021-01-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-12-30 2021-01-20 ABP.6743.1.432.2020.MD 2021-05-10 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-12-29 2021-01-19 ABP.6743.1.431.2020.JC 2021-01-12 wycofanie zgłoszenia
2020-12-29 2021-01-29 ABP.6743.1.430.2020.MD 2021-02-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-12-28 2021-01-18 ABP.6743.4.118.2020.AF 2021-03-03 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-12-28 2021-01-18 ABP.6743.1.429.2020.MD 2021-02-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-12-28 2021-01-18 ABP.6743.1.428.2020.MD 2021-04-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-12-23 2021-01-22 ABP.6743.4.117.2020.MZ 2021-01-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-12-22 2021-01-13 ABP.6743.4.116.2020.AF 2021-01-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-12-22 2021-01-13 ABP.6743.4.115.2020.AF 2021-01-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-12-22 2021-01-13 ABP.6743.1.427.2020.MD 2020-12-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-12-21 2021-01-12 ABP.6743.4.114.2020.KC 2021-01-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-12-21 2021-01-12 ABP.6743.4.113.2020.MD 2021-01-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-12-21 2021-01-12 ABP.6743.4.112.2020.AF 2021-01-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-12-18 2021-01-11 ABP.6743.4.111.2020.MD 2021-02-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-12-16 2021-01-07 ABP.6743.1.426.2020.MD 2021-01-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-12-16 2021-01-07 ABP.6743.4.110.2020.KC 2021-03-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-12-16 2021-01-07 ABP.6743.4.109.2020.MD 2020-12-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-12-15 2021-01-06 ABP.6743.4.108.2020.AF 2021-01-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-12-15 2021-01-06 ABP.6743.4.107.2020.AF 2021-01-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-12-15 2021-01-06 ABP.6743.4.106.2020.AF 2020-12-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-12-14 2021-01-05 ABP.6743.4.105.2020.AF 2020-12-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-12-14 2021-01-05 ABP.6743.1.425.2020.KC 2020-12-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-12-11 2021-01-04 ABP.6743.1.424.2020.MD 2021-02-04 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-12-10 2021-01-04 ABP.6743.1.423.2020.MD 2021-02-04 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-12-10 2021-01-04 ABP.6743.4.104.2020.AB 2020-12-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-12-10 2021-01-04 ABP.6743.4.103.2020.AB 2020-12-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-12-10 2021-01-04 ABP.6743.4.102.2020.AF 2020-12-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-12-10 2021-01-04 ABP.6743.4.101.2020.AF 2020-12-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-12-09 2020-12-31 ABP.6743.4.100.2020.AF 2020-12-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-12-09 2020-12-31 ABP.6743.1.422.2020.JB 2020-12-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-12-08 2020-12-30 ABP.6743.1.421.2020.MD 2021-04-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-12-08 2020-12-30 ABP.6743.4.99.2020.AF 2020-12-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-12-07 2020-12-29 ABP.6743.4.98.2020.AF 2020-12-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-12-03 2020-12-25 ABP.6743.1.412.2020.MZ 2020-12-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-12-03 2020-12-25 ABP.6743.1.420.2020.JR 2021-01-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-12-03 2020-12-25 ABP.6743.1.419.2020.JR 2021-02-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-12-03 2020-12-25 ABP.6743.1.417.2020.JB 2020-12-11 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-12-03 2020-12-25 ABP.6743.1.416.2020.MZ 2020-12-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-12-02 2020-12-24 ABP.6743.1.415.2020.MD 2020-12-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-12-02 2020-12-24 ABP.6743.1.414.2020.MD 2020-12-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-12-02 2020-12-24 ABP.6743.1.413.2020.MD 2020-12-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-12-02 2020-12-24 ABP.6743.1.411.2020.KC 2020-12-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-12-02 2020-12-24 ABP.6743.1.418.2020.KC 2020-12-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-12-01 2020-12-23 ABP.6743.4.97.2020.AF 2020-12-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-12-01 2020-12-23 ABP.6743.1.410.2020.KC 2021-01-22 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-11-30 2020-12-22 ABP.6743.1.409.2020.JB 2020-12-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-11-30 2020-12-22 ABP.6743.1.408.2020.MD 2020-12-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-11-30 2020-12-22 ABP.6743.1.407.2020.MD 2021-05-10 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-11-26 2020-12-18 ABP.6743.4.96.2020.AF 2020-11-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-11-25 2020-12-17 ABP.6743.1.406.2020.JB 2020-12-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-11-23 2020-12-15 ABP.6743.1.405.2020.MD 2020-11-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-11-23 2020-12-15 ABP.6743.1.404.2020.JR 2020-12-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-11-23 2020-12-15 ABP.6743.1.403.2020.JB 2020-12-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-11-20 2020-12-14 ABP.6743.4.95.2020.JC 2020-12-03 wycofanie zgłoszenia
2020-11-20 2020-12-14 ABP.6743.4.94.2020.JB 2020-12-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-11-20 2020-12-14 ABP.6743.4.93.2020.AF 2020-11-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-11-20 2020-12-14 ABP.6743.4.92.2020.AF 2020-12-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-11-20 2020-12-14 ABP.6743.4.91.2020.AF 2020-12-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-11-19 2020-12-11 ABP.6743.4.90.2020.JR 2021-01-07 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-11-19 2020-12-11 ABP.6743.4.89.2020.AF 2021-01-07 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-11-19 2020-12-11 ABP.6743.1.402.2020.JR 2021-01-11 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-11-19 2020-12-11 ABP.6743.1.401.2020.JR 2021-01-11 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-11-19 2020-12-11 ABP.6743.1.400.2020.JC 2020-11-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-11-19 2020-12-11 ABP.6743.1.399.2020.KC 2020-11-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-11-18 2020-12-10 ABP.6743.1.398.2020.JC 2020-11-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-11-17 2020-12-09 ABP.6743.1.397.2020.KC 2021-02-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-11-17 2020-12-09 ABP.6743.4.88.2020.AF 2020-11-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-11-16 2020-12-08 ABP.6743.4.87.2020.AF 2020-12-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-11-16 2020-12-08 ABP.6743.1.396.2020.KC 2020-12-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-11-16 2020-12-08 ABP.6743.1.395.2020.KC 2020-11-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-11-16 2020-12-08 ABP.6743.1.394.2020.KC 2020-11-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-11-12 2020-12-04 ABP.67431.393.2020.JB 2020-11-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-11-10 2020-12-02 ABP.6743.4.86.2020.AF 2020-11-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-11-10 2020-12-02 ABP.6743.1.392.2020.JB 2020-11-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-11-10 2020-12-02 ABP.6743.1.391.2020.MZ 2020-11-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-11-10 2020-12-02 ABP.6743.1.390.2020.KC 2020-12-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-11-09 2020-12-01 ABP.6743.1.389.2020.KC 2021-01-05 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-11-09 2020-12-01 ABP.6743.4.85.2020.AB 2020-11-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-11-06 2020-11-30 ABP.6743.1.388.2020.MZ 2020-12-29 wycofanie zgłoszenia
2020-11-06 2020-11-30 ABP.6743.1.387.2020.JB 2020-12-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-11-06 2020-11-30 ABP.6743.4.84.2020.AF 2020-11-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-11-04 2020-11-26 ABP.6743.1.385.2020.JC 2021-01-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-11-04 2020-11-26 ABP.6743.4.83.2020.AF 2020-11-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-11-04 2020-11-26 ABP.6743.4.82.2020.AF 2020-11-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-11-04 2020-11-26 ABP.6743.4.81.2020.JB 2020-11-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-11-04 2020-11-26 ABP.6743.1.386.2020.MZ 2020-12-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-11-03 2020-11-25 ABP.6743.1.384.2020.MD 2020-11-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-11-03 2020-11-25 ABP.6743.1.383.2020.MD 2020-11-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-11-03 2020-11-25 ABP.6743.4.80.2020.AF 2020-11-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-11-02 2020-11-24 ABP.6743.4.79.2020.AF 2020-11-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-10-30 2020-11-23 ABP.6743.4.78.2020.AF 2020-11-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-10-30 2020-11-23 ABP.6743.1.382.2020.JB 2020-11-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-10-30 2020-11-23 ABP.6743.1.381.2020.MD 2020-11-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-10-29 2020-11-20 ABP.6743.1.380.2020.MD 2020-11-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-10-28 2020-11-19 ABP.6743.1.379.2020.JB 2021-02-08 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-10-27 2020-11-18 ABP.6743.1.378.2020.KC 2020-10-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-10-23 2020-11-16 ABP.6743.1.377.2020.KC 2020-11-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-10-23 2020-11-16 ABP.6743.4.77.2020.JR 2020-10-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-10-23 2020-11-16 ABP.6743.4.76.2020.JR 2020-11-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-10-23 2020-11-16 ABP.6743.4.75.2020.JR 2020-10-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-10-22 2020-11-13 ABP.6743.4.74.2020.JB 2020-11-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-10-22 2020-11-13 ABP.6743.1.376.2020.MD 2020-11-12 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-10-21 2020-11-12 ABP.6743.1.375.2020.KC 2020-10-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-10-21 2020-11-12 ABP.6743.1.374.2020.JB 2020-10-30 zgłoszenie bezzasadne
2020-10-19 2020-11-10 ABP.6743.1.373.2020.MD 2020-12-01 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-10-19 2020-11-10 ABP.6743.4.73.2020.KC 2020-10-30 wycofanie zgłoszenia
2020-10-16 2020-11-09 ABP.6743.1.372.2020.JC 2020-10-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-10-16 2020-11-09 ABP.6743.1.371.2020.MD 2021-01-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-10-16 2020-11-09 ABP.6743.1.370.2020.MD 2020-11-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-10-15 2020-11-06 ABP.6743.1.369.2020.JC 2020-10-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-10-15 2020-11-06 ABP.6743.1.368.2020.JB 2020-10-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-10-15 2020-11-06 ABP.6743.1.367.2020.KC 2020-10-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-10-15 2020-11-06 ABP.6743.4.72.2020.JC 2020-11-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-10-14 2020-11-05 ABP.6743.1.366.2020.KC 2020-11-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-10-14 2020-11-05 ABP.6743.4.71.2020.JC 2020-10-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-10-14 2020-11-05 ABP.6743.4.70.2020.AF 2020-10-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-10-12 2020-11-03 ABP.6743.4.69.2020.KC 2020-10-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-10-12 2020-11-03 ABP.6743.4.68.2020.AF 2020-10-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-10-12 2020-11-03 ABP.6743.1.365.2020.JR 2020-10-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-10-09 2020-11-02 ABP.6743.1.364.2020.KC 2020-10-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-10-09 2020-11-02 ABP.6743.1.363.2020.JC 2020-11-20 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-10-09 2020-11-02 ABP.6743.1.362.2020.JB 2020-10-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-10-08 2020-10-29 ABP.6743.1.361.2020.JC 2020-10-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-10-08 2020-10-29 ABP.6743.1.360.2020.JB 2020-10-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-10-08 2020-10-29 ABP.6743.1.359.2020.AB 2020-10-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-10-08 2020-10-29 ABP.6743.1.358.2020.JR 2020-12-02 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-10-08 2020-10-29 ABP.6743.1.357.2020.MZ 2020-10-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-10-07 2020-10-29 ABP.6743.1.67.2020.AF 2020-10-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-10-07 2020-10-29 ABP.6743.1.356.2020.JR 2020-11-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-10-07 2020-10-29 ABP.6743.1.355.2020.MZ 2020-10-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-10-06 2020-10-28 ABP.6743.1.354.2020.KC 2020-10-12 zakres robót nie wymaga zgłoszenia (bieżąca konserwacja)
2020-10-06 2020-10-28 ABP.6743.1.353.2020.KC 2020-12-03 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-10-05 2020-10-27 ABP.6743.1.352.2020.JC 2020-10-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-10-02 2020-10-26 ABP.6743.4.66.2020.JR 2020-10-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-10-02 2020-10-26 ABP.6743.1.351.2020.KC 2020-12-03 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-10-02 2020-10-26 ABP.6743.1.350.2020.KC 2020-10-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-10-01 2020-10-23 ABP.6743.1.348.2020.AB 2020-10-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-09-30 2020-10-22 ABP.6743.1.347.2020.MZ 2020-12-02 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-09-29 2020-10-21 ABP.6743.4.65.2020.AF 2020-10-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-09-25 2020-10-19 ABP.6743.1.345.2020.JB 2020-10-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-09-24 2020-10-16 ABP.6743.1.344.2020.MD 2020-10-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-09-24 2020-10-16 ABP.6743.1.343.2020.MD 2020-10-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-09-24 2020-10-16 ABP.6743.1.342.2020.JC 2020-10-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-09-23 2020-10-15 ABP.6743.4.64.2020.JC 2020-09-24 badanie kompletności wniosku
2020-09-23 2020-10-15 ABP.6743.1.341.2020.JC 2020-10-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-09-23 2020-10-15 ABP.6743.1.340.2020.JR 2020-10-09 wycofanie zgłoszenia
2020-09-23 2020-10-15 ABP.6743.1.349.2020.JC 2021-01-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-09-22 2020-10-14 ABP.6743.1.339.2020.KC 2020-10-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-09-22 2020-10-14 ABP.6743.1.338.2020.KC 2020-09-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-09-22 2020-10-14 ABP.6743.1.337.2020.JB 2020-09-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-09-21 2020-10-13 ABP.6743.1.335.2020.MD 2020-09-29 wycofanie zgłoszenia
2020-09-21 2020-10-13 ABP.6743.1.334.2020.MD 2020-11-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-09-18 2020-10-12 ABP.6743.1.333.2020.JB 2020-09-29 wycofanie zgłoszenia
2020-09-18 2020-10-12 ABP.6743.1.332.2020.JB 2020-09-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-09-18 2020-10-19 ABP.6743.1.331.2020.KC 2020-11-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-09-18 2020-10-12 ABP.6743.4.62.2020.JC 2020-10-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-09-18 2020-10-09 ABP.6743.1.346.2020.JC 2020-10-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-09-17 2020-10-09 ABP.6743.4.61.2020.JR 2020-09-21 wycofanie zgłoszenia
2020-09-17 2020-10-09 ABP.6743.1.330.2020.KC 2020-10-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-09-17 2020-10-09 ABP.6743.1.329.2020.KC 2020-09-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-09-17 2020-10-09 ABP.6743.1.328.2020.MD 2020-10-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-09-16 2020-10-08 ABP.6743.4.60.2020.JB 2020-09-25 wniosek bezprzedmiotowy
2020-09-16 2020-10-08 ABP.6743.1.326.2020.MD 2020-09-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-09-16 2020-10-08 ABP.6743.1.327.2020.MD 2020-10-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-09-15 2020-10-07 ABP.6743.1.325.2020.MD 2020-09-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-09-14 2020-10-06 ABP.6743.1.324.2020.MD 2020-09-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-09-14 2020-10-06 ABP.6743.1.323.2020.KC 2020-12-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-09-14 2020-10-06 ABP.6743.1.322.2020.JB 2020-09-25 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-09-11 2020-10-05 ABP.6743.1.321.2020.JR 2020-10-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-09-11 2020-10-05 ABP.6743.1.320.2020.JB 2021-01-05 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-09-09 2020-10-01 ABP.6743.1.319.2020.JB 2020-09-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-09-09 2020-10-01 ABP.6743.1.318.2020.KC 2020-09-23 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2020-09-08 2020-09-30 ABP.6743.4.59.2020.JB 2020-10-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-09-08 2020-09-30 ABP.6743.1.317.2020.MD 2020-09-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-09-08 2020-09-30 ABP.6743.1.316.2020.MD 2020-10-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-09-08 2020-09-30 ABP.6743.1.315.2020.MD 2020-09-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-09-07 2020-09-29 ABP.6743.1.314.2020.MD 2020-09-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-09-04 2020-09-28 ABP.6743.1.313.2020.MD 2020-09-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-09-04 2020-09-28 ABP.6743.1.312.2020.MD 2020-09-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-09-03 2020-09-25 ABP.6743.4.58.2020.KC 2020-09-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-09-02 2020-09-24 ABP.6743.1.311.2020.MD 2021-03-02 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-09-02 2020-09-24 ABP.6743.1.310.2020.JC 2020-09-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-09-01 2020-09-23 ABP.6743.1.309.2020.MD 2020-09-28 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-09-01 2020-09-23 ABP.6743.1.308.2020.MD 2020-09-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-08-31 2020-09-22 ABP.6743.1.307.2020.KC 2020-09-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-08-31 2020-09-22 ABP.6743.1.306.2020.JC 2020-09-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-08-31 2020-09-21 ABP.6743.4.57.2020.JC 2020-09-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-08-27 2020-09-17 ABP.6743.4.56.2020.MD 2020-09-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-08-27 2020-09-17 ABP.6743.1.305.2020.JR 2020-08-28 badanie kompletności pisma
2020-08-26 2020-09-16 ABP.6743.4.55.2020.AB 2020-09-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-08-25 2020-09-15 ABP.6743.1.304.2020.JR 2020-09-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-08-25 2020-09-15 ABP.6743.1.303.2020.JC 2020-09-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-08-24 2020-09-14 ABP.6743.1.302.2020.KC 2020-10-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-08-21 2020-09-11 ABP.6743.1.301.2020.JR 2021-02-08 przesłano odwołanie
2020-08-20 2020-09-10 ABP.6743.1.300.2020.MD 2020-08-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-08-20 2020-09-10 ABP.6743.1.299.2020.MD 2020-08-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-08-19 2020-09-09 ABP.6743.1.298.2020.AF 2020-09-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-08-19 2020-09-09 ABP.6743.1.297.2020.MD 2020-09-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-08-19 2020-09-09 ABP.6743.1.296.2020.MD 2020-08-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-08-18 2020-09-08 ABP.6743.1.295.2020.MD 2020-08-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-08-17 2020-09-07 ABP.6743.1.293.2020.JR 2020-09-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-08-17 2020-09-07 ABP.6743.1.292.2020.MD 2020-10-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-08-17 2020-09-07 ABP.6473.4.53.2020.JC 2020-08-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-08-17 2020-09-07 ABP.6743.4.54.2020.JB 2020-08-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-08-13 2020-09-03 ABP.6743.1.291.2020.JC 2020-08-28 wycofanie zgłoszenia
2020-08-13 2020-09-03 ABP.6743.1.290.2020.JC 2020-08-31 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-08-13 2020-09-03 ABP.6743.1.289.2020.MD 2020-09-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-08-13 2020-09-03 ABP.6743.1.288.2020.MZ 2020-12-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-08-12 2020-09-03 ABP.6743.1.287.2020.AF 2020-08-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-08-12 2020-09-03 ABP.6743.1.285.2020.MD 2020-09-09 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-08-12 2020-09-03 ABP.6743.1.284.2020.MD 2020-09-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-08-12 2020-09-03 ABP.6743.1.283.2020.MD 2020-09-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-08-11 2020-09-02 ABP.6743.1.282.2020.JR 2020-08-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-08-11 2020-09-02 ABP.6743.1.281.2020.AB 2020-09-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-08-11 2020-09-02 ABP.6743.1.280.2020.AF 2020-08-13 badanie kompletności wniosku
2020-08-11 2020-09-02 ABP.6743.1.279.2020.AF 2020-08-13 badanie kompletności wniosku
2020-08-10 2020-09-10 ABP.6743.1.278.2020.MD 2020-08-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-08-07 2020-08-31 ABP.6743.1.277.2020.JR 2020-08-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-08-06 2020-08-28 ABP.6743.1.276.2020.KC 2020-08-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-08-06 2020-08-28 ABP.6743.1.275.2020.JB 2020-09-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-08-06 2020-08-28 ABP.6743.1.274.2020.JR 2020-09-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-08-06 2020-08-28 ABP.6743.1.273.2020.AF 2020-08-19 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-08-05 2020-08-27 ABP.6743.1.272.2020.KC 2020-08-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-08-05 2020-08-27 ABP.6743.1.271.2020.KC 2020-08-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-08-05 2020-08-27 ABP.6743.1.270.2020.AF 2020-08-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-08-05 2020-08-27 ABP.6743.1.269.2020.AF 2020-10-22 przesłano odwołanie
2020-08-04 2020-08-26 ABP.6743.1.268.2020.JB 2020-11-04 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-08-04 2020-08-26 ABP.6743.1.267.2020.JC 2020-08-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-08-04 2020-08-26 ABP.6743.1.266.2020.JC 2020-08-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-08-03 2020-08-25 ABP.6743.1.265.2020.JB 2020-08-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-08-03 2020-08-25 ABP.6743.1.264.2020.JB 2020-08-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-31 2020-08-24 ABP.6743.1.263.2020.JC 2020-08-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-30 2020-08-14 ABP.6743.1.261.2020.JB 2020-07-31 badanie kompletności wniosku
2020-07-30 2020-08-21 ABP.6743.1.260.2020.KC 2020-08-31 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-30 2020-08-21 ABP.6743.1.262.2020.KC 2020-08-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-29 2020-08-20 ABP.6743.1.259.2020.JC 2020-08-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-29 2020-08-13 ABP.6743.1.258.2020.JC 2020-12-21 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-07-29 2020-08-20 ABP.6743.1.257.2020.AB 2020-08-13 wycofanie zgłoszenia
2020-07-29 2020-07-16 ABP.6743.1.256.2020.AB 2020-08-13 wycofanie zgłoszenia
2020-07-29 2020-08-20 ABP.6743.4.52.2020.JC 2020-08-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-28 2020-08-19 ABP.6743.4.51.2020.JB 2020-08-17 wycofanie zgłoszenia
2020-07-28 2020-08-19 ABP.6743.1.255.2020.KC 2020-08-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-28 2020-08-19 ABP.6743.1.254.2020.JC 2020-08-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-28 2020-08-19 ABP.6743.1.253.2020.JB 2020-08-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-28 2020-08-19 ABP.6743.1.252.2020.JC 2020-08-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-27 2020-08-18 ABP.6743.1.251.2020.AB 2020-08-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-27 2020-08-18 ABP.6743.1.250.2020.MZ 2020-08-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-27 2020-08-18 ABP.6743.1.249.2020.KC 2020-08-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-27 2020-08-18 ABP.6743.4.50.2020.KC 2020-07-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-24 2020-08-15 ABP.6743.1.248.2020.JB 2020-08-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-24 2020-08-15 ABP.6743.1.247.2020.MZ 2020-11-03 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-07-23 2020-08-14 ABP.6743.1.246.2020.MD 2020-07-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-23 2020-08-14 ABP.6743.1.245.2020.JB 2020-07-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-23 2020-08-14 ABP.6743.1.244.2020.JC 2020-08-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-23 2020-08-14 ABP.6743.1.243.2020.AB 2021-03-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-22 2020-08-13 ABP.6743.1.242.2020.JB 2020-07-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-21 2020-08-12 ABP.6743.1.241.2020.KC 2020-08-31 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-21 2020-08-12 ABP.6743.1.240.2020.KC 2020-07-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-21 2020-08-12 ABP.6743.1.239.2020.JC 2020-07-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-21 2020-08-12 ABP.6743.1.238.2020.JC 2020-09-21 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-07-20 2020-08-11 ABP.6743.4.49.2020.AB 2020-08-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-20 2020-08-11 ABP.6743.1.237.2020.MD 2020-07-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-20 2020-08-11 ABP.6743.1.236.2020.MD 2020-07-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-20 2020-08-11 ABP.6743.1.235.2020.MD 2020-07-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-17 2020-08-10 ABP.6743.1.234.2020.KC 2020-09-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-17 2020-08-10 ABP.6743.1.233.2020.JB 2020-07-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-16 2020-08-07 ABP.6743.1.232.2020.KC 2020-07-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-16 2020-08-07 ABP.6743.1.231.2020.JB 2020-07-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-16 2020-08-07 ABP.6743.1.230.2020.JR 2020-09-02 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-07-16 2020-08-07 ABP.6743.1.229.2020.JC 2020-07-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-15 2020-08-06 ABP.6743.1.228.2020.JR 2020-09-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-15 2020-08-06 ABP.6743.1.227.2020.JC 2020-07-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-14 2020-08-05 ABP.6743.1.226.2020.JC 2020-07-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-14 2020-08-05 ABP.6743.1.225.2020.JB 2020-07-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-14 2020-08-05 ABP.6743.1.224.2020.JR 2020-07-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-13 2020-08-04 ABP.6743.1.223.2020.JB 2020-07-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-13 2020-08-04 ABP.6743.1.222.2020.JB 2020-07-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-13 2020-08-04 ABP.6743.1.221.2020.KC 2020-09-09 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-07-13 2020-08-04 ABP.6743.1.220.2020.JC 2020-07-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-13 2020-08-04 ABP.6743.1.219.2020.JB 2020-09-23 przesłano odwołanie
2020-07-13 2020-08-04 ABP.6743.4.48.2020.KC 2020-07-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-13 2020-08-04 ABP.6743.4.47.2020.JB 2020-07-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-13 2020-08-04 ABP.6743.4.46.2020.KC 2020-07-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-10 2020-08-03 ABP.6743.1.218.2020.JB 2020-07-22 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2020-07-10 2020-08-03 ABP.6743.1.217.2020.JB 2020-07-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-09 2020-07-31 ABP.6743.1.216.2020.KC 2020-07-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-09 2020-07-31 ABP.6743.1.215.2020.JC 2020-08-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-09 2020-07-31 ABP.6743.1.214.2020.JB 2020-07-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-08 2020-07-30 ABP.6743.1.213.2020.KC 2020-07-30 wycofanie zgłoszenia
2020-07-08 2020-07-30 ABP.6743.1.212.2020.JR 2020-07-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-07 2020-07-29 ABP.6743.1.211.2020.KC 2020-08-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-06 2020-07-28 ABP.6743.1.210.2020.JC 2020-09-02 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-07-03 2020-07-27 ABP.6743.1.209.2020.JR 2020-07-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-03 2020-07-27 ABP.6743.1.208.2020.KC 2020-07-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-03 2020-07-27 ABP.6743.1.207.2020.KC 2020-07-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-03 2020-07-27 ABP.6743.4.45.2020.JC 2020-07-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-02 2020-07-24 ABP.6743.1.204.2020.JB 2020-07-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-02 2020-07-24 ABP.6743.1.203.2020.KC 2020-08-12 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-07-02 2020-07-24 ABP.6743.1.202.2020.JC 2020-07-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-02 2020-07-24 ABP.6743.1.206.2020.JB 2020-07-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-02 2020-07-24 ABP.6743.1.205.2020.JB 2020-07-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-07-01 2020-07-23 ABP.6743.4.44.2020.MZ 2020-08-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-06-30 2020-07-30 ABP.6743.1.200.2020.JB 2020-07-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-06-30 2020-07-30 ABP.6743.1.201.2020.KC 2020-07-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-06-29 2020-07-30 ABP.6743.1.199.2020.KC 2020-07-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-06-26 2020-07-20 ABP.6743.1.198.2020.KC 2020-07-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-06-26 2020-07-20 ABP.6743.1.197.2020.AB 2020-07-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-06-26 2020-07-20 ABP.6743.1.196.2020.JC 2020-08-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-06-26 2020-07-20 ABP.6743.1.195.2020.JC 2020-07-13 wycofanie zgłoszenia
2020-06-25 2020-07-17 ABP.6743.1.194.2020.AB 2020-06-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-06-24 2020-07-16 ABP.6743.1.193.2020.KC 2020-06-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-06-24 2020-07-16 ABP.6743.1.192.2020.JC 2020-07-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-06-24 2020-07-16 ABP.6743.1.191.2020.JR 2020-06-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-06-24 2020-07-16 ABP.6743.1.190.2020.AB 2020-07-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-06-23 2020-07-15 ABP.6743.1.189.2020.JB 2020-07-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-06-23 2020-07-15 ABP.6743.1.188.2020.JC 2020-06-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-06-23 2020-07-15 ABP.6743.1.187.2020.JC 2020-06-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-06-23 2020-07-15 ABP.6743.1.186.2020.JC 2020-06-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-06-23 2020-07-15 ABP.6743.1.185.2020.JC 2020-06-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-06-23 2020-07-15 ABP.6743.1.184.2020.JC 2020-06-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-06-22 2020-07-14 ABP.6743.1.183.2020.JC 2020-07-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-06-22 2020-07-14 ABP.6743.1.182.2020.MZ 2020-06-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-06-19 2020-07-13 Abp.6743.1.181.2020.KC 2020-08-04 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-06-19 2020-07-13 ABP.6743.1.180.2020.AB 2020-06-25 zgłoszenie bezzasadne
2020-06-18 2020-07-10 ABP.6743.1.178.2020.JC 2020-06-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-06-17 2020-07-09 ABP.6743.4.43.2020.KC 2020-06-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-06-17 2020-07-09 ABP.6743.1.179.2020.JC 2020-06-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-06-16 2020-07-08 ABP.6743.1.177.2020.JC 2020-06-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-06-16 2020-07-08 ABP.6743.1.176.2020.KC 2020-11-04 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-06-15 2020-07-07 ABP.6743.1.175.2020.JC 2020-06-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-06-12 2020-07-06 ABP.6743.1.174.2020.JB 2020-06-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-06-12 2020-07-06 ABP.6743.1.173.2020.JC 2020-06-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-06-10 2020-07-02 ABP.6743.1.172.2020.KC 2020-06-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-06-08 2020-06-30 ABP.6743.1.171.2020.JB 2020-06-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-06-05 2020-06-29 ABP.6743.1.170.2020.JB 2020-06-22 wycofanie zgłoszenia
2020-06-04 2020-06-26 ABP.6743.1.169.2020.JC 2020-06-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-06-04 2020-06-26 ABP.6743.1.168.2020.AB 2020-07-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-06-03 2020-06-25 ABP.6743.1.167.2020.JC 2020-06-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-06-03 2020-06-25 ABP.6743.1.166.2020.JC 2020-06-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-06-03 2020-06-25 ABP.6743.1.165.2020.JB 2020-06-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-06-03 2020-06-25 ABP.6743.1.164.2020.AB 2020-06-17 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-06-03 2020-06-25 ABP.6743.1.163.2020.JB 2020-06-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-06-02 2020-06-24 ABP.6743.1.162.2020.AB 2020-06-24 wycofanie zgłoszenia
2020-06-01 2020-06-23 ABP.6743.1.161.2020.KC 2020-06-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-06-01 2020-06-23 ABP.6743.1.160.2020.JB 2020-06-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-06-01 2020-06-23 ABP.6743.1.159.2020.JR 2020-07-31 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-06-01 2020-06-23 ABP.6743.1.158.2020.JR 2020-06-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-06-01 2020-06-23 ABP.6743.1.157.2020.JR 2020-06-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-05-28 2020-06-19 ABP.6743.4.42.2020.MZ 2020-08-21 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-05-28 2020-06-19 ABP.6743.4.41.2020.KC 2020-06-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-05-28 2020-06-19 ABP.6743.4.40.2020.KC 2020-06-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-05-28 2020-06-19 ABP.6743.4.39.2020.KC 2020-06-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-05-27 2020-06-18 ABP.6743.4.38.2020.KC 2020-06-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-05-26 2020-06-17 ABP.6743.1.156.2020.MZ 2020-08-10 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-05-25 2020-06-16 ABP.6743.4.37.2020.KC 2020-05-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-05-25 2020-06-16 ABP.6743.4.36.2020.KC 2020-05-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-05-25 2020-06-16 ABP.6743.1.155.2010.JB 2020-06-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-05-22 2020-06-15 ABP.6743.4.35.2020.AF 2020-06-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-05-21 2020-06-12 ABP.6743.1.154.2020.KC 2020-05-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-05-21 2020-06-12 ABP.6743.1.153.2020.MZ 2020-06-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-05-20 2020-06-11 ABP.6743.1.152.2020.KC 2020-06-02 wycofanie zgłoszenia
2020-05-20 2020-06-11 ABP.6743.1.151.2020.MZ 2020-05-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-05-19 2020-06-10 ABP.6743.4.34.2020.AF 2020-05-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-05-18 2020-06-09 ABP.6743.1.150.2020.MZ 2020-05-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-05-18 2020-06-09 ABP.6743.1.149.2020.MZ 2020-08-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-05-18 2020-06-09 ABP.6743.1.148.2020.JB 2020-05-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-05-15 2020-06-08 ABP.6743.1.147.2020.KC 2020-05-19 badanie kompletności wniosku
2020-05-13 2020-06-04 ABP.6743.1.146.2020.KC 2020-07-06 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-05-13 2020-06-04 ABP.6743.1.145.2020.KC 2020-06-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-05-13 2020-06-04 ABP.6743.1.144.2020.KC 2020-07-06 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-05-13 2020-06-04 ABP.6743.4.33.2020.JR 2020-05-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-05-12 2020-06-03 ABP.6743.4.32.2020.KC 2020-05-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-05-12 2020-06-03 ABP.6743.1.143.2020.JR 2020-05-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-05-12 2020-06-03 ABP.6743.1.142.2020.JR 2020-05-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-05-12 2020-06-03 ABP.6743.1.141.2020.JR 2020-05-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-05-12 2020-06-03 ABP.6743.1.140.2020.KC 2020-07-06 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-05-12 2020-06-03 ABP.6743.1.139.2020.AB 2020-06-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-05-12 2020-06-03 ABP.6743.1.138.2020.KC 2020-05-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-05-11 2020-06-02 ABP.6743.1.137.2020.AB 2020-06-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-05-11 2020-06-02 ABP.6743.1.136.2020.JR 2020-08-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-05-11 2020-06-02 ABP.6743.1.135.2020.KC 2020-05-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-05-11 2020-06-02 ABP.6743.1.31.2020.MZ 2020-05-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-05-11 2020-06-02 ABP.6743.4.30.2020.JB 2020-05-21 zgłoszenie bezskuteczne
2020-05-11 2020-06-02 ABP.6743.4.29.2020.KC 2020-06-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-05-08 2020-06-01 ABP.6743.1.134.2020.KC 2020-05-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-05-07 2020-05-29 ABP.6743.4.28.2020.KC 2020-05-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-05-07 2020-05-29 ABP.6743.4.27.2020.KC 2020-05-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-05-07 2020-05-29 ABP.6743.4.26.2020.KC 2020-05-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-05-06 2020-05-28 ABP.6743.4.25.2020.KC 2020-05-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-05-06 2020-05-28 ABP.6743.4.24.2020.KC 2020-05-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-05-06 2020-05-28 ABP.6743.1.133.2020.KC 2020-05-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-05-06 2020-05-28 ABP.6743.1.132.2020.KC 2020-05-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-05-05 2020-05-27 ABP.6743.1.130.2020.KC 2020-10-30 wycofanie zgłoszenia
2020-05-05 2020-05-27 ABP.6743.1.129.2020.JB 2020-06-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-05-05 2020-05-27 ABP.6743.4.23.2020.KC 2020-05-06 badanie kompletności wniosku
2020-05-05 2020-05-27 ABP.6743.4.22.2020.KC 2020-05-06 badanie kompletności wniosku
2020-05-04 2020-05-26 ABP.6743.1.128.2020.MZ 2020-05-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-05-04 2020-05-26 ABP.6743.1.127.2020.MZ 2020-05-05 badanie kompletności wniosku
2020-05-04 2020-05-26 ABP.6743.1.131.2020.MZ 2020-05-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-04-30 2020-05-22 ABP.6743.1.126.2020.JR 2020-06-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-04-28 2020-05-20 ABP.6743.1.125.2020.KC 2020-06-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-04-28 2020-05-20 ABP.6743.1 124.2020.MZ 2020-04-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-04-28 2020-05-20 ABP.6743.1.123.2020.MZ 2020-04-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-04-28 2020-05-20 ABP.6743.1.122.2020.JB 2020-10-27 wycofanie zgłoszenia
2020-04-27 2020-05-19 ABP.6743.1.121.2020.MZ 2020-07-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-04-27 2020-05-19 ABP.6743.1.120.2020.JB 2020-05-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-04-24 2020-05-18 ABP.6743.1.119.2020.JC 2020-04-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-04-22 2020-05-14 ABP.6743.1.113.2020.JB 2020-05-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-04-22 2020-05-14 ABP.6743.4.21.2020.KC 2020-04-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-04-22 2020-05-14 ABP.6743.1.118.2020.MZ 2020-05-05 wycofanie zgłoszenia
2020-04-22 2020-05-14 ABP.6743.1.117.2020.MZ 2020-05-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-04-22 2020-05-14 ABP.6743.1.116.2020.MZ 2020-05-05 wycofanie zgłoszenia
2020-04-22 2020-05-14 ABP.6743.1.115.2020.JC 2020-05-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-04-22 2020-05-14 ABP.6743.1.114.2020.JC 2020-05-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-04-20 2020-05-12 ABP.6743.1.112.2020.AB 2020-04-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-04-20 2020-05-12 ABP.6743.1.111.2020.JC 2020-04-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-04-16 2020-05-08 ABP.6743.4.20.2020.KC 2020-04-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-04-16 2020-05-08 ABP.6743.1.110.2020.JC 2020-04-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-04-16 2020-05-08 ABP.6743.1.109.2020.KC 2020-06-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-04-16 2020-05-08 ABP.6743.1.108.2020.JR 2020-08-17 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-04-14 2020-05-06 ABP.6743.1.107.2020.KC 2020-06-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-04-10 2020-05-04 ABP.6743.1.105.2020.JB 2020-05-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-04-10 2020-05-04 ABP.6743.1.106.2020.MZ 2020-06-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-04-09 2020-04-30 ABP.6743.1.104.2020.JR 2020-04-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-04-09 2020-04-30 ABP.6743.4.19.2020.JC 2020-04-22 wycofanie zgłoszenia
2020-04-08 2020-04-29 ABP.6743.1.103.2020.KC 2020-05-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-04-08 2020-04-29 ABP.6743.1.102.2020.AB 2020-04-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-04-08 2020-04-29 ABP.6743.1.101.2020.JC 2020-04-20 wycofanie wniosku
2020-04-07 2020-04-29 ABP.6743.1.100.2020.KC 2020-04-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-04-07 2020-04-29 ABP.6743.1.99.2020.JC 2020-04-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-04-07 2020-04-29 ABP.6743.1.96.2020.JB 2020-04-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-04-06 2020-04-28 ABP.6743.1.95.2020.AB 2020-04-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-04-02 2020-04-24 ABP.6743.1.93.2020.JB 2020-04-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-03-30 2020-04-21 ABP.6743.1.94.2020.JC 2021-09-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-03-26 2020-04-27 ABP.6743.1.90.2020.JB 2020-04-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-03-26 2020-04-17 ABP.6743.1.92.2020.JB 2020-04-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-03-26 2020-04-17 ABP.6743.1.91.2020.AB 2020-04-15 wycofanie wniosku
2020-03-25 2020-04-27 ABP.6743.1.89.2020.JB 2020-04-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-03-24 2020-04-15 ABP.6743.1.88.2020.JR 2020-05-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-03-23 2020-04-14 ABP.6743.1.86.2020.JR 2020-06-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-03-23 2020-04-14 ABP.6743.1.87.2020.JR 2020-04-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-03-19 2020-04-09 ABP.6743.1.85.2020.KC 2020-06-02 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-03-18 2020-04-09 ABP.6743.1.84.2020.KC 2020-05-29 zgłoszenie bezskuteczne
2020-03-17 2020-04-08 ABP.6743.1.83.2020.JB 2020-07-06 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-03-17 2020-04-08 ABP.6743.1.82.2020.JR 2020-04-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-03-17 2020-04-08 ABP.6743.1.81.2020.KC 2020-03-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-03-17 2020-04-08 ABP.6743.4.18.2020.JC 2020-03-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-03-16 2020-04-07 ABP.6743.1.80.2020.MZ 2020-03-31 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-03-16 2020-04-07 ABP.6743.1.79.2020.MZ 2020-05-04 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-03-12 2020-04-03 ABP.6743.1.78.2020.MZ 2020-05-04 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-03-11 2020-04-02 ABP.6743.1.77.2020.KC 2020-03-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-03-10 2020-04-10 ABP.6743.4.17.2020.AF 2020-03-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-03-10 2020-04-10 ABP.6743.4.16.2020.KC 2020-03-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-03-10 2020-04-01 ABP.6743.1.76.2020.JB 2020-03-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-03-10 2020-04-01 ABP.6743.1.75.2020.MZ 2020-03-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-03-06 2020-03-30 ABP.6743.1.74.2020.MZ 2020-03-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-03-06 2020-03-30 ABP.6743.1.73.2020.JC 2020-03-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-03-06 2020-03-30 ABP.6743.4.15.2020.JC 2020-03-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-03-04 2020-03-26 ABP.6743.1.72.2020.JB 2020-07-06 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-03-04 2020-03-26 ABP.6743.1.71.2020.JR 2020-08-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-03-04 2020-03-26 ABP.6743.1.70.2020.MZ 2020-03-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-03-03 2020-03-25 ABP.6743.1.69.2020.JB 2020-03-04 badanie kompletności wniosku
2020-03-03 2020-03-25 ABP.6743.1.68.2020.KC 2020-04-28 wycofanie wniosku
2020-03-02 2020-03-24 ABP.6743.1.67.2020.JC 2020-03-16 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-02-28 2020-03-23 ABP.6743.4.14.2020.MZ 2020-03-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-02-28 2020-03-23 ABP.6743.4.13.2020.JB 2020-03-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-02-27 2020-03-20 ABP.6743.1.66.2020.JR 2021-06-25 zgłoszenie bezskuteczne
2020-02-26 2020-03-19 ABP.6743.1.65.2020.JR 2020-03-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-02-24 2020-03-17 ABP.6743.1.64.2020.JC 2020-08-24 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-02-21 2020-03-16 ABP.6743.4.12.2020.AB 2020-03-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-02-21 2020-03-16 ABP.6743.1.63.2020.JC 2020-02-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-02-20 2020-03-13 ABP.6743.1.62.2020.ES 2020-02-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-02-19 2020-03-12 ABP.6743.1.61.2020.JB 2020-02-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-02-19 2020-03-12 ABP.6743.1.60.2020.ES 2020-03-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-02-19 2020-03-12 ABP.6743.1.59.2020.JR 2020-04-03 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-02-17 2020-03-10 ABP.6743.1.57.2020.JB 2020-03-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-02-17 2020-03-10 ABP.6743.4.11.2020.AB 2020-02-19 badanie kompletności wniosku
2020-02-17 2020-03-10 ABP.6743.1.58.2020.JR 2020-02-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-02-14 2020-03-09 ABP.6743.1.56.2020.JC 2020-02-24 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-02-14 2020-03-09 ABP.6743.1.55.2020.MZ 2020-02-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-02-14 2020-03-09 ABP.6743.1.54.2020.ES 2020-02-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-02-13 2020-03-06 ABP.6743.1.53.2020.ES 2020-02-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-02-13 2020-03-06 ABP.6743.1.52.2020.ES 2020-04-06 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-02-13 2020-03-06 ABP.6743.1.51.2020.JC 2020-02-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-02-12 2020-03-05 ABP.6743.1.50.2020.MZ 2020-04-03 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-02-12 2020-03-05 ABP.6743.1.49.2020.JR 2020-04-03 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-02-12 2020-03-05 ABP.6743.1.48.2020.JC 2020-02-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-02-12 2020-03-05 ABP.6743.1.47.2020.JC 2020-02-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-02-11 2020-03-04 ABP.6743.1.46.2020.JC 2020-02-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-02-11 2020-03-04 ABP.6743.1.45.2020.ES 2020-02-20 zgłoszenie bezzasadne
2020-02-11 2020-03-04 ABP.6743.4.10.2020.AF 2020-02-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-02-10 2020-03-03 ABP.6743.1.44.2020.ES 2020-02-19 zgłoszenie bezzasadne
2020-02-10 2020-03-03 ABP.6743.1.43.2020.ES 2020-02-20 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-02-10 2020-03-03 ABP.6743.1.42.2020.JR 2020-02-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-02-10 2020-03-03 ABP.6743.1.41.2020.JR 2020-02-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-02-07 2020-03-02 ABP.6743.1.40.2020.AB 2020-02-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-02-07 2020-03-02 ABP.6743.1.39.2020.KC 2020-02-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-02-06 2020-02-28 ABP.6743.1.38.2020.ES 2020-02-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-02-05 2020-02-27 ABP.6743.1.37.2020.AB 2020-02-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-02-05 2020-02-27 ABP6743.1.36.2020.JB 2020-02-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-02-04 2020-02-26 ABP.6743.1.35.2020.ES 2020-04-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-02-04 2020-02-26 ABP.6743.1.34.2020.ES 2020-05-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-02-04 2020-02-26 ABP.6743.4.9.2020.AF 2020-02-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-02-03 2020-02-25 ABP.6743.1.33.2020.ES 2020-02-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-02-03 2020-02-25 ABP.6743.1.32.2020.ES 2020-02-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-01-31 2020-02-18 ABP.6743.4.8.2020.ES 2020-06-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-01-29 2020-02-20 ABP.6743.1.31.2020.JB 2020-02-17 zgłoszenie bezskuteczne
2020-01-29 2020-02-20 ABP.6743.1.30.2020.JC 2020-02-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-01-29 2020-02-20 ABP.6743.1.29.2020.JB 2020-02-17 zgłoszenie bezskuteczne
2020-01-28 2020-02-19 ABP.6743.4.7.2020.MZ 2020-02-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-01-28 2020-02-19 ABP.6743.4.6.2020.AF 2020-02-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-01-28 2020-02-19 ABP.6743.4.5.2020.JR 2020-03-19 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-01-28 2020-02-19 ABP.6743.1.28.2020.JB 2020-04-06 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-01-27 2020-02-18 ABP.6743.1.27.2020.JR 2020-02-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-01-27 2020-02-18 ABP.6743.1.26.2020.JB 2020-02-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-01-27 2020-02-18 ABP.6743.1.25.2020.KC 2020-02-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-01-27 2020-02-18 ABP.6743.1.24.2020.ES 2020-03-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-01-24 2020-02-17 ABP.6743.1.23.2020.JB 2020-02-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-01-23 2020-02-14 ABP.6743.1.22.2020.AB 2020-02-04 zgłoszenie bezzasadne
2020-01-23 2020-02-14 ABP.6743.1.21.2020.AB 2020-03-03 zgłoszenie bezzasadne
2020-01-22 2020-02-13 ABP.6743.1.20.2020.JR 2020-01-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-01-22 2020-02-13 ABP.6743.1.19.2020.ES 2020-02-27 wycofanie zgłoszenia
2020-01-22 2020-02-13 ABP.6743.1 18.2020.ES 2020-02-27 wycofanie zgłoszenia
2020-01-22 2020-02-13 ABP.6743.1.17.2020.ES 2020-02-27 wycofanie zgłoszenia
2020-01-22 2020-02-13 ABP.6743.1.16.2020.ES 2020-02-27 wycofanie zgłoszenia
2020-01-22 2020-02-13 ABP.6743.1.15.2020.ES 2020-02-27 wycofanie zgłoszenia
2020-01-22 2020-02-13 ABP.6743.1.14.2020.ES 2020-02-27 wycofanie zgłoszenia
2020-01-21 2020-02-12 ABP.6743.1.13.2020.KC 2020-01-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-01-20 2020-02-11 ABP.6743.1.12.2020.ES 2020-02-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-01-20 2020-02-11 ABP.6743.1.11.2020.ES 2020-03-03 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2020-01-14 2020-02-05 ABP.6743.4.4.2020.JB 2020-01-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-01-14 2020-02-05 ABP.6743.1.10.2020.ES 2020-02-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-01-10 2020-02-03 ABP.6743.1.9.220.KC 2020-01-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-01-10 2020-02-03 ABP.6743.1.8.2020.JB 2020-07-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-01-10 2020-02-03 ABP.6743.1.7.2020.MZ 2020-01-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-01-10 2020-02-03 ABP.6743.4.3.2020.AF 2020-01-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-01-08 2020-01-30 ABP.6743.4.2.2020.KC 2020-01-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-01-08 2020-01-30 ABP.6743.1.6.2020.JR 2020-02-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-01-07 2020-01-28 ABP.6743.1.5.2020.JR 2020-01-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-01-03 2020-01-27 ABP.6743.4.1.2020.JC 2020-01-14 wycofanie zgłoszenia
2020-01-03 2020-01-27 ABP.6743.1.4.2020.JB 2020-01-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-01-03 2020-01-27 ABP.6743.1.3.2020.JB 2020-01-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-01-02 2020-01-24 ABP.6743.1.2.2020.ES 2020-01-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2020-01-02 2020-01-24 ABP.6743.1.1.2020.ES 2020-01-07 badanie kompletności wniosku
2019-12-31 2020-01-22 ABP.6743.4.30.2019.ES 2020-01-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-12-19 2020-01-09 ABP.6743.1.455.2019.JR 2020-02-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-12-19 2020-01-09 ABP.6743.1.454.2019.AF 2019-12-23 badanie kompletności wniosku
2019-12-18 2020-01-08 ABP.6743.1.453.2019.KC 2020-01-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-12-18 2020-01-08 ABP.6743.1.452.2019.JB 2019-12-19 badanie kompletności wniosku
2019-12-18 2020-01-08 ABP.6743.1.451.2019.JC 2020-01-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-12-17 2020-01-07 ABP.6743.1.450.2019.JR 2020-01-03 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-12-17 2020-01-07 ABP.6743.1.449.2019.AF 2019-12-18 badanie kompletności wniosku
2019-12-13 2020-01-03 ABP.6743.1.448.2019.JR 2019-12-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-12-13 2020-01-03 ABP.6743.1.447.2019.KC 2019-12-16 badanie kompletności wniosku
2019-12-13 2020-01-03 ABP.6743.1.446.2019.JR 2019-12-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-12-13 2020-01-03 ABP.6743.1.445.2019.JC 2019-12-16 badanie kompletności wniosku
2019-12-13 2020-01-03 ABP.6743.1.444.2019.JB 2019-12-16 badanie kompletności wniosku
2019-12-13 2020-01-03 ABP.6743.1.443.2019.JB 2019-12-16 badanie kompletności wniosku
2019-12-12 2020-01-02 ABP.6743.1.442.2019.JC 2019-12-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-12-11 2020-01-01 ABP.6743.1.441.2019.JB 2020-04-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-12-11 2020-01-01 ABP.6743.1.440.2019.JC 2019-12-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-12-11 2020-01-01 ABP.6743.1.439.2019.JC 2019-12-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-12-11 2020-01-01 ABP.6743.1.438.2019.JC 2019-12-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-12-10 2019-12-31 ABP.6743.1.437.2019.JC 2019-12-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-12-10 2019-12-31 ABP.6743.1.436.2019.JC 2019-12-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-12-10 2019-12-31 ABP.6743.1.435.2019.MZ 2020-02-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-12-10 2019-12-31 ABP.6743.1.434.2019.KC 2019-12-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-12-10 2019-12-31 ABP.6743.1.433.2019.KC 2019-12-11 przekazano wg właściwości
2019-12-09 2019-12-30 ABP.6743.1.432.2019.JR 2019-12-10 badanie kompletności wniosku
2019-12-09 2019-12-30 ABP.6743.1.431.2019.KC 2019-12-20 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2019-12-09 2019-12-30 ABP.6743.1.430.2019.JC 2020-01-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-12-06 2019-12-27 ABP.6743.1.429.2019.JR 2019-12-17 wycofanie zgłoszenia
2019-12-06 2019-12-27 ABP.6743.1.428.2019.KC 2019-12-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-12-04 2019-12-26 ABP.6743.1.427.2019.JC 2019-12-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-12-04 2019-12-26 ABP.6743.1.426.2019.JC 2019-12-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-12-03 2019-12-27 ABP.6743.4.29.2019.JB 2019-12-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-12-02 2019-12-24 ABP.6743.1.425.2019.AB 2020-01-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-11-29 2019-12-23 ABP.6743.4.28.2019.JB 2019-12-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-11-28 2019-12-20 ABP.6743.1.424.2019.ES 2019-12-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-11-28 2019-12-20 ABP.6743.1.423.2019.JC 2019-12-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-11-27 2019-12-19 ABP.6743.4.27.2019.JR 2019-12-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-11-27 2019-12-19 ABP.6743.4.26.2019.JR 2019-12-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-11-27 2019-12-19 ABP.6743.1.422.2019.ES 2019-12-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-11-27 2019-12-19 ABP.6743.1.421.2019.KC 2019-12-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-11-27 2019-12-19 ABP.6743.1.420.2019.JR 2019-12-16 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-11-25 2019-12-17 ABP.6743.1.419.2019.JC 2020-07-16 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-11-25 2019-12-17 ABP.6743.1.418.2019.ES 2020-01-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-11-25 2019-12-17 ABP.6743.1.417.2019.KC 2019-11-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-11-22 2019-12-16 ABP.6743.4.25.2019.JR 2019-12-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-11-22 2019-12-16 ABP.6743.4.24.2019.JR 2019-12-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-11-21 2019-12-13 ABP.6743.4.23.2019.KC 2020-01-29 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-11-20 2019-12-12 ABP.6743.1.416.2019.ES 2019-11-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-11-20 2019-12-12 ABP.6743.1.415.2019.JB 2020-01-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-11-20 2019-12-12 ABP.6743.1.414.2019.KC 2019-11-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-11-18 2019-12-09 ABP.6743.1.413.2019.JR 2019-12-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-11-18 2019-12-10 ABP.6743.4.22.2019.KC 2019-11-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-11-15 2019-12-06 ABP.6743.1.412.2019.JC 2019-11-20 badanie kompletności wniosku
2019-11-15 2019-12-09 ABP.6743.4.21.2019.JR 2019-11-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-11-15 2019-12-09 ABP.6743.4.20.2019.KC 2020-02-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-11-14 2019-12-04 ABP.6743.1.411.2019.KS 2019-12-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-11-14 2019-12-05 ABP.6743.1.410.2019.KS 2019-11-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-11-14 2019-12-05 ABP.6743.1.409.2019.KC 2019-11-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-11-14 2019-12-05 ABP.6743.1.408.2019.KC 2019-11-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-11-14 2019-12-05 ABP.6743.1.407.2019.KS 2019-11-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-11-13 2019-12-04 ABP.6743.1.406.2019.JB 2019-11-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-11-08 2019-11-29 ABP.6743.1.405.2019.KC 2019-11-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-11-07 2019-11-28 ABP.6743.1.404.2019.KC 2019-11-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-11-07 2019-11-28 ABP.6743.1.403.2019.ES 2019-12-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-11-07 2019-11-28 ABP.6743.1.402.2019.JR 2019-11-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-11-06 2019-11-27 ABP.6743.1.401.2019.MZ 2019-11-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-11-05 2019-11-26 ABP.6743.1.400.2019.JR 2019-11-15 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-10-31 2019-11-20 ABP.6743.1.399.2019.KC 2019-12-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-10-31 2019-11-20 ABP.6743.1.398.2019.JR 2019-12-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-10-31 2019-11-20 ABP.6743.1.397.2019.ES 2019-11-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-10-30 2019-11-20 ABP.6743.1.396.2019.ES 2019-11-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-10-30 2019-11-20 ABP.6743.1.395.2019.JC 2019-11-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-10-30 2019-11-20 ABP.6743.1.394.2019.KS 2019-11-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-10-29 2019-11-20 ABP.6743.1.392.2019.KC 2019-10-31 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-10-29 2019-11-19 ABP.6743.1.391.2019.KC 2019-11-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-10-29 2019-11-19 ABP.6743.1.393.2019.KS 2019-11-07 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-10-28 2019-11-18 ABP.6743.1.390.2019.ES 2019-12-30 zgłoszenie bezskuteczne
2019-10-28 2019-11-18 ABP.6743.1.389.2019.ES 2019-11-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-10-28 2019-11-18 ABP.6743.1.388.2019.JC 2019-11-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-10-25 2019-11-15 ABP.6743.1.387.2019.KC 2019-12-09 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-10-25 2019-11-15 ABP.6743.1.386.2019.JC 2020-01-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-10-25 2019-11-15 ABP.6743.1.385.2019.JR 2019-11-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-10-24 2019-11-14 ABP.6743.1.384.2019.JB 2019-11-04 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-10-24 2019-11-14 ABP.6743.1.383.2019.JR 2019-11-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-10-24 2019-11-14 ABP.6743.1.382.2019.KC 2019-11-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-10-24 2019-11-14 ABP.6743.1.381.2019.KC 2019-11-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-10-24 2019-11-14 ABP.6743.1.380.2019.KS 2019-11-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-10-23 2019-11-13 ABP.6743.1.379.2019.KS 2020-01-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-10-23 2019-11-13 ABP.6743.1.378.2019.ES 2019-10-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-10-22 2019-11-13 ABP.6743.4.19.2019.JR 2019-10-29 wycofanie zgłoszenia
2019-10-22 2019-11-13 ABP.6743.1.377.2019.KC 2019-11-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-10-21 2019-11-11 ABP.6743.1.376.2019.ES 2019-10-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-10-18 2019-11-08 ABP.6743.1.375.2019.KC 2019-10-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-10-18 2019-11-08 ABP.6743.1.374.2019.KC 2019-10-30 wycofanie zgłoszenia
2019-10-18 2019-11-22 ABP.6743.1.373.2019.AB 2019-11-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-10-18 2019-11-08 ABP.6743.1.372.2019.AB 2019-11-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-10-17 2019-11-07 ABP.6743.1.371.2019.JR 2019-10-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-10-16 2019-11-06 ABP.6743.1.370.2019.KC 2019-12-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-10-16 2019-11-06 ABP.6743.1.369.2019.JC 2019-12-04 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-10-16 2019-11-06 ABP.6743.1.368.2019.JC 2019-10-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-10-15 2019-11-05 ABP.6743.1.367.2019.JC 2019-12-17 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-10-11 2019-11-04 ABP.6743.1.366.2019.KC 2019-11-26 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-10-11 2019-11-04 ABP.6743.1.365.2019.JR 2019-11-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-10-10 2019-10-31 ABP.6743.1.364.2019.JC 2019-10-16 zgłoszenie bezzasadne
2019-10-10 2019-10-31 ABP.6743.1.363.2019.JC 2019-12-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-10-08 2019-10-30 ABP.6743.1.362.2019.KS 2019-10-21 zgłoszenie bezzasadne
2019-10-08 2019-10-30 ABP.6743.1.361.2019.KC 2019-12-02 wycofanie zgłoszenia
2019-10-04 2019-10-25 ABP.6743.1.360.2019.KC 2019-10-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-10-03 2019-11-04 ABP.6743.1.359.2019.KS 2019-10-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-10-02 2019-11-25 ABP.6743.1.358.2019.KC 2019-10-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-10-02 2019-10-23 ABP.6743.1.357.2019.KS 2019-11-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-10-02 2019-10-23 ABP.6743.1.356.2019.JC 2019-10-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-10-01 2019-10-22 ABP.6743.1.355.2019.KC 2019-10-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-10-01 2019-10-22 ABP.6743.1.354.2019.KC 2019-10-04 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-09-30 2019-10-21 ABP.6743.1.353.2019.JR 2019-10-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-09-27 2019-10-18 ABP.6743.1.352.2019.JR 2019-10-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-09-27 2019-10-18 ABP.6743.1.351.2019.JR 2019-10-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-09-26 2019-10-18 ABP.6743.4.18.2019.KC 2020-04-27 pismo informujące do strony (Art. 9 Kodeksu Postępowania Administracyjnego)
2019-09-25 2019-10-17 ABP.6743.1.350.2019.KC 2019-10-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-09-24 2019-10-16 ABP.6743.1.349.2019.JB 2019-09-26 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-09-23 2019-10-22 ABP.6743.1.348.2019.AB 2019-10-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-09-23 2019-10-15 ABP.6743.1.347.2019.KC 2019-09-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-09-20 2019-10-14 ABP.6743.1.346.2019.KS 2019-10-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-09-20 2019-10-14 ABP.6743.1.345.2019.JR 2019-09-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-09-20 2019-10-14 ABP.6743.4.17.2019.KC 2019-10-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-09-19 2019-10-11 ABP.6743.1.343.2019.KC 2019-10-01 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-09-19 2019-10-11 ABP.6743.1.342.2019.KS 2019-10-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-09-19 2019-09-13 ABP.6743.1.341.2019.JC 2019-09-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-09-18 2019-10-10 ABP.6743.1.340.2019.JB 2019-09-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-09-18 2019-10-10 ABP.6743.1.339.2019.KS 2019-10-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-09-17 2019-10-09 ABP.6743.1.338.2019.AB 2019-09-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-09-17 2019-10-09 ABP.6743.1.337.2019.JR 2019-09-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-09-17 2019-10-09 ABP.6743.1.336.2019.JR 2019-09-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-09-17 2019-10-09 ABP.6743.1.335.2019.KS 2019-10-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-09-16 2019-10-14 ABP.6743.1.334.2019.KS 2019-10-04 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-09-16 2019-10-14 ABP.6743.1.333.2019.JC 2019-09-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-09-13 2019-10-04 ABP.6743.1.332.2019.AB 2019-10-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-09-13 2019-10-04 ABP.6743.1.331.2019.KS 2019-10-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-09-12 2019-10-04 ABP.6743.1.330.2019.JC 2019-09-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-09-11 2019-10-03 ABP.6743.1.329.2019.KS 2019-10-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-09-11 2019-10-03 ABP.6743.1.328.2019.JR 2019-09-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-09-10 2019-10-10 ABP.6743.1.327.2019.JC 2019-09-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-09-10 2019-10-10 ABP.6743.1.326.2019.MZ 2019-09-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-09-09 2019-10-01 ABP.6743.1.325.2019.KS 2019-09-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-09-09 2019-10-01 ABP.6743.4.16.2019.JB 2019-09-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-09-05 2019-09-27 ABP.6743.1.324.2019.JR 2019-10-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-09-05 2019-09-27 ABP.6743.1.323.2019.KS 2019-09-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-09-05 2019-09-27 ABP.6743.4.15.2019.JC 2019-09-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-09-05 2019-09-27 ABP.6743.4.14.2019.JC 2019-09-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-09-05 2019-09-27 ABP.6743.4.13.2019.JC 2019-09-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-09-05 2019-09-27 ABP.6743.4.12.2019.JC 2019-09-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-09-04 2019-09-26 ABP.6743.1.322.2019.JR 2019-09-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-09-03 2019-09-25 ABP.6743.1.320.2019.JB 2019-09-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-09-03 2019-09-25 ABP.6743.1.321.2019.JC 2019-09-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-09-02 2019-09-23 ABP.6743.1.319.2019.KS 2019-09-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-08-30 2019-09-19 ABP.6743.1.318.2019.JB 2019-09-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-08-28 2019-09-18 ABP.6743.1.317.2019.JB 2019-09-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-08-28 2019-09-13 ABP.6743.1.316.2019.JC 2019-08-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-08-27 2019-09-27 ABP.6743.1.315.2019.JB 2019-09-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-08-27 2019-09-27 ABP.6743.1.314.2019.KC 2019-08-27 badanie kompletności wniosku
2019-08-21 2019-09-12 ABP.6743.1.313.2019.JC 2020-06-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-08-21 2019-09-12 ABP.6743.1.312.2019.JR 2019-09-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-08-21 2019-09-12 ABP.6743.1.311.2019.KS 2019-08-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-08-21 2019-09-12 ABP.6743.1.310.2019.JC 2019-08-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-08-21 2019-09-12 ABP.6743.1.309.2019.AB 2019-09-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-08-20 2019-09-11 ABP.6743.1.308.2019.JC 2019-12-06 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-08-20 2019-09-11 ABP.6743.1.307.2019.KS 2019-10-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-08-19 2019-09-10 ABP.6743.1.306.2019.KS 2019-08-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-08-14 2019-09-05 ABP.6743.4.11.2019.JC 2019-08-19 badanie kompletności wniosku
2019-08-14 2019-09-05 ABP.6743.1.305.2019.KS 2020-02-20 pismo informujące do strony (Art. 9 Kodeksu Postępowania Administracyjnego)
2019-08-14 2019-09-05 ABP.6743.1.304.2019.JC 2019-08-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-08-14 2019-09-05 ABP.6743.1.303.2019.JB 2019-08-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-08-14 2019-09-05 ABP.6743.1.302.2019.KS 2019-09-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-08-13 2019-09-04 ABP.6743.1.301.2019.KS 2019-10-01 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-08-13 2019-09-04 ABP.6743.1.300.2019.KS 2019-10-01 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-08-13 2019-09-04 ABP.6743.1.299.2019.JB 2019-08-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-08-13 2019-09-04 ABP.6743.4.10.2019.JB 2019-09-05 wycofanie zgłoszenia
2019-08-12 2019-09-03 ABP.6743.1.298.2019.JB 2019-08-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-08-12 2019-09-03 ABP.6743.1.297.2019.KC 2019-09-23 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-08-09 2019-09-02 ABP.6743.1.296.2019.AB 2019-08-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-08-09 2019-09-02 ABP.6743.1.295.2019.JC 2019-08-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-08-09 2019-09-02 ABP.6743.1.294.2019.KS 2019-09-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-08-08 2019-08-30 ABP.6743.1.293.2019.KC 2019-08-16 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-08-08 2019-08-30 ABP.6743.1.292.2019.JC 2019-08-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-08-07 2019-08-29 ABP.6743.1.291.2019.JC 2019-10-22 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-08-07 2019-08-29 ABP.6743.1.290.2019.JB 2019-08-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-08-07 2019-08-29 ABP.6743.1.289.2019.AB 2019-08-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-08-07 2019-08-29 ABP.6743.1.288.2019.KS 2019-09-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-08-06 2019-08-28 ABP.6743.1.287.2019.JB 2019-08-16 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-08-06 2019-08-28 ABP.6743.1.286.2019.JB 2019-08-20 zgłoszenie bezzasadne
2019-08-06 2019-08-28 ABP.6743.1.285.2019.KC 2019-08-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-08-06 2019-08-28 ABP.6743.1.284.2019.KS 2019-10-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-08-05 2019-08-27 ABP.6743.1.283.2019.JC 2019-08-09 zgłoszenie bezzasadne
2019-08-02 2019-08-26 ABP.6743.1.282.2019.S 2019-08-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-08-02 2019-08-26 ABP.6743.1.281.2019.JC 2019-08-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-08-01 2019-08-23 ABP.6743.1.280.2019.KS 2019-08-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-08-01 2019-08-23 ABP.6743.1.279.2019.JB 2019-08-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-08-01 2019-08-23 ABP.6743.1.278.2019.JC 2019-08-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-08-01 2019-08-23 ABP.6743.1.277.2019.JB 2019-08-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-07-31 2019-08-22 ABP.6743.1.276.2019.KS 2019-09-19 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-07-31 2019-08-22 ABP.6743.1.275.2019.JC 2019-10-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-07-29 2019-08-20 ABP.6743.1.274.2019.JC 2019-08-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-07-29 2019-08-20 ABP.6743.1.273.2019.JC 2019-10-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-07-29 2019-08-20 ABP.6743.1.272.2019.KS 2019-08-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-07-26 2019-08-19 ABP.6743.1.271.2019.KC 2019-08-07 zgłoszenie bezzasadne
2019-07-26 2019-08-19 ABP.6743.1.270.2019.JC 2019-08-08 zgłoszenie bezzasadne
2019-07-26 2019-08-19 ABP.6743.1.269.2019.JB 2019-08-08 zgłoszenie bezzasadne
2019-07-26 2019-08-19 ABP.6743.1.268.2019.JB 2019-08-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-07-24 2019-08-15 ABP.6740.1.267.2019.KS 2019-08-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-07-24 2019-08-15 ABP.6743.1.266.2019.KS 2019-08-30 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-07-24 2019-08-15 ABP.6743.1.265.2019.KS 2019-08-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-07-24 2019-08-15 ABP.6743.1.264.2019.KC 2019-08-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-07-24 2019-08-15 ABP.6743.1.263.2019.JC 2019-07-31 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-07-24 2019-08-15 ABP.6743.1.262.2019.JC 2019-07-31 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-07-24 2019-08-15 ABP.6743.1.261.2019.KC 2019-08-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-07-23 2019-08-14 ABP.6743.1.260.2019.JC 2019-07-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-07-23 2019-08-14 ABP.6743.1.259.2019.JB 2019-09-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-07-22 2019-08-13 ABP.6743.1.258.2019.KC 2019-09-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-07-22 2019-08-13 ABP.6743.1.257.2019.KS 2019-08-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-07-18 2019-08-19 ABP.6743.1.256.2019.JB 2019-08-05 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-07-18 2019-08-19 ABP.6743.1.255.2019.JC 2019-07-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-07-18 2019-08-19 ABP.6743.1.254.2019.JR 2019-07-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-07-17 2019-08-19 ABP.6743.1.253.2019.KS 2019-07-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-07-17 2019-08-19 ABP.6743.1.252.2019.JB 2019-07-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-07-17 2019-08-19 ABP.6743.1.251.2019.JR 2019-07-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-07-17 2019-08-19 ABP.6743.1.250.2019.JR 2019-07-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-07-17 2019-08-19 ABP.6743.1.249.2019.JC 2019-07-23 zgłoszenie bezzasadne
2019-07-16 2019-08-16 ABP.6743.1.248.2019.JR 2019-07-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-07-16 2019-08-16 ABP.6743.1.247.2019.JB 2019-08-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-07-15 2019-08-15 ABP.6743.1.246.2019.KS 2019-09-05 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-07-15 2019-08-15 ABP.6743.1.245.2019.JC 2019-07-18 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-07-12 2019-08-02 ABP.6743.1.244.2019.JB 2019-07-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-07-12 2019-08-02 ABP.6743.1.243.2019.JB 2019-09-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-07-12 2019-08-02 ABP.6743.1.242.2019.JB 2019-07-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-07-11 2019-08-01 ABP.6743.1.241.2019.KS 2019-08-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-07-11 2019-08-01 ABP.6743.1.240.2019.JB 2019-07-12 badanie kompletności wniosku
2019-07-09 2019-07-30 ABP.6743.1.239.2019.KS 2019-08-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-07-09 2019-07-10 ABP.6743.1.237.2019.JB 2019-07-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-07-08 2019-07-29 ABP.6743.1.238.2019.KS 2019-07-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-07-08 2019-07-29 ABP.6743.1.236.2019.JB 2019-07-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-07-08 2019-07-29 ABP.6743.1.235.2019.KC 2019-08-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-07-08 2019-07-29 ABP.6743.1.234.2019.JB 2019-07-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-07-05 2019-07-26 ABP.6743.1.233.2019.JR 2019-07-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-07-04 2019-07-25 ABP.6743.1.232.2019.JB 2020-01-15 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-07-04 2019-07-25 ABP.6743.1.231.2019.KC 2019-08-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-07-03 2019-07-25 ABP.6743.1.230.2019.JB 2019-07-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-07-02 2019-07-24 ABP.6743.1.229.2019.KS 2019-08-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-07-01 2019-07-23 ABP.6743.1.228.2019.KC 2019-07-15 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-07-01 2019-07-23 ABP.6743.1.227.2019.KS 2019-07-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-06-28 2019-07-22 ABP.6743.1.226.2019.KS 2019-09-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-06-28 2019-07-22 ABP.6743.1.225.2019.KS 2019-07-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-06-27 2019-07-19 ABP.6743.1.224.2019.KS 2019-08-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-06-27 2019-07-19 ABP.6743.1.223.2019.KC 2019-07-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-06-26 2019-07-26 ABP.6743.1.222.2019.JB 2019-07-17 wycofanie zgłoszenia
2019-06-25 2019-07-17 ABP.6743.1.221.2019.KS 2019-07-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-06-24 2019-07-16 ABP.6743.1.220.2019.KC 2019-11-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-06-24 2019-07-16 ABP.6743.1.219.2019.JC 2019-06-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-06-24 2019-07-16 ABP.6743.1.218.2019.JC 2019-06-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-06-21 2019-07-15 ABP.6743.1.217.2019.JC 2019-07-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-06-19 2019-07-11 ABP.6743.1.216.2019.JB 2019-06-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-06-19 2019-07-11 ABP.6743.1.215.2019.JR 2019-06-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-06-18 2019-07-09 ABP.6743.1.214.2019.KS 2019-07-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-06-18 2019-07-09 ABP.6743.1.213.2019.JB 2019-06-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-06-18 2019-07-09 ABP.6743.1.212.2019.JB 2019-07-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-06-18 2019-07-09 ABP.6743.1.210.2019.JB 2019-07-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-06-18 2019-07-09 ABP.6743.1.211.2019.KC 2019-11-04 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-06-18 2019-07-09 ABP.6743.1.209.2019.KC 2019-11-04 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-06-18 2019-07-09 ABP.6743.1.208.2019.JC 2019-08-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-06-18 2019-07-09 ABP.6743.1.207.2019.JB 2019-07-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-06-18 2019-07-09 ABP.6743.1.206.2019.JB 2019-07-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-06-18 2019-07-09 ABP.6743.1.205.2019.KS 2019-11-04 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-06-18 2019-07-09 ABP.6743.1.204.2019.KS 2019-11-04 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-06-18 2019-07-09 ABP.6743.1.203.2019.JR 2019-07-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-06-18 2019-07-09 ABP.6743.1.202.2019.JB 2019-07-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-06-17 2019-07-02 ABP.6743.1.201.2019.KS 2019-07-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-06-17 2019-07-02 ABP.6743.1.200.2019.KS 2019-06-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-06-17 2019-07-02 ABP.6743.1.199.2019.KS 2019-06-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-06-14 2019-07-08 ABP.6743.1.198.2019.KS 2019-06-26 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2019-06-13 2019-07-05 ABP.6743.1.197.2019.KC 2019-07-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-06-13 2019-07-05 ABP.6743.1.196.2019.KS 2019-06-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-06-12 2019-07-04 ABP.6743.1.195.2019.MZ 2019-07-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-06-12 2019-07-04 ABP.6743.1.194.2019.JC 2019-06-26 zgłoszenie bezskuteczne
2019-06-12 2019-07-04 ABP.6743.1.193.2019.JC 2019-06-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-06-11 2019-07-03 ABP.6743.1.192.2019.KS 2019-06-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-06-11 2019-07-03 ABP.6743.1.191.2019.JC 2019-07-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-06-10 2019-07-02 ABP.6743.1.190.2019.KS 2019-06-18 zgłoszenie bezskuteczne
2019-06-10 2019-07-02 ABP.6743.1.189.2019.JR 2019-06-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-06-07 2019-07-01 ABP.6743.1.187.2019.JC 2019-06-13 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2019-06-07 2019-07-01 ABP.6743.1.186.2019.JB 2019-07-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-06-07 2019-07-01 ABP.6743.1.185.2019.JB 2019-06-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-06-07 2019-07-01 ABP.6743.1.184.2019.MZ 2019-07-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-06-06 2019-06-28 ABP.6743.1.183.2019.KS 2019-06-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-06-06 2019-06-28 ABP.6743.1.182.2019.JB 2019-06-07 badanie kompletności wniosku
2019-06-06 2019-06-28 ABP.6743.1.181.2019.JB 2019-07-29 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-06-05 2019-06-27 ABP.6743.1.180.2019.KS 2019-06-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-06-05 2019-06-27 ABP.6743.1.179.2019.KS 2019-06-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-06-04 2019-06-26 ABP.6743.1.178.2019.JR 2019-06-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-06-04 2019-06-26 ABP.6743.1.177.2019.KS 2019-06-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-06-04 2019-06-26 ABP3743.1.176.2019.JR 2019-06-24 zgłoszenie bezskuteczne
2019-06-03 2019-06-24 ABP.6743.1.175.2019.JR 2019-06-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-06-03 2019-06-25 ABP.6743.1.174.2019.JC 2019-07-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-06-03 2019-06-25 ABP.6743.1.173.2019.JB 2019-06-05 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-06-03 2019-06-25 ABP.6743.1.172.2019.JC 2019-06-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-06-03 2019-06-25 ABP.6743.1.171.2019.JC 2019-06-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-05-31 2019-06-21 ABP.6743.1.170.2019.MZ 2019-06-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-05-31 2019-06-21 ABP.6743.1.169.2019.KS 2019-06-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-05-31 2019-06-21 ABP.6743.1.168.2019.KS 2019-06-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-05-31 2019-06-21 ABP.6743.1.167.2019.KS 2019-06-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-05-31 2019-06-21 ABP.6743.1.166.2019.KS 2019-06-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-05-31 2019-06-21 ABP.6743.1.165.2019.KS 2019-06-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-05-30 2019-06-21 ABP.6743.1.164.2019.JR 2019-06-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-05-28 2019-06-19 ABP.6743.1.163.2019.JB 2019-07-04 przesłano odwołanie
2019-05-28 2019-06-19 ABP.6743.1.162.2019.KS 2019-06-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-05-28 2019-06-19 ABP.6743.1.188.2019.KS 2019-06-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-05-24 2019-06-17 ABP.6743.1.161.2019.JR 2019-06-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-05-24 2019-06-17 ABP.6743.1.160.2019.MZ 2019-06-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-05-24 2019-06-17 ABP.6743.1.159.2019.MZ 2019-08-05 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-05-24 2019-06-17 ABP.6743.1.158.2019.KS 2019-06-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-05-22 2019-06-13 ABP.6743.1.157.2019.MZ 2019-06-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-05-22 2019-06-13 ABP.6743.1.156.2019.KC 2019-06-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-05-21 2019-06-12 ABP.6743.1.155.2019.JB 2019-05-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-05-21 2019-06-12 ABP.6743.1.154.2019.JR 2019-05-24 zgłoszenie bezzasadne
2019-05-21 2019-06-12 ABP.6743.1.153.2019.MZ 2019-08-05 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-05-21 2019-06-12 ABP.6743.1.152.2019.KS 2019-07-10 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-05-20 2019-06-11 ABP.6743.1.151.2019.MZ 2019-05-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-05-20 2019-06-11 ABP.6743.1.150.2019.JR 2019-06-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-05-20 2019-06-11 ABP.6740.1.149.2019.JB 2019-06-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-05-20 2019-06-11 ABP.6743.1.148.2019.MZ 2019-07-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-05-17 2019-06-10 ABP.6743.1.147.2019.AB 2019-05-21 zgłoszenie bezzasadne
2019-05-17 2019-06-10 ABP.6743.1.146.2019.MZ 2019-05-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-05-16 2019-06-07 ABP.6743.1.145.2019.JB 2019-05-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-05-15 2019-06-06 ABP.6743.1.144.2019.JR 2019-05-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-05-15 2019-06-06 ABP.6743.1.143.2019.JB 2019-06-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-05-15 2019-06-06 ABP.6743.1.142.2019.JR 2019-05-27 wycofanie zgłoszenia
2019-05-15 2019-06-06 ABP.6743.1.141.2019.JB 2019-05-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-05-15 2019-06-06 ABP.6743.1.140.2019.JB 2019-05-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-05-15 2019-06-06 ABP.6743.1.139.2019.JB 2019-05-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-05-15 2019-06-06 ABP.6743.1.138.2019.KC 2019-05-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-05-15 2019-06-06 ABP.6743.1.137.2019.HG 2019-05-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-05-14 2019-06-05 ABP.6743.1.136.2019.KC 2019-05-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-05-13 2019-06-04 ABP.6743.1.135.2019.KC 2019-05-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-05-13 2019-06-04 ABP.6743.1.134.2019.JB 2019-05-23 wycofanie zgłoszenia
2019-05-10 2019-06-03 ABP.6743.1.133.2019.JR 2019-05-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-05-10 2019-06-03 ABP.6743.1.132.2019.KC 2019-06-24 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-05-10 2019-06-03 ABP.6743.1.131.2019.KC 2019-05-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-05-06 2019-05-28 ABP.6743.1.129.2019.JR 2019-05-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-05-06 2019-05-28 ABP.6743.1.128.2019.JB 2019-05-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-05-06 2019-05-28 ABP.6743.1.125.2019.JB 2019-05-13 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-04-30 2019-05-22 ABP.6743.1.127.2019.JB 2019-05-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-04-30 2019-05-22 ABP.6743.1.126.2019.JC 2019-06-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-04-30 2019-05-22 ABP.6743.1.124.2019.JR 2019-05-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-04-30 2019-05-22 ABP.6743.1.123.2019.JC 2019-05-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-04-30 2019-05-22 ABP.6743.1.130.2019.JB 2019-05-31 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-04-29 2019-05-21 ABP.6743.1.122.2019.JC 2019-05-17 wycofanie zgłoszenia
2019-04-26 2019-05-17 ABP.6743.1.121.2019.JC 2019-05-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-04-26 2019-05-17 ABP.6743.1.120.2019.KC 2019-05-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-04-26 2019-05-17 ABP.6743.1.119.2019.MZ 2019-05-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-04-26 2019-05-17 ABP.6743.4.9.2019.JR 2019-05-14 wycofanie zgłoszenia
2019-04-25 2019-05-16 ABP.6743.1.118.2019.JC 2019-05-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-04-25 2019-05-15 ABP.6743.1.117.2019.KC 2019-05-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-04-25 2019-05-16 ABP.6743.1.116.2019.JR 2019-04-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-04-24 2019-05-16 ABP.6743.1.115.2019.KC 2019-05-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-04-23 2019-05-15 ABP.6743.1.114.2019.JC 2019-05-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-04-23 2019-05-15 ABP.6743.1.113.2019.JC 2019-05-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-04-23 2019-05-15 ABP.6743.1.112.2019.KC 2019-05-08 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2019-04-23 2019-05-15 ABP.6743.1.111.2019.JC 2019-05-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-04-17 2019-05-09 ABP.6743.1.110.2019.JB 2019-05-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-04-15 2019-05-07 ABP.6743.4.7.2019.JR 2019-05-10 wycofanie zgłoszenia
2019-04-15 2019-05-07 ABP.6743.4.6.2019.JR 2019-05-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-04-15 2019-05-07 ABP.6743.1.109.2019.JC 2019-06-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-04-15 2019-05-07 ABP.6743.1.108.2019.MZ 2019-04-30 wycofanie zgłoszenia
2019-04-15 2019-05-07 ABP.6743.1.107.2019.KC 2019-06-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-04-15 2019-05-07 ABP.6743.1.105.2019.JB 2019-04-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-04-15 2019-05-07 ABP.6743.1.106.2019.JC 2019-04-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-04-12 2019-05-06 ABP.6743.1.104.2019.KC 2019-06-03 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-04-12 2019-05-06 ABP.6743.1.103.2019.JC 2019-05-22 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-04-11 2019-05-03 ABP.6743.1.102.2019.JB 2019-04-15 badanie kompletności wniosku
2019-04-11 2019-05-03 ABP.6743.4.8.2019.JB 2019-04-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-04-10 2019-05-06 ABP.6743.1.101.2019.JC 2019-05-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-04-10 2019-05-06 ABP.6743.1.100.2019.JC 2019-05-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-04-10 2019-05-06 ABP.6743.1.99.2019.JC 2019-05-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-04-10 2019-05-06 ABP.6743.1.98.2019.JC 2019-05-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-04-10 2019-05-06 ABP.6743.1.97.2019.JC 2019-05-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-04-10 2019-05-06 ABP.6743.1.96.2019.JC 2019-05-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-04-10 2019-05-06 ABP.6743.1.95.2019.KC 2019-05-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-04-10 2019-05-06 ABP.6743.1.94.2019.KC 2019-05-09 wycofanie zgłoszenia
2019-04-10 2019-05-06 ABP.6743.1.93.2019.KC 2019-05-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-04-09 2019-04-30 ABP.6743.1.92.2019.KC 2019-04-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-04-09 2019-05-02 ABP.6743.4.5.2019.JC 2019-04-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-04-08 2019-04-29 ABP.6743.1.90.2019.KC 2019-05-28 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-04-05 2019-04-26 ABP.6743.1.89.2019.JB 2019-04-10 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2019-04-05 2019-04-26 ABP.6743.1.88.2019.KC 2019-05-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-04-04 2019-04-26 ABP.6743.1.87.2019.MZ 2019-06-05 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-04-02 2019-04-24 ABP.6743.1.86.2019.JC 2019-04-08 organ nie wniósł sprzeciwu
2019-04-02 2019-04-24 ABP.6743.1.85.2019.MZ 2019-06-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-04-01 2019-04-23 ABP.6743.1.84.2019.JR 2019-04-10 zgłoszenie bezzasadne
2019-04-01 2019-04-23 ABP.6743.1.83.2019.KC 2019-05-21 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-04-01 2019-04-23 ABP.6743.1.82.2019.KC 2019-04-03 zgłoszenie bezzasadne
2019-04-01 2019-04-23 ABP.6743.1.81.2019.KC 2019-04-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-03-29 2019-04-22 ABP.6743.1.80.2019.MZ 2019-04-09 organ nie wniósł sprzeciwu
2019-03-29 2019-04-22 ABP.6743.1.79.2019.MZ 2019-05-20 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-03-29 2019-04-22 ABP.6743.1.78.2019.MZ 2019-05-20 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-03-28 2019-04-19 ABP.6743.1.77.2019.JR 2019-04-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-03-26 2019-04-17 ABP.6743.1.76.2019.MZ 2019-04-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-03-26 2019-04-17 ABP.6743.1.75.2019.KC 2019-04-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-03-26 2019-04-17 ABP.6743.1.74.2019.JC 2019-04-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-03-20 2019-04-11 ABP.6743.1.71.2019.KC 2019-04-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-03-20 2019-04-11 ABP.6743.1.70.2019.MZ 2019-05-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-03-20 2019-04-11 ABP.6743.1.73.2019.JR 2019-05-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-03-20 2019-04-11 ABP.6743.1.72.2019.JR 2019-05-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-03-19 2019-04-10 ABP.6743.1.69.2019.JR 2019-03-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-03-19 2019-04-10 ABP.6743.1.68.2019.KC 2019-03-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-03-18 2019-04-09 ABP.6743.1.67.2019.JR 2019-05-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-03-15 2019-04-08 ABP.6743.1.66.2019.JC 2019-04-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-03-14 2019-04-05 ABP.6743.1.65.2019.HG 2019-03-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-03-14 2019-04-05 ABP.6743.1.64.2019.JC 2019-03-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-03-13 2019-04-04 ABP.6743.1.63.2019.KC 2019-03-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-03-13 2019-04-04 ABP.6743.1.62.2019.HG 2019-03-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-03-12 2019-04-03 ABP.6743.1.61.2019.JR 2019-04-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-03-12 2019-04-03 ABP.6743.1.60.2019.MZ 2019-04-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-03-12 2019-04-03 ABP.6743.1.59.2019.JR 2019-04-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-03-12 2019-04-03 ABP.6743.1.58.2019.MZ 2019-10-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-03-12 2019-04-03 ABP.6743.1.57.2019.KC 2019-04-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-03-11 2019-04-02 ABP.6743.1.56.2019.MZ 2019-03-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-03-08 2019-04-01 ABP.6743.1.55.2019.MZ 2019-04-08 organ nie wniósł sprzeciwu
2019-03-08 2019-04-01 ABP.6743.1.54.2019.JR 2019-03-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-03-08 2019-04-01 ABP.6743.1.53.2019.JC 2019-03-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-03-07 2019-03-29 ABP.6743.1.52.2019.JC 2019-03-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-03-07 2019-03-29 ABP.6743.1.51.2019.KC 2019-03-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-03-07 2019-03-29 ABP.6743.1.50.2019.MZ 2019-03-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-03-05 2019-03-27 ABP.6743.1.49.2019.JC 2019-03-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-03-05 2019-03-27 ABP.6743.1.48.2019.JR 2019-03-12 zgłoszenie bezzasadne
2019-03-05 2019-03-27 ABP.6743.1.47.2019.KC 2019-03-15 zgłoszenie bezskuteczne
2019-03-04 2019-03-26 ABP.6743.1.46.2019.MZ 2019-05-09 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-03-01 2019-03-25 ABP.6743.1.45.2019.JR 2019-03-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-02-28 2019-04-19 ABP.6743.1.44.2019.MR 2019-03-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-02-28 2019-03-22 ABP.6743.1.43.2019.KC 2019-03-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-02-28 2019-03-22 ABP.6743.1.42.2019.KC 2019-03-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-02-27 2019-03-21 ABP.6743.1.41.2019.MZ 2019-04-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-02-25 2019-03-19 ABP.6743.1.40.2019.MZ 2019-03-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-02-22 2019-03-18 ABP.6743.1.39.2019.JR 2019-02-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-02-22 2019-03-18 ABP.6743.1.38.2019.JR 2019-02-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-02-22 2019-03-18 ABP.6743.1.37.2019.JR 2019-02-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-02-22 2019-03-18 ABP.6743.1.36.2019.KC 2019-03-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-02-22 2019-03-18 ABP.6743.1.35.2019.JC 2019-02-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-02-20 2019-03-14 ABP.6743.1.34.2019.KC 2019-03-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-02-20 2019-03-14 ABP.6743.1.33.2019.KC 2019-03-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-02-20 2019-03-14 ABP.6743.1.32.2019.JR 2019-02-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-02-20 2019-03-14 ABP.6743.1.31.2019.KC 2019-03-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-02-20 2019-03-14 ABP.6743.1.30.2019.MZ 2019-02-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-02-19 2019-03-13 ABP.6743.1.29.2019.MR 2019-05-09 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2019-02-19 2019-03-13 ABP.6743.4.4.2019.JC 2019-02-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-02-18 2019-03-12 ABP.6743.1.28.2019.MZ 2019-02-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-02-18 2019-03-12 ABP.6743.1.27.2019.KC 2019-03-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-02-14 2019-03-08 ABP.6743.1.26.2019.JC 2019-02-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-02-14 2019-03-08 ABP.6743.1.25.2019.JC 2019-02-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-02-13 2019-03-07 ABP.6743.1.24.2019.MZ 2019-02-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-02-11 2019-01-08 ABP.6743.1.23.2019.JC 2019-02-19 wycofanie zgłoszenia
2019-02-11 2019-02-05 ABP.6743.1.22.2019.MR 2019-03-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-02-06 2019-02-27 ABP.6743.1.21.2019.KC 2019-02-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-02-04 2019-02-25 ABP.6743.1.20.2018.JC 2019-02-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-02-04 2019-02-25 ABP.6743.1.19.2019.JC 2019-02-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-02-01 2019-02-22 ABP.6743.1.18.2019.MR 2019-02-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-01-31 2019-02-21 ABP.6743.4.3.2019.JC 2019-02-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-01-31 2019-02-21 ABP.6743.4.2.2019.JC 2019-02-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-01-30 2019-02-21 ABP.6743.1.17.2019.JR 2019-02-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-01-24 2019-02-15 ABP.6740.1.16.2019.MR 2019-03-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-01-24 2019-02-15 ABP.6743.1.15.2019.KC 2019-02-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-01-23 2019-02-14 ABP.6743.1.14.2019.MR 2019-02-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-01-23 2019-02-14 ABP.6743.1.13.2019.MZ 2019-01-25 badanie kompletności wniosku
2019-01-23 2019-02-14 ABP.6743.1.12.2019.KC 2019-02-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-01-23 2019-02-14 ABP.6743.1.11.2019.KC 2019-02-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-01-23 2019-02-14 ABP.6743.1.10.2019.KC 2019-02-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-01-23 2019-02-14 ABP.6743.1.9.2019.KC 2019-02-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-01-15 2019-02-06 ABP.6743.1.8.2019.JR 2019-01-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-01-14 2018-12-04 ABP.6743.4.1.2019.JR 2019-01-17 pismo informujące do strony (Art. 9 Kodeksu Postępowania Administracyjnego)
2019-01-14 2019-02-05 ABP.6743.1.7.2019.JC 2019-01-23 wycofanie zgłoszenia
2019-01-11 2019-02-04 ABP.6743.1.6.2019.KC 2019-01-15 badanie kompletności wniosku
2019-01-10 2019-02-01 ABP.6743.1.5.2019.MZ 2019-01-17 pismo informujące do strony (Art. 9 Kodeksu Postępowania Administracyjnego)
2019-01-09 2019-01-31 ABP.6743.1.4.2019.KC 2019-01-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-01-07 2019-01-29 ABP.6743.1.2.2019.MZ 2019-01-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-01-07 2019-01-29 ABP.6743.1.3.2019.JR 2019-02-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2019-01-03 2019-01-25 ABP.6743.1.1.2019.JR 2019-01-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-12-31 2019-01-22 ABP.6743.1.402.2018.MZ 2019-01-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-12-27 2019-01-17 ABP.6743.1.401.2018.MZ 2019-01-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-12-21 2019-01-11 ABP.6743.1.400.2018.KC 2019-02-08 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-12-21 2019-01-11 ABP.6743.1.399.2018.KC 2019-02-08 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-12-21 2019-01-11 ABP.67431.398.2018.MZ 2019-02-20 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-12-20 2019-01-11 ABP.6743.1.397.2018.KC 2019-01-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-12-17 2019-01-08 ABP.6743.1.396.2018.MZ 2019-02-04 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-12-14 2019-01-07 ABP.6743.4.41.2018.MZ 2019-01-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-12-14 2019-01-07 ABP.6743.4.40.2018.MZ 2018-12-31 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-12-14 2019-01-14 ABP.6743.1.395.2018.MZ 2019-02-04 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-12-13 2019-01-04 ABP.6743.1.394.2018.MZ 2019-01-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-12-12 2019-01-03 ABP.6743.1.393.2018.KC 2019-01-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-12-12 2019-01-03 ABP.6743.1.392.2018.JR 2019-02-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-12-11 2019-01-02 ABP.6743.1.391.2018.MZ 2019-01-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-12-11 2019-01-02 ABP.6743.1.390.2018.JC 2018-12-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-12-07 2018-12-31 ABP.6743.1.389.2018.JC 2019-01-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-12-07 2018-12-31 ABP.6743.1.388.2018.JR 2018-12-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-12-07 2018-12-31 ABP.6743.1.387.2018.MZ 2018-12-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-12-07 2018-12-31 ABP.6743.4.39.2018.JC 2018-12-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-12-06 2018-12-28 ABP.6743.1.386.2018.KC 2018-12-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-12-06 2018-12-28 ABP.6743.1.385.2018.MZ 2019-06-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-12-06 2018-12-28 ABP.6743.1.384.2018.JR 2018-12-10 badanie kompletności pisma
2018-12-05 2018-12-27 ABP.6743.1.383.2018.JC 2018-12-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-12-03 2018-12-25 ABP.6743.4.38.2018.JC 2019-01-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-12-03 2018-12-25 ABP.6743.1.382.2018.MR 2018-12-04 zgłoszenie bezzasadne
2018-11-30 2018-12-24 ABP.6743.1.381.2018.HG 2018-12-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-11-30 2018-12-24 ABP.6743.4.37.2018.KC 2019-01-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-11-29 2018-12-21 ABP.6743.1.380.2018.JC 2019-01-07 zgłoszenie bezzasadne
2018-11-29 2018-12-21 ABP.6743.1.379.2018.MZ 2019-01-14 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-11-29 2018-12-21 ABP.6743.4.36.2018.JC 2018-12-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-11-29 2018-12-21 ABP.6743.4.35.2018.MZ 2018-12-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-11-28 2018-12-28 ABP.6743.1.378.2018.JC 2018-11-30 zgłoszenie bezzasadne
2018-11-28 2018-12-28 ABP.6743.1.377.2018.MR 2018-12-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-11-26 2018-12-18 ABP.6743.1.376.2018.MR 2019-03-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-11-26 2018-12-18 ABP.6743.1.375.2018.MZ 2018-12-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-11-23 2018-12-17 ABP.6743.1.374.2018.MR 2018-12-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-11-21 2018-12-13 ABP.6743.1.373.2018.JC 2018-11-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-11-15 2018-12-07 ABP.6743.1.372.2018.KC 2019-01-03 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-11-15 2018-12-07 ABP.6743.1.371.2018.JR 2018-11-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-11-15 2018-12-07 ABP.6743.1.370.2018.MZ 2018-11-27 wycofanie zgłoszenia
2018-11-15 2018-12-07 ABP.6743.1.369.2018.MZ 2018-11-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-11-15 2018-12-07 ABP.6743.4.34.2018.JR 2018-11-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-11-14 2018-12-06 ABP.6743.4.33.2018.HG 2018-11-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-11-14 2018-12-06 ABP.6743.1.368.2018.JR 2018-12-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-11-14 2018-12-06 ABP.6743.1.367.2018.JR 2018-11-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-11-14 2018-12-06 ABP.6743.1.366.2018.MZ 2018-12-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-11-14 2018-12-06 ABP.6743.1.365.2018.MZ 2018-11-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-11-08 2018-11-30 ABP.6743.1.364.2018.MR 2018-11-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-11-08 2018-11-30 ABP.6743.1.363.2018.MZ 2019-01-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-11-08 2018-11-30 ABP.6743.1.362.2018.MZ 2018-11-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-11-07 2018-11-29 ABP.6743.1.361.2018.MZ 2018-12-03 wycofanie zgłoszenia
2018-11-06 2018-11-28 ABP.6743.1.360.2018.MZ 2019-02-04 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-11-05 2018-11-27 ABP.6743.1.359.2018.MZ 2018-11-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-11-02 2018-11-26 ABP.6743.1.358.2018.MR 2019-01-30 wycofanie zgłoszenia
2018-11-02 2018-11-26 ABP.6743.1.357.2018.JC 2018-11-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-31 2018-11-22 ABP.6743.1.356.2018.MR 2019-01-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-31 2018-11-22 ABP.6743.1.355.2018.MZ 2019-01-04 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-10-30 2018-11-21 ABP.6743.1.354.2018.MZ 2018-11-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-26 2018-11-19 ABP.6743.1.353.2018.MZ 2018-11-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-26 2018-11-19 ABP.6743.1.352.2018.MZ 2018-11-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-26 2018-11-19 ABP.6743.1.351.2018.MZ 2018-11-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-25 2018-11-16 ABP.6743.1.350.2018.JR 2018-12-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-23 2018-11-14 ABP.6743.1.349.2018.JC 2018-10-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-22 2018-11-13 ABP.6743.1.348.2018.MR 2018-12-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-19 2018-11-12 ABP.6743.1.347.2018.MZ 2018-10-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-19 2018-11-12 ABP.6743.1.346.2018.MR 2019-01-04 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-10-18 2018-11-09 ABP.6743.4.32.2018.JR 2018-12-03 organ nie wniósł sprzeciwu
2018-10-17 2018-11-08 ABP.6743.1.345.2018.JR 2018-10-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-17 2018-11-08 ABP.6743.1.344.2018.JR 2018-10-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-17 2018-11-08 ABP.6743.1.343.2018.JR 2018-10-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-16 2018-11-07 ABP.6743.1.342.2018.MZ 2018-12-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-16 2018-11-07 ABP.6743.4.31.2018.MZ 2018-11-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-15 2018-11-06 ABP.6743.1.341.2018.MR 2018-10-18 zgłoszenie bezzasadne
2018-10-15 2018-11-06 ABP.6743.1.340.2018.JC 2018-10-19 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-10-12 2018-11-05 ABP.6743.1.339.2018.JC 2018-10-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-12 2018-11-05 ABP.6743.1.338.2018.JC 2018-11-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-11 2018-10-02 ABP.6743.1.337.2018.MZ 2018-11-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-10 2018-11-02 ABP.6743.1.336.2018.MR 2018-10-24 wycofanie zgłoszenia
2018-10-09 2018-10-31 ABP.6743.1.335.2018.JR 2018-11-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-09 2018-10-31 ABP.6743.1.334.2018.JR 2018-10-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-09 2018-10-31 ABP.6743.1.333.2018.MZ 2018-10-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-09 2018-10-31 ABP.6743.1.332.2018.MZ 2018-10-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-08 2018-10-30 ABP.6743.1.331.2018.JR 2018-10-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-08 2018-10-30 ABP.6743.1.330.2018.JR 2018-10-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-03 2018-10-25 ABP.6743.1.329.2018.JC 2018-11-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-03 2018-10-25 ABP.6743.1.328.2018.JR 2018-10-08 zgłoszenie bezzasadne
2018-10-02 2018-10-24 ABP.6743.1.327.2018.MZ 2018-10-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-01 2018-10-23 ABP.6743.1.325.2018.MZ 2018-10-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-01 2018-10-23 ABP.6743.1.326.2018.MR 2018-11-05 zgłoszenie bezskuteczne
2018-09-28 2018-10-22 ABP.6743.1.324.2018.JR 2018-10-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-27 2018-10-19 ABP.6743.1.323.2018.JC 2018-10-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-27 2018-10-19 ABP.6743.1.322.2018.JC 2018-11-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-27 2018-10-19 ABP.6743.1.321.2018.KC 2018-11-13 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-09-26 2018-10-18 ABP.6743.1.320.2018.MR 2018-10-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-26 2018-10-18 ABP.6743.1.319.2018.MR 2018-10-10 wycofanie zgłoszenia
2018-09-26 2018-10-18 ABP.6743.1.318.2018.MR 2018-10-10 wycofanie zgłoszenia
2018-09-26 2018-10-18 ABP.6743.1.317.2018.MR 2018-10-10 wycofanie zgłoszenia
2018-09-26 2018-10-18 ABP.6743.1.316.2018.MR 2019-02-18 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-09-25 2018-10-17 ABP.6743.1.315.2018.JR 2018-10-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-25 2018-10-17 ABP.6743.1.314.2018.KC 2018-10-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-25 2018-10-17 ABP.6743.1.313.2018.JR 2018-10-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-25 2018-10-17 ABP.6743.1.312.2018.JR 2018-10-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-24 2018-10-16 ABP.6743.1.311.2018.HG 2018-10-08 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-09-21 2018-10-15 ABP.6743.1.309.2018.KC 2018-11-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-20 2018-10-12 ABP.6743.1.308.2018.JR 2018-09-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-19 2018-10-11 ABP.6743.1.307.2018.JR 2018-09-26 zgłoszenie bezzasadne
2018-09-19 2018-10-11 ABP.6743.1.306.2018.JR 2018-10-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-19 2018-10-11 ABP.6743.1.305.2018.HG 2018-09-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-17 2018-10-09 ABP.6743.1.304.2018.JR 2018-12-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-17 2018-10-09 ABP.6743.1.303.2018.JR 2018-09-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-17 2018-10-09 ABP.6743.1.302.2018.HG 2018-09-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-14 2018-10-08 ABP.6743.1.301.2018.HG 2018-10-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-14 2018-10-08 ABP.6743.1.300.2018.HG 2018-09-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-14 2018-10-08 ABP.6743.1.299.2018.KC 2018-09-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-14 2018-10-08 ABP.6743.1.298.2018.KC 2018-10-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-14 2018-10-08 ABP.6743.1.297.2018.MZ 2018-09-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-14 2018-10-08 ABP.6743.1.310.2018.KC 2018-10-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-13 2018-10-05 ABP.6743.1.296.2018.MZ 2018-09-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-11 2018-10-03 ABP.6743.4.30.2018.HG 2018-09-25 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2018-09-10 2018-10-02 ABP.6743.1.295.2018.HG 2018-10-30 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-09-07 2018-10-01 ABP.6743.1.294.2018.JR 2018-09-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-07 2018-10-01 ABP.6743.1.293.2018.JR 2018-09-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-06 2018-09-28 ABP.6743.1.292.2018.MR 2018-09-13 wycofanie zgłoszenia
2018-09-06 2018-09-28 ABP.6743.1.291.2018.MR 2018-09-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-05 2018-09-27 ABP.6743.1.290.2018.MR 2018-09-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-04 2018-09-26 ABP.6743.1.289.2018.JR 2018-10-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-04 2018-09-26 ABP.6743.1.288.2018.JR 2018-10-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-04 2018-09-26 ABP.6743.4.29.2018.MR 2018-09-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-03 2018-09-25 ABP.6743.1.287.2018.HG 2018-09-06 zgłoszenie bezzasadne
2018-09-03 2018-09-25 ABP.6743.1.286.2018.HG 2018-09-10 zgłoszenie bezzasadne
2018-08-31 2018-09-24 ABP.6743.1.285.2018.MZ 2018-12-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-31 2018-09-24 ABP.6743.1.284.2018.JR 2018-10-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-31 2018-09-24 ABP.6743.1.283.2018.JR 2018-09-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-31 2018-09-24 ABP.6743.1.282.2018.JR 2018-10-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-31 2018-09-24 ABP.6743.1.281.2018.HG 2018-09-10 wycofanie zgłoszenia
2018-08-30 2018-09-21 ABP.6743.1.280.2018.JC 2018-09-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-28 2018-09-19 ABP.6743.1.279.2018.HG 2018-09-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-28 2018-09-19 ABP.6743.1.278.2018.MZ 2018-10-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-27 2018-09-18 ABP.6743.1.277.2018.JR 2018-10-22 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-08-24 2018-09-17 ABP.6743.1.276.2018.MZ 2018-09-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-24 2018-09-17 ABP.6743.1.275.2018.MZ 2018-09-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-24 2018-09-17 ABP.6743.4.28.2018.MR 2018-09-06 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-08-23 2018-09-14 ABP.6743.1.274.2018.JR 2018-09-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-23 2018-09-14 ABP.6743.1.273.2018.MR 2018-09-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-23 2018-09-14 ABP.6743.1.272.2018.JR 2018-08-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-21 2018-09-12 ABP.6743.1.271.2018.JR 2018-10-09 wycofanie zgłoszenia
2018-08-20 2018-09-11 ABP.6743.1.270.2018.JR 2018-08-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-17 2018-09-10 ABP.6743.1.269.2018.MZ 2018-09-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-17 2018-09-10 ABP.6743.1.268.2018.JC 2018-09-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-16 2018-09-07 ABP.6743.1.267.2018.MZ 2018-08-31 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-16 2018-09-07 ABP.6743.1.266.2018.MZ 2018-08-31 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-16 2018-09-07 ABP.6743.1.265.2018.MZ 2018-09-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-16 2018-09-07 ABP.6743.1.264.2018.JR 2018-08-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-16 2018-09-07 ABP.6743.1.263.2018.JR 2018-09-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-16 2018-09-07 ABP.6743.4.27.2018.JR 2018-10-18 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-08-14 2018-09-05 ABP.6743.1.262.2018.MZ 2018-09-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-13 2018-09-04 ABP.6743.1.261.2018.MZ 2018-08-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-13 2018-09-04 ABP.6743.1.260.2018.JR 2018-10-04 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-08-13 2018-09-04 ABP.6743.1.259.2018.JR 2018-08-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-13 2018-09-04 ABP.6743.1.258.2018.JC 2018-10-22 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-08-13 2018-09-04 ABP.6743.1.257.2018.JR 2018-08-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-13 2018-09-04 ABP.6743.4.26.2018.JR 2018-09-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-10 2018-08-27 ABP.6743.1.256.2018.MZ 2018-08-13 badanie kompletności wniosku
2018-08-10 2018-09-03 ABP.6743.4.25.2018.MR 2018-08-27 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2018-08-09 2018-08-31 ABP.6743.1.255.2018.MR 2018-09-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-09 2018-08-31 ABP.6743.1.254.2018.MZ 2018-08-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-09 2018-08-31 ABP.6743.4.24.2018.JR 2018-09-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-09 2018-08-31 ABP.6743.4.23.2018.JR 2018-09-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-09 2018-08-31 ABP.6743.4.22.2018.JR 2018-09-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-08 2018-08-30 ABP.6743.1.253.2018.MZ 2018-08-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-08 2018-08-30 ABP.6743.1.252.2018.MR 2018-08-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-08 2018-08-30 ABP.6743.4.21.2018.MZ 2018-10-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-08 2018-08-30 ABP.6743.4.20.2018.JR 2018-09-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-08 2018-08-30 ABP.6743.4.19.2018.JR 2018-09-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-08 2018-08-30 ABP.6743.4.18.2018.JR 2018-09-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-07 2018-08-29 ABP.6743.1.251.2018.MZ 2018-10-16 organ nie wniósł sprzeciwu
2018-08-06 2018-08-28 ABP.6743.1.250.2018.JR 2018-08-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-06 2018-08-28 ABP.6743.1.249.2018.JR 2018-08-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-06 2018-08-28 AbP.6743.1.248.2018.JR 2018-08-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-06 2018-08-28 ABP.6743.1.247.2018.JR 2018-08-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-06 2018-08-28 ABP.6743.1.246.2018.JR 2018-08-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-06 2018-08-28 ABP.6743.1.245.2018.JR 2018-08-21 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2018-08-06 2018-08-28 ABP.6743.1.244.2018.JR 2018-08-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-06 2018-08-28 ABP.6743.1.243.2018.MR 2018-08-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-03 2018-08-27 ABP.6743.4.17.2018.JR 2018-08-08 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2018-08-03 2018-08-27 ABP.6743.4.16.2018.JR 2018-08-08 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2018-08-03 2018-08-27 ABP.6743.4.15.2018.JR 2018-08-08 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2018-08-03 2018-08-27 ABP.6743.4.14.2018.JR 2018-08-08 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2018-08-01 2018-08-23 ABP.6743.1.242.2018.JC 2018-08-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-31 2018-08-22 ABP.6743.1.241.2018.JC 2018-08-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-31 2018-08-22 ABP.6743.1.240.2018.MR 2018-08-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-30 2018-08-21 ABP.6743.1.239.2018.JC 2018-09-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-30 2018-08-21 ABP.6743.1.238.2018.JR 2018-08-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-26 2018-08-17 ABP.6743.1.237.2018.KC 2018-07-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-25 2018-08-16 ABP.6743.1.236.2018.JC 2018-07-26 badanie kompletności wniosku
2018-07-24 2018-08-08 ABP.6743.1.235.2018.JR 2018-09-11 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-07-24 2018-08-08 ABP.6743.1.234.2018.HG 2018-08-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-23 2018-08-14 ABP.6743.1.233.2018.KC 2018-08-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-23 2018-08-14 ABP.6743.1.232.2018.KC 2018-08-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-20 2018-08-13 ABP.6743.1.231.2018.JR 2018-07-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-20 2018-08-13 ABP.6743.1.230.2018.MZ 2018-08-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-19 2018-08-10 ABP.6743.1.229.2018.MZ 2018-08-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-19 2018-08-10 ABP.6743.1.228.2018.JC 2018-07-23 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2018-07-19 2018-08-10 ABP.6743.1.227.2018.JC 2018-07-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-19 2018-08-10 ABP.6743.1.226.2018.JC 2018-07-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-19 2018-08-10 ABP.6743.1.225.2018.JC 2018-07-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-17 2018-08-08 ABP.6743.4.13.2018.MZ 2018-07-24 wycofanie zgłoszenia
2018-07-16 2018-08-07 ABP.6743.1.224.2018.MZ 2018-08-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-16 2018-08-07 ABP.6743.1.223.2018.JC 2018-07-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-16 2018-08-07 ABP.6743.1.222.2018.JC 2018-08-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-13 2018-08-06 ABP.6743.1.221.2018.MZ 2018-07-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-13 2018-08-06 ABP.6743.1.220.2018.MZ 2018-08-29 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-07-12 2018-08-03 ABP.6743.1.219.2018.JC 2018-07-25 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-07-12 2018-08-03 ABP.6743.1.218.2018.HG 2018-07-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-12 2018-08-03 ABP.6743.1.217.2018.JC 2018-07-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-11 2018-08-02 ABP.6743.1.216.2018.KC 2018-07-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-11 2018-08-02 ABP.6743.1.215.2018.MZ 2018-08-29 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-07-11 2018-08-02 ABP.6743.1.214.2018.MZ 2018-08-29 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-07-11 2018-08-02 ABP.6743.1.213.2018.MO 2018-09-06 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-07-11 2018-08-02 ABP.6743.1.212.2018.MO 2018-08-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-10 2018-08-01 ABP.6743.1.211.2018.MZ 2018-08-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-10 2018-08-01 ABP.6743.1.210.2018.JC 2018-07-25 wycofanie zgłoszenia
2018-07-09 2018-07-31 ABP.6743.1.209.2018.MZ 2018-08-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-06 2018-07-30 ABP.6743.1.208.2018.JC 2018-07-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-06 2018-07-30 ABP.6743.1.207.2018.HG 2018-07-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-06 2018-07-30 ABP.6743.1.206.2018.HG 2018-07-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-06 2018-07-30 ABP.6743.1.205.2018.HG 2018-07-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-06 2018-07-30 ABP.6743.1.204.2018.MZ 2018-07-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-05 2018-07-27 ABP.6743.1.202.2018.JC 2018-07-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-05 2018-07-27 ABP.6743.1.201.2018.KC 2018-08-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-05 2018-07-27 ABP.6743.1.203.2018.MZ 2018-07-11 organ nie wniósł sprzeciwu
2018-07-03 2018-07-25 ABP.6743.1.200.2018.MZ 2018-07-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-03 2018-07-25 ABP.6743.1.199.2018.MO 2018-07-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-03 2018-07-25 ABP.6743.1.198.2018.JC 2018-08-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-03 2018-07-25 ABP.6743.1.197.2018.HG 2018-07-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-02 2018-07-24 ABP.6743.1.196.2018.HG 2018-07-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-02 2018-07-24 ABP.6743.1.195.2018.MZ 2018-08-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-02 2018-07-24 ABP.6743.1.194.2018.JC 2018-07-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-02 2018-07-24 ABP.6743.1.193.2018.MZ 2018-07-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-06-29 2018-07-23 ABP.6743.1.192.2018.HG 2018-07-02 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2018-06-29 2018-07-23 ABP.6743.1.191.2018.JC 2018-07-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-06-28 2018-07-20 ABP.6743.1.190.2018.JC 2018-07-05 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2018-06-27 2018-07-19 ABP.6743.1.189.2018.JC 2018-06-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-06-25 2018-07-17 ABP.6743.1.188.2018.MZ 2018-07-24 zgłoszenie bezzasadne
2018-06-25 2018-07-17 ABP.6743.1.187.2018.JR 2018-06-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-06-25 2018-07-17 ABP.6743.1.186.2018.JC 2018-07-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-06-22 2018-07-16 ABP.6743.1.185.2018.MZ 2018-07-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-06-22 2018-07-16 ABP.6743.1.184.2018.JR 2018-06-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-06-22 2018-07-16 ABP.6743.1.183.2018.MR 2018-07-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-06-21 2018-07-13 ABP.6743.1.182.2018.JC 2018-06-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-06-19 2018-07-11 ABP.6743.1.181.2018.HG 2018-06-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-06-18 2018-07-10 ABP.6743.1.180.2018. MZ 2018-06-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-06-13 2018-07-05 ABP.6743.1.179.2018.MZ 2018-06-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-06-12 2018-07-04 ABP.6743.1.177.2018.JR 2018-06-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-06-12 2018-07-04 ABP.6743.1.176.2018.JC 2018-07-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-06-12 2018-07-04 ABP.6743.1.178.2018.MZ 2018-06-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-06-11 2018-07-03 ABP.6743.4.12.2018.MO 2018-08-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-06-08 2018-07-02 ABP.6743.1.175.2018.MZ 2018-06-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-06-08 2018-07-02 ABP.6743.1.174.2018.KC 2018-06-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-06-07 2018-06-29 ABP.6743.1.173.2018.JR 2018-08-06 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-06-07 2018-06-29 ABP.6743.1.172.2018.MO 2018-06-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-06-06 2018-06-28 ABP.6743.1.171.2018.MZ 2018-06-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-06-05 2018-06-27 ABP.6743.4.11.2018.MZ 2018-07-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-06-04 2018-06-26 ABP.6740.01.170.2048.JC 2018-07-13 wycofanie zgłoszenia
2018-05-30 2018-06-21 ABP.6743.1.169.2018.JC 2018-06-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-30 2018-06-21 ABP.6743.1.168.2018.MZ 2018-06-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-29 2018-06-20 ABP.6743.1.167.2018.JR 2018-07-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-28 2018-06-19 ABP.6743.1.166.2018.JC 2018-06-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-28 2018-05-22 ABP.6743.1.165.2018.MO 2018-06-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-24 2018-06-15 ABP.6743.1.164.2018.JR 2018-07-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-24 2018-06-15 ABP.6743.1.163.2018.JR 2018-07-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-24 2018-06-15 ABP.6743.1.162.2018.KC 2018-07-17 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-05-23 2018-06-14 ABP.6743.1.161.2018.JR 2018-06-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-23 2018-06-07 ABP.6743.1.160.2018.MO 2018-05-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-22 2018-06-13 ABP.6743.1.159.2018.MR 2018-06-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-22 2018-06-13 ABP.6743.1.158.2018.HG 2018-06-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-22 2018-06-13 ABP.6743.1.157.2018.MO 2018-07-24 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-05-18 2018-06-11 ABP.6743.1.156.2018.MZ 2018-07-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-18 2018-06-11 ABP.6743.1.155.2018.MZ 2018-07-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-18 2018-06-11 ABP.6743.1.154.2018.MZ 2018-07-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-18 2018-06-11 ABP.6743.1.153.2018.MZ 2018-07-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-18 2018-06-11 ABP.6743.1.152.2018.JR 2018-05-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-18 2018-06-11 ABP.6743.1.151.2018.KC 2018-05-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-18 2018-06-11 ABP.6743.1.150.2018.MR 2018-05-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-18 2018-06-11 ABP.6743.1.149.2018.MR 2018-05-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-17 2018-06-08 ABP.6743.1.148.2018.MZ 2018-05-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-16 2018-06-07 ABP.6743.1.143.2018.MZ 2018-05-29 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2018-05-16 2018-06-07 ABP.6743.1.147.2018.MR 2018-06-04 wycofanie zgłoszenia
2018-05-16 2018-06-07 ABP.6743.1.146.2018.MR 2018-05-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-16 2018-06-07 ABP.6743.1.145.2018.JR 2018-05-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-16 2018-06-07 ABP.6743.1.144.2018.MO 2018-06-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-16 2018-06-07 ABP.6743.1.142.2018.MR 2018-05-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-16 2018-06-07 ABP.6743.1.141.2018.JR 2018-05-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-16 2018-06-07 ABP.6740.1.140.2018.MR 2018-05-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-16 2018-06-07 ABP.6743.1.139.2018.MR 2018-05-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-15 2018-06-06 ABP.6743.1.138.2018.MR 2018-05-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-14 2018-06-05 ABP.6743.1.137.2018.JR 2018-05-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-14 2018-06-05 ABP.6743.1.136.2018.MO 2018-05-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-14 2018-06-05 ABP.6743.1.135.2018.MO 2018-05-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-14 2018-06-05 ABP.6743.1.134.2018.MZ 2018-05-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-14 2018-06-05 ABP.6743.1.133.2018.MZ 2018-05-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-11 2018-06-04 ABP.6743.1.132.2018.JR 2018-06-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-11 2018-06-04 ABP.6743.1.131.2018.JR 2018-07-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-10 2018-06-01 ABP.6743.1.130.2018.JR 2018-06-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-09 2018-05-31 ABP.6743.1.129.2018.JR 2018-05-10 zgłoszenie bezzasadne
2018-05-09 2018-05-31 ABP.6743.1.128.2018.JR 2018-05-10 zgłoszenie bezzasadne
2018-05-09 2018-05-31 ABP.6743.1.127.2018.MR 2018-05-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-08 2018-05-30 ABP.6743.4.10.2018.MZ 2018-05-23 wycofanie zgłoszenia
2018-05-08 2018-05-30 ABP.6743.1.126.2018.MZ 2018-06-26 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-05-08 2018-05-30 ABP.6743.1.125.2018.JR 2018-05-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-08 2018-05-30 ABP.6743.1.124.2018.JC 2018-05-21 zgłoszenie bezzasadne
2018-05-08 2018-05-30 ABP.6743.1.123.2018.MR 2018-05-17 wycofanie zgłoszenia
2018-05-07 2018-05-29 ABP.6743.1.122.2018.MZ 2018-05-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-04 2018-05-28 ABP.6743.1.121.2018.MR 2018-05-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-04 2018-05-28 ABP.6743.1.120.2018.MR 2018-05-14 zgłoszenie bezzasadne
2018-05-04 2018-05-28 ABP.6743.1.117.2018.MR 2018-05-14 zgłoszenie bezzasadne
2018-05-02 2018-05-24 ABP.6743.4.9.2018.JC 2018-05-15 wycofanie zgłoszenia
2018-05-02 2018-05-24 ABP.6743.1.119.2018.MR 2018-05-21 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-05-02 2018-05-24 ABP.6743.1.118.2018.MR 2018-05-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-04-30 2018-05-22 ABP.6743.1.116.2018.JR 2018-05-14 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-04-30 2018-05-22 ABP.6743.1.115.2018.MR 2018-05-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-04-26 2018-05-18 ABP.6743.1.114.2018.MO 2018-05-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-04-25 2018-05-17 ABP.6743.1.113.2018.MO 2018-05-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-04-25 2018-05-17 ABP.6743.1.112.2018.JC 2018-05-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-04-24 2018-05-16 ABP.6743.1.111.2018.MO 2018-04-26 zgłoszenie bezzasadne
2018-04-23 2018-05-15 ABP.6743.1.110.2018.JR 2018-04-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-04-20 2018-05-14 ABP.6743.4.8.2018.MR 2018-05-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-04-20 2018-05-14 ABP.6743.1.109.2018.JR 2018-04-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-04-17 2018-05-09 ABP.6743.1.108.2018.HG 2018-04-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-04-16 2018-05-08 ABP.6743.1.107.2018.MZ 2018-05-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-04-13 2018-05-07 ABP.6743.1.106.2018.JR 2018-05-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-04-13 2018-05-07 ABP.6743.1.105.2018.MR 2018-05-28 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-04-12 2018-05-04 ABP.6743.1.104.2018.JC 2018-04-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-04-12 2018-05-04 ABP.6743.1.103.2018.JR 2018-04-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-04-12 2018-05-04 ABP.6743.1.102.2018.JR 2018-04-13 badanie kompletności wniosku
2018-04-11 2018-05-04 ABP.6743.1.101.2018.MO 2018-04-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-04-11 2018-05-04 ABP.6743.1.100.2018.JC 2018-04-18 wycofanie zgłoszenia
2018-04-11 2018-05-04 ABP.6743.1.99.2018.MR 2018-05-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-04-11 2018-05-04 ABP.6743.1.98.2018.MR 2018-04-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-04-11 2018-05-04 ABP.6743.1.97.2018.JC 2018-05-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-04-10 2018-05-02 ABP.6743.1.96.2018.MO 2018-06-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-04-10 2018-05-02 ABP.6743.1.95.2018.MO 2018-06-05 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-04-09 2018-05-02 ABP.6743.1.94.2018.MO 2018-04-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-04-09 2018-05-02 ABP.6743.1.93.2018.MO 2018-04-25 wycofanie zgłoszenia
2018-04-06 2018-04-30 ABP.6743.1.92.2018.MR 2018-04-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-04-06 2018-04-30 ABP.6743.1.91.2018.JR 2018-04-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-04-05 2018-04-30 ABP.6743.1.90.2018.JR 2018-04-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-04-04 2018-04-26 ABP.6743.1.89.2018.JR 2018-04-20 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-04-04 2018-04-26 ABP.6743.1.88.2018.JC 2018-04-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-30 2018-04-23 ABP.6743.4.7.2018.MR 2018-05-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-30 2018-04-23 ABP.6743.4.6.2018.MR 2018-05-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-30 2018-04-23 ABP.6743.4.5.2018.MR 2018-05-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-30 2018-04-23 ABP.6743.1.87.2018.JR 2018-04-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-29 2018-04-20 ABP.6743.1.86.2018.JR 2018-04-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-29 2018-04-20 ABP.6743.1.85.2018.JR 2018-04-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-29 2018-04-20 ABP.6743.1.84.2018.MZ 2018-04-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-29 2018-04-20 ABP.6743.1.83.2018.MR 2018-04-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-28 2018-04-19 ABP.6743.1.82.2018.MZ 2018-04-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-27 2018-04-18 ABP.6743.1.81.2018.JC 2018-04-05 zgłoszenie bezskuteczne
2018-03-27 2018-04-18 ABP.6743.1.80.2018.MZ 2018-04-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-26 2018-04-17 ABP.6743.1.78.2018.JR 2018-04-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-26 2018-04-17 ABP.6743.1.79.2018.MR 2018-05-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-21 2018-04-12 ABP.6743.1.77.2018.MO 2018-03-26 zgłoszenie bezzasadne
2018-03-21 2018-04-12 ABP.6743.1.76.2018.MO 2018-06-04 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-03-20 2018-04-11 ABP.6743.1.75.2018.HG 2018-03-21 badanie kompletności wniosku
2018-03-20 2018-04-11 ABP.6743.1.74.2018.JR 2018-04-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-20 2018-04-11 ABP.6743.4.4.2018.MZ 2018-05-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-19 2018-04-10 ABP.6743.1.73.2018.JR 2018-03-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-19 2018-04-10 ABP.6743.1.72.2018.MZ 2018-05-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-19 2018-04-10 ABP.6743.1.71.2018.MZ 2018-05-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-19 2018-04-10 ABP.6743.1.70.2018.MZ 2018-05-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-19 2018-04-10 ABP.6743.1.69.2018.MZ 2018-05-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-19 2018-04-10 ABP.6743.1.68.2018.MR 2018-03-30 wycofanie zgłoszenia
2018-03-16 2018-04-09 ABP.6743.1.67.2018.MZ 2018-05-07 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-03-16 2018-04-09 ABP.6743.1.66.2018.MZ 2018-05-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-15 2018-04-06 ABP.6743.1.65.2018.MO 2018-03-26 zgłoszenie bezzasadne
2018-03-14 2018-04-05 ABP.6743.1.64.2018.MR 2018-03-23 wycofanie zgłoszenia
2018-03-14 2018-04-05 ABP.6743.1.63.2018.MR 2018-04-18 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-03-14 2018-04-05 ABP.6743.1.62.2018.JC 2018-04-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-12 2018-04-03 ABP.6743.1.61.2018.KC 2018-03-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-08 2018-03-30 ABP.6743.1.60.2018.MZ 2018-04-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-08 2018-03-30 ABP.6743.1.59.2018.MR 2018-03-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-07 2018-03-29 ABP.6743.1.58.2018.HG 2018-04-04 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-03-07 2018-03-29 ABP.6743.1.57.2018.JC 2018-03-21 zgłoszenie bezskuteczne
2018-03-06 2018-03-28 ABP.6743.1.56.2018.JR 2018-03-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-06 2018-03-28 ABP.6743.1.55.2018.MR 2018-03-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-06 2018-03-28 ABP.6743.1.54.2018.JR 2018-03-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-06 2018-03-28 ABP.6743.1.53.2018.MR 2018-03-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-06 2018-03-28 ABP.6743.1.52.2018.JR 2018-03-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-06 2018-03-28 ABP.6743.1.51.2018.MZ 2018-05-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-05 2018-03-27 ABP.6740.1.50.2018.MR 2018-03-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-02 2018-03-26 ABP.6743.1.49.2018.MZ 2018-03-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-01 2018-03-23 ABP.6743.1.48.2018.JC 2018-03-05 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-03-01 2018-03-23 ABP.6743.1.47.2018.MR 2018-03-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-28 2018-03-22 ABP.6743.1.46.2018.MZ 2018-06-05 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-02-26 2018-03-20 ABP.6743.1.45.2018.JR 2018-03-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-26 2018-03-20 ABP.6743.1.44.2018.MR 2018-03-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-26 2018-03-20 ABP.6743.1.43.2018.JR 2018-03-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-23 2018-03-16 ABP.6743.1.42.2018.JR 2018-02-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-22 2018-03-15 ABP.6743.1.41.2018.JR 2018-02-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-22 2018-03-15 ABP.6743.1.40.2018.JR 2018-02-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-22 2018-03-15 ABP.6743.1.39.2018.JR 2018-02-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-22 2018-03-15 ABP.6743.1.38.2018.JR 2018-02-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-19 2018-03-13 ABP.6743.1.37.2018.MZ 2018-03-05 zgłoszenie bezzasadne
2018-02-19 2018-03-13 ABP.6743.1.36.2018.JC 2018-02-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-19 2018-03-13 ABP.6743.4.3.2018.JC 2018-04-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-15 2018-03-09 ABP.6743.1.35.2018.MR 2018-03-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-15 2018-03-09 ABP.6743.1.34.2018.MR 2018-03-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-15 2018-03-09 ABP.6743.1.33.2018.MR 2018-03-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-14 2018-03-08 ABP.6743.1.32.2018.MR 2018-02-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-14 2018-03-08 ABP.6743.1.31.2018.MZ 2018-02-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-12 2018-03-06 ABP.6743.1.30.2018.JR 2018-02-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-09 2018-03-05 ABP.6743.1.29.2018.JR 2018-02-14 zgłoszenie bezzasadne
2018-02-09 2018-03-05 ABP.6743.1.28.2018.MZ 2018-02-12 badanie kompletności wniosku
2018-02-09 2018-03-05 ABP.6743.1.27.2018.MZ 2018-02-12 badanie kompletności pisma
2018-02-09 2018-03-05 ABP.6743.1.26.2018.MZ 2018-02-12 badanie kompletności wniosku
2018-02-09 2018-03-05 ABP.6743.1.25.2018.MZ 2018-02-12 badanie kompletności wniosku
2018-02-09 2018-03-05 ABP.6743.1.24.2018.MO 2018-02-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-07 2018-03-01 ABP.6743.1.23.2018.JR 2018-02-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-07 2018-03-01 ABP.6743.1.22.2018.JR 2018-02-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-07 2018-03-01 ABP.6743.4.2.2018.JR 2018-02-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-06 2018-02-28 ABP.6743.1.21.2018.MO 2018-03-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-06 2018-02-28 ABP.6743.1.20.2018.JR 2018-02-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-06 2018-02-28 ABP.6743.1.19.2018.MR 2018-02-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-01 2018-03-22 ABP.6743.1.18.2018.MZ 2018-02-05 zgłoszenie bezzasadne
2018-01-30 2018-02-21 ABP.6743.1.17.2018.JR 2018-02-02 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2018-01-25 2018-02-16 ABP.6743.1.16.2018.JR 2018-03-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-01-23 2018-02-14 ABP.6743.1.15.2018.JC 2018-02-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-01-23 2018-02-14 ABP.6743.1.14.2018.MR 2018-02-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-01-23 2018-02-14 ABP.6743.1.13.2018.JR 2018-01-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-01-22 2018-02-13 ABP.6743.1.12.2018.JR 2018-01-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-01-19 2018-02-12 ABP.6743.1.11.2018.JR 2018-01-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-01-18 2018-02-09 ABP.6743.4.1.2018.MR 2018-02-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-01-16 2018-02-07 ABP.6743.1.10.2018.MZ 2018-02-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-01-11 2018-02-02 ABP.6743.1.9.2017.HG 2018-01-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-01-11 2018-02-02 ABP.6743.1.8.2018.HG 2018-01-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-01-11 2018-02-02 ABP.6743.1.7.2018.HG 2018-01-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-01-11 2018-02-02 ABP.6743.1.6.2018.HG 2018-01-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-01-11 2018-02-02 ABP.6743.1.5.2018.JR 2018-01-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-01-08 2018-01-30 ABP.6743.1.4.2018.MO 2018-05-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-01-05 2018-01-29 ABP.6743.1.3.2018.JR 2018-01-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-01-02 2018-01-24 ABP.6743.1.2.2018.MR 2018-01-15 zgłoszenie bezzasadne
2018-01-02 2018-01-24 ABP.6743.1.1.2018.MR 2018-01-15 zgłoszenie bezzasadne
2017-12-28 2018-01-19 ABP.6743.1.430.2017.MZ 2018-01-05 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2017-12-22 2018-01-15 ABP.6743.1.431.2017.JR 2018-01-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-12-22 2018-01-15 ABP.6743.4.29.2017.MR 2018-05-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-12-22 2018-01-15 ABP.6743.4.28.2017.MR 2018-03-05 zgłoszenie bezskuteczne
2017-12-22 2018-01-15 ABP.6743.1.429.2017.MZ 2017-12-29 badanie kompletności wniosku
2017-12-18 2018-01-09 ABP.6743.1.428.2017.MR 2018-01-03 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2017-12-18 2018-01-09 ABP.6743.1.427.2017.JR 2018-01-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-12-18 2018-01-09 ABP.6743.1.426.2017.MZ 2018-01-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-12-14 2018-01-05 ABP.6743.1.425.2017.MZ 2018-01-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-12-14 2018-01-05 ABP.6743.1.424.2017.JR 2018-01-08 wycofanie zgłoszenia
2017-12-13 2018-01-04 ABP.6743.1.423.2017.MZ 2018-01-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-12-12 2018-01-03 ABP.6743.1.422.2017.JR 2018-01-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-12-12 2018-01-03 ABP.6743.1.421.2017.JR 2017-12-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-12-12 2018-01-03 ABP.6743.1.420.2017.JR 2017-12-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-12-11 2018-01-02 ABP.6743.1.419.2017.MO 2018-01-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-12-08 2018-01-02 ABP.6743.1.418.2017.MZ 2017-12-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-12-08 2018-01-02 ABP.6743.1.417.2017.MR 2017-12-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-12-08 2018-01-02 ABP.6743.1.416.2017.EP 2017-12-18 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-12-08 2018-01-02 ABP.6743.1.415.2017.EP 2017-12-15 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-12-07 2017-12-29 ABP.6743.1.414.2017.MZ 2018-05-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-12-07 2017-12-29 ABP.6743.1.413.2017.JR 2017-12-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-12-05 2017-12-27 ABP.6743.1.412.2017.MO 2017-12-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-12-04 2017-12-27 ABP.6743.1.411.2017.MZ 2018-02-07 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-12-04 2017-12-27 ABP.6743.1.410.2017.MO 2017-12-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-12-01 2017-12-27 ABP.6743.1.409.2017.MR 2017-12-13 zgłoszenie bezzasadne
2017-11-30 2017-12-22 ABP.6743.1.408.2017.JR 2017-12-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-29 2017-12-21 ABP.6743.1.407.2017.EP 2017-12-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-29 2017-12-21 ABP.6743.1.406.2017.MO 2018-01-16 Postanowienie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-29 2017-12-21 ABP.6743.1.405.2017.MO 2018-01-16 Postanowienie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-29 2017-12-21 ABP.6743.1.404.2017.MO 2017-12-11 zgłoszenie bezzasadne
2017-11-28 2017-12-20 ABP.6743.1.403.2017.MR 2018-01-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-27 2017-12-19 ABP.6743.1.402.2017.JR 2017-12-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-27 2017-12-19 ABP.6743.1.401.2017.MZ 2017-12-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-27 2017-12-19 ABP.6743.1.400.2017.EP 2018-01-05 pismo informujące do strony (Art. 9 Kodeksu Postępowania Administracyjnego)
2017-11-27 2017-12-19 ABP.6743.1.399.2017.MZ 2018-01-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-24 2017-12-18 ABP.6743.1.398.2017.MR 2017-12-08 wycofanie zgłoszenia
2017-11-24 2017-12-18 ABP.6743.1.397.2017.MO 2017-12-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-24 2017-12-18 ABP.6743.1.396.2017.EP 2018-01-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-23 2017-12-15 ABP.6743.1.395.2017.JR 2017-12-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-22 2017-12-14 ABP.6743.1.394.2017.MO 2018-01-02 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-11-22 2017-12-14 ABP.6743.1.393.2017.MR 2018-01-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-22 2017-12-14 ABP.6743.1.392.2017.JR 2017-12-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-21 2017-12-13 ABP.6743.1.391.2017.EP 2017-12-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-20 2017-12-12 ABP.6743.1.390.2017.MO 2017-12-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-20 2017-12-12 ABP.6743.1.389.2017.MZ 2018-01-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-20 2017-12-12 ABP.6743.1.388.2017.MZ 2017-11-22 badanie kompletności wniosku
2017-11-20 2017-12-12 ABP.6743.1.387.2017.JR 2017-11-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-16 2017-12-08 ABP.6743.1.386.2017.JR 2017-11-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-16 2017-12-08 ABP.6743.1.385.2017.JR 2017-11-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-15 2017-12-07 ABP.6743.4.27.2017.MZ 2017-12-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-15 2017-12-07 ABP.6743.1.384.2017.MZ 2018-01-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-15 2017-12-07 ABP.6743.1.383.2017.MR 2018-01-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-15 2017-12-07 ABP.6743.1.382.2017.MZ 2017-11-23 zgłoszenie bezzasadne
2017-11-14 2017-12-06 ABP.6743.1.381.2017.MR 2017-11-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-14 2017-12-06 ABP.6743.1.380.2017.MO 2017-11-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-14 2017-12-06 ABP.6743.1.379.2017.MR 2017-11-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-14 2017-12-06 ABP.6743.1.378.2017.MZ 2017-11-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-13 2017-12-05 ABP.6743.1.377.2017.MZ 2017-11-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-13 2017-12-05 ABP.6743.1.376.2017.MR 2017-11-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-13 2017-12-05 ABP.6743.1.375.2017.MZ 2018-01-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-13 2017-12-05 ABP.6743.1.374.2017.JR 2017-11-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-09 2017-12-01 ABP.6743.1.373.2017.MZ 2017-11-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-08 2017-11-30 ABP.6743.1.372.2017.MZ 2017-11-20 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2017-11-08 2017-11-30 ABP.6743.1.371.2017.MZ 2017-11-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-08 2017-11-30 ABP.6743.1.370.2017.MZ 2017-11-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-06 2017-11-28 ABP.6743.1.369.2017.MR 2017-12-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-06 2017-11-28 ABP.6743.1.368.2017.JR 2017-11-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-31 2017-11-22 ABP.6743.1.367.2017.MR 2017-11-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-31 2017-11-22 ABP.6743.1.366.2017.MZ 2017-12-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-30 2017-11-21 ABP.6743.4.26.2017.MZ 2017-12-15 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-10-26 2017-11-17 ABP.6743.4.25.2017.MR 2017-12-05 zgłoszenie bezskuteczne
2017-10-24 2017-11-15 ABP.6743.1.364.2017.MZ 2017-11-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-24 2017-11-15 ABP.6743.4.24.2017.MR 2017-12-05 zgłoszenie bezskuteczne
2017-10-24 2017-11-15 ABP.6743.1.365.2017.EP 2017-12-08 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-10-23 2017-11-14 ABP.6743.1.363.2017.MZ 2017-11-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-23 2017-11-14 ABP.6743.1.362.2017.JR 2018-02-12 Uchylono zaświadczenie i wniesiono sprzeciw do zgłoszenia
2017-10-20 2017-11-13 ABP.6743.1.361.2017.MR 2017-10-23 badanie kompletności wniosku
2017-10-20 2017-11-13 ABP.6743.1.360.2017.JR 2017-10-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-20 2017-11-13 ABP.6743.1.359.2017.JR 2017-10-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-19 2017-11-10 ABP.6743.1.358.2017.JR 2017-10-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-18 2017-11-09 ABP.6743.1.357.2017.EP 2017-11-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-16 2017-11-07 ABP.6743.1.356.2017.MR 2018-01-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-13 2017-11-06 ABP.6743.1.355.2017.MR 2017-10-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-13 2017-11-06 ABP.6743.1.354.2017.JR 2017-11-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-12 2017-11-03 ABP.6743.1.353.2017.MR 2017-10-24 zgłoszenie bezzasadne
2017-10-12 2017-11-03 ABP.6743.1.352.2017.MZ 2017-10-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-12 2017-11-03 ABP.6743.1.351.2017.EP 2017-10-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-12 2017-11-03 ABP.6743.1.350.2017.KS 2017-10-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-11 2017-11-02 ABP.6743.1.349.2017.EP 2017-10-20 zgłoszenie bezzasadne
2017-10-11 2017-11-02 ABP.6743.1.348.2017.MZ 2017-10-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-10 2017-11-02 ABP.6743.4.23.2017.EP 2017-11-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-09 2017-10-31 ABP.6743.1.347.2017.EP 2017-11-14 zgłoszenie bezskuteczne
2017-10-09 2017-10-31 ABP.6743.1.346.2017.KS 2017-10-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-06 2017-10-30 ABP.6743.1.345.2017.MR 2017-10-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-06 2017-10-30 ABP.6743.1.344.2017.MZ 2017-11-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-05 2017-10-27 ABP.6743.1.343.2017.MZ 2017-11-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-04 2017-11-06 ABP.6743.1.342.2017.HG 2017-10-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-03 2017-10-25 ABP.6743.1.341.2017.MR 2017-12-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-03 2017-10-25 ABP.6743.1.340.2017.JR 2017-10-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-02 2017-10-24 ABP.6743.1.339.2017.MZ 2017-10-17 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2017-09-29 2017-10-23 ABP.6743.1.338.2017.MR 2017-10-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-29 2017-10-23 ABP.6743.1.337.2017.MZ 2017-12-04 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-09-28 2017-10-20 ABP.6743.1.336.2017.MZ 2017-10-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-28 2017-10-20 ABP.6743.1.335.2017.MR 2017-10-06 zgłoszenie bezzasadne
2017-09-27 2017-10-19 ABP.6743.1.334.2017.KS 2017-10-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-27 2017-10-19 ABP.6743.1.333.2017.KS 2017-10-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-27 2017-10-19 ABP.6743.1.332.2017.KS 2017-10-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-27 2017-10-19 ABP.6743.1.331.2017.KS 2017-10-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-27 2017-10-19 ABP.6743.1.330.2017.JR 2017-10-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-26 2017-10-18 ABP.6743.1.329.2017.MR 2017-10-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-26 2017-10-18 ABP.6743.1.328.2017.MO 2017-11-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-26 2017-10-18 ABP.6743.4.22.2017.MZ 2017-11-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-26 2017-10-18 ABP.6743.4.21.2017.MZ 2017-11-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-25 2017-10-17 ABP.6743.1.327.2017.KS 2017-10-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-25 2017-10-17 ABP.6743.1.326.2017.MZ 2017-10-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-25 2017-10-17 ABP.6743.1.325.2017.MR 2017-10-04 zgłoszenie bezzasadne
2017-09-22 2017-10-16 ABP.6743.1.324.2017.EP 2017-10-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-22 2017-10-16 ABP.6743.1.323.2017.EP 2017-10-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-22 2017-10-16 ABP.6743.1.322.2017.EP 2017-10-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-21 2017-10-13 ABP.6743.1.321.2017.EP 2017-11-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-21 2017-10-13 ABP.6743.1.320.2017.KS 2017-10-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-20 2017-10-12 ABP.6743.1.319.2017.MZ 2017-09-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-20 2017-10-12 ABP.6743.1.318.2017.MO 2017-10-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-20 2017-10-12 ABP.6743.1.317.2017.JR 2017-09-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-20 2017-10-12 ABP.6743.1.316.2017.MZ 2017-09-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-20 2017-10-12 ABP.6743.1.315.2017.HG 2017-10-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-20 2017-10-12 ABP.6743.1.314.2017.MZ 2017-09-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-19 2017-10-11 ABP.6743.1.313.2017.HG 2017-09-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-18 2017-10-10 ABP.6743.1.312.2017.KS 2017-10-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-18 2017-10-10 ABP.6743.1.311.2017.KS 2017-10-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-18 2017-10-10 ABP.6743.1.310.2017.KS 2017-10-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-18 2017-10-10 ABP.6743.1.309.2017.KS 2017-10-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-18 2017-10-10 ABP.6743.1.308.2017.KS 2017-10-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-18 2017-10-10 ABP.6743.1.307.2017.KS 2017-10-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-18 2017-10-10 ABP.6743.1.306.2017.KS 2017-10-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-18 2017-10-10 ABP.6743.1.305.2017.KS 2017-10-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-14 2017-10-06 ABP.6743.1.304.2017.MO 2017-09-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-12 2017-10-04 ABP.6743.1.303.2017.MZ 2017-09-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-12 2017-10-04 ABP.6743.1.302.2017.EP 2017-09-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-12 2017-10-04 ABP.6743.1.301.2017.MZ 2017-09-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-11 2017-10-03 ABP.6743.1.300.2017.EP 2017-11-08 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-09-11 2017-10-03 ABP.6743.1.299.2017.MZ 2017-09-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-11 2017-10-03 ABP.6743.1.298.2017.MZ 2017-09-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-11 2017-10-03 ABP.6743.1.297.2017.HG 2017-09-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-08 2017-10-02 ABP.6743.1.296.2017.KS 2017-10-24 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-09-08 2017-10-02 ABP.6743.1.295.2017.KS 2017-11-06 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-09-08 2017-10-02 ABP.6743.1.294.2017.JR 2017-12-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-07 2017-09-29 ABP.6743.1.293.2017.KS 2017-09-20 zgłoszenie bezskuteczne
2017-09-05 2017-09-27 ABP.6743.1.292.2017.HG 2017-09-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-01 2017-09-25 ABP.6743.1.291.2017.EP 2018-04-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-01 2017-09-25 ABP.6743.1.290.2017.MO 2017-09-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-01 2017-09-25 ABP.6743.1.289.2017.MO 2017-09-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-01 2017-09-25 ABP.6743.1.288.2017.EP 2017-09-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-30 2017-09-21 ABP.6743.1.287.2017.KS 2017-09-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-30 2017-09-21 ABP.6743.1.286.2017.KS 2017-09-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-29 2017-09-20 ABP.6743.1.285.2017.KS 2018-01-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-29 2017-09-20 ABP.6743.1.284.2017.KS 2017-09-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-28 2017-09-19 ABP.6743.1.283.2017.EP 2017-09-19 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-08-28 2017-09-19 ABP.6743.1.282.2017.HG 2017-09-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-28 2017-09-19 ABP.6743.1.281.2017.HG 2017-09-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-24 2017-09-15 ABP.6743.1.280.2017.KS 2017-08-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-24 2017-09-15 ABP.6743.1.279.2017.MR 2017-08-25 badanie kompletności wniosku
2017-08-24 2017-09-15 ABP.6743.1.278.2017.MO 2017-09-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-24 2017-09-15 ABP.6743.1.277.2017.MO 2017-09-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-24 2017-09-15 ABP.6743.1.276.2017.MO 2017-09-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-24 2017-09-15 ABP.6743.1.275.2017.MO 2017-09-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-24 2017-09-15 ABP.6743.1.274.2017.MO 2017-09-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-24 2017-09-15 ABP.6743.1.273.2017.KS 2017-09-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-23 2017-09-14 ABP.6743.4.20.2017.JR 2017-08-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-23 2017-09-14 ABP.6743.4.19.2017.MR 2017-09-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-22 2017-09-13 ABP.6743.4.18.2017.EP 2017-09-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-22 2017-09-13 ABP.6743.4.17.2017.MR 2017-08-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-22 2017-09-13 ABP.6743.1.272.2017.JR 2017-08-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-22 2017-09-13 ABP.6743.1.271.2017.JR 2017-08-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-22 2017-09-13 ABP.6743.1.270.2017.KS 2017-08-23 badanie kompletności wniosku
2017-08-22 2017-09-13 ABP.6743.1.269.2017.EP 2017-09-04 zgłoszenie bezskuteczne
2017-08-22 2017-09-13 ABP.6743.1.268.2017.MR 2017-09-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-17 2017-09-08 ABP.6743.4.16.2017.EP 2017-09-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-17 2017-09-15 ABP.6743.1.267.2017.MZ 2017-08-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-17 2017-09-15 ABP.6743.1.266.2017.JR 2017-08-31 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-17 2017-09-15 ABP.6743.1.265.2017.MR 2017-08-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-17 2017-09-15 ABP.6743.1.263.2017.MZ 2017-08-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-17 2017-09-08 ABP.6743.1.264.2017.MZ 2017-09-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-16 2017-09-07 ABP.6743.1.262.2017.MR 2017-08-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-16 2017-09-07 ABP.6743.1.261.2017.EP 2017-10-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-11 2017-09-04 ABP.6743.1.260.2017.EP 2017-08-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-11 2017-09-04 ABP.6743.1.259.2017.MR 2017-08-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-11 2017-09-04 ABP.6743.1.258.2017.MR 2017-10-18 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-08-09 2017-08-31 ABP.6743.1.257.2017.MR 2017-08-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-09 2017-08-31 ABP.6743.1.256.2017.MZ 2017-08-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-09 2017-08-31 ABP.6743.1.255.2017.MR 2017-08-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-09 2017-08-31 ABP.6743.1.254.2017.MO 2017-08-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-04 2017-08-28 ABP.6743.1.253.2017.MZ 2017-08-17 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2017-08-04 2017-08-28 ABP.6743.1.252.2017.KS 2017-09-21 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-08-03 2017-08-25 ABP.6743.1.251.2017.MZ 2017-08-17 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-08-02 2017-08-24 ABP.6743.1.250.2017.MZ 2017-08-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-01 2017-09-01 ABP.6743.1.249.2017.KS 2017-08-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-31 2017-08-22 ABP.6743.1.248.2017.MZ 2017-08-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-31 2017-08-22 ABP.6743.1.247.2017.MZ 2017-08-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-31 2017-08-22 ABP.6743.1.246.2017.MO 2017-08-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-31 2017-08-22 ABP.6743.1.245.2017.MR 2017-08-16 wycofanie zgłoszenia
2017-07-31 2017-08-22 ABP.6741.1.244.2017.MR 2017-08-08 zgłoszenie bezzasadne
2017-07-27 2017-08-18 ABP.6743.1.243.2017.EP 2017-08-07 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-07-27 2017-08-18 ABP.6743.1.242.2017.MO 2017-08-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-26 2017-08-17 ABP.6743.1.241.2017.KS 2017-07-27 badanie kompletności wniosku
2017-07-25 2017-08-16 ABP.6743.1.240.2017.MO 2017-07-27 badanie kompletności wniosku
2017-07-25 2017-08-16 ABP.6743.1.239.2017.MZ 2017-08-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-24 2017-08-15 ABP.6743.1.238.2017.EP 2017-08-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-24 2017-08-15 ABP.6743.1.237.2017.KS 2017-07-26 zgłoszenie bezzasadne
2017-07-21 2017-08-14 ABP.6743.1.236.2017.EP 2017-07-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-21 2017-08-14 ABP.6743.1.235.2017.MR 2017-08-01 zgłoszenie bezzasadne
2017-07-21 2017-08-14 ABP.6743.1.234.2017.KS 2017-08-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-21 2017-08-14 ABP.673.1.233.2017.MR 2017-07-28 wycofanie zgłoszenia
2017-07-20 2017-08-11 ABP.6743.1.232.2017.EP 2017-08-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-20 2017-08-11 ABP.6743.1.231.2017.EP 2017-08-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-20 2017-08-11 ABP.6743.1.230.2017.EP 2017-08-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-20 2017-08-11 ABP.6743.1.229.2017.EP 2017-08-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-19 2017-08-10 ABP.6743.1.228.2017.EP 2017-07-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-19 2017-08-10 ABP.6743.1.227.2017.KS 2017-08-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-19 2017-08-10 ABP.6743.1.226.2017.EP 2017-08-29 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-07-14 2017-08-07 ABP.6743.1.225.2017.EP 2017-07-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-14 2017-08-07 ABP.6743.1.224.2017.JR 2017-07-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-13 2017-08-04 ABP.6743.1.223.2017.MR 2017-08-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-11 2017-08-02 ABP.6743.1.222.2017.JR 2017-08-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-10 2017-08-01 ABP.6743.1.221.2017.JR 2017-07-19 wycofanie zgłoszenia
2017-07-07 2017-07-31 ABP.6743.4.15.2017.MR 2017-08-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-06 2017-07-28 ABP.6743.4.14.2017.JR 2017-07-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-06 2017-07-28 ABP.6743.1.220.2017.EP 2017-08-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-05 2017-07-27 ABP.6743.1.219.2017.MR 2017-07-10 zgłoszenie bezzasadne
2017-07-05 2017-07-27 ABP.6743.1.218.2017.JR 2017-07-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-05 2017-07-27 ABP.6743.1.217.2017.JR 2017-07-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-04 2017-08-04 ABP.6743.1.216.2017.EP 2017-07-07 zgłoszenie bezzasadne
2017-07-03 2017-07-25 ABP.6743.1.215.2017.KS 2017-08-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-03 2017-07-25 ABP.6743.1.214.2017.MZ 2017-07-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-30 2017-07-24 ABP.6743.4.13.2017.EP 2017-07-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-30 2017-07-24 ABP.6743.1.213.2017.MR 2017-07-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-30 2017-07-24 ABP.6743.1.212.2017.EP 2017-07-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-30 2017-07-24 ABP.6743.1.211.2017.JR 2017-07-07 wycofanie zgłoszenia
2017-06-30 2017-07-24 ABP.6743.1.210.2017.JR 2017-07-07 wycofanie zgłoszenia
2017-06-29 2017-07-21 ABP.6743.1.209.2017.JR 2017-07-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-29 2017-07-21 ABP.6743.1.208.2017.MZ 2017-07-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-27 2017-07-19 ABP.6743.1.206.2017.MZ 2017-07-31 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-27 2017-07-19 ABP.6743.1.207.2017.EP 2017-11-14 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-06-26 2017-07-18 ABP.6743.1.205.2017.MZ 2017-07-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-26 2017-07-18 ABP.6743.1.204.2017.JR 2017-07-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-23 2017-07-17 ABP.6743.1.203.2017.EP 2017-08-09 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-06-23 2017-07-17 ABP.6743.1.202.2017.JR 2017-07-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-22 2017-07-14 ABP.6743.1.201.2017.JR 2017-07-07 wycofanie zgłoszenia
2017-06-21 2017-07-12 ABP.6743.1.200.2017.JR 2017-07-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-20 2017-07-12 ABP.6743.1.199.2017.JR 2017-07-24 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-06-20 2017-07-12 ABP.6743.1.198.2017.KS 2017-07-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-20 2017-07-12 ABP.6743.1.197.2017.KC 2017-06-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-20 2017-07-12 ABP.6743.1.196.2017.MZ 2017-07-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-19 2017-07-11 ABP.6743.1.195.2017.KS 2017-07-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-19 2017-07-11 ABP.6743.1.194.2017.MZ 2017-07-31 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-19 2017-07-11 ABP.6743.1.193.2017.KS 2017-06-21 zgłoszenie bezzasadne
2017-06-16 2017-07-07 ABP.6743.1.192.2017.MO 2017-06-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-16 2017-07-07 ABP.6743.1.191.2017.KS 2017-06-21 zgłoszenie bezzasadne
2017-06-14 2017-07-06 ABP.6743.1.190.2017.MO 2017-06-22 zgłoszenie bezzasadne
2017-06-14 2017-07-06 ABP.6743.1.189.2017.MZ 2017-06-19 badanie kompletności wniosku
2017-06-14 2017-07-06 ABP.6743.1.188.2017.HG 2017-07-14 przesłano odwołanie
2017-06-14 2017-07-06 ABP.6743.1.187.2017.MZ 2017-07-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-14 2017-07-06 ABP.6743.1.186.2017.MZ 2017-07-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-13 2017-07-04 ABP.6743.1.185.2017.KS 2017-07-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-12 2017-07-03 ABP.6743.1.183.2017.MZ 2017-07-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-12 2017-07-03 ABP.6743.1.182.2017.MZ 2017-07-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-12 2017-07-03 ABP.6743.1.181.2017.MR 2017-06-14 zgłoszenie bezzasadne
2017-06-12 2017-07-03 ABP.6743.1.184.2017.MZ 2017-07-20 wydano zaświadczenie i wniesiono sprzeciw do zgłoszenia robut bud.
2017-06-09 2017-06-30 ABP.6743.1.180.2017.HG 2017-06-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-09 2017-06-30 ABP.6743.1.179.2017.MZ 2017-06-21 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-06-08 2017-06-29 ABP.6743.1.178.2017.MZ 2018-01-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-06 2017-06-27 ABP.6743.1.177.2017.KC 2017-06-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-06 2017-06-27 ABP.6743.1.176.2017.MO 2017-06-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-06 2017-06-27 ABP.6743.1.175.2017.KC 2017-06-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-06 2017-06-27 ABP.6743.1.174.2017.KC 2017-06-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-06 2017-06-27 ABP.6743.1.173.2017.KC 2017-06-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-06 2017-06-27 ABP.6743.1.172.2017.KC 2017-06-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-06 2017-06-27 ABP.6743.1.171.2017.MO 2017-07-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-05 2017-06-26 ABP.6743.1.170.2017.MR 2017-07-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-05 2017-06-26 ABP.6743.1.169.2017.MR 2017-06-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-05 2017-06-26 ABP.6743.1.168.2017.MR 2017-07-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-05 2017-06-26 ABP.6743.4.12.2017.JR 2017-07-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-02 2017-06-23 ABP.6743.1.167.2017.JR 2017-06-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-02 2017-06-23 ABP.6743.1.166.2017.MR 2017-07-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-02 2017-06-23 ABP.6743.1.165.2017.MO 2017-06-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-05-31 2017-07-24 ABP.6743.1.164.2017.MZ 2017-07-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-05-31 2017-06-21 ABP.6743.1.163.2017.MZ 2017-06-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-05-30 2017-06-26 ABP.6743.1.162.2017.MZ 2017-06-14 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-05-29 2017-06-08 ABP.6743.1.161.2017.MR 2017-06-08 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-05-25 2017-06-19 ABP.6743.1.160.2017.MO 2017-05-30 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-05-25 2017-06-19 ABP.6743.1.159.2017.MO 2017-05-30 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-05-25 2017-06-19 ABP.6743.1.158.2017.MO 2017-05-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-05-23 2017-06-16 ABP.6743.1.157.2017.JR 2017-06-05 zgłoszenie bezzasadne
2017-05-22 2017-06-12 ABP.6743.4.11.2017.JR 2017-06-26 zgłoszenie przyjęte
2017-05-22 2017-06-26 ABP.6743.1.156.2017.JR 2017-06-08 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-05-22 2017-06-14 ABP.6743.1.155.2017.JR 2017-06-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-05-22 2017-06-14 ABP.6743.1.154.2017.MR 2017-07-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-05-19 2017-06-09 ABP.6743.1.153.2017.MZ 2017-06-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-05-19 2017-06-09 ABP.6743.1.152.2017.MO 2017-05-22 zgłoszenie bezzasadne
2017-05-18 2017-06-09 ABP.6743.1.151.2017.MZ 2017-05-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-05-18 2017-06-28 ABP.6743.1.150.2017.MZ 2017-06-21 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-05-17 2017-06-07 ABP.6743.1.149.2017.KS 2017-05-18 badanie kompletności wniosku
2017-05-17 2017-06-07 ABP.6743.1.148.2017.JR 2017-05-23 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-05-17 2017-06-07 ABP.6743.1.147.2017.MR 2017-06-27 organ nie wniósł sprzeciwu w części zgłoszenia robót
2017-05-17 2017-06-07 ABP.6743.1.146.2017.EP 2017-07-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-05-15 2017-06-05 ABP.6743.1.145.2017.MR 2017-06-05 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-05-12 2017-06-02 ABP.6743.1.144.2017.MZ 2017-06-03 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-05-12 2017-06-02 ABP.6743.1.143.2017.EP 2017-07-04 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-05-11 2017-06-01 ABP.6743.1.142.2017.KS 2017-05-19 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2017-05-11 2017-06-01 ABP.6743.1.141.2017.EP 2017-06-01 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-05-11 2017-06-21 ABP.6743.1.140.2017.EP 2017-06-01 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-05-11 2017-06-01 ABP.6743.1.139.2017.EP 2017-05-24 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-05-11 2017-06-21 ABP.6743.1.138.2017.EP 2017-06-01 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-05-11 2017-06-20 ABP.6743.1.137.2017.EP 2017-05-31 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-05-10 2017-05-31 ABP.6743.1.136.2017.MR 2017-07-10 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-05-09 2017-05-30 ABP.6743.1.135.2017.EP 2017-05-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-05-09 2017-05-30 ABP.6743.1.134.2017.KS 2017-05-10 badanie kompletności wniosku
2017-05-09 2017-05-30 ABP.6743.1.133.2017.MZ 2017-06-20 wycofanie zgłoszenia
2017-05-05 2017-05-26 ABP.6743.1.132.2017.EP 2017-05-11 zgłoszenie bezzasadne
2017-05-05 2017-05-26 ABP.6743.1.131.2017.MZ 2017-05-19 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-05-04 2017-05-25 ABP.6743.4.10.2017.JR 2017-05-15 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2017-04-28 2017-05-19 ABP.6743.4.9.2017.JR 2017-05-16 wycofanie zgłoszenia
2017-04-28 2017-05-19 ABP.6743.1.130.2017.JR 2017-05-16 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-04-28 2017-05-19 ABP.6743.1.129.2017.JR 2017-05-09 wycofanie zgłoszenia
2017-04-28 2017-06-28 ABP.6743.1.128.2017.EP 2017-06-08 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-04-28 2017-05-26 ABP.6743.1.127.2017.JR 2017-05-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-04-27 2017-05-18 ABP.6743.1.126.2017.MR 2017-05-17 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-04-27 2017-05-18 ABP.6743.1.125.2017.EP 2017-04-11 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-04-27 2017-05-18 ABP.6743.1.124.2017.EP 2017-05-10 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-04-26 2017-05-17 ABP.6743.1.123.2017.KS 2017-05-05 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2017-04-26 2017-05-17 ABP.6743.1.122.2017.KS 2017-04-27 badanie kompletności wniosku
2017-04-25 2017-05-16 ABP.6743.1.121.2017.EP 2017-05-23 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-04-25 2017-05-16 ABP.6743.1.120.2017.JR 2017-05-16 wycofanie zgłoszenia
2017-04-25 2017-05-16 ABP.6743.1.119.2017.EP 2017-05-08 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-04-24 2017-06-20 ABP.6743.1.118.2017.EP 2017-05-31 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-04-24 2017-06-15 ABP.6743.1.117.2017.EP 2017-05-26 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-04-24 2017-05-15 ABP.6743.1.116.2017.JR 2017-04-26 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-04-20 2017-05-11 ABP.67403.1.115.2017.KS 2017-04-24 zgłoszenie bezzasadne
2017-04-20 2017-06-01 ABP.6743.1.114.2017.MR 2017-06-01 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-04-20 2017-05-11 ABP.6743.1.113.2017.MO 2017-05-11 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-04-20 2017-05-11 ABP.6743.1.112.2017.MO 2017-05-11 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-04-19 2017-05-10 ABP.6743.1.111.2017.MO 2017-04-25 zgłoszenie bezzasadne
2017-04-19 2017-05-10 ABP.6743.1.110.2017.JR 2017-04-21 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-04-19 2017-05-10 ABP.6743.1.109.2017.JR 2017-04-20 zgłoszenie bezzasadne
2017-04-19 2017-05-10 ABP.6743.1.108.2017.JR 2017-04-20 zgłoszenie bezzasadne
2017-04-19 2017-05-10 ABP.6743.1.107.2017.JR 2017-04-20 zgłoszenie bezzasadne
2017-04-19 2017-05-10 ABP.6743.1.106.2017.JR 2017-04-20 zgłoszenie bezzasadne
2017-04-19 2017-05-10 ABP.6743.1.105.2017.JR 2017-04-20 zgłoszenie bezzasadne
2017-04-19 2017-05-10 ABP.6743.1.104.2017.JR 2017-04-20 zgłoszenie bezzasadne
2017-04-19 2017-05-10 ABP.6743.1.103.2017.JR 2017-04-20 zgłoszenie bezzasadne
2017-04-19 2017-05-10 ABP.6743.1.102.2017.JR 2017-04-20 zgłoszenie bezzasadne
2017-04-19 2017-05-10 ABP.6743.1.101.2017.JR 2017-04-20 zgłoszenie bezzasadne
2017-04-18 2017-05-09 ABP.6743.1.100.2017.EP 2017-05-09 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-04-18 2017-05-09 ABP.6743.1.99.2017.MZ 2017-05-15 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-04-14 2017-04-05 ABP.6743.1.98.2017.MO 2017-04-25 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-04-14 2017-05-05 ABP.6743.1.97.2017.MR 2017-05-05 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-04-14 2017-06-12 ABP.6743.1.96.2017.JR 2017-08-01 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-04-13 2017-05-04 ABP.6743.1.95.2017.MO 2017-04-25 badanie kompletności wniosku
2017-04-13 2017-05-04 ABP.6743.1.94.2017.MO 2017-04-25 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-04-13 2017-05-04 ABP.6743.1.93.2017.MO 2017-04-25 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-04-13 2017-05-04 ABP.6743.1.92.2017.MR 2017-04-26 wycofanie zgłoszenia
2017-04-13 2017-05-04 ABP.6743.1.91.2017.JR 2017-04-20 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-04-13 2017-05-04 ABP.6763.1.90.2017.KS 2017-04-18 badanie kompletności wniosku
2017-04-13 2017-05-04 ABP.6743.1.89.2017.MZ 2017-04-25 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-04-12 2017-05-04 ABP.6743.1.88.2017.KS 2017-04-13 badanie kompletności wniosku
2017-04-12 2017-05-04 ABP.6743.1.87.2017.EP 2017-04-26 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-04-12 2017-05-25 ABP.6743.1.86.2017.MZ 2017-05-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-04-10 2017-05-02 ABP.6743.4.8.2017.MR 2017-04-28 wycofanie zgłoszenia
2017-04-10 2017-05-02 ABP.6743.1.84.2017.MO 2017-05-15 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-04-10 2017-05-02 ABP.6743.1.83.2017.MO 2017-05-15 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-04-10 2017-05-02 ABP.6743.1.82.2017.MO 2017-05-15 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-04-10 2017-05-02 ABP.6743.1.81.2017.MO 2017-05-15 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-04-10 2017-05-02 ABP.6743.1.80.2017.MO 2017-05-15 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-04-10 2017-05-02 ABP.6743.1.79.2017.MO 2017-05-15 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-04-10 2017-05-12 ABP.6743.1.78.2017.JR 2017-04-26 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-04-10 2017-05-01 ABP.6743.1.85.2017.MZ 2017-06-02 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-04-07 2017-04-28 ABP.6743.1.77.2017.KS 2017-04-11 badanie kompletności wniosku
2017-04-05 2017-05-16 ABP.6743.1.76.2017.MO 2017-05-16 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-04-05 2017-05-16 ABP.6743.1.75.2017.MO 2017-05-16 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-04-03 2017-04-24 ABP.6743.4.7.2017.JR 2017-04-06 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-04-03 2017-04-24 ABP.6743.1.74.2017.MR 2017-04-27 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-04-03 2017-05-08 ABP.6743.1.73.2017.MR 2017-05-08 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-03-30 2017-04-20 ABP.6743.1.72.2017.EP 2017-04-18 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-03-27 2017-05-12 ABP.6743.1.71.2017.MZ 2017-05-08 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-03-27 2017-04-18 ABP.6743.1.70.2017.MR 2017-04-11 badanie kompletności wniosku
2017-03-27 2017-04-27 ABP.6743.1.69.2017.JR 2017-04-03 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-03-27 2017-04-27 ABP.6743.1.68.2017.EP 2017-04-07 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-03-24 2017-04-14 ABP.6743.1.67.2017.JR 2017-04-03 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-03-24 2017-04-14 ABP.6743.4.6.2017.EP 2017-04-04 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2017-03-23 2017-04-24 ABP.6743.1.66.2017.JR 2017-04-03 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-03-23 2017-04-13 ABP.6743.1.65.2017.MZ 2017-04-25 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-03-22 2017-04-27 ABP.6743.1.64.2017.MR 2017-04-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-03-20 2017-05-11 ABP.6743.1.63.2017.MR 2017-05-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-03-20 2017-04-10 ABP.6743.1.62.2017.MO 2017-04-06 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-03-20 2017-04-10 ABP.6743.1.61.2017.KS 2017-03-23 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-03-20 2017-04-10 ABP.6743.1.60.2017.MZ 2017-04-28 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-03-17 2017-04-07 ABP.6743.1.59.2017.KS 2017-04-03 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-03-17 2017-04-07 ABP. 6743.1.58.2017.JR 2017-04-24 organ nie wniósł sprzeciwu