logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
plus RADA POWIATU
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Udostępnianie informacji
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Sprawy do załatwienia - Zgłoszenia robót budowlanych

Wyszukaj po znaku sprawy:

Data wpisuData zakończeniaZnak sprawyData statusuStatus
2018-12-13 2019-01-04 ABP.6743.1.394.2018.MZ 2018-12-14 badanie kompletności wniosku
2018-12-12 2019-01-03 ABP.6743.1.393.2018.KC 2018-12-14 badanie kompletności wniosku
2018-12-12 2019-01-03 ABP.6743.1.392.2018.JR 2018-12-14 badanie kompletności wniosku
2018-12-11 2019-01-02 ABP.6743.1.391.2018.MZ 2018-12-13 badanie kompletności wniosku
2018-12-11 2019-01-02 ABP.6743.1.390.2018.JC 2018-12-13 badanie kompletności wniosku
2018-12-07 2018-12-31 ABP.6743.1.389.2018.JC 2018-12-10 badanie kompletności wniosku
2018-12-07 2018-12-31 ABP.6743.1.388.2018.JR 2018-12-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-12-07 2018-12-31 ABP.6743.1.387.2018.MZ 2018-12-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-12-07 2018-12-31 ABP.6743.4.39.2018.JC 2018-12-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-12-06 2018-12-28 ABP.6743.1.386.2018.KC 2018-12-10 badanie kompletności wniosku
2018-12-06 2018-12-28 ABP.6743.1.385.2018.MZ 2018-12-13 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2018-12-06 2018-12-28 ABP.6743.1.384.2018.JR 2018-12-10 badanie kompletności pisma
2018-12-05 2018-12-27 ABP.6743.1.383.2018.JC 2018-12-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-12-03 2018-12-25 ABP.6743.4.38.2018.JC 2018-12-06 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2018-12-03 2018-12-25 ABP.6743.1.382.2018.MR 2018-12-04 zgłoszenie bezzasadne
2018-11-30 2018-12-24 ABP.6743.1.381.2018.HG 2018-12-06 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2018-11-30 2018-12-24 ABP.6743.4.37.2018.KC 2018-12-04 badanie kompletności wniosku
2018-11-29 2018-12-21 ABP.6743.1.380.2018.JC 2018-12-03 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2018-11-29 2018-12-21 ABP.6743.1.379.2018.MZ 2018-12-06 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2018-11-29 2018-12-21 ABP.6743.4.36.2018.JC 2018-12-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-11-29 2018-12-21 ABP.6743.4.35.2018.MZ 2018-12-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-11-28 2018-12-28 ABP.6743.1.378.2018.JC 2018-11-30 zgłoszenie bezzasadne
2018-11-28 2018-12-28 ABP.6743.1.377.2018.MR 2018-12-07 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2018-11-26 2018-12-18 ABP.6743.1.376.2018.MR 2018-12-04 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2018-11-26 2018-12-18 ABP.6743.1.375.2018.MZ 2018-12-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-11-23 2018-12-17 ABP.6743.1.374.2018.MR 2018-12-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-11-21 2018-12-13 ABP.6743.1.373.2018.JC 2018-11-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-11-15 2018-12-07 ABP.6743.1.372.2018.KC 2018-11-21 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2018-11-15 2018-12-07 ABP.6743.1.371.2018.JR 2018-11-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-11-15 2018-12-07 ABP.6743.1.370.2018.MZ 2018-11-27 wycofanie zgłoszenia
2018-11-15 2018-12-07 ABP.6743.1.369.2018.MZ 2018-11-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-11-15 2018-12-07 ABP.6743.4.34.2018.JR 2018-11-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-11-14 2018-12-06 ABP.6743.4.33.2018.HG 2018-11-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-11-14 2018-12-06 ABP.6743.1.368.2018.JR 2018-12-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-11-14 2018-12-06 ABP.6743.1.367.2018.JR 2018-11-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-11-14 2018-12-06 ABP.6743.1.366.2018.MZ 2018-12-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-11-14 2018-12-06 ABP.673.1.365.2018.MZ 2018-11-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-11-08 2018-11-30 ABP.6743.1.364.2018.MR 2018-11-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-11-08 2018-11-30 ABP.6743.1.363.2018.MZ 2018-11-20 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2018-11-08 2018-11-30 ABP.6743.1.362.2018.MZ 2018-11-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-11-07 2018-11-29 ABP.6743.1.361.2018.MZ 2018-12-03 wycofanie zgłoszenia
2018-11-06 2018-11-28 ABP.6743.1.360.2018.MZ 2018-11-19 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2018-11-05 2018-11-27 ABP.6743.1.359.2018.MZ 2018-11-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-11-02 2018-11-26 ABP.6743.1.358.2018.MR 2018-11-14 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2018-11-02 2018-11-26 ABP.6743.1.357.2018.JC 2018-11-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-31 2018-11-22 ABP.6743.1.356.2018.MR 2018-12-10 wyznaczenie nowego terminu usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji
2018-10-31 2018-11-22 ABP.6743.1.355.2018.MZ 2018-11-13 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2018-10-30 2018-11-21 ABP.6743.1.354.2018.MZ 2018-11-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-26 2018-11-19 ABP.6743.1.353.2018.MZ 2018-11-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-26 2018-11-19 ABP.6743.1.352.2018.MZ 2018-11-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-26 2018-11-19 ABP.6743.1.351.2018.MZ 2018-11-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-25 2018-11-16 ABP.6743.1.350.2018.JR 2018-12-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-23 2018-11-14 ABP.6743.1.349.2018.JC 2018-10-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-22 2018-11-13 ABP.6743.1.348.2018.MR 2018-12-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-19 2018-11-12 ABP.6743.1.347.2018.MZ 2018-10-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-19 2018-11-12 ABP.6743.1.346.2018.MR 2018-10-30 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2018-10-18 2018-11-09 ABP.6743.4.32.2018.JR 2018-12-03 organ nie wniósł sprzeciwu
2018-10-17 2018-11-08 ABP.6743.1.345.2018.JR 2018-10-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-17 2018-11-08 ABP.6743.1.344.2018.JR 2018-10-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-17 2018-11-08 ABP.6743.1.343.2018.JR 2018-10-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-16 2018-11-07 ABP.6743.1.342.2018.MZ 2018-12-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-16 2018-11-07 ABP.6743.4.31.2018.MZ 2018-11-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-15 2018-11-06 ABP.6743.1.341.2018.MR 2018-10-18 zgłoszenie bezzasadne
2018-10-15 2018-11-06 ABP.6743.1.340.2018.JC 2018-10-19 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-10-12 2018-11-05 ABP.6743.1.339.2018.JC 2018-10-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-12 2018-11-05 ABP.6743.1.338.2018.JC 2018-11-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-11 2018-10-02 ABP.6743.1.337.2018.MZ 2018-11-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-10 2018-11-02 ABP.6743.1.336.2018.MR 2018-10-24 wycofanie zgłoszenia
2018-10-09 2018-10-31 ABP.6743.1.335.2018.JR 2018-11-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-09 2018-10-31 ABP.6743.1.334.2018.JR 2018-10-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-09 2018-10-31 ABP.6743.1.333.2018.MZ 2018-10-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-09 2018-10-31 ABP.6743.1.332.2018.MZ 2018-10-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-08 2018-10-30 ABP.6743.1.331.2018.JR 2018-10-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-08 2018-10-30 ABP.6743.1.330.2018.JR 2018-10-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-03 2018-10-25 ABP.6743.1.329.2018.JC 2018-11-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-03 2018-10-25 ABP.6743.1.328.2018.JR 2018-10-08 zgłoszenie bezzasadne
2018-10-02 2018-10-24 ABP.6743.1.327.2018.MZ 2018-10-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-01 2018-10-23 ABP.6743.1.325.2018.MZ 2018-10-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-10-01 2018-10-23 ABP.6743.1.326.2018.MR 2018-11-05 zgłoszenie bezskuteczne
2018-09-28 2018-10-22 ABP.6743.1.324.2018.JR 2018-10-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-27 2018-10-19 ABP.6743.1.323.2018.JC 2018-10-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-27 2018-10-19 ABP.6743.1.322.2018.JC 2018-11-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-27 2018-10-19 ABP.6743.1.321.2018.KC 2018-11-13 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-09-26 2018-10-18 ABP.6743.1.320.2018.MR 2018-10-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-26 2018-10-18 ABP.6743.1.319.2018.MR 2018-10-10 wycofanie zgłoszenia
2018-09-26 2018-10-18 ABP.6743.1.318.2018.MR 2018-10-10 wycofanie zgłoszenia
2018-09-26 2018-10-18 ABP.6743.1.317.2018.MR 2018-10-10 wycofanie zgłoszenia
2018-09-26 2018-10-18 ABP.6743.1.316.2018.MR 2018-10-08 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2018-09-25 2018-10-17 ABP.6743.1.315.2018.JR 2018-10-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-25 2018-10-17 ABP.6743.1.314.2018.KC 2018-10-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-25 2018-10-17 ABP.6743.1.313.2018.JR 2018-10-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-25 2018-10-17 ABP.6743.1.312.2018.JR 2018-10-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-24 2018-10-16 ABP.6743.1.311.2018.HG 2018-10-08 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-09-21 2018-10-15 ABP.6743.1.309.2018.KC 2018-11-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-20 2018-10-12 ABP.6743.1.308.2018.JR 2018-09-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-19 2018-10-11 ABP.6743.1.307.2018.JR 2018-09-26 zgłoszenie bezzasadne
2018-09-19 2018-10-11 ABP.6743.1.306.2018.JR 2018-10-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-19 2018-10-11 ABP.6743.1.305.2018.HG 2018-09-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-17 2018-10-09 ABP.6743.1.304.2018.JR 2018-12-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-17 2018-10-09 ABP.6743.1.303.2018.JR 2018-09-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-17 2018-10-09 ABP.6743.1.302.2018.HG 2018-09-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-14 2018-10-08 ABP.6743.1.301.2018.HG 2018-10-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-14 2018-10-08 ABP.6743.1.300.2018.HG 2018-09-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-14 2018-10-08 ABP.6743.1.299.2018.KC 2018-09-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-14 2018-10-08 ABP.6743.1.298.2018.KC 2018-10-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-14 2018-10-08 ABP.6743.1.297.2018.MZ 2018-09-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-14 2018-10-08 ABP.6743.1.310.2018.KC 2018-10-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-13 2018-10-05 ABP.6743.1.296.2018.MZ 2018-09-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-11 2018-10-03 ABP.6743.4.30.2018.HG 2018-09-25 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2018-09-10 2018-10-02 ABP.6743.1.295.2018.HG 2018-10-30 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-09-07 2018-10-01 ABP.6743.1.294.2018.JR 2018-09-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-07 2018-10-01 ABP.6743.1.293.2018.JR 2018-09-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-06 2018-09-28 ABP.6743.1.292.2018.MR 2018-09-13 wycofanie zgłoszenia
2018-09-06 2018-09-28 ABP.6743.1.291.2018.MR 2018-09-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-05 2018-09-27 ABP.6743.1.290.2018.MR 2018-09-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-04 2018-09-26 ABP.6743.1.289.2018.JR 2018-10-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-04 2018-09-26 ABP.6743.1.288.2018.JR 2018-10-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-04 2018-09-26 ABP.6743.4.29.2018.MR 2018-09-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-09-03 2018-09-25 ABP.6743.1.287.2018.HG 2018-09-06 zgłoszenie bezzasadne
2018-09-03 2018-09-25 ABP.6743.1.286.2018.HG 2018-09-10 zgłoszenie bezzasadne
2018-08-31 2018-09-24 ABP.6743.1.285.2018.MZ 2018-12-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-31 2018-09-24 ABP.6743.1.284.2018.JR 2018-10-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-31 2018-09-24 ABP.6743.1.283.2018.JR 2018-09-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-31 2018-09-24 ABP.6743.1.282.2018.JR 2018-10-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-31 2018-09-24 ABP.6743.1.281.2018.HG 2018-09-10 wycofanie zgłoszenia
2018-08-30 2018-09-21 ABP.6743.1.280.2018.JC 2018-09-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-28 2018-09-19 ABP.6743.1.279.2018.HG 2018-09-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-28 2018-09-19 ABP.6743.1.278.2018.MZ 2018-10-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-27 2018-09-18 ABP.6743.1.277.2018.JR 2018-10-22 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-08-24 2018-09-17 ABP.6743.1.276.2018.MZ 2018-09-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-24 2018-09-17 ABP.6743.1.275.2018.MZ 2018-09-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-24 2018-09-17 ABP.6743.4.28.2018.MR 2018-09-06 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-08-23 2018-09-14 ABP.6743.1.274.2018.JR 2018-09-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-23 2018-09-14 ABP.6743.1.273.2018.MR 2018-09-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-23 2018-09-14 ABP.6743.1.272.2018.JR 2018-08-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-21 2018-09-12 ABP.6743.1.271.2018.JR 2018-10-09 wycofanie zgłoszenia
2018-08-20 2018-09-11 ABP.6743.1.270.2018.JR 2018-08-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-17 2018-09-10 ABP.6743.1.269.2018.MZ 2018-09-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-17 2018-09-10 ABP.6743.1.268.2018.JC 2018-09-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-16 2018-09-07 ABP.6743.1.267.2018.MZ 2018-08-31 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-16 2018-09-07 ABP.6743.1.266.2018.MZ 2018-08-31 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-16 2018-09-07 ABP.6743.1.265.2018.MZ 2018-09-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-16 2018-09-07 ABP.6743.1.264.2018.JR 2018-08-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-16 2018-09-07 ABP.6743.1.263.2018.JR 2018-09-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-16 2018-09-07 ABP.6743.4.27.2018.JR 2018-10-18 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-08-14 2018-09-05 ABP.6743.1.262.2018.MZ 2018-09-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-13 2018-09-04 ABP.6743.1.261.2018.MZ 2018-08-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-13 2018-09-04 ABP.6743.1.260.2018.JR 2018-10-04 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-08-13 2018-09-04 ABP.6743.1.259.2018.JR 2018-08-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-13 2018-09-04 ABP.6743.1.258.2018.JC 2018-10-22 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-08-13 2018-09-04 ABP.6743.1.257.2018.JR 2018-08-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-13 2018-09-04 ABP.6743.4.26.2018.JR 2018-09-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-10 2018-08-27 ABP.6743.1.256.2018.MZ 2018-08-13 badanie kompletności wniosku
2018-08-10 2018-09-03 ABP.6743.4.25.2018.MR 2018-08-27 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2018-08-09 2018-08-31 ABP.6743.1.255.2018.MR 2018-09-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-09 2018-08-31 ABP.6743.1.254.2018.MZ 2018-08-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-09 2018-08-31 ABP.6743.4.24.2018.JR 2018-09-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-09 2018-08-31 ABP.6743.4.23.2018.JR 2018-09-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-09 2018-08-31 ABP.6743.4.22.2018.JR 2018-09-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-08 2018-08-30 ABP.6743.1.253.2018.MZ 2018-08-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-08 2018-08-30 ABP.6743.1.252.2018.MR 2018-08-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-08 2018-08-30 ABP.6743.4.21.2018.MZ 2018-10-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-08 2018-08-30 ABP.6743.4.20.2018.JR 2018-09-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-08 2018-08-30 ABP.6743.4.19.2018.JR 2018-09-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-08 2018-08-30 ABP.6743.4.18.2018.JR 2018-09-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-07 2018-08-29 ABP.6743.1.251.2018.MZ 2018-10-16 organ nie wniósł sprzeciwu
2018-08-06 2018-08-28 ABP.6743.1.250.2018.JR 2018-08-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-06 2018-08-28 ABP.6743.1.249.2018.JR 2018-08-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-06 2018-08-28 AbP.6743.1.248.2018.JR 2018-08-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-06 2018-08-28 ABP.6743.1.247.2018.JR 2018-08-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-06 2018-08-28 ABP.6743.1.246.2018.JR 2018-08-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-06 2018-08-28 ABP.6743.1.245.2018.JR 2018-08-21 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2018-08-06 2018-08-28 ABP.6743.1.244.2018.JR 2018-08-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-06 2018-08-28 ABP.6743.1.243.2018.MR 2018-08-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-08-03 2018-08-27 ABP.6743.4.17.2018.JR 2018-08-08 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2018-08-03 2018-08-27 ABP.6743.4.16.2018.JR 2018-08-08 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2018-08-03 2018-08-27 ABP.6743.4.15.2018.JR 2018-08-08 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2018-08-03 2018-08-27 ABP.6743.4.14.2018.JR 2018-08-08 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2018-08-01 2018-08-23 ABP.6743.1.242.2018.JC 2018-08-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-31 2018-08-22 ABP.6743.1.241.2018.JC 2018-08-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-31 2018-08-22 ABP.6743.1.240.2018.MR 2018-08-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-30 2018-08-21 ABP.6743.1.239.2018.JC 2018-09-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-30 2018-08-21 ABP.6743.1.238.2018.JR 2018-08-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-26 2018-08-17 ABP.6743.1.237.2018.KC 2018-07-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-25 2018-08-16 ABP.6743.1.236.2018.JC 2018-07-26 badanie kompletności wniosku
2018-07-24 2018-08-08 ABP.6743.1.235.2018.JR 2018-09-11 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-07-24 2018-08-08 ABP.6743.1.234.2018.HG 2018-08-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-23 2018-08-14 ABP.6743.1.233.2018.KC 2018-08-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-23 2018-08-14 ABP.6743.1.232.2018.KC 2018-08-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-20 2018-08-13 ABP.6743.1.231.2018.JR 2018-07-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-20 2018-08-13 ABP.6743.1.230.2018.MZ 2018-08-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-19 2018-08-10 ABP.6743.1.229.2018.MZ 2018-08-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-19 2018-08-10 ABP.6743.1.228.2018.JC 2018-07-23 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2018-07-19 2018-08-10 ABP.6743.1.227.2018.JC 2018-07-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-19 2018-08-10 ABP.6743.1.226.2018.JC 2018-07-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-19 2018-08-10 ABP.6743.1.225.2018.JC 2018-07-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-17 2018-08-08 ABP.6743.4.13.2018.MZ 2018-07-24 wycofanie zgłoszenia
2018-07-16 2018-08-07 ABP.6743.1.224.2018.MZ 2018-08-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-16 2018-08-07 ABP.6743.1.223.2018.JC 2018-07-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-16 2018-08-07 ABP.6743.1.222.2018.JC 2018-08-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-13 2018-08-06 ABP.6743.1.221.2018.MZ 2018-07-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-13 2018-08-06 ABP.6743.1.220.2018.MZ 2018-08-29 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-07-12 2018-08-03 ABP.6743.1.219.2018.JC 2018-07-25 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-07-12 2018-08-03 ABP.6743.1.218.2018.HG 2018-07-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-12 2018-08-03 ABP.6743.1.217.2018.JC 2018-07-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-11 2018-08-02 ABP.6743.1.216.2018.KC 2018-07-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-11 2018-08-02 ABP.6743.1.215.2018.MZ 2018-08-29 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-07-11 2018-08-02 ABP.6743.1.214.2018.MZ 2018-08-29 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-07-11 2018-08-02 ABP.6743.1.213.2018.MO 2018-09-06 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-07-11 2018-08-02 ABP.6743.1.212.2018.MO 2018-08-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-10 2018-08-01 ABP.6743.1.211.2018.MZ 2018-08-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-10 2018-08-01 ABP.6743.1.210.2018.JC 2018-07-25 wycofanie zgłoszenia
2018-07-09 2018-07-31 ABP.6743.1.209.2018.MZ 2018-08-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-06 2018-07-30 ABP.6743.1.208.2018.JC 2018-07-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-06 2018-07-30 ABP.6743.1.207.2018.HG 2018-07-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-06 2018-07-30 ABP.6743.1.206.2018.HG 2018-07-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-06 2018-07-30 ABP.6743.1.205.2018.HG 2018-07-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-06 2018-07-30 ABP.6743.1.204.2018.MZ 2018-07-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-05 2018-07-27 ABP.6743.1.202.2018.JC 2018-07-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-05 2018-07-27 ABP.6743.1.201.2018.KC 2018-08-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-05 2018-07-27 ABP.6743.1.203.2018.MZ 2018-07-11 organ nie wniósł sprzeciwu
2018-07-03 2018-07-25 ABP.6743.1.200.2018.MZ 2018-07-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-03 2018-07-25 ABP.6743.1.199.2018.MO 2018-07-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-03 2018-07-25 ABP.6743.1.198.2018.JC 2018-08-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-03 2018-07-25 ABP.6743.1.197.2018.HG 2018-07-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-02 2018-07-24 ABP.6743.1.196.2018.HG 2018-07-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-02 2018-07-24 ABP.6743.1.195.2018.MZ 2018-08-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-02 2018-07-24 ABP.6743.1.194.2018.JC 2018-07-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-07-02 2018-07-24 ABP.6743.1.193.2018.MZ 2018-07-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-06-29 2018-07-23 ABP.6743.1.192.2018.HG 2018-07-02 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2018-06-29 2018-07-23 ABP.6743.1.191.2018.JC 2018-07-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-06-28 2018-07-20 ABP.6743.1.190.2018.JC 2018-07-05 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2018-06-27 2018-07-19 ABP.6743.1.189.2018.JC 2018-06-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-06-25 2018-07-17 ABP.6743.1.188.2018.MZ 2018-07-24 zgłoszenie bezzasadne
2018-06-25 2018-07-17 ABP.6743.1.187.2018.JR 2018-06-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-06-25 2018-07-17 ABP.6743.1.186.2018.JC 2018-07-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-06-22 2018-07-16 ABP.6743.1.185.2018.MZ 2018-07-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-06-22 2018-07-16 ABP.6743.1.184.2018.JR 2018-06-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-06-22 2018-07-16 ABP.6743.1.183.2018.MR 2018-07-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-06-21 2018-07-13 ABP.6743.1.182.2018.JC 2018-06-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-06-19 2018-07-11 ABP.6743.1.181.2018.HG 2018-06-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-06-18 2018-07-10 ABP.6743.1.180.2018. MZ 2018-06-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-06-13 2018-07-05 ABP.6743.1.179.2018.MZ 2018-06-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-06-12 2018-07-04 ABP.6743.1.177.2018.JR 2018-06-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-06-12 2018-07-04 ABP.6743.1.176.2018.JC 2018-07-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-06-12 2018-07-04 ABP.6743.1.178.2018.MZ 2018-06-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-06-11 2018-07-03 ABP.6743.4.12.2018.MO 2018-08-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-06-08 2018-07-02 ABP.6743.1.175.2018.MZ 2018-06-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-06-08 2018-07-02 ABP.6743.1.174.2018.KC 2018-06-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-06-07 2018-06-29 ABP.6743.1.173.2018.JR 2018-08-06 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-06-07 2018-06-29 ABP.6743.1.172.2018.MO 2018-06-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-06-06 2018-06-28 ABP.6743.1.171.2018.MZ 2018-06-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-06-05 2018-06-27 ABP.6743.4.11.2018.MZ 2018-07-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-06-04 2018-06-26 ABP.6740.01.170.2048.JC 2018-07-13 wycofanie zgłoszenia
2018-05-30 2018-06-21 ABP.6743.1.169.2018.JC 2018-06-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-30 2018-06-21 ABP.6743.1.168.2018.MZ 2018-06-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-29 2018-06-20 ABP.6743.1.167.2018.JR 2018-07-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-28 2018-06-19 ABP.6743.1.166.2018.JC 2018-06-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-28 2018-05-22 ABP.6743.1.165.2018.MO 2018-06-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-24 2018-06-15 ABP.6743.1.164.2018.JR 2018-07-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-24 2018-06-15 ABP.6743.1.163.2018.JR 2018-07-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-24 2018-06-15 ABP.6743.1.162.2018.KC 2018-07-17 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-05-23 2018-06-14 ABP.6743.1.161.2018.JR 2018-06-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-23 2018-06-07 ABP.6743.1.160.2018.MO 2018-05-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-22 2018-06-13 ABP.6743.1.159.2018.MR 2018-06-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-22 2018-06-13 ABP.6743.1.158.2018.HG 2018-06-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-22 2018-06-13 ABP.6743.1.157.2018.MO 2018-07-24 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-05-18 2018-06-11 ABP.6743.1.156.2018.MZ 2018-07-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-18 2018-06-11 ABP.6743.1.155.2018.MZ 2018-07-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-18 2018-06-11 ABP.6743.1.154.2018.MZ 2018-07-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-18 2018-06-11 ABP.6743.1.153.2018.MZ 2018-07-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-18 2018-06-11 ABP.6743.1.152.2018.JR 2018-05-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-18 2018-06-11 ABP.6743.1.151.2018.KC 2018-05-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-18 2018-06-11 ABP.6743.1.150.2018.MR 2018-05-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-18 2018-06-11 ABP.6743.1.149.2018.MR 2018-05-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-17 2018-06-08 ABP.6743.1.148.2018.MZ 2018-05-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-16 2018-06-07 ABP.6743.1.143.2018.MZ 2018-05-29 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2018-05-16 2018-06-07 ABP.6743.1.147.2018.MR 2018-06-04 wycofanie zgłoszenia
2018-05-16 2018-06-07 ABP.6743.1.146.2018.MR 2018-05-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-16 2018-06-07 ABP.6743.1.145.2018.JR 2018-05-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-16 2018-06-07 ABP.6743.1.144.2018.MO 2018-06-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-16 2018-06-07 ABP.6743.1.142.2018.MR 2018-05-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-16 2018-06-07 ABP.6743.1.141.2018.JR 2018-05-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-16 2018-06-07 ABP.6740.1.140.2018.MR 2018-05-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-16 2018-06-07 ABP.6743.1.139.2018.MR 2018-05-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-15 2018-06-06 ABP.6743.1.138.2018.MR 2018-05-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-14 2018-06-05 ABP.6743.1.137.2018.JR 2018-05-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-14 2018-06-05 ABP.6743.1.136.2018.MO 2018-05-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-14 2018-06-05 ABP.6743.1.135.2018.MO 2018-05-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-14 2018-06-05 ABP.6743.1.134.2018.MZ 2018-05-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-14 2018-06-05 ABP.6743.1.133.2018.MZ 2018-05-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-11 2018-06-04 ABP.6743.1.132.2018.JR 2018-06-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-11 2018-06-04 ABP.6743.1.131.2018.JR 2018-07-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-10 2018-06-01 ABP.6743.1.130.2018.JR 2018-06-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-09 2018-05-31 ABP.6743.1.129.2018.JR 2018-05-10 zgłoszenie bezzasadne
2018-05-09 2018-05-31 ABP.6743.1.128.2018.JR 2018-05-10 zgłoszenie bezzasadne
2018-05-09 2018-05-31 ABP.6743.1.127.2018.MR 2018-05-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-08 2018-05-30 ABP.6743.4.10.2018.MZ 2018-05-23 wycofanie zgłoszenia
2018-05-08 2018-05-30 ABP.6743.1.126.2018.MZ 2018-06-26 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-05-08 2018-05-30 ABP.6743.1.125.2018.JR 2018-05-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-08 2018-05-30 ABP.6743.1.124.2018.JC 2018-05-21 zgłoszenie bezzasadne
2018-05-08 2018-05-30 ABP.6743.1.123.2018.MR 2018-05-17 wycofanie zgłoszenia
2018-05-07 2018-05-29 ABP.6743.1.122.2018.MZ 2018-05-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-04 2018-05-28 ABP.6743.1.121.2018.MR 2018-05-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-05-04 2018-05-28 ABP.6743.1.120.2018.MR 2018-05-14 zgłoszenie bezzasadne
2018-05-04 2018-05-28 ABP.6743.1.117.2018.MR 2018-05-14 zgłoszenie bezzasadne
2018-05-02 2018-05-24 ABP.6743.4.9.2018.JC 2018-05-15 wycofanie zgłoszenia
2018-05-02 2018-05-24 ABP.6743.1.119.2018.MR 2018-05-21 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-05-02 2018-05-24 ABP.6743.1.118.2018.MR 2018-05-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-04-30 2018-05-22 ABP.6743.1.116.2018.JR 2018-05-14 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-04-30 2018-05-22 ABP.6743.1.115.2018.MR 2018-05-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-04-26 2018-05-18 ABP.6743.1.114.2018.MO 2018-05-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-04-25 2018-05-17 ABP.6743.1.113.2018.MO 2018-05-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-04-25 2018-05-17 ABP.6743.1.112.2018.JC 2018-05-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-04-24 2018-05-16 ABP.6743.1.111.2018.MO 2018-04-26 zgłoszenie bezzasadne
2018-04-23 2018-05-15 ABP.6743.1.110.2018.JR 2018-04-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-04-20 2018-05-14 ABP.6743.4.8.2018.MR 2018-05-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-04-20 2018-05-14 ABP.6743.1.109.2018.JR 2018-04-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-04-17 2018-05-09 ABP.6743.1.108.2018.HG 2018-04-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-04-16 2018-05-08 ABP.6743.1.107.2018.MZ 2018-05-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-04-13 2018-05-07 ABP.6743.1.106.2018.JR 2018-05-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-04-13 2018-05-07 ABP.6743.1.105.2018.MR 2018-04-25 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2018-04-12 2018-05-04 ABP.6743.1.104.2018.JC 2018-04-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-04-12 2018-05-04 ABP.6743.1.103.2018.JR 2018-04-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-04-12 2018-05-04 ABP.6743.1.102.2018.JR 2018-04-13 badanie kompletności wniosku
2018-04-11 2018-05-04 ABP.6743.1.101.2018.MO 2018-04-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-04-11 2018-05-04 ABP.6743.1.100.2018.JC 2018-04-18 wycofanie zgłoszenia
2018-04-11 2018-05-04 ABP.6743.1.99.2018.MR 2018-05-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-04-11 2018-05-04 ABP.6743.1.98.2018.MR 2018-04-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-04-11 2018-05-04 ABP.6743.1.97.2018.JC 2018-05-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-04-10 2018-05-02 ABP.6743.1.96.2018.MO 2018-06-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-04-10 2018-05-02 ABP.6743.1.95.2018.MO 2018-06-05 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-04-09 2018-05-02 ABP.6743.1.94.2018.MO 2018-04-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-04-09 2018-05-02 ABP.6743.1.93.2018.MO 2018-04-25 wycofanie zgłoszenia
2018-04-06 2018-04-30 ABP.6743.1.92.2018.MR 2018-04-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-04-06 2018-04-30 ABP.6743.1.91.2018.JR 2018-04-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-04-05 2018-04-30 ABP.6743.1.90.2018.JR 2018-04-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-04-04 2018-04-26 ABP.6743.1.89.2018.JR 2018-04-20 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-04-04 2018-04-26 ABP.6743.1.88.2018.JC 2018-04-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-30 2018-04-23 ABP.6743.4.7.2018.MR 2018-05-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-30 2018-04-23 ABP.6743.4.6.2018.MR 2018-05-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-30 2018-04-23 ABP.6743.4.5.2018.MR 2018-05-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-30 2018-04-23 ABP.6743.1.87.2018.JR 2018-04-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-29 2018-04-20 ABP.6743.1.86.2018.JR 2018-04-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-29 2018-04-20 ABP.6743.1.85.2018.JR 2018-04-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-29 2018-04-20 ABP.6743.1.84.2018.MZ 2018-04-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-29 2018-04-20 ABP.6743.1.83.2018.MR 2018-04-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-28 2018-04-19 ABP.6743.1.82.2018.MZ 2018-04-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-27 2018-04-18 ABP.6743.1.81.2018.JC 2018-04-05 zgłoszenie bezskuteczne
2018-03-27 2018-04-18 ABP.6743.1.80.2018.MZ 2018-04-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-26 2018-04-17 ABP.6743.1.78.2018.JR 2018-04-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-26 2018-04-17 ABP.6743.1.79.2018.MR 2018-05-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-21 2018-04-12 ABP.6743.1.77.2018.MO 2018-03-26 zgłoszenie bezzasadne
2018-03-21 2018-04-12 ABP.6743.1.76.2018.MO 2018-06-04 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-03-20 2018-04-11 ABP.6743.1.75.2018.HG 2018-03-21 badanie kompletności wniosku
2018-03-20 2018-04-11 ABP.6743.1.74.2018.JR 2018-04-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-20 2018-04-11 ABP.6743.4.4.2018.MZ 2018-05-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-19 2018-04-10 ABP.6743.1.73.2018.JR 2018-03-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-19 2018-04-10 ABP.6743.1.72.2018.MZ 2018-05-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-19 2018-04-10 ABP.6743.1.71.2018.MZ 2018-05-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-19 2018-04-10 ABP.6743.1.70.2018.MZ 2018-05-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-19 2018-04-10 ABP.6743.1.69.2018.MZ 2018-05-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-19 2018-04-10 ABP.6743.1.68.2018.MR 2018-03-30 wycofanie zgłoszenia
2018-03-16 2018-04-09 ABP.6743.1.67.2018.MZ 2018-05-07 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-03-16 2018-04-09 ABP.6743.1.66.2018.MZ 2018-05-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-15 2018-04-06 ABP.6743.1.65.2018.MO 2018-03-26 zgłoszenie bezzasadne
2018-03-14 2018-04-05 ABP.6743.1.64.2018.MR 2018-03-23 wycofanie zgłoszenia
2018-03-14 2018-04-05 ABP.6743.1.63.2018.MR 2018-04-18 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-03-14 2018-04-05 ABP.6743.1.62.2018.JC 2018-04-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-12 2018-04-03 ABP.6743.1.61.2018.KC 2018-03-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-08 2018-03-30 ABP.6743.1.60.2018.MZ 2018-04-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-08 2018-03-30 ABP.6743.1.59.2018.MR 2018-03-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-07 2018-03-29 ABP.6743.1.58.2018.HG 2018-04-04 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-03-07 2018-03-29 ABP.6743.1.57.2018.JC 2018-03-21 zgłoszenie bezskuteczne
2018-03-06 2018-03-28 ABP.6743.1.56.2018.JR 2018-03-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-06 2018-03-28 ABP.6743.1.55.2018.MR 2018-03-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-06 2018-03-28 ABP.6743.1.54.2018.JR 2018-03-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-06 2018-03-28 ABP.6743.1.53.2018.MR 2018-03-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-06 2018-03-28 ABP.6743.1.52.2018.JR 2018-03-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-06 2018-03-28 ABP.6743.1.51.2018.MZ 2018-05-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-05 2018-03-27 ABP.6740.1.50.2018.MR 2018-03-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-02 2018-03-26 ABP.6743.1.49.2018.MZ 2018-03-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-03-01 2018-03-23 ABP.6743.1.48.2018.JC 2018-03-05 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-03-01 2018-03-23 ABP.6743.1.47.2018.MR 2018-03-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-28 2018-03-22 ABP.6743.1.46.2018.MZ 2018-06-05 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2018-02-26 2018-03-20 ABP.6743.1.45.2018.JR 2018-03-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-26 2018-03-20 ABP.6743.1.44.2018.MR 2018-03-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-26 2018-03-20 ABP.6743.1.43.2018.JR 2018-03-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-23 2018-03-16 ABP.6743.1.42.2018.JR 2018-02-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-22 2018-03-15 ABP.6743.1.41.2018.JR 2018-02-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-22 2018-03-15 ABP.6743.1.40.2018.JR 2018-02-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-22 2018-03-15 ABP.6743.1.39.2018.JR 2018-02-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-22 2018-03-15 ABP.6743.1.38.2018.JR 2018-02-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-19 2018-03-13 ABP.6743.1.37.2018.MZ 2018-03-05 zgłoszenie bezzasadne
2018-02-19 2018-03-13 ABP.6743.1.36.2018.JC 2018-02-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-19 2018-03-13 ABP.6743.4.3.2018.JC 2018-04-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-15 2018-03-09 ABP.6743.1.35.2018.MR 2018-03-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-15 2018-03-09 ABP.6743.1.34.2018.MR 2018-03-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-15 2018-03-09 ABP.6743.1.33.2018.MR 2018-03-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-14 2018-03-08 ABP.6743.1.32.2018.MR 2018-02-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-14 2018-03-08 ABP.6743.1.31.2018.MZ 2018-02-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-12 2018-03-06 ABP.6743.1.30.2018.JR 2018-02-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-09 2018-03-05 ABP.6743.1.29.2018.JR 2018-02-14 zgłoszenie bezzasadne
2018-02-09 2018-03-05 ABP.6743.1.28.2018.MZ 2018-02-12 badanie kompletności wniosku
2018-02-09 2018-03-05 ABP.6743.1.27.2018.MZ 2018-02-12 badanie kompletności pisma
2018-02-09 2018-03-05 ABP.6743.1.26.2018.MZ 2018-02-12 badanie kompletności wniosku
2018-02-09 2018-03-05 ABP.6743.1.25.2018.MZ 2018-02-12 badanie kompletności wniosku
2018-02-09 2018-03-05 ABP.6743.1.24.2018.MO 2018-02-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-07 2018-03-01 ABP.6743.1.23.2018.JR 2018-02-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-07 2018-03-01 ABP.6743.1.22.2018.JR 2018-02-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-07 2018-03-01 ABP.6743.4.2.2018.JR 2018-02-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-06 2018-02-28 ABP.6743.1.21.2018.MO 2018-03-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-06 2018-02-28 ABP.6743.1.20.2018.JR 2018-02-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-06 2018-02-28 ABP.6743.1.19.2018.MR 2018-02-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-02-01 2018-03-22 ABP.6743.1.18.2018.MZ 2018-02-05 zgłoszenie bezzasadne
2018-01-30 2018-02-21 ABP.6743.1.17.2018.JR 2018-02-02 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2018-01-25 2018-02-16 ABP.6743.1.16.2018.JR 2018-03-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-01-23 2018-02-14 ABP.6743.1.15.2018.JC 2018-02-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-01-23 2018-02-14 ABP.6743.1.14.2018.MR 2018-02-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-01-23 2018-02-14 ABP.6743.1.13.2018.JR 2018-01-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-01-22 2018-02-13 ABP.6743.1.12.2018.JR 2018-01-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-01-19 2018-02-12 ABP.6743.1.11.2018.JR 2018-01-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-01-18 2018-02-09 ABP.6743.4.1.2018.MR 2018-02-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-01-16 2018-02-07 ABP.6743.1.10.2018.MZ 2018-02-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-01-11 2018-02-02 ABP.6743.1.9.2017.HG 2018-01-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-01-11 2018-02-02 ABP.6743.1.8.2018.HG 2018-01-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-01-11 2018-02-02 ABP.6743.1.7.2018.HG 2018-01-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-01-11 2018-02-02 ABP.6743.1.6.2018.HG 2018-01-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-01-11 2018-02-02 ABP.6743.1.5.2018.JR 2018-01-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-01-08 2018-01-30 ABP.6743.1.4.2018.MO 2018-05-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-01-05 2018-01-29 ABP.6743.1.3.2018.JR 2018-01-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2018-01-02 2018-01-24 ABP.6743.1.2.2018.MR 2018-01-15 zgłoszenie bezzasadne
2018-01-02 2018-01-24 ABP.6743.1.1.2018.MR 2018-01-15 zgłoszenie bezzasadne
2017-12-28 2018-01-19 ABP.6743.1.430.2017.MZ 2018-01-05 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2017-12-22 2018-01-15 ABP.6743.1.431.2017.JR 2018-01-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-12-22 2018-01-15 ABP.6743.4.29.2017.MR 2018-05-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-12-22 2018-01-15 ABP.6743.4.28.2017.MR 2018-03-05 zgłoszenie bezskuteczne
2017-12-22 2018-01-15 ABP.6743.1.429.2017.MZ 2017-12-29 badanie kompletności wniosku
2017-12-18 2018-01-09 ABP.6743.1.428.2017.MR 2018-01-03 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2017-12-18 2018-01-09 ABP.6743.1.427.2017.JR 2018-01-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-12-18 2018-01-09 ABP.6743.1.426.2017.MZ 2018-01-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-12-14 2018-01-05 ABP.6743.1.425.2017.MZ 2018-01-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-12-14 2018-01-05 ABP.6743.1.424.2017.JR 2018-01-08 wycofanie zgłoszenia
2017-12-13 2018-01-04 ABP.6743.1.423.2017.MZ 2018-01-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-12-12 2018-01-03 ABP.6743.1.422.2017.JR 2018-01-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-12-12 2018-01-03 ABP.6743.1.421.2017.JR 2017-12-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-12-12 2018-01-03 ABP.6743.1.420.2017.JR 2017-12-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-12-11 2018-01-02 ABP.6743.1.419.2017.MO 2018-01-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-12-08 2018-01-02 ABP.6743.1.418.2017.MZ 2017-12-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-12-08 2018-01-02 ABP.6743.1.417.2017.MR 2017-12-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-12-08 2018-01-02 ABP.6743.1.416.2017.EP 2017-12-18 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-12-08 2018-01-02 ABP.6743.1.415.2017.EP 2017-12-15 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-12-07 2017-12-29 ABP.6743.1.414.2017.MZ 2018-05-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-12-07 2017-12-29 ABP.6743.1.413.2017.JR 2017-12-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-12-05 2017-12-27 ABP.6743.1.412.2017.MO 2017-12-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-12-04 2017-12-27 ABP.6743.1.411.2017.MZ 2018-02-07 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-12-04 2017-12-27 ABP.6743.1.410.2017.MO 2017-12-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-12-01 2017-12-27 ABP.6743.1.409.2017.MR 2017-12-13 zgłoszenie bezzasadne
2017-11-30 2017-12-22 ABP.6743.1.408.2017.JR 2017-12-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-29 2017-12-21 ABP.6743.1.407.2017.EP 2017-12-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-29 2017-12-21 ABP.6743.1.406.2017.MO 2018-01-16 Postanowienie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-29 2017-12-21 ABP.6743.1.405.2017.MO 2018-01-16 Postanowienie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-29 2017-12-21 ABP.6743.1.404.2017.MO 2017-12-11 zgłoszenie bezzasadne
2017-11-28 2017-12-20 ABP.6743.1.403.2017.MR 2018-01-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-27 2017-12-19 ABP.6743.1.402.2017.JR 2017-12-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-27 2017-12-19 ABP.6743.1.401.2017.MZ 2017-12-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-27 2017-12-19 ABP.6743.1.400.2017.EP 2018-01-05 pismo informujące do strony (Art. 9 Kodeksu Postępowania Administracyjnego)
2017-11-27 2017-12-19 ABP.6743.1.399.2017.MZ 2018-01-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-24 2017-12-18 ABP.6743.1.398.2017.MR 2017-12-08 wycofanie zgłoszenia
2017-11-24 2017-12-18 ABP.6743.1.397.2017.MO 2017-12-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-24 2017-12-18 ABP.6743.1.396.2017.EP 2018-01-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-23 2017-12-15 ABP.6743.1.395.2017.JR 2017-12-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-22 2017-12-14 ABP.6743.1.394.2017.MO 2018-01-02 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-11-22 2017-12-14 ABP.6743.1.393.2017.MR 2018-01-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-22 2017-12-14 ABP.6743.1.392.2017.JR 2017-12-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-21 2017-12-13 ABP.6743.1.391.2017.EP 2017-12-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-20 2017-12-12 ABP.6743.1.390.2017.MO 2017-12-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-20 2017-12-12 ABP.6743.1.389.2017.MZ 2018-01-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-20 2017-12-12 ABP.6743.1.388.2017.MZ 2017-11-22 badanie kompletności wniosku
2017-11-20 2017-12-12 ABP.6743.1.387.2017.JR 2017-11-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-16 2017-12-08 ABP.6743.1.386.2017.JR 2017-11-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-16 2017-12-08 ABP.6743.1.385.2017.JR 2017-11-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-15 2017-12-07 ABP.6743.4.27.2017.MZ 2017-12-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-15 2017-12-07 ABP.6743.1.384.2017.MZ 2018-01-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-15 2017-12-07 ABP.6743.1.383.2017.MR 2018-01-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-15 2017-12-07 ABP.6743.1.382.2017.MZ 2017-11-23 zgłoszenie bezzasadne
2017-11-14 2017-12-06 ABP.6743.1.381.2017.MR 2017-11-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-14 2017-12-06 ABP.6743.1.380.2017.MO 2017-11-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-14 2017-12-06 ABP.6743.1.379.2017.MR 2017-11-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-14 2017-12-06 ABP.6743.1.378.2017.MZ 2017-11-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-13 2017-12-05 ABP.6743.1.377.2017.MZ 2017-11-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-13 2017-12-05 ABP.6743.1.376.2017.MR 2017-11-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-13 2017-12-05 ABP.6743.1.375.2017.MZ 2018-01-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-13 2017-12-05 ABP.6743.1.374.2017.JR 2017-11-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-09 2017-12-01 ABP.6743.1.373.2017.MZ 2017-11-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-08 2017-11-30 ABP.6743.1.372.2017.MZ 2017-11-20 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2017-11-08 2017-11-30 ABP.6743.1.371.2017.MZ 2017-11-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-08 2017-11-30 ABP.6743.1.370.2017.MZ 2017-11-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-06 2017-11-28 ABP.6743.1.369.2017.MR 2017-12-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-11-06 2017-11-28 ABP.6743.1.368.2017.JR 2017-11-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-31 2017-11-22 ABP.6743.1.367.2017.MR 2017-11-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-31 2017-11-22 ABP.6743.1.366.2017.MZ 2017-12-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-30 2017-11-21 ABP.6743.4.26.2017.MZ 2017-12-15 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-10-26 2017-11-17 ABP.6743.4.25.2017.MR 2017-12-05 zgłoszenie bezskuteczne
2017-10-24 2017-11-15 ABP.6743.1.364.2017.MZ 2017-11-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-24 2017-11-15 ABP.6743.4.24.2017.MR 2017-12-05 zgłoszenie bezskuteczne
2017-10-24 2017-11-15 ABP.6743.1.365.2017.EP 2017-12-08 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-10-23 2017-11-14 ABP.6743.1.363.2017.MZ 2017-11-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-23 2017-11-14 ABP.6743.1.362.2017.JR 2018-02-12 Uchylono zaświadczenie i wniesiono sprzeciw do zgłoszenia
2017-10-20 2017-11-13 ABP.6743.1.361.2017.MR 2017-10-23 badanie kompletności wniosku
2017-10-20 2017-11-13 ABP.6743.1.360.2017.JR 2017-10-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-20 2017-11-13 ABP.6743.1.359.2017.JR 2017-10-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-19 2017-11-10 ABP.6743.1.358.2017.JR 2017-10-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-18 2017-11-09 ABP.6743.1.357.2017.EP 2017-11-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-16 2017-11-07 ABP.6743.1.356.2017.MR 2018-01-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-13 2017-11-06 ABP.6743.1.355.2017.MR 2017-10-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-13 2017-11-06 ABP.6743.1.354.2017.JR 2017-11-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-12 2017-11-03 ABP.6743.1.353.2017.MR 2017-10-24 zgłoszenie bezzasadne
2017-10-12 2017-11-03 ABP.6743.1.352.2017.MZ 2017-10-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-12 2017-11-03 ABP.6743.1.351.2017.EP 2017-10-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-12 2017-11-03 ABP.6743.1.350.2017.KS 2017-10-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-11 2017-11-02 ABP.6743.1.349.2017.EP 2017-10-20 zgłoszenie bezzasadne
2017-10-11 2017-11-02 ABP.6743.1.348.2017.MZ 2017-10-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-10 2017-11-02 ABP.6743.4.23.2017.EP 2017-11-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-09 2017-10-31 ABP.6743.1.347.2017.EP 2017-11-14 zgłoszenie bezskuteczne
2017-10-09 2017-10-31 ABP.6743.1.346.2017.KS 2017-10-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-06 2017-10-30 ABP.6743.1.345.2017.MR 2017-10-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-06 2017-10-30 ABP.6743.1.344.2017.MZ 2017-11-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-05 2017-10-27 ABP.6743.1.343.2017.MZ 2017-11-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-04 2017-11-06 ABP.6743.1.342.2017.HG 2017-10-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-03 2017-10-25 ABP.6743.1.341.2017.MR 2017-12-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-03 2017-10-25 ABP.6743.1.340.2017.JR 2017-10-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-10-02 2017-10-24 ABP.6743.1.339.2017.MZ 2017-10-17 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2017-09-29 2017-10-23 ABP.6743.1.338.2017.MR 2017-10-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-29 2017-10-23 ABP.6743.1.337.2017.MZ 2017-12-04 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-09-28 2017-10-20 ABP.6743.1.336.2017.MZ 2017-10-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-28 2017-10-20 ABP.6743.1.335.2017.MR 2017-10-06 zgłoszenie bezzasadne
2017-09-27 2017-10-19 ABP.6743.1.334.2017.KS 2017-10-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-27 2017-10-19 ABP.6743.1.333.2017.KS 2017-10-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-27 2017-10-19 ABP.6743.1.332.2017.KS 2017-10-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-27 2017-10-19 ABP.6743.1.331.2017.KS 2017-10-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-27 2017-10-19 ABP.6743.1.330.2017.JR 2017-10-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-26 2017-10-18 ABP.6743.1.329.2017.MR 2017-10-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-26 2017-10-18 ABP.6743.1.328.2017.MO 2017-11-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-26 2017-10-18 ABP.6743.4.22.2017.MZ 2017-11-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-26 2017-10-18 ABP.6743.4.21.2017.MZ 2017-11-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-25 2017-10-17 ABP.6743.1.327.2017.KS 2017-10-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-25 2017-10-17 ABP.6743.1.326.2017.MZ 2017-10-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-25 2017-10-17 ABP.6743.1.325.2017.MR 2017-10-04 zgłoszenie bezzasadne
2017-09-22 2017-10-16 ABP.6743.1.324.2017.EP 2017-10-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-22 2017-10-16 ABP.6743.1.323.2017.EP 2017-10-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-22 2017-10-16 ABP.6743.1.322.2017.EP 2017-10-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-21 2017-10-13 ABP.6743.1.321.2017.EP 2017-11-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-21 2017-10-13 ABP.6743.1.320.2017.KS 2017-10-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-20 2017-10-12 ABP.6743.1.319.2017.MZ 2017-09-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-20 2017-10-12 ABP.6743.1.318.2017.MO 2017-10-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-20 2017-10-12 ABP.6743.1.317.2017.JR 2017-09-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-20 2017-10-12 ABP.6743.1.316.2017.MZ 2017-09-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-20 2017-10-12 ABP.6743.1.315.2017.HG 2017-10-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-20 2017-10-12 ABP.6743.1.314.2017.MZ 2017-09-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-19 2017-10-11 ABP.6743.1.313.2017.HG 2017-09-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-18 2017-10-10 ABP.6743.1.312.2017.KS 2017-10-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-18 2017-10-10 ABP.6743.1.311.2017.KS 2017-10-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-18 2017-10-10 ABP.6743.1.310.2017.KS 2017-10-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-18 2017-10-10 ABP.6743.1.309.2017.KS 2017-10-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-18 2017-10-10 ABP.6743.1.308.2017.KS 2017-10-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-18 2017-10-10 ABP.6743.1.307.2017.KS 2017-10-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-18 2017-10-10 ABP.6743.1.306.2017.KS 2017-10-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-18 2017-10-10 ABP.6743.1.305.2017.KS 2017-10-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-14 2017-10-06 ABP.6743.1.304.2017.MO 2017-09-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-12 2017-10-04 ABP.6743.1.303.2017.MZ 2017-09-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-12 2017-10-04 ABP.6743.1.302.2017.EP 2017-09-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-12 2017-10-04 ABP.6743.1.301.2017.MZ 2017-09-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-11 2017-10-03 ABP.6743.1.300.2017.EP 2017-11-08 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-09-11 2017-10-03 ABP.6743.1.299.2017.MZ 2017-09-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-11 2017-10-03 ABP.6743.1.298.2017.MZ 2017-09-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-11 2017-10-03 ABP.6743.1.297.2017.HG 2017-09-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-08 2017-10-02 ABP.6743.1.296.2017.KS 2017-10-24 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-09-08 2017-10-02 ABP.6743.1.295.2017.KS 2017-11-06 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-09-08 2017-10-02 ABP.6743.1.294.2017.JR 2017-12-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-07 2017-09-29 ABP.6743.1.293.2017.KS 2017-09-20 zgłoszenie bezskuteczne
2017-09-05 2017-09-27 ABP.6743.1.292.2017.HG 2017-09-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-01 2017-09-25 ABP.6743.1.291.2017.EP 2018-04-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-01 2017-09-25 ABP.6743.1.290.2017.MO 2017-09-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-01 2017-09-25 ABP.6743.1.289.2017.MO 2017-09-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-09-01 2017-09-25 ABP.6743.1.288.2017.EP 2017-09-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-30 2017-09-21 ABP.6743.1.287.2017.KS 2017-09-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-30 2017-09-21 ABP.6743.1.286.2017.KS 2017-09-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-29 2017-09-20 ABP.6743.1.285.2017.KS 2018-01-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-29 2017-09-20 ABP.6743.1.284.2017.KS 2017-09-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-28 2017-09-19 ABP.6743.1.283.2017.EP 2017-09-19 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-08-28 2017-09-19 ABP.6743.1.282.2017.HG 2017-09-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-28 2017-09-19 ABP.6743.1.281.2017.HG 2017-09-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-24 2017-09-15 ABP.6743.1.280.2017.KS 2017-08-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-24 2017-09-15 ABP.6743.1.279.2017.MR 2017-08-25 badanie kompletności wniosku
2017-08-24 2017-09-15 ABP.6743.1.278.2017.MO 2017-09-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-24 2017-09-15 ABP.6743.1.277.2017.MO 2017-09-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-24 2017-09-15 ABP.6743.1.276.2017.MO 2017-09-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-24 2017-09-15 ABP.6743.1.275.2017.MO 2017-09-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-24 2017-09-15 ABP.6743.1.274.2017.MO 2017-09-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-24 2017-09-15 ABP.6743.1.273.2017.KS 2017-09-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-23 2017-09-14 ABP.6743.4.20.2017.JR 2017-08-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-23 2017-09-14 ABP.6743.4.19.2017.MR 2017-09-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-22 2017-09-13 ABP.6743.4.18.2017.EP 2017-09-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-22 2017-09-13 ABP.6743.4.17.2017.MR 2017-08-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-22 2017-09-13 ABP.6743.1.272.2017.JR 2017-08-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-22 2017-09-13 ABP.6743.1.271.2017.JR 2017-08-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-22 2017-09-13 ABP.6743.1.270.2017.KS 2017-08-23 badanie kompletności wniosku
2017-08-22 2017-09-13 ABP.6743.1.269.2017.EP 2017-09-04 zgłoszenie bezskuteczne
2017-08-22 2017-09-13 ABP.6743.1.268.2017.MR 2017-09-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-17 2017-09-08 ABP.6743.4.16.2017.EP 2017-09-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-17 2017-09-15 ABP.6743.1.267.2017.MZ 2017-08-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-17 2017-09-15 ABP.6743.1.266.2017.JR 2017-08-31 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-17 2017-09-15 ABP.6743.1.265.2017.MR 2017-08-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-17 2017-09-15 ABP.6743.1.263.2017.MZ 2017-08-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-17 2017-09-08 ABP.6743.1.264.2017.MZ 2017-09-21 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-16 2017-09-07 ABP.6743.1.262.2017.MR 2017-08-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-16 2017-09-07 ABP.6743.1.261.2017.EP 2017-10-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-11 2017-09-04 ABP.6743.1.260.2017.EP 2017-08-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-11 2017-09-04 ABP.6743.1.259.2017.MR 2017-08-30 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-11 2017-09-04 ABP.6743.1.258.2017.MR 2017-10-18 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-08-09 2017-08-31 ABP.6743.1.257.2017.MR 2017-08-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-09 2017-08-31 ABP.6743.1.256.2017.MZ 2017-08-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-09 2017-08-31 ABP.6743.1.255.2017.MR 2017-08-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-09 2017-08-31 ABP.6743.1.254.2017.MO 2017-08-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-04 2017-08-28 ABP.6743.1.253.2017.MZ 2017-08-17 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2017-08-04 2017-08-28 ABP.6743.1.252.2017.KS 2017-09-21 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-08-03 2017-08-25 ABP.6743.1.251.2017.MZ 2017-08-17 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-08-02 2017-08-24 ABP.6743.1.250.2017.MZ 2017-08-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-08-01 2017-09-01 ABP.6743.1.249.2017.KS 2017-08-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-31 2017-08-22 ABP.6743.1.248.2017.MZ 2017-08-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-31 2017-08-22 ABP.6743.1.247.2017.MZ 2017-08-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-31 2017-08-22 ABP.6743.1.246.2017.MO 2017-08-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-31 2017-08-22 ABP.6743.1.245.2017.MR 2017-08-16 wycofanie zgłoszenia
2017-07-31 2017-08-22 ABP.6741.1.244.2017.MR 2017-08-08 zgłoszenie bezzasadne
2017-07-27 2017-08-18 ABP.6743.1.243.2017.EP 2017-08-07 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-07-27 2017-08-18 ABP.6743.1.242.2017.MO 2017-08-16 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-26 2017-08-17 ABP.6743.1.241.2017.KS 2017-07-27 badanie kompletności wniosku
2017-07-25 2017-08-16 ABP.6743.1.240.2017.MO 2017-07-27 badanie kompletności wniosku
2017-07-25 2017-08-16 ABP.6743.1.239.2017.MZ 2017-08-25 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-24 2017-08-15 ABP.6743.1.238.2017.EP 2017-08-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-24 2017-08-15 ABP.6743.1.237.2017.KS 2017-07-26 zgłoszenie bezzasadne
2017-07-21 2017-08-14 ABP.6743.1.236.2017.EP 2017-07-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-21 2017-08-14 ABP.6743.1.235.2017.MR 2017-08-01 zgłoszenie bezzasadne
2017-07-21 2017-08-14 ABP.6743.1.234.2017.KS 2017-08-01 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-21 2017-08-14 ABP.673.1.233.2017.MR 2017-07-28 wycofanie zgłoszenia
2017-07-20 2017-08-11 ABP.6743.1.232.2017.EP 2017-08-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-20 2017-08-11 ABP.6743.1.231.2017.EP 2017-08-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-20 2017-08-11 ABP.6743.1.230.2017.EP 2017-08-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-20 2017-08-11 ABP.6743.1.229.2017.EP 2017-08-23 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-19 2017-08-10 ABP.6743.1.228.2017.EP 2017-07-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-19 2017-08-10 ABP.6743.1.227.2017.KS 2017-08-09 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-19 2017-08-10 ABP.6743.1.226.2017.EP 2017-08-29 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-07-14 2017-08-07 ABP.6743.1.225.2017.EP 2017-07-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-14 2017-08-07 ABP.6743.1.224.2017.JR 2017-07-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-13 2017-08-04 ABP.6743.1.223.2017.MR 2017-08-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-11 2017-08-02 ABP.6743.1.222.2017.JR 2017-08-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-10 2017-08-01 ABP.6743.1.221.2017.JR 2017-07-19 wycofanie zgłoszenia
2017-07-07 2017-07-31 ABP.6743.4.15.2017.MR 2017-08-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-06 2017-07-28 ABP.6743.4.14.2017.JR 2017-07-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-06 2017-07-28 ABP.6743.1.220.2017.EP 2017-08-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-05 2017-07-27 ABP.6743.1.219.2017.MR 2017-07-10 zgłoszenie bezzasadne
2017-07-05 2017-07-27 ABP.6743.1.218.2017.JR 2017-07-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-05 2017-07-27 ABP.6743.1.217.2017.JR 2017-07-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-04 2017-08-04 ABP.6743.1.216.2017.EP 2017-07-07 zgłoszenie bezzasadne
2017-07-03 2017-07-25 ABP.6743.1.215.2017.KS 2017-08-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-07-03 2017-07-25 ABP.6743.1.214.2017.MZ 2017-07-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-30 2017-07-24 ABP.6743.4.13.2017.EP 2017-07-10 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-30 2017-07-24 ABP.6743.1.213.2017.MR 2017-07-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-30 2017-07-24 ABP.6743.1.212.2017.EP 2017-07-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-30 2017-07-24 ABP.6743.1.211.2017.JR 2017-07-07 wycofanie zgłoszenia
2017-06-30 2017-07-24 ABP.6743.1.210.2017.JR 2017-07-07 wycofanie zgłoszenia
2017-06-29 2017-07-21 ABP.6743.1.209.2017.JR 2017-07-11 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-29 2017-07-21 ABP.6743.1.208.2017.MZ 2017-07-13 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-27 2017-07-19 ABP.6743.1.206.2017.MZ 2017-07-31 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-27 2017-07-19 ABP.6743.1.207.2017.EP 2017-11-14 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-06-26 2017-07-18 ABP.6743.1.205.2017.MZ 2017-07-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-26 2017-07-18 ABP.6743.1.204.2017.JR 2017-07-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-23 2017-07-17 ABP.6743.1.203.2017.EP 2017-08-09 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-06-23 2017-07-17 ABP.6743.1.202.2017.JR 2017-07-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-22 2017-07-14 ABP.6743.1.201.2017.JR 2017-07-07 wycofanie zgłoszenia
2017-06-21 2017-07-12 ABP.6743.1.200.2017.JR 2017-07-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-20 2017-07-12 ABP.6743.1.199.2017.JR 2017-07-24 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-06-20 2017-07-12 ABP.6743.1.198.2017.KS 2017-07-17 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-20 2017-07-12 ABP.6743.1.197.2017.KC 2017-06-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-20 2017-07-12 ABP.6743.1.196.2017.MZ 2017-07-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-19 2017-07-11 ABP.6743.1.195.2017.KS 2017-07-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-19 2017-07-11 ABP.6743.1.194.2017.MZ 2017-07-31 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-19 2017-07-11 ABP.6743.1.193.2017.KS 2017-06-21 zgłoszenie bezzasadne
2017-06-16 2017-07-07 ABP.6743.1.192.2017.MO 2017-06-28 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-16 2017-07-07 ABP.6743.1.191.2017.KS 2017-06-21 zgłoszenie bezzasadne
2017-06-14 2017-07-06 ABP.6743.1.190.2017.MO 2017-06-22 zgłoszenie bezzasadne
2017-06-14 2017-07-06 ABP.6743.1.189.2017.MZ 2017-06-19 badanie kompletności wniosku
2017-06-14 2017-07-06 ABP.6743.1.188.2017.HG 2017-07-14 przesłano odwołanie
2017-06-14 2017-07-06 ABP.6743.1.187.2017.MZ 2017-07-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-14 2017-07-06 ABP.6743.1.186.2017.MZ 2017-07-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-13 2017-07-04 ABP.6743.1.185.2017.KS 2017-07-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-12 2017-07-03 ABP.6743.1.183.2017.MZ 2017-07-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-12 2017-07-03 ABP.6743.1.182.2017.MZ 2017-07-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-12 2017-07-03 ABP.6743.1.181.2017.MR 2017-06-14 zgłoszenie bezzasadne
2017-06-12 2017-07-03 ABP.6743.1.184.2017.MZ 2017-07-20 wydano zaświadczenie i wniesiono sprzeciw do zgłoszenia robut bud.
2017-06-09 2017-06-30 ABP.6743.1.180.2017.HG 2017-06-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-09 2017-06-30 ABP.6743.1.179.2017.MZ 2017-06-21 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-06-08 2017-06-29 ABP.6743.1.178.2017.MZ 2018-01-02 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-06 2017-06-27 ABP.6743.1.177.2017.KC 2017-06-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-06 2017-06-27 ABP.6743.1.176.2017.MO 2017-06-22 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-06 2017-06-27 ABP.6743.1.175.2017.KC 2017-06-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-06 2017-06-27 ABP.6743.1.174.2017.KC 2017-06-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-06 2017-06-27 ABP.6743.1.173.2017.KC 2017-06-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-06 2017-06-27 ABP.6743.1.172.2017.KC 2017-06-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-06 2017-06-27 ABP.6743.1.171.2017.MO 2017-07-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-05 2017-06-26 ABP.6743.1.170.2017.MR 2017-07-12 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-05 2017-06-26 ABP.6743.1.169.2017.MR 2017-06-08 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-05 2017-06-26 ABP.6743.1.168.2017.MR 2017-07-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-05 2017-06-26 ABP.6743.4.12.2017.JR 2017-07-05 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-02 2017-06-23 ABP.6743.1.167.2017.JR 2017-06-06 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-02 2017-06-23 ABP.6743.1.166.2017.MR 2017-07-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-06-02 2017-06-23 ABP.6743.1.165.2017.MO 2017-06-20 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-05-31 2017-07-24 ABP.6743.1.164.2017.MZ 2017-07-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-05-31 2017-06-21 ABP.6743.1.163.2017.MZ 2017-06-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-05-30 2017-06-26 ABP.6743.1.162.2017.MZ 2017-06-14 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-05-29 2017-06-08 ABP.6743.1.161.2017.MR 2017-06-08 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-05-25 2017-06-19 ABP.6743.1.160.2017.MO 2017-05-30 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-05-25 2017-06-19 ABP.6743.1.159.2017.MO 2017-05-30 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-05-25 2017-06-19 ABP.6743.1.158.2017.MO 2017-05-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-05-23 2017-06-16 ABP.6743.1.157.2017.JR 2017-06-05 zgłoszenie bezzasadne
2017-05-22 2017-06-12 ABP.6743.4.11.2017.JR 2017-06-26 zgłoszenie przyjęte
2017-05-22 2017-06-26 ABP.6743.1.156.2017.JR 2017-06-08 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-05-22 2017-06-14 ABP.6743.1.155.2017.JR 2017-06-26 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-05-22 2017-06-14 ABP.6743.1.154.2017.MR 2017-07-14 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-05-19 2017-06-09 ABP.6743.1.153.2017.MZ 2017-06-29 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-05-19 2017-06-09 ABP.6743.1.152.2017.MO 2017-05-22 zgłoszenie bezzasadne
2017-05-18 2017-06-09 ABP.6743.1.151.2017.MZ 2017-05-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-05-18 2017-06-28 ABP.6743.1.150.2017.MZ 2017-06-21 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-05-17 2017-06-07 ABP.6743.1.149.2017.KS 2017-05-18 badanie kompletności wniosku
2017-05-17 2017-06-07 ABP.6743.1.148.2017.JR 2017-05-23 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-05-17 2017-06-07 ABP.6743.1.147.2017.MR 2017-06-27 organ nie wniósł sprzeciwu w części zgłoszenia robót
2017-05-17 2017-06-07 ABP.6743.1.146.2017.EP 2017-07-04 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-05-15 2017-06-05 ABP.6743.1.145.2017.MR 2017-06-05 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-05-12 2017-06-02 ABP.6743.1.144.2017.MZ 2017-06-03 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-05-12 2017-06-02 ABP.6743.1.143.2017.EP 2017-07-04 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-05-11 2017-06-01 ABP.6743.1.142.2017.KS 2017-05-19 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2017-05-11 2017-06-01 ABP.6743.1.141.2017.EP 2017-06-01 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-05-11 2017-06-21 ABP.6743.1.140.2017.EP 2017-06-01 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-05-11 2017-06-01 ABP.6743.1.139.2017.EP 2017-05-24 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-05-11 2017-06-21 ABP.6743.1.138.2017.EP 2017-06-01 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-05-11 2017-06-20 ABP.6743.1.137.2017.EP 2017-05-31 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-05-10 2017-05-31 ABP.6743.1.136.2017.MR 2017-07-10 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-05-09 2017-05-30 ABP.6743.1.135.2017.EP 2017-05-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-05-09 2017-05-30 ABP.6743.1.134.2017.KS 2017-05-10 badanie kompletności wniosku
2017-05-09 2017-05-30 ABP.6743.1.133.2017.MZ 2017-06-20 wycofanie zgłoszenia
2017-05-05 2017-05-26 ABP.6743.1.132.2017.EP 2017-05-11 zgłoszenie bezzasadne
2017-05-05 2017-05-26 ABP.6743.1.131.2017.MZ 2017-05-19 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-05-04 2017-05-25 ABP.6743.4.10.2017.JR 2017-05-15 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2017-04-28 2017-05-19 ABP.6743.4.9.2017.JR 2017-05-16 wycofanie zgłoszenia
2017-04-28 2017-05-19 ABP.6743.1.130.2017.JR 2017-05-16 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-04-28 2017-05-19 ABP.6743.1.129.2017.JR 2017-05-09 wycofanie zgłoszenia
2017-04-28 2017-06-28 ABP.6743.1.128.2017.EP 2017-06-08 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-04-28 2017-05-26 ABP.6743.1.127.2017.JR 2017-05-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-04-27 2017-05-18 ABP.6743.1.126.2017.MR 2017-05-17 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-04-27 2017-05-18 ABP.6743.1.125.2017.EP 2017-04-11 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-04-27 2017-05-18 ABP.6743.1.124.2017.EP 2017-05-10 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-04-26 2017-05-17 ABP.6743.1.123.2017.KS 2017-05-05 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2017-04-26 2017-05-17 ABP.6743.1.122.2017.KS 2017-04-27 badanie kompletności wniosku
2017-04-25 2017-05-16 ABP.6743.1.121.2017.EP 2017-05-23 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-04-25 2017-05-16 ABP.6743.1.120.2017.JR 2017-05-16 wycofanie zgłoszenia
2017-04-25 2017-05-16 ABP.6743.1.119.2017.EP 2017-05-08 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-04-24 2017-06-20 ABP.6743.1.118.2017.EP 2017-05-31 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-04-24 2017-06-15 ABP.6743.1.117.2017.EP 2017-05-26 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-04-24 2017-05-15 ABP.6743.1.116.2017.JR 2017-04-26 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-04-20 2017-05-11 ABP.67403.1.115.2017.KS 2017-04-24 zgłoszenie bezzasadne
2017-04-20 2017-06-01 ABP.6743.1.114.2017.MR 2017-06-01 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-04-20 2017-05-11 ABP.6743.1.113.2017.MO 2017-05-11 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-04-20 2017-05-11 ABP.6743.1.112.2017.MO 2017-05-11 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-04-19 2017-05-10 ABP.6743.1.111.2017.MO 2017-04-25 zgłoszenie bezzasadne
2017-04-19 2017-05-10 ABP.6743.1.110.2017.JR 2017-04-21 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-04-19 2017-05-10 ABP.6743.1.109.2017.JR 2017-04-20 zgłoszenie bezzasadne
2017-04-19 2017-05-10 ABP.6743.1.108.2017.JR 2017-04-20 zgłoszenie bezzasadne
2017-04-19 2017-05-10 ABP.6743.1.107.2017.JR 2017-04-20 zgłoszenie bezzasadne
2017-04-19 2017-05-10 ABP.6743.1.106.2017.JR 2017-04-20 zgłoszenie bezzasadne
2017-04-19 2017-05-10 ABP.6743.1.105.2017.JR 2017-04-20 zgłoszenie bezzasadne
2017-04-19 2017-05-10 ABP.6743.1.104.2017.JR 2017-04-20 zgłoszenie bezzasadne
2017-04-19 2017-05-10 ABP.6743.1.103.2017.JR 2017-04-20 zgłoszenie bezzasadne
2017-04-19 2017-05-10 ABP.6743.1.102.2017.JR 2017-04-20 zgłoszenie bezzasadne
2017-04-19 2017-05-10 ABP.6743.1.101.2017.JR 2017-04-20 zgłoszenie bezzasadne
2017-04-18 2017-05-09 ABP.6743.1.100.2017.EP 2017-05-09 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-04-18 2017-05-09 ABP.6743.1.99.2017.MZ 2017-05-15 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-04-14 2017-04-05 ABP.6743.1.98.2017.MO 2017-04-25 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-04-14 2017-05-05 ABP.6743.1.97.2017.MR 2017-05-05 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-04-14 2017-06-12 ABP.6743.1.96.2017.JR 2017-08-01 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-04-13 2017-05-04 ABP.6743.1.95.2017.MO 2017-04-25 badanie kompletności wniosku
2017-04-13 2017-05-04 ABP.6743.1.94.2017.MO 2017-04-25 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-04-13 2017-05-04 ABP.6743.1.93.2017.MO 2017-04-25 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-04-13 2017-05-04 ABP.6743.1.92.2017.MR 2017-04-26 wycofanie zgłoszenia
2017-04-13 2017-05-04 ABP.6743.1.91.2017.JR 2017-04-20 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-04-13 2017-05-04 ABP.6763.1.90.2017.KS 2017-04-18 badanie kompletności wniosku
2017-04-13 2017-05-04 ABP.6743.1.89.2017.MZ 2017-04-25 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-04-12 2017-05-04 ABP.6743.1.88.2017.KS 2017-04-13 badanie kompletności wniosku
2017-04-12 2017-05-04 ABP.6743.1.87.2017.EP 2017-04-26 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-04-12 2017-05-25 ABP.6743.1.86.2017.MZ 2017-05-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-04-10 2017-05-02 ABP.6743.4.8.2017.MR 2017-04-28 wycofanie zgłoszenia
2017-04-10 2017-05-02 ABP.6743.1.84.2017.MO 2017-05-15 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-04-10 2017-05-02 ABP.6743.1.83.2017.MO 2017-05-15 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-04-10 2017-05-02 ABP.6743.1.82.2017.MO 2017-05-15 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-04-10 2017-05-02 ABP.6743.1.81.2017.MO 2017-05-15 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-04-10 2017-05-02 ABP.6743.1.80.2017.MO 2017-05-15 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-04-10 2017-05-02 ABP.6743.1.79.2017.MO 2017-05-15 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-04-10 2017-05-12 ABP.6743.1.78.2017.JR 2017-04-26 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-04-10 2017-05-01 ABP.6743.1.85.2017.MZ 2017-06-02 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-04-07 2017-04-28 ABP.6743.1.77.2017.KS 2017-04-11 badanie kompletności wniosku
2017-04-05 2017-05-16 ABP.6743.1.76.2017.MO 2017-05-16 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-04-05 2017-05-16 ABP.6743.1.75.2017.MO 2017-05-16 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-04-03 2017-04-24 ABP.6743.4.7.2017.JR 2017-04-06 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-04-03 2017-04-24 ABP.6743.1.74.2017.MR 2017-04-27 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-04-03 2017-05-08 ABP.6743.1.73.2017.MR 2017-05-08 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-03-30 2017-04-20 ABP.6743.1.72.2017.EP 2017-04-18 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-03-27 2017-05-12 ABP.6743.1.71.2017.MZ 2017-05-08 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-03-27 2017-04-18 ABP.6743.1.70.2017.MR 2017-04-11 badanie kompletności wniosku
2017-03-27 2017-04-27 ABP.6743.1.69.2017.JR 2017-04-03 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-03-27 2017-04-27 ABP.6743.1.68.2017.EP 2017-04-07 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-03-24 2017-04-14 ABP.6743.1.67.2017.JR 2017-04-03 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-03-24 2017-04-14 ABP.6743.4.6.2017.EP 2017-04-04 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2017-03-23 2017-04-24 ABP.6743.1.66.2017.JR 2017-04-03 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-03-23 2017-04-13 ABP.6743.1.65.2017.MZ 2017-04-25 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-03-22 2017-04-27 ABP.6743.1.64.2017.MR 2017-04-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-03-20 2017-05-11 ABP.6743.1.63.2017.MR 2017-05-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-03-20 2017-04-10 ABP.6743.1.62.2017.MO 2017-04-06 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-03-20 2017-04-10 ABP.6743.1.61.2017.KS 2017-03-23 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-03-20 2017-04-10 ABP.6743.1.60.2017.MZ 2017-04-28 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-03-17 2017-04-07 ABP.6743.1.59.2017.KS 2017-04-03 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-03-17 2017-04-07 ABP. 6743.1.58.2017.JR 2017-04-24 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-03-16 2017-05-11 ABP.6743.1.56.2017.EP 2017-04-21 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-03-16 2017-05-11 ABP.6743.1.55.2017.EP 2017-04-21 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-03-15 2017-04-21 ABP.6743.1.54.2017.MZ 2017-04-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-03-15 2017-04-05 ABP.6743.1.57.2017.MZ 2017-05-02 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-03-14 2017-02-07 ABP.6743.1.53.2017.MZ 2017-07-18 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-03-14 2017-04-04 ABP.6743.1.52.2017.JR 2017-03-22 wycofanie zgłoszenia
2017-03-13 2017-04-03 ABP.6743.1.51.2017.MO 2017-03-28 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-03-13 2017-04-03 ABP.6743.1.50.2017.EP 2017-04-27 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-03-10 2017-03-31 ABP.6743.1.49.2017.JR 2017-04-20 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-03-08 2017-03-29 ABP.6743.1.47.2017.EP 2017-03-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-03-08 2017-03-29 ABP.6743.1.46.2017.JR 2017-04-11 wycofanie zgłoszenia
2017-03-07 2017-03-28 ABP.6743.1.43.2017..EP 2017-03-30 wycofanie zgłoszenia
2017-03-07 2017-03-28 ABP.6743.1.45.2017.JR 2017-04-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-03-06 2017-03-27 ABP.6743.1.42.2017.HG 2017-03-08 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-03-06 2017-03-27 ABP.6743.1.44.2017.EP 2017-04-20 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-03-06 2017-03-27 ABP.6743.1.48.2017.MZ 2017-04-07 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-03-03 2017-03-24 ABP.6743.1.41.2017.KS 2017-04-07 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-03-03 2017-03-06 ABP.6743.1.40.2017.KS 2017-05-15 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-03-02 2017-03-23 ABP.6743.1.39.2017.EP 2017-03-08 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-03-01 2017-03-22 ABP.6743.1.38.2017.JR 2017-03-02 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-02-28 2017-03-21 ABP.6743.1.37.2017.EP 2017-03-15 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-02-28 2017-03-21 ABP.6743.1.36.2017.MR 2017-03-06 zgłoszenie bezzasadne
2017-02-24 2017-03-17 ABP.6743.1.35.2017.MZ 2017-03-06 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-02-24 2017-03-17 ABP.6743.4.5.2017.EP 2017-03-08 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-02-23 2017-03-16 ABP.6743.1.34.2017.EP 2017-03-23 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-02-20 2017-03-13 ABP.6743.1.33.2017.JR 2017-02-24 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-02-17 2017-03-10 ABP.6743.1.32.2017.KS 2017-02-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-02-17 2017-03-10 ABP.6743.1.31.2017.MR 2017-04-06 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-02-15 2017-03-08 ABP.6743.1.30.2017.EP 2017-03-15 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-02-14 2017-03-08 ABP.6743.1.29.2017.JR 2017-03-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-02-14 2017-03-07 ABP.6743.1.28.2017.EP 2017-03-02 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-02-10 2017-03-13 ABP.6743.1.27.2017.EP 2017-02-17 wycofanie zgłoszenia
2017-02-08 2017-03-01 ABP.6743.1.26.2017.MZ 2017-03-09 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-02-08 2017-03-10 ABP.6743.1.25.2017.JR 2017-02-14 zgłoszenie bezzasadne
2017-02-08 2017-03-01 ABP.6743.4.4.2017.MR 2017-04-05 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-02-07 2017-03-09 ABP.6743.1.24.2017.MO 2017-02-09 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-02-03 2017-02-24 ABP.6743.1.23.2017.MO 2017-02-14 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-02-03 2017-02-24 ABP.6743.1.22.2017.MO 2017-02-14 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-01-27 2017-02-27 ABP.6743.1.21.2017.MZ 2017-12-04 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-01-27 2017-02-17 ABP.6743.1.20.2017.EP 2017-02-14 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-01-27 2017-02-17 ABP.6743.1.19.2017.EP 2017-02-14 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-01-24 2017-02-14 ABP.6743.1.18.2017.MR 2017-02-07 zgłoszenie bezzasadne
2017-01-24 2017-02-14 ABP.6743.1.17.2017.JR 2017-02-14 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-01-23 2017-02-14 ABP.6743.1.16.2017.MR 2017-03-02 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-01-23 2017-02-14 ABP.6743.1.15.2017.JR 2017-02-13 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-01-23 2017-02-14 ABP.6743.1.14.2017.MR 2017-02-07 wycofanie zgłoszenia
2017-01-20 2017-02-10 ABP.6743.1.13.2017.JR 2017-02-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-01-19 2017-02-10 ABP.6743.1.12.2017.MR 2017-03-07 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-01-18 2017-02-08 ABP.6743.1.11.2017.JR 2017-02-13 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-01-17 2017-02-17 ABP.6743.1.10.2017.MR 2017-02-01 zgłoszenie bezzasadne
2017-01-17 2017-02-07 ABP.6743.1.9.2017.JR 2017-02-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-01-16 2017-02-16 ABP.6743.4.3.2017.MZ 2017-11-07 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2017-01-13 2017-02-03 ABP.6743.1.8.2017.MZ 2017-02-03 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-01-11 2017-02-01 ABP.6743.1.7.2017.KS 2017-02-01 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-01-09 2017-02-09 ABP.6743.4.2.2017.JR 2017-01-17 wycofanie zgłoszenia
2017-01-09 2017-01-30 ABP.6743.1.6.2017.MR 2017-01-31 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-01-09 2017-02-09 ABP.6743.1.5.2017.MR 2017-01-17 zgłoszenie bezzasadne
2017-01-09 2017-01-30 ABP.6743.1.4.2017.MR 2017-01-31 organ nie wniósł sprzeciwu
2017-01-09 2017-02-09 ABP.6743.1.3.2017.MZ 2017-01-19 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2017-01-05 2017-02-06 ABP.6743.4.1.2017.EP 2017-04-03 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-01-03 2017-02-03 ABP.6743.1.2.2017.JR 2017-01-19 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2017-01-03 2017-01-24 ABP.6743.1.1.2017.MR 2017-01-24 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-12-30 2017-01-30 ABP.6743.1.456.2016.MZ 2017-02-02 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-12-30 2017-01-30 ABP.6743.1.455.2016.MZ 2017-02-02 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-12-30 2017-01-30 ABP.6743.1.454.2016.JR 2017-01-16 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-12-29 2017-01-30 ABP.6743.1.453.2016.JR 2017-02-27 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-12-28 2017-01-30 ABP.6743.1.452.2016.EP 2017-01-12 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-12-28 2017-01-30 ABP.6743.1.451.2016.EP 2017-01-12 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-12-28 2017-01-30 ABP.6743.1.450.2016.EP 2017-02-09 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-12-28 2017-01-30 ABP.6743.1.449.2016.EP 2017-01-13 wycofanie zgłoszenia
2016-12-28 2017-01-30 ABP.6743.1.447.2016.JR 2017-01-31 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-12-27 2017-01-27 ABP.6743.1.446.2016.MR 2017-04-01 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-12-22 2017-01-23 ABP.6743.1.445.2016.MZ 2017-10-19 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-12-22 2017-01-23 ABP.6743.1.444.2016.MZ 2017-10-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2016-12-22 2017-01-23 ABP.6743.1.443.2016.MZ 2017-10-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2016-12-22 2017-01-23 ABP.6743.1.442.2016.MZ 2017-10-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2016-12-22 2017-01-23 ABP.6743.1.441.2016.MZ 2017-10-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2016-12-22 2017-01-23 ABP.6743.1.440.2016.MZ 2017-10-19 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2016-12-20 2017-01-20 ABP.6743.4.36.2016.MR 2017-01-20 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-12-19 2017-01-19 ABP.6743.1.448.2016.MR 2016-12-29 zgłoszenie bezzasadne
2016-12-16 2017-01-16 ABP.6743.4.35.2016.MR 2017-01-16 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-12-15 2017-01-16 ABP.6743.1.439.2016.EP 2016-12-29 wycofanie zgłoszenia
2016-12-09 2017-01-09 ABP.6743.4.34.2016.MR 2017-02-17 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-12-09 2017-01-09 ABP.6743.1.438.2016.MR 2017-01-09 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-12-09 2017-01-09 ABP.6743.1.437.2016.MZ 2016-12-19 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-12-08 2017-01-09 ABP.6743.1.436.2016.MZ 2016-12-22 wycofanie zgłoszenia
2016-12-08 2017-01-09 ABP.6743.1.435.2016.MR 2017-04-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-12-07 2017-01-06 ABP.6743.4.33.2016.MO 2017-03-02 wycofanie zgłoszenia
2016-12-05 2017-01-02 ABP.6743.1.434.2016.MZ 2017-01-05 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-11-30 2016-12-30 ABP.6743.1.433.2016.MZ 2017-01-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-11-30 2016-12-30 ABP.6743.1.432.2016.EP 2016-12-30 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-11-29 2016-12-29 ABP.6743.1.431.2016.JR 2017-01-14 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-11-29 2016-12-29 ABP.6743.1.430.2016.MZ 2017-01-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-11-29 2016-12-29 ABP.6743.1.429.2016.MZ 2017-01-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-11-29 2016-12-29 ABP.6743.1.428.2016.MZ 2016-12-30 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-11-29 2016-12-29 ABP.6743.1.427.2016.JR 2016-12-01 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-11-29 2016-12-29 ABP.6743.1.426.2016.KS 2016-12-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-11-28 2016-12-28 ABP.6743.1.425.2016.MR 2017-01-20 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-11-25 2016-12-27 ABP.6743.1.424.2016.MO 2016-12-02 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-11-25 2016-12-27 ABP.6743.1.423.2016.MO 2016-12-02 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-11-25 2016-12-27 ABP.6743.1.422.2016.MO 2016-12-02 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-11-25 2016-12-27 ABP.6743.1.421.2016.MO 2016-12-02 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-11-25 2016-12-27 ABP.6743.1.420.2016.MO 2016-12-02 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-11-25 2016-12-27 ABP.6743.1.419.2016.EP 2017-02-13 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-11-25 2016-12-27 ABP.6743.1.418.2016.MR 2016-12-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-11-25 2016-12-27 ABP.6743.1.417.2016.EP 2016-12-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-11-24 2016-12-24 ABP.6743.1.416.2016.MZ 2017-01-19 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-11-24 2016-12-24 ABP.6743.1.415.2016.MZ 2017-01-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-11-24 2016-12-24 ABP.6743.1.414.2016.MZ 2017-01-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-11-24 2016-12-24 ABP.6743.1.413.2016.MZ 2017-01-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-11-24 2016-12-24 ABP.6743.1.412.2016.MZ 2017-02-01 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-11-22 2016-12-22 ABP.6743.4.32.2016.MR 2016-12-23 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-11-22 2016-12-22 ABP.6743.1.411.2016.MO 2017-02-06 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-11-22 2016-12-22 ABP.6743.1.410.2016.MO 2017-01-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-11-22 2016-11-22 ABP.6743.1.409.2016.MZ 2016-12-28 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-11-22 2016-12-22 ABP.6743.1.408.2016.MZ 2017-01-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-11-22 2016-12-22 ABP.6743.1.407.2016.MZ 2017-01-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-11-22 2016-12-22 ABP.6743.1.406.2016.MZ 2017-01-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-11-22 2016-12-22 ABP.6743.1.405.2016.MZ 2017-01-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-11-22 2016-12-22 ABP.6743.1.404.2016.MZ 2016-12-23 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-11-21 2016-12-21 ABP.6743.1.403.2016.JR 2016-11-28 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-11-18 2016-12-19 ABP.6743.1.402.2016.MR 2016-12-19 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-11-18 2016-12-19 ABP.6743.1.401.2016.EP 2016-12-19 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-11-17 2016-12-17 ABP.6743.1.400.2016.MO 2016-11-25 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-11-17 2016-12-17 ABP.6743.1.399.2016.MO 2016-11-25 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-11-17 2016-12-17 ABP.6743.1.398.2016.MO 2016-11-25 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-11-17 2016-12-17 ABP.6743.1.397.2016.MZ 2016-12-20 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-11-17 2016-12-17 ABP.6743.1.396.2016.MR 2016-12-17 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-11-17 2016-12-17 ABP.6743.1.395.2016.MZ 2016-12-17 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-11-17 2016-12-17 ABP.6743.1.394.2016.MZ 2016-12-19 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-11-17 2016-12-17 ABP.6743.1.393.2016.MZ 2016-12-19 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-11-17 2016-12-17 ABP.6743.1.392.2016.MZ 2016-12-19 badanie kompletności wniosku
2016-11-17 2016-12-17 ABP.6743.1.391.2016.MZ 2016-12-19 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-11-17 2016-12-17 ABP.6743.1.390.2016.MR 2017-02-01 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-11-16 2016-12-16 ABP.6743.1.389.2016.MR 2016-12-02 wycofanie zgłoszenia
2016-11-16 2016-12-16 ABP.6743.1.388.2016.JR 2017-01-02 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-11-15 2016-12-15 ABP.6743.1.387.2016.JR 2017-01-02 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-11-14 2016-12-14 ABP.6743.1.386.2016.MR 2016-12-05 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-11-14 2016-12-14 ABP.6743.1.385.2016.EP 2016-12-14 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-11-14 2016-12-14 ABP.6743.1.384.2016.MR 2016-11-23 wycofanie zgłoszenia
2016-11-14 2016-12-14 ABP.6743.1.383.2016.MR 2017-01-18 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-11-14 2016-12-14 ABP.6743.1.382.2016.JR 2017-01-14 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-11-14 2016-12-14 ABP.6743.1.381.2016.JR 2016-11-21 zgłoszenie bezzasadne
2016-11-10 2016-12-10 ABP.6743.1.380.2016.EP 2017-01-11 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-11-10 2016-12-10 ABP.6743.1.379.2016.MR 2016-12-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-11-10 2016-12-10 ABP.6743.4.31.2016.EP 2016-12-12 badanie kompletności wniosku
2016-11-09 2016-12-09 ABP.6743.1.378.2016.JR 2016-12-09 zgłoszenie bezzasadne
2016-11-09 2016-12-09 ABP.6743.1.377.2016.MZ 2017-01-31 wycofanie zgłoszenia
2016-11-09 2016-12-09 ABP.6743.1.376.2016.MR 2017-03-21 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-11-09 2016-12-09 ABP.6743.1.375.2016.MR 2016-12-08 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-11-09 2016-12-09 ABP.6743.1.374.2016.MR 2016-12-08 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-11-08 2016-12-08 ABP.6743.1.372.2016.MR 2016-12-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-11-08 2016-12-08 ABP.6743.1.371.2016.MR 2016-12-08 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-11-08 2016-12-08 ABP.6743.1.373.2016.EP 2017-02-06 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-11-04 2016-12-05 ABP.6743.1.370.2016.EP 2016-12-28 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-11-04 2016-12-05 ABP.6743.1.369.2016.JR 2017-01-09 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-11-03 2016-12-03 ABP.6743.1.368.2016.MZ 2017-03-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-11-03 2016-12-03 ABP.6743.1.367.2016.MR 2016-12-30 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-11-03 2016-12-03 ABP.6743.1.366.2016.MZ 2016-12-23 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-11-02 2016-12-02 ABP.6743.1.365.2016.MO 2016-11-17 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-11-02 2016-12-02 ABP.6743.1.364.2016.MR 2016-12-05 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-10-31 2016-11-30 ABP.6743.1.362.2016.MR 2016-11-10 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-10-28 2016-11-28 ABP.6743.1.363.2016.MO 2016-11-28 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-10-28 2016-11-28 ABP.6743.1.361.2016.MZ 2016-11-29 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-10-27 2016-11-26 ABP.6743.1.360.2016.EP 2016-12-29 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-10-27 2016-11-26 ABP.6743.1.359.2016.EP 2016-12-28 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-10-25 2016-11-24 ABP.6743.1.358.2016.MR 2016-11-24 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-10-25 2016-11-24 ABP.6743.1.357.2016.JR 2016-11-28 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-10-24 2016-11-23 ABP.6743.1.356.2016.MO 2016-11-16 zgłoszenie bezzasadne
2016-10-24 2016-11-23 ABP.6743.1.355.2016.EP 2016-11-02 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-10-21 2016-11-21 ABP.6743.1.354.2016.EP 2016-11-10 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-10-21 2016-11-21 ABP.6743.1.353.2016.MR 2016-11-21 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-10-19 2016-11-18 ABP.6743.1.351.2016.JR 2016-10-20 zgłoszenie bezzasadne
2016-10-19 2016-11-18 ABP.6743.1.350.2016.MR 2016-11-18 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-10-18 2016-11-17 ABP.6743.1.352.2016.JR 2016-11-10 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-10-18 2016-11-17 ABP.6743.1.349.2016.MR 2016-10-26 wycofanie zgłoszenia
2016-10-17 2016-11-16 ABP.6743.1.348.2016.MR 2016-10-20 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-10-17 2016-11-16 ABP.6743.1.347.2016.MR 2016-10-21 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-10-14 2016-11-14 ABP.6743.1.346.2016.JR 2016-12-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-10-13 2016-11-12 ABP.6743.1.345.2016.MZ 2016-10-21 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-10-12 2016-11-11 ABP.6743.1.344.2016.EP 2016-12-07 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-10-12 2016-11-11 ABP.6743.1.343.2016.EP 2016-12-07 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-10-12 2016-11-11 ABP.6743.1.342.2016.MR 2016-10-27 wycofanie zgłoszenia
2016-10-12 2016-11-11 ABP.6743.1.341.2016.MR 2016-11-14 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-10-11 2016-11-10 ABP.6743.1.340.2016.MR 2016-10-28 wycofanie zgłoszenia
2016-10-11 2016-11-10 ABP.6743.1.339.2016.EP 2016-11-25 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-10-11 2016-11-10 ABP.6743.1.338.2016.EP 2016-12-16 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-10-11 2016-11-10 ABP.6743.1.336.2016.MR 2016-10-28 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-10-10 2016-11-09 ABP.6743.1.337.2016.MZ 2016-11-09 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-10-10 2016-11-09 ABP.6743.1.335.2016.EP 2016-11-21 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-10-10 2016-11-09 ABP.6743.1.334.2016.MZ 2016-11-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-10-05 2016-11-04 ABP.6743.1.333.2016.EP 2016-10-17 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-10-05 2016-11-04 ABP.6743.1.331.2016.EP 2016-10-17 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-10-05 2016-11-04 ABP.6743.1.332.2016.MR 2016-11-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-10-03 2016-11-02 ABP.6743.1.330.2016.EP 2016-11-15 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-10-03 2016-11-02 ABP.6743.1.329.2016.MO 2016-10-05 badanie kompletności wniosku
2016-09-30 2016-10-31 ABP.6743.1.328.2016.EP 2016-10-25 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-09-28 2016-10-28 ABP.6743.1.327.2016.MR 2016-10-04 wycofanie zgłoszenia
2016-09-28 2016-10-28 ABP.6743.1.326.2016.MO 2016-10-28 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-09-23 2016-10-24 ABP.6743.1.325.2016.EP 2016-11-07 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-09-22 2016-10-24 ABP.6743.1.324.2016.EP 2016-10-05 wycofanie zgłoszenia
2016-09-22 2016-10-24 ABP.6743.1.323.2016.MR 2017-01-05 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-09-21 2016-10-21 ABP.6743.1.322.2016.JR 2016-10-20 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-09-20 2016-10-20 ABP.6743.1.321.2016.MR 2016-10-20 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-09-19 2016-10-19 ABP.6743.1.320.2016.MO 2016-11-15 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-09-19 2016-10-19 ABP.6743.1.319.2016.MO 2016-10-20 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-09-19 2016-10-19 ABP.6743.1.318.2016.MR 2017-03-29 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-09-15 2016-10-17 ABP.6743.1.317.2016.MR 2016-10-24 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-09-14 2016-10-14 ABP.6743.1.316.2016.MZ 2016-10-11 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-09-13 2016-10-13 ABP.6743.1.315.2016.JR 2016-09-15 zgłoszenie bezzasadne
2016-09-09 2016-10-10 ABP.6743.1.314.2016.MO 2016-10-10 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-09-09 2016-10-10 ABP.6743.1.313.2016.MO 2016-10-10 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-09-09 2016-10-10 ABP.6743.1.312.2016.MO 2016-10-10 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-09-09 2016-10-10 ABP.6743.1.311.2016.MO 2016-10-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-09-08 2016-10-10 ABP.6743.1.310.2016.HG 2016-09-19 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-09-08 2016-10-10 ABP.6743.1.309.2016.EP 2016-10-25 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-09-08 2016-10-10 ABP.6743.1.308.2016.MO 2016-10-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-09-08 2016-10-10 ABP.6743.4.30.2016.HG 2016-09-15 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-09-07 2016-10-07 ABP.6743.1.307.2016.HG 2016-09-12 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-09-07 2016-10-07 ABP.6743.1.306.2016.MO 2016-09-14 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-09-07 2016-10-07 ABP.6743.1.304.2016.MO 2016-09-14 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-09-07 2016-10-07 ABP.6743.1.303.2016.JR 2016-10-03 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-09-07 2016-10-07 ABP.6743.1.302.2016.MO 2016-11-09 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-09-06 2016-10-06 ABP.6743.1.305.2016.EP 2016-09-28 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-09-06 2016-10-06 ABP.6743.4.29.2016.HG 2016-10-31 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-09-05 2016-10-05 ABP.6743.1.301.2016.JR 2016-09-19 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-09-02 2016-10-03 ABP.6743.1.300.2016.MO 2016-10-03 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-09-02 2016-10-03 ABP.6743.1.299.2016.EP 2016-09-26 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-09-02 2016-10-03 ABP.6743.1.298.2016.JR 2016-11-09 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-09-02 2016-10-03 ABP.6743.1.297.2016.JR 2016-11-09 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-09-01 2016-10-01 ABP.6743.1.296.2016.MR 2016-10-01 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-09-01 2016-10-01 ABP.6743.1.295.2016.JR 2016-09-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-08-31 2016-09-30 ABP.6743.1.294.2016.JR 2016-09-02 badanie kompletności wniosku
2016-08-30 2016-09-29 ABP.6743.4.28.2016.MR 2016-09-29 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-08-30 2016-09-29 ABP.6743.4.27.2016.MR 2016-09-29 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-08-29 2016-09-28 ABP.6743.1.293.2016.MO 2016-10-18 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-08-26 2016-09-26 ABP.6743.1.292.2016.MR 2016-09-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-08-25 2016-09-26 ABP.6743.1.291.2016.MO 2016-10-18 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-08-25 2016-09-26 ABP.6743.1.290.2016.MO 2016-09-08 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-08-24 2016-09-26 ABP.6743.1.289.2016.JR 2016-09-01 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2016-08-23 2016-09-23 ABP.6743.1.288.2016.JR 2016-09-05 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-08-23 2016-09-23 ABP.6743.1.287.2016.JR 2016-09-16 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-08-23 2016-09-23 ABP.6743.1.286.2016.HG 2016-09-26 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-08-23 2016-09-23 ABP.6743.1.285.2016.MR 2016-09-22 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-08-23 2016-09-23 ABP.6743.1.284.2016.MR 2016-09-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-08-23 2016-09-23 ABP.6743.4.26.2016.JR 2016-09-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-08-22 2016-09-22 ABP.6743.1.283.2016.MR 2016-09-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-08-18 2016-09-19 ABP.6743.1.282.2016.MR 2016-09-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-08-18 2016-09-19 ABP.6743.1.281.2016.MR 2016-08-31 zgłoszenie bezzasadne
2016-08-18 2016-09-19 ABP.6743.1.280.2016.MR 2016-09-15 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-08-17 2016-09-19 ABP.6743.1.279.2016.JR 2016-10-25 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-08-17 2016-09-19 ABP.6743.4.25.2016.MR 2016-09-16 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-08-16 2016-09-16 ABP.6743.4.24.2016.HG 2016-08-26 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-08-16 2016-09-16 ABP.6743.1.278.2016.JR 2016-09-16 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-08-12 2016-09-12 ABP.6743.1.277.2016.MO 2016-09-21 wycofanie zgłoszenia
2016-08-11 2016-09-12 ABP.6743.1.275.2016.MR 2016-09-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-08-11 2016-09-12 ABP.6743.1.276.2016.JR 2017-01-02 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-08-10 2016-09-12 ABP.6743.1.274.2016.JR 2016-08-24 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-08-10 2016-09-12 ABP.6743.1.273.2016.JR 2016-09-19 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-08-10 2016-09-12 ABP.6743.1.272.2016.JR 2016-09-17 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-08-10 2016-09-12 ABP.6743.1.271.2016.JR 2016-10-04 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-08-10 2016-09-12 ABP.6743.1.270.2016.JR 2016-08-17 zgłoszenie bezskuteczne
2016-08-10 2016-09-12 ABP.6743.1.269.2016.HG 2016-08-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-08-09 2016-09-09 ABP.6743.1.268.2016.MR 2016-09-05 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-08-09 2016-09-09 ABP.6743.1.267.2016.HG 2016-09-06 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-08-05 2016-09-05 ABP.6743.1.266.2016.JR 2016-08-16 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-08-05 2016-09-05 ABP.6743.1.265.2016.MR 2016-09-05 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-08-05 2016-09-05 ABP.6743.4.23.2016.HG 2016-09-05 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-08-04 2016-09-05 ABP.6743.1.264.2016.MR 2016-08-23 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-08-04 2016-09-05 ABP.6743.4.22.2016.JR 2016-10-17 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-08-03 2016-09-02 ABP.6743.1.263.2016.EP 2016-08-10 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-08-02 2016-09-01 ABP.6743.1.262.2016.MR 2016-08-03 badanie kompletności wniosku
2016-08-02 2016-09-01 ABP.6743.4.21.2016.HG 2016-08-05 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-08-01 2016-08-31 ABP.6743.4.20.2016.HG 2016-08-08 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-08-01 2016-08-31 ABP.6743.4.19.2016.JR 2016-08-31 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-08-01 2016-08-31 ABP.6743.1.261.2016.MO 2016-08-24 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-08-01 2016-08-31 ABP.6743.1.260.2016.MR 2016-09-20 wycofanie zgłoszenia
2016-07-29 2016-08-29 ABP.6743.1.259.2016.EP 2018-07-10 wydano zaświadczenie i wniesiono sprzeciw do zgłoszenia robut bud.
2016-07-29 2016-08-29 ABP.6743.1.258.2016.EP 2018-08-24 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2016-07-29 2016-08-29 ABP.6743.1.257.2016.EP 2018-07-10 wydano zaświadczenie i wniesiono sprzeciw do zgłoszenia robut bud.
2016-07-29 2016-08-29 ABP.6743.1.255.2016.MR 2016-08-11 wycofanie zgłoszenia
2016-07-29 2016-08-29 ABP.6743.1.256.2016.JR 2016-08-31 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-07-29 2016-08-29 ABP.6743.1.254.2016.EP 2016-08-08 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-07-28 2016-08-29 ABP.6743.1.253.2016.JR 2016-08-31 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-07-28 2016-08-27 ABP.6743.1.252.2016.JR 2016-08-31 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-07-28 2016-08-27 ABP.6743.1.251.2016.JR 2016-08-31 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-07-28 2016-08-27 ABP.6743.1.250.2016.JR 2016-08-31 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-07-28 2016-08-27 ABP.6743.1.249.2016.JR 2016-08-31 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-07-28 2016-08-27 ABP.6743.1.248.2016.JR 2016-08-31 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-07-28 2016-08-27 ABP.6743.1.247.2016.JR 2016-12-12 pismo informujące do strony (Art. 9 Kodeksu Postępowania Administracyjnego)
2016-07-28 2016-08-27 ABP.6743.1.246.2016.MO 2016-09-19 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-07-28 2016-08-27 ABP.6743.1.245.2016.JR 2016-09-20 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-07-27 2016-08-26 ABP.6743.1.244.2016.MO 2016-08-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-07-27 2016-08-26 ABP.6743.1.243.2016.MR 2016-08-26 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-07-27 2016-08-26 ABP.6743.1.242.2016.JR 2016-08-03 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-07-26 2016-08-26 ABP.6743.1.241.2016.MO 2016-07-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-07-25 2016-08-25 ABP.6743.1.240.2016.JR 2016-08-08 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-07-22 2016-08-22 ABP.6743.1.239.2016.MR 2016-08-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-07-20 2016-08-20 ABP.6743.1.238.2016.MO 2016-09-19 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-07-20 2016-08-20 ABP.6743.1.237.2016.MO 2016-08-16 zgłoszenie bezzasadne
2016-07-19 2016-08-19 ABP.6743.1.232.2016.EP 2016-07-26 zgłoszenie bezzasadne
2016-07-15 2016-08-15 ABP.6743.4.18.2016.MO 2016-08-10 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-07-15 2016-08-15 ABP.6743.1.236.2016.MO 2016-09-12 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-07-14 2016-08-15 ABP.6743.1.235.2016.EP 2016-08-19 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-07-14 2016-08-15 ABP.6743.1.234.2016.EP 2016-08-19 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-07-14 2016-08-15 ABP.6743.1.233.2016.EP 2016-08-10 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-07-14 2016-08-15 ABP.6743.1.231.2016.MR 2016-08-16 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-07-13 2016-08-15 ABP.6743.1.230.2016.MR 2016-08-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-07-12 2016-08-12 ABP.6743.1.229.2016.MR 2016-08-11 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-07-11 2016-08-11 ABP.6743.1.228.2016.MO 2016-07-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-07-11 2016-08-11 ABP.6743.1.227.2016.EP 2016-08-11 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-07-08 2016-08-08 ABP.6743.1.226.2016.EP 2016-07-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-07-07 2016-08-08 ABP.6743.4.17.2016.MR 2016-07-19 wycofanie zgłoszenia
2016-07-07 2016-08-08 ABP.6743.1.225.2016.MO 2016-09-05 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-07-07 2016-08-08 ABP.6743.1.224.2016.MO 2016-09-05 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-07-01 2016-08-01 ABP.6743.1.223.2016.EP 2018-04-27 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2016-07-01 2016-08-01 ABP.6743.1.222.2016.MR 2016-08-19 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-07-01 2016-08-01 ABP.6743.1.221.2016.MO 2016-08-01 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-07-01 2016-08-01 ABP.6743.1.220.2016.EP 2016-07-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-07-01 2016-08-01 ABP.6743.1.219.2016.EP 2016-09-16 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-07-01 2016-08-01 ABP.6743.1.218.2016.MZ 2016-07-20 wycofanie zgłoszenia
2016-07-01 2016-08-01 ABP.6743.1.217.2016.EP 2016-07-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-07-01 2016-08-01 ABP.6743.1.216.2016.EP 2016-08-08 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-07-01 2016-08-01 ABP.6743.1.215.2016.MR 2016-08-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-06-29 2016-07-29 ABP.6743.1.214.2016.MZ 2016-09-14 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-06-28 2016-07-28 ABP.6743.1.213.2016.EP 2016-08-03 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-06-27 2016-07-27 ABP.6743.1.212.2016.MZ 2016-08-08 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-06-27 2016-07-27 ABP.6743.1.211.2016.MZ 2016-06-30 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-06-27 2016-07-27 ABP.6743.1.210.2016.EP 2016-08-09 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-06-27 2016-07-27 ABP.6743.1.209.2016.MR 2016-07-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-06-24 2016-07-25 ABP.6743.1.208.2016.MZ 2016-07-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-06-24 2016-07-25 ABP.6743.1.207.2016.MR 2016-07-25 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-06-24 2016-07-25 ABP.6743.1.206.2016.MR 2016-07-25 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-06-23 2016-07-23 ABP.6743.1.205.2016.HG 2016-06-28 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-06-23 2016-07-23 ABP.6743.1.204.2016.HG 2016-06-29 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-06-22 2016-07-22 ABP.6743.1.203.2016.HG 2016-06-30 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-06-22 2016-07-22 ABP.6743.1.202.2016.MO 2016-07-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-06-21 2016-07-21 ABP.6743.1.201.2016.MR 2016-06-22 badanie kompletności wniosku
2016-06-21 2016-07-21 ABP.6743.1.200.2016.MR 2016-06-22 badanie kompletności wniosku
2016-06-21 2016-07-21 ABP.6743.1.199.2016.MR 2016-06-22 badanie kompletności wniosku
2016-06-21 2016-07-21 ABP.6743.1.198.2016.MR 2016-06-22 badanie kompletności wniosku
2016-06-21 2016-07-21 ABP.6743.1.197.2016.MR 2016-07-06 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-06-21 2016-07-21 ABP.6743.1.196.2016.HG 2016-06-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-06-21 2016-07-21 ABP.6743.1.195.2016.MZ 2016-07-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-06-20 2016-07-20 ABP.6743.1.194.2016.MR 2016-07-20 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-06-20 2016-07-20 ABP.6743.1.193.2016.JR 2016-07-25 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-06-20 2016-07-20 ABP.6743.1.192.2016.HG 2016-06-24 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-06-20 2016-07-20 ABP.6743.1.191.2016.MZ 2016-07-05 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-06-20 2016-07-20 ABP.6743.1.190.2016.MO 2016-07-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-06-17 2016-07-18 ABP.6743.1.189.2016.MO 2016-08-01 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-06-17 2016-07-18 ABP.6743.1.188.2016.JR 2016-06-21 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-06-17 2016-07-18 ABP.6743.1.187.2016.JR 2016-06-23 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-06-17 2016-07-18 ABP.6743.1.186.2016.JR 2016-07-18 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-06-17 2016-07-18 ABP.6743.1.185.2016.JR 2016-07-18 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-06-16 2016-07-16 ABP.6743.1.184.2016.MR 2016-07-15 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-06-15 2016-07-15 ABP.6743.1.183.2016.JR 2016-07-15 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-06-15 2016-07-15 ABP.6743.1.182.2016.MZ 2016-08-23 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-06-14 2016-07-14 ABP.6743.1.181.2016.MO 2016-07-18 wycofanie zgłoszenia
2016-06-14 2016-07-14 ABP.6743.1.180.2016.MO 2016-08-12 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-06-14 2016-07-14 ABP.6743.1.179.2016.MZ 2016-07-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-06-14 2016-07-14 ABP.6743.1.178.2016.JR 2016-06-20 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-06-14 2016-07-14 ABP.6743.1.177.2016.HG 2016-09-05 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-06-13 2016-07-13 ABP.6743.1.176.2016.JR 2016-06-16 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-06-13 2016-07-13 ABP.6743.1.175.2016.JR 2016-06-15 wycofanie zgłoszenia
2016-06-10 2016-07-11 ABP.6743.1.174.2016.MZ 2016-06-22 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-06-10 2016-07-11 ABP.6743.1.173.2016.MO 2016-06-21 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-06-10 2016-07-11 ABP.6743.1.172.2016.HG 2016-06-20 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-06-09 2016-07-09 ABP.6743.1.170.2016.MO 2016-06-13 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-06-08 2016-07-08 ABP.6743.1.169.2016.JR 2016-06-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-06-08 2016-07-08 ABP.6743.1.168.2016.JR 2016-06-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-06-08 2016-07-08 ABP.6743.1.167.2016.JR 2016-06-29 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-06-08 2016-07-08 ABP.6743.1.166.2016.MR 2016-06-15 zgłoszenie bezzasadne
2016-06-07 2016-07-07 ABP.6743.1.165.2016.MO 2016-06-29 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-06-07 2016-07-07 ABP.6743.1.164.2016.MR 2016-06-20 wycofanie zgłoszenia
2016-06-07 2016-07-07 ABP.6743.1.163.2016.MO 2016-09-29 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-06-02 2016-07-02 ABP.6743.1.171.2016.JR 2016-06-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-06-01 2016-07-01 ABP.6743.1.162.2016.MO 2016-06-20 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-06-01 2016-07-01 ABP.6743.1.161.2016.MO 2016-07-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-06-01 2016-07-01 ABP.6743.1.160.2016.JR 2016-06-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-05-31 2016-07-01 ABP.6743.1.159.2016.MO 2016-06-30 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-05-31 2016-07-01 ABP.6743.1.158.2016.MZ 2016-07-01 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-05-31 2016-07-01 ABP.6743.1.157.2016.MO 2016-06-08 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-05-31 2016-07-01 ABP.6743.1.156.2016.MR 2016-06-03 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-05-30 2016-06-30 ABP.6743.1.155.2016.MZ 2016-08-23 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-05-30 2016-06-30 ABP.6743.1.154.2016.MO 2016-06-07 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-05-27 2016-06-27 ABP.6743.1.153.2016.MZ 2016-06-20 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-05-25 2016-06-25 ABP.6743.1.152.2016.MR 2016-06-16 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-05-23 2016-06-23 ABP.6743.1.151.2016.MR 2016-06-16 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-05-20 2016-06-20 ABO.6743.1.150.2016.MR 2016-06-16 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-05-20 2016-06-20 ABP.6743.1.149.2016.JR 2016-06-16 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-05-18 2016-06-17 ABP.6743.1.148.2016.JR 2016-05-23 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-05-17 2016-06-17 ABP.6743.1.147.2016.JR 2016-05-30 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-05-17 2016-06-17 ABP.6743.1.146.2016.HG 2016-05-20 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-05-17 2016-06-17 ABP.6743.1.145.2016.JR 2016-05-18 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-05-16 2016-06-16 ABP.6743.1.144.2016.MR 2016-05-23 zgłoszenie bezzasadne
2016-05-16 2016-06-16 ABP.6743.1.143.2016.JR 2016-08-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-05-16 2016-06-16 ABP.6743.1.142.2016.JR 2016-05-24 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-05-16 2016-06-16 ABP.6743.1.141.2016.MR 2016-06-15 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-05-16 2016-06-16 ABP.6743.1.140.2016.MO 2016-06-02 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-05-13 2016-06-13 ABP.6743.4.16.2016.MR 2016-05-23 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-05-13 2016-06-13 ABP.6743.1.139.2016.MO 2016-07-19 Utrzymanie w mocy zask. dec.(po rozp. dec. sprzeciwu w DUW)
2016-05-13 2016-06-13 ABP.6743.1.138.2016.MR 2016-06-13 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-05-11 2016-06-11 ABP.6743.1.137.2016.MO 2016-07-12 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-05-11 2016-06-11 ABP.6743.1.136.2016.MO 2016-07-12 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-05-10 2016-06-10 ABP.6743.1.135.2016.MO 2016-05-30 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-05-10 2016-06-10 ABP.6743.1.134.2016.MR 2016-06-16 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-05-10 2016-06-10 ABP.6743.1.133.2016.MO 2016-06-21 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-05-10 2016-06-10 ABP.6743.1.132.2016.MR 2016-06-16 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-05-06 2016-06-06 ABP.6743.1.131.2016.JR 2016-05-11 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-05-06 2016-06-06 ABP.6740.01.130.2016.MO 2016-06-20 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-05-05 2016-06-06 ABP.6743.1.129.2016.MO 2016-05-23 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-05-05 2016-06-06 ABP.6743.1.128.2016.MO 2016-05-23 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2016-05-04 2016-06-04 ABP.6743.1.127.2016.MZ 2016-06-20 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-05-02 2016-06-02 ABP.6743.1.126.2016.JR 2016-06-02 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-05-02 2016-06-02 ABP.6743.1.125.2016.EP 2016-05-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-04-28 2016-05-28 ABP.6743.1.122.2016.MR 2016-06-10 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-04-28 2016-05-28 ABP.6743.1.121.2016.EP 2016-06-20 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-04-28 2016-05-28 ABP.6743.1.124.2016.MZ 2016-08-08 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-04-28 2016-05-28 ABP.6743.1.123.2016.MO 2016-06-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-04-27 2016-05-27 ABP.6743.1.119.2016.EP 2016-05-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-04-27 2016-05-27 ABP.6743.1.118.2016.EP 2016-06-23 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-04-27 2016-05-27 ABP.6743.1.120.2016.MR 2016-05-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-04-27 2016-05-27 ABP.6743.1.120.2016.MR 2016-05-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-04-26 2016-05-26 ABP.6743.1.117.2016.MZ 2016-05-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-04-26 2016-05-26 ABP.6743.1.116.2016.MR 2016-05-26 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-04-25 2016-05-25 ABP.6743.1.115.2016.MZ 2016-06-13 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-04-22 2016-05-23 ABP.6740.01.114.2016.JR 2016-05-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-04-22 2016-05-23 ABP.6743.1.113.2016.MZ 2016-06-03 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-04-21 2016-05-21 ABP.6743.1.111.2016.MZ 2016-05-24 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-04-20 2016-05-20 ABP.6743.1.110.2016.JR 2016-04-26 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-04-20 2016-05-20 ABP.6743.1.109.2016.MZ 2016-05-25 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-04-19 2016-05-19 ABP.6743.1.107.2016.MR 2016-06-06 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-04-19 2016-05-19 ABP.6743.1.108.2016.MR 2016-04-21 badanie kompletności wniosku
2016-04-18 2016-05-18 ABP.6743.1.106.2016.JR 2016-04-26 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-04-18 2016-05-18 ABP.6743.1.105.2016.JR 2016-04-26 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-04-15 2016-05-16 ABP.6743.1.104.2016.JR 2016-05-31 zgłoszenie bezskuteczne
2016-04-15 2016-05-16 ABP.6743.1.103.2016.MZ 2016-04-26 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-04-15 2016-05-16 ABP.6743.1.102.2016.JR 2017-02-16 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-04-15 2016-05-16 ABP.6743.1.101.2016.EP 2016-05-31 wycofanie zgłoszenia
2016-04-14 2016-05-14 ABP.6743.1.100.2016.JR 2016-04-20 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-04-12 2016-05-12 ABP.6743.1.99.2016.JR 2016-04-20 wycofanie zgłoszenia
2016-04-11 2016-05-11 ABP.6743.1.98.2016.MR 2016-04-21 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-04-08 2016-05-09 ABP.6743.1.97.2016.MR 2016-05-24 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-04-08 2016-05-09 ABP.6743.1.96.2016.MR 2016-05-09 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-04-08 2016-05-09 ABP.6743.1.95.2016.MR 2016-05-09 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-04-08 2016-05-09 ABP.6743.1.112.2016.MZ 2016-04-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-04-07 2016-05-07 ABP.6743.1.92.2016.JR 2016-04-12 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-04-07 2016-05-07 ABP.6743.1.94.2016.MZ 2016-04-21 organ nie wniósł sprzeciwu w części zgłoszenia robót
2016-04-07 2016-05-07 ABP.6743.1.93.2016.MR 2016-04-22 wycofanie zgłoszenia
2016-04-06 2016-05-06 ABP.6743.1.91.2016.MR 2016-05-06 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-04-06 2016-05-06 ABP.6743.1.90.2016.EP 2016-04-13 zgłoszenie bezskuteczne
2016-04-06 2016-05-06 ABP.6743.1.89.2016.EP 2016-05-25 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-04-06 2016-05-06 ABP.6743.1.88.2016.EP 2016-05-23 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-04-06 2016-05-06 ABP.6743.1.87.2016.EP 2016-05-25 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-04-05 2016-05-05 ABP.6743.1.86.2016.MZ 2016-05-20 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-04-05 2016-05-05 ABP.6743.1.85.2016.EP 2016-05-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-04-05 2016-05-05 ABP.6743.1.84.2016.EP 2016-04-20 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-04-04 2016-05-04 ABP.6743.1.83.2016.HG 2016-04-08 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-04-01 2016-05-02 ABP.6743.1.82.2016.MR 2016-05-09 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-04-01 2016-05-02 ABP.6743.1.81.2016.EP 2016-05-24 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-04-01 2016-05-02 ABP.6743.1.80.2016.MR 2016-05-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-04-01 2016-05-02 ABP.6743.1.79.2016.JR 2016-04-13 wycofanie zgłoszenia
2016-03-31 2016-04-30 ABP.6743.1.78.2016.EP 2016-04-14 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-03-30 2016-04-29 ABP.6743.4.15.2016.EP 2016-04-29 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-03-30 2016-04-29 ABP.6743.4.14.2016.HG 2016-04-05 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2016-03-30 2016-04-29 ABP.6743.1.77.2016.EP 2016-06-23 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-03-29 2016-04-29 ABP.6743.1.76.2016.MZ 2016-05-20 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-03-29 2016-04-29 ABP.6743.1.75.2016.MR 2016-05-05 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-03-23 2016-04-23 ABP.6743.1.74.2016.MR 2016-04-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-03-23 2016-04-23 ABP.6743.1.73.2016.MR 2016-04-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-03-23 2016-04-23 ABP.6743.4.13.2016.EP 2016-04-22 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-03-22 2016-04-22 ABP.6743.1.72.2016.EP 2016-04-18 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-03-22 2016-04-22 ABP.6743.1.71.2016.MO 2016-04-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-03-18 2016-04-18 ABP.6743.1.70.2016.MZ 2016-05-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-03-18 2016-04-18 ABP.6743.1.69.2016.JR 2016-04-29 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-03-17 2016-04-18 ABP.6743.1.68.2016.MO 2016-03-31 zgłoszenie bezzasadne
2016-03-17 2016-04-18 ABP.6743.1.67.2016.EP 2016-04-11 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-03-16 2016-04-16 ABP.6743.1.66.2016.MO 2016-05-11 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-03-16 2016-04-16 ABP.6743.1.65.2016.JR 2016-03-30 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-03-16 2016-04-16 ABP.6743.1.64.2016.MO 2016-05-11 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-03-16 2016-04-16 ABP.6743.1.63.2016.JR 2016-04-05 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-03-16 2016-04-16 ABP.6743.1.62.2016.JR 2016-04-05 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-03-16 2016-04-16 ABP.6743.1.61.2016.JR 2016-04-05 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-03-16 2016-04-16 ABP.6743.1.60.2016.JR 2016-04-01 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-03-15 2016-04-14 ABP.6743.4.12.2016.JR 2016-03-31 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-03-15 2016-04-15 ABP.6743.1.59.2016.MR 2016-05-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-03-14 2016-04-14 ABP.6743.1.58.2016.MO 2016-04-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-03-09 2016-04-08 ABP.6743.1.57.2016.EP 2016-03-17 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-03-09 2016-04-08 ABP.6743.1.56.2016.JR 2016-03-16 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-03-08 2016-04-08 ABP.6743.1.55.2016.JR 2016-04-14 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-03-08 2016-04-08 ABP.6743.1.54.2016.JR 2016-04-01 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-03-07 2016-04-06 ABP.6743.1.52.2016.JR 2016-03-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-03-07 2016-04-07 ABP.6743.1.51.2016.MO 2016-03-09 zgłoszenie bezzasadne
2016-03-07 2016-04-07 ABP.6743.1.50.2016.MO 2016-03-09 zgłoszenie bezzasadne
2016-03-07 2016-04-07 ABP.6743.1.53.2016.JR 2016-04-01 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-03-04 2016-04-04 ABP.6743.1.49.2016.MR 2016-04-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-03-03 2016-04-04 ABP.6743.1.48.2016.JR 2016-04-02 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-03-03 2016-04-04 ABP.6743.1.47.2016.JR 2016-04-02 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-03-03 2016-04-04 ABP.6743.1.46.2016.MZ 2017-05-22 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-03-03 2016-04-04 ABP.6743.1.45.2016.MZ 2016-04-15 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-03-02 2016-04-01 ABP.6743.1.44.2016.JR 2016-03-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-03-02 2016-04-01 ABP.6743.1.43.2016.EP 2016-04-11 wycofanie zgłoszenia
2016-03-01 2016-03-31 ABP.6743.1.42.2016.JR 2016-06-28 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-02-29 2016-03-31 ABP.6743.1.41.2016.MR 2016-05-05 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-02-29 2016-03-31 ABP.6743.1.40.2016.MR 2016-05-05 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-02-26 2016-03-28 ABP.6743.1.39.2016.MZ 2016-03-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-02-25 2016-03-28 ABP.6743.1.38.2016.MZ 2016-03-31 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-02-24 2016-03-26 ABP.6743.4.11.2016.MZ 2016-03-26 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-02-23 2016-03-25 ABP.6743.1.37.2016.MZ 2016-03-25 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-02-22 2016-03-24 ABP.6743.1.36.2016.MR 2016-03-21 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-02-22 2016-03-24 ABP.6743.1.35.2016.MO 2016-03-22 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-02-19 2016-03-21 ABP.6743.4.10.2016.MR 2016-03-21 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-02-18 2016-03-21 ABP.6743.1.34.2016.JR 2016-04-01 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-02-18 2016-03-21 ABP.6743.1.33.2016.JR 2016-03-01 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-02-17 2016-03-21 ABP.6743.1.30.2016.MR 2016-03-26 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-02-17 2016-03-19 ABP.6743.1.31.2016.MZ 2016-03-23 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-02-17 2016-03-19 ABP.6743.1.32.2016.MZ 2016-03-23 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-02-16 2016-03-18 ABP.6743.1.29.2016.EP 2016-03-30 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-02-16 2016-03-18 ABP.6743.1.28.2016.EP 2016-03-30 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-02-16 2016-03-18 ABP.6743.1.27.2016.JR 2016-03-18 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-02-15 2016-03-17 ABP.6743.1.26.2016.JR 2016-03-16 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-02-12 2016-03-14 ABP.6743.1.25.2016.JR 2018-09-03 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
2016-02-12 2016-03-14 ABP.6743.4.9.2016.JR 2016-03-30 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-02-11 2016-03-14 ABP.6743.1.24.2016.MZ 2016-03-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-02-11 2016-03-12 ABP.6743.1.23.2016.MZ 2016-02-29 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-02-11 2016-03-12 ABP.6743.1.22.2016.MR 2016-03-14 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-02-09 2016-03-12 ABP.6743.4.8.2016.EP 2016-03-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-02-08 2016-03-08 ABP.6743.1.20.2016.MO 2016-03-18 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-02-08 2016-03-08 ABP.6743.1.19.2016.MR 2016-03-09 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-02-08 2016-03-08 ABP.6743.1.21.2016.MR 2016-03-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-02-08 2016-03-10 ABP.6743.4.7.2016.JR 2016-03-09 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-02-08 2016-03-10 ABP.6743.4.6.2016.JR 2016-03-09 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-02-08 2016-03-10 ABP.6743.4.5.2016.JR 2016-03-09 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-02-08 2016-03-10 ABP.6743.4.4.2016.MR 2016-03-09 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-02-08 2016-03-10 ABP.6743.4.3.2016.JR 2016-03-09 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-02-05 2016-03-07 ABP.6743.4.2.2016.JR 2016-03-08 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-02-05 2016-03-07 ABP.6743.4.1.2016.JR 2016-03-08 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-02-05 2016-03-07 ABP.6743.1.18.2016.MZ 2016-02-16 wycofanie zgłoszenia
2016-02-05 2016-03-07 ABP.6743.1.17.2016.MZ 2016-02-16 wycofanie zgłoszenia
2016-02-01 2016-03-01 ABP.6743.1.16.2016.MR 2016-02-15 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-02-01 2016-03-01 ABP.6743.1.15.2016.MR 2016-04-18 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-01-28 2016-02-29 ABP.6743.1.14.2016.MR 2016-03-21 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-01-27 2016-02-27 ABP.6743.1.13.2016.MR 2016-03-02 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-01-26 2016-02-26 ABP.6743.1.12.2016.MO 2016-02-02 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2016-01-20 2016-02-20 ABP.6743.1.10.2016.MR 2016-02-22 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-01-19 2016-02-19 ABP.6743.1.9.2016.JR 2016-03-17 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-01-15 2016-02-15 ABP.6743.1.8.2016.EP 2016-02-02 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-01-15 2016-02-15 ABP.6743.1.7.2016.MR 2016-02-15 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-01-15 2016-02-15 ABP.6743.1.11.2016.MR 2016-02-15 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-01-14 2016-02-15 ABP.6743.1.6.2016.JR 2016-03-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-01-12 2016-02-12 ABP.6743.1.5.2016.MZ 2016-01-15 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-01-12 2016-02-12 ABP.6743.1.4.2016.MR 2016-01-14 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2016-01-11 2016-02-11 ABP.6743.1.3.2016.JR 2016-02-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-01-05 2016-02-05 ABP.6743.1.2.2016.JR 2016-01-20 sprostowanie oczywistej omyłki
2016-01-04 2016-02-04 ABP.6743.1.1.2016.MZ 2016-01-20 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-12-30 2016-01-30 ABP.6743.1.420.2015.JR 2016-01-29 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-12-29 2016-01-29 ABP.6743.1.419.2015.JR 2016-01-19 wycofanie zgłoszenia
2015-12-29 2016-01-29 ABP.6743.1.418.2015.EP 2016-02-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-12-29 2016-01-29 ABP.6743.4.35.2015.MR 2016-01-28 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-12-28 2016-01-28 ABP.6743.1.417.2015.MR 2016-01-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-12-28 2016-02-29 ABP.6743.1.416.2015.MR 2016-01-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-12-21 2016-01-21 ABP.6743.1.415.2015.MO 2016-01-13 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-12-21 2016-01-21 ABP.6743.1.414.2015.MR 2016-01-20 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-12-21 2016-01-21 ABP.6743.1.413.2015.MO 2016-01-18 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-12-17 2016-01-18 ABP.6743.1.412.2015.MO 2016-01-13 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-12-17 2016-01-18 ABP.6743.4.34.2015.MR 2016-01-21 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-12-16 2016-01-16 ABP.6743.1.411.2015.JR 2016-01-15 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-12-14 2016-01-14 ABP.6743.1.410.2015.JR 2016-01-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-12-14 2016-01-14 ABP.6743.1.409.2015.EP 2016-01-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-12-11 2016-01-11 ABP.6743.1.408.2015.MZ 2016-01-25 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-12-10 2016-01-11 ABP.6743.1.407.2015.EP 2016-01-11 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-12-10 2016-01-11 ABP.6743.1.406.2015.EP 2016-01-11 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-12-09 2016-01-09 ABP.6743.1.405.2015.JR 2015-12-21 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-12-08 2016-01-08 ABP.6743.1.404.2015.EP 2016-01-18 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-12-08 2016-01-08 ABP.6743.1.403.2015.EP 2017-02-28 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-12-08 2016-01-08 ABP.6743.1.402.2015.EP 2016-01-08 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-12-08 2016-01-08 ABP.6743.4.36.2016.EP 2016-01-28 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-12-04 2016-01-04 ABP.6743.1.400.2015.MZ 2016-02-01 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-12-04 2016-01-04 ABP.6743.1.399.2015.JR 2016-01-16 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-12-03 2016-01-04 ABP.6743.1.401.2015.EP 2016-01-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-11-30 2015-12-30 ABP.6743.1.398.2015.JR 2015-12-02 zgłoszenie bezzasadne
2015-11-30 2015-12-30 ABP.6743.1.397.2015.EP 2015-12-18 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-11-27 2015-12-28 ABP.6743.1.396.2015.JR 2015-12-01 badanie kompletności wniosku
2015-11-27 2015-12-28 ABP.6743.1.395.2015.MR 2015-12-28 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-11-25 2015-12-25 ABP.6743.1.394.2015.MZ 2016-01-22 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-11-23 2015-12-23 ABP.6743.1.393.2015.MR 2015-12-28 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-11-20 2015-12-21 ABP.6743.1.392.2015.MO 2015-12-23 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-11-18 2015-12-18 ABP.6743.1.391.2015.MZ 2016-01-04 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-11-17 2015-12-17 ABP.6743.1.389.2015.MR 2015-11-18 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-11-17 2015-12-17 ABP.6743.1.388.2015.JR 2015-12-17 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-11-17 2015-12-17 ABP.6743.1.390.2015.MR 2015-11-20 badanie kompletności wniosku
2015-11-16 2015-12-16 ABP.6743.1.387.2015.MR 2016-01-20 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-11-16 2015-12-16 ABP.6743.1.386.2015.MZ 2015-12-11 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-11-16 2015-12-16 ABP.6743.4.37.2015.MR 2016-01-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-11-13 2015-12-14 ABP.6743.4.33.2015.MR 2015-11-18 wycofanie zgłoszenia
2015-11-13 2015-12-14 ABP.6743.1.385.2015.MR 2015-11-17 badanie kompletności wniosku
2015-11-13 2015-12-14 ABP.6743.1.384.2015.EP 2015-12-03 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-11-12 2015-12-12 ABP.6743.4.32.2015.MR 2015-11-19 wycofanie zgłoszenia
2015-11-12 2015-12-12 ABP.6743.1.383.2015.EP 2015-11-19 zgłoszenie bezzasadne
2015-11-10 2015-12-10 ABP.6743.4.31.2015.JR 2015-12-11 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-11-10 2015-12-10 ABP.6743.1.382.2015.EP 2015-12-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-11-10 2015-12-10 ABP.6743.1.381.2015.MZ 2015-12-09 przesłano odwołanie
2015-11-09 2015-12-09 ABP.6743.1.380.2015.JR 2016-07-14 Utrzymanie w mocy zask. dec.(po rozp. dec. sprzeciwu w DUW)
2015-11-09 2015-12-09 ABP.6743.1.379.2015.MZ 2015-11-19 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-11-04 2015-12-04 ABP.6743.1.378.2015.MZ 2015-12-18 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-11-02 2015-12-02 ABP.6743.1.377.2015.MZ 2015-12-19 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-10-30 2015-11-30 ABP.6743.1.376.2015.MO 2015-11-24 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-10-30 2015-11-30 ABP.6743.1.375.2015.MO 2015-11-25 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-10-28 2015-11-28 ABP.6743.1.374.2015.JR 2015-10-28 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-10-27 2015-11-27 ABP.6743.1.373.2015.MR 2015-10-29 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-10-27 2015-11-27 ABP.6743.1.372.2015.MZ 2015-11-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-10-27 2015-11-27 ABP.6743.1.371.2015.MZ 2015-11-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-10-26 2015-11-26 ABP.6743.4.30.2015.JR 2015-12-24 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-10-22 2015-11-23 ABP.6743.1.370.2015.JR 2015-11-20 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-10-20 2015-11-20 ABP.6743.1.369.2015.MO 2015-11-20 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-10-20 2015-11-20 ABP.6743.1.368.2015.MR 2015-11-16 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-10-20 2015-11-20 ABP.6743.4.29.2015.JR 2015-10-27 wycofanie zgłoszenia
2015-10-14 2015-11-14 ABP.6743.1.367.2015.MO 2015-10-26 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-10-14 2015-11-14 ABP.6743.1.366.2015.MO 2015-10-26 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-10-13 2015-11-13 ABP.6743.1.365.2015.MZ 2015-10-23 zgłoszenie bezzasadne
2015-10-12 2015-11-12 ABP.6743.1.363.2015.MO 2015-10-20 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-10-09 2015-11-09 ABP.6743.1.364.2015.MZ 2015-11-30 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-10-09 2015-11-09 ABP.6743.1.362.2015.MR 2015-10-30 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-10-08 2015-11-09 ABP.6743.1.361.2015.MO 2015-11-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-10-08 2015-11-09 ABP.6743.1.360.2015.MZ 2015-12-07 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-10-07 2015-11-07 ABP.6743.1.359.2015.JR 2015-11-03 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-10-06 2015-11-06 ABP.6743.1.358.2015.MR 2015-10-30 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-10-06 2015-11-06 ABP.6743.1.357.2015.MR 2015-10-12 wycofanie zgłoszenia
2015-10-06 2015-11-06 ABP.6743.1.356.2015.MO 2015-10-23 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-10-06 2015-11-06 ABP.6743.1.355.2015.MR 2015-10-30 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-10-05 2015-11-05 ABP.6743.1.354.2015.MZ 2015-10-16 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-10-05 2015-11-05 ABP.6743.4.28.2015.MZ 2015-11-05 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-10-02 2015-11-02 ABP.6743.1.353.2015.MO 2015-10-06 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-10-02 2015-11-02 ABP.6743.1.352.2015.MO 2015-10-30 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-09-30 2015-10-30 ABP.6743.1.351.2015.MO 2015-10-13 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-09-30 2015-10-30 ABP.6743.1.350.2015.MO 2015-10-14 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-09-30 2015-10-30 ABP.6743.1.349.2015.MO 2015-10-14 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-09-30 2015-10-30 ABP.6743.1.348.2015.MZ 2015-10-30 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-09-28 2015-10-28 ABP.6743.1.347.2015.MO 2015-10-14 wycofanie zgłoszenia
2015-09-28 2015-10-28 ABP.6743.1.346.2015.MO 2015-10-07 wycofanie zgłoszenia
2015-09-28 2015-10-28 ABP.6743.1.345.2015.MO 2015-10-14 wycofanie zgłoszenia
2015-09-25 2015-10-26 ABP.6743.4.27.2015.JR 2015-10-26 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-09-25 2015-10-26 ABP.6743.1.344.2015.MO 2015-10-02 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-09-24 2015-10-24 ABP.6743.1.343.2015.MO 2015-11-18 zgłoszenie bezskuteczne
2015-09-23 2015-10-23 ABP.6743.1.341.2015.MR 2015-10-14 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-09-23 2015-10-23 ABP.6743.1.340.2015.MO 2015-10-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-09-23 2015-10-23 ABP.6743.1.342.2015.MR 2015-10-14 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-09-22 2015-10-22 abp.6743.1.339.2015.MO 2015-09-24 badanie kompletności wniosku
2015-09-21 2015-10-21 ABP.6743.1.338.2015.MR 2015-10-14 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-09-21 2015-10-21 ABP.6743.1.337.2015.MO 2015-10-14 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-09-18 2015-10-19 ABP.6743.4.26.2015.JR 2015-10-19 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-09-17 2015-10-19 ABP.6743.1.335.2015.MO 2015-09-24 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-09-17 2015-10-17 ABP.6743.1.336.2015.MZ 2015-10-06 uchylenie decyzji we własnym zakresie
2015-09-15 2015-10-15 ABP.6743.1.334.2015.MR 2015-10-14 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-09-14 2015-10-14 ABP.6743.1.333.2015.MR 2015-11-05 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-09-11 2015-10-12 ABP.6743.1.332.2015.MR 2015-10-02 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-09-11 2015-10-12 ABP.6743.4.25.2015.MR 2015-10-12 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-09-09 2015-10-09 ABP.6743.1.331.2015.JR 2015-10-14 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-09-09 2015-10-09 ABP.6743.1.330.2015.MR 2015-10-09 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-09-09 2015-10-09 ABP.6743.1.329.2015.MZ 2015-09-21 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-09-08 2015-10-08 ABP.6743.1.328.2015.MR 2015-10-30 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-09-08 2015-10-08 ABP.6743.1.327.2015.HG 2015-09-25 wycofanie zgłoszenia
2015-09-04 2015-10-05 ABP.6743.1.326.2015.MR 2015-09-22 wycofanie zgłoszenia
2015-09-03 2015-10-05 ABP.6743.1.322.2015.MR 2015-09-09 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-09-03 2015-10-03 ABP.6743.1.321.2015.JR 2015-10-19 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-09-03 2015-10-03 ABP.6743.1.320.2015.HG 2015-09-09 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-09-03 2015-10-03 ABP.6743.1.319.2015.JR 2015-10-05 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-09-02 2015-10-02 ABP.6743.1.318.2015.MR 2015-09-25 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-08-31 2015-10-01 ABP.6743.1.317.2015.MR 2015-09-17 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-08-31 2015-10-01 ABP.6743.1.325.2015.MZ 2015-09-21 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-08-31 2015-10-01 ABP.6743.1.324.2015.MZ 2015-09-21 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-08-31 2015-10-01 ABP.6743.1.323.2015.MZ 2015-09-21 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-08-28 2015-09-28 ABP.6743.1.316.2015.MR 2015-09-04 zgłoszenie bezzasadne
2015-08-27 2015-09-28 ABP.6743.1.315.2015.MO 2015-09-04 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-08-27 2015-09-28 ABP.6743.1.314.2015.MO 2015-09-14 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-08-27 2015-09-28 ABP.6743.1.313.2015.MR 2015-09-14 wycofanie zgłoszenia
2015-08-26 2015-09-26 ABP.6743.4.24.2015.JR 2015-10-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-08-25 2015-09-25 ABP.6743.1.312.2015.MO 2015-09-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-08-25 2015-09-25 ABP.6743.1.311.2015.MO 2015-09-03 zgłoszenie bezzasadne
2015-08-25 2015-09-25 ABP.6743.1.310.2015.MR 2015-09-17 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-08-24 2015-09-24 ABP.6743.1.308.2015.MZ 2015-09-24 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-08-24 2015-09-24 ABP.6743.1.307.2015.MR 2015-09-04 wycofanie zgłoszenia
2015-08-24 2015-09-24 ABP.6743.4.23.2015.MO 2015-09-08 wycofanie zgłoszenia
2015-08-24 2015-09-24 ABP.6743.1.309.2015.MZ 2015-09-07 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-08-21 2015-09-21 ABP.6743.1.306.2015.MR 2015-10-02 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-08-20 2015-09-21 ABP.6743.4.22.2015.JR 2015-08-31 wycofanie zgłoszenia
2015-08-20 2015-09-21 ABP.6743.4.21.2015.JR 2015-09-03 wycofanie zgłoszenia
2015-08-19 2015-09-19 ABP.6743.4.20.2015.JR 2015-09-03 wycofanie zgłoszenia
2015-08-19 2015-09-19 ABP.6743.1.305.2015.JR 2015-08-31 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-08-18 2015-09-18 ABP.6743.1.304.2015.MZ 2015-09-08 wycofanie zgłoszenia
2015-08-18 2015-09-18 ABP.6743.1.303.2015.MZ 2015-08-28 Pismo do PINB o zajęcie stanowiska w sprawie
2015-08-14 2015-09-14 ABP.6743.1.302.2015.MR 2015-09-15 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-08-14 2015-09-14 ABP.6743.1.301.2015.MO 2015-09-03 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-08-14 2015-09-14 ABP.6743.1.300.2015.MO 2015-09-24 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-08-13 2015-09-14 ABP.6743.1.299.2015.MZ 2015-08-26 zgłoszenie bezzasadne
2015-08-12 2015-09-12 ABP.6743.1.298.2015.MO 2015-08-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-08-11 2015-09-11 ABP.6743.1.296.2015.MR 2015-09-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-08-10 2015-09-10 ABP.6743.4.19.2015.MR 2015-08-20 wycofanie zgłoszenia
2015-08-07 2015-09-07 ABP.6743.4.18.2015.MZ 2015-09-25 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-08-07 2015-09-07 ABP.6743.1.295.2015.JR 2015-08-20 zgłoszenie bezzasadne
2015-08-06 2015-09-07 ABP.6743.1.293.2015.MO 2015-09-24 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-08-06 2015-09-07 ABP.6743.1.292.2015.MZ 2015-08-20 zgłoszenie bezzasadne
2015-08-05 2015-09-05 ABP.6743.1.291.2015.MZ 2015-09-21 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-08-04 2015-09-04 ABP.6743.1.290.2015.MR 2015-09-10 wycofanie zgłoszenia
2015-08-04 2015-09-04 ABP.6743.1.289.2015.MR 2015-08-14 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-08-03 2015-09-03 ABP.6743.1.288.2015.MZ 2015-09-21 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-07-31 2015-08-31 ABP.6740.4.17.2015.MO 2015-08-31 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-07-31 2015-08-31 ABP.6740.1.287.2015.MO 2015-08-20 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-07-30 2015-08-31 ABP.6743.1.286.2015.MZ 2015-08-03 badanie kompletności wniosku
2015-07-30 2015-08-31 ABP.6743.1.285.2015.MO 2015-08-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-07-29 2015-08-31 ABP.6743.4.16.2015.MO 2015-08-31 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-07-29 2015-08-31 ABP.6743.4.15.2015.MZ 2015-09-16 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-07-29 2015-08-29 ABP.6743.1.294.2015.MO 2015-08-24 wycofanie zgłoszenia
2015-07-28 2015-08-28 ABP.6743.4.14.2015.JR 2015-08-14 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-07-28 2015-08-28 ABP.6743.1.297.2015.MZ 2015-08-12 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-07-27 2015-08-27 ABP.6743.1.284.2015.MZ 2015-08-20 zgłoszenie bezskuteczne
2015-07-27 2015-08-27 ABP.6743.1.283.2015.MO 2015-08-20 zgłoszenie bezzasadne
2015-07-24 2015-08-24 ABP.6743.4.13.2015.MO 2015-09-15 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-07-24 2015-08-24 ABP.6743.1.282.2015.JR 2015-10-01 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-07-24 2015-08-24 ABP.6743.1.281.2015.MR 2015-08-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-07-24 2015-08-24 ABP.6743.1.280.2015.MZ 2015-07-29 badanie kompletności wniosku
2015-07-23 2015-08-24 ABP.6743.1.279.2015.MZ 2015-07-30 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-07-22 2015-08-20 ABP.6743.1.276.2015.JR 2015-08-21 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-07-22 2015-08-20 ABP.6743.4.12.2015.JR 2015-08-20 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-07-22 2015-08-20 ABP.6743.4.11.2015.MR 2015-08-19 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-07-22 2015-08-20 ABP.6743.4.10.2015.JR 2015-10-28 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-07-22 2015-08-24 ABP.6743.1.278.2015.MO 2015-08-10 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-07-21 2015-08-17 ABP.6743.1.275.2015.JR 2015-08-28 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-07-21 2015-07-22 ABP.6743.1.274.2015.MR 2015-07-22 zgłoszenie bezzasadne
2015-07-21 2015-08-17 ABP.6743.4.9.2015.MZ 2015-10-19 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-07-21 2016-07-21 ABP6743.1.277.2015.MR 2015-08-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-07-14 2015-08-14 ABP.6743.1.273.2015.MZ 2015-07-21 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2015-07-13 2015-08-13 ABP.6743.1.272.2015.MR 2015-08-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-07-10 2015-07-20 ABP.6743.1.271.2015.MZ 2015-07-20 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-07-10 2015-08-10 ABP.6743.1.270.2015.MR 2015-08-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-07-10 2015-08-10 ABP.6743.1.269.2015.MR 2015-08-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-07-10 2015-08-10 ABP.6743.1.268.2015.JR 2015-07-21 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-07-09 2015-08-10 ABP.6743.1.267.2015.MR 2015-08-10 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-07-09 2015-08-10 ABP.6743.1.266.2015.MR 2015-07-24 zgłoszenie bezskuteczne
2015-07-09 2015-07-16 ABP.6743.1.265.2015.JR 2015-07-16 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-07-09 2015-07-20 ABP.6743.4.8.2015.MZ 2015-07-20 wycofanie zgłoszenia
2015-07-09 2015-08-10 ABP.6743.4.7.2015.JR 2015-09-28 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-07-09 2015-08-10 ABP.6743.4.6.2015.JR 2015-09-21 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-07-08 2015-08-10 ABP.6743.1.264.2015.MR 2015-07-27 wycofanie zgłoszenia
2015-07-08 2015-08-10 ABP.6743.4.5.2015.MR 2015-08-13 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-07-07 2015-08-07 ABP.6743.4.4.2015.MR 2015-08-06 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-07-03 2015-08-03 ABP.6743.1.263.2015.MR 2015-07-17 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-07-03 2015-08-03 ABP.6743.1.262.2015.JR 2015-07-21 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-07-03 2015-08-03 ABP.6743.1.261.2015.JR 2015-07-08 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-07-01 2015-08-01 ABP.6743.1.260.2015.JR 2015-07-08 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-07-01 2015-08-01 ABP.6743.4.3.2015.MR 2015-07-31 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-06-30 2015-07-30 ABP.6743.1.259.2015.MR 2015-08-19 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-06-30 2015-07-30 ABP.6743.1.258.2015.MR 2015-08-19 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-06-30 2015-07-30 ABP.6743.1.257.2015.MR 2015-07-09 zgłoszenie bezzasadne
2015-06-29 2015-07-29 ABP.6743.1.256.2015.HG 2015-08-19 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-06-29 2015-07-29 ABP.6743.4.2.2015.MR 2015-07-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-06-29 2015-07-29 ABP.6743.4.1.2015.MR 2015-07-08 wycofanie zgłoszenia
2015-06-26 2015-07-27 ABP.6743.1.255.2015.MO 2015-07-03 wycofanie zgłoszenia
2015-06-26 2015-07-27 ABP.6743.1.254.2015.JR 2015-08-11 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-06-26 2015-07-27 ABP.6743.1.253.2015.MZ 2015-08-20 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-06-26 2015-07-27 ABP.6743.1.252.2015.MO 2015-08-25 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-06-26 2015-07-27 ABP.6843.1.251.2015.MO 2015-08-25 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-06-26 2015-07-27 ABP.6743.1.250.2015.MO 2015-08-25 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-06-26 2015-07-27 ABP.6743.1.249.2015.MZ 2015-07-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-06-26 2015-07-27 ABP.6743.1.248.2015.JR 2015-07-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-06-26 2015-07-27 ABP.6743.1.247.2015.MZ 2015-07-31 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-06-26 2015-07-27 ABP.6743.1.246.2015.JR 2015-07-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-06-26 2015-07-27 ABP.6743.1.245.2015.JR 2015-07-28 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-06-26 2015-07-27 ABP.6743.1.244.2015.MR 2015-07-08 wycofanie zgłoszenia
2015-06-25 2015-07-25 ABP.6743.1.242.2015.MR 2015-07-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-06-25 2015-07-27 ABP.6743.1.243.2015.MZ 2015-07-28 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-06-24 2015-07-24 ABP.6743.1.241.2015.MR 2015-07-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-06-24 2015-07-24 ABP.6743.1.240.2015.MR 2015-08-25 przesłano odwołanie
2015-06-24 2015-07-24 ABP.6743.1.239.2015.MR 2015-08-25 przesłano odwołanie
2015-06-24 2015-07-24 ABP.6743.1.238.2015.MR 2015-08-25 przesłano odwołanie
2015-06-23 2015-07-23 ABP.6743.1.237.2015.MR 2015-07-01 zakres robót nie wymaga zgłoszenia (bieżąca konserwacja)
2015-06-23 2015-07-23 ABP.6743.1.236.2015.MO 2015-08-26 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-06-22 2015-07-22 ABP.6743.1.234.2015.MZ 2015-07-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-06-22 2015-07-22 ABP.6743.1.233.2015.MO 2015-07-15 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-06-22 2015-07-22 ABP.6743.1.235.2015.MO 2015-09-30 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-06-19 2015-07-20 ABP.6743.1.232.2015.JR 2016-09-05 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-06-19 2015-07-20 ABP.6743.1.231.2015.MR 2015-07-01 zakres robót nie wymaga zgłoszenia (bieżąca konserwacja)
2015-06-18 2015-07-18 ABP.6743.1.230.2015.MZ 2015-07-31 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-06-18 2015-07-18 ABP.6743.1.229.2015.MR 2015-07-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-06-18 2015-07-18 ABP.6743.1.228.2015.MR 2015-07-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-06-17 2015-07-17 ABP.6743.1.227.2015.JR 2015-08-06 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-06-17 2015-07-17 ABP.6743.1.226.2015.JR 2015-06-30 wycofanie zgłoszenia
2015-06-17 2015-07-17 ABP.6743.1.225.2015.MZ 2015-07-17 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-06-17 2015-07-17 ABO.6743.1.224.2015.MR 2015-07-10 wycofanie zgłoszenia
2015-06-16 2015-07-16 ABP.6743.1.223.2015.JR 2015-06-18 pismo informujące do strony (Art. 9 Kodeksu Postępowania Administracyjnego)
2015-06-15 2015-07-15 ABP.6743.1.222.2015.MZ 2015-07-27 pismo informujące do strony (Art. 9 Kodeksu Postępowania Administracyjnego)
2015-06-15 2015-07-15 ABP.6743.1.221.2015.MR 2015-06-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-06-12 2015-07-13 ABP.6743.1.220.2015.KS 2015-06-19 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-06-12 2015-07-13 ABP.6743.1.219.2015.KS 2015-06-19 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-06-11 2015-07-13 ABP.6743.1.218.2015.MZ 2015-07-17 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-06-11 2015-07-13 ABP.6743.1.217.2015.KS 2015-07-23 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-06-10 2015-07-10 ABP.6743.1.216.2015.MZ 2015-07-03 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-06-10 2015-07-10 ABP.6743.1.215.2015.MZ 2015-06-17 zgłoszenie bezzasadne
2015-06-10 2015-07-10 ABP.6743.1.214.2015.MO 2015-06-12 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-06-09 2015-07-09 ABP.6743.1.213.2015.JR 2015-06-26 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-06-05 2015-07-06 ABP.6743.1.212.2015.KS 2015-07-08 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-06-05 2015-07-06 ABP.6743.1.211.2015.KS 2015-06-10 zgłoszenie bezzasadne
2015-06-05 2015-07-06 ABP.6743.1.210.2015.KS 2015-07-06 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-06-03 2015-07-21 ABP.6743.1.209.2015.MK 2015-07-21 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-06-03 2015-07-03 ABP.6743.1.208.2015.MK 2015-06-10 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-06-03 2015-07-03 ABP.6743.1.207.2015.MK 2015-07-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-06-03 2015-07-03 ABP.6743.1.206.2015.KS 2015-06-16 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-06-02 2015-07-02 ABP.6743.1.205.2015.MR 2015-06-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-06-02 2015-07-02 ABP.6743.1.204.2015.HG 2016-06-03 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-06-02 2015-07-02 ABP.6743.1.203.2015.MR 2015-10-07 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-06-02 2015-07-02 ABP.6743.1.202.2015.MZ 2015-07-01 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-06-01 2015-07-01 ABP.6743.1.201.2015.MO 2015-06-30 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-05-29 2015-06-29 ABP.6743.1.200.2015.MR 2015-06-18 wycofanie zgłoszenia
2015-05-29 2015-06-29 ABP.6743.1.199.2015.MR 2015-06-26 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-05-28 2015-06-29 ABP.6743.1.198.2015.JR 2015-07-03 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-05-26 2015-06-26 ABP.6743.1.197.2015.MR 2015-06-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-05-26 2015-06-26 ABP.6743.1.196.2015.MR 2015-07-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-05-25 2015-06-25 ABP.6743.1.195.2015.MZ 2015-06-10 zgłoszenie bezzasadne
2015-05-25 2015-06-25 ABP.6743.1.194.2015.MZ 2015-06-25 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-05-22 2015-06-22 ABP.6743.1.193.2015.MK 2015-07-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-05-22 2015-06-22 ABP.6743.1.192.2015.JR 2015-06-16 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-05-21 2015-06-22 ABP.6743.1.191.2015.JR 2015-06-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-05-19 2015-06-19 ABP.6743.1.190.2015.MR 2015-06-15 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-05-19 2015-06-19 ABP.6743.1.189.2015.MR 2015-05-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-05-18 2015-06-18 ABP.6743.1.188.2015.JR 2015-06-11 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-05-18 2015-06-18 ABP.6743.1.187.2015.JR 2015-06-15 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-05-18 2015-06-18 ABP.6743.1.186.2015.MZ 2015-06-18 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-05-18 2015-06-18 ABP.6743.1.185.2015.MZ 2015-06-18 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-05-18 2015-06-18 ABP.6743.1.184.2015.MZ 2015-05-28 zgłoszenie bezzasadne
2015-05-18 2015-06-18 ABP.6743.1.183.2015.MZ 2015-05-28 zgłoszenie bezzasadne
2015-05-15 2015-06-15 ABP.6743.1.182.2015.HG 2015-05-19 zgłoszenie bezzasadne
2015-05-14 2015-06-15 ABP.6743.1.181.2015.MZ 2015-06-24 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-05-13 2015-06-15 ABP.6743.1.180.2015.MO 2015-05-21 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-05-12 2015-06-12 ABP.6743.1.179.2015.MR 2015-05-26 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-05-12 2015-06-12 ABP.6743.1.178.2015.JR 2015-06-12 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-05-12 2015-06-12 ABP.6743.1.177.2015.HG 2015-05-26 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-05-08 2015-06-08 ABP.6743.1.176.2015.EP 2015-05-25 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-05-08 2015-06-08 ABP.6743.1.175.2015.EP 2015-05-19 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-05-08 2015-06-08 ABP.6743.1.174.2015.MR 2015-06-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-05-07 2015-06-08 ABP.6743.1.173.2015.MR 2015-05-26 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-05-07 2015-06-08 ABP.6743.1.172.2015.KS 2015-05-08 badanie kompletności wniosku
2015-05-07 2015-06-08 ABP.6743.1.171.2015.MR 2015-05-26 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-05-07 2015-06-08 ABP.6743.1.170.2015.EP 2015-06-25 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-05-06 2015-06-08 ABP.6743.1.169.2015.MR 2015-05-26 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-05-06 2015-06-08 ABP.6743.1.168.2015.KS 2015-05-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-05-05 2015-06-05 ABP.6743.1.167.2015.KS 2015-06-03 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-05-05 2015-06-05 ABP.6743.1.166.2015.EP 2015-05-11 wycofanie zgłoszenia
2015-05-04 2015-06-04 ABP.6743.1.165.2015.MZ 2015-06-03 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-04-30 2015-06-01 ABP.6743.1.164.2015.JR 2015-05-19 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-04-30 2015-06-01 ABP.6743.1.163.2015.JR 2015-05-06 badanie kompletności wniosku
2015-04-29 2015-05-29 ABP.6743.1.162.2015.JR 2015-06-25 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-04-29 2015-05-29 ABP.6743.1.161.2015.JR 2015-06-16 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-04-29 2015-05-29 ABP.6743.1.160.2015.EP 2015-06-11 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-04-28 2015-05-28 ABP.6743.1.159.2015.JR 2015-04-29 badanie kompletności wniosku
2015-04-28 2015-05-28 ABP.6743.1.158.2015.MR 2015-05-05 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-04-28 2015-05-28 ABP.6743.1.157.2015.JR 2015-05-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-04-28 2015-05-28 ABP.6743.1.156.2015.EP 2015-06-15 zgłoszenie przyjęte w części
2015-04-27 2015-05-27 ABP.6743.1.155.2015.JR 2015-04-28 badanie kompletności wniosku
2015-04-27 2015-05-28 ABP.6743.1.154.2015.KS 2015-05-05 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-04-24 2015-05-25 ABP.6743.1.153.2015.MR 2015-05-05 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-04-24 2015-05-25 ABP.6743.1.152.2015.MZ 2015-06-18 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-04-24 2015-05-25 ABP.6743.1.151.2015.JR 2015-06-09 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-04-23 2015-05-25 ABP.6743.1.150.2015.MZ 2015-05-04 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-04-23 2015-05-25 ABP.6743.1.149.2015.KS 2015-04-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-04-22 2015-05-22 ABP.6743.1.148.2015.EP 2015-05-21 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-04-22 2015-05-22 ABP.6743.1.147.2015.JR 2015-04-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-04-21 2015-05-21 ABP.6743.1.146.2015.KS 2015-04-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-04-20 2015-05-20 ABP.6743.1.139.2015.MR 2015-05-05 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-04-20 2015-05-20 ABP.6743.1.138.2015.EP 2015-05-05 zgłoszenie bezzasadne
2015-04-20 2015-05-20 ABP.6743.1.137.2015.MR 2015-05-28 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-04-20 2015-04-23 ABP.6743.1.145.2015.EP 2015-04-22 zgłoszenie przyjęte
2015-04-20 2015-04-23 ABP.6743.1.144.2015.EP 2015-04-22 zgłoszenie przyjęte
2015-04-20 2015-04-23 ABP.6743.1.143.2015.EP 2015-04-22 zgłoszenie przyjęte
2015-04-20 2015-04-23 ABP.6743.1.142.2015.EP 2015-04-22 zgłoszenie przyjęte
2015-04-20 2015-04-23 ABP.6743.1.141.2015.EP 2015-04-22 zgłoszenie przyjęte
2015-04-20 2015-05-20 ABP.6743.1.149.2015.EP 2015-04-22 badanie kompletności wniosku
2015-04-20 2015-04-23 ABP.6743.1.140.2015.EP 2015-04-22 zgłoszenie przyjęte
2015-04-17 2015-05-18 ABP.6743.1.136.2015.MR 2015-05-05 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-04-17 2015-05-18 ABP.6743.1.135.2015.MR 2015-05-05 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-04-17 2015-05-18 ABP.6743.1.134.2015.MR 2015-05-05 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-04-17 2015-05-18 ABP.6743.1.133.2015.KS 2015-05-21 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-04-16 2015-05-16 ABP.6743.1.132.2015 MR 2015-05-05 wycofanie zgłoszenia
2015-04-16 2015-05-16 ABP.6743.1.131.2015.KS 2015-04-24 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-04-15 2015-05-15 ABP.6743.1.130.2015.KS 2015-05-11 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-04-14 2015-05-14 ABP.6743.1.129.2015.MZ 2015-05-28 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-04-14 2015-05-14 ABP.6743.1.128.2015.MZ 2015-05-28 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-04-14 2015-05-14 ABP.6743.1.127.2015.MR 2015-04-21 zgłoszenie bezskuteczne
2015-04-13 2015-05-13 ABP.6743.1.126.2015.MZ 2015-04-20 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-04-13 2015-05-13 ABP.6743.1.125.2015.MZ 2015-05-28 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-04-13 2015-05-13 ABP.6743.1.124.2015.JR 2015-04-21 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-04-13 2015-05-13 ABP.6743.1.123.2015.MR 2015-04-17 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-04-08 2015-05-08 ABP.6743.1.122.2015.EP 2015-05-08 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-04-07 2015-05-07 ABP.6743.1.121.2015.HG 2015-05-19 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-04-07 2015-05-07 ABP.6743.1.120.2015.EP 2015-05-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-04-07 2015-05-07 ABP.6743.1.119.2015.KS 2015-04-27 wycofanie zgłoszenia
2015-04-03 2015-05-04 ABP.6743.1.118.2015.JR 2015-04-08 badanie kompletności wniosku
2015-04-03 2015-05-04 ABP.7643.1.117.2015.MZ 2015-07-30 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-04-02 2015-05-04 ABP.6743.116.2015.EP 2015-07-10 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-04-01 2015-05-04 ABP.6743.1.115.2015 HG 2015-05-19 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-03-31 2015-05-01 abp.6743.1.114.2015.JR 2015-04-02 badanie kompletności wniosku
2015-03-30 2015-04-30 ABP.6743.1.113.2015.MR 2015-05-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-03-30 2015-04-30 ABP.6743.1.112.2015.KS 2015-04-16 wycofanie zgłoszenia
2015-03-27 2015-04-27 ABP.6743.111.2015.JR 2015-04-13 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-03-27 2015-05-27 ABP.6743.1.110.2015.JR 2015-04-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-03-27 2015-05-27 ABP.6743.1.109.2015JR 2015-04-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-03-27 2015-05-27 ABP.6743.1.108.2015.JR 2015-04-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-03-27 2015-04-27 ABP.6743.1.107.2015.JR 2015-04-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-03-27 2015-05-27 ABP.6743.1.106.2015.JR 2015-04-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-03-27 2015-04-27 ABP.6743.1.105.2015.JR 2015-04-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-03-27 2015-04-27 ABP.6743.1.104.2015.JR 2015-04-13 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-03-27 2015-04-27 ABP.6743.1.103.2015.JR 2015-04-13 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-03-27 2015-04-27 ABP.6743.1.102.2015.JR 2015-04-13 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-03-27 2015-05-27 ABP.6743.1.101.2015.JR 2015-04-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-03-27 2015-04-27 ABP.6743.1.100.2015.JR 2015-04-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-03-27 2015-04-27 ABP.6743.1.99.2015.JR 2015-04-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-03-27 2015-04-27 ABP.6743.1.98.2015.JR 2015-04-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-03-27 2015-04-27 ABP.6743.1.97.2015.JR 2015-04-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-03-27 2015-04-27 ABP.6743.1.96.2015.JR 2015-04-13 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-03-27 2015-04-27 ABP.6743.1.95.2015.JR 2015-04-13 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-03-27 2015-04-27 ABP.6743.1.94.2015.JR 2015-04-13 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-03-27 2015-04-27 ABP.6743.1.93.2015.JR 2015-04-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-03-27 2015-04-27 ABP.6743.1.92.2015.JR 2015-04-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-03-27 2015-04-27 ABP.6743.1.91.2015.JR 2015-04-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-03-27 2015-04-27 ABP.6743.1.90.2015.JR 2015-04-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-03-26 2015-04-27 ABP.6743.1.89.2015.EP 2015-04-14 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-03-26 2015-04-27 ABP.6743.1.88.2015.MR 2015-04-28 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-03-25 2015-04-27 ABP.6743.1.87.2015.MR 2015-05-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-03-24 2015-04-24 ABP.6743.1.86.2015.MR 2015-04-15 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-03-24 2015-04-24 ABP.6743.1.85.2015.MZ 2015-04-01 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-03-24 2015-04-24 ABP.6743.1.84.2015.EP 2015-05-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-03-24 2015-04-24 ABP.6743.1.83.2015.JR 2015-04-24 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-03-24 2015-04-24 ABP.6743.1.82.2015.MR 2015-05-15 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-03-23 2015-04-23 ABP/.6743.1.81.2015.MZ 2015-05-12 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-03-23 2015-04-23 ABP.6743.1.80.2015.MR 2015-04-08 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-03-23 2015-04-23 ABP.6743.1.79.2015.MZ 2015-04-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-03-20 2015-04-20 ABP.6743.1.78.2015.MZ 2015-05-18 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-03-20 2015-04-20 ABP.6743.1.77.2015.EP 2015-05-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-03-20 2015-04-20 ABP.6743.1.76.2015.MR 2015-04-29 wycofanie zgłoszenia
2015-03-20 2015-04-20 ABP.6743.1.75.2015.EP 2015-04-29 wycofanie zgłoszenia
2015-03-18 2015-04-18 ABP.6743.1.73.2015.MR 2015-03-30 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-03-18 2015-04-18 ABP.6743.1.72.2015.MR 2015-04-16 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-03-18 2015-04-18 ABP.6743.1.71.2015.MZ 2015-04-21 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-03-18 2015-04-18 ABP.6743.1.70.2015.KS 2015-04-02 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-03-18 2015-04-20 ABP.6743.1.74.2015.EP 2015-04-14 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-03-17 2015-04-17 ABP.6743.1.69.2015.MZ 2015-05-15 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-03-17 2015-04-17 ABP. 6743.1.68.2015.JR 2015-04-13 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-03-16 2015-04-16 ABP.6743.1.67.2015.MR 2015-03-26 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-03-16 2015-04-16 ABP.6743.1.66.2015.EP 2015-04-16 wycofanie zgłoszenia
2015-03-11 2015-04-13 ABP.6743.1.65.2015.MZ 2015-05-07 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-03-10 2015-04-10 ABP.6743.1.64.2015.MR 2015-03-27 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-03-10 2015-04-10 ABP.6743.1.63.2015.JR 2015-05-11 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-03-09 2015-04-09 ABP.6743.1.62.2015.MR 2015-03-26 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-03-09 2015-04-09 ABP.6743.1.61.2015.EP 2015-04-22 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-03-06 2015-04-06 ABP.6743.1.60.2015.MR 2015-03-26 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-03-06 2015-04-06 ABP.6743.1.59.2015.KS 2015-03-13 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-03-05 2015-04-06 ABP.6743.1.58.2015.EP 2015-04-14 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-03-04 2015-04-04 ABP.6743.1.57.2015.MR 2015-03-30 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-03-03 2015-04-03 ABP.6743.1.56.2015.EP 2015-03-19 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-03-02 2015-04-02 ABP.6743.1.55.2015.MZ 2015-07-09 przesłano odwołanie
2015-03-02 2015-04-02 ABP.6743.1.54.2015.HG 2015-03-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-02-26 2015-03-26 ABP.6743.1.53.2015.EP 2015-04-09 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-02-25 2015-03-25 ABP.6743.1.52.2015.MZ 2015-02-27 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-02-25 2015-03-25 ABP.6743.1.51.2015.EP 2015-04-17 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-02-24 2015-03-24 ABP.6743.1.50.2015.JR 2015-03-05 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-02-20 2015-03-20 ABP.6743.1.49.2015.KS 2015-03-13 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-02-20 2015-03-20 ABP.6743.1.48.2015.MZ 2015-03-30 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-02-20 2015-03-20 ABP.6743.1.47.2015.MZ 2015-03-27 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-02-20 2015-03-20 ABP.6743.1.46.2015.MR 2015-03-20 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-02-19 2015-03-19 ABP.6743.1.45.2015.MZ 2015-04-15 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-02-19 2015-03-19 ABP.6743.1.44.2015.MR 2015-03-20 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-02-19 2015-03-19 ABP.6743.1.43.2015.KS 2015-03-13 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-02-17 2015-03-17 ABP.6743.1.42.2015.MZ 2015-03-20 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-02-12 2015-03-11 ABP.6743.1.41.2015.MZ 2015-03-04 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2015-02-12 2015-03-11 ABP.6743.1.40.2015.MR 2015-02-26 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-02-12 2015-03-13 ABP.6743.1.39.2015.JR 2015-04-07 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-02-11 2015-03-06 ABP.6743.1.38.2015.MR 2015-02-26 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-02-10 2015-03-09 ABP.6743.1.37.2015.MR 2015-03-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-02-10 2015-03-09 ABP.6743.1.36.2015.MR 2015-02-20 wycofanie zgłoszenia
2015-02-10 2015-03-09 ABP.6743.1.35.2015.EP 2015-04-17 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-02-09 2015-03-05 ABP.6743.1.34.2015.JR 2015-02-23 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-02-09 2015-03-05 ABP.6743.1.33.2015.EP 2015-03-12 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-02-09 2015-03-05 ABP.6743.1.32.2015.MR 2015-03-03 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-02-09 2015-02-11 ABP.6743.1.31.2015.MZ 2015-02-11 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-02-09 2015-03-02 ABP.6743.1.30.2015.JR 2015-04-13 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-02-09 2015-03-02 ABP.6743.1.29.2015.JR 2015-02-16 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-01-30 2015-03-02 ABP.6743.1.28.2015.MR 2015-02-26 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-01-30 2015-03-02 ABP.6743.1.27.2015.MR 2015-02-26 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-01-29 2015-03-02 ABP.6743.1.26.2015.MZ 2015-04-03 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2015-01-29 2015-03-02 ABP.6743.1.25.2015.KS 2015-02-24 wycofanie zgłoszenia
2015-01-28 2015-02-02 ABP.6743.1.24.2015.MR 2015-07-15 wycofanie zgłoszenia
2015-01-27 2015-02-27 ABP.6743.1.23.2015.KS 2015-02-26 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-01-27 2015-02-27 ABP.6743.1.22.2015.KS 2015-02-20 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-01-26 2015-02-26 ABP.6743.1.20.2015.MR 2015-03-04 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-01-26 2015-02-26 ABP.6743.1.19.2015.MR 2015-03-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-01-26 2015-02-26 ABP.6743.1.21.2015.MR 2015-02-17 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-01-23 2015-02-23 ABP.6743.1.18.2015.JR 2015-02-09 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-01-23 2015-02-23 ABP.6743.1.17.2015.MZ 2015-05-04 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-01-23 2015-02-05 ABP.6743.1.16.2015.KS 2015-02-05 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-01-23 2015-02-23 ABP.6743.1.15.2015.MR 2015-02-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-01-23 2015-02-23 ABP.6743.1.14.2015.JR 2015-02-02 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-01-23 2015-02-23 ABP.6743.1.13.2015.MR 2015-01-28 badanie kompletności wniosku
2015-01-22 2015-02-23 ABP.6743.1.12.2015.JR 2017-03-29 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-01-20 2015-02-19 ABP.6743.1.10.2015.MZ 2015-02-23 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-01-20 2015-02-19 ABP.6743.1.9.2015.MR 2015-02-17 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-01-20 2015-02-16 ABP.6743.1.8.2015.MZ 2015-02-26 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-01-20 2015-02-16 ABP.6743.1.7.2015.MZ 2015-03-30 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-01-20 2015-02-20 ABP.6743.1.11.2015.MR 2015-02-26 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-01-14 2015-02-14 ABP.6743.1.6.2015.MZ 2015-02-17 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2015-01-14 2015-02-14 ABP.6743.1.5.2015.MR 2015-02-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-01-13 2015-01-21 ABP.6743.1.4.2015.MZ 2015-01-22 zgłoszenie bezzasadne
2015-01-09 2015-02-09 ABP.6743.1.3.2015.KS 2015-01-28 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-01-07 2015-02-06 ABP.6743.1.2.2014.MR 2015-02-06 organ nie wniósł sprzeciwu
2015-01-07 2015-02-06 ABP.6743.1.1.2015.MR 2015-02-06 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-12-30 2015-01-19 ABP.6743.1.485.2014.MZ 2015-01-20 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-12-23 2015-01-14 ABP.6743.1.484.2014.MZ 2015-01-20 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-12-23 2015-01-23 ABP.6743.1.483.2014.MO 2015-02-18 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-12-22 2015-01-22 ABP.6743.1.482.2014.MR 2015-01-13 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-12-22 2015-01-22 ABP.6743.1.481.2014.MO 2015-01-12 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-12-22 2015-01-22 ABP.6743.1.480.2014.MR 2015-03-31 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-12-22 2015-01-22 ABP.6743.1.479.2014.MO 2015-02-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-12-19 2015-02-10 ABP.6743.1.478.2014.HG 2015-02-10 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-12-18 2015-01-19 ABP.6743.1.477.2014.MO 2015-01-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-12-18 2015-01-19 ABP.6743.1.476.2014.MZ 2015-01-12 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-12-18 2015-02-10 ABP.6743.1.475.2014.MZ 2015-02-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-12-18 2015-02-10 ABP.6743.1.474.2014.MZ 2015-02-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-12-17 2015-01-17 ABP.6743.1.473.2014.MO 2015-05-07 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-12-12 2015-01-12 ABP.6743.1.472.2014.MZ 2015-01-08 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-12-12 2015-01-22 ABP.6743.1.471.2014.JR 2015-01-22 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-12-10 2015-01-10 ABP.6743.1.470.2014.MO 2015-01-15 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-12-05 2015-01-19 ABP.6743.1.469.2014.MZ 2015-01-20 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-12-05 2015-01-19 ABP.6743.1.468.2014.MZ 2015-01-20 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-12-05 2015-01-19 ABP.6743.1.467.2014.MZ 2015-01-20 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-12-05 2015-01-05 ABP.6743.1.466.2014.MO 2014-12-23 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-12-03 2015-01-03 ABP.6743.1.465.2014.MO 2015-03-26 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-12-01 2015-01-01 ABP.6743.1.464.2014.EP 2014-12-09 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-11-28 2014-12-01 ABP.6743.1.463.2014.EP 2014-12-05 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2014-11-27 2014-12-29 ABP.6743.1.462.2014.JR 2014-12-18 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2014-11-25 2014-12-27 ABP.6743.1.461.2014.KS 2014-12-05 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-11-25 2014-12-27 ABP.6743.1.460.2014.MO 2015-01-15 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-11-25 2014-12-27 ABP.6743.1.459.2014.EP 2014-11-28 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-11-25 2014-12-27 ABP.6743.1.458.2014.MO 2014-12-23 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-11-24 2014-12-24 ABP.6743.1.457.2014.MR 2014-12-18 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-11-21 2014-12-22 ABP.6743.1.456.2014.MO 2014-12-19 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-11-21 2015-01-21 ABP.6743.1.455.2014.JR 2015-01-21 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-11-20 2014-12-20 ABP.6743.1.454.2014.EP 2014-12-03 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-11-19 2014-12-19 ABP.6743.1.453.2014.EP 2014-12-05 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-11-17 2014-12-17 ABP.6743.1.452.2014.JR 2014-12-11 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-11-17 2014-12-17 ABP.6743.1.451.2014.MZ 2014-12-23 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-11-14 2014-12-15 ABP.6743.1.450.2014.HG 2014-11-19 zgłoszenie bezskuteczne
2014-11-14 2014-12-15 ABP.6743.1.449.2014.MO 2015-01-15 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-11-14 2014-12-15 ABP.6743.1.448.2014.EP 2014-11-25 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-11-14 2014-12-15 ABP.6743.1.447.2014.JR 2014-12-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-11-14 2014-12-15 ABP.6743.1.446.2014.MZ 2014-12-11 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-11-14 2014-12-15 ABP.6743.1.445.2014.JR 2015-04-16 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-11-13 2014-12-13 ABP.6743.1.444.2014.MO 2015-01-02 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-11-13 2014-12-13 ABP.6743.1.443.2014.KS 2014-12-05 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-11-12 2014-12-12 ABP.6743.1.442.2014.MO 2014-12-15 przesłano odwołanie
2014-11-12 2014-12-12 ABP.6743.1.441.2014.MO 2014-12-15 przesłano odwołanie
2014-11-07 2014-12-08 ABP.6743.1.440.2014.MO 2015-01-02 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-11-07 2014-12-08 ABP.6743.1.439.2014.MO 2015-01-02 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-11-07 2014-12-08 ABP.6743.1.438.2014.MO 2015-01-02 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-11-06 2014-12-06 ABP.6743.1.437.2014.MO 2015-01-15 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-11-06 2014-12-06 ABP.6740.1.436.2014.JR 2014-12-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-11-05 2014-12-05 ABP.6743.1.435.2014.HG 2014-11-19 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-11-04 2014-12-04 ABP.6743.1.434.2014.KS 2014-11-14 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-11-03 2014-12-03 ABP.6743.1.433.2014.MO 2014-11-19 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-11-03 2014-12-03 ABP.6743.1.432.2014.MO 2014-11-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-10-31 2014-12-01 ABP.6743.1.431.2014.MZ 2014-11-06 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-10-31 2014-12-01 ABP.6743.1.430.2014.MO 2014-11-19 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-10-31 2014-12-01 ABP.6743.1.429.2014.MZ 2014-12-17 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-10-29 2014-11-29 ABP.6743.1.428.2014.MO 2015-01-15 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-10-28 2014-11-28 ABP.6743.1.427.2014.KS 2014-11-19 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-10-28 2014-11-28 ABP.6743.1.426.2014.HG 2014-11-13 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-10-27 2014-11-27 ABP.6743.1.425.2014.JR 2014-11-27 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-10-27 2014-11-27 ABP.6743.1.424.2014.EP 2014-11-05 wycofanie zgłoszenia
2014-10-27 2014-11-27 ABP.6743.1.423.2014.MZ 2014-12-03 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-10-24 2014-11-24 ABP.6743.1.422.2014.MO 2014-12-23 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-10-24 2014-11-24 ABP.6743.1.421.2014.HG 2014-11-20 wycofanie zgłoszenia
2014-10-22 2014-11-22 ABP.6743.1.420.2014.JR 2014-11-25 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-10-22 2014-11-22 ABP.6743.1.419.2014.MZ 2014-12-30 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-10-22 2014-11-22 ABP.6743.1.418.2014.KS 2014-11-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-10-22 2014-11-22 ABP.6743.1.417.2014.MR 2014-11-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-10-21 2014-11-21 ABP.6743.1.416.2014.HG 2014-11-04 zgłoszenie bezskuteczne
2014-10-21 2014-11-21 ABP.6743.1.415.2014.KS 2014-11-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-10-21 2014-11-21 ABP.6743.1.414.2014.EP 2014-11-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-10-20 2014-11-20 ABP.6743.1.413.2014.EP 2014-11-04 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-10-17 2014-11-17 ABP.6743.1.412.2014.JR 2014-10-24 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-10-17 2014-11-17 ABP.6743.1.411.2014.MZ 2014-12-03 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-10-17 2014-11-17 ABP.6743.1.410.2014.MZ 2014-11-17 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-10-17 2014-11-17 ABP.6743.1.409.2014.MZ 2014-11-17 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-10-16 2014-11-17 ABP.6743.1.408.2014.MR 2014-11-13 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-10-16 2014-11-17 ABP.6743.1.407.2014.MR 2014-11-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-10-15 2014-11-15 ABP.6743.1.406.2014.MR 2014-11-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-10-15 2014-11-15 ABP.6743.1.405.2014.EP 2014-11-17 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-10-14 2014-11-14 ABP.6743.1.404.2014.MR 2014-11-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-10-14 2014-11-14 ABP.6743.1.403.2014.MZ 2014-11-21 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-10-14 2014-11-14 ABP.6743.1.402.2014.MR 2014-11-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-10-14 2014-11-14 ABP.6743.1.401.2014.JR 2014-10-24 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-10-10 2014-11-10 ABP.6743.1.400.2014.MZ 2014-10-28 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-10-10 2014-11-10 ABP.6743.1.399.2014.KS 2014-10-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-10-07 2014-11-07 ABP.6743.1.398.2014.AZ 2014-11-03 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-10-07 2014-11-07 ABP.6743.1.397.2014.AZ 2014-11-03 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-10-07 2014-11-07 ABP.6743.1.396.2014.AZ 2014-10-23 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-10-06 2014-11-06 ABP.6743.1.395.2014.MR 2014-12-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-10-06 2014-11-06 ABP.6743.1.394.2014.HG 2014-10-08 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-10-06 2014-11-06 ABP.6743.1.393.2014.MR 2014-12-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-10-06 2014-11-06 ABP.6743.1.392.2014.JR 2014-11-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-10-03 2014-11-03 ABP.6743.1.391.2014.EP 2014-10-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-10-03 2014-11-03 ABP.6743.1.390.2014.KS 2014-11-13 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2014-10-03 2014-11-03 ABP.6743.1.389.2014.MR 2014-11-04 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-10-03 2014-11-03 ABP.6743.1.388.2014.MR 2014-11-04 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-10-03 2014-11-03 ABP.6743.1.387.2014.AZ 2014-10-22 zgłoszenie bezskuteczne
2014-10-02 2014-11-03 ABP.6743.1.386.2014.JR 2015-01-14 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-10-02 2014-11-03 ABP.6743.1.385.2014.KS 2014-10-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-10-01 2014-11-03 ABP.6743.1.384.2014.KS 2014-10-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-10-01 2014-11-03 ABP.6743.1.383.2014.JR 2014-11-03 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-10-01 2014-11-03 ABP.6743.1.382.2014.KS 2014-10-13 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-09-30 2014-10-30 ABP.6743.1.381.2014.JR 2014-10-24 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-09-30 2014-10-30 ABP.6743.1.380.2014.MZ 2014-11-14 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-09-30 2014-10-30 ABP.6743.1.379.2014.JR 2014-10-24 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-09-30 2014-10-30 ABP.6743.1.378.2014.HG 2014-10-06 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-09-30 2014-10-30 ABP.6743.1.377.2014.EP 2014-10-14 wycofanie zgłoszenia
2014-09-29 2014-10-29 ABP.6743.1.376.2014.KS 2014-10-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-09-29 2014-10-29 ABP.6743.1.375.2014.EP 2014-11-25 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-09-29 2014-10-29 ABP.6743.1.374.2014.EP 2014-10-08 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-09-26 2014-10-27 ABP.6743.1.373.2014.HG 2014-10-01 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-09-26 2014-10-27 ABP.6743.1.372.2014.JR 2014-10-21 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-09-26 2014-10-27 ABP.6743.1.371.2014.MR 2014-10-31 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-09-26 2014-10-27 ABP.6743.1.370.2014.MR 2014-10-20 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-09-25 2014-10-25 ABP.6743.1.369.2014.AZ 2014-11-21 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-09-25 2014-10-25 ABP.6743.1.368.2014.JR 2014-11-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-09-23 2014-10-23 ABP.6743.1.367.2014.AZ 2014-10-13 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-09-23 2014-10-23 ABP.6743.1.366.2014.AZ 2014-12-05 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-09-22 2014-10-22 ABP.6743.1.365.2014.MR 2014-10-20 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-09-19 2014-10-20 ABP.6743.1.364.2014.AZ 2014-10-13 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-09-19 2014-10-20 ABP.6743.1.363.2014.KS 2014-10-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-09-18 2014-10-18 ABP.6743.1.362.2014.JR 2014-11-05 wyznaczenie nowego terminu usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji
2014-09-18 2014-10-18 ABP.6743.1.361.2014.AZ 2014-10-14 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-09-18 2014-10-18 ABP.6743.1.360.2014.EP 2014-09-30 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-09-17 2014-10-17 ABP.6743.1.359.2014.MZ 2014-10-15 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-09-15 2014-10-15 ABP.6743.1.357.2014.AZ 2014-12-08 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-09-15 2014-10-15 ABP.6743.1.356.2014.MZ 2014-10-15 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-09-15 2014-10-15 ABP.6743.1.355.2014.MR 2014-09-29 zgłoszenie bezskuteczne
2014-09-15 2014-10-15 ABP.6743.1.354.2014.MR 2014-09-29 zgłoszenie bezskuteczne
2014-09-10 2014-10-10 ABP.6743.1.353.2014.EP 2014-09-25 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-09-08 2014-10-08 ABP.6743.1.352.2014.MZ 2014-10-24 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-09-05 2014-10-06 ABP.6743.1.351.2014.EP 2014-09-18 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-09-04 2014-10-06 ABP.6743.1.350.2014.HG 2014-09-11 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-09-03 2014-10-03 ABP.6743.1.349.2014.KS 2014-11-03 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-09-02 2014-10-02 ABP.6743.1.347.2014.AZ 2014-10-09 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-09-02 2014-10-02 ABP.6743.1.346.2014.EP 2014-09-23 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-09-02 2014-10-02 ABP.6743.1.345.2014.AZ 2014-09-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-09-02 2014-10-02 ABP.6743.1.344.2014.AZ 2014-09-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-09-02 2014-10-02 ABP.6743.1.348.2014.HG 2014-09-10 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-09-01 2014-10-01 ABP.6743.1.343.2014.MO 2014-09-15 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-09-01 2014-10-01 ABP.6743.1.342.2014.MO 2014-09-15 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-08-29 2014-09-29 ABP.6743.1.341.2014.JR 2014-09-24 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-08-29 2014-09-29 ABP.6743.1.340.2014.JR 2014-09-24 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-08-29 2014-09-29 ABP.6743.1.339.2014.EP 2014-10-22 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-08-29 2014-09-29 ABP.6743.1.358.2014.MZ 2014-10-15 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-08-28 2014-09-29 ABP.6743.1.338.2014.MR 2014-10-06 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-08-28 2014-09-29 ABP.6743.1.337.2014.EP 2014-10-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-08-26 2014-09-26 ABP.6743.1.335.2014.JR 2015-03-31 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-08-26 2014-09-26 ABP.6743.1.334.2014.MR 2014-09-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-08-26 2014-09-26 ABP.6743.1.333.2014.AZ 2014-09-15 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-08-26 2014-09-26 ABP.6743.1.333.2014.AZ 2014-08-27 badanie kompletności wniosku
2014-08-26 2014-09-26 ABP.6743.1.336.2014.MO 2014-08-27 wycofanie zgłoszenia
2014-08-25 2014-09-25 ABP.6743.1.332.2014.MR 2014-09-25 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-08-25 2014-09-25 ABP.6743.1.331.2014.MZ 2014-10-01 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-08-25 2014-09-25 ABP.6743.1.330.2014.MR 2014-09-25 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-08-25 2014-09-25 ABP.6743.1.329.2014.EP 2014-09-23 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-08-22 2014-09-22 ABP.6743.1.328.2014.JR 2014-11-12 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-08-22 2014-09-22 ABP.6743.1.327.2014.MZ 2014-08-25 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-08-22 2014-09-22 ABP.6743.1.326.2014.JR 2014-09-02 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-08-22 2014-09-22 ABP.6743.1.325.2014.MR 2014-09-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-08-21 2014-09-22 ABP.6743.1.324.2014.EP 2014-09-15 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-08-20 2014-09-22 ABP.6743.1.323.2014.JR 2014-11-12 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-08-19 2014-09-22 ABP.6743.1.322.2014.MZ 2014-09-17 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2014-08-19 2014-09-22 ABP.6743.1.321.2014.JR 2014-08-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-08-19 2014-09-22 ABP.6743.1.320.2014.JR 2014-09-04 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-08-19 2014-09-22 ABP.6743.1.319.2014.AZ 2014-09-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-08-19 2014-09-22 ABP.6743.1.318.2014.AZ 2014-10-15 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-08-18 2014-09-18 ABP.6743.1.317.2014.EP 2014-11-05 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-08-14 2014-09-15 ABP.6743.1.316.2014.MZ 2014-08-19 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-08-14 2014-09-15 ABP.6743.1.315.2014.MR 2014-08-25 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-08-12 2014-09-12 ABP.6743.1.314.2014.MZ 2014-09-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-08-12 2014-09-12 ABP.6743.1.313.2014.EP 2014-09-02 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-08-11 2014-09-11 ABP.6743.1.312.2014.MZ 2014-09-11 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-08-08 2014-09-08 ABP.6743.1.311.2014.EP 2014-08-12 badanie kompletności wniosku
2014-08-08 2014-09-08 ABP.6743.1.310.2014.EP 2014-08-28 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-08-08 2014-09-08 ABP.6743.1.309.2014.EP 2014-08-28 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-08-07 2014-09-08 ABP.6743.1.308.2014.MR 2014-10-20 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-08-07 2014-09-08 ABP.6743.1.307.2014.JR 2014-08-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-08-07 2014-09-08 ABP.6743.1.306.2014.KS 2014-08-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-08-06 2014-10-06 ABP.6743.1.305.2014.JR 2014-08-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-08-06 2014-10-06 ABP.6743.1.304.2014.MR 2014-08-25 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-08-05 2014-09-05 ABP.6743.1.303.2014.EP 2014-08-25 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-08-05 2014-09-05 ABP.6743.1.302.2014.KS 2014-09-05 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-08-04 2014-09-04 ABP.6743.1.301.2014.EP 2014-09-30 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-08-04 2014-09-04 ABP.6743.1.300.2014.EP 2014-09-11 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-08-01 2014-09-01 ABP.6743.1.299.2014.JR 2014-08-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-07-30 2014-08-30 ABP.6743.1.298.2014.EP 2014-09-16 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-07-30 2014-08-30 ABP.6743.1.297.2014.EP 2014-09-16 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-07-30 2014-08-30 ABP.6743.1.296.2014.HG 2014-09-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-07-29 2014-08-29 ABP.6743.1.295.2014.EP 2014-08-04 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-07-29 2014-08-29 ABP.6743.1.294.2014.AZ 2014-09-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-07-29 2014-08-29 ABP.6743.1.293.2014.JR 2014-11-12 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-07-29 2014-08-29 ABP.6743.1.292.2014.HG 2014-08-28 pismo informujące do strony (Art. 9 Kodeksu Postępowania Administracyjnego)
2014-07-29 2014-07-29 ABP.6743.1.291.2014.JR 2014-09-15 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-07-28 2014-08-28 ABP.6743.1.290.2014.MZ 2014-10-08 zgłoszenie przyjęte w części
2014-07-25 2014-08-25 ABP.6743.1.289.2014.JR 2014-08-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-07-25 2014-08-25 ABP.6743.1.288.2014.EP 2014-09-16 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-07-25 2014-08-25 ABP.6743.1.287.2014.EP 2014-08-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-07-23 2014-08-23 ABP.6743.1.285.2014.MZ 2014-09-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-07-23 2014-08-23 ABP.6743.1.284.2014.MR 2014-08-21 zgłoszenie bezzasadne
2014-07-23 2014-08-23 ABP.6743.1.283.2014.MR 2014-08-21 zgłoszenie bezzasadne
2014-07-23 2014-08-23 ABP.6743.1.282.2014.MR 2014-08-21 zgłoszenie bezzasadne
2014-07-23 2014-08-23 ABP.6743.1.286.2014.MR 2014-09-23 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-07-22 2014-08-22 ABP.6743.1.281.2014.JR 2014-08-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-07-22 2014-08-22 ABP.6743.1.280.2014.MZ 2014-10-13 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-07-22 2014-08-22 ABP.6743.1.279.2014.AZ 2014-08-11 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-07-18 2014-08-18 ABP.6743.1.278.2014.MZ 2014-09-15 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-07-18 2014-08-18 ABP.6743.1.277.2014.MZ 2014-09-09 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-07-18 2014-08-18 ABP.6743.1.276.2014.MZ 2014-08-11 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-07-18 2014-08-18 ABP.6743.1.275.2014.MR 2014-07-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-07-16 2014-08-16 ABP.6743.1.274.2014.MZ 2014-07-28 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-07-16 2014-08-16 ABP.6743.1.273.2014.MZ 2014-08-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-07-16 2014-08-16 ABP.6743.1.272.2014.MZ 2014-08-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-07-16 2014-08-16 ABP.6743.1.271.2014.MZ 2014-08-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-07-15 2014-08-15 ABP.6743.1.270.2014.EP 2014-07-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-07-15 2014-08-15 ABP.6743.1.269.2014.EP 2014-08-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-07-15 2014-08-15 ABP.6743.1.268.2014.MZ 2014-08-08 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-07-15 2014-08-15 ABP.6743.1.267.2014.EP 2018-01-16 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-07-15 2014-08-15 ABP.6743.1.266.2014.KS 2014-07-25 zgłoszenie bezskuteczne
2014-07-15 2014-08-15 ABP.6743.1.265.2014.JR 2014-08-28 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-07-14 2014-08-14 ABP.6743.1.264.2014.MR 2014-07-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-07-14 2014-08-14 ABP.6743.1.263.2014.JR 2014-07-21 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-07-11 2014-08-11 ABP.6743.1.262.2014.MZ 2014-07-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-07-11 2014-08-11 ABP.6743.1.261.2014.AZ 2014-07-15 sprawdzanie kompletności wniosku
2014-07-10 2014-08-11 ABP.6743.1.260.2014.MR 2014-07-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-07-10 2014-08-11 ABP.6743.1.259.2014.EP 2014-07-28 wycofanie zgłoszenia
2014-07-08 2014-08-08 ABP.6743.1.258.2014.MZ 2014-09-08 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-07-07 2014-08-07 ABP.6743.1.257.2014.MZ 2014-08-18 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-07-07 2014-08-07 ABP.6743.1.256.2014.EP 2014-07-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-07-07 2014-08-07 ABP.6743.1.255.2014.EP 2014-07-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-07-07 2014-08-07 ABP.6743.1.254.2014.JR 2014-10-08 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-07-04 2014-08-04 ABP.6743.1.253.2014.AZ 2014-07-07 sprawdzanie kompletności wniosku
2014-07-04 2014-08-04 ABP.6743.1.252.2014.AZ 2014-07-07 sprawdzanie kompletności wniosku
2014-07-04 2014-08-04 ABP.6743.1.251.2014.AZ 2014-07-07 sprawdzanie kompletności wniosku
2014-07-04 2014-08-04 ABP.6743.1.250.2014.AZ 2014-07-07 sprawdzanie kompletności wniosku
2014-07-04 2014-08-04 ABP.6743.1.249.2014.AZ 2014-07-07 sprawdzanie kompletności wniosku
2014-07-04 2014-08-04 ABP.6743.1.248.2014.AZ 2014-07-07 sprawdzanie kompletności wniosku
2014-07-04 2014-08-04 ABP.6743.1.247.2014.AZ 2014-09-02 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-07-04 2014-08-04 ABP.6743.1.246.2014.AZ 2014-09-02 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-07-04 2014-08-04 ABP.6743.1.245.2014.MZ 2014-08-06 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-07-04 2014-08-04 ABP.6743.1.244.2014.MR 2014-07-11 wycofanie zgłoszenia
2014-07-02 2014-08-04 ABP.6743.1.243.2014.EP 2014-09-15 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-07-02 2014-08-04 ABP.6743.1.242.2014.MR 2014-08-25 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-06-30 2014-07-30 ABP.6743.1.241.2014.JR 2014-07-30 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-06-27 2014-07-28 ABP.6743.1.240.2014.EP 2014-08-06 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-06-26 2014-07-26 ABP.6743.1.239.2014.AZ 2014-08-11 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-06-26 2014-07-26 ABP.6743.1.238.2014.EP 2014-07-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-06-26 2014-07-26 ABP.6743.1.237.2014.MZ 2014-07-24 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-06-25 2014-07-25 ABP.6743.1.236.2014.JR 2014-07-21 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-06-24 2014-07-24 ABP.6743.1.235.2014.EP 2014-07-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-06-24 2014-07-24 ABP.6743.1.234.2014.MR 2014-10-20 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-06-23 2014-07-23 ABP.6743.1.233.2014.EP 2014-08-01 wycofanie zgłoszenia
2014-06-20 2014-07-21 ABP.6743.1.232.2014.MR 2014-06-26 wycofanie zgłoszenia
2014-06-18 2014-07-18 ABP.6743.1.231.2014.KS 2014-07-31 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-06-18 2014-07-18 ABP.6743.1.230.2014.KS 2014-07-17 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-06-18 2014-07-18 ABP.6743.1.229.2014.AZ 2014-07-18 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-06-17 2014-07-17 ABP.6743.1.228.2014.MR 2014-07-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-06-17 2014-07-17 ABP.6743.1.227.2014.MR 2014-07-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-06-11 2014-07-11 ABP.6743.1.226.2014.MR 2014-07-08 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-06-10 2014-07-10 ABP.6743.1.225.2014.JR 2014-07-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-06-09 2014-07-09 ABP.6743.1.224.2014.MR 2014-07-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-06-09 2014-07-09 ABP.6743.1.223.2014.MR 2014-06-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-06-09 2014-07-09 ABP.6743.1.222.2014.MZ 2014-06-23 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-06-09 2014-07-09 ABP.6743.1.221.2014.MZ 2014-07-02 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-06-09 2014-07-09 ABP.6743.1.220.2014.MZ 2014-06-23 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-06-06 2014-07-07 ABP.6743.1.219.2014.EP 2014-06-23 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-06-06 2014-07-07 ABP.6743.1.218.2014.EP 2014-07-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-06-05 2014-07-04 ABP.6743.1.217.2014.EP 2014-07-08 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-06-04 2014-07-04 ABP.6743.1.216.2014.MR 2014-07-02 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-06-03 2014-07-03 ABP.6743.1.215.2014.EP 2014-07-31 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-06-02 2014-08-04 ABP.6743.1.214.2014.JR 2014-06-26 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-06-02 2014-07-02 ABP.6743.1.213.2014.AZ 2014-07-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-06-02 2014-07-02 ABP.6743.1.212.2014.JR 2014-08-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-05-30 2014-06-30 ABP.6743.1.211.2014.EP 2014-07-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-05-30 2014-06-30 ABP.6743.1.210.2014.KS 2014-06-24 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-05-30 2014-06-30 ABP.6743.1.209.2014.KS 2014-06-26 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-05-30 2014-06-30 ABP.6743.1.208.2014.MZ 2014-07-01 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-05-30 2014-06-30 ABP.6743.1.207.2014.MZ 2014-07-01 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-05-29 2014-06-30 ABP.6743.1.206.2014.AZ 2014-08-28 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-05-28 2014-06-30 ABP.6743.1.205.2014.MZ 2014-06-26 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-05-28 2014-06-30 ABP.6743.1.204.2014.MZ 2014-07-02 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-05-28 2014-06-30 ABP.6743.1.203.2014.EP 2014-07-17 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-05-28 2014-06-30 ABP.6743.1.202.2014.MZ 2014-07-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-05-27 2014-06-27 ABP.6743.1.201.2014.MR 2014-08-18 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-05-27 2014-06-27 ABP.6743.1.200.2014.KS 2014-06-18 organ nie wniósł sprzeciwu w części zgłoszenia robót
2014-05-26 2014-06-26 ABP.6743.1.199.2014.EP 2014-06-06 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-05-26 2014-06-26 ABP.6743.1.198.2014.EP 2014-06-23 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-05-23 2014-06-23 ABP.6743.1.197.2014.MZ 2014-06-18 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-05-23 2014-06-23 ABP.6743.1.196.2014.MZ 2014-07-02 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-05-21 2014-06-23 ABP.6743.1.195.2014.JR 2014-06-30 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-05-21 2014-06-23 ABP.6743.1.194.2014.EP 2014-07-09 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-05-21 2014-06-23 ABP.6743.1.193.2014.EP 2014-07-09 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-05-21 2014-06-23 ABP.6743.1.192.2014.EP 2014-06-05 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-05-21 2014-06-23 ABP.6743.1.191.2014.EP 2014-06-03 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-05-21 2014-06-23 ABP.6743.1.190.2014.MR 2014-06-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-05-21 2014-06-23 ABP.6743.1.189.2014.MR 2014-06-17 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-05-20 2014-06-20 ABP.6743.1.188.2014.JR 2014-06-20 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-05-20 2014-06-20 ABP.6743.1.187.2014.JR 2014-06-20 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-05-19 2014-06-19 ABP.6743.1.186.2014.JR 2014-05-21 badanie kompletności wniosku
2014-05-19 2014-06-19 ABP.6743.1.185.2014.EP 2014-06-03 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-05-16 2014-06-16 ABP.6743.1.184.2014.AZ 2014-05-20 badanie kompletności wniosku
2014-05-16 2014-06-16 ABP.6743.1.183.2014.AZ 2014-07-11 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-05-16 2014-06-16 ABP.6743.1.182.2014.AZ 2014-06-05 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-05-16 2014-06-16 ABP.6743.1.181.2014.EP 2014-06-23 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-05-16 2014-06-16 ABP.6743.1.180.2014.MZ 2014-06-25 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-05-14 2014-06-14 ABP.6743.1.179.2014.AZ 2014-12-17 uchylenie dec. i umorzenie pos. pierwszej instancji - WD
2014-05-14 2014-06-14 ABP.6743.1.178.2014.EP 2014-06-24 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-05-14 2014-06-14 ABP.6743.1.177.2014.MR 2014-07-07 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-05-13 2014-06-13 ABP.6743.1.176.2014.AZ 2014-05-21 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2014-05-13 2014-06-13 ABP.6743.1.175.2014.KS 2014-05-23 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-05-13 2014-06-13 ABP.6743.1.174.2014.KS 2014-05-23 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-05-13 2014-06-13 ABP.6743.1.173.2014.KS 2014-05-23 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-05-13 2014-06-13 ABP.6743.1.172.2014.MR 2014-07-08 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-05-12 2014-06-12 ABP.6743.1.171.2014.JR 2014-06-16 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-05-12 2014-06-12 ABP.6743.1.170.2014.MR 2014-05-23 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-05-12 2014-06-12 ABP.6743.1.169.2014.MR 2014-05-23 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-05-09 2014-06-09 ABP.6743.1.168.2014.JR 2014-05-12 badanie kompletności wniosku
2014-05-09 2014-06-09 ABP.6743.1.167.2014.JR 2014-05-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-05-09 2014-06-09 ABP.6743.1.166.2014.JR 2014-06-26 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-05-08 2014-06-09 ABP.6743.1.165.2014.EP 2014-05-30 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-05-08 2014-06-09 ABP.6743.1.164.2014.MR 2014-05-22 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-05-07 2014-06-07 ABP.6743.1.163.2014.EP 2014-06-24 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-05-06 2014-06-06 ABP.6743.1.162.2014.EP 2014-06-23 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-05-06 2014-06-06 ABP.6743.1.161.2014.EP 2014-05-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-05-06 2014-06-06 ABP.6743.1.160.2014.JR 2014-06-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-04-30 2014-05-30 ABP.6743.1.159.2014.JR 2014-05-22 wycofanie zgłoszenia
2014-04-30 2014-05-30 ABP.6743.1.158.2014.JR 2014-05-22 wycofanie zgłoszenia
2014-04-30 2014-05-30 ABP.6743.1.157.2014.AZ 2014-06-10 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-04-30 2014-05-30 ABP.6743.1.156.2014.AZ 2014-08-27 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-04-29 2014-06-30 ABP.6743.1.155.2014.AZ 2014-05-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-04-28 2014-05-28 ABP.6743.1.154.2014.MZ 2014-05-05 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-04-28 2014-05-28 ABP.6743.1.153.2014.JR 2014-05-15 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-04-28 2014-05-28 ABP.6743.1.152.2014.JR 2014-05-05 wycofanie zgłoszenia
2014-04-28 2014-05-28 ABP.6743.1.151.2014.JR 2014-05-15 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-04-28 2014-05-28 ABP.6743.1.150.2014.AZ 2014-06-23 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-04-28 2014-05-28 ABP.6743.1.149.2014.EP 2014-05-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-04-28 2014-05-28 ABP.6743.1.148.2014.MR 2014-05-22 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-04-28 2014-05-28 ABP.6743.1.147.2014.EP 2014-05-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-04-25 2014-05-26 ABP.6743.1.146.2014.JR 2014-05-28 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-04-24 2014-05-24 ABP.6743.1.143.2014.EP 2014-05-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-04-24 2014-05-24 ABP.6743.1.142.2014.EP 2014-05-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-04-24 2014-05-24 ABP.6743.1.145.2014.MR 2014-05-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-04-23 2014-05-23 ABP.6743.1.141.2014.AZ 2014-05-14 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-04-23 2014-05-23 ABP.6743.1.140.2014.JR 2014-05-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-04-18 2014-05-19 ABP.6743.1.139.2014.MR 2014-05-23 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-04-17 2014-05-19 ABP.6743.1.138.2014.AZ 2014-08-27 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-04-17 2014-05-19 ABP.6743.1.137.2014.AZ 2014-08-27 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-04-17 2014-05-19 ABP.6743.1.136.2014.MZ 2014-06-17 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-04-17 2014-05-17 ABP.6743.1.135.2014.EP 2014-05-06 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-04-17 2014-05-17 ABP.6743.1.134.2014.JR 2014-05-08 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-04-17 2014-05-17 ABP.6743.1.133.2014.JR 2014-06-26 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-04-17 2014-05-17 ABP.6743.1.132.2014.JR 2014-07-23 wycofanie zgłoszenia
2014-04-17 2014-05-17 ABP.6743.1.131.2014.JR 2014-06-26 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-04-15 2014-05-15 ABP.6743.1.130.2014.KS 2014-04-25 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-04-15 2014-05-15 ABP.6743.1.129.2014.MR 2014-06-09 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-04-14 2014-05-14 ABP.6743.1.128.2014.MR 2014-04-28 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-04-14 2014-05-14 ABP.6743.1.127.2014.MR 2014-05-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-04-14 2014-05-14 ABP.6743.1.144.2014.EP 2014-04-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-04-11 2014-05-12 ABP.6743.1.126.2014.EP 2014-07-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-04-11 2014-05-12 ABP.6743.1.125.2014.JR 2014-05-09 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-04-11 2014-05-12 ABP.6743.1.124.2014.AZ 2014-05-22 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-04-10 2014-05-10 ABP.6743.1.122.2014.JR 2014-04-17 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-04-10 2014-05-10 ABP.6743.1.121.2014.JR 2014-04-17 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-04-10 2014-05-10 ABP.6743.1.120.2014.EP 2014-04-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-04-10 2014-05-10 ABP.6743.1.119.2014.JR 2014-04-11 badanie kompletności wniosku
2014-04-10 2014-05-10 ABP.6743.1.118.2014.JR 2014-04-11 badanie kompletności wniosku
2014-04-09 2014-05-09 ABP.6743.1.117.2014.MZ 2014-05-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-04-09 2014-05-09 ABP.6743.1.116.2014.EP 2014-04-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-04-09 2014-05-09 ABP.6743.1.115.2014.EP 2014-04-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-04-09 2014-05-09 ABP.6743.1.123.2014.MR 2014-05-19 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-04-08 2014-05-08 ABP.6743.1.114.2014.JR 2014-05-22 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-04-07 2014-05-07 ABP.6743.1.113.2014.JR 2014-04-09 badanie kompletności wniosku
2014-04-07 2014-05-07 ABP.6743.1.112.2014.EP 2014-05-06 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-04-04 2014-05-05 ABP.6743.1.111.2014.MZ 2014-06-09 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-04-04 2014-05-05 ABP.6743.1.110.2014.MR 2014-04-29 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-04-04 2014-05-05 ABP.6743.1.109.2014.MZ 2014-04-17 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-04-04 2014-05-05 ABP.6743.1.108.2014.HG 2014-04-09 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-04-04 2014-05-05 ABP.6743.1.107.2014.JR 2014-04-07 badanie kompletności wniosku
2014-04-04 2014-05-05 ABP.6743.1.106.2014.MZ 2014-04-15 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-04-04 2014-05-05 ABP.6743.1.105.2014.MZ 2014-05-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-04-02 2014-05-02 ABP.6743.1.104.2014.AZ 2014-06-30 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-04-02 2014-05-02 ABP.6743.1.103.2014.MR 2014-04-16 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-04-02 2014-05-02 ABP.6743.1.102.2014.MZ 2014-05-05 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-04-01 2014-05-02 ABP.6743.1.101.2014.AZ 2014-05-05 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-04-01 2014-05-02 ABP.6743.1.100.2014.EP 2014-05-27 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-03-31 2014-04-30 ABP.6743.1.99.2014.EP 2014-04-18 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-03-31 2014-04-30 ABP.6743.1.98.2014.AZ 2014-04-22 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-03-31 2014-04-30 ABP.6743.1.97.2014.AZ 2014-05-14 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-03-28 2014-04-28 ABP.6743.1.96.2014.MZ 2014-04-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-03-27 2014-04-28 ABP.6743.1.95.2014.MR 2014-08-22 uchylenie dec. i umorzenie pos. pierwszej instancji - WD
2014-03-27 2014-04-28 ABP.6743.1.94.2014.AZ 2014-04-25 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-03-27 2014-04-28 ABP.6743.1.93.2014.AZ 2014-05-15 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-03-25 2014-04-25 ABP.6743.1.92.2014.JR 2014-04-01 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-03-24 2014-04-24 ABP.6743.1.91.2014.JR 2014-04-01 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-03-24 2014-04-24 ABP.6743.1.90.2014.EP 2014-04-10 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-03-24 2014-04-24 ABP.6743.1.89.2014.EP 2014-04-30 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-03-24 2014-04-24 ABP.6743.1.88.2014.MR 2014-04-25 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-03-24 2014-04-24 ABP.6743.1.87.2014.AZ 2014-08-04 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-03-24 2014-04-24 ABP.6743.1.86.2014.AZ 2014-08-04 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-03-24 2014-04-24 ABP.6743.1.85.2014.MZ 2014-04-25 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-03-21 2014-04-21 ABP.6743.1.84.2014.MZ 2014-04-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-03-20 2014-04-22 ABP.6743.1.83.2014.MR 2014-04-04 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-03-20 2014-04-22 ABP.6743.1.82.2014.MR 2014-04-04 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-03-20 2014-04-22 ABP.6743.1.81.2014.JR 2014-03-24 zgłoszenie bezzasadne
2014-03-20 2014-04-22 ABP.6743.1.80.2014.AZ 2014-04-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-03-19 2014-04-19 ABP.6743.1.78.2014.AZ 2014-04-17 wycofanie zgłoszenia
2014-03-19 2014-04-19 ABP.6743.1.77.2014.AZ 2014-04-17 wycofanie zgłoszenia
2014-03-19 2014-04-19 ABP.6743.1.79.2014.AZ 2014-05-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-03-18 2014-04-18 ABP.6743.1.76.2014.JR 2014-03-19 badanie kompletności wniosku
2014-03-17 2014-04-17 ABP.6743.1.75.2014.JR 2014-03-18 badanie kompletności wniosku
2014-03-14 2014-04-14 ABP.6743.1.74.2014.JR 2014-03-18 badanie kompletności wniosku
2014-03-14 2014-04-14 ABP.6743.1.73.2014.MZ 2014-05-22 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-03-14 2014-04-14 ABP.6743.1.72.2014.JR 2014-07-23 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-03-13 2014-04-14 ABP.6743.1.71.2014.JR 2014-04-04 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-03-12 2014-04-12 ABP.6743.1.68.2014.MZ 2014-05-05 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-03-12 2014-04-12 ABP.6743.1.67.2014.MR 2014-04-14 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-03-12 2014-04-12 ABP.6743.1.70.2014.MR 2014-04-28 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-03-12 2014-04-12 ABP.6743.1.69.2014.KS 2014-03-26 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-03-11 2014-04-11 ABP.6743.1.66.2014.JR 2014-03-17 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2014-03-11 2014-04-11 ABP.6743.1.65.2014.EP 2014-03-19 pismo informujące do strony (Art. 9 Kodeksu Postępowania Administracyjnego)
2014-03-11 2014-04-11 ABP.6743.1.64.2014.MZ 2014-04-15 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-03-11 2014-04-11 ABP.6743.1.63.2014.JR 2014-03-13 badanie kompletności wniosku
2014-03-10 2014-04-10 ABP.6743.1.62.2014.EP 2014-03-19 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-03-05 2014-04-07 ABP.6743.1.61.2014.KS 2014-03-19 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-03-04 2014-04-04 ABP.6743.1.60.2014.JR 2014-03-07 badanie kompletności wniosku
2014-03-04 2014-04-07 ABP.6743.1.59.2014.EP 2014-03-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-03-04 2014-04-07 ABP.6743.1.58.2014.EP 2014-04-09 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-03-04 2014-04-07 ABP.6743.1.57.2014.EP 2014-04-09 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-03-04 2014-04-07 ABP.6743.1.56.2014.MR 2014-04-16 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-03-03 2014-04-03 ABP.6743.1.55.2014.MR 2014-05-07 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-02-28 2014-03-28 ABP.6743.1.54.2014.MR 2014-03-03 badanie kompletności wniosku
2014-02-27 2014-03-27 ABP.6743.1.53.2014.JR 2014-03-14 wycofanie zgłoszenia
2014-02-24 2014-03-24 ABP.6743.1.52.2014.JR 2014-03-11 pismo informujące do strony (Art. 9 Kodeksu Postępowania Administracyjnego)
2014-02-20 2014-03-24 ABP.6743.1.51.2014.KS 2014-03-21 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-02-20 2014-03-24 ABP.6743.1.50.2014.KS 2014-03-21 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-02-20 2014-03-24 ABP.6743.1.49.2014.JR 2014-03-14 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-02-19 2014-03-21 ABP.6743.1.48.2014.MR 2014-03-24 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-02-19 2014-03-21 ABP.6743.1.47.2014.JR 2014-02-20 sprawdzanie kompletności wniosku
2014-02-19 2014-03-21 ABP.6743.1.46.2014.EP 2014-04-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-02-18 2014-03-20 ABP.6743.1.45.2014.MZ 2014-03-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-02-17 2014-03-24 ABP.6743.1.44.2014.JR 2014-03-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-02-14 2014-03-17 ABP.6743.1.43.2014.EP 2014-03-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-02-13 2014-03-15 ABP.6743.1.42.2014.MZ 2014-06-17 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-02-13 2014-03-15 ABP.6743.1.41.2014.AZ 2014-02-19 przekazanie wniosku do Wojewody Dolnośląskiego
2014-02-12 2014-03-14 ABP.6743.1.40.2014.MR 2014-03-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-02-12 2014-03-14 ABP.6743.1.39.2014.JR 2014-08-21 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-02-12 2014-03-14 ABP.6743.1.38.2014.MZ 2014-04-03 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-02-07 2014-03-07 ABP.6743.1.37.2014.MZ 2014-03-03 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-02-06 2014-03-06 ABP.6743.1.36.2014.JR 2014-04-08 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-02-06 2014-03-06 ABP.6743.1.35.2014.KS 2014-02-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-02-06 2014-03-06 ABP.6743.1.34.2014.JR 2014-03-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-02-06 2014-03-06 ABP.6743.1.33.2014.JR 2014-02-24 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-02-05 2014-03-05 ABP.6743.1.32.2014.JR 2014-02-18 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-02-05 2014-03-05 ABP.6743.1.31.2014.MR 2014-03-05 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-02-03 2014-03-03 ABP.6743.1.30.2014.EP 2014-03-24 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-01-31 2014-03-03 ABP.6743.1.29.2014.AZ 2014-04-23 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-01-28 2014-02-28 ABP.6743.1.28.2014.AZ 2014-02-10 wycofanie zgłoszenia
2014-01-28 2014-02-28 ABP.6743.1.27.2014.MZ 2014-02-21 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-01-27 2014-02-27 ABP.6743.1.26.2014.EP 2014-02-11 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-01-24 2014-02-24 ABP.6743.1.25.2014.JR 2014-02-24 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-01-24 2014-02-24 ABP.6743.1.24.2014.EP 2014-01-31 wycofanie zgłoszenia
2014-01-24 2014-02-24 ABP.6743.1.23.2014.MZ 2014-04-03 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-01-23 2014-02-24 ABP.6743.1.22.2014.MZ 2014-03-26 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-01-23 2014-02-24 ABP.6743.1.21.2014.MZ 2014-03-26 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-01-23 2014-02-24 ABP.6743.1.20.2014.EP 2014-02-18 wycofanie zgłoszenia
2014-01-22 2014-02-22 ABP.6743.1.19.2014.MR 2014-01-31 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-01-22 2014-02-22 ABP.6743.1.18.2014.EP 2014-02-03 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-01-20 2014-02-20 ABP.6743.1.17.2014.EP 2014-02-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-01-17 2014-02-17 ABP.6743.1.16.2014.EP 2014-01-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-01-15 2014-02-15 ABP.6743.1.15.2014.AZ 2014-01-28 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-01-14 2014-02-14 ABP.6743.1.14.2014.MR 2014-03-03 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-01-14 2014-02-14 ABP.6743.1.13.2014.EP 2014-01-30 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-01-13 2014-02-13 ABP.6743.1.12.2014.EP 2014-03-03 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-01-10 2014-02-10 ABP.6743.1.11.2014.AZ 2014-01-21 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2014-01-10 2014-02-10 ABP.6743.1.10.2014.MZ 2014-01-31 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-01-09 2014-02-10 ABP.6743.1.9.2014.MZ 2014-02-13 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2014-01-08 2014-02-08 ABP.6743.1.8.2014.JR 2014-02-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-01-08 2014-02-08 ABP.6743.1.7.2014.MR 2014-01-31 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-01-08 2014-02-08 ABP.6743.1.6.2014.EP 2014-01-06 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-01-08 2014-02-08 ABP.6743.1.5.2014.JR 2014-02-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-01-03 2014-02-03 ABP.6743.1.4.2014.JR 2014-02-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-01-03 2014-02-03 ABP.6743.1.3.2014.JR 2014-01-31 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-01-03 2014-02-03 ABP.6743.1.2.2014.JR 2014-01-31 organ nie wniósł sprzeciwu
2014-01-02 2014-02-03 ABP.6743.1.1.2014.AZ 2014-01-20 przekazano wg właściwości
2013-12-24 2014-01-24 ABP.6743.1.425.2013.JR 2014-01-08 pismo informujące do strony (Art. 9 Kodeksu Postępowania Administracyjnego)
2013-12-20 2014-01-20 ABP.6743.1.424.2013.AZ 2014-02-06 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-12-19 2014-01-20 ABP.6743.1.423.2013.EP 2014-01-10 zgłoszenie bezskuteczne
2013-12-18 2014-01-18 ABP.6743.1.422.2013.KS 2014-01-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-12-18 2014-01-18 ABP.6743.1.421.2013.HG 2013-12-19 badanie kompletności wniosku
2013-12-17 2014-01-17 ABP.6743.1.420.2013.MO 2013-12-30 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-12-16 2014-01-16 ABP.6743.1.419.2013.MO 2014-01-29 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-12-13 2014-01-13 ABP.6743.1.418.2013.AZ 2013-12-17 badanie kompletności pisma
2013-12-12 2014-01-13 ABP.6743.1.417.2013.JR 2013-12-19 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-12-11 2014-01-11 ABP.6743.1.416.2013.EP 2014-03-03 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-12-10 2014-01-10 ABP.6743.1.415.2013.EP 2014-01-28 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-12-09 2014-01-09 ABP.6743.1.414.2013.AZ 2014-02-12 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-12-09 2014-01-09 ABP.6743.1.413.2013.JR 2014-01-08 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-12-09 2014-02-10 ABP.6743.1.412.2013.MZ 2013-12-31 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-12-05 2014-01-06 ABP.6743.1.411.2013.MZ 2013-12-19 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-11-29 2013-12-30 ABP.6743.1.410.2013.EP 2013-12-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-11-28 2013-12-28 ABP.6743.1.409.2013.EP 2014-01-14 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-11-27 2013-12-27 ABP.6743.1.408.2013.JR 2014-01-10 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-11-27 2013-12-27 ABP.6743.1.407.2013.EP 2014-03-03 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-11-26 2013-12-26 ABP.6743.1.406.2013.MZ 2014-01-09 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-11-25 2013-12-25 ABP.6743.1.405.2013.MR 2013-12-17 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-11-22 2013-12-23 ABP.6743.1.404.2013.MZ 2013-12-24 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-11-22 2013-12-23 ABP.6743.1.403.2013.MZ 2013-12-05 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-11-21 2013-12-21 ABP.6743.1.402.2013.MR 2013-12-17 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-11-21 2013-12-21 ABP.6743.1.401.2013.MR 2013-12-13 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-11-20 2013-12-20 ABP.6743.1.400.2013.MZ 2013-12-09 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-11-20 2013-12-20 ABP.6743.1.399.2013.MR 2013-12-17 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-11-18 2013-12-18 ABP.6743.1.398.2013.AZ 2014-01-09 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-11-15 2013-12-16 ABP.6743.1.397.2013.AZ 2013-12-20 pismo informujące do strony (Art. 9 Kodeksu Postępowania Administracyjnego)
2013-11-15 2013-12-16 ABP.6743.1.396.2013.MR 2013-11-25 zgłoszenie bezzasadne
2013-11-15 2013-12-16 ABP.6743.1.395.2013.MR 2013-11-25 zgłoszenie bezzasadne
2013-11-15 2013-12-16 ABP.6743.1.394.2013.KS 2013-12-06 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-11-14 2013-12-14 ABP.6743.1.393.2013.MZ 2013-12-03 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-11-14 2013-12-14 ABP.6743.1.392.2013.AZ 2014-01-09 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-11-14 2013-12-14 ABP.6743.1.391.2013.AZ 2014-01-16 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-11-14 2013-12-14 ABP.6743.1.390.2013.AZ 2014-01-07 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-11-14 2013-12-14 ABP.6743.1.389.2013.MR 2013-12-10 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-11-14 2013-12-14 ABP.6743.1.388.2013.MR 2013-12-10 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-11-14 2013-12-14 ABP.6743.1.387.2013.MZ 2014-01-27 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-11-13 2013-12-13 ABP.6743.1.386.2013.AZ 2014-01-13 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-11-13 2013-12-13 ABP.6743.1.385.2013.AZ 2013-12-04 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-11-13 2013-12-13 ABP.6743.1.384.2013.AZ 2013-12-02 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-11-13 2013-12-13 ABP.6743.1.383.2013.MZ 2014-01-09 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-11-13 2013-12-13 ABP.6743.1.382.2013.AZ 2014-01-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-11-13 2013-12-13 ABP.6743.1.381.2013.JR 2013-11-22 pismo informujące do strony (Art. 9 Kodeksu Postępowania Administracyjnego)
2013-11-12 2013-12-12 ABP.6743.1.380.2013.MZ 2013-12-30 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-11-12 2013-12-12 ABP.6743.1.379.2013.AZ 2013-12-02 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-11-08 2013-12-09 ABP.6743.1.378.2013.MR 2013-11-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-11-08 2013-12-09 ABP.6743.1.377.2013.AZ 2014-01-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-11-08 2013-12-09 ABP.6743.1.376.2013.AZ 2014-01-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-11-07 2013-12-07 ABP.6743.1.375.2013.AZ 2013-11-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-11-07 2013-12-07 ABP.6743.1.374.2013.AZ 2014-09-15 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-11-06 2013-12-06 ABP.6743.1.373.2013.JR 2014-01-08 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-11-06 2013-12-06 ABP.6743.1.372.2013.MZ 2013-12-31 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-11-06 2013-12-06 ABP.6743.1.371.2013.EP 2013-12-05 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-11-05 2013-12-05 ABP.6743.1.370.2013.AZ 2013-11-19 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-11-04 2013-12-04 ABP.6743.1.369.2013.EP 2013-11-08 pismo informujące do strony (Art. 9 Kodeksu Postępowania Administracyjnego)
2013-11-04 2013-12-04 ABP.6743.1.368.2013.MR 2013-11-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-11-04 2013-12-04 ABP.6743.1.367.2013.AZ 2013-12-31 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-10-29 2013-11-29 ABP.6743.1.366.2013.KS 2013-11-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-10-28 2013-11-28 ABP.6743.1.365.2013.AZ 2013-11-21 zgłoszenie bezzasadne
2013-10-28 2013-11-28 ABP.6743.1.364.2013.AZ 2013-11-21 zgłoszenie bezzasadne
2013-10-25 2013-11-25 ABP.6743.1.363.2013.KS 2013-11-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-10-24 2013-11-25 ABP.6743.1.362.2013.AZ 2013-11-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-10-24 2013-11-25 ABP.6743.1.361.2013.EP 2013-12-12 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-10-23 2013-11-25 ABP.6743.1.360.2013.JR 2013-12-18 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-10-22 2013-11-22 ABP.6743.1.359.2013.KS 2013-11-13 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-10-21 2013-11-21 ABP.6743.1.358.2013.AZ 2013-12-02 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-10-18 2013-11-18 ABP.6743.1.357.2013.AZ 2013-11-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-10-17 2013-11-18 ABP.6743.1.356.2013.JR 2013-11-18 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-10-17 2013-11-18 ABP.6743.1.355.2013.EP 2013-11-25 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-10-17 2013-11-18 ABP.6743.1.354.2013.KS 2013-11-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-10-17 2013-11-18 ABP.6743.1.353.2013.AZ 2013-11-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-10-17 2013-11-18 ABP.6743.1.352.2013.AZ 2013-10-30 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-10-16 2013-11-16 ABP.6743.1.351.2013.AZ 2013-12-06 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-10-15 2013-11-15 ABP.6743.1.350.2013.MZ 2013-11-05 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-10-15 2013-11-15 ABP.6743.1.349.2013.AZ 2013-11-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-10-10 2013-11-11 ABP.6743.1.348.2013.JR 2013-12-02 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-10-08 2013-11-08 ABP.6743.1.347.2013.MR 2013-11-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-10-04 2013-11-04 ABP.6743.1.345.2013.MR 2013-11-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-10-04 2013-11-04 ABP.6743.1.344.2013.AZ 2013-11-06 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-10-03 2013-11-04 ABP.6743.1.343.2013.AZ 2013-10-18 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-10-03 2013-11-04 ABP.6743.1.342.2013.JR 2013-10-08 badanie kompletności wniosku
2013-10-03 2013-11-04 ABP.6743.1.341.2013.MZ 2013-10-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-10-01 2013-11-01 ABP.6743.1.340.2013.EP 2013-10-08 zgłoszenie bezzasadne
2013-09-30 2013-10-30 ABP.6743.1.339.2013..EP 2013-10-11 wycofanie zgłoszenia
2013-09-30 2013-10-30 ABP.6743.1.338.2013.AZ 2013-12-30 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-09-27 2013-10-28 ABP.6743.1.337.2013.JR 2013-10-14 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-09-26 2013-10-28 ABP.6743.1.336.2013.KS 2013-10-03 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-09-25 2013-10-25 ABP.6743.1.335.2013.MR 2013-10-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-09-25 2013-10-25 ABP.6743.1.334.2013.KS 2013-10-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-09-25 2013-10-25 ABP.6743.1.333.2013.KS 2013-10-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-09-25 2013-10-25 ABP.6743.1.332.2013.KS 2013-10-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-09-24 2013-10-24 ABP.6743.1.331.2013.JR 2013-10-14 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-09-24 2013-10-24 ABP.6743.1.330.2013.MZ 2013-11-05 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-09-24 2013-10-24 ABP.6743.1.329.2013.MR 2013-10-18 wycofanie zgłoszenia
2013-09-24 2013-10-24 ABP.6743.1.328.2013.MR 2013-10-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-09-24 2013-10-24 ABP.6743.1.327.2013.MZ 2014-03-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-09-24 2013-10-24 ABP.6743.1.326.2013.EP 2013-10-08 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-09-23 2013-10-23 ABP.6743.1.325.2013.MZ 2013-10-28 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-09-23 2013-10-23 ABP.6743.1.324.2013.MR 2013-09-25 badanie kompletności wniosku
2013-09-23 2013-11-23 ABP.6743.1.346.2013.EP 2013-10-09 badanie kompletności wniosku
2013-09-23 2013-11-23 ABP.6743.1.346.2013.EP 2013-10-10 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-09-20 2013-10-21 ABP.6743.1.323.2013.MZ 2013-11-26 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-09-20 2013-10-21 ABP.6743.1.322.2013.AZ 2014-09-15 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-09-20 2013-10-21 ABP.6743.1.321.2013.JR 2013-10-08 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-09-20 2013-10-21 ABP.6743.1.320.2013.JR 2013-10-08 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-09-20 2013-10-21 ABP.6743.1 319.2013.JR 2013-10-08 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-09-19 2013-10-19 ABP.6743.1.318.2013.MZ 2013-10-30 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-09-18 2013-10-18 ABP.6743.1.317.2013.JR 2013-12-03 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-09-18 2013-10-18 ABP.6743.1.316.2013.AZ 2013-12-09 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-09-18 2013-10-18 ABP.6743.1.315.2013.EP 2013-09-30 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-09-17 2013-10-17 ABP.6743.1.314.2013.AZ 2013-10-28 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-09-17 2013-10-17 ABP.6743.1.313.2013 MR 2013-10-16 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-09-17 2013-10-17 ABP.6743.1.312.2013.MR 2013-09-30 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-09-16 2013-10-16 ABP.6743.1.311.2013.JR 2014-04-07 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-09-16 2013-10-16 ABP.6743.1.310.2013.MR 2013-10-16 wycofanie zgłoszenia
2013-09-13 2013-10-14 ABP.6743.1.309.2013.EP 2013-10-01 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-09-13 2013-10-14 ABP.6743.1.308.2013.EP 2013-10-01 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-09-13 2013-10-14 ABP.6743.1.307.2013.EP 2013-10-01 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-09-13 2013-10-14 ABP.6743.1.306.2013.JR 2013-10-03 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-09-12 2013-10-12 ABP.6743.1.305.2013.MR 2013-09-30 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-09-12 2013-10-12 ABP.6743.1.304.2013.MZ 2013-10-14 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-09-11 2013-10-11 ABP.6743.1.303.2013.HG 2013-09-30 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-09-11 2013-10-11 ABP.6743.1.302.2013.MR 2013-09-30 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-09-11 2013-10-11 ABP.6743.1.301.2013.AZ 2013-11-20 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-09-06 2013-10-07 ABP.6743.1.300.2013.JR 2013-09-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-09-06 2013-10-07 ABP.6743.1.299.2013.KS 2013-09-17 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-09-05 2013-10-05 ABP.6743.1.298.2013.EP 2013-09-26 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-09-05 2013-10-05 ABP.6743.1.297.2013.JR 2013-09-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-09-03 2013-10-03 ABP.6743.1.296.2013.MR 2013-11-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-09-03 2013-10-03 ABP.6743.1.295.2013.HG 2013-11-05 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-09-03 2013-10-03 ABP.6743.1.294.2013.HG 2013-11-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-09-03 2013-10-03 ABP.6743.1.293.2013.HG 2013-11-05 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-09-03 2013-10-03 ABP.6743.1.292.2013.EP 2013-09-19 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-09-03 2013-10-03 ABP.6743.1.291.2013.HG 2013-10-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-09-03 2013-10-03 ABP.6743.1.290.2013.MZ 2013-10-30 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-09-03 2013-10-03 ABP.6743.1.289.2013.MR 2013-09-17 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-08-29 2013-09-30 ABP.6743.1.288.2013.MZ 2013-09-26 wycofanie zgłoszenia
2013-08-27 2013-09-27 ABP.6743.1.287.2013.AZ 2013-09-30 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-08-27 2013-09-27 ABP.6743.1.286.2013.AZ 2013-09-30 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-08-26 2013-09-26 ABP.6743.1.284.2013.JR 2013-09-09 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-08-23 2013-09-23 ABP.6743.1.283.2013.MZ 2013-09-25 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-08-21 2013-09-21 ABP.6743.1.282.2013.JR 2013-08-23 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-08-21 2013-09-21 ABP.6743.1.281.2013.MZ 2013-09-18 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-08-21 2013-09-21 ABP.6743.1.280.2013.MR 2013-09-20 wycofanie zgłoszenia
2013-08-20 2013-09-20 ABP.6743.1.279.2013.EP 2013-09-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-08-19 2013-09-19 ABP.6740.01.278.2013.MZ 2013-08-22 postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia robót
2013-08-16 2013-09-16 ABP.6743.1.277.2013.MR 2013-08-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-08-16 2013-09-16 ABP.6743.1.276.2013.HG 2013-09-02 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-08-14 2013-09-14 ABP.6743.1.275.2013.AZ 2013-09-24 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-08-14 2013-09-14 ABP.6743.1.274.2013.AZ 2013-10-02 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-08-14 2013-09-14 ABP.6743.1.273.2013.EP 2013-08-27 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-08-14 2013-09-14 ABP.6743.1.272.2013.KS 2013-08-29 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-08-14 2013-09-14 ABP.6740.1.271.2013.KS 2013-08-29 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-08-14 2013-09-14 ABP.6743.1.270.2013.MZ 2013-09-02 wycofanie zgłoszenia
2013-08-14 2013-09-14 ABP.6743.1.269.2013.AZ 2013-09-24 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-08-13 2013-09-13 ABP.6743.1.268.2013.MZ 2013-08-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-08-13 2013-09-13 ABP.6743.1.267.2013.MR 2013-09-30 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-08-12 2013-09-12 ABP.6743.1.266.2013.JR 2013-09-09 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-08-12 2013-09-12 ABP.6743.1.265.2013.MR 2013-08-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-08-12 2013-09-12 ABP.6743.1.264.2013.MZ 2013-09-23 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-08-12 2013-09-12 ABP.6743.1.263.2013.KS 2013-08-23 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-08-09 2013-09-09 ABP.6743.1.262.2013.MO 2013-08-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-08-08 2013-09-09 ABP.6743.1.261.2013.EP 2013-08-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-08-08 2013-09-09 ABP.6743.1.260.2013.KS 2013-10-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-08-07 2013-09-07 ABP.6743.1.259.2013.EP 2013-08-28 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-08-07 2013-09-07 ABP.6743.1.258.2013.MR 2013-08-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-08-07 2013-09-07 ABP.6740.1.257.2013.AZ 2013-08-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-08-06 2013-09-06 ABP.6743.1.256.2013.KS 2013-08-19 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-08-06 2013-09-06 ABP.6743.1.255.2013.MZ 2013-09-24 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-08-06 2013-09-06 ABP.6743.1.254.2013.KS 2013-08-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-08-05 2013-09-05 ABP.6740.1.253.2013.MZ 2013-08-21 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-08-05 2013-09-05 ABP.6743.1.252.2013.MZ 2013-08-14 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-08-05 2013-09-05 ABP.6743.1.251.2013.MZ 2013-09-11 zakres robót nie wymaga zgłoszenia (bieżąca konserwacja)
2013-08-02 2013-09-02 ABP.6743.1.250.2013.JR 2013-09-02 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-08-02 2013-09-02 ABP.6743.1.249.2013.MO 2013-09-02 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-08-01 2013-09-02 ABP.6743.1.248.2013.EP 2013-08-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-08-01 2013-09-02 ABP.6740.1.247.2013.JR 2013-08-23 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-08-01 2013-09-02 ABP.6743.1.246.2013.EP 2013-10-02 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-08-01 2013-09-02 ABP.6743.1.245.2013.MZ 2013-08-27 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-07-31 2013-08-31 ABP.6743.1.244.2013.JR 2013-08-28 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-07-31 2013-08-31 ABP.6743.1.243.2013.EP 2013-08-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-07-31 2013-08-31 ABP.6740.1.242.2013.KS 2013-08-29 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-07-30 2013-08-30 ABP.6743.1.241.2013.AZ 2013-09-06 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-07-30 2013-08-30 ABP.6743.1.240.2013.AZ 2013-08-16 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-07-30 2013-08-30 ABP.6743.1.239.2013.MZ 2013-08-26 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-07-29 2013-08-29 ABP.6743.1.236.2013.AZ 2013-11-20 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-07-29 2013-08-29 ABP.6743.1.235.2013.AZ 2013-10-10 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-07-29 2013-08-29 ABP.6743.1.238.2013.EP 2014-02-13 uchylenie i utrzymanie w części decyzji sprzeciwu przez WD
2013-07-29 2013-08-29 ABP.6743.1.237.2013.JŚ 2013-10-21 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-07-25 2013-08-26 ABP.6743.1.233.2013.AZ 2013-08-01 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-07-25 2013-08-26 ABP.6743.1.234.2013.JR 2013-07-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-07-24 2013-08-24 ABP.6743.1.232.2013.MR 2013-08-13 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-07-24 2013-08-24 ABP.6743.1.231.2013.KS 2013-07-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-07-23 2013-08-23 ABP.6743.1.230.2013.MR 2013-09-10 wycofanie zgłoszenia
2013-07-22 2013-08-22 ABP.6743.1.229.2013.JR 2013-09-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-07-22 2013-08-22 ABP.6743.1.228.2013.KS 2013-08-13 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-07-22 2013-08-22 ABP.6743.1.227.2013.KS 2013-07-25 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-07-22 2013-08-22 ABP.6743.1.226.2013.MZ 2013-08-30 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-07-19 2013-08-19 ABP.6743.1.225.2013.MZ 2014-10-29 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-07-19 2013-08-19 ABP.6743.1.224.2013.MZ 2013-08-02 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-07-18 2013-08-19 ABP.6743.1.223.2013.AZ 2013-07-30 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-07-17 2013-08-17 ABP.6743.1.222.2013.MR 2013-09-04 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-07-16 2013-08-16 ABP.6743.1.221.2013.AZ 2013-08-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-07-16 2013-08-16 ABP.6743.1.220.2013.EP 2013-10-24 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-07-16 2013-08-16 ABP.6743.1.219.2013.MZ 2013-08-05 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-07-15 2013-08-15 ABP.6743.1.217.2013.EP 2013-09-04 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-07-15 2013-08-15 ABP.6743.1.216.2013.MR 2013-09-17 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-07-15 2013-08-15 ABP.6743.1.215.2013.AZ 2013-07-30 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-07-15 2013-08-16 ABP.6743.1.214.2013.JR 2013-09-11 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-07-15 2013-08-15 ABP.6743.1.213.2013.JR 2013-08-07 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-07-15 2013-08-15 ABP.6743.1.218.2013.JR 2013-07-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-07-12 2013-08-12 ABP.6743.1.212.2013.JR 2013-07-16 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-07-12 2013-08-12 ABP.6743.1.211.2013.MR 2013-08-13 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-07-10 2013-08-10 ABP.6743.1.210.2013.MR 2013-07-18 zgłoszenie bezskuteczne
2013-07-10 2013-08-10 ABP.6743.1.209.2013.MR 2013-12-06 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-07-09 2013-08-09 ABP.6743.1.208.2013.EP 2013-07-18 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-07-09 2013-08-09 ABP.6743.1.207.2013.HG 2013-10-02 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-07-09 2013-08-09 ABP.6743.1.206.2013.MZ 2013-07-18 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-07-08 2013-08-08 ABP.6743.1.205.2013.JR 2013-09-02 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-07-05 2013-08-05 ABP.6743.1.204.2013.MR 2013-10-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-07-05 2013-08-05 ABP.6743.1.203.2013.MR 2013-07-26 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-07-05 2013-08-05 ABP.6743.1.202.2013.JR 2013-11-15 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-07-05 2013-08-05 ABP.6743.1.201.2013.AZ 2013-09-06 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-07-05 2013-08-05 ABP.6743.1.200.2013.JR 2013-07-16 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-07-05 2013-08-05 ABP.6743.1.199.2013.MZ 2013-08-06 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-07-04 2013-08-05 ABP.6743.1.195.2013.MR 2013-07-11 wycofanie zgłoszenia
2013-07-04 2013-08-05 ABP.6743.1.194.2013.EP 2013-07-23 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-07-04 2013-08-05 ABP.6743.1.198.2013.JR 2013-09-09 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-07-04 2013-08-05 ABP.6743.1.197.2013.JR 2013-07-16 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-07-04 2013-08-05 ABP.6743.1.196.2013.HG 2013-07-10 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-07-03 2013-08-03 ABP.6743.1.193.2013.AZ 2013-09-06 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-07-02 2013-08-02 ABP.6743.1.192.2013.AZ 2013-09-30 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-07-01 2013-08-01 ABP.6743.1.191.2013.MZ 2013-07-19 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-07-01 2013-08-01 ABP.6743.1.190.2013.EP 2013-07-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-07-01 2013-08-01 ABP.6743.1.189.2013.HG 2013-07-08 zgłoszenie bezzasadne
2013-07-01 2013-08-01 ABP.6743.1.188.2013.HG 2013-07-18 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-06-28 2013-07-29 ABP.6743.1.187.2013.AZ 2013-07-23 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-06-27 2013-07-27 ABP.6743.1.186.2013.MZ 2013-08-12 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-06-27 2013-07-27 ABP.6743.1.185.2013.MZ 2013-08-02 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-06-27 2013-07-27 ABP.6743.1.184.2013.AZ 2013-09-30 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-06-27 2013-07-27 ABP.6743.1.183.2013.MZ 2013-07-09 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-06-26 2013-07-26 ABP.6743.1.182.2013.JR 2013-09-09 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-06-26 2013-07-26 ABP.6743.1.181.2013.EP 2013-07-05 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-06-25 2013-07-25 ABP.6743.1.177.2013.KS 2013-07-26 zakres robót nie wymaga zgłoszenia (bieżąca konserwacja)
2013-06-25 2013-07-25 ABP.6743.1.180.2013.JR 2013-07-16 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-06-25 2013-07-25 ABP.6743.1.179.2013.AZ 2013-07-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-06-24 2013-07-24 ABP.6743.1.176.2013.HG 2013-07-01 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-06-24 2013-07-24 ABP.6743.1.178.2013.AZ 2013-09-04 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-06-21 2013-07-22 ABP.6743.1.175.2013.HG 2013-06-27 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-06-20 2013-07-20 ABP.6743.1.174.2013.MR 2013-07-15 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-06-19 2013-07-19 ABP.6743.1.173.2013.MR 2013-07-19 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-06-19 2013-07-19 ABP.6743.1.172.2013.EP 2013-07-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-06-18 2013-07-18 ABP.6743.1.171.2013.KS 2013-06-26 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-06-18 2013-07-18 ABP.6743.1.170.2013.EP 2013-08-20 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-06-17 2013-07-17 ABP.6743.1.169.2013.MR 2013-06-20 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-06-17 2013-07-17 ABP.6743.1.168.2013.JR 2013-07-09 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-06-13 2013-07-13 ABP.6743.1.167.2013.EP 2013-07-17 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-06-13 2013-07-13 ABP.6743.1.166.2013.MZ 2013-07-09 wycofanie zgłoszenia
2013-06-13 2013-07-13 ABP.6743.1.165.2013.MZ 2013-07-30 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-06-11 2013-07-11 ABP.6743.1.163.2013.JR 2013-07-09 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-06-11 2013-07-11 ABP.6743.1.162.2013.MR 2013-06-20 wycofanie wniosku
2013-06-11 2013-07-11 ABP.6743.1.161.2013.MR 2013-08-07 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-06-11 2013-07-11 ABP.6743.1.164.2013.MZ 2013-07-31 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-06-10 2013-07-10 ABP.6743.1.160.2013.MR 2013-06-14 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-06-10 2013-07-10 ABP.6743.1.159.2013.KS 2013-07-19 pismo informujące do strony (Art. 9 Kodeksu Postępowania Administracyjnego)
2013-06-10 2013-07-10 ABP.6743.1.158.2013.EP 2013-07-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-06-10 2013-07-10 ABP.6743.1.157.2013.EP 2013-07-11 wycofanie zgłoszenia
2013-06-07 2013-07-08 ABP6743.1.156.2013.MR 2013-06-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-06-07 2013-07-08 ABP.6743.1.155.2013.JR 2013-06-18 badanie kompletności wniosku
2013-06-06 2013-07-06 ABP.6743.1.153.2013.MR 2013-07-25 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-06-06 2013-07-06 ABP.6743.1.152.2013.MR 2013-06-14 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-06-04 2013-07-04 ABP.6743.1.154.2013.JR 2013-08-21 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-06-04 2013-07-04 ABP.6743.1.151.2013.MZ 2013-07-11 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-06-03 2013-07-03 ABP.6743.1.150.2013.EP 2013-07-01 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-06-03 2013-07-03 ABP.6743.1.149.2013.MR 2013-06-14 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-06-03 2013-07-03 ABP.6743.1.148.2013.MZ 2013-07-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-05-31 2013-07-01 ABP.6743.1.147.2013.KS 2013-06-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-05-31 2013-07-01 ABP.6743.1.146.2013.AZ 2013-08-12 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-05-29 2013-06-29 ABP.6743.1.145.2013.EP 2013-07-18 wycofanie zgłoszenia
2013-05-28 2013-06-28 ABP.6743.1.144.2013.EP 2013-06-20 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-05-28 2013-06-28 ABP.6743.1.143.2013.EP 2013-06-14 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-05-28 2013-06-28 ABP.6743.1.142.2013.MR 2013-06-05 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-05-28 2013-06-28 ABP.6743.1.141.2013.AZ 2013-06-18 pismo informujące do strony (Art. 9 Kodeksu Postępowania Administracyjnego)
2013-05-27 2013-06-27 ABP.6743.1.140.2013.MR 2013-06-05 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-05-24 2013-06-24 ABP.6743.1.139.2013.JR 2013-06-20 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-05-24 2013-06-24 ABP.6743.1.138.2013.AZ 2013-06-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-05-23 2013-06-24 ABP.6743.1.137.2013.EP 2013-07-03 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-05-22 2013-06-22 ABP.6743.1.136.2013.JR 2013-06-24 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-05-22 2013-06-22 ABP.6743.1.135.2013.JR 2013-09-19 sprostowanie oczywistej omyłki
2013-05-22 2013-06-22 ABP.6743.1.134.2013.AZ 2013-07-31 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-05-22 2013-06-22 ABP.6743.1.133.2013.MR 2013-07-12 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-05-22 2013-06-22 ABP.6743.1.132.2013.EP 2013-05-24 wycofanie zgłoszenia
2013-05-21 2013-06-21 ABP.6743.1.131.2013.AZ 2013-08-09 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-05-21 2013-06-21 ABP.6743.1.130.2013.EP 2013-07-25 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-05-21 2013-06-21 ABP.6743.1.129.2013.MR 2013-06-11 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-05-21 2013-06-21 ABP.6743.1.128.2013.JR 2013-05-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-05-20 2013-06-20 ABP.6743.1.127.2013.MZ 2013-08-23 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-05-20 2013-06-20 ABP.6743.1.126.2013.MR 2013-06-05 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-05-20 2013-06-20 ABP.6743.1.125.2013.MR 2013-06-05 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-05-16 2013-06-17 ABP.6743.1.124.2013.AZ 2013-07-18 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-05-16 2013-06-17 ABP.6743.1.123.2013.KS 2013-05-27 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-05-16 2013-06-17 ABP.6743.1.122.2013.KS 2013-05-27 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-05-15 2013-06-15 ABP.6743.1.121.2013.JR 2013-07-10 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-05-15 2013-06-15 ABP.6743.1.120.2013.MR 2013-07-08 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-05-15 2013-06-15 ABP.6743.1.119.2013.EP 2013-07-19 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-05-10 2013-06-10 ABP.6743.1.117.2013.AZ 2013-05-16 pismo informujące do strony (Art. 9 Kodeksu Postępowania Administracyjnego)
2013-05-10 2013-06-10 ABP.6743.1.116.2013.AZ 2013-07-08 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-05-09 2013-06-10 ABP.6743.1.115.2013.MZ 2013-06-10 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-05-08 2013-06-10 ABP.6743.1.118.2013.AZ 2013-06-21 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-05-07 2013-06-07 ABP.6743.1.114.2013.MR 2013-05-17 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-05-07 2013-06-07 ABP.6743.1.113.2013.MZ 2013-05-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-05-07 2013-06-07 ABP.6743.1.112.2013.EP 2013-05-21 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-05-06 2013-06-06 ABP.6743.1.111.2013.JR 2013-05-16 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-05-06 2013-06-06 ABP.6743.1.110.2013.EP 2013-05-23 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-04-30 2013-05-30 ABP.6743.1.109.2013.EP 2013-05-21 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-04-30 2013-05-30 ABP.6743.1.108.2013.MZ 2013-05-07 badanie kompletności wniosku
2013-04-30 2013-05-30 ABP.6743.1.107.2013.EP 2013-05-21 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-04-30 2013-05-30 ABP.6743.1.106.2013.JR 2013-05-07 badanie kompletności wniosku
2013-04-29 2013-05-29 ABP.6743.1.105.2013.KS 2013-05-10 wycofanie zgłoszenia
2013-04-29 2013-05-29 ABP.6743.1.104.2013.JR 2013-05-21 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-04-26 2013-05-27 ABP.6743.1.103.2013.JR 2013-06-05 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-04-26 2013-05-27 ABP.6743.1.102.2013.JR 2013-05-09 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-04-26 2013-05-27 ABP.6743.1.101.2013.AZ 2013-05-09 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-04-26 2013-05-27 ABP.6743.1.100.2013.EP 2013-05-28 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-04-25 2013-05-27 ABP.6743.1.99.2013.JR 2013-05-09 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-04-24 2013-05-24 ABP.6743.1.98.2013.MR 2013-05-07 zgłoszenie bezskuteczne
2013-04-23 2013-05-23 ABP.6743.1.97.2013.MO 2013-06-17 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-04-23 2013-05-23 ABP.6743.1.96.2013.MZ 2013-06-06 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-04-22 2013-05-22 ABP.6743.1.95.2013.JR 2013-04-24 badanie kompletności wniosku
2013-04-22 2013-05-22 ABP.6743.1.94.2013.MR 2013-05-06 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-04-19 2013-05-20 ABP.6743.1.93.2013.HG 2013-05-28 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-04-19 2013-05-20 ABP.6743.1.92.2013.HG 2013-06-10 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-04-18 2013-05-18 ABP.6743.1.91.2013.JR 2013-05-14 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-04-17 2013-05-17 ABP.6743.1.90.2013.HG 2013-04-25 wycofanie zgłoszenia
2013-04-17 2013-05-17 ABP.6743.1.89.2013.JR 2013-05-28 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-04-17 2013-05-17 ABP.6743.1.88.2013.MR 2013-05-17 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-04-16 2013-05-16 ABP.6743.1.87.2013.MR 2013-05-06 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-04-16 2013-05-16 ABP.6743.1.86.2013.MR 2013-05-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-04-16 2013-05-16 ABP.6743.1.85.2013.MR 2013-05-06 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-04-16 2013-05-16 ABP.6743.1.84.2013.JR 2013-05-06 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-04-16 2013-05-16 ABP.6743.1.83.2013.MR 2013-05-06 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-04-16 2013-05-16 ABP.6743.1.82.2013.KS 2013-04-25 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-04-16 2013-05-16 ABP.6743.1.81.2013.MR 2013-05-06 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-04-12 2013-05-13 ABP.6743.1.80.2013.MR 2013-05-08 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-04-12 2013-05-13 ABP.6743.1.79.2013.AZ 2013-05-16 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-04-11 2013-05-11 ABP.6743.1.78.2013.JR 2013-04-15 badanie kompletności wniosku
2013-04-10 2013-05-10 ABP.6743.1.77.2013.JR 2013-06-26 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-04-10 2013-05-10 ABP.6743.1.76.2013.MZ 2013-07-15 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-04-09 2013-05-09 ABP.6743.1.75.2013.AZ 2013-04-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-04-09 2013-05-09 ABP.6743.1.74.2013.JR 2013-05-09 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-04-09 2013-05-10 ABP.6743.1.73.2013.KS 2013-04-25 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-04-09 2013-05-09 ABP.6743.1.72.2013.JR 2013-04-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-04-05 2013-05-06 ABP.6743.1.71.2013.EP 2013-04-18 zgłoszenie bezskuteczne
2013-04-04 2013-05-04 ABP.6743.1.70.2013.MR 2013-06-06 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-04-04 2013-05-04 ABP.6743.1.69.2013.MR 2013-04-10 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-04-02 2013-05-02 ABP.6743.1.68.2013.EP 2013-05-11 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-03-28 2013-04-28 ABP.6743.1.67.2013.EP 2013-04-18 zgłoszenie bezskuteczne
2013-03-28 2013-04-28 ABP.6743.1.66.2013.MR 2013-04-05 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-03-26 2013-04-26 ABP.6743.1.65.2013.EP 2013-04-18 zgłoszenie bezskuteczne
2013-03-25 2013-04-25 ABP.6743.1.64.2013.AZ 2013-03-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-03-21 2013-04-22 ABP.6743.1.61.2013.EP 2013-08-22 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-03-21 2013-04-22 ABP.6743.1.60.2013.EP 2013-04-25 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-03-21 2013-04-22 ABP.6743.1.63.2013.EP 2013-05-13 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-03-21 2013-04-22 ABP.6743.1.62.2013.JR 2013-04-15 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-03-20 2013-04-22 ABP.6743.1.59.2013.MZ 2013-04-24 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-03-20 2013-04-22 ABP.6743.1.58.2013.MR 2013-03-25 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-03-19 2013-04-19 ABP.6743.1.57.2013.EP 2013-04-18 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-03-18 2013-04-18 ABP.6743.1.56.2013.MR 2013-04-02 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-03-18 2013-04-18 ABP.6743.1.55.2013.EP 2013-08-28 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-03-14 2013-04-15 ABP.6743.1.54.2013.JR 2013-04-15 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-03-12 2013-04-12 ABP.6743.1.53.2013.EP 2013-03-26 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-03-11 2013-04-11 ABP.6743.1.52.2013.JR 2013-03-25 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-03-11 2013-04-11 ABP.6743.1.51.2013.JR 2013-04-26 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-03-08 2013-04-08 ABP.6743.1.50.2013.KS 2013-03-13 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-03-07 2013-04-08 ABP.6743.1.49.2013.EP 2013-04-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-03-07 2013-04-08 ABP.6743.1.48.2013.EP 2013-03-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-03-07 2013-04-08 ABP.6743.1.47.2013.EP 2013-04-03 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-03-06 2013-04-06 ABP.6743.1.46.2013.MZ 2013-04-24 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-03-06 2013-04-06 ABP.6743.1.45.2013.MZ 2013-04-05 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-03-06 2013-04-06 ABP.6743.1.44.2013.MR 2013-03-21 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-03-05 2013-04-05 ABP.6743.1.43.2013.AZ 2013-05-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-03-05 2013-04-05 ABP.6743.1.42.2013.AZ 2013-04-05 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-03-04 2013-04-04 ABP.6743.1.41.2013.JR 2013-03-15 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-03-01 2013-04-01 ABP.6743.1.40.2013.MZ 2013-03-14 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-03-01 2013-04-01 ABP.6743.1 39.2013.MR 2013-03-06 wycofanie zgłoszenia
2013-02-27 2013-03-27 ABP.6743.1.38.2013.HG 2013-03-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-02-27 2013-03-27 ABP.6743.1.37.2013.HG 2013-03-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-02-27 2013-03-27 ABP.6743.1.36.2013.HG 2013-03-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-02-27 2013-03-27 ABP.6743.1.35.2013.MZ 2013-03-19 wycofanie zgłoszenia
2013-02-26 2013-03-26 ABP.6743.1.34.2013.JR 2013-03-26 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-02-25 2013-03-25 ABP.6743.1.33.2013.EP 2013-03-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-02-22 2013-03-22 ABP.6743.1.32.2013.MR 2013-04-02 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-02-22 2013-03-22 ABP.6743.1.31.2013.JR 2013-03-14 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-02-21 2013-03-21 ABP.6743.1.30.2013.MR 2013-03-12 wycofanie zgłoszenia
2013-02-19 2013-03-19 ABP.6743.1 29.2013.MR 2013-03-05 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-02-15 2013-03-15 ABP.6743.1.28.2013.KS 2013-02-25 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-02-15 2013-03-15 ABP.6743.1.27.2013.MR 2013-02-26 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-02-14 2013-03-14 ABP.6743.1.26.2013.MR 2013-03-05 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-02-13 2013-03-13 ABP.6743.1.25.2013.AZ 2013-03-11 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-02-12 2013-03-12 ABP.6743.1.24.2013.EP 2013-03-05 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-02-12 2013-03-12 ABP.6743.1.23.2013.JR 2013-03-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-02-07 2013-03-07 ABP.6743.1.22.2013.MZ 2013-02-25 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-02-06 2013-03-08 ABP.6743.1.21.2013.AZ 2013-03-01 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-02-06 2013-03-08 ABP.6743.1.20.2013.AZ 2013-03-01 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-02-06 2013-03-08 ABP.6743.1.19.2013.AZ 2013-04-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-02-06 2013-03-08 ABP.6743.1.18.2013.AZ 2013-04-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-02-06 2013-03-08 ABP.6743.1.17.2013.AZ 2013-04-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-02-01 2013-03-01 ABP.6743.1.14.2013.MR 2013-02-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-02-01 2013-03-01 ABP.6743.1.16.2013.KS 2013-02-26 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2013-01-29 2013-01-29 ABP.6743.1.13.2013.EP 2013-02-26 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-01-28 2013-02-28 ABP.6743.1.12.2013.AZ 2013-02-28 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-01-28 2013-02-28 ABP.6743.1.11.2013.AZ 2013-03-11 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-01-25 2013-02-25 ABP.6743.1.10.2013.EP 2013-02-21 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-01-24 2013-02-25 ABP.6743.1.9.2013.AZ 2013-02-14 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-01-23 2013-02-23 ABP.6743.1.15.2013.EP 2013-02-06 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-01-18 2013-02-18 ABP.6743.1.8.2013.KS 2013-04-23 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2013-01-17 2013-02-18 ABP.6743.1.7.2013.MR 2013-02-15 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-01-15 2013-02-15 ABP.6743.1.6.2013.AZ 2013-04-24 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-01-15 2013-02-15 ABP.6743.1.5.2013.EP 2013-02-26 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-01-15 2013-02-15 ABP.6743.1.4.2013.JR 2013-02-01 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-01-11 2013-02-11 ABP.6743.1.3.2013.AZ 2013-02-14 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-01-03 2013-02-04 ABP.6743.1.2.2013.AZ 2013-02-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2013-01-02 2013-02-02 ABP.6743.1.1.2013.EP 2013-01-25 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-12-31 2013-01-31 ABP.6743.1.496.2012.EP 2013-06-27 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2012-12-28 2013-01-28 ABP.6743.1.495.2012.EP 2013-01-28 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2012-12-28 2013-01-28 ABP.6743.1.494.2012.MR 2013-01-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-12-27 2013-01-28 ABP.6743.1.493.2012.MZ 2013-02-21 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2012-12-21 2013-01-21 ABP.6743.1.492.2012.MZ 2013-02-20 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2012-12-21 2013-01-21 ABP.6743.1.491.2012.JR 2013-01-08 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-12-20 2013-01-21 ABP.6743.1.490.2012.EP 2013-01-14 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-12-20 2013-01-21 ABP.6743.1.489.2012.MR 2013-11-13 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2012-12-20 2013-01-21 ABP.6743.1.488.2012.MR 2013-11-13 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2012-12-20 2013-01-21 ABP.6743.1.487.2012.MR 2013-11-13 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2012-12-19 2013-01-19 ABP.6743.1.485.2012.MZ 2013-02-11 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2012-12-19 2013-01-19 ABP.6743.1.484.2012.AZ 2013-01-18 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-12-19 2013-01-19 ABP.6743.1.486.2012.MR 2013-01-02 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-12-18 2013-01-18 ABP.6743.1.483.2012.JR 2013-02-08 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-12-14 2013-01-14 ABP.6743.1.482.2012.MR 2013-01-18 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-12-14 2013-01-14 ABP.6743.1.481.2012.MR 2013-02-05 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2012-12-14 2013-01-14 ABP.6743.1.480.2012.MZ 2013-01-30 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2012-12-14 2013-01-14 ABP.6743.1.479.2012.Mz 2013-01-30 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2012-12-13 2013-01-14 ABP.6743.1.478.2012.MZ 2013-01-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-12-12 2013-01-12 ABP.6743.1.477.2012.EP 2013-01-02 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-12-12 2013-01-12 ABP.6743.1.476.2012.AZ 2013-02-13 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-12-12 2013-01-12 ABP.6743.1.475.2012.AZ 2013-02-18 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2012-12-12 2013-01-12 ABP.6743.1.474.2012.AZ 2013-02-18 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2012-12-12 2013-01-12 ABP.6743.1.473.2012.AZ 2013-02-18 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2012-12-12 2013-01-12 ABP.6743.1.472.2012.AZ 2013-02-18 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2012-12-12 2013-01-12 ABP.6743.1.471.2012.AZ 2013-02-18 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2012-12-12 2013-01-12 ABP.6743.1.470.2012.AZ 2013-02-18 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2012-12-12 2013-01-12 ABP.6743.1.469.2012.AZ 2013-02-18 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2012-12-12 2013-01-12 ABP.6743.1.468.2012.AZ 2013-02-18 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2012-12-12 2013-01-12 ABP.6743.1.467.2012.AZ 2013-02-18 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2012-12-12 2013-01-12 ABP.6743.1.466.2012.AZ 2013-02-18 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2012-12-12 2013-01-12 ABP.6743.1.465.2012.AZ 2013-02-18 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2012-12-12 2012-12-12 ABP.6743.1.464.2012.MR 2013-01-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-12-11 2013-01-11 ABP.6743.1.463.2012.MZ 2013-02-07 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2012-12-05 2013-01-05 ABP.6743.1.462.2012.AZ 2012-12-17 wycofanie zgłoszenia
2012-12-04 2013-01-04 ABP.6743.1.461.2012.KS 2013-01-09 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2012-12-04 2013-01-04 ABP.6743.1.460.2012.AZ 2012-12-20 wycofanie zgłoszenia
2012-11-29 2012-12-29 ABP.6743.1.459.2012.MR 2012-12-17 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2012-11-29 2012-12-29 ABP.6743.1.458.2012.MR 2012-12-20 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-11-28 2012-12-28 ABP.6743.1.456.2012.AZ 2012-12-28 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-11-28 2012-12-28 ABP.6743.1.457.2012.JR 2012-12-17 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2012-11-27 2012-12-27 ABP.6743.1.455.2012.EP 2012-12-15 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-11-26 2012-12-27 ABP.6743.1.454.2012.AZ 2012-12-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-11-22 2012-11-22 ABP.6743.1.453.2012.EP 2012-12-14 wycofanie zgłoszenia
2012-11-21 2012-12-21 ABP.6743.1.452.2012.MR 2012-11-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-11-20 2012-12-20 ABP.6743.1.451.2012.MR 2012-11-28 wycofanie zgłoszenia
2012-11-19 2012-12-19 ABP.6743.1.450.2012.AZ 2012-12-15 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-11-19 2012-12-19 ABP.6743.1.449.2012.AZ 2012-12-15 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-11-19 2012-12-19 ABP.6743.1.448.2012.MZ 2012-12-12 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2012-11-19 2012-12-19 ABP.6743.1.447.2012.EP 2012-12-20 Uchylenie decyzji na wniosek inwestora
2012-11-16 2012-12-17 ABP.6743.1.446.2012.EP 2012-12-15 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-11-15 2012-12-15 ABP.6743.1.445.2012.MR 2013-01-02 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2012-11-15 2012-12-15 ABP.6743.1.444.2012.KS 2012-12-14 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2012-11-15 2012-12-15 ABP.6743.1.443.2012.MZ 2012-11-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-11-15 2012-12-15 ABP.6743.1.442.2012.EP 2012-11-30 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-11-14 2012-12-14 ABP.6743.1.441.2012.MR 2012-11-27 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-11-14 2012-12-14 ABP.6743.1.440.2012.AZ 2013-02-18 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-11-14 2012-12-14 ABP.6743.1.439.2012.AZ 2013-02-15 wycofanie zgłoszenia
2012-11-12 2012-12-12 ABP.6743.1.438.2012.AZ 2012-12-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-11-08 2012-12-08 ABP.6743.1.437.2012.MR 2012-11-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-11-07 2012-12-07 ABP.6743.1.436.2012.EP 2013-01-07 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2012-11-07 2012-12-07 ABP.6743.1.435.2012.AZ 2012-12-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-11-05 2012-12-05 ABP.6743.1.434.2012.EP 2012-12-05 wycofanie zgłoszenia
2012-11-05 2012-12-05 ABP.6743.1.433.2012.AZ 2012-12-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-11-05 2012-12-05 ABP.6743.1.432.2012.AZ 2012-12-05 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-11-05 2012-12-05 ABP.6743.1.431.2012.MR 2012-12-04 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2012-11-02 2012-12-03 ABP.6743.1.430.2012.JR 2012-12-07 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2012-11-02 2012-12-03 ABP.6743.1.429.2012.AZ 2012-12-03 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-10-31 2012-12-01 ABP.6743.1.428.2012.JR 2012-11-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-10-29 2012-11-29 ABP.6743.1.427.2012.MR 2012-11-23 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-10-25 2012-11-26 ABP.6743.1.426.2012.AZ 2012-11-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-10-25 2012-11-26 ABP.6743.1.425.2012.EP 2012-12-04 Utrzymanie w mocy zask. dec.(po rozp. dec. sprzeciwu w DUW)
2012-10-25 2012-11-26 ABP.6743.1.424.2012.MZ 2012-12-14 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2012-10-24 2012-11-24 ABP.6743.1.423.2012.JR 2012-11-05 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-10-22 2012-11-22 ABP.6743.1.422.2012.JR 2012-11-28 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2012-10-22 2012-11-22 ABP.6743.1.421.2012.JR 2012-11-28 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2012-10-22 2012-11-22 ABP.6743.1.420.2012.KS 2012-10-30 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-10-22 2012-11-22 ABP.6743.1.419.2012.MR 2012-10-26 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-10-19 2012-11-19 ABP.6743.1.418.2012.MZ 2012-10-30 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-10-18 2012-11-19 ABP.6743.1.416.2012.MZ 2012-11-28 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-10-18 2012-11-19 ABP.6743.1.415.2012.AZ 2012-11-19 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-10-18 2012-11-19 ABP.6743.1.414.2012.MZ 2012-11-16 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-10-16 2012-11-16 ABP.6743.1.413.2012.AZ 2012-12-18 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-10-16 2012-11-16 ABP.6743.1.412.2012.MR 2012-10-26 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-10-16 2012-11-16 ABP.6743.1.411.2012.AZ 2012-11-16 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-10-15 2012-11-15 ABP.6743.1.410.2012.KS 2012-10-24 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-10-15 2012-11-15 ABP.6743.1.409.2012.EP 2012-10-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-10-15 2012-11-15 ABP.6743.1.408.2012.EP 2012-10-29 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-10-15 2012-11-15 ABP.6743.1.407.2012.HG 2012-10-31 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2012-10-15 2012-11-15 ABP.6743.1.406.2012.JR 2012-12-12 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2012-10-12 2012-11-12 ABP.6743.1.405.2012.JR 2012-12-05 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2012-10-12 2012-11-12 ABP.6743.1.404.2012.JR 2012-12-05 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2012-10-11 2012-11-12 ABP.6743.1.403.2012.JR 2012-11-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-10-11 2012-11-12 ABP.6743.1.402.2012.MZ 2012-10-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-10-10 2012-11-12 ABP.6743.1.401.2012.JR 2012-11-12 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-10-10 2012-11-12 ABP.6743.1.400.2012.EP 2012-11-19 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-10-10 2012-11-12 ABP.6743.1.399.2012.MR 2012-10-17 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-10-10 2012-11-12 ABP.6743.1.398.2012.EP 2012-11-30 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-10-09 2012-11-09 ABP.6743.1.396.2012.EP 2012-10-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-10-09 2012-11-09 ABP.6743.1.395.2012.EP 2012-11-28 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2012-10-09 2012-11-09 ABP.6743.1.394.2012.EP 2012-10-09 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-10-09 2012-11-09 ABP.6743.1.397.2012.JR 2012-12-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-10-08 2012-11-08 ABP.6743.1.393.2012.JR 2012-10-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-10-08 2012-11-08 ABP.6743.1.392.2012.KS 2012-10-24 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-10-08 2012-11-08 ABP.6743.1.391.2012.KS 2012-10-15 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-10-08 2012-11-08 ABP.6743.1.390.2012.AZ 2012-12-13 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2012-10-05 2012-11-05 ABP.6743.1.389.2012.MR 2012-12-07 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2012-10-04 2012-11-05 ABP.6743.1.417.2012.MZ 2012-11-15 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2012-10-03 2012-11-03 ABP.6743.1.388.2012.KS 2012-10-12 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2012-10-03 2012-11-03 ABP.6743.1.387.2012.MR 2012-10-17 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-10-03 2012-11-03 ABP.6743.1.386.2012.HG 2012-11-05 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2012-10-02 2012-11-02 ABP.6743.1.385.2012.KS 2012-11-02 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-10-01 2012-11-01 ABP.6743.1.384.2012.AZ 2012-10-04 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-10-01 2012-11-01 ABP.6743.1.383.2012.JR 2012-12-05 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2012-10-01 2012-11-01 ABP.6743.1.382.2012.MR 2012-10-22 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-10-01 2012-11-01 ABP.6743.1.381.2012.AZ 2012-12-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-09-28 2012-10-28 ABP.6743.1.380.2012.AZ 2012-11-07 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-09-28 2012-10-28 ABP.6743.1.379.2012.AZ 2012-10-15 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-09-28 2012-10-28 ABP.6743.1.378.2012.AZ 2012-10-15 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-09-27 2012-10-27 ABP.6743.1.377.2012.EP 2012-11-19 organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia
2012-09-27 2012-10-27 ABP.6743.1.376.2012.EP 2012-10-19 organ nie wniósł sprzeciwu
2012-09-26 2012-10-26 ABP.6743.1.375.2012.MR 2012-10-22 wycofanie zgłoszenia
2012-09-25 2012-10-25 ABP.6743.1.374.2012.JR 2012-10-08 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2012-09-25 2012-10-25 ABP.6743.1.373.2012.JR 2012-10-02 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
2012-09-25 2012-10-25 ABP.6743.1.372.2012.JR 2012-10-08 wydano zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych