logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
plus RADA POWIATU
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Podstawa prawna i zasady funkcjonowania
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
plus Ogłoszenia o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz o naborze kandydatów na te stanowiska
minus Udostępnianie informacji
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Zalecenie Komisji Europejskiej w sprawie praworządności w Polsce: pytania i odpowiedzi
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2017 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Sprawy do załatwienia - Decyzja o pozwoleniu na budowę

Wyszukaj po znaku sprawy:

</
Data wpisuData zakończeniaZnak sprawyData statusuStatus
2017-12-13 2018-01-15 ABP.6740.01.668.2017.MO 2017-12-15 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2017-12-13 2018-01-15 ABP.6740.01.667.2017.MR 2017-12-14 badanie kompletności wniosku
2017-12-13 2018-01-15 ABP.6740.01.666.2017.MR 2017-12-14 badanie kompletności wniosku
2017-12-13 2018-01-15 ABP.6740.01.665.2017.MO 2017-12-14 badanie kompletności wniosku
2017-12-13 2018-01-15 ABP.6740.01.664.2017.MR 2017-12-14 badanie kompletności wniosku
2017-12-13 2018-01-15 ABP.6740.01.663.2017.JR 2017-12-14 badanie kompletności wniosku
2017-12-12 2018-01-12 ABP.6740.01.661.2017.MO 2017-12-15 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2017-12-12 2018-01-12 ABP.6740.01.660.2017.MR 2017-12-14 badanie kompletności wniosku
2017-12-12 2018-01-12 ABP.6740.01.659.2017.EP 2017-12-14 badanie kompletności wniosku
2017-12-12 2018-01-12 ABP.6740.01.658.2017.JR 2017-12-14 badanie kompletności wniosku
2017-12-12 2018-01-12 ABP.6740.01.657.2017.EP 2017-12-14 badanie kompletności wniosku
2017-12-11 2018-01-11 ABP.6740.01.656.2017.JR 2017-12-13 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2017-12-11 2018-01-11 ABP.6740.01.655.2017.MR 2017-12-14 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2017-12-11 2018-01-11 ABP.6740.01.654.2017.MR 2017-12-13 badanie kompletności wniosku
2017-12-08 2018-01-08 ABP.6740.01.653.2017.EP 2017-12-12 badanie kompletności wniosku
2017-12-08 2018-01-08 ABP.6740.01.652.2017.MR 2017-12-12 badanie kompletności wniosku
2017-12-08 2018-01-08 ABP.6740.01.651.2017.MR 2017-12-12 badanie kompletności wniosku
2017-12-07 2018-01-08 ABP.6740.01.650.2017.MR 2017-12-12 badanie kompletności wniosku
2017-12-07 2018-01-08 ABP.6740.01.649.2017.MR 2017-12-12 badanie kompletności wniosku
2017-12-07 2018-01-08 ABP.6740.01.648.2017.MR 2017-12-14 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2017-12-06 2017-12-28 ABP.6740.01.647.2017.JR 2017-12-12 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2017-12-05 2018-01-05 ABP.6740.01.646.2017.MR 2017-12-14 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2017-12-05 2018-01-05 ABP.6740.01.645.2017.EP 2017-12-13 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2017-12-05 2018-01-05 ABP.6740.01.644.2017.EP 2017-12-13 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2017-12-05 2018-01-05 ABP.6740.01.643.2017.JR 2017-12-06 badanie kompletności wniosku
2017-12-05 2018-01-05 ABP.6740.01.662.2017.MO 2017-12-13 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2017-12-04 2018-01-04 ABP.6740.01.642.2017.EP 2017-12-13 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2017-12-04 2018-01-04 ABP.6740.01.641.2017.MZ 2017-12-05 badanie kompletności wniosku
2017-12-04 2018-01-04 ABP.6740.01.640.2017.EP 2017-12-05 badanie kompletności wniosku
2017-12-04 2018-01-04 ABP.6740.01.639.2017.MR 2017-12-14 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2017-12-01 2018-01-02 ABP.6740.01.638.2017.JR 2017-12-13 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2017-11-30 2018-01-02 ABP.6740.01.637.2017.EP 2017-12-14 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2017-11-30 2018-01-02 ABP.6740.01.636.2017.MR 2017-12-07 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2017-11-30 2018-01-02 ABP.6740.01.635.2017.MZ 2017-12-14 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2017-11-30 2018-01-02 ABP.6740.01.634.2017.JR 2017-12-01 badanie kompletności wniosku
2017-11-30 2018-01-02 ABP.6740.01.633.2017.MZ 2017-12-14 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2017-11-29 2018-01-02 ABP.6740.01.632.2017.EP 2017-12-08 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2017-11-29 2018-01-02 ABP.6740.01.631.2017.JR 2017-12-12 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2017-11-28 2018-01-02 ABP.6740.01.630.2017.JR 2017-12-05 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2017-11-28 2017-12-28 ABP.6740.01.629.2017.MO 2017-12-07 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2017-11-27 2017-12-27 ABP.6740.01.628.2017.EP 2017-12-05 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2017-11-27 2017-12-27 ABP.6740.01.627.2017.JR 2017-12-08 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2017-11-24 2017-12-27 ABP.6740.01.626.2017.MZ 2017-12-06 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2017-11-24 2017-12-27 ABP.6740.01.625.2017.JR 2017-12-05 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2017-11-24 2017-12-27 ABP.6740.01.624.2017.MR 2017-11-27 badanie kompletności wniosku
2017-11-24 2017-12-27 ABP.6740.01.623.2017.JR 2017-12-05 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2017-11-24 2017-12-27 ABP.6740.01.622.2017.MZ 2017-12-06 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2017-11-22 2017-12-22 ABP.6740.01.621.2017.EP 2017-12-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-11-22 2017-12-22 ABP.6740.01.620.2017.MR 2017-12-04 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2017-11-22 2017-12-22 ABP.6740.01.619.2017.JR 2017-12-12 zawieszono postępowanie do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego
2017-11-22 2017-12-22 ABP.6740.01.618.2017.MR 2017-12-05 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2017-11-21 2017-12-21 ABP.6740.01.617.2017.MR 2017-11-22 badanie kompletności wniosku
2017-11-20 2017-12-20 ABP.6740.01.615.2017.EP 2017-12-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-11-20 2017-12-20 ABP.6740.01.616.2017.EP 2017-12-11 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2017-11-20 2017-12-20 ABP.6740.01.614.2017.EP 2017-12-11 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2017-11-20 2017-12-20 ABP.6740.01.613.2017.JR 2017-12-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-11-16 2017-12-18 ABP.6740.01.612.2017.JR 2017-11-20 badanie kompletności wniosku
2017-11-16 2017-12-18 ABP.6740.01.611.2017.JR 2017-12-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-11-16 2017-12-18 ABP.6740.01.610.2017.MR 2017-11-24 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2017-11-16 2017-12-18 ABP.6740.01.609.2017.JR 2017-12-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-11-16 2017-12-18 ABP.6740.01.608.2017.MZ 2017-11-30 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2017-11-16 2017-12-18 ABP.6740.01.607.2017.JR 2017-11-24 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2017-11-16 2017-12-18 ABP.6740.01.606.2017.JR 2017-12-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-11-16 2017-12-18 ABP.6740.01.605.2017.MR 2017-11-27 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2017-11-14 2017-12-14 ABP.6740.01.604.2017.JR 2017-12-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-11-14 2017-12-14 ABP.6740.01.603.2017.MZ 2017-11-28 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2017-11-13 2017-12-13 ABP.6740.01.602.2017.HG 2017-12-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-11-13 2017-12-13 ABP.6740.01.601.2017.MR 2017-12-12 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2017-11-08 2017-12-08 ABP.6740.01.600.2017.MO 2017-11-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-11-08 2017-12-08 ABP.6740.01.599.2017.JR 2017-11-20 wycofanie wniosku
2017-11-08 2017-11-30 ABP.6740.01.598.2017.JR 2017-12-06 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2017-11-08 2017-12-08 ABP.6740.01.597.2017.MO 2017-12-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-11-07 2017-12-07 ABP.6740.01.596.2017.JR 2017-11-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-11-07 2017-12-07 ABP.6740.01.595.2017.MR 2017-11-20 wycofanie wniosku
2017-11-07 2017-12-07 ABP.6740.01.594.2017.MR 2017-11-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-11-07 2017-12-07 ABP.6740.01.593.2017.MR 2017-12-05 wycofanie wniosku
2017-11-07 2017-12-07 ABP.6740.01.592.2017.MR 2017-12-05 wycofanie wniosku
2017-11-07 2017-12-07 ABP.6740.01.591.2017.MR 2017-12-05 wycofanie wniosku
2017-11-07 2017-12-07 ABP.6740.01.590.2017.MR 2017-12-05 wycofanie wniosku
2017-11-06 2017-12-06 ABP.6740.01.589.2017.JR 2017-11-14 zawieszono postępowanie do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego
2017-11-06 2017-12-06 ABP.6740.01.588.2017.MR 2017-11-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-11-06 2017-12-06 ABP.6740.01.587.2017.MR 2017-12-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-11-06 2017-12-06 ABP.6740.01.586.2017.MZ 2017-11-17 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2017-11-06 2017-12-06 ABP.6740.01.585.2017.JR 2017-11-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-11-06 2017-12-06 ABP.6740.01.584.2017.EP 2017-12-12 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2017-11-03 2017-12-04 ABP.6740.01.583.2017.MR 2017-12-06 Pismo do Konserwatora Zabytków o uzgodnienie dla inwestycji
2017-11-03 2017-12-04 ABP.6740.01.582.2017.MZ 2017-12-14 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2017-11-03 2017-12-04 ABP.6740.01.581.2017.MZ 2017-12-07 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2017-11-02 2017-12-04 ABP.6740.01.580.2017.MZ 2017-12-14 umorzono postępowanie
2017-11-02 2017-12-04 ABP.6740.01.579.2017.EP 2017-12-11 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2017-11-02 2017-12-04 ABP.6740.01.578.2017.MR 2017-11-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-11-02 2017-12-04 ABP.6740.01.577.2017.EP 2017-12-01 Pismo do Konserwatora Zabytków o uzgodnienie dla inwestycji
2017-10-31 2017-12-01 ABP.6740.01.576.2017.MR 2017-11-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-31 2017-12-01 ABP.6740.01.575.2017.MZ 2017-12-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-27 2017-11-27 ABP.6740.01.574.2017.MZ 2017-12-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-27 2017-11-27 ABP.6740.01.573.2017.EP 2017-12-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-27 2017-11-27 ABP.6740.01.572.2017.JR 2017-11-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-27 2017-11-27 ABP.6740.01.571.2017.EP 2017-12-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-27 2017-11-27 ABP.6740.01.570.2017.MR 2017-11-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-26 2017-11-27 ABP.6740.01.569.2017.MR 2017-12-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-26 2017-11-27 ABP.6740.01.568.2017.EP 2017-12-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-24 2017-11-24 ABP.6740.01.567.2017.JR 2017-11-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-24 2017-11-24 ABP.6740.01.566.2017.MR 2017-12-05 umorzono postępowanie
2017-10-24 2017-11-24 ABP.6740.01.565.2017.EP 2017-11-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-23 2017-11-23 ABP.6740.01.564.2017.JR 2017-11-16 zawieszono postępowanie do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego
2017-10-23 2017-11-23 ABP.6740.01.563.2017.EP 2017-11-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-23 2017-11-23 ABP.6740.01.562.2017.JR 2017-12-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-20 2017-11-20 ABP.6740.01.561.2017.MO 2017-11-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-20 2017-11-20 ABP.6740.01.560.2017.JR 2017-11-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-20 2017-11-20 ABP.6740.01.559.2017.JR 2017-12-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-20 2017-11-13 ABP.6740.01.558.2017.MO 2017-12-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-20 2017-11-20 ABP.6740.01.557.2017.MR 2017-11-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-19 2017-11-20 ABP.6740.01.556.2017.EP 2017-11-30 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2017-10-18 2017-11-20 ABP.6740.01.555.2017.JR 2017-11-15 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2017-10-18 2017-11-20 ABP.6740.01.554.2017.MZ 2017-11-14 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2017-10-17 2017-11-17 ABP.6740.01.553.2017.MZ 2017-11-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-17 2017-11-17 ABP.6740.01.552.2017.MZ 2017-12-12 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2017-10-17 2017-11-17 ABP.6740.01.551.2017.MO 2017-12-05 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2017-10-16 2017-11-16 ABP.6740.01.550.2017.KS 2017-11-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-13 2017-11-13 ABP.6740.01.549.2017.MR 2017-11-13 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2017-10-13 2017-11-13 ABP.6740.01.548.2017.JR 2017-11-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-12 2017-11-13 ABP.6740.01.547.2017.MR 2017-11-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-12 2017-11-13 ABP.6740.01.546.2017.MZ 2017-12-05 pismo o ustalenie spadkobierców
2017-10-11 2017-11-13 ABP.6740.01.544.2017.MR 2017-11-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-11 2017-11-13 ABP.6740.01.545.2017.JR 2017-11-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-11 2017-11-13 ABP.6740.01.543.2017.JR 2017-10-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-10 2017-11-10 ABP.6740.01.542.2017.MR 2017-11-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-10 2017-11-10 ABP.6740.01.541.2017.JR 2017-11-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-10 2017-11-10 ABP.6740.01.540.2017.EP 2017-11-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-10 2017-11-10 ABP.6740.01.539.2017.MO 2017-11-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-09 2017-11-09 ABP.6740.01.538.2017.MZ 2017-11-21 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2017-10-09 2017-11-09 ABP.6740.01.537.2017.MR 2017-11-13 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2017-10-06 2017-11-06 ABP.6740.01.536.2017.KS 2017-10-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-06 2017-11-06 ABP.6740.01.535.2017.KS 2017-11-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-06 2017-11-06 ABP.6740.01.534.2017.JR 2017-11-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-06 2017-11-06 ABP.6740.01.533.2017.JR 2017-11-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-05 2017-11-06 ABP.6740.01.532.2017.MR 2017-10-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-05 2017-11-06 ABP.6740.01.531.2017.JR 2017-10-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-04 2017-11-06 ABP.6740.01.530.2017.KS 2017-11-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-04 2017-11-05 ABP.6740.01.529.2017.JR 2017-11-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-04 2017-11-06 ABP.6740.01.528.2017.MZ 2017-11-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-03 2017-11-03 ABP.6740.01.527.2017.MR 2017-11-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-03 2017-11-03 ABP.6740.01.526.2017.JR 2017-11-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-03 2017-10-25 ABP.6740.01.525.2017.MO 2017-11-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-02 2017-11-02 ABP.6740.01.524.2017.MO 2017-10-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-02 2017-11-02 ABP.6740.01.523.2017.HG 2017-11-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-10-02 2017-11-02 ABP.6740.01.522.2017.JR 2017-11-02 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2017-09-29 2017-10-30 ABP.6740.01.521.2017.MR 2017-10-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-29 2017-10-30 ABP.6740.01.520.2017.MR 2017-10-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-29 2017-10-30 ABP.6740.01.519.2017.MZ 2017-12-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-29 2017-10-30 ABP.6740.01.518.2017.JR 2017-11-20 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2017-09-29 2017-10-30 ABP.6740.01.517.2017.MR 2017-11-13 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2017-09-28 2017-10-30 ABP.6740.01.516.2017.MZ 2017-11-16 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2017-09-28 2017-10-30 ABP.6740.01.515.2017.MZ 2017-11-16 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2017-09-27 2017-10-27 ABP.6740.01.514.2017.MR 2017-10-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-27 2017-10-27 ABP.6740.01.513.2017.MO 2017-10-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-27 2017-10-27 ABP.6740.01.512.2017.MO 2017-11-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-27 2017-10-27 ABP.6740.01.511.2017.JR 2017-10-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-27 2017-10-27 ABP.6740.01.510.2017.MZ 2017-11-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-27 2017-10-27 ABP.6740.01.509.2017.JR 2017-10-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-27 2017-10-27 ABP.6740.01.508.2017.JR 2017-11-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-26 2017-10-26 ABP.6740.01.507.2017.MZ 2017-11-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-26 2017-10-26 ABP.6740.01.506.2017.MO 2017-11-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-25 2017-10-25 ABP.6740.01.504.2017.KS 2017-10-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-25 2017-10-25 ABP.6740.01.503.2017.MR 2017-11-06 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2017-09-25 2017-10-25 ABP.6740.01.505.2017.MR 2017-10-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-21 2017-10-23 ABP.6740.01.502.2017.EP 2017-10-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-20 2017-10-20 ABP.6740.01.501.2017.KS 2017-10-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-19 2017-10-19 ABP.6740.01.500.2017.MR 2017-10-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-19 2017-10-19 ABP.6740.01.499.2017.MR 2017-10-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-18 2017-10-18 ABP.6740.01.498.2017.MZ 2017-10-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-18 2017-10-18 ABP.6740.01.497.2017.KS 2017-09-22 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2017-09-18 2017-11-20 ABP.6740.01.496.2017.MO 2017-10-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-18 2017-10-18 ABP.6740.01.495.2017.MR 2017-10-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-15 2017-10-16 ABP.6740.01.494.2017.MR 2017-11-08 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2017-09-15 2017-10-16 ABP.6740.01.493.2017.EP 2017-11-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-15 2017-10-16 ABP.6740.01.492.2017.MO 2017-11-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-15 2017-10-16 ABP.6740.01.491.2017.MZ 2017-11-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-15 2017-10-16 ABP.6740.01.490.2017.MR 2017-09-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-14 2017-10-16 ABP.6740.01.489.2017.JR 2017-10-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-14 2017-10-16 ABP.6740.01.488.2017.MO 2017-10-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-14 2017-10-16 ABP.6740.01.487.2017.MR 2017-11-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-12 2017-10-12 ABP.6740.01.486.2017.MZ 2017-10-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-12 2017-10-12 ABP.6740.01.485.2017.MZ 2017-10-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-12 2017-10-12 ABP.6740.01.484.2017.MZ 2017-10-31 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2017-09-12 2017-10-12 ABP.6740.01.483.2017.MZ 2017-10-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-12 2017-10-12 ABP.6740.01.482.2017.JR 2017-10-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-12 2017-10-12 ABP.6740.01.481.2017.EP 2017-10-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-12 2017-10-12 ABP.6740.01.480.2017.JR 2017-10-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-11 2017-10-11 ABP.6740.01.479.2017.EP 2017-11-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-08 2017-10-09 ABP.6740.01.478.2017.MZ 2017-10-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-08 2017-10-09 ABP.6740.01.477.2017.MO 2017-10-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-07 2017-10-09 ABP.6740.01.476.2017.JR 2017-11-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-07 2017-10-09 ABP.6740.01.475.2017.KS 2017-10-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-06 2017-10-06 ABP.6740.01.474.2017.KS 2017-10-26 wyznaczenie nowego terminu usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji
2017-09-06 2017-10-06 ABP.6740.01.473.2017.EP 2017-10-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-06 2017-10-06 ABP.6740.01.472.2017.HG 2017-10-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-05 2017-10-05 ABP.6740.01.471.2017.KS 2017-11-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-04 2017-10-04 ABP.6740.01.470.2017.MO 2017-10-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-04 2017-10-04 ABP.6740.01.469.2017.MO 2017-11-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-04 2017-10-04 ABP.6740.01.468.2017.HG 2017-09-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-04 2017-10-04 ABP.6740.01.467.2017.EP 2017-09-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-04 2017-10-04 ABP.6740.01.466.2017.JR 2017-11-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-09-01 2017-10-02 ABP.6740.01.465.2017.KS 2017-10-02 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2017-08-31 2017-10-02 ABP.6740.01.464.2017.EP 2017-11-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-31 2017-10-02 ABP.6740.01.463.2017.KS 2017-10-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-31 2017-10-02 ABP.6740.01.462.2017.HG 2017-09-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-31 2017-10-02 ABP.6740.01.461.2017.HG 2017-10-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-30 2017-10-30 ABP.6740.01.460.2017.JR 2017-09-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-29 2017-09-29 ABP.6740.01.459.2017.MO 2017-09-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-28 2017-09-28 ABP.6740.01.458.2017.EP 2017-10-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-28 2017-09-28 ABP.6740.01.457.2017.EP 2017-10-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-28 2017-09-28 ABP.6740.01.456.2017.HG 2017-10-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-28 2017-09-28 ABP.6740.01.455.2017.HG 2017-09-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-28 2017-09-28 ABP.6740.01.454.2017.EP 2017-09-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-25 2017-09-25 ABP.6740.01.453.2017.KS 2017-09-20 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2017-08-25 2017-09-25 ABP.6740.01.452.2017.JR 2017-11-02 wyznaczenie nowego terminu usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji
2017-08-25 2017-09-25 ABP.6740.01.451.2017.MO 2017-09-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-25 2017-09-25 ABP.6740.01.450.2017.KS 2017-09-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-23 2017-09-25 ABP.6740.01.449.2017.MO 2017-09-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-23 2017-09-25 ABP.6740.01.448.2017.MO 2017-09-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-23 2017-09-25 ABP.6740.01.447.2017.MO 2017-09-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-23 2017-09-25 ABP.6740.01.446.2017.MO 2017-09-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-23 2017-09-25 ABP.6740.01.445.2017.MZ 2017-09-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-23 2017-09-25 ABP.6740.01.444.2017.MR 2017-10-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-22 2017-09-22 ABP.6740.01.443.2017.EP 2017-10-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-21 2017-09-21 ABP.6740.01.442.2017.EP 2017-10-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-21 2017-09-21 ABP.6740.01.441.2017.EP 2017-11-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-21 2017-09-21 ABP.6740.01.440.2017.MZ 2017-11-13 wydano decyzję odmowy
2017-08-17 2017-09-18 ABP.6740.01.439.2017.MR 2017-09-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-16 2017-09-18 ABP.6740.01.438.2017.MO 2017-09-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-16 2017-09-18 ABP.6740.01.437.2017.MR 2017-09-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-16 2017-09-18 ABP.6740.01.436.2017.MO 2017-09-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-16 2017-09-18 ABP.6740.01.435.2017.KS 2017-11-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-16 2017-09-18 ABP.6740.01.434.2017.EP 2017-10-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-14 2017-09-14 ABP.6740.01.433.2017.EP 2017-10-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-14 2017-09-14 ABP.6740.01.432.2017.EP 2017-09-26 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2017-08-14 2017-09-14 ABP.6740.01.431.2017.EP 2017-09-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-11 2017-09-11 ABP.6740.01.430.2017.MZ 2017-09-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-11 2017-09-11 ABP.6740.01. 429.2017.KS 2017-09-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-11 2017-09-11 ABP.6740.01.428.2017.KS 2017-08-18 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2017-08-11 2017-09-11 ABP.6740.01.427.2017.KS 2017-09-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-10 2017-09-11 ABP.6740.01.426.2017.MR 2017-09-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-10 2017-09-11 ABP.6740.01.425.2017.MZ 2017-08-22 zawieszono postępowanie do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego
2017-08-09 2017-09-11 ABP.6740.01.424.2017.EP 2017-09-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-09 2017-09-11 ABP.6740.01.423.2017.EP 2017-09-26 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2017-08-08 2017-09-08 ABP.6740.01.422.2017.MR 2017-10-17 umorzono postępowanie
2017-08-08 2017-09-08 ABP.6740.01.421.2017.MO 2017-09-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-07 2017-09-07 ABP.6740.01.420.2017.EP 2017-09-19 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2017-08-07 2017-09-07 ABP.6740.01.419.2017.KS 2017-09-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-04 2017-09-04 ABP.6740.01.418.2017.MR 2017-09-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-04 2017-09-04 ABP.6740.01.417.2017.MZ 2017-10-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-03 2017-09-04 ABP.6740.01.416.2017.MR 2017-10-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-03 2017-09-04 ABP.6740.01.415.2017.MR 2017-08-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-03 2017-09-04 ABP.6740.01.414.2017.MO 2017-09-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-03 2017-09-04 ABP.6740.01.413.2017.KS 2017-09-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-01 2017-09-01 ABP.6740.01.412.2017.MR 2017-08-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-01 2017-09-01 ABP.6740.01.411.2017.MR 2017-09-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-01 2017-09-01 ABP.6740.01.410.2017.EP 2017-11-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-08-01 2017-09-01 ABP.6740.01.409.2017.EP 2017-08-11 wycofanie wniosku
2017-08-01 2017-09-01 ABP.6740.01.408.2017.KS 2017-10-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-31 2017-08-31 ABP.6740.01.407.2017.EP 2017-09-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-31 2017-08-31 ABP.6740.01.406.2017.MR 2017-09-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-28 2017-08-28 ABP.6740.01.405.2017.MR 2017-09-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-28 2017-08-28 ABP.6740.01.404.2017.MR 2017-09-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-28 2017-08-28 ABP.6740.01.403.2017.MR 2017-10-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-28 2017-08-28 ABP.6740.01.402.2017.KS 2017-08-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-28 2017-08-28 ABP.6740.01.401.2017.MO 2017-09-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-27 2017-08-28 ABP.6740.01.400.2017.MO 2017-08-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-27 2017-08-28 ABP.6740.01.399.2017.MO 2017-08-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-27 2017-08-28 ABP.6740.01.398.2017.MO 2017-09-12 sprostowanie oczywistej omyłki
2017-07-27 2017-08-28 ABP.6740.01.397.2017.MO 2017-08-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-27 2017-08-28 ABP.6740.01.396.2017.MO 2017-08-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-26 2017-08-28 ABP.6740.01.395.2017.EP 2017-10-19 wyznaczenie nowego terminu usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji
2017-07-26 2017-08-28 ABP.6740.01.394.2017.KS 2017-08-22 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2017-07-26 2017-08-28 ABP.6740.01.393.2017.MR 2017-09-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-26 2017-08-28 ABP.6740.01.392.2017.KS 2017-08-24 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2017-07-26 2017-08-28 ABP.6740.01.391.2017.MZ 2017-09-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-24 2017-08-24 ABP.6740.01.390.2017.MR 2017-08-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-24 2017-08-24 ABP.6740.01.389.2017.MR 2017-08-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-21 2017-08-21 ABP.6740.01.388.2017.EP 2017-08-30 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2017-07-21 2017-08-21 ABP.6740.01.387.2017.MR 2017-08-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-21 2017-08-21 ABP.6740.01.386.2017.MZ 2017-09-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-21 2017-08-21 ABP.6740.01.385.2017.EP 2017-09-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-21 2017-08-21 ABP.6740.01.384.2017.KS 2017-09-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-20 2017-08-21 ABP.6740.01.383.2017.KS 2017-08-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-20 2017-08-21 ABP.6740.01.382.2017.MZ 2017-10-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-19 2017-08-21 ABP.6740.01.381.2017.KS 2017-08-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-19 2017-08-21 ABP.6740.01.380.2017.KS 2017-08-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-19 2017-08-21 ABP.6740.01.379.2017.MR 2017-08-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-19 2017-08-21 ABP.6740.01.378.2017.MR 2017-08-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-18 2017-08-18 ABP.6740.01.377.2017.EP 2017-08-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-18 2017-08-18 ABP.6740.01.376.2017.KS 2017-08-21 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2017-07-18 2017-08-18 ABP.6740.01.375.2017.EP 2017-08-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-17 2017-08-17 ABP.6740.01.374.2017.EP 2017-08-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-17 2017-08-17 ABP.6740.01.373.2017.MR 2017-08-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-14 2017-08-14 ABP.6740.01.372.2017.MR 2017-08-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-14 2017-08-14 ABP.6740.01.371.2017.EP 2017-08-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-13 2017-08-14 ABP.6740.01.365.2017.JR 2017-08-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-13 2017-08-14 ABP.6740.01.370.2017.KS 2017-08-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-12 2017-08-14 ABP.6740.01.369.2017.HG 2017-08-25 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2017-07-12 2017-08-14 ABP.6740.01.368.2017.JR 2017-08-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-11 2017-08-11 ABP.6740.01.367.2017.MZ 2017-10-31 wyznaczenie nowego terminu usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji
2017-07-11 2017-08-11 ABP.6740.01.366.2017.KS 2017-07-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-10 2017-08-10 ABP.6740.01.364.2017.MZ 2017-09-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-10 2017-08-10 ABP.6740.01.363.2017.EP 2017-10-03 sprostowanie oczywistej omyłki
2017-07-10 2017-08-10 ABP.6740.01.362.2017.MZ 2017-08-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-10 2017-08-10 ABP.6740.01.361.2017.MR 2017-08-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-10 2017-08-10 ABP.6740.01.360.2017.MZ 2017-08-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-10 2017-08-10 ABP.6740.01.359.2017.MR 2017-09-28 sprostowanie oczywistej omyłki
2017-07-10 2017-08-10 ABP.6740.01.358.2017.JR 2017-09-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-07 2017-08-07 ABP.6740.01.357.2017.MR 2017-08-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-07 2017-08-07 ABP.6740.01.356.2017.MR 2017-08-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-07 2017-08-07 ABP.6740.01.355.2017.JR 2017-08-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-07 2017-08-07 ABP.6740.01.354.2017.KS 2017-08-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-07 2017-08-07 ABP.6740.01.353.2017.KS 2017-07-19 wycofanie wniosku
2017-07-06 2017-08-07 ABP.6740.01.352.2017.MR 2017-08-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-06 2017-08-07 ABP.6740.01.351.2017.MR 2017-07-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-06 2017-08-07 ABP.6740.01.350.2017.EP 2017-11-23 zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów w postęp. admin.
2017-07-06 2017-08-07 ABP.6740.01.349.2017.MR 2017-08-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-06 2017-08-07 ABP.6740.01.348.2017.JR 2017-08-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-06 2017-08-07 ABP.6740.01.347.2017.JR 2017-08-14 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-06 2017-08-07 ABP.6740.01.346.2017.MR 2017-08-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-06 2017-08-07 ABP.6740.01.345.2017.MZ 2017-08-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-06 2017-08-07 ABP.6740.01.344.2017.EP 2017-11-22 umorzono postępowanie
2017-07-05 2017-08-07 ABP.6740.01.343.2017.JR 2017-07-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-05 2017-08-07 ABP.6740.01.342.2017.MR 2017-08-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-05 2017-08-07 ABP.6740.01.341.2017.JR 2017-08-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-04 2017-08-04 ABP.6740.01.340.2017.MO 2017-08-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-04 2017-08-04 ABP.6740.01.339.2017.MR 2017-07-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-04 2017-08-04 ABP.6740.01.338.2017.JR 2017-07-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-04 2017-08-04 ABP.6740.01.337.2017.JR 2017-08-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-04 2017-08-04 ABP.6740.01.336.2017.MR 2017-09-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-04 2017-08-04 ABP.6740.01.335.2017.EP 2017-09-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-03 2017-08-03 ABP.6740.01.334.2017.MR 2017-08-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-03 2017-08-03 ABP.6740.01.333.2017.KS 2017-07-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-07-03 2017-08-03 ABP.6740.01.332.2017.KS 2017-07-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-30 2017-07-31 ABP.6740.01.331.2017.EP 2017-08-22 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2017-06-29 2017-07-31 ABP.6740.01.330.2017.JR 2017-07-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-29 2017-07-31 ABP.6740.01.329.2017.EP 2017-12-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-29 2017-07-31 ABP.6740.01.328.2017.MZ 2017-07-19 wycofanie wniosku
2017-06-29 2017-07-31 ABP.6740.01.327.2017.EP 2017-07-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-29 2017-07-31 ABP.6740.01.326.2017.MR 2017-08-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-28 2017-07-28 ABP.6740.01.325.2017.MR 2017-07-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-28 2017-07-28 ABP.6740.01.324.2017.KS 2017-09-06 sprostowanie oczywistej omyłki
2017-06-28 2017-07-28 ABP.6740.01.323.2017.EP 2017-07-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-27 2017-07-27 ABP.6740.01.322.2017.MR 2017-08-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-27 2017-07-27 ABP.6740.01.321.2017.JR 2017-07-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-27 2017-07-27 ABP.6740.01.320.2017.MZ 2017-08-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-26 2017-07-26 ABP.6740.01.319.2017.MZ 2017-08-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-26 2017-07-26 ABP.6740.01.318.2017.KS 2017-08-17 wydano decyzję odmowy
2017-06-26 2017-07-26 ABP.6740.01.317.2017.MR 2017-09-19 wydano decyzję odmowy
2017-06-26 2017-07-26 ABP.6740.01.316.2017.JR 2017-08-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-23 2017-07-24 ABP.6740.01.315.2017.JR 2017-09-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-23 2017-07-24 ABP.6740.01.314.2017.KS 2017-07-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-23 2017-07-24 ABP.6740.01.313.2017.MZ 2017-08-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-23 2017-07-24 ABP.6740.01.312.2017.KS 2017-08-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-23 2017-07-24 ABP.6740.01.311.2017.MZ 2017-08-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-22 2017-07-24 ABP.6740.01.310.2017.JR 2017-07-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-22 2017-07-24 ABP.6740.01.309.2017.KS 2017-07-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-22 2017-07-24 ABP.6740.01.308.2017.HG 2017-07-27 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2017-06-21 2017-07-21 ABP.6740.01.307.2017.JR 2017-07-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-21 2017-07-21 ABP.6740.01.306.2017.JR 2017-07-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-21 2017-07-21 ABP.6740.01.305.2017.HG 2017-07-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-21 2017-07-21 ABP.6740.01.304.2017.KS 2017-08-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-21 2017-07-21 ABP.6740.01.303.2017.KS 2017-08-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-21 2017-07-21 ABP.6740.01.302.2017.JR 2017-07-14 wycofanie wniosku
2017-06-20 2017-07-20 ABP.6740.01.299.2017.MO 2017-11-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-20 2017-07-20 ABP.6740.01.301.2017.MZ 2017-07-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-20 2017-07-20 ABP.6740.01.300.2017.MO 2017-07-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-19 2017-07-19 ABP.6740.01.298.2017.JR 2017-09-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-19 2017-07-19 ABP.6740.01.297.2017.KS 2017-07-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-16 2017-07-17 ABP.6740.01.296.2017.JR 2017-07-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-14 2017-07-14 ABP.6740.01.295.2017.JR 2017-07-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-14 2017-07-14 ABP.6740.01.294.2017.JR 2017-07-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-14 2017-07-14 ABP.6740.01.293.2017.KS 2017-07-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-14 2017-07-14 ABP.6740.01.292.2017.JR 2017-07-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-13 2017-07-13 ABP.6740.01.291.2017.KS 2017-10-03 przesłano odwołanie
2017-06-12 2017-07-12 ABP.6740.01.290.2017.JR 2017-09-22 sprostowanie oczywistej omyłki
2017-06-09 2017-07-10 ABP.6740.01.289.2017.HG 2017-06-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-08 2017-07-10 ABP.6740.01.288.2017.JR 2017-07-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-07 2017-07-07 ABP.6740.01.287.2017.JR 2017-07-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-07 2017-07-07 ABP.6740.01.286.2017.HG 2017-06-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-07 2017-07-07 ABP.6740.01.285.2017.MR 2017-07-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-07 2017-07-07 ABP.6740.01.284.2017.HG 2017-06-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-07 2017-07-07 ABP.6740.01.283.2017.MZ 2017-06-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-06 2017-07-06 ABP.6740.01.282.2017.MZ 2017-07-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-06 2017-07-06 ABP.6740.01.281.2017.MR 2017-06-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-05 2017-07-05 ABP.6740.01.280.2017.MZ 2017-08-16 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2017-06-05 2017-07-05 ABP.6740.01.279.2017.HG 2017-06-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-05 2017-07-05 ABP.6740.01.278.2017.MR 2017-07-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-02 2017-07-03 ABP.6740.01.277.2017.JR 2017-06-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-02 2017-07-03 ABP.6740.01.276.2017.JR 2017-09-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-02 2017-07-03 ABP.6740.01.275.2017.MR 2017-07-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-02 2017-07-03 ABP.6740.01.274.2017.HG 2017-07-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-02 2017-07-03 ABP.6740.01.273.2017.JR 2017-06-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-02 2017-07-03 ABP.6740.01.272.2017.JR 2017-06-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-01 2017-07-03 ABP.6740.01.271.2017.MO 2017-07-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-01 2017-07-03 ABP.6740.01.270.2017.JR 2017-06-19 wycofanie wniosku
2017-06-01 2017-07-03 ABP.6740.01.269.2017.MZ 2017-07-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-01 2017-07-03 ABP.6740.01.268.2017.MO 2017-09-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-06-01 2017-07-03 ABP.6740.01.267.2017.JR 2017-06-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-31 2017-07-03 ABP.6740.01.266.2017.JR 2017-06-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-31 2017-07-03 ABP.6740.01.265.2017.MZ 2017-07-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-31 2017-07-03 ABP.6740.01.264.2017.JR 2017-07-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-29 2017-06-29 ABP.6740.01.263.2017.MO 2017-11-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-29 2017-06-29 ABP.6740.01.262.2017.EP 2017-07-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-29 2017-06-29 ABP.6740.01.261.2017.JR 2017-06-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-26 2017-06-26 ABP.6740.01.260.2017.MR 2017-07-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-26 2017-06-26 ABP.6740.01.259.2017.JR 2017-06-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-26 2017-06-26 ABP.6740.01.258.2017.JR 2017-06-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-24 2017-06-26 ABP.6740.01.257.2017.MO 2017-07-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-24 2017-06-26 ABP.6740.01.256.2017.JR 2017-07-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-24 2017-06-26 ABP.6740.01.255.2017.MZ 2017-10-17 wyznaczenie nowego terminu usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji
2017-05-24 2017-06-26 ABP.6740.01.254.2017.EP 2017-06-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-24 2017-06-26 ABP.6740.01.253.2017.EP 2017-07-25 przesłano odwołanie
2017-05-24 2017-06-26 ABP.6740.01.252.2017.EP 2017-07-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-23 2017-06-23 ABP.6740.01.251.2017.JR 2017-06-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-23 2017-06-23 ABP.6740.01.250.2017.JR 2017-06-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-23 2017-06-23 ABP.6740.01.249.2017.JR 2017-06-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-22 2017-06-22 ABP.6740.01.248.2017.MR 2017-10-04 zawieszono postępowanie do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego
2017-05-19 2017-06-19 ABP.6740.01.247.2017.MR 2017-06-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-19 2017-06-19 ABP.6740.01.246.2017.MR 2017-06-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-18 2017-06-19 ABP.6740.01.245.2017.MZ 2017-08-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-17 2017-06-19 ABP.6740.01.244.2017.MR 2017-06-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-17 2017-06-19 ABP.6740.01.243.2017.JR 2017-05-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-16 2017-06-16 ABP.6740.01.242.2017.JR 2017-05-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-16 2017-06-16 ABP.6740.01.241.2017.JR 2017-06-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-16 2017-06-16 ABP.6740.01.240.2017.MR 2017-08-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-15 2017-06-15 ABP.6740.01.239.2017.MR 2017-06-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-15 2017-06-15 ABP.6740.01.238.2017.EP 2017-07-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-12 2017-06-12 ABP.6740.01.237.2017.EP 2017-06-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-12 2017-06-12 ABP.6740.01.236.2017.KS 2017-06-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-12 2017-06-12 ABP.6740.01.235.2017.KS 2017-05-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-12 2017-06-12 ABP.6740.01.234.2017.MZ 2017-06-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-12 2017-06-12 ABP.6740.01.233.2017.MR 2017-06-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-11 2017-06-12 ABP.6740.01.232.2017.MR 2017-07-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-10 2017-06-12 ABP.6740.01.231.2017.JR 2017-05-17 wycofanie wniosku
2017-05-10 2017-06-12 ABP.6740.01.230.2017.MR 2017-06-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-10 2017-06-12 ABP.6740.01.229.2017.MZ 2017-06-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-09 2017-06-09 ABP.6740.01.228.2017.MR 2017-05-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-09 2017-06-09 ABP.6740.01.227.2017.KS 2017-05-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-09 2017-06-09 ABP.6740.01.226.2017.EP 2017-06-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-09 2017-06-09 ABP.6740.01.225.2017.MR 2017-06-22 sprostowanie oczywistej omyłki
2017-05-05 2017-06-05 ABP.6740.01.224.2017.MR 2017-05-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-05 2017-06-05 ABP.6740.01.223.2017.KS 2017-06-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-04 2017-06-05 ABP.6740.01.222.2017.KS 2017-05-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-04 2017-06-05 ABP.6740.01.221.2017.MR 2017-06-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-04 2017-06-05 ABP.6740.01.220.2017.MR 2017-05-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-05-04 2017-06-05 ABP.6740.01.219.2017.EP 2017-05-12 wycofanie wniosku
2017-04-28 2017-05-29 ABP.6740.01.218.2017.EP 2017-05-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-28 2017-05-29 ABP.6740.01.217.2017.KS 2017-06-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-28 2017-05-29 ABP.6740.01.216.2017.EP 2017-11-24 wydano decyzję odmowy
2017-04-28 2017-05-29 ABP.6740.01.215.2017.MR 2017-05-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-28 2017-05-29 ABP.6740.01.214.2017.JR 2017-07-11 sprostowanie oczywistej omyłki
2017-04-26 2017-05-26 ABP.6740.01.213.2017.MZ 2017-05-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-26 2017-05-26 ABP.6740.01.212.2017.JR 2017-05-30 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2017-04-26 2017-05-26 ABP.6740.01.211.2017.JR 2017-11-02 wyznaczenie nowego terminu usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji
2017-04-25 2017-05-25 ABP.6740.01.210.2017.KS 2017-05-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-25 2017-05-25 ABP.6740.01.209.2017.MZ 2017-05-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-25 2017-05-25 ABP.6740.01.208.2017.JR 2017-05-23 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2017-04-25 2017-05-25 ABP.6740.01.207.2017.JR 2017-05-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-25 2017-05-25 ABP.6740.01.206.2017.MO 2017-05-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-25 2017-05-25 ABP.6740.01.205.2017.MO 2017-07-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-24 2017-05-24 ABP.6740.01.204.2017.KS 2017-05-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-24 2017-05-24 ABP.6740.01.203.2017.MZ 2017-08-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-24 2017-05-24 ABP.6740.01.202.2017.KS 2017-05-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-24 2017-05-24 ABP.6740.01.201.2017.KS 2017-05-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-21 2017-05-22 ABP.6740.01.200.2017.JR 2017-05-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-21 2017-05-22 ABP.6740.01.199.2017.KS 2017-08-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-20 2017-05-22 ABP.6740.01.198.2017.MR 2017-12-05 wydano decyzję odmowy
2017-04-20 2017-05-22 ABP.6740.01.197.2017.MR 2017-05-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-20 2017-05-22 ABP.6740.01.196.2017.MR 2017-06-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-20 2017-05-22 ABP.6740.01.195.2017.MZ 2017-06-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-20 2017-05-22 ABP.6740.01.194.2017.MR 2017-06-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-20 2017-05-22 ABP.6740.01.193.2017.EP 2017-05-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-19 2017-05-19 ABP.6740.01.192.2017.EP 2017-05-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-18 2017-05-18 ABP.6740.01.191.2017.KS 2017-05-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-18 2017-05-18 ABP.6740.01.190.2017.EP 2017-06-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-18 2017-05-18 ABP.6740.01.189.2017.MZ 2017-07-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-13 2017-05-15 ABP.6740.01.186.2017.MZ 2017-05-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-13 2017-05-15 ABP.6740.01.185.2017.MZ 2017-05-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-13 2017-05-15 ABP.6740.01.188.2017.JR 2017-05-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-13 2017-05-15 ABP.6740.01.187.2017.JR 2017-05-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-12 2017-05-12 ABP.6740.01.184.2017.MR 2017-06-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-12 2017-05-12 ABP.6740.01.183.2017.KS 2017-06-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-12 2017-05-12 ABP.6740.01.182.2017.MZ 2017-05-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-12 2017-05-12 ABP.6740.01.181.2017.EP 2017-07-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-11 2017-05-11 ABP.6740.01.180.2017.KS 2017-05-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-11 2017-05-11 ABP.6740.01.179.2017.JR 2017-05-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-11 2017-04-11 ABP.6740.01.178.2017.KS 2017-05-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-10 2017-05-10 ABP.6740.01.177.2017.JR 2017-05-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-07 2017-05-08 ABP.6740.01.176.2017.MR 2017-05-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-07 2017-05-08 ABP.6740.01.175.2017.JR 2017-07-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-07 2017-05-08 ABP.6740.01.174.2017.KS 2017-05-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-07 2017-05-08 ABP.6740.01.173.2017.KS 2017-04-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-07 2017-05-08 ABP.6740.01.172.2017.KS 2017-05-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-06 2017-05-08 ABP.6740.01.171.2017.MR 2017-04-19 wycofanie wniosku
2017-04-06 2017-05-08 ABP.6740.01.170.2017.MR 2017-05-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-05 2017-05-05 ABP.6740.01.169.2017.JR 2017-05-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-05 2017-05-05 ABP.6740.01.168.2017.EP 2017-05-16 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2017-04-05 2017-05-05 ABP.6740.01.167.2017.JR 2017-05-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-04 2017-05-05 ABP.6740.01.166.2017.EP 2017-06-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-04 2017-05-04 ABP.6740.01.165.2017.MR 2017-06-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-03 2017-05-04 ABP.6740.01.164.2017.EP 2017-05-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-03 2017-05-04 ABP.6740.01.163.2017.KS 2017-04-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-04-03 2017-05-04 ABP.6740.01.162.2017.JR 2017-04-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-31 2017-05-01 ABP.6740.01.161.2017.MZ 2017-06-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-31 2017-05-02 ABP.6740.01.160.2017.EP 2017-04-19 umorzono postępowanie
2017-03-31 2017-05-02 ABP.6740.01.159.2017.JR 2017-04-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-31 2017-05-02 ABP.6740.01.158.2017.KS 2017-04-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-29 2017-04-28 ABP.6740.01.157.2017.MO 2017-04-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-29 2017-04-28 ABP.6740.01.156.2017.EP 2017-05-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-29 2017-04-28 ABP.6740.01.155.2017.MZ 2017-06-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-29 2017-04-28 ABP.6740.01.154.2017.MR 2017-04-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-29 2017-04-28 ABP.6740.01.153.2017.EP 2017-05-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-28 2017-04-28 ABP.6740.01.152.2017.KS 2017-04-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-28 2017-04-28 ABP.6740.01.151.2017.MO 2017-04-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-28 2017-04-28 ABP.6740.01.150.2017.MR 2017-04-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-28 2017-04-28 ABP.6740.01.149.2017.MO 2017-04-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-28 2017-04-28 ABP.6740.01.148.2017.MZ 2017-05-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-27 2017-04-27 ABP.6740.01.147.2017.HG 2017-06-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-27 2017-04-27 ABP.6740.01.146.2017.HG 2017-06-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-24 2017-04-24 ABP.6740.01.145.2017.MR 2017-04-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-24 2017-04-24 ABP.6740.01.144.2017.MZ 2017-05-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-24 2017-04-24 ABP.6740.01.143.2017.MZ 2017-05-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-24 2017-04-24 ABP.6740.01.142.2017.EP 2017-05-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-24 2017-04-24 ABP.6740.01.141.2017.MZ 2017-05-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-24 2017-04-24 ABP.6740.01.140.2017.MO 2017-06-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-24 2017-04-24 ABP.6740.01.139.2017.EP 2017-05-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-23 2017-04-24 ABP.6740.01.138.2017.MZ 2017-04-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-23 2017-04-24 APB.6740.01.137.2017.MR 2017-04-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-23 2017-04-24 ABP.6740.01.136.2017.MR 2017-06-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-23 2017-04-24 ABP.6740.01.135.2017.MR 2017-04-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-23 2017-04-24 ABP.6740.01.134.2017.MR 2017-04-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-23 2017-04-24 ABP.6740.01.133.2017.EP 2017-06-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-22 2017-04-24 ABP.6740.01.132.2017.MR 2017-04-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-22 2017-04-24 ABP.6740.01.131.2017.MR 2017-04-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-22 2017-04-24 ABP.6740.01.130.2017.KS 2017-04-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-22 2017-04-24 ABP.6740.01.129.2017.EP 2017-04-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-22 2017-04-24 ABP.6740.01.128.2017.MZ 2017-04-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-21 2017-04-21 ABP.6740.01.127.2017.MO 2017-04-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-21 2017-04-21 ABP.6740.01.126.2017.EP 2017-05-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-20 2017-04-20 ABP.6740.01.125.2017.MR 2017-04-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-20 2017-04-10 ABP.6740.01.124.2017.MR 2017-04-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-17 2017-04-17 ABP.6740.01.123.2017.HG 2017-04-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-17 2017-04-17 ABP.6740.01.122.2017.KS 2017-04-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-17 2017-04-17 ABP.6740.01.121.2017.EP 2017-04-19 umorzono postępowanie
2017-03-17 2017-04-17 ABP.6740.01.120.2017.MR 2017-04-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-17 2017-04-17 ABP.6740.01.119.2017.MR 2017-04-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-17 2017-04-17 ABP.6740.01.118.2017.MZ 2017-04-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-17 2017-04-17 ABP.6740.01.117.2017.MR 2017-04-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-16 2017-04-17 ABP.6740.01.116.2017.KS 2017-04-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-16 2017-04-17 ABP.6740.01.115.2017.JR 2017-04-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-16 2017-04-17 ABP.6740.01.114.2017.KS 2017-04-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-15 2017-04-17 ABP.6740.01.113.2017.MZ 2017-06-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-15 2017-04-17 ABP.6740.01.112.2017.JR 2017-04-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-15 2017-04-17 ABP.6740.01.111.2017.JR 2017-04-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-14 2017-04-14 ABP.6740.01.110.2017.MZ 2017-05-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-14 2017-04-14 ABP.6740.01.109.2017.EP 2017-05-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-14 2017-04-14 ABP.6740.01.108.2017.MO 2017-05-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-14 2017-04-14 ABP.6740.01.107.2017.KS 2017-04-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-14 2017-04-14 ABP.6740.01.106.2017.KS 2017-04-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-13 2017-04-13 ABP.6740.01.105.2017.EP 2017-05-16 sprostowanie oczywistej omyłki
2017-03-13 2017-04-13 ABP.6740.01.104.2017.JR 2017-04-06 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2017-03-13 2017-04-13 ABP.6740.01.103.2017.JR 2017-09-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-13 2017-04-13 ABP.6740.01.102.2017.KS 2017-04-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-13 2017-04-13 ABP.6740.01.101.2017.JR 2017-04-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-10 2017-04-10 ABP.6740.01.100.2017.MZ 2017-03-28 wycofanie wniosku
2017-03-10 2017-04-10 ABP.6740.01.99.2017.EP 2017-04-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-08 2017-04-10 ABP.6740.01.98.2017.KS 2017-04-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-08 2017-04-10 ABP.6740.01.97.2017.KS 2017-04-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-07 2017-04-07 ABP.6740.01.96.2017.MZ 2017-04-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-06 2017-04-06 ABP.6740.01.95.2017.JR 2017-03-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-06 2017-04-06 ABP.6740.01.94.2017.KS 2017-04-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-06 2017-04-06 ABP.6740.01.93.2017.MO 2017-04-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-06 2017-04-06 ABP.6740.01.92.2017.HG 2017-04-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-06 2017-04-06 ABP.6740.01.91.2017.KS 2017-03-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-06 2017-04-06 ABP,6740.01.90.2017.JR 2017-03-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-03 2017-04-03 ABP.6740.01.89.2017.KS 2017-04-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-03 2017-04-03 ABP.6740.01.88.2017.JR 2017-03-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-02 2017-04-03 ABP.6740.01.87.2017.EP 2017-05-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-02 2017-04-03 ABP.6740.01.86.2017.EP 2017-03-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-02 2017-04-03 ABP.6740.01.85.2017.JR 2017-05-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-02 2017-04-03 ABP.6740.01.84.2017.MZ 2017-03-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-02 2017-04-03 ABP.6740.01.83.2017.MZ 2017-04-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-01 2017-03-31 ABP.6740.01.82.2017.MZ 2017-03-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-03-01 2017-03-31 ABP.6740.01.81.2017.KS 2017-04-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-02-28 2017-03-30 ABP.6740.01.80.2017.JR 2017-03-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-02-28 2017-03-30 ABP.6740.01.79.2017.JR 2017-03-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-02-28 2017-03-30 ABP.6740.01.78.2017.KS 2017-03-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-02-28 2017-03-30 ABP.6740.01.77.2017.MZ 2017-03-22 wycofanie wniosku
2017-02-27 2017-03-29 ABP.6740.01.76.2017.JR 2017-05-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-02-27 2017-03-29 ABP.6740.01.75.2017.MZ 2017-04-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-02-24 2017-03-28 ABP.6740.01.74.2017.JR 2017-05-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-02-24 2017-03-28 ABP.6740.01.73.2017.KS 2017-04-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-02-24 2017-03-28 ABP.6740.01.72.2017.KS 2017-03-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-02-24 2017-03-28 ABP.6740.01.71.2017.MR 2017-03-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-02-24 2017-03-28 ABP.6740.01.70.2017.MR 2017-03-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-02-23 2017-03-24 ABP.6740.01.69.2017.MR 2017-03-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-02-22 2017-03-21 ABP.6740.01.67.2017.MR 2017-03-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-02-22 2017-03-21 ABP.6740.01.68.2017.KS 2017-03-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-02-21 2017-03-22 ABP.6740.01.66.2017.KS 2017-03-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-02-21 2017-03-20 ABP.6740.01.65.2017.MR 2017-03-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-02-20 2017-03-22 ABP.6740.01.64.2017.MZ 2017-04-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-02-20 2017-03-22 ABP.6740.01.63.2017.EP 2017-04-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-02-20 2017-03-22 ABP.6740.01.62.2017.MR 2017-03-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-02-17 2017-03-21 ABP.6740.01.60.2017.MR 2017-03-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-02-17 2017-03-20 ABP.6740.01.61.2017.EP 2017-03-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-02-14 2017-03-16 ABP.6740.01.59.2017.MR 2017-02-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-02-14 2017-03-16 ABP.6740.01.58.2017.JR 2017-03-09 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2017-02-13 2017-03-15 ABP.6740.01.57.2017.MR 2017-05-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-02-10 2017-03-13 ABP.6740.01.56.2017.KS 2017-03-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-02-10 2017-03-13 ABP.6740.01.55.2017.MR 2017-03-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-02-10 2017-03-13 ABP.6740.01.54.2017.EP 2017-03-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-02-10 2017-03-13 ABP.6740.01.53.2017.MR 2017-02-17 wycofanie wniosku
2017-02-09 2017-03-13 ABP.6740.01.52.2017.JR 2017-03-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-02-09 2017-03-13 ABP.6740.01.51.2017.MZ 2017-03-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-02-09 2017-03-13 ABP.6740.01.50.2017.EP 2017-03-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-02-08 2017-03-10 ABP.6740.01.49.2017.JR 2017-03-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-02-08 2017-03-10 ABP.6740.01.48.2017.JR 2017-03-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-02-08 2017-03-10 ABP.6740.01.47.2017.MZ 2017-02-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-02-08 2017-03-10 ABP.6740.01.46.2017.MR 2017-02-16 wycofanie wniosku
2017-02-06 2017-03-08 ABP.6740.01.42.2017.MR 2017-02-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-02-06 2017-03-08 ABP.6740.01.41.2017.KS 2017-03-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-02-06 2017-03-08 ABP.6740.01.40.2017.MR 2017-03-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-02-06 2017-03-08 ABP.6740.01.45.2017.MZ 2017-03-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-02-06 2017-03-08 ABP.6740.01.44.2017.MZ 2017-02-22 wycofanie wniosku
2017-02-06 2017-03-08 ABP.6740.01.43.2017.EP 2017-03-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-02-03 2017-03-06 ABP.6740.01.39.2017.JR 2017-02-24 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2017-02-01 2017-03-02 ABP.6740.01.38.2017.MO 2017-05-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-01-31 2017-03-02 ABP.6740.01.37.20167.KS 2017-03-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-01-31 2017-03-02 ABP.6740.01.36.2017.KS 2017-03-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-01-31 2017-03-02 ABP.6740.01.35.2017.EP 2017-03-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-01-30 2017-03-02 ABP.6740.01.34.2017.HG 2017-02-14 wycofanie wniosku
2017-01-30 2017-03-02 ABP.6740.01.33.2017.MR 2017-02-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-01-27 2017-02-27 ABP.6740.01.32.2017.MR 2017-03-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-01-27 2017-02-27 ABP.6740.01.31.2017.MO 2017-03-03 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2017-01-26 2017-02-27 ABP.6740.01.30.2017.JR 2017-03-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-01-24 2017-02-24 ABP.6740.01.29.2017.MO 2017-02-15 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2017-01-23 2017-02-23 ABP.6740.01.28.2017.MR 2017-02-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-01-20 2017-02-20 ABP.6740.01.27.2017.MR 2017-02-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-01-20 2017-02-20 ABP.6740.01.26.2017.MZ 2017-01-23 badanie kompletności wniosku
2017-01-20 2017-02-20 ABP.6740.01.25.2017.MR 2017-02-17 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2017-01-19 2017-02-20 ABP.6740.01.24.2017.MR 2017-02-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-01-19 2017-02-20 ABP.6740.01.23.2017.MO 2017-03-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-01-19 2017-02-20 ABP.6740.01.22.2017.JR 2017-02-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-01-19 2017-02-20 ABP.6740.01.21.2017.EP 2017-02-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-01-19 2017-02-20 ABP.6740.01.20.2017.MZ 2017-02-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-01-18 2017-02-20 ABP.6740.01.19.2017.EP 2017-02-06 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2017-01-17 2017-02-17 ABP.6740.01.18.2017.JR 2017-02-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-01-17 2017-02-17 ABP.6740.01.17.2017.JR 2017-02-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-01-13 2017-02-13 ABP.6740.01.16.2017.MZ 2017-04-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-01-12 2017-02-13 ABP.6740.01.15.2017.MR 2017-01-23 wycofanie wniosku
2017-01-12 2017-02-13 ABP.6740.01.14.2017.KS 2017-02-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-01-10 2017-02-10 ABP.6740.01.12.2017.JR 2017-02-07 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-01-10 2017-02-10 ABP.6740.01.13.2017.KS 2017-03-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-01-09 2017-02-09 ABP.6740.01.11.2017.MR 2017-04-05 decyzja odmowna
2017-01-09 2017-02-09 ABP.6740.01.10.2017.JR 2017-01-17 wycofanie wniosku
2017-01-09 2017-02-09 ABP.6740.01.9.2017.MR 2017-02-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-01-09 2017-02-09 ABP.6740.01.8.2017.JR 2017-02-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-01-05 2017-02-06 ABP.6740.01.7.2017.MR 2017-01-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-01-05 2017-02-06 ABP.6740.01.6.2016.EP 2017-01-16 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2017-01-04 2017-02-06 ABP.6740.01.5.2017.JR 2017-01-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-01-04 2017-02-06 ABP.6740.01.4.2017.MZ 2017-04-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-01-03 2017-02-03 ABP.6740.01.3.2017.JR 2017-03-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-01-02 2017-02-02 ABP.6740.01.2.2017.MR 2017-02-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2017-01-02 2017-02-02 ABP.6740.01.1.2017.EP 2017-04-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-30 2017-01-30 ABP.6740.01.679.2016.EP 2017-02-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-30 2017-01-30 ABP.6740.01.678.2016.EP 2017-03-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-30 2017-01-30 ABP.6740.01.677.2016.EP 2017-02-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-30 2017-01-30 ABP.6740.01.676.2016.EP 2017-02-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-30 2017-01-30 ABP.6740.01.675.2016.EP 2017-02-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-30 2017-01-30 ABP.6740.01.674.2016.KS 2017-03-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-30 2017-01-30 ABP.6740.01.681.2016.MR 2017-02-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-29 2017-01-30 ABP.6740.01.673.2016.JR 2017-01-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-29 2017-01-30 ABP.6740.01.672.2016.MZ 2017-02-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-28 2017-01-30 ABP.6740.01.671.2016.MZ 2017-02-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-28 2017-01-30 ABP.6740.01.670.2016.MR 2017-02-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-28 2017-01-30 ABP.6740.01.669.2016.EP 2017-02-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-27 2017-01-27 ABP.6740.01.668.2016.MZ 2017-01-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-27 2017-01-27 ABP.6740.01.667.2016.MR 2017-02-01 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-27 2017-01-27 ABP.6740.01.666.2016.MO 2017-04-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-23 2017-01-23 ABP.6740.01.665.2016.MR 2017-02-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-23 2017-01-23 ABP.6740.01.664.2016.EP 2017-03-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-22 2017-01-23 ABP.6740.01.663.2016.JR 2017-01-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-22 2017-01-23 ABP.6740.01.662.2016.KS 2017-02-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-22 2017-01-23 ABP.6740.01.661.2016.JR 2017-02-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-22 2017-01-23 ABP.6740.01.660.2016.JR 2017-01-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-22 2017-01-23 ABP.6740.01.659.2016.EP 2017-02-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-22 2017-01-23 ABP.6740.01.658.2016.JR 2017-02-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-22 2017-01-23 ABP.6740.01.657.2016.KS 2017-01-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-22 2017-01-23 ABP.6740.01.656.2016.MO 2017-02-06 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2016-12-22 2017-01-23 ABP.6740.01.655.2016.EP 2017-02-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-21 2017-01-23 ABP.6740.01.653.2016.MR 2017-01-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-21 2017-01-23 ABP.6740.01.654.2016.MR 2017-02-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-20 2017-01-20 ABP.6740.01.652.2016.EP 2017-01-11 wycofanie wniosku
2016-12-20 2017-01-20 ABP.6740.01.651.2016.JR 2017-02-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-20 2017-01-20 ABP.6740.01.650.2016.KS 2017-02-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-20 2017-01-20 ABP.6740.01.649.2016.MZ 2017-02-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-20 2017-01-20 ABP.6740.01.648.2016.MR 2017-01-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-20 2017-01-20 ABP.6740.01.647.2016.KS 2017-02-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-19 2017-01-19 ABP.6740.01.646.2016.MR 2017-03-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-16 2017-01-16 ABP.6740.01.645.2016.MR 2017-01-05 wycofanie wniosku
2016-12-16 2017-01-16 ABP.6740.01.644.2016.MR 2017-01-12 wycofanie wniosku
2016-12-16 2017-01-16 ABP.6740.01.643.2016.KS 2017-01-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-16 2017-01-16 ABP.6740.01.642.2016.HG 2017-02-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-16 2017-01-16 ABP.6740.01.641.2016.MO 2017-06-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-16 2017-01-16 ABP.6740.01.640.2016.KS 2017-01-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-15 2017-01-16 ABP.6740.01.639.2016.MR 2017-01-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-15 2017-01-16 ABP.6740.01.638.2016.KS 2017-02-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-15 2017-01-16 ABP.6740.01.637.2016.EP 2017-01-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-14 2017-01-16 ABP.6740.01.636.2016.MZ 2017-02-15 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-14 2017-01-16 ABP.6740.01.635.2016.KS 2016-12-21 wycofanie wniosku
2016-12-14 2017-01-16 ABP.6740.01.634.2016.MR 2017-01-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-13 2017-01-13 ABP.6740.01.633.2016.MR 2016-12-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-12 2017-01-12 ABP.6740.01.632.2016.MZ 2017-02-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-12 2017-01-12 ABP.6740.01.631.2016.MR 2017-02-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-12 2017-01-12 ABP.6740.01.630.2016.MZ 2017-03-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-12 2017-01-12 ABP.6740.01.629.2016.MZ 2017-01-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-09 2017-01-09 ABP.6740.01.626.2016.MR 2017-01-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-09 2017-01-09 ABP.6740.01.625.2016.KS 2017-01-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-09 2017-01-09 ABO.6740.01.628.2016.MR 2017-01-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-09 2017-01-09 ABP.6740.01.627.2016.MR 2017-11-02 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2016-12-08 2017-01-09 ABP.6740.01.624.2016.HG 2016-12-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-08 2017-01-09 ABP.6740.01.623.2016.KS 2016-12-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-07 2017-01-09 ABP.6740.01.622.2016.MR 2017-01-11 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2016-12-07 2017-01-09 ABP.6740.01.621.2016.MR 2016-12-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-07 2017-01-09 ABP.6740.01.620.2016.KS 2016-12-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-07 2017-01-09 ABP.6740.01.619.2016.JR 2017-01-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-06 2017-01-06 ABP.6740.01.615.2016.KS 2017-01-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-06 2017-01-06 ABP.6740.01.614.2016.KS 2017-01-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-06 2017-01-06 ABP.6740.01.613.2016.JR 2016-12-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-06 2017-01-06 ABP.6740.01.618.2016.KS 2016-12-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-06 2017-01-06 ABP.6740.01.617.2016.MR 2016-12-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-06 2017-01-06 ABP.6740.01.616.2016.MR 2017-01-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-05 2017-01-05 ABP.6740.01.612.2016.MZ 2017-02-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-05 2017-01-05 ABP.6740.01.611.2016.JR 2016-12-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-05 2017-01-05 ABP.6740.01.610.2016.JR 2016-12-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-05 2017-01-05 ABP.6740.01.609.2016.MZ 2016-12-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-12-01 2016-12-01 ABP.6740.01.608.2016.KS 2016-12-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-30 2016-12-30 ABP.6740.01.607.2016.EP 2017-01-02 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2016-11-30 2016-12-30 ABP.6740.01.606.2016.MR 2016-12-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-30 2016-12-30 ABP.6740.01.605.2016.EP 2016-12-15 wycofanie wniosku
2016-11-30 2016-12-30 ABP.6740.01.604.2016.EP 2016-12-15 wycofanie wniosku
2016-11-30 2016-12-30 ABP.6740.01.603.2016.JR 2016-12-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-29 2016-12-29 ABP.6740.01.602.2016.MR 2016-12-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-29 2016-12-29 ABP.6740.01.601.2016.MR 2017-01-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-29 2016-12-29 ABP.6740.01.600.2016.MR 2016-12-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-25 2016-12-27 ABP.6740.01.599.2016.EP 2017-02-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-25 2016-12-27 ABP.6740.01.598.2016.EP 2017-01-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-25 2016-12-27 ABP.6740.01.597.2016.JR 2017-01-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-25 2016-12-27 ABP.6740.01.596.2016.JR 2016-12-20 wycofanie wniosku
2016-11-24 2016-12-27 ABP.6740.01.595.2016.EP 2017-03-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-24 2016-12-26 ABP.6740.01.594.2016.MZ 2017-01-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-24 2016-12-27 ABP.6740.01.593.2016.JR 2017-07-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-22 2016-12-22 ABP.6740.01.592.2016.MR 2017-01-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-22 2016-12-22 ABP.6740.01.591.2016.EP 2017-01-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-21 2016-12-21 ABP.6740.01.590.2016.EP 2016-12-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-21 2016-12-21 ABP.6740.01.589.2016.JR 2017-01-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-18 2016-12-19 ABP.6740.01.588.2016.MZ 2017-03-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-18 2016-12-19 ABP.6740.01.587.2016.MZ 2016-12-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-18 2016-12-19 ABP.6740.01.586.2016.JR 2016-12-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-18 2016-12-19 ABP.6740.01.585.2016.MZ 2017-01-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-17 2016-12-19 ABP.6740.01.584.2016.JR 2016-12-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-17 2016-12-19 ABP.6740.01.583.2016.JR 2017-01-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-16 2016-12-16 ABP.6740.01.582.2016.EP 2016-12-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-15 2016-12-15 ABP.6740.01.580.2016.MR 2016-12-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-15 2016-12-15 ABP.6740.01.579.2016.MZ 2016-12-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-15 2016-12-15 ABP.6740.01.578.2016.MR 2017-01-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-14 2016-12-14 ABP.6740.01.577.2016.MR 2017-02-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-14 2016-12-14 ABP.6740.01.576.2016.MZ 2016-11-17 wycofanie wniosku
2016-11-10 2016-12-12 ABP.6740.01.575.2016.JR 2016-12-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-10 2016-12-12 ABP.6740.01.574.2016.EP 2016-12-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-10 2016-12-12 ABP.6740.01.573.2016.MZ 2016-12-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-10 2016-12-12 ABP.6740.01.572.2016.MZ 2016-12-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-09 2016-12-09 ABP.6740.01.571.2016.JR 2016-12-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-09 2016-12-09 ABP.6740.01.570.2016.MO 2017-04-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-08 2016-12-08 ABP.6740.01.569.2016.MO 2016-11-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-08 2016-12-08 ABP.6740.01.568.2016.JR 2016-11-15 wycofanie wniosku
2016-11-07 2016-12-07 ABP.6740.01.567.2016.JR 2016-12-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-04 2016-12-05 ABP.6740.01.565.2016.MR 2016-12-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-04 2016-12-05 ABP.6740.01.566.2016.MR 2016-12-12 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2016-11-03 2016-12-05 ABP.6740.01.564.2016.MZ 2016-12-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-02 2016-12-02 ABP.6740.01.563.2016.MZ 2016-11-23 umorzono postępowanie
2016-11-02 2016-12-02 ABP.6740.01.562.2016.JR 2016-12-01 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2016-11-02 2016-12-02 ABP.6740.01.561.2016.EP 2016-12-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-02 2016-12-02 ABP.6740.01.560.2016.JR 2016-11-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-02 2016-12-02 ABP.6740.01.559.2016.MZ 2017-01-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-11-02 2016-12-02 ABP.6740.01.558.2016.EP 2016-11-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-28 2016-11-28 ABP.6740.01.556.2016.JR 2016-11-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-28 2016-11-28 ABP.6740.01.555.2016.MZ 2016-11-23 umorzono postępowanie
2016-10-28 2016-11-28 ABP.6740.01.554.2016.MR 2016-12-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-28 2016-11-28 ABP.6740.01.557.2016.MR 2016-12-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-27 2016-11-28 ABP.6740.01.553.2016.JR 2016-11-22 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2016-10-27 2016-11-28 ABP.6740.01.552.2016.MZ 2016-11-23 umorzono postępowanie
2016-10-27 2016-11-28 ABP.6740.01.551.2016.EP 2016-12-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-27 2016-11-28 ABP.6740.01.550.2016.JR 2016-12-07 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2016-10-26 2016-11-28 ABP.6740.01.549.2016.MZ 2017-03-02 umorzono postępowanie
2016-10-26 2016-11-28 ABP.6740.01.548.2016.MR 2016-11-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-25 2016-11-24 ABP.6740.01.547.2016.MZ 2016-11-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-25 2016-11-24 ABP.6740.01.546.2016.MO 2016-12-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-25 2016-11-24 ABP.6740.01.545.2016.MR 2016-11-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-24 2016-11-23 ABP.6740.01.544.2016.EP 2016-12-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-24 2016-11-23 ABP.6740.01.543.2016.JR 2016-11-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-24 2016-11-23 ABP.6740.01.542.2016.HG 2016-11-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-24 2016-11-23 ABP.6740.01.541.2016.EP 2016-11-17 wycofanie wniosku
2016-10-21 2016-11-21 ABP.6740.01.540.2016.MR 2016-11-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-21 2016-11-21 ABP.6740.01.539.2016.JR 2016-11-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-21 2016-11-21 ABP.6740.01.538.2016.EP 2016-12-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-20 2016-11-21 ABP.6740.01.537.2016.EP 2016-11-14 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2016-10-19 2016-11-18 ABP.6740.01.536.2016.MR 2016-11-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-19 2016-11-18 ABP.6740.01.535.2016.JR 2016-11-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-18 2016-11-17 ABP.6740.01.534.2016.MR 2016-11-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-18 2016-10-17 ABP.6740.01.533.2016.HG 2016-11-15 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2016-10-17 2016-11-16 ABP.6740.01.532.2016.MR 2016-11-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-17 2016-11-16 ABP.6740.01.531.2016.EP 2017-09-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-17 2016-11-16 ABP.6740.01.528.2016.MR 2017-03-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-14 2016-11-14 ABP.6740.01.530.2016.EP 2016-11-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-14 2016-11-14 ABP.6740.01.529.2016.MR 2016-11-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-13 2016-11-14 ABP.6740.01.527.2016.EP 2016-12-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-13 2016-11-14 ABP.6740.01.526.2016.MZ 2016-12-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-13 2016-11-14 ABP.6740.01.525.2016.MR 2016-10-25 zawieszono postępowanie do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez PINB
2016-10-13 2016-11-14 ABP.6740.01.524.2016.EP 2016-11-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-12 2016-11-11 ABP.6740.01.523.2016.MZ 2016-11-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-12 2016-11-11 ABP.6740.01.522.2016.JR 2016-11-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-12 2016-10-14 ABP.6740.01.521.2016.JR 2016-11-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-12 2016-11-11 ABP.6740.01.520.2016.MZ 2016-11-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-11 2016-11-10 ABP.6740.01.519.2016.MZ 2016-11-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-11 2016-11-10 ABP.6740.01.518.2016.MZ 2017-03-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-11 2016-11-10 ABP.6740.01.517.2016.JR 2016-11-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-07 2016-11-07 ABP.6740.01.516.2016.JR 2016-10-13 wycofanie wniosku
2016-10-07 2016-11-07 ABP.6740.01.515.2016.JR 2016-11-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-07 2016-11-07 ABP.6740.01.514.2016.MR 2016-11-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-07 2016-11-07 ABP.6740.01.513.2016.MR 2016-10-21 wycofanie wniosku
2016-10-07 2016-11-07 ABP.6740.01.512.2016.EP 2017-09-27 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2016-10-06 2016-11-07 ABP.6740.01.511.2016.EP 2016-11-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-06 2016-11-07 ABP.6740.01.510.2016.JR 2016-11-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-06 2016-11-07 ABP.6740.01.509.2016.MR 2016-11-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-05 2016-11-07 ABP.6740.01.508.2016.MR 2016-11-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-04 2016-11-03 ABP.6740.01.507.2016.MR 2016-11-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-04 2016-11-03 ABP.6740.01.506.2016.HG 2016-10-20 wycofanie wniosku
2016-10-04 2016-11-03 ABP.6740.01.505.2016.JR 2016-11-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-04 2016-11-03 ABP.6740.01.504.2016.HG 2016-11-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-03 2016-11-02 ABP.6740.01.503.2016.EP 2016-12-05 sprostowanie oczywistej omyłki
2016-10-03 2016-11-02 ABP.6740.01.502.2016.JR 2016-10-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-03 2016-11-02 ABP.6740.01.501.2016.EP 2016-11-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-10-03 2016-11-02 ABP.6740.01.500.2016.MR 2016-10-25 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2016-09-30 2016-11-30 ABP.6740.01.499.2016.MR 2016-10-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-30 2016-10-31 ABP.6740.01.498.2016.EP 2017-09-28 sprostowanie oczywistej omyłki
2016-09-30 2016-10-31 ABP.6740.01.497.2016.MO 2016-10-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-29 2016-10-31 ABP.6740.01.496.2016.MO 2016-11-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-29 2016-10-31 ABP.6740.01.495.2016.EP 2016-12-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-29 2016-10-31 ABP.6740.01.494.2016.MR 2016-11-04 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2016-09-29 2016-10-31 ABP.6740.01.493.2016.JR 2016-11-03 umorzono postępowanie
2016-09-28 2016-10-28 ABP.6740.01.492.2016.EP 2016-11-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-28 2016-10-28 ABP.6740.01.491.2016.EP 2016-10-28 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2016-09-27 2016-10-27 ABP.6740.01.490.2016.EP 2016-11-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-27 2016-10-27 ABP.6740.01.489.2016.JR 2016-11-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-27 2016-10-27 ABP.6740.01.488.2016.MO 2016-10-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-26 2016-10-26 ABP.6740.01.487.2016.EP 2016-10-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-26 2016-10-26 ABP.6740.01.486.2016.EP 2016-10-19 wycofanie wniosku
2016-09-23 2016-10-24 ABP.6740.01.484.2016.MO 2016-11-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-23 2016-10-24 ABP.6740.01.483.2016.EP 2016-10-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-23 2016-10-24 ABP.6740.01.482.2016.MO 2016-11-14 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2016-09-23 2016-10-24 ABP.6740.01.485.2016.MO 2016-11-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-22 2016-10-24 ABP.6740.01.481.2016.MR 2016-10-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-21 2016-10-21 ABP.6740.01.480.2016.MR 2016-10-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-20 2016-10-20 ABP.6740.01.479.2016.MR 2016-10-18 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2016-09-20 2016-10-20 ABP.6740.01.478.2016.MO 2016-10-26 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2016-09-20 2016-10-20 ABP.6740.01.477.2016.MO 2016-10-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-20 2016-10-20 ABP.6740.01.476.2016.MR 2016-10-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-19 2016-10-19 ABP.6740.01.475.2016.HG 2016-11-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-19 2016-10-19 ABP.6740.01.474.2016.EP 2016-12-30 wydano decyzję odmowy
2016-09-19 2016-10-19 ABP.6740.01.473.2016.EP 2017-01-30 umorzono postępowanie
2016-09-19 2016-10-19 ABP.6740.01.472.2016.EP 2016-10-03 wycofanie wniosku
2016-09-19 2016-10-19 ABP.6740.01.471.2016.MR 2016-10-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-19 2016-10-19 ABP.6740.01.470.2016.MR 2016-10-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-19 2016-10-19 ABP.6740.01.469.2016.MR 2016-10-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-19 2016-10-19 ABP.6740.01.468.2016.MR 2016-10-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-15 2016-10-17 ABP.6740.01.467.2016.HG 2016-10-04 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2016-09-15 2016-10-17 ABP.6740.01.466.2016.MR 2016-12-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-15 2016-10-17 ABP.6740.01.465.2016.MZ 2016-11-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-14 2016-10-14 ABP.6740.01.464.2016.MZ 2016-10-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-14 2016-10-14 ABP.6740.01.463.2016.HG 2016-10-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-13 2016-10-13 ABP.6740.01.462.2016.MR 2016-09-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-13 2016-10-13 ABP.6740.01.461.2016.HG 2016-09-26 wycofanie wniosku
2016-09-13 2016-10-13 ABP.6740.01.460.2016.HG 2016-10-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-12 2016-10-12 ABP.6740.01.459.2016.MO 2016-10-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-12 2016-10-12 ABP.6740.01.458.2016.MO 2016-10-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-12 2016-10-12 ABP.6740.01.457.2016.MZ 2016-12-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-12 2016-10-12 ABP.6740.01.456.2016.MZ 2016-10-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-12 2016-10-12 ABP.6740.01.455.2016.HG 2017-02-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-12 2016-10-12 ABP.6740.01.454.2016.JR 2016-10-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-12 2016-10-12 ABP.6740.01.453.2016.MO 2016-10-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-12 2016-10-12 ABP.6740.01.452.2016.JR 2016-10-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-12 2016-10-12 ABP.6740.01.451.2016.EP 2017-02-07 zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów w postęp. admin.
2016-09-09 2016-10-10 ABP.6740.01.450.2016.JR 2016-11-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-09 2016-10-10 ABP.6740.01.449.2016.JR 2016-10-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-08 2016-10-10 ABP.6740.01.448.2016.HG 2016-10-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-08 2016-10-10 ABP.6740.01.447.2016.EP 2016-10-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-08 2016-10-10 ABP.6740.01.446.2016.MO 2016-11-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-08 2016-10-10 ABP.6740.01.445.2016.JR 2016-10-05 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2016-09-06 2016-10-06 ABP.6740.01.444.2016.HG 2016-10-06 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2016-09-06 2016-10-06 ABP.6740.01.443.2016.JR 2016-10-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-06 2016-10-06 ABP.6740.01.442.2016.JR 2016-09-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-05 2016-10-05 ABP.6740.01.441.2016.EP 2016-11-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-05 2016-10-05 ABP.6740.01.440.2016.JR 2016-09-12 wycofanie wniosku
2016-09-05 2016-10-05 ABP.6740.01.439.2016.JR 2016-09-12 wycofanie wniosku
2016-09-02 2016-10-03 ABP.6740.01.438.2016.EP 2016-10-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-02 2016-10-03 ABP.6740.01.437.2015.HG 2016-10-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-01 2016-10-01 ABP.6740.01.436.2016.EP 2016-09-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-01 2016-10-03 ABP.6740.01.435.2016.JR 2016-10-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-09-01 2016-10-03 ABP.6740.01.434.2016.EP 2016-10-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-31 2016-09-30 ABP.6740.01.433.2016.JR 2016-10-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-31 2016-09-30 ABP.6740.01.432.2016.HG 2016-12-12 umorzono postępowanie
2016-08-31 2016-09-30 ABP.6740.01.431.2016.EP 2016-10-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-31 2016-09-30 ABP.6740.01.430.2016.JR 2016-09-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-30 2016-09-29 ABP.6740.01.429.2016.JR 2016-09-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-30 2016-09-29 ABP.6740.01.428.2016.MO 2016-11-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-30 2016-09-29 ABP.6740.01.424.2016.MR 2016-09-13 wycofanie wniosku
2016-08-29 2016-09-28 ABP.6740.01.427.2016.HG 2016-09-06 wycofanie wniosku
2016-08-29 2016-09-28 ABP.6740.01.426.2016.JR 2016-11-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-29 2016-09-28 ABP.6740.01.425.2016.JR 2016-10-04 sprostowanie oczywistej omyłki
2016-08-26 2016-09-26 ABP.6740.01.423.2016.JR 2016-09-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-26 2016-09-26 ABP.6740.01.422.2016.MR 2016-09-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-26 2016-09-26 ABP.6740.01.421.2016.MR 2016-09-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-24 2016-09-26 ABP.6740.01.420.2016.HG 2016-09-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-24 2016-09-26 ABP.6740.01.419.2016.MR 2016-11-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-24 2016-09-26 ABP.6740.01.418.2016.JR 2016-10-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-24 2016-09-26 ABP.6740.01.417.2016.JR 2016-10-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-23 2016-09-23 ABP.6740.01.416.2016.MO 2016-09-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-23 2016-09-23 ABP.6740.01.415.2016.JR 2016-10-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-23 2016-09-23 ABP.6740.01.414.2016.MO 2016-09-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-23 2016-09-23 ABP.6740.01.413.2016.HG 2016-09-26 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2016-08-22 2016-09-22 ABP.6740.01.412.2016.MR 2016-09-26 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2016-08-22 2016-09-22 ABP.6740.01.411.2016.JR 2016-10-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-19 2016-09-19 ABP.6740.01.410.2016.MO 2016-10-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-17 2016-09-19 ABP.6740.01.409.2016.MR 2016-09-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-16 2016-09-16 ABP.6740.01.406.2016.JR 2016-09-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-16 2016-09-16 ABP.6740.01.405.2016.HG 2016-09-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-16 2016-09-16 ABP.6740.01.404.2016.JR 2016-10-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-16 2016-09-16 ABP.6740.01.403.2016.MR 2016-09-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-16 2016-09-16 ABP.6740.01.408.2016.MO 2016-10-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-16 2016-09-16 ABP.6740.01.407.2016.MO 2016-10-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-12 2016-09-12 ABP.6740.01.402.2016.MO 2016-09-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-12 2016-09-12 ABP.6740.01.401.2016.HG 2016-09-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-12 2016-09-12 ABP.6740.01.400.2016.JR 2016-09-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-12 2016-09-12 ABP.6740.01.399.2016.MR 2016-09-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-12 2016-09-12 ABP.6740.01.398.2016.MR 2016-09-09 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2016-08-12 2016-09-12 ABP.6740.01.397.2016.HG 2016-08-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-12 2016-09-12 ABP.6740.01.396.2016.JR 2016-09-19 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2016-08-12 2016-09-12 ABP.6740.01.395.2016.JR 2016-10-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-11 2016-09-12 ABP.6740.01.393.2016.MR 2016-09-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-11 2016-09-12 ABP.6740.01.392.2016.HG 2016-09-02 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2016-08-11 2016-09-12 ABP.6740.01.394.2016.JR 2016-10-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-10 2016-09-12 ABP.6740.01.391.2016.MR 2016-08-23 wezwanie art. 64 $ 2 Kpa
2016-08-10 2016-09-12 ABP.6740.01.390.2016.HG 2016-11-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-10 2016-09-12 ABP.6740.01.389.2016.JR 2016-08-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-10 2016-09-12 ABP.6740.01.388.2016.JR 2016-09-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-10 2016-09-12 ABP.6740.01.387.2016.MR 2016-09-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-09 2016-09-09 ABP.6740.01.386.2016.JR 2016-08-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-08 2016-09-08 ABP.6740.01.385.2016.MR 2016-10-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-08 2016-09-08 ABP.6740.01.384.2016.MR 2016-11-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-08 2016-09-08 ABP.6740.01.383.2016.JR 2016-10-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-08 2016-09-08 ABP.6740.01.382.2016.HG 2016-09-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-05 2016-09-05 ABP.6740.01.380.2016.JR 2016-09-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-05 2016-09-05 ABP.6740.01.379.2016.JR 2016-09-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-05 2016-09-05 ABP.6740.01.378.2016.HG 2016-09-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-05 2016-09-05 ABP.6740.01.381.2016.MZ 2016-09-16 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2016-08-04 2016-09-05 ABP.6740.01.376.2016.EP 2016-09-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-04 2016-09-05 ABP.6740.01.375.2016.HG 2016-08-29 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2016-08-04 2016-09-05 ABP.6740.01.374.2016.JR 2016-08-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-04 2016-09-05 ABP.6740.01.373.2016.EP 2016-09-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-04 2016-09-05 ABP.6740.01.372.2016.HG 2016-08-05 wycofanie wniosku
2016-08-04 2016-09-05 ABP.6740.01.371.2016.HG 2016-08-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-04 2016-09-05 ABP.6740.01.370.2016.MR 2016-08-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-04 2016-09-05 ABP.6740.01.377.2016.EP 2016-09-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-01 2016-08-31 ABP.6740.01.369.2016.EP 2016-08-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-01 2016-08-31 ABP.6740.01.368.2016.MR 2016-09-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-01 2016-08-31 ABP.6740.01.367.2016.MR 2016-09-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-08-01 2016-08-31 ABP.6740.01.366.2016.HG 2016-09-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-29 2016-08-29 ABP.6740.01.362.2016.MR 2016-08-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-29 2016-08-29 ABP.6740.01.361.2016.JR 2016-07-29 wycofanie wniosku
2016-07-29 2016-08-29 ABP.6740.01.360.2016.JR 2016-08-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-29 2016-08-31 ABP.6740.01.365.2016.MR 2017-01-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-29 2016-08-31 ABP.6740.01.364.2016.JR 2016-08-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-29 2016-08-31 ABP.6740.01.363.2016.JR 2016-09-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-28 2016-08-29 ABP.6740.01.359.2016.EP 2016-09-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-28 2016-08-29 ABP.6740.01.358.2016.EP 2016-09-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-26 2016-08-26 ABP.6740.01.357.2016.JR 2016-08-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-25 2016-08-25 ABP.6740.01.356.2016.MR 2016-08-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-25 2016-08-25 ABP.6740.01.355.2016.MO 2016-10-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-22 2016-08-22 ABP.6740.01.351.2016.EP 2016-08-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-22 2016-08-22 ABP.6740.01.353.2016.JR 2016-09-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-22 2016-08-22 ABP.6740.01.352.2016.MR 2016-09-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-22 2016-08-22 ABP.6740.01.354.2016.JR 2016-08-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-22 2016-08-22 ABP.6740.01.350.2016.HG 2016-10-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-22 2016-08-22 ABP.6740.01.349.2016.EP 2016-09-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-22 2016-08-22 ABP.6740.01.348.2016.MR 2016-08-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-22 2016-08-22 ABP.6740.01.347.2016.EP 2016-08-03 wycofanie wniosku
2016-07-22 2016-08-22 ABP.6740.01.346.2016.MO 2016-08-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-22 2016-08-22 ABP.6740.01.345.2016.EP 2016-08-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-21 2016-08-22 ABP.6740.01.344.2016.MO 2016-11-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-20 2016-08-22 ABP.6740.01.343.2016.MR 2016-09-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-20 2016-08-22 ABP.6740.01.342.2016.MR 2016-09-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-20 2016-08-22 ABP.6740.01.341.2016.EP 2016-08-08 wycofanie wniosku
2016-07-19 2016-08-19 ABP.6740.01.340.2016.MR 2016-08-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-19 2016-08-19 ABP.6740.01.339.2016.EP 2017-01-30 umorzono postępowanie
2016-07-18 2016-08-18 ABP.6740.01.338.2016.JR 2016-08-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-18 2016-08-18 ABP.6740.01.337.2016.MR 2016-09-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-18 2016-08-18 ABP.6740.01.336.2016.JR 2016-08-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-18 2016-08-18 ABP.6740.01.335.2016.MR 2016-08-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-18 2016-08-18 ABP.6740.01.334.2016.MR 2016-09-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-15 2016-08-15 ABP.6740.01.330.2016.MR 2016-08-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-15 2016-08-15 ABP.6740.01.329.2016.MO 2016-08-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-15 2016-08-15 ABP.6740.01.333.2016.EP 2016-09-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-15 2016-08-15 ABP.6740.01.332.2016.HG 2016-10-06 wydano decyzję odmowy
2016-07-15 2016-08-15 ABP.6740.01.331.2016.JR 2016-08-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-14 2016-08-15 ABP.6740.01.328.2016.JR 2016-08-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-14 2016-08-15 ABP.6740.01.327.2016.EP 2016-10-11 wydano decyzję odmowy
2016-07-14 2016-08-15 ABP.6740.01.326.2016.EP 2016-08-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-13 2016-08-15 ABP.6740.01.325.2016.MR 2016-08-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-13 2016-08-15 ABP.6740.01.324.2016.MO 2016-08-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-12 2016-08-12 ABP.6740.01.323.2016.EP 2016-10-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-08 2016-08-08 ABP.6740.01.322.2016.MR 2016-09-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-08 2016-08-08 ABP.6740.01.321.2016.EP 2016-09-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-07 2016-08-08 ABP.6740.01.320.2016.EP 2016-08-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-07 2016-08-08 ABP.6740.01.319.2016.EP 2016-08-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-07 2016-08-08 ABP.6740.01.318.2016.MO 2016-08-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-07 2016-08-08 ABP.6740.01.317.2016.MR 2016-08-31 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2016-07-07 2016-08-08 ABP.6740.01.316.2016.MR 2016-09-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-06 2016-08-08 ABP.6740.01.315.2016.EP 2016-08-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-06 2016-08-08 ABP.6740.01.314.2016.MR 2016-08-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-05 2016-08-05 ABP.6740.01.313.2016.MR 2016-07-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-04 2016-08-04 ABP.6740.01.312.2016.EP 2016-09-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-04 2016-08-04 ABP.6740.01.311.2016.MR 2016-09-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-04 2016-08-04 ABP.6740.01.310.2016.MR 2016-08-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-01 2016-08-01 ABP.6740.01.309.2016.MR 2016-08-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-07-01 2016-08-01 ABP.6740.01.308.2016.MO 2016-09-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-29 2016-07-29 ABP.6740.01.307.2016.MZ 2016-07-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-28 2016-07-28 ABP.6740.01.306.2016.EP 2016-09-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-28 2016-07-28 ABP.6740.01.305.2016.MZ 2016-07-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-28 2016-07-28 ABP.6740.01.304.2016.MZ 2016-07-08 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2016-06-28 2016-07-28 ABP.6740.01.303.2016.MR 2016-07-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-27 2016-07-27 ABP.6740.01.302.2016.MO 2016-08-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-27 2016-07-27 ABP.6740.01.301.2016.EP 2016-08-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-27 2016-07-27 ABP.6740.01.300.2016.EP 2016-09-23 zawieszono postępowanie do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez PINB
2016-06-24 2016-07-25 ABP.6740.01.299.2016.MZ 2016-08-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-24 2016-07-25 ABP.6740.01.298.2016.MR 2016-07-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-22 2016-07-22 ABP.6740.01.297.2016.JR 2016-07-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-21 2016-07-21 ABP.6740.01.296.2016.EP 2016-08-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-21 2016-07-21 ABP.6740.01.295.2016.HG 2016-08-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-21 2016-07-21 ABP.6740.01.294.2016.JR 2016-07-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-21 2016-07-21 ABP.6740.01.293.2016.JR 2016-07-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-21 2016-07-21 ABP.6740.01.292.2016.MZ 2016-08-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-21 2016-07-21 ABP.6740.01.291.2016.MZ 2016-11-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-20 2016-07-20 ABP.6740.01.290.2016.EP 2016-08-22 umorzono postępowanie
2016-06-20 2016-07-20 ABP.6740.01.289.2016.MZ 2016-07-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-20 2016-07-20 ABP.6740.01.288.2016.EP 2016-09-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-17 2016-07-18 ABP.6740.01.287.2016.MZ 2016-08-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-17 2016-07-18 ABP.6740.01.286.2016.JR 2016-07-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-17 2016-07-18 ABP.6740.01.285.2016.JR 2016-07-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-17 2016-07-18 ABP.6740.01.284.2016.EP 2016-08-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-17 2016-07-18 ABP.6740.01.283.2016.HG 2016-08-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-17 2016-07-18 ABP.6740.01.282.2016.MZ 2016-06-30 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2016-06-16 2016-07-18 ABP.6740.01.281.2016.EP 2016-08-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-15 2016-07-15 ABP.6740.01.280.2016.EP 2016-07-20 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2016-06-15 2016-07-15 ABP.6740.01.279.2016.JR 2016-08-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-15 2016-07-15 ABP.6740.01.278.2016.MO 2016-07-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-15 2016-07-15 ABP.6740.01.277.2016.MO 2016-06-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-14 2016-07-14 ABP.6740.01.276.2016.MO 2016-08-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-14 2016-07-14 ABP.6740.01.275.2016.HG 2016-06-29 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2016-06-14 2016-07-14 ABP.6740.01.274.2016.HG 2016-08-25 umorzono postępowanie
2016-06-13 2016-07-13 ABP.6740.01.273.2016.JR 2016-08-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-13 2016-07-13 ABP.6740.01.272.2016.MZ 2016-07-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-13 2016-07-13 ABP.6740.01.271.2016.HG 2016-07-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-13 2016-07-13 ABP.6740.01.270.2016.JR 2016-07-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-13 2016-07-13 ABP.6740.01.269.2016.MO 2016-11-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-09 2016-07-11 ABP.6740.01.268.2016.MZ 2016-08-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-09 2016-07-11 ABP.6740.01.267.2016.MR 2016-07-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-09 2016-07-11 ABP.6740.01.266.2016.MO 2016-07-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-09 2016-07-11 ABP.6740.01.265.2016.JR 2016-06-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-08 2016-07-08 ABP.6740.01.264.2016.MZ 2016-06-29 wycofanie wniosku
2016-06-07 2016-07-07 ABP.6740.01.263.2016.MO 2016-09-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-03 2016-07-04 ABP.6740.01.262.2016.MZ 2016-08-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-03 2016-07-04 ABP.6740.01.261.2016.MZ 2016-07-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-02 2016-07-04 ABP.6740.01.260.2016.MR 2016-07-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-01 2016-07-01 ABP.6740.01.259.2016.MR 2016-06-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-01 2016-07-01 ABP.6740.01.258.2016.MO 2016-06-22 wycofanie wniosku
2016-06-01 2016-07-01 ABP.6740.01.257.2016.JR 2016-06-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-06-01 2016-07-01 ABP.6740.01.256.2016.JR 2016-06-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-31 2016-06-30 ABP.6740.01.255.2016.MZ 2016-09-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-30 2016-06-30 ABP.6740.01.254.2016.MR 2016-07-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-30 2016-06-30 ABP.6740.01.253.2016.MZ 2016-08-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-30 2016-06-30 ABP.6740.01.252.2016.JR 2016-06-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-30 2016-06-30 ABP.6740.01.251.2016.MZ 2016-06-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-27 2016-06-27 ABP.6740.01.250.2016.MZ 2017-01-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-27 2016-06-27 ABP.6740.01.249.2016.JR 2017-04-28 przesłano odwołanie
2016-05-25 2016-06-27 ABP.6740.01.248.2016.JR 2016-06-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-25 2016-06-27 ABP.6740.01.247.2016.MR 2016-07-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-24 2016-06-24 ABP.6740.01.246.2016.JR 2016-06-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-23 2016-06-23 ABP.6740.01.245.2016.MR 2016-06-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-23 2016-06-23 ABP.6740.01.244.2016.MZ 2016-08-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-20 2016-06-20 ABP.6740.01.243.2016.HG 2016-06-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-20 2016-05-18 ABP.6740.01.242.2016.MR 2016-06-02 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2016-05-18 2016-06-17 ABP.6740.01.241.2016.HG 2016-06-10 umorzono postępowanie
2016-05-18 2016-06-17 ABP.6740.01.240.2016.MZ 2016-06-08 wycofanie wniosku
2016-05-18 2016-06-17 ABP.6740.01.239.2016.JR 2016-06-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-17 2016-06-17 ABP.6740.01.238.2016.MO 2016-07-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-17 2016-06-17 ABP.6740.01.237.2016.MO 2016-07-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-17 2016-06-17 ABP.6740.01.236.2016.MO 2016-07-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-16 2016-06-17 ABP.6740.01.235.2016.MR 2016-05-31 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2016-05-16 2016-06-16 ABP.6740.01.234.2016.MR 2016-08-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-16 2016-06-16 ABP.6740.01.233.2016.JR 2016-06-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-16 2016-06-16 ABP.6740.01.232.2016.HG 2016-06-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-13 2016-06-13 ABP.6740.01.230.2016.HG 2016-06-03 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2016-05-13 2016-06-13 ABP.6740.01.229.2016.JR 2016-07-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-12 2016-06-13 ABP.6740.01.228.2016.MR 2017-08-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-12 2016-06-13 ABP.6740.01.227.2016.HG 2016-10-10 wydano decyzję odmowy
2016-05-11 2016-06-13 ABP.6740.01.226.2016.MZ 2016-06-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-11 2016-06-13 ABP.6740.01.225.2016.HG 2016-05-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-10 2016-06-10 ABP.6740.01.224.2016.HG 2016-06-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-09 2016-06-09 ABP.6740.01.223.2016.MO 2016-07-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-09 2016-06-09 ABP.6740.01.222.2016.MO 2016-07-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-09 2016-06-09 ABP.6740.01.221.2016.MZ 2016-06-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-09 2016-06-09 ABP.6740.01.220.2016.MZ 2016-07-14 zawieszono postępowanie do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego
2016-05-06 2016-06-06 ABP.6740.01.219.2016.EP 2016-06-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-06 2016-06-06 ABP.6740.01.218.2016.EP 2016-06-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-06 2016-06-06 ABP.6740.01.217.2016.MZ 2016-06-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-06 2016-06-06 ABP.6740.01.216.2016.EP 2016-06-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-05 2016-06-06 ABP.6740.01.215.2016.MR 2016-07-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-05 2016-06-06 ABP.6740.01.214.2016.JR 2016-05-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-05 2016-06-06 ABP.6740.01.213.2016.MO 2016-06-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-05 2016-06-06 ABP.6740.01.212.2016.JR 2016-05-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-05 2016-06-06 ABP.6740.01.211.2016.JR 2016-06-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-05 2016-06-06 ABP.6740.01.210.2016.MR 2016-06-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-04 2016-06-06 ABP.6740.01.209.2016.MZ 2016-08-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-04 2016-06-06 ABP.6740.01.208.2016.MR 2016-07-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-04 2016-06-06 ABP.6740.01.207.2016.MR 2016-06-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-02 2016-06-02 ABP.6740.01.206.2016.MZ 2016-05-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-02 2016-06-02 ABP.6740.01.205.2016.JR 2016-08-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-02 2016-06-02 ABP.6740.01.204.2016.EP 2016-06-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-05-02 2016-06-02 ABP.6740.01.203.2016.JR 2016-05-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-29 2016-05-30 ABP.6740.01.202.2016.JR 2016-05-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-29 2016-05-30 ABP.6740.01.201.2016.OM 2016-05-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-29 2016-05-30 ABP.6740.01.200.2016.JR 2016-06-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-29 2016-05-30 ABP.6740.01.199.2016.EP 2016-05-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-29 2016-05-30 ABP.6740.01.198.2016.JR 2016-06-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-28 2016-05-28 ABP.6740.01.197.2016.MR 2016-06-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-28 2016-05-28 ABP.6740.01.196.2016.MZ 2016-06-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-28 2016-05-28 ABP.6740.01.195.2016.MZ 2016-06-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-27 2016-05-27 ABP.6740.01.194.2016.JR 2016-06-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-27 2016-05-27 ABP.6740.01.193.2016.JR 2016-05-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-27 2016-05-27 ABP.6740.01.192.2016.MR 2016-06-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-26 2016-05-26 ABP.6740.01.191.2016.JR 2016-05-25 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2016-04-25 2016-05-25 ABP.6740.01.190.2016.JR 2016-09-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-25 2016-05-25 ABP.6740.01.189.2016.JR 2016-05-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-22 2016-05-23 ABP.6740.01.188.2016.JR 2016-05-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-22 2016-05-23 ABP.6740.01.187.2016.JR 2016-06-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-22 2016-05-23 ABP.6740.01.186.2016.MR 2016-06-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-21 2016-05-23 ABP.6740.01.185.2016.MO 2016-06-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-21 2016-05-23 ABP.6740.01.184.2016.JR 2016-05-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-20 2016-05-20 ABP.6740.01.183.2016.MZ 2016-06-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-20 2016-05-20 ABP.6740.01.182.2016.MZ 2016-07-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-20 2016-05-20 ABP.6740.01.181.2016.JR 2016-05-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-20 2016-05-20 ABP.6740.01.180.2016.MZ 2016-05-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-19 2016-05-19 ABP.6740.01.179.2016.MR 2016-05-12 sprostowanie oczywistej omyłki
2016-04-19 2016-05-19 ABP.6740.01.178.2016.JR 2016-05-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-18 2016-05-18 ABP.6740.01.177.2016.JR 2016-06-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-18 2016-05-18 ABP.6740.01.176.2016.HG 2016-08-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-18 2016-05-18 ABP.6740.01.175.2016.JR 2016-06-27 sprostowanie oczywistej omyłki
2016-04-18 2016-05-18 ABP.6740.01.174.2016.MR 2016-06-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-18 2016-05-18 ABP.6740.01.173.2016.MZ 2016-07-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-18 2016-05-18 ABP.6740.01.172.2016.MR 2016-05-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-15 2016-05-16 ABP.6740.01.171.2016.EP 2016-05-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-15 2016-05-16 ABP.6740.01.170.2016.EP 2016-06-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-15 2016-05-16 ABP.6740.01.169.2016.JR 2016-05-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-15 2016-05-16 ABP.6740.01.168.2016.EP 2016-06-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-14 2016-05-14 ABP.6740.01.167.2016.MZ 2016-06-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-14 2016-05-14 ABP.6740.01.166.2016.MO 2016-05-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-14 2016-05-14 ABP.6740.01.165.2016.MR 2016-06-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-14 2016-05-14 ABP.6740.01.164.2016.MO 2016-05-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-14 2016-05-14 ABP.6740.01.163.2016.MO 2016-05-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-13 2016-05-13 ABP.6740.01.162.2016.JR 2016-04-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-13 2016-05-13 ABP.6740.01.161.2016.JR 2016-05-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-12 2016-05-12 ABP.6740.01.160.2016.JR 2016-05-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-12 2016-05-12 ABP.6740.01.159.2016.EP 2016-05-09 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2016-04-11 2016-05-11 ABP.6740.01.158.2016.MR 2016-05-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-08 2016-05-09 ABP.6740.01.157.2016.MO 2016-06-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-08 2016-05-09 ABP.6740.01.156.2016.EP 2016-06-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-07 2016-05-09 ABP.6740.01.155.2016.MR 2016-05-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-06 2016-05-06 ABP.6740.01.154.2016.MZ 2016-05-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-06 2016-05-06 ABP.6740.01.152.2016.MR 2016-05-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-06 2016-05-06 ABP.6740.01.151.2016.MR 2016-05-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-06 2016-05-06 ABP.6740.01.150.2016.EP 2016-05-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-06 2016-05-06 ABP.6740.01.153.2016.MZ 2016-06-03 decyzja odmowna
2016-04-05 2016-05-05 ABP.6740.01.149.2016.HG 2016-04-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-05 2016-05-05 ABP.6740.01.148.2016.MR 2016-04-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-05 2016-05-05 ABP.6740.01.147.2016.MR 2016-05-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-01 2016-05-02 ABP.6740.01.146.2016.EP 2016-05-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-01 2016-05-02 ABP.6740.01.145.2016.MZ 2016-05-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-01 2016-05-02 ABP.6740.01.144.2016.EP 2016-04-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-04-01 2016-05-02 ABP.6740.01.143.2016.EP 2016-05-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-31 2016-05-02 ABP.6740.01.142.2016.MZ 2016-04-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-31 2016-05-02 ABP.6740.01.141.2016.JR 2016-04-25 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2016-03-31 2016-05-02 ABP.6740.01.140.2016.MO 2016-04-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-31 2016-05-02 ABP.6740.01.139.2016.MZ 2016-06-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-30 2016-04-29 ABP.6740.01.138.2016.JR 2016-04-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-30 2016-04-29 ABP.6740.01.137.2016.JR 2016-04-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-30 2016-04-29 ABP.6740.01.136.2016.JR 2016-04-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-30 2016-04-29 ABP.6740.01.135.2016.MR 2016-04-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-30 2016-04-29 ABP.6740.01.134.2016.MZ 2016-05-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-30 2016-04-29 ABP.6740.01.133.2016.MR 2016-05-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-30 2016-04-29 ABP.6740.01.132.2016.JR 2016-04-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-25 2016-04-25 ABP.6740.01.131.2016.MR 2016-06-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-25 2016-04-25 ABP.6740.01.130.2016.JR 2016-06-16 sprostowanie oczywistej omyłki
2016-03-25 2016-04-25 ABP.6740.01.129.2016.EP 2016-05-04 wydano postanowienie zawieszenia postępowania
2016-03-24 2016-04-25 ABP.6740.01.128.2016.JR 2016-05-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-24 2016-04-25 ABP.6740.01.127.2016.MZ 2016-05-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-24 2016-04-25 ABP.6740.01.126.2016.MR 2016-04-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-24 2016-04-25 ABP.6740.01.125.2016.MR 2016-04-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-24 2016-04-25 ABP.6740.01.124.2016.MR 2016-04-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-24 2016-04-25 ABP.6740.01.123.2016.MZ 2016-05-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-23 2016-04-25 ABP.6740.01.116.2016.EP 2016-05-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-23 2016-04-25 ABP.6740.01.115.2016.MO 2016-04-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-23 2016-04-25 ABP.6740.01.122.2016.JR 2016-05-04 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2016-03-23 2016-04-25 ABP.6740.01.121.2016.MZ 2016-04-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-22 2016-04-22 ABP.6740.01.114.2016.HG 2016-03-24 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2016-03-21 2016-04-21 ABP.6740.01.113.2016.JR 2016-04-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-18 2016-04-18 ABP.6740.01.112.2016.JR 2016-04-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-17 2016-04-18 ABP.6740.01.111.2016.JR 2016-04-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-16 2016-04-15 ABP.6740.01.110.2016.MO 2016-04-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-15 2016-04-15 ABP.6740.01.109.2016.EP 2016-08-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-14 2016-04-14 ABP.6740.01.108.2016.EP 2016-04-13 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2016-03-14 2016-04-14 ABP.6740.01.107.2016.JR 2016-04-07 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2016-03-11 2016-04-11 ABP.6740.01.105.2016.JR 2016-04-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-11 2016-04-11 ABP.6740.01.106.2016.EP 2016-04-15 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2016-03-10 2016-04-11 ABP.6740.01.104.2016.JR 2016-04-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-09 2016-04-08 ABP.6740.01.103.2016.EP 2016-05-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-09 2016-04-08 ABP.6740.01.102.2016.JR 2016-04-08 wycofanie wniosku
2016-03-09 2016-04-08 ABP.6740.01.101.2016.MR 2016-04-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-09 2016-04-08 ABP.6740.01.100.2016.JR 2016-04-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-09 2016-04-08 ABP.6740.01.99.2016.MO 2016-04-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-09 2016-04-08 ABP.6740.01.98.2016.MO 2016-04-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-09 2016-04-08 ABP.6740.01.97.2016.JR 2016-04-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-08 2016-04-08 ABP.6740.01.95.2016.EP 2016-06-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-08 2016-04-07 ABP.6740.01.96.2016.MR 2016-04-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-07 2016-04-07 ABP.6740.01.94.2016.JR 2016-04-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-04 2016-04-04 ABP.6740.01.93.2016.MR 2016-03-24 wycofanie wniosku
2016-03-03 2016-04-04 ABP.6740.01.92.2016.EP 2016-10-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-03 2016-04-04 ABP.6740.01.91.2016.MZ 2016-04-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-03 2016-04-04 ABP.6740.01.90.2016.MR 2016-05-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-03-02 2016-04-01 ABP.6740.01.89.2016.MO 2016-03-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-29 2016-03-31 ABP.6740.01.88.2016.MZ 2016-05-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-29 2016-03-31 ABP.6740.01.87.2016.MZ 2016-05-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-29 2016-03-31 ABP.6740.01.86.2016.MO 2016-04-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-29 2016-03-31 ABP.6740.01.85.2016.MZ 2016-05-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-29 2016-03-31 ABP.6740.01.84.2016.MZ 2016-05-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-29 2016-03-31 ABP.6740.01.83.2016.MZ 2016-05-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-26 2016-03-28 ABP.6740.01.82.2016.MZ 2016-03-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-25 2016-03-28 ABP.6740.01.81.2016.JR 2016-04-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-25 2016-03-28 ABP.6740.01.80.2016.MZ 2016-03-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-25 2016-03-28 ABP.6740.01.79.2016.EP 2016-04-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-24 2016-03-28 ABP.6740.01.78.2016.MR 2016-03-29 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2016-02-24 2016-03-28 ABP.6740.01.77.2016.EP 2016-03-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-23 2016-03-25 ABP.6740.01.76.2016.MZ 2016-05-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-23 2016-03-25 ABP.6740.01.75.2016.MZ 2016-04-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-23 2016-03-25 ABP.6740.01.74.2016.JR 2016-03-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-22 2016-03-24 ABP.6740.01.73.2016.MZ 2016-03-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-22 2016-03-24 ABP.6740.01.72.2016.EP 2016-03-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-22 2016-03-24 ABP.6740.01.71.2016.MR 2016-03-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-19 2016-03-21 ABP.6740.01.70.2016.MR 2016-03-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-19 2016-02-22 ABP.6740.01.69.2016.JR 2016-03-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-19 2016-03-21 ABP.6740.01.68.2016.MR 2016-04-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-19 2016-03-24 ABP.6740.01.67.2016.JR 2016-04-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-19 2016-03-21 ABP.6740.01.66.2016.MR 2016-05-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-18 2016-03-21 ABP.6740.01.65.2016.JR 2016-04-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-18 2016-03-21 ABP.6740.01.64.2015.JR 2016-04-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-17 2016-03-21 ABP.6740.01.62.2016.MR 2016-08-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-17 2016-03-21 ABP.6740.01.63.2016.MZ 2016-03-23 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2016-02-16 2016-03-18 ABP.6740.01.61.2016.MR 2016-03-04 umorzono postępowanie
2016-02-16 2016-03-18 ABP.6740.01.60.2016.MR 2016-04-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-15 2016-03-17 ABP.6740.01.59.2016.EP 2016-04-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-15 2016-03-17 ABP.6740.01.58.2016.MZ 2016-03-11 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2016-02-15 2016-03-17 ABP.6740.01.57.2016.MZ 2016-04-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-15 2016-03-17 ABP.6740.01.56.2016.MZ 2016-02-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-12 2016-03-14 ABP.6740.01.55.2016.JR 2016-02-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-12 2016-03-14 ABP.6740.01.54.2016.EP 2016-04-20 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2016-02-11 2016-03-14 ABP.6740.01.53.2016.JR 2016-03-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-10 2016-03-14 ABP.6740.01.51.2016.MR 2016-03-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-10 2016-03-14 ABP.6740.01.52.2016.JR 2016-03-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-09 2016-03-14 ABP.6740.01.50.2016.EP 2016-05-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-09 2016-03-14 ABP.6740.01.49.2016.MZ 2016-03-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-08 2016-04-08 ABP.6740.01.48.2016.JR 2016-03-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-05 2016-04-05 ABP.6740.01.47.2016.JR 2016-03-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-05 2016-04-05 ABP.6740.01.46.2016.MO 2016-03-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-04 2016-04-05 ABP.6740.01.45.2016.EP 2016-02-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-03 2016-04-04 ABP.6740.01.44.2016.MO 2016-03-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-03 2016-04-04 ABP.6740.01.43.2016.MR 2016-03-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-03 2016-04-04 ABP.6740.01.42.2016.MZ 2016-02-29 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2016-02-03 2016-04-04 ABP.6740.01.41.2016.MR 2016-03-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-01 2016-04-01 ABP.6740.01.40.2016.JR 2016-02-18 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2016-02-01 2016-04-01 ABP.6740.01.39.2016.EP 2016-02-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-02-01 2016-04-01 ABP.6740.01.38.2016.MZ 2016-03-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-01-28 2016-03-28 ABP.6740.01.37.2016.MZ 2016-04-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-01-28 2016-03-28 ABP.6740.01.36.2016.JR 2016-02-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-01-27 2016-03-28 ABP.6740.01.35.2016.EP 2016-02-24 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2016-01-27 2016-03-28 ABP.6740.01.34.2016.JR 2016-03-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-01-26 2016-03-28 ABP.6740.01.33.2016.JR 2016-02-15 wycofanie wniosku
2016-01-25 2016-03-25 ABP.6740.01.31.2016.MR 2016-02-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-01-25 2016-03-25 ABP.6740.01.30.2016.JR 2016-02-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-01-25 2016-03-25 ABP.6740.01.32.2016.MZ 2016-03-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-01-22 2016-03-22 ABP.6740.01.29.2016.MR 2016-03-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-01-21 2016-03-21 ABP.6740.01.28.2016.JR 2016-02-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-01-21 2016-03-21 ABP.6740.01.27.2016.JR 2016-04-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-01-20 2016-03-21 ABP.6740.01.26.2016.MR 2016-02-01 wycofanie wniosku
2016-01-20 2016-03-21 ABP.6740.01.25.2016.JR 2016-03-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-01-19 2016-03-21 ABP.6740.01.24.2016.MZ 2016-04-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-01-19 2016-03-21 ABP.6740.01.23.2016.HG 2016-02-05 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2016-01-19 2016-03-21 ABP.6740.01.22.2016.JR 2016-03-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-01-18 2016-03-18 ABP.6740.01.21.2016.EP 2016-03-16 umorzono postępowanie
2016-01-15 2016-03-15 ABP.6740.01.20.2016.MR 2016-02-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-01-15 2016-03-15 ABP.6740.01.19.2016.MR 2016-02-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-01-15 2016-03-15 ABP.6740.01.18.2016.MR 2016-02-10 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2016-01-15 2016-03-15 ABP.6740.01.17.2016.MZ 2016-02-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-01-14 2016-03-14 ABP.6740.01.16.2016.JR 2016-02-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-01-13 2016-03-14 ABP.6740.01.15.2016.JR 2016-02-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-01-13 2016-03-14 ABP.6740.01.14.2016.MR 2016-02-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-01-13 2016-03-14 ABP.6740.01.13.2016.MR 2016-02-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-01-13 2016-03-14 ABP.6740.01.12.2016.JR 2016-04-20 wydano decyzję odmowy
2016-01-13 2016-03-14 ABP.6740.01.11.2016.HG 2016-01-27 wycofanie wniosku
2016-01-11 2016-03-11 ABP.6740.01.10.2016.MZ 2016-02-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-01-08 2016-03-08 ABP.6740.01.9.2016.MR 2016-01-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-01-07 2016-03-07 ABP.6740.01.6.2016.MO 2016-02-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-01-07 2016-03-07 ABP.6740.01.5.2016.MO 2016-03-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-01-07 2016-03-07 ABP.6740.01.8.2016.JR 2016-02-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-01-07 2016-03-07 ABP.6740.01.7.2016.MZ 2016-02-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-01-05 2016-03-07 ABP.6740.01.4.2016.JR 2016-02-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-01-05 2016-03-07 ABP.6740.01.3.2016.MR 2016-02-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-01-05 2016-03-07 ABP.6740.01.2.2016.JR 2016-02-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2016-01-05 2016-03-07 ABP.6740.01.1.2016.EP 2016-02-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-31 2016-03-01 ABP.6740.01.599.2015.EP 2016-02-10 wycofanie wniosku
2015-12-31 2016-03-01 ABP.6740.01.598.2015.MR 2016-02-01 wycofanie wniosku
2015-12-31 2016-03-01 ABP.6740.01.597.2015.EP 2016-02-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-30 2016-03-01 ABP.6740.01.596.2015.EP 2016-11-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-30 2016-03-01 ABP.6740.01.595.2015.MR 2016-01-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-30 2016-03-01 ABP.6740.01.594.2015.MO 2016-02-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-30 2016-03-01 ABP.6740.01.593.2015.MZ 2016-02-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-30 2016-03-01 ABP.6740.01.592.2015.MZ 2016-03-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-30 2016-03-01 ABP.6740.01.591.2015.JR 2016-03-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-28 2016-02-29 ABP.6740.01.590.2015.JR 2016-01-18 wycofanie wniosku
2015-12-23 2016-02-23 ABP.6740.01.589.2015.EP 2016-01-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-23 2016-02-23 ABP.6740.01.588.2015.MO 2016-01-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-23 2016-02-23 ABP.6740.01.587.2015.MR 2016-01-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-23 2016-02-23 ABP.6740.01.586.2015.MR 2016-01-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-23 2016-02-23 ABP.6740.01.585.2015.MR 2016-01-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-23 2016-02-23 ABP.6740.01.584.2015.MR 2016-01-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-23 2016-02-23 ABP.6740.01.583.2015.MR 2016-01-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-23 2016-02-23 ABP.6740.01.582.2015.MR 2016-01-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-23 2016-02-23 ABP.6740.01.581.2015.MR 2016-01-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-23 2016-02-23 ABP.6740.01.580.2015.MR 2016-01-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-23 2016-02-23 ABP.6740.01.579.2015.MR 2016-01-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-23 2016-02-23 ABP.6740.01.578.2015.MR 2016-01-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-23 2016-02-23 ABP.6740.01.577.2015.MR 2016-01-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-23 2016-02-23 ABP.6740.01.576.2015.MR 2016-01-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-23 2016-02-23 ABP.6740.01.575.2015.MR 2016-01-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-23 2016-02-23 ABP.6740.01.574.2015.MR 2016-01-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-23 2016-02-23 ABP.6740.01.573.2015.MR 2016-01-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-23 2016-02-23 ABP.6740.01.572.2015.MR 2016-01-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-23 2016-02-23 ABP.6740.01.571.2015.EP 2016-02-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-23 2016-02-23 ABP.6740.01.570.2015.JR 2016-02-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-22 2016-02-22 ABP.6740.01.569.2015.EP 2016-02-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-22 2016-02-22 ABP.6740.01.568.2015.MR 2016-01-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-21 2016-02-22 ABP.6740.01.567.2015.EP 2016-03-15 umorzono postępowanie
2015-12-21 2016-02-22 ABP.6740.01.566.2015.MR 2016-02-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-21 2016-02-22 ABP.6740.01.565.2015.EP 2016-02-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-17 2016-02-17 ABP.6740.01.564.2015.MZ 2016-02-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-17 2016-02-17 ABP.6740.01.563.2015.MR 2016-01-14 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-15 2016-02-15 ABP.6740.01.562.2015.EP 2016-02-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-14 2016-02-15 ABP.6740.01.561.2015.MR 2016-01-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-14 2016-02-15 ABP.6740.01.560.2015.MR 2016-01-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-14 2016-02-15 ABP.6740.01.559.2015.MR 2016-01-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-14 2016-02-15 ABP.6740.01.558.2015.JR 2016-01-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-11 2016-02-11 ABP.6740.01.557.2015.MR 2016-01-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-11 2016-02-11 ABP.6740.01.556.2015.JR 2016-02-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-11 2016-02-11 ABP.6740.01.555.2015.MR 2016-01-11 wycofanie wniosku
2015-12-11 2016-02-11 ABP.6740.01.554.2015.MR 2016-01-11 wycofanie wniosku
2015-12-11 2016-02-11 ABP.6740.01.553.2015.MZ 2015-12-23 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2015-12-10 2016-02-10 ABP.6740.01.552.2015.EP 2016-01-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-10 2016-02-10 ABP.6740.01.551.2015.JR 2015-12-21 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2015-12-09 2016-02-09 ABP.6740.01.550.2015.JR 2016-01-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-09 2016-02-09 ABP.6740.01.549.2015.EP 2016-01-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-08 2016-02-08 ABP.6740.01.548.2015.JR 2016-01-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-07 2016-02-08 ABP.6740.01.547.2015.JR 2016-01-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-07 2016-02-08 ABP.6740.01.546.2015.MR 2016-02-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-07 2016-02-08 ABP.6740.01.545.2015.MR 2016-02-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-04 2016-02-04 ABP.6740.01.541.2015.JR 2016-01-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-04 2016-02-04 ABP.6740.01.544.2015.EP 2016-01-04 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2015-12-04 2016-02-04 ABP.6740.01.543.2015.JR 2016-01-04 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2015-12-04 2016-02-04 ABP.6740.01.542.2015.MR 2016-01-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-03 2016-02-03 ABP.6740.01.540.2015.JR 2016-01-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-03 2016-02-03 ABP.6740.01.539.2015.MZ 2016-02-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-03 2016-02-03 ABP.6740.01.538.2015.EP 2016-12-06 wyznaczenie nowego terminu usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji
2015-12-03 2016-02-03 ABP.6740.01.537.2015.MR 2015-12-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-02 2016-02-02 ABP.6740.01.536.2015.MZ 2016-02-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-02 2016-02-02 ABP.6740.01.535.2015.MR 2016-02-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-02 2016-02-02 ABP.6740.01.534.2015.HG 2016-01-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-01 2016-02-01 ABP.6740.01.533.2015.JR 2016-01-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-12-01 2016-02-01 ABP.6740.01.532.2015.EP 2015-12-07 wycofanie wniosku
2015-12-01 2016-02-01 ABP.6740.01.531.2015.EP 2016-03-01 umorzono postępowanie
2015-11-30 2016-02-01 ABP.6740.01.530.2015.MR 2016-02-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-30 2016-02-01 ABP.6740.01.529.2015.MR 2015-12-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-30 2016-02-01 ABP.6740.01.528.2015.MR 2015-12-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-26 2016-01-26 ABP.6740.01.527.2015.JR 2016-01-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-26 2016-01-26 ABP.6740.01.526.2015.MR 2015-12-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-26 2016-01-26 ABP.6740.01.525.2015.MO 2015-12-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-25 2016-01-25 ABP.6740.01.524.2015.MO 2015-12-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-25 2016-01-25 ABP.6740.01.523.2015.MR 2015-11-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-25 2016-01-25 ABP.6740.01.522.2015.MO 2015-12-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-25 2016-01-25 ABP.6740.01.521.2015.EP 2015-12-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-24 2016-01-25 ABP.6740.01.520.2015.MR 2016-01-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-24 2016-01-25 ABP.6740.01.519.2015.MO 2015-12-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-24 2016-01-25 ABP.6740.01.518.2015.EP 2016-01-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-23 2016-01-25 ABP.6740.01.517.2015.EP 2016-08-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-20 2016-01-20 ABP.6740.01.516.2015.EP 2015-12-11 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2015-11-20 2016-01-20 ABP.6740.01.515.2015.MO 2016-01-19 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2015-11-20 2016-01-20 ABP.6740.01.514.2015.MZ 2016-01-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-19 2016-01-19 ABP.6740.01.512.2015.MR 2015-12-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-19 2016-01-19 ABP.6740.01.513.2015.MR 2015-12-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-18 2016-01-18 ABP.6740.01.511.2015.MZ 2015-12-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-17 2016-01-18 ABP.6740.01.510.2015.MR 2015-12-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-17 2016-01-18 ABP.6740.01.509.2015.MZ 2016-01-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-17 2016-01-18 ABP.6740.01.508.2015.JR 2016-01-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-17 2016-01-18 ABP.6740.01.506.2015.MR 2015-12-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-16 2016-01-18 ABP.6740.01.505.2015.MR 2015-11-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-16 2016-01-18 ABP.6740.01.504.2015.JR 2015-12-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-16 2016-01-18 ABP.6740.01.503.2015.MO 2016-01-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-16 2016-01-18 ABP.6740.01.502.2015.EP 2015-12-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-16 2016-01-18 ABP.6740.01.501.2015.MO 2015-12-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-16 2016-01-18 ABP.6740.01.500.2015.MZ 2015-12-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-16 2016-01-18 ABP.6740.01.507.2015.MZ 2016-01-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-12 2016-01-12 ABP.6740.01.499.2015.EP 2015-12-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-12 2016-01-12 ABP.6740.01.498.2015.MZ 2016-01-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-12 2016-01-12 ABP.6740.01.497.2015.EP 2016-01-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-12 2016-01-12 ABP.6740.01.496.2015.EP 2015-12-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-12 2016-01-12 ABP.6740.01.495.2015.EP 2015-12-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-10 2016-01-11 ABP.6740.01.494.2015.MR 2015-11-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-10 2016-01-11 ABP.6740.01.493.2015.JR 2015-12-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-10 2016-01-11 ABP.6740.01.492.2015.MR 2016-01-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-09 2016-01-11 ABP.6740.01.491.2015.MR 2015-12-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-09 2016-01-11 ABP.6740.01.490.2015.JR 2016-02-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-05 2016-01-05 ABP.6740.01.489.2015.MZ 2015-11-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-04 2016-01-04 ABP.6740.01.488.2015.MZ 2016-01-12 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2015-11-03 2016-01-04 ABP.6740.01.487.2015.MR 2015-11-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-03 2016-01-04 ABP.6740.01.486.2015.MZ 2015-12-08 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2015-11-02 2016-01-04 ABP.6740.01.485.2015.MR 2016-01-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-11-02 2016-01-04 ABP.6740.01.484.2015.JR 2015-12-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-30 2015-12-30 ABP.6740.01.483.2015.MO 2015-12-02 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2015-10-29 2015-12-29 ABP.6740.01.482.2015.MZ 2015-12-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-29 2015-12-29 ABP.6740.01.481.2015.JR 2015-12-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-28 2015-12-28 ABP.6740.01.480.2015.JR 2015-12-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-28 2015-12-28 ABP.6740.01.479.2015.MZ 2015-12-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-28 2015-12-28 ABP.6740.01.478.2015.MO 2015-12-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-28 2015-12-28 ABP.6740.01.477.2015.MR 2015-12-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-27 2015-12-28 ABP.6740.01.476.2015.MR 2015-11-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-27 2015-12-28 ABP.6740.01.475.2015.JR 2015-12-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-27 2015-12-28 ABP.6740.01.474.2015.MO 2015-12-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-26 2015-12-28 ABP.6740.01.473.2015.MR 2015-11-13 wycofanie wniosku
2015-10-26 2015-12-28 ABP.6740.01.472.2015.MZ 2015-12-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-23 2015-12-23 ABP.6740.01.471.2015.MZ 2015-11-18 wycofanie wniosku
2015-10-23 2015-12-23 ABP.6740.01.470.2015.MO 2016-01-29 przesłano odwołanie
2015-10-23 2015-12-23 ABP.6740.01.469.2015.JR 2015-11-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-23 2015-12-23 ABP.6740.01.468.2015.HG 2015-11-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-22 2015-12-22 ABP.6740.01.467.2015.MR 2015-10-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-22 2015-12-22 ABP.6740.01.466.2015.MZ 2015-12-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-22 2015-12-22 ABP.6740.01.465.2015.MZ 2015-11-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-22 2015-12-22 ABP.6740.01.464.2015.MZ 2015-11-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-22 2015-12-22 ABP.6740.01.463.2015.HG 2015-11-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-22 2015-12-22 ABP.6740.01.462.2015.JR 2015-12-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-21 2015-12-21 ABP.6740.01.461.2015.MO 2016-01-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-21 2015-12-21 ABP.6740.01.460.2015.JR 2015-11-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-20 2015-12-21 ABP.6740.01.459.2015.MO 2015-11-10 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2015-10-15 2015-12-15 ABP.6740.01.457.2015.JR 2015-11-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-14 2015-12-14 ABP.6740.01.456.2015.JR 2015-11-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-14 2015-12-14 ABP.6740.01.455.2015.JR 2015-10-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-14 2015-12-14 ABP.6740.01.454.2015.JR 2015-12-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-14 2015-12-14 ABP.6740.01.453.2015.MO 2015-10-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-13 2015-12-14 ABP.6740.01.452.2015.MO 2015-11-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-13 2015-12-14 ABP.6740.01.451.2015.MZ 2015-11-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-13 2015-12-13 ABP.6740.01.450.2015.JR 2015-11-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-12 2015-12-14 ABP.6740.01.449.2015.MO 2015-12-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-12 2015-12-14 ABP.6740.01.448.2015.JR 2015-12-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-12 2015-12-14 ABP.6740.01.447.2015.MZ 2015-12-07 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2015-10-08 2015-12-08 ABP.6740.01.446.2015.HG 2015-11-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-08 2015-12-08 ABP.6740.01.445.2015.JR 2015-11-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-08 2015-12-08 ABP.6740.01.444.2015.MZ 2015-11-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-07 2015-12-07 ABP.6740.01.443.2015.JR 2015-10-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-07 2015-12-07 ABP.6740.01.442.2015.JR 2015-10-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-06 2015-12-07 ABP.6740.01.458.2015.MZ 2015-11-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-05 2015-12-07 ABP.6740.01.441.2015.MZ 2016-01-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-05 2015-12-07 ABP.6740.01.440.2015.MZ 2015-11-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-02 2015-12-02 ABP.6740.01.439.2015.MR 2015-10-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-02 2015-12-02 ABP.6740.01.438.2015.MR 2015-11-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-02 2015-12-02 ABP.6740.01.437.2015.JR 2015-10-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-10-01 2015-12-01 ABP.6740.01.436.2015.MO 2015-11-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-28 2015-11-30 ABP.6740.01.435.2015.MO 2015-10-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-24 2015-11-24 ABP.6740.01.434.2015.MR 2015-10-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-24 2015-11-24 ABP.6740.01.433.2015.MZ 2015-10-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-24 2015-11-24 ABP.6740.01.432.2015.MO 2015-10-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-23 2015-11-23 ABP.6740.01.431.2015.JR 2015-10-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-23 2015-11-23 ABP.6740.01.430.2015.MO 2015-11-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-23 2015-11-23 ABP.6740.01.429.2015.MR 2015-10-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-23 2015-11-23 ABP.6740.01.428.2015.MR 2015-10-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-22 2015-11-23 ABP.6740.01.427.2015.MZ 2015-10-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-22 2015-11-23 ABP.6740.01.426.2015.MZ 2015-10-28 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2015-09-21 2015-11-23 ABP.6740.01.425.2015.JR 2015-11-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-21 2015-11-23 ABP.6740.01.424.2015.MO 2015-11-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-21 2015-11-23 ABP.6740.01.423.2015.MR 2015-10-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-21 2015-11-23 ABP.6740.01.422.2015.MO 2015-10-28 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2015-09-18 2015-11-18 ABP.6740.01.421.2015.MR 2015-10-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-17 2015-11-17 ABP.6740.01.420.2015.JR 2015-10-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-17 2015-11-17 ABP.6740.01.419.2015.MR 2015-10-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-17 2015-11-17 ABP.6740.01.418.2015.JR 2015-10-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-17 2015-11-17 ABP.6740.01.417.2015.MR 2015-11-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-16 2015-11-16 ABP.6740.01.416.2015.MO 2015-10-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-16 2015-11-16 ABP.6740.01.415.2015.MR 2015-10-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-15 2015-11-16 ABP.6740.01.414.2015.MZ 2015-10-20 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2015-09-14 2015-11-16 ABP.6740.01.413.2015.MO 2015-10-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-14 2015-11-16 ABP.6740.01.412.2015.HG 2015-10-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-14 2015-11-16 ABP.6740.01.411.2015.MR 2015-10-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-14 2015-11-16 ABP.6740.01.410.2015.MR 2015-09-18 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2015-09-11 2015-11-11 ABP.6740.01.409.2015.MO 2015-11-18 wydano decyzję odmowy
2015-09-11 2015-11-11 ABP.6740.01.408.2015.MR 2015-10-16 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2015-09-11 2015-11-11 ABP.6740.01.407.2015.MR 2015-10-08 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2015-09-11 2015-11-11 ABP.6740.01.406.2015.MO 2015-10-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-10 2015-11-10 ABP.6740.01.405.2015.JR 2015-10-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-09 2015-11-09 ABP.6740.01.404.2015.MO 2015-11-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-09 2015-11-09 ABP.6740.01.403.2015.MZ 2015-10-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-09 2015-11-09 ABP.6740.01.402.2015.MZ 2015-10-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-09 2015-11-09 ABP.6740.01.401.2015.MZ 2015-10-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-09 2015-11-09 ABP.6740.01.400.2015.MZ 2015-10-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-09 2015-11-09 ABP.6740.01.399.2015.MR 2015-09-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-09 2015-11-09 ABP.6740.01.398.2015.JR 2015-11-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-09 2015-11-09 ABP.6740.01.397.2015.HG 2015-10-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-08 2015-11-09 ABP.6740.01.396.2015.JR 2015-10-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-08 2015-11-09 ABP.6740.01.395.2015.JR 2015-10-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-07 2015-11-09 ABP.6740.01.394.2015.JR 2015-10-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-07 2015-11-09 ABP.6740.01.393.2015.MR 2015-10-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-04 2015-11-04 ABP.6740.01.392.2015.MZ 2015-10-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-04 2015-11-04 ABP.6740.01.391.2015.MR 2015-09-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-03 2015-11-03 ABP.6740.01.390.2015.HG 2015-10-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-03 2015-11-03 ABP.6740.01.389.2015.MZ 2015-10-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-03 2015-11-03 ABP.6740.01.388.2015.MZ 2015-10-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-03 2015-11-03 ABP.6740.01.387.2015.JR 2015-10-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-03 2015-11-03 ABP.6740.01.386.2015.JR 2015-10-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-03 2015-11-03 ABP.6740.01.385.2015.JR 2015-09-14 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2015-09-03 2015-11-03 ABP.6740.01.384.2015.JR 2015-09-14 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2015-09-03 2015-11-03 ABP.6740.01.383.2015.JR 2015-11-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-02 2015-11-02 ABP.6740.01.382.2015.JR 2015-10-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-01 2015-11-02 ABP.6740.01.381.2015.HG 2015-10-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-01 2015-11-02 ABP.6740.01.380.2015.MR 2015-09-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-09-01 2015-11-02 ABP.6740.01.379.2015.MR 2015-10-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-31 2015-11-02 ABP.6740.01.378.2015.JR 2015-10-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-31 2015-11-02 ABP.6740.01.377.2015.MZ 2015-10-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-28 2015-10-28 ABP.6740.01.376.2015.MZ 2015-10-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-28 2015-10-28 ABP.6740.01.375.2015.JR 2015-10-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-28 2015-10-28 ABP.6740.01.374.2015.JR 2015-09-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-28 2015-10-28 ABP.6740.01.373.2015.MZ 2015-09-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-26 2015-10-26 ABP.6740.01.372.2015.JR 2015-10-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-26 2015-10-26 ABP.6740.01.371.2015.MO 2015-11-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-26 2015-10-26 ABP.6740.01.370.2015.JR 2015-11-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-24 2015-10-26 ABP.6740.01.369.2015.MR 2015-09-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-21 2015-10-21 ABP.6740.01.368.2015.MR 2015-09-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-21 2015-10-21 ABP.6740.01.367.2015.MO 2015-09-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-20 2015-10-20 ABP.6740.01.365.2015.MR 2015-09-29 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2015-08-20 2015-10-20 ABP.6740.01.364.2015.MR 2015-10-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-20 2015-10-20 ABP.6740.01.363.2015.MO 2015-09-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-19 2015-10-19 ABP.6740.01.362.2015.MZ 2015-10-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-19 2015-10-19 ABP.6740.01.361.2015.MO 2015-09-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-19 2015-10-19 ABP.6740.01.360.2015.MO 2015-10-07 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2015-08-19 2015-10-19 ABP.6740.01.359.2015.MO 2015-09-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-18 2015-10-19 ABP.6740.01.358.2015.MO 2015-10-07 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2015-08-14 2015-10-14 ABP.6740.01.357.2015.JR 2015-09-17 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2015-08-14 2015-10-14 ABP.6740.01.356.2015.MZ 2015-11-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-14 2015-10-14 ABP.6740.01.355.2015.MZ 2015-11-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-13 2015-10-13 ABP.6740.01.366.2015.JR 2015-09-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-12 2015-10-12 ABP.6740.01.354.2015.MZ 2015-10-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-12 2015-10-12 ABP.6740.01.353.2015.JR 2015-10-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-11 2015-10-12 ABP.6740.01.352.2015.JR 2015-08-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-11 2015-10-12 ABP.6740.01.351.2015.MR 2015-09-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-10 2015-10-12 ABP.6740.01.350.2015.MZ 2015-11-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-10 2015-10-12 ABP.6740.01.349.2015.JR 2015-10-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-07 2015-10-07 ABP.6740.01.348.2015.JR 2015-09-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-06 2015-10-06 ABP.6740.01.347.2015.JR 2015-09-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-06 2015-10-06 ABP.6740.01.346.2015.MO 2015-09-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-06 2015-10-06 ABP.6740.01.345.2015.MO 2015-08-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-06 2015-10-06 ABP.6740.01.344.2015.MO 2015-08-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-06 2015-10-06 ABP.6740.01.343.2015.MZ 2015-08-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-06 2015-10-06 ABP.6740.01.342.2015.MZ 2015-09-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-06 2015-10-06 ABP.6740.01.341.2015.MO 2015-08-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-05 2015-10-05 ABP.6740.01.340.2015.MR 2015-09-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-05 2015-10-05 ABP.6740.01.339.2015.MR 2015-09-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-05 2015-10-05 ABP.6740.01.338.2015.MR 2015-09-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-05 2015-10-05 ABP.6740.01.337.2015.MZ 2015-09-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-04 2015-10-05 ABP.6740.01.336.2015.JR 2015-09-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-08-03 2015-10-05 ABP.6740.01.335.2015.MZ 2015-10-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-31 2015-09-30 ABP.6740.01.334.2015.MR 2015-09-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-31 2015-09-30 ABP.6740.01.333.2015.MR 2015-09-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-31 2015-09-30 ABP.6740.01.332.2015.MR 2015-08-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-30 2015-09-30 ABP.6740.01.331.2015.MZ 2015-09-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-30 2015-09-30 ABP.6740.01.330.2015.MR 2015-09-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-29 2015-09-29 ABP.6740.01.329.2015.HG 2015-09-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-29 2015-09-29 ABP.6740.01.328.2015.HG 2015-09-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-27 2015-09-28 ABP.6740.01.327.2015.MZ 2015-09-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-24 2015-09-24 ABP.6740.01.326.2015.JR 2015-08-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-24 2015-09-24 ABP.6740.01.325.2015.MR 2015-08-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-23 2015-09-23 ABP.6740.01.324.2015.MZ 2015-08-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-23 2015-09-23 ABP.6740.01.323.2015.MO 2016-03-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-22 2015-09-21 ABP.6740.01.318.2015.JR 2015-08-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-22 2015-09-21 ABP.6740.01.317.2015.JR 2015-08-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-22 2015-09-21 ABP.6740.01.316.2015.MZ 2015-07-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-22 2015-09-21 ABP.6740.01.315.2015.JR 2015-07-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-22 2015-09-22 ABP.6740.01.322.2015.MO 2015-08-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-21 2015-09-21 ABP.6740.01.321.2015.MZ 2015-08-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-21 2015-07-21 ABP.6740.01.320.2015.JR 2015-08-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-21 2015-09-21 ABP.6740.01.319.2015.JR 2015-08-21 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2015-07-20 2015-09-21 ABP.6740.01.314.2015.MZ 2015-09-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-20 2015-09-21 ABP.6740.01.313.2015.MZ 2015-08-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-20 2015-09-21 ABP.6740.01.312.2015.MZ 2015-08-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-20 2015-09-21 ABP.6740.01.311.2015.MZ 2015-08-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-20 2015-09-21 ABP.6740.01.310.2015.JR 2015-07-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-14 2015-09-14 ABP.6740.01.309.2015.MR 2015-08-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-14 2015-09-14 ABP.6740.01.308.2015.MR 2015-09-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-13 2015-09-14 ABP.6740.01.307.2015.JR 2015-08-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-13 2015-09-14 ABP.6740.01.306.2015.MZ 2015-08-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-13 2015-09-14 ABP.6740.01.305.2015.JR 2015-09-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-10 2015-09-14 ABP.6740.01.304.2015.MR 2015-08-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-08 2015-09-08 ABP.6740.01.302.2015.MR 2015-08-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-08 2015-09-08 ABP.6740.01.301.2015.MZ 2015-08-28 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2015-07-08 2015-09-08 ABP.6740.01.300.2015.MR 2015-07-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-08 2015-09-08 ABP.6740.01.303.2015.MZ 2015-09-08 wydano decyzję odmowy
2015-07-07 2015-09-07 ABP.6740.01.299.2015.JR 2015-08-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-07 2015-09-07 ABP.6740.01.298.2015.MR 2015-09-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-07 2015-09-07 ABP.6740.01.297.2015.MR 2015-07-29 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2015-07-07 2015-09-07 ABP.6740.01.296.2015.MR 2015-09-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-07 2015-07-20 ABP.6740.01.295.2015.HG 2015-07-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-07 2015-09-07 ABP.6740.01.294.2015.MR 2015-09-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-07 2015-09-07 ABP.6740.01.293.2015.MR 2015-09-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-07 2015-09-07 ABP.6740.01.292.2015.MZ 2015-07-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-06 2015-09-07 ABP.6740.01.291.2015.JR 2015-10-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-07-06 2015-09-07 ABP.6740.01.290.2015.MR 2015-07-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-30 2015-08-31 ABP.6740.01.289.2015.JR 2015-09-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-30 2015-08-31 ABP.6740.01.288.2015.MR 2015-07-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-29 2015-09-29 ABP.6740.01.287.2015.JR 2015-07-31 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2015-06-29 2015-08-31 ABP.6740.01.286.2015.JR 2015-09-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-29 2015-08-31 ABP.6740.01.285.2015.JR 2015-09-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-29 2015-08-31 ABP.6740.01.284.2015.JR 2015-07-16 wycofanie wniosku
2015-06-29 2015-08-31 ABP.6740.01.283.2015.MZ 2015-08-12 Pismo do PINB o zajęcie stanowiska w sprawie
2015-06-26 2015-08-26 ABP.6740.01.282.2015.MZ 2015-07-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-26 2015-08-26 ABP.6740.01.281.2015.MZ 2015-08-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-26 2015-08-26 ABP.6740.01.280.2015.MR 2015-07-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-26 2015-08-26 ABP.6740.01.279.2015.AB 2015-07-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-26 2015-08-26 ABP.6740.01.278.2015.MO 2015-10-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-26 2015-08-26 ABP.6740.01.277.2015.MO 2015-07-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-26 2015-08-26 ABP.6740.01.276.2015.JR 2015-08-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-26 2015-07-22 ABP.6743.1.275.2015.JR 2015-07-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-25 2015-08-25 ABP.6740.01.274.2015.MR 2015-07-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-24 2015-07-21 ABP.6740.01.273.2015.HG 2015-07-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-23 2015-08-24 ABP.6740.01.271.2015.MO 2015-07-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-23 2015-08-24 ABP.6740.01.270.2015.MZ 2015-07-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-23 2015-08-24 ABP.6740.01.269.2015.JR 2015-07-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-23 2015-08-24 ABP.6740.01.268.2015.JR 2015-08-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-23 2015-08-24 ABP.6740.01.267.2015.JR 2015-08-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-23 2015-08-24 ABP.6740.01.266.2015.JR 2015-09-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-22 2015-08-24 ABP.6740.01.262.2015.MO 2015-08-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-22 2015-08-24 ABP.6740.01.261.2015.MR 2015-07-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-22 2015-07-17 ABP.6740.01.265.2015.HG 2015-07-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-22 2015-08-24 ABP.6740.01.264.2015.MZ 2016-08-11 wznowienie postepowania w sprawie zakonczonej decyzją ostateczną
2015-06-22 2015-08-24 ABP.6740.01.263.2015.MR 2015-07-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-19 2015-08-19 ABP.6740.01.260.2015.JR 2015-08-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-19 2015-08-19 ABP.6740.01.259.2015.MZ 2015-07-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-19 2015-08-19 ABP.6740.01.258.2015.KS 2015-07-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-19 2015-08-19 ABP.6740.01.257.2015.JR 2015-08-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-19 2015-08-19 ABP.6740.01.256.2015.MR 2015-07-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-18 2015-08-18 ABP.6740.01.255.2015.JR 2015-09-07 umorzono postępowanie
2015-06-17 2015-08-17 ABP.6740.01.254.20156.MR 2015-07-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-17 2015-08-17 ABP.6740.01.253.2015.KS 2015-07-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-17 2015-08-17 ABP.6740.01.272.2015.MR 2015-07-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-16 2015-08-17 ABP.6740.01.252.2015.MR 2015-06-24 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2015-06-16 2015-08-17 ABP.6740.01.251.2015.MO 2015-07-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-15 2015-07-21 ABP.6740.01.250.2015.KS 2015-07-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-15 2015-08-17 ABP.6740.01.249.2015.MZ 2015-07-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-15 2015-08-17 ABP.6740.01.248.2015.MR 2015-07-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-12 2015-07-20 ABP.6740.01.247.2015.JR 2015-07-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-11 2015-08-11 ABP.6740.01.246.2015.MZ 2015-08-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-10 2015-08-10 ABP.6740.01.245.2015.MO 2015-07-13 Pismo do PINB o zajęcie stanowiska w sprawie
2015-06-10 2015-08-10 ABP.6740.01.244.2015.MZ 2015-08-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-09 2015-08-10 ABP.6740.01.243.2015.MR 2015-07-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-09 2015-08-10 ABP.6740.01.242.2015.MO 2015-06-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-08 2015-07-17 ABP.6740.01.241.2015.MR 2015-07-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-08 2015-07-17 ABP.6740.01.240.2015.MR 2015-07-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-05 2015-08-05 ABP.6740.01.239.2015.MR 2015-07-09 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2015-06-05 2015-08-05 ABP.6740.01.238.2015.MR 2015-07-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-05 2015-08-05 ABP.6740.01.237.2015.MO 2015-06-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-03 2015-08-03 ABP.6740.01.235.2015.JR 2015-07-20 sprostowanie oczywistej omyłki
2015-06-03 2015-08-03 ABP.6740.01.236.2015.MZ 2015-07-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-01 2015-07-20 ABP.6740.01.234.2015.JR 2015-07-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-06-01 2015-08-03 ABP.6740.01.233.2015.KS 2015-06-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-29 2015-07-29 ABP.6740.01.232.2015.MR 2015-06-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-29 2015-07-29 ABP.6740.01.231.2015.JR 2015-07-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-29 2015-07-29 ABP.6740.01.230.2015.MR 2015-06-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-29 2015-07-29 ABP.6740.01.229.2015.MO 2015-07-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-29 2015-07-29 ABP.6740.01.228.2015.HG 2015-06-12 wycofanie wniosku
2015-05-28 2015-07-21 ABP.6740.01.227.2015.MZ 2015-07-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-28 2015-07-28 ABP.6740.01.226.2015.MR 2015-06-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-28 2015-07-28 ABP.6740.01.225.2015.MR 2015-07-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-28 2015-07-28 ABP.6740.01.224.2015.JR 2015-08-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-28 2015-07-28 ABP.6740.01.223.2015.JR 2015-07-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-27 2015-07-27 ABP.6740.01.222.2015.JR 2015-08-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-26 2015-07-17 ABP.6740.01.221.2015.JR 2015-07-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-25 2015-05-27 ABP.6740.01.220.2015.MZ 2015-07-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-25 2015-07-23 ABP.6740.01.219.2015.MR 2015-07-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-25 2015-07-27 ABP.6740.01.218.2015.JR 2015-06-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-25 2015-07-27 ABP.6740.01.217.2015.MR 2015-07-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-25 2015-07-27 ABP.6740.01.216.2015.JR 2015-06-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-22 2015-07-22 ABP.6740.01.215.2015.KS 2015-08-12 sprostowanie oczywistej omyłki
2015-05-22 2015-07-22 ABP.6740.01.214.2015.JR 2015-06-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-22 2015-07-24 ABP.6740.01.213.2015.MZ 2015-07-24 wydano decyzję odmowy
2015-05-21 2015-07-21 ABP.6740.01.212.2015.JR 2015-06-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-20 2015-07-20 ABP.6740.01.211.2015.MR 2015-05-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-20 2015-07-20 ABP.6740.01.210.2015.KS 2015-07-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-20 2015-07-20 ABP.6740.01.209.2015.MZ 2015-06-17 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2015-05-20 2015-07-20 ABP.6740.01.208.2015.JR 2015-06-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-20 2015-07-20 ABP.6740.01.207.2015.MK 2015-07-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-19 2015-07-20 ABP.6740.01.206.2015.MR 2015-06-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-19 2015-07-20 ABP.6740.01.205.2015.MR 2015-06-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-18 2015-07-20 ABP.6740.01.204.2015.MZ 2015-06-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-18 2015-07-20 ABP.6740.01.203.2015.KS 2015-06-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-18 2015-07-20 ABP.6740.01.202.2015.MR 2015-07-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-18 2015-07-20 ABP.6740.01.201.2015.MR 2015-06-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-15 2015-07-15 ABP.6740.01.200.2015.MK 2015-07-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-15 2015-07-15 ABP.6740.01.199.2015.MZ 2015-08-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-15 2015-07-15 ABP.6740.01.198.2015.KS 2015-06-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-14 2015-07-20 ABP.6740.01.197.2015.MZ 2015-07-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-14 2015-07-14 ABP.6740.01.196.2015.HG 2015-06-09 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2015-05-14 2015-07-14 ABP.6740.01.195.2015.JR 2015-06-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-12 2015-07-13 ABP.6740.01.194. 2015.JR 2015-05-29 wycofanie wniosku
2015-05-11 2015-07-13 ABP.6740.01.193.2015.MZ 2015-07-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-11 2015-07-13 ABP.6740.01.192.2015.KS 2015-06-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-11 2015-07-13 ABP.6740.01.191.2015.JR 2015-06-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-11 2015-07-13 ABP.6740.01.190.2015.EP 2017-08-01 wydano decyzję odmowy
2015-05-08 2015-07-20 ABP.6740.01.189.2015.MZ 2015-07-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-08 2015-07-08 ABP.6740.01.188.2015.MZ 2015-06-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-08 2015-07-08 ABP.6740.01.187.2015.MZ 2015-07-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-08 2015-07-08 ABP.6740.01.186.2015.EP 2015-06-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-08 2015-07-08 ABP.6740.01.185.2015.MZ 2015-07-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-08 2015-07-08 ABP.6740.01.184.2015.EP 2015-06-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-08 2015-07-08 ABP.6740.01.183.2015.KS 2015-06-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-08 2015-07-08 ABP.6740.01.182.2015.EP 2015-06-10 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-06 2015-07-06 ABP.6740.01.181.2015.KS 2015-06-18 umorzono postępowanie
2015-05-06 2015-07-06 ABP.6740.01.180.2015.MR 2015-06-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-06 2015-07-06 ABP.6740.01.179.2015.MZ 2015-05-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-05 2015-07-06 ABP.6740.01.178.2015.KS 2015-06-02 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2015-05-05 2015-07-06 ABP.6740.01.177.2015.MZ 2015-06-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-05-04 2015-07-06 ABP.6740.01.176.2015.JR 2015-06-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-30 2015-06-30 ABP.6740.01.175.2015.MR 2015-07-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-30 2015-06-30 ABP.6740.01.174.2015.MZ 2015-06-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-30 2015-06-30 ABP.6740.01.173.2015.MR 2015-05-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-30 2015-06-30 ABP.6740.01.172.2015.MZ 2015-06-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-30 2015-06-30 ABP.6740.01.171.2015.HG 2015-07-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-29 2015-06-29 ABP.6740.01.170.2015.MR 2015-05-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-28 2015-06-29 ABP.6740.01.169.2015.MR 2015-05-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-28 2015-06-29 ABP.6740.01.168.2015.KS 2015-07-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-28 2015-06-29 ABP.6740.01.167.2015.MR 2015-08-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-28 2015-06-29 ABP.6740.01.166.2015.MR 2015-05-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-28 2015-06-29 ABP.6740.01.165.2015.MR 2015-05-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-28 2015-06-29 ABP.6740.01.164.2015.MR 2015-05-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-28 2015-06-29 ABP.6740.01.163.2015.JR 2015-06-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-27 2015-06-29 ABP.6740.01.162.2015.KS 2015-05-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-27 2015-06-29 ABP.6740.01.161.2015.JR 2015-05-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-27 2015-06-29 ABP.6740.01.160.2015.JR 2015-10-06 umorzono postępowanie
2015-04-27 2015-06-29 ABP.6740.01.159.2015.JR 2015-10-06 umorzono postępowanie
2015-04-27 2015-06-29 ABP.6740.01.158.2015.MR 2015-06-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-27 2015-06-29 ABP.6740.01.157.2015.JR 2015-05-26 wycofanie wniosku
2015-04-27 2015-06-29 ABP.6740.01.156.2015.MZ 2015-06-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-24 2015-06-24 ABP.6740.01.155.2015.EP 2015-06-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-24 2015-06-24 ABP.6740.01.154.2015.MR 2015-05-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-24 2015-06-24 ABP.6740.01.153.2015.JR 2015-05-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-23 2015-06-23 ABP.6740.01.152.2015.HG 2015-05-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-22 2015-06-22 ABP.6740.01.151.2015.MR 2015-05-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-21 2015-06-22 ABP.6740.01.150.2015.MR 2015-05-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-20 2015-06-22 ABP.6740.01.149.2015.JR 2015-05-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-20 2015-06-22 ABP.6740.01.148.2015.EP 2015-05-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-20 2015-06-22 ABP.6740.01.147.2015.MZ 2015-06-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-20 2015-06-22 ABP.6740.01.146.2015.MZ 2015-06-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-20 2015-06-22 ABP.6740.01.145.2015.KS 2015-06-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-17 2015-06-17 ABP.6740.01.144.2015.MZ 2015-06-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-17 2015-06-17 ABP.6740.01.143.2015.KS 2015-05-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-16 2015-06-16 ABP.6740.01.142.2015.MR 2015-05-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-15 2015-06-15 ABP.6740.01.141.2015.MR 2015-05-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-15 2015-06-15 ABP.6740.01.140.2015.EP 2015-09-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-15 2015-06-15 ABP.6740.01.139.2015.MZ 2015-05-18 wycofanie wniosku
2015-04-15 2015-06-15 ABP.6740.01.138.2015.MR 2015-06-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-15 2015-06-15 ABP.6740.01.137.2015.EP 2015-07-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-13 2015-06-15 ABP.6740.01.136.2015.KS 2015-05-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-10 2015-06-10 ABP.6740.01.135.2015.MZ 2015-06-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-10 2015-06-10 ABP.6740.01.134.2015.MZ 2015-07-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-10 2015-06-10 ABP.6740.01.133.2015.KS 2015-05-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-10 2015-06-10 ABP.6740.01.132.2015.KS 2015-05-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-10 2015-06-10 ABP.6740.01.131.2015.MR 2015-05-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-09 2015-06-09 ABP.6740.01.128.2015.MR 2015-06-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-08 2015-06-08 ABP.6740.01.127.2015.EP 2015-04-17 wycofanie wniosku
2015-04-08 2015-06-08 ABP.6740.01.126.2015.MR 2015-05-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-08 2015-06-08 ABP.6740.01.125.2015.EP 2015-05-20 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2015-04-08 2015-06-08 ABP.6740.01.130.2015.JR 2015-05-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-08 2015-06-08 ABP.6740.01.129.2015.JR 2015-05-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-03 2015-06-03 ABP.6740.01.124.2015.EP 2015-05-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-03 2015-06-03 ABP.6740.01.123.2015.MR 2015-05-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-03 2015-06-03 ABP.6740.01.122.2015.EP 2015-05-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-03 2015-06-03 ABP.6740.01.121.2015.EP 2015-05-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-03 2015-06-03 ABP.6740.01.120.2015.KS 2015-06-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-03 2015-06-03 ABP.6740.01.119.2015.MR 2015-05-06 wycofanie wniosku
2015-04-02 2015-06-02 ABP.6740.01.118.2015.MR 2015-07-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-01 2015-06-01 ABP.6740.01.116.2015.MR 2015-04-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-04-01 2015-06-01 ABP.6740.01.115.2015.JR 2015-05-18 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2015-04-01 2015-06-01 ABP.6740.01.117.2015.MR 2015-05-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-31 2015-06-01 ABP.6740.01.114.2015.KS 2015-05-08 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2015-03-31 2015-06-01 ABP.6740.01.113.2015.MR 2015-04-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-30 2015-06-01 ABP.6740.01.112.2015.MR 2015-05-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-30 2015-06-01 ABP.6740.01.111.2015.KS 2015-07-21 wydano decyzję odmowy
2015-03-27 2015-05-27 ABP.6740.01.110.2015.MR 2015-05-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-27 2015-05-27 ABP.6740.01.109.2015.MZ 2015-07-10 wydano decyzję odmowy
2015-03-27 2015-05-27 ABP.6740.01.108.2015.MR 2015-06-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-27 2015-05-27 ABP.6740.01.107.2015.JR 2015-04-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-27 2015-05-27 ABP.6740.01.106.2015.MZ 2015-04-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-27 2015-04-23 ABP.6740.01.105.2015.MZ 2015-04-23 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2015-03-26 2015-05-26 ABP.6740.01.104.2015.JR 2015-04-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-26 2015-05-26 ABP.6740.01.103.2015.MZ 2015-05-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-25 2015-03-23 ABP.6740.01.96.2015.KS 2015-04-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-25 2015-05-25 ABP.6740.01.102.2015.JR 2015-06-10 wydano decyzję odmowy
2015-03-24 2015-05-25 ABP.6740.01.97.2015.KS 2015-04-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-24 2015-05-25 ABP.6740.01.101.2015.MR 2015-04-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-24 2015-05-25 ABP.6740.01.100.2015.KS 2015-04-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-24 2015-05-25 ABP.6740.01.99.2015.KS 2015-04-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-24 2015-05-25 ABP.6740.01.98.2015.MR 2015-04-08 wycofanie wniosku
2015-03-23 2015-05-25 ABP.6740.01.95.2015.EP 2015-05-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-20 2015-05-20 ABP.6740.01.93.2015.JR 2015-04-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-20 2015-05-20 ABP.6740.01.92.2015.JR 2015-04-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-20 2015-05-20 ABP.6740.01.94.2015.EP 2015-05-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-19 2015-05-19 ABP.6740.01.91.2015.JR 2015-04-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-18 2015-05-19 ABP.6740.01.90.2015.EP 2015-06-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-18 2015-03-31 ABP.6740.01.89.2015.JR 2015-03-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-17 2015-05-18 ABP.6740.01.88.2015.MR 2015-04-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-17 2015-05-18 ABP.6740.01.87.2015.MR 2015-04-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-17 2015-05-18 ABP.6740.01.86.2015.JR 2015-04-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-16 2015-05-18 ABP.6740.01.85.2015.EP 2015-06-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-16 2015-03-31 ABP.6740.01.84.2015.JR 2015-03-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-16 2015-05-18 ABP.6730.01.83.2015.JR 2015-04-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-13 2015-05-13 ABP.6740.01.82.2015.KS 2015-04-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-13 2015-05-13 ABP.6740.01.81.2015.EP 2015-04-21 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2015-03-12 2015-03-31 ABP.6740.01.80.2015.JR 2015-03-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-12 2015-05-12 ABP.6740.01.79.2015.MR 2015-05-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-11 2015-05-11 ABP.6740.01.78.2015.KS 2015-03-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-11 2015-05-11 ABP.6740.01.77.2015.EP 2015-06-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-11 2015-05-11 ABP.6740.01.75.2015.KS 2015-04-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-11 2015-05-11 ABP.6740.01.76.2015.MR 2015-04-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-09 2015-05-11 ABP.6740.01.74.2015.JR 2015-05-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-06 2015-05-06 ABP.6740.01.73.2015.EP 2015-05-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-06 2015-05-06 ABP.6740.01.72.2015.MZ 2015-04-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-06 2015-05-06 ABP.6740.01.71.2015.EP 2015-05-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-05 2015-05-06 ABP.6740.01.70.2015.EP 2015-04-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-04 2015-05-04 ABP.6740.01.69.2015.MR 2015-04-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-04 2015-05-04 ABP.6740.01.68.2015.MR 2015-03-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-03 2015-05-04 ABP.6740.01.67.2015.EP 2015-05-08 umorzono postępowanie
2015-03-03 2015-05-04 ABP.6740.01.66.2015.EP 2015-08-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-02 2015-05-04 ABP.6740.01.64.2015.KS 2015-06-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-02 2015-05-04 ABP.6740.01.63.2015.KS 2015-03-24 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-02 2015-05-04 ABP.6740.01.62.2015.MR 2015-03-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-03-02 2015-05-04 ABP.6740.01.65.2015.MZ 2015-04-27 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2015-02-27 2015-05-27 ABP.6740.01.61.2015.KS 2015-03-19 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2015-02-27 2015-04-27 ABP.6740.01.60.2015.KS 2015-04-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-02-26 2015-04-27 ABP.6740.01.59.2015.JR 2015-03-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-02-24 2015-04-24 ABP.6740.01.58.2015.JR 2015-04-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-02-24 2015-04-24 ABP.6740.01.57.2015.MR 2015-03-30 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2015-02-20 2015-04-20 ABP.6740.01.56.2015.MZ 2015-04-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-02-19 2015-04-20 ABP.6740.01.55.2015.HG 2015-03-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-02-19 2015-04-20 ABP.6740.01.54.2015.MZ 2015-05-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-02-18 2015-04-20 ABP.6740.01.53.2015.MZ 2015-04-17 zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
2015-02-18 2015-04-20 ABP.6740.01.52.2015.JR 2016-03-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-02-17 2015-04-17 ABP.6740.01.51.2015.JR 2015-04-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-02-16 2015-04-16 ABP.6740.01.50.2015.EP 2015-03-12 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2015-02-16 2015-04-16 ABP.6740.01.49.2015.JR 2015-05-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-02-16 2015-04-16 ABP.6740.01.48.2015.EP 2015-06-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-02-16 2015-04-16 ABP.6740.01.47.2015.KS 2015-05-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-02-16 2015-04-16 ABP.6740.01.46.2015.KS 2015-04-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-02-16 2015-04-16 ABP.6740.01.44.2015.MZ 2015-04-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-02-16 2015-04-16 ABP.6740.01.43.2015.EP 2015-04-29 umorzono postępowanie
2015-02-16 2015-04-16 ABP.6740.01.42.2015.JR 2015-03-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-02-13 2015-04-13 ABP.6740.01.45.2015.EP 2015-04-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-02-13 2015-04-13 ABP.6740.01.41.2015.MR 2015-03-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-02-12 2015-04-13 ABP.6740.01.40.2015.JR 2015-03-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-02-10 2015-04-09 ABP.6740.01.39.2015.EP 2015-05-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-02-10 2015-04-09 ABP.6740.01.38.2015.MZ 2015-03-12 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2015-02-10 2015-03-31 ABP.6740.01.37.2015.EP 2015-04-07 sprostowanie oczywistej omyłki
2015-02-10 2015-04-06 ABP.6740.01.36.2015.JR 2015-03-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-02-10 2015-04-06 ABP.6740.01.35.2015.MZ 2015-03-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-02-10 2015-04-06 ABP.6740.01.34.2015.EP 2015-04-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-02-06 2015-04-06 ABP.6740.01.33.2015.MR 2015-02-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-02-06 2015-04-06 ABP.6740.01.32.2015.M 2015-05-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-02-06 2015-04-06 ABP.6740.01.31.2015.JR 2015-03-02 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-02-06 2015-04-06 ABP.6740.01.30.2015.JR 2015-06-01 wydano decyzję odmowy
2015-02-06 2015-04-06 ABP.6740.01.29.2015.KS 2015-03-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-02-06 2015-04-06 ABP.6740.01.28.2015.MZ 2015-04-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-02-06 2015-04-06 ABP.6740.01.27.2015.MR 2015-03-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-02-06 2015-04-06 ABP.6740.01.26.2015.KS 2015-03-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-02-06 2015-04-06 ABP.6740.01.25.2015.MZ 2015-02-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-01-30 2015-03-30 ABP.6740.01.24.2015.MZ 2015-02-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-01-30 2015-03-30 ABP.6740.01.23.2015.EP 2015-02-18 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2015-01-23 2015-03-23 ABP.6740.01.22.2015.JR 2015-05-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-01-23 2015-03-23 ABP.6740.01.21.2015.MR 2015-04-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-01-23 2015-03-23 ABP.6740.01.20.2015.KS 2015-02-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-01-22 2015-03-23 ABP.6740.01.19.2015.MR 2015-02-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-01-22 2015-03-23 ABP.6740.01.18.2015.JR 2015-05-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-01-21 2015-03-23 ABP.6740.01.17.2015.MZ 2015-03-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-01-21 2015-03-23 ABP.6740.01.16.2015.JR 2015-03-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-01-20 2015-03-19 ABP.6740.01.15.2015.MR 2015-02-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-01-20 2015-03-16 ABP.6740.01.14.2015.MZ 2015-04-17 wydano decyzję odmowy
2015-01-20 2015-03-16 ABP.6740.01.13.2015.MZ 2015-04-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-01-20 2015-03-16 ABP.6740.01.12.2015.MZ 2015-02-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-01-20 2015-02-09 ABP.6740.01.11.2015.KS 2015-02-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-01-15 2015-03-16 ABP.6740.01.10.2015.JR 2015-03-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-01-15 2015-03-16 ABP.6740.01.9.2015.MZ 2015-02-25 wycofanie wniosku
2015-01-15 2015-03-16 ABP.6740.01.8.2015.KS 2015-03-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-01-12 2015-03-12 ABP.6740.01.6.2015.KS 2015-03-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-01-12 2015-03-12 ABP.6740.01.7.2014.MZ 2015-02-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-01-09 2015-03-09 ABP.6740.01.5.2015.KS 2016-02-16 wydano decyzję odmowy
2015-01-08 2015-03-09 ABP.6740.01.4.2015.MR 2015-02-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-01-07 2015-02-09 ABP.6740.01.3.2015.JR 2015-02-09 wycofanie wniosku
2015-01-07 2015-03-09 ABP.6740.01.2.2015.JR 2015-06-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2015-01-02 2015-03-02 ABP.6740.01.1.2015.MR 2015-02-16 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2014-12-31 2015-02-09 ABP.6740.01.560.2014.MZ 2015-02-09 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2014-12-31 2015-03-02 ABP.6740.01.559.2014.MZ 2015-02-19 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2014-12-31 2015-03-02 ABP.6740.01.558.2014.MZ 2015-02-19 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2014-12-31 2015-03-02 ABP.6740.01.557.2014.MO 2015-05-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-12-31 2015-03-02 ABP.6740.01.556.2014.MR 2015-02-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-12-30 2015-03-02 ABP.6740.01.555.2014.MO 2015-04-13 wydano decyzję odmowy
2014-12-30 2015-03-02 ABP.6740.01.554.2014.MZ 2015-03-24 przesłano odwołanie
2014-12-29 2015-03-02 ABP.6740.01.553.2014.JR 2015-03-11 sprostowanie oczywistej omyłki
2014-12-29 2015-03-02 ABP.6740.01.552.2014.JR 2015-02-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-12-29 2015-03-02 ABP.6740.01.551.2014.KS 2015-01-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-12-29 2015-03-02 ABP.6740.01.550.2014.MZ 2015-02-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-12-23 2015-02-23 ABP.6740.01.549.2014.MO 2015-04-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-12-22 2015-02-23 ABP.6740.01.548.2014.EP 2015-05-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-12-22 2015-02-23 ABP.6740.01.547.2014.JR 2015-02-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-12-22 2015-02-23 ABP.6740.01.546.2014.MR 2015-03-03 umorzono postępowanie
2014-12-22 2015-02-12 ABP.6740.01.545.2014.EP 2015-02-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-12-19 2015-02-19 ABP.6740.01.544.2014.EP 2015-02-16 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2014-12-19 2015-02-19 ABP.6740.01.543.2014.EP 2015-02-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-12-19 2015-01-21 ABP.6740.01.542.2014.HG 2015-01-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-12-19 2015-02-19 ABP.6740.01.541.2014.MO 2015-01-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-12-19 2015-01-21 ABP.6740.01.540.2014.MO 2015-01-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-12-18 2015-02-18 ABP.6740.01.539.2014.EP 2015-02-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-12-17 2015-02-17 ABP.6740.01.538.2014.JR 2015-01-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-12-17 2015-02-17 ABP.6740.01.537.2014.MO 2015-07-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-12-16 2015-02-16 ABP.6740.01.536.2014.KS 2015-01-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-12-15 2015-02-16 ABP.6740.01.535.2014.EP 2015-01-02 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2014-12-12 2015-02-12 ABP.6740.01.534.2014.EP 2015-03-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-12-11 2015-02-11 ABP.6740.01.533.2014.JR 2015-01-07 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2014-12-11 2015-02-11 ABP.6740.01.532.2014.EP 2014-12-19 wycofanie wniosku
2014-12-10 2015-02-10 ABP.6740.01.531.2014.MO 2015-02-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-12-09 2015-02-09 ABP.6740.01.530.2014.EP 2015-01-16 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2014-12-08 2015-02-09 ABP.6740.01.529.2014.MO 2014-12-30 umorzono postępowanie
2014-12-08 2015-02-09 ABP.6740.01.528.2014.JR 2015-07-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-12-08 2015-02-09 ABP.6740.01.527.2014.EP 2015-01-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-12-05 2015-02-05 ABP.6740.01.526.2014.MZ 2015-01-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-12-05 2015-02-05 ABP.6740.01.525.2014.KS 2014-12-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-12-05 2015-02-05 ABP.6740.01.524.2014.KS 2014-12-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-12-04 2015-02-04 ABP.6740.01.523.2014.EP 2015-02-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-12-03 2015-01-21 ABP.6740.01.522.2014.MO 2015-01-21 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2014-12-03 2015-02-03 ABP.6740.01.521.2014.MO 2015-02-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-12-03 2015-02-03 ABP.6740.01.520.2014.MR 2014-12-31 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2014-12-02 2015-01-20 ABP.6740.01.519.2014.MO 2015-01-21 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2014-12-01 2015-02-02 ABP.6740.01.518.2014.KS 2015-03-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-12-01 2015-02-02 ABP.6740.01.517.2014.MO 2015-01-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-12-01 2015-02-11 ABP.6740.01.516.2014.EP 2015-02-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-12-01 2015-02-02 ABP.6740.01.502.2014.EP 2014-12-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-11-28 2015-01-28 ABP.6740.01.515.2014.JR 2015-01-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-11-28 2015-01-28 ABP.6740.01.514.2014.EP 2015-03-06 decyzja odmowna
2014-11-28 2015-01-28 ABP.6740.01.513,2014.HG 2015-02-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-11-21 2015-01-21 ABP.6740.01.512.2014.EP 2014-12-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-11-21 2015-01-21 ABP.6740.01.511.2014.MR 2014-12-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-11-21 2015-01-21 ABP.6740.01.510.2014.JR 2015-01-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-11-21 2015-01-20 ABP.6740.01.509.2014.MR 2015-01-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-11-20 2015-01-20 ABP.6740.01.508.2014.MR 2015-02-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-11-20 2015-01-20 ABP.6740.01.507.2014.JR 2014-12-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-11-19 2015-01-19 ABP.6740.01.506.2014.KS 2015-01-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-11-18 2015-01-19 ABP.6740.01.505.2014.JR 2015-05-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-11-18 2015-01-19 ABP.6740.01.504.2014.EP 2014-12-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-11-18 2015-01-19 ABP.6740.01.503.2014.JR 2015-01-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-11-17 2015-01-19 ABP.6740.01.501.2014.MO 2014-12-02 wycofanie wniosku
2014-11-17 2015-01-19 ABP.6740.01.500.2014.KS 2014-12-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-11-14 2015-01-14 ABP.6740.01.499.2014.MR 2014-12-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-11-14 2015-01-14 ABP.6740.01.498.2014.JR 2014-12-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-11-14 2015-01-14 ABP.6740.01.497.2014.JR 2015-01-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-11-14 2015-01-14 ABP.6740.01.496.2014.JR 2014-12-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-11-13 2015-01-16 ABP.6740.01.495.2014.MZ 2015-01-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-11-13 2015-01-13 ABP.6740.01.494.2014.EP 2015-01-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-11-13 2015-01-13 ABP.6740.01.493.2014.MO 2014-12-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-11-13 2015-01-13 ABP.6740.01.492.2014.MR 2014-12-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-11-12 2015-01-12 ABP.6740.01.491.2014.EP 2014-12-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-11-12 2015-01-12 ABP.6740.01.490.2014.EP 2015-01-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-11-07 2015-02-04 ABP.6740.01.489.2014.EP 2015-02-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-11-07 2015-01-07 ABP.6740.01.488.2014.JR 2014-11-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-11-06 2015-01-06 ABP.6740.01.487.2014.KS 2014-11-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-11-05 2015-01-06 ABP.6740.01.484.2014.EP 2014-12-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-11-05 2015-01-06 ABP.6740.01.483.2014.MO 2014-12-09 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2014-11-05 2015-01-05 ABP.6740.01.486.2014.MO 2015-02-16 wydano decyzję odmowy
2014-11-05 2015-01-05 ABP.6740.01.485.2014.MR 2015-09-14 przesłano odwołanie
2014-11-04 2015-01-19 ABP.6740.01.482.2014.EP 2015-01-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-11-04 2015-01-05 ABP.6740.01.481.2014.MO 2014-12-09 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2014-10-31 2014-12-31 ABP.6740.01.480.2014.EP 2014-12-05 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2014-10-31 2014-12-31 ABP.6740.01.479.2014.EP 2015-03-03 wydano decyzję odmowy
2014-10-31 2014-12-31 ABP.6740.01.478.2014.JR 2015-02-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-31 2014-12-31 ABP.6740.01.477.2014.EP 2014-12-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-31 2014-12-31 ABP.6740.01.476.2014.EP 2014-12-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-31 2014-12-31 ABP.6740.01.475.2014.EP 2014-12-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-30 2014-12-30 ABP.6740.01.474.2014.MZ 2014-12-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-29 2014-12-29 ABP.6740.01.473.2014.JR 2014-12-03 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2014-10-29 2014-12-29 ABP.6740.01.472.2014.MZ 2014-12-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-29 2014-12-29 ABP.6740.01.471.2014.JR 2014-12-19 sprostowanie oczywistej omyłki
2014-10-28 2014-12-29 ABP.6740.01.470.2014.HG 2014-11-25 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2014-10-28 2014-12-29 ABP.6740.01.469.2014.MO 2014-12-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-27 2014-12-29 ABP.6740.01.468.2014.MZ 2014-12-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-27 2014-12-29 ABP.6740.01.467.2014.EP 2014-11-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-27 2014-12-29 ABP.6740.01.466.2014.EP 2014-11-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-27 2014-12-29 ABP.6740.01.465.2014.HG 2014-11-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-27 2014-12-29 ABP.6740.01.464.2014.EP 2014-11-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-24 2014-12-24 ABP.6740.01.463.2014.JR 2014-12-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-24 2014-12-24 ABP.6740.01.462.2014.HG 2014-11-20 wycofanie wniosku
2014-10-24 2014-12-24 ABP.6740.01.461.2014.MR 2014-12-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-24 2014-12-24 ABP.6740.01.460.2014.HG 2014-11-20 wycofanie wniosku
2014-10-24 2014-12-24 ABP.6740.01.459.2014.MO 2014-12-02 sprostowanie oczywistej omyłki
2014-10-23 2014-12-23 ABP.6740.01.458.2014.EP 2014-12-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-22 2014-12-22 ABP.6740.01.457.2014.JR 2014-11-25 sprostowanie oczywistej omyłki
2014-10-22 2014-12-22 ABP.6740.01.456.2014.MO 2015-03-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-22 2014-12-22 ABP.6740.01.455.2014.HG 2014-12-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-21 2014-12-22 ABP.6740.01.454.2014.JR 2014-12-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-21 2014-12-22 ABP.6740.01.453.2014.EP 2014-11-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-21 2014-12-22 ABP.6740.01.452.2014.MR 2014-12-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-20 2014-12-22 ABP.6740.01.451.2014.MO 2014-10-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-20 2014-12-22 ABP.6740.01.450.2014.KS 2014-11-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-20 2014-12-22 ABP.6740.01.449.2014.KS 2014-11-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-17 2014-12-17 ABP.6740.01.448.2014.MR 2014-10-24 wycofanie wniosku
2014-10-17 2014-12-17 ABP.6740.01.447.2014.MR 2014-12-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-17 2014-12-17 ABP.6740.01.446.2014.JR 2014-11-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-17 2014-12-17 ABP.6740.01.445.2014.JR 2014-11-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-16 2014-12-16 ABP.6740.01.444.2014.MR 2014-11-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-15 2014-12-15 ABP.6740.01.443.2014.MZ 2014-11-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-14 2014-12-15 ABP.6740.01.442.2014.MO 2014-10-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-14 2014-12-15 ABP.6740.01.441.2014.KS 2014-12-30 umorzono postępowanie
2014-10-14 2014-12-15 ABP.6740.01.440.2014.MO 2014-10-31 wycofanie wniosku
2014-10-13 2014-12-15 ABP.6740.01.439.2014.KS 2016-02-01 wydano decyzję odmowy
2014-10-13 2014-12-15 ABP.6740.01.438.2014.MR 2014-11-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-10 2014-12-10 ABP.6740.01.437.2014.KS 2014-11-19 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2014-10-10 2014-12-10 ABP.6740.01.436.2014.EP 2014-10-13 badanie kompletności wniosku
2014-10-10 2014-12-10 ABP.6740.01.435.2014.KS 2014-12-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-09 2014-12-09 ABP.6740.01.434.2014.MR 2014-12-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-08 2014-12-08 ABP.6740.01.433.2014.KS 2014-11-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-08 2014-12-08 ABP.6740.01.432.2014.EP 2014-12-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-07 2014-12-08 ABP.6740.01.431.2014.AZ 2014-11-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-07 2014-12-08 ABP.6740.01.430.2014.EP 2014-10-20 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2014-10-07 2014-12-08 ABP.6740.01.429.2014.AZ 2014-11-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-06 2014-12-08 ABP.6740.01.428.2014.MR 2014-12-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-06 2014-12-08 ABP.6740.01.427.2014.MR 2014-11-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-06 2014-12-08 ABP.6740.01.426.2014.KS 2014-10-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-06 2014-12-08 ABP.6740.01.425.2014.MR 2014-12-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-03 2014-12-03 ABP.6740.01.424.2014.MR 2014-12-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-03 2014-12-03 ABP.6740.01.423.2014.KS 2014-10-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-02 2014-12-02 ABP.6740.01.422.2014.MO 2014-10-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-02 2014-12-02 ABP.6740.01.421.2014.EP 2014-11-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-01 2014-12-01 ABP.6740.01.420.2014.MZ 2014-11-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-10-01 2014-12-01 ABP.6740.01.419.2014.JR 2014-12-01 wydano decyzję odmowy
2014-10-01 2014-12-01 ABP.6740.01.418.2014.EP 2014-10-10 wycofanie wniosku
2014-09-30 2014-12-01 ABP.6740.01.417.2014.EP 2014-11-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-09-29 2014-12-01 ABP.6740.01.416.2014.MZ 2014-12-11 umorzono postępowanie
2014-09-26 2014-11-26 ABP.6740.01.415.2014.MR 2015-02-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-09-26 2014-11-26 ABP.6740.01.414.2014.MR 2014-11-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-09-26 2014-11-26 ABP.6740.01.413.2014.JR 2014-11-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-09-25 2014-11-25 ABP.6740.01.412.2014.JR 2014-10-21 wycofanie wniosku
2014-09-25 2014-11-25 ABP.6740.01.411.2014.JR 2014-10-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-09-25 2014-11-25 ABP.6740.01.410.2014.JR 2014-11-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-09-25 2014-11-25 ABP.6740.01.409.2014.JR 2014-11-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-09-24 2014-11-24 ABP.6740.01.408.2014.MZ 2014-10-30 wycofanie wniosku
2014-09-24 2014-11-24 ABP.6740.01.407.2014.EP 2014-11-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-09-22 2014-11-24 ABP.6740.01.406.2014.EP 2014-10-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-09-22 2014-11-24 ABP.6740.01.405.2014.MZ 2014-12-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-09-19 2014-11-19 ABP.6740.01.404.2014.EP 2014-11-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-09-19 2014-11-19 ABP.6740.01.403.2014.JR 2014-10-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-09-19 2014-11-19 ABP.6740.01.402.2014.MZ 2014-10-24 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2014-09-17 2014-11-17 ABP.6740.01.401.2014.EP 2014-10-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-09-15 2014-11-17 ABP.6740.01.400.2014.JR 2014-10-24 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2014-09-15 2014-11-17 ABP.6740.01.399.2014.JR 2014-10-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-09-12 2014-11-12 ABP.6740.01.398.2014.EP 2014-10-24 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2014-09-11 2014-11-12 ABP.6740.01.397.2014.JR 2014-09-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-09-10 2014-11-10 ABP.6740.01.396.2014.EP 2014-10-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-09-09 2014-11-10 ABP.6740.01.395.2014.MZ 2014-10-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-09-08 2014-11-10 ABP.6740.01.394.2014.MZ 2014-10-01 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2014-09-08 2014-11-10 ABP.6740.01.393.2014.MR 2014-10-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-09-05 2014-11-05 ABP.6740.01.392.2014.MR 2014-10-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-09-05 2014-11-05 ABP.6740.01.391.2014.AZ 2014-10-27 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2014-09-03 2014-11-03 ABP.6740.01.390.2014.JR 2015-03-04 sprostowanie oczywistej omyłki
2014-09-03 2014-11-03 ABP.6740.01.389.2014.EP 2014-10-22 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2014-09-02 2014-11-03 ABP.6740.01.388.2014.MR 2014-10-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-09-02 2014-11-03 ABP.6740.01.387.2014.KS 2014-10-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-09-01 2014-11-03 ABP.6740.01.386.2014.MZ 2014-09-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-29 2014-10-29 ABP.6740.01.385.2014.MR 2014-10-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-29 2014-10-29 ABP.6740.01.384.2014.KS 2014-10-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-29 2014-10-29 ABP.6740.01.383.2014.JR 2014-09-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-29 2014-10-29 ABP.6740.01.382.2014.MR 2014-10-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-28 2014-10-28 ABP.6740.01.381.2014.EP 2014-09-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-28 2014-10-28 ABP.6740.01.380.2014.MZ 2014-09-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-27 2014-10-27 ABP.6740.01.379.2014.EP 2014-09-25 wycofanie wniosku
2014-08-26 2014-10-27 ABP.6740.01.378.2014.JR 2015-03-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-26 2014-10-27 ABP.6740.01.377.2014.MR 2014-09-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-25 2014-10-27 ABP.6740.01.376.2014.KS 2014-09-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-25 2014-10-27 ABP.6740.01.375.2014.KS 2014-09-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-25 2014-10-27 ABP.6740.01.374.2014.KS 2014-09-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-25 2014-10-27 ABP.6740.01.373.2014.MR 2014-11-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-21 2014-10-21 ABP.6740.01.371.2014.KS 2014-09-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-21 2014-10-21 ABP.6740.01.370.2014.AZ 2014-10-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-21 2014-10-21 ABP.6740.01.372.2014.AZ 2014-10-02 wycofanie wniosku
2014-08-20 2014-10-20 ABP.6740.01.369.2014.AZ 2014-09-22 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2014-08-19 2014-10-20 ABP.6740.01.368.2014.EP 2014-09-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-18 2014-10-20 ABP.6740.01.367.2014.JR 2014-09-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-18 2014-10-20 ABP.6740.01.366.2014.MZ 2014-10-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-14 2014-10-14 ABP.6740.01.365.2014.MZ 2014-10-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-14 2014-10-14 ABP.6740.01.364.2014.MZ 2014-12-02 uchylenie decyzji i wydanie decyzji pozwolenia na budowę
2014-08-14 2014-10-14 ABP.6740.01.363.2014.MR 2014-09-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-14 2014-10-14 ABP.6740.01.362.2014.EP 2014-10-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-14 2014-10-14 ABP.6740.01.361.2014.MR 2014-08-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-13 2014-10-13 ABP.6740.01.360.2014.JR 2014-09-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-13 2014-10-13 ABP.6740.01.359.2014.EP 2014-09-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-13 2014-10-13 ABP.6740.01.358.2014.MZ 2014-10-13 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2014-08-13 2014-10-13 ABP.6740.01.357.2014.JR 2014-10-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-12 2014-10-13 ABP.6740.01.355.2014.EP 2014-09-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-12 2014-10-13 ABP.6740.01.356.2014.JR 2014-09-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-11 2014-10-13 ABP.6740.01.354.2014.EP 2014-09-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-11 2014-10-13 ABP.6740.01.353.2014.MR 2014-09-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-11 2014-10-13 ABP.6740.01.352.2014.EP 2014-09-10 wycofanie wniosku
2014-08-08 2014-10-08 ABP.6740.01.351.2014.MR 2014-09-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-08 2014-10-08 ABP.6740.01.350.2014.HG 2014-08-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-08 2014-10-08 ABP.6740.01.349.2014.KS 2014-09-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-07 2014-10-07 ABP.6740.01.348.2014.EP 2014-09-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-07 2014-10-07 ABP.6740.01.347.2014.EP 2014-09-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-07 2014-10-07 ABP.6740.01.346.2014.JR 2014-09-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-07 2014-10-07 ABP.6740.01.345.2014.JR 2014-08-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-06 2014-10-06 ABP.6740.01.344.2014.EP 2014-08-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-05 2014-10-06 ABP.6740.01.343.2014.AZ 2014-09-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-05 2014-10-06 ABP.6740.01.342.2014.EP 2014-09-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-05 2014-10-06 ABP.6740.01.341.2014.JR 2014-09-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-04 2014-10-06 ABP.6740.01.340.2014.EP 2014-09-16 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2014-08-04 2014-10-06 ABP.6740.01.339.2014.AZ 2014-12-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-04 2014-10-06 ABP.6740.01.338.2014.EP 2014-12-10 wydano decyzję odmowy
2014-08-04 2014-10-06 ABP.6740.01.337.2014.EP 2014-10-17 umorzono postępowanie
2014-08-04 2014-10-06 ABP.6740.01.336.2014.MR 2014-08-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-08-01 2014-10-01 ABP.6740.01.335.2014.JR 2014-09-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-31 2014-10-01 ABP.6740.01.334.2014.EP 2014-10-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-30 2014-10-30 ABP.6740.01.333.2014.MZ 2014-08-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-30 2014-09-30 ABP.6740.01.332.2014.EP 2014-12-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-30 2014-09-30 ABP.6740.01.331.2014.JR 2014-08-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-25 2014-09-25 ABP.6740.01.330.2014.EP 2014-10-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-25 2014-09-25 ABP.6740.01.329.2014.MZ 2014-09-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-25 2014-09-25 ABP.6740.01.328.2014.EP 2014-09-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-25 2014-09-25 ABP.6740.01.327.2014.MR 2014-09-16 wycofanie wniosku
2014-07-25 2014-09-25 ABP.6740.01.326.2014.EP 2014-09-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-24 2014-09-24 ABP.6740.01.325.2014.KS 2014-09-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-24 2014-09-24 ABP.6740.01.324.2014.EP 2014-09-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-23 2014-09-23 ABP.6740.01.323.2014.MR 2014-08-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-23 2014-09-23 ABP.6740.01.322.2014.MR 2014-09-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-22 2014-09-22 ABP.6740.01.321.2014.EP 2014-09-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-18 2014-09-18 ABP.6740.01.320.2014.AZ 2014-10-21 wydano decyzję odmowy
2014-07-16 2014-09-16 ABP.6740.01.319.2014.EP 2014-08-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-14 2014-09-15 ABP.6740.01.318.2014.MZ 2014-08-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-14 2014-09-15 ABP.6740.01.317.2014.JR 2014-08-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-14 2014-09-15 ABP.6740.01.316.2014.JR 2014-08-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-14 2014-09-15 ABP.6740.01.315.2014.AZ 2015-01-30 uchybienie terminu do wniesienia odwołania
2014-07-14 2014-09-15 ABP.6740.01.314.2014.MR 2014-08-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-14 2014-09-15 ABP.6740.01.313.2014.EP 2014-07-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-14 2014-09-15 ABP.6740.01.312.2014.MZ 2014-11-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-11 2014-09-11 ABP.6740.01.311.2014.KS 2014-08-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-11 2014-09-11 ABP.6740.01.310.2014.MR 2014-08-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-10 2014-09-10 ABP.6740.01.309.2014.MR 2014-10-21 wydano decyzję odmowy
2014-07-10 2014-09-10 ABP.6740.01.308.2014.AZ 2014-08-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-10 2014-09-10 ABP.6740.01.307.2014.MZ 2014-08-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-10 2014-09-10 ABP.6740.01.306.2014.AZ 2014-08-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-10 2014-09-10 ABP.6740.01.305.2014.MZ 2014-09-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-09 2014-09-09 ABP.6740.01.304.2014.AZ 2014-08-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-09 2014-09-09 ABP.6740.01.303.2014.MR 2014-08-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-08 2014-09-08 ABP.6740.01.302.2014.EP 2014-10-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-08 2014-09-08 ABP.6740.01.301.2014.EP 2014-08-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-07 2014-09-08 ABP.6740.01.300.2014.KS 2014-07-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-07 2014-09-08 ABP.6740.01.299.2014.JR 2014-08-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-07 2014-09-08 ABP.6740.01.298.2014.KS 2014-07-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-07 2014-09-08 ABP.6740.01.297.2014.MR 2014-07-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-04 2014-09-04 ABP.6740.01.296.2014.EP 2014-07-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-04 2014-09-04 ABP.6740.01.295.2014.MZ 2014-07-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-04 2014-09-04 ABP.6740.01.294.2014.MR 2014-07-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-03 2014-09-03 ABP.6740.01.293.2014.KS 2014-07-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-03 2014-09-03 ABP.6740.01.292.2014.KS 2014-09-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-03 2014-09-03 ABP.6740.01.291.2014.KS 2014-07-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-03 2014-09-03 ABP.6740.01.290.2014.MZ 2014-09-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-03 2014-09-03 ABP.6740.01.289.2014.KS 2014-07-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-03 2014-09-03 ABP.6740.01.288.2014.KS 2014-07-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-02 2014-09-02 ABP.6740.01.287.2014.KS 2014-07-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-02 2014-09-02 ABP.6740.01.286.2014.JR 2014-08-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-02 2014-09-02 ABP.6740.01.285.2014.JR 2014-08-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-02 2014-09-02 ABP.6740.01.284.2014.KS 2014-07-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-02 2014-09-02 ABP.6740.01.283.2014.KS 2014-07-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-02 2014-09-02 ABP.6740.01.282.2014.AZ 2014-08-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-01 2014-09-01 ABP.6740.01.281.2014.KS 2014-07-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-01 2014-09-01 ABP.6740.01.280.2014.KS 2014-07-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-01 2014-09-01 ABP.6740.01.279.2014.JR 2014-09-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-01 2014-09-01 ABP.6740.01.278.2014.EP 2014-08-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-01 2014-09-01 ABP.6740.01.277.2014.KS 2014-07-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-01 2014-09-01 ABP.6740.01.276.2014.KS 2014-07-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-01 2014-09-01 ABP.6740.01.275.2014.KS 2014-07-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-01 2014-09-01 ABP.6740.01.274.2014.KS 2014-07-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-07-01 2014-09-01 ABP.6740.01.273.2014.KS 2014-07-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-30 2014-08-29 ABP.6740.01.272.2014.KS 2014-07-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-30 2014-08-29 ABP.6740.01.271.2014.KS 2014-07-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-30 2014-08-29 ABP.6740.01.270.2014.MR 2014-07-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-27 2014-08-27 ABP.6740.01.269.2014.KS 2014-07-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-27 2014-08-27 ABP.6740.01.268.2014.KS 2014-07-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-26 2014-08-26 ABP.6740.01.267.2014.AZ 2014-10-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-26 2014-08-26 ABP.6740.01.266.2014.AZ 2014-10-13 sprostowanie oczywistej omyłki
2014-06-26 2014-08-26 ABP.6740.01.265.2014.MR 2014-11-05 wydano decyzję odmowy
2014-06-26 2014-08-26 ABP.6740.01.264.2014.MR 2014-07-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-25 2014-08-25 ABP.6740.01.263.2014.EP 2014-10-08 umorzono postępowanie
2014-06-25 2014-08-25 ABP.6740.01.262.2014.MR 2014-08-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-25 2014-08-25 ABP.6740.01.261.2014.MR 2014-09-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-25 2014-08-25 ABP.6740.01.260.2014.MR 2014-10-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-24 2014-08-25 ABP.6740.01.259.2014.JR 2014-08-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-24 2014-08-25 ABP.6740.01.258.2014.KS 2014-07-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-24 2014-08-25 ABP.6740.01.257.2014.KS 2014-07-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-23 2014-08-25 ABP.6740.01.256.2014.EP 2014-07-07 wycofanie wniosku
2014-06-23 2014-08-25 ABP.6740.01.255.2014.KS 2014-07-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-23 2014-08-25 ABP.6740.01.254.2014.EP 2014-07-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-23 2014-08-25 ABP.6740.01.253.2014.KS 2014-07-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-20 2014-08-20 ABP.6740.01.252.2014.KS 2014-07-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-20 2014-08-20 ABP.6740.01.251.2014.EP 2014-07-17 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2014-06-18 2014-08-18 ABP.6740.01.250.2014.MZ 2014-07-11 wycofanie wniosku
2014-06-18 2014-08-18 ABP.6740.01.249.2014.JR 2014-07-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-18 2014-08-18 ABP.6740.01.248.2014.AZ 2014-10-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-17 2014-08-18 ABP.6740.01.247.2014.KS 2014-07-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-17 2014-08-18 ABP.6740.01.246.2014.MZ 2014-07-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-17 2014-08-18 ABP.6740.01.245.2014.MR 2014-09-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-17 2014-08-18 ABP.6740.01.244.2014.EP 2014-07-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-16 2014-08-18 ABP.6740.01.243.2014.EP 2014-07-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-16 2014-08-18 ABP.6740.01.242.2014.KS 2014-07-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-16 2014-08-18 ABP.6740.01.241.2014.KS 2014-07-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-16 2014-08-18 ABP.6740.01.240.2014.MR 2014-07-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-16 2014-08-18 ABP.6740.01.239.2014.AZ 2014-08-11 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2014-06-13 2014-08-13 ABP.6740.01.238.2014.MZ 2014-07-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-13 2014-08-13 ABP.6740.01.237.2014.MZ 2014-07-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-13 2014-08-13 ABP.6740.01.236.2014.MZ 2014-07-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-13 2014-08-13 ABP.6740.01.235.2014.KS 2014-07-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-13 2014-08-13 ABP.6740.01.234.2014.MZ 2014-07-31 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2014-06-13 2014-08-13 ABP.6740.01.233.2014.EP 2014-07-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-12 2014-08-12 ABP.6740.01.231.2014.KS 2014-07-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-12 2014-08-12 ABP.6740.01.232.2014.EP 2014-06-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-11 2014-08-11 ABP.6740.01.230.2014.MZ 2014-07-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-11 2014-08-11 ABP.6740.01.229.2014.MR 2014-07-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-10 2014-08-11 ABP.6740.01.228.2014.MR 2014-07-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-10 2014-08-11 ABP.6740.01.227.2014.KS 2014-07-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-10 2014-08-11 ABP.6740.01.226.2014.JR 2014-07-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-10 2014-08-11 ABP.6740.01.225.2014.JR 2014-07-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-09 2014-08-11 ABP.6740.01.224.2014.MR 2014-06-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-09 2014-08-11 ABP.6740.01.223.2014.MR 2014-07-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-09 2014-08-11 ABP.6740.01.222.2014.KS 2014-06-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-06 2014-08-06 ABP.6740.01.221.2014.EP 2014-07-09 wycofanie wniosku
2014-06-06 2014-08-06 ABP.6740.01.220.2014.JR 2014-10-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-06 2014-08-06 ABP.6740.01.219.2014.JR 2014-07-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-06 2014-08-06 ABP.6740.01.218.2014.EP 2014-06-18 wycofanie wniosku
2014-06-05 2014-08-05 ABP.6740.01.217.2014.JR 2014-07-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-05 2014-08-05 ABP.6740.01.216.2014.MZ 2014-08-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-04 2014-08-04 ABP.6740.01.215.2014.AZ 2014-09-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-04 2014-08-04 ABP.6740.01.214.2014.EP 2014-07-17 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2014-06-03 2014-08-04 ABP.6740.01.213.2014.AZ 2014-08-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-06-02 2014-08-04 ABP.6740.01.212.2014.EP 2014-06-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-29 2014-07-29 ABP.6740.01.211.2014.JR 2014-06-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-26 2014-07-28 ABP.6740.01.210.2014.AZ 2014-06-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-26 2014-07-28 ABP.6740.01.209.2014.AZ 2014-09-17 umorzono postępowanie
2014-05-26 2014-07-28 ABP.6740.01.208.2014.EP 2014-07-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-23 2014-07-23 ABP.6740.01.207.2014.EP 2014-06-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-23 2014-07-23 ABP.6740.01.206.2014.AZ 2014-07-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-22 2014-07-22 ABP.6740.01.205.2014.JR 2014-07-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-22 2014-07-22 ABP.6740.01.204.2014.AZ 2014-07-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-22 2014-07-22 ABP.6740.01.203.2014.MR 2014-07-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-21 2014-07-21 ABP.6740.01.202.2014.JR 2014-06-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-21 2014-07-21 ABP.6740.01.201.2014.EP 2014-06-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-21 2014-07-21 ABP.6740.01.200.2014.JR 2014-06-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-21 2014-07-21 ABP.6740.01.199.2014.AZ 2014-06-09 wycofanie wniosku
2014-05-20 2014-07-21 ABP.6740.01.198.2014.EP 2014-06-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-20 2014-07-21 ABP.6740.01.197.2014.EP 2014-06-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-20 2014-07-21 ABP.6740.01.196.2014.MR 2014-07-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-20 2014-07-21 ABP.6740.01.195.2014.EP 2014-06-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-20 2014-07-21 ABP.6740.01.194.2014.MR 2014-06-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-20 2014-07-21 ABP.6740.01.193.2014.EP 2014-07-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-20 2014-07-21 ABP.6740.01.192.2014.EP 2014-07-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-20 2014-07-21 ABP.6740.01.191.2014.JR 2014-06-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-19 2014-07-21 ABP.6740.01.190.2014.AZ 2014-05-27 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2014-05-16 2014-07-16 ABP.6740.01.189.2014.EP 2014-07-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-14 2014-07-14 ABP.6740.01.188.2014.MR 2014-06-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-13 2014-07-14 ABP.6740.01.187.2014.EP 2014-06-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-13 2014-07-14 ABP.6740.01.186.2014.JR 2014-06-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-13 2014-07-14 ABP.6740.01.185.2014.EP 2014-08-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-13 2014-07-14 ABP.6740.01.184.2014.MR 2014-06-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-13 2014-07-14 ABP.6740.01.183.2014.MZ 2014-08-19 wydano decyzję odmowy
2014-05-13 2014-07-14 ABP.6740.01.182.2014.MZ 2014-10-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-09 2014-07-09 ABP.6740.01.181.2014.AZ 2014-05-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-09 2014-07-09 ABP.6740.01.180.2014.EP 2014-05-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-09 2014-07-09 ABP.6740.01.179.2014.MZ 2014-05-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-08 2014-07-08 ABP.6740.01.178.2014.JR 2014-05-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-08 2014-07-08 ABP.6740.01.177.2014.MR 2014-05-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-08 2014-07-08 ABP.6740.01.176.2014.MR 2014-05-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-07 2014-07-07 ABP.6740.01.175.2014.EP 2014-06-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-07 2014-07-07 ABP.6740.01.174.2014.JR 2014-05-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-06 2014-07-07 ABP.6740.01.173.2014.AZ 2014-05-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-06 2014-07-07 ABP.6740.01.172.2014.AZ 2014-07-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-06 2014-07-07 ABP.6740.01.171.2014.KS 2014-08-21 umorzono postępowanie
2014-05-05 2014-07-07 ABP.6740.01.170.2014.EP 2014-07-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-05-05 2014-07-07 ABP.6740.01.169.2014.EP 2014-06-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-30 2014-06-30 ABP.6740.01.168.2014.MR 2014-06-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-30 2014-06-30 ABP.6740.01.167.2014.AZ 2014-06-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-30 2014-06-30 ABP.6740.01.166.2014.MR 2014-06-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-30 2014-06-30 ABP.6740.01.165.2014.JR 2014-05-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-30 2014-06-30 ABP.6740.01.164.2014.KS 2015-09-23 umorzono postępowanie
2014-04-30 2014-06-30 ABP.6740.01.163.2014.EP 2014-06-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-30 2014-06-30 ABP.6740.01.162.2014.AZ 2014-08-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-30 2014-06-30 ABP.6740.01.161.2014.EP 2014-07-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-28 2014-06-30 ABP.6740.01.160.2014.MZ 2014-06-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-28 2014-06-30 ABP.6740.01.159.2014.MR 2014-05-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-28 2014-06-30 ABP.6740.01.158.2014.AZ 2014-06-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-25 2014-06-25 ABP.6740.01.157.2014.AZ 2014-09-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-25 2014-06-25 ABP.6740.01.156.2014.AZ 2014-09-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-25 2014-06-25 ABP.6740.01.155.2014.AZ 2014-09-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-25 2014-06-25 ABP.6740.01.154.2014.JR 2014-05-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-24 2014-06-24 ABP.6740.01.153.2014.KS 2014-07-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-23 2014-06-23 ABP6740.01.152.2014.MZ 2014-07-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-18 2014-06-18 ABP.6740.01.151.2014.AZ 2014-06-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-18 2014-06-18 ABP.6740.01.150.2014.EP 2014-06-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-18 2014-06-18 ABP.6740.01.149.2014.MR 2014-05-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-17 2014-06-17 ABP.6740.01.148.2014.EP 2014-05-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-17 2014-06-17 ABP.6740.01.147.2014.JR 2014-05-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-17 2014-06-17 ABP.6740.01.146.2014.JR 2014-05-13 wycofanie wniosku
2014-04-17 2014-06-17 ABP.6740.01.145.2014.AZ 2014-07-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-16 2014-06-16 ABP.6740.01.144.2014.JR 2014-06-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-16 2014-06-16 ABP.6740.01.143.2014.MR 2014-08-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-15 2014-06-16 ABP.6740.01.142.2014.JR 2014-06-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-15 2014-06-16 ABP.6740.01.141.2014.MR 2014-05-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-14 2014-06-16 ABP.6740.01.140.2014.MZ 2014-12-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-11 2014-06-11 ABP.6740.01.139.2014.MR 2014-05-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-10 2014-06-10 ABP.6740.01.138.2014.EP 2014-05-13 wycofanie wniosku
2014-04-10 2014-06-10 ABP.6740.01.137.2014.JR 2014-05-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-09 2014-06-09 ABP.6740.01.136.2014.MZ 2017-07-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-09 2014-06-09 ABP.6740.01.135.2014.MZ 2014-05-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-09 2014-06-09 ABP.6740.01.134.2014.JR 2014-05-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-09 2014-06-09 ABP.6740.01.133.2014.MR 2014-05-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-09 2014-06-09 ABP.6740.01.132.2014.EP 2014-05-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-09 2014-06-09 ABP.6740.01.131.2014.MR 2014-05-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-08 2014-06-09 ABP.6740.01.130.2014.JR 2014-05-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-08 2014-06-09 ABP.6740.01.129.2014.JR 2014-06-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-08 2014-06-09 ABP.6740.01.128.2014.EP 2014-05-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-08 2014-06-09 ABP.6740.01.127.2014.KS 2014-04-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-07 2014-05-07 ABP.6740.01.126.2014.EP 2014-05-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-04 2014-06-04 ABP.6740.01.125.2014.JR 2014-05-07 wycofanie wniosku
2014-04-04 2014-06-04 ABP.6740.01.124.2014.EP 2014-05-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-03 2014-06-03 ABP.6740.01.123.2014.MZ 2014-10-22 umorzono postępowanie
2014-04-03 2014-06-03 ABP.6740.01.122.2014.AZ 2014-04-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-03 2014-06-03 ABP.6740.01.121.2014.JR 2014-05-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-03 2014-06-03 ABP.6740.01.120.2014.JR 2014-05-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-04-02 2014-06-02 ABP.6740.01.119.2014.AZ 2014-05-05 wycofanie wniosku
2014-04-02 2014-06-02 ABP.6740.01.118.2014.MZ 2015-01-08 wydano decyzję odmowy
2014-04-01 2014-06-02 ABP.6740.01.117.2014.AZ 2014-12-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-31 2014-06-02 ABP.6740.01.116.2014.MR 2014-05-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-28 2014-05-28 ABP.6740.01.115.2014.AZ 2014-07-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-28 2014-05-28 ABP.6740.01.114.2014.EP 2014-05-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-28 2014-05-28 ABP.6740.01.113.2014.EP 2014-04-30 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2014-03-27 2014-05-28 ABP.6740.01.112.2014.JR 2014-04-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-26 2014-05-26 ABP.6740.01.111.2014.MR 2014-04-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-26 2014-05-26 ABP.6740.01.110.2014.EP 2014-05-27 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2014-03-25 2014-05-26 ABP.6740.01.109.2014.MR 2014-04-28 sprostowanie oczywistej omyłki
2014-03-24 2014-05-26 ABP.6740.01.108.2014.JR 2014-04-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-24 2014-05-26 ABP.6740.01.107.2014.MZ 2014-05-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-24 2014-05-26 ABP.6740.01.106.2014.EP 2014-04-07 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2014-03-24 2014-05-26 ABP.6740.01.105.2014.KS 2014-05-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-24 2014-05-26 ABP.6740.01.104.2014.EP 2014-05-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-21 2014-05-21 ABP.6740.01.103.2014.EP 2014-06-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-21 2014-05-21 ABP.6740.01.102.2014.JR 2014-04-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-21 2014-05-21 ABP.6740.01.101.2014.JR 2014-05-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-21 2014-05-21 ABP.6740.01.100.2014.MR 2014-04-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-21 2014-05-21 ABP.6740.01.99.2014.EP 2014-08-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-20 2014-05-20 ABP.6740.01.98.2014.AZ 2014-04-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-19 2014-05-19 ABP.6740.01.97.2014.MR 2014-04-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-19 2014-05-19 ABP.6740.01.96.2014.KS 2014-04-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-19 2014-05-19 ABP.6740.01.95.2014.JR 2014-04-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-18 2014-05-19 ABP.6740.01.94.2014.EP 2014-05-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-18 2014-05-19 ABP.6740.01.93.2014.EP 2014-05-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-17 2014-05-19 ABP.6740.01.92.2014.KS 2014-05-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-17 2014-05-19 ABP.6740.01.91.2014.KS 2014-03-21 wycofanie wniosku
2014-03-17 2014-05-19 ABP.6740.01.90.2014.JR 2014-04-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-14 2014-05-14 ABP.6740.01.89.2014.MR 2014-04-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-13 2014-05-13 ABP.6740.01.88.2014.MZ 2014-04-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-13 2014-05-13 ABP.6740.01.87.2014.MZ 2014-04-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-13 2014-05-13 ABP.6740.01.86.2014.MZ 2014-05-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-13 2014-05-13 ABP.6740.01.85.2014.JR 2014-04-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-13 2014-05-13 ABP.6740.01.84.2014.AZ 2014-04-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-13 2014-05-13 ABP.6740.01.83.2014.MR 2014-04-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-12 2014-05-12 ABP.6740.01.82.2014.MR 2014-04-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-12 2014-05-12 ABP.6740.01.81.2014.JR 2014-04-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-12 2014-05-12 ABP.6740.01.80.2014.AZ 2015-03-23 sprostowanie oczywistej omyłki
2014-03-11 2014-05-12 ABP.6740.01.79.2014.EP 2014-05-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-11 2014-05-12 ABP.6740.01.78.2014.AZ 2014-06-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-10 2014-05-12 ABP.6740.01.77.2014.EP 2014-04-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-10 2014-05-12 ABP.6740.01.76.2014.KS 2014-05-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-10 2014-05-12 ABP.6740.01.75.2014.EP 2014-04-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-07 2014-05-07 ABP.6740.01.73.2014.EP 2014-04-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-07 2014-05-07 ABP.6740.01.74.2014.MZ 2014-04-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-06 2014-05-06 ABP.6740.01.72.2014.MR 2014-03-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-06 2014-05-06 ABP.6740.01.71.2014.MZ 2014-04-15 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2014-03-06 2014-05-06 ABP.6740.01.70.2014.JR 2014-04-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-05 2014-05-05 ABP.6740.01.69.2014.EP 2014-03-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-05 2014-05-05 ABP.6740.01.68.2014.MR 2014-04-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-04 2014-05-05 ABP.6740.01.67.2014.MR 2014-04-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-03-04 2014-05-05 ABP.6740.01.66.2014.EP 2014-05-08 wydano decyzję odmowy
2014-03-03 2014-05-05 ABP.6740.01.65.2014.MR 2014-06-11 wydano decyzję odmowy
2014-03-03 2014-05-05 ABP.6740.01.64.2014.JR 2014-07-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-02-28 2014-04-28 ABP.6740.01.63.2014.JR 2014-04-08 wycofanie wniosku
2014-02-28 2014-04-28 ABP.6740.01.62.2014.JR 2014-03-31 sprostowanie oczywistej omyłki
2014-02-28 2014-04-28 ABP.6740.01.61.2014.MR 2014-04-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-02-28 2014-04-28 ABP.6740.01.60.2014.JR 2014-04-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-02-28 2014-04-28 ABP.6740.01.59.2014.AZ 2014-04-07 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2014-02-27 2014-04-28 ABP.6740.01.58.2014.KS 2014-03-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-02-26 2014-04-28 ABP.6740.01.55.2014.EP 2014-04-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-02-26 2014-04-28 ABP.6740.01.54.2014.AZ 2014-04-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-02-26 2014-04-28 ABP.6740.01.57.2014.AZ 2014-05-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-02-26 2014-04-28 ABP.6740.01.56.2014.EP 2014-05-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-02-25 2014-04-25 ABP.6740.01.53.2014.JR 2014-05-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-02-24 2014-04-24 ABP.6740.01.52.2014.EP 2014-04-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-02-21 2014-04-21 ABP.6740.01.51.2014.KS 2014-04-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-02-21 2014-04-25 ABP.6740.01.50.2014.AZ 2014-08-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-02-20 2014-04-21 ABP.6740.01.49.2014.MR 2014-04-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-02-20 2014-04-21 ABP.6740.01.48.2014.MR 2014-04-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-02-20 2014-04-21 ABP.6740.01.47.2014.EP 2014-03-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-02-19 2014-04-21 ABP.6740.01.46.2014.JR 2014-03-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-02-17 2014-04-18 ABP.6740.01.44.2014.KS 2014-07-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-02-17 2014-04-18 ABP.6740.01.45.2014.MR 2014-04-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-02-14 2014-04-14 ABP.6740.01.43.2014.MR 2014-04-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-02-14 2014-04-14 ABP.6740.01.42.2014.MR 2014-03-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-02-13 2014-04-14 ABP.6740.01.41.2014.JR 2014-03-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-02-13 2014-04-14 ABP.6740.01.40.2014.EP 2014-03-26 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2014-02-10 2014-04-10 ABP.6740.01.39.2014.KS 2014-04-04 wydano decyzję odmowy
2014-02-10 2014-04-10 ABP.6740.01.38.2014.KS 2014-08-01 wydano decyzję odmowy
2014-02-06 2014-04-07 ABP.6740.01.36.2014.MR 2014-03-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-02-06 2014-04-07 ABP.6740.01.35.2014.MZ 2014-09-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-02-06 2014-04-07 ABP.6740.01.37.2014.MR 2014-03-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-02-05 2014-04-05 ABP.6740.01.34.2014.MR 2014-07-29 utrzymanie w mocy zaskarzonej decyzji/postanowienia
2014-02-04 2014-04-04 ABP.6740.01.33.2014.MR 2014-02-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-02-03 2014-04-03 ABP.6740.01.32.2014.MR 2014-02-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-02-03 2014-04-03 ABP.6740.01.31.2014.MR 2014-03-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-02-03 2014-04-03 ABP.6740.01.30.2014.EP 2014-05-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-01-31 2014-03-31 ABP.6740.01.29.2014.MR 2014-02-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-01-31 2014-03-31 ABP.6740.01.28.2014.EP 2014-04-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-01-31 2014-03-31 ABP.6740.01.27.2014.EP 2014-03-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-01-30 2014-03-31 ABP.6740.01.26.2014.EP 2014-03-04 wycofanie wniosku
2014-01-29 2014-03-31 ABP.6740.01.25.2014.EP 2014-03-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-01-28 2014-03-28 ABP.6740.01.24.2014.AZ 2014-02-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-01-27 2014-03-27 ABP.6740.01.23.2014.EP 2014-03-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-01-27 2014-03-27 ABP.6740.01.22.2014.AZ 2014-02-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-01-23 2014-03-24 ABP.6740.01.21.2014.JR 2014-02-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-01-23 2014-03-24 ABP.6740.01.20.2014.EP 2014-03-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-01-23 2014-03-24 ABP.6740.01.19.2014.EP 2014-03-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-01-23 2014-03-24 ABP.6740.01.18.2014.AZ 2014-02-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-01-21 2014-03-21 ABP.6740.01.17.2014.MR 2014-02-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-01-20 2014-03-20 ABP.6740.01.16.2014.EP 2014-03-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-01-17 2014-03-17 ABP.6740.01.15.2014.AZ 2014-06-06 wydano decyzję odmowy
2014-01-17 2014-03-17 ABP.6740.01.14.2014.EP 2014-03-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-01-17 2014-03-17 ABP.6740.01.13.2014.EP 2014-03-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-01-16 2014-03-17 ABP.6740.01.12.2014.JR 2014-08-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-01-14 2014-03-14 ABP.6740.01.11.2014.EP 2014-04-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-01-14 2014-03-14 ABP.6740.01.10.2014.EP 2014-02-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-01-13 2014-03-13 ABP.6740.01.9.2014.KS 2014-03-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-01-10 2014-03-10 ABP.6740.01.8.2014.EP 2014-02-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-01-10 2014-03-10 ABP.6740.01.7.2014.JR 2014-02-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-01-08 2014-03-10 ABP.6740.01.6.2014.MZ 2014-03-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-01-08 2014-03-10 ABP.6740.01.5.2014.EP 2014-01-28 wycofanie wniosku
2014-01-07 2014-03-07 ABP.6740.01.4.2014.EP 2014-02-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-01-07 2014-03-07 ABP.6740.01.3.2014.JR 2014-02-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2014-01-03 2014-03-03 ABP.6740.01.2.2014.MR 2014-02-03 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2014-01-02 2014-03-03 ABP.6740.01.1.2014.MZ 2014-03-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-31 2014-03-03 ABP.6740.01.551.2013.MR 2014-02-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-31 2014-03-03 ABP.6740.01.550.2013.MZ 2014-04-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-31 2014-03-03 ABP.6740.01.549.2013.JR 2014-01-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-31 2014-03-03 ABP.6740.01.548.2013.MR 2014-04-07 umorzono postępowanie
2013-12-31 2014-03-03 ABP.6740.01.547.2013.MR 2014-01-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-30 2014-02-28 ABP.6740.01.546.2013.JR 2014-02-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-30 2014-02-28 ABP.6740.01.545.2013.JR 2014-02-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-30 2014-02-28 ABP.6740.01.544.2013.AZ 2014-02-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-30 2014-02-28 ABP.6740.01.543.2013.EP 2014-01-15 pismo informujące, roboty nie wymagają pozowlenia
2013-12-30 2014-02-28 ABP.6740.01.542.2013.MR 2014-01-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-30 2014-02-28 ABP.6740.01.541.2013.JR 2014-02-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-24 2014-02-24 ABP.6740.01.540.2013.JR 2014-03-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-24 2014-02-24 ABP.6740.01.539.2013.JR 2014-01-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-24 2014-02-24 ABP.6740.01.538.2013.EP 2014-01-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-23 2014-02-24 ABP.6740.01.537.2013.EP 2014-03-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-20 2014-02-20 ABP.6740.01.536.2013.MZ 2014-03-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-20 2014-02-20 ABP.6740.01.528.2013.EP 2014-02-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-19 2014-02-19 ABP.6740.01.535.2013.MZ 2014-03-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-19 2014-02-19 ABP.6740.01.534.2013.JR 2014-01-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-19 2014-02-19 ABP.6740.01.533.2013.MZ 2014-02-06 wycofanie wniosku
2013-12-18 2014-02-18 ABP.6740.01.532.2013.EP 2014-03-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-18 2014-02-18 ABP.6740.01.531.2013.MR 2014-01-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-17 2014-02-17 ABP.6740.01.530.2013.MR 2014-01-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-17 2014-02-17 ABP.6740.01.529.2013.MZ 2014-02-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-16 2014-02-17 ABP.6740.01.527.2013.JR 2014-02-19 pismo informujące do strony (Art. 9 Kodeksu Postępowania Administracyjnego)
2013-12-16 2014-02-17 ABP.6740.01.526.2013.JR 2014-02-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-14 2014-02-14 ABP.6740.01.525.2013.MR 2014-02-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-12 2014-02-12 ABP.6740.01.524.2013.MZ 2013-12-23 wycofanie wniosku
2013-12-12 2014-02-12 ABP.6740.01.523.2013.EP 2014-01-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-12 2014-02-12 ABP.6740.01.522.2013.KS 2014-03-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-10 2014-02-10 ABP.6740.01.521.2013.AZ 2014-02-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-09 2014-02-10 ABP.6740.01.520.2013.HG 2014-03-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-06 2014-02-06 ABP.6740.01.519.2013.EP 2014-01-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-05 2014-02-05 ABP.6740.01.518.2013.EP 2014-02-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-05 2014-02-05 ABP.6740.01.517.2013.EP 2014-01-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-05 2014-02-05 ABP.6740.01.516.2013.JR 2014-01-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-05 2014-02-05 ABP.6740.01.515.2013.MZ 2014-01-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-05 2014-02-05 ABP.6740.01.514.2013.AZ 2014-01-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-05 2014-02-05 ABP.6740.01.513.2013.AZ 2014-01-13 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2013-12-04 2014-02-04 ABP.6740.01.512.2013.EP 2014-01-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-04 2014-02-04 ABP. 6740.01.511.2013.JR 2014-01-07 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2013-12-04 2014-02-04 ABP.6740.01.510.2013.EP 2013-12-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-03 2014-02-03 ABP.6740.01.509.2013.JR 2014-01-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-02 2014-02-03 ABP.6740.01.508.2013.MR 2014-01-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-02 2014-02-03 ABP.6740.01.507.2013.EP 2014-01-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-12-02 2014-02-03 ABP.6740.01.506.2013.MR 2014-01-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-11-29 2014-01-29 ABP.6740.01.505.2013.MZ 2014-01-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-11-29 2014-01-29 ABP.6740.01.504.2013.KS 2014-01-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-11-28 2014-01-28 ABP.6740.01.503.2013.MR 2014-01-20 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2013-11-28 2014-01-28 ABP.6740.01.502.2013.JR 2014-01-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-11-28 2014-01-28 ABP.6740.01.501.2013.AZ 2014-01-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-11-26 2014-01-27 ABP.6740.01.500.2013.EP 2013-12-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-11-25 2014-01-27 ABP.6740.01.499.2013.AZ 2014-01-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-11-25 2014-01-27 ABP.6740.01.498.2013.JR 2014-01-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-11-25 2014-01-27 ABP.6740.01.497.2013.EP 2014-01-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-11-22 2014-01-22 ABP.6740.01.496.2013.JR 2013-12-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-11-22 2014-01-22 ABP.6740.01.495.2013.MR 2014-02-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-11-22 2014-01-22 ABP.6740.01.494.2013.JR 2013-12-11 wycofanie wniosku
2013-11-22 2014-01-22 ABP.6740.01.493.2013.EP 2014-03-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-11-21 2014-01-21 ABP.6740.01.492.2013.JR 2014-01-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-11-20 2014-01-20 ABP.6740.01.491.2013.MZ 2014-01-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-11-19 2014-01-20 ABP.6740.01.490.2013.MR 2014-01-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-11-18 2014-01-20 ABP.6740.01.489.2013.AZ 2014-01-08 umorzono postępowanie
2013-11-18 2014-01-20 ABP.6740.01.488.2013.AZ 2013-12-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-11-14 2014-01-14 ABP.6740.01.487.2013.AZ 2013-12-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-11-14 2014-01-14 ABP.6740.01.486.2013.MZ 2014-01-30 umorzono postępowanie
2013-11-14 2014-01-14 ABP.6740.01.485.2013.AZ 2013-12-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-11-14 2014-01-14 ABP.6740.01.484.2013.MZ 2014-01-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-11-13 2014-01-13 ABP.6740.01.483.2013.JR 2013-12-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-11-13 2014-01-13 ABP.6740.01.482.2013.EP 2014-01-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-11-13 2014-01-13 ABP.6740.01.481.2013.AZ 2013-12-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-11-12 2014-01-13 ABP.6740.01.480.2013.JR 2014-01-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-11-12 2014-01-13 ABP.6740.01.479.2013.KS 2013-12-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-11-08 2014-01-08 ABP.6740.01.478.2013.JR 2013-11-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-11-07 2014-01-07 ABP.6740.01.477.2013.MR 2013-12-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-11-07 2014-01-07 ABP.6740.01.476.2013.MR 2013-12-06 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2013-11-06 2014-01-06 ABP.6740.01.475.2013.MZ 2013-12-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-11-06 2014-01-06 ABP.6740.01.474.2013.EP 2014-01-02 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2013-11-06 2014-01-06 ABP.6740.01.473.2013.EP 2014-01-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-11-05 2014-01-06 ABP.6740.01.472.2013.EP 2014-01-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-11-05 2014-01-06 ABP.6740.01.471.2013.EP 2014-01-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-11-05 2014-01-06 ABP.6740.01.470.2013.EP 2013-12-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-11-04 2014-01-06 ABP.6740.01.469.2013.EP 2013-11-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-31 2013-12-31 ABP.6740.01.468.2013.MR 2013-12-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-31 2013-12-31 ABP.6740.01.467.2013.MR 2013-12-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-30 2013-12-30 ABP.6740.01.466.2013.JR 2013-12-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-29 2013-12-30 ABP.6740.01.465.2013.JR 2013-12-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-29 2013-12-30 ABP.6740.01.464.2013.MZ 2013-12-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-29 2013-12-30 ABP.6740.01.463.2013.EP 2014-01-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-28 2013-12-30 ABP.6740.01.462.2013.EP 2014-01-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-25 2013-12-27 ABP.6740.01.461.2013.MZ 2013-11-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-25 2013-12-27 ABP.6740.01.460.2013.MZ 2014-03-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-25 2013-12-27 ABP.6740.01.459.2013.KS 2013-11-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-25 2013-12-27 ABP.6740.01.458.2013.AZ 2014-01-09 umorzono postępowanie
2013-10-25 2013-12-27 ABP.6740.01.457.2013.JR 2013-11-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-25 2013-12-27 ABP.6740.01.456.2013.AZ 2013-11-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-24 2013-12-27 ABP.6740.01.455.2013.EP 2013-11-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-24 2013-12-27 ABP.6740.01.454.2013.AZ 2013-11-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-23 2013-12-23 ABP.6740.01.453.2013.EP 2013-11-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-22 2013-12-23 ABP.6740.01.452.2013 EP 2014-01-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-22 2013-12-23 ABP.6740.01.451.2013.AZ 2013-12-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-21 2013-12-23 ABP.6740.01.450.2013.MZ 2014-01-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-21 2013-12-23 ABP.6740.01.449.2013.EP 2013-11-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-18 2013-12-18 ABP.6740.01.448.2013.MZ 2013-11-29 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2013-10-18 2013-12-18 ABP.6740.01.447.2013.AZ 2013-11-21 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2013-10-17 2013-12-17 ABP.6740.01.446.2013.JR 2013-11-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-16 2013-12-16 ABP.6740.01.445.2013.MR 2013-11-15 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2013-10-15 2013-12-16 ABP.6740.01.444.2013.MR 2013-12-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-15 2013-12-16 ABP.6740.01.443.2013.KS 2013-11-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-15 2013-12-16 ABP.6740.01.442.2013.EP 2013-11-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-15 2013-12-16 ABP.6740.01.441.2013.KS 2013-12-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-14 2013-12-16 ABP.6740.01.440.2013.KS 2013-10-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-14 2013-12-16 ABP.6740.01.439.2013.KS 2013-12-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-11 2013-12-11 ABP.6740.01.438.2013.AZ 2013-10-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-11 2013-12-11 ABP.6740.01.437.2013.JR 2013-12-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-09 2013-12-09 ABP.6740.01.436.2013.JR 2013-11-06 sprostowanie oczywistej omyłki
2013-10-09 2013-12-09 ABP.6740.01.435.2013.EP 2013-11-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-09 2013-12-09 ABP.6740.01.434.2013.AZ 2013-11-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-09 2013-12-09 ABP.6740.01.433.2013.JR 2013-10-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-08 2013-12-09 ABP.6740.01.432.2013.AZ 2013-11-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-07 2013-12-09 ABP.6740.01.431.2013.EP 2013-11-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-07 2013-12-09 ABP.6740.01.430.2013.EP 2014-01-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-04 2013-12-04 ABP.6740.01.429.2013.AZ 2013-10-18 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2013-10-03 2013-12-03 ABP.6740.01.428.2013.MZ 2013-10-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-03 2013-12-03 ABP.6740.01.427.2013.AZ 2013-11-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-03 2013-12-03 ABP.6740.01.426.2013.EP 2013-10-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-02 2013-12-02 ABP.6740.01.425.2013.MR 2013-10-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-10-02 2013-11-04 ABP.6740.01.424.2013.MR 2013-10-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-30 2013-12-02 ABP.6740.01.423.2013.EP 2013-10-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-30 2013-12-02 ABP.6740.01.422.2013.JR 2014-01-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-30 2013-12-02 ABP.6740.01.421.2013.JR 2013-11-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-30 2013-12-02 ABP.6740.01.420.2013.JR 2013-10-11 wycofanie wniosku
2013-09-27 2013-11-27 ABP.6740.01.419.2013.MZ 2013-11-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-27 2013-11-27 ABP.6740.01.418.2013.EP 2013-10-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-27 2013-11-27 ABP.6740.01.417.2013.MR 2013-10-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-26 2013-11-26 ABP.6740.01.416.2013.MR 2013-12-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-25 2013-11-25 ABP.6740.01.415.2013.MZ 2013-12-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-25 2013-11-25 ABP.6740.01.414.2013.JR 2013-10-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-25 2013-11-25 ABP.6740.01.413.2013.AZ 2013-10-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-24 2013-11-25 ABP.6740.01.412.2013.JR 2013-11-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-24 2013-11-25 ABP.6740.01.411.2013.AZ 2013-11-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-23 2013-11-25 ABP.6740.01.410.2013.AZ 2013-11-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-20 2013-11-20 ABP.6740.01.409.2013.MR 2013-10-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-20 2013-11-20 ABP.6740.01.408.2013.JR 2013-10-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-18 2013-11-18 ABP.6740.01.407.2013.MR 2013-11-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-18 2013-11-18 ABP.6740.01.406.2013.MR 2013-11-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-18 2013-11-18 ABP.6740.01.405.2013.EP 2013-10-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-17 2013-11-18 ABP.6740.01.404.2013.MR 2013-10-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-17 2013-11-18 ABP.6740.01.403.2013.EP 2013-11-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-17 2013-11-18 ABP.6740.01.402.2013.JR 2013-11-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-16 2013-11-18 ABP.6740.01.401.2013.MR 2013-10-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-16 2013-11-18 ABP.6740.01.400.2013.JR 2013-12-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-16 2013-11-18 ABP.6740.01.399.2013.MR 2013-11-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-13 2013-11-13 ABP.6740.01.398.2013.KS 2013-10-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-13 2013-11-13 ABP.6740.01.397.2013.MZ 2013-10-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-13 2013-11-13 ABP.6740.01.396.2013.MR 2013-10-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-13 2013-11-13 ABP.6740.01.395.2013.JR 2013-10-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-13 2013-11-13 ABP.6740.01.394.2013.JR 2013-10-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-12 2013-11-12 ABP.6740.01.392.2013.EP 2013-10-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-12 2013-11-12 ABP.6740.01.393.2013.JR 2013-10-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-10 2013-11-11 ABP.6740.01.391.2013.AZ 2013-12-30 wydano decyzję odmowy
2013-09-10 2013-11-11 ABP.6740.01.390.2013.EP 2013-10-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-10 2013-11-11 ABP.6740.01.389.2013.AZ 2013-10-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-10 2013-11-11 ABP.6740.01.388.2013.KS 2014-01-10 wydano decyzję odmowy
2013-09-10 2013-11-11 ABP.6740.01.387.2013.AZ 2014-04-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-06 2013-11-06 ABP.6740.01.386.2013.MZ 2013-11-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-06 2013-11-06 ABP.6740.01.385.2013.MZ 2013-10-22 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2013-09-06 2013-11-06 ABP.6740.01.384.2013.MR 2013-10-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-06 2013-11-06 ABP.6740.01.383.2013.JR 2013-09-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-05 2013-11-05 ABP.6740.01.382.2013.EP 2013-11-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-04 2013-11-04 ABP.6740.01.381.2013.JR 2013-09-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-04 2013-11-04 ABP.6740.01.380.2013.EP 2013-10-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-04 2013-11-04 ABP.6740.01.379.2013.MR 2013-10-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-03 2013-11-04 ABP.6740.01.377.2013.EP 2013-10-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-03 2013-11-04 ABP.6740.01.376.2013.EP 2013-10-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-03 2013-11-04 ABP.6740.01.375.2013.JR 2013-09-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-03 2013-11-04 ABP.6740.01.378.2013.JR 2013-09-11 wycofanie wniosku
2013-09-02 2013-11-04 ABP.6740.01.374.2013.EP 2013-10-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-09-02 2013-11-04 ABP.6740.01.373.2013.MZ 2013-10-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-30 2013-10-30 ABP.6740.01.372.2013.JR 2014-02-06 pismo informujące do strony (Art. 9 Kodeksu Postępowania Administracyjnego)
2013-08-30 2013-10-30 ABP.6740.01.371.2013.KS 2013-10-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-30 2013-10-30 ABP.6740.01.370.2013.EP 2013-10-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-30 2013-10-30 ABP.6740.01.369.2013.MZ 2013-11-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-30 2013-10-30 ABP.6740.01.368.2013.MR 2013-10-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-29 2013-10-29 ABP.6740.01.367.2013.AZ 2013-09-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-29 2013-11-29 ABP.6740.01.366.2013.MZ 2013-11-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-28 2013-10-28 ABP.6740.01.365.2013.JR 2013-09-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-28 2013-10-28 ABP.6740.01.364.2013.MZ 2013-10-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-27 2013-10-28 ABP.6740.01.363.2013.MZ 2013-09-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-27 2013-10-28 ABP.6740.01.362.2013.JR 2013-10-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-27 2013-10-28 ABP.6740.01.361.2013.EP 2013-10-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-26 2013-10-28 ABP.6740.01.360.2013.EP 2013-11-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-26 2013-10-28 ABP.6740.01.359.2013.AZ 2013-12-12 wydano decyzję odmowy
2013-08-26 2013-10-28 ABP.6740.01.358.2013.JR 2013-11-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-26 2013-10-28 ABP.6740.01.357.2013.KS 2013-09-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-23 2013-10-23 ABP.6740.01.356.2013.MZ 2013-10-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-23 2013-10-23 ABP.6740.01.355.2013.MR 2013-08-27 badanie kompletności wniosku
2013-08-22 2013-10-22 ABP.6740.01.354.2013.JR 2013-10-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-21 2013-10-21 ABP.6740.01.353.2013.EP 2013-12-02 zawieszono postępowanie do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez PINB
2013-08-20 2013-10-21 ABP.6740.01.352.2013.AZ 2013-10-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-20 2013-10-21 ABP.6740.01.351.2013.EP 2013-09-03 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2013-08-20 2013-10-21 ABP.6740.01.350.2013.EP 2013-09-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-19 2013-10-19 ABP.6740.01.349.2013.AZ 2013-09-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-16 2013-10-16 ABP.6740.01.348.2013.JR 2013-09-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-16 2013-10-16 ABP.6740.01.347.2013.JR 2013-09-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-13 2013-10-14 ABP.6740.01.346.2013.EP 2013-10-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-13 2013-10-14 ABP.6740.01.345.2013.EP 2013-10-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-12 2013-10-14 ABP.6740.01.344.2013.MZ 2013-08-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-12 2013-10-14 ABP.6740.01.343.2013.MZ 2013-09-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-12 2013-10-14 ABP.6740.01.342.2013.MR 2013-09-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-09 2013-10-09 ABP.6740.01.341.2013.AZ 2013-09-05 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2013-08-07 2013-10-07 ABP.6740.01.340.2013.JR 2013-10-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-06 2013-10-07 ABP.6740.01.339.2013.JR 2013-09-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-06 2013-10-07 ABP.6740.01.338.2013.MR 2013-10-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-05 2013-10-05 ABP.6740.01.337.2013.AZ 2013-09-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-05 2013-10-05 ABP.6740.01.336.2013.KS 2013-10-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-05 2013-10-05 ABP.6740.01.335.2013.EP 2013-09-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-05 2013-10-05 ABP.6740.01.334.2013.EP 2013-09-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-05 2013-10-05 ABP.6740.01.333.2013.EP 2013-09-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-05 2013-10-05 ABP.6740.01.332.2013.EP 2013-09-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-05 2013-10-05 ABP.6740.01.331.2013.EP 2013-09-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-05 2013-10-05 ABP.6740.01.330.2013.EP 2013-09-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-02 2013-10-02 ABP.6740.01.329.2013.MZ 2014-05-21 uchylenie decyzji przez WD
2013-08-01 2013-10-01 ABP.6740.01.328.2013.MZ 2013-09-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-08-01 2013-10-01 ABP.6740.01.327.2013.JR 2013-10-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-07-31 2013-09-30 ABP.6740.01.326.2013.JR 2013-10-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-07-31 2013-09-30 ABP.6740.01.325.2013.AZ 2013-10-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-07-31 2013-09-30 ABP.6740.01.324.2013.MZ 2013-09-25 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2013-07-30 2013-09-30 ABP.6740.01.323.2013.KS 2013-09-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-07-30 2013-09-30 ABP.6740.01.322.2013.KS 2013-09-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-07-30 2013-09-30 ABP.6740.01.321.2013.EP 2013-08-30 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2013-07-30 2013-09-30 ABP.6740.01.320.2013.MZ 2013-09-17 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2013-07-30 2013-09-30 ABP.6740.01.319.2013.AZ 2013-10-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-07-30 2013-09-30 ABP.6740.01.318.2013.AZ 2013-10-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-07-30 2013-09-30 ABP.6740.01.317.2013.EP 2013-10-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-07-30 2013-09-30 ABP.6740.01.316.2013.KS 2013-09-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-07-30 2013-09-30 ABP.6740.01.315.2013.AZ 2013-09-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-07-29 2013-09-30 ABP.6740.01.314.2013.MR 2013-09-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-07-29 2013-09-30 ABP.6740.01.313.2013.KS 2013-08-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-07-29 2013-09-30 ABP.6740.01.312.2013.AZ 2013-12-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-07-29 2013-09-30 ABP.6740.01.311.2013.AZ 2013-10-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-07-29 2013-09-30 ABP.6740.01.310.2013.AZ 2013-10-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-07-29 2013-09-30 ABP.6740.01.309.2013.AZ 2013-10-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-07-29 2013-09-30 ABP.6740.01.308.2013.AZ 2013-10-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-07-29 2013-09-30 ABP.6740.01.307.2013.AZ 2013-10-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-07-29 2013-09-30 ABP.6740.01.306.2013.AZ 2013-10-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-07-29 2013-09-30 ABP.6740.01.305.2013.MR 2013-08-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-07-25 2013-09-25 ABP.6740.01.304.2013.JR 2013-09-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-07-25 2013-09-25 ABP.6740.01.303.2013.KS 2013-09-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-07-25 2013-09-25 ABP.6740.01.302.2013.MZ 2013-09-17 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2013-07-25 2013-09-25 ABP.6740.01.301.2013.JR 2013-09-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-07-24 2013-09-24 ABP.6740.01.300.2013.AZ 2013-08-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-07-24 2013-09-24 ABP.6740.01.299.2013.MR 2013-08-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-07-23 2013-09-23 ABP.6740.01.298.2013.MR 2013-08-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-07-23 2013-09-23 ABP.6740.01.297.2013.MR 2013-08-02 wycofanie wniosku
2013-07-23 2013-09-23 ABP.6740.01.296.2013.MR 2013-08-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-07-23 2013-09-23 ABP.6740.01.295.2013.KS 2013-09-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-07-23 2013-09-23 ABP.6740.01.294.2013.MR 2013-11-14 umorzono postępowanie
2013-07-22 2013-09-23 ABP.6740.01.293.2013.EP 2013-10-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-07-22 2013-09-23 ABP.6740.01.292.2013.AZ 2013-09-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-07-22 2013-09-23 ABP.6740.01.291.2013.KS 2013-09-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-07-19 2013-09-19 ABP.6740.01.290.2013.MZ 2013-08-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-07-19 2013-09-19 ABP.6740.01.289.2013.JR 2013-08-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2013-07-18 2013-09-18 ABP.6740.01.288.2013.EP 2013-08-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru