logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu karkonoskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Sprawy do załatwienia - Decyzja o pozwoleniu na budowę

Wyszukaj po znaku sprawy:

Data wpisuData zakończeniaZnak sprawyData statusuStatus
2022-01-25 2022-02-25 ABP.6740.1.24.2022.KC 2022-01-26 badanie kompletności wniosku
2022-01-24 2022-02-24 ABP.6740.1.23.2022.JB 2022-01-25 badanie kompletności wniosku
2022-01-24 2022-02-24 ABP.6740.1.22.2022.JB 2022-01-25 badanie kompletności wniosku
2022-01-21 2022-02-21 ABP.6740.1.21.2022.JB 2022-01-25 badanie kompletności wniosku
2022-01-20 2022-02-21 ABP.6740.1.20.2022.JB 2022-01-24 badanie kompletności wniosku
2022-01-19 2022-02-21 ABP.6740.1.19.2022.KC 2022-01-20 badanie kompletności wniosku
2022-01-19 2022-02-21 ABP.6740.1.18.2022.AK 2022-01-26 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2022-01-17 2022-02-17 ABP.6740.1.17.2022.JB 2022-01-19 badanie kompletności wniosku
2022-01-17 2022-02-17 ABP.6740.1.16.2022.KC 2022-01-24 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2022-01-17 2022-02-17 ABP.6740.1.15.2022.KS 2022-01-19 badanie kompletności wniosku
2022-01-17 2022-02-17 ABP.6740.1.14.2022.KS 2022-01-19 badanie kompletności wniosku
2022-01-14 2022-02-14 ABP.6740.1.13.2022.JB 2022-01-17 badanie kompletności wniosku
2022-01-14 2022-02-14 ABP.6740.1.12.2022.JB 2022-01-17 badanie kompletności wniosku
2022-01-14 2022-02-14 BP.6740.1.11.2022.JB 2022-01-17 badanie kompletności wniosku
2022-01-13 2022-02-14 ABP.6740.1.10.2022.AK 2022-01-20 wezwanie art. 64 $ 2 Kpa
2022-01-13 2022-02-14 ABP.6740.1.9.2022.JC 2022-01-17 badanie kompletności wniosku
2022-01-12 2022-02-14 ABP.6740.1.8.2022.KS 2022-01-17 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2022-01-11 2022-02-11 ABP.6740.1.7.2022.KS 2022-01-17 wezwanie art. 64 $ 2 Kpa
2022-01-11 2022-02-11 ABP.6740.1.6.2022.JB 2022-01-25 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2022-01-10 2022-02-10 ABP.6740.1.5.2022.JC 2022-01-21 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2022-01-05 2022-02-07 ABP.6740.1.4.2022.JC 2022-01-10 badanie kompletności wniosku
2022-01-05 2022-02-07 ABP.6740.1.3.2022.AK 2022-01-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2022-01-05 2022-02-07 ABP.6740.1.2.2022.AK 2022-01-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2022-01-03 2022-02-03 ABP.6740.1.1.2022.AK 2022-01-13 wezwanie art. 64 $ 2 Kpa
2021-12-31 2022-01-31 ABP.6740.1.782.2021.JB 2022-01-12 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2021-12-31 2022-01-31 ABP.6740.1.781.2021.JB 2022-01-11 wezwanie art. 64 $ 2 Kpa
2021-12-31 2022-01-31 ABP.6740.1.780.2021.JB 2022-01-11 wezwanie art. 64 $ 2 Kpa
2021-12-30 2022-01-31 ABP.6740.1.779.2021.MZ 2022-01-12 wezwanie art. 64 $ 2 Kpa
2021-12-30 2022-01-31 ABP.6740.1.778.2021.MZ 2022-01-12 wezwanie art. 64 $ 2 Kpa
2021-12-30 2022-01-31 ABP.6740.1.777.2021.JC 2022-01-12 wezwanie art. 64 $ 2 Kpa
2021-12-30 2022-01-31 ABP.6740.1.776.2021.JC 2022-01-12 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2021-12-30 2022-01-31 ABP.6740.1.775.2021.AK 2022-01-10 wezwanie art. 64 $ 2 Kpa
2021-12-30 2022-01-31 ABP.6740.1.774.2021.AK 2022-01-11 wezwanie art. 64 $ 2 Kpa
2021-12-29 2022-01-31 ABP.6740.1.772.2021.MZ 2022-01-11 wezwanie art. 64 $ 2 Kpa
2021-12-29 2022-01-31 ABP.6740.1.771.2021.MZ 2022-01-11 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2021-12-29 2022-01-31 ABP.6740.1.770.2021.KC 2022-01-11 wezwanie art. 64 $ 2 Kpa
2021-12-29 2022-01-31 ABP.6740.1.773.2021.KC 2022-01-19 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2021-12-28 2022-01-28 ABP.6740.1.769.2021.MZ 2022-01-11 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2021-12-27 2022-01-27 ABP.6740.1.768.2021.KC 2022-01-05 Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku
2021-12-27 2022-01-27 ABP.6740.1.767.2021.KC 2022-01-17 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2021-12-27 2022-01-27 ABP.6740.1.766.2021.JC 2022-01-10 wezwanie art. 64 $ 2 Kpa
2021-12-23 2022-01-24 ABP.6740.1.765.2021.AK 2022-01-18 wyznaczenie nowego terminu usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji
2021-12-23 2022-01-24 ABP.6740.1.764.2021.JC 2022-01-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-12-22 2022-01-24 ABP.6740.1.763.2021.AK 2021-12-27 badanie kompletności wniosku
2021-12-22 2022-01-24 ABP.6740.1.762.2021.KC 2022-01-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-12-21 2022-01-21 ABP.6740.1.761.2021.MZ 2022-01-04 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2021-12-21 2022-01-21 ABP.6740.1.760.2021.JC 2021-12-30 wezwanie art. 64 $ 2 Kpa
2021-12-20 2022-01-20 ABP.6740.1.759.2021.JB 2021-12-31 wezwanie art. 64 $ 2 Kpa
2021-12-20 2022-01-20 ABP.6740.1.758.2021.JB 2021-12-31 wezwanie art. 64 $ 2 Kpa
2021-12-20 2022-01-20 ABP.6740.1.757.2021.JB 2021-12-31 wezwanie art. 64 $ 2 Kpa
2021-12-20 2022-01-20 ABP.6740.1.756.2021.JB 2021-12-31 wezwanie art. 64 $ 2 Kpa
2021-12-20 2022-01-20 ABP.6740.1.755.2021.JB 2021-12-31 wezwanie art. 64 $ 2 Kpa
2021-12-20 2022-01-20 ABP.6740.1.754.2021.JB 2021-12-31 wezwanie art. 64 $ 2 Kpa
2021-12-20 2022-01-20 ABP.6740.1.753.2021.JB 2021-12-31 wezwanie art. 64 $ 2 Kpa
2021-12-20 2022-01-20 ABP.6740.1.752.2021.JB 2021-12-31 wezwanie art. 64 $ 2 Kpa
2021-12-20 2022-01-20 ABP.6740.1.751.2021.JB 2021-12-31 wezwanie art. 64 $ 2 Kpa
2021-12-20 2022-01-20 ABP.6740.1.750.2021.JB 2021-12-31 wezwanie art. 64 $ 2 Kpa
2021-12-20 2022-01-20 ABP.6740.1.749.2021.JC 2021-12-22 badanie kompletności wniosku
2021-12-20 2022-01-20 ABP.6740.1.748.2021.JC 2021-12-30 wezwanie art. 64 $ 2 Kpa
2021-12-17 2022-01-17 ABP.6740.1.746.2021.AK 2022-01-12 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2021-12-17 2022-01-17 ABP.6740.1.745.2021.KC 2021-12-30 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2021-12-17 2022-01-17 ABP.6740.1.744.2021.MZ 2022-01-26 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2021-12-17 2022-01-17 ABP.6743.1.743.2021.MZ 2022-01-24 wycofanie wniosku
2021-12-17 2022-01-17 ABP.6740.1.742.2021.MZ 2022-01-24 wycofanie wniosku
2021-12-15 2022-01-17 ABP.6740.1.741.2021.AK 2022-01-25 wyznaczenie nowego terminu usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji
2021-12-15 2022-01-17 ABP.6740.1.740.2021.AK 2021-12-29 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2021-12-14 2022-01-14 ABP.6740.1.739.2021.AK 2022-01-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-12-13 2022-01-13 ABP.6740.1.738.2021.JC 2022-01-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-12-13 2022-01-13 ABP.6740.1.737.2021.JB 2021-12-17 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2021-12-13 2022-01-13 ABP.6740.1.736.2021.JC 2021-12-14 badanie kompletności wniosku
2021-12-10 2022-01-10 ABP.6740.1.735.2021.JC 2022-01-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-12-09 2022-01-10 ABP.6740.1.747.2021.JC 2022-01-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-12-09 2022-01-10 ABP.6740.1.734.2021.KC 2022-01-20 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2021-12-09 2022-01-10 ABP.6740.1.733.2021.KC 2021-12-27 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2021-12-09 2022-01-10 ABP.6740.1.732.2021.AK 2022-01-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-12-08 2022-01-07 ABP.6740.1.730.2021.JC 2022-01-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-12-08 2022-01-10 ABP.6740.1.731.2021.JB 2021-12-17 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2021-12-07 2022-01-07 ABP.6740.1.729.2021.JB 2022-01-04 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2021-12-07 2022-01-07 ABP.6740.1.728.2021.KC 2022-01-11 wyznaczenie nowego terminu usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji
2021-12-06 2022-01-06 ABP.6740.1.727.2021.JB 2021-12-17 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2021-12-03 2022-01-03 ABP.6740.1.726.2021.AK 2022-01-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-12-03 2022-01-03 ABP.6740.1.725.2021.AK 2021-12-21 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2021-12-03 2022-01-03 ABP.6740.1.724.2021.JC 2022-01-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-12-03 2022-01-03 ABP.6740.1.723.2021.KC 2021-12-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-12-02 2022-01-03 ABP.6740.1.722.2021.JB 2022-01-19 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2021-12-01 2022-01-03 ABP.6740.1.721.2021.JC 2022-01-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-12-01 2022-01-03 ABP.6740.1.720.2021.KC 2022-01-05 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2021-11-30 2021-12-30 ABP.6740.1.719.2021.JB 2021-12-15 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2021-11-30 2021-12-30 ABP.6740.1.718.2021.AK 2022-01-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-30 2021-12-30 ABP.6740.1.717.2021.JB 2022-01-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-29 2021-12-29 ABP.6740.1.716.2021.JC 2022-01-19 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2021-11-26 2021-12-27 ABP.6740.1.715.2021.MZ 2021-12-10 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2021-11-26 2021-12-27 ABP.6740.1.714.2021.KC 2022-01-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-24 2021-12-24 ABP.6740.1.713.2021.JB 2022-01-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-24 2021-12-24 ABP.6740.1.712.2021.JC 2021-12-09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2021-11-23 2021-12-23 ABP.6740.1.711.2021.JC 2022-01-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-23 2021-12-23 ABP.6740.1.710.2021.AK 2021-11-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-23 2021-12-23 ABP.6740.1.709.2021.AK 2021-12-16 Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego
2021-11-23 2021-12-23 ABP.6740.1.708.2021.AK 2022-01-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-23 2021-12-23 ABP.6740.1.707.2021.AK 2021-12-20 decyzja udzielenia pozwolenia
2021-11-23 2021-12-23 ABP.6740.1.706.2021.JB 2021-11-24 badanie kompletności wniosku
2021-11-23 2021-12-23 ABP.6740.1.705.2021.JC 2021-12-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-22 2021-12-22 ABP.6740.1.704.2021.KC 2022-01-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-22 2021-12-22 ABP.6740.1.703.2021.JB 2022-01-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-19 2021-12-20 ABP.6740.1.702.2021.JB 2022-01-13 wyznaczenie nowego terminu usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji
2021-11-18 2021-12-20 ABP.6740.1.701.2021.KC 2021-12-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-18 2021-12-20 ABP.6740.1.700.2021.JC 2022-01-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-18 2021-12-20 ABP.6740.1.699.2021.KC 2021-12-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-18 2021-12-20 ABP.6740.1.698.2021.KC 2021-12-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-18 2021-12-20 ABP.6740.1.697.2021.JB 2022-01-10 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2021-11-18 2021-12-20 ABP.6740.1.696.2021.JB 2021-12-28 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2021-11-17 2021-12-17 ABP.6740.1.695.2021.KC 2021-12-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-17 2021-12-17 ABP.6740.1.694.2021.JB 2021-12-28 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2021-11-16 2021-12-16 ABP.6740.1.693.2021.JC 2022-01-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-15 2021-12-15 ABP.6740.1.692.2021.JB 2021-12-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-12 2021-12-13 ABP.6740.1.691.2021.JC 2021-12-13 decyzja udzielenia pozwolenia
2021-11-10 2021-12-10 ABP.6740.1.689.2021.JC 2021-12-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-10 2021-12-10 ABP.6740.1.688.2021.JC 2022-01-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-10 2021-12-10 ABP.6740.1.687.2021.JB 2021-12-29 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2021-11-10 2021-12-10 ABP.6740.1.690.2021.KC 2021-12-30 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2021-11-09 2021-12-09 ABP.6740.1.686.2021.JB 2021-11-24 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2021-11-09 2021-12-09 ABP.6740.1.685.2021.JC 2021-11-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-05 2021-12-06 ABP.6740.1.684.2021.JB 2021-12-20 decyzja udzielenia pozwolenia
2021-11-05 2021-12-06 ABP.6740.1.683.2021.MZ 2021-12-02 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2021-11-05 2021-12-06 ABP.6740.1.682.2021.AK 2021-12-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-04 2021-12-06 ABP.6740.1.681.2021.AK 2022-01-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-04 2021-12-06 ABP.6740.1.680.2021.MZ 2021-12-22 postanowienie o uzupełnienie treści decyzji
2021-11-04 2021-12-06 ABP.6740.1.679.2021.JB 2021-12-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-03 2021-12-03 ABP.6740.1.678.2021.JC 2021-11-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-03 2021-12-03 ABP.6740.1.677.2021.KC 2021-12-28 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2021-11-02 2021-12-02 ABP.6740.1.676.2021.AK 2021-12-17 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2021-11-02 2021-12-02 ABP.6740.1.675.2021.JC 2021-11-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-02 2021-12-02 ABP.6740.1.674.2021.JC 2021-12-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-11-02 2021-12-02 ABP.6740.1.673.2021.JC 2021-11-15 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2021-10-29 2021-11-29 ABP.6740.1.672.2021.JB 2021-12-09 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2021-10-29 2021-11-29 ABP.6740.1.671.2021.MZ 2021-11-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-10-29 2021-11-29 ABP.6740.1.670.2021.MZ 2021-12-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-10-28 2021-11-29 ABP.6740.1.669.2021.JB 2021-11-05 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2021-10-28 2021-11-29 ABP.6740.1.668.2021.KC 2021-11-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-10-27 2021-11-29 ABP.6740.1.667.2021.JB 2021-12-27 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2021-10-26 2021-11-26 ABP.6740.1.666.2021.AK 2021-12-28 wyznaczenie nowego terminu usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji
2021-10-26 2021-11-26 ABP.6740.1.665.2021.JB 2021-10-28 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2021-10-25 2021-11-25 ABP.6740.1.664.2021.JB 2021-12-15 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2021-10-21 2021-11-22 ABP.6740.1.663.2021.AK 2021-12-14 Wydłużenie terminu na uzupełenienie braków formalnych wniosku
2021-10-21 2021-11-22 ABP.6740.1.662.2021.AK 2021-12-14 Wydłużenie terminu na uzupełenienie braków formalnych wniosku
2021-10-19 2021-11-19 ABP.6740.1.661.2021.JC 2021-11-04 decyzja udzielenia pozwolenia
2021-10-19 2021-11-19 ABP.6740.1.660.2021.AK 2021-11-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-10-18 2021-11-18 ABP.6740.1.659.2021.KC 2021-11-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-10-18 2021-11-18 ABP.6740.1.658.2021.AK 2021-11-24 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2021-10-18 2021-11-18 ABP.6740.1.657.2021.AK 2022-01-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-10-15 2021-11-15 ABP.6740.1.656.2021.JC 2021-12-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-10-15 2021-11-15 ABP.6740.1.655.2021.JC 2021-11-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-10-14 2021-11-15 ABP.6740.1.654.2021.JB 2021-12-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-10-14 2021-11-15 ABP.6740.1.653.2021.JC 2021-10-19 badanie kompletności wniosku
2021-10-14 2021-11-15 ABP.6740.1.652.2021.JB 2021-12-22 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2021-10-12 2021-11-12 ABP.6740.1.651.2021.AK 2021-12-13 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2021-10-12 2021-11-12 ABP.6740.1.650.2021.KC 2021-11-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-10-12 2021-11-12 ABP.6740.1.649.2021.MZ 2021-12-16 Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku
2021-10-12 2021-11-12 ABP.6740.1.648.2021.MZ 2021-12-16 Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku
2021-10-12 2021-11-12 ABP.6740.1.647.2021.MZ 2021-12-16 Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku
2021-10-12 2021-11-12 ABP.6740.1.646.2021.MZ 2021-12-16 Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku
2021-10-12 2021-11-12 ABP.6740.1.645.2021.MZ 2021-12-16 Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku
2021-10-11 2021-11-11 ABP.6740.1.644.2021.JC 2021-10-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-10-11 2021-11-11 ABP.6740.1.643.2021.JC 2021-10-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-10-11 2021-11-11 ABP.6740.1.642.2021.AK 2021-12-07 wyznaczenie nowego terminu usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji
2021-10-11 2021-11-11 ABP.6740.1.641.2021.AK 2022-01-24 wyznaczenie nowego terminu usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji
2021-10-11 2021-11-11 ABP.6740.1.640.2021.AK 2022-01-24 wyznaczenie nowego terminu usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji
2021-10-11 2021-11-11 ABP.6740.1.639.2021.AK 2022-01-24 wyznaczenie nowego terminu usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji
2021-10-11 2021-11-11 ABP.6740.1.638.2021.KC 2021-11-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-10-11 2021-11-11 ABP.6740.1.637.2021.JC 2021-11-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-10-08 2021-11-08 ABP.6740.1.636.2021.AK 2021-10-14 wycofanie wniosku
2021-10-08 2021-11-08 ABP.6740.1.635.2021.JB 2021-12-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-10-07 2021-11-08 ABP.6740.1.634.2021.MZ 2021-12-02 zawieszono postępowanie do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego
2021-10-06 2021-11-08 ABP.6740.1.633.2021.AK 2022-01-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-10-01 2021-11-02 ABP.6740.1.632.2021.AK 2021-11-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-10-01 2021-11-02 ABP.6740.1.631.2021.JC 2021-11-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-10-01 2021-11-02 ABP.6740.1.630.2021.MZ 2021-12-16 Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku
2021-10-01 2021-11-02 ABP.6740.1.629.2021.MZ 2021-12-16 Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku
2021-10-01 2021-11-02 ABP.6740.1.628.2021.MZ 2021-12-16 Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku
2021-10-01 2021-11-02 ABP.6740.1.627.2021.MZ 2021-12-16 Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku
2021-09-30 2021-11-02 ABP.6740.1.626.2021.JC 2021-12-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-30 2021-11-02 ABP.6740.1.625.2021.AK 2021-11-17 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2021-09-30 2021-11-02 ABP.6740.1.624.2021.AK 2021-10-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-30 2021-11-02 ABP.6740.1.623.2021.KC 2021-11-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-24 2021-10-25 ABP.6740.1.622.2021.JC 2021-11-02 decyzja udzielenia pozwolenia
2021-09-24 2021-10-25 ABP.6740.1.621.2021.JB 2021-11-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-23 2021-10-25 ABP.6740.1.620.2021.JC 2021-11-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-23 2021-10-25 ABP.6740.1.619.2021.JB 2021-11-10 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2021-09-23 2021-10-25 ABP.6740.1.618.2021.JB 2021-11-04 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2021-09-20 2021-10-20 ABP.6740.1.617.2021.MZ 2021-11-04 decyzja udzielenia pozwolenia
2021-09-20 2021-10-20 ABP.6740.1.616.2021.JB 2021-10-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-17 2021-10-18 ABP.6740.1.615.2021.JC 2021-12-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-17 2021-10-18 ABP.6740.1.614.2021.JB 2021-11-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-17 2021-10-18 ABP.6740.1.613.2021.AK 2021-10-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-17 2021-10-18 ABP.6740.1.612.2021.JC 2022-01-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-17 2021-10-18 ABP.6740.1.611.2021.KC 2021-12-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-17 2021-10-18 ABP.6740.1.610.2021.MZ 2021-12-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-17 2021-10-18 ABP.6740.1.609.2021.MZ 2021-12-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-17 2021-10-18 ABP.6740.1.608.2021.MZ 2021-12-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-17 2021-10-18 ABP.6740.1.607.2021.MZ 2021-12-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-17 2021-10-18 ABP.6740.1.606.2021.MZ 2021-12-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-17 2021-10-18 ABP.6740.1.605.2021.MZ 2021-12-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-17 2021-10-18 ABP.6740.1.604.2021.MZ 2021-12-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-17 2021-10-18 ABP.6740.1.603.2021.JB 2021-11-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-17 2021-10-18 ABP.6740.1.602.2021.AK 2021-10-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-17 2021-10-18 ABP.6740.1.601.2021.MZ 2021-10-29 decyzja udzielenia pozwolenia
2021-09-17 2021-10-18 ABP.6740.1.600.2021.JC 2021-11-04 decyzja udzielenia pozwolenia
2021-09-17 2021-10-18 ABP.6740.1.599.2021.MZ 2021-11-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-17 2021-10-18 ABP.6740.1.598.2021.MZ 2021-12-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-17 2021-10-18 ABP.6740.1.597.2021.MZ 2021-12-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-17 2021-10-18 ABP.6740.1.596.2021.MZ 2022-01-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-17 2021-10-18 ABP.6740.1.595.2021.JB 2021-10-28 decyzja udzielenia pozwolenia
2021-09-17 2021-10-18 ABP.6740.1.594.2021.JC 2021-10-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-17 2021-10-18 ABP.6740.1.593.2021.KC 2021-12-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-17 2021-10-18 ABP.6740.1.592.2021.JB 2021-11-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-17 2021-10-18 ABP.6740.1.591.2021.JB 2021-09-28 wezwanie art. 64 $ 2 Kpa
2021-09-17 2021-10-18 ABP.6740.1.590.2021.KC 2021-11-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-17 2021-10-18 ABP.6740.1.589.2021.JC 2021-12-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-17 2021-10-18 ABP.6740.1.588.2021.JB 2021-12-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-17 2021-10-18 ABP.6740.1.587.2021.JB 2021-11-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-17 2021-10-18 ABP.6740.1.586.2021.JB 2021-10-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-16 2021-10-18 ABP.6740.1.585.2021.JC 2021-11-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-16 2021-10-18 ABP.6740.1.584.2021.MZ 2021-10-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-16 2021-10-18 ABP.6740.1.583.2021.AK 2021-10-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-16 2021-10-18 ABP.6740.1.582.2021.JB 2021-10-29 decyzja udzielenia pozwolenia
2021-09-16 2021-10-18 ABP.6740.1.581.2021.AK 2021-11-09 decyzja udzielenia pozwolenia
2021-09-16 2021-10-18 ABP.6740.1.580.2021.AK 2021-11-09 decyzja udzielenia pozwolenia
2021-09-16 2021-10-18 ABP.6740.1.579.2021.JC 2021-10-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-16 2021-10-18 ABP.6740.1.578.2021.MZ 2021-11-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-15 2021-10-15 ABP.6740.1.577.2021.MZ 2021-10-28 decyzja udzielenia pozwolenia
2021-09-15 2021-10-15 ABP.6740.1.576.2021.MZ 2021-10-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-15 2021-10-15 ABP.6740.1.575.2021.AK 2021-11-10 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2021-09-15 2021-10-15 ABP.6740.1.574.2021.AK 2021-12-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-15 2021-10-15 ABP.6740.1.573.2021.JC 2021-10-18 pismo informujące do strony (Art. 9 Kodeksu Postępowania Administracyjnego)
2021-09-15 2021-10-15 ABP.6740.1.572.2021.JC 2021-10-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-15 2021-10-15 ABP.6740.1.571.2021.JB 2021-11-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-15 2021-10-15 ABP.6740.1.570.2021.JB 2021-10-29 decyzja udzielenia pozwolenia
2021-09-15 2021-10-15 ABP.6740.1.569.2021.JB 2021-11-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-15 2021-10-15 ABP.6740.1.568.2021.MZ 2021-10-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-14 2021-10-14 ABP.6740.1.567.2021.JB 2021-12-20 decyzja udzielenia pozwolenia
2021-09-14 2021-10-14 ABP.6740.1.566.2021.JB 2022-01-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-14 2021-10-14 ABP.6740.1.565.2021.JB 2021-12-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-14 2021-10-14 ABP.6740.1.564.2021.AK 2021-12-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-13 2021-10-13 ABP.6740.1.563.2021.AK 2021-11-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-13 2021-10-13 ABP.6740.1.562.2021.AK 2021-11-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-13 2021-10-13 ABP.6740.1.561.2021.AK 2021-11-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-13 2021-10-13 ABP.6740.1.560.2021.AK 2022-01-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-13 2021-10-13 ABP.6740.1.559.2021.MZ 2021-10-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-13 2021-10-13 ABP.6740.1.558.2021.JB 2022-01-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-10 2021-10-11 ABP.6740.1.557.2021.AK 2022-01-03 wydano decyzję odmowy
2021-09-10 2021-10-11 ABP.6740.1.556.2021.KC 2021-12-01 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2021-09-10 2021-10-11 ABP.6740.1.555.2021.JC 2021-10-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-10 2021-10-11 ABP.6740.1.554.2021.JB 2021-09-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-09 2021-10-11 ABP.6740.1.552.2021.JB 2021-10-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-09 2021-10-11 ABP.6740.1.551.2021.KC 2021-12-31 Wydłużenie terminu na uzupełenienie braków formalnych wniosku
2021-09-08 2021-10-08 ABP.6740.1.550.2021.AK 2021-10-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-08 2021-10-08 ABP.6740.1.549.2021.AK 2021-12-21 Wydano decyzję udzielająca zezwolenia
2021-09-07 2021-10-07 ABP.6740.1.548.2021.JC 2021-10-29 decyzja udzielenia pozwolenia
2021-09-07 2021-10-07 ABP.6740.1.547.021.JC 2021-11-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-07 2021-10-07 ABP.6740.1.546.2021.JB 2021-09-22 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2021-09-06 2021-10-06 ABP.6740.1.545.2021.KC 2021-09-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-06 2021-10-06 ABP.6740.1.544.221.KC 2022-01-12 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2021-09-03 2021-10-04 ABP.6740.1.542.2021.KC 2022-01-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-03 2021-10-04 ABP.6740.1.541.2021.JC 2021-10-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-03 2021-10-04 ABP.6740.1.540.2021.JB 2021-10-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-03 2021-10-04 ABP.6740.1.543.2021.KC 2021-10-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-02 2021-10-04 ABP.6740.1.539.2021.JC 2021-09-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-02 2021-10-04 ABP.6740.1.538.2021.JB 2021-10-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-09-01 2021-11-02 ABP.6740.1.537.2021.JB 2021-11-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-31 2021-11-02 ABP.6740.1.536.2021.JB 2021-10-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-31 2021-11-02 ABP.6740.1.535.2021.JB 2021-10-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-31 2021-11-02 ABP.6740.1.534.2021.KC 2021-10-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-31 2021-11-02 ABP.6740.1.533.2021.JC 2021-10-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-31 2021-11-02 ABP.6740.1.532.2021.JB 2021-09-21 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2021-08-30 2021-10-01 ABP.6740.1.531.2021.JC 2021-10-29 decyzja udzielenia pozwolenia
2021-08-30 2021-09-30 ABP.6740.1.530.2021.JB 2021-11-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-30 2021-10-01 ABP.6740.1.529.2021.AK 2021-10-29 decyzja udzielenia pozwolenia
2021-08-30 2021-10-01 ABP.6740.1.528.2021.JB 2021-10-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-27 2021-09-28 ABP.6740.1.527.2021.JC 2021-10-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-27 2021-09-28 ABP.6740.1.526.2021.AK 2021-12-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-27 2021-09-28 ABP.6740.1.525.2021.JB 2021-11-23 wydano decyzję odmowy
2021-08-27 2021-09-28 ABP.6740.1.524.2021.JB 2021-09-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-26 2021-09-26 ABP.6740.1.523.2021.AK 2021-10-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-26 2021-09-26 ABP.6740.1.522.2021.AK 2021-10-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-26 2021-09-27 ABP.6740.1.521.2021.AK 2021-10-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-26 2021-09-27 ABP.6740.1.520.2021.AK 2021-10-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-26 2021-09-27 ABP.6740.1.519.2021.AK 2021-10-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-26 2021-08-30 ABP.6740.1.518.2021.MZ 2021-11-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-26 2021-09-27 ABP. 6740.1.517.2021.JC 2021-10-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-26 2021-09-27 ABP.6740.1.516.2021.JC 2021-10-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-26 2021-09-27 ABP.6740.1.515.2021.JC 2021-10-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-25 2021-09-26 ABP.6740.1.514.2021.JB 2021-10-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-25 2021-09-26 ABP.6740.1.513.2021.JB 2021-10-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-25 2021-09-26 ABP. 6740.1.512.2021.JC 2021-10-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-25 2021-09-26 ABP.6740.1.511.2021.JB 2021-10-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-25 2021-09-26 ABP.6740.1.510.2021.AK 2021-10-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-25 2021-09-26 ABP.6740.1.509.2021.AK 2021-10-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-25 2021-09-26 ABP.6740.1.508.2021.AK 2021-10-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-25 2021-09-26 ABP.6740.1.507.2021.AK 2021-10-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-25 2021-09-26 ABP.6740.1.506.2021.AK 2021-10-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-25 2021-09-26 ABP.6740.1.505.2021.AK 2021-10-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-24 2021-09-24 ABP.6740.1.504.2021.AK 2021-10-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-24 2021-09-24 ABP.6740.1.503.2021.AK 2021-10-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-24 2021-09-24 ABP.6740.1.502.2021.AK 2021-10-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-24 2021-09-24 ABP.6740.1.501.2021.JB 2021-09-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-24 2021-09-24 ABP.6740.1.500.2021.MZ 2021-10-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-24 2021-09-24 ABP.6740.1.499.2021.JC 2021-11-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-24 2021-09-24 ABP.6740.1.498.2021.AK 2021-10-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-23 2021-09-23 ABP.6740.1.497.2021.KC 2021-09-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-23 2021-09-23 ABP.6740.1.496.2021.KC 2021-09-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-23 2021-09-23 ABP.6740.1.495.2021.KC 2021-09-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-23 2021-09-23 ABP.6740.1.494.2021.KC 2021-09-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-23 2021-09-23 ABP.6740.1.493.2021.KC 2021-09-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-23 2021-09-23 ABP.6740.1.492.2021.MZ 2021-10-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-23 2021-09-23 ABP.6740.1.491.2021.JC 2021-09-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-20 2021-09-20 ABP.6740.1.490.2021.MZ 2021-10-15 wydano decyzję odmowy
2021-08-20 2021-09-20 ABP.6740.1.489.2021.JB 2021-08-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-20 2021-09-20 ABP.6740.1.488.2021.JB 2021-10-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-20 2021-09-20 ABP. 6740.1.487.2021.JC 2021-10-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-19 2021-09-20 ABP.6740.1.486.2021.KC 2021-09-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-19 2021-09-20 ABP.6740.1.485.2021.JB 2021-10-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-19 2021-09-20 ABP.6740.1.484.2021.AK 2021-09-24 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2021-08-19 2021-09-20 ABP.6740.1.483.2021.KC 2021-12-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-19 2021-09-20 ABP.6740.1.482.2021.KC 2021-10-28 decyzja udzielenia pozwolenia
2021-08-18 2021-09-20 ABP.6740.1.481.2021.AK 2021-09-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-16 2021-09-16 ABP.6740.1.480.2021.MZ 2021-08-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-16 2021-09-16 ABP.6740.1.479.2021.JB 2021-10-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-16 2021-09-16 ABP.6740.1.478.2021.JB 2021-08-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-16 2021-09-16 ABP.6740.1.477.2021.MZ 2022-01-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-16 2021-09-16 ABP.6740.1.476.2021.JB 2021-10-08 zawieszono postępowanie do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego
2021-08-13 2021-09-13 ABP.6740.1.475.2021.KC 2021-11-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-13 2021-09-13 ABP.6740.1.474.2021.AK 2021-11-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-13 2021-09-13 ABP.6740.1.473.2021.MZ 2021-09-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-13 2021-09-13 ABP.6740.1.472.2021.AK 2021-10-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-12 2021-09-13 ABP.6740.1.471.2021.AK 2022-01-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-12 2021-09-13 ABP.6740.1.470.2021.AK 2021-09-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-11 2021-09-13 ABP.6740.1.469.2021.AK 2021-08-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-11 2021-09-13 ABP.6740.1.468.2021.JB 2021-08-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-10 2021-09-13 ABP.6740.1.467.2021.JB 2021-09-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-10 2021-09-10 ABP.6740.1.466.2021.MZ 2021-09-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-10 2021-09-10 ABP.6740.1.465.2021.AK 2021-09-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-10 2021-09-10 ABP.6740.1.464.2021.KC 2021-10-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-10 2021-09-10 ABP.6740.1.463.2021.AK 2021-10-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-10 2021-09-10 ABP.6740.1.462.2021.JB 2021-10-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-09 2021-09-09 ABP.6740.1.461.2021.KC 2021-11-04 decyzja udzielenia pozwolenia
2021-08-09 2021-09-09 ABP.6740.1.460.2021.JC 2021-10-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-05 2021-09-06 ABP.6740.1.459.2021.AK 2021-10-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-04 2021-09-06 ABP.6740.1.458.2021.JB 2021-12-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-04 2021-09-06 ABP.6740.1.457.2021.JB 2021-10-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-03 2021-09-03 ABP.6740.1.456.2021.JC 2021-09-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-03 2021-09-03 ABP.6740.1.455.2021.JC 2021-10-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-03 2021-09-03 ABP.6740.1.454.2021.JB 2021-10-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-03 2021-09-03 ABP.6740.1.453.2021.JC 2021-09-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-03 2021-09-03 ABP.6740.1.452.2021.AK 2021-08-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-02 2021-09-02 ABP.6740.1.451.2021.JB 2021-11-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-02 2021-09-02 ABP.6740.1.450.2021.JC 2021-09-24 wydano decyzję odmowy
2021-08-02 2021-09-02 ABP.6740.1.449.2021.JB 2021-10-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-08-02 2021-09-02 ABP.6740.1.448.2021.JC 2021-09-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-30 2021-08-30 ABP.6740.1.445.2021.KC 2021-12-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-30 2021-08-30 ABP.6740.1.447.2021.AK 2021-08-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-30 2021-08-30 ABP.6740.1.446.2021.JC 2021-09-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-29 2021-08-30 ABP.6740.1.444.2021.AK 2021-10-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-29 2021-08-30 ABP.6740.1.443.2021.JB 2021-09-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-29 2021-08-30 ABP.6740.1.442.2021.KC 2021-11-02 wyznaczenie nowego terminu usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji
2021-07-29 2021-08-30 ABP.6740.1.441.2021.AF 2021-09-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-29 2021-08-30 ABP.6740.1.440.2021.AF 2021-08-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-28 2021-08-30 ABP.6740.1.439.2021.JB 2021-08-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-28 2021-08-30 ABP.6740.1.438.2021.JC 2021-08-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-27 2021-08-27 ABP.6740.1.437.2021.JB 2021-09-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-26 2021-08-26 ABP.6740.1.436.2021.AF 2021-10-22 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2021-07-26 2021-08-26 ABP.6740.1.435.2021.JC 2021-09-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-26 2021-08-26 ABP.6740.1.434.2021.AF 2021-10-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-26 2021-08-26 ABP.6740.1.433.2021.AB 2021-08-11 wycofanie wniosku
2021-07-26 2021-08-26 ABP.6740.1.432.2021.JC 2021-10-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-23 2021-08-23 ABP.6740.1.430.2021.MZ 2021-09-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-23 2021-08-23 ABP.6740.1.429.2021.JB 2021-09-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-23 2021-08-23 ABP.6740.1.428.2021.JC 2021-10-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-23 2021-08-23 ABP.6740.1.427.2021.KC 2021-09-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-22 2021-08-23 ABP.6740.1.426.2021.MZ 2021-09-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-22 2021-08-23 ABP.6740.1.425.2021.KC 2021-08-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-22 2021-08-23 ABP.6740.1.424.2021.JB 2021-09-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-22 2021-08-23 ABP.6740.1.423.2021.AF 2021-08-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-22 2021-08-23 ABP.6740.1.422.2021.JC 2021-08-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-20 2021-08-20 ABP.6740.1.421.2021.AF 2022-01-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-20 2021-08-20 ABP.6740.1.420.2021.JC 2021-08-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-19 2021-08-19 ABP.6740.1.419.2021.KC 2021-08-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-19 2021-08-19 ABP.6740.1.418.2021.AB 2021-09-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-19 2021-08-19 ABP.6740.1.417.2021.JC 2021-12-08 wyznaczenie nowego terminu usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji
2021-07-15 2021-08-16 ABP.6740.1.416.2021.JC 2021-09-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-14 2021-08-16 ABP.6740.1.415.2021.JB 2021-09-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-14 2021-08-16 ABP.6740.1.414.2021.KC 2021-09-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-13 2021-08-13 ABP.6740.1.413.2021.JC 2021-10-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-13 2021-08-13 ABP.6740.1.412.2021.JC 2021-10-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-13 2021-08-16 ABP.6740.1.411.2021.JC 2021-10-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-13 2021-08-13 ABP.6740.1.410.2021.JC 2021-10-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-13 2021-08-13 ABP.6740.1.409.2021.JC 2021-10-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-13 2021-08-13 ABP.6740.1.408.2021.JC 2021-10-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-13 2021-08-13 ABP.6740.1.407.2021.JC 2021-10-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-13 2021-08-13 ABP.6740.1.406.2021.JC 2021-10-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-13 2021-08-13 ABP.6740.1.405.2021.JC 2021-10-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-13 2021-08-13 ABP.6740.1.404.2021.JC 2021-10-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-13 2021-08-13 ABP.6740.1.403.2021.JC 2021-10-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-13 2021-08-13 ABP.6740.1.402.2021.JC 2021-10-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-13 2021-08-13 ABP.6740.1.401.2021.JC 2021-10-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-13 2021-08-13 ABP.6740.1.400.2021.JC 2021-10-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-13 2021-08-13 ABP.6740.1.399.2021.JC 2021-10-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-13 2021-08-13 ABP.6740.1.398.2021.JC 2021-10-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-13 2021-08-13 ABP.6740.1.397.2021.JC 2021-10-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-13 2021-08-13 ABP.6740.1.396.2021.JC 2021-10-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-13 2021-08-13 ABP.6740.1.395.2021.JC 2021-10-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-13 2021-08-13 ABP.6740.1.394.2021.JC 2021-10-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-13 2021-08-13 ABP.6740.1.393.2021.JC 2021-10-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-13 2021-08-13 ABP.6740.1.392.2021.JC 2021-10-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-13 2021-08-13 ABP.6740.1.391.2021.JC 2021-09-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-13 2021-08-13 ABP.6740.1.390.2021.JC 2021-09-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-13 2021-08-13 ABP.6740.1.389.2021.JC 2021-09-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-13 2021-08-13 ABP.6740.1.388.2021.JC 2021-09-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-13 2021-08-13 ABP.6740.1.387.2021.JC 2021-09-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-13 2021-08-13 ABP.6740.1.386.2021.JC 2021-09-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-13 2021-08-13 ABP.6740.1.385.2021.JC 2021-08-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-13 2021-08-13 ABP.6740.1.384.2021.MZ 2021-09-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-13 2021-08-13 ABP.6740.1.383.2021.KC 2021-08-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-13 2021-08-13 ABP.6740.1.382.2021.JC 2021-08-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-12 2021-08-12 ABP.6740.1.381.2021.MZ 2021-08-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-12 2021-08-12 ABP.6740.1.380.2021.JC 2021-09-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-12 2021-08-12 ABP.6740.1.379.2021.JB 2021-08-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-12 2021-08-12 ABP.6740.1.378.2021.AF 2021-09-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-09 2021-08-09 ABP.6740.1.377.2021.JC 2021-09-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-09 2021-08-09 ABP.6740.1.376.2021.JC 2021-12-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-08 2021-08-09 ABP.6740.1.375.2021.JC 2021-08-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-08 2021-08-09 ABP.6740.1.374.2021.JC 2021-10-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-08 2021-08-09 ABP.6740.1.373.2021.AF 2021-08-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-08 2021-08-09 ABP.6740.1.372.2021.JC 2021-07-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-08 2021-08-09 ABP.6740.1.371.2021.MZ 2021-08-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-07 2021-08-09 ABP.6740.1.370.2021.JC 2021-08-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-06 2021-08-06 ABP.6740.1.369.2021.JC 2021-08-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-06 2021-08-06 ABP.6740.1.368.2021.JB 2021-08-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-06 2021-08-06 ABP.6740.1.367.2021.KC 2021-08-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-05 2021-08-05 ABP.6740.1.365.2021.JB 2021-09-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-05 2021-08-05 ABP.6740.1.364.2021.JB 2021-08-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-05 2021-08-05 ABP.6740.1.363.2021.KC 2021-12-14 wycofanie wniosku
2021-07-05 2021-08-05 ABP.6740.1.362.2021.AF 2021-11-16 umorzono postępowanie
2021-07-05 2021-08-05 ABP.6740.1.366.2021.KC 2021-09-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-07-01 2021-08-02 ABP.6740.1.361.2021.AF 2021-08-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-30 2021-07-30 ABP.6740.1.360.2021.AF 2021-09-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-30 2021-07-30 ABP.6740.1.359.2021.JC 2021-07-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-30 2021-07-30 ABP.6740.1.358.2021.JC 2021-08-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-29 2021-07-29 ABP.6740.1.357.2021.KC 2021-08-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-29 2021-07-29 ABP.6740.1.356.2021.KC 2021-12-02 wydano decyzję odmowy
2021-06-29 2021-07-29 ABP.6740.1.355.2021.MZ 2021-08-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-29 2021-07-29 ABP.6740.1.354.2021.JB 2021-08-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-29 2021-07-29 ABP.6740.1.353.2021.JC 2021-07-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-29 2021-07-29 ABP.6740.1.352.2021.JB 2021-07-16 wycofanie wniosku
2021-06-29 2021-07-29 ABP.6740.1.351.2021.AF 2021-09-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-29 2021-07-29 ABP.6740.1.350.2021.KC 2021-09-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-28 2021-07-28 ABP.6740.1.349.2021.MZ 2021-10-04 zawieszono postępowanie do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego
2021-06-28 2021-07-28 ABP.6740.1.348.2021.JC 2021-07-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-28 2021-07-28 ABP.6740.1.347.2021.JC 2021-07-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-28 2021-07-28 ABP.6740.1.346.2021.KC 2021-12-31 Wydłużenie terminu na uzupełenienie braków formalnych wniosku
2021-06-25 2021-07-26 ABP.6740.1.345.2021.JB 2021-08-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-25 2021-07-26 ABP.6740.1.344.2021.JB 2021-08-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-24 2021-07-26 ABP.6740.1.343.2021.JC 2021-07-09 wycofanie wniosku
2021-06-23 2021-07-23 ABP.6740.1.342.2021.MZ 2021-07-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-23 2021-07-23 ABP.6740.1.341.2021.JB 2021-07-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-23 2021-07-23 ABP.6740.1.339.2021.AF 2021-07-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-23 2021-07-23 ABP.6740.1.340.2021.JB 2021-09-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-23 2021-07-23 ABP.6740.1.338.2021.JB 2021-08-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-21 2021-07-21 ABP.6740.1.337.2021.MZ 2021-08-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-21 2021-07-21 ABP.6740.1.336.2021.KC 2021-07-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-21 2021-07-21 ABP.6740.1.335.2021.KC 2021-10-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-21 2021-07-21 ABP.6740.1.334.2021.JB 2021-07-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-21 2021-07-21 ABP.6740.1.333.2021.AF 2021-09-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-18 2021-07-19 ABP.6740.1.331.2021.JB 2022-01-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-18 2021-07-19 ABP.6740.1.330.2021.AF 2021-08-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-18 2021-07-19 ABP.6740.1.329.2021.KC 2021-12-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-18 2021-07-19 ABP.6740.1.332.2021.AB 2021-09-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-17 2021-07-19 ABP.6740.1.328.2021.JB 2021-08-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-17 2021-07-19 ABP.6740.1.327.2021.KC 2021-08-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-17 2021-07-19 ABP.6740.1.326.2021.MZ 2021-07-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-17 2021-07-19 ABP.6740.1.325.2021.JB 2021-08-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-17 2021-07-19 ABP.6740.1.324.2021.KC 2021-09-27 wyznaczenie nowego terminu usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji
2021-06-17 2021-07-19 ABP.6740.1.323.2021.AF 2021-08-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-16 2021-07-16 ABP.6740.1.322.2021.JB 2021-08-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-14 2021-07-14 ABP.6740.1.321.2021.MZ 2021-07-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-14 2021-07-14 ABP.6740.1.320.2021.KC 2021-08-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-14 2021-07-14 ABP.6740.1.319.2021.AF 2021-07-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-14 2021-07-14 ABP.6740.1.318.2021.MZ 2021-07-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-14 2021-07-14 ABP.6740.1.317.2021.MZ 2021-07-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-11 2021-07-12 ABP.6740.1.316.2021.AF 2021-07-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-11 2021-07-12 ABP.6740.1.315.2021.MZ 2021-07-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-11 2021-07-12 ABP.6740.1.314.2021.AF 2021-08-04 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2021-06-11 2021-07-12 ABP.6740.1.313.2021.AB 2021-08-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-11 2021-07-12 ABP.6740.1.312.2021.KC 2021-07-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-11 2021-07-12 ABP.6740.1.311.2021.AF 2021-07-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-11 2021-07-12 ABP.6740.1.310.2021.KC 2021-06-25 pismo informujące do strony (Art. 9 Kodeksu Postępowania Administracyjnego)
2021-06-10 2021-07-12 ABP.6740.1.309.2021.MZ 2021-07-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-10 2021-07-12 ABP.6740.1.308.2021.KC 2021-07-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-09 2021-07-09 ABP.6740.1.307.2021.JC 2021-07-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-09 2021-07-09 ABP.6740.1.306.2021.AF 2021-07-30 umorzono postępowanie
2021-06-09 2021-07-09 ABP.6740.1.305.2021.KC 2021-11-09 wydano decyzję odmowy
2021-06-09 2021-07-09 ABP.6740.1.304.2021.AF 2021-08-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-08 2021-07-08 ABP.6740.1.303.2021.AF 2021-09-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-08 2021-07-08 ABP.6740.1.302.2021.JC 2021-07-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-08 2021-07-08 ABP.6740.1.301.2021.AF 2021-07-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-08 2021-07-08 ABP.6740.1.300.2021.JB 2021-08-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-08 2021-07-08 ABP.6740.1.299.2021.JB 2021-07-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-08 2021-07-08 ABP.6740.1.298.2021.JB 2021-08-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-08 2021-07-08 ABP.6740.1.297.2021.JB 2021-08-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-08 2021-07-08 ABP.6740.1.296.2021.JB 2021-08-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-08 2021-07-08 ABP.6740.1.295.2021.JB 2021-07-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-08 2021-07-08 ABP.6740.1.294.2021.JB 2021-07-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-08 2021-07-08 ABP.6740.1.293.2021.JB 2021-07-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-04 2021-06-28 ABP.6740.1.292.2021.KC 2021-07-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-02 2021-07-02 ABP.6740.1.291.2021.JC 2021-07-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-02 2021-07-02 ABP.6740.1.290.2021.JC 2021-07-26 umorzono postępowanie
2021-06-01 2021-07-01 ABP.6740.1.289.2021.KC 2021-06-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-06-01 2021-07-01 ABP.6740.1.288.2021.KC 2021-06-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-31 2021-06-30 ABP.6740.1.287.2021.KC 2021-06-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-31 2021-06-30 ABP.6740.1.286.2021.AF 2021-06-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-31 2021-06-30 ABP.6740.1.285.2021.MZ 2022-01-17 Wydłużenie terminu na uzupełenienie braków formalnych wniosku
2021-05-28 2021-06-28 ABP.6740.1.284.2021.MZ 2021-06-16 umorzono postępowanie
2021-05-28 2021-06-28 ABP.6740.1.283.2021.JB 2021-07-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-28 2021-06-28 ABP.6740.1.282.2021.KC 2021-07-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-27 2021-06-28 ABP.6740.1.281.2021.JB 2021-09-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-27 2021-06-28 ABP.6740.1.280.2021.JB 2021-07-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-27 2021-06-28 ABP.6740.1.279.2021.JC 2021-07-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-27 2021-06-28 ABP.6740.1.278.2021.AF 2021-06-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-26 2021-06-28 ABP.6740.1.277.2021.AF 2021-06-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-26 2021-06-28 ABP.6740.1.276.2021.MZ 2021-07-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-25 2021-06-25 ABP.6740.1.275.2021.KC 2021-07-09 sprostowanie oczywistej omyłki
2021-05-25 2021-06-25 ABP.6740.1.274.2021.JB 2021-10-08 wydano decyzję odmowy
2021-05-25 2021-06-25 ABP.6740.1.273.2021.JC 2021-06-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-25 2021-06-25 ABP.6740.1.272.2021.AB 2021-07-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-25 2021-06-25 ABP.6740.1.271.2021.AF 2021-09-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-25 2021-06-25 ABP.6740.1.270.2021.JC 2021-07-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-24 2021-06-24 ABP.6740.1.269.2021.JB 2021-10-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-24 2021-06-24 ABP.6740.1.268.2021.KC 2021-09-16 wydano decyzję odmowy
2021-05-24 2021-06-24 ABP.6740.1.267.2021.AF 2021-11-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-24 2021-06-24 ABP.6740.1.266.2021.JB 2021-07-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-21 2021-06-21 ABP.6740.1.265.2021.JB 2021-07-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-20 2021-06-21 ABP.6740.1.264.2021.JC 2021-06-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-20 2021-06-21 ABP.6740.1.263.2021.JC 2021-07-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-19 2021-06-21 ABP.6740.1.262.2021.JC 2021-07-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-19 2021-06-21 ABP.6740.1.261.2021.AF 2021-06-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-19 2021-06-21 ABP.6740.1.260.2021.JB 2021-07-08 sprostowanie oczywistej omyłki
2021-05-18 2021-06-18 ABP.6740.1.259.2021.JC 2021-08-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-18 2021-06-18 ABP.6740.1.258.2021.KC 2021-06-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-18 2021-06-18 ABP.6740.1.257.2021.AF 2021-06-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-18 2021-06-18 ABP.6740.1.256.2021.AF 2021-06-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-14 2021-06-14 ABP.6740.1.255.2021.JC 2021-07-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-14 2021-06-14 ABP.6740.1.254.2021.JC 2021-07-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-14 2021-06-14 ABP.6740.1.253.2021.KC 2021-10-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-14 2021-06-14 ABP.6740.1.252.2021.MZ 2021-07-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-13 2021-06-14 ABP.6740.1.251.2021.JB 2021-10-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-13 2021-06-14 ABP.6740.1.250.2021.KC 2021-06-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-13 2021-06-14 ABP.6740.1.249.2021.AB 2021-07-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-12 2021-06-14 ABP.6740.1.248.2021.JB 2021-06-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-12 2021-06-14 ABP.6740.1.247.2021.JB 2021-06-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-12 2021-06-14 ABP.6740.1.246.2021.JB 2021-06-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-12 2021-06-14 ABP.6740.1.245.2021.JC 2021-06-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-12 2021-06-14 ABP.6740.1.244.2021.KC 2021-09-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-12 2021-06-14 ABP.6740.1.243.2021.AF 2021-08-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-11 2021-06-11 ABP.6740.1.242.2021.AF 2021-08-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-11 2021-06-11 ABP.6740.1.241.2021.MZ 2021-06-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-11 2021-06-11 ABP.6740.1.240.2021.KC 2021-07-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-11 2021-06-11 ABP.6740.1.239.2021.KC 2021-07-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-11 2021-06-11 ABP.6740.1.238.2021.KC 2021-07-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-11 2021-06-11 ABP.6740.1.237.2021.KC 2021-07-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-11 2021-06-11 ABP.6740.1.236.2021.KC 2021-07-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-11 2021-06-11 ABP.6740.1.235.2021.KC 2021-07-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-11 2021-06-11 ABP.6740.1.234.2021.AF 2021-07-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-11 2021-06-11 ABP.6740.1.233.2021.AF 2021-07-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-11 2021-06-11 ABP.6740.1.232.2021.AF 2021-07-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-11 2021-06-11 ABP.6740.1.231.2021.AF 2021-07-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-11 2021-06-11 ABP.6740.1.230.2021.AF 2021-07-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-11 2021-06-11 ABP.6740.1.229.2021.KC 2021-12-08 wznowienie postepowania w sprawie zakonczonej decyzją ostateczną
2021-05-11 2021-06-11 ABP.6740.1.228.2021.KC 2021-06-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-11 2021-06-11 ABP.6740.1.227.2021.MZ 2021-06-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-11 2021-06-11 ABP.6740.1.226.2021.JB 2021-06-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-11 2021-06-11 ABP.6740.1.225.2021.JC 2021-06-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-10 2021-06-10 ABP.6740.1.224.2021.JB 2021-06-14 sprostowanie oczywistej omyłki
2021-05-10 2021-06-10 ABP.6740.1.223.2021.JB 2021-06-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-10 2021-06-10 ABP.6740.1.222.2021.JB 2021-06-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-10 2021-06-10 ABP.6740.1.221.2021.MZ 2021-06-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-07 2021-06-07 ABP.6740.1.220.2021.JC 2021-06-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-07 2021-06-07 ABP.6740.1.219.2021.MZ 2021-06-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-07 2021-06-07 ABP.6740.1.218.2021. JC 2021-07-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-07 2021-06-07 ABP.6740.1.217.2021.AB 2021-07-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-06 2021-06-07 ABP.6740.1.216.2021.JB 2021-06-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-05 2021-06-07 ABP.6740.1.215.2021.JB 2021-06-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-05 2021-06-07 ABP.6740.1.214.2021.KC 2021-09-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-05 2021-06-07 ABP.6740.1.213.2021.JB 2021-09-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-05 2021-06-07 ABP.6740.1.212.2021.MZ 2021-06-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-05-05 2021-06-07 ABP.6740.1.211.2021.JC 2021-06-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-30 2021-05-31 ABP.6740.1.210.2021.JC 2021-06-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-30 2021-05-31 ABP.6740.1.209.2021.JC 2021-06-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-30 2021-05-31 ABP.6740.1.208.2021.JC 2021-05-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-30 2021-05-31 ABP.6740.1.207.2021.AB 2021-06-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-30 2021-05-31 ABP.6740.1.206.2021.AF 2021-06-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-30 2021-05-31 ABP.6740.1.205.2021.KC 2021-10-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-30 2021-05-31 ABP.6740.1.204.2021.AF 2021-05-20 wycofanie wniosku
2021-04-29 2021-05-31 ABP.6740.1.199.2021.JB 2021-06-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-29 2021-05-31 ABP.6740.1.203.2021.MZ 2021-06-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-29 2021-05-31 ABP.6740.1.202.2021.JB 2021-06-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-29 2021-05-31 ABP.6740.1.201.2021.JB 2021-06-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-29 2021-05-31 ABP.6740.1.200.2021.JC 2021-05-12 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2021-04-29 2021-05-31 ABP.6740.1.198.2021.AF 2021-05-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-29 2021-05-31 ABP.6740.1.197.2021.JC 2021-06-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-29 2021-05-31 ABP.6743.1.196.2021.JC 2021-05-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-28 2021-05-28 ABP.6740.1.195.2021.JC 2021-06-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-28 2021-05-28 ABP.6740.1.194.2021.AF 2021-06-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-28 2021-05-28 ABP.6740.1.193.2021.JB 2021-06-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-28 2021-05-28 ABP.6740.1.192.2021.JB 2021-07-26 sprostowanie oczywistej omyłki
2021-04-27 2021-05-27 ABP.6740.1.191.2021.KC 2021-05-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-27 2021-05-19 ABP.6740.1.190.2021.AF 2021-05-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-27 2021-05-27 ABP.6740.1.189.2021.JB 2021-06-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-27 2021-05-27 ABP.6740.1.188.2021.JC 2021-05-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-26 2021-05-26 ABP.6740.1.187.2021.JB 2021-05-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-26 2021-05-26 ABP.6740.1.186.2021.MZ 2021-06-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-23 2021-05-24 ABP.6740.1.185.2021.JB 2021-08-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-23 2021-05-24 ABP.6740.1.184.2021.AF 2021-09-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-22 2021-05-24 ABP.6740.1.183.2021.JC 2021-07-20 wydano decyzję odmowy
2021-04-22 2021-05-24 ABP.6740.1.182.2021.AF 2021-08-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-22 2021-05-24 ABP.6740.1.181.2021.JC 2021-05-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-22 2021-05-24 ABP.6740.1.180.2021.MZ 2021-06-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-22 2021-05-24 ABP.6740.1.179.2021.JC 2021-05-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-22 2021-05-24 ABP.6740.1.178.2021.JB 2021-05-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-21 2021-05-21 ABP.6740.1.177.2021.JC 2021-06-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-20 2021-05-20 ABP.6740.1.176.2021.JC 2021-05-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-19 2021-05-19 ABP.6740.1.175.2021.MZ 2021-05-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-19 2021-05-19 ABP.6740.1.174.2021.JC 2021-06-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-19 2021-05-19 ABP.6740.1.173.2021.JC 2021-06-11 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2021-04-19 2021-05-19 ABP.6740.1.172.2021.KC 2021-08-05 wydano decyzję odmowy
2021-04-19 2021-05-19 ABP.6740.1.170.2021.JC 2021-05-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-19 2021-05-19 ABP.6740.1.169.2021.JB 2021-05-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-19 2021-05-19 ABP.6740.1.168.2021.JB 2021-05-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-19 2021-05-19 ABP.6740.1.167.2021.JB 2021-05-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-16 2021-05-17 ABP.6740.1.166.2021.KC 2021-12-31 Wydłużenie terminu na uzupełenienie braków formalnych wniosku
2021-04-16 2021-05-17 ABP.6740.1.165.2021.AF 2021-05-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-16 2021-05-17 ABP.6740.1.164.2021.JC 2021-04-20 badanie kompletności wniosku
2021-04-16 2021-05-17 ABP.6740.1.163.2021.JC 2021-05-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-16 2021-05-17 ABP.6740.1.162.2021.MZ 2021-07-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-16 2021-05-17 ABP.6740.1.161.2021.JB 2021-09-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-15 2021-05-17 ABP.6740.1.160.2021.JB 2021-05-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-15 2021-05-17 ABP.6740.1.159.2021.JB 2021-06-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-15 2021-05-17 ABP.6740.1.158.2021.MZ 2021-07-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-15 2021-05-17 ABP.6740.1.157.2021.AB 2021-06-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-15 2021-05-17 ABP.6740.1.156.2021.KC 2021-05-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-14 2021-05-14 ABP.6740.1.155.2021.KC 2021-05-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-14 2021-05-14 ABP.6740.1.154.2021.AF 2021-05-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-14 2021-05-14 ABP.6740.1.153.2021.KC 2021-06-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-14 2021-05-14 ABP.6740.1.152.2021.KC 2021-04-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-14 2021-05-14 ABP.6740.1.151.2021.KC 2021-05-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-13 2021-05-13 ABP.6740.1.150.2021.AF 2021-05-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-13 2021-05-13 ABP.6740.1.149.2021.JC 2021-04-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-12 2021-05-12 ABP.6740.1.148.2021.JC 2021-07-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-12 2021-05-12 ABP.6740.1.147.2021.AB 2021-06-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-09 2021-05-10 ABP.6740.1.146.2021.KC 2021-05-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-09 2021-05-10 ABP.6740.1.145.2021.AB 2021-06-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-08 2021-05-10 ABP.6740.1.144.2021.JB 2021-04-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-07 2021-05-07 ABP.6740.1.143.2021.JC 2021-05-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-06 2021-05-06 ABP.6740.1.142.2021.JC 2021-04-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-02 2021-05-03 ABP.6740.1.141.2021.KC 2021-06-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-02 2021-05-03 ABP.6740.1.140.2021.KC 2021-06-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-04-01 2021-05-03 ABP.6740.1.138.2021.JC 2021-05-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-30 2021-04-30 ABP.6740.1.137.2020.JB 2021-05-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-30 2021-04-30 ABP.6740.1.136.2021.AF 2021-06-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-30 2021-04-30 ABP.6740.1.135.2021.JB 2021-05-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-30 2021-04-30 ABP.6740.1.134.2021.JC 2021-07-08 wydano decyzję odmowy
2021-03-30 2021-04-30 ABP.6740.1.133.2021.JC 2021-04-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-29 2021-04-29 ABP.6740.1.132.2021.JC 2021-05-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-29 2021-04-29 ABP.6740.1.131.2021.JC 2021-08-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-26 2021-04-26 ABP.6740.1.130.2021.AF 2021-04-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-26 2021-04-26 ABP.6740.1.129.2021.JC 2021-08-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-26 2021-04-26 ABP.6740.1.128.2021.AB 2021-05-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-26 2021-04-26 ABP.6740.1.127.2021.JB 2021-09-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-26 2021-04-26 ABP.6740.1.126.2021.KC 2021-07-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-25 2021-04-26 ABP.6740.1.125.2021.JC 2021-04-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-25 2021-04-26 ABP.6740.1.124.2021.JC 2021-04-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-25 2021-04-26 ABP.6740.1.123.2021.MZ 2021-07-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-24 2021-04-26 ABP.6740.1.122.2021.KC 2021-06-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-24 2021-04-26 ABP.6740.1.121.2021.KC 2021-04-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-24 2021-04-26 ABP.6740.1.120.2021.AF 2021-06-16 wydano decyzję odmowy
2021-03-23 2021-04-23 ABP.6740.1.119.2021.JB 2021-07-06 sprostowanie oczywistej omyłki
2021-03-22 2021-04-22 ABP.6740.1.118.2021.AB 2021-05-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-22 2021-04-22 ABP.6740.1.117.2021.MZ 2021-05-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-22 2021-04-22 ABP.6740.1.116.2021.JC 2021-04-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-19 2021-04-19 ABP.6740.1.115.2021.KC 2021-12-31 wyznaczenie nowego terminu usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji
2021-03-19 2021-04-19 ABP.6740.1.114.2021.MZ 2021-06-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-18 2021-04-19 ABP.6740.1.113.2021.AF 2021-04-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-18 2021-04-19 ABP.6740.1.112.2021.AF 2021-06-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-18 2021-04-19 ABP.6740.1.111.2021.JB 2021-05-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-16 2021-04-16 ABP.6740.1.110.2021.AB 2021-05-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-16 2021-04-16 ABP.6740.1.109.2021.KC 2021-04-21 wycofanie wniosku
2021-03-16 2021-04-16 ABP.6740.1.108.2021.MZ 2021-05-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-16 2021-04-16 ABP.6740.1.107.2021.MZ 2021-05-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-16 2021-04-16 ABP.6740.1.106.2021.KC 2021-06-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-15 2021-04-15 ABP.6740.1.105.2021.JC 2021-04-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-15 2021-04-15 ABP.6740.1.104.2021.JB 2021-07-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-12 2021-04-12 ABP.6740.1.103.2021.KC 2021-06-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-12 2021-04-12 ABP.6740.1.102.2021.MZ 2021-05-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-12 2021-04-12 ABP.6740.1.101.2021.MZ 2021-06-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-12 2021-04-12 ABP.6740.1.100.2021.JC 2021-04-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-11 2021-04-12 ABP.6740.1.99.2021.JB 2021-04-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-11 2021-04-12 ABP.6740.1.98.2021.AB 2021-04-27 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2021-03-11 2021-04-12 ABP.6740.1.97.2021.AF 2021-04-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-10 2021-04-12 ABP.6740.1.96.2021.AB 2021-04-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-10 2021-04-12 ABP.6740.1.95.2021.MZ 2021-03-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-10 2021-04-12 ABP.6740.1.94.2021.JB 2021-04-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-10 2021-04-12 ABP.6740.1.93.2021.KC 2021-04-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-10 2021-04-12 ABP.6740.1.92.2021.KC 2021-04-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-09 2021-04-09 ABP.6740.1.91.2021.AF 2021-04-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-09 2021-04-09 ABP.6740.1.90.2021.KC 2021-05-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-09 2021-04-09 ABP.6740.1.89.2021.MZ 2021-04-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-09 2021-04-09 ABP.6740.1.88.2021.MZ 2021-04-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-09 2021-04-09 ABP.6740.1.87.2021.KC 2021-04-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-09 2021-04-09 ABP.6740.1.86.2021.KC 2021-04-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-09 2021-04-09 ABP.6740.1.85.2021.KC 2021-04-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-09 2021-04-09 ABP.6740.1.84.2021.JB 2021-05-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-09 2021-04-09 ABP.6740.1.83.2021.JC 2021-07-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-05 2021-04-05 ABP.6740.1.82.2021.JC 2021-05-06 wydano decyzję odmowy
2021-03-05 2021-04-05 ABP.6740.1.81.2021.JC 2021-05-06 wydano decyzję odmowy
2021-03-05 2021-04-05 ABP.6740.1.80.2021.JB 2021-08-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-04 2021-04-05 ABP.6740.1.79.2021.MZ 2021-04-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-04 2021-04-05 ABP.6740.1.78.2021.AB 2021-04-29 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2021-03-03 2021-04-05 ABP.6740.1.77.2021.KC 2021-05-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-03 2021-04-05 ABP.6740.1.76.2021.JC 2021-03-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-02 2021-04-02 ABP.6740.1.75.2021.JB 2021-04-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-02 2021-04-02 ABP.6740.1.74.2021.JB 2021-04-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-02 2021-04-02 ABP.6740.1.73.2021.JC 2021-04-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-03-01 2021-04-01 ABP.6740.1.72.2021.JC 2021-04-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-02-26 2021-03-26 ABP.6740.1.71.2021.JB 2021-04-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-02-26 2021-03-26 ABP.6740.1.70.2021.KC 2021-04-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-02-25 2021-03-25 ABP.6740.1.69.2021.JB 2021-03-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-02-24 2021-03-24 ABP.6740.1.68.2021.AF 2021-07-06 wydano decyzję odmowy
2021-02-24 2021-03-24 ABP.6740.1.67.2021.JB 2021-03-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-02-23 2021-03-23 ABP.6740.1.66.2021.JC 2021-04-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-02-22 2021-03-22 ABP.6740.1.65.2021.MZ 2021-11-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-02-22 2021-03-22 ABP.6740.1.64.2021.JC 2021-03-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-02-22 2021-03-22 ABP.6740.1.63.2021.JC 2021-04-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-02-22 2021-03-22 ABP.6740.1.62.2021.JB 2021-04-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-02-19 2021-03-19 ABP.6740.1.61.2021.KC 2021-04-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-02-19 2021-03-19 ABP.6740.1.60.2021.JB 2021-04-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-02-19 2021-03-19 ABP.6740.1.59.2021.JB 2021-04-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-02-18 2021-03-18 ABP.6740.1.58.2021.JB 2021-04-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-02-18 2021-03-18 ABP.6740.1.57.2021.JB 2021-03-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-02-18 2021-03-18 ABP.6740.1.56.2021.JC 2021-04-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-02-17 2021-03-17 ABP.6740.1.55.2021.JB 2021-03-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-02-17 2021-03-17 ABP.6740.1.54.2021.JB 2021-03-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-02-16 2021-03-16 ABP.6740.1.53.2021.JB 2021-03-26 umorzono postępowanie
2021-02-16 2021-03-16 ABP.6740.1.52.2021.JC 2021-03-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-02-16 2021-03-16 ABP.6740.1.51.2021.JC 2021-03-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-02-15 2021-03-15 ABP.6740.1.50.2021.JC 2021-03-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-02-15 2021-03-15 ABP.6740.1.49.2021.JB 2021-03-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-02-15 2021-03-15 ABP.6740.1.48.2021.MZ 2021-08-06 wydano decyzję odmowy
2021-02-11 2021-03-11 ABP.6740.1.47.2021.MZ 2021-04-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-02-11 2021-03-11 ABP.6740.1.46.2021.MZ 2021-04-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-02-11 2021-03-11 ABP.6740.1.45.2021.JB 2021-08-26 wydano decyzję odmowy
2021-02-10 2021-03-10 ABP.6740.1.44.2021.JB 2021-03-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-02-09 2021-03-09 ABP.6740.1.43.2021.JC 2021-02-15 wycofanie wniosku
2021-02-08 2021-03-08 ABP.6740.1.42.2021.JC 2021-03-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-02-08 2021-03-08 ABP.6740.1.41.2021.KC 2021-04-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-02-05 2021-03-05 ABP.6740.1.40.2021.AF 2021-03-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-02-04 2021-03-04 ABP.6740.1.39.2021.JC 2021-03-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-02-03 2021-03-03 ABP.6740.1.38.2021.JC 2021-05-26 wydano decyzję odmowy
2021-02-03 2021-03-03 ABP.6740.1.37.2021.AF 2021-03-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-02-03 2021-03-03 ABP.6740.1.36.2021.JB 2021-03-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-02-02 2021-03-02 ABP.6740.1.35.2021.AF 2021-04-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-02-02 2021-03-02 ABP.6740.1.34.2021.JC 2021-02-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-02-01 2021-03-01 ABP.6740.1.33.2021.JB 2021-03-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-01-29 2021-03-01 ABP.6740.1.32.2021.AB 2021-03-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-01-29 2021-03-01 ABP.6740.1.31.2021.JB 2021-03-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-01-29 2021-03-01 ABP.6740.1.30.2021.JC 2021-03-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-01-28 2021-03-01 ABP.6740.1.29.2021.JC 2021-03-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-01-28 2021-03-01 ABP.6740.1.28.2021.KC 2021-03-10 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2021-01-27 2021-03-01 ABP.6740.1.27.2021.AB 2021-02-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-01-25 2021-02-25 ABP.6740.1.26.2021.KC 2021-02-12 wydano postanowienie zawieszenia postępowania
2021-01-22 2021-02-22 ABP.6740.1.25.2021.JB 2021-03-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-01-21 2021-02-22 ABP.6740.1.24.2021.MZ 2021-03-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-01-21 2021-02-22 ABP.6740.1.23.2021.JB 2021-08-06 wydano decyzję odmowy
2021-01-21 2021-02-22 ABP.6740.1.22.2021.JB 2021-08-06 wydano decyzję odmowy
2021-01-21 2021-02-22 ABP.6740.1.21.2021.JB 2021-08-06 wydano decyzję odmowy
2021-01-21 2021-02-22 ABP.6740.1.20.2021.AF 2021-02-11 wycofanie wniosku
2021-01-21 2021-02-22 ABP.6740.1.19.2021.JC 2021-02-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-01-21 2021-02-22 ABP.6740.1.18.2021.JC 2021-04-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-01-20 2021-02-22 ABP.6740.1.17.2021.JC 2021-01-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-01-20 2021-02-22 ABP.6740.1.16.2021.AB 2021-05-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-01-19 2021-02-19 ABP.6740.1.15.2021.JB 2021-02-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-01-18 2021-02-18 ABP.6740.1.14.2021.JB 2021-02-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-01-18 2021-02-18 ABP.6740.1.13.2021.KC 2021-05-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-01-18 2021-02-18 ABP.6740.1.12.2021.JC 2021-04-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-01-15 2021-02-15 ABP.6740.1.11.2021.JR 2021-01-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-01-15 2021-02-15 ABP.6740.1.10.2021.JB 2021-03-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-01-15 2021-02-15 ABP.6740.1.9.2021.JC 2021-04-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-01-14 2021-02-15 ABP.6740.1.8.2020.KC 2021-03-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-01-13 2021-02-15 ABP.6740.1.7.2021.JR 2021-05-24 wezwanie do złożenia wyjaśnień
2021-01-12 2021-02-12 ABP.6740.1.6.2021.JC 2021-02-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-01-12 2021-02-12 ABP.6740.1.5.2021.JC 2021-02-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-01-12 2021-02-12 ABP.6740.1.4.2021.KC 2021-01-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-01-11 2021-02-11 ABP.6740.1.3.2021.JB 2021-02-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-01-08 2021-02-08 ABP.6740.1.2.2021.JR 2021-02-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2021-01-07 2021-02-08 ABP.6740.1.1.2021.JC 2021-02-16 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2020-12-31 2021-02-01 ABP.6740.1.821.2020.JB 2021-02-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-31 2021-02-01 ABP.6740.1.820.2020.KC 2021-04-15 wydano decyzję odmowy
2020-12-31 2021-02-01 ABP.6740.1.819.2020.JB 2021-03-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-31 2021-02-01 ABP.6740.1.818.2020.JB 2021-02-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-31 2021-02-01 ABP.6740.1.817.2020.MZ 2021-05-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-31 2021-02-01 ABP.6740.1.815.2020.JC 2021-02-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-30 2021-01-29 ABP.6740.1.814.2020.JB 2021-10-06 wyznaczenie nowego terminu usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji
2020-12-30 2021-01-29 ABP.6740.1.813.2020.JB 2021-02-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-30 2021-01-29 ABP.6740.1.812.2020.KC 2021-02-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-30 2021-01-29 ABP.6740.1.811.2020.JB 2021-02-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-30 2021-01-29 ABP.6740.1.810.2020.JC 2021-01-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-30 2021-01-29 ABP.6740.1.809.2020.KC 2021-02-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-30 2021-01-29 ABP.6740.1.808.2020.JR 2021-03-04 wydano decyzję odmowy
2020-12-30 2021-01-29 ABP.6740.1.807.2020.JC 2021-03-03 umorzono postępowanie
2020-12-30 2021-01-29 ABP.6740.1.806.2020.JB 2021-07-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-30 2021-01-29 ABP.6740.1.805.2020.JR 2021-02-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-29 2021-01-29 ABP.6740.1.804.2020.JC 2021-02-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-29 2021-01-29 ABP.6740.1.803.2020.KC 2021-04-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-29 2021-01-29 ABP.6740.1.802.2020.JC 2021-03-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-29 2021-01-29 ABP.6740.1.801.2020.JB 2021-02-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-28 2021-01-28 ABP.6740.1.800.2020.JC 2021-01-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-28 2021-01-28 ABP.6740.1.799.2020.JB 2021-02-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-28 2021-01-28 ABP.6740.1.798.2020.KC 2021-08-10 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2020-12-23 2021-01-22 ABP.6740.1.797.2020.AB 2021-01-08 wycofanie wniosku
2020-12-23 2021-01-22 ABP.6740.1.796.2020.JC 2021-02-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-23 2021-01-22 ABP.6740.1.795.2020.JC 2021-03-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-23 2021-01-22 ABP.6740.1.794.2020.KC 2021-01-20 umorzono postępowanie
2020-12-23 2021-01-22 ABP.6740.1.793.2020.JR 2021-02-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-22 2021-01-22 ABP.6740.1.792.2020.JC 2021-01-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-21 2021-01-21 ABP.6740.1.791.2020.JC 2021-01-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-21 2021-01-21 ABP.6740.1.790.2020.AF 2021-02-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-21 2021-01-21 ABP.6740.1.789.2020.MZ 2021-02-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-21 2021-01-21 ABP.6740.1.788.2020.MZ 2021-02-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-21 2021-01-21 ABP.6740.1.787.2020.JB 2021-06-22 wydano decyzję odmowy
2020-12-18 2021-01-18 ABP.6740.1.786.2020.JB 2021-02-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-18 2021-01-18 ABP.6740.1.785.2020.MZ 2021-02-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-18 2021-01-18 ABP.6740.1.784.2020.JB 2021-02-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-18 2021-01-18 ABP.6740.1.783.2020.JB 2021-02-22 sprostowanie oczywistej omyłki
2020-12-17 2021-01-18 ABP.6740.1.782.2020.JB 2021-01-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-16 2021-01-18 ABP.6740.1.781.2020.AB 2021-04-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-15 2021-01-15 ABP.6740.1.780.2020.AB 2021-01-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-15 2021-01-15 ABP.6740.1.779.2020.MZ 2021-02-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-15 2021-01-15 ABP.6740.1.778.2020.JB 2021-02-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-14 2021-01-14 ABP.6740.1.777.2020.JC 2021-01-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-14 2021-01-14 ABP.6740.1.776.2020.JC 2021-01-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-14 2021-01-14 ABP.6740.1.775.2020.KC 2021-02-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-14 2021-01-14 ABP.6740.1.774.2020.KC 2021-03-25 wydano decyzję odmowy
2020-12-14 2021-01-14 ABP.6740.1.773.2020.JB 2021-02-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-14 2021-01-14 ABP.6740.1.772.2020.JC 2021-01-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-10 2021-01-11 ABP.6740.1.771.2020.JB 2021-01-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-10 2021-01-11 ABP.6740.1.770.2020.JR 2021-01-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-10 2021-01-11 ABP.6740.1.769.2020.JB 2021-02-22 nowa strona postępowania administracyjnego
2020-12-10 2021-01-11 ABP.6740.1.768.2020.JC 2021-01-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-10 2021-01-11 ABP.6740.1.767.2020.JB 2021-01-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-09 2021-01-11 ABP.6740.1.766.2020.JC 2021-01-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-09 2021-01-11 ABP.6740.1.765.2020.KC 2021-01-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-09 2021-01-11 ABP.6740.1.764.2020.JB 2021-03-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-08 2021-01-08 ABP.6740.1.763.2020.KC 2021-01-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-08 2021-01-08 ABP.6740.1.762.2020.KC 2021-06-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-08 2021-01-08 ABP.6740.1.761.2020.JR 2021-03-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-08 2021-01-08 ABP.6740.1.760.2020.AF 2021-02-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-07 2021-01-07 ABP.6740.1.759.2020.JC 2021-01-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-07 2021-01-07 ABP.6740.1.758.2020.JB 2021-01-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-07 2021-01-07 ABP.6740.1.757.2020.JB 2021-01-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-07 2021-01-07 ABP.6740.1.756.2020.JB 2021-03-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-07 2021-01-07 ABP.6740.1.755.2020.JC 2021-01-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-07 2021-01-07 ABP.6740.1.754.2020.JC 2021-01-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-07 2021-01-07 ABP.6740.1.753.2020.MZ 2021-02-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-04 2021-01-04 ABP.6740.1.752.2020.AF 2021-01-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-03 2021-01-04 ABP.6740.1.751.2020.JR 2021-01-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-03 2021-01-04 ABP.6740.1.750.2020.JC 2021-01-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-02 2021-01-04 ABP.6740.1.749.2020.JC 2021-12-15 Postanowienie o uchyleniu postanowienia
2020-12-02 2021-01-04 ABP.6740.1.748.2020.JC 2020-12-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-02 2021-01-04 ABP.6740.1.747.2020.JB 2021-04-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-02 2021-01-04 ABP.6740.1.746.2020.JB 2020-12-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-02 2021-01-04 ABP.6740.1.745.2020.JR 2021-03-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-12-01 2021-01-04 ABP.6740.1.744.2020.AF 2021-01-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-11-30 2020-12-30 ABP.6740.1.743.2020.JR 2020-12-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-11-27 2020-12-28 ABP.6740.1.742.2020.KC 2021-02-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-11-25 2020-12-28 ABP.6740.1.737.2020.KC 2020-12-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-11-25 2020-12-28 ABP.6740.1.741.2020.AF 2021-01-13 umorzono postępowanie
2020-11-25 2020-12-28 ABP.6740.1.740.2020.AF 2021-01-13 umorzono postępowanie
2020-11-25 2020-12-28 ABP.6740.1.739.2020.MZ 2021-02-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-11-25 2020-12-28 ABP.6740.1.738.2020.JC 2021-03-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-11-24 2020-12-24 ABP.6740.1.734.2020.JC 2021-02-17 wydano decyzję odmowy
2020-11-24 2020-12-24 ABP.6740.1.736.2020.JC 2021-02-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-11-24 2020-12-24 ABP.6740.1.735.2020.JB 2020-12-02 wydano postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz raportu
2020-11-23 2020-12-23 ABP.6740.1.733.2020.JR 2020-12-02 wycofanie wniosku
2020-11-23 2020-12-23 ABP.6740.1.732.2020.JC 2021-01-29 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2020-11-23 2020-12-23 ABP.6740.1.731.2020.JC 2021-01-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-11-19 2020-12-21 ABP.6740.1.730.2020.JR 2020-12-01 wycofanie wniosku
2020-11-19 2020-12-21 ABP.6740.1.729.2020.JC 2020-12-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-11-18 2020-12-18 ABP.6740.1.728.2020.JR 2020-12-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-11-18 2020-12-18 ABP.6740.1.727.2020.JB 2020-12-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-11-17 2020-12-17 ABP.6740.1.726.2020.AF 2020-12-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-11-17 2020-12-17 ABP.6740.1.725.2020.JB 2021-02-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-11-17 2020-12-17 ABP.6740.1.724.2020.JR 2021-01-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-11-16 2020-12-16 ABP.6740.1.723.2020.JC 2020-12-28 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2020-11-13 2020-12-14 ABP.6740.1.722.2020.JB 2021-03-08 umorzono postępowanie
2020-11-12 2020-12-14 ABP.6740.1.721.2020.JB 2020-12-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-11-12 2020-12-14 ABP.6740.1.720.2020.JB 2021-01-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-11-12 2020-12-14 ABP.6740.1.719.2020.JR 2020-12-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-11-10 2020-12-10 ABP.6740.1.718.2020.JB 2020-12-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-11-09 2020-12-09 ABP.6740.1.717.2020.JB 2020-12-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-11-09 2020-12-09 ABP.6740.1.716.2020.MZ 2021-02-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-11-06 2020-11-30 ABP.6740.1.715.2020.MZ 2020-12-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-11-05 2020-12-07 ABP.6740.1.714.2020.JC 2020-12-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-11-05 2020-12-07 ABP.6740.1.713.2020.JC 2020-12-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-11-05 2020-12-07 ABP.6740.1.712.2020.JC 2020-12-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-11-04 2020-12-04 ABP.6740.1.711.2020.JC 2020-12-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-11-04 2020-12-04 ABP.6740.1.710.2020.JC 2020-12-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-11-04 2020-12-04 ABP.6740.1.709.2020.MZ 2020-12-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-11-04 2020-12-04 ABP.6740.1.708.2020.KC 2020-11-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-11-04 2020-12-04 ABP.6740.1.707.2020.AB 2020-12-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-11-03 2020-12-03 ABP.6740.1.706.2020.KC 2020-12-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-11-02 2020-12-02 ABP.6740.1.705.2020.JC 2021-02-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-11-02 2020-12-02 ABP.6740.1.704.2020.JC 2021-05-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-11-02 2020-12-02 ABP.6740.1.703.2020.JC 2020-12-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-30 2020-11-30 ABP.6740.1.702.2020.JB 2020-11-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-30 2020-11-30 ABP.6740.1.701.2020.JB 2020-12-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-30 2020-11-30 ABP.6740.1.700.2020.AF 2020-12-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-29 2020-11-30 ABP.6740.1.699.2020.JC 2020-12-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-29 2020-11-30 ABP.6740.1.698.2020.AB 2020-11-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-28 2020-11-30 ABP.6740.1.697.2020.JC 2021-01-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-27 2020-11-27 ABP.6740.1.696.2020.JB 2020-12-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-26 2020-11-26 ABP.6740.1.695.2020.JB 2020-12-08 sprostowanie oczywistej omyłki
2020-10-26 2020-11-26 ABP.6740.1.694.2020.JR 2020-11-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-26 2020-11-26 ABP.6740.1.693.2020.MZ 2021-01-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-26 2020-11-26 ABP.6740.1.692.2020.JC 2020-12-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-26 2020-11-26 ABP.6740.1.691.2020.JR 2020-11-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-26 2020-11-26 ABP.6740.1.690.2020.JC 2020-12-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-23 2020-11-23 ABP.6740.1.689.2020.JR 2020-11-24 umorzono postępowanie
2020-10-23 2020-11-23 ABP.6740.1.688.2020.AF 2020-12-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-23 2020-11-23 ABP.6740.1.687.2020.JR 2020-11-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-23 2020-11-23 ABP.6740.1.686.2020.KC 2020-11-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-23 2020-11-23 ABP.6740.1.685.2020.KC 2020-11-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-22 2020-11-23 ABP.6740.1.684.2020.KC 2020-11-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-21 2020-11-23 ABP.6740.1.683.2020.JR 2021-01-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-20 2020-11-20 ABP.6740.1.682.2020.JC 2021-02-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-20 2020-11-20 ABP.6740.1.681.2020.AF 2020-11-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-20 2020-11-20 ABP.6740.1.680.2020.JR 2020-11-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-20 2020-11-20 ABP.6740.1.679.2020.KC 2021-01-05 wydano decyzję odmowy
2020-10-20 2020-11-20 ABP.6740.1.678.2020.JC 2020-11-04 wniosek bezprzedmiotowy
2020-10-19 2020-11-19 ABP.6740.1.677.2020.AF 2020-11-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-19 2020-11-19 ABP.6740.1.676.2020.AF 2020-11-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-19 2020-11-19 ABP.6740.1.675.2020.JR 2020-11-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-19 2020-11-19 ABP.6740.1.674.2020.MZ 2020-11-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-19 2020-11-19 ABP.6740.1.673.2020.JR 2020-12-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-15 2020-11-16 ABP.6740.1.672.2020.JR 2020-11-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-15 2020-11-16 ABP.6740.1.671.2020.AF 2020-12-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-15 2020-11-16 ABP.6740.1.670.2020.AB 2020-11-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-15 2020-11-16 ABP.6740.1.669.2020.JB 2020-11-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-15 2020-11-16 ABP.6740.1.668.2020.AF 2020-11-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-15 2020-11-16 ABP.6740.1.667.2020.JB 2020-11-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-14 2020-11-16 ABP.6740.1.666.2020.KC 2020-11-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-14 2020-11-16 ABP.6740.1.665.2020.JB 2020-11-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-14 2020-11-16 ABP.6740.1.664.2020.JC 2020-11-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-14 2020-11-16 ABP.6740.1.663.2020.AF 2020-12-10 umorzono postępowanie
2020-10-14 2020-11-16 ABP.6740.1.662.2020.AF 2020-11-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-13 2020-11-13 ABP.6740.1.661.2020.AF 2020-12-01 sprostowanie oczywistej omyłki
2020-10-13 2020-11-13 ABP.6740.1.660.2020.JB 2020-11-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-13 2020-11-13 ABP.6740.1.659.2020.JC 2020-11-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-13 2020-11-13 ABP.6740.1.658.2020.JR 2020-10-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-13 2020-11-13 ABP.6740.1.657.2020.JC 2020-10-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-12 2020-11-12 ABP.6740.1.656.2020.JB 2020-11-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-12 2020-11-12 ABP.6740.1.655.2020.KC 2020-11-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-12 2020-11-12 ABP.6740.1.654.2020.JC 2020-10-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-12 2020-11-12 ABP.6740.1.653.2020.AF 2020-11-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-12 2020-11-12 ABP.6740.1.652.2020.AF 2020-11-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-09 2020-11-09 ABP.6740.1.651.2020.JR 2020-11-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-09 2020-11-09 ABP.6740.1.650.2020.JB 2021-08-03 zawieszono postępowanie do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego
2020-10-09 2020-11-09 ABP.6740.1.649.2020.MZ 2020-11-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-09 2020-11-09 ABP.6740.1.648.2020.KC 2021-07-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-09 2020-11-09 ABP.6740.1.647.2020.KC 2020-11-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-08 2020-11-09 ABP.6740.1.646.2020.AF 2020-11-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-07 2020-11-09 ABP.6740.1.645.2020.JB 2020-12-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-07 2020-11-09 ABP.6740.1.644.2020.JC 2020-11-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-06 2020-11-06 ABP.6740.1.643.2020.JR 2020-10-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-06 2020-11-06 ABP.6740.1.642.2020.AF 2020-11-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-06 2020-11-06 ABP.6740.1.641.2020.AF 2020-11-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-06 2020-11-06 ABP.6740.1.640.2020.AF 2020-11-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-05 2020-11-05 ABP.6740.1.639.2020.JC 2020-10-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-05 2020-11-05 ABP.6740.1.638.2020.AF 2020-11-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-05 2020-11-05 ABP.6740.1.637.2020.AF 2020-10-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-05 2020-11-05 ABP.6740.1.636.2020.AF 2020-11-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-05 2020-11-05 ABP.6740.1.635.2020.JR 2020-10-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-05 2020-11-05 ABP.6740.1.634.2020.JR 2020-11-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-05 2020-11-05 ABP.6740.1.633.2020.JR 2020-10-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-05 2020-11-05 ABP.6740.1.632.2020.JB 2020-10-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-05 2020-11-05 ABP.6740.1.631.2020.JB 2020-11-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-02 2020-11-02 ABP.6740.1.630.2020.JC 2020-12-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-02 2020-11-02 ABP.6740.1.629.2020.JC 2020-10-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-01 2020-11-02 ABP.6740.1.628.2020.JB 2021-01-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-01 2020-11-02 ABP.6740.1.627.2020.JR 2020-10-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-01 2020-11-02 ABP.6740.1.626.2020.AF 2020-10-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-10-01 2020-11-02 ABP.6740.1.625.2020.AF 2020-10-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-29 2020-10-29 ABP.6740.1.624.2020.KC 2020-11-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-29 2020-10-29 ABP.6740.1.623.2020.JB 2020-10-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-29 2020-10-29 ABP.6740.1.622.2020.AF 2020-10-01 badanie kompletności wniosku
2020-09-25 2020-10-26 ABP.6740.1.621.2020.JR 2020-10-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-24 2020-10-26 ABP.6740.1.620.2020.MZ 2020-12-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-24 2020-10-26 ABP.6740.1.619.2020.JB 2020-12-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-24 2020-10-26 ABP.6740.1.618.2020.JC 2020-11-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-24 2020-10-26 ABP.6740.1.617.2020.JB 2020-10-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-22 2020-10-22 ABP.6740.1.616.2020.JB 2020-10-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-22 2020-10-22 ABP.6740.1.615.2020.JR 2020-12-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-21 2020-10-21 ABP.6740.1.614.2020.AF 2020-11-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-21 2020-10-21 ABP.6740.1.613.2020.AF 2020-09-30 wycofanie wniosku
2020-09-18 2020-10-19 ABP.6740.1.612.2020.AB 2020-10-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-18 2020-10-19 ABP.6740.1.611.2020.AF 2020-11-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-18 2020-10-19 ABP.6740.1.610.2020.JC 2020-10-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-18 2020-10-19 ABP.6740.1.609.2020.AF 2020-10-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-18 2020-10-19 ABP.6740.1.608.2020.JC 2020-11-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-18 2020-10-19 ABP.6740.1.607.2020.JB 2020-10-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-18 2020-10-19 ABP.6740.1.606.2020.KC 2020-10-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-18 2020-10-19 ABP.6740.1.605.2020.JB 2020-10-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-17 2020-10-19 ABP.6740.1.603.2020.JC 2020-10-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-17 2020-10-19 ABP.6740.1.604.2020.JC 2020-10-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-16 2020-10-16 ABP.6740.1.602.2020.KC 2020-10-09 wycofanie wniosku
2020-09-16 2020-10-16 ABP.6740.1.601.2020.KC 2020-10-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-15 2020-10-15 ABP.6740.1.600.2020.AF 2020-10-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-15 2020-10-15 ABP.6740.1.599.2020.MZ 2020-10-01 wycofanie wniosku
2020-09-15 2020-10-15 ABP.6740.1.598.2020.MZ 2020-10-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-15 2020-10-15 ABP.6740.1.597.2020.JB 2020-10-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-15 2020-10-15 ABP.6740.1.596.2020.JB 2020-10-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-14 2020-10-14 ABP.6740.1.595.2020.JR 2020-10-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-14 2020-10-14 ABP.6740.1.594.2020.JC 2020-10-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-14 2020-10-14 ABP.6740.1.593.2020.JB 2020-10-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-14 2020-10-14 ABP.6740.1.592.2020.JR 2020-10-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-11 2020-10-12 ABP.6740.1.591.2020.KC 2021-01-05 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2020-09-11 2020-10-12 ABP.6740.1.590.2020.JR 2020-11-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-11 2020-10-12 ABP.6740.1.589.2020.JR 2020-09-18 wycofanie wniosku
2020-09-11 2020-10-12 ABP.6740.1.588.2020.KC 2020-09-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-11 2020-10-12 ABP.6740.1.587.2020.KC 2020-09-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-11 2020-10-12 ABP.6740.1.586.2020.KC 2020-10-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-10 2020-10-12 ABP.6740.1.585.2020.JC 2021-02-04 wydano decyzję odmowy
2020-09-10 2020-10-12 ABP.6740.1.584.2020.JR 2020-10-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-10 2020-10-12 ABP.6740.1.583.2020.AF 2020-10-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-09 2020-10-09 ABP.6740.1.582.2020.AB 2020-10-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-09 2020-10-09 ABP.6740.1.581.2020.AB 2020-12-17 sprostowanie oczywistej omyłki
2020-09-09 2020-10-09 ABP.6740.1.580.2020.KC 2020-10-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-09 2020-10-09 ABP.6740.1.579.2020.KC 2021-01-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-09 2020-10-09 ABP.6740.1.578.2020.JB 2020-10-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-09 2020-10-09 ABP.6740.1.577.2020.JB 2020-09-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-09 2020-10-09 ABP.6740.1.576.2020.AF 2020-09-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-09 2020-10-09 ABP.6740.1.575.2020.AF 2020-09-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-09 2020-10-09 ABP.6740.1.574.2020.KC 2020-12-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-08 2020-10-08 ABP.6740.1.573.2020.KC 2020-09-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-08 2020-10-08 ABP.6740.1.572.2020.JB 2020-09-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-07 2020-10-07 ABP.6740.1.570.2020.KC 2020-09-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-07 2020-10-07 ABP.6740.1.571.2020.AF 2020-10-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-07 2020-10-07 ABP.6740.1.569.2020.AF 2020-10-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-07 2020-10-07 ABP.6740.1.568.2020.JB 2020-10-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-07 2020-10-07 ABP.6740.1.567.2020.JB 2020-11-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-07 2020-10-07 ABP.6740.1.566.2020.KC 2020-09-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-07 2020-10-07 ABP.6740.1.565.2020.JR 2020-11-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-07 2020-10-07 ABP.6740.1.564.2020.JB 2020-09-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-07 2020-10-07 ABP.6740.1.563.2020.JB 2020-10-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-07 2020-10-07 ABP.6740.1.562.2020.JR 2020-10-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-04 2020-10-05 ABP.6740.1.559.2020.JR 2020-12-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-04 2020-10-05 ABP.6740.1.558.2020.JC 2020-10-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-04 2020-10-05 ABP.6740.1.557.2020.AF 2020-09-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-04 2020-10-05 ABP.6740.1.556.2020.AF 2020-10-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-04 2020-10-05 ABP.6740.1.555.2020.AF 2020-09-18 pismo informujące do strony (Art. 9 Kodeksu Postępowania Administracyjnego)
2020-09-04 2020-10-05 ABP.6740.1.560.2020.AF 2020-09-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-04 2020-10-05 ABP.6740.1.554.2020.JR 2020-09-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-04 2020-10-05 ABP.6740.1.553.2020.JR 2020-09-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-04 2020-10-05 ABP.6740.1.552.2020.JR 2020-09-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-04 2020-10-05 ABP.6740.1.551.2020.JR 2020-09-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-04 2020-10-05 ABP.6740.1.550.2020.JR 2020-12-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-04 2020-10-05 ABP.6740.1.561.2020.JR 2020-09-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-03 2020-10-05 ABP.6740.1.549.2020.JC 2020-09-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-03 2020-10-05 ABP.6740.1.548.2020.AF 2020-09-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-03 2020-10-05 ABP.6740.1.547.2020.AF 2020-09-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-02 2020-10-02 ABP.6740.1.546.2020.JR 2020-10-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-02 2020-10-02 ABP.6740.1.545.2020.JB 2020-10-05 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2020-09-02 2020-10-02 ABP.6740.1.544.2020.JB 2020-10-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-01 2020-10-01 ABP.6740.1.543.2020.KC 2020-12-11 sprostowanie oczywistej omyłki
2020-09-01 2020-10-01 ABP.6740.1.542.2020.AF 2020-09-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-01 2020-10-01 ABP.6740.1.541.2020.JC 2020-10-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-01 2020-10-01 ABP.6740.1.540.2020.JB 2020-10-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-09-01 2020-10-01 ABP.6740.1.539.2020.JC 2020-10-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-31 2020-10-01 ABP.6740.1.538.2020.JR 2020-09-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-31 2020-10-01 ABP.6740.1.537.2020.JR 2020-10-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-31 2020-10-01 ABP.6740.1.536.2020.AF 2020-09-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-31 2020-10-01 ABP.6740.1.535.2020.JB 2020-09-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-31 2020-10-01 ABP.6740.1.534.2020.AF 2020-09-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-31 2020-10-01 ABP.6740.1.533.2020.MZ 2020-10-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-27 2020-09-28 ABP.6740.1.532.2020.JC 2020-10-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-27 2020-09-28 ABP.6740.1.531.2020.JC 2020-12-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-27 2020-09-28 ABP.6740.1.530.2020.MZ 2020-09-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-27 2020-09-28 ABP.6740.1.529.2020.AF 2020-10-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-27 2020-09-28 ABP.6740.1.528.2020.JR 2020-09-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-27 2020-09-28 ABP.6740.1.527.2020.JR 2020-09-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-27 2020-09-28 ABP.6740.1.526.2020.JR 2020-09-01 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2020-08-27 2020-09-28 ABP.6740.1.525.2020.JR 2020-09-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-27 2020-09-28 ABP.6740.1.524.2020.AF 2020-09-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-27 2020-09-28 ABP.6740.1.523.2020.JR 2020-09-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-26 2020-09-28 ABP.6740.1.522.2020.JC 2020-09-01 wycofanie wniosku
2020-08-25 2020-09-25 ABP.6740.1.521.2020.JC 2020-09-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-25 2020-09-25 ABP.6740.1.520.2020.MZ 2020-08-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-25 2020-09-25 ABP.6740.1.519.2020.AF 2020-09-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-24 2020-09-24 ABP.6740.1.518.2020.JC 2020-10-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-24 2020-09-24 ABP.6740.1.517.2020.AF 2020-09-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-21 2020-09-21 ABP.6740.1.516.2020.MZ 2020-09-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-21 2020-09-21 ABP.6740.1.515.2020.AB 2020-10-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-21 2020-09-21 ABP.6740.1.514.2020.JR 2020-10-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-21 2020-09-21 ABP.6740.1.513.2020.AF 2020-09-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-21 2020-09-21 ABP.6740.1.512.2020.AF 2020-09-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-21 2020-09-21 ABP.6740.1.511.2020.AF 2020-09-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-21 2020-09-21 ABP.6740.1.510.2020.KC 2020-10-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-21 2020-09-21 ABP.6740.1.509.2020.JC 2020-10-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-20 2020-09-21 ABP.6740.1.508.2020.JC 2020-10-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-20 2020-09-21 ABP.6740.1.507.2020.JC 2020-09-02 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2020-08-20 2020-09-21 ABP.6740.1.506.2020.AF 2020-10-05 umorzono postępowanie
2020-08-20 2020-09-21 ABP.6740.1.505.2020.AF 2020-09-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-20 2020-09-21 ABP.6740.1.504.2020.JC 2020-09-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-19 2020-09-21 ABP.6740.1.503.2020.MZ 2020-11-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-19 2020-09-21 ABP.6740.1.502.2020.JR 2020-09-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-18 2020-09-18 ABP.6740.1.501.2020.JC 2020-10-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-18 2020-09-18 ABP.6740.1.500.2020.JC 2020-09-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-18 2020-09-18 ABP.6740.1.499.2020.AF 2020-09-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-18 2020-09-18 ABP.6740.1.498.2020.AF 2020-09-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-18 2020-09-18 ABP.6740.1.497.2020.AF 2020-09-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-17 2020-09-17 ABP.6740.1.496.2020.JC 2020-11-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-17 2020-09-17 ABP.6740.1.495.2020.MZ 2020-10-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-13 2020-09-14 ABP.6740.1.494.2020.JC 2020-09-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-13 2020-09-14 ABP.6740.1.493.2020.AF 2020-09-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-13 2020-09-14 ABP.6740.1.492.2020.JR 2020-10-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-13 2020-09-14 ABP.6740.1.491.2020.JR 2020-09-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-13 2020-09-14 ABP.6740.1.490.2020.JR 2020-10-05 sprostowanie oczywistej omyłki
2020-08-13 2020-09-14 ABP.6740.1.489.2020.JB 2020-09-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-12 2020-09-14 ABP.6740.1.488.2020.MZ 2020-09-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-12 2020-09-14 ABP.6740.1.487.2020.AF 2020-09-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-11 2020-09-11 ABP.6740.1.485.2020.JC 2020-08-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-11 2020-09-11 ABP.6740.1.484.2020.JR 2020-10-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-11 2020-09-11 ABP.6740.1.483.2020.JC 2020-09-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-11 2020-09-11 ABP.6740.1.482.2020.AF 2020-08-26 wniosek bezprzedmiotowy
2020-08-11 2020-09-11 ABP.6740.1.480.2020.JB 2020-09-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-10 2020-09-10 ABP.6740.1.479.2020.JC 2020-09-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-10 2020-09-10 ABP.6740.1.478.2020.AF 2020-09-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-10 2020-09-10 ABP.6740.1.477.2020.AF 2020-09-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-10 2020-09-10 ABP.6740.1.476.2020.AF 2020-09-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-10 2020-09-10 ABP.6740.1.475.2020.JB 2020-10-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-07 2020-09-07 ABP.6740.1.474.2020.JR 2020-09-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-07 2020-09-07 ABP.6740.1.473.2020.AF 2020-09-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-06 2020-09-07 ABP.6740.1.472.2020.MZ 2020-09-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-06 2020-09-07 ABP.6740.1.471.2020.JC 2020-09-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-06 2020-09-07 ABP.6740.1.470.2020.JR 2020-09-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-06 2020-09-07 ABP.6740.1.469.2020.MZ 2020-09-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-06 2020-09-07 ABP.6740.1.468.2020.MZ 2020-09-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-06 2020-09-07 ABP.6740.1.467.2020.JR 2020-09-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-06 2020-09-07 ABP.6740.1.466.2020.AB 2020-08-13 wycofanie wniosku
2020-08-05 2020-09-07 ABP.6740.1.465.2020.AF 2020-09-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-05 2020-09-07 ABP.6740.1.464.2020.AF 2020-09-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-05 2020-09-07 ABP.6740.1.463.2020.AF 2020-08-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-05 2020-09-07 ABP.6740.1.462.2020.KC 2020-09-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-05 2020-09-07 ABP.6740.1.461.2020.JB 2020-09-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-05 2020-09-07 ABP.6740.1.460.2020.JB 2020-09-28 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2020-08-04 2020-09-04 ABP.6740.1.459.2020.JR 2020-10-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-04 2020-09-04 ABP.6740.1.458.2020.JB 2020-09-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-03 2020-09-03 ABP.6740.1.456.2020.AF 2020-09-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-03 2020-09-03 ABP.6740.1.455.2020.JB 2020-09-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-03 2020-09-03 ABP.6740.1.454.2020.AF 2020-09-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-03 2020-09-03 ABP.6740.1.453.2020.AF 2020-09-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-08-03 2020-09-03 ABP.6740.1.457.2020.JB 2020-12-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-31 2020-08-31 ABP.6740.1.452.2020.JB 2020-11-25 wycofanie wniosku
2020-07-31 2020-08-31 ABP.6740.1.451.2020.JB 2020-09-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-29 2020-08-31 ABP.6740.1.450.2020.KC 2020-07-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-29 2020-08-31 ABP.6740.1.449.2020.JB 2020-09-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-29 2020-08-31 ABP.6740.1.448.2020.KC 2020-09-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-29 2020-08-31 ABP.6740.1.447.2020.KC 2020-08-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-29 2020-08-31 ABP.6740.1.446.2020.AF 2020-08-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-29 2020-08-31 ABP.6740.1.445.2020.JC 2020-10-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-29 2020-08-31 ABP.6740.1.444.2020.KC 2020-10-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-28 2020-08-28 ABP.6740.1.443.2020.AF 2020-09-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-28 2020-08-28 ABP.6740.1.442.2020.AF 2020-08-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-28 2020-08-28 ABP.6740.1.441.2020.AF 2020-08-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-28 2020-08-28 ABP.6740.1.440.2020.AF 2020-09-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-28 2020-08-28 ABP.6740.1.439.2020.AF 2020-08-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-28 2020-08-28 ABP.6740.1.438.2020.JC 2020-09-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-28 2020-08-28 ABP.6740.1.437.2020.AB 2020-09-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-27 2020-08-27 ABP.6740.1.436.2020.AF 2020-08-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-27 2020-08-27 ABP.6740.1.435.2020.KC 2020-09-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-27 2020-08-27 ABP.6740.1.434.2020.JC 2020-08-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-27 2020-08-27 ABP.6740.1.433.2020.JB 2020-10-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-27 2020-08-27 ABP.6740.1.432.2020.JB 2020-09-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-27 2020-08-27 ABP.6740.1.431.2020.MZ 2020-09-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-27 2020-08-27 ABP.6740.1.430.2020.AB 2020-09-15 sprostowanie oczywistej omyłki
2020-07-27 2020-08-27 ABP.6740.1.429.2020.JC 2020-09-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-24 2020-08-25 ABP.6740.1.428.2020.JC 2020-09-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-24 2020-08-25 ABP.6740.1.427.2020.AF 2020-09-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-23 2020-08-24 ABP.6740.1.426.2020.JC 2020-09-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-23 2020-08-24 ABP.6740.1.425.2020.JB 2020-08-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-23 2020-08-24 ABP.6740.1.424.2020.AF 2020-09-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-21 2020-08-21 ABP.6740.1.423.2020.KC 2020-09-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-21 2020-08-21 ABP.6740.1.422.2020.KC 2020-07-30 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2020-07-21 2020-08-21 ABP.6740.1.421.2020.JB 2020-08-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-20 2020-08-20 ABP.6740.1.420.2020.JB 2020-08-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-20 2020-08-20 ABP.6740.1.419.2020.JC 2020-10-02 sprostowanie oczywistej omyłki
2020-07-20 2020-08-20 ABP.6740.1.418.2020.JB 2020-08-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-20 2020-08-20 ABP.6740.1.417.2020.KC 2020-09-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-20 2020-08-20 ABP 6740.1.416.2020.KC 2020-09-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-20 2020-08-20 ABP.6740.1.415.2020.KC 2020-09-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-20 2020-08-20 ABP.6740.1.414.2020.JC 2020-09-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-17 2020-08-17 ABP.6740.1.410.2020.JC 2020-08-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-17 2020-08-17 ABP.6740.1.413.2020.KC 2020-09-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-17 2020-08-17 ABP.6740.1.412.2020.JR 2020-09-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-17 2020-08-17 ABP.6740.1.411.2020.KC 2021-04-21 sprostowanie oczywistej omyłki
2020-07-17 2020-08-17 ABP.6740.1.408.2020.AF 2020-08-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-16 2020-08-17 ABP.6740.1.407.2020.JB 2020-09-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-15 2020-08-17 ABP.6740.1.406.2020.JR 2020-08-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-14 2020-08-14 ABP.6740.1.405.2020.JC 2020-08-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-14 2020-08-14 ABP.6740.1.404.2020.KC 2020-09-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-14 2020-08-14 ABP.6743.1.403.2020.JC 2020-09-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-13 2020-08-13 ABP.6740.1.402.2020.JB 2020-08-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-10 2020-08-11 ABP.6740.1.401.2020.JC 2020-08-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-10 2020-08-11 ABP.6740.1.400.2020.JB 2020-08-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-10 2020-08-10 ABP.6740.1.399.2020.JR 2020-07-16 wycofanie wniosku
2020-07-09 2020-08-10 ABP.6740.1.398.2020.JC 2020-08-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-09 2020-08-10 ABP.6740.1.397.2020.JC 2020-07-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-09 2020-08-10 ABP.6740.1.396.2020.MZ 2020-09-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-09 2020-08-10 ABP.6740.1.395.2020.JB 2020-07-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-08 2020-08-10 ABP.6740.1.394.2020.JC 2020-09-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-08 2020-08-10 ABP.6743.1.393.2020.JB 2020-08-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-08 2020-08-10 ABP.6740.1.392.2020.AF 2020-08-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-07 2020-08-07 ABP.6740.1.391.2020.JC 2020-08-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-07 2020-08-07 ABP.6740.1.390.2020.JC 2020-08-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-07 2020-08-07 ABP.6740.1.389.2020.JC 2020-07-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-06 2020-08-06 ABP.6740.1.387.2020.JR 2020-07-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-06 2020-08-06 ABP.6740.1.386.2020.JC 2020-08-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-06 2020-08-06 ABP.6740.1.385.2020.JB 2020-08-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-06 2020-08-06 ABP.6740.1.388.2020.JB 2020-08-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-03 2020-08-03 ABP.6740.1.384.2020.MZ 2020-08-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-03 2020-08-03 ABP.6740.1.383.2020.AF 2020-08-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-03 2020-08-03 ABP.6740.1.382.2020.AF 2020-08-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-03 2020-08-03 ABP.6740.1.381.2020.AF 2020-07-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-03 2020-08-03 ABP.6740.1.380.2020.JR 2020-07-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-03 2020-08-03 ABP.6740.1.379.2020.JR 2020-07-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-03 2020-08-03 ABP.6740.1.378.2020.JR 2020-07-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-03 2020-08-03 ABP.6740.1.377.2020.JR 2020-07-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-03 2020-08-03 ABP.6740.1.376.2020.JR 2020-07-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-03 2020-08-03 ABP.6740.1.375.2020.JR 2020-07-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-01 2020-08-03 ABP.6740.1.374.2020.JB 2020-07-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-01 2020-08-03 ABP.6740.1.373.2020.JB 2020-08-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-07-01 2020-08-03 ABP.6740.1.372.2020.MZ 2020-07-17 umorzono postępowanie
2020-07-01 2020-08-03 ABP.6740.1.371.2020.JR 2020-07-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-30 2020-07-30 ABP.6740.1.370.2020.JC 2020-08-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-29 2020-07-29 ABP.6740.1.369.2020.JC 2020-07-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-26 2020-07-27 ABP.6740.1.368.2020.JC 2020-08-20 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2020-06-25 2020-07-27 ABP.6740.1.367.2020.JC 2020-07-13 wycofanie wniosku
2020-06-25 2020-07-27 ABP.6740.1.366.2020.JB 2020-07-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-25 2020-07-27 ABP.6740.1.365.2020.JR 2020-07-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-25 2020-07-27 ABP.6740.1.364.2020.JR 2020-07-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-24 2020-07-24 ABP.6740.1.363.2020.MZ 2020-07-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-24 2020-07-24 ABP.6740.1.362.2020.KC 2020-07-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-24 2020-07-24 ABP.6740.1.361.2020.AF 2020-07-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-24 2020-07-24 ABP.6740.1.360.2020.JR 2020-07-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-24 2020-07-24 ABP.6740.1.359.2020.JR 2020-07-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-24 2020-07-24 ABP.6740.1.358.2020.JR 2020-07-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-24 2020-07-24 ABP.6740.1.357.2020.AF 2020-07-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-24 2020-07-24 ABP.6740.1.356.2020.AF 2020-08-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-24 2020-07-24 ABP.6740.1.355.2020.AF 2020-06-29 Przekazanie akt administracyjnych do Wojewody Dolnośląskiego.
2020-06-24 2020-07-24 ABP.6740.1.354.2020.AF 2020-06-29 Przekazanie akt administracyjnych do Wojewody Dolnośląskiego.
2020-06-23 2020-07-23 ABP.6740.1.353.2020.JB 2020-07-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-23 2020-07-23 ABP.6740.1.352.2020.AF 2020-07-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-23 2020-07-23 ABP.6740.1.351.2020.AF 2020-07-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-22 2020-07-22 ABP.6740.1.350.2020.JR 2020-08-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-22 2020-07-22 ABP.6740.1.349.2020.JR 2020-07-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-22 2020-07-22 ABP.6740.1.348.2020.JR 2020-08-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-22 2020-07-22 ABP.6740.1.347.2020.KC 2020-08-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-22 2020-07-22 ABP.6740.1.346.2020.JC 2020-08-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-22 2020-07-22 ABP.6740.1.345.2020.JB 2020-07-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-22 2020-07-22 ABP.6740.1.344.2020.JB 2020-07-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-22 2020-07-22 ABP.6740.1.343.2020.JB 2020-10-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-19 2020-07-19 ABP.6740.1.342.2020.MZ 2020-08-20 umorzono postępowanie
2020-06-19 2020-07-19 ABP.6740.1.341.2020.KC 2020-07-06 wycofanie wniosku
2020-06-19 2020-07-19 ABP.6740.1.340.2020.AF 2020-07-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-19 2020-07-19 ABP.6740.1.339.2020.JR 2020-07-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-18 2020-07-18 ABP.6740.1.338.2020.AF 2020-07-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-18 2020-07-18 ABP.6740.1.337.2020.AF 2020-08-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-18 2020-07-18 ABP.6740.1.336.2020.KC 2020-07-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-17 2020-07-17 ABP.6740.1.335.2020.KC 2020-07-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-17 2020-07-17 ABP.6740.1.334.2020.JB 2020-07-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-17 2020-07-17 ABP.6740.1.333.2020.JB 2020-08-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-16 2020-07-16 ABP.6740.1.332.2020.KC 2020-07-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-16 2020-07-16 ABP.6740.1.331.2020.JC 2020-08-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-16 2020-07-16 ABP.6740.1.330.2020.JR 2020-06-30 umorzono postępowanie
2020-06-16 2020-07-16 ABP.6740.1.329.2020.AB 2020-08-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-16 2020-07-16 ABP.6740.1.328.2020.AF 2020-07-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-15 2020-07-15 ABP.6740.1.327.2020.JC 2020-07-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-15 2020-07-15 ABP.6740.1.326.2020.MZ 2020-07-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-12 2020-07-13 ABP.6740.1.325.2020.JC 2020-07-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-09 2020-07-09 ABP.6740.1.324.2020.JB 2020-06-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-09 2020-07-09 ABP.6740.1.323.2020.JC 2020-07-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-09 2020-07-09 ABP.6740.1.322.2020.KC 2020-07-16 umorzono postępowanie
2020-06-09 2020-07-09 ABP.6740.1.321.2020.KC 2020-07-16 umorzono postępowanie
2020-06-09 2020-07-09 ABP.6740.1.320.2020.JR 2020-07-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-09 2020-07-09 ABP.6740.1.319.2020.JR 2020-06-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-09 2020-07-09 ABP.6740.1.318.2020.AF 2020-07-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-09 2020-07-09 ABP.6740.1.317.2020.AF 2020-07-30 umorzono postępowanie
2020-06-08 2020-07-08 ABP.6740.1.316.2020.JB 2020-07-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-08 2020-07-08 ABP.6740.1.315.2020.JC 2020-07-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-08 2020-07-08 ABP.6740.1.314.2020.JC 2020-07-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-08 2020-07-08 ABP.6740.1.313.2020.JC 2020-07-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-05 2020-07-06 ABP.6740.1.312.2020.JC 2020-06-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-05 2020-07-06 ABP.6740.1.311.2020.AB 2020-06-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-04 2020-07-06 ABP.6740.1.309.2020.JC 2020-06-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-04 2020-07-06 ABP.6740.1.308.2020.JC 2020-07-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-04 2020-07-06 ABP.6740.1.310.2020.KC 2020-06-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-03 2020-07-03 ABP.6740.1.307.2020.JB 2020-06-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-03 2020-07-03 ABP.6740.1.306.2020.JB 2020-07-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-02 2020-07-02 ABP.6740.1.305.2020.MZ 2020-07-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-02 2020-06-02 ABP.6740.1.304.2020.JR 2020-06-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-06-02 2020-07-02 ABP.6740.1.303.2020.AF 2020-08-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-29 2020-06-29 ABP.6740.1.288.2020.JC 2020-06-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-28 2020-06-29 ABP.6740.1.302.2020.MZ 2020-06-01 wycofanie wniosku
2020-05-27 2020-06-29 ABP.6740.1.301.2020.JR 2020-06-15 wycofanie wniosku
2020-05-27 2020-06-29 ABP.6740.1.300.2020.JR 2020-06-15 wycofanie wniosku
2020-05-27 2020-06-29 ABP.6740.1.299.2020.JR 2020-06-15 wycofanie wniosku
2020-05-27 2020-06-29 ABP.6740.1.298.2020.JR 2020-06-15 wycofanie wniosku
2020-05-27 2020-06-29 ABP.6740.1.297.2020.JR 2020-06-15 wycofanie wniosku
2020-05-27 2020-06-29 ABP.6740.1.296.2020.JR 2020-06-15 wycofanie wniosku
2020-05-27 2020-06-29 ABP.6740.1.295.2020.MZ 2020-06-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-27 2020-06-29 ABP.6740.1.294.2020.KC 2020-06-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-27 2020-06-29 ABP.6740.1.293.2020.JB 2020-06-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-26 2020-06-26 ABP.6740.1.292.2020.JB 2020-06-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-26 2020-06-26 ABP.6740.1.291.2020.JB 2020-06-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-26 2020-06-26 ABP.6740.1.290.2020.JR 2020-06-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-26 2020-06-26 ABP.6740.1.289.2020.AF 2020-07-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-25 2020-06-25 ABP.6740.1.287.2020.AF 2020-06-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-25 2020-06-25 ABP.6740.1.286.2020.MZ 2020-07-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-22 2020-06-22 ABP.6740.1.285.2020.JB 2020-06-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-22 2020-07-22 ABP.6740.1.284.2020.AB 2020-06-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-20 2020-06-22 ABP.6740.1.278.2020.AF 2020-06-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-20 2020-06-22 ABP.6740.1.283.2020.AB 2020-07-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-20 2020-06-22 ABP.6740.1.282.2020.KC 2020-06-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-20 2020-06-22 ABP.6740.1.281.2020.JB 2021-03-29 wznowienie postepowania w sprawie zakonczonej decyzją ostateczną
2020-05-19 2020-06-19 ABP.6740.1.280.2020.KC 2020-06-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-19 2020-06-19 ABP.6740.1.279.2020.KC 2020-06-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-19 2020-06-19 ABP.6740.1.277.2020.JB 2020-07-14 umorzono postępowanie
2020-05-19 2020-06-19 ABP.6740.1.276.2020.MZ 2020-06-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-18 2020-06-18 ABP.6740.1.275.2020.KC 2020-07-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-18 2020-06-18 ABP.6740.1.274.2020.JR 2020-08-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-18 2020-06-18 ABP.6740.1.273.2020.JR 2020-06-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-18 2020-06-18 ABP.6740.1.272.2020.JB 2020-06-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-18 2020-06-18 ABP.6740.1.271.2020.AF 2020-06-16 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2020-05-18 2020-06-18 ABP.6740.1.270.2020.AF 2020-06-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-18 2020-06-18 ABP.6740.1.269.2020.JR 2020-06-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-18 2020-06-18 ABP.6740.1.268.2020.AF 2020-09-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-18 2020-06-18 ABP.6740.1.267.2020.MZ 2020-10-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-15 2020-06-15 ABP.6740.1.266.2020.MZ 2020-06-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-15 2020-06-15 ABP.6740.1.265.2020.AF 2020-06-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-15 2020-06-15 ABP.6740.1.264.2020.JC 2020-06-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-13 2020-06-15 ABP.6740.1.263.2020.JR 2020-06-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-12 2020-06-12 ABP.6740.1.262.2020.JB 2020-07-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-12 2020-05-12 ABP.6740.1.261.2020.JB 2020-06-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-12 2020-06-12 ABP.6740.1.260.2020.JC 2020-06-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-12 2020-06-12 ABP.6740.1.259.2020.JC 2020-06-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-11 2020-06-11 ABP.6740.1.258.2020.JB 2020-12-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-08 2020-06-08 ABP.6740.1.257.2020.JC 2020-07-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-08 2020-06-08 ABP.6740.1.256.2020.JC 2020-06-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-08 2020-06-08 ABP.6740.1.255.2020.JB 2020-06-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-08 2020-06-08 ABP.6740.1.254.2020.JC 2020-06-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-07 2020-06-08 ABP.6740.1.253.2020.JB 2020-06-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-07 2020-06-08 ABP.6740.1.252.2020.KC 2020-05-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-07 2020-06-08 ABP.6740.1.251.2020.JB 2020-06-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-06 2020-06-08 ABP.6740.1.250.2020.JC 2020-06-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-06 2020-06-08 ABP.6740.1.249.2020.JC 2020-05-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-05 2020-06-05 ABP.6740.1.248.2020.AB 2020-05-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-05 2020-06-05 ABP.6740.1.247.2020.JR 2020-06-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-05 2020-06-05 ABP.6740.1.246.2020.AF 2020-06-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-05 2020-06-05 ABP.6740.1.245.2020.AF 2020-06-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-05 2020-06-05 ABP.6740.1.244.2020.JR 2020-06-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-05 2020-06-05 ABP.6740.1.243.2020.JR 2020-06-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-05 2020-06-05 ABP.6740.1.242.2020.JC 2020-06-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-04 2020-06-04 ABP.6740.1.241.2020.JB 2020-07-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-04 2020-06-04 ABP.6740.1.240.2020.JC 2020-06-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-05-04 2020-06-04 ABP.6740.1.239.2020.AB 2020-06-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-30 2020-05-29 ABP.6740.1.238.2020.JB 2020-05-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-30 2020-05-29 ABP.6740.1.237.2020.MZ 2020-06-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-30 2020-05-29 ABP.6740.1.236.2020.JB 2020-06-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-30 2020-05-29 ABP.6740.1.235.2020.JC 2020-05-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-30 2020-05-29 ABP.6740.1.234.2020.JB 2020-05-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-30 2020-05-29 ABP.6740.1.233.2020.KC 2020-08-04 wydano decyzję odmowy
2020-04-29 2020-05-29 ABP.6740.1.232.2020.MZ 2020-06-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-29 2020-05-29 ABP.6740.1.231.2020.AF 2020-05-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-29 2020-05-29 ABP.6740.1.230.2020.AF 2020-07-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-28 2020-05-28 ABP.6740.1.229.2020.AB 2021-02-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-24 2020-05-25 ABP.6740.1.228.2020.AF 2020-06-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-24 2020-05-25 ABP.6740.1.227.2020.AF 2020-05-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-24 2020-05-25 ABP.6740.1.226.2020.JC 2020-05-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-23 2020-05-25 ABP.6740.1.223.2020.KC 2020-10-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-23 2020-05-25 ABP.6740.1.225.2020.KC 2020-06-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-23 2020-05-25 ABP.6740.1.224.2020.JC 2020-05-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-22 2020-05-22 ABP.6740.1.222.2020.KC 2020-05-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-21 2020-05-21 ABP.6740.1.221.2020.JR 2020-06-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-21 2020-05-21 ABP.6740.1.220.2020.JB 2020-05-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-21 2020-05-21 ABP.6740.1.219.2020.JC 2020-06-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-20 2020-05-20 ABP.6740.1.218.2020.JB 2020-05-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-20 2020-05-20 ABP.6740.1.217.2020.JC 2020-06-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-20 2020-05-20 ABP.6740.1.216.2020.MZ 2020-05-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-20 2020-05-20 ABP.6740.1.215.2020.JC 2020-05-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-20 2020-05-20 ABP.6740.1.214.2020.AF 2020-05-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-17 2020-05-18 ABP.6740.1.213.2020.KC 2020-06-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-16 2020-05-18 ABP.6740.1.212.2020.AF 2020-05-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-16 2020-05-18 ABP.6740.1.211.2020.AF 2020-05-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-16 2020-05-18 ABP.6740.1.210.2020.KC 2020-05-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-16 2020-05-18 ABP.6740.1.209.2020.AB 2020-06-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-16 2020-05-18 ABP.6740.1.208.2020.AF 2020-05-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-16 2020-05-18 ABP.6740.1.207.2020.JB 2020-05-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-15 2020-05-15 ABP.6740.1.206.2020.KC 2020-05-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-14 2020-04-14 ABP.6740.1.205.2020.JR 2020-05-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-14 2020-05-14 ABP.6740.1.204.2020.AF 2020-05-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-14 2020-05-14 ABP.6740.1.203.2020.AF 2020-05-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-14 2020-05-14 ABP.6740.1.202.2020.JC 2020-06-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-10 2020-05-11 ABP.6740.1.201.2020.JC 2020-06-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-09 2020-05-11 ABP.6740.1.200.2020.MZ 2020-05-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-09 2020-05-11 ABP.6740.1.199.2020.JB 2020-05-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-08 2020-05-08 ABP.6740.1.198.2020.JC 2020-06-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-08 2020-05-08 ABP.6740.1.197.2020.JC 2020-05-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-08 2020-05-08 ABP.6740.1.196.2020.JC 2020-05-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-07 2020-05-07 ABP.6740.1.195.2020.JB 2020-04-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-07 2020-05-07 ABP.6740.1.194.2020.AF 2020-05-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-03 2020-05-04 ABP.6740.1.193.2020.JC 2020-05-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-02 2020-05-04 ABP.6740.1.192.2020.JC 2020-05-28 umorzono postępowanie
2020-04-02 2020-05-04 ABP.6740.1.190.2020.JB 2020-05-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-02 2020-05-04 ABP.6740.1.191.2020.JB 2020-05-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-02 2020-05-04 ABP.6740.1.189.2020.KC 2020-05-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-02 2020-05-04 ABP.6740.1.188.2020.AF 2020-05-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-02 2020-05-04 ABP.6740.1.187.2020.JR 2020-05-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-02 2020-05-04 ABP.6740.1.186.2020.JR 2020-05-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-02 2020-05-04 ABP.6740.1.185.2020.JR 2020-05-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-01 2020-05-04 ABP.6740.1.184.2020.JC 2020-06-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-01 2020-05-04 ABP.6740.1.183.2020.JR 2020-06-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-01 2020-05-04 ABP.6740.1.182.2020.JC 2020-05-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-04-01 2020-05-04 ABP.6740.1.181.2020.JC 2020-05-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-31 2020-05-04 ABP.6740.1.180.2020.MZ 2020-06-01 umorzono postępowanie
2020-03-31 2020-05-04 ABP.6740.1.179.2020.JB 2020-04-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-31 2020-05-04 ABP.6740.1.178.2020.JR 2020-07-03 wydano decyzję odmowy
2020-03-30 2020-04-30 ABP.6740.1.177.2020.JB 2020-05-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-27 2020-04-27 ABP.6740.1.176.2020.JR 2020-04-03 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2020-03-27 2020-04-27 ABP.6740.1.175.2020.JB 2020-05-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-27 2020-04-27 ABP.6740.1.174.2020.JR 2020-05-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-26 2020-04-27 ABP.6740.1.173.2020.JR 2020-06-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-26 2020-04-27 ABP.6740.1.172.2020.JR 2020-06-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-26 2020-04-27 ABP.6740.1.171.2020.JB 2020-05-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-25 2020-04-27 ABP.6740.1.170.2020.KC 2020-05-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-25 2020-04-27 ABP.6740.1.169.2020.JR 2020-04-07 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2020-03-25 2020-04-27 ABP.6740.1.168.2020.JR 2020-05-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-24 2020-04-24 ABP.6740.1.167.2020.KC 2020-04-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-24 2020-04-24 ABP.6740.1.166.2020.JR 2020-04-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-24 2020-04-24 ABP.6740.1.165.2020.AF 2020-05-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-23 2020-04-23 ABP.6740.1.164.2020.JR 2020-05-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-20 2020-04-20 ABP.6740.1.163.2020.JC 2020-04-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-20 2020-04-20 ABP.6740.1.162.2020.JB 2020-04-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-19 2020-04-20 ABP.6740.1.161.2020.JR 2020-04-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-18 2020-04-20 ABP.6740.1.160.2020.AF 2020-04-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-17 2020-04-17 ABP.6740.1.159.2020.JC 2020-05-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-16 2020-04-16 ABP.6740.1.158.2020.JR 2020-05-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-16 2020-04-16 ABP.6740.1.157.2020.JC 2020-05-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-16 2020-04-16 ABP.6740.1.156.2020.AF 2020-04-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-13 2020-04-13 ABP.6740.1.155.2020.MZ 2020-07-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-12 2020-04-13 ABP.6740.1.154.2020.JC 2020-05-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-11 2020-04-13 ABP.6740.1.153.2020.JC 2020-04-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-11 2020-04-13 ABP.6740.1.152.2020.JB 2020-04-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-11 2020-04-13 ABP.6740.1.151.2020.MZ 2020-06-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-11 2020-04-13 ABP.6740.1.150.2020.KC 2020-05-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-10 2020-04-10 ABP.6740.1.149.2020.JB 2020-06-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-10 2020-04-10 ABP.6740.1.148.2020.JB 2020-06-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-09 2020-04-09 ABP.6740.1.147.2020.MZ 2020-05-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-09 2020-04-09 ABP.6740.1.146.2020.JC 2020-07-09 umorzono postępowanie
2020-03-09 2020-04-09 ABP.6740.1.145.2020.JB 2020-04-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-09 2020-04-09 ABP.6740.1.144.2020.AF 2020-03-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-09 2020-04-09 ABP.6740.1.143.2020.JB 2020-03-23 wydano postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz raportu
2020-03-09 2020-04-09 ABP.6740.1.142.2020.KC 2020-08-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-06 2020-04-06 ABP.6740.1.141.2020.JB 2020-03-25 wniosek bezprzedmiotowy
2020-03-06 2020-04-06 ABP.6740.1.140.2020.AF 2020-03-17 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2020-03-06 2020-04-06 ABP.6740.1.139.2020.AF 2020-03-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-06 2020-04-06 ABP.6740.1.138.2020.KC 2020-06-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-05 2020-04-06 ABP.6740.1.137.2020.JC 2020-06-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-05 2020-04-06 ABP.6740.1.136.2020.JR 2020-05-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-05 2020-04-06 ABP.6740.1.135.2020.AF 2020-04-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-05 2020-04-06 ABP.6740.1.134.2020.JR 2020-04-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-04 2020-04-06 ABP.6740.1.132.2020.AF 2020-04-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-03 2020-04-03 ABP.6740.1.131.2020.AF 2020-03-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-03 2020-04-03 ABP.6740.1.130.2020.AF 2020-03-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-03 2020-04-03 ABP.6740.1.133.2020.JC 2020-04-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-02 2020-04-02 ABP.6740.1.129.2020.JC 2020-09-03 wydano decyzję odmowy
2020-03-02 2020-04-02 ABP.6740.1.128.2020.JC 2020-05-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-02 2020-04-02 ABP.6740.1.127.2020.MZ 2020-03-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-03-02 2020-04-02 ABP.6740.1.126.2020.AF 2020-04-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-28 2020-03-30 ABP.6740.1.125.2020.JR 2020-03-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-28 2020-03-30 ABP.6740.1.124.2020.AF 2020-03-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-28 2020-03-30 ABP.6740.1.123.2020.JB 2020-04-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-28 2020-03-30 ABP.6740.1.122.2020.AF 2020-03-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-27 2020-03-27 ABP.6740.1.121.2020.AF 2020-05-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-26 2020-03-26 ABP.6740.1.119.2020.JR 2020-03-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-26 2020-03-26 ABP.6740.1.118.2020.AF 2020-03-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-26 2020-03-26 ABP.6740.1.117.2020.JC 2020-03-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-26 2020-03-26 ABP.6740.1.120.2020.JR 2020-04-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-24 2020-03-24 ABP.6740.1.116.2020.JC 2020-03-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-24 2020-03-24 ABP.6740.1.115.2020.JR 2020-03-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-21 2020-03-23 ABP.6740.1.114.2020.JB 2020-04-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-21 2020-03-23 ABP.6740.1.113.2020.JB 2020-03-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-20 2020-03-20 ABP.6740.1.111.2020.KC 2020-02-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-20 2020-03-20 ABP.6740.1.110.2020.JC 2020-05-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-20 2020-03-20 ABP.6740.1.109.2020.JR 2020-03-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-20 2020-03-20 ABP.6740.1.108.2020.JC 2020-03-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-20 2020-03-20 ABP.6740.1.107.2020.JC 2020-03-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-20 2020-03-20 ABP.6740.1.106.2020.JR 2020-04-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-19 2020-03-19 ABP.6740.1.105.2020.MZ 2020-04-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-19 2020-03-19 ABP.6740.1.104.2020.KC 2020-04-06 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2020-02-18 2020-03-18 ABP.6740.1.103.2020.MZ 2020-04-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-18 2020-03-18 ABP.6740.1.102.2020.JR 2020-03-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-18 2020-03-18 ABP.6740.1.101.2020.JR 2020-04-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-18 2020-03-18 ABP.6740.1.100.2020.MZ 2020-08-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-17 2020-03-17 ABP.6740.1.99.2020.JB 2020-04-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-17 2020-03-17 ABP.6740.1.98.2020.MZ 2020-04-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-17 2020-03-17 ABP.6740.1.97.2020.JB 2020-03-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-14 2020-03-16 ABP.6740.1.96.2020.MZ 2020-04-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-14 2020-03-16 ABP.6740.1.95.2020.AF 2020-03-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-13 2020-03-13 ABP.6740.1.94.2020.MZ 2020-02-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-13 2020-03-13 ABP.6740.1.93.2020.AF 2020-03-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-12 2020-03-12 ABP.6740.1.92.2020.JB 2020-04-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-12 2020-03-12 ABP.6740.1.91.2020.JC 2020-03-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-10 2020-03-10 ABP.6740.1.90.2020.JR 2020-05-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-10 2020-03-10 ABP.6740.1.89.2020.MZ 2020-04-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-10 2020-03-10 ABP.6740.1.88.2020.AB 2020-03-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-07 2020-03-09 ABP.6740.1.87.2020.JC 2020-03-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-07 2020-03-09 ABP.6740.1.86.2020.JC 2020-02-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-06 2020-03-06 ABP.6740.1.85.2020.KC 2020-03-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-06 2020-03-06 ABP.6740.1.84.2020.AF 2020-02-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-05 2020-03-05 ABP.6740.1.83.2020.JC 2020-03-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-05 2020-03-05 ABP.6740.1.82.2020.JC 2020-03-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-05 2020-03-05 ABP.6740.1.81.2020.JC 2020-03-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-05 2020-03-05 ABP.6740.1.80.2020.JC 2020-03-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-05 2020-03-05 ABP.6740.1.79.2020.JC 2020-04-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-05 2020-03-05 ABP.6740.1.78.2020.JC 2020-03-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-05 2020-03-05 ABP.6740.1.77.2020.JB 2020-02-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-04 2020-03-04 ABP.6740.1.76.2020.JC 2020-03-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-04 2020-03-04 ABP.6740.1.75.2020.JB 2020-02-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-03 2020-03-03 ABP.6740.1.74.2020.JB 2020-03-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-03 2020-03-03 ABP.6740.1.73.2020.JR 2020-03-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-03 2020-03-03 ABP.6740.1.72.2020.JR 2020-03-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-02-03 2020-03-03 ABP.6740.1.71.2020.MZ 2020-02-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-31 2020-03-02 ABP.6740.1.70.2020.KC 2020-03-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-31 2020-03-02 ABP.6740.1.69.2020.JC 2020-02-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-31 2020-03-02 ABP.6740.1.68.2020.JC 2020-02-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-31 2020-03-02 ABP.6740.1.67.2020.AF 2020-05-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-29 2020-03-02 ABP.6743.1.66.2020.AF 2020-02-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-29 2020-03-02 ABP.6740.1.65.2020.AF 2020-02-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-29 2020-03-02 ABP.6740.1.64.2020.AF 2020-03-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-28 2020-02-28 ABP.6740.1.63.2020.AF 2020-02-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-28 2020-02-28 ABP.6740.1.62.2020.JC 2020-02-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-28 2020-02-28 ABP.6740.1.61.2020.JC 2020-02-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-27 2020-02-27 ABP.6740.1.60.2020.AF 2020-02-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-27 2020-02-27 ABP.6740.1.59.2020.JC 2020-02-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-27 2020-02-27 ABP.6740.1.58.2020.KC 2020-04-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-24 2020-02-24 ABP.6740.1.57.2020.JR 2020-03-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-24 2020-02-24 ABP.6749.1.56.2020.AB 2020-03-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-24 2020-02-24 ABP.6740.1.55.2020.AF 2020-02-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-24 2020-02-24 ABP.6740.1.54.2020.JB 2020-03-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-24 2020-02-24 ABP.6740.1.53.2020.JB 2020-02-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-23 2020-02-24 ABP.6740.1.52.2020.JC 2020-02-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-23 2020-02-24 ABP.6740.1.51.2020.JC 2020-02-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-22 2020-02-24 ABP.6740.1.50.2020.JR 2020-02-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-22 2020-02-24 ABP.6740.1.49.2020.AF 2020-02-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-22 2020-02-24 ABP.6740.1.48.2020.JC 2020-02-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-21 2020-02-21 ABP.6740.1.47.2020.JB 2020-03-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-21 2020-02-21 ABP.6740.1.46.2020.AF 2020-02-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-21 2020-02-21 ABP.6740.1.45.2020.MZ 2020-02-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-20 2020-03-20 ABP.6740.1.44.2020.KC 2020-06-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-20 2020-02-20 ABP.6740.1.43.2020.KC 2020-06-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-20 2020-02-20 ABP.6740.1.42.2020.KC 2020-06-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-20 2020-02-20 ABP.6740.1.41.2020.KC 2020-06-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-20 2020-02-20 ABP.6740.1.40.2020.JB 2021-04-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-20 2020-02-20 ABP.6740.1.39.2020.KC 2020-02-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-17 2020-02-17 ABP.6740.1.38.2020.JR 2020-02-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-17 2020-02-17 ABP.6740.1.37.2020.JC 2020-02-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-17 2020-02-17 ABP.6740.1.36.2020.JB 2020-02-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-17 2020-02-17 ABP.6740.1.35.2020.JC 2020-02-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-17 2020-02-17 ABP.6740.1.34.2020.KC 2020-03-24 decyzja uprawomocniła się
2020-01-17 2020-02-17 ABP.6740.1.33.2020.KC 2020-06-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-17 2020-02-17 ABP.6740.1.32.2020.JC 2020-03-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-17 2020-02-17 ABP.6740.1.31.2020.MZ 2020-03-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-16 2020-02-17 ABP.6740.1.30.2020.KC 2020-03-09 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2020-01-15 2020-02-17 ABP.6740.1.29.2020.KC 2020-02-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-15 2020-02-17 ABP.6740.1.28.2020.KC 2020-02-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-15 2020-02-17 ABP.6740.1.27.2020.JB 2020-02-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-15 2020-02-17 ABP.6740.1.26.2020.AF 2020-03-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-14 2020-02-14 ABP.6740.1.25.2020.AF 2020-02-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-14 2020-02-14 ABP.6740.1.24.2020.AF 2020-02-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-14 2020-02-14 ABP.6740.1.23.2020.JR 2020-03-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-13 2020-02-13 ABP.6740.1.22.2020.JB 2020-02-06 umorzono postępowanie
2020-01-13 2020-02-13 ABP.6740.1.21.2020.JB 2020-03-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-10 2020-02-10 ABP.6740.1.20.2020.AF 2020-01-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-10 2020-02-10 ABP.6740.1.19.2020.KC 2020-02-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-10 2020-02-10 ABP.6740.1.18.2020.JC 2020-02-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-10 2020-02-10 ABP.6740.1.17.2020.JB 2020-01-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-09 2020-02-10 ABP.6740.1.16.2020.JR 2020-05-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-09 2020-02-10 ABP.6740.1.15.2020.JB 2020-07-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-09 2020-02-10 ABP.6740.1.14.2020.JB 2020-04-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-08 2020-02-10 ABP.6740.1.13.2020.AF 2020-02-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-08 2020-02-10 ABP.6740.1.12.2020.JR 2020-02-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-08 2020-02-10 ABP.6740.1.11.2020.JB 2020-02-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-08 2020-02-10 ABP.6740.1.10.2020.JR 2020-02-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-07 2020-02-07 ABP.6740.1.9.2020.JB 2020-02-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-07 2020-02-07 ABP.6740.1.8.2020.JR 2020-02-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-03 2020-02-03 ABP.6740.1.7.2020.JB 2020-02-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-03 2020-02-03 ABP.6740.1.6.2020.JC 2020-01-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-03 2020-02-03 ABP.6740.1.5.2020.JC 2020-01-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-03 2020-02-03 ABP.6740.1.4.2020.JC 2020-02-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-03 2020-02-03 ABP.6740.1.3.2020.JB 2020-02-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-02 2020-02-03 ABP.6740.1.2.2020.JB 2020-02-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2020-01-02 2020-02-03 ABP.6740.1.1.2020.JC 2020-02-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-31 2020-01-31 ABP.6740.1.881.2019.AF 2020-02-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-31 2020-01-31 ABP.6740.1.880.2019.MZ 2020-02-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-30 2020-01-30 ABP.6740.1.879.2019.AF 2020-01-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-30 2020-01-30 ABP.6740.1.878.2019.JC 2020-01-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-30 2020-01-30 ABP.6740.1.877.2019.AB 2020-02-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-30 2020-01-30 ABP.6740.1.876.2019.JC 2020-02-17 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2019-12-30 2020-01-30 ABP.6740.1.875.2019.JC 2020-04-03 wydano decyzję odmowy
2019-12-30 2020-01-30 ABP.6740.1.874.2019.KC 2020-08-04 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2019-12-30 2020-01-30 ABP.6740.1.873.2019.JB 2020-02-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-30 2020-01-30 ABP.6740.1.872.2019.AF 2020-01-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-23 2020-01-23 ABP.6740.1.871.2019.AF 2020-01-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-23 2020-01-23 ABP.6740.1.870.2019.KC 2020-05-18 sprostowanie oczywistej omyłki
2019-12-23 2020-01-23 ABP.6740.1.869.2019.JR 2020-02-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-23 2020-01-23 ABP.6740.1.868.2019.JC 2020-02-10 sprostowanie oczywistej omyłki
2019-12-23 2020-01-23 ABP.6740.1.867.2019.JC 2020-01-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-23 2020-01-23 ABP.6740.1.866.2019.JC 2020-01-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-23 2020-01-23 ABP.6740.1.865.2019.JC 2020-01-16 umorzono postępowanie
2019-12-23 2020-01-23 ABP.6740.1.864.2019.AB 2020-01-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-23 2020-01-23 ABP.6740.1.863.2019.JB 2020-01-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-20 2020-01-20 ABP.6740.1.862.2019.KC 2020-01-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-20 2020-01-20 ABP.6740.1.861.2019.MZ 2020-02-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-20 2020-01-20 ABP.6740.1.860.2019.JC 2020-02-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-20 2020-01-20 ABP.6740.1.859.2019.JC 2020-02-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-19 2020-01-20 ABP.6740.1.858.2019.AF 2020-02-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-18 2020-01-20 ABP.6740.1.857.2019.JR 2020-02-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-18 2020-01-20 ABP.6740.1.856.2019.JR 2020-02-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-18 2020-01-20 ABP.6740.1.855.2019.JR 2020-01-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-18 2020-01-20 ABP.6740.1.854.2019.JB 2020-02-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-18 2020-01-20 ABP.6740.1.853.2019.AF 2020-01-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-18 2020-01-20 ABP.6740.1.852.2019.JR 2020-02-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-16 2020-01-16 ABP.6740.1.851.2019.JR 2020-03-16 wydano postanowienie zawieszenia postępowania
2019-12-13 2020-01-13 ABP.6740.1.850.2019.AF 2020-01-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-13 2020-01-13 ABP.6740.1.849.2019.JR 2020-01-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-13 2020-01-13 ABP.6740.1.848.2019.JR 2020-01-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-12 2020-01-13 ABP.6740.1.847.2019.JC 2019-12-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-11 2020-01-13 ABP.6740.1.846.2019.JC 2020-01-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-11 2020-01-13 ABP.6740.1.845.2019.KC 2020-02-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-11 2020-01-13 ABP.6740.1.844.2019.AF 2020-01-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-10 2020-01-10 ABP.6740.1.843.2019.AF 2020-01-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-09 2020-01-09 ABP.6740.1.842.2019.KC 2020-02-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-06 2020-01-06 ABP.6740.1.841.2019.JC 2019-12-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-06 2020-01-06 ABP.6740.1.840.2019.KC 2020-01-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-06 2020-01-06 ABP.6740.1.839.2019.JC 2020-01-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-06 2020-01-06 ABP.6740.1.838.2019.JB 2020-03-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-06 2020-01-06 ABP.6740.1.837.2019.JR 2019-12-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-05 2020-01-06 ABP.6740.1.836.2019.JC 2019-12-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-05 2020-01-06 ABP.6740.1.835.2019.JB 2020-01-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-05 2020-01-06 ABP.6740.1.834.2019.JC 2020-02-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-04 2020-01-06 ABP.6740.1.833.2019.KC 2019-12-18 wycofanie wniosku
2019-12-04 2020-01-06 ABP.6740.1.832.2019.JC 2020-09-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-04 2020-01-06 ABP.6740.1.831.2019.JR 2020-01-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-04 2020-01-06 ABP.6740.1.830.2019.KC 2019-12-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-04 2020-01-06 ABP.6740.1.829.2019.JR 2020-01-08 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2019-12-03 2020-01-03 ABP.6740.1.828.2019.JB 2019-12-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-03 2020-01-03 ABP.6740.1.827.2019.KC 2020-01-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-03 2020-01-03 ABP.6740.1.826.2019.KC 2019-12-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-03 2020-01-03 ABP.6740.1.825.2019.KC 2019-12-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-03 2020-01-03 ABP.6740.1.824.2019.KC 2020-01-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-02 2020-01-02 ABP.6740.1.823.2019.JR 2020-01-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-02 2020-01-02 ABP.6740.1.822.2019.MZ 2020-01-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-02 2020-01-02 ABP.6740.1.821.2019.JB 2020-04-27 wycofanie wniosku
2019-12-02 2020-01-02 ABP.6740.1.820.2019.JB 2020-06-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-02 2020-01-02 ABP.6740.1.819.2019.JB 2020-06-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-12-02 2020-01-02 ABP.6740.1.818.2019.MZ 2020-01-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-29 2019-12-30 ABP.6740.1.817.2019.JC 2019-12-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-27 2019-12-27 ABP.6740.1.816.2019.JR 2019-11-29 badanie kompletności wniosku
2019-11-27 2019-12-27 ABP.6740.1.815.2019.JB 2019-12-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-26 2019-12-26 ABP.6740.1.814.2019.JC 2020-01-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-26 2019-12-26 ABP.6740.1.813.2019.JB 2019-12-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-25 2019-12-25 ABP.6740.1.812.2019.JC 2020-01-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-25 2019-12-25 ABP.6740.1.811.2019.AB 2020-01-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-22 2019-12-23 ABP.6740.1.810.2019.JC 2020-01-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-22 2019-12-23 ABP.6740.1.809.2019.KC 2020-02-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-22 2019-12-23 ABP.6740.1.808.2019.JR 2019-12-16 wydano decyzję przeniesienia pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-22 2019-12-23 ABP.6740.1.807.2019.KC 2020-01-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-22 2019-12-23 ABP.6740.1.806.2019.JR 2019-12-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-22 2019-12-23 ABP.6740.1.805.2019.KC 2019-12-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-22 2019-12-23 ABP.6740.1.804.2019.JC 2019-12-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-21 2019-12-23 ABP.6740.1.803.2019.JC 2020-01-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-21 2019-12-23 ABP.6740.1.802.2019.JC 2020-01-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-21 2019-12-23 ABP.6740.1.801.2019.JR 2019-12-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-21 2019-12-23 ABP.6740.1.800.2019.JR 2019-12-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-21 2019-12-23 ABP.6740.1.799.2019.JR 2019-12-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-20 2019-12-20 ABP.6740.1.798.2019.JC 2019-12-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-20 2019-12-20 ABP.6740.1.797.2019.KC 2019-12-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-20 2019-12-20 ABP.6740.1.796.2019.KC 2019-12-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-20 2019-12-20 ABP.6740.1.795.2019.JR 2020-01-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-20 2019-12-20 ABP.6740.1.794.2019.KC 2019-11-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-20 2019-12-20 ABP.6740.1.793.2019.JB 2019-12-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-19 2019-12-19 ABP.6740.1.792.2019.KC 2020-02-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-18 2019-12-18 ABP.6740.1.791.2019.JC 2019-12-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-18 2019-12-18 ABP.6740.1.790.2019.JC 2019-11-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-18 2019-12-18 ABP.6740.1.789.2019.KS 2019-11-22 wycofanie wniosku
2019-11-18 2019-12-18 ABP.6740.1.788.2019.JB 2020-02-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-18 2019-12-18 ABP.6740.1.787.2019.KS 2020-01-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-15 2019-12-16 ABP.6740.1.786.2019.JC 2019-12-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-15 2019-12-16 ABP.6740.1.785.2019.JB 2019-11-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-15 2019-12-16 ABP.6740.1.784.2019.JC 2019-12-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-15 2019-12-16 ABP.6740.1.783.2019.KC 2019-11-25 wycofanie wniosku
2019-11-15 2019-12-16 ABP.6740.1.782.2019.KC 2019-12-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-14 2019-12-16 ABP.6740.1.781.2019.JB 2020-01-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-14 2019-12-16 ABP.6740.1.780.2019.JC 2019-12-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-14 2019-12-16 ABP.6740.1.779.2019.JB 2019-12-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-14 2019-12-16 ABP.6740.1.778.2019.JR 2019-12-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-14 2019-12-16 ABP.6740.1.777.2019.JC 2019-12-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-13 2019-12-13 ABP.6740.1.776.2019.JB 2019-12-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-12 2019-12-12 ABP.6740.1.775.2019.JB 2019-12-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-12 2019-12-12 ABP.6740.1.774.2019.KS 2019-12-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-12 2019-12-12 ABP.6740.1.773.2019.KC 2020-03-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-08 2019-12-09 ABP.6740.1.772.2019.JC 2019-12-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-08 2019-12-09 ABP.6740.1.771.2019.JC 2019-12-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-08 2019-12-09 ABP.6740.1.770.2019.JR 2019-11-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-08 2019-12-09 ABP.6740.1.769.2019.KC 2019-12-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-08 2019-12-09 ABP.6740.1.768.2019.JR 2019-12-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-06 2019-12-06 ABP.6740.1.767.2019.AB 2019-12-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-06 2019-12-06 ABP.6740.1.766.2019.AB 2019-12-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-06 2019-12-06 ABP.6740.1.765.2019.JB 2020-02-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-06 2019-12-06 ABP.6740.1.764.2019.JB 2019-12-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-06 2019-12-06 ABP.6740.1.763.2019.JR 2019-12-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-05 2019-12-05 ABP.6740.1.761.2019.KS 2019-11-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-05 2019-12-05 ABP.6740.1.762.2019.KS 2020-01-14 sprostowanie oczywistej omyłki
2019-11-05 2019-12-05 ABP.6740.1.760.2019.JR 2019-11-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-04 2019-12-04 ABP.6740.1.759.2019.JB 2020-01-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-04 2019-12-04 ABP.6740.1.758.2019.KS 2019-11-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-11-04 2019-12-04 ABP.6740.1.757.2019.KS 2019-11-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-31 2019-12-02 ABP.6740.1.756.2019.JR 2019-12-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-31 2019-12-02 ABP.6740.1.755.2019.JC 2019-11-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-31 2019-12-02 ABP.6740.1.754.2019.JB 2019-12-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-31 2019-12-02 ABP.6740.1.753.2019.JB 2019-12-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-31 2019-12-02 ABP.6740.1.752.2019.JC 2019-11-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-31 2019-12-02 ABP.6740.1.751.2019.JC 2019-11-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-31 2019-12-02 ABP.6740.1.750.2019.JC 2019-11-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-31 2019-12-02 ABP.6740.1.749.2019.JC 2019-11-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-30 2019-11-30 ABP.6740.1.748.2019.KS 2019-11-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-30 2019-11-30 ABP.6740.1.747.2019.JB 2019-12-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-29 2019-11-29 ABP.6740.1.746.2019.JC 2019-12-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-29 2019-11-29 ABP.6740.1.745.2019.JC 2019-12-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-29 2019-11-29 ABP.6740.1.744.2019.KC 2019-12-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-29 2019-11-29 ABP.6740.1.743.2019.JB 2019-11-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-29 2019-11-29 ABP.6740.1.742.2019.KS 2019-12-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-29 2019-11-29 ABP.6740.1.741.2019.KS 2019-11-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-29 2019-11-29 ABP.6740.1.740.2019.JR 2019-11-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-28 2019-11-28 ABP.6740.1.739.2019.JR 2019-11-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-25 2019-11-25 ABP.6740.1.738.2019.JB 2019-11-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-25 2019-11-25 ABP.6740.1.737.2019.JC 2019-11-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-24 2019-11-25 ABP.6740.1.736.2019.JC 2019-11-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-23 2019-11-25 ABP.6740.1.735.2019.JB 2019-10-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-22 2019-11-22 ABP.6740.1.734.2019.JR 2019-11-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-21 2019-11-21 ABP.6740.1.733.2019.KS 2019-10-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-21 2019-11-21 ABP.6740.1.732.2019.JB 2019-11-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-21 2019-11-21 ABP.6740.1.731.2019.JB 2019-11-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-18 2019-11-18 ABP.6740.1.730.2019.KS 2019-12-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-18 2019-11-18 ABP.6740.1.729.2019.JR 2019-11-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-17 2019-11-18 ABP.6740.1.728.2019.JC 2019-11-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-17 2019-11-18 ABP.6740.1.727.2019.JR 2019-11-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-17 2019-11-18 ABP.6740.1.726.2019.JC 2019-12-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-17 2019-11-18 ABP.6740.1.724.2019.JR 2019-12-05 sprostowanie oczywistej omyłki
2019-10-16 2019-11-18 ABP.6740.1.722.2019.JR 2019-11-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-16 2019-11-18 ABP.6740.1.723.2019.JB 2019-11-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-16 2019-11-18 ABP.6740.1.721.2019.JR 2019-11-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-16 2019-11-18 ABP.6740.1.720.2019.JC 2019-11-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-15 2019-11-15 ABP.6740.1.719.2019.JR 2019-11-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-14 2019-11-14 ABP.6740.1.718.2019.JR 2019-11-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-14 2019-11-14 ABP.6740.1.717.2019.JR 2019-11-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-11 2019-11-11 ABP.6740.1.716.2019.JB 2019-12-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-11 2019-11-11 ABP.6740.1.715.2019.KC 2019-11-19 sprostowanie oczywistej omyłki
2019-10-11 2019-11-11 ABP.6740.1.714.2019.JR 2019-12-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-11 2019-11-11 ABP.6740.1.713.2019.JR 2019-11-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-10 2019-11-11 ABP.6740.1.712.2019.MZ 2019-11-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-10 2019-11-11 ABP.6740.1.711.2019.KC 2019-11-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-10 2019-11-11 ABP.6740.1.710.2019.KS 2019-12-12 umorzono postępowanie
2019-10-09 2019-11-11 ABP.6740.1.709.2019.JB 2019-11-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-09 2019-11-11 ABP.6740.1.708.2019.KC 2019-10-15 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2019-10-09 2019-11-11 ABP.6740.1.707.2019.JC 2019-10-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-09 2019-11-11 ABP.6740.1.706.2019.JC 2019-11-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-09 2019-11-11 ABP.6740.1.705.2019.jC 2019-10-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-09 2019-11-11 ABP.6740.1.704.2019.JC 2019-11-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-08 2019-11-08 ABP.6740.1.703.2019.JR 2019-10-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-08 2019-11-08 ABP.6740.1.702.2019.JC 2019-10-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-08 2019-11-08 ABP.6740.1.701.2019.KC 2019-10-16 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2019-10-07 2019-11-07 ABP.6740.1.700.2019.JC 2019-11-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-07 2019-11-07 ABP.6740.1.699.2019.JC 2019-10-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-04 2019-11-04 ABP.6740.1.698.2019.KS 2019-11-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-04 2019-11-04 ABP.6740.1.697.2019.JB 2019-11-20 wycofanie wniosku
2019-10-04 2019-11-04 ABP.6740.1.696.2019.JC 2019-11-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-04 2019-11-04 ABP.6740.1.695.2019.JC 2019-10-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-03 2019-11-04 ABP.6740.1.694.2019.KS 2019-11-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-02 2019-11-04 ABP.6740.1.693.2019.JC 2019-11-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-02 2019-11-04 ABP.6740.1.692.2019.KC 2019-10-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-02 2019-11-04 ABP.6740.1.691.2019.MZ 2019-12-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-01 2019-11-01 ABP.6740.1.690.2019.MZ 2019-12-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-10-01 2019-11-01 ABP.6740.1.689.2019.MZ 2019-12-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-30 2019-10-30 ABP.6740.1.688.2019.KS 2020-01-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-30 2019-10-30 ABP.6740.1.687.2019.JB 2019-11-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-27 2019-10-28 ABP.6740.1.686.2019.KC 2019-10-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-27 2019-10-28 ABP.6740.1.685.2019.JC 2019-10-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-27 2019-10-28 ABP.6740.1.684.2019.KC 2019-10-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-27 2019-10-28 ABP.6740.1.683.2019.KC 2019-10-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-27 2019-10-28 ABP.6740.1.682.2019.JC 2019-12-19 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2019-09-26 2019-10-28 ABP.6740.1.681.2019.KC 2019-10-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-26 2019-10-28 ABP.6740.1.680.2019.KC 2019-09-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-26 2019-10-27 ABP.6740.1.679.2019.KC 2019-10-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-25 2019-10-28 ABP.6740.1.678.2019.JR 2019-11-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-25 2019-10-25 ABP.6740.1.677.2019.JC 2019-11-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-25 2019-10-25 ABP.6740.1.676.2019.KC 2020-03-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-25 2019-10-25 ABP.6740.1.675.2019.MZ 2019-12-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-25 2019-10-25 ABP.6740.1.674.2019.MZ 2019-12-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-25 2019-10-25 ABP.6740.1.673.2019.JB 2019-11-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-25 2019-10-25 ABP.6740.1.672.2019.JB 2019-11-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-25 2019-10-25 ABP.6740.1.671.2019.KC 2019-10-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-24 2019-10-24 ABP.6740.1.670.2019.JR 2019-10-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-24 2019-10-24 ABP.6740.1.669.2019.JC 2019-11-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-24 2019-10-24 ABP.6740.1.668.2019.JC 2019-10-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-24 2019-10-24 ABP.6740.1.667.2019.JR 2019-11-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-24 2019-10-24 ABP.6740.1.666.2019.JR 2019-11-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-24 2019-10-24 ABP.6740.1.665.2019.JB 2020-01-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-23 2019-10-23 ABP.6740.1.664.2019.KC 2019-10-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-23 2019-10-23 ABP.6740.1.663.2019.JB 2019-12-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-23 2019-10-23 ABP.6740.1.662.2019.JC 2019-10-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-23 2019-10-23 ABP.6740.1.661.2019.KS 2019-10-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-23 2019-10-23 ABP.6740.1.660.2019.JB 2019-11-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-23 2019-10-23 ABP.6740.1.659.2019.JR 2019-10-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-23 2019-10-23 ABP.6740.1.658.2019.JR 2019-10-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-23 2019-10-23 ABP.6740.1.657.2019.JR 2019-10-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-23 2019-10-23 ABP.6740.1.656.2019.KC 2019-10-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-20 2019-10-21 ABP.6740.1.655.2019.KS 2019-10-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-20 2019-10-21 ABP.6740.1.654.2019.JC 2019-10-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-20 2019-10-21 ABP.6740.1.653.2019.JB 2019-11-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-19 2019-10-21 ABP.6740.1.652.2019.KC 2019-10-21 wniosek bez rozpatrzenia
2019-09-19 2019-10-21 ABP.6740.1.651.2019.JR 2019-10-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-19 2019-10-21 ABP.6740.1.650.2019.JR 2019-10-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-19 2019-10-21 ABP.6740.1.649.2019.KS 2019-10-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-18 2019-10-18 ABP.6740.1.648.2019.JR 2019-10-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-18 2019-10-18 ABP.6740.1.647.2019.KS 2020-09-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-17 2019-10-17 ABP.6740.1.646.2019.KS 2020-01-16 sprostowanie oczywistej omyłki
2019-09-17 2019-10-17 ABP.6740.1.645.2019.JB 2019-10-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-17 2019-10-17 ABP.6740.1.644.2019.JB 2020-02-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-17 2019-10-17 ABP.6740.1.643.2019.JC 2019-11-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-16 2019-10-16 ABP.6740.1.642.2019.KS 2019-10-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-13 2019-10-14 ABP.6740.1.641.2019.JB 2019-11-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-13 2019-10-14 ABP.6740.1.640.2019.JB 2019-11-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-13 2019-10-14 ABP.6740.1.639.2019.KC 2019-10-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-13 2019-10-14 ABP.6740.1.638.2019.KC 2019-10-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-13 2019-10-14 ABP.6740.1.637.2019.JC 2019-11-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-13 2019-10-14 ABP.6740.1.636.2019.KC 2019-10-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-12 2019-10-14 ABP.6740.1.635.2019.JB 2019-10-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-12 2019-10-14 ABP.6740.1.634.2019.JB 2020-03-09 sprostowanie oczywistej omyłki
2019-09-11 2019-10-11 ABP.6740.1.633.2019.JC 2019-10-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-11 2019-10-11 ABP.6740.1.632.2019.JB 2019-11-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-11 2019-10-11 ABP.6740.1.631.2019.KS 2020-01-10 wydano decyzję odmowy
2019-09-11 2019-10-11 ABP.6740.1.630.2019.KC 2019-09-25 wycofanie wniosku
2019-09-10 2019-10-10 ABP.6740.1.629.2019.KC 2019-10-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-10 2019-10-10 ABP.6740.1.628.2019.JB 2019-11-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-10 2019-10-10 ABP.6740.1.627.2019.KS 2019-10-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-10 2019-10-10 ABP.6740.1.626.2019.JC 2019-10-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-09 2019-10-09 ABP.6740.1.625.2019.JC 2019-09-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-09 2019-10-09 ABP.6740.1.624.2019.JB 2020-02-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-09 2019-10-09 ABP.6740.1.623.2019.JR 2019-09-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-09 2019-10-09 ABP.6740.1.622.2019.KC 2019-10-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-09 2019-10-09 ABP.6740.1.621.2019.JR 2019-09-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-09 2019-10-09 ABP.6740.1.620.2019.JC 2019-09-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-09 2019-10-09 ABP.6740.1.619.2019.JR 2019-09-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-06 2019-10-07 ABP.6740.1.618.2019.JR 2019-10-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-06 2019-10-07 ABP.6740.1.617.2019.KC 2019-09-23 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2019-09-06 2019-10-07 ABP.6740.1.616.2019.KC 2019-09-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-05 2019-10-07 ABP.6740.1.615.2019.KC 2019-10-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-05 2019-10-07 ABP.6740.1.614.2019.KS 2019-11-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-05 2019-10-07 ABP.6740.1.613.2019.KS 2019-10-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-04 2019-10-04 ABP.6740.1.612.2019.KS 2019-10-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-04 2019-10-04 ABP.6740.1.611.2019.JR 2019-10-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-03 2019-10-03 ABP.6740.1.610.2019.KS 2019-09-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-02 2019-10-02 ABP.6740.1.609.2019.JC 2019-11-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-02 2019-10-02 ABP.6740.1.608.2019.JC 2019-10-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-09-02 2019-10-02 ABP.6740.1.607.2019.JR 2019-10-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-30 2019-09-30 ABP.6740.1.606.2019.JR 2019-09-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-30 2019-09-30 ABP.6740.1.605.2019.JC 2019-09-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-29 2019-10-02 ABP.6740.1.604.2019.KC 2019-12-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-28 2019-09-30 ABP.6740.1.603.2019.JR 2019-09-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-28 2019-09-30 ABP.6740.1.602.2019.JR 2019-09-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-28 2019-09-30 ABP.6740.1.601.2019.KS 2019-11-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-28 2019-09-30 ABP.6740.1.600.2019.JB 2019-09-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-27 2019-09-29 ABP.6740.1.599.2019.KC 2020-10-19 wycofanie wniosku
2019-08-27 2019-09-30 ABP.6740.1.598.2019.JC 2019-11-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-27 2019-09-30 ABP.6740.1.597.2019.KC 2019-10-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-26 2019-09-27 ABP.6740.1.596.2019.JC 2019-10-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-26 2019-09-27 ABP.6740.1.595.2019.JB 2019-09-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-22 2019-09-23 ABP.6740.1.594.2019.KS 2019-10-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-21 2019-09-23 ABP.6740.1.593.2019.JB 2019-12-04 wydano postanowienie zawieszenia postępowania
2019-08-21 2019-09-23 ABP.6740.1.592.2019.KS 2019-09-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-21 2019-09-23 ABP.6740.1.591.2019.JR 2019-09-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-21 2019-09-23 ABP.6740.1.590.2019.JR 2019-09-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-21 2019-09-23 ABP.6740.1.589.2019.JR 2019-09-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-20 2019-09-20 ABP.6740.1.588.2019.JC 2019-10-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-20 2019-09-20 ABP.6740.1.587.2019.JC 2019-09-04 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2019-08-20 2019-09-20 ABP.6740.1.586.2019.JR 2019-08-29 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2019-08-20 2019-09-20 ABP.6740.1.585.2019.AB 2019-11-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-19 2019-09-19 ABP.6740.1.584.2019.JC 2019-09-24 sprostowanie oczywistej omyłki
2019-08-19 2019-09-19 ABP.6740.1.583.2019.JC 2019-08-30 przekazano wg właściwości
2019-08-19 2019-09-19 ABP.6740.1.582.2019.JB 2019-09-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-19 2019-09-19 ABP.6740.1.581.2019.JB 2019-10-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-16 2019-09-16 ABP.6740.1.580.2019.KS 2019-09-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-14 2019-09-16 ABP.6740.1.579.2019.KC 2019-12-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-14 2019-09-16 ABP.6740.1.578.2019.KC 2019-11-04 wydano decyzję odmowy
2019-08-14 2019-09-16 ABP.6740.1.577.2019.JC 2019-10-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-14 2019-09-16 ABP.6740.1.576.2019.KS 2020-10-15 umorzono postępowanie
2019-08-14 2019-09-16 ABP.6740.1.575.2019.JB 2019-09-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-14 2019-09-16 ABP.6740.1.574.2019.JB 2019-09-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-14 2019-09-16 ABP.6740.1.573.2019.KS 2019-09-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-14 2019-09-16 ABP.6740.1.572.2019.JB 2019-10-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-13 2019-09-13 ABP.6740.1.571.2019.JR 2019-09-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-13 2019-09-13 ABP.6740.1.570.2019.KC 2019-09-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-13 2019-09-13 ABP.6740.1.568.2019.JC 2019-10-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-12 2019-09-12 ABP.6740.1.567.2019.JB 2019-08-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-12 2019-09-12 ABP.6740.1.566.2019.JC 2019-08-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-12 2019-09-12 ABP.6740.1.565.2019.JB 2019-10-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-09 2019-09-09 ABP.6740.1.564.2019.JC 2019-08-28 wycofanie wniosku
2019-08-09 2019-09-09 ABP.6740.1.563.2019.KS 2019-09-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-09 2019-09-09 ABP.6740.1.562.2019.JC 2019-09-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-09 2019-09-09 ABP.6740.1.561.2019.KC 2019-09-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-09 2019-09-09 ABP.6740.1.560.2019.JB 2019-09-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-09 2019-09-09 ABP.6740.1.559.2019.AB 2019-09-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-09 2019-09-09 ABP.6740.1.558.2019.JC 2019-10-09 umorzono postępowanie
2019-08-08 2019-09-09 ABP.6740.1.557.2019.JB 2019-08-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-08 2019-09-09 ABP.6740.1.556.2019.JC 2019-10-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-08 2019-09-09 ABP.6740.1.555.2019.JB 2019-09-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-08 2019-09-09 ABP.6740.1.554.2019.KS 2019-10-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-08 2019-09-09 ABP.6740.1.553.2019.JB 2019-09-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-07 2019-09-06 ABP.6740.1.552.2019.KS 2019-09-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-07 2019-09-09 ABP.6740.1.551.2019.KS 2019-09-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-07 2019-09-09 ABP.6740.1.550.2019.KC 2019-08-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-07 2019-09-09 ABP.6740.1.549.2019.JC 2019-09-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-07 2019-09-09 ABP.6740.1.548.2019.JB 2019-09-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-07 2019-09-09 ABP.6740.1.547.2019.JC 2019-09-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-06 2019-09-06 ABP.6740.1.546.2019.JB 2019-09-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-06 2019-09-06 ABP.6740.1.545.2019.KC 2019-09-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-05 2019-09-05 ABP.6740.1.544.2019.JB 2019-09-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-05 2019-09-05 ABP.6740.1.543.2019.KC 2019-11-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-05 2019-09-05 ABP.6740.1.542.2019.JC 2019-09-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-02 2019-09-02 ABP.6740.1.539.2019.JB 2019-09-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-02 2019-09-02 ABP.6740.1.541.2019.JB 2019-09-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-02 2019-09-02 ABP.6740.1.540.2019.KS 2019-11-06 wydano postanowienie zawieszenia postępowania
2019-08-02 2019-09-02 ABP.6740.1.538.2019.JC 2019-09-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-02 2019-09-02 ABP.6740.1.537.2019.KS 2019-09-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-02 2019-09-02 ABP.6740.1.536.2019.KS 2019-09-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-02 2019-09-02 ABP.6740.1.535.2019.JB 2019-09-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-02 2019-09-02 ABP.6740.1.534.2019.JB 2019-09-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-02 2019-09-02 ABP.6740.1.533.2019.JC 2019-09-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-01 2019-09-02 ABP.6740.1.524.2019.JC 2019-08-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-01 2019-09-02 ABP.6740.1.531.2019.KC 2019-09-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-01 2019-09-02 ABP.6740.1.530.2019.KC 2019-09-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-01 2019-09-02 ABP.6740.1.529.2019.AB 2019-09-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-01 2019-09-02 ABP.6740.1.528.2019.KS 2019-09-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-01 2019-09-02 ABP.6740.1.527.2019.KC 2019-09-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-01 2019-09-02 ABP.6740.1.526.2019.KC 2019-09-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-01 2019-09-02 ABP.6740.1.525.2019.KS 2019-09-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-01 2019-09-02 ABP.6740.1.523.2019.JC 2019-09-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-08-01 2019-09-02 ABP.6740.1.532.2019.KS 2019-09-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-31 2019-09-02 ABP.6740.1.522.2019.JB 2019-09-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-31 2019-09-02 ABP.6740.1.521.2019.KC 2019-08-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-31 2019-09-02 ABP.6740.1.520.2019.KC 2019-08-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-31 2019-09-02 ABP.6740.1.519.2019.KS 2019-09-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-30 2019-08-30 ABP.6740.1.518.2019.JC 2019-09-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-30 2019-08-30 ABP.6740.1.517.2019.KS 2019-09-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-30 2019-08-30 ABP.6740.1.516.2019.JB 2019-09-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-30 2019-08-30 ABP.6740.1.515.2019.JB 2019-08-13 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2019-07-30 2019-08-30 ABP.6740.1.514.2019.JB 2019-09-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-30 2019-08-30 ABP.6740.1.513.2019.AB 2019-11-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-29 2019-08-29 ABP.6740.1.512.2019.JB 2019-09-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-29 2019-08-29 ABP.6740.1.511.2019.KC 2019-08-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-29 2019-08-29 ABP.6740.1.510.2019.KC 2019-09-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-29 2019-08-29 ABP.6740.1.509.2019.JB 2019-11-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-29 2019-08-29 ABP.6740.1.508.2019.JC 2019-08-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-29 2019-08-29 ABP.6740.1.507.2019.JC 2019-08-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-29 2019-08-29 ABP.6740.1.506.2019.KC 2019-12-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-26 2019-08-26 ABP.6740.1.505.2019.JC 2019-09-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-26 2019-08-26 ABP.6740.1.504.2019.JC 2019-08-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-26 2019-08-26 ABP.6740.1.503.2019.KS 2019-08-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-26 2019-08-26 ABP.6740.1.502.2019.KC 2019-08-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-26 2019-08-26 ABP.6740.1.501.2019.JB 2019-08-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-25 2019-08-26 ABP.6740.1.500.2019.JB 2019-09-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-25 2019-08-26 ABP.6740.1.499.2019.JC 2019-09-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-24 2019-08-26 ABP.6740.1.498.2019.JB 2019-09-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-24 2019-08-26 ABP.6740.1.497.2019.KC 2019-08-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-23 2019-08-23 ABP.6740.1.496.2019.JB 2019-08-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-23 2019-08-23 ABP.6740.1.495.2019.JC 2019-09-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-23 2019-08-23 ABP.6740.1.494.2019.KC 2019-08-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-22 2019-08-22 ABP.6740.1.493.2019.JC 2019-08-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-22 2019-08-22 ABP.6740.1.492.2019.JR 2019-09-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-22 2019-08-22 ABP.6740.1.491.2019.JB 2019-10-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-22 2019-08-22 ABP.6740.1.490.2019.JB 2019-08-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-19 2019-08-19 ABP.6740.1.489.2019.KC 2019-08-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-19 2019-08-19 ABP.6740.1.488.2019.MZ 2019-10-29 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2019-07-19 2019-08-19 ABP.6740.1.487.2019.JC 2019-08-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-19 2019-08-19 ABP.6740.1.486.2019.JR 2019-09-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-19 2019-08-19 ABP.6740.1.485.2019.JB 2019-08-20 wycofanie wniosku
2019-07-18 2019-08-19 ABP.6740.1.484.2019.KS 2019-09-02 wydano decyzję odmowy
2019-07-18 2019-08-19 ABP.6740.1.483.2019.KS 2019-09-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-18 2019-08-19 ABP.6740.1.482.2019.KS 2019-08-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-18 2019-08-19 ABP.6740.1.481.2019.JB 2019-09-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-18 2019-08-19 ABP.6740.1.480.2019.KC 2019-08-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-18 2019-08-19 ABP.6740.1.479.2019.KC 2019-08-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-17 2019-08-19 ABP.6740.1.478.2019.JB 2019-09-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-17 2019-08-19 ABP.6470.1.477.2019.JB 2019-09-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-17 2019-08-19 ABP.6740.1.476.2019.JB 2019-09-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-17 2019-08-19 ABP.6740.1.475.2019.JB 2019-08-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-17 2019-08-19 ABP.6740.1.474.2019.KC 2019-08-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-17 2019-08-19 ABP.6740.1.473.2019.JR 2019-09-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-17 2019-08-19 ABP.6740.1.472.2019.JC 2019-08-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-17 2019-08-19 ABP.6740.1.471.2019.JR 2019-08-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-17 2019-08-19 ABP.6740.1.470.2019.KC 2019-09-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-17 2019-08-19 ABP.6740.1.469.2019.KC 2019-08-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-17 2019-08-19 ABP.6740.1.468.2019.JR 2019-07-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-17 2019-08-19 ABP.6740.1.467.2019.JR 2019-07-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-16 2019-08-16 ABP.6740.1.466.2019.JB 2019-08-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-16 2019-08-16 ABP.6740.1.465.2019.JB 2019-08-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-16 2019-08-16 ABP.6740.1.464.2019.JB 2019-09-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-16 2019-08-16 ABP.6740.1.463.2019.KS 2019-08-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-15 2019-08-15 ABP.6740.1.462.2019.MZ 2019-09-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-15 2019-08-15 ABP.6740.1.461.2019.KC 2019-08-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-15 2019-08-15 ABP.6740.1.460.2019.KC 2019-08-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-15 2019-08-15 ABP.6740.1.459.2019.KC 2019-08-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-15 2019-08-15 ABP.6740.1.458.2019.KC 2019-08-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-15 2019-08-15 ABP.6740.1.457.2019.KC 2019-08-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-15 2019-08-15 ABP.6740.1.456.2019.KC 2019-08-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-15 2019-08-15 ABP.6740.1.455.2019.KC 2019-08-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-15 2019-08-15 ABP.6740.1.454.2019.KC 2019-08-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-15 2019-08-15 ABP.6740.1.453.2019.KC 2019-08-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-15 2019-08-15 ABP.6740.1.452.2019.JB 2019-08-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-15 2019-08-15 ABP.6740.1.451.2019.KS 2019-08-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-15 2019-08-15 ABP.6740.1.450.2019.JB 2019-08-01 postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej
2019-07-12 2019-08-12 ABP.6740.1.449.2019.JR 2019-07-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-12 2019-08-12 ABP.6740.1.448.2019.KS 2019-08-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-12 2019-08-12 ABP.6740.1.447.2019.JR 2019-09-02 sprostowanie oczywistej omyłki
2019-07-11 2019-08-12 ABP.6740.1.446.2019.KS 2019-09-09 wydano decyzję odmowy
2019-07-11 2019-08-12 ABP.6740.1.445.2019.JC 2019-07-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-10 2019-08-12 ABP.6740.1.444.2019.JR 2019-09-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-10 2019-08-12 ABP.6740.1.443.2019.JR 2019-08-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-10 2019-08-12 ABP.6740.1.442.2019.JB 2019-08-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-09 2019-08-09 ABP.6740.1.441.2019.JB 2019-08-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-09 2019-08-09 ABP.6740.1.440.2019.JR 2019-07-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-09 2019-08-09 ABP.6740.1.439.2019.JR 2019-07-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-08 2019-08-08 ABP.6740.1.438.2019.JB 2019-08-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-08 2019-08-08 ABP.6740.1.437.2019.JB 2019-09-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-08 2019-08-08 ABP.6740.1.436.2019.JR 2019-07-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-05 2019-08-05 ABP.6740.1.435.2019.JB 2019-09-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-05 2019-08-05 ABP.6740.1.434.2019.JB 2019-10-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-05 2019-08-05 ABP.6740.1.433.2019.KS 2019-07-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-05 2019-08-05 ABP.6740.1.432.2019.JC 2019-09-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-04 2019-08-05 ABP.6740.1.431.2019.JB 2019-09-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-04 2019-08-05 ABP.6740.1.430.2019.JR 2019-07-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-04 2019-08-05 ABP..6740.1.429.2019.KS 2019-09-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-03 2019-08-05 ABP.6740.1.428.2019.KS 2019-08-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-02 2019-08-02 ABP.6740.1.427.2019.JC 2019-07-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-02 2019-08-02 ABP.6740.1.426.2019.JC 2019-08-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-02 2019-08-02 ABP.6740.1.425.2019.JB 2019-07-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-02 2019-08-02 ABP.6740.1.424.2019.JB 2019-08-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-02 2019-08-02 ABP.6740.1.423.2019.KS 2019-08-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-02 2019-08-02 ABP.6740.1.422.2019.KC 2019-08-19 umorzono postępowanie
2019-07-01 2019-08-01 ABP.6740.1.421.2019.JB 2019-08-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-07-01 2019-08-01 ABP.6740.1.420.2019.JR 2019-07-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-28 2019-07-29 ABP.6740.1.419.2019.JB 2019-08-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-28 2019-07-29 ABP.6740.1.418.2019.JR 2019-10-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-28 2019-07-29 ABP.6740.1.417.2019.KC 2019-08-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-28 2019-07-29 ABP.6740.1.416.2019.KC 2019-07-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-28 2019-07-29 ABP.6740.1.415.2019.JR 2019-07-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-27 2019-07-29 ABP.6740.1.414.2019.JR 2019-07-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-27 2019-07-29 ABP.6740.1.413.2019.JB 2020-05-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-27 2019-07-29 ABP.6740.1.412.2019.JR 2019-07-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-27 2019-07-29 ABP.6740.1.411.2019.JB 2019-07-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-27 2019-07-29 ABP.6740.1.410.2019.JC 2019-08-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-26 2019-07-26 ABP.6740.1.409.2019.JR 2019-08-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-26 2019-07-26 ABP.6740.1.408.2019.JC 2019-07-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-26 2019-07-26 ABP.6740.1.407.2019.KC 2019-07-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-26 2019-07-26 ABP.6740.1.406.2019.JB 2019-07-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-26 2019-07-26 ABP.6740.1.405.2019.KS 2019-07-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-26 2019-07-26 ABP.6740.1.404.2019.KS 2019-07-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-26 2019-07-26 ABP.6740.1.403.2019.KC 2019-08-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-26 2019-07-26 ABP.670.1.402.2019.KC 2019-08-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-24 2019-07-24 ABP.6740.1.401.2019.JC 2019-07-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-24 2019-07-24 ABP.6740.1.400.2019.JB 2019-07-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-24 2019-07-24 ABP.6740.1.399.2019.JR 2019-09-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-21 2019-07-22 ABP.6740.1.398.2019.KC 2019-07-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-21 2019-07-22 ABP.6740.1.397.2019.KC 2019-07-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-21 2019-07-22 ABP.6740.1.396.2019.KC 2019-07-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-21 2019-07-22 ABP.6740.1.395.2019.KC 2019-07-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-21 2019-07-22 ABP.6740.1.394.2019.JR 2019-07-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-21 2019-07-22 ABP.6740.1.393.2019.JC 2019-07-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-19 2019-07-19 ABP.6740.1.392.2019.KC 2019-12-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-19 2019-07-19 ABP.6740.1.391.2019.MZ 2021-08-31 wydano decyzję odmowy uchylenia pozwolenia
2019-06-19 2019-07-19 ABP.6740.1.390.2019.JB 2019-07-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-18 2019-07-18 ABP.6740.1.389.2019.JB 2019-07-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-18 2019-07-18 ABP.6740.1.388.2019.KC 2019-07-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-18 2019-07-18 ABP.6740.1.387.2019.JR 2019-07-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-17 2019-07-17 ABP.6740.1.386.2019.JB 2019-08-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-17 2019-07-17 ABP.6740.1.385.2019.JC 2019-07-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-17 2019-07-17 ABP.6740.1.384.2019.KC 2019-10-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-17 2019-07-17 ABP.6740.1.383.2019.JB 2019-08-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-14 2019-07-15 ABP.6740.1.381.2019.JC 2019-07-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-14 2019-07-15 ABP.6740.1.380.2019.JC 2019-07-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-14 2019-07-15 ABP.6740.1.379.2019.KS 2019-07-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-14 2019-07-15 ABP.6740.1.382.2019.KC 2019-06-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-13 2019-06-13 ABP.6740.1.378.2019.JB 2019-08-05 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2019-06-13 2019-07-15 ABP.6740.1.377.2019.KC 2019-07-03 wniosek bezprzedmiotowy
2019-06-12 2019-07-12 ABP.6740.1.376.2019.KS 2019-07-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-12 2019-07-12 ABP.6740.1.375.2019.JB 2019-07-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-11 2019-07-11 ABP.6740.1.374.2019.KC 2019-07-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-11 2019-07-11 ABP.6740.1.373.2019.JR 2019-07-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-11 2019-07-11 ABP.6740.1.372.2019.KS 2019-07-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-11 2019-07-11 ABP.6740.1.371.2019.JC 2019-07-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-11 2019-07-11 ABP.6740.1.370.2019.JR 2019-08-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-11 2019-07-11 ABP.6740.1.369.2019.JR 2019-08-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-11 2019-07-11 ABP.6740.1.368.2019.JC 2019-07-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-11 2019-07-11 ABP.6740.1.367.2019.KS 2019-07-25 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2019-06-10 2019-07-10 ABP.6740.1.366.2019.JB 2019-07-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-07 2019-07-08 ABP.6740.1.365.2019.KC 2019-07-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-07 2019-07-08 ABP.6740.1.364.2019.JC 2019-07-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-07 2019-07-08 ABP.6740.1.363.2019.JB 2019-07-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-07 2019-07-08 ABP.6740.1.362.2019.JC 2019-06-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-06 2019-07-08 ABP.6740.1.361.2019.JC 2019-06-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-06 2019-07-08 ABP.6740.1.360.2019.MZ 2019-06-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-05 2019-07-05 ABP.6740.1.359.2019.JC 2019-06-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-05 2019-07-05 ABP.6740.1.358.2019.KS 2019-08-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-05 2019-07-05 ABP.6740.1.357.2019.JR 2019-12-09 sprostowanie oczywistej omyłki
2019-06-05 2019-07-05 ABP.6740.1.356.2019.JB 2019-07-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-04 2019-07-04 ABP.6740.1.355.2019.JC 2019-07-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-04 2019-07-04 ABP.6740.1.354.2019.MZ 2019-08-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-04 2019-07-04 ABP.6740.1.353.2019.KC 2019-08-05 sprostowanie oczywistej omyłki
2019-06-04 2019-07-04 ABP.6740.1.352.2019.KS 2019-07-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-06-03 2019-07-03 ABP.6740.1.351.2019.JR 2019-06-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-31 2019-07-01 ABP.6740.1.350.2019.JR 2019-07-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-31 2019-07-01 ABP.6740.1.349.2019.JB 2019-06-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-31 2019-07-01 ABP.6740.1.348.2019.JB 2019-07-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-31 2019-07-01 ABP.6740.1.347.2019.JB 2019-10-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-31 2019-07-01 ABP.6740.1.346.2019.JR 2019-08-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-31 2019-07-01 ABP.6740.1.345.2019.JR 2019-07-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-31 2019-07-01 ABP.6740.1.344.2019.JC 2019-06-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-30 2019-07-01 ABP.6740.1.343.2019.JC 2019-07-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-28 2019-06-28 ABP.6740.1.342.2019.JR 2019-07-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-28 2019-06-28 ABP.6740.1.341.2019.JR 2019-07-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-28 2019-06-28 ABP.6740.1.340.2019.JR 2019-07-11 sprostowanie oczywistej omyłki
2019-05-27 2019-06-27 ABP.6740.1.339.2019.JB 2019-07-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-27 2019-06-27 ABP.6740.1.338.2019.KS 2019-07-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-24 2019-06-24 ABP.6740.1.333.2019.JR 2019-06-19 Brak uzpełnienia skargi w terminie, skarga bez rozpatrzenia
2019-05-24 2019-06-24 ABP.6740.1.337.2019.JB 2019-06-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-24 2019-06-24 ABP.6740.1.336.2019.JR 2019-06-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-24 2019-06-24 ABP.6740.1.335.2019.JR 2019-06-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-24 2019-06-24 ABP.6740.1.334.2019.JR 2019-07-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-24 2019-06-24 ABP.6740.1.332.2019.MZ 2019-06-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-24 2019-06-24 ABP.6740.1.331.2019.MZ 2019-08-16 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2019-05-23 2019-06-24 ABP.6740.1.330.2019.HG 2019-07-03 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2019-05-23 2019-06-24 ABP.6740.1.329.2019.JR 2019-06-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-23 2019-06-24 ABP.6740.1.328.2019.KS 2019-07-25 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2019-05-23 2019-06-24 ABP.6740.1.327.2019.KC 2019-06-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-23 2019-06-24 ABP.6740.1.326.2019.KC 2019-07-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-23 2019-06-24 ABP.6740.1.325.2019.KC 2019-07-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-22 2019-06-24 ABP.6740.1.324.2019.JB 2020-04-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-22 2019-06-24 ABP.6740.1.323.2019.KC 2019-06-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-22 2019-06-24 ABP.6740.1.322.2019.KC 2019-07-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-21 2019-06-21 ABP.6740.1.321.2019.KC 2019-06-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-21 2019-06-21 ABP.6740.1.320.2019.JR 2019-06-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-21 2019-06-21 ABP.6740.1.319.2019.KC 2019-06-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-21 2019-06-21 ABP.6740.1.318.2019.KS 2019-07-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-21 2019-06-21 ABP.6740.1.317.2019.JB 2019-07-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-20 2019-06-20 ABP.6740.1.316.2019.JB 2019-07-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-20 2019-06-20 ABP.6740.1.315.2019.KS 2019-08-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-20 2019-06-20 ABP.6740.1.314.2019.KC 2019-07-23 umorzono postępowanie
2019-05-20 2019-06-20 ABP.6740.1.313.2019.MZ 2019-06-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-17 2019-06-17 ABP.6740.1.312.2019.MZ 2022-01-14 wezwanie art. 64 $ 2 Kpa
2019-05-17 2019-06-17 ABP.6740.1.311.2019.KC 2019-06-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-17 2019-06-17 ABP.6740.1.310.2019.KC 2019-06-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-17 2019-06-17 ABP.6740.1.309.2019.KC 2019-06-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-17 2019-06-17 ABP.6740.1.308.2019.KC 2019-07-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-17 2019-06-17 ABP.6740.1.307.2019.JB 2019-06-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-16 2019-06-07 ABP.6740.1.306.2019.JB 2019-06-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-16 2019-06-17 ABP.6740.1.305.2019.JR 2019-07-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-16 2019-06-17 ABP.6740.1.304.2019.KC 2019-06-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-16 2019-06-17 ABP.6740.1.303.2019.HG 2019-07-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-15 2019-06-17 ABP.6740.1.302.2019.JR 2019-06-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-15 2019-06-17 ABP.6740.1.301.2019.JB 2019-07-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-15 2019-06-17 ABP.6740.1.300.2019.JR 2019-10-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-14 2019-06-14 ABP.6740.1.299.2019.JR 2019-06-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-13 2019-06-13 ABP.6740.1.298.2019.KC 2019-05-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-10 2019-06-10 ABP.6740.1.297.2019.JR 2019-06-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-10 2019-06-10 ABP.6740.1.296.2019.JB 2019-06-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-10 2019-06-10 ABP.6740.1.295.2019.JR 2019-09-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-10 2019-06-10 ABP.6740.1.294.2019.HG 2019-06-17 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2019-05-10 2019-06-10 ABP.6740.1.293.2019.JR 2019-05-23 wycofanie wniosku
2019-05-10 2019-06-10 ABP.6740.1.292.2019.HG 2019-12-04 uchylenie decyzji i wydanie decyzji pozwolenia na budowę
2019-05-09 2019-06-10 ABP.6740.1.291.2019.JB 2019-06-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-09 2019-06-10 ABP.6740.1.290.2019.KC 2019-06-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-09 2019-06-10 ABP.6740.1.289.2019.KC 2019-06-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-09 2019-06-10 ABP.6740.1.288.2019.KC 2019-06-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-09 2019-06-10 ABP.6740.1.287.2019.KC 2019-06-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-08 2019-06-10 ABP.6740.1.286.2019.JR 2019-05-20 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2019-05-08 2019-06-10 ABP.6740.1.285.2019.JR 2019-06-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-08 2019-06-10 ABP.6740.1.284.2019.KC 2019-06-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-07 2019-06-07 ABP.6740.1.283.2019.KC 2019-05-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-07 2019-06-07 ABP.6740.1.282.2019.JB 2019-06-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-06 2019-06-06 ABP.6740.1.281.2019.JR 2019-05-22 wycofanie wniosku
2019-05-06 2019-06-06 ABP.6740.1.280.2019.JB 2019-06-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-06 2019-06-06 ABP.6740.1.279.2019.JB 2019-06-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-06 2019-06-06 ABP.6740.1.278.2019.KC 2019-05-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-06 2019-06-06 ABP.6740.1.276.2019.HG 2019-05-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-05-06 2019-06-06 ABP.6740.1.275.2019.JB 2019-05-21 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2019-05-06 2019-06-06 ABP.6740.1.274.2019.KC 2019-06-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-30 2019-05-30 ABP.6740.1.273.2019.MZ 2019-07-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-30 2019-05-30 ABP.6740.1.272.2019.JB 2019-12-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-30 2019-05-30 ABP.6740.1.271.2019.KC 2019-06-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-30 2019-05-30 ABP.6740.1.270.209.KC 2019-06-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-30 2019-05-30 ABP.6740.1.269.2019.KC 2019-06-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-30 2019-05-30 ABP.6740.1.268.2019.JB 2019-05-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-30 2019-05-30 ABP.6740.1.267.2019.JR 2019-07-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-30 2019-05-30 ABP.6740.1.266.2019.JB 2019-05-15 wycofanie wniosku
2019-04-30 2019-05-30 ABP.6740.1.265.2019.JC 2019-07-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-30 2019-05-30 ABP.6740.1.277.2019.HG 2019-07-02 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2019-04-29 2019-05-29 ABP.6740.1.264.2019.JC 2019-05-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-29 2019-05-29 ABP.6740.1.263.2019.JB 2019-05-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-29 2019-05-29 ABP.6740.1.262.2019.JB 2019-05-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-29 2019-05-29 ABP.6740.1.261.2019.JB 2019-05-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-29 2019-05-29 ABP.6740.1.260.2019.JB 2019-05-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-29 2019-05-29 ABP.6740.1.259.2019.JB 2019-05-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-29 2019-05-29 ABP.6740.1.258.2019.JC 2019-05-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-29 2019-05-29 ABP.6740.1.257.2019.JB 2019-11-06 sprostowanie oczywistej omyłki
2019-04-29 2019-05-29 ABP.6740.1.256.2019.JB 2019-07-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-29 2019-05-29 ABP.6740.1.255.2019.HG 2019-05-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-26 2019-05-27 ABP.6740.1.254.2019.KC 2019-05-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-25 2019-05-27 ABP.6740.1.253.2019.JB 2019-07-01 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2019-04-24 2019-05-24 ABP.6740.1.252.2019.JR 2019-06-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-23 2019-05-23 ABP.6740.1.251.2019.MZ 2019-05-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-23 2019-05-23 ABP.6740.1.250.2019.MZ 2019-06-25 sprostowanie oczywistej omyłki
2019-04-23 2019-05-23 ABP.6740.1.249.2019.JB 2019-06-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-23 2019-05-23 ABP.6740.1.248.2019.JB 2019-05-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-19 2019-05-20 ABP.6740.1.247.2019.JC 2019-05-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-19 2019-05-20 ABP.6740.1.246.2019.JR 2019-07-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-19 2019-05-20 ABP.6740.1.245.2019.JC 2019-05-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-19 2019-05-20 ABP.6740.1.244.2019.JR 2019-05-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-18 2019-05-20 ABP.6740.1.243.2019.JC 2019-05-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-18 2019-05-20 ABP.6740.1.242.2019.JB 2019-06-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-18 2019-05-20 ABP.6740.1.241.2019.JC 2019-05-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-18 2019-05-20 ABP.6740.1.240.2019.MZ 2019-04-30 wycofanie wniosku
2019-04-18 2019-05-20 ABP.6740.1.239.2019.KC 2019-06-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-18 2019-05-20 ABP.6740.1.238.2019.JB 2019-06-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-17 2019-05-17 ABP.6740.1.237.2019.JC 2019-06-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-17 2019-05-17 ABP.6740.1.236.2019.MZ 2019-05-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-17 2019-05-17 ABP.6740.1.235.2019.MZ 2019-06-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-17 2019-05-17 ABP.6740.1.234.2019.JB 2019-06-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-17 2019-05-17 ABP.6740.1.233.2019.KC 2019-05-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-16 2019-05-16 ABP.6740.1.232.2019.KC 2019-06-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-16 2019-05-16 ABP.6740.1.231.2019.JC 2019-06-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-15 2019-05-15 ABP.6740.1.230.2019.JC 2019-05-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-15 2019-05-15 ABP.6740.1.229.2019.MZ 2019-06-04 Pismo do PINB o zajęcie stanowiska w sprawie
2019-04-15 2019-05-15 ABP.6740.1.228.2019.JB 2019-05-31 umorzono postępowanie
2019-04-12 2019-05-13 ABP.6743.1.227.2019.MZ 2019-07-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-12 2019-05-13 ABP.6740.1.226.2019.JB 2019-08-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-12 2019-05-13 ABP.6740.1.225.2019.KC 2019-05-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-12 2019-05-13 ABP.6740.1.224.2019.JB 2019-06-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-12 2019-05-13 ABP.6740.1.223.2019.JB 2019-06-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-11 2019-05-13 ABP.6740.1.220.2019.JB 2019-05-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-11 2019-05-13 ABP.6740.1.219.2019.JR 2019-05-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-11 2019-05-13 ABP.6740.1.221.2019.MZ 2019-06-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-10 2019-05-10 ABP.6740.1.218.2019.JB 2019-05-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-10 2019-05-10 ABP.6740.1.217.2019.JR 2019-05-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-09 2019-05-09 ABP.6740.1.216.2019.JR 2019-05-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-09 2019-05-09 ABP.6740.1.215.2019.JB 2019-05-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-09 2019-05-09 ABP.6740.1.214.2019.JR 2019-05-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-09 2019-05-09 ABP.6740.1.213.2019.JB 2019-05-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-08 2019-05-08 ABP.6740.1.212.2019.JB 2019-05-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-08 2019-05-08 ABP.6740.1.211.2019.JC 2019-05-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-08 2019-05-08 ABP.6740.1.210.2019.JB 2019-05-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-08 2019-05-08 ABP.6740.1.209.2019.JR 2019-05-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-08 2019-05-08 ABP.6740.1.208.2019.JB 2019-05-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-05 2019-05-07 ABP.6740.1.207.2019.JR 2019-06-03 wycofanie wniosku
2019-04-05 2019-05-06 ABP.6740.1.206.2019.MZ 2019-05-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-05 2019-05-06 ABP.6740.1.205.2019.JB 2019-05-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-05 2019-05-06 ABP.6740.1.204.2019.MZ 2019-06-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-05 2019-05-06 ABP.6740.1.203.2019.KC 2019-06-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-05 2019-05-06 ABP.6740.1.202.2019.JB 2019-05-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-05 2019-05-06 ABP.6740.1.201.2019. JC 2019-05-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-04 2019-05-06 ABP.6740.1.200.2019.JC 2019-04-16 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2019-04-04 2019-05-06 ABP.6740.1.199.2019.JB 2019-04-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-03 2019-05-06 ABP.6740.1.198.2019.JR 2019-05-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-03 2019-05-06 ABP.6740.1.197.2019.KC 2019-04-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-03 2019-05-06 ABP.6740.1.196.2019.KC 2019-05-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-03 2019-05-06 ABP.6740.1.195.2019.KC 2019-05-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-02 2019-05-02 ABP.6740.1.194.2019.MZ 2019-05-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-02 2019-05-02 ABP.6740.1.193.2019.jr 2019-05-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-01 2019-05-02 ABP.6740.1.192.2019.JR 2019-05-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-01 2019-05-02 ABP.6740.1.191.2019.KC 2019-07-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-04-01 2019-05-02 ABP.6740.1.190.2019.JC 2019-05-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-29 2019-04-29 ABP.6740.1.186.2019.KC 2019-04-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-29 2019-04-29 ABP.6740.1.189.2019.JC 2019-04-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-29 2019-04-29 ABP.6740.1.188.2019.MZ 2019-05-20 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2019-03-29 2019-04-29 ABP.6740.1.187.2019.KC 2019-04-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-28 2019-04-29 ABP.6740.1.185.2019.JC 2019-05-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-28 2019-04-29 ABP.6740.1.184.2019.JC 2019-04-10 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2019-03-28 2019-04-29 ABP.6740.1.183.2019.JR 2019-04-25 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2019-03-27 2019-04-29 ABP.6740.1.182.2019.JC 2019-05-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-27 2019-04-29 ABP.6740.1.181.2019.JR 2019-04-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-27 2019-04-29 ABP.6740.1.180.2019.JR 2019-04-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-27 2019-04-29 ABP.6740.1.179.2019.JR 2019-04-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-27 2019-04-29 ABP.6740.1.178.2019.JR 2019-04-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-27 2019-04-29 ABP.6740.1.177.2019.MZ 2019-06-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-27 2019-04-29 ABP.6740.1.176.2019.JC 2019-04-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-27 2019-04-29 ABP.6740.1.175.2019.JC 2019-04-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-26 2019-04-26 ABP.6740.1.174.2019.JR 2019-05-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-26 2019-04-26 ABP.6740.1.173.2019.JR 2019-04-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-26 2019-04-26 ABP.6740.1.172.2019.JR 2019-04-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-26 2019-04-26 ABP.6740.1.171.2019.JR 2019-04-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-26 2019-04-26 ABP.6730.1.170.2019.JR 2019-04-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-26 2019-04-26 ABP.6740.1.169.2019.JR 2019-04-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-25 2019-04-25 ABP.6740.1.168.2019.JR 2019-04-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-25 2019-04-25 ABP.6740.1.167.2019.KC 2019-04-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-25 2019-04-25 ABP.6740.1.166.2019.MZ 2019-03-26 badanie kompletności wniosku
2019-03-22 2019-04-22 ABP.6740.1.165.2019.MZ 2020-03-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-22 2019-04-22 ABP.6740.1.164.2019.MZ 2019-03-29 umorzono postępowanie
2019-03-22 2019-04-22 ABP.6740.1.163.2019.MZ 2019-04-02 wycofanie wniosku
2019-03-22 2019-04-22 ABP.6740.1.162.2019.KC 2019-04-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-22 2019-04-22 ABP.6740.1.161.2019.KC 2019-05-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-22 2019-04-22 ABP.6740.1.160.2019.KC 2019-04-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-22 2019-04-22 ABP.6740.1.159.2019.JC 2019-05-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-22 2019-04-22 ABP.6740.1.158.2019.KC 2019-05-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-22 2019-04-22 ABP.6740.1.157.2019.MZ 2019-04-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-21 2019-04-22 ABP.6740.1.156.2019.JR 2019-07-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-21 2019-04-22 ABP.6740.1.155.2019.KC 2019-05-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-21 2019-04-22 ABP.6740.1.154.2019.MZ 2019-07-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-21 2019-04-22 ABP.6740.1.153.2019.MZ 2021-07-30 umorzono postępowanie
2019-03-21 2019-04-22 ABP.6740.1.152.2019.JC 2019-05-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-21 2019-04-22 ABP.6740.1.151.2019.JC 2019-03-28 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2019-03-21 2019-04-22 ABP.6740.1.150.2019.KC 2019-06-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-20 2019-04-22 ABP.6740.1.149.2019.MZ 2019-05-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-20 2019-04-22 ABP.6740.1.148.2019.JR 2019-05-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-20 2019-04-22 ABP.6740.1.147.2019.KC 2019-04-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-20 2019-04-22 ABP.6740.1.146.2019.KC 2019-05-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-20 2019-04-22 ABP.6740.1.145.2019.JC 2019-03-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-20 2019-04-22 ABP.6740.1.144.2019.JR 2019-06-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-19 2019-04-19 ABP.6740.1.143.2019.JC 2019-03-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-19 2019-04-19 ABP.6740.1.142.2019.JC 2019-05-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-18 2019-04-18 ABP.6740.1.141.2019.JR 2019-04-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-18 2019-04-18 ABP.6740.1.140.2019.MZ 2019-06-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-15 2019-04-15 ABP.6740.1.139.2019.JC 2019-05-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-15 2019-04-15 ABP.6740.1.138.2019.HG 2019-05-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-15 2019-04-15 ABP.6740.1.137.2019.KC 2019-04-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-15 2019-04-15 ABP.6740.1.136.2019.JR 2019-04-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-15 2019-04-15 ABP.6740.1.135.2019.HG 2020-05-04 umorzono postępowanie
2019-03-15 2019-04-15 ABP.6740.1.134.2019.KC 2019-04-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-15 2019-04-15 ABP.6740.1.133.2019.KC 2019-04-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-15 2019-04-15 ABP.6740.1.132.2019.JR 2019-04-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-15 2019-04-15 ABP.6740.1.131.2019.KC 2019-03-19 badanie kompletności wniosku
2019-03-14 2019-04-15 ABP.6740.1.130.2019.JC 2019-04-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-14 2019-04-15 ABP.6740.1.129.2019.JC 2019-04-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-14 2019-04-15 ABP.6740.1.128.2019.JC 2019-05-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-14 2019-04-15 ABP.6740.1.127.2019.JC 2019-04-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-14 2019-04-15 ABP.6740.1.126.2019.JR 2019-04-09 sprostowanie oczywistej omyłki
2019-03-13 2019-04-15 ABP.6740.1.125.2019.HG 2019-05-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-13 2019-04-15 ABP.6740.1.124.2019.JC 2019-03-26 umorzono postępowanie
2019-03-13 2019-04-15 ABP.6740.1.123.2019.JR 2019-05-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-12 2019-04-12 ABP.6740.1.122.2019.JC 2019-05-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-12 2019-04-12 ABP.6740.1.121.2019.MZ 2019-04-23 umorzono postępowanie
2019-03-12 2019-04-12 ABP.6740.1.120.2019.JR 2019-06-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-12 2019-04-12 ABP.6740.1.119.2019.JR 2019-04-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-12 2019-04-12 ABP.6740.1.118.2019.HG 2019-04-12 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2019-03-12 2019-04-12 ABP.6740.1.117.2019.KC 2019-04-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-12 2019-04-12 ABP.6740.1.116.2019.KC 2019-04-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-11 2019-04-11 ABP.6740.1.115.2019.JC 2019-03-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-11 2019-04-11 ABP.6740.1.114.2019.JR 2019-04-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-11 2019-04-11 ABP.6740.1.113.2019.JR 2019-04-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-11 2019-04-11 ABP.6740.1.112.2019.JR 2019-04-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-08 2019-04-08 ABP.6740.1.111.2019.KC 2019-04-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-07 2019-04-08 ABP.6740.1.110.2019.MZ 2019-04-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-06 2019-04-08 ABP.6740.1.109.2019.JC 2019-03-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-05 2019-04-05 ABP.6740.1.108.2019.JR 2020-01-16 sprostowanie oczywistej omyłki
2019-03-05 2019-04-05 ABP.6740.1.107.2019.JC 2019-03-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-05 2019-04-05 ABP.6740.1.106.2019.MZ 2019-04-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-05 2019-04-05 ABP.6740.1.105.2019.MZ 2019-04-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-05 2019-04-05 ABP.6740.1.104.2019.HG 2019-05-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-05 2019-04-05 ABP.6740.1.103.2019.MZ 2019-04-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-05 2019-04-05 ABP.6740.1.102.2019.KC 2019-04-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-05 2019-04-05 ABP.6740.1.101.2019.MZ 2019-05-06 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2019-03-04 2019-04-04 ABP.6740.1.100.2019.JR 2019-05-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-01 2019-04-01 ABP.6740.1.99.2019.JC 2019-03-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-01 2019-04-01 ABP.6740.1.98.2019.MZ 2019-04-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-01 2019-04-01 ABP.6740.1.97.2019.JC 2019-04-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-03-01 2019-04-01 ABP.6740.1.96.2019.MZ 2019-03-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-02-28 2019-03-28 ABP.6740.1.95.2019.HG 2019-07-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-02-28 2019-03-28 ABP.6740.1.94.2019.MZ 2019-03-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-02-27 2019-03-27 ABP.6740.1.93.2019.JC 2019-04-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-02-27 2019-03-27 ABP.6740.1.92.2019.JC 2019-03-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-02-27 2019-03-27 ABP.6740.1.91.2019.JC 2019-03-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-02-26 2019-03-26 ABP.6740.1.90.2019.MR 2019-05-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-02-26 2019-03-26 ABP.6740.1.89.2019.JC 2019-04-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-02-25 2019-03-25 ABP.6740.1.88.2019.JC 2019-03-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-02-25 2019-03-25 ABP.6740.1.87.2019.JC 2019-03-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-02-25 2019-03-25 ABP.6740.1.86.2019.MZ 2019-03-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-02-22 2019-03-22 ABP.6740.1.85.2019.MR 2019-04-26 wydano decyzję odmowy
2019-02-22 2019-03-22 ABP.6740.1.84.2019.JC 2019-03-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-02-22 2019-03-22 ABP.6740.1.83.2019.MZ 2019-02-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-02-21 2019-03-21 ABP.6740.1.82.2019.JR 2019-02-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-02-21 2019-03-21 ABP.6740.1.81.2019.JC 2019-03-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-02-21 2019-03-21 ABP.6740.1.80.2019.KC 2019-04-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-02-20 2019-03-20 ABP.6740.1.79.2019.JC 2019-03-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-02-20 2019-03-20 ABP.6740.1.78.2019.JR 2019-03-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-02-19 2019-03-19 ABP.6740.1.77.2019.JR 2019-03-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-02-19 2019-03-19 ABP.6740.1.76.2019.JC 2019-03-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-02-18 2019-03-18 ABP.6740.1.75.2019.JR 2019-03-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-02-15 2019-03-15 ABP.6740.1.74.2019.JR 2019-04-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-02-14 2019-03-14 ABP.6740.1.73.2019.JC 2019-03-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-02-12 2019-03-12 ABP.6740.1.72.2019.MR 2019-04-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-02-12 2019-03-12 ABP.6740.1.71.2019.JC 2019-05-10 umorzono postępowanie
2019-02-12 2019-03-12 ABP.6740.1.70.2019.MZ 2019-04-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-02-11 2019-03-11 ABP.6740.1.69.2019.MR 2019-08-12 umorzono postępowanie
2019-02-08 2019-03-08 ABP.6740.1.68.2019.JR 2019-02-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-02-08 2019-03-08 ABP.6740.1.67.2019.JC 2019-02-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-02-07 2019-03-07 ABP.6740.1.66.2019.MR 2019-03-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-02-07 2019-03-07 ABP.6740.1.65.2019.JC 2019-03-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-02-06 2019-03-06 ABP.6740.1.64.2019.JC 2019-03-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-02-06 2019-03-06 ABP.6740.1.63.2019.MR 2019-04-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-02-06 2019-03-06 ABP.6740.1.62.2019.MR 2019-03-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-02-06 2019-03-06 ABP.6740.1.61.2019.JC 2019-03-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-02-05 2019-03-05 ABP.6740.1.60.2019.MZ 2019-12-09 przesłano odwołanie
2019-02-05 2019-03-05 ABP.6740.1.59.2019.JR 2019-03-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-02-04 2019-03-04 ABP.6740.1.58.2019.MZ 2020-04-23 wznowienie postepowania w sprawie zakonczonej decyzją ostateczną
2019-02-04 2019-03-04 ABP.6740.1.57.2019.MR 2019-02-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-02-04 2019-03-04 ABP.6740.1.56.2018.JC 2019-03-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-02-01 2019-03-01 ABP.6740.1.55.2019.JC 2019-03-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-30 2019-03-04 ABP.6740.1.54.2019.MR 2019-02-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-30 2019-03-04 ABP.6740.1.53.2019.JC 2019-02-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-30 2019-03-04 ABP.6740.1.52.2019.MR 2019-02-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-29 2019-03-01 ABP.6740.1.51.2019.MR 2019-03-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-28 2019-02-28 ABP.6740.1.50.2019.JC 2019-03-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-28 2019-02-28 ABP.6740.1.49.2019.MZ 2019-03-13 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2019-01-28 2019-02-28 ABP.6740.1.48.2019.JR 2019-02-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-28 2019-02-28 ABP.6740.1.47.2019.JR 2019-02-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-25 2019-02-25 ABP.6740.1.46.2019.JC 2019-02-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-25 2019-02-25 ABP.6740.1.45.2019.JC 2019-03-29 sprostowanie oczywistej omyłki
2019-01-25 2019-02-25 ABP.6740.1.44.2019.MR 2019-02-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-24 2019-02-25 ABP.6740.1.43.2019.MZ 2019-02-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-24 2019-02-25 ABP.6740.1.42.2019.KC 2019-02-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-24 2019-02-25 ABP.6740.1.41.2019.KC 2019-02-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-23 2019-02-25 ABP.6740.1.40.2019.MR 2019-02-20 wycofanie wniosku
2019-01-23 2019-02-25 ABP.6740.1.39.2019.MR 2019-02-20 wycofanie wniosku
2019-01-23 2019-02-25 ABP.6740.1.38.2019.JRwz 2019-02-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-23 2019-02-25 ABP.6740.1.37.2019.JR 2019-02-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-23 2019-02-25 ABP.6740.1.36.2019.MZ 2019-04-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-23 2019-02-25 ABP.6740.1.35.2019.JR 2019-02-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-23 2019-02-25 ABP.6740.1.34.2019.MR 2019-04-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-23 2019-02-25 ABP.6740.1.33.2019.MR 2019-04-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-21 2019-02-21 ABP.6740.1.32.2019.JC 2019-02-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-21 2019-02-21 ABP.6740.1.31.2019.MZ 2019-03-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-18 2019-02-18 ABP.6740.1.30.2019.JR 2019-02-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-18 2019-02-18 ABP.6740.1.29.2019.MR 2019-05-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-18 2019-02-18 ABP.6740.1.28.2019.MR 2019-04-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-17 2019-02-18 ABP.6740.1.27.2019.JR 2019-02-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-17 2019-02-18 ABP.6740.1.26.2018.JR 2019-02-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-17 2019-02-18 ABP.6740.1.25.2019.JR 2019-02-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-17 2019-02-18 ABP.6740.1.24.2019.JR 2019-03-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-16 2019-02-18 ABP.6740.1.23.2019.MR 2019-02-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-16 2019-02-18 ABP.6740.1.22.2019.JC 2019-02-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-16 2019-02-18 ABP.6740.1.21.2019.JR 2019-02-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-15 2019-02-15 ABP.6740.1.20.2019.MR 2019-02-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-15 2019-02-15 ABP.6740.1.19.2019.JC 2019-02-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-15 2019-02-15 ABP.6740.1.18.2019.JR 2019-04-08 umorzono postępowanie
2019-01-15 2019-02-15 ABP.6740.1.17.2019.MZ 2019-04-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-14 2019-02-14 ABP.6740.1.16.2019.MZ 2019-02-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-14 2019-02-14 ABP.6740.1.15.2019.JR 2019-02-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-10 2019-02-11 ABP.6740.1.14.2019.JC 2019-01-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-09 2019-02-11 ABP.6740.1.13.2019.MZ 2019-02-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-09 2019-02-11 ABP.6740.1.12.2019.JR 2019-02-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-09 2019-02-11 ABP.6740.1.11.2019.MR 2019-03-19 przesłano odwołanie
2019-01-07 2019-02-07 ABP.6740.1.10.2019.JR 2019-02-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-07 2019-02-07 ABP.6740.1.9.2019.JC 2019-01-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-04 2019-02-04 ABP.6740.1.8.2019.MR 2019-02-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-04 2019-02-04 ABP.6740.1.7.2019.JC 2019-02-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-04 2019-02-04 ABP.6740.1.6.2019.MR 2019-01-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-03 2019-02-04 ABP.6740.1.5.2018.JR 2019-01-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-03 2019-02-04 ABP.6740.1.4.2019.JR 2019-01-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-03 2019-02-04 ABP.6740.1.3.2019.JC 2019-02-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-03 2019-02-04 ABP.6740.1.2.2019.MR 2019-02-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2019-01-02 2019-02-04 ABP.6740.1.1.2019.MR 2019-01-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-31 2019-01-31 ABP.6740.01.837.2018.JR 2019-02-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-31 2019-01-31 ABP.6740.01.836.2018.MR 2019-01-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-28 2019-01-28 ABP.6740.01.835.2018.JC 2019-02-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-27 2018-12-28 ABP.6740.01.833.2018.MR 2019-01-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-27 2018-12-28 ABP.6740.01.832.2018.MR 2019-01-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-27 2018-12-28 ABP.6740.01.831.2018.MR 2019-01-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-24 2019-01-24 ABP.6740.01.830.2018.JC 2019-02-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-21 2019-01-21 ABP.6740.01.829.2018.JC 2019-01-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-21 2019-01-21 ABP.6740.01.828.2018.MR 2019-03-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-21 2019-01-21 ABP.6740.01.827.2018.MR 2019-02-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-21 2019-01-21 ABP.6740.01.826.2018.HG 2019-05-15 sprostowanie oczywistej omyłki
2018-12-21 2019-01-21 ABP.6740.01.825.2018.JC 2019-01-31 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2018-12-21 2019-01-21 ABP.6740.01.824.2018.JC 2019-01-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-21 2019-01-21 ABP.6740.01.823.2018.MR 2019-02-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-21 2019-01-21 ABP.6740.01.822.2018.MR 2019-02-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-21 2019-01-21 ABP.6740.01.821.2018.MR 2019-03-08 umorzono postępowanie
2018-12-21 2019-01-21 ABP.6740.01.820.2018.MR 2019-03-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-21 2019-01-21 ABP.6740.01.819.2018.KC 2019-02-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-20 2019-01-21 ABP.6740.01.818.2018.JC 2019-02-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-20 2019-01-21 ABP.6740.01.817.2018.MZ 2019-03-19 zawieszono postępowanie do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego
2018-12-20 2019-01-21 ABP.6740.01.816.2018.MR 2019-01-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-18 2019-01-18 ABP.6740.01.815.2018.MR 2019-02-07 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2018-12-18 2019-01-18 ABP.6740.01.814.2018.HG 2019-01-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-18 2019-01-18 ABP.6740.01.813.2018.MR 2019-01-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-18 2019-01-18 ABP.6740.01.812.2018.JC 2019-02-27 wydano decyzję odmowy
2018-12-17 2019-01-17 ABP.6740.01.811.2018.JC 2019-01-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-14 2019-01-14 ABP.6740.01.810.2018.JR 2019-01-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-14 2019-01-14 ABP.6740.01.809.2018.MR 2019-02-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-13 2019-01-14 ABP.6740.01.808.2018.JC 2019-01-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-13 2019-01-14 ABP.6740.01.807.2018.MZ 2019-02-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-12 2019-01-14 ABP.6740.01.806.2018.JC 2018-12-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-12 2019-01-14 ABP.6740.01.805.2018.JR 2019-02-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-12 2019-01-14 ABP.6740.01.804.2018.MZ 2019-01-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-11 2019-01-11 ABP.6740.01.803.2018.MR 2019-07-02 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-11 2019-01-11 ABP.6740.01.802.2018.JR 2019-02-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-10 2019-01-10 ABP.6740.01.801.2018.KC 2018-12-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-10 2019-01-10 ABP.6740.01.800.2018.JR 2019-01-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-10 2019-01-10 ABP.6740.01.799.2018.MR 2019-01-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-10 2019-01-10 ABP.6740.01.798.2018.MR 2019-01-07 sprostowanie oczywistej omyłki
2018-12-10 2019-01-10 ABP.6740.01.797.2018.JC 2019-02-19 sprostowanie oczywistej omyłki
2018-12-07 2019-01-07 ABP.6740.01.796.2018.JR 2019-01-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-07 2019-01-07 ABP.6740.01.795.2018.JR 2019-01-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-07 2019-01-07 ABP.6740.01.794.2018.JR 2018-12-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-07 2019-01-07 ABP.6740.01.793.2018.JC 2018-12-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-06 2019-01-07 ABP.6740.01.792.2018.MR 2018-12-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-06 2019-01-07 ABP.6740.01.791.2018.MR 2019-01-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-05 2019-01-07 ABP.6740.01.790.2018.JC 2018-12-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-05 2019-01-07 ABP.6740.01.789.2018.JR 2019-01-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-05 2019-01-07 ABP.6740.01.788.2018.JR 2019-02-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-05 2019-01-07 ABP.6740.01.787.2018.JC 2018-12-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-04 2019-01-04 ABP.6740.01.786.2018.MZ 2019-02-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-04 2019-01-04 ABP.6740.01.785.2018.MR 2019-01-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-03 2019-01-03 ABP.6740.01.784.2018.JR 2019-01-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-12-03 2019-01-03 ABP.6740.01.783.2018.KC 2019-01-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-30 2018-12-31 ABP.6740.01.782.2018.JC 2018-12-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-29 2018-12-31 ABP.6740.01.781.2018.MR 2019-01-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-28 2018-12-28 ABP.6740.01.780.2018.JC 2019-02-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-28 2018-12-28 ABP.6740.01.779.2018.JR 2018-12-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-28 2018-12-28 ABP.6740.01.778.2018.MZ 2019-02-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-28 2018-12-28 ABP.6740.01.777.2018.JR 2018-12-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-28 2018-12-28 ABP.6740.01.776.2018.JR 2019-01-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-27 2018-12-27 ABP.6740.01.775.2018.HG 2018-11-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-27 2018-12-27 ABP.6740.01.774.2018.MR 2019-02-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-27 2018-12-27 ABP.6740.01.773.2018.JC 2018-12-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-26 2018-12-27 ABP.6740.01.772.2018.MR 2018-11-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-23 2018-12-24 ABP.6740.01.771.2018.KC 2019-01-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-23 2018-12-24 ABP.6740.01.770.2018.KC 2018-12-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-23 2018-12-24 ABP.6740.01.769.2018.KC 2019-01-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-23 2018-12-24 ABP.6740.01.768.2018.KC 2018-12-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-23 2018-12-24 ABP.6740.01.767.2018.JC 2018-12-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-22 2018-12-24 ABP.6740.01.766.2018.MZ 2018-12-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-22 2018-12-24 ABP.6740.01.765.2018.KC 2019-01-04 sprostowanie oczywistej omyłki
2018-11-21 2018-12-21 ABP.6740.01.764.2018.MZ 2018-12-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-21 2018-12-22 ABP.6740.01.763.2018.HG 2019-04-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-21 2018-12-21 ABP.6740.01.762.2018.JR 2019-01-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-21 2018-12-21 ABP.6740.01.761.2018.KC 2019-01-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-20 2018-12-20 ABP.6740.01.760.2018.KC 2018-12-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-20 2018-12-20 ABP.6740.01.759.2018.KC 2018-12-04 wycofanie wniosku
2018-11-20 2018-12-20 ABP.6740.01.758.2018.MR 2019-01-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-20 2018-12-20 ABP.6740.01.757.2018.JR 2019-01-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-19 2018-12-19 ABP.6740.01.756.2018.MR 2018-12-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-19 2018-12-19 ABP.6740.01.755.2018.JC 2018-11-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-19 2018-12-19 ABP.6740.01.754.2018.MZ 2018-12-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-15 2018-12-17 ABP.6740.01.753.2018.MZ 2019-01-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-15 2018-12-17 ABP.6740.01.752.2018.JR 2018-12-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-15 2018-12-17 ABP.6740.01.751.2018.JR 2018-12-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-15 2018-12-17 ABP.6740.01.750.2018.MZ 2018-12-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-15 2018-12-17 ABP.6740.01.749.2018.MR 2018-12-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-15 2018-12-17 ABP.6740.01.748.2018.MR 2018-12-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-14 2018-12-14 ABP.6740.01.747.2018.JR 2018-12-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-14 2018-11-14 ABP.6740.01.746.2018.JC 2018-11-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-14 2018-12-14 ABP.6740.01.745.2018.MZ 2018-11-22 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2018-11-14 2018-12-14 ABP.6740.01.744.2018.JC 2018-12-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-14 2018-12-14 ABP.6740.01.743.2018.MR 2018-11-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-14 2018-12-14 ABP.6740.01.742.2018.JR 2018-12-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-13 2018-12-13 ABP.6740.01.741.2018.MR 2018-12-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-09 2018-12-10 ABP.6740.01.740.2018.JR 2018-11-13 badanie kompletności wniosku
2018-11-08 2018-12-10 ABP.6740.01.739.2018.JR 2019-02-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-08 2018-12-10 ABP.6740.01.738.2018.MR 2018-12-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-08 2018-12-10 ABP.6740.01.737.2018.JR 2019-08-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-07 2018-12-07 ABP.6740.01.736.2018.MR 2018-12-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-07 2018-12-07 ABP.6740.01.735.2018.JC 2018-12-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-07 2018-12-07 ABP.6740.01.734.2018.JR 2018-12-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-06 2018-12-06 ABP.6740.01.733.2018.MR 2019-01-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-06 2018-12-06 ABP.6740.01.732.2018.MZ 2019-01-04 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2018-11-06 2018-12-06 ABP.6740.01.731.2018.KC 2018-12-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-06 2018-12-06 ABP.6740.01.730.2018.KC 2018-12-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-06 2018-12-06 ABP.6740.01.729.2018.MZ 2019-01-16 wydano decyzję odmowy
2018-11-05 2018-12-05 ABP.6740.01.728.2018.JC 2018-12-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-05 2018-12-05 ABP.6740.01.727.2018.MZ 2018-11-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-02 2018-12-03 ABP.6740.01.726.2018.KC 2019-01-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-02 2018-12-03 ABP.6740.01.725.2018.MZ 2019-02-06 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2018-11-02 2018-12-03 ABP.6740.01.724.2018.JC 2018-11-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-11-02 2018-12-03 ABP.6740.01.723.2018.MR 2019-01-15 wydano decyzję odmowy
2018-11-02 2018-12-03 ABP.6740.01.722.2018.MZ 2018-11-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-31 2018-12-03 ABP.6740.01.721.2018.MR 2018-12-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-31 2018-11-05 ABP.6740.01.720.2018.MR 2018-12-17 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2018-10-31 2018-11-05 ABP.6740.01.719.2018.MZ 2018-12-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-30 2018-11-30 ABP.6740.01.718.2018.JC 2018-11-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-30 2018-11-21 ABP.6740.01.717.2018.JC 2018-11-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-29 2018-11-29 ABP.6740.01.716.2018.MZ 2019-01-15 umorzono postępowanie
2018-10-29 2018-11-29 ABP.6740.01.715.2018.KC 2019-03-18 sprostowanie oczywistej omyłki
2018-10-29 2018-11-29 ABP.6740.01.714.2018.MR 2018-11-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-29 2018-11-29 ABP.6740.01.713.2018.MZ 2020-02-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-26 2018-11-26 ABP.6740.01.712.2018.MR 2019-01-03 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2018-10-26 2018-11-26 ABP.6740.01.711.2018.MR 2019-01-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-26 2018-11-26 ABP.6740.01.710.2018.KC 2018-12-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-26 2018-11-26 ABP.6740.01.709.2018.MR 2018-11-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-25 2018-11-26 ABP.6740.01.708.2018.MR 2018-12-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-25 2018-11-26 ABP.6740.01.707.2018.KC 2019-01-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-25 2018-11-26 ABP.6740.01.706.2018.MZ 2018-12-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-25 2018-11-26 ABP.6740.01.705.2018.JR 2018-11-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-24 2018-11-26 ABP.6740.01.704.2018.MR 2018-12-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-24 2018-11-26 ABP.6740.01.703.2018.JR 2018-12-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-24 2018-11-26 ABP.6740.01.702.2018.JC 2019-01-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-24 2018-11-26 ABP.6740.01.701.2018.MR 2018-11-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-24 2018-11-26 ABP.6740.01.700.2018.JC 2018-12-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-24 2018-11-26 ABP.6740.01.699.2018.MR 2018-12-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-23 2018-11-23 ABP.6740.01.698.2018.JC 2018-10-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-23 2018-11-23 ABP.6740.01.697.2018.MZ 2018-11-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-22 2018-11-22 ABP.6740.01.696.2018.MZ 2018-12-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-22 2018-11-22 ABP.6740.01.695.2018.MR 2018-12-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-22 2018-11-22 ABP.6740.01.694.2018.JC 2018-11-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-22 2018-11-22 ABP.6740.01.693.2018.KC 2018-11-07 wycofanie wniosku
2018-10-22 2018-11-22 ABP.6740.01.692.2018.MR 2018-12-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-19 2018-11-19 ABP.6740.01.691.2018.MZ 2018-10-30 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2018-10-19 2018-11-19 ABP.6740.01.690.2018.MZ 2019-01-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-19 2018-11-19 ABP.6740.01.689.2018.MZ 2019-02-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-19 2018-11-19 ABP.6740.01.688.2018.MR 2018-11-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-19 2018-11-19 ABP.6740.01.687.2018.MR 2019-02-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-19 2018-11-19 ABP.6740.01.686.2018.KC 2018-11-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-18 2018-11-19 ABP.6740.01.684.2018.MR 2018-10-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-18 2018-11-19 ABP.6740.01.685.2018.JC 2018-11-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-17 2018-11-19 ABP.6740.01.683.2018.JR 2018-11-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-17 2018-11-19 ABP.6740.01.682.2018.MZ 2018-11-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-17 2018-11-19 ABP.6740.01.681.2018.MR 2018-11-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-17 2018-11-19 ABP.6740.01.680.2018.KC 2018-11-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-17 2018-11-19 ABP.6740.01.679.2018.JC 2018-12-03 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-17 2018-11-19 ABP.6740.01.678.2018.KC 2018-12-06 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-17 2018-11-19 ABP.6740.01.677.2018.KC 2018-10-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-16 2018-11-16 ABP.6740.01.676.2018.MR 2018-11-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-15 2018-11-15 ABP.6740.01.675.2018.JC 2018-11-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-15 2018-11-15 ABP.6740.01.674.2018.JR 2018-11-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-15 2018-11-15 ABP.6740.01.673.2018.JC 2018-10-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-15 2018-11-15 ABP.6740.01.672.2018.JC 2018-11-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-15 2019-07-26 ABP.6740.01.671.2018.JC 2018-11-15 sprostowanie oczywistej omyłki
2018-10-12 2018-11-12 ABP.6740.01.670.2018.MR 2018-11-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-12 2018-11-12 ABP.6740.01.669.2018.MR 2018-11-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-11 2018-11-12 ABP.6740.01.668.2018.JC 2018-12-03 umorzono postępowanie
2018-10-11 2018-11-12 ABP.6740.01.667.2018.JR 2018-10-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-11 2018-11-12 ABP.6740.01.666.2018.JC 2018-10-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-10 2018-11-12 ABP.6740.01.665.2018.MR 2018-11-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-10 2018-11-12 ABP.6740.01.664.2018.KC 2018-10-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-10 2018-11-12 ABP.6740.01.663.2018.JR 2018-10-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-09 2018-11-09 ABP.6740.01.662.2018.JC 2018-10-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-09 2018-11-09 ABP.6740.01.661.2018.MR 2018-11-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-09 2018-11-09 ABP.6740.01.660.2018.MR 2018-11-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-09 2018-11-09 ABP.6740.01.659.2018.MR 2018-11-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-09 2018-11-09 ABP.6740.01.658.2018.MZ 2018-12-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-08 2018-11-08 ABP.6740.01.657.2018.JC 2018-10-19 wycofanie wniosku
2018-10-08 2018-11-08 ABP.6740.01.656.2018.MZ 2018-11-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-08 2018-11-08 ABP.6740.01.655.2018.MR 2018-11-13 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-08 2018-11-08 ABP.6740.01.654.2018.MR 2018-11-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-08 2018-11-08 ABP.6740.01.653.2018.JR 2018-11-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-05 2018-11-05 ABP.6740.01.652.2018.MZ 2019-02-05 umorzono postępowanie
2018-10-04 2018-11-05 ABP.6740.01.651.2018.JC 2018-11-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-04 2018-11-05 ABP.6740.01.650.2018.MZ 2018-11-20 wydano decyzję odmowy
2018-10-04 2018-11-05 ABP.6740.01.649.2018.JC 2018-10-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-03 2018-11-05 ABP.6740.01.648.2018.MZ 2018-11-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-03 2018-11-05 ABP.6740.01.647.2018.JR 2018-11-14 sprostowanie oczywistej omyłki
2018-10-03 2018-11-05 ABP.6740.01.646.2018.JC 2018-11-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-03 2018-11-05 ABP.6740.01.645.2018.JR 2018-11-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-03 2018-11-05 ABP.6740.01.644.2018.JC 2018-10-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-02 2018-11-02 ABP.6740.01.643.2018.JR 2018-11-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-02 2018-11-02 ABP.6740.01.642.2018.MR 2018-10-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-02 2018-11-02 ABP.6740.01.641.2018.JC 2018-10-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-02 2018-11-02 ABP.6740.01.640.2018.KC 2018-10-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-01 2018-11-02 ABP.6740.01.639.2018.MR 2018-11-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-10-01 2018-11-02 ABP.6740.01.638.2018.JC 2018-10-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-28 2018-10-29 ABP.6740.01.637.2018.JC 2018-10-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-28 2018-10-29 ABP.6740.01.636.2018.MR 2018-10-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-28 2018-10-29 ABP.6740.01.635.2018.MR 2018-10-10 wycofanie wniosku
2018-09-28 2018-10-29 ABP.6740.01.634.2018.MZ 2018-10-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-28 2018-10-29 ABP.6740.01.633.2018.MR 2019-10-01 umorzono postępowanie
2018-09-28 2018-10-29 ABP.6740.01.632.2018.MR 2019-10-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-27 2018-10-29 ABP.6740.01.631.2018.JR 2018-12-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-27 2018-10-29 ABP.6740.01.630.2018.MZ 2018-10-08 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2018-09-27 2018-10-29 ABP.6740.01.629.2018.JC 2018-11-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-27 2018-10-29 ABP.6740.01.628.2018.JR 2018-11-21 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-27 2018-10-29 ABP.6740.01.627.2018.JR 2018-10-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-26 2018-10-26 ABP.6740.01.626.2018.HG 2018-11-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-26 2018-10-26 ABP.6740.01.625.2018.JR 2019-03-07 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-26 2018-10-26 ABP.6740.01.624.2018.JC 2018-10-23 umorzono postępowanie
2018-09-26 2018-10-26 ABP.6740.01.623.2018.JC 2018-11-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-26 2018-10-26 ABP.6740.01.622.2018.JC 2018-11-05 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-26 2018-10-26 ABP.6740.01.621.2018.JR 2018-10-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-25 2018-10-25 ABP.6740.01.620.2018.KC 2018-10-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-25 2018-10-25 ABP.6740.01.619.2018.MZ 2019-01-02 przesłano odwołanie
2018-09-25 2018-10-25 ABP.6740.01.618.2018.JC 2018-10-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-25 2018-10-25 ABP.6740.01.617.2018.KC 2018-10-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-25 2018-10-25 ABP.6740.01.616.2018.JR 2018-10-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-25 2018-10-25 ABP.6740.01.615.2018.JR 2018-10-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-24 2018-10-24 ABP.6740.01.614.2018.KC 2018-10-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-24 2018-10-24 ABP.6740.01.613.2018.JR 2018-10-12 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-24 2018-10-24 ABP.6740.01.612.2018.JC 2018-11-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-21 2018-10-22 ABP.6740.01.611.2018.KC 2018-10-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-21 2018-10-22 ABP.6740.01.610.2018.HG 2018-10-05 wycofanie wniosku
2018-09-21 2018-10-22 ABP.6740.01.609.2018.KC 2018-10-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-20 2018-10-22 ABP.6740.01.608.2018.KC 2018-10-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-20 2018-10-22 ABP.6740.01.607.2018.JR 2018-11-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-19 2018-10-19 ABP.6740.01.606.2018.JC 2018-10-22 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-19 2018-10-19 ABP.6740.01.605.2018.JC 2018-11-15 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-19 2018-10-19 ABP.6740.01.604.2018.JR 2018-10-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-18 2018-10-18 ABP.6740.01.603.2018.KC 2018-10-01 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-18 2018-10-18 ABP.6740.01.602.2018.JR 2018-10-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-18 2018-10-18 ABP.6740.01.601.2018.JR 2018-10-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-18 2018-10-18 ABP.6740.01.600.2018.KC 2018-10-29 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-18 2018-10-20 ABP.6740.01.599.2018.KC 2018-10-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-18 2018-10-18 ABP.6740.01.598.2018.JR 2018-10-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-18 2018-10-18 ABP.6740.01.597.2018.HG 2018-10-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-18 2018-10-18 ABP.6740.01.596.2018.HG 2018-12-18 wydano decyzję odmowy
2018-09-17 2018-10-17 APB.6740.01.595.2018.KC 2018-09-24 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2018-09-17 2018-10-17 ABP.6740.01.594.2018.KC 2018-09-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-17 2018-10-17 ABP.6740.01.593.2018.HG 2018-10-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-14 2018-10-15 ABP.6740.01.592.2018.MZ 2019-01-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-14 2018-10-15 ABP.6740.01.591.2018.KC 2018-09-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-14 2018-10-15 ABP.6740.01.590.2018.HG 2018-10-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-14 2018-10-15 ABP.6740.01.589.2018.HG 2018-10-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-13 2018-10-15 ABP.6740.01.588.2018.MZ 2018-11-20 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-12 2018-10-12 ABP.6740.01.587.2018.MZ 2018-10-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-12 2018-10-12 ABP.6740.01.586.2018.KC 2018-10-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-12 2018-10-12 ABP.6740.01.585.2018.KC 2018-09-18 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-12 2018-10-12 ABP.6740.01.584.2018.HG 2018-10-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-07 2018-10-08 ABP.6740.01.583.2018.MR 2018-10-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-07 2018-10-08 ABP.6740.01.582.2018.HG 2018-10-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-07 2018-10-08 ABP.6740.01.581.2018.HG 2018-10-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-06 2018-10-08 ABP.6740.01.580.2018.JR 2018-10-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-06 2018-10-08 ABP.6740.01.579.2018.JR 2018-09-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-06 2018-10-08 ABP.6740.01.578.2018.HG 2018-10-23 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-06 2018-10-08 ABP.6740.01.577.2018.MZ 2018-10-30 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-06 2018-10-08 ABP.6740.01.576.2018.MR 2018-11-05 wydano decyzję odmowy
2018-09-05 2018-10-05 ABP.6740.01.575.2018.HG 2018-10-04 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-05 2018-10-05 ABP.6740.01.574.2018.MZ 2018-10-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-05 2018-10-05 ABP.6740.01.573.2018.JR 2018-09-26 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-05 2018-10-05 ABP.6740.01.572.2018.KC 2018-09-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-05 2018-10-05 ABP.6740.01.571.2018.JR 2018-09-27 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-05 2018-10-05 ABP.6740.01.570.2018.KC 2018-10-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-05 2018-10-05 ABP.6740.01.569.2018.JR 2018-09-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-05 2018-10-05 ABP.6740.01.568.2018.JR 2018-10-10 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-04 2018-10-04 ABP.6740.01.567.2018.KC 2018-10-11 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-03 2018-10-03 ABP.6740.01.566.2018.JR 2019-01-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-03 2018-10-03 ABP.6740.01.565.2018.MR 2018-10-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-03 2018-10-03 ABP.6740.01.564.2018.MR 2018-10-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-03 2018-10-03 ABP.6740.01.563.2018.MR 2018-10-16 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-09-03 2018-10-03 ABP.6740.01.562.2018.MR 2018-09-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-08-31 2018-10-01 ABP.6740.01.561.2018.MR 2018-09-12 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2018-08-31 2018-10-01 ABP.6740.01.560.2018.MR 2018-09-19 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-08-31 2018-10-01 ABP.6740.01.559.2018.JR 2018-09-24 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-08-31 2018-10-01 ABP.6740.01.558.2018.MR 2018-10-09 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-08-30 2018-10-01 ABP.6740.01.557.2018.KC 2018-09-14 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-08-30 2018-10-01 ABP.6740.01.556.2018.MZ 2018-12-31 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-08-30 2018-10-01 ABP.6740.01.555.2018.JR 2018-10-17 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-08-29 2018-10-01 ABP.6740.01.554.2018.JR 2018-09-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-08-29 2018-10-01 ABP.6740.01.553.2018.MR 2018-09-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-08-29 2018-10-01 ABP.6740.01.552.2018.MR 2018-10-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-08-29 2018-10-01 ABP.6740.01.551.2018.MR 2018-10-08 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-08-28 2018-09-28 ABP.6740.01.550.2018.MZ 2019-01-22 wydano decyzję odmowy
2018-08-28 2018-09-28 ABP.6740.01.549.2018.MZ 2018-09-28 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-08-27 2018-09-27 ABP.6740.01.548.2018.HG 2018-09-25 wydano decyzję pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2018-08-24 2018-09-24 ABP.6740.01.547.2018.JC 2018-09-19 wyda