logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
plus RADA POWIATU
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Udostępnianie informacji
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Sprawy do załatwienia - Informacja o wytwarzanych odpadach

Wyszukaj po znaku sprawy:

Data wpisuData zakończeniaZnak sprawyData statusuStatus
2012-12-13 2012-12-19 OŚR-II.6232.39.2012 2012-12-20 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2012-11-23 2012-12-12 OŚR-II.6232.38.2012 2012-12-14 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2012-10-01 2012-10-04 OŚR-II.6232.37.2012 2012-10-04 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2012-09-17 2012-10-01 OŚR-II.6232.35.2012 2012-10-01 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2012-09-03 2012-09-11 OŚR-II.6232.34.2012 2012-09-12 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2012-08-13 2012-08-14 OŚR-II.6232.32.2012 2012-08-16 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2012-08-06 2012-09-06 OŚR-II.6232.32.2012 2012-08-10 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2012-08-02 2012-08-02 OŚR-II.6232.31.2012 2012-08-06 zwrócono dokumentację nadawcy
2012-08-02 2012-08-02 OŚR-II.6232.29.2012 2012-08-06 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2012-08-02 2012-08-02 OŚR-II.6232.30.2012 2012-08-06 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2012-06-06 2012-06-14 OŚR-II.6232.28.2012 2012-06-18 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2012-05-22 2012-05-30 OŚR-II.6232.26.2012 2012-05-31 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2012-05-22 2012-05-30 OŚR-II.6232.27.2012 2012-05-31 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2012-05-16 2012-05-17 OSR-II.6232.25.2012 2012-05-21 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2012-04-25 2012-05-08 OŚR-II.6232.24.2012 2012-05-09 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2012-04-24 2012-05-08 OŚR-II.6232.23.2012 2012-05-09 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2012-04-19 2012-05-07 OŚR-II.6232.22.2012 2012-05-07 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2012-04-12 2012-05-07 OŚR-II.6232.21.2012 2012-05-07 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2012-04-02 2012-04-24 OŚR-II.6232.18.2012 2012-04-26 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2012-04-02 2012-04-24 OŚR-II.6232.17.2012 2012-04-26 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2012-03-30 2012-04-24 OŚR-II.6232.16.2012 2012-04-26 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2012-03-29 2012-04-24 OŚR-II.6232.15.2012 2012-04-26 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2012-03-27 2012-03-29 OŚR-II.6232.12.2012 2012-03-30 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2012-03-21 2012-04-24 OŚR-II.6232.18.2012 2012-04-26 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2012-03-15 2012-03-27 OŚR-II.6232.13.2012 2012-03-29 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2012-03-15 2012-03-27 OŚR-II.6232.13.2012 2012-03-29 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2012-03-14 2012-03-26 OŚR-II.6232.10(11).2012 2012-03-29 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2012-03-14 2012-03-26 OŚR-II.6232.9.2012 2012-03-29 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2012-03-12 2012-03-14 OŚR-II.6232.8.2012 2012-03-14 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2012-03-05 2012-03-14 OŚR-II.6232.7.2012 2012-03-14 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2012-02-24 2012-02-28 OŚR-II.6232.5.2012 2012-02-28 przekazano wg właściwości
2012-02-13 2012-02-13 OŚR-II.6232.4.2012 2012-02-13 przekazano wg właściwości
2012-02-07 2012-02-13 OŚR-II.6232.2.3012 2012-02-13 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2012-01-18 2012-01-24 OŚR-II.6232.2.2012 2012-01-24 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2012-01-05 2012-01-12 OŚR-II.6232.1.2012 2012-01-12 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-12-23 2012-01-05 OŚR-II.6232.49.2011 2012-01-05 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-12-16 2011-12-16 OŚR-II.6232.48.2011 2011-12-16 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2011-12-06 2011-12-16 OŚR-II.6232.47.2011 2011-12-19 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-12-05 2011-12-16 OŚR-II.6232.46.2011 2011-12-19 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-11-21 2011-12-16 OŚR-II.6232.45.2011 2011-12-19 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-10-25 2011-11-15 OŚR-II.6232.44.2011 2011-11-17 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-09-27 2011-10-10 OŚR-II.6232.43.20111 2011-10-10 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-09-20 2011-10-10 OŚR-II.6232.42.2011 2011-10-10 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-09-20 2011-10-10 OŚR-II.6232.42.2011 2011-10-10 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-09-12 2011-10-10 OŚR-II.6232.42.2011 2011-10-12 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-07-19 2011-08-01 OŚR-II.6232.41.2011 2011-08-01 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-07-19 2011-08-01 OŚR-II.6232.40.2011 2011-08-01 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-07-11 2011-08-01 OŚR-II.6232.39.2011 2011-08-01 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-06-30 2011-07-30 OŚR-II.6232.38.2011 2011-07-20 wezwanie do uzupełnienia dokumentacji, sprawa do tego czasu pozostaje bez biegu
2011-06-21 2011-07-15 OŚR-II.6232.37.2011 2011-07-20 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-06-09 2011-06-14 OŚR-II.6232.37.2011 2011-06-16 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-06-07 2011-06-09 OŚR-II.6232.36.2011 2011-06-09 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-05-27 2011-05-27 OŚR-II.6232.35.2011 2011-05-31 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-05-23 2011-05-24 OŚR-II.6232.33.2011 2011-05-26 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-05-13 2011-07-29 OŚR-II.6232.34.2011 2011-08-01 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-04-19 2011-04-22 OŚR-II.6232.32.2011 2011-04-22 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-04-14 2011-05-24 OŚR-II.6232.33.2011 2011-05-24 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-04-14 2011-04-18 OŚR-II.6232.20.2011 2011-04-21 przekazano wg właściwości
2011-04-14 2011-04-18 OŚR-II.6232.19.2011 2011-04-21 przekazano wg właściwości
2011-04-14 2011-04-21 OŚR-II.6232.16.2011 2011-04-27 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-04-08 2011-04-11 OŚR-II.6232.18.2011 2011-04-15 przekazano wg właściwości
2011-04-07 2011-04-20 OŚR-II.6232.31.2011 2011-04-21 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-04-06 2011-04-20 OŚR-II.6232.30.2011 2011-04-21 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-04-04 2011-05-05 OŚR-II.6232.28.2011 2011-05-09 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-04-04 2011-05-05 OŚR-II.6232.27.2011 2011-05-09 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-04-04 2011-04-05 OŚR-II.6232.17.2011 2011-04-11 przekazano wg właściwości
2011-04-01 2011-04-19 OŚR-II.6232.29.2011 2011-04-21 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-03-30 2011-04-18 OŚR-II.6232.26.2011 2011-04-21 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-03-25 2011-04-18 OŚR-II.6232.22.2011 2011-04-21 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-03-25 2011-04-18 OŚR-II.6232.24.2011 2011-04-22 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-03-25 2011-04-18 OŚR-II.6232.25.2011 2011-04-22 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-03-25 2011-04-18 OŚR-II.6232.23.2011 2011-04-22 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-03-24 2011-04-21 OŚR-II.6232.16.2011 2011-04-21 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-03-24 2011-04-18 OŚR-II.6232.21.2011 2011-04-22 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-03-18 2011-03-24 OŚR-II.6232.15.2011 2011-03-28 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-03-17 2011-03-24 OŚR-II.6232.13.2011 2011-03-28 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-03-17 2011-03-24 OŚR-II.6232.14.2011 2011-03-28 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-03-17 2011-03-21 OŚR-II.6232.10.2011 2011-03-28 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-03-16 2011-03-21 OŚR-II.6232.11.2011 2011-03-28 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-03-16 2011-03-21 OŚR-II.6232.12.2011 2011-03-28 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-02-23 2011-03-14 OŚR-II.6232.9.2011 2011-02-23 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-02-07 2011-02-14 OŚR-II.6232.7.2011 2011-02-15 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-02-07 2011-02-14 OŚR-II.6232.6.2011 2011-02-15 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-02-07 2011-02-08 OŚR-II.6232.4.2011 2011-02-10 przekazano wg właściwości
2011-02-04 2011-02-09 OŚR-II.6232.5.2011 2011-02-11 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-01-21 2011-01-26 OŚR-II.6232.3.2011 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-01-11 2011-01-26 OŚR-II.6232.2.2011 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2011-01-03 2011-01-16 OŚR-II.6232-1.2011 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2010-12-22 2011-01-17 OŚR.II-7644/77/10 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2010-12-09 2010-12-10 OŚR.II-7644/76/10 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2010-12-08 2010-12-09 OŚR.II-7644/75/10 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2010-12-08 2010-12-09 OŚR.II-7644/74/10 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2010-12-07 2010-12-09 OŚR.II-7644/73/10 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2010-11-23 2010-11-29 OŚR.II-7644/73/10 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2010-11-10 2010-11-30 OŚR.II-7644/71/1/10 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2010-10-29 2011-01-27 OŚR.II-7644/71/10 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2010-09-28 2010-10-15 OŚR.II-7655/69/10 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2010-09-16 2010-10-13 OŚR.II-7644/67/10 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2010-08-27 2010-09-02 OŚR.II-7644/61/10 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2010-08-11 2010-08-17 OŚR.II-7644/59/10 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2010-08-03 2010-08-11 OŚR.II-7644/56/10 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2010-07-07 2010-08-04 OŚR.II-7644/54/10 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2010-07-07 2010-08-04 OŚR.II-7644/53/10 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2010-07-07 2010-08-04 OŚR.II-7644/55/10 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2010-06-28 2010-07-30 OŚR.II-7644/51/10 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2010-06-23 2010-06-30 OŚR.II-7644/52/10 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2010-06-14 2010-06-30 OŚR.II-7644/50/10 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2010-06-10 2010-06-15 OŚR.II-7644/48/10 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2010-06-01 2010-07-01 DUN/OŚ.JK/372/05/2010 badanie kompletności pisma
2010-05-25 2010-05-28 OŚR.II-7644/46/10 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2010-04-28 2010-05-28 OŚR.II-7644/42/10 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2010-04-19 2010-04-20 OŚR.II-7644/22/1/10 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2010-04-12 2010-05-12 OŚR.II-7644/37/10 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2010-04-07 2010-04-16 OŚR.II-7644/35/10 strona przesłała uzupełnineie
2010-04-06 2010-04-16 OŚR.II-7644/34/10 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2010-04-06 2010-04-16 OŚR.II-7644/33/10 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2010-04-02 2010-04-16 OŚR.II-7644/29/10 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2010-04-02 2010-04-16 OŚR.II-7644/31/10 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2010-04-02 2010-04-16 OŚR.II-7644/32/10 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2010-04-02 2010-05-20 OŚR.II-7644/30/1/10 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2010-04-01 2010-04-16 OŚR.II-7644/27/10 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2010-04-01 2010-04-16 OŚR.II-7644/28/10 wydano pismo
2010-04-01 2010-04-02 OŚR.II-7644/25/10 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2010-03-31 2010-04-16 OŚR.II-7644/7/26/1/10 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2010-03-31 2010-04-07 OŚR.II-7644/23/10 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2010-03-31 2010-04-16 OŚR.II-7644/24/1/10 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2010-03-29 2010-04-01 OSR.II-7644/22/10 badanie kompletności pisma
2010-03-29 2010-04-30 - badanie kompletności pisma
2010-03-23 2010-03-26 OŚR.II-7644/20/10 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2010-03-15 2010-03-25 OŚR.II-7644/18/10 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2010-03-11 2010-03-25 OŚR.II-7644/16/10 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2010-03-11 2010-04-06 OŚR.II-7644/15/1/10 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2010-03-01 2010-03-11 OŚR.II-7644/14/10 wydano pismo
2010-02-17 2010-03-17 OŚR.II-7644/13/10 wydano pismo
2010-02-01 2010-03-26 OŚR.II-7644/7/1/10 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2010-01-18 2010-02-12 OŚR.II-7644/6/10 wydano pismo
2010-01-13 2010-02-01 OŚR.II-7644/3/10 wydano pismo
2009-11-25 2009-12-15 OSR.II-7644/53/09 wydano pismo
2009-11-09 2009-11-16 OŚR.II-7644/49/09 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2009-11-05 2009-11-03 OŚR.II-7644/46/1/09 wezwanie do złożenia wyjaśnień
2009-11-02 2009-12-02 OŚR.II-7644/54/09 wydano pismo
2009-09-17 2009-09-28 OŚR.II-7644/43/09 wydano pismo
2009-08-24 2009-09-10 OŚR.II-7644/39/09 wydano pismo
2009-07-28 2009-07-28 OŚR.II-7644/35/09 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2009-07-21 2009-08-21 OŚR.II-7644/25/09 sprawa załatwiona
2009-07-20 2009-09-11 OSR.II-764436/2/09 sprawa załatwiona
2009-06-23 2009-07-23 OŚR.II-7644/26/09 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2009-06-09 2009-06-10 OŚR.II-7644/28/09 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2009-06-03 2009-07-03 OŚR.II-7644/25/1/09 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2009-06-01 2009-06-22 OŚR.II-7644/26/1/09 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2009-06-01 2009-07-01 OŚR.II-7644/27/09 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2009-05-27 2009-06-16 OŚR.II-7644/24/2/09 wydano pismo
2009-05-13 2009-06-15 OŚR.II-7644/21/09 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2009-04-15 2009-04-24 OŚR.II-7644/16/09 wydano pismo
2009-04-01 2009-04-06 OŚR.II-7644/6/14/09 wydano pismo
2009-03-30 2009-04-06 OŚR.II-7644/6/15/09 wydano pismo
2009-03-27 2009-04-17 OŚR.II-7644/11/1/09 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2009-02-09 2009-03-04 OŚR.II-7644/8/09 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2009-02-09 2009-03-09 OŚR.II-7644/7/09 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2009-02-06 2009-03-20 OŚR.II-7644/6/1/09 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2009-01-28 2009-03-04 OŚR.II-7644/5/1/09 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2008-12-31 2009-01-20 OŚR.II-7644/65/08 wydano pismo
2008-12-19 2008-12-19 OŚR.II-7644/63/08 wydano pismo
2008-12-11 2008-12-18 OŚR.II-7644/61/08 wydano pismo
2008-12-01 2008-12-18 OŚR.II-7644/59/1/08 wydano pismo
2008-11-27 2008-12-29 OŚR.II-7644/57/08 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2008-11-03 2008-11-21 OŚR.II-7644/52/08 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2008-10-24 2008-10-27 OŚR.II-7644/45/08 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2008-10-08 2008-10-15 OŚR.II-7644/43/08 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2008-10-08 2008-10-15 OŚR.II-7644/44/08 wydano pismo
2008-09-18 2008-10-01 OŚR.II-7644/41/08 wydano pismo
2008-07-04 2008-08-04 brak uzupełnienia w terminie brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2008-07-02 2008-07-02 OŚR.II-7644/1/08 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2008-06-06 2008-06-17 OŚR.II-7644/27/08 wydano pismo
2008-06-06 2008-07-06 OŚR.II-7644/28/1/08 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2008-05-20 2008-06-17 OŚR.II-7644/21/08 wydano pismo
2008-05-06 2008-05-20 OŚR.II-7644/22/08 wydano pismo
2008-04-08 2008-05-06 OŚR.II-7644/19/08 wydano pismo
2008-04-07 2008-05-06 OŚR.II-7644/17/08 wydano pismo
2008-04-07 2008-05-06 OŚR.II-7644/18/08 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2008-02-12 2008-03-12 OŚR.II-7644/6/08 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2007-09-19 2007-09-20 -
2007-07-23 2007-09-25 OŚR.II-7644/20/07 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2007-06-19 2007-07-11 OŚR.II-7644/18/07 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2007-06-05 2007-06-11 OŚR.II-7644/14/07 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2007-05-17 2007-06-11 OŚR.II-7644/13/07 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2007-03-16 2007-04-16 OT/2/03/07
2007-01-17 2007-01-22 OŚR.II-7644/82-2/07 sprawa załatwiona
2006-12-11 2006-12-15 OŚR.II-7644/80/06 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2006-12-08 2006-12-14 OŚR.II-7644/78/06 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2006-11-22 2006-12-29 OŚR.II-7644/76/06 badanie kompletności pisma
2006-09-22 2006-10-11 OŚR.II-7644/65/06 sprawa załatwiona
2006-08-16 2006-08-29 OŚR.II-7644/57/06 wydano pismo
2006-08-02 2006-09-02 OŚR.II-7644/58/2006 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2006-07-06 2006-08-06 OŚR.II-7644/48/06
2006-06-12 2006-06-23 OŚR.II-7644/42/06 2006-06-23 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2006-05-31 2006-06-02 OŚR.II-7644/36/06 2006-06-02 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2006-05-24 2006-07-24 OŚR.II-7644/40-1/2006 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2006-05-22 2006-06-07 OŚR.II-7644/39/06 2006-06-07 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2006-05-18 2006-05-30 OŚR.II-7644/35/06 2006-05-30 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2006-05-17 2006-06-17 OŚR.II-7644/34/06 badanie kompletności pisma
2006-05-16 2006-06-07 OŚR.II-7644/38/06 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2006-05-11 2006-05-18 OŚR.II-7644/32/06 2006-05-18 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2006-04-28 2006-05-17 OŚR.II-7644/31/06 2006-05-17 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2006-04-14 2006-04-14 -
2006-03-28 2006-05-17 OŚR.II-7644/23/06 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2006-03-08 2006-04-08 OŚR.II-7644/18/06 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2006-02-17 2006-03-17 OŚR.II.-7644/17/06 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2006-02-13 2006-03-08 OŚR.II-7644/12/06 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2006-01-30 2006-03-08 OŚR.II-7644/15/06 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2006-01-24 2006-03-08 OŚR.II-7644/14/06 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2006-01-03 2006-03-10 OŚR.II-7644/3/06 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)
2005-12-23 2006-01-23 OŚR.II-7644/2/06 informacja o braku podstaw do podjęcia działań wskazanych w art 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)

corner   corner