logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu karkonoskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Sprawy do załatwienia - Zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów

Wyszukaj po znaku sprawy:

Data wpisuData zakończeniaZnak sprawyData statusuStatus
2021-02-16 2021-03-18 OŚR.6233.1.2021.NS 2021-03-17 Sprawa zakończona
2020-08-24 2020-10-31 OŚR.6233.13.2020.NS 2020-10-26 Sprawa zakończona
2020-03-09 2020-05-30 OŚR.6233.4.2020.NS 2020-10-27 Sprawa zakończona
2020-03-05 2020-05-30 OŚR.6233.7.2020.NS 2020-12-11 Sprawa zakończona
2020-03-05 2020-05-30 OŚR.6233.8.2020.NS 2020-12-11 Sprawa zakończona
2020-03-05 2020-05-30 OŚR.6233.9.2020.NS 2021-05-21 Sprawa zakończona
2020-03-04 2020-08-31 OŚR.6233.3.2020.NS 2021-04-14 Sprawa zakończona
2020-03-04 2020-05-31 OŚR.6233.6.2020.NS 2020-09-29 Wniosek do WIOŚ o przeprowadzenie kontroli
2020-03-04 2020-08-31 OŚR.6233.5.2020.NS 2021-05-19 Wniosek do WIOŚ o przeprowadzenie kontroli
2020-01-07 2020-03-06 OŚR.6233.1.2020.NS 2020-08-20 Sprawa zakończona
2019-12-18 2020-11-30 OŚR.6233.7.2019.NS 2020-11-17 Sprawa zakończona
2019-10-23 2019-11-22 OŚR.6233.6.2019.NS 2020-09-29 Sprawa zakończona
2018-10-30 2018-11-30 OŚR.6233.18.2018.AK 2018-10-30 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2018-10-29 2018-11-29 OŚR.6233.10.2018.AK 2018-10-29 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2018-10-29 2018-11-29 OŚR.6233.14.2018.AK 2018-10-29 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2018-10-25 2018-11-26 OŚR.6233.16.2018.AK 2018-11-09 wydano decyzję
2018-10-24 2018-11-24 OŚR.6233.11.2018.AK 2018-11-09 wydano decyzję
2017-11-06 2017-11-30 OŚR.6233.29.2017.MŻ 2017-11-06 wydano decyzję
2017-08-30 2017-11-23 OŚR.6233.27.2017.MŻ 2017-08-30 wydano decyzję
2017-08-25 2017-09-25 OŚR.6233.26.2017.MŻ 2017-08-25 wydano decyzję
2017-08-23 2017-09-23 OŚR.6233.25.2017.MŻ 2017-08-23 umorzono postępowanie
2017-06-09 2017-06-12 OŚR.V.6233.24.2017 2017-06-09 wydano decyzję
2017-06-09 2017-07-04 OŚR.V.6233.23.2017 2017-06-09 wydano decyzję
2017-05-16 2017-05-22 OŚR.V.6233.22.2017 2017-05-16 wydano decyzję
2017-05-11 2017-05-31 OŚR.V.6233.20.2017 2017-05-11 wydano decyzję
2017-05-08 2017-06-09 OŚR.V.6233.19.2017 2017-05-08 umorzono postępowanie
2017-04-13 2017-05-22 OŚR.V.6233.17.2017 2017-04-13 decyzja odmowna
2017-04-10 2017-06-09 OŚR.V.6233.15.2017 2017-04-10 wydano decyzję
2017-04-10 2017-05-09 OŚR.V.6233.16.2017 2017-04-10 wydano decyzję
2017-04-03 2017-04-28 OŚR.V.6233.14.2017 2017-04-03 wydano decyzję odmowy
2017-03-14 2017-03-15 OŚR.V.6233.13.2017 2017-03-14 wydano decyzję
2016-12-29 2017-01-04 OŚR.V.6233.14.2016 2016-12-29 wydano decyzję
2016-12-01 2016-12-09 OŚR.V.6233.11.2016 2016-12-01 wydano decyzję
2016-04-27 2016-05-27 OŚR-II.6233.4.2016 2016-04-27 wezwanie do uzupełnienia dokumentacji, sprawa do tego czasu pozostaje bez biegu
2016-04-06 2016-05-06 bez numeru 2016-05-06 Udzielono wyjaśnienia
2016-02-29 2016-03-29 OŚR-II.6233.1.2016 2016-02-29 zapytanie o przeznaczenie w m.p.z.p.
2016-02-08 2016-02-17 OŚR-II.6233.1.2016 2016-02-17 wydano decyzję
2015-11-02 2015-12-02 OŚR-II.6233.13.2015 2015-12-14 decyzja odmowna
2015-10-27 2015-11-27 OŚR-II.6233.10.2015 2015-11-03 wydano decyzję
2015-09-15 2015-10-01 OŚR-II.6233.9.2015 2015-10-01 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-06-16 2015-07-16 OŚR-II.6233.8.2015 2015-06-24 wydano decyzję
2015-06-12 2016-08-03 OSR-II.6233.7.2015 2015-08-03 decyzja odmowna
2015-05-29 2015-06-29 OŚR-II.6233.5.2015 2015-06-02 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-04-02 2015-04-09 OŚR-II.6233.4.2015 2015-04-08 wydano decyzję
2015-01-08 2015-01-20 OŚR-II.6233.1.2015 2015-01-22 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-01-05 2015-01-23 OŚR-VI.6233.2.2015 2015-01-27 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-11-05 2014-11-12 OŚR-II.6233.19.2014 2014-11-13 przekazano wg właściwości
2014-07-22 2014-08-22 OŚR-II.6233.15.2014 2014-07-28 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2014-07-01 2014-07-14 OŚR-II.6233.13.2014 2014-07-15 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-07-01 2014-08-01 OŚR-II.6233.14.2014 2014-07-28 uzupełniono złożony wniosek
2014-06-23 2014-06-27 OŚR-II.6233.10.2014 2014-06-27 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-04-04 2014-04-30 OŚR-II.6233.6.2014 2014-05-14 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-04-04 2014-04-30 OŚR-II.6233.7.2014 2014-05-14 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-03-13 2014-03-24 - 2014-03-24 wycofanie wniosku
2014-02-11 2014-03-24 OŚR-II.6233.4.2014 2014-03-27 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-01-24 2014-01-27 OŚR-II.6233.2.2014 2014-01-29 wydano decyzję
2014-01-02 2014-01-23 OŚR-II.6233.1.2014 2014-01-24 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-12-31 2014-01-22 OŚR-II.6233.19.2013 2014-01-23 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-12-31 2014-01-22 OŚR-II.6233.20.2013 2014-01-28 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-12-24 2014-01-08 OŚR-II.6233.18.2013 2014-01-09 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-12-23 2014-01-07 OŚR-II.6233.17.2013 2014-01-07 wydano decyzję
2013-11-14 2013-11-26 OŚR-II.6233.16.2013 2013-11-28 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-10-28 2013-11-28 - 2013-10-28 badanie kompletności wniosku
2013-10-09 2013-10-24 OŚR-II.6233.14.2013 2013-10-30 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-10-08 2013-10-08 - 2013-10-18 wycofanie wniosku
2013-09-10 2013-09-24 OŚR-II.6233.13.2013 2013-09-25 wydano decyzję
2013-08-19 2013-08-22 OŚR-II.6233.12.2013 2013-08-22 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-08-12 2013-08-16 OŚR-II.6233.11.2013 2013-08-16 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-08-12 2013-08-16 OŚR-II.6233.10.2013 2013-08-16 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-07-17 2013-07-19 OŚR-II.6233.9.2013 2013-07-19 wydano decyzję
2013-06-14 2013-08-01 OŚR-II.6233.8.2013 2013-08-01 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2013-05-29 2013-06-11 OŚR-II.6233.7.2013 2013-06-14 wydano decyzję
2013-05-23 2013-06-17 OŚR-II.6233.6.2013 2013-06-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-03-29 2013-04-02 OŚR-II.6233.5.2013 2013-04-02 przekazano wg właściwości
2013-03-20 2013-03-26 OŚR-II.6233.2.2013 2013-03-26 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-01-31 2013-02-12 OŚR-II.6233.2.2013 2013-02-12 wydano decyzję
2013-01-09 2013-04-14 OŚR-II.6233.1.2013 2013-01-15 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-12-19 2012-12-20 OŚR-II.6233.1.12.2012 2012-12-21 wydano decyzję
2012-12-14 2013-02-01 OŚR-II.6233.11.2012 2013-02-01 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2012-11-20 2012-12-01 OŚR-II.6233.10.2012 2012-12-01 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2012-09-19 2012-10-02 OŚR-II.6233.9.2012 2012-10-04 wydano decyzję
2012-09-10 2012-09-21 - 2012-09-21 wycofanie wniosku
2012-09-10 2012-09-21 - 2012-09-21 wycofanie wniosku
2012-05-29 2012-06-04 OŚR-II.6233.7.2012 2012-06-04 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-03-06 2012-05-02 OŚR-II.6233.5.2012 2012-05-02 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2012-03-05 2012-03-15 OŚR-II.6233.4.2012 2012-03-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-01-13 2012-02-13 OŚR-II.6233.1.2012 2012-01-16 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2011-12-28 2012-01-16 OŚR-II.6233.26.2011 2012-01-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-11-17 2011-12-12 OŚR-II.6233.25.2011 2011-12-13 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-11-14 2011-12-06 OŚR-II.6233.24.2011 2011-12-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-10-10 2011-10-24 OŚR-II.6233.22.2011 2011-10-25 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-10-05 2011-10-20 OŚR-II.6233.21.2011 2011-11-03 wydano decyzję
2011-09-30 2011-10-10 OŚR-II.6233.20.2011 2011-10-12 wydano decyzję
2011-09-30 2011-10-10 OŚR-II.6233.20.2011 2011-10-12 wydano decyzję
2011-09-29 2011-10-12 OŚR-II.6233.19.2011 2011-10-12 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-09-19 2011-10-19 OŚR-II.6223.9.2011 2011-09-26 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2011-09-09 2011-10-07 OŚR-II.6223.18.2011 2011-10-10 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-08-11 2011-08-23 OŚR-II.6233.16.2011 2011-08-24 wydano decyzję
2011-07-20 2011-07-29 GKZPiR.073.1.2011.su 2011-08-02 wycofanie wniosku
2011-06-20 2011-06-29 OŚR-II.6233.12.2011 2011-07-01 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-06-03 2011-06-29 OŚR-II.6233.11.2011 2011-07-01 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-04-28 2011-05-05 OŚR-II.6233.6.2011 2011-05-11 wydano decyzję
2011-04-26 2011-05-10 OŚR-II.6233.7.2011 2011-05-12 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-03-21 2011-04-08 OŚR-II.6233.5.2011 2011-04-12 wydano decyzję
2011-03-17 2011-03-29 OŚR-II.6233.4.2011 2011-03-30 wydano decyzję
2011-03-07 2011-03-14 OŚR-II.6233.3.2011 2011-03-17 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-09-24 2010-10-11 OŚR.II-7644/66/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-09-14 2010-09-27 OŚR.II-7644/64/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-08-11 2010-08-18 OŚR.II-7644/60/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-08-06 2010-08-12 OŚR.II-7644/58/10 1034 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-08-03 2010-08-17 OŚR.II-7644/57/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-05-31 2011-07-20 OŚR.II-7644/47/10 2011-07-21 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-05-19 2010-05-28 OŚR.II-7644/45/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-03-08 2010-03-19 OŚR.II-7644/13/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-02-15 2010-02-19 OŚR.II-7644/10/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-02-08 2010-02-26 OSR.II-7644/9/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-02-04 2010-02-19 OSR.II-7644/8/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-01-19 2010-02-02 wycofanie wniosku wycofanie wniosku
2010-01-04 2010-01-14 OŚR.II-7644/1/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-12-01 2009-12-15 OŚR.II-7644/52/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-11-12 2009-12-09 OŚR.II-7644/51/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-10-29 2009-11-09 OŚR.II-7644/47/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-10-14 2009-10-30 OSR.II-7644/50/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-10-06 2009-10-30 OŚR.II-7644/45/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-09-21 2009-10-13 OSR.II-7644/32/2/09 wezwanie do złożenia wyjaśnień
2009-09-15 2009-09-21 OŚR.II-7644/41/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-07-28 2009-08-24 OŚR.II-7644/37/09 wydano decyzję
2009-07-01 2009-07-01 OŚR.II-7644/2/09 wydano decyzję
2009-06-19 2009-07-07 OŚR.II-7644/31/09 wniosek bezprzedmiotowy
2009-06-08 2009-06-08 OŚR.II-7644/1/4/09 wydano decyzję
2009-05-20 2009-05-28 OŚR.II-7644/23/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-03-10 2009-04-12 OŚR.II-7644/1/2/09 wydano postanowienie
2009-01-28 2009-03-02 OŚR.II-7644/1/09 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2009-01-22 2009-02-16 OŚR.II-7644/3/09 wydano decyzję
2009-01-16 2009-06-08 OŚR.II-7644/1/09 wydano decyzję
2008-11-28 2008-12-03 OŚR.II-7644/56/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-11-27 2008-12-03 OŚR.II-7644/55/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-11-26 2009-01-09 OŚR.II-7644/58/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-11-19 2008-12-19 brak uzupełnienia w terminie brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2008-10-29 2008-11-06 OŚR.II-7644/48/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-09-29 2008-10-02 OŚR.II-7644/44/08 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2008-09-17 2008-10-01 OŚR.II -7644/42/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-08-05 2008-08-18 OŚR.II-7644/37/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-07-04 2008-07-16 OŚR.II-7644/31/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-06-18 2008-06-26 OŚR.II-7644/30/08 wydano decyzję
2008-04-03 2008-04-18 OŚR.II-7644/16/08 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2008-04-01 2008-04-22 OŚR.II-7644/15/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-02-28 2008-03-12 OŚR.II-7644/9/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-02-26 2008-03-03 OŚR.II-7644/8/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-01-30 2008-02-12 OŚR.II-7644/5/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-01-07 2008-02-12 OŚR.II-7644/1/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-11-22 2007-12-19 OŚR.II-7644/30/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-10-05 2007-10-10 OŚR.II-7644/28/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-09-26 2007-09-25 OŚR.II-7644/25/07 decyzja uprawomocniła się
2007-08-22 2007-10-31 OŚR.II-7644/23/07 wycofanie wniosku
2007-07-25 2007-08-13 OŚR.II-7644/22/07 decyzja uprawomocniła się
2007-06-06 2007-06-12 OŚR.II-7644/15/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-05-16 2007-05-23 OŚR.II-7644/12/07 wydano decyzję
2007-05-14 2007-06-05 OŚR.II-7644/10/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-03-28 2007-04-03 OŚR.II-7644/8/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-02-13 2007-03-05 OŚR.II-7644/4/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-02-07 2007-03-08 OŚR.II-7644/5/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-12-01 2006-12-21 OŚR.II-7644/77/06 umorzono postępowanie
2006-11-20 2006-12-20 - sprawa załatwiona
2006-10-05 2007-01-13 OŚR.II-7644/67/06 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-07-21 2006-08-10 OŚR.II-7644/53/06 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2006-07-20 2006-08-18 OŚR.II-7644/54/2006 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-07-03 2006-07-05 OŚR.II-7644/44-1/06 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-05-22 2006-07-22 OŚR.II-7644/43/2006 wezwanie do uzupełnienia dokumentacji, sprawa do tego czasu pozostaje bez biegu
2006-03-15 2006-03-27 OŚR.II-7644/20/06 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-02-10 2006-03-03 OŚR.II-7644/11/06 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-02-09 2006-02-17 OŚR.II-7644/8/2006 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-01-11 2006-02-11 OŚR.II-7644/4/2006 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2006-01-03 2006-02-03 OŚR.II-7644/54/05 decyzja uprawomocniła się
2005-12-12 2005-12-14 OŚR.II-7644/53/05 wycofanie wniosku
2005-11-15 2005-12-19 OŚR.II-7644/48/05

corner   corner