logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu karkonoskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Sprawy do załatwienia - Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów

Wyszukaj po znaku sprawy:

Data wpisuData zakończeniaZnak sprawyData statusuStatus
2019-04-02 2019-06-02 RGK.6131.63.2019 2019-04-02 badanie kompletności pisma
2019-01-16 2019-02-15 RRG.OŚ.6131.1.2019 2019-01-16 badanie kompletności pisma
2019-01-16 2019-02-15 RG.6131.2.1.2019 2019-01-16 badanie kompletności pisma
2019-01-07 2019-02-06 OŚR.613.1.2019.DK 2019-01-07 wydano decyzję odmowy
2018-12-14 2019-01-14 UG.6131.7784.62.2018.TCH 2018-12-14 badanie kompletności pisma
2018-12-10 2019-02-07 OŚR.613.100.2018.DK 2018-12-10 wydano decyzję
2018-11-16 2018-12-17 OŚR.613.96.2018.DK 2018-11-16 wydano decyzję
2018-10-30 2018-11-26 OŚR.613.93.2018.KK 2018-10-30 decyzja udzielenia zezwolenia
2018-10-17 2018-11-19 OŚR.613.90.2018.KK 2018-10-17 decyzja udzielenia zezwolenia
2018-10-17 2018-11-19 OŚR.613.91.2018.KK 2018-10-17 decyzja udzielenia zezwolenia
2018-10-12 2018-11-26 OŚR.613.89.2018.KK 2018-10-12 decyzja udzielenia zezwolenia
2018-10-09 2018-10-22 OŚR.613.88.2018.KK 2018-10-09 decyzja udzielenia zezwolenia
2018-10-05 2018-11-05 OŚR.613.85.2018.KK 2018-10-05 decyzja udzielenia zezwolenia
2018-10-05 2018-11-05 OŚ.6232.39.1.2018 2018-10-05 badanie kompletności pisma
2018-10-04 2018-11-05 - 2018-10-08 badanie kompletności pisma
2018-09-21 2018-10-22 OŚR.613.82.2018.KK 2018-09-21 decyzja udzielenia zezwolenia
2018-09-21 2018-10-22 OŚR.613.84.2018.KK 2018-09-21 decyzja udzielenia zezwolenia
2018-09-21 2018-10-22 OŚR.613.83.2018.KK 2018-09-21 decyzja udzielenia zezwolenia
2018-09-11 2018-10-25 OŚR.613.79.2018.KK 2018-09-11 decyzja udzielenia zezwolenia
2018-09-11 2018-10-10 OŚR.613.81.2018.KK 2018-09-11 decyzja udzielenia zezwolenia
2018-09-11 2018-09-11 OŚR.613.80.2018.KK 2018-09-11 decyzja udzielenia zezwolenia
2018-09-06 2018-10-01 OŚR.613.73.2018.KK 2018-09-06 decyzja udzielenia zezwolenia
2018-09-06 2018-10-01 OŚR.613.77.2018.KK 2018-09-06 decyzja udzielenia zezwolenia
2018-09-06 2018-09-18 OŚR.613.78.2018.KK 2018-09-06 decyzja udzielenia zezwolenia
2018-09-05 2018-10-08 OŚR.613.74.2018.KK 2018-09-05 decyzja udzielenia zezwolenia
2018-09-05 2018-09-26 OŚR.613.75.2018.KK 2018-09-05 decyzja udzielenia zezwolenia
2018-09-05 2018-10-01 OŚR.613.76.2018.KK 2018-09-05 decyzja udzielenia zezwolenia
2018-08-23 2018-09-18 OŚR.613.71.2018.KK 2018-08-23 decyzja udzielenia zezwolenia
2018-08-20 2018-08-31 OŚR.613.65.2018.KK 2018-08-20 decyzja udzielenia zezwolenia
2018-07-31 2018-10-29 OŚR.613.62.2018.KK 2018-07-31 wydano decyzję
2018-07-31 2018-09-06 OŚR.613.63.2018.KK 2018-07-31 decyzja udzielenia zezwolenia
2018-07-31 2018-10-30 OŚR.613.68.2018.KK 2018-07-31 wydano decyzję
2018-07-30 2018-07-30 - 2018-07-30 badanie kompletności pisma
2018-07-27 2018-07-27 OŚR.613.58.2018.KK 2018-07-27 decyzja udzielenia zezwolenia
2018-07-25 2018-07-27 OŚR.613.60.2018.KK 2018-07-25 decyzja udzielenia zezwolenia
2018-07-25 2018-09-18 OŚR.613.59.2018.KK 2018-07-25 decyzja udzielenia zezwolenia
2018-07-20 2018-08-16 OŚR.613.57.2018.KK 2018-07-20 decyzja odmowna
2018-07-10 2018-07-10 RRG.OŚ.6131.20.2018 2018-07-10 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2018-07-05 2018-09-18 OŚR.613.55.2018.KK 2018-07-05 decyzja udzielenia zezwolenia
2018-06-27 2018-07-11 OŚR.613.53.2018.KK 2018-06-27 decyzja udzielenia zezwolenia
2018-06-11 2018-06-11 OŚR.613.49.2018.KK 2018-06-11 decyzja udzielenia zezwolenia
2018-06-08 2018-07-04 OŚR.613.48.2018.KK 2018-06-08 decyzja odmowna
2018-06-08 2018-06-15 OŚR.613.47.2018.KK 2018-06-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2018-06-08 2018-06-15 OŚR.613.43.2018.KK 2018-06-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2018-06-08 2018-06-19 OŚR.613.50.2018.KK 2018-06-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2018-06-08 2018-08-21 OŚR.613.51.2018.KK 2018-06-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2018-06-08 2018-06-08 OŚR.613.52.2018.KK 2018-06-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2018-06-07 2018-07-04 OŚR.613.45.2018.KK 2018-06-07 decyzja odmowna
2018-06-05 2018-06-15 OŚR.613.43.2018.KK 2018-06-05 decyzja udzielenia zezwolenia
2018-06-05 2018-07-02 OŚR.613.44.2018.KK 2018-06-05 decyzja odmowna
2018-06-04 2018-05-09 RRG.OŚ.6131.17.2018 2018-06-04 Udzielono wyjaśnienia
2018-06-04 2018-06-15 OŚR.613.41.2018.KK 2018-06-04 decyzja udzielenia zezwolenia
2018-05-24 2018-07-25 OŚR.613.39.2018.KK 2018-05-24 decyzja udzielenia zezwolenia
2018-05-16 2018-06-08 OŚR.613.40.2018.KK 2018-05-16 decyzja udzielenia zezwolenia
2018-05-02 2018-07-19 OŚR.613.38.2018.KK 2018-05-02 decyzja udzielenia zezwolenia
2018-04-19 2018-05-17 OŚR.613.37.2018.KK 2018-04-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2018-03-23 2018-03-23 OŚR.613.26.2018.KK 2018-03-23 decyzja udzielenia zezwolenia
2018-03-14 2018-04-13 OŚR.613.20.2018.KK 2018-03-14 wydano decyzję
2018-03-07 2018-04-06 OŚR.613.21.2018.KK 2018-03-07 wydano decyzję
2018-03-06 2018-05-04 OŚR.613.19.2018.KK 2018-03-06 wydano decyzję
2018-03-01 2018-03-30 OŚR.613.23.2018.KK 2018-03-01 wydano decyzję
2018-03-01 2018-03-30 OŚR.613.22.2018.KK 2018-03-01 wydano decyzję
2018-02-28 2018-03-28 OŚR.613.16.2018.KK 2018-02-28 wydano decyzję
2018-02-28 2018-03-28 OŚR.613.17.2018.KK 2018-02-28 wydano decyzję
2018-02-28 2018-03-28 OŚR.613.18.2018.KK 2018-02-28 wydano decyzję
2018-02-27 2018-04-27 OŚR.613.15.2018.KK 2018-02-27 decyzja udzielenia zezwolenia
2018-02-26 2018-03-28 OŚR.613.13.2018.KK 2018-02-26 wydano decyzję
2018-02-26 2018-03-28 OŚR.613.14.2018.KK 2018-02-26 wydano decyzję
2018-02-13 2018-03-15 OŚR.613.12.2018.MP 2018-02-13 wydano decyzję
2018-01-30 2018-03-01 OŚR.613.8.2018.MP 2018-01-30 wydano decyzję
2018-01-30 2018-03-01 OŚR.613.11.2018.MP 2018-01-30 wydano decyzję
2018-01-30 2018-03-01 OŚR.613.10.2018.MP 2018-01-30 wydano decyzję
2018-01-30 2018-03-01 OŚR.613.9.2018.MP 2018-01-30 wydano decyzję
2018-01-19 2018-02-19 OŚR.613.5.2018.MP 2018-01-19 wydano decyzję
2018-01-19 2018-05-07 OŚR.613.6.2018.KK 2018-01-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2018-01-16 2018-02-16 OŚR.613.4.2018.MP 2018-01-16 wydano decyzję
2018-01-10 2018-02-02 OŚR.613.2.2018.KK 2018-01-10 decyzja udzielenia zezwolenia
2018-01-10 2018-03-12 OŚR.613.3.2018.MP 2018-01-10 wydano decyzję
2018-01-05 2018-02-05 OŚR.613.1.2018.MP 2018-01-05 wydano decyzję
2017-12-29 2018-01-29 GK.6131.92.2017 2017-12-29 badanie kompletności pisma
2017-12-29 2018-01-29 GK.6131.93.2017 2017-12-29 badanie kompletności pisma
2017-12-29 2018-01-29 GK.6131.94.2017 2017-12-29 badanie kompletności pisma
2017-12-22 2018-01-22 OŚ.6232.35.1.2017 2017-12-22 badanie kompletności pisma
2017-12-06 2018-02-05 RG.6131.63.1.2017 2017-12-06 badanie kompletności pisma
2017-12-06 2018-01-05 RG.6131.64.1.2017 2017-12-06 badanie kompletności pisma
2017-12-06 2018-01-05 RG.6131.65.1.2017 2017-12-06 badanie kompletności pisma
2017-12-06 2018-01-05 UG.6131.51.2017.TCH 2017-12-06 badanie kompletności pisma
2017-12-06 2018-01-05 OŚ.6232.35.1.2017 2017-12-06 badanie kompletności pisma
2017-12-05 2018-01-04 RGK.6131.132.1.2017 2017-12-05 badanie kompletności pisma
2017-12-05 2018-01-04 RGK.6131.131.1.2017 2017-12-05 badanie kompletności pisma
2017-12-01 2018-01-02 RG.6131.62.1.2017 2017-12-01 badanie kompletności pisma
2017-11-29 2018-01-29 GK.6131.91.2017 2017-11-29 badanie kompletności pisma
2017-11-28 2018-01-29 OŚ.6232.34.1.2017 2017-11-28 badanie kompletności pisma
2017-11-22 2018-01-22 RGK.6131.128.1.2017 2017-11-22 badanie kompletności pisma
2017-11-22 2018-01-22 RGK.6131.129.1.2017 2017-11-22 badanie kompletności pisma
2017-11-21 2017-12-21 RRG.OŚ.6131.39.2017 2017-11-21 badanie kompletności pisma
2017-11-20 2018-01-22 RGK.6131.127.1.2017 2017-11-20 badanie kompletności pisma
2017-11-20 2018-01-22 IGN.6131.101.2017.2 2017-11-20 badanie kompletności pisma
2017-11-20 2017-12-20 IGN.6131.126.2017.1 2017-11-20 badanie kompletności pisma
2017-11-17 2017-12-18 RGK.6131.123.1.2017 2017-11-17 badanie kompletności pisma
2017-11-15 2018-01-15 RG.6131.53.1.2017 2017-11-15 badanie kompletności pisma
2017-11-15 2017-12-15 RG.6131.56.1.2017 2017-11-15 badanie kompletności pisma
2017-11-14 2017-12-14 OŚ.6232.28.1.2017 2017-11-14 badanie kompletności pisma
2017-11-14 2017-12-14 OŚ.6232.28.1.2017 2017-11-14 wycofanie wniosku
2017-11-14 2017-12-14 RGK.6131.120.1.2017 2017-11-14 badanie kompletności pisma
2017-11-14 2017-12-14 RGK.6131.119.1.2017 2017-11-14 badanie kompletności pisma
2017-11-14 2018-01-15 RGK.6131.116.1.2017 2017-11-14 badanie kompletności pisma
2017-11-14 2017-12-14 RGK.6131.114.1.2017 2017-11-14 badanie kompletności pisma
2017-11-14 2017-12-14 RGK.6131.113.1.2013 2017-11-14 badanie kompletności pisma
2017-11-13 2018-01-12 OŚ.6232.28.1.2017 2017-01-13 badanie kompletności pisma
2017-11-07 2017-12-07 UG.6131.3164.40.2017.TCH 2017-11-07 badanie kompletności pisma
2017-10-31 2017-11-30 RRG.OŚ.6131.35.2017 2017-10-31 badanie kompletności pisma
2017-10-26 2017-11-27 RG.6131.50.1.2017 2017-10-26 badanie kompletności pisma
2017-10-26 2017-11-27 IGN.6131.104.2017.2 2017-10-26 badanie kompletności pisma
2017-10-25 2017-11-27 RRG.OŚ.6131.34.2017 2017-10-25 badanie kompletności pisma
2017-10-20 2017-11-20 OŚ.6232.27.1.2017 2017-10-20 badanie kompletności pisma
2017-10-17 2017-11-17 UG.6131.36.2017.TCH 2017-10-17 badanie kompletności pisma
2017-10-17 2017-11-17 Nr OP.6131.23.2017 2017-10-17 badanie kompletności pisma
2017-10-12 2017-11-13 OŚR.613.134.2017.MP 2017-10-12 wydano decyzję
2017-10-12 2017-11-13 OŚR.613.135.2017.MP 2017-10-12 wydano decyzję
2017-10-11 2017-11-13 RGK.6131.103.1.2017 2017-10-11 badanie kompletności pisma
2017-10-11 2017-11-13 RGK.6131.104.1.2017 2017-10-11 badanie kompletności pisma
2017-10-11 2017-11-13 RGK.6131.103.1.2017 2017-10-11 badanie kompletności pisma
2017-10-06 2017-11-06 OŚR.613.129.2017.MP 2017-10-06 wydano decyzję
2017-09-29 2017-10-30 OŚR.613.128.2017.MP 2017-09-29 wydano decyzję
2017-09-28 2017-11-27 RG.6131.47.2.2017 2017-09-28 badanie kompletności pisma
2017-09-26 2017-10-26 OŚR.613.126.2017.MP 2017-09-26 wydano decyzję
2017-09-26 2017-10-26 OŚR.613.125.2017.MP 2017-09-26 wydano decyzję
2017-09-26 2017-10-26 RRG.OŚ.6131.29.2017 2017-09-26 badanie kompletności pisma
2017-09-15 2017-10-16 OŚR.613.123.2017.MP 2017-09-15 wydano decyzję
2017-09-14 2017-11-14 OŚR.613.122.2017.MP 2017-09-14 wydano decyzję
2017-09-12 2017-10-12 OŚR.613.121.2017.MP 2017-09-12 badanie kompletności pisma
2017-09-08 2017-10-09 OŚR.613.120.2017.MP 2017-09-08 wydano decyzję
2017-08-23 2017-09-25 OŚR.613.118.2017.MP 2017-08-23 wydano decyzję
2017-08-21 2017-09-20 RGK.6131.88.1.2017 2017-08-21 badanie kompletności pisma
2017-08-17 2017-09-18 OŚR.613.116.2017.MP 2017-08-17 wydano decyzję
2017-08-16 2017-09-18 OŚR.613.114.2017.MP 2017-08-16 wydano decyzję
2017-08-16 2017-10-16 OŚR.613.115.2017.MP 2017-08-16 wydano decyzję
2017-08-14 2017-10-16 GK.6131.54.2017 2017-08-14 badanie kompletności pisma
2017-08-10 2017-09-11 OŚR.613.112.2017.MP 2017-08-10 wydano decyzję
2017-08-08 2017-09-08 RGK.6131.87.1.2017 2017-08-08 badanie kompletności pisma
2017-08-08 2017-09-07 OŚR.613.111.2017.MP 2017-08-08 wydano decyzję
2017-08-08 2017-09-07 OŚR.613.108.2017.MP 2017-08-08 badanie kompletności pisma
2017-08-08 2017-10-09 OŚR.613.110.2017.MP 2017-08-08 badanie kompletności pisma
2017-08-04 2017-10-03 OŚR.613.107.2017.MP 2017-08-04 wydano decyzję
2017-08-02 2017-09-01 OŚR.613.106.2017.MP 2017-08-02 wydano decyzję
2017-07-31 2017-08-30 OŚR.613.103.2017.MP 2017-07-31 wydano decyzję
2017-07-31 2017-08-30 OŚR.VI.613.104.2017 2017-07-31 wydano decyzję
2017-07-26 2017-08-25 IGN.6131.80.2017.1 2017-07-26 badanie kompletności pisma
2017-07-26 2017-09-25 OŚR.VI.613.101.2017 2017-07-26 wydano decyzję
2017-07-26 2017-09-25 OŚR.VI.613.100.2017 2017-07-26 wydano decyzję
2017-07-21 2017-08-21 OŚR.VI.613.98.2017 2017-07-21 wydano decyzję
2017-07-21 2017-08-21 OŚR.VI.613.99.2017 2017-07-21 wydano decyzję
2017-07-19 2017-08-18 OŚR.VI.613.97.2017 2017-07-19 wydano decyzję
2017-07-19 2017-08-18 OŚR.VI.613.96.2017 2017-07-19 wydano decyzję
2017-07-19 2017-08-18 OŚR.VI.613.95.2017 2017-07-19 wydano decyzję
2017-07-18 2017-09-18 OŚR.VI.613.90.2017 2017-07-18 wydano decyzję
2017-07-18 2017-09-18 OŚR.VI.613.88.2017 2017-07-18 wydano decyzję
2017-07-18 2017-09-18 RGK.6131.82.1.2017 2017-07-18 badanie kompletności pisma
2017-07-18 2017-09-18 OŚR.VI.613.91.2017 2017-07-18 wydano decyzję
2017-07-18 2017-08-17 OŚR.VI.613.92.2017 2017-07-18 wydano decyzję
2017-07-18 2017-08-17 OŚR.VI.613.93.2017 2017-07-18 badanie kompletności pisma
2017-07-18 2017-09-18 OŚR.VI.613.94.2017 2017-07-18 wydano decyzję
2017-06-28 2017-07-28 OŚR.VI.613.87.2017 2017-06-28 wydano decyzję
2017-06-26 2017-08-25 OŚR.VI.613.86.2017 2017-06-26 wydano decyzję
2017-06-22 2017-07-24 OŚR.VI.613.85.2017 2017-06-22 wydano decyzję
2017-06-22 2017-08-21 OŚR.VI.613.84.2017 2017-06-22 wydano decyzję
2017-06-22 2017-07-24 OŚR.VI.613.83.2017 2017-06-22 wydano decyzję
2017-06-21 2017-07-21 OŚR.VI.613.81.2017 2017-06-21 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2017-06-16 2017-07-17 OŚR.VI.613.80.2017 2017-06-16 wydano decyzję
2017-06-16 2017-07-17 OŚR.VI.613.79.2017 2017-06-16 wydano decyzję
2017-06-16 2017-07-17 OŚR.VI.613.77.2017 2017-06-16 wydano decyzję
2017-06-16 2017-07-17 OŚR.VI.613.78.2017 2017-06-16 wydano decyzję
2017-06-14 2017-07-14 OŚR.VI.613.82.2017 2017-06-14 wydano decyzję
2017-06-07 2017-07-07 OŚR.VI.613.71.2017 2017-06-07 wydano decyzję
2017-06-07 2017-08-07 OŚR.VI.613.73.2017 2017-06-07 wydano decyzję
2017-06-07 2017-07-07 OŚR.VI.613.72.2017 2017-06-07 wydano decyzję
2017-06-07 2017-08-07 OŚR.VI.613.75.2017 2017-06-07 wydano decyzję
2017-06-07 2017-07-07 OŚR.VI.613.74.2017 2017-06-07 wydano decyzję
2017-05-30 2017-07-31 OŚR.VI.613.68.2017 2017-05-30 wydano decyzję
2017-05-30 2017-07-31 OŚR.VI.613.70.2017 2017-05-30 wydano decyzję
2017-05-30 2017-07-31 OŚR.VI.613.69.2017 2017-05-30 wydano decyzję
2017-05-24 2017-06-26 OŚR.VI.613.65.2017 2017-05-24 wydano decyzję
2017-05-18 2017-06-19 OŚR.VI.613.62.2017 2017-05-18 wydano decyzję odmowy
2017-05-18 2017-06-19 OŚR.VI.613.63.2017. 2017-05-18 wydano decyzję
2017-05-18 2017-06-19 OŚR.VI.613.64.2017 2017-05-18 wydano decyzję
2017-04-21 2017-05-22 OŚR.VI.613.41.2017 2017-04-21 wydano decyzję
2017-04-18 2017-05-18 OŚR.VI.613.60.2017 2017-04-18 wydano decyzję
2017-04-18 2017-05-18 OŚR.VI.613.61.2017 2017-04-18 wydano decyzję
2017-04-18 2017-05-18 OŚR.VI.613.59.2017 2017-04-18 wydano decyzję
2017-04-13 2017-05-15 OŚR.VI.613.58..2017 2017-04-13 wydano decyzję
2017-04-11 2017-05-11 OŚR.VI.613.57.2017 2017-04-11 wydano decyzję
2017-04-11 2017-05-11 RG.6131.29.1.2017 2017-04-11 badanie kompletności pisma
2017-04-11 2017-05-11 RG.6131.30.1.2017 2017-04-11 badanie kompletności pisma
2017-04-11 2017-05-11 RG.6131.31.1.2017 2017-04-11 badanie kompletności pisma
2017-04-06 2017-05-08 OŚR.VI.613.52.2017 2017-04-06 wydano decyzję
2017-04-06 2017-05-08 OŚR.VI.613.53.2017 2017-04-06 wydano decyzję
2017-04-05 2017-05-05 OŚR.VI.613.51.2017 2017-04-05 wydano decyzję
2017-04-03 2017-05-03 OŚR.VI.613.50.2017 2017-04-03 wydano decyzję
2017-03-31 2017-04-28 OŚR.VI.613.49.2017 2017-03-31 wydano decyzję
2017-03-31 2017-07-28 OŚR.VI.613.47.2017 2017-03-31 wydano decyzję
2017-03-31 2017-05-30 OŚR.VI.613.48.2017 2017-03-31 wydano decyzję
2017-03-28 2017-04-27 OŚR.VI.613.46.1.2017 2017-03-28 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2017-03-24 2017-04-24 OŚR.VI.613.45.2017 2017-03-24 wydano decyzję
2017-03-23 2017-04-24 OŚR.VI.613.39.2017 2017-03-23 wydano decyzję
2017-03-23 2017-04-24 OŚR.VI.613.42.2017 2017-03-23 wydano decyzję
2017-03-23 2017-04-24 OŚR.VI.613.43.2017 2017-03-23 wydano decyzję
2017-03-23 2017-04-24 OŚR.VI.613.44.2017 2017-03-23 wydano decyzję
2017-03-23 2017-04-24 OŚR.VI.613.40.2017 2017-03-23 badanie kompletności pisma
2017-03-22 2017-03-23 OŚR-VI.6160.15.2017 2017-03-22 wydano decyzję
2017-03-20 2017-05-19 OŚR.VI.613.36.2017 2017-03-20 wydano decyzję
2017-03-20 2017-04-19 OŚR.VI.613.37.2017 2017-03-20 wydano decyzję
2017-03-17 2017-04-18 OŚR.VI.613.34.2017 2017-03-17 wydano decyzję
2017-03-17 2017-04-17 OŚR.VI.613.35.2017 2017-03-17 wydano decyzję
2017-03-17 2017-04-17 OŚR.VI.613.33.2017 2017-03-17 przekazano wg właściwości
2017-03-09 2017-05-08 OŚR.VI.613.32.2017 2017-03-09 wydano decyzję
2017-03-09 2017-05-08 OŚR.VI.613.31.2017. 2017-03-09 wydano decyzję
2017-03-09 2017-05-08 OŚR.VI.613.29.2017 2017-03-09 wydano decyzję
2017-03-09 2017-05-08 OŚR.VI.613.30.2017 2017-03-09 wydano decyzję
2017-03-09 2017-05-08 OŚR.VI.613.27.2017 2017-03-09 wydano decyzję
2017-03-09 2017-05-08 OŚR.VI.613.28.2017. 2017-03-09 wydano decyzję
2017-03-06 2017-04-05 OŚR.VI.613.24.2017 2017-03-06 wydano decyzję
2017-03-03 2017-04-03 OŚR.VI.613.23.2017 2017-03-03 wydano decyzję
2017-03-03 2017-04-03 OŚR.VI.613.22.2017. 2017-03-03 wydano decyzję
2017-03-02 2017-04-03 OŚR.VI.613.21.2017 2017-03-02 wydano decyzję
2017-02-28 2017-03-30 OŚR.VI.613.18.2017 2017-02-28 przekazano wg właściwości
2017-02-28 2017-03-30 OŚR.VI.613.20.2017 2017-02-28 wydano pismo
2017-02-28 2017-03-30 OŚR.VI.613.19.2017 2017-02-28 wydano decyzję
2017-02-24 2017-04-25 OŚR.VI.613.16.2017 2017-02-24 wydano decyzję
2017-02-23 2017-04-24 OŚR.VI.613.15.2017 2017-02-23 wydano decyzję
2017-02-21 2017-03-23 OŚR.VI613.14.2017 2017-02-21 wydano decyzję
2017-02-17 2017-03-20 OŚR.VI.613.13.2017 2017-02-17 wydano decyzję
2017-02-13 2017-03-15 OŚR.VI.613.12.2017 2017-02-13 wydano decyzję
2017-02-10 2017-03-13 OŚR.VI.613.11.2017 2017-02-10 wydano decyzję
2017-02-09 2017-03-13 OŚR.VI.613.10.2017 2017-02-09 wydano decyzję
2017-02-07 2017-03-09 OŚR.VI.613.7.2017 2017-02-07 wydano decyzję
2017-02-07 2017-03-09 OŚR.VI.613.8.2017 2017-02-07 wydano decyzję
2017-02-07 2017-03-09 OŚR.VI.613.9.2017 2017-02-07 wydano decyzję
2017-01-30 2017-03-01 OŚR.VI.613.6.2017 2017-01-30 wydano decyzję
2017-01-25 2017-02-24 OŚR.VI.613.5.2017 2017-01-25 wydano decyzję
2017-01-24 2017-02-23 OŚR.VI.613.4.2017 2017-01-24 wydano decyzję
2017-01-03 2017-02-02 OŚR.VI.613.2.2017 2017-01-03 wydano decyzję
2017-01-03 2017-02-02 OŚR.VI.613.1.2017 2017-01-03 wydano decyzję
2016-12-30 2017-01-30 OŚR.VI.613.160.2016 2016-12-30 wydano decyzję
2016-12-23 2017-01-23 OŚR.VI.613.156.2016 2016-12-23 badanie kompletności pisma
2016-12-23 2017-01-23 OŚR.VI.613.158.2016 2016-12-23 wydano decyzję
2016-12-23 2017-01-23 OŚR.VI.613.159.2016 2016-12-23 wydano decyzję
2016-12-23 2017-01-23 OŚR.VI.613.157.2016 2016-12-23 wydano decyzję
2016-12-21 2017-01-20 OŚR.VI.613.155.2016 2016-12-21 wydano decyzję
2016-12-21 2017-01-20 OŚR.VI.613.146.2016 2016-12-21 wydano decyzję
2016-12-08 2017-02-06 OŚR.VI.613.153.2016 2016-12-08 wydano decyzję
2016-12-06 2017-01-05 OŚR.VI.613.148.2016 2016-12-06 wydano decyzję
2016-12-06 2017-01-05 OŚR.VI.613.151.2016 2016-12-06 wydano decyzję
2016-12-06 2017-01-05 OŚR.VI.613.150.2016 2016-12-06 wydano decyzję
2016-12-06 2017-01-05 OŚR.VI.613.149.2016 2016-12-06 wydano decyzję
2016-12-06 2017-01-05 OŚR.VI.613.147.2016 2016-12-06 wydano decyzję
2016-12-06 2017-01-05 OŚR.VI.613.152.2016 2016-12-06 wydano decyzję
2016-11-30 2017-01-30 OŚR.VI.613.145.2016. 2016-11-30 wydano decyzję
2016-11-29 2016-12-29 OŚR.VI.613.144.2016 2016-11-29 wydano decyzję
2016-11-23 2016-12-23 OŚR.VI.613.143.2016 2016-11-23 wydano decyzję
2016-11-23 2016-12-23 OŚR.VI.613.142.2016 2016-11-23 wydano decyzję
2016-11-22 2016-12-22 OŚR.VI.613.141.2016. 2016-11-22 wydano decyzję
2016-11-16 2017-01-16 OŚR.VI.613.140.2016 2016-11-16 wydano decyzję
2016-11-08 2017-01-09 OŚR.VI.613.139.2016 2016-11-09 wydano decyzję
2016-11-07 2017-01-10 OŚR.VI.613.137.2016 2016-11-07 wydano decyzję
2016-11-04 2016-12-05 OŚR.VI.613.136.2016 2016-11-04 wydano decyzję
2016-11-03 2017-01-02 OŚR.VI.613.138.2016 2016-11-03 wydano decyzję
2016-10-26 2016-11-25 OŚR.VI.613.134.2016 2016-10-26 wydano decyzję
2016-10-21 2016-12-20 OŚR.VI.613.133.2016. 2016-10-21 wydano decyzję
2016-10-21 2016-12-20 OŚR.VI.613.132.2016. 2016-10-21 wydano decyzję
2016-10-21 2016-12-20 OŚR.VI.613.131.2016. 2016-10-21 wydano decyzję
2016-10-20 2016-12-19 OŚR.VI.613.130.2016 2016-10-20 wydano decyzję
2016-09-29 2016-10-14 OŚR.VI.613.124.2016 2016-09-29 decyzja odmowna
2016-09-29 2016-10-14 OŚR.VI.613.126.2016 2016-09-29 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-09-29 2016-10-14 OŚR.VI.613.125.2016 2016-09-29 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-09-29 2016-11-28 OŚR.VI.613.127.2016 2016-09-29 wydano decyzję
2016-09-20 2016-10-20 OŚR.VI.613.122.2016 2016-09-20 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-09-19 2016-10-19 OŚR.VI.613.123.2016 2016-09-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-09-08 2016-09-14 OŚR.VI.613.120.2016 2016-09-08 decyzja odmowna
2016-09-08 2016-09-14 OŚR.VI.613.119.2016 2016-09-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-09-08 2016-10-10 RGK.6131.93.2016 2016-09-08 badanie kompletności pisma
2016-09-08 2016-10-10 OŚR.VI.613.116.2016 2016-09-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-09-08 2016-10-07 OŚR.VI.613.117.2016 2016-09-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-08-31 2016-10-03 OŚR.VI.613.114.2016 2016-08-31 decyzja odmowna
2016-08-30 2016-09-05 OŚR.VI.613.110.2016 2016-08-30 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-08-30 2016-09-30 OŚR.VI.613.109.2016 2016-08-30 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-08-30 2016-10-07 OŚR.VI.613.115.2016 2016-08-30 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-08-29 2016-09-06 OŚR.VI.613.112.2016 2016-08-29 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-08-23 2016-08-24 OŚR.VI.613.97.2016 2016-08-23 badanie kompletności pisma
2016-08-23 2016-08-24 OŚR.VI.613.96.2016 2016-08-23 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-08-22 2016-09-06 OŚR.VI.613.106.2016 2016-09-22 decyzja odmowna
2016-08-22 2016-09-06 OśR.VI.613.105.2016 2016-08-22 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-08-22 2016-09-20 OŚR.VI.613.107.2016 2016-08-22 badanie kompletności pisma
2016-08-22 2016-09-22 OŚR.VI.613.2016 2016-08-22 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-08-17 2016-09-05 OŚR.VI.613.100.2016 2016-08-17 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-08-17 2016-09-19 OŚR.VI.613.101.2016 2016-08-17 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-08-17 2016-09-19 OŚR.VI.613.102.2016 2016-08-17 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-08-17 2016-09-05 OŚR.VI.613.104.2016 2016-08-17 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-08-17 2016-10-10 OŚR.VI.613.103.2016 2016-11-02 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-08-09 2016-09-06 OSR.VI.613.99.2016 2016-08-09 decyzja odmowna
2016-07-25 2016-07-27 OŚR.VI.613.93.2016 2016-07-25 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-07-22 2016-08-04 OŚR.VI.613.92.2016 2016-07-22 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-07-22 2016-08-22 OŚR.VI.613.91.2016 2016-07-22 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-07-19 2016-07-27 OŚR.VI.613.89.2016 2016-07-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-07-19 2016-07-27 OŚR.VI.613.87.2016 2016-07-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-07-19 2016-08-04 OŚR.VI.613.88.2016 2016-07-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-07-19 2016-08-03 OŚR.VI.613.90.2016 2016-07-19 decyzja odmowna
2016-06-23 2016-07-05 OŚR.VI.613.82.2016 2016-06-23 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-06-08 2016-07-05 OŚR.VI.613.81.2016 2016-06-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-06-08 2016-08-09 OŚR.VI.613.80.2016 2016-07-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-05-31 2016-06-28 OŚR.VI.613.79.2016 2016-05-31 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-05-20 2016-05-24 OŚR.VI.613.74.2016 2016-05-20 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-05-20 2016-05-24 OŚR.VI.613.75.2016 2016-05-20 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-05-13 2016-07-22 OŚR.VI.613.73.3.2016 2016-05-13 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-05-13 2016-06-13 OŚR.VI.613.73.4.2016 2016-05-13 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-05-13 2016-07-22 OŚR.VI.613.73.5.2016 2016-05-13 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-05-13 2016-10-07 OŚR.VI.613.73.6.2016 2016-05-13 decyzja odmowna
2016-05-10 2016-05-25 OŚR.VI.613.72.2016 2016-05-10 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-05-10 2016-07-05 OŚr.Vi.613.71.2016 2016-05-10 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-04-29 2016-05-24 OŚR.VI.613.70.2016 2016-04-29 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-04-27 2016-07-04 OŚR.VI.613.69.2016 2016-04-27 decyzja odmowna
2016-04-25 2016-05-06 OŚR.VI.613.68.2016 2016-04-25 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-04-13 2016-04-19 OŚR.VI.613.59.2016 2016-04-13 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-04-11 2016-04-21 OŚR.VI.613.61.2016 2016-04-11 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-04-05 2016-05-05 OŚR.VI.613.57.2016 2016-04-05 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-04-05 2016-05-20 OŚR.VI.613.65.2016 2016-04-05 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-04-04 2016-04-28 OŚR.VI.613.63.2016 2016-04-04 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-04-04 2016-05-31 OŚR.VI.613.64.2016 2016-06-09 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-04-04 2016-06-09 OŚR.VI.613.62.2016 2016-04-04 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-03-18 2016-03-29 OŚR.VI.613.51.2016 2016-03-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-03-15 2016-03-31 OŚR.VI.613.53.2016 2016-03-15 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-03-14 2016-04-18 OŚR.VI. 613.49.2016 2016-03-14 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-03-14 2016-03-31 OŚR.VI.613.54.2016 2016-03-14 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-03-14 2016-04-14 OŚR.VI.613.55.2016 2016-03-14 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-03-03 2016-04-04 OŚR.VI.613.52.2016 2016-03-03 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-02-29 2016-05-02 OŚR.VI.613.50.2016 2016-02-29 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-02-24 2016-02-26 OŚR.VI.613.44.2016 2016-02-24 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-02-18 2016-02-25 OŚR.VI.613.43.2.016 2016-02-18 decyzja odmowna
2016-02-17 2016-03-17 OŚR.VI.613.46.2016 2016-02-17 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-02-17 2016-05-20 OŚR.VI.613.48.2016 2016-02-17 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-02-15 2016-03-14 OŚR.VI.613.41.2016 2016-02-15 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-02-12 2016-02-25 OŚR.VI.613.42.2015 2016-02-12 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-02-10 2016-02-11 OŚR.VI.613.31.2016 2016-02-10 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-02-10 2016-02-18 OŚR.VI.613.39.2016 2016-02-10 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-02-10 2016-02-18 OŚR.VI.613.38.2016 2016-02-10 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-02-10 2016-03-10 OŚR.VI.613.33.2016 2016-02-10 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-02-10 2016-03-10 OŚR.VI.613.34.2016 2016-02-10 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-02-10 2016-03-29 OŚR.VI.613.2016 2016-02-10 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-02-05 2016-03-07 OŚR.VI.613.30.2016 2016-02-05 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-02-05 2016-02-15 OŚR.VI.613.26.2016 2016-02-05 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-02-05 2016-03-15 OŚR.VI.613.25.2016 2016-02-05 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-02-05 2016-03-15 OŚR.VI.613.27.2016 2016-02-05 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-02-05 2016-03-10 OŚR.VI.613.22.2016 2016-02-05 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-02-05 2016-03-15 OŚR.VI.613.29.2016 2016-02-05 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-02-05 2016-02-29 OŚR.VI. 613.45.2016 2016-02-05 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-02-05 2016-03-07 OŚR.VI.613.23.2016 2016-02-05 badanie kompletności pisma
2016-02-05 2016-03-29 OŚR.VI.613.28.2016 2016-02-05 badanie kompletności pisma
2016-02-02 2016-02-12 OŚR.VI.613.21.2016 2016-02-02 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-01-28 2016-03-17 OŚR.613.19.2016 2016-01-28 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-01-28 2016-01-28 OŚR.VI.613.277.2015 2016-01-28 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-01-28 2016-02-02 OŚR.VI.613.20.2016 2016-01-28 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-01-25 2016-02-25 OŚR.VI.613.13.2016 2016-01-25 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-01-22 2016-02-22 OŚR.VI. 613.18.2016 2016-01-22 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-01-21 2016-02-22 OŚR.VI.613.8.2016 2016-01-21 decyzja odmowna
2016-01-21 2016-02-22 OŚR.VI.613.9.2016 2016-01-21 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-01-21 2016-02-08 OŚR.VI.613.14.2016 2016-01-21 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-01-21 2016-02-11 OŚR.VI.613.10.2016 2016-01-21 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-01-21 2016-02-22 OŚR.VI.613.12.2016 2016-01-21 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-01-21 2016-02-18 OŚR.VI.613.36.2016 2016-01-21 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-01-20 2016-02-02 OŚR.VI.613.11.2016 2016-01-20 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-01-19 2016-02-19 OŚR. VI. 613.7.2016 2016-01-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-01-18 2016-02-02 OŚR.VI.613.6.2016 2016-01-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-01-15 2016-02-08 OŚR.VI.613.5.2016 2016-01-15 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-01-11 2016-01-21 OŚR.VI.613.3.2016 2016-01-11 badanie kompletności pisma
2016-01-11 2016-01-15 OŚR.VI.613.2016 2016-01-11 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-01-11 2016-01-15 OŚR.VI.613.4.2016 2016-01-11 decyzja udzielenia zezwolenia
2016-01-11 2016-02-23 OŚR.VI.613.2.2016 2016-01-11 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-12-29 2016-01-29 OŚR.VI.613.278.2015 2015-12-28 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-12-29 2016-01-29 OŚR.VI.613.282.2015 2015-12-29 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-12-29 2016-01-29 OŚR.VI.613.283.2015 2015-12-29 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-12-29 2016-01-29 OŚR.VI.613.279.2016 2015-12-29 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-12-29 2016-01-29 OŚR.VI.613.281.2015 2015-12-29 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-12-29 2016-01-29 OŚR.VI.613.280.2015 2015-12-29 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-12-28 2016-01-28 OŚR.VI.613.271.2015 2015-12-28 wydano decyzję
2015-12-28 2016-01-28 OŚR.VI.613.284.2015 2015-12-28 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-12-22 2016-01-22 OŚR.VI.613.269.2015 2015-12-22 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-12-17 2016-01-18 OŚR.VI.613.276.2015 2015-12-17 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2015-12-16 2016-01-18 GK.6131.124.2015 2015-12-16 badanie kompletności wniosku
2015-12-16 2016-01-18 GK.6131.125.2015 2015-12-16 badanie kompletności wniosku
2015-12-16 2016-01-18 GK.6131.123.2015 2015-12-16 badanie kompletności wniosku
2015-12-16 2016-01-18 OŚR.VI.613.263.2015 2015-12-16 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-12-14 2016-02-23 OŚR.VI.613.274.2015 2015-12-14 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-12-11 2016-01-11 OŚR.VI.613.272.2015 2015-12-11 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-12-10 2016-01-11 RGPK.6130.149.1.2015 2015-12-10 badanie kompletności wniosku
2015-12-10 2016-01-11 OŚR.VI.267.2015 2015-12-10 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-12-09 2016-01-11 IK.6164.93.2015.RJ/1 2015-12-09 badanie kompletności wniosku
2015-12-09 2016-01-11 OŚR.VI.613.266.2015 2015-12-09 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-12-04 2016-01-04 OŚR.VI.613.275.2015 2015-12-04 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-12-02 2015-12-08 OŚR-VI.613.255.2015 2015-12-02 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-12-02 2015-12-08 OŚR-VI.613.256.2015 2015-12-02 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-12-02 2015-12-08 OŚR-VI.613.254.2015 2015-12-02 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-12-02 2015-12-02 RG.6131.134.1.2015 2016-01-04 badanie kompletności wniosku
2015-11-30 2015-12-09 OŚR-VI.613.252.2015 2015-11-30 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-11-30 2015-12-10 OŚR-VI.613.253.2015 2015-11-30 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-11-27 2015-12-08 OŚR-VI.613.251.2015 2015-11-27 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-11-26 2015-12-21 OŚR-VI.613.247.2015 2015-11-26 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-11-23 2015-12-21 OŚR-VI.613.243.2015 2015-11-23 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-11-23 2015-12-10 OŚR-VI.613.244.2015 2015-11-23 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-11-23 2015-12-10 OŚR-VI.613.245.2015 2015-12-10 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-11-23 2015-12-16 OŚR-VI.613.246.2015 2015-11-23 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-11-20 2015-12-09 OŚR-VI-613.242.1.2015 2015-11-20 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-11-19 2015-12-09 OŚR-VI.613.239.2015 2015-11-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-11-19 2015-12-10 OŚR-VI.613.241.2015 2015-11-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-11-19 2015-12-10 OŚR-VI.613.240.2015 2015-11-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-11-12 2015-12-14 OŚR.VI.613.237.2015 2015-11-12 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-11-03 2015-12-02 RG.6131.118.1.2015 2015-11-02 badanie kompletności pisma
2015-11-02 2015-12-02 OŚR-613.234.2015 2015-11-02 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-10-29 2015-11-18 OŚR-VI.613.226.2015 2015-10-29 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-10-29 2015-11-18 OŚR-VI.613.228.2015 2015-10-29 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-10-29 2015-11-18 OŚR-VI.613.229.2015 2015-10-29 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-10-29 2015-11-18 OŚR-VI.613.230.2015 2015-10-29 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-10-29 2015-11-29 IK.6164.79.2015.RJ/1 2015-10-29 badanie kompletności wniosku
2015-10-29 2015-11-29 OŚR-VI.613.233.2015 2015-10-29 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-10-29 2015-11-29 OŚR-VI.613.232.2015 2015-10-29 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-10-29 2015-11-29 RGPK.6130.127.1.2015 2015-10-29 badanie kompletności wniosku
2015-10-29 2015-11-18 OŚR-VI.613.227.2015 2015-10-29 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-10-29 2015-11-23 OŚR-VI.613.235.2015 2015-10-29 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-10-29 2015-11-23 OŚR-VI.613.236.2015 2015-10-29 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-10-23 2015-11-18 OŚR-VI.613.225.2015 2015-10-23 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-10-21 2015-11-03 OŚR-VI.613.221.2015 2015-10-21 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-10-20 2015-11-13 OŚR-VI.613.222.2015 2015-10-20 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-10-20 2015-11-19 OŚR.VI.613.223.2015 2015-12-18 wydano decyzję
2015-10-20 2015-11-19 OŚR.VI.613.224.2015 2015-12-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-10-16 2015-11-13 OŚR-VI.613.215.2015 2015-10-16 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-10-16 2015-11-13 OŚR-VI.613.216.2015 2015-10-16 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-10-16 2015-11-24 OŚR-VI.613.217.2015 2015-10-16 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-10-16 2015-11-13 OŚR-VI.613.218.2015 2015-10-16 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-10-16 2015-11-16 RRG.OŚ.6131.116.2015 2015-10-16 badanie kompletności wniosku
2015-10-16 2015-11-16 RRG.OŚ.6131.117.2015 2015-10-16 badanie kompletności wniosku
2015-10-15 2015-11-13 OŚR-VI.613.214.2015 2015-10-15 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-10-15 2015-11-06 OŚR-VI.613.213.2015 2015-10-15 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-10-13 2015-08-29 OŚR-VI.613.159.2015 2015-10-13 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-10-13 2015-09-30 OŚR-VI.613.170.2015 2015-10-13 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-10-13 2015-10-12 OŚR-VI.613.176.2015 2015-10-13 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-10-13 2015-11-13 OŚR-VI.613.211.2015 2015-10-13 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-10-13 2015-12-18 OŚR-VI.613.212.2015 2015-10-13 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-10-09 2015-11-05 OŚR-VI.613.206.2015 2015-10-09 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-10-09 2015-11-04 OŚR-VI.613.207.2015 2015-10-09 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-10-09 2015-11-05 OŚR-VI.613.208.2015 2015-10-09 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-10-09 2015-11-04 OŚR-VI.613.209.2015 2015-10-09 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-10-09 2015-11-04 OŚR-VI.613.210.2015 2015-10-09 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-10-08 2015-11-26 OŚR-VI.613.204.2015 2015-10-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-10-08 2015-10-27 OŚR-VI.613.205.2015 2015-10-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-10-06 2015-11-10 OŚR-VI.613.202.2015 2015-10-06 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-10-05 2015-12-18 OŚR-VI.613.201.2015 2015-10-05 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-10-05 2015-11-05 RG.6131.120.1.2015 2015-10-05 badanie kompletności wniosku
2015-10-02 2015-10-16 OŚR-VI.613.177.2015 2015-10-02 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-10-02 2015-11-02 RG.6131.118.1.2015 2015-10-02 badanie kompletności wniosku
2015-10-01 2015-10-08 OŚR-VI.613.174.2015 2015-10-01 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-10-01 2015-10-08 OŚR-VI.613.175.2015 2015-10-01 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-10-01 2015-11-10 OŚR-VI.613.200.2015 2015-10-01 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-09-29 2015-10-01 OŚR-VI.613.171.2015 2015-09-29 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-09-28 2015-08-24 OŚR-VI.613.158.2015 2015-09-28 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-09-25 2015-11-07 OŚR-VI.613.199.2015 2015-09-25 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-09-24 2015-09-21 OŚR-VI.613.166.2015 2015-09-24 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-09-24 2015-09-25 OŚR-VI.613.168.2015 2015-09-24 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-09-23 2015-11-05 OŚR-VI.613.198.2015 2015-09-23 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-09-22 2015-11-05 OŚR-VI.613.197.2015 2015-09-22 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-09-17 2015-09-25 OŚR-VI.613.167.2015 2015-09-17 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-09-15 2015-10-15 OŚR.VI.613.193.2015 2015-09-15 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-09-15 2015-11-05 OŚR-VI.613.194.2015 2015-09-15 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-09-15 2015-11-05 OŚR-VI.613.195.2015 2015-09-15 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-09-15 2015-11-05 OŚR-VI.613.196.2015 2015-09-15 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-09-14 2015-10-14 IK.6164.66.2015.RJ/1 2015-09-14 badanie kompletności wniosku
2015-09-14 2015-12-18 OŚR.VI.613.2179.2015 2015-09-14 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-09-14 2015-10-14 IK.6164.65.2015.RJ/1 2015-09-14 badanie kompletności wniosku
2015-09-14 2015-10-14 IK.6164.64.2015.RJ/1 2015-09-14 badanie kompletności wniosku
2015-09-14 2015-10-14 IK.6164.63.2015.RJ/1 2015-09-14 badanie kompletności wniosku
2015-09-14 2015-10-14 IK.6164.62.2015.RJ/1 2015-09-14 badanie kompletności wniosku
2015-09-14 2015-10-14 IK.6164.61.2015.RJ/1 2015-09-14 badanie kompletności wniosku
2015-09-14 2015-10-14 IK.6164.60.2015.RJ/1 2015-09-14 badanie kompletności wniosku
2015-09-14 2015-10-14 IK.6164.59.2015.RJ/1 2015-09-14 badanie kompletności wniosku
2015-09-14 2015-10-14 IK.6164.58.2015.RJ/1 2015-09-14 badanie kompletności wniosku
2015-09-14 2015-10-14 IK.6164.57.2015.RJ/1 2015-09-14 badanie kompletności wniosku
2015-09-14 2015-10-14 IK.6164.56.2015.RJ/1 2015-09-14 badanie kompletności wniosku
2015-09-14 2015-10-14 IK.6164.55.2015.RJ/1 2015-09-14 badanie kompletności wniosku
2015-09-14 2015-11-04 OŚR-VI.613.191.2015 2015-09-14 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-09-14 2015-11-04 OŚR-VI.613.192.2015 2015-09-14 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-09-14 2015-12-18 OŚR-VI.613.186.2015 2015-09-14 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-09-04 2015-10-05 IGN.6131.71.2015.2 2015-09-04 badanie kompletności wniosku
2015-09-04 2015-10-05 b.d. 2015-09-04 badanie kompletności wniosku
2015-09-01 2015-10-01 RG.6131.84.1.2015 2015-09-01 badanie kompletności wniosku
2015-08-27 2015-09-28 RGPK.6130.99.1.2015 2015-08-27 badanie kompletności wniosku
2015-08-14 2015-08-17 OŚR-VI.613.156.2015 2015-08-14 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-08-14 2015-08-27 OŚR-VI.613.160.2015 2015-08-14 decyzja odmowna
2015-08-14 2015-08-28 OŚR-VI.613.161.2015 2015-08-14 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-08-11 2015-08-13 OŚR-VI.613.150.2015 2015-08-11 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-08-05 2015-09-04 IK.6131.69.2015.RJ/1 2015-08-05 badanie kompletności wniosku
2015-08-03 2015-08-10 OŚR-VI.613.146.2015 2015-08-03 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-08-03 2015-08-13 OŚR-VI.613.149.2015 2015-08-03 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-08-03 2015-08-17 OŚR-VI.613.154.2015 2015-08-03 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-07-31 2015-08-03 OŚR-VI.613.140.2015 2015-07-31 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-07-27 2015-08-17 OŚR-IV.613.155.2015 2015-07-27 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-07-23 2015-08-03 OŚR-VI.613.142.2015 2015-07-23 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-07-23 2015-08-03 OŚR-VI.613.143.2015 2015-07-23 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-07-22 2015-08-03 OŚR-VI.613.137.2015 2015-07-22 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-07-22 2015-08-03 OŚR-VI.613.138.2015 2015-07-22 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-07-22 2015-08-03 OŚR-VI.613.139.2015 2015-07-22 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-07-17 2015-06-15 OŚR-VI.613.96.2015 2015-07-17 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-07-03 2015-08-03 GK.6131.60.2015 2015-07-03 badanie kompletności wniosku
2015-07-03 2015-08-03 GK.6131.61.2015 2015-07-03 badanie kompletności wniosku
2015-07-01 2015-08-03 Nr OP.6131.103.2015 2015-07-01 badanie kompletności wniosku
2015-06-30 2015-07-15 OŚR.VI.613.127.2015 2015-06-30 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-06-30 2015-07-30 OŚR.VI.613.128.2015 2015-06-30 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-06-30 2015-07-30 OŚR.VI.613.129.2015 2015-06-30 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-06-30 2015-07-30 OŚR.VI.613.126.2015 2015-06-30 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-06-30 2015-07-30 OŚR.VI.613.124.2015 2015-06-30 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-06-30 2015-07-30 OŚR.VI.613.125.2015 2015-06-30 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-06-29 2015-06-30 OŚR.VI.613.130.2015 2015-06-29 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-06-26 2015-07-27 OŚR.VI.613.131.1.2015 oraz OŚR.VI.613.131.2.2015 2015-06-26 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-06-26 2015-07-15 OŚR.VI.613.135.2015 2015-06-26 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-06-26 2015-07-15 OŚR.VI.613.136.2015 2015-06-26 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-06-26 2015-07-15 OŚR.VI.613.132.2015 2015-06-26 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-06-26 2015-07-15 OŚR.VI.613.133.2015 2015-06-26 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-06-26 2015-07-27 OŚR.VI.613.134.2015 2015-06-26 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-06-25 2015-07-27 OŚR.VI.613.123.2015 2015-06-25 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-06-16 2015-06-29 OŚR.VI.613.121.2015 2015-06-16 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-06-12 2015-06-30 OŚR.VI.613.122.2015 2015-06-12 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-06-11 2015-06-15 OŚR.VI.613.119.2015 2015-06-11 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-06-08 2015-06-17 OŚR.VI.613.120.2015 2015-06-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-05-29 2015-06-18 OŚR.VI.613.116.2015 2015-05-29 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-05-29 2015-06-29 wycofany wniosek 2015-05-29 wycofanie wniosku
2015-05-29 2015-06-29 OŚR-VI.613.118.2015 2015-05-29 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-05-28 2015-06-12 OŚR.VI.613.114.2015 2015-05-28 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-05-28 2015-06-12 OŚR.VI.613.113.2015 2015-05-28 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-05-28 2015-06-12 OŚR.VI.613.112.2015 2015-05-28 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-05-28 2015-06-12 OŚR.VI.613.111.2015 2015-05-28 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-05-27 2015-06-11 OŚR.VI.613.109.2015 2015-05-27 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-05-27 2015-06-11 OŚR.VI.613.110.2015 2015-05-27 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-05-26 2015-06-12 OŚR.VI.613.104.2015 2015-05-26 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-05-26 2015-06-26 IK.6164.33.2015.RJ/1 2015-05-26 badanie kompletności wniosku
2015-05-26 2015-06-26 IK.6164.34.2015.RJ/1 2015-05-26 badanie kompletności wniosku
2015-05-26 2015-06-11 OŚR.VI.613.107.2015 2015-05-26 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-05-26 2015-06-11 OŚR.VI.613.108.2015 2015-05-26 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-05-26 2015-06-26 - 2015-05-26 badanie kompletności wniosku
2015-05-26 2015-06-26 OŚR.VI.613.115.2015- uzupeł. wniosku 2015-05-26 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2015-05-22 2015-06-05 UG.6131.44.2015.TCH 2015-05-22 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-05-21 2015-07-13 OŚR.VI.613.100.2015 2015-05-21 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-05-21 2015-06-10 OŚR.VI.613.102.2015 2015-05-21 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-05-18 2015-05-25 OŚR.VI.613.99.2015 2015-05-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-05-18 2015-05-27 OŚR.VI.613.98.2015 2015-05-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-05-18 2015-05-20 OŚR.VI.613.97.2015 2015-05-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-05-15 2015-06-10 OŚR.VI.613.94.2015 2015-05-15 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-05-15 2015-06-15 GK.6131.14.2015 2015-05-15 badanie kompletności wniosku
2015-05-11 2015-06-09 OŚR.VI.613.91.2015 2015-05-11 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-05-11 2015-06-29 OŚR.VI.613.92.2015 2015-05-11 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-05-11 2015-06-09 OŚR.VI.613.90.2015 2015-05-11 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-05-11 2015-06-11 OŚR.VI.613.93.2015 2015-05-11 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-05-05 2015-06-05 wezwano do uzupełnienia 2015-05-05 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2015-05-04 2015-06-04 IK.6164.28.2015.RJ/1 2015-05-04 badanie kompletności wniosku
2015-04-30 2015-05-11 OŚR.VI.613.77.2015 2015-04-30 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-04-28 2015-05-11 OŚR.VI.613.76.2015 2015-04-28 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-04-28 2015-04-28 OŚR.VI.613.70.2015 2015-04-28 badanie kompletności wniosku
2015-04-27 2015-05-27 IK.1511.2.2015.RJ/1 2015-04-27 badanie kompletności pisma
2015-04-24 2015-05-11 OŚR.VI.613.73.2015 2015-04-24 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-04-24 2015-05-11 OŚR.VI.613.74.2015 2015-04-24 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-04-20 2015-06-08 OŚR.VI.613.86.2015 2015-04-20 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-04-20 2015-05-21 OŚR.VI.613.85.2015 2015-04-20 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-04-20 2015-05-20 OŚR.VI.613.84.2015 2015-04-20 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-04-20 2015-05-20 OŚR.VI.613.83a.2015 2015-04-20 wystąpiono o uzgodnienie z organem współdziałającym
2015-04-20 2015-05-20 IK.6164.25.2015.RJ/1 2015-04-20 badanie kompletności wniosku
2015-04-17 2015-05-21 OŚR.VI.613.79.2015 2015-04-17 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-04-17 2015-05-21 OŚR.VI.613.78.2015 2015-04-17 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-04-17 2015-04-27 OŚR.VI.613.67.2015 2015-04-17 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-04-07 2015-05-07 OŚR.VI.613.72.2015 2015-04-07 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-03-30 2015-05-11 OŚR.VI.613.71.2015 2015-03-30 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-03-30 2015-04-30 OŚR.VI.613.60a.2015 2015-03-30 umorzono postępowanie
2015-03-26 2015-04-27 OP.6131.39.2015 2015-03-26 badanie kompletności wniosku
2015-03-18 2015-05-14 OŚR.VI.613.75.2015 2015-03-18 wydano decyzję
2015-03-16 2015-04-16 OŚR.VI.613.53.2015 2015-03-16 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-03-16 2015-04-14 OŚR.VI.613.54.2015 2015-03-16 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-03-16 2015-04-17 OŚR.VI.613.80.2.2015 2015-03-16 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-03-16 2015-06-11 OŚR.VI.613.80.2015 2015-03-16 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-03-16 2015-07-27 OŚR.VI.613.80.1.2015 2015-03-16 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-03-11 2015-04-13 OŚR.VI.613.52.2015 2015-03-11 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-03-11 2015-04-13 OŚR.VI.613.51.2015 2015-03-11 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-03-11 2015-04-13 OŚR.VI.613.50.2015 2015-03-11 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-03-05 2015-04-06 OŚR.VI.613.47.2015 2015-03-17 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2015-03-05 2015-04-27 OŚR.VI.613.68.2015 2015-03-05 badanie kompletności wniosku
2015-03-04 2015-04-06 OŚR.VI.613.45.2015 2015-03-16 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2015-03-04 2015-04-06 OŚR.VI.613.45.2015 2015-03-16 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2015-03-04 2015-06-17 OŚR.VI.613.55.2015 2015-03-04 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-02-27 2015-03-27 OŚR.VI.613.62.2015 2015-02-27 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-02-26 2015-03-26 OŚR.VI.613.45.2015 2015-03-12 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2015-02-26 2015-03-26 OŚR.VI.613.58.2015 2015-04-13 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-02-25 2015-03-23 RG.6131.17.1.2015 2015-03-12 badanie kompletności wniosku
2015-02-25 2015-03-12 OŚR.VI.42.2015 2015-03-12 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-02-23 2015-04-22 OŚR.VI.613.63.2015 2015-02-23 decyzja odmowna
2015-02-18 2015-03-18 wycofano wniosek 2015-02-18 wycofanie wniosku
2015-02-18 2015-03-18 IK.6164.6.2015.RJ/1 2015-02-18 badanie kompletności wniosku
2015-02-11 2015-03-11 OŚR-VI.613.25.2014 2015-02-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-02-11 2015-03-11 OŚR-VI.613.24.2015 2015-02-18 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2015-02-11 2015-04-28 OŚR.VI.613.69.2015 2015-02-13 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-02-11 2015-03-11 GK.6131.9.2015 2015-02-13 badanie kompletności wniosku
2015-02-09 2015-03-09 RGPK.6130.17.1.20 2015-02-09 badanie kompletności wniosku
2015-02-06 2015-03-06 IK.6164.8.2015.RJ/1 2015-02-06 badanie kompletności wniosku
2015-02-05 2015-03-05 IK.6164.7.2015.RJ/1 2015-02-05 badanie kompletności wniosku
2015-02-05 2015-03-05 IK.6164.5.2015.RJ/1 2015-02-05 badanie kompletności wniosku
2015-02-02 2015-03-02 RGPK.6130.9.1.2015 2015-02-02 badanie kompletności wniosku
2015-02-02 2015-03-12 OŚR.VI.613.44.2015 2015-02-02 wniosek bezprzedmiotowy
2015-01-30 2015-01-30 RGPK.6130.7.1.2015 2015-02-02 badanie kompletności wniosku
2015-01-29 0000-00-00 RGK6131.w.10.2015 2015-01-30 badanie kompletności wniosku
2015-01-28 2015-02-12 OŚR-VI.613.21.2015 2015-02-13 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-01-28 2015-02-16 OŚR-VI.613.233.2014 2015-01-18 decyzja odmowna
2015-01-28 2015-02-28 GK.6131.84.2014.2015 2015-01-30 badanie kompletności wniosku
2015-01-28 2015-02-28 GK.6131.3.2015 2015-01-30 badanie kompletności wniosku
2015-01-26 2015-02-26 OŚR-VI.613.15a.2015 2015-02-05 wystąpiono o uzgodnienie z organem współdziałającym
2015-01-23 2015-02-23 RGK6131.w.4.2015 2015-01-23 badanie kompletności wniosku
2015-01-23 2015-01-29 OŚR-VI.613.12.2015 2015-02-02 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-01-22 2015-02-16 OŚR-VI.613.23.2015 2015-02-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-01-20 2015-02-12 OŚR-VI.613.20.2015 2015-02-13 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-01-20 2015-02-10 OŚR-VI.613.19.2015 2015-02-13 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-01-20 2015-02-10 OŚR-VI.613.18.2015 2015-02-13 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-01-20 2015-02-10 OŚR-VI.613.17.2015 2015-02-13 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-01-20 2015-02-10 OŚR-VI.613.16.2015 2015-02-10 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-01-20 2015-02-20 OŚR-VI.613.14a.2015 2015-02-05 wystąpiono o uzgodnienie z organem współdziałającym
2015-01-20 2015-02-20 OŚR-VI.613.13a.2015 2015-02-05 wystąpiono o uzgodnienie z organem współdziałającym
2015-01-20 2015-02-16 OŚR-VI.613.22.2015 2015-02-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2015-01-14 2015-01-20 OŚR-VI.613.11.2015 2015-01-21 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-12-29 2015-01-19 OŚR-VI.613.10.2015 2015-01-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-12-23 2015-02-16 OŚR-VI.613.1a.2015 2015-02-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-12-19 2015-01-19 OŚR-VI.613.9.2015 2015-01-21 wydano decyzję
2014-12-19 2015-01-19 OŚR-VI.613.7.2015 2015-01-20 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-12-18 2015-01-15 OŚR-VI.613.6.2015 2015-01-20 wydano decyzję
2014-12-18 2015-01-15 OŚR-VI.613.8.2015 2015-01-21 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-12-17 2014-12-30 OŚR-VI.613.268.2014 2015-01-15 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-12-16 2015-01-14 OŚR-VI.613.3.2015 2015-01-15 decyzja odmowna
2014-12-15 2014-12-18 OŚR-VI.613.252.2014 2014-12-15 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-12-15 2014-12-22 OŚR-VI.613.254.2014 2014-12-23 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-12-12 2014-12-18 OŚR-VI.613.253.2014 2014-12-19 decyzja odmowna
2014-12-10 2015-01-26 OŚR-VI.613.249.2014 2015-01-27 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-12-09 2014-12-30 OŚR-VI.613.265.2014 2015-01-15 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-12-05 2015-01-20 OŚR-VI.613.248.2014 2015-01-21 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-12-05 2014-12-22 OŚR-VI.613.259.2014 2014-12-23 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-12-05 2015-01-26 OŚR-VI.613.250.2014 2015-01-27 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-12-04 2015-01-26 OŚR-VI.613.251.2014 2015-01-27 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-12-04 2014-12-22 OŚR-VI.613.260.2014 2014-12-23 wydano decyzję
2014-12-04 2014-12-22 OŚR-VI.613.255.2014 2014-12-23 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-12-03 2015-01-03 IGK.6131.140.2014.2014.2 2014-12-03 badanie kompletności wniosku
2014-12-01 2015-03-01 OŚR-VI.613.262.2014 2015-01-14 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2014-12-01 2014-12-30 OŚR-VI.613.263.2014 2015-01-15 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-12-01 2014-12-22 OŚR-VI.613.256.2014 2014-12-23 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-12-01 2014-12-30 OŚR-VI.613.264.2014 2015-01-15 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-11-25 2015-01-05 OŚR-VI.613.2.2015 2015-01-14 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-11-20 2014-12-08 OSR-VI.613.247.2014 2014-12-10 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-11-19 2015-01-07 OŚR-VI.613.236.2014 2015-01-14 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-11-19 2014-12-02 OSR-VI.613.244.2014 2014-12-03 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-11-19 2015-01-07 OSR-VI.613.245.2014 2015-01-14 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-11-17 2014-11-26 OŚR-VI.613.239.2014 2014-12-01 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-11-17 2014-12-02 OSR-VI.613.243.2014 2014-12-03 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-11-17 2014-12-23 OŚR-VI.613.257.2014 2014-12-23 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-11-13 2014-11-26 OŚR-VI.613.237.2014 2014-12-01 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-11-13 2014-12-13 OŚR-VI.613.223.2014 2014-11-21 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2014-11-13 2014-12-01 OŚR-VI.613.241.2014 2014-12-02 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-11-12 2014-12-12 RGK613.155.2014 2014-12-15 wycofanie wniosku
2014-11-12 2014-12-12 RGK6131.W.134.2014 2014-11-20 wycofanie wniosku
2014-11-07 2014-12-23 OŚR-VI.613.225.2014 2014-12-23 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-11-07 2014-12-23 OŚR-VI.613.224.2014 2014-12-23 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-11-07 2014-11-26 OŚR-VI.613.238.2014 2014-12-01 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-11-07 2015-01-08 OŚR-VI.613.240.2014 2015-01-14 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-11-05 2014-12-31 OŚR-VI.613.235.2014 2015-01-14 wydano decyzję
2014-11-04 2015-01-08 OŚR-VI.613.242.2014 2015-01-14 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-10-31 2014-11-24 OŚR-VI.613.233.2014 2014-11-25 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-10-30 2014-12-23 OŚR-VI.613.222.2014 2014-12-23 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-10-30 2014-12-30 OŚR-VI.613.230.2014 2015-01-15 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-10-30 2014-12-23 OŚR-VI.613.220.2014 2014-12-12 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-10-29 2014-11-03 OŚR-VI.613.216.2014 2014-11-03 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-10-28 2014-11-18 OŚR-VI.613.221.2014 2014-11-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-10-24 2014-11-24 OŚR-VI.613.232.2014 2014-11-25 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-10-23 2014-12-30 OŚR-VI.613.227.2014 2015-01-14 wydano decyzję
2014-10-23 2014-11-20 OŚR-VI.613.231.2014 2014-11-25 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-10-23 2014-12-30 OŚR-VI.613.228.2014 2015-01-14 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-10-23 2014-12-30 OŚR-VI.613.229.2014 2015-01-14 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-10-21 2014-10-29 OŚR-VI.613.215.2014 2014-10-31 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-10-21 2014-11-03 OŚR-VI.613.217.2014 2014-11-04 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-10-21 2014-11-04 OŚR-VI.613.218.2014 2014-11-04 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-10-16 2014-10-27 OŚR-VI.613.213.2014 2014-10-28 wydano decyzję
2014-10-16 2014-10-20 OŚR-VI.613.171.2014 2014-10-20 decyzja odmowna
2014-10-16 2014-10-27 OŚR-VI.613.214.2014 2014-10-29 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-10-14 2014-11-26 OŚR-VI.613.204.2014 2014-12-01 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-10-14 2014-11-26 OŚR-VI.613.203.2014 2014-12-01 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-10-14 2014-10-27 OŚR-VI.613.212.2014 2014-10-27 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-10-14 2014-11-25 OŚR-VI.613.201.2014 2014-11-25 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-10-09 2014-10-22 OŚR-VI.613.205.2014 2014-10-24 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-10-09 2014-10-23 OŚR-VI.613.210.2014 2014-10-24 wydano decyzję
2014-10-09 2014-10-23 OŚR-VI.613.211.2014 2014-10-24 wydano decyzję
2014-10-09 2014-11-09 OŚR-VI.613.198.2014 2014-10-15 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2014-10-08 2014-10-09 OŚR-VI.613.192.2014 2014-10-09 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-10-01 2014-11-26 OŚR-VI.613.202.2014 2014-12-01 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-09-30 2014-10-13 OŚR-VI.613.196.2014 2014-10-15 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-09-30 2014-10-13 OŚR-VI.613.197.2014 2014-10-15 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-09-26 2014-10-22 OŚR-VI.613.206.2014 2014-10-24 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-09-26 2014-10-22 OŚR-VI.613.209.2014 2014-10-24 wydano decyzję
2014-09-26 2014-10-22 OŚR-VI.613.207.2014 2014-10-24 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-09-26 2014-10-22 OŚR-VI.613.208.2014 2014-10-24 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-09-24 2014-10-20 OŚR-VI.613.200.2014 2014-10-22 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-09-23 2014-09-25 OŚR-VI.613.184.2014 2014-09-26 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-09-19 2014-10-13 OŚR-VI.613.195.2014 2014-10-15 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-09-19 2014-10-01 OŚR-VI.613.187.2014 2014-10-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-09-16 2014-10-16 OŚR-VI.613.199.2014 2014-10-22 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-09-16 2014-10-20 OŚR-VI.613.171.2014 2014-10-22 decyzja odmowna
2014-09-15 2014-09-29 OŚR-VI.613.185.2014 2014-10-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-09-15 2014-09-29 OŚR-VI.613.188.2014 2014-10-07 wydano decyzję
2014-09-15 2014-10-09 OŚR-VI.613.193.2014 2014-10-09 wydano decyzję
2014-09-15 2014-10-06 OP.6131.121.2014 2014-10-06 wycofanie wniosku
2014-09-15 2014-10-09 OŚR-VI.613.194.2014 2014-10-09 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-09-11 2014-11-17 OŚR-VI.613.186.2014 2014-11-17 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-09-10 2014-09-29 OŚR-VI.613.189.2014 2014-10-07 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-09-09 2014-09-16 OŚR-VI.613.169.2014 2014-09-17 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-09-08 2014-10-07 OŚR-VI.613.190.2014 2014-10-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-09-04 2014-09-15 OŚR-VI.613.168.2014 2014-09-15 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-09-04 2014-10-06 OŚR-VI.613.180.2014 2014-10-07 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-09-03 2014-10-07 OŚR-VI.613.191.2014 2014-10-09 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-09-03 2014-09-17 OŚR-VI.613.172.2014 2014-09-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-09-03 2014-09-17 OŚR-VI.613.173.2014 2014-09-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-09-03 2014-09-10 OŚR-VI.613.163.2014 2014-09-12 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-09-03 2014-09-10 OŚR-VI.613.165.2014 2014-09-12 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-09-02 2014-10-28 OŚR-VI.613.182.2014 2014-10-29 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-09-02 2014-10-20 OŚR-VI.613.181.2014 2014-10-22 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-09-01 2014-09-18 OŚR-VI.613.178.2014 2014-09-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-09-01 2014-09-09 OŚR-VI.613.162.2014 2014-09-12 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-09-01 2014-09-10 OŚR-VI.613.166.2014 2014-09-12 decyzja odmowna
2014-08-29 2014-09-17 OŚR-VI.613.175.2014 2014-09-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-08-28 2014-09-10 OŚR-VI.613.164.2014 2014-09-12 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-08-28 2014-09-28 UG.6131.70.2014.TCH 2014-09-01 badanie kompletności wniosku
2014-08-27 2014-09-18 OŚR-VI.613.177.2014 2014-09-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-08-27 2014-09-17 OŚR-VI.613.174.2014 2014-09-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-08-27 2014-09-10 OŚR-VI.6136.167.2014 2014-09-12 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-08-27 2014-09-18 OŚR-VI.613.176.2014 2014-09-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-08-26 2014-10-07 OŚR-VI.613.155.2014 2014-10-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-08-26 2014-10-07 OŚR-VI.613.154.2014 2014-10-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-08-26 2014-10-07 OŚR-VI.613.156.2014 2014-10-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-08-26 2014-09-03 OŚR-VI.613.160.2014 2014-09-04 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-08-26 2014-10-13 OŚR-VI.613.158.2014 2014-10-15 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-08-26 2014-10-07 OŚR-VI.613.157.2014 2014-10-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-08-26 2014-10-07 OŚR-VI.613.159.2014 2014-10-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-08-22 2014-10-02 OŚR-VI.613.152.2014 2014-10-09 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-08-14 2014-08-27 OŚR-VI.613.153.2014 2014-08-28 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-08-05 2014-08-18 OŚR-VI.613.148.2014 2014-08-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-08-05 2014-08-18 OŚR-VI.613.149.2014 2014-08-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-08-01 2014-08-12 OŚR-VI.613.145.2014 2014-08-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-08-01 2014-08-06 OŚR-VI.613.133.2014 2014-08-07 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-08-01 2014-08-05 OŚR-VI.613.129.2014 2014-08-06 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-07-29 2014-08-18 OŚR-VI.613.150.2014 2014-08-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-07-29 2014-08-18 OŚR-VI.613.147.2014 2014-08-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-07-29 2014-08-12 OŚR-VI.613.139.2014 2014-08-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-07-29 2014-08-12 OŚR-VI.613.138.2014 2014-08-18 badanie kompletności wniosku
2014-07-29 2014-08-18 OŚR-VI.613.146.2014 2014-08-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-07-29 2014-09-22 OŚR-VI.613.135.2014 2014-09-22 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-07-21 2014-08-04 OŚR-VI.613.127.2014 2014-08-04 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-07-21 2014-08-04 OŚR-VI.613.128.2014 2014-08-06 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-07-21 2014-09-17 OŚR-VI.613.126.2014 2014-09-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-07-21 2014-08-04 OŚR-VI.613.130.2014 2014-08-07 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-07-18 2014-09-18 OŚR-VI.613.121a.2014 2014-07-31 wystąpiono o uzgodnienie z organem współdziałającym
2014-07-18 2014-08-26 OŚR-VI.613.120.2014 2014-08-29 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-07-18 2014-08-11 OŚR-VI.613.137.2014 2014-08-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-07-18 2014-09-09 OŚR-VI.613.125.2014 2014-09-12 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-07-18 2014-08-12 OŚR-VI.613.141.2014 2014-08-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-07-18 2014-08-12 OŚR-VI.613.142.2014 2014-08-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-07-18 2014-08-12 OŚR-VI.613.143.2014 2014-08-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-07-18 2014-08-12 OŚR-VI.613.140.2014 2014-08-19 decyzja odmowna
2014-07-16 2014-09-09 OŚR-VI.613.123.2014 2014-09-12 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-07-15 2014-07-29 OŚR-VI.613.122.2014 2014-07-31 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-07-15 2014-09-09 OŚR-VI.613.124.2014 2014-09-12 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-07-15 2014-08-11 OŚR-VI.613.136.2014 2014-08-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-07-11 2014-08-05 OŚR-VI.613.131.2014 2014-08-07 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-07-09 2014-08-05 OŚR-VI.613.132.2014 2014-08-07 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-07-04 2014-07-14 OP.6131.89.2014 2014-07-14 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-06-24 2014-08-12 OŚR-VI.613.113.2014 2014-08-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-06-20 2014-06-25 OŚR-VI.613.110.2014 2014-06-26 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-06-13 2014-07-14 OŚR-VI.613.119.2014 2014-07-15 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-06-13 2014-07-10 OŚR-VI.613.117.2014 2014-07-14 wydano decyzję
2014-06-13 2014-07-07 OŚR-VI.613.114.2014 2014-07-10 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-06-11 2014-07-01 OŚR-VI.613.100.2014 2014-07-01 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-06-04 2014-06-23 OŚR-VI.613.106.2014 2014-06-25 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-06-03 2014-07-21 OŚR-VI.613.94.2014 2014-07-22 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-05-30 2014-06-23 OŚR-VI.613.104.2014 2014-06-25 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-05-30 2014-07-28 OŚR-VI.613.101.2014 2014-07-28 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-05-29 2014-07-28 OŚR-VI.613.99.2014 2014-07-28 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-05-29 2014-06-30 OŚR-VI.613.93.2014 2014-07-01 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-05-29 2014-07-28 OŚR-VI.613.98.2014 2014-07-28 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-05-29 2014-06-23 OŚR-VI.613.103.2014 2014-06-25 wydano decyzję
2014-05-27 2014-06-23 OŚR-VI.613.105.2014 2014-06-25 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-05-20 2014-06-25 OŚR-VI.613.88.2014 2014-06-26 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-05-16 2014-06-23 OŚR-VI.613.102.2014 2014-06-25 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-05-07 2014-05-13 OŚR-VI.613.81.2014 2014-05-15 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-05-05 2014-05-13 OŚR-VI.613.83.2014 2014-05-14 decyzja odmowna
2014-05-05 2014-05-19 OŚR-VI.613.86.2014 2014-05-20 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-04-30 2014-05-28 OŚR-VI.613.92.2014 2014-05-30 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-04-30 2014-05-26 OŚR-VI.613.90.2014 2014-05-30 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-04-29 2014-05-26 OŚR-VI.613.89.2014 2014-05-27 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-04-29 2014-05-26 OŚR-VI.613.91.2014 2014-05-30 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-04-29 2014-05-12 OŚR-VI.613.80.2014 2014-05-13 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-04-29 2014-06-23 OŚR-VI.613.84.2014 2014-06-25 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-04-28 2014-05-12 OŚR-VI.613.82.2014 2014-05-14 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-04-28 2014-05-28 OŚR-VI.613.79a.2014 2014-04-13 wystąpiono o uzgodnienie z organem współdziałającym
2014-04-28 2014-05-19 OŚR-VI.613.87.2014 2014-05-20 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-04-23 2014-05-06 OŚR-VI.613.74.2014 2014-05-08 wydano decyzję
2014-04-17 2014-05-05 OŚR-VI.613.l75.2014 2014-05-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-04-17 2014-04-24 OŚR-VI.613.69.2014 2014-04-25 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-04-16 2014-04-28 OŚR-VI.613.72.2014 2014-05-06 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-04-15 2014-05-15 IGK.6131.53.2014.1 2014-04-17 badanie kompletności wniosku
2014-04-14 2014-04-24 OŚR-VI.613.70.2014 2014-05-06 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-04-14 2014-06-03 OŚR-VI.613.64.2014 2014-06-03 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-04-14 2014-04-28 OŚR-VI.613.71.2014 2014-05-06 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-04-10 2014-04-22 OŚR-VI.613.65.2014 2014-04-24 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-04-10 2014-04-23 OŚR-VI.613.67.2014 2014-04-24 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-04-10 2014-04-22 OŚR-VI.613.66.2014 2014-04-24 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-04-09 2014-06-03 OŚR-VI.613.63.2014 2014-06-03 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-04-09 2014-04-23 OŚR-VI.613.68.2014 2014-04-24 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-04-01 2014-05-15 OŚR-VI.613.85.2014 2014-05-15 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-04-01 2014-06-20 OŚR-VI.613.61.2014-2 2014-05-30 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2014-03-31 2014-05-31 OŚR-VI.613.60.2014 2014-04-09 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2014-03-25 2014-04-07 OŚR-VI.613.57.2014 2014-04-10 decyzja odmowna
2014-03-25 2014-04-02 OŚR-VI.613.56.2014 2014-04-07 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-03-14 2014-04-07 OŚR-VI.613.59.2014 2014-04-10 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-03-14 2014-05-13 OŚR-VI.613.58.2014 2014-05-14 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-03-13 2014-03-20 OŚR-VI.613.41.2014 2014-03-21 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-03-13 2014-04-28 OŚR-VI.613.40.2014 2014-05-06 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-03-13 2014-03-24 OŚR-VI.613.47.2014 2014-03-27 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-03-13 2014-04-02 OŚR-VI.613.55.2014 2014-04-07 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-03-07 2014-03-24 OŚR-VI.613.49.2014 2014-03-27 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-03-07 2014-04-24 OŚR-VI.613.38.2014 2014-04-24 wydano decyzję
2014-03-07 2014-03-20 OŚR-VI.613.45.2014 2014-03-27 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-03-07 2014-03-28 OŚR-VI.613.51.2014 2014-04-02 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-03-07 2014-04-01 OŚR-VI.613.54.2014 2014-04-04 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-03-07 2014-03-31 OŚR-VI.613.53.2014 2014-04-03 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-03-07 2014-03-31 OŚR-VI.613.52.2014 2014-04-02 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-03-07 2014-03-28 OŚR-VI.613.50.2014 2014-04-02 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-03-05 2014-03-24 OŚR-VI.613.48.2014 2014-03-27 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-03-03 2014-03-24 OŚR-VI.613.46.2014 2014-03-27 wydano decyzję
2014-02-27 2014-03-24 OŚR-VI.613.42.2014 2014-03-24 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-02-27 2014-03-24 OŚR-VI.613.44.2014 2014-03-27 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-02-26 2014-04-28 OŚR-VI.613.39.2014 2014-05-06 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-02-26 2014-03-04 RGK.6131.47.2014 2014-03-04 wycofanie wniosku
2014-02-26 2014-03-24 OŚR-VI.613.43.2014 2014-02-27 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-02-26 2014-04-08 OŚR-VI.613.35.2014 2014-04-10 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-02-25 2014-04-07 OŚR-VI.613.33.2014 2014-04-10 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-02-24 2014-02-26 OŚR-VI.613.31.2014 2014-02-27 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-02-17 2014-02-26 OŚR-VI.613.32.2014 2014-02-27 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-02-17 2014-02-25 OŚR-VI.613.30.2014 2014-02-25 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-02-11 2014-02-20 OŚR-VI.613.28.2014 2014-02-24 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-01-30 2014-02-24 OŚR-VI.613.29.2014 2014-02-25 decyzja odmowna
2014-01-28 2014-03-20 OŚR-VI.613.22.2014 2014-03-25 decyzja odmowna
2014-01-28 2014-03-04 OŚR-VI.613.36.2014 2014-03-11 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-01-22 2014-03-31 OŚR-VI.613.23.2014 2014-04-02 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-01-20 2014-02-10 OŚR-VI.613.17.2014 2014-02-11 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-01-17 2014-02-18 OŚR-VI.613.27.2014 2014-02-20 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-01-17 2014-02-18 OŚR-VI.613.25.2014 2014-02-20 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-01-17 2014-02-18 OŚR-VI.613.26.2014 2014-02-20 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-01-14 2014-01-16 - 2014-01-16 przekazano wg właściwości
2014-01-13 2014-02-18 OŚR-VI.613.24.2014 2014-02-20 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-01-10 2014-01-22 OŚR-VI.613.16.2014 2014-01-30 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-01-10 2014-01-22 OŚR-VI.613.14.2014 2014-01-30 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-01-07 2014-02-19 OŚR-VI.613.3.2014 2014-02-20 decyzja udzielenia zezwolenia
2014-01-03 2014-01-20 OŚR-VI.613.10.2014 2014-01-21 wniosek bezprzedmiotowy
2013-12-31 2014-01-15 OŚR-VI.613.7.2014 2014-01-17 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-12-31 2014-01-15 OŚR-VI.613.6.2014 2014-01-17 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-12-30 2014-01-13 OŚR-VI.613.4.2014 2014-01-17 decyzja odmowna
2013-12-20 2014-01-14 OŚR-VI.613.1.2014 2014-01-16 decyzja odmowna
2013-12-17 2014-01-21 OŚR-VI.613.15.2014 2014-01-23 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-12-17 2014-01-15 OŚR-VI.613.9.2014 2014-01-17 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-12-17 2014-01-15 OŚR-VI.613.8.2014 2014-01-17 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-12-16 2014-01-15 OŚR-VI.613.5.2014 2014-01-17 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-12-10 2014-01-15 IGK.6131.135.2013.3 2014-01-15 wycofanie wniosku
2013-12-03 2014-01-14 OŚR-VI.613.2.2014 2014-01-16 wydano decyzję
2013-12-03 2013-12-30 OŚR-VI.613.262.2013 2014-01-03 wydano decyzję
2013-12-03 2013-12-30 OŚR-VI.613.263.2013 2014-01-03 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-12-03 2013-12-05 OŚR-VI.613.254.2013 2013-12-09 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-11-25 2014-01-13 OŚR-VI.613.252.2013 2014-01-13 wydano decyzję
2013-11-25 2013-12-16 OŚR-VI.613.258.2013 2013-12-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-11-22 2013-12-09 OŚR-VI.613.256.2013 2013-12-12 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-11-22 2014-01-22 OŚR-VI.613.251.2013 2014-01-23 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-11-22 2013-12-18 OŚR-VI.613.261.2013 2013-12-20 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-11-22 2013-11-28 OŚR-VI.613.244.2013 2013-11-29 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-11-21 2013-12-04 OŚR-VI.613.253.2013 2013-12-09 decyzja odmowna
2013-11-19 2013-12-02 OŚR-VI.613.249.2013 2013-12-05 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-11-18 2013-12-02 OŚR-VI.613.250.2013 2013-12-05 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-11-18 2013-12-17 OŚR-VI.613.260.2013 2013-12-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-11-18 2014-01-20 OŚR-VI.613.11.2014 2014-01-22 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-11-18 2014-01-21 OŚR-VI.613.13.2014 2014-01-23 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-11-18 2013-12-10 OŚR-VI.613.257.2013 2013-12-12 wydano decyzję
2013-11-13 2013-12-05 OŚR-VI.613.255.2013 2013-12-09 wydano decyzję
2013-11-13 2013-12-02 OŚR-VI.613.247.2013 2013-12-06 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-11-13 2013-11-28 OŚR-VI.613.246.2013 2013-11-29 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-11-13 2013-12-02 OŚR-VI.613.248.2013 2013-12-02 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-11-13 2013-11-25 OŚR-VI.613.238.2013 2013-11-26 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-11-13 2013-11-25 OŚR-VI.613.239.2013 2013-11-26 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-11-13 2014-01-13 OŚR-VI.613.234.2013 2014-01-13 wydano decyzję
2013-11-13 2013-11-27 OŚR-VI.613.245.2013 2013-11-29 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-11-12 2013-11-20 OŚR-VI.613.231.2013 2013-11-22 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-11-12 2013-12-30 OŚR-VI.613.235.2013 2014-01-03 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-11-05 2013-12-31 OŚR-VI.613.241.2013 2014-01-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-11-05 2013-11-26 OŚR-VI.613.243.2013 2013-11-28 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-11-05 2013-11-25 OŚR-VI.613.236.2013 2013-11-26 decyzja odmowna
2013-11-05 2013-11-26 OŚR-VI.613.242.2013 2013-12-02 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-11-05 2013-11-13 OŚR-VI.613.227.2013 2013-11-14 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-11-05 2013-11-13 OŚR-VI.613.228.2013 2013-11-14 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-10-30 2013-11-19 OŚR-VI.613.233.2013 2013-11-22 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-10-28 2013-11-14 OŚR-VI.613.230.2013 2013-11-15 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-10-28 2013-12-30 OŚR-VI.613.229.2013 2014-01-03 wydano decyzję
2013-10-28 2013-12-17 OŚR-VI.613.223.2013 2013-12-18 wydano decyzję
2013-10-23 2013-12-17 OŚR-VI.613.222.2013 2013-12-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-10-21 2013-11-13 OŚR-VI.613.226.2013 2013-11-14 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-10-21 2013-11-22 RGK6131.153.2013 2013-11-22 wycofanie wniosku
2013-10-21 2014-01-10 OŚR-VI.613.216.2013 2013-12-10 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-10-21 2014-01-21 OŚR-VI.613.217.2013 2013-12-10 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-10-21 2013-11-12 IGK.6131.76.2013.3 2013-11-12 wycofanie wniosku
2013-10-21 2013-11-19 OŚR-VI.613.232.2013 2013-11-25 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-10-21 2013-11-07 OŚR-VI.613.201.2013 2013-11-07 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-10-15 2013-11-12 OŚR-VI.613.225.2013 2013-11-13 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-10-11 2013-10-25 OŚR-VI.613.214.2013 2013-10-30 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-10-11 2014-01-11 OŚR-VI.613.215.2013 2013-12-10 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-10-10 2013-10-22 OŚR-VI.613.200.2013 2013-10-22 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-10-10 2013-11-07 OŚR-VI.613.224.2013 2013-11-07 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-10-10 2013-10-28 OŚR-VI.613.210.2013 2013-10-29 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-10-08 2013-10-28 OŚR-VI.613.213.2013 2013-10-30 decyzja odmowna
2013-10-07 2013-11-05 OŚR-VI.613.221.2013 2013-11-07 wydano decyzję
2013-10-07 2013-11-06 IK.6164.90.2013.RJ/1 2013-11-07 wycofanie wniosku
2013-10-07 2013-11-05 OŚR-VI.613.220.2013 2013-11-07 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-10-07 2013-11-07 IK.6164.79.2013.RJ/1 2013-10-07 badanie kompletności wniosku
2013-10-03 2013-10-28 OŚR-VI.613.2012.2013 2013-10-30 decyzja odmowna
2013-10-02 2013-10-28 OŚR-VI.613.211.2013 2013-10-29 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-09-27 2013-10-27 NWr6.761.48.2013.IW/2 2013-09-27 badanie kompletności wniosku
2013-09-26 2013-10-23 OŚR-VI.613.209.2013 2013-10-28 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-09-25 2013-10-08 OŚR-VI.613.189.2013 2013-10-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-09-25 2013-11-12 OŚR-VI.613.187.2013 2013-11-13 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-09-25 2013-11-12 OŚR-VI.613.186.2013 2013-11-13 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-09-25 2013-10-23 OŚR-VI.613.207.2013 2013-10-29 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-09-25 2013-10-23 OŚR-VI.613.208.2013 2013-10-29 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-09-25 2013-10-23 OŚR-VI.613.204.2013 2013-10-29 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-09-25 2013-10-23 OŚR-VI.613.206.2013 2013-09-29 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-09-25 2013-10-23 OŚR-VI.613.205.2013 2013-10-29 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-09-25 2013-12-02 OŚR-VI.613.202.2013 2013-12-02 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-09-24 2013-10-01 OŚR-VI.613.184.2013 2013-10-03 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-09-23 2013-11-12 OŚR-VI.613.188.2013 2013-11-13 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-09-23 2013-10-23 OŚR-VI.613.203.2013 2013-10-24 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-09-20 2013-11-18 OŚR-VI.613.193.2013 2013-11-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-09-20 2013-10-16 OŚR-VI.613.196.2013 2013-10-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-09-20 2013-10-16 OŚR-VI.613.197.2013 2013-10-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-09-20 2013-11-13 OŚR-VI.613.192.2013 2013-11-13 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-09-20 2013-10-16 OŚR-VI.613.199.2013 2013-10-18 wydano decyzję
2013-09-19 2013-10-16 OŚR-VI.613.198.2013 2013-10-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-09-18 2013-10-08 OŚR-VI.613.190.2013 2013-10-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-09-16 2013-09-23 OŚR-VI.613.183.2013 2013-09-24 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-09-13 2013-11-13 OŚR-VI.613.191.2013 2013-11-13 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-09-13 2013-10-11 OŚR-VI.613.194.2013 2013-10-16 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-09-13 2013-10-11 OŚR-VI.613.195.2013 2013-10-16 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-09-12 2013-09-16 IK.6164.65.2013.RJ/1 2013-09-16 przekazano wg właściwości
2013-09-12 2013-10-01 OŚR-VI.613.185.2013 2013-10-03 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-09-10 2013-10-28 OŚR-VI.613.179.2013 2013-10-29 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-09-10 2013-11-10 OŚR-VI.613.176.2013 2013-09-19 wezwanie do złożenia wyjaśnień
2013-09-10 2013-09-18 OŚR-VI.613.177.2013 2013-09-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-09-10 2013-09-23 OŚR-VI.613.181.2013 2013-09-24 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-09-10 2013-09-12 OŚR-VI.613.170.2013 2013-09-12 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-09-05 2013-09-10 OŚR-VI.613.169.2013 2013-09-11 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-09-05 2013-09-17 OŚR-VI.613.175.2013 2013-09-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-09-05 2013-09-12 OŚR-VI.613.172.2013 2013-09-13 wydano decyzję
2013-09-05 2013-09-09 OŚR-VI.613.164.2013 2013-09-10 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-09-02 2013-09-17 OŚR-VI.613.178.2013 2013-09-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-08-29 2013-09-23 OŚR-VI.613.180.2013 2013-09-24 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-08-29 2013-09-23 OŚR-VI.613.182.2013 2013-09-24 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-08-28 2013-09-04 OŚR-VI.613.156.2013 2013-09-04 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-08-26 2013-09-13 OŚR-VI.613.173.2013 2013-09-12 Udzielono wyjaśnienia
2013-08-26 2013-10-21 OŚR-VI.613.171.2013 2013-10-21 wycofanie wniosku
2013-08-26 2013-09-09 OŚR-VI.613.168.2013 2013-09-10 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-08-23 2013-10-16 OŚR-VI.613.163.2013 2013-10-16 wydano decyzję
2013-08-22 2013-10-15 OŚR-VI.613.157.2013 2013-10-15 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-08-22 2013-10-16 OŚR-VI.613.165.2013 2013-10-16 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-08-22 2013-09-04 OŚR-VI.613.159.2013 2013-09-05 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-08-21 2013-09-05 IK.6164.57.2013.RJ/1 2013-09-05 wycofanie wniosku
2013-08-16 2013-10-16 OŚR-VI.613.160.2013 2013-10-16 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-08-16 2013-10-16 OŚR-VI.613.161.2013 2013-10-16 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-08-16 2013-08-21 OŚR-VI.613.143.2013 2013-08-21 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-08-16 2013-10-08 OŚR-VI.613.155.2013 2013-10-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-08-14 2013-08-20 OŚR-VI.613.142.2013 2013-08-20 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-08-13 2013-09-04 OŚR-VI.613.162.2013 2013-09-05 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-08-09 2013-09-04 OŚR-VI.613.158.2013 2013-09-04 wydano decyzję
2013-08-09 2013-10-01 OŚR-VI.613.144.2013 2013-10-02 wydano decyzję
2013-08-09 2013-08-16 OŚR-VI.613.137.2013 2013-08-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-08-07 2013-08-26 OSR-VI.613.152.2013 2013-09-04 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-08-07 2013-08-26 OŚR-VI.613.153.2013 2013-09-04 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-08-06 2013-10-02 OŚR-VI.613.147.2013 2013-10-02 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-08-06 2013-09-13 OŚR-VI.1613.129.2013 2013-09-13 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-08-06 2013-08-16 OŚR-VI.613.136.2013 2013-08-16 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-08-02 2013-08-07 OŚR-VI.613.130.2013 2013-08-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-08-02 2013-08-30 OŚR-VI.613.154.2013 2013-09-04 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-08-01 2013-08-26 OŚR-VI.613.148.2013 2013-08-27 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-08-01 2013-09-24 OŚR-VI.613.141.2013 2013-09-24 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-08-01 2013-08-26 OŚR-VI.613.150.2013 2013-09-04 wydano decyzję
2013-08-01 2013-08-26 OŚR-VI.613.151.2013 2013-09-04 wydano decyzję
2013-08-01 2013-08-26 OŚR-VI.613.149.2013 2013-08-27 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-07-26 2013-08-16 OŚR-VI.613.138.2013 2013-08-20 wydano decyzję
2013-07-26 2013-08-23 OŚR-VI.613.146.2013 2013-08-27 wydano decyzję
2013-07-26 2013-08-13 OŚR-VI.613.128.2013 2013-08-14 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-07-25 2013-09-25 OŚR-VI.613.139.2013 2013-08-16 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2013-07-25 2013-08-16 OŚR-VI.613.135.2013 2013-08-16 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-07-24 2013-08-21 OŚR-VI.613.145.2013 2013-08-22 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-07-22 2013-08-07 OŚR-VI.613.131.2013 2013-08-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-07-19 2013-07-23 OŚR-VI.613.124.2013 2013-07-19 wydano decyzję
2013-07-18 2013-08-08 OŚR-VI.613.132.2013 2013-08-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-07-17 2013-08-08 OŚR-VI.613.133.2013 2013-08-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-07-12 2013-08-12 OŚR-VI.613.134.2013 2013-08-16 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-07-12 2013-08-05 OŚR-VI.613.126.2013 2013-08-07 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-07-12 2013-08-26 OŚR-VI.613.115.2013 2013-08-23 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-07-08 2013-07-16 OŚR-VI.613.118.2013 2013-07-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-07-08 2013-08-23 OŚR-VI.613.107.2013 2013-08-27 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-06-25 2013-07-16 OŚR-VI.613.119.2013 2013-07-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-06-24 2013-07-08 OŚR-VI.613.106.2013 2013-07-10 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-06-24 2013-07-17 OŚR-VI.613.122.2013 2013-07-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-06-24 2013-07-17 OŚR-VI.613.120.2013 2013-07-19 wydano decyzję
2013-06-24 2013-07-17 OŚR-VI.613.131.2013 2013-07-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-06-24 2013-07-24 OŚR-VI.613.100.2013 2013-06-28 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2013-06-24 2013-07-15 OŚR-VI.613.114.2013 2013-07-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-06-20 2013-08-23 OŚR-VI.613.108.2013 2013-08-27 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-06-20 2013-08-26 OŚR-VI.613.109.2013 2013-08-27 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-06-20 2013-07-16 OŚR-VI.613.116.2013 2013-07-19 decyzja odmowna
2013-06-20 2013-07-16 OŚR-VI.613.117.2013 2013-07-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-06-19 2013-07-08 OŚR-VI.613.105.2013 2013-07-10 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-06-18 2013-07-08 OŚR-VI.613.103.2013 2013-07-10 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-06-17 2013-07-01 OŚR-VI.613.99.2013 2013-07-09 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-06-17 2013-08-17 OŚR-VI.613.101.2013 2013-07-16 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2013-06-17 2013-12-31 OŚR-VI.613.104.2013 2013-07-08 wydano pismo
2013-06-17 2013-07-15 OŚR-VI.613.110.2013 2013-07-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-06-13 2013-06-24 OŚR-VI.613.88.2013 2013-06-26 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-06-10 2013-09-01 OŚR-VI.613.140.2013 2013-08-20 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2013-06-10 2013-07-15 OŚR-VI.613.111.2013 2013-07-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-06-04 2013-06-06 OŚR-VI.613.72.2013 2013-06-07 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-05-31 2013-06-11 OŚR-VI.613.80.2013 2013-06-17 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-05-28 2013-06-10 OŚR-VI.613.73.2013 2013-06-12 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-05-24 2013-06-11 OŚR-VI.613.75.2013 2013-06-14 decyzja odmowna
2013-05-24 2013-07-16 OŚR-VI.613.74.2013 2013-07-19 wydano decyzję
2013-05-23 2013-06-11 OŚR-VI.613.79.2013 2013-06-17 wydano decyzję
2013-05-22 2013-06-11 OŚR-VI.613.83.2013 2013-06-17 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-05-20 2013-07-16 OŚR-VI.613.71.2013 2013-07-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-05-16 2013-05-22 OŚR-VI.613.64.2013 2013-05-24 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-05-16 2013-06-11 OŚR-VI.613.81.2013 2013-06-17 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-05-15 2013-06-11 OŚR-VI.613.82.2013 2013-06-17 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-05-15 2013-05-31 OŚR-VI.613.69.2013 2013-06-04 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-05-15 2013-06-04 OŚR-VI.613.70.2013 2013-06-10 decyzja odmowna
2013-05-14 2013-07-04 OŚR-VI.613.66.2013 2013-07-04 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-05-14 2013-06-11 OŚR-VI.613.77.2013 2013-06-14 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-05-14 2013-06-11 OŚR-VI.613.76.2013 2013-06-12 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-05-13 2013-05-17 OŚR-VI.613.61.2013 2013-05-17 decyzja odmowna
2013-05-13 2013-05-16 OŚR-VI.613.62.2013 2013-05-16 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-05-13 2013-10-13 OŚR-VI.613.174.2013 2013-09-17 wydano pismo
2013-05-08 2013-06-07 OŚR-VI.613.78.2013 2013-06-17 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-05-07 2013-07-09 OŚR-VI.613.67.2013 2013-07-16 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-05-07 2013-07-09 OŚR-VI.613.68.2013 2013-07-10 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-04-30 2013-05-29 OŚR-VI.613.65.2013 2013-05-30 wydano decyzję
2013-04-29 2013-06-17 OŚR-VI.613.59.2013 2013-06-21 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-04-23 2013-05-08 OŚR-VI.613.57.2013 2013-05-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-04-17 2013-04-29 OŚR-VI.613.52.2013 2013-05-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-04-17 2013-05-10 OŚR-VI.613.58.2013 2013-05-10 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-04-16 2013-05-06 OŚR-VI.613.56.2013 2013-05-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-04-16 2013-04-29 OŚR-VI.613.55.2013 2013-05-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-04-16 2013-04-24 OŚR-VI.613.50.2013 2013-05-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-04-15 2013-04-24 OŚR-VI.613.49.2013 2013-04-25 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-04-15 2013-04-24 OŚR-VI.613.51.2013 2013-05-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-04-15 2013-04-29 OŚR-VI.613.53.2013 2013-05-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-04-15 2013-04-29 OŚR-VI.613.54.2013 2013-05-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-04-11 2013-06-03 OŚR-VI.613.48..2013 2013-06-04 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-03-29 2013-04-15 OŚR-VI.613.47.2013 2013-04-19 wydano decyzję
2013-03-27 2013-04-15 OŚR-VI.613.44.2013 2013-04-17 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-03-27 2013-04-15 OŚR-VI.613.45.2013 2013-04-17 decyzja odmowna
2013-03-27 2013-04-04 OŚR-VI.613.36.2013 2013-04-05 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-03-27 2013-04-16 OŚR-VI.613.35.2013 2013-04-17 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-03-27 2013-04-15 OŚR-VI.613.46.2013 2013-04-17 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-03-27 2013-05-16 OŚR-VI.613.41.2013 2013-05-16 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-03-27 2013-05-31 OŚR-VI.613.42.2013 2013-06-04 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-03-22 2013-05-13 OŚR-VI.613.33.2013 2013-05-13 wydano decyzję
2013-03-21 2013-04-02 OŚR-VI.613.34.2013 2013-04-02 decyzja odmowna
2013-03-18 2013-05-18 OŚR-VI.613.43.2013 2013-04-16 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-03-18 2013-04-18 OŚR-VI.613.28.2013 2013-06-04 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2013-03-15 2013-03-18 OŚR-VI.613.25.2013 2013-03-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-03-14 2013-05-13 OŚR-VI.613.39.2013 2013-05-14 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-03-14 2013-03-28 OŚR-VI.613.32.2013 2013-04-02 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-03-14 2013-05-02 OŚR-VI.613.31.2013 2013-05-06 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2013-03-01 2013-05-15 OŚR-VI.613.29.2013 2013-05-16 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-03-01 2013-05-15 OŚR-VI.613.30.2013 2013-05-16 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-02-26 2013-03-18 OŚR-VI.613.27.2013 2013-03-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-02-26 2013-03-11 OŚR-VI.613.22.2013 2013-03-13 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-02-26 2013-03-18 OŚR-VI.613.26.2013 2013-03-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-02-25 2013-05-16 OŚR-VI.613.40.2013 2013-05-16 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-02-21 2013-02-28 OŚR-VI.613.19.2013 2013-03-06 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-02-21 2013-03-11 OŚR-VI.613.23.2013 2013-03-13 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-02-19 2013-03-14 IK.6164.04.2.2013.PB 2013-03-14 wycofanie wniosku
2013-02-19 2013-03-05 OŚR-VI.613.21.2013 2013-03-07 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-02-19 2013-03-18 OŚR-VI.613.27.2013 2013-03-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-02-18 2013-04-03 OŚR-VI.613.17.2013 2013-04-04 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-02-18 2013-04-09 OŚR-VI.613.20.2013 2013-04-09 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-02-18 2013-04-03 OŚR-VI.613.18.2013 2013-04-04 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-02-18 2013-02-19 OŚR-VI.613.14.2013 2013-02-22 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-02-11 2013-03-27 OŚR-VI.613.12.2013 2013-03-28 wydano decyzję
2013-01-28 2013-02-04 OŚR-VI.613.10.2013 2013-02-05 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-01-18 2013-02-12 OŚR-VI.613.11.2013 2013-02-14 decyzja udzielenia zezwolenia
2013-01-14 2013-02-19 OŚR-VI.613.13.2013 2013-02-22 wydano decyzję
2012-12-28 2013-01-24 OŚR-VI.613.6.2013 2013-01-25 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-12-28 2013-01-24 OŚR-VI.613.5.2013 2013-01-25 decyzja odmowna
2012-12-28 2013-01-21 OŚR-VI.613.2.2013 2013-01-23 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-12-19 2012-12-31 OŚR-VI.613.250.2012 2013-01-07 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-12-19 2013-01-30 OŚR-VI.613.8.2013 2013-01-31 wydano decyzję
2012-12-13 2013-01-07 OŚR-VI.613.1.2013 2013-01-09 decyzja odmowna
2012-12-11 2012-12-27 OŚR-VI.613.248.2012 2013-01-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-12-07 2012-12-18 OŚR-VI.613.241.2012 2012-12-20 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-12-07 2012-12-18 OŚR-VI.613.243.2012 2012-12-20 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-12-05 2013-02-01 OŚR-VI.613.244.2012 2013-02-04 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-12-05 2012-12-27 OŚR-VI.613.249.2012 2013-01-08 decyzja odmowna
2012-12-05 2012-12-10 RG.6131.91.1.2012 2012-12-11 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-11-30 2012-12-20 OŚR-VI.613.245.2012 2012-12-21 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-11-30 2012-12-21 OŚR-VI.613.247.2012 2012-12-28 wydano decyzję
2012-11-29 2013-01-23 OŚR-VI.613.242.2012 2013-01-23 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-11-29 2012-12-03 OŚR-VI.613.231.2012 2012-12-05 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-11-28 2012-12-21 OŚR-VI.613.246.2012 2012-12-28 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-11-26 2012-12-06 OŚR-VI.613.237.2012 2012-12-11 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-11-26 2012-11-28 OŚR-VI.613.226.2012 2012-11-30 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-11-21 2013-01-14 OŚR-VI.613.226.2012 2013-01-14 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2012-11-20 2012-12-11 OŚR-VI.613.239.2012 2012-12-14 wydano decyzję
2012-11-12 2012-12-17 OŚR-VI.613.205.2012 2012-12-17 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2012-11-07 2012-11-26 OŚR-VI.613.223.2012 2012-11-30 wydano decyzję
2012-11-07 2012-11-26 OŚR-VI.613.224.2012 2012-11-30 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-11-07 2012-12-27 OŚR-VI.613.211.2012 2012-12-28 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-11-07 2013-01-08 OŚR-VI.613.219.2012 2013-01-09 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-11-07 2012-12-27 OŚR-VI.613.212.2012 2012-12-28 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-11-07 2012-12-27 OŚR-VI.613.213.2012 2012-12-28 wydano decyzję
2012-11-07 2012-11-21 OŚR-VI.613.220.2012 2012-11-28 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-11-07 2012-11-29 OŚR-VI.613.228.2012 2012-12-07 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-11-07 2012-11-26 OŚR-VI.613.221.2012 2012-11-28 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-11-07 2012-11-26 OŚR-VI.613.225.2012 2012-11-30 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-11-05 2012-12-03 OŚR-VI.613.236.2012 2012-12-07 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-11-05 2013-01-14 OŚR-VI.613.235.2012 2013-01-15 wydano decyzję
2012-11-05 2012-12-03 OŚR-VI.613.234.2012 2012-12-07 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-11-05 2012-12-03 OŚR-VI.613.232.2012 2012-12-07 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-11-05 2012-12-03 OŚR-VI.613.233.2012 2012-12-07 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-11-05 2012-11-26 OŚR-VI.613.222.2012 2012-11-28 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-11-05 2012-11-14 OŚR-VI.613.206.2012 2012-11-15 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-11-05 2012-12-15 OŚR-VI.613.240.2012 2012-12-19 wydano decyzję
2012-10-25 2012-11-20 OŚR-VI.613.214.2012 2012-11-20 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-10-24 2012-10-25 OŚR-VI.613.195.2012 2012-10-30 decyzja odmowna
2012-10-23 2012-11-20 OŚR-VI.613.215.2012 2012-10-21 wydano decyzję
2012-10-23 2012-11-02 OŚR-VI.613.200.2012 2012-11-06 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-10-23 2012-11-20 OŚR-Vi.613.218.2012 2012-11-22 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-10-22 2012-11-20 OŚR-VI.613.217.2012 2012-11-22 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-10-19 2012-12-01 OŚR-VI.613.196.2012 2012-12-01 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2012-10-19 2012-11-20 OŚR-VI.613.216.2012 2012-11-22 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-10-17 2012-12-27 OŚR-VI.613.209.2012 2012-12-28 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-10-17 2012-12-27 OŚR-VI.613.210.2012 2012-12-28 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-10-12 2012-11-14 OŚR-VI.613.207.2012 2012-11-15 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-10-12 2012-11-14 OŚR-VI.613.208.2012 2012-11-15 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-10-11 2012-10-30 IGK.6131.187.2.2012.PB 2012-10-30 wycofanie wniosku
2012-10-11 2012-11-06 OŚR-VI.613.201.2012 2012-11-06 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-10-11 2012-12-07 OŚR-VI.613.193.2012 2012-12-10 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-10-10 2012-10-25 OŚR-VI.613.194.2012 2012-10-29 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-10-10 2012-11-06 OŚR-VI.613.203.2012 2012-11-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-10-09 2012-11-20 OŚR-VI.613.183.2012 2012-11-20 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-10-05 2012-11-07 IK.6131.179.2.2012.PB 2012-11-07 wycofanie wniosku
2012-10-05 2012-11-07 OŚR-VI.613.204.2012 2012-11-13 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-10-05 2012-11-02 OŚR-VI.613.185.2012 2012-11-06 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-10-05 2012-11-02 OŚR-VI.613.199.2012 2012-11-06 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-10-05 2012-12-12 OŚR-VI.613.197.2012 2012-12-12 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-10-05 2012-11-07 IK.6131.175.2.2012.PB 2012-11-07 wycofanie wniosku
2012-10-05 2012-11-02 OŚR-VI.613.198.2012 2012-11-07 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-10-03 2012-10-23 OŚR-VI.613.190.2012 2012-10-23 przekazano wg właściwości
2012-10-01 2013-03-11 OŚR-VI.613.9.2013 2013-03-13 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-09-28 2012-10-22 OŚR-VI.613.192.2012 2012-10-24 wydano decyzję
2012-09-25 2012-10-17 OŚR-VI.613,.191.2012 2012-10-24 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-09-25 2012-11-27 OŚR-VI.613.189.2012 2012-11-30 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-09-25 2012-10-17 OŚR-VI.613.188.2012 2012-10-19 decyzja odmowna
2012-09-24 2012-09-25 OŚR-VI.613.175.2012 2012-09-25 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-09-20 2012-09-24 OŚR-VI.613.176.2012 2012-09-25 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-09-11 2012-09-19 OŚR-VI.613.175.2012. 2012-09-25 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-09-11 2012-10-23 OŚR-VI.613.170.2012 2012-10-24 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-09-11 2012-10-08 OŚR-VI.613.169.2012 2012-10-12 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-09-10 2012-09-25 OŚR-VI.613.178.2012 2012-09-26 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-09-10 2012-10-12 OŚR-VI.613.173.2012 2012-10-12 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2012-09-10 2012-09-25 OŚR-VI.613.179.2012 2012-09-26 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-09-10 2012-09-25 OŚR-VI.613.181.2012 2012-09-27 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-09-10 2012-09-25 OŚR-VI.613.180.2012 2012-09-27 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-08-29 2012-10-15 OŚR-VI.613.165.2012 2012-10-17 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-08-27 2012-09-10 OŚR-VI.613.168.2012 2012-09-12 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-08-27 2012-09-12 OŚR-VI.613.172.2012 2012-09-14 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-08-20 2012-08-21 OŚR-VI.613.146.2012 2012-08-21 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-08-20 2012-09-12 OŚR-VI.613.171.2012 2012-09-14 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-08-20 2012-12-04 OŚR-VI.613.151.2012 2012-12-05 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-08-20 2012-10-08 OŚR-VI.613.153.2012 2012-10-12 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-08-20 2012-08-28 OŚR-VI.613.159.2012 2012-08-29 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-08-20 2012-10-05 IGK.6131.55.2012.6 2012-10-05 wycofanie wniosku
2012-08-17 2012-08-28 OŚR-VI.613.158.2012 2012-08-29 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-08-16 2012-08-27 OŚR-VI.613.156.2012 2012-08-29 decyzja odmowna
2012-08-16 2012-08-27 OŚR-VI.613.155.2012 2012-08-29 decyzja odmowna
2012-08-16 2012-08-30 OŚR-VI.613.166.2012 2012-09-04 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-08-16 2012-08-30 OŚR-VI.613.167.2012 2012-09-04 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-08-13 2012-08-29 OŚR-VI.613.161.2012 2012-09-04 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-08-10 2012-08-27 OŚR-VI.613.157.2012 2012-08-29 wydano decyzję
2012-08-09 2012-10-08 OŚR-VI.613.154.2012 2012-10-12 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-08-07 2012-10-10 OŚR-VI.613.149.2012 2012-10-15 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-08-07 2012-10-08 OŚR-VI.613.148.2012 2012-10-12 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-08-07 2012-10-08 OŚR-VI,613.150.2012 2012-10-12 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-08-07 2012-08-16 GK.6131.50.2012 2012-08-16 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2012-08-07 2012-08-29 OŚR-VI.613.162.2012 2012-09-04 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-08-07 2012-10-08 OŚR-VI.613.152.2012 2012-10-12 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-08-07 2012-08-28 OŚR-VI.613.160.2012 2012-09-03 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-08-07 2012-08-29 OŚR-VI.613.163.2012 2012-09-04 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-08-07 2012-08-29 OŚR-VI.613.164.2012 2012-09-03 decyzja odmowna
2012-08-06 2012-08-13 OŚR-VI.613.142.2012 2012-08-14 decyzja odmowna
2012-07-27 2012-09-19 OŚR-VI.613.139.2012 2012-09-25 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-07-27 2012-08-14 OŚR-VI.613.135.2012 2012-08-14 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-07-27 2012-08-16 OŚR-VI.613.143.2012 2012-08-16 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-07-27 2012-09-19 OŚR-VI.613.136.2012 2012-09-25 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-07-27 2012-09-19 OŚR-VI.613.140.2012 2012-09-25 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-07-23 2012-07-26 OŚR-VI.613.128.2012 2012-08-02 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-07-23 2012-07-25 OŚR-VI.613.125.2012 2012-07-26 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-07-20 2012-08-17 OŚR-VI.613.145.2012 2012-08-20 wydano decyzję
2012-07-19 2012-07-26 OŚR-VI.613.129.2012 2012-08-02 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-07-19 2012-07-26 OŚR-VI.613.130.2012 2012-08-02 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-07-19 2012-08-13 OŚR-VI.613.141.2012 2012-08-14 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-07-19 2012-09-18 OŚR-VI.613.138.2012 2012-09-25 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-07-19 2012-08-29 OŚR-VI.613.137.2012 2012-09-03 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-07-19 2012-08-16 OŚR-VI.613.144.2012 2012-08-17 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-07-18 2012-08-13 OŚR-VI.613.127.2012 2012-08-14 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-07-18 2012-07-30 OŚR-VI.613.132.2012 2012-08-02 wydano decyzję
2012-07-18 2012-07-31 OŚR-VI.613.134.2012 2012-08-02 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-07-18 2012-07-30 OŚR-VI.613.133.2012 2012-08-02 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-07-18 2012-07-30 OŚR-VI.613.131.2012 2012-08-02 wydano decyzję
2012-07-17 2012-07-19 OŚR-VI.613.118.2012 2012-07-25 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-07-13 2012-07-18 RBR6131.W.88.2012 2012-07-25 wycofanie wniosku
2012-07-11 2012-07-23 OŚR-VI.613.124.2012 2012-07-25 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-07-11 2012-07-23 OŚR-VI.613.123.2012 2012-07-25 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-07-05 2012-07-18 OŚR-VI.613.119.2012 2012-07-26 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-07-04 2012-08-28 OŚR-VI.613.115.2012 2012-08-29 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-07-02 2012-07-23 OŚR-VI.613.122.2012 2012-07-26 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-07-02 2012-07-23 OŚR-VI.613.121.2012 2012-07-25 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-06-29 2012-08-28 OŚR-VI.613.116.2012 2012-08-29 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-06-28 2012-07-02 OŚR-VI.613.111.2012 2012-07-05 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-06-28 2012-07-19 OŚR-VI.613.117.2012 2012-07-26 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-06-26 2012-07-19 OŚR-VI.613.120.2012 2012-07-26 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-06-25 2012-07-02 OŚR-VI.613.112.2012 2012-07-05 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-06-14 2012-06-19 OŚR-VI.104.2012.2012 2012-06-22 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-06-11 2012-06-12 OŚR-VI.613.92.2012 2012-06-12 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-06-08 2012-06-18 OŚR-VI.613.99.2012 2012-06-20 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-06-05 2012-06-27 GKZPiR.6131.47.2012.as 2012-06-27 wycofanie wniosku
2012-06-05 2012-06-12 OŚR-VI.613.92.2012 2012-06-12 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-06-01 2012-07-03 OŚR-VI.613.113.2102 2012-07-05 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-06-01 2012-06-19 OŚR-VI.613.103.2012 2012-06-22 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-06-01 2012-06-18 OŚR-VI.613.102.2012 2012-06-21 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-06-01 2012-06-14 OŚR-VI.613.100.2012 2012-06-21 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-05-31 2012-07-25 OŚR-VI.613.90.2012 2012-07-26 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-05-31 2012-06-11 OŚR-VI.613.91.2012 2012-06-12 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-05-30 2012-05-31 OŚR-VI.613.82.2012 2012-06-04 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-05-29 2012-08-09 OŚR-VI.613.110.2012 2012-08-13 wydano decyzję
2012-05-29 2012-06-18 OŚR-VI.613.101.2012 2012-06-21 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-05-25 2012-06-14 OŚR-VI.613.95.2012 2012-06-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-05-24 2012-06-22 OŚR-VI.613.109.2012 2012-06-28 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-05-24 2012-07-25 OŚR-VI.613.94.2012 2012-07-26 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-05-24 2012-06-18 OŚR-VI.613.98.2012 2012-06-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-05-22 2012-07-03 OŚR-VI.613.79.2012 2012-07-05 wydano decyzję
2012-05-22 2012-07-16 OŚR-VI.613.80.2012 2012-07-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-05-22 2012-06-04 OŚR-VI.613.87.2012 2012-06-05 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-05-17 2012-06-04 OŚR-VI.613.89.2012 2012-06-06 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-05-17 2012-06-04 OŚR-VI.613.88.2012 2012-06-06 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-05-09 2012-05-31 OŚR-VI.613.85.2012 2012-06-01 wydano decyzję
2012-05-09 2012-06-04 OŚR-VI.613.86.2012 2012-06-05 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-05-08 2012-05-15 OŚR-VI.613.73.2012 2012-05-15 wydano decyzję
2012-05-04 2012-05-31 OŚR-VI.613.84.2012 2012-06-01 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-05-04 2012-05-31 OŚR-VI.613.83.2012 2012-06-01 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-05-04 2012-05-29 OŚR-VI.613.81.2012 2012-06-01 wydano decyzję
2012-04-27 2012-07-25 OŚR-VI.613.126.2012 2012-07-26 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-04-27 2012-05-15 OŚR-VI.613.77.2012 2012-05-16 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-04-27 2012-05-15 OŚR-VI.613.74.2012 2012-05-16 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-04-20 2012-05-14 OŚR-VI.613.70.2012 2012-05-14 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-04-11 2012-04-23 OŚR-VI.613.62.2012 2012-04-24 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-04-11 2012-04-23 OŚR-VI.613.61.2012 2012-04-24 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-04-11 2012-04-23 OŚR-VI.613.60.2012 2012-04-24 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-04-11 2012-05-22 OŚR-VI.613.51.2012 2012-05-22 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-04-11 2012-04-16 OŚR-VI.613.54.2012 2012-04-20 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-04-10 2012-04-17 GKZPiR.6131.28.2012.as 2012-04-17 przekazano wg właściwości
2012-04-05 2012-04-16 OŚR-VI.613.52.2012 2012-04-20 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-04-05 2012-04-16 OŚR-VI.613.55.2012 2012-04-20 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-04-05 2012-04-16 OŚR-VI.613.56.2012 2012-04-20 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-04-02 2012-04-16 OŚR-VI.613.58.2012 2012-04-20 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-04-02 2012-04-16 OŚR-VI.613.59.2012 2012-04-20 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-04-02 2012-04-04 OŚR-VI.613.45.2012 2012-04-10 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-04-02 2012-05-22 OŚR-VI.613.49.2012 2012-05-22 wydano decyzję
2012-03-30 2012-04-19 OŚR-VI.613.57.2012 2012-04-20 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-03-28 2012-05-14 OŚR-VI.613.48.2012 2012-05-14 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2012-03-28 2012-04-16 OŚR-VI.613.53.2012 2012-04-20 wydano decyzję
2012-03-26 2012-03-28 OŚR-VI.613.38.2012 2012-03-28 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-03-22 2012-05-09 OŚR-VI.613.42.2012 2012-05-09 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2012-03-22 2012-04-02 OŚR-VI.613.44.2012 2012-04-03 decyzja odmowna
2012-03-22 2012-04-02 OŚR-VI.613.43.2012 2012-04-03 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-03-20 2012-04-04 OŚR-VI.613.47.2012 2012-04-10 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-03-14 2012-04-03 OŚR-VI.613.46.2012 2012-04-10 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-03-14 2012-03-19 OŚR-VI.613.35.2012 2012-03-27 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-03-14 2012-05-07 OŚR-VI.613.23.2012 2012-05-10 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-03-14 2012-05-08 OŚR-VI.613.39.2012 2012-05-10 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-03-14 2012-03-28 OŚR-VI.613.41.2012 2012-03-30 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-03-12 2012-04-24 OŚR-VI.613.33.2012 2012-04-24 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-03-07 2012-03-15 OŚR-VI.613.32.2012 2012-03-19 decyzja odmowna
2012-03-06 2012-03-28 OŚR-VI.613.40.2012 2012-03-30 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-02-28 2012-03-19 OŚR-VI.613.36.2012 2012-03-27 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-02-22 2012-03-15 OŚR-VI.613.30.2012 2012-03-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-02-22 2012-03-16 OŚR-VI.613.34.2012 2012-02-27 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-02-22 2012-03-15 OŚR-VI.613.31.2012 2012-03-19 decyzja odmowna
2012-02-16 2012-03-05 OŚR-VI.613.28.2012 2012-03-05 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-02-14 2012-03-14 OŚR-VI.613.22.2012 2012-03-14 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-02-09 2012-03-05 OŚR-VI.613.26.2012 2012-03-05 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-02-09 2012-03-01 OŚR-VI.613.27.2012 2012-03-05 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-02-09 2012-02-13 OŚR-VI.616.6.2012 2012-02-13 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2012-02-09 2012-02-28 OŚR-VI.613.23.2012 2012-03-02 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-01-31 2012-02-29 OŚR-VI.613.25.2012 2012-03-05 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-01-27 2012-02-07 OŚR-VI.613.17.2012 2012-02-09 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-01-27 2012-03-22 OŚR-VI.613.19.2012 2012-03-22 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2012-01-27 2012-03-13 OŚR-VI.613.12.2012 2012-03-13 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-01-20 2012-02-13 OŚR-VI.613.21.2012 2012-02-14 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-01-20 2012-04-10 OŚR-VI.613.24.2012 2012-04-12 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-01-20 2012-01-24 OŚR-VI.613.9.2012 2012-01-27 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-01-20 2012-02-07 OŚR-VI.613.16.2012 2012-02-09 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-01-20 2012-01-24 OŚR-VI.613.10.2012 2012-01-27 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-01-20 2012-02-07 OŚR-VI.613.15.2012 2012-02-09 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-01-20 2012-02-07 OŚR-VI.613.18.2012 2012-02-09 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-01-17 2012-02-13 OŚR-VI.613.20.2012 2012-02-14 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-01-13 2012-01-18 OŚR-VI.613.8.2012 2012-01-20 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-01-11 2012-02-06 OŚR-VI.613.14.2012 2012-02-09 decyzja udzielenia zezwolenia
2012-01-10 2012-02-21 OŚR-VI.613.6.2012 2012-02-21 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-12-29 2012-01-25 OŚR-VI.613.5.2012 2012-01-25 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-12-29 2012-01-25 OŚR-VI.613.4.2012 2012-01-25 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-12-29 2012-01-29 OŚR-VI.613.1.187.2011 2012-01-29 zwrot wniosku - nie leży w kompetencjach Starosty
2011-12-29 2012-01-29 OŚR-VI.613.1.188.2011 2012-01-29 zwrot wniosku - nie leży w kompetencjach Starosty
2011-12-21 2012-01-05 OŚR-VI.613.3.2012 2011-01-11 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-12-20 2012-02-20 OŚR-VI.613.1.181.201 2012-02-20 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2011-12-16 2012-02-14 OŚR-VI.613.1.184.2011 2012-02-14 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-12-12 2012-01-05 OŚR-VI.613.1.2012 2012-01-11 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-12-12 2012-01-05 OŚR-VI.613.2.2012 2012-01-11 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-12-12 2011-12-30 OŚR-VI.613.1.191.2011 2012-01-04 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-12-12 2011-12-30 OŚR-VI.613.1.190.2011 2012-01-04 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-12-12 2011-12-30 OŚR-VI.613.1.191.2011 2012-01-05 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-12-09 2011-12-20 OŚR-VI.613.1.179.2011 2011-12-21 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-12-07 2012-01-07 OŚR-VI.613.1.186.2011 2011-12-28 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-12-07 2011-12-28 OŚR-VI.613.1.85.2011 2012-01-03 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-11-30 2011-12-02 OŚR-VI.613.1.175.2011 2011-12-05 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-11-30 2011-12-28 OŚR-VI.613.1.182.2011 2012-01-03 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-11-30 2011-01-17 OŚR-VI.613.1.171.2011 2011-01-17 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-11-25 2011-12-06 OŚR-VI.613.1.177.2011 2011-12-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-11-22 2011-12-02 OŚR-VI.613.1.173.2011 2011-12-05 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-11-18 2012-01-05 OŚR-VI.613.1.168.2011 2012-01-05 wydano decyzję
2011-11-16 2011-12-14 OŚR-VI.613.1.178.2011 2011-12-21 wydano decyzję
2011-11-16 2011-01-17 OŚR-VI.613.1.176.2011 2011-01-17 wydano decyzję
2011-11-09 2011-12-02 OŚR-VI.613.1.172.2011 2011-12-05 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-11-08 2011-11-15 OŚR-VI.613.1.160.2011 2011-11-17 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-11-04 2011-11-15 OŚR-VI.613.1.166.2011 2011-11-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-11-03 2011-11-14 OŚR-VI.613.1.158.2011 2011-11-15 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-11-03 2011-11-08 OŚR-VI.613.1.157.201 2011-11-10 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-11-03 2011-11-15 OŚR-VI.613.1.164.2011 2011-11-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-11-03 2012-01-04 OŚR-VI.613.1.167.2.2011 2012-01-04 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2011-11-02 2011-11-15 OŚR-VI.613.1.165.2011 2011-11-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-11-02 2011-11-15 OŚR-VI.613.1.162.2011 2011-11-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-11-02 2011-11-29 OŚR-VI.613.1.170.2011 2011-12-01 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-11-02 2011-11-29 OŚR-VI.613.1.169.2011 2011-12-01 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-10-31 2011-12-19 OŚR-VI.613.1.156.2011 2011-12-21 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-10-28 2011-11-14 OŚR-VI.613.1.161.2011 2011-11-17 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-10-28 2011-11-15 OŚR-VI.6131.163.2011 2011-11-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-10-24 2011-10-31 OŚR-VI.613.1.151.2011 2011-11-03 zwrot wniosku - nie leży w kompetencjach Starosty
2011-10-20 2011-11-20 OŚR-VI.613.1.152.2011 2011-11-03 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2011-10-20 2011-11-08 OŚR-VI.613.1.155.2011 2011-11-10 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-10-14 2011-11-04 OŚR-VI.613.1.154.2011 2011-11-04 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-10-14 2011-11-04 OŚR-VI.613.1.153.2011 2011-11-04 wydano decyzję
2011-10-14 2011-10-25 OŚR-VI.613.1.145.2011 2011-10-27 decyzja odmowna
2011-10-14 2011-11-29 OŚR-VI.613.1.142.2011 2011-11-29 wydano decyzję
2011-10-10 2011-10-27 OŚR-VI.613.1.150.2011 2011-10-31 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-10-05 2011-10-27 OŚR-VI.613.1.149.2011 2011-10-31 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-10-04 2011-12-06 OŚR-VI.613.1.144.2011 2011-12-06 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-10-04 2011-10-25 OŚR-VI.613.1.148.2011 2011-11-02 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-10-03 2011-11-29 OŚR-VI.613.1.143.2011 2011-11-29 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-10-03 2011-10-25 OŚR-VI.613.1.147.2011 2011-11-02 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-10-03 2011-10-25 OŚR-VI.613.1.146.2011 2011-10-27 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-09-28 2011-10-10 OŚR-VI.613.1.138.2011 2011-10-13 decyzja odmowna
2011-09-26 2011-10-10 OŚR-VI.613.1.139.2011 2011-10-13 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-09-26 2011-11-10 OŚR-VI.613.1.141.201 2011-11-15 wydano decyzję
2011-09-21 2011-10-11 OŚR-VI.613.1.140.2011 2011-10-13 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-09-19 2011-10-10 OŚR-VI.613.1.137.2011 2011-10-13 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-09-19 2011-11-14 OŚR-VI.613.1.131.2011 2011-11-14 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-09-16 2011-10-05 OŚR-VI.613.1.136.2011 2011-10-06 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-09-16 2011-11-04 OŚR-VI.613.1.129.2011 2011-11-04 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-09-16 2011-10-04 OŚR-VI.613.1.133.2011 2011-10-05 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-09-16 2011-11-14 OŚR-VI.613.1.132.2011 2011-11-14 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-09-16 2011-10-04 OSR-VI.613.1.134.2011 2011-10-05 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-09-09 2011-11-09 OŚR-VI.613.1.130.2011 2011-11-10 wydano decyzję
2011-09-09 2011-09-26 RBR7635.W.114.2011 2011-09-27 wycofanie wniosku
2011-09-07 2011-09-13 OŚR-VI.613.1.124.2011 2011-09-19 wydano decyzję
2011-09-05 2011-09-14 OŚR-VI.613.1.125.2011 2011-09-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-09-05 2011-10-18 OSR-VI.613.1.123.2011 2011-10-20 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-09-02 2011-09-14 OŚR-VI.613.1.126.2011 2011-09-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-08-26 2011-10-05 OŚR-IV.613.1.120.2011 2011-10-05 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-08-25 2011-10-18 OŚR-VI.613.1.121.2011 2011-10-20 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-08-25 2011-09-07 OŚR-VI.613.1.122.2011 2011-09-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-08-25 2011-09-21 OSR-VI.613.1.128.2011 2011-09-23 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-08-25 2011-09-07 OŚR-VI.613.1.122..2011 2011-09-07 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-08-25 2011-09-21 OŚR-VI.613.1.127.2011 2011-09-23 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-08-18 2011-08-23 OŚR-VI.613.1.119.2011 2011-08-23 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-08-12 2011-09-19 OŚR-VI.613.1.117.2011 2011-09-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-07-25 2011-08-01 OŚR-VI.613.1.112.2011 2011-08-02 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-07-25 2011-08-01 OŚR-VI.613.1.111.2011 2011-08-02 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-07-22 2011-08-18 OŚR-VI.613.1.118.2011 2011-08-23 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-07-21 2011-07-27 OŚR-VI.613.1.110.2011 2011-07-28 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-07-21 2011-08-03 OŚR-VI.613.1.116.2011 2011-08-04 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-07-19 2011-07-20 OŚR-VI.613.1.106.2011 2011-07-21 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-07-13 2011-07-20 OŚR-VI.613.1.105.2011 2011-07-21 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-07-13 2011-08-02 OŚR-VI.613.1.115.2011 2011-08-04 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-07-08 2011-08-25 OŚR-VI.613.1.104.2011 2011-08-25 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-07-08 2011-08-03 OŚR-VI.613.1.114.2011 2011-08-04 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-07-08 2011-08-03 OŚR-VI.613.1.113.2011 2011-08-04 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-07-05 2011-07-12 OŚR-VI.613.1.100.2011 2011-07-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-06-29 2011-07-05 OŚR-VI.613.1.89.2011 2011-07-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-06-28 2011-07-11 OŚR-VI.613.1.97.2011 2011-07-18 decyzja odmowna
2011-06-28 2011-07-04 - 2011-07-18 przekazano wg właściwości
2011-06-27 2011-07-11 OŚR-VI.613.1.96.2011 2011-07-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-06-27 2011-07-05 IGK.6131.67.2011.1 2011-07-19 wycofanie wniosku
2011-06-27 2011-08-19 OŚR-VI.613.3.94.2011 2011-08-22 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-06-27 2011-07-13 OŚR-VI.613.1.102.2011 2011-07-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-06-27 2011-07-13 OŚR-VI.613.1.103.2011 2011-07-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-06-17 2011-07-19 OŚR-VI.613.1.109.2011 2011-07-21 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-06-15 2011-07-11 OŚR-VI.613.1.93.2011 2011-07-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-06-15 2011-07-11 OŚR-VI.613.1.87.2011 2011-07-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-06-13 2011-07-20 OŚR-VI.613.1.108.2011 2011-07-21 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-06-13 2011-07-11 OŚR-VI.613.1.98.2011 2011-07-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-06-13 2011-07-12 OŚR-VI.6131.101.2011 2011-07-13 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-06-13 2011-07-20 OŚR-VI.613.1.107.2011 2011-07-22 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-06-09 2011-07-07 OŚR-VI.613.1.95.2011 2011-07-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-06-08 2011-07-05 OŚR-VI.613.1.92.2011 2011-07-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-06-02 2011-07-21 OŚR-VI.613.1.88.2011 2011-07-22 wydano decyzję
2011-05-30 2011-07-05 OŚR-VI.613.1.91.2011 2011-07-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-05-27 2011-07-04 OŚR-VI.613.1.79.2011 2011-07-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-05-24 2011-06-13 OŚR-VI.613.1.77.2011 2011-06-15 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-05-24 2011-06-13 OŚR-VI.613.1.84.2011 2011-06-15 decyzja odmowna
2011-05-24 2011-07-05 OSR-Vi.613.1.90.2011 2011-07-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-05-20 2011-07-11 OŚR-VI.613.1.99.2011 2011-07-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-05-17 2011-06-13 OŚR-VI.613.1.85.2011 2011-06-16 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-05-12 2011-05-25 OŚR-VI.613.1.74.2011 2011-06-01 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-05-12 2011-05-24 OŚR-VI.613.1.72.2011 2011-05-25 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-05-10 2011-05-11 OŚR-VI.613.1.67.2011 2011-05-16 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-05-10 2011-05-24 OŚR-VI.613.1.75.2011 2011-05-26 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-05-10 2011-05-11 OŚR-VI.613.1....2011 2011-05-16 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-05-10 2011-05-12 OŚR-VI.613.1.69.2011 2011-05-16 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-05-10 2011-05-24 OŚR-VI.613.1.71.2011 2011-05-26 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-05-09 2011-05-25 OŚR-VI.613.1.76.2011 2011-05-27 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-05-09 2011-05-24 GK.6131.33.11 2011-05-26 wycofanie wniosku
2011-05-04 2011-05-09 OŚR-VI.613.1.63.2011 2011-05-11 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-05-02 2011-05-25 OŚR-VI.613.1.73.2011 2011-06-02 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-04-28 2011-05-11 OŚR-VI.613.1.68.2011 2011-05-16 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-04-28 2011-05-26 OŚR-VI.613.1.80.2011 2011-06-02 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-04-27 2011-05-05 OŚR-VI.613.1.62.2011 2011-05-11 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-04-27 2011-05-30 OŚR-VI.613.1.81.2011 2011-06-02 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-04-26 2011-06-07 OŚR-VI.613.1.83.2011 2011-06-16 wydano decyzję
2011-04-20 2011-05-02 OŚR-VI.613.1.61.2011 2011-05-05 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-04-19 2011-05-02 OŚR-VI.613.1.59.2011 2011-05-05 decyzja odmowna
2011-04-19 2011-04-21 OŚR.VI.6131/62a/08 2011-04-26 wydano decyzję
2011-04-15 2011-05-09 OŚR-VI.613.1.64.2011 2011-05-10 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-04-14 2011-04-26 OŚR-VI.613.1.57.2011 2011-05-04 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-04-13 2011-04-26 OŚR-VI.613.1.58.2011 2011-04-29 wydano decyzję
2011-04-13 2011-05-10 OŚR-VI.613.1.66.2011 2011-05-12 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-04-12 2011-04-21 OŚR-VI.613.1.47.2011 2011-04-26 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-04-08 2011-05-27 RBR7635-W-82/2011 2011-05-27 wycofanie wniosku
2011-04-08 2011-05-27 RBR7635-W-82/2011 2011-05-27 wycofanie wniosku
2011-04-05 2011-04-06 OŚR-VI.613.1.38.2011 2011-04-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-03-31 2011-04-29 OŚR-VI.6131.60.2011 2011-05-05 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-03-30 2011-04-18 OŚR-VI.613.1.48.2011 2011-04-22 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-03-30 2011-04-11 OŚR-VI.613.1.45.2011 2011-04-13 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-03-29 2011-05-09 OŚR-VI.613.1.65.2011 2011-05-11 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-03-29 2011-04-11 OŚR-VI.613.1.44.2011 2011-04-14 decyzja odmowna
2011-03-24 2011-05-16 OŚR-VI.613.1.36.2011 2011-05-16 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-03-23 2011-07-18 OŚR-VI.613.1.82.2011 2011-07-19 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-03-22 2011-04-11 OŚR-VI.613.1.43.2011 2011-04-14 decyzja odmowna
2011-03-17 2011-04-04 OŚR-VI.613.1.32.2011 2011-04-06 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-03-17 2011-04-04 OŚR-VI.613.1.39.2011 2011-04-11 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-03-17 2011-04-13 OŚR-VI.613.1.46.2011 2011-04-15 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-03-16 2011-04-06 OŚR-VI.613.1.37.2011 2011-04-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-03-15 2011-04-04 OŚR-VI.613.1.34.2011 2011-04-06 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-03-15 2011-05-04 OŚR-VI.613.1.31.2011 2011-05-09 wydano decyzję
2011-03-15 2011-04-28 OŚR-VI.613.1.33.2011 2011-04-29 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2011-03-14 2011-04-04 OŚR-VI.613.1.40.2011 2011-04-07 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-03-11 2011-04-12 GKZPiR.6131.49.2011.ww 2011-04-12 wycofanie wniosku
2011-03-08 2011-03-15 OŚR-VI.613.1.30.2011 2011-03-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-03-08 2011-03-15 OŚR-VI.613.1.29.2011 2011-03-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-03-07 2011-03-09 OŚR-VI.6131.1.26.2011 2011-03-11 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-03-03 2011-03-28 OŚR-VI.613.1.23.2011 2011-04-01 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-03-03 2011-03-08 OŚR-VI.613.1.24.2011 2011-03-14 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-03-01 2011-03-14 OŚR-VI.613.1.28.2011 2011-03-18 wydano decyzję
2011-02-23 2011-03-09 OŚR-VI.613.1.27.2011 2011-03-14 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-02-22 2011-02-22 OŚR-VI.613.1.19.2011 2011-02-24 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-02-15 2011-05-17 OSR-VI.613.1.70.2011 2011-05-17 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-02-14 2011-03-07 OŚR-VI.613.1.22.2011 2011-03-11 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-02-14 2011-03-08 OŚR-VI.613.1.25.2011 2011-03-11 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-02-08 2011-03-28 OŚR-VI.613.1.12.2011 2011-03-31 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-02-07 2011-02-21 OŚR-VI.613.1.17.2011 2011-02-22 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-02-04 2011-02-07 OŚR-VI.613.1.7.2011 2011-02-07 wniosek zwrócono
2011-02-01 2011-03-31 OŚR-VI.613.1.35.2011 2011-04-06 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-01-27 2011-03-22 OŚR-VI.613.1.10.2011 2011-03-25 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-01-27 2011-02-17 OŚR-VI.613.1.15.2011 2011-02-21 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-01-27 2011-02-24 OŚR-VI.613.1.20.2011 2011-02-24 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-01-25 2011-02-17 OŚR-VI.613.1.16.2011 2011-02-21 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-01-20 2011-02-16 OŚR-VI.613.1.14.2011 2010-02-18 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-01-20 2011-02-15 OŚR-VI.613.1.13.2011 2011-02-17 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-01-18 2011-02-10 OŚR-VI.613.1.11.2011 2011-02-17 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-01-18 2011-02-18 GK-7636/5-1/11 2011-02-18 wycofanie wniosku
2011-01-14 2011-01-17 OŚR-VI.613.1.5.2011 2011-01-17 decyzja udzielenia zezwolenia
2011-01-13 2011-01-19 OŚR-VI.613.1.6.2011 2011-01-19 decyzja odmowna
2011-01-05 2011-01-10 - 2011-01-13 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2010-12-31 2011-01-13 OŚR-VI.613.1.2.2011 2011-01-13 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-12-22 2011-01-13 OŚR-VI.613.1.4.2011 2011-01-13 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-12-20 2011-02-28 OŚR-VI.613.1.1.2011 2011-02-28 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-12-17 2011-01-13 OŚR-VI.613.1.3.2011 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-12-14 2011-02-14 OŚR.VI.6131/276/10 2011-02-14 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2010-12-08 2011-01-31 OŚR.VI-6131/274/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-12-07 2011-01-31 OŚR.VI-6131/273/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-12-07 2010-12-07 OŚR.VI.6131/91a/10 wydano decyzję
2010-12-06 2010-12-14 OŚR.VI-6131/272/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-12-03 2010-12-22 OŚR.VI-6131/275/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-12-01 2010-12-14 OŚR.VI-6131/270/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-12-01 2010-12-14 OŚR.VI-6131/271/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-11-23 2010-12-13 OŚR.VI-6131/268/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-11-23 2010-11-26 OŚR.VI-6131/261/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-11-23 2010-12-13 OSR.VI-6131/269/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-11-22 2010-11-26 OŚR.VI-6131/258/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-11-18 2010-11-26 OŚR.VI-6131/259/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-11-18 2010-11-26 OŚR.VI-6131/260/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-11-15 2010-11-26 OŚR.VI-6131/257/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-11-15 2010-11-26 OŚR.VI-6131/256/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-11-15 2010-11-29 OŚR.VI-6131/262/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-11-15 2010-11-26 OŚR.VI-6131/252/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-11-05 2010-11-26 OŚR.VI-6131/253/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-11-05 2011-01-05 OŚR.VI-6131/242/10 2011-01-11 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-11-05 2010-11-26 OŚR.VI-6131/254/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-11-05 2010-11-26 OŚR.VI-6131/255/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-11-05 2010-12-13 OŚR.VI-6131/266/10 decyzja odmowna
2010-11-05 2010-12-05 OŚR.VI-6131/245/10 wydano pismo
2010-11-05 2010-12-13 OŚR.VI-6131/267/10 decyzja odmowna
2010-11-04 2010-12-06 OŚR-VI-6131/263/10 decyzja odmowna
2010-11-02 2010-11-26 OŚR.VI-6131/251/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-11-02 2010-11-26 OŚR.VI-6131/251/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-10-28 2010-11-15 OŚR.VI.6131/234/10 2010-11-18 wydano pismo
2010-10-27 2010-11-24 OŚR.VI-6131/250/10 decyzja odmowna
2010-10-26 2010-12-29 OŚR.VI-6131/235/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-10-26 2010-11-24 OŚR.VI-6131/247/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-10-26 2010-11-24 OŚR.VI-6131/249/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-10-26 2010-11-24 OŚR.VI-6131/248/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-10-25 2010-11-24 OŚR.VI-6131/246/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-10-21 2010-11-19 OŚR.VI.6131/236/10 2010-11-23 przekazano wg właściwości
2010-10-21 2010-11-19 OŚR.VI-6131/237/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-10-21 2010-11-19 OŚR.VI-6131/241/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-10-20 2010-11-02 OŚR.VI-6131/222/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-10-20 2010-11-19 OŚR.VI-6131/238/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-10-20 2010-12-29 OŚR.VI-6131/233/10 2011-01-04 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-10-20 2010-11-19 OSR.VI-6131/239/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-10-20 2010-11-19 OŚR.VI-6131/240/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-10-20 2010-12-20 OŚR.VI-6131/264/10 2010-12-20 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2010-10-19 2010-11-03 OŚR.VI-6131/224/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-10-18 2010-11-03 OŚR.VI-6131/227/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-10-18 2010-11-03 OŚR.VI-6131/225/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-10-18 2010-11-03 OŚR.VI-6131/223/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-10-18 2010-12-14 OŚR.VI-6131/232/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-10-15 2010-12-29 OŚR.VI-6131/231/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-10-13 2010-11-02 OŚR.VI-6131/221/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-10-13 2010-10-26 OSR.VI-6131/217/10 2010-10-26 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-10-12 2010-11-02 OŚR.VI-6131/220/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-10-12 2010-12-14 OŚR.VI-6131/214/10 2010-12-15 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-10-12 2010-12-29 OŚR.VI-6131/229/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-10-12 2010-11-10 OŚR.VI-6131/229/10 2010-11-17 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-10-12 2010-12-29 OŚR.VI-6131/228/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-10-11 2010-10-22 OŚR.VI-6131/209/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-10-11 2010-11-03 OŚR.VI-6131/226/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-10-11 2010-12-14 OŚR.VI-6131/219/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-09-29 2010-10-20 OŚR.VI-6131/207/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-09-29 2010-10-07 OŚR.VI-6131/179/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-09-29 2010-10-26 OŚR.VI-6131/215/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-09-29 2010-10-22 OŚR.VI-6131/213/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-09-29 2010-10-22 OŚR.VI-6131/210/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-09-29 2010-10-22 OŚR.VI-6131/212/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-09-29 2010-10-22 OŚR.VI-6131/211/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-09-29 2010-10-14 OŚR.VI-6131/206/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-09-29 2010-10-14 OŚR.VI-6131/206/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-09-22 2010-11-25 OŚR.VI-6131/201/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-09-22 2010-11-26 OŚR.VI-6131/200/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-09-20 2010-10-19 OŚR.VI-6131/208/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-09-16 2010-10-11 OŚR.VI-6131/204/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-09-15 2010-09-27 OŚR.VI-6131/196/10 wydano decyzję
2010-09-15 2010-09-22 OŚR.VI-6131/194/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-09-15 2010-09-22 OŚR.VI-6131/193/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-09-14 2010-10-11 OŚR.VI-6131/202/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-09-14 2010-10-13 OŚR.VI-6131/205/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-09-14 2011-03-01 OŚR-VI.613.1.31.2011 2011-03-08 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-09-13 2010-09-14 OŚR..VI-6131/190/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-09-13 2010-10-11 OŚR.VI-6131/203/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-09-13 2010-09-22 OŚR.VI-6131/195/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-09-10 2010-10-04 OŚR.VI-6131/199/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-09-07 2010-10-07 OŚR.VI.6131/186/10 2010-10-07 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2010-09-01 2010-10-01 OŚR.VI-6131/187/10 2010-10-01 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2010-08-30 2010-09-08 OŚR.VI-6131/189/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-08-26 2010-09-06 OŚR.VI-6131/188/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-08-25 2010-09-06 OŚR.VI-6131/185/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-08-24 2010-08-31 OŚR.VI-6131/182/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-08-24 2010-09-01 OŚR.VI-6131/182/10 2010-09-01 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-08-18 2010-08-30 OŚR-VI-6131/178/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-08-17 2010-08-23 OŚR.VI-6131/177/10 decyzja odmowna
2010-08-05 2010-10-07 OŚR-VI-6131/179/10 2010-10-07 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-08-05 2010-08-09 OŚR.VI-6131/169/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-08-05 2010-08-30 OŚR.VI-6131/180/10 wydano decyzję
2010-08-05 2010-08-31 OŚR.VI-6131/181/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-08-05 2010-10-07 OSR.VI-6131/172/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-08-03 2010-09-03 OŚR.VI-6131/175/10 decyzja odmowna
2010-08-03 2010-09-03 OŚR.VI-6131/176/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-08-02 2010-08-09 OŚR.VI-6131/170/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-07-28 2010-10-04 OŚ.VI.6131/163/10-6 Przekazano skargę wraz z dokumentacją do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
2010-07-28 2010-08-28 OŚR.VI.6131/167/10 2010-08-28 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2010-07-27 2010-08-19 OŚR.VI-6131/174/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-07-27 2010-10-07 OŚR.VI-6131/17/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-07-22 2010-10-07 OŚR.VI-6131/173/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-07-22 2010-08-30 OŚR.VI-6115/27/10N/L decyzja udzielenia zezwolenia
2010-07-20 2010-08-20 OŚR.VI-6131/160/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-07-20 2010-08-20 OŚR.VI-6131/162/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-07-20 2010-08-20 OŚR.VI-6131/168/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-07-19 2010-08-19 OŚR.VI-6131/159/10 2010-08-19 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2010-07-19 2010-08-19 OŚR.VII-751-2/156/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-07-19 2010-09-27 OŚR.VI-6131/197/10 2010-09-27 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-07-15 2010-07-30 OŚR.VI.6131/161/10 2010-07-30 przekazano wg właściwości
2010-07-15 2010-08-15 OŚR.VI-6131/155/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-07-13 2010-07-27 OŚR.VI-6131/158/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-07-13 2010-07-14 OŚR.VI-6131/152/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-07-09 2010-08-02 OŚR.VI-6131/165/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-07-09 2010-08-02 OŚR.VI-6131/166/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-07-08 2010-08-09 OŚR.VI-6131/164/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-07-08 2010-07-20 OŚR.VI-6131/154/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-07-08 2010-07-15 UG.BD.735/124/2010 2010-07-15 zwrot wniosku - nie leży w kompetencjach Starosty
2010-06-28 2010-06-30 OŚR.VI-6131/151/10 2010-06-30 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-06-28 2010-06-30 OŚR.VI-6131/150/10 2010-06-30 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-06-23 2010-07-14 OŚR.VI-6131/153/10 decyzja odmowna
2010-06-22 2010-06-30 OŚR.VI-6131/148/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-06-22 2010-06-29 OŚR.VI-6131/145/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-06-21 2010-06-29 OŚR.VI-6131/146/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-06-21 2010-06-30 OŚR.VI-6131/149/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-06-21 2010-06-29 OŚR.VI-6131/144/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-06-21 2010-06-29 OŚR.VI-6131/139/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-06-18 2010-06-30 OŚR.VI-6131/147/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-06-14 2010-07-21 OSR.VI-6131/136/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-06-14 2010-06-15 OŚR.VI-6131/126/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-06-14 2010-06-17 OŚR.VI-6131/134/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-06-14 2010-07-21 OŚR.VI-6131/137/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-06-14 2010-07-14 OŚR.VI.6131/138/10 2010-07-14 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2010-06-09 2010-06-15 OŚR.VI-6131/127/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-06-08 2010-06-08 OŚR.VI-6131/110/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-06-07 2010-06-15 OŚR.VI-6131/129/10 decyzja odmowna
2010-06-07 2010-06-15 OŚR.VI-6131/128/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-06-07 2010-06-18 OŚR.VI-6131/135/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-06-07 2010-06-15 OŚR.VI-6131/123/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-06-07 2010-06-08 OŚR.VI-6131/118/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-06-07 2010-07-07 OŚR.VI-6131/143/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-06-07 2010-07-07 OŚR.VI-6131/141/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-06-02 2010-06-02 OŚR.VI-6131/107/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-06-02 2010-06-29 OŚR.VI-6131/142/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-06-01 2010-06-17 OŚR.VI-6131/133/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-05-25 2010-06-09 OŚR.VI-6131/122/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-05-24 2010-06-01 OŚR.VI-6131/102/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-05-24 2010-06-15 OŚR.VI-6131/124/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-05-24 2010-06-15 OŚR.VI-6131/132/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-05-24 2010-06-15 OŚR.VI-6131/125/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-05-24 2010-06-15 OŚR.VI-6131/131/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-05-24 2010-05-27 OŚR.VI-6131/101/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-05-20 2010-06-08 OŚR.VI-6131/120/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-05-20 2010-06-15 OŚR.VI-6131/130/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-05-20 2010-06-09 OŚR.VI-6131/117/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-05-20 2010-05-21 OŚR.VI-6131/99/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-05-20 2010-05-21 OŚR.VI-6131/98/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-05-20 2010-05-25 OŚR.VI-6131/100/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-05-19 2010-06-08 OŚR.VI-6131/112/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-05-18 2010-06-08 OŚR.VI-6131/121/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-05-18 2010-11-02 OŚR.VI-6131/218/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-05-18 2010-06-08 OŚR.VI-6131/113/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-05-18 2010-06-08 OŚR.VI-6131/119/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-05-18 2010-06-07 OŚR.VI-6131/108/10 decyzja odmowna
2010-05-17 2010-06-09 OŚR.VI-6131/123/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-05-13 2010-05-20 OŚR.VI-6131/96/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-05-13 2010-06-07 OŚR.VI-6131/109/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-05-11 2010-05-20 OŚR.VI-6131/97/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-05-07 2010-05-10 OŚR.VI-6131/89/10 wydano pismo
2010-05-07 2010-06-10 OŚR.VI-6131/114/10 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2010-05-05 2010-06-07 OŚR.VI-6131/104/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-05-05 2010-06-07 OŚR.VI-6131/106/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-05-05 2010-06-07 OŚR.VI-6131/105/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-05-05 2010-05-11 OŚR.VI-6131/92/10 przekazano wg właściwości
2010-05-05 2010-06-07 OŚR.VI-6131/116/10 zwrot wniosku - nie leży w kompetencjach Starosty
2010-04-30 2010-05-05 OŚR.VI-6131/82/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-04-27 2010-05-11 OŚR.VI-6131/93/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-04-27 2010-05-28 OŚR.VI-6131/88/10 wydano decyzję
2010-04-27 2010-05-10 OŚR.VI-6131/87/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-04-23 2010-05-06 OŚR.VI-6131/86/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-04-23 2010-05-06 OŚR.VI-6131/85/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-04-21 2010-04-26 OŚR.VI-6131/80/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-04-19 2010-05-19 OŚR.VI-6131/78/10 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2010-04-19 2010-04-19 OŚR.VI-6131/14/-6131/44/06-/10 wydano decyzję
2010-04-19 2010-04-19 OŚR.VI6131/12/-6131/32/06-/10 wydano decyzję
2010-04-19 2010-04-19 OSR.VI-6131/13/-6131/43/06-/10 wydano decyzję
2010-04-16 2010-04-20 OŚR.VI-6131/77/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-04-15 2010-04-15 OŚR.VI-6131/9/-7635/6/06-/10 wydano decyzję
2010-04-15 2010-04-15 OSR.VI-6131/10/-7635/20/06-/10 wydano decyzję
2010-04-15 2010-04-15 OŚR.VI-6131/11/-7635/32/06-/10 wydano decyzję
2010-04-14 2010-04-14 OŚR.VI-6131/8/-7635/60/05-/10 wydano decyzję
2010-04-14 2010-04-14 OŚR.VI-6131/7/-7635/37/05-/10 wydano decyzję
2010-04-13 2010-04-15 OŚR.VI-6131/72/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-04-13 2010-05-06 OŚR.VI-6131/784/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-04-13 2010-05-06 OŚR.VI-6131/83/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-04-13 2010-04-22 OŚR.VI-6131/73/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-04-13 2010-05-11 OŚR.VI-6131/91/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-04-13 2010-04-13 OŚR.VI-6131/-7635/23/05-/10 wydano decyzję
2010-04-13 2010-04-13 OŚR.VI-6131/5/-7635/2/04-/10 wydano decyzję
2010-04-08 2010-04-16 OŚR.V-6131/67/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-04-08 2010-04-26 OŚR.V-6131/64/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-04-08 2010-04-16 OŚR.V-6131/66/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-04-06 2010-04-19 OŚR.VI-6131/74/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-04-06 2010-05-07 RBR-7635-W-36/2010 badanie kompletności wniosku
2010-04-06 2010-04-19 OŚR.VI-6131/75/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-04-06 2010-04-19 OŚR.VI-6131/76/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-04-02 2010-05-10 OŚR.VI-6131/81/10 decyzja odmowna
2010-04-02 2010-04-13 OŚR.VI-6131/69/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-03-31 2010-04-01 OŚR.VI-6131/50/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-03-29 2010-04-16 OŚR.V-6131/63/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-03-26 2010-04-15 OŚR.VI-6131/70/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-03-24 2010-04-16 OŚR.V-6131/65/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-03-24 2010-04-08 OŚR.VI-6131/56/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-03-24 2010-04-29 OŚR.VI-6131/38/10 wydano decyzję
2010-03-24 2010-04-08 OSR.VI-6131/57/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-03-24 2010-04-06 OSR.VI-6131/54/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-03-23 2010-03-29 OŚR.VI-6131/48/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-03-23 2010-03-29 OŚR.VI-6131/49/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-03-22 2010-03-22 OŚR.VI-6131/40/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-03-18 2010-04-18 OSR.VI-6131/44/10 wycofanie wniosku
2010-03-18 2010-04-18 OSR.VI-6131/44/10 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2010-03-18 2010-04-01 OSR.VII-751-2/53/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-03-16 2010-03-31 OŚR.VI-6131/52/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-03-12 2010-04-12 OŚR.V-6131/59/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-03-12 2010-04-12 OŚR.V-6131/58/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-03-10 2010-04-08 OŚR.VI-6131/55/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-03-04 2010-03-31 OŚR.VI-6131/51/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-03-01 2010-03-03 OŚR.VI-6131/35/10 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2010-02-26 2010-03-22 OŚR.VI-6131/41/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-02-26 2010-03-23 OŚR.VI-6131/42/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-02-26 2010-03-23 OSR.VI-6131/47/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-02-26 2010-03-23 OŚR.VI-6131/45/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-02-24 2010-03-23 OŚR.VI-6131/46/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-02-22 2010-03-11 OŚR.VI-6131/37/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-02-16 2010-03-16 OŚR.VI-6131/39/10 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2010-02-15 2010-02-22 OŚR.VI-6131/30/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-02-15 2010-03-11 OŚR.VI-6131/36/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-02-08 2010-03-02 OŚR.VI-6131/33/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-02-08 2010-02-08 OŚR.VI-6131/1/-7635/9/06-/09 wydano decyzję
2010-02-08 2010-02-08 OŚR.VI-6131/2/-7635/7/06-/09 wydano decyzję
2010-02-08 2010-02-08 OŚR.VI-6131/3/-763566/05-/09 wydano decyzję
2010-02-08 2010-02-08 OŚR.VI-6131/4/-7635/4/06-/09 wydano decyzję
2010-02-05 2010-03-01 OŚR.VI-6131/34/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-01-29 2010-02-17 OŚR.VI-6131/29/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-01-28 2010-02-04 OŚR.VI-6131/27/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-01-22 2010-02-08 OŚR.VI-6131/24/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-01-22 2010-02-17 OŚR.VI-6131/28/10 decyzja odmowna
2010-01-22 2010-03-24 OŚR.VI-6131/43/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-01-21 2010-01-22 OSR.VI-6131/13/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-01-21 2010-02-01 OŚR.VI-6131/26/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-01-21 2010-01-22 OSR.VI-6131/12/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-01-21 2010-02-01 OŚR.VI-6131/21/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-01-21 2010-02-08 OŚR.VI-6131/23/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-01-15 2010-02-08 OŚR.VI-6131/25/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-01-14 2010-01-25 OSR.VI-6131/19/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-01-13 2010-02-14 - badanie kompletności wniosku
2010-01-13 2010-02-05 OŚR.VI-6131/22/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-01-11 2010-03-08 OŚR.VI-6131/32/10 wydano decyzję
2010-01-11 2010-02-11 OŚR.VI-6131/15/10 badanie kompletności wniosku
2010-01-08 2010-01-25 OŚR.VI-6131/17/10 decyzja odmowna
2010-01-06 2010-01-26 OŚR.VI-6131/18/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-12-29 2010-01-08 OŚR.VI-6131/1/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-12-29 2010-01-20 OŚR.VI-6131/11/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-12-29 2010-01-08 OŚR.VI-6131/2/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-12-29 2010-01-14 OŚR.VI-6131/10/10 decyzja odmowna
2009-12-29 2010-01-25 OŚR.VI-6131/16/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-12-29 2010-01-08 OŚR.VI-6131/4/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-12-29 2010-01-08 OŚR.VI-6131/3/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-12-29 2010-01-13 OŚR.VI-6131/7/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-12-29 2010-01-13 OŚR.VI-6131/6/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-12-28 2010-01-14 OŚR.VI-6131/8/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-12-23 2009-12-28 OŚR.VI-6131/226/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-12-22 2010-01-08 OŚR.VI-6131/5/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-12-18 2010-01-11 OŚR.VI-6131/9/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-12-16 2009-12-30 OŚR.VI-6131/232/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-12-15 2009-12-18 OŚR.VI-6131/219/09 wydano pismo
2009-12-14 2009-12-30 OŚR.VI-6131/231/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-12-14 2009-12-30 OŚR.VI-6131/230/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-12-11 2009-12-23 OŚR.VI-6131/228/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-12-10 2009-12-14 OSR.VI-6131/218/09 wydano decyzję
2009-12-08 2009-12-28 OŚR.VI-6131/227/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-12-07 2009-12-23 OŚR.VI-6131/223/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-12-07 2009-12-23 OŚR.VI-6131/225/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-12-07 2009-12-23 OŚR.VI-6131/224/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-12-07 2009-12-30 OŚR.VI-6131/229/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-12-04 2010-01-04 IK/V/7635/278/09 badanie kompletności wniosku
2009-12-02 2009-12-23 OŚR.VI-6131/222/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-12-01 2009-12-23 OŚR.VI-6131/221/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-11-24 2009-12-07 OSR.VI-6131/215/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-11-24 2009-12-01 OŚR.VI-6131/214/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-11-24 2009-12-23 OŚR.VI-6131/220/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-11-24 2009-12-01 OŚR.VI-6131/211/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-11-23 2009-12-09 OSR.VI-6131/217/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-11-19 2009-12-04 OŚR.VI-6131/213/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-11-17 2009-12-02 OŚR.VI-6131/208/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-11-12 2009-12-14 OŚR.VI-6131/216/09 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2009-11-10 2009-12-04 OŚR.VI-6131/212/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-11-09 2009-11-17 OŚR.VI-6131/199/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-11-06 2009-12-02 OŚR.VI-6131/210/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-11-04 2009-11-30 OŚR.VI-6131/207/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-11-03 2009-11-25 OŚR.VI-6131/203/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-11-02 2009-11-09 OŚR.VI-6131/192/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-11-02 2009-11-25 OŚR.VI-6131/202/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-11-02 2009-11-30 OŚR.VI-6131/209/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-11-02 2009-11-27 OŚR.VI-6131/206/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-10-30 2009-11-12 OŚR.VI-6131/196/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-10-29 2009-11-12 OSR.VI-6131/197/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-10-28 2009-11-25 OŚR.VI-6131/204/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-10-28 2009-11-25 OŚR.VI-6131/205/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-10-27 2009-11-24 wycofano wniosek wycofanie wniosku
2009-10-26 2009-11-04 OŚR.VI-6131/185/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-10-26 2009-11-30 OSR.VI-6131/198a/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-10-26 2009-11-04 OŚR.VI-6131/187/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-10-26 2009-11-02 OSR.VI-6131/184/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-10-26 2009-11-02 OSR.VI-6131/182/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-10-26 2009-11-02 OSR.VI-6131/183/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-10-26 2009-10-29 OŚR.VI-6131/178/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-10-26 2009-10-22 OŚR.VI-6131/174/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-10-22 2009-11-23 wycofano wniosek wycofanie wniosku
2009-10-22 2009-11-17 OŚR.VI-6131/200/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-10-15 2009-11-02 OSR.VI-6131/180/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-10-15 2009-11-02 OSR.VI-6131/181/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-10-15 2009-11-09 OŚR.VI-6131/194/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-10-15 2009-11-09 OSR.VI-6131/193/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-10-15 2009-11-12 OŚR.VI-6131/195/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-10-13 2009-10-22 OSR.VI-6131/175/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-10-09 2009-11-04 OSR.VI-6131/186/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-10-09 2009-11-04 OŚR.VI-6131/190/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-10-09 2009-11-04 OŚR.VI-6131/189/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-10-09 2009-11-04 OŚR.V-6131/191/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-10-08 2009-11-04 OŚR.VI-6131/188/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-10-08 2009-10-19 OŚR.VI-6131/171/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-10-08 2009-10-13 OŚR.VI-6131/161/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-10-08 2009-10-27 OŚR.VI-6131/177/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-10-08 2009-10-27 OŚR.VI-6131/176/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-10-07 2009-10-19 OSR.VI-6131/170/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-10-06 2009-10-19 OŚR.VI-6131/173/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-10-05 2009-11-02 OSR.VI-6131/179/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-10-05 2009-10-14 OŚR.VI-6131/163/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-10-02 2009-10-14 OŚR.VI-6131/169/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-10-02 2009-10-14 OŚR.VI-6131/168/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-10-01 2009-10-14 OŚR.VI-6131/167/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-09-29 2009-10-14 OŚR.VI-6131/166/09 decyzja odmowna
2009-09-28 2009-10-21 OSR.VI-6131/172/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-09-25 2009-10-13 OSR.VI-6131/165/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-09-24 2009-10-06 OŚR.VI-6131/152/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-09-24 2009-10-06 OŚR.VI-6131/153/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-09-24 2009-10-14 OSR.VI-6131/162/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-09-24 2009-10-14 OŚR.VI-6131/164/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-09-22 2009-09-23 OŚR.VI-6131/143/09 wydano decyzję
2009-09-22 2009-09-23 OŚR.VI-6131/142/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-09-22 2009-10-01 OŚR.VI-6131/149/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-09-22 2009-09-28 OŚR.VI-6131/144/09 wydano decyzję
2009-09-22 2009-10-13 OŚR.VI-6131/159/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-09-17 2009-10-13 OŚR.VI-6131/158/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-09-16 2009-09-28 OSR.VI-6131/147/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-09-16 2009-09-28 OŚR.V-6131/148/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-09-16 2009-09-28 OŚR.V-6131/146/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-09-16 2009-09-28 OŚR.VI-6131/151/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-09-15 2009-10-15 anulowano wycofanie wniosku
2009-09-14 2009-10-13 OŚR.VI-6131/160/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-09-11 2009-10-06 OŚR.VI-6131/157/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-09-10 2009-10-01 OSR.VI-6131/150/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-09-08 2009-10-05 OŚR.VI-6131/156/09 decyzja odmowna
2009-09-04 2009-10-05 przekazano do ROT przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2009-09-04 2009-09-09 OŚR.V-6131/137/09 wydano decyzję
2009-09-02 2009-09-29 OSR.VI-6131/155/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-09-02 2009-09-23 OŚR.VI-6131/145/09 decyzja odmowna
2009-09-02 2009-10-15 OSR.V-6131/140/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-09-01 2009-09-04 OŚR.VI-6131/133/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-09-01 2009-09-09 OŚR.V-6131/136/09 wydano decyzję
2009-08-28 2009-09-28 OSR.VI-6131/154/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-08-28 2009-09-10 OŚR.V-6131/138/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-08-28 2009-09-10 OŚR.V-6131/139/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-08-28 2009-08-31 OŚR.V-6131/123/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-08-27 2009-09-04 OŚR.V-6131/132/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-08-26 2009-09-03 OŚR.V-6131/127/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-08-26 2009-09-03 OŚR.V-6131/126/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-08-26 2009-09-28 OŚR.VI-6131/128/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-08-26 2009-09-03 OŚR.V-6131/125/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-08-20 2009-09-04 OŚR.V-6131/131/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-08-20 2009-09-04 OŚR.V-6131/130/09 decyzja odmowna
2009-08-20 2009-09-04 OŚR.V-6131/129/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-08-20 2009-09-04 OŚR.V-6131/134/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-08-20 2009-09-04 OŚR.V-6131/135/09 decyzja odmowna
2009-08-19 2009-08-31 OŚR.V-6131/118/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-08-18 2009-08-27 OŚR.VI-6131/114/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-08-18 2009-08-31 OŚR.V-6131/120/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-08-18 2009-08-31 OŚR.V-6131/119/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-08-14 2009-08-25 OŚR.VI-6131/112/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-08-14 2009-08-25 OŚR.VI-6131/113/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-08-13 2009-08-26 OŚR.V-6131/116/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-08-10 2009-08-26 OŚR.V-6131/117/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-08-07 2009-08-18 OŚR.III-0716/4/09 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2009-08-06 2009-08-26 OŚR.V-6131/115/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-08-05 2009-08-31 OŚR.V-6131/122/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-08-04 2009-08-31 OŚR.V-6131/121/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-08-04 2009-08-31 OŚR.V-6131/124/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-08-03 2009-08-11 OŚR.VI-6131/111/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-07-31 2009-07-31 OŚR.VI-6131/103/09 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2009-07-28 2009-08-05 OŚR.VI-6131/108/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-07-28 2009-08-11 OŚR.VI-6131/110/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-07-28 2009-07-28 OŚR.VI-6131/101/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-07-28 2009-07-28 OŚR.VI-6131/102/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-07-28 2009-07-28 OŚR.VI-6131/105/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-07-28 2009-07-28 OŚR.VI-6131/104/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-07-27 2009-08-04 OŚR.VI-6131/107/09 wydano pismo
2009-07-24 2009-07-28 wycofano wycofanie wniosku
2009-07-20 2009-08-03 OŚR.VI-6131/106/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-07-14 2009-07-21 OŚR.VI-6131/92/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-07-13 2009-07-27 OŚR.VI-6131/100/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-07-13 2009-08-13 OŚR.VI-6131/109/09 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2009-07-08 2009-07-24 OŚR.VI-6131/99/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-07-08 2009-07-09 OŚR.VI-6131/89/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-07-08 2009-07-09 OŚR.VI-6131/88/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-07-07 2009-07-24 OŚR.VI-6131/98/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-07-02 2009-07-14 OŚR.VI-6131/91/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-07-01 2009-07-22 OŚR.VI-6131/97/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-06-30 2009-07-22 OŚR.VI-6131/96/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-06-24 2009-06-22 OŚR.VI-6131/94/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-06-24 2009-07-22 OŚR.VI-6131/95/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-06-24 2009-07-21 OŚR.VI-6131/93/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-06-23 2009-07-13 OŚR.VI-6131/90/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-06-18 2009-06-26 OŚR.V-6131/87/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-06-16 2009-06-26 OŚR.V-6131/81/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-06-15 2009-06-26 OŚR.V-6131/83/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-06-12 2009-06-26 OŚR.V-6131/85/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-06-12 2009-06-26 OŚR.V-6131/86/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-06-12 2009-06-15 OŚR.V-6131/80/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-06-12 2009-06-26 OŚR.V-6131/84/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-06-08 2009-06-26 OŚR.V-6131/82/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-06-03 2009-06-04 OŚR.VI-6131/67/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-06-02 2009-06-05 OŚR.V-6131/71/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-06-02 2009-07-10 OŚR.V-6131/74/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-06-02 2009-06-05 OŚR.VI-6131/73/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-06-02 2009-06-05 OŚR.VI-6131/72/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-06-01 2009-07-01 wycofano wniosek wycofanie wniosku
2009-06-01 2009-06-15 OŚR.V-6131/78/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-06-01 2009-06-08 OŚR.V-6131/75/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-05-28 2009-05-29 OŚR.V-6131/68/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-05-28 2009-06-10 OŚR.V-6131/76/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-05-21 2009-05-26 OŚR.V-6131/56/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-05-19 2009-05-25 OŚR.V-6131/59/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-05-19 2009-05-25 OŚR.V-6131/61/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-05-19 2009-05-25 OŚR.V-6131/62/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-05-19 2009-06-05 OŚR.V-6131/77/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-05-14 2009-05-26 OŚR.V-6131/64/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-05-11 2009-06-05 OŚR.VI-6131/70/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-05-11 2009-06-05 OŚR.VI-6131/69/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-05-11 2009-05-20 OŚR.VI-6131/55/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-05-11 2009-05-25 OŚR.V-6131/66/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-05-11 2009-05-25 OŚR.V-6131/60/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-05-11 2009-05-25 OŚR.V-6131/57/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-05-11 2009-05-25 OŚR.V-6131/63/09 wydano decyzję
2009-05-11 2009-05-25 OŚR.V-6131/58/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-05-06 2009-05-26 OŚR.V-6131/65/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-05-06 2009-05-13 OŚR.VI-6131/54/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-05-06 2009-05-13 OŚR.VI-6131/53/09 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2009-04-28 2009-05-04 OŚR.VI-6131/51/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-04-28 2009-04-29 OŚR.VI-6131/46/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-04-28 2009-04-29 OŚR.VI-6131/48/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-04-28 2009-04-29 OŚR.VI-6131/47/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-04-24 2009-04-29 OŚR.VI-6131/50/09 wydano decyzję
2009-04-20 2009-04-21 OŚR.VI-6131/34/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-04-20 2009-04-21 OŚR.VI-6131/37/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-04-20 2009-04-21 OŚR.VI-6131/35/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-04-20 2009-04-21 OŚR.VI-6131/36/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-04-17 2009-04-29 OŚR.VI-6131/49/09 decyzja odmowna
2009-04-17 2009-04-22 OŚR.VI-6131/41/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-04-14 2009-05-07 OŚR.VI-6131/52/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-04-14 2009-04-24 OŚR.VI-6131/43/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-04-10 2009-04-22 OŚR.VI-6131/39/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-04-09 2009-04-22 OŚR.VI-6131/40/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-04-09 2009-04-21 OŚR.VI-6131/33/09 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2009-04-07 2009-04-28 OŚR.VI-6131/45/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-04-07 2009-04-28 OŚR.VI-6131/44/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-04-07 2009-04-21 OŚR.VI-6131/38/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-04-06 2009-04-06 OŚR.VI-6131/31/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-04-01 2009-04-06 OŚR.VI-6131/30/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-04-01 2009-04-24 OŚR.VI-6131/42/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-04-01 2009-04-06 OŚR.VI-6131/29/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-03-31 2009-04-07 OŚR.VI-6131/32/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-03-18 2009-03-25 OŚR.VI-6131/28/09 wydano decyzję
2009-03-13 2009-03-16 OŚR.VI-6131/26/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-03-12 2009-03-12 OŚR.VI-6131/22/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-03-12 2009-03-16 OŚR.VI-6131/24/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-03-12 2009-03-18 OŚR.VI-6131/27/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-03-04 2009-03-05 OŚR.VI-6131/19/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-03-04 2009-03-16 OŚR.VI-6131/23/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-02-24 2009-03-05 OŚR.VI-6131/20/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-02-23 2009-03-09 OŚR.VI-6131/21/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-02-19 2009-03-16 OŚR.VI-6131/25/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-02-18 2009-02-23 OŚR.VI-6131/16/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-02-04 2009-02-23 OŚR.VI-6131/17/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-02-03 2009-02-23 OŚR.VI-6131/18/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-02-03 2009-02-10 OŚR.VI-6131/14/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-01-28 2009-02-10 OŚR.VI-6131/11/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-01-27 2009-02-10 OŚR.VI-6131/15/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-01-23 2009-02-04 OŚR.VI-6131/9/09 wydano decyzję
2009-01-22 2009-02-09 OŚR.VI-6131/10/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-01-19 2009-02-10 OŚR.VI-6131/12/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-01-19 2009-02-10 OŚR.VI-6131/13/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2009-01-09 2009-01-19 OŚR.VI-6131/7/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-12-29 2009-01-14 OŚR.VI-6131/6/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-12-29 2009-01-19 OŚR.VI-6131/8/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-12-22 2009-01-22 wycofano wniosek zwrot wniosku - nie leży w kompetencjach Starosty
2008-12-17 2009-01-14 OŚR.VI-6131/4/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-12-17 2009-01-14 OŚR.VI-6131/5/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-12-15 2009-01-13 OŚR.VI-6131/3/09 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-12-15 2009-01-13 OŚR.VI-6131/2/09 decyzja odmowna
2008-12-15 2008-12-24 OŚR.VI-6131/205/08 wydano decyzję
2008-12-09 2008-12-30 OŚR.VI-6131/208/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-12-09 2008-12-30 OŚR.VI-6131/207/08 decyzja odmowna
2008-12-09 2008-12-24 OŚR.VI-6131/204/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-12-08 2008-12-24 OŚR.VI-6131/202/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-12-08 2008-12-24 OŚR.VI-6131/203/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-12-04 2008-12-24 OŚR.VI-6131/206/08 decyzja odmowna
2008-12-02 2008-12-10 OŚR.VI-6131/197/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-12-01 2008-12-01 OŚR.VI-6131/187/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-11-28 2008-12-08 OŚR.VI-6131/195/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-11-28 2008-12-18 OŚR.VI-6131/199/08 decyzja odmowna
2008-11-28 2008-12-05 OŚR.VI-6131/190/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-11-28 2008-12-03 OŚR.VI-6131/188/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-11-28 2008-12-22 OŚR.VI-6131/200/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-11-28 2008-12-18 OŚR.VI-6131/198/08 wydano decyzję
2008-11-21 2008-12-08 OŚR.VI-6131/194/08 wydano decyzję
2008-11-21 2008-12-08 OŚR.VI-6131/196/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-11-21 2008-11-25 OŚR.VI-6131/183/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-11-20 2008-12-05 OŚR.VI-6131/193/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-11-20 2008-11-24 OŚR.VI-6131/178/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-11-20 2008-11-27 OŚR.VI-6131/181/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-11-20 2008-12-02 OŚR.VI-6131/189/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-11-20 2008-11-27 OŚR.VI-6131/180/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-11-20 2008-11-24 OŚR.VI-6131/177/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-11-17 2008-12-04 OŚR.VI-6131/191/08 wydano decyzję
2008-11-14 2008-11-18 OŚR.VI-6131/172/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-11-12 2008-11-24 OŚR.VI-6131/176/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-11-12 2008-11-24 OŚR.VI-6131/174/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-11-12 2008-12-05 OŚR.VI-6131/192/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-11-12 2008-11-17 OŚR.VI-6131/171/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-11-04 2008-11-17 OŚR.VI-6131/169/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-11-03 2008-11-25 OŚR.VI-6131/185/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-11-03 2008-11-24 OŚR.VI-6131/175/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-11-03 2008-11-24 OŚR.VI-6131/173/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-11-03 2008-11-24 OŚR.VI-6131/179/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-10-29 2008-11-24 OŚR.VI-6131/182/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-10-29 2008-11-17 OŚR.VI-6131/170/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-10-29 2008-11-17 OŚR.VI-6131/167/08 wydano decyzję
2008-10-29 2008-11-17 OŚR.VI-6131/168/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-10-29 2008-11-27 OŚR.VI-6131/186/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-10-29 2008-11-12 OŚR.VI-6131/166/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-10-29 2008-11-05 OŚR.VI-6131/165/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-10-24 2008-11-05 OŚR.VI-6131/164/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-10-23 2008-10-28 OŚR.VI-6131/159/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-10-22 2008-11-20 OŚR.VI-6131/184/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-10-20 2008-10-21 OŚR.V-6131/154/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-10-20 2008-10-21 OŚR.V-6131/153/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-10-20 2008-11-20 OŚR.VI-6131/158/08 sprawa załatwiona
2008-10-17 2008-11-04 OŚR.VI-6131/162/08 decyzja odmowna
2008-10-17 2008-11-04 OŚR.VI-6131/163/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-10-14 2008-10-17 OŚR.V-6131/151/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-10-13 2008-10-29 OŚR.VI-6131/160/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-10-10 2008-10-23 OŚR.V-6131/147/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-10-10 2008-10-17 OŚR.V-6131/144/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-10-08 2008-10-17 OŚR.V-6131/149/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-10-08 2008-10-17 OŚR.V-6131/146/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-10-07 2008-10-23 OŚR.V-6131/145/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-10-06 2008-10-13 OŚR.V-6131/138/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-10-06 2008-10-13 OŚR.V-6131/137/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-10-03 2008-10-13 OŚR.V-6131/135/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-10-03 2008-10-13 OŚR.V-6131/134/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-10-03 2008-10-23 OŚR.V-6131/150/08 wydano decyzję
2008-10-03 2008-10-13 OŚR.V-6131/156/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-10-02 2008-10-22 OŚR.VI-6131/155/08 wydano decyzję
2008-10-01 2008-10-17 OŚR.V-6131/143/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-10-01 2008-10-13 OŚR.V-6131/137/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-09-30 2008-10-17 OŚR.V-6131/142/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-09-30 2008-10-17 OŚR.V-6131/152/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-09-26 2008-10-21 OŚR.V-6131/140/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-09-26 2008-10-21 OŚR.V-6131/1141/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-09-26 2008-10-21 OŚR.V-6131/139/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-09-25 2008-09-30 OŚR.VI-6131/131/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-09-25 2008-09-25 OŚR.VI-6131/127/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-09-23 2008-10-13 OŚR.V-6131/142/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-09-18 2008-09-30 OŚR.VI-6131/132/08 wydano decyzję
2008-09-17 2008-09-19 OŚR.VI-6131/121/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-09-17 2008-09-19 OŚR.VI-6131/122/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-09-15 2008-09-25 OŚR.VI-6131/129/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-09-15 2008-09-15 OŚR.VI-6131/118/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-09-11 2008-09-23 OŚR.VI-6131/126/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-09-11 2008-10-11 wycofano wniosek RBR 7635-95/2008 wycofanie wniosku
2008-09-09 2008-09-12 OŚR.VI-6131/116/08 decyzja odmowna
2008-09-09 2008-09-11 OŚR.VI-6131/115/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-09-09 2008-09-11 OŚR.VI-6131/114/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-09-09 2008-09-22 OŚR.VI-6131/124/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-09-09 2008-09-22 OŚR.VI-6131/125/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-09-09 2008-09-22 OŚR.VI-6131/123/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-09-08 2008-09-12 OŚR.VI-6131/117/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-09-08 2008-09-10 OŚR.VI-6131/113/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-09-05 2008-09-17 OŚR.VI-6131/120/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-09-02 2008-09-10 OŚR.VI-6131/112/08 umorzono postępowanie
2008-09-01 2008-09-01 OŚR.VI-6131/111/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-08-28 2008-08-29 OŚR.VI-6131/110/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-08-25 2008-08-27 OŚR.VI-6131/109/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-08-19 2008-08-21 OŚR.VI-6131/108/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-08-14 2008-08-19 OŚR.VI-6131/107/08 wydano decyzję
2008-08-11 2008-08-14 OŚR.VI-6131/106/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-08-11 2008-08-12 OŚR.VI-6131/105/08 decyzja odmowna
2008-08-04 2008-08-04 OŚR.VI-6131/99/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-08-04 2008-08-05 OŚR.VI-6131/100/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-07-29 2008-07-30 OŚR.VI-6131/98/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-07-23 2008-07-30 OŚR.VI-6131/96/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-07-22 2008-07-30 OŚR.VI-6131/97/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-07-22 2008-07-24 OŚR.VI-6131/94/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-07-16 2008-07-21 OŚR.VI-6131/91/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-07-16 2008-10-07 OŚR.VI-6131/133/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-07-14 2008-07-21 OŚR.VI-6131/93/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-07-10 2008-07-17 OŚR.VI-6131/88/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-07-10 2008-07-10 OŚR.VI-6131/85/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-07-09 2008-07-21 OŚR.VI-6131/92/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-07-08 2008-07-08 OŚR.VI-6131/84/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-07-08 2008-07-24 OŚR.VI-6131/95/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-07-07 2008-07-17 OŚR.VI-6131/87/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-07-04 2008-07-21 OŚR.VI-6131/90/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-07-01 2008-07-16 OŚR.VI-6131/86/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-06-30 2008-07-07 OŚR.VI-6131/82/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-06-30 2008-07-04 OŚR.VI-6131/78/08 wydano decyzję
2008-06-25 2008-07-25 OŚR.VI-6131/72/08 decyzja odmowna
2008-06-24 2008-07-07 OŚR.VI-6131/83/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-06-23 2008-07-01 OŚR.VI-6131/74/08 wydano decyzję
2008-06-23 2008-07-07 OŚR.VI-6131/81/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-06-20 2008-07-07 OŚR.VI-6131/80/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-06-20 2008-07-03 OŚR.VI-6131/77/08 wydano decyzję
2008-06-20 2008-07-02 OŚR.VI-6131/76/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-06-20 2008-07-04 wycofano wniosek wycofanie wniosku
2008-06-18 2008-06-24 OŚR.VI-6131/71/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-06-17 2008-07-07 OŚR.VI-6131/79/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-06-17 2008-07-01 OŚR.VI-6131/73/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-06-13 2008-06-18 OŚR.VI-6131/70/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-06-03 2008-06-16 OŚR.VI-6131/68/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-05-27 2008-06-11 OŚR.VI-6131/65/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-05-27 2008-06-16 OŚR.VI-6131/69/08 wydano decyzję
2008-05-20 2008-06-02 OŚR.VI-6131/63/08 wycofanie wniosku
2008-05-15 2008-06-02 OŚR.VI-6131/64/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-05-15 2008-06-11 OŚR.VI-6131/66/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-05-15 2008-06-15 OŚR.VI-6131/63/08 wycofanie wniosku
2008-05-12 2008-05-27 OŚR.VI-6131/59/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-05-08 2008-05-20 OŚR.VI-6131/58/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-05-07 2008-05-28 OŚR.VI-6131/61/08 decyzja odmowna
2008-04-29 2008-05-29 OŚR.VI-6131/62/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-04-29 2008-05-12 OŚR.VI-6131/54/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-04-28 2008-04-29 OŚR.VI-6131/46/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-04-21 2008-05-14 OŚR.VI-6131/52/08 i OŚR.VI-6131/55/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-04-15 2008-05-14 OŚR.VI-6131/56/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-04-15 2008-05-07 OŚR.VI-6131/50/08 decyzja odmowna
2008-04-14 2008-05-08 OŚR.VI-6131/53/08 decyzja odmowna
2008-04-10 2008-05-10 OŚR.VI-6131/44/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-04-10 2008-04-11 OŚR.VI-6131/39/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-04-10 2008-04-11 OŚR.VI-6131/40/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-04-09 2008-04-25 OŚR.VI-6131/41/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-04-08 2008-05-07 OŚR.VI-6131/51/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-04-08 2008-04-24 OŚR.VI-6131/43/08 wydano decyzję
2008-04-07 2008-04-09 OŚR.VI-6131/36/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-04-07 2008-04-09 OŚR.VI-6131/35/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-04-03 2008-04-09 OŚR.VI-6131/37/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-04-02 2008-04-09 OŚR.VI-6131/34/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-03-27 2008-04-01 OŚR.VI-6131/31/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-03-27 2008-04-24 OŚR.VI-6131/42/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-03-27 2008-04-09 OŚR.VI-6131/33/08 wydano decyzję
2008-03-26 2008-04-09 OŚR.VI-6131/32/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-03-25 2008-03-25 OŚR.VI-6131/30/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-03-25 2008-05-14 OŚR.VI-6131/57/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-03-21 2008-04-30 OŚR.V-6131/47/08 decyzja odmowna
2008-03-19 2008-04-09 OŚR.VI-6131/38/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-03-18 2008-05-07 OŚR.VI-6131/49/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-03-18 2008-05-07 OŚR.VI-6131/47/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-03-18 2008-05-07 OŚR.VI-6131/48/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-03-14 2008-03-25 OŚR.VI-6131/29/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-03-13 2008-03-25 OŚR.VI-6131/27/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-03-11 2008-03-25 OŚR.VI-6131/28/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-03-11 2008-03-17 OŚR.VI-6131/26/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-03-04 2008-03-17 OŚR.VI-6131/24/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-03-04 2008-03-17 OŚR.VI-6131/25/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-03-03 2008-03-05 OŚR.VI-6131/22/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-02-22 2008-03-22 wycofano wycofanie wniosku
2008-02-22 2008-03-22 wycofano wycofanie wniosku
2008-02-22 2008-03-05 OŚR.VI-6131/23/08 decyzja uprawomocniła się
2008-02-07 2008-02-18 OŚR.VI-6131/19/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-02-06 2008-02-19 OŚR.VI-6131/21/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-02-04 2008-02-19 OŚR.VI-6131/20/08 wydano decyzję
2008-01-25 2008-02-18 OŚr.VI-6131/18/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-01-22 2008-01-29 OŚR.VI-6131/16/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-01-17 2008-02-17 OŚR.VI-6131/13/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-01-11 2008-01-29 OŚR.VI-6131/15/08 wydano pismo
2008-01-11 2008-02-07 OŚr.VI-6131/17/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-01-07 2008-01-14 OŚR.VI-6131/12/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-01-03 2008-02-03 zwrot wniosku zwrot wniosku - nie leży w kompetencjach Starosty
2008-01-02 2008-01-14 OŚR.VI-6131/11/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2008-01-02 2008-01-14 OŚR.VI-6131/10/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-12-20 2008-01-10 OŚR.VI-6131/8/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-12-20 2008-01-11 OŚR.VI-6131/9/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-12-20 2007-12-27 OŚR.VI-6131/178/07 wydano decyzję
2007-12-14 2008-01-07 OŚR.VI-6131/4/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-12-14 2008-01-07 OŚR.VI-6131/5/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-12-13 2007-12-17 OŚR.VI-6131/176/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-12-13 2008-01-13 OŚR.VI-6131/174/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-12-12 2008-01-07 OŚR.VI-6131/1/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-12-11 2008-01-07 OŚR.VI-6131/2/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-12-05 2007-12-12 OŚR.VI-6131/173/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-12-05 2007-12-12 OŚR.VI-6131/171/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-12-05 2008-01-10 OŚR.VI-6131/7/08 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-12-05 2007-12-11 OŚR.VI-6131/170/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-12-05 2007-12-12 OŚR.VI-6131/172/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-12-05 2007-12-11 OŚR.VI-6131/169/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-12-05 2007-12-12 OŚR.VI-6131/168/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-12-05 2007-12-10 OŚR.VI-6131/167/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-12-05 2007-12-07 OŚR.VI-6131/166/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-11-29 2007-12-17 OŚR.VI-6131/177/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-11-29 2007-12-06 OŚR.VI-6131/165/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-11-29 2007-12-17 OŚR.VI-6131/175/07 decyzja odmowna
2007-11-21 2007-11-23 OŚR.VI-6131/161/07 wydano decyzję
2007-11-19 2007-12-20 OŚR.VI-6131/157/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-11-16 2007-11-23 OŚR.VI-6131/163/07 decyzja odmowna
2007-11-16 2007-11-20 OŚR.VI-6131/158/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-11-12 2007-11-23 OŚR.VI-6131/162/07 wydano decyzję
2007-11-09 2007-11-22 OŚR.VI-6131/159/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-11-09 2007-11-26 OŚR.VI-6131/164/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-11-09 2007-11-22 OŚR.VI-6131/160/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-11-07 2007-11-13 OŚR.VI-6131/156/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-11-05 2007-11-13 OŚR.VI-6131/154/07 wydano decyzję
2007-10-29 2007-11-13 OŚR.VI-6131/155/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-10-22 2007-10-23 OŚR.VI-6115/144/07 decyzja odmowna
2007-10-22 2007-10-30 OŚR.VI-6131/152/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-10-22 2007-10-30 OŚR.VI-6131/153/07 decyzja odmowna
2007-10-22 2007-10-24 OŚR.VI-6131/147/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-10-17 2007-10-23 OŚR.VI-6131/143/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-10-17 2007-10-24 OŚR.VI-6131/148/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-10-17 2007-10-24 OSR.VI-6131/150/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-10-12 2007-10-24 OŚR.VI-6131/149/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-10-12 2007-10-23 OŚR.VI-6131/146/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-10-09 2007-10-11 OŚR.VI-6131/141/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-10-08 2007-10-11 OŚR.VI-6131/140/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-10-04 2007-10-11 OŚR.VI-6131/139/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-10-04 2007-10-11 OŚR.VI-6131/138/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-10-02 2007-10-11 OŚR.VI-6131/134/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-10-02 2007-10-24 OŚR.VI-6131/145/07 decyzja odmowna
2007-09-27 2007-10-10 OŚR.VI-6131/133/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-09-24 2007-10-16 OŚR.VI-6131/142/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-09-19 2007-10-10 OŚR.VI-6131/132/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-09-19 2007-10-10 OŚR.VI-6131/136/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-09-19 2007-09-19 OŚR.VI-6131/130/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-09-18 2007-10-10 OŚR.VI-6131/137/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-09-17 2007-09-19 OŚR.VI-6131/127/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-09-17 2007-09-18 OŚR.VI-6131/126/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-09-11 2007-09-12 OŚR.VI-6131/120/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-09-11 2007-09-17 OŚR.VI-6131/124/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-09-11 2007-09-17 OŚR.VI-6131/122/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-09-11 2007-09-18 OŚR.VI-6131/123/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-09-11 2007-09-12 OŚR.VI-6131/121/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-09-11 2007-09-18 OŚR.VI-6131/125/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-09-07 2007-09-12 OŚR.VI-6131/118/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-09-07 2007-09-12 OŚR.VI-6131/117/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-09-04 2007-09-12 OŚR.VI-6131/119/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-08-31 2007-09-30 RBR 7635-93/2007 wycofanie wniosku
2007-08-31 2007-09-30 RBR 7635-90/07 wycofanie wniosku
2007-08-31 2007-09-18 OŚR.VI-6131/129/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-08-31 2007-09-30 RBR 7635-92/2007 wycofanie wniosku
2007-08-30 2007-09-12 OŚR.VI-6131/116/07 wydano decyzję
2007-08-29 2007-09-18 OŚR.VI 6131/128/07 wydano decyzję
2007-08-20 2007-08-22 OŚR.VI-6131/109/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-08-17 2007-08-22 OŚR.VI-6131/111/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-08-17 2007-08-21 OŚR.VI-6131/106/07 decyzja odmowna
2007-08-17 2007-08-22 OŚR.VI-6131/110/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-08-16 2007-08-22 OŚR.VI-6131/113/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-08-10 2007-08-14 OŚR.VI-6131/104/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-08-10 2007-08-21 OŚR.VI-6131/108/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-08-09 2007-08-14 OŚR.VI-6131/105/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-08-06 2007-08-21 OŚR.VI-6131/107/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-07-30 2007-08-06 OŚR.VI-6131/103/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-07-30 2007-08-30 OŚR.VI-6131/101/07 wydano pismo
2007-07-30 2007-08-22 OŚR.VI-6131/112/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-07-30 2007-08-22 OŚR.VI-6131/114/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-07-23 2007-07-24 OŚR.VI-6131/89/07 wydano pismo
2007-07-20 2007-07-26 OŚR.VI-6131/93/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-07-19 2007-07-26 OŚR.VI-6131/92/07 wydano decyzję odmowy
2007-07-19 2007-08-01 OŚR.VI-6131/101/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-07-19 2007-07-26 OŚR.VI-6131/91/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-07-18 2007-07-19 OŚR.VI-6131/88/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-07-17 2007-07-26 OŚR.VI-6131/95/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-07-16 2007-07-30 OŚR.VI-6131/97/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-07-16 2007-07-26 OŚR.VI-6131/94/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-07-16 2007-07-30 OŚR.VI-6131/98/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-07-12 2007-07-30 OŚR.VI-6131/96/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-07-12 2007-07-19 OŚR.VI-6131/80/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-07-12 2007-07-23 OŚR.VI-6131/87/07 zwrot wniosku - nie leży w kompetencjach Starosty
2007-07-10 2007-07-19 OŚR.VI-6131/96/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-07-10 2007-06-25 OŚR.VI-6131/74/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-07-05 2007-07-19 OŚR.VI-6131/84/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-07-05 2007-07-19 OŚR.VI-6131/85/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-07-04 2007-07-19 OŚR.VI-6131/82/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-07-02 2007-07-19 OŚR.VI-6131/83/07
2007-06-29 2007-07-03 OŚR.VI-6131/77/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-06-22 2007-07-02 OŚR.VI-6131/79/07 wydano decyzję
2007-06-21 2007-07-02 OŚR.VI-6131/78/07 wydano decyzję
2007-06-14 2007-06-20 OŚR.VI-6131/72/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-06-13 2007-07-20 OŚR.VI-6131/81/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-06-11 2007-07-30 OŚR.VI-6131/75/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-06-01 2007-07-08 OŚr.VI-6131/76/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-05-29 2007-06-05 OŚR.VI-613169/07 wydano decyzję
2007-05-28 2007-05-31 OŚR.VI-6131/67/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-05-23 2007-06-05 OŚR.VI-6131/70/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-05-23 2007-06-05 OSR.VI-6131/71/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-05-18 2007-05-23 OŚR.VI-6131/64/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-05-15 2007-05-22 OŚR.VI-6131/65/07 wydano decyzję
2007-05-14 2007-05-15 OŚR.VI-6131/58/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-05-14 2007-05-31 OŚR.VI-6131/68/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-05-10 2007-05-17 OŚR.VI-6131/59/07 wydano decyzję
2007-05-09 2007-05-17 OŚR.VI-6131/61/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-05-09 2007-05-17 OŚR.VI-6131/62/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-05-08 2007-05-10 OSR.VI-6131/55/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-05-08 2007-05-17 OŚR.VI-6131/60/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-05-02 2007-05-31 OŚR.VI-6131/67/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-05-02 2007-05-15 OŚR.VI-6131/56/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-04-25 2007-05-15 OŚR.VI-6131/57/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-04-18 2007-04-19 OŚR.VI-6131/52/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-04-17 2007-04-17 OŚR.VI-6131/51/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-04-11 2007-04-18 OŚR.VI-6131/49/07 wydano decyzję
2007-04-11 2007-04-17 OŚR.VI-6131/52/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-04-11 2007-04-18 OŚR.VI-6131/50/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-04-06 2007-04-13 OŚR.VI-6131/48/07 wydano decyzję
2007-03-30 2007-04-04 OŚR.VI-6131/44/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-03-30 2007-04-04 OŚR.VI-6131/43/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-03-26 2007-04-04 OŚR.VI-6131/46/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-03-26 2007-03-27 OŚR.VI-6131/41/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-03-23 2007-04-04 OŚR.VI-6131/45/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-03-20 2007-04-04 OŚR.VI-6131/47/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-03-16 2007-03-26 OŚR.VI-6131/39/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-03-16 2007-03-26 OŚR.VI-6131/40/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-03-15 2007-03-26 OŚR.VI-6131/42/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-03-15 2007-03-20 OŚR.VI-6131/38/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-03-07 2007-03-15 OŚR.VI-6131/36/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-03-07 2007-03-15 OŚR.VI-6131/34/07 wydano decyzję
2007-03-07 2007-03-15 OŚR.VI-6131/37/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-03-07 2007-03-15 OŚR.VI-6131/35/07 decyzja odmowna
2007-03-05 2007-03-08 OŚR.VI-6131/33/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-02-27 2007-03-07 OŚR.VI-6131/31/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-02-27 2007-03-07 OŚR.VI-6131/32/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-02-22 2007-02-26 OŚR.VI-6130/29/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-02-19 2007-02-27 OŚR.VI-6131/30/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-02-16 2007-02-21 OŚR.VI-6131/28/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-02-15 2007-02-19 OŚR.VI-6131/25/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-02-14 2007-02-19 OŚR.VI-6131/20/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-02-09 2007-02-19 OŚR.VI-6131/26/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-02-09 2007-02-19 OŚR.VI-6131/27/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-02-09 2007-02-15 OŚR.VI-6131/21/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-02-07 2007-02-19 OŚR.VI-6131/23/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-02-05 2007-02-15 OŚR.VI-6131/22/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-02-02 2007-01-24 OŚR.VI-6131/18/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-01-17 2007-01-22 OŚR.VI-6131/12/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-01-12 2007-01-18 OŚR.VI-6131/11/07 decyzja udzielenia pozwolenia
2007-01-11 2007-01-23 OŚR.VI-6131/16/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-01-11 2007-01-24 OŚR.VI-6131/15/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-01-11 2007-01-23 OŚR.VI-6131/17/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-01-11 2007-01-23 OŚr.VI-6131/13/07 decyzja odmowna
2007-01-10 2007-01-23 OŚR.VI-6131/14/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2007-01-09 2007-01-09 OŚR.VI-6131/10/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-12-29 2007-01-02 OŚR.VI-6131/113/06 skarga niezasadna
2006-12-28 2007-01-08 OŚR.VI-6131/3/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-12-27 2007-01-10 OŚR.VI-6131/6/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-12-27 2007-01-04 OŚR.VI-6131/1/07
2006-12-20 2007-01-08 OŚR.VI-6131/2/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-12-20 2007-02-05 OŚR.VI-6131/19/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-12-20 2007-01-09 OŚR.VI-6131/7/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-12-20 2007-01-09 OŚR.VI-6131/8/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-12-11 2006-12-18 OŚR.VI-6131/109/06 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-12-11 2006-12-18 OŚR.VI-6131/112/06 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-12-07 2007-12-18 OŚR.VI-6131/110/06 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-12-05 2006-12-12 OŚR.VI.6131/107/06 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-11-28 2006-12-11 OŚR.VI.6131/106/06 decyzja odmowna
2006-11-28 2006-12-11 OŚR.VI.6131/105/06 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-11-27 2006-12-04 OŚR.VI-6131/103/06 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-11-27 2006-12-12 OŚR.VI.6131/108/06 wydano decyzję
2006-11-23 2006-12-04 OŚR.VI-6131/104/06 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-11-23 2006-12-23 OŚR.VI.6131/102/06 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2006-11-23 2006-11-28 OŚR.VI-6131/101/06 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-11-15 2006-11-16 OŚR.VI-6131/100/06 decyzja odmowna
2006-10-31 2006-11-21 OŚR.VI-6131/101/06 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-10-31 2006-11-08 OŚR.VI-6131/97/06 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-10-31 2006-11-08 OŚR.VI-6131/96/06 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-10-27 2006-11-08 OŚR.VI-6131/95/06 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-10-27 2006-11-02 OŚR.VI-6131/94/07 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-10-18 2006-11-23 OŚR.VI-6131/88/06 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-10-17 2006-10-19 OŚR.VI-6131/81/06 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-10-17 2006-10-19 OSR.VI-6131/87/06 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-10-16 2006-10-19 OŚR.VI-6131/82/06 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-10-16 2006-10-19 OŚR.VI-6131/83/06 wydano decyzję odmowy
2006-10-16 2006-10-19 OŚR.VI-6131/84/06 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-10-16 2006-10-19 OŚR.VI-6131/85/06 wydano decyzję
2006-10-13 2006-10-23 OŚR.VI-6131/91/06 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-10-13 2006-10-19 OŚR.VI-6131/80/06 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-10-12 2006-10-23 OŚR.VI-6131/89/06 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-10-11 2006-10-23 OŚR.VI-6131/90/06 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-10-11 2006-10-19 OŚR.VI-6131/86/06 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-10-09 2006-11-09 OŚR.VI-6131/79/06 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2006-10-02 2006-10-10 OŚR.VI-6131/76/06 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2006-10-02 2006-10-11 OŚR.VI-6131/77/06 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-10-02 2006-10-03 OŚR.VI-6131/74/06 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-10-02 2006-10-03 OŚR.VI-6131/73/06 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-09-22 2006-10-11 OŚR.VI-6131/78/06 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-09-19 2006-10-19 OŚR.VI-6131/71/06 decyzja odmowna
2006-09-18 2006-09-25 OŚR.VI-6131/72/06 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-09-18 2006-09-20 OŚR.VI-6131/66/06 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-09-11 2006-09-11 OŚR.VI-6131/65/06 decyzja odmowna
2006-09-04 2006-10-23 OŚR.VI-6131/92/06 wydano decyzję
2006-09-04 2006-09-20 OŚR.VI-6131/70/06 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-09-01 2006-09-06 OŚR.VI-6131/63/06 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2006-08-29 2006-09-11 OŚR.VI-6131/64/06 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-08-18 2006-09-18 OŚR.VI-6131/62/06 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-08-08 2006-08-17 OŚR.VI-6131/60/06 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-08-08 2006-08-17 OŚR.VI-6131/59/06 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-08-08 2006-08-17 OŚR.VI-6131/58/06 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-08-07 2006-08-22 OŚR.VI-6131/61/06 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-08-02 2006-08-09 OŚR.VII-6131/57/06 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2006-07-12 2006-07-20 OŚR.VI-6131/52/06 decyzja udzielenia zezwolenia
2006-07-06 2006-07-13 OŚR.VI.6131/47/06 sprawa załatwiona
2006-07-03 2006-08-03 OŚR.VI-6131/51/06
2006-07-03 2006-07-06 OŚR.VI-6131/45/06
2006-06-30 2006-07-18 OŚR.VI-6131/50/06 wydano decyzję odmowy
2006-06-30 2006-07-30 OŚ-7635/28/2006 badanie kompletności wniosku
2006-06-30 2006-07-30 OŚ-7635/27/2006 badanie kompletności wniosku
2006-06-28 2006-06-27 OŚR.VI.6131/42/06
2006-06-28 2006-06-27 OŚR.VI-6131/41/06
2006-06-28 2006-06-28 OŚR.VI-6131/43/06
2006-06-28 2006-06-28 OŚR.VI-6131/44/06
2006-06-08 2006-06-26 OŚR.VI-7635/38/06
2006-06-08 2006-06-26 OŚR.VI-7635/39/06
2006-06-07 2006-06-07 RRG.OŚ/7635/36-1/06
2006-06-02 2006-06-27 OŚR.VI.6131/40/06
2006-06-02 2006-06-07 OŚR.VI-6131/35/06 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2006-05-30 2006-05-30 OŚ-7635/ /06
2006-05-30 2006-06-05 OŚR.VI-6131/33/06
2006-05-30 2006-06-02 OŚR.VI-6131/35/06
2006-05-30 2006-06-02 OŚR.VI-6131/34/06
2006-05-25 2006-06-02 OŚR.VI-6131/32/06
2006-05-25 2006-06-02 OŚR.VI-6131/31/06
2006-05-25 2006-05-25 IGK.7635-46/06
2006-05-24 2006-05-30 OŚR.VI-6131/30/06 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2006-05-12 2006-06-12 IZES-13-441/26/2006 badanie kompletności wniosku
2006-05-10 2006-05-10 RG,OŚ 7635/91/2006
2006-05-10 2006-05-29 OŚR.VI-6131/29/06
2006-05-10 2006-06-10 OŚ-7635/446/06
2006-05-10 2006-05-10 SO/SEK/8/2006
2006-05-04 2006-05-10 OŚR.VI-7635/24/06
2006-05-04 2006-05-10 OŚR.VI-7635/25/06
2006-05-04 2006-05-10 OŚR.VI-7635/23/06
2006-04-28 2006-05-11 OŚR.VI-7635/27/06
2006-04-28 2006-05-18 OŚR.VI-6131/28/06
2006-04-26 2006-05-11 OŚR.VI-7635/26/06
2006-04-20 2006-05-20 IZES-13-441/19/2006 badanie kompletności wniosku
2006-04-20 2006-05-08 OŚR.VI-7635/22/06
2006-04-20 2006-04-26 OŚR.VI-7635/21/06
2006-04-20 2006-04-26 OŚR.VI-7635/22/06
2006-04-12 2006-04-20 OŚR.VI-7635/19/06
2006-04-12 2006-04-26 OŚR.VI-7635/20/06
2006-04-10 2006-04-11 OŚR.VI-7635/18/06
2006-03-24 2006-04-24 OŚR.VI.7635/18/06 wezwanie do uzupełnienia dokumentacji, sprawa do tego czasu pozostaje bez biegu
2006-03-24 2006-04-24 RG,OŚ 7635/55/2006 badanie kompletności wniosku
2006-03-22 2006-04-11 OŚR.VI-7635/17/06
2006-03-21 2006-03-22 OŚR.VI-7635/15/06
2006-03-17 2006-05-12 OŚR.VI.7635/18/06 wezwanie do uzupełnienia dokumentacji, sprawa do tego czasu pozostaje bez biegu
2006-03-17 2006-03-28 OŚR.VI-7635/16/06
2006-03-09 2006-03-22 OŚR.VI-7635/13/06
2006-03-08 2006-03-22 OŚR.VI-7635/14/06 sprawdzanie kompletności wniosku
2006-02-28 2006-03-08 OŚR.VI-7635/11/06 wydano decyzję odmowy
2006-02-21 2006-03-08 OŚR.VI-7635/10/06
2006-02-17 2006-03-02 OŚR.VI-7635/8/06
2006-02-16 2006-03-02 OŚR.VI-7635/9/06
2006-02-15 2006-03-08 OŚR.VI-7635/12/06
2006-02-13 2006-03-13 OŚR.VI-6115/12/06 L
2006-01-26 2006-02-15 OŚR.VI-7635/6/06 decyzja uprawomocniła się
2006-01-24 2006-02-08 OŚR.VI-7635/5/06 decyzja uprawomocniła się
2006-01-18 2006-01-19 OŚR.VI-7635/3/06 decyzja uprawomocniła się
2006-01-04 2006-01-18 OŚR.VI-7635/2/06 decyzja uprawomocniła się
2006-01-03 2006-02-03 OŚR.VI-7635/4/06 decyzja uprawomocniła się
2005-12-27 2006-01-27 OŚR.VI.7635/90/05
2005-12-22 2006-01-22 OŚR.VI-7635/1/06 decyzja uprawomocniła się
2005-12-20 2006-02-27 OŚR.VI.7653/88/05 wystąpiono o uzgodnienie z organem współdziałającym
2005-12-19 2006-01-19 OŚR.VI-7635/7/06 decyzja uprawomocniła się
2005-12-09 2006-02-27 OŚR.VI-7635/86/05 wystąpiono o uzgodnienie z organem współdziałającym
2005-12-08 2005-12-13 OŚR.VI 7635/83/05 decyzja uprawomocniła się
2005-11-28 2005-12-13 OŚR.VI-7635/84/05 decyzja uprawomocniła się
2005-11-28 2005-12-12 OŚR.VI-7635/82/05 decyzja uprawomocniła się
2005-11-28 2005-12-12 OŚR.VI-7635/81/05 decyzja uprawomocniła się
2005-11-28 2005-12-13 OŚR.VI-7635/85/05 sprawdzanie kompletności wniosku
2005-11-23 2005-11-29 OŚR.VI-7635/75/05 decyzja uprawomocniła się
2005-11-23 2005-11-29 OŚR.VI-7635/77/05 decyzja uprawomocniła się
2005-11-23 2005-12-23 OŚR.VI-7635/72/05
2005-11-22 2005-11-29 OŚR.VI-7635/76/05 decyzja uprawomocniła się
2005-11-22 2005-11-29 OŚR.VI-7635/78/05 decyzja uprawomocniła się
2005-11-22 2005-11-28 OŚR.VI-7635/74/05 decyzja uprawomocniła się
2005-11-21 2005-11-28 OŚR.VI-7635/73/05 decyzja uprawomocniła się
2005-11-17 2005-11-21 OŚR.VI-7635/71/05 decyzja uprawomocniła się
2005-11-17 2005-11-21 OŚR.VI-7635/70/05 decyzja uprawomocniła się
2005-11-17 2005-11-21 OŚR.VI-7635/69/05 decyzja uprawomocniła się
2005-11-10 2005-11-10 OŚR.VI-7635/67/05 decyzja uprawomocniła się
2005-11-09 2005-11-21 OSR.VI-7635/68/05 decyzja uprawomocniła się
2005-11-07 2005-12-07 OSR.VI-7635/66/05 decyzja uprawomocniła się

corner   corner